Velkommen til Roskilde Universitet, RUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Roskilde Universitet, RUC"

Transkript

1 RUC Velkommen til Roskilde Universitet, RUC 1

2 Korallen i RUC s segl Velkommen til RUC Redaktion Kommunikationsenheden Layout Kommunikationsenheden Fotos Timme Hovind Tuala Hjarnø Per Lau Knudsen Tryk Prinfo Paritas, RUC Roskilde Universitet bærer i sit segl en koral. Dermed hentydes til følgende træk ved korallers liv og død: Koraller kan kun trives i meget rent og saltholdigt vand, som er i stadig bevægelse. Derfor dør korallerne på læsiden af rev, men på vindsiden, hvor bølgeslaget og strømmen er stærkest, vokser de og udvikler sig i store og smukke kolonier. Det er dog de ældre, men mere forkalkede dele af revet, som giver det styrke og kraft til at modstå bølgeslaget gennem århundreder. Den latinske tekst kan på dansk gengives således: I stilheden døden, i strømmen livet. November 2010

3 Kære nye medarbejder! Jeg vil gerne byde dig velkommen til Roskilde Universitet. RUC er en spændende og levende organisation, hvor omkring mennesker dagligt har deres gang. Det være sig forskere, administrativt ansatte, håndværkere og ikke mindst studerende. Fysisk dækker RUC et stort område med mange bygninger, laboratorier, værksteder, bibliotek m.m. Som en stor uddannelses- og forskningsinstitution kan RUC i den første tid virke lidt uoverskuelig og forvirrende for en begynder. At finde rundt på RUC kan virke overvældende - ikke kun fysisk, men også på grund af alle de organer, som er en del af universitetet: Akademisk Råd, institutter, studienævn, huse, osv. Hvad er hvad, og hvem gør hvad? RUC Pjecen er inddelt i 3 afsnit: Præsentation af RUC Organisation og styrelse Praktiske oplysninger Pjecen giver henvisninger til, hvor man kan finde yderligere oplysninger om forskellige forhold. Og hvis du er i tvivl, så spørg dine kolleger. Roskilde Universitet lever helt op til vort logo og motto: In traquillo mors, in fluctu vita. Eller på dansk: I stilheden døden, i strømmen livet. Jeg håber som sagt, at du finder pjecen nyttig og vil komme til at befinde dig godt på Roskilde Universitet. Endnu engang velkommen. Ib Poulsen Rektor 3 Derfor denne lille pjece som fortæller dig lidt om RUC. Den kan forhåbentlig være med til at gøre din første tid på RUC lidt lettere.

4 4 ROSKILDE UNIVERSITET Roskilde Universitetscenter (RUC) blev oprettet i 1972 med det formål at udføre forskning og undervisning på højeste niveau. I september 1972 begyndte de første 283 studerende studierne ved det nye universitet. Et anderledes universitet Det nye RUC skulle fuldt udbygget rumme ca studerende. Planen var, at RUC også skulle rumme andre uddannelser end de traditionelle universitetsuddannelser. Folkeskolelæreruddannelsen er ét eksempel på en planlagt RUC-uddannelse, som imidlertid ikke blev realiseret. Uddannelsen som socialrådgiver kørte i nogle år, men blev senere nedlagt igen. Der skulle skabes et egentligt uddannelsescenter, der skulle rumme mange forskellige typer uddannelser herunder altså også uddannelser der ikke traditionelt lå på universiteterne. Deraf navnet: Roskilde Universitetscenter. I november 2008 skiftede Roskilde Universitetscenter dog navn til slet og ret Roskilde Uni- versitet. Navneændringen skete for at understrege målsætningen om en nær forbindelse mellem forskning og uddannelser. Kælenavnet RUC lever dog stadig i bedste velgående og er blevet bibeholdt. I studenteroprørets slipstrøm I studenteroprørets slipstrøm blev RUC anderledes. Det åbnede sig mod det omgivende samfund og introducerede nye undervisningsmetoder og principper: Basisstudier, gruppearbejde, problemorientering, tværfaglighed og modulopbyggede forløb. De studerende fik stor indflydelse på, hvilke emner de beskæftigede sig med. Og alle skulle gennemgå et bredt basisstudium på 2 år, inden de tog fat på de mere specialiserede studier i overbygningen. Alt dette var nyt i universitetssammenhænge. Af mange forskellige grunde kom RUC hurtigt i modvind. Økonomisk krise og stigende politisk modstand efter jordskredsvalget i 1973 førte snart til en række konflikter, og viljen til uddannelsespolitiske eksperimenter blev markant mindre. RUC prydede hyppigt avisernes forsider og dermed Folketingets dagsordener. RUC i dag RUC udgør i dag en helt selvfølgelig del af det danske højere uddannelsessystem, hvor opgaven

5 nu som før er at forske og undervise på højeste niveau og på videnskabeligt grundlag. RUC har ikke som andre universiteter fakulteter. Forsknings- og undervisningsaktiviteter er organiseret i 6 institutter og en lang række studienævn. Tilsammen dækker RUC s institutter og studienævn de 4 hovedområder; humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og det teknisk-videnskabelige hovedområde. Universitetet udbyder både bacheloruddannelser (3 år), kandidatuddannelser (5 år), forskeruddannelser (ph.d. 3 år efter kandidateksamen) samt masteruddannelser. Uddannelsesstrukturen er imidlertid anderledes på RUC end på andre universiteter. Basisstudier Alle uddannelser på RUC - med undtagelse af efter- og videreuddannelser - begynder med et basisstudium, der varer 2 år. Først efter endt basisstudium vælger den studerende sine overbygningsfag. Der findes 4 basisstudieretninger: En humanistisk-teknologisk, en humanistisk, en samfundsvidenskabelig og en naturvidenskabelig. De 3 sidste findes både i RUC en dansk og en international variant, mens det humanistisk-teknologiske basisstudium kun udbydes på dansk. Husstrukturen Når de studerende starter på RUC, bliver de tilknyttet såkaldte huse. Husene er den daglige arbejdsplads for ca. 130 studerende, en sekretær samt fire til seks undervisere/vejledere. Husstrukturen er et vigtigt særkende ved Roskilde Universitet. For de studerende udgør husene et studiemiljø med faglige og sociale aktiviteter, hvor de selv er med til at sætte dagsordenen. Der arbejdes i projektgrupper på fem til ti medlemmer, og hver gruppe har sin faste base i huset. Hvert hus indeholder grupperum, lærerkontorer, sekretærkontor, undervisningslokale samt køkken. Der er desuden adgang til såvel computere som kopieringsfaciliteter. Samarbejde i grupper På RUC foregår studierne ikke som sololøb. De studerende arbejder typisk i grupper - både på basisstudierne og på overbygningsuddannelserne. Det udvikler evnen til at samarbejde med andre og oparbejder evnen til at give og modtage kritik på en konstruktiv måde - kvaliteter der er vigtige også uden for universitetet. Grupperne be- 5

6 6 står normalt af 4-6 studerende. Inden for nogle rammer vælger de studerende, hvilke områder de vil arbejde med, og de styrer i høj grad studieforløbet selv. Under arbejdet får de tildelt en lærer/ vejleder. Fagspecialisering Efter basisstudiet sker den egentlige fagspecialisering. Her kan de studerende vælge mellem 35 forskellige fag. Bacheloruddannelsen er normeret til 3 år og kandidatuddannelsen til 2 år. Herefter er der mulighed for at gennemføre en forskeruddannelse, der fører frem til ph.d.-graden. Det tager 3 år efter kandidatuddannelsen. Der er mulighed for at kombinere forskellige fag med hinanden til en kombinationsuddannelse - også på tværs af hovedområderne. På RUC er det f.eks. muligt at læse socialvidenskab og historie eller fysik og kommunikation. Udover kombinationsuddannelserne findes også de såkaldte enkeltfagskandidatuddannelser inden for Forvaltning, Teknologisk Samfundsvidenskabelig Planlægning (Tek-Sam), Globale Studier og Virksomhedsledelse. Her læses der kun ét fag. Internationalisering RUC vil udbygge sin position som et internationalt anerkendt universitet med fokus på at skabe særdeles gode muligheder for studerende og forskere til at orientere sig internationalt og derigennem skabe relationer og udveksle viden med relevante internationale aktører. RUC uddanner kandidater til et globalt arbejdsmarked. Udveksling af studerende RUC modtager lidt over 400 internationale studerende årligt og sender lidt over 200 danske studerende til universitetets partneruniversiteter over hele verden. Spørgsmål vedrørende universitetets internationale samarbejde kan rettes til International Afdeling, bygn og Særlige uddannelsestilbud RUC udbyder også en lang række efter- og videreuddannelser, herunder diplomstudier og masteruddannelser. Disse uddannelser er tilbud om videre- og efteruddannelse til personer, som ikke har mulighed for at være fuldtidsstuderende, typisk fordi de samtidig er erhvervsaktive.

7 Forskning og ny viden Som forskningsinstitution har RUC også ret til at forske. Alle faste lærere har udover en undervisningspligt både en forskningsret og forskningspligt. Dette sikrer en sammenhæng mellem undervisning og forskning. Undervisningen er forskningsbaseret, og forskningen vil ofte være inspireret af undervisningen. Siden universitetets start har der været en tradition for tværfaglighed også i forskningen. De forskellige faglige miljøer inden for RUC s 4 hovedområder samarbejder og bidrager til at bringe de forskellige fagvidenskaber i spil med hinanden. RUC s forskere er organiseret i forskningsgrupper. Forskningsmæssigt samarbejder RUC med en lang række institutioner inden for og uden for universitetsverdenen - regionalt, nationalt og internationalt. Erhvervsrettet forskningsformidling og praktisk anvendelse af den nye forskning understøttes af RUCinnovation. RUC i tal RUC har ca studerende og ca. 880 videnskabelige og administrative medarbejdere. RUC s budget er på ca. 700 mio. kr., hvoraf hovedparten er bevillinger fra staten. RUC tjener selv ca. 100 mio. kr. om året ved støtte fra EU, RUC forskningsråd og f.eks. ved at udføre forskningsopgaver for offentlige og private myndigheder og virksomheder. Roskilde Universitetsbibliotek Roskilde Universitetsbibliotek ligger ved indgangen til RUC. RUb er en integreret del af Roskilde Universitet, men der er adgang for alle. Du kan gå på vores hjemmeside 24 timer i døgnet året rundt og finde elektroniske artikler og E-Bøger, og du har adgang til et væld af online databaser, statistik og nyheder fra hele verden. På biblioteket kan du låne al den faglitteratur du har brug for - har RUb det ikke, skaffer vi det hjem til dig. Vi har et professionelt personale, der gerne hjælper med litteratursøgning, kurser i litteratursøgning og i Refworks og andre værktøjer. Samtidig arbejder vi på at udvide vores forskerservice. Trænger du til at slappe af, har vi Den Runde, hvor man kan finde ny dansk og oversat skønlitteratur, musikcd er, lydbøger og spil. Som ansat har du lang lånetid på materialer, men kom ned og bliv oprettet som låner og hør samtidig om hvilke services vi kan tilbyde. Vi har åbent alle hverdage kl i juli og august åbent kl

8 8 SÅDAN STYRES RUC Som alle øvrige universiteter i Danmark er den måde Roskilde Universitet styres og ledes på fastlagt gennem Universitetsloven og udmøntet i universitetets vedtægt. Den gældende Universitetslov bygger på hovedloven fra 2003 (med senere ændringer), og på baggrund af denne lov har RUC organiseret sig i vedtægt af 11. november Bestyrelsen Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen ansætter rektor og ansætter efter indstilling fra rektor universitetets øvrige øverste ledelse. Bestyrelsen er over for videnskabsministeren ansvarlig for universitetets virke. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 9 medlemmer og sammensættes af udefrakommende medlemmer (5 medl.) og af interne medlemmer, der repræsenterer universitetets videnskabelige personale, det tekniskadministrative personale og de studerende (4 medl.). Rektor Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige øverste ledelse, institutledere, studieledere samt ph.d.-skoleledere varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af den øvrige øverste ledelse til bestyrelsen. Rektor indstiller budgettet til bestyrelsen og underskriver regnskabet. Akademisk Råd (AR) Universitetet nedsætter et akademisk råd, der har til opgave at udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger, om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling, om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger og tildeler ph.d.- og doktorgrader. Sammensætning af Akademisk Råd Akademisk Råd sammensættes af rektor (født formand) og af medlemmer, der repræsenterer det videnskabelige personale og de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende vælges af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og de studerende.

9 Uddannelsesudvalget (UDDU) UDDU er et underudvalg under AR og rådgiver Akademisk Råd og rektorat i sager vedrørende uddannelser. Udvalget behandler bl.a. forslag til ændringer i uddannelses- og eksamensbekendtgørelser, generelle regler vedrørende eksamen, undervisning og studieordninger. Forskningsudvalget (FOU) FOU er et underudvalg under AR og rådgiver Akademisk Råd og rektorat i forskningsmæssige spørgsmål og i spørgsmål vedrørende forskeruddannelsen. Økonomisk Udvalg (ØU) ØU er et underudvalg under Akademisk Råd og rådgiver om økonomiske og budgetmæssige spørgsmål. Institutter På RUC er forskningen og undervisningen organiseret inden for 6 institutter: Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Institut for Kultur og Identitet (CUID) Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) Institut for Samfund og Globalisering (ISG) Institut for Natur, Systemer og Modeller (NSM) Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning (PAES) RUC Institutledere Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning og skal med inddragelse af studienævn og studieledere følge op på evaluering af uddannelse og undervisning. Institutråd Ved hvert institut nedsættes der et rådgivende institutråd. Institutrådet har til opgave at rådgive institutlederen. Studienævn og studieledere Rektor nedsætter det nødvendige antal studienævn. Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere og de studerende. Hvert studienævn skal bestå af mindst 4 og højst 10 medlemmer. Studentermedlemmerne vælges for 1 år ad gangen, mens lærerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen. Studienævnet vælger en formand blandt de videnskabelige medlemmer og en næstformand blandt de studerende medlemmer af studienævnet. Det er studienævnenes primære opgave at tage sig af tilrettelæggelsen af undervisningen. De skal bl.a. udarbejde studieordninger, der beskriver 9

10 10 målene, omfanget, varigheden, formen og indholdet af undervisningen. Herudover er det studienævnet, som har ansvaret for evaluering af uddannelser og uddannelsesaktiviteter. Rektor udpeger for hvert studienævn en studieleder efter indstilling fra studienævnet. Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. RUC s Fællesadministration (FA) Fællesadministrationen ledes af universitetsdirektøren og består af Rektorsekretariat, Campus-IT, Center for Finans, Teknik og Miljø, International Afdeling, Kommunikationsenheden, Personaleafdelingen og Uddannelses- og Forskningsafdelingen. Campus-IT Campus-IT varetager en række serviceopgaver for hele universitetet. Til afdelingen hører Helpdesk, som findes i bygning Åbningstider er mandag-torsdag kl og , fredag , tlf , ruc.dk. Her kan du få udleveret dit kodeord til de fælles IT-systemer, Portalino, Webmail, Plug n Study, eller du kan få hjælp, hvis du har proble- mer med at bruge systemerne. Hvis du har glemt dit kodeord, kan du logge ind med din NemID og skifte det. Du kan også hente en folder, der beskriver de fælles IT-systemer på RUC og du kan tilmelde dig en IT-workshop, hvor du kan lære mere om systemerne. Campus-IT varetager drift, vedligeholdelse og udvikling af en række IT-systemer, bl.a. webmail, Portalino, Find Person-databasen, samarbejdsværktøjet BSCW og forskellige administrative systemer. Afdelingen er endvidere ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af RUC s netværk, det trådløse Plug n Study net og print.ruc.dk. Spørgsmål vedrørende systemerne kan sendes til RUC s AV-afdeling hører også under Campus-IT. Afdelingen tager sig af indkøb og vedligeholdelse af AV-udstyr, både til undervisningslokaler og til udlån. Henvendelse i bygn RUCast er en podcasting-service på RUC. Vi dokumenterer og formidler forsknings- og undervisningstiltag med video. Vi har bl.a. et studie, hvor du kan få optaget korte podcasts. RUCast er en

11 service under Akademisk-IT, som hjælper med at indtænke brugen af nye medier i undervisning, forskning og forskningsformidling. Kontakt på eller læs mere på ruc.dk/ait. Center for Finans, Teknik og Miljø (CFTM) Center for Finans, Teknik og Miljø (CFTM) støtter RUC s ledelse i den overordnede økonomistyring samt bygningsadministration/service, herunder især: RUC International Afdeling (IA) IA s hovedopgave er at styrke og koordinere universitetets samlede indsats for internationalisering af RUC, herunder understøtte, udvikle og kvalitetssikre institutternes aktiviteter på forsknings- og uddannelsesområdet. Ligeledes understøtter IA universitetets arbejde med at indhente ekstern finansiering gennem internationale programmer og fonde, ligesom man arbejder med international markedsføring og profilering af RUC. Udarbejdelse af eksternt årsregnskab og budget Kvartalsregnskab og ledelsesinformation til RUC s bestyrelse og universitetsledelse Varetagelse af de regnskabsmæssige rutiner (kreditorer, debitorer, betalinger og kapitalforvaltning) Vejledning og rådgivning om ressourceoptimering på RUC s institutter og afdelinger Rådgivning og controlling af projekter Indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygninger Service i relation til rengøring, vagt, nøgler, adgangskort, el, vand og varme Rådgivning og vejledning af indkøb, herunder overholdelse af gældende lovgivning Centret er opdelt i et sekretariat (incl. indkøb), samt 4 sektioner: budgetsektion, regnskabssektion, servicesektion samt teknik- og miljøsektionen. IA varetager en lang række udviklings- og driftsopgaver på internationaliseringsområdet, herunder optagelse af udenlandske studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen, udsendelse af danske studerende på studieophold i udlandet og modtagelse af internationale udvekslingsstuderende. IA yder bistand i form af bl.a. boligadministration, mentorordning, vejledning om studieophold i udlandet og modtagelses-/velkomstprogrammer. Henvendelse på eller personligt i bygning 04.1 Åbningstider mandag-onsdag kl og torsdag kl Fredag lukket. 11

12 12 Kommunikationsenheden (KE) Kommunikationsenheden omfatter Journalen, Kommunikationssektionen og Receptionen. Journalen: Journalen, herunder studiesektionens journal, modtager, fordeler og journaliserer al officiel post til RUC s Fællesadministration og yder vejledning til øvrige journaler på RUC. Henvendelse i bygning 06.1, mandag-fredag kl , tlf /2024/3023, Kommunikationssektionen: Kommunikationssektionen udarbejder, redigerer og udgiver en lang række publikationer. F.eks. den studieorienterende publikation Studieguide, engelsksproget materiale om RUC, RUCnyt (universitetets officielle meddelelses- og debatblad) samt RUC s Årsberetning. Sektionen er ansvarlig for udvikling og vedligehold af universitetets website ruc.dk og koordinerer samarbejdet med universitetets decentrale webmastere. Sektionen står for udarbejdelse og udsendelse af universitetets pressemeddelelser og for RUC s kontakt til pressen i øvrigt. Henvendelse i bygning 06.1, tlf Derudover kan Kommunikationssektionen være behjælpelig med at skaffe oplysninger og besvare spørgsmål af generel karakter, ligesom sektionen står for afholdelse af en række events i såvel profilerings- som rekrutteringsøjemed. Yderligere oplysninger, logo, powerpointpræsentationer, publikationer m.m. findes på ruc. dk/ke. RUC s kommunikationsstrategi kan ligeledes findes på ruc.dk. Receptionen: Der kan døgnet rundt foretages direkte opkald til en telefon på RUC ved at taste 4674 efterfulgt af lokalnummeret. Receptionen har åbent dagligt kl Opkald til Receptionen fra en lokaltelefon kan ske ved at taste 9. Opkald udefra kan ske til Receptionens er: Receptionen er desuden behjælpelig ved følgende opgaver og spørgsmål: Ajourføring af kalenderen på RUC s hjemmeside Bestilling af al tilbehør til mobil- og fastnettelefoni Yderligere oplysninger kan findes på ruc.dk/ruc/ internesider/a-til-aa/r-s/#reception

13 Personaleafdeling (PA) Personaleafdelingen er struktureret i to teams: Team HR og Team Løn og Personale. Team HR varetager alle opgaver i forbindelse med rekruttering og ansættelser, personalepolitik, personalejura, efteruddannelse (se afsnittene på side 15), kompetenceudvikling, IT-uddannelse, lønforhandlinger, trivsel samt det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. PA har sekretariatsfunktionen for RUC s hovedsamarbejdsudvalg (HSU), Fællesadministrationens lokale samarbejdsudvalg (LU) og Personaleuddannelsesudvalget (PUU). Team Løn og Personale varetager alle driftsopgaver i forbindelse med løn- og personaleadministration, herunder udfærdigelse af ansættelseskontrakter, indhentning af refusioner, administration af sygefravær, ferie mv. i vores Personaleadministrative system (UPS) samt person- og lønregistreringer i Statens Centrale Lønanvisningssystem (SLS). Personaleadministrationen omfatter både fastansat og timelønsansat personale. RUC s personalepolitik omfatter følgende politikker: RUC - Ledelse - Seniorpolitik - Løn - Sexchikane og mobning - Mangfoldighed - Social ansvarlighed - Misbrug - Sport og kultur - Mobilitet - Udviklingssamtaler Team Løn og Personale har åbent for personlig betjening mandag-torsdag kl og kl Fredag lukket. Henvendelse i Bygning Yderligere oplysninger, blanketter, arrangementer mv. findes på vores hjemmeside ruc.dk/pa. Se endvidere afsnittet Praktiske oplysninger A-Å i næste spalte. Uddannelses- og Forskningsafdelingen (U/F) Uddannelses- og Forskningsafdelingen behandler stort set alle sager, der vedrører RUC s kerneydelser: uddannelse, forskning og formidling. For uddannelserne varetages opgaver i forbindelse med adgang, optagelse, indskrivning, uddannelsesstøtte (SU), eksamensklager, eksamensbeviser, studie- og karrierevejledning, sagsbehandling samt kvalitetssikring af uddannelserne. Desuden understøttes ph.d.-uddannelser, forskerskolerne og forskningen Arbejdsmiljø - Omsorg - Ferie - Personaleudvikling - Fratrædelse - Rekruttering - Information - Rygepolitik U/F er med RUCinnovation indgangen til samarbejde med omverdenen, herunder Projektbørs og Praktikordning. Afdelingen er organisatorisk opdelt i fem funktionsenheder:

14 14 Sekretariat (bygn. 06.1) STADS-kontor (bygn. 04.1) Studieadministration (bygn. 04.1) Studie- og Karrierevejledningen (bygn. 04.1) RUCinnovation (bygn. 04.0). PRAKTISKE OPLYSNINGER - A-Å Arbejdsskader I tilfælde af, at du er ude for en arbejdsskade (ulykkestilfælde, skadelige påvirkninger og sygdomme der skyldes arbejdet - eller de forhold arbejdet foregår under), som medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, anmeldes dette til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen af arbejdsulykker foregår ved udfyldelse af anmeldelsesblanket, som rekvireres i Personaleafdelingen på tlf eller ved personlig henvendelse i bygn Arbejdstider Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdstiderne ser således ud: Mandag-torsdag kl , fredag kl Flere afdelinger har flextid. Barsel Barselsreglerne findes på ruc.dk/pa/vejledning_ for_ansatte/barsel. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse i Personaleafdelingen. Barns sygdom Du har mulighed for at holde 2 dage helt eller delvist fri i forbindelse med dit barns 1. og 2. sygedag, forudsat:

15 at det af hensyn til barnet er nødvendigt at forholdene på tjenestestedet tillader det at barnet er under 18 år at barnet er hjemmeværende Den 2. sygedag er den kalenderdag, der følger umiddelbart efter den 1. sygedag. Vi cykler til arbejde RUC deltager i kampagnen hvert år i maj og betaler medarbejdernes deltagergebyr. DHL-stafetten RUC deltager hvert år i august/september i verdens største motionsløb i Fælledparken i København. RUC betaler medarbejdernes gebyr, hvori madkurv er inkluderet. Efteruddannelse På Roskilde Universitet er deltagelse i efter- og videreuddannelse et vigtigt element i medarbejdernes faglige og personlige udvikling og det tilstræbes, at man inden for 2 år har haft 5 kursusdage. Der er derfor nedsat et PersonaleUddannelses- Udvalg, der varetager personalets ansøgninger til eksterne kurser og tillige arrangerer interne kurser, foredrag og lignende som f.eks. sprogkurser, it-kurser og seniorkurser. RUC Derudover formidler PersonaleUddannelