MANUAL D250S DUAL D250S DUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL D250S DUAL D250S DUAL"

Transkript

1 MANUAL TILLYKKE med købet af din nye, professionelle CTEK-batteristyringsenhed. Denne enhed er en del af serien af professionelle batteriopladere fra CTEK SWEDEN AB. Den repræsenterer den sidste nye teknologi inden for batteriopladning. Med CTEK - og SMARTPASS-produkter kan du maksimere ydelsen af din DC-kilde. SIKKERHED Opladeren er beregnet til opladning af blysyrebatterier. Anvend ikke opladeren til andre formål. Brug sikkerhedsbriller, når et batteri til- eller frakobles. Batterisyre virker korroderende. Skyl omgående med vand, hvis syren kommer i kontakt med hud og øjne. Søg lægehjælp. Kontrollér, at kablerne ikke sidder i klemme eller er i kontakt med varme overflader eller skarpe kanter. Under opladning kan et batteri udsende eksplosive gasser. Undgå gnister i umiddelbar nærhed. Sørg altid for god ventilation under opladning. Undgå at tildække enheden. er ikke polaritetsbeskyttet. Frakobl batteripolerne før monteringen Alle monteringer på både skal følge ISO Vær opmærksom på dette! 1. Tilslutning fra batteriet skal være forsynet med sikring tæt på batteriet. 2. Batterierne skal være permanent monteret i ventilerede områder. 3. Kablerne skal være placeret i rør, der er adskilt fra kabler til 230V (strømforsyning på land), eller være fastgjort til overfladen for hver 300mm. 4. Kabler i motorrummet skal kunne modstå 700C D250S Dual har 2 indgange. Servicebatteriet oplades fra generatoren, solpanelet eller en kombination af disse. Solpanelet tilpasser til startbatteriets spænding. Startbatteriet oplades og vedligeholdelse direkte af solpanelet, hvis servicebatteriet er fuldt opladet. funktioner: 20A temperaturkompenseret batteriopladning og -vedligeholdelse i flere trin. Batteriopdeling af start- og servicebatterier. Sporing af maksimal strømeffekt til solpaneler, der oplader servicebatteriet. To strømkildeindgange (generator, sol, vind, strømforsyningsbatteri og andet). Koordination af de to indgange, der tillader parallel betjening. Solindgangen oplader og vedligeholder også startbatteriet. Indbygget batteribeskyttelse til startbatteriet. Solpanel + Køretøj jord/solpanel Temperatursensor L:2m DK Generatorbatteri + Servicebatteri + DK E D250S Dual + SmartPass, Manual, Print file 002.indd :19:06

2 DEFINITIONER SOLPANEL Afhængigt af brugen kan det også henvises til som - PV-panel - Fotovoltaisk panel DEFINITIONER Generatorbatteri Afhængigt af brugen kan det også henvises til som - Startbatteri -lampeindikation UNDER NORMAL BETJENING Lyser konstant Servicebatteri opladet af generator TILSLUTNINGER - Solpanel - Vindkraft DEFINITIONER SERVICEBATTERI Afhængigt af brugen kan det også henvises til som - Husbatteri - Hjemmebatteri - Forbrugsbatteri TILSLUTNINGER - Elektrisk udstyr - Batteriboks - SMARTPASS-servicebatteri FUNKTION for -lamper LAMPE Funktion TILSLUTNINGER - Anhængerkobling - Generator - SMARTPASS-generator + -batteri + LAMPER Fejllampe Strømlampe Lampe for solkraft Lampe for generatorbatteri Lampe for servicebatteri -lampeindikation af fejl Servicebatteri opladet af solpanel Servicebatteri opladet af både generator og solpanel Servicebatteri fuldt opladet. Generatorbatteri vedligeholdt af solpanelet Forklaring Der er registreret en høj temperatur enten ved enhed eller servicebatteri Der er registreret et problem med tilslutningen til servicebatteriet Der er registreret et problem med tilslutningen til servicebatteriet Der er registreret et problem med tilslutningen til servicebatteriet Anbefaling Overvej at placere enheden og/eller servicebatteriet et andet sted Kontrollér tilslutningen til servicebatteriet og sikringen Kontrollér tilslutningen til servicebatteriet og sikringen Kontrollér tilslutningen til servicebatteriet og sikringen Strømlampe Lampe for generatorbatteri Lampe for servicebatteri Lampe for solpanel tilkoblet korrekt, klar til brug Generator kører Opladning af servicebatteri Aktivt solpanel Konstant lampe Blinkende lampe 88 DK E D250S Dual + SmartPass, Manual, Print file 002.indd :19:06

