Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno 1755."

Transkript

1 Anders Nielsen i Viby. Marselisborg gods G Fil Skiftebrev efter afgangne Anders Nielsen i Vibye holdt og sluttet den 11. maj anno Anno 1755 den 11te maj loed deres høygrevelige Exellence højbaarne hr. Friderich Greve af Danneschiold Samsøe, Friherre til friherskabet Marselisborg, ridder af Elephanten, hans kongl. Majst. Bestalter general admiral liutenant geheime conferrenceraad, geheimeraad og kammerherre pp. Ved forvalteren over friherskabet Marselisborg raadmand Anders Stæhr, hands fuldmægtig Anders Gieding udi overværelse af friherskabets birkedommer hr. Jens Mørch udi Holme, foretage registrering og vurdering udi stærvboen efter afgl. Anders Nielsen i Vibye som for 6 uger siden ved døden er afgl. Der havde den gaard Nº. 23, matrikuleret for hartkorn 6 td., 1 skp., 1er 2 2/3 alb. i fæste, til viidere skiftes forrettelse imellem hands efterlevende enke Johanne Michelsdatter, og alle den sal. mands efterladte børn som blev anmeldt at være : I første ægteskab med afg. Mette Chatrine Nielsdatter sammen aulet 1 søn og 2de døttre nafnlig. Simon Andersen 6 aar gammel, Maren Andersdatter 16 aar, Anna Lucie 12 aar og Dorthea Andersdatter 8 aar. Og i sidste egteskab med nu efterlevende enke : 2de døttre nafnlig. Mette Chatrina Andersdatter 2 ½ aar, og Anne Marie Andersdatter 6 ugger gl. Overværende enken med lavværge hendes fader Michel Ougesen af Stautrup, og paa børnenes vegne i første egteskab deris morfader Niels Poulsen og faderbroder Per Nielsen i Vibye som tilsyns værge og paa deris vegne i sidste egteskab fød værge efter loven bmt. deris faderbroder Peder Nielsen alleene. Som vurderingsmænd var tilstæde Niels Mogensen og Niels Pedersen af bemeldte Vibye, hvor da er passeret som følger : I den liden stue 1 fiirkandtet fuhrbord med lugt foed...3 m. 1 stor lang aaben bænk 2 m., 1 støer messing kieddel med jern greeb 1 rd. 2 m., en ditto mindre 3 m.2 rd. 1 m. 1 brun malet skammel 12 s., 11 stk. træe sie kahr a`4 s. er 2 m. 12 s. 1 øl træe lægen og 2de ditto 1 m. 2 s., 3 skaaler 6 s. 5 m. 1 strip 4 s., 1 træeskab 4 s., en jern uld sax 2 s., et pib stor 6 s...1 m. 1 træe løgte med glas 8 s., et lidet fuhr heng skab 3 m.3 m. 8 s. Derudi indtet 2 træe stoele 1 m., 3 ditto med halm sæde 12 s. 1 m. 12 s. 1 fuhr halv kiste med 3 jern baand uden laas....1 rd. 1 m. 1 træe salt kahr.2 s. I bemeldte kiste: Den salig mands lif gangklæder 1 blaae vadmels kiol 2 rd., 1 ditto klæde vest med metal knapper 2 rd., en gammel vadmels kiol 3 m. er 4 rd. 3 m. 1 ditto brøstdug med metalknapper..1 m. 8 s. 1 skindvest med ditto knapper 4 m., en hvid vadmels vest 3 m., en ditto nattrøye 2 m., en striibet ditto 1 m 1 rd. 4 m. 1 par skind buxer 4 m., et par ældre ditto 1 m.5 m. 1 par lærrets ditto 6 s., 3 par gammel uldne strømper par 2 m., 1

2 5 hørlærrets skiorter a`2 m. 1 rd. 4 m. 1 par støvler 1 rd. 2 m., 1 par gl. skoe 1 m., et par gammel støvler 1 m..3 rd. 4 m. 6 s. I en hul seng 1 rød og blaaestribet ulden overdyne 1 rd., en gammel stribet ditto 3 m., 2 ulden striibet hovedpudder den eene med et blaaetaulet vahr1 rd. 4 m., 1 par blaarg. lagner 3 m..3 rd. 1 m. I børnenes seng 1 rødstriibet ulden overdyne 4 m., en blaaestriibet linnet underdyne 3 m., en ditto liden hovedpudde 8 s..1 rd. 1 m. 8 s. 1 par blaarlærrets lagner 3 m...3 m. I en ditto alchova seng 1 gammel rødstriibet ulden overdyne 2 m., en gl. linnet ditto 3 m.5 m. 1 blaaestriibet hovedpude 2 m., 1 par blaarlærrets lagner 3 m 5 m. Om bemeldte 2 alchover 4 stk. : blaaestriibet linnet gvardiner og 2 kapper 1 rd. 2. m. I spisekameret 1 jern gryde med greeb 5 m., 1 ditto gammel 3 m. 1 rd. 2 m. 1 brændeviins anker 8 s., 2 gryn kubber 6 s., en jern pande og rist 3 m., 2 par karrer....1 m. 8 s. 1 stoer jerngryde med greeb 1 rd. 2 m., en ildklemme 12 s., 1 gammel puuster 2 s 2 rd. 2 m. 4 s. 1 jern stryg jern 1 m., 2 thin fade og 2 sarsirkener mangods 4 m., et par smaa messing lyse stager 1m. 8 s...1 rd. 8 s. I øll kammeret, i pigens seng 1 blaaestriibet hiemgiordt olmerdugs overdyne.2 rd. 2 gl.underdyner den eene linnet og den anden ulden 4 m., 2 hovedpudder 3m., 1par blaar lærrets lagner 3 m.,.1 rd. 1 heel tønde og halv tønde 5 m., 1 kierne 1 m., et hakkebret 8 s....1 rd. 8 s. 1 spind rokker 4 m., 1 mad kurv 6 s 4 m. 6 s. I den største stue 1 stoor fiirkandtet fuhr bord med aaben fod..1 rd. 2 m. 1 lang og en kort benk 4 m., et brun anstrøgen eege kiste med laas og haandgreeber. 3 rd. 2 m..4 rd. Derudi indtet uden enkens klæder 1 rød anstrøgen fuhr himmel stolpe seng...2 rd. 4 m. Derudi 1 grøn og rødstriibet olmerdugs overdyne...3 rd. 4 m. 1 nye blaaestriibet bolster underdyne 3 rd. 4 m., en ditto ligedan 3 rd. 4 m., 1 blaaestriibet bolster pude med hvid vahr 4 m..8 rd. 1 hørgarns og en blaargarns lagen...1 rd. 1 m. 1 blaaestriibet bolster pude med blaa vahr 2 m. 1 blaaetaulet hiemgiort omhæng af 5 stk. og en kappe..2 rd. Er 17 rd. 5 m. 1 gammeldags eege stolpe seng..2 rd. 4 m. Derudi 2

3 1 blaae og rødstriibet ulden overdyne.2 rd. 1 nye blaaestriibet bolster underdyne. 2 rd. 2 m. 1 ditto ringere 2 rd., 1 ulden striibet pude med et blaar vahr 3 m...2 rd. 3 m. 1 ditto med vahr 3 m., 1 par blaarlærrets lagner 3 m.1 rd. 1 lidet brun anstrøgen fuhr skriin...3 m. 1 brun anstrøgen halv kiste med laas, nøggel og haandgreeber..1 rd. 2 m. 1 lidet fuhr skrin 2 m., et sye skriin 1 m. er 3 m. 1 hvid fuhr draug-kiste med 4re skuffer, laase og beslag...3 rd. 2 m. Derudi enkens klæder 1 gaas øvet dreiels dug 3 rd., 1 ditto mindre 1 m., 1 ditto igien mindre 2 m..3 rd. 3 m. 2 par hørgarns lagner 1 rd. 2 m., en enkelt ditto 2 m..1 rd. 4 m. 1 brun anstrøgen fuhr kiste med laas og haandgreeber...2 rd. 4 m. Derudi den første salig kones gangklæder som efter forrige skiftebrevs udvisning er henlagt til hendes børn, og der med forbliver uden viidere at specificeres. 1 brun anstrøgen skab med to laager og laas...4 rd. Derudi indtet 2 glas flasker 4 s., 1 gammel fuhr skab med 2 laager 1 rd. 2 m...1 rd. 2 m. 4 s. 1 dusin umage tin tallerkner 1 rd., ½ dusin flade ditto 4 m. 8 s..1 rd. 4 m. 8 s. 1 par tin stager 1 m., 1 sarsirken 6 s., 4 smaa skilderier 4 s 1 m. 10 s. 1 speil i brun ramme 2 m., 2 mange fiel med træer er 8 s 2 m. 8 s. 2 støkker sølv skeeder eragtet a 10 m. støkket er 6 rd. 4 m. I saltzet En ¾ tønde kaaber kieddel i grue med noget andet kaabber tøy eragtet for 12 rd., 1 eege kahr paa 2 tønder 2 rd., 1 berme kahr 2 m..14 rd. 2 m. 1 gammel eege kahr 2 m., et lidet brøger kahr 1 m. 8 s., en selde 4 s 3 m. 12 s. 1 haand qværn 4 m., en øll halv tønde 1 m., 1 fierring 8 s., et drikke trug 2 s...5 m. 10 s. 1 løb 6 s., et seld 8 s., 2 gammel sælder 4 s., en korn skieppe 2 m..3 m. 2 s. Paa loftet : 1 stoer gammeldags fuhr mad kiste 3 m., et stoer eege skriin 2 m..5 m. 2 nye høeleer 1 rd 1 m., 4 gammel ditto 2 m., 1 hvid fuhr halv kiste 2 m..1 rd. 5 m. ½ dusin korn sækkke 1 rd. 3 m., et gammel hengeskab 8 s.1 rd. 3 m. 8 s. I gaarden, Vogn og Plou redskab : 1 beslagen vogn med haug fieller hammel og reeb, samt kaabler, tømme og ald anden tilbehør 5 rd., 1 træevogn ligeledes med behør 4 rd..9 rd. 1 plou med tilbehør 1 rd. 4 m., en ditto 1 rd. 2 m., en halv jern harve 3 m...3 rd. 3 m. 1 træe ditto...1 m. 8 s. I hughuuset 3 øxer 3 m. 8 s., 3 nauer 2 m., en jern stang 4 m., en grav spade og en tørve ditto 3 m., én sauge gammel 6 s., et hug jern 2 s.2 rd. 1 m. Bæster 1 brun mærplag et aar 2 rd. 4 m., en sort ditto 2 rd. 4 m., en ditto brun ringere 2 rd., en sort hoppe 10 aar 4 rd. 4 m., en ditto 12 aar 3 rd. 2 m., en sorte brun heste klod 3 aar 3 rd. 2 m., en sort bleeset mær klod 3 aar 4 rd., en kuld sort hoppe 5 aar 4 rd. 4 m..27 rd. 2 m. 3

4 1 sort bleeset ditto 3 aar 6 rd., en brun hoppe i føl 6 aar 2 rd...15 rd. 1 brun hest 7 aar 6 rd. 4 m., en sort hest 12 aar 4 rd., en brun ditto gammel 2 rd. 4 m 13 rd. 2 m. Fæmon 1 kuld sort koe 6 aar 4 rd. 4 m., en blakket ditto 10 aar 4 rd. 4 m..9 rd. 2 m. 1 sort hielmet 12 aar 4 rd., en blakhielmet 8 aar 5 rd. 2 m 9 rd. 2 m. 1 sort hielmet 7 aar 4 rd., en ditto qvie koe 4 rd., en broget qvie 2 rd. 4 m. 10 rd. 4 m. 1 sort hielmet qvie koe 2 rd. 2 m., en broget stud knold 1 rd. 4 m., én ditto sort hielmet qvie 1 rd. 4 m., en sort hielmet ung nøds kalv 2 rd..7 rd. 4 m. 1 ditto mindre..1 rd. 2 m. I Herberget i Karlens seng 1 rødstriibet ulden overdyne 2 rd. 1 gammel graaestriibet vadmels dyne 1 rd. 2 m. 2 hovedpudder 2 m., et par blaarlærrets lagner 2 m... 4 m. Faar 8 stk. faar med 8 lam a 5 m. er 6 rd. 4 m., 3 ditto faar a 4 m. er 2 rd 8 rd. 14 m. Sviin 14 stk. aarings polter a 3 m. er 7 rd., 1 soe med 3 griise 1 rd. 4 m..8 rd. 4 s. Giæs 5 gammel giæs en gasse a stk. : 2 m..2 rd. Paa loftet i lahden Fandtes saa meget af - og utorsken korn af rug, byg og haure, som de 2de mænd eragtede at kunde udgiøre det behøvende æde og sædekorn i den tiid indtil det nye bliver høstet, undtagen 2 td. rug til tære korn som med udgifter bliver observeret, og altsaa ei viidere derom funden fornøden at anføre. Summa over foreskrevne registrerede og vurderede effecter.251 rd. 4 m. 12 s. Viidere fandtes ikke til boens indtægt at anføre, ligesom enken og vedkommende og erklærede ei viidere at være bevidst. Thi blev anført den paa boen hæftende Besværing Anders Gieding fordrede paa Høye Herskabets vegne til stædets concervation og vedligeholdelse af besætning og viidere, nemlig : 1ste Til besætning : 2 stk reise og kiøreheste a 14 rd.28 rd. 6 stk.plou ditto a 12 rd., er 72 rd.en reisevogn med behør 10 rd..82 rd. 1 arbeids ditto 6 rd. 4 m., 2 plou og 2 harver 5 rd. 2 m 12 rd. Er til besætning.122 rd. 2det Brøstfeldigheder som af de 2de mænd blev efterseet og saaledes befunden : a) Den sÿnder lahde bestaaende af 12 fag derpaa manglede 5 fag leeder paa den eene side hvortil behøvedes a`fag 3 allen 15 er a`12 s. 1 rd. 5 m. 4 s. b) Fæehuuset i alt 10 fag paa den eene side feilede overalt leede a`fag 3 al. er 30 al. 4

5 a`12 s 3 rd. 4 m. 8 s. c) Det Øster lahdehuus 10 fag blev ved eftersyn befunden i gandske god og forsvarlig stand og for nogle aar opbygt, saa derpaa ikke var noget at udsette. d) I ligemaade var stuehuuset som bestod af 14 fag over alt i forsvarlig stand og uden mangel paa tømmer. Ad notam: hvad langhalm som hist og her paa husene af blæsten er beskadiget gaves tilkiende at være i behold. Er brøsfeldig for..5 rd. 3 m. 12 s. 3die De kongelige skatter og landgilden til Høye herskabet er til dato clareret, alleene juli kvartal bør udreedes indtil det nye korn kand indaufles med. 3 rd. 12 m. Item efter forhen ved indtægten giorde forklaring, til æde korn 2 td. rug a`10 m. 8 s...3 rd. 3 m. 4de Enken gav tilkiende at boet skylde til hr. Jens Sørensen Buchtrup i Aarhus efter forrige skiftebrevs formelding den summa som bemeldte Buchtrup og kand fordre 29 rd. 5te Hendes salig mands begravelse havde vel medtaget en deel af fællets boe, men som hun strax efter havde haft en vis indtægt derimod, saa fordrede hun ingen vedderlaug, siden det ungefehr kunde gaae lige op. Viidere gav enken tilkiende ei at være bortskyldig, thi blev anført. 6. Dette skiftes bekostning: e) et ark stemplet papir no. 1: til 3 m. f) skifteforvalteren pro sallario...2 m. g) for skiftebrevets beskrivelse paa 14 ark a`3 m 7 rd. h) birkedommeren for reise og umage 1 rd. 1 m. i) tillysningens bekostning udi Marselisborg birketing m. j) skifteforvalterens tjennende tillagt efter loven 4 m. er 10 rd. 1 m. 7. Endnu fordrede Gieding paa høye herskabets vegne den sal. mands børns i første egteskab i boen indestaaende møderne arv efter sluttet skiftebrev af 8de nov : som er 45 rd. 4 m. 6 s. Summa boens udgift rd. 14 s. Ballanceret med indtægter..251 rd. 4 m. 12 s. Bliver igien til deeling mellem enken og børnene 32 rd. 3 m. 14 s. Hvoraf enken tilfalder den halve deel med...16 rd. 1 m 15 s. Og børnene den anden halve deel med.16 rd. 1 m. 15 s. Som deeles imellem dennem i 7 søsterlodder og bliver paa enhver søsterlod 2 rd. 1 m. 15 6/7 s. Tilfalder da sønnen Simon Andersen...4 rd. 3 m. 15 5/7 s. datteren Maren Andersdatter 2 rd. 1 m. 15 6/7 s. datteren Anna Lucie.2 rd. 1 m. 15 6/7 s. datteren Dorthea...2 rd. 1 m. 15 6/7 s. datteren Mette Chatrina 2 rd. 1 m. 15 6/7 s. datteren Anne Marie 2 rd. 1. m. 15 6/7 s. 16 rd. 1 m. 15 s. Til foreskrevne arvelodder og viidere stærvboens gield blev alle boens effecter til forsikring udlagt 5

6 saaledes : 1ste Høye herskabets fordringer for besætning, brøstfeld, kongelige skatter item æde korn i alt 134 rd. 1 m. 8 s. udlægges følgende : I gaarden, vogn og plou reedskab! 1 beslagen vogn med haugfieller hammel og reeb, samt kaabler, tømme og ald anden behør 5 rd. 1 træe vogn med behør 4 rd., en plou med tilbehør 1 rd. 4 m....5 rd. 4 m. 1 ditto 1 rd. 2 m., en halv jern harve 3 m., en træe ditto 1 m. 8 s...2 rd. 8 m. I hughuuset 3 øxer 3 m. 8 s., 3 nauer 2 m., en jern stang 4 m...1 rd. 3 m. 8 s. 1 grav spade og en tørve ditto 3 m., en sauge gammel 6 s.. 3 m. 6 s. 1 hugjern 2 s., 1 vogn reede eller undervogn 4 m.4 m. 2 s. Bæster 1 brun mærplag 1 aar 2 rd. 4 m., en sort ditto 2 rd. 4 m...5 rd. 2 m. 1 ditto brun ringere 2 rd., en sort hoppe 10 aar 4 rd. 4 m...6 rd. 4 m. 1 ditto 12 aar 3 rd. 2 m., 1 sorte brun heste klod 3 aar 3 rd. 2 m 6 rd. 4 m. 1 sort bliset mær klod 3 aar 4 rd., en kuld sort hoppe 5 aar 4 rd. 4 m.8 rd. 4 m. 1 sort bleeset ditto 3 aar 6 rd., en brun hoppe i føl 6 aar 2 rd...15 rd. 1 brun hest 7 aar 6 rd. 4 m., en sort hest 12 aar 4 rd.10 rd. 4 m. 1 brun ditto gammel 2 rd. 4 m 2 rd. 4 m. Fæmon 1 kuld sort koe 6 aar 4 rd. 4 m., en blakket ditto 10 aar 4 rd. 4 m..9 rd. 2 m. 1 sort hielmet 12 aar 4 rd., en blakhielmet 8 aar 5 rd. 2 m...9 rd. 2 m. 1 sort hielmet 7 aar 4 rd., en ditto qvie koe 4 rd., en broget qvie 2 rd. 4 m..10 rd. 4 m. 1 sort hielmet qvie koe 2 rd. 2 m., en broget stud knold 1 rd. 4 m., en ditto sorthielmet qvie 2 rd. 4 m rd. 4 m. 1 sorthielmet ungnøds kalv 2 rd., en ditto mindre 1 rd. 2 m...3 rd. 2 m. I herberget, i karlens seng 1 rødstriibet ulden overdyne.. 2 rd. 1 gammel graaestriibet vadmels dyne 1 rd. 2 m., 2 hovedpudder 2 m...1 rd. 4 m. 1 par blaarlærrets lagner.2 m. Faar 8 stk. faar med 8 lam a 5 m. er 6 rd. 4 m., 3 ditto faar a 4 m. er 2 rd 8 rd. 4 m. Sviin 14 stk. aarings polter a 3 m. er 7 rd., en soe med 3 griise 1 rd. 4 m..8 rd. 4 m. Giæs 5 gammel giæs og en gasse a`2 m..2 m. Paa loftet 1 stoer gammeldags fuhr mad kiste.3 m. 6

7 1 sort eege skriin 2 m., 2 nye høeleer 1 rd. 1 m..1 rd. 3 m. Er fuld udlagt for..134 rd. 1 m. 8 s. Og til overskud...4 m. 2det Paa hr. Jens Sørensen Buchtrups fordring 29 rd. dertil udlægges: I den liden stue 1 fiirkandtet fuhr bod med lugt foed...3 m. 1 stor lang aaben bænk 2 m., 1 stor messing kieddel med jern greeb 1 rd. 2 m., en ditto mindre 3 m., en brun malet skammel 12 s., 11 stk. træe sie kahr a`4 s.. er 2 m. 12 s....2 rd. 4 m. 8 s. 1 øll træe lægen og 2de ditto 1 rd. 2 m., 3 træe skaaler 6 s..1 rd. 2 m. 6 s. 1 strip 4 s., et træeskab 4 s., en jern uldsax 2 s., et pibstob 6 s...1 m. 1 træe løgte med glass 8 s., et lidet fuhr heng skab 3 m...3 m. 8 s. 2 træe stoele 1 m., 3 ditto med halm sæde 12 s..1 m. 12 s. 1 fuhr halv kiste med 3 jern baand uden laas..1 rd. 1 m. 1 træe salt kahr 2 s 2 s. Den salig mands gangklæder 1 blaae vadmels kiol 2 rd., en ditto klæde væst med metalknapper 2 rd., en gammel vadmels kiol 3 m..4 rd. 3 m. 1 ditto brøstdug med metalknapper..1 m. 8 s. 1 skind vest med ditto knapper 4 s., 1 hvid vadmels vest 3 m....1 rd. 1 m. 8 s. 1 ditto vattrøye 2 m., en striibet ditto 1 m...3 m. 1 par skind buxser 4 m., et par ældre ditto 1 m...5 m. 1 par lærrets ditto 6 s., 3 par gammel ulden strømper 2 m...2 m. 6 s. 5 hørlærrets skiorter a`2 m. er 1 rd. 4 m., 1 par støvler 1 rd. 2 m...3 rd. 1 par gammel skoe 1 m., et par gammel støvler 1 m..2 m. I en huul seng 1 rød og blaaestriibet haandgiort olmerdugs overdyne...1 rd. 4 m. 1 blaaestriibet ulden underdyne 1 m...1 rd. 1 gammel striibet ditto 3 m., 2 ulne striibet hovedpudder den eene med blaaetaulet vahr 1 rd. 1 m., et par blaarg. lagner 3 m. 2 rd. 1 m. I børnenes seng 1 rødstriibet ulden overdyne...4.m. en blaae striibet linnet underdyne 3 m., en ditto liden hovedpude 8 s, 1 par blaae lærrets lagner 3 m.1 rd. 8 m. I en ditto alchove 1 gammel rødstriibet ulden overdyne 2 m., en gammel linnet ditto 3 m., 1 blaaestriibet hovedpude 2 m 1 rd. 1 m. 1 par blaarlærrets lagner 3 m...3 m. Om bemeldte alchova 4 stk. blaaestriibet linnet hiemgiordt gvardiner og 2 kapper 1 rd. 2 m. I spisekammeret 1 jern gryde med greeb 5 m., en ditto gammel 3 m 1 rd. 2 m. 7

8 1 Brændeviins anker 8 s., 2 gryn kubber 6 s., en jern pande og rist 3 m., 2 par karrer 1 m. 8 s.5 m. 6 s. 1 stoer jern gryde med greeb..1 rd. Er fuld udlæg for.29 rd. Og til overskud..5 m. 2 s. 3die Børnenes fæderne og mødernes arve midler : sc: a) sønnen Simon Andersen møderne arv 18 rd. 1 m. 11 2/3 s. og fæderne ditto 4 rd. 3 m. 15 5/7 s. er.22 rd. 5 m. 11 8/21 s. b) datteren Maren i møderne arv 9 rd. 13 5/6 s. og i fæderne ditto 2 rd. 1 m. 15 6/7 s..11 rd. 2 m 13 29/42 s. c) datteren Anne Lucie ligeledes i møderne og fæderne arv..11 rd. 2 m /42 s. d) datteren Dorthea i ligemaade..11 rd. 2 m /42 s. e) datteren Mette Chatrina i fæderne arv..2 rd. 1 m. 15 6/7 s. f) datteren Anne Marie ligeledes.2 rd. 1 m. 15 6/7 s. Tilsammen 62 rd. 5 s. Udlegges: Overskudet for høye herskabets fordring.. 4 m. Ditto fra hr. Jens Buchtrups fordring..5 m 2 s. I den største stue 1 stoer fiirkandtet fuhr bord med aaben foed 1 rd. 2 m. 1 lang og en kort bænk 4 m. 1 brun anstrøgen eege kiste med laas og haandgreeber..3 rd. 2 m. 1 rød anstrøgen fuhr himmel stolpe seng 2 rd. 4 m. Derudi 1 grøn og rødstriibet olmerdugs overdyne..3 rd. 4 m. 1 nye blaarstriibet bolster underdyne 3 rd. 4 m., en ditto ligedan 3 rd. 4 m., 1 blaaestriibet bolster pude med hvid vahr 4 m. 8 rd. 1 ditto ringere med blaa vahr 2 m., en hørgarns og én blaargarns lagen 1 rd. 1 m., 1 blaaetaulet hiemgiordt omhæng af 5 stk. og en kappe 2 rd., en gammeldags eege stolpe seng 2 rd 4 m..6 rd. 1 m. Derudi 1 blaae og rødstriibet ulden overdyne.2 rd. 1 nye blaaestriibet bolster underdyne..2 rd. 2 m. 1 ditto ringere 2 rd., en ulden striibet pude med et blaaevahr 3 m., en ditto med vahr 3 m., et par blaarlærrets lagner 3 m., et lidet brun anstrøgen fuhr skrin 3 m.4 rd. 1 brun anstrøgen halv kiste med laas og nøgel...1 rd. 2 m. 1 lidet fuhr skriin 2 m., en sye skriin 1 m..3 m. 1 hvid fuhr draug kiste med 4re skuffer laas og beslag 3 rd. 2 m. 1 brun anstrøgen skab med 2 laager og laas 4 rd. 4 stk. sølv skeeder eragtet a`10 m. stk.`et er..6 rd. 4 m. I saltzet Én ¾ td. kaabber kieddel i grue med noget andet kaabbertøy, eragtet for...12 rd. 8

9 Er fuld udlæg for 62 rd. 5 s. Og til overskud 1 rd. 13 s. 4de Enken for hendes arvelod 16 rd. 1 m. 15 s. Udlegges : Viste overskud 1 rd. 13 s. Dernest 1 ildklemme 12 s., en gammel puuster 2 s., 1 jern stryg jern.1 m. 14 s. 2 tin fade og 3 sarsir kener mangods 4 m. 1 par smaa messing lyse stager.1 m. 8 s. I øll kammeret, i pigens seng 1 olmerdugs overdyne blaaestriibet hiemgiordt..2 rd. 2 gammel underdyner, den eene linnet og den anden ulden 4 m., 2 hovedpudder 3 m., 1 par blaarlærrets lagner 3 m 1 rd. 4 m. 1 heel tønde og én halv tønde 5 m., en kierne 1 m., et hakkebret 8 s..1 rd. 8 s. 2 spind rokker 4 m., en mad kurv 6 s., en gaas øÿet dregils dug 3 rd..3 rd. 4 m. 6 s. 1 ditto mindre 2 m., en ditto igien mindre 1 m 3 m. 1 par hørgarns lagner 1 rd. 2 m., en enkelt lagen 2 m....1 rd. 4 m. 1 brun anstrøgen fuhr kiste med laas og haandgreeber...2 rd. 4 m. 2 glas flasker 4 s., en gammel fuhrskab med 2 laager 1 rd. 2 m..1 rd. 2 m. 4 s. Er til fuld udlæg for 16 rd. 1 m. 15 s. Og til overskud 1 rd. 6 s. 5te Dette skiftes bekostning 10 rd. 1 m. Dertil udlegges viste overskud 1 rd. 6 ½ dusin flade thin tallerner...4 m. 8 s. ½ dusin umage ditto 1 rd., et par tin stager 1 m....1 rd. 1 m. 1 sarsirken 6 s., 4 smaae skilderier 4 s., et speil i brun ramme 2 m., 2 mangel fiel med træer 8 s..3 m. 2 s. I saltzet 1 eege kahr paa 2 td 2 rd., et berme kahr 2 m., 1 gl. eege kahr 2 m...2 rd. 4 m. I Lidet brøgger kahr 1 m. 8 s., en selde 4 s., en haandqværn 4 m.5 m. 12 m. 1 øll halv tønde 1 m., et fjerring 8 s., et driftetrug 2 s., en løb 6, 2 solde 8 s. 2 rd. 8 m. 1 gammel selder 4 m., en kornskieppe 2 m...2 m. 4 s. Paa loftet 4re gammel høeleer 2 m., en hvid fuhr halv kiste 2 m 4 m. ½ dusin korn sækker 1 rd. 3 m., et gammel hengskab rd. 3 m. 8 s. Er fuld udlæg for...10 rd. 1 m. Summa over foreskrevne udlæg der netto udgiør indtægtens summa 251 rd. 4 m. 12 s. Hvorved eenhver da saaledes er skeed fuld forsikring og udlæg for deres fordringer og arvelodder, udi boens effecter. 9

10 Angaaende ellers børnenes opdragelse og deres fæderne og møderne arvemidler : da belovede enken af kierlighed til sin sal. mand at fremdrage dennem, saavel hendes sted som egne børn til ære og lære, og dennem forsyne og koste saalænge indtil de, den eene efter den anden, til fremmede kand udkomme, og selv det behøvende kand fortienne uden viidere derfor end rendterne af deres arvemidler at prætendere, og naar det ellers efter den tiid forlanges, samme deris arve capital til deris føde værger at udbetale, saa hun ikke anderleedes skulle vise sig imod dem de 4 stedbørn fornemmelig meent : end en moder imod sine egne børn, og da ei at faae aarsag at klage. Hvilket tilbud børnenes værger med tak antog i forhaabning at det blev vedvarende, thi eller reserverede de selv baade at tage børnene og deris arve midler til sig til forsørgning. Den af øfrige gield belovede enken og ved tiid og leilighed at clarere samt indløse dette skifte saa snart det er beskreven. Og da saaledes indtet videre herved var at behandle, saa blev alle de registrerede og vurderede effecter enken til afbetiening og gieldens udreedelse overladt, da hun erklærede at forblive ved gaarden, og dette skifte derpaa sluttet og afgiort, som bekræftes med hænders underskrift og forseigling. Datum stærvboen Vibye den forbemeldte 11te may Paa hr.: raadmand og forvalter Andreas Stæhrs samt birkedommeren sr. Jens Mørches vegne A. Gieding. Johanne Michelsdatter sl: Anders Nielsens som lavværge Mickel Ovesen paa børnenes vegne Niels N.P.S Paulsen. Peder Nielsen. Som overværende vurderingsmænd Niels Pedersen. Niels Mogensen. 10

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753.

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753. Michel Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter. Constantinsborg gods G 321 4. Fol. 165. Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te

Læs mere

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol.

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. 521 Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. Skifte forretning efter afgangne Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatter som boede og døde i Wiibÿe i Anno 1748, lydende saaledes:

Læs mere

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 1 Side 442 No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 Anno 1761 Den 24de Februari er efter foregaaende skedte tillysning under Stevens ex Faxøe Herreders

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol 1748-1758, side 939-943. Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Anno 1753 dend 30 de Novemb r er efter foregaaende tillysning

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Skifteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Skifteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Skifteprotokoller Om ord i skifteprotokoller Sifteprotokollerne kan fortælle meget om, hvordan bestemte personer og befolkningsgrupper boede før i tiden. I registrerings-

Læs mere

Skifteforretning efter afgh. Peder Hansen Piilgaard i Wærum.

Skifteforretning efter afgh. Peder Hansen Piilgaard i Wærum. G262-5 Frisenvold Løjstrup gods, 1738-1763, fol. 430-435, kort 15/21 Skifteforretning efter afgh. Peder Hansen Piilgaard i Wærum. Anno 1756 den 16 juni paa de anordnede høie og nådige herrer formyndere

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Skifte efter Søren Nielsens koene Sal.Anne Michelsdatter af ~ormslef.

Skifte efter Søren Nielsens koene Sal.Anne Michelsdatter af ~ormslef. G 1- fo.19 a.ti 1 a.konstantinsborg Skifte efter Søren Niesens koene Sa.Anne Michesdatter af ~ormsef. Anno 17 tirsdagen den Bte mai paa høyæde og vebaarne hr.justitsraad Carisius ti Constanstantinsborg

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743)

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Side 306a: Hieronimus Jensøn, Sorenskriver over Hedemarken Giør vitterligt, at Anno 1740 den 20

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Rosenfeldt Gods Skifteprotokol , side Skifte efter Niels Isaksen i Overvindinge, 1802

Rosenfeldt Gods Skifteprotokol , side Skifte efter Niels Isaksen i Overvindinge, 1802 Rosenfeldt Gods Skifteprotokol 1775-1824, side 188-191. Skifte efter Niels Isaksen i Overvindinge, 1802 Registrerings og Vurderings samt Skifteforretning Efter afg Gaardmand Niels Isachsen af Over Windinge

Læs mere

Skifteforretning efter afgangne gaardmand Morten Madsen i Lemming.

Skifteforretning efter afgangne gaardmand Morten Madsen i Lemming. . Skifteforretning efter afgangne gaardmand Morten Madsen i Lemming. Anno 779 den de februari,som er rætte 0te dagen efter gaardmand Morten Madsen i Limming,hans dødelige afgang,indfandt sig i forbemeldte

Læs mere

Marselisborg gods skifteprotokol G 322 5 fol. 182b. Schifte forretning efter sl. Peder Pedersen Stautrop i Viibÿ som døde A 1733.

Marselisborg gods skifteprotokol G 322 5 fol. 182b. Schifte forretning efter sl. Peder Pedersen Stautrop i Viibÿ som døde A 1733. Marselisborg gods skifteprotokol G 322 5 fol. 182b. Schifte forretning efter sl. Peder Pedersen Stautrop i Viibÿ som døde A 1733. Anno 1733 dend 28 Januarÿ indfandt sig paa Deres høÿ grevel.: Excellence

Læs mere

LAK A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/ efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse:

LAK A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/ efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse: LAK 253-52A, kort nr. 14/16, side 407: Skifte 11/3 1756 efter Karen Jacobsdatter, gårdmand Peder Espensens kone i Værløse: Anno 1756, Dend 11. Martij er efter foregaaende lovl. skeede Tillysning inden

Læs mere

Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213

Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213 Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213 Anno 1772 den 13. nov. på høj og velbårne hr. kammerherre og baron Christian Friderich Güldenchrones

Læs mere

Brolykke Gods Skifteprotokol Fol: 121 opslag 123 Mads Hansens skifte

Brolykke Gods Skifteprotokol Fol: 121 opslag 123 Mads Hansens skifte Brolykke Gods Skifteprotokol 1758-1789 Fol: 121 opslag 123 Mads Hansens skifte Skifte-Brev Efter Mads Hansen i Dalbye Anno 1784 den 1 de Julij jndfandt ieg mig unerskrevne som Skifteforvalter udi Stervboen

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

Vemmetofte skifter 1700-1749 1

Vemmetofte skifter 1700-1749 1 Vemmetofte skifter 1700-1749 1 Nj arkiv Kilde: Landsarkivet Vemmetofte og Høystrup Godser Skifteprotokol 1719-38 Film Nr. 438 Side 229: Skifte 16/6 1728 efter Berthe Hansdatter, Hans Jacobsens hustru i

Læs mere

Skifte efter afgangne Søren Høeg i Broust 1770

Skifte efter afgangne Søren Høeg i Broust 1770 Skifte efter afgangne Søren Høeg i Broust 1770 Anno 1770 den 10 de marty indfandt sig underskrevne Henridh Buss fra Bratschou paa sit herskab høy og velbaarne frue oberst inde Grabow til Urup og Bratschou

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

!~~ 1'9'/1r {) /7/ O- li~i, G. 321-4. salig Jens Pedersen Møller. . -. Tin. rd.

!~~ 1'9'/1r {) /7/ O- li~i, G. 321-4. salig Jens Pedersen Møller. . -. Tin. rd. .., "" "... ",....,,- G. 31-4 ( ",. \Constantinsborg.. -. Skiftebrevefter O- I~i,!~~ 1'9'/1r {) /7/ saig Jens Pedersen Møer. Anno 1745 Torsdagen den d 10. Junij er indfunden sig paa højæde og vebaarne

Læs mere

Se de originale dokumenter Continuation af Skiftet efter Boelsmand Søren Rasmussen Mols i Veggerslev. - fra Folio 21

Se de originale dokumenter Continuation af Skiftet efter Boelsmand Søren Rasmussen Mols i Veggerslev. - fra Folio 21 Benzon Gods Skifteprotokol 1822-1850 Se de originale dokumenter Continuation af Skiftet efter Boelsmand Søren Rasmussen Mols i Veggerslev. - fra Folio 21 Anno 1823 den 27 October som er rette 30te Dag

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 - " - "

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 -  - Gaarmand Ole Isaksen Quidal af Stadsbygd. Aar 1849 den 8 de October blev Skifteret af Sorenskriveren afholdt paa hans Cantoir paa Berg i Ørlands Thinglaug til Deling og Lodning af dette Boe. Vidner var

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Skifte efter Gaardmand Peder Nielsens afdøde Huustrue Inger Peders Datter i Sønder Øxe

Skifte efter Gaardmand Peder Nielsens afdøde Huustrue Inger Peders Datter i Sønder Øxe Skifte efter Gaardmand Peder Nielsens afdøde Huustrue Inger Peders Datter i Sønder Øxe Anno 1765 dend 18.de Marty som rette 30.de Dag Indfandt sig paa høye Herskabet hendes Naade fruegeh. raadinde Levetzaus

Læs mere

Registrerings- & vurderingsforretning under Rosendal 27/7 1844:

Registrerings- & vurderingsforretning under Rosendal 27/7 1844: Registrerings- & vurderingsforretning under Rosendal 27/7 1844: 1844 den 27. Juli indfandt undertegnede Skifteforvalter sig hos Enkemand og Smed Jørgen Isaksen i Thystrup for efter hans Begiæring at optage

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615

5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615 5143,Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Film 615 Nr. 67. Side 107b. 1696. 28. Jan. Margreta Ollufsdatter, 14. Sg. Aaker. Anders Poulsen. 1 søster. A: Kirstene Ollsdatter, død. 1 søn. 3 døt. 1: Peder

Læs mere

Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe:

Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe: Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe: "Aar 1831 den 6te September mødte den constituerede Skifteforvalter i Overværelse af Vidnerne Sognefoged HENRIK HANSEN af Orup og Sognefoged

Læs mere

LAK A-B (kort 12/25, side 396B):

LAK A-B (kort 12/25, side 396B): LAK 380-257 A-B (kort 12/25, side 396B): Anno 1757 dend 23. Maj er efter foregaaende skeedte Tillysning inden Tryggevælde & Faxe Herreders Ret, samt Advarsel til alle vedkommende, foretaget lovlig skifte

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Aar 1859 den 2 December meddelte Indsidder Peder Pedersen af Væggerløse

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker.

1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. 1328.Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. Nr. 286.Side 426. 1722. 30. Juni. Lasse Pedersen, 23. Sg. Aaker. Karen Hansdatter. Laugv: Gregers Christensen, capitain. Ved første ægt med afg. Karen Ibsdatter. 5 søn.

Læs mere

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen (foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen At boet efter selveiergaardmand Christen Jensen af Sønderøxe under

Læs mere

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712 Haagen Rasmusen Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug. Claus Pedersen Borre, etc. Giør Vitterlig, at Anno 1712 dend 19 Nov. blev arfve Skiffe holden paa dend gaard Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug effter afgangen

Læs mere

Bornholm amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1763-73 E 1 bk. Side 292b.

Bornholm amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1763-73 E 1 bk. Side 292b. 330,Jens Hansen, Side 292b. 1771. 4. April. # 330 # Jens Hansen, 6. Sg. Klemensker. # 331 # Anna Kirstine Andersdatter, Laugv: Michel Pedersen Grønbech, Allinge. 3 døt. A: Christense Jensdatter, f. 1761.

Læs mere

Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby.

Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby. Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby. Indledning. le, der kender noget til Fanø i vore Dage og véd, hvorledes Forholdene nu til Dags er her paa Øen, kunde maaske have

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

19. Om Kreaturenes Røgt

19. Om Kreaturenes Røgt 19. Om Kreaturenes Røgt Da de fleste paa detet Sted giøre Førsel og Kiørsel til deres fornemste Næringsvei, som jeg ofte tilforn har erindret, saa ere Heste de Kreature, de fornemmelig lægge Vind paa at

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 IFØLGE JORDEBOGEN.

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 IFØLGE JORDEBOGEN. KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 IFØLGE JORDEBOGEN. JACOB JENSEN. JENS CHRISTENSEN. JENS CHRISTENSEN. Hvornår han er født vides ikke, da hans alder ikopgives. Han er gift 1. gang med Else Rasmusdatter Han er

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841.

Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841. Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841. Kilde: Frederiksborg amt, Københavns universitetsgods, skifter 1819-1850. Folie 46-47-48-49-50. https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/records/collection/201531

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Efter afgangne Maren Madsdatter, afgangne Anders Ludstrups Kone som sad til Huuse og døde i Feldberg i Timring Sogn.

Efter afgangne Maren Madsdatter, afgangne Anders Ludstrups Kone som sad til Huuse og døde i Feldberg i Timring Sogn. Møltrup Gods Skifteprotokol 1776-1793, fol.78b. Skifte efter Maren Madsdatter 1785. Skifte Forretning. Efter afgangne Maren Madsdatter, afgangne Anders Ludstrups Kone som sad til Huuse og døde i Feldberg

Læs mere

Nj-arkiv IC-68, nr. 6: Vurdering 2/ efter gårdmand Morten Hansen, Vivede. Skifte 28/ efter gårdmand Morten Hansen, Vivede.

Nj-arkiv IC-68, nr. 6: Vurdering 2/ efter gårdmand Morten Hansen, Vivede. Skifte 28/ efter gårdmand Morten Hansen, Vivede. Nj-arkiv IC-68, nr. 6: Vurdering 2/5 1752 efter gårdmand Morten Hansen, Vivede. Skifte 28/6 1752 efter gårdmand Morten Hansen, Vivede. Anno 1752 d. 2den Maj mødte Michael Johannes Lorentzen, Forvalter

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Over Hiernøe Land og Konge Tiende under Stiernholms Amt og Bierre Herred.

Over Hiernøe Land og Konge Tiende under Stiernholms Amt og Bierre Herred. Gerdt de Lichtenberg til Bidstrup og flere gaarder. deres Kongelige Mayest. bestalte Etats og Justits Raad, Kiendes og hermed Vitterlig giør, at have Solgt og overdraget, ligesom ieg og hermed Sælger,

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig:

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig: A ar 1811, Mandagen den 20de Maji, ved Sommertingets Fremholdelse for Giisunds Tinglaug, blev af mig, i Overværelse af de 2de eedsorne Vitterligheds vidner, nemlig: John Johannessen, Wasjord, og Ole Diderichsen,

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

HANS ANDERSEN SLOT FÆSTER 1714-42

HANS ANDERSEN SLOT FÆSTER 1714-42 MADS SØRENSEN MADS SØRENSEN HANS ANDERSEN SLOT FÆSTER 1714-42 HANS ANDERSEN SLOT Født ca 1682 Gift 1713 1713 Som: 1 post Epiph den 8. januar trolovet Hans Andersen og Karen Rasmusdatter i Ålsrode. 1713

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Svendborg Bylov 1619 (1572)

Svendborg Bylov 1619 (1572) Svendborg Bylov 1619 (1572) Svendborg Bylov blev revideret i 1619, men er egentlig en gengivelse af en ældre vedtægt fra 1572. Loven peger derudover endnu længere bagud i tid, og kan som sådan bruges til

Læs mere

Faar og Lam. 12 stk gamble Faar á 4 mrk er 12 Sld., 4 Lamb som er fiorgammelle á 3 mrk. Er 3 Sld.,

Faar og Lam. 12 stk gamble Faar á 4 mrk er 12 Sld., 4 Lamb som er fiorgammelle á 3 mrk. Er 3 Sld., Hans Ibsen, 3. Sg. Nyker. Nr. 66.Side 115b. 1706. 26. Marts. Film 619. Hans Ibsen, 3. Sg. Nyker. Ellene Abrahamsdatter. Laugv: Lars Hansen, Frigård, Nyker. 2 søn. 3 døt. A: Abraham Hansen, egen værge,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby Kilde "Frederiksborg" 548. Lars Hansen f. 1690, Påstrup, Døbt 16/02 1690, Jørlunde, Adresse Udesundby, Stilling Gmd. Amsterdam, g. CA. 1711, i Udesundby, Kirsten Nielsdatter,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk. 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr. 122. Side 182. 1702. 10. Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f. 1701. ( 8 uger.). Værge:

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

KATHOLMS JORDEBOG FOR ÅLSRODE 1688.

KATHOLMS JORDEBOG FOR ÅLSRODE 1688. KATHOLMS JORDEBOG FOR ÅLSRODE 1688. Matr. Brugere Td. Skp Fdk All nr. 1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 2 Søren Thomasen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2 1 5 Ingvar Rasmussen 7 0 0

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Matr. 1664 Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Kirchens Andpart tiender som giør wis Rigtighed for hoess Kirchens forsuar

Læs mere