3 SMARTPASS SmartPass kan fungere som en separat enhed, men fungerer bedst i kombination med D250S Dual. SmartPass opretter en prioritetssti til opladning af servicebatteriet, så det kan oplades hurtigere og mere effektivt. Tilsluttede energikilder såsom sol, vind eller strømforsyning fra land oplader både service- og startbatterierne ved hjælp af SmartPass. Servicebatterier, der er overophedede på grund af alder, høj omgivende temperatur eller andre batteriproblemer, beskyttes fra høj generatorspænding. SMARTPASSfUNKTIONER: CTEK SmartPass tilføjer ekstra funktioner til generatorer med højere udgang, større batteribokse og/eller høje parallelle belastninger. Separation af forbrugs- og servicebatterier under opladningen, hvilket forbedrer opladningskapaciteten betydeligt og sænker forbrugsspændingen, hvilket øger den forventede levealder for lamper og anden elektronik. Servicebatteriovervågning, som forhindrer skadelige, kraftige afladninger, som ellers kunne forkorte batteriets levetid. Batteriovervågningen sikrer også, at navigation, radio og nødbelysning ikke løber tør for strøm. Beskyttelse mod overophedning af servicebatteriet. Høj batteritemperatur kan reducere batterilevetiden betydeligt. Vedligeholdelsesopladning af startbatteriet, hvilket giver en enklere montering med færre komponenter. Forenklet montering af AC/DC-opladere (strømforsyning fra land). Kun behov for én udgang fra AC/DC-opladeren. Generatorbatteri + Servicebatteri + Negativ kabeltilslutning M8 L: 0,3m DEFINITIONER Generatorbatteri Afhængigt af brugen kan det også henvises til som - Startbatteri TILSLUTNINGER - Anhængerkobling - Solpanel - Vindkraft - Generator - -generatorbatteri + DEFINITIONER FORBRUGSENHEDER Afhængigt af brugen kan det også henvises til som - Elektrisk udstyr + TILSLUTNINGER - Elektrisk udstyr DEFINITIONER SERVICEBATTERI Afhængigt af brugen kan det også henvises til som - Husbatteri - Hjemmebatteri - Forbrugsbatteri TILSLUTNINGER - Elektrisk udstyr - Batteriboks - -servicebatteri + SMARTPASS-lamper 2 Fejllampe Strømlampe 1. Opladerlampe for service-batteri 2. Forbrugslampe for generator-batteri 3. Opladerlampe for generatorbatteri SMARTPASS 4. Forbrugslampe for servicebatteri DK SMARTPASS Temperatursensor L:2m CTEK SmartPass kan fungere sammen med 1-2 CTEK D250S Dual, men kan også anvendes alene. Forbrugsenheder + DK E D250S Dual + SmartPass, Manual, Print file 002.indd :19:06

4 FUNKTION for SMARTPASS-lampe SMARTPASS-lampeindikation UNDER NORMAL BETJENING Lampe Konstant Blinkende Forklaring Strømlampe Forbrugslampe for generatorbatteri Opladerlampe for servicebatteri Forbrugslampe for servicebatteri Opladerlampe for generatorbatteri Fejllampe Enhed klar til brug Motor kører Oplader servicebatteri Forbrugsenheder med strøm fra servicebatteri Generatorbatteri vedligeholdt af servicebatteri Angiver, at det er opstået en fejl. Se tabellen herunder. For høj spænding gennem relæ For høj spænding gennem relæ For høj spænding gennem relæ Kraftig strøm fra generator til servicebatteri. Forbrugsenhed drevet af generator Reduceret strøm fra generator til servicebatteri. Forbrugsenhed drevet af generator Forbrugsenhed drevet af generator. Batteri opladet af D250S Dual-opladeren Impulsvedligeholdelse af startbatteriet SMARTPASS-lampeindikation af fejl Konstant lampe Blinkende lampe Forklaring Anbefaling Servicebatteri er overophedet For kraftig strøm igennem eller temperatur ved internt relæ. For kraftig ladestrøm for servicebatteri. For kraftig strøm igennem eller temperatur ved internt relæ. Der er for mange forbrugsenheder tilsluttet på samme tid. For kraftig strøm igennem eller temperatur ved internt relæ. For kraftig strøm til startbatteriet. For kraftig strøm igennem eller temperatur ved internt relæ. Der er tilsluttet for mange forbrugsenheder. Batteriovervågning er aktiveret. Servicebatteriniveau er for lavt Kontrollér tilstand og/eller montering Kontrollér servicebatteriet. Reducer størrelsen på generatoren, eller tilføj en ekstra, som er parallel. Servicebatteriboksen er for kraftigt afladet. Overvej en anden placering af enheden. Reducer strømforbruget. Der er problemer med startbatteriet. Kontrollér det. Placer enheden et nyt sted, eller reducer den samtidige brug fra flere forbrugsenheder. Genoplad servicebatteriet 90 DK E D250S Dual + SmartPass, Manual, Print file 002.indd :19:07

5 MONTERING af enhed 1. Fastgør temperatursensorholderen på en flad overflade på ét servicebatteri. Anbring den så tæt som muligt på en positiv pol. 2. Brug den medfølgende boreskabelon. Ledningsføringen bliver lettere, hvis enheder installeres i overensstemmelse med boreskabelonen, men andre opsætninger er også mulige. 3. Installer enheden/enhederne på en overflade, hvor den kan fastgøres forsvarligt, og hvor enheden ikke er udsat for brændstoffer, olier eller snavs. 4. Monter enhed med skruer, der er beregnet til overfladen, og fastgør den med én skrue i hvert af de fire huller i hjørnerne af enheden. Se billede 1. Monter enheden med M4- eller ST4.2-skruer Den påkrævede opspænding afhænger af overfladen til monteringen. Fig. 1 viser en CTEK D250S. Den samme procedure bruges til alle enheder. 5. Fastgør kablerne, og monter kabelskruerne med et moment på 7Nm. Brug værktøj det er ikke tilstrækkeligt at bruge håndkraft. 6. Jordingskablet for SMARTPASS skal være koblet til jordingsskruen på DUAL eller til et andet jordforbindelsessted, der kan anvendes. Figur 1 BORESKABELON 120mm 90,6mm R 2, mm 210,6mm 2Nm DK MONTERING af kabler Unbrakonøgle 7Nm Figur 2 DK E D250S Dual + SmartPass, Manual, Print file 002.indd :19:08

6 SOLPANEL LILLE SERVICEBATTERI Solpanel Et solpanel med 36 celler producerer maksimal strøm ved omkring 17V. Mange regulatorer reducerer spændingen ved at "brænde" energi af. -søgninger efter maksimumeffekt og oplader batteriet perfekt ved en meget høj effektivitet. TIP 1 Monter temperatursensoren på servicebatteriet. Båd: Al montering skal udføres i henhold til ISO10133 Én generator, der forsyner et startbatteri og et lille servicebatteri med strøm. Servicebatteriet er lang tid om at genoplade på grund af lav generatorspænding. Batteriet vil derfor ikke fungere optimalt og blive afladet for tidligt. oplader servicebatteriet hurtigt og meget effektivt. Batteriet lades helt op, producerer mere og holder markant længere. TIP 2 Se Tip 1. Generatorer med spændingssensorkabler skal tilsluttes dette på startbatteriet 3. Campingvogn/anhænger: Til kontakt med 13-poler skal -generatorbatteri + tilsluttet stik nr. 9. Slut stik nr. 13 til køretøjets D250S-jordforbindelse. Maks. 22V-indgang Opstil ikke to solpaneler i serieforbindelse MONTERINGSARK 1 MONTERINGSARK 2 - Maks. 22V-indgang 92 DK E D250S Dual + SmartPass, Manual, Print file 002.indd :19:09

7 STOR BATTERIBOKS En generator, der forsyner et startbatteri og en stor servicebatteriboks med strøm. Startbatteriet kan ikke lades helt op og kan måske ikke altid starte motoren. -genoplader hurtigt startbatteriet til 100 %, så motoren kan starte uden problemer. TIP 3 Monter temperaturmåleren på startbatteriet. SOLPANEL En generator og et solpanel forsyner et startbatteri og et lille servicebatteri med strøm. Servicebatteriet er lang tid om at genoplade på grund af lav generatorspænding. Det er svært at synkronisere solpanelet ved hjælp af generatoren. Batteriet vil af disse årsager ikke fungere optimalt og blive afladet for tidligt. D250S Dual oplader servicebatteriet hurtigt og meget effektivt ved hjælp af både generatoren og solpanelet. Solpanelet producerer ved maksimumeffekt, når motoren er slukket. Når både solpanelet og generatoren er tændt, tilpasses solpanelet til generatoren. Batteriet lades helt op, producerer mere og holder markant længere. TIP 4 Se tip 1 og tip 2. - Maks. 22V-indgang Maks. 22V-indgang Opstil ikke to solpaneler i serieforbindelse MONTERINGSARK 3 MONTERINGSARK 4 DK DK E D250S Dual + SmartPass, Manual, Print file 002.indd :19:09

8 MODE NORMAL RECOND NIGHT RECOND SMARTPASS STORT SERVICEBATTERI En generator, der forsyner et startbatteri og et stort servicebatteri med strøm. Det tager lang tid at genoplade servicebatteriet på grund af lav generatorspænding og begrænsninger i, hvordan generatorstrømmen bruges. Det er svært at synkronisere solpanelet ved hjælp af generatoren. Batteriet vil af disse årsager ikke fungere optimalt og blive afladet for tidligt. SmartPass adskiller de to batteribokse, når motoren er slukket. Når motoren er tændt, oplader generatoren servicebatteriet med maksimumstrøm, indtil strømmen aftager i forhold til maksimumniveauet for D250S Dual. Derefter færdiggør opladeren opladningen. Genopladningstiden minimeres. Det er nemt at integrere og synkronisere solpaneler, hvis D250S Dual bruges sammen med SmartPass. TIP 5 Se tip 1, 2 og 4 Ledninger, der er koblet til både SMARTPASS og, skal kobles til SMARTPASS. Maks. 22V-indgang Opstil ikke to solpaneler i serieforbindelse TILSLUTNING AF AC/DC-OPLADERE 230/110V-oplader til serviceog startbatteriet 230/110V-opladeren skal oplade både service- og startbatteriet og være synkroniseret i forhold til alle andre energikilder. 230/110 V-opladeren med enkelt udgang kobles direkte til servicebatteriet. Startbatteriet er impulsoplader ved hjælp af SmartPass. Solpanelet oplader også startbatteriet baglæns gennem SmartPass. TIP 6 Se Tip 1, Tip 2, Tip 4 og Tip 5 Batterikablerne på 230/110Vopladeren er forbundet direkte med servicebatteriet. Maks. 22V-indgang Opstil ikke to solpaneler i serieforbindelse MONTERINGSARK 5 MONTERINGSARK 6 SMARTPASS 94 DK E D250S Dual + SmartPass, Manual, Print file 002.indd :19:11

9 MODE NORMAL RECOND NIGHT RECOND SMARTPASS TILSLUTNING AF FORBRUGSENHEDER Tilslutning af forbrugsenheder til systemet Mange batterier dør før tid, hvis de aflades for meget. Der kan leveres for lidt strøm til vigtige forbrugsenheder såsom navigation, radio og nødbelysninger. Vigtige forbrugsenheder er forbundet direkte til batteriet. Andre enheder såsom køleskab, hovedbelysning og varme er forbundet med SmartPass. Når servicebatteriet er nede på et kritisk niveau, afbryder SmartPass tilslutningen til disse ikke-vigtige forbrugsenheder. TIP 7 See Tip 1, Tip 2, Tip 4, Tip 5 og Tip 6. Store forbrugsenheder (>80A) skal sluttes direkte til serviceeller startbatteriet Maks. 22V-indgang Opstil ikke to solpaneler i serieforbindelse MONTERINGSARK 7 DK DK E D250S Dual + SmartPass, Manual, Print file 002.indd :19:11

10 OPLADNINGSPROGRAM FOR Opladeren starter opladning af målbatteriet, når strømforsyningen overstiger 13,1V for 5 sek. (motor tændt). Opladeren stopper opladning af målbatteriet, når strømforsyningen overstiger 12,8V for 10 sek. (motor slukket). DESULPHATION BULK ABSORPTION FLOAT PULSE SPÆNDING (V) STRØMSTYRKE (A) TRIN 1 afsulfatering (desulphation) Registrerer sulfaterede batterier. Pulserende strøm og spænding fjerner sulfater fra batteriets ledere og genskaber derved batteriets kapacitet. TRIN 2 volumen (bulk) Opladning med maksimum strøm til ca. 80 % batterikapacitet. TRIN 3 absorption Opladning med faldende strøm for at maksimere op til 100 % batterikapacitet. TRIN 4 float Opretholder batterispændingen på et maksimumniveau ved at sørge for en konstant spændingsopladning. TRIN 5 impuls (pulse) Opretholdelse af batteriet på % kapacitet. Opladeren holder øje med batterispændingen og giver en impuls, når det er nødvendigt for at holde batteriet fuldt opladet. 96 DK E D250S Dual + SmartPass, Manual, Print file 002.indd :19:12

11 KABELMÅL Anbefalede minimumskrav til kabelmål i mm² Minimum kabelmål ENHED KABEL 0,5m 1m 2m 5m 10m D250S/ SMARTPASS DGANG 4mm 2 4mm 2 4mm 2 6mm 2 10mm 2 +UDGANG 4mm 2 6mm 2 10mm 2 Jordledning 1,5mm 2 1,5mm 2 1,5mm 2 1,5mm 2 1,5mm 2 Tilslutningsenhed* 4mm 2 6mm 2 10mm 2 10mm 2 10mm 2 DGANG 10mm 2 16mm 2 16mm 2 25mm 2 25mm 2 +UDGANG 10mm 2 16mm 2 16mm 2 *Brug medfølgende stik, hvis det er muligt. Overhold ovennævnte anbefaling, hvis enhederne er monteret forskellige steder. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Opladermodel SMARTPASS Modelnummer D250S Dual, 1044 SMARTPASS, 1058 Maks. 22V 22V indgangsspænding Ladespænding 14,4V ved 25 C, temperaturkompenseret Ladestrøm 20A 80A Afladning ved < 1 Ah/måned < 1 Ah/måned tilbageføringsstrøm Ripple* <4% Omgivelsestemperatur Opladningstype Batterityper -20 C til +50 C, udgangseffekt reduceres automatisk ved høje temperaturer Fuldautomatisk opladning i 5 trin Alle typer blysyrebatterier (WET, MF, Ca/Ca, AGM og GEL) Batterikapacitet Ah Ah Mål 192 x 110 x 65mm (L x B x H) Isoleringsklasse IP65 (stænk- og støvtæt) Vægt 0,73kg 0,74kg MPPT** Ja *) Kvalitet af opladningsspænding og opladningsstrøm er meget vigtig. Høj strømripple opvarmer batteriet og forkorter den positive elektrodes levealder. Høj strømripple kan beskadige andet udstyr, der er tilsluttet batterierne. Batteriopladerne fra CTEK producerer meget spænding og strøm af høj kvalitet og med lavt ripple. **) MPPT (Sporing af maksimal strømeffekt) finder den bedste kombination af levering af strøm og spænding til at maksimere strømudgangen. Dette er særlig vigtigt for fotovoltaiske paneler (solpaneler) og anhængere til campingvogne med ledningsnetbegrænsninger. DK DK E D250S Dual + SmartPass, Manual, Print file 002.indd :19:12

12 TEMPERATURBESKYTTELSE SMARTPASS har et temperatursensorkabel. Enhederne beskytter automatisk servicebatteriet, hvis temperaturen og ladespændingen tilsammen er for høj. Opladning vil i det tilfælde kun foretages af D250S-batteriopladeren. Temperaturen skal måles tæt ved batteriet, og sensoren skal derfor monteres på batteriet. BEGRÆNSET GARANTI CTEK SWEDEN AB giver denne begrænsede garanti til den oprindelige køber af dette produkt. Denne begrænsede garanti kan ikke overføres. Garantien dækker fremstillingsfejl og materialefejl i 2 år fra købsdato. Kunden skal returnere produktet sammen med købsnotaen. Denne garanti gælder ikke, hvis batteriopladeren åbnes, håndteres uforsigtigt eller repareres af andre end CTEK SWEDEN AB eller CTEK's autoriserede repræsentanter. Et af skruehullerne i bunden af opladeren er forseglet. Garantien bortfalder, hvis forseglingen fjernes eller beskadiges. CTEK SWEDEN AB giver ingen anden garanti end denne begrænsede garanti og er ikke erstatningsansvarlig for andre omkostninger end dem, der er nævnt herover. For eksempel dækkes følgeskader ikke. Derudover er CTEK SWEDEN AB ikke forpligtet til at yde nogen anden garanti end denne. CTEK's produkter er beskyttet af Patenter Design Varemærker EP pending RCD CTM US12/ pending US D CTM EP US D CTM US B2 US D CTM EP pending US D CTM pending EP pending RCD CTM SE RCD CTM US B2 RCD CTM pending EP pending RCD CTM pending SE RCD CTM pending US B2 RCD CTM EP pending RCD CTM pending EP pending RCD CTM pending US12/ pending ZL CTM pending EP ZL CTM SE RCD CTM 2010/05152 US B2 RCD CTM pending EP pending US D US12/ pending US D SE RCD SE US D29/ pending RCD pending SUPPORT CTEK tilbyder professionel kundesupport: Du finder den nyeste brugervejledning på Via Via telefon: +46(0) , via fax: +46(0) Via post: CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3, SE VIKMANSHYTTAN, SWEDEN. VIKMANSHYTTAN, SWEDEN, Jarl Uggla, direktør CTEK SWEDEN AB E 98 DK E D250S Dual + SmartPass, Manual, Print file 002.indd :19:12

BRUGERVEJLEDNING D250TS

BRUGERVEJLEDNING D250TS BRUGERVEJLEDNING TIL LYKKE Til lykke med købet af din nye CTEK professional 24 V DC/DC switch mode-batterilader, 12 V omformer og batteri-equalizer. Denne lader er en del af serien af professionelle batteriopladere

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe 6V/0.8A MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram.

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL MODE 12V/3.6A MXS 3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste

Læs mere

MANUAL MXS 5.0 12V/5A STRØMFORSYNINGSKABEL STRØMFORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE DK. CTEK COMFORT CONNECT clamp

MANUAL MXS 5.0 12V/5A STRØMFORSYNINGSKABEL STRØMFORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE DK. CTEK COMFORT CONNECT clamp MODE 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

OPLaDEr. FEJLLaMPE. STrØM- FOrSYNiNgSSTik* indikator TiL TEMPEraTUrE- SENSOr. LaMPE

OPLaDEr. FEJLLaMPE. STrØM- FOrSYNiNgSSTik* indikator TiL TEMPEraTUrE- SENSOr. LaMPE MODE NORMAL 24V/14A MaNUaL MXT 14 TiLLYkkE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

MANUAL. Fortsæt med at trykke på MODE-knappen for at kombinere opladningsprogrammet med opladningsfunktioner.

MANUAL. Fortsæt med at trykke på MODE-knappen for at kombinere opladningsprogrammet med opladningsfunktioner. MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 59 MXS 5.0 CHECK BY. STRØMFORSYNINGSKABEL H05RN-F Gummi FORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT. OPLADERKABEL H05RN F Gummi FEJLLAMPE

BRUGERVEJLEDNING DK 59 MXS 5.0 CHECK BY. STRØMFORSYNINGSKABEL H05RN-F Gummi FORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT. OPLADERKABEL H05RN F Gummi FEJLLAMPE MODE VOLTAGE CHECK PROGRAM BATTERY START POWER ALTERNATOR MXS 5.0 CHECK BY BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle

Læs mere

MANuAL XS 0.8. tillykke med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i. teknologi inden for batteriopladning.

MANuAL XS 0.8. tillykke med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i. teknologi inden for batteriopladning. 12V/0.8A MANuAL tillykke med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

FEJLLAMPE MODE- KNAP INDIKATOR TIL TEMPERATURE- SENSOR TEMPERATUR- SENSOR STRØM- LAMPE

FEJLLAMPE MODE- KNAP INDIKATOR TIL TEMPERATURE- SENSOR TEMPERATUR- SENSOR STRØM- LAMPE MODE NORMAL 12V/25A MANUAL MXS 25 TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

MXS 5.0 DK 45 12V/5A STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

MXS 5.0 DK 45 12V/5A STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp MODE 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Tryk på MODE-knappen flere gange, indtil den ønskede kombination af opladningsprogram

BRUGERVEJLEDNING. Tryk på MODE-knappen flere gange, indtil den ønskede kombination af opladningsprogram BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING D250SA

BRUGERVEJLEDNING D250SA BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye CTEK oplader, som yder professionel batteripleje. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste

Læs mere

MULTI XS 4003 Batterilader

MULTI XS 4003 Batterilader MULTI XS 4003 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 140Ah DK Model 1035 Brugsanvisning og vejledning til professionel batteriopladning til start- og deep cycling-batterier INDLEDNING Tillykke med dit

Læs mere

MANUAL. KOM hurtigt I GANG Opladning med sidst brugte programindstillinger

MANUAL. KOM hurtigt I GANG Opladning med sidst brugte programindstillinger MANUAL TILLyKKE med din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

MULTI XT 4000 Batterilader

MULTI XT 4000 Batterilader MULTI XT 4000 Batterilader Til blysyre-batterier 8 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. Model 1008 DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

MULTI XS 7000 Batterilader

MULTI XS 7000 Batterilader MULTI XS 7000 Batterilader Til blysyre-batterier 14 225Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. Model 1007 DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000. Til blysyrebatterier

Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000. Til blysyrebatterier Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000 Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

MULTI XS 3600 Batterioplader

MULTI XS 3600 Batterioplader MULTI XS 3600 Batterioplader Til bly/syre batterier 1,2-120Ah Brugsanvisning og guide til professionel ladning af start- og forbrugsbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN.

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye switch mode-batterilader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer det nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

Læs sikkerhedsanvisningerne

Læs sikkerhedsanvisningerne MANUAL TILLYKKE med købet af din nye switch mode-batterilader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer det nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

Læs sikkerhedsanvisningerne

Læs sikkerhedsanvisningerne MANUAL TILLYKKE med købet af din nye switch mode-batterilader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer det nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M200 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

G1100 V2.0. Brugsanvisning

G1100 V2.0. Brugsanvisning G1100 V2.0 Brugsanvisning Advarsel FØR BRUG SKAL DU LÆSE SIKKERHEDS- INFORMATIONERNE FOR PRODUKTET. Følges instruktionerne ikke, kan det medføre ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION eller BRAND, hvilket kan resultere

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) DK 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på

Læs mere

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik.

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik. Værd at vide om Side 1 af 6 fra 12volt eller 24volt batterispænding til 230volt AC Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk

Læs mere

Med det rigtige batteri bliver livet. på båden uden bekymringer

Med det rigtige batteri bliver livet. på båden uden bekymringer Tekniske specifikationer TeKnologi Kode gel flat em em AGM mca* A (Ci) Ah (2h) A (en) l 42 7 26 + skruepol 6 g86 5 8 26 + skruepol 8 g4 24 + skruepol g en 5 5 5 2 l en 6 6 62 54 5 l2 en 75 75 74 68 8 l

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

PRO60 PROFESSIONEL 12V 60A BATTERIOPLADER OG STRØMFORSYNING INNOVATIV. FLEKSIBEL. EFFEKTIV.

PRO60 PROFESSIONEL 12V 60A BATTERIOPLADER OG STRØMFORSYNING INNOVATIV. FLEKSIBEL. EFFEKTIV. PRO60 PROFESSIONEL 12V 60A BATTERIOPLADER OG STRØMFORSYNING INNOVATIV. FLEKSIBEL. EFFEKTIV. Til alle typer 12Vbatterier, inklusive litium (LiFeP04) Unik adaptiv opladningsmode (patent anmeldt) Stabil strømforsyning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Anvend 230V/50Hz og 12V hvor som helst. Oplad automatisk under kørsel, med bilens overskydende energi, eller tilslut direkte til lysnettet. LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning 1 Dansk Brugervejledning E-Fly Premium M25C Series 1 2 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

PS - mover. Sikkerhed

PS - mover. Sikkerhed PS - mover Sikkerhed Læs denne manual før montering eller første brug Brug kun godkendt kabelføring og samling ved montering Kontroller dæktryk og tilstand (nye dæk anbefales) Check chassiset er i ubeskadiget,

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Anvend 230V/50Hz og 12V hvor som helst Oplad automatisk under kørsel, med bilens overskydende energi, eller tilslut direkte til lysnettet. LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY

Læs mere

uden opsyn i længere tid. igennem længere tid. Hvis laderen

uden opsyn i længere tid. igennem længere tid. Hvis laderen BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af din nye professionelle batterilader med switch mode. Denne lader er én i rækken af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab GNB Guide El-scooter batteri og lader»så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« El-scootere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's vedligeholdelsesfrie (dryfit) gelbatterier

Læs mere

G3500 V2.0. Brugsanvisning

G3500 V2.0. Brugsanvisning G3500 V2.0 Brugsanvisning Advarsel FØR BRUG SKAL DU LÆSE SIKKERHEDS- INFORMATIONERNE FOR PRODUKTET. Følges instruktionerne ikke, kan det medføre ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION eller BRAND, hvilket kan resultere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

KORREKT LADNING HVER GANG

KORREKT LADNING HVER GANG Stay in charge KORREKT LADNING HVER GANG EN NY GENERATION AF LADERE FRA EXIDE Pas godt på dine batterier, så holder de længere. Exide Technologies har som verdens førende batteriproducent, al den nødvendige

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

1 million skruninger.

1 million skruninger. BYGGERI 1 million skruninger. FEIN batteridrevet skruemaskine ASCS 6.3 og ASCS 4.8. Kulløs FEIN PowerDrivemotor. Den nye målestok inden for monteringsteknik: FEIN batteridrevet skruemaskine op til 4,8

Læs mere

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 2 3 7 6 5 4 English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker-strøminverter er beregnet

Læs mere

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 1 11 10 2 4 3 5 9 6 8 7 ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 DANSK Anvendelsesområde Denne Black & Decker jump-starter

Læs mere

SCI12. Dansk...Side 10 0099001291WB-01

SCI12. Dansk...Side 10 0099001291WB-01 SCI12 Dansk...Side 10 0099001291WB-01 DANSK Model: SCI12 Batterioplader/vedligeholdsenhed BRUGERVEJLEDNING Læs vejledningen, før produktet tages i brug. Må ikke udsættes for regn eller sne. Beskyt øjnene.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Klarer legende let mere end 1 million iskruninger.

Klarer legende let mere end 1 million iskruninger. Byggeri Klarer legende let mere end 1 million iskruninger. FEIN gipsskruemaskine både med batteri og ledning. ASCT 18 M: mere end 2300 iskruninger pr. opladning! Den nye ekspert inden for gipsarbejde:

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

G7200 V2.0. Brugsanvisning

G7200 V2.0. Brugsanvisning G7200 V2.0 Brugsanvisning Advarsel FØR BRUG SKAL DU LÆSE SIKKERHEDS- INFORMATIONERNE FOR PRODUKTET. Følges instruktionerne ikke, kan det medføre ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION eller BRAND, hvilket kan resultere

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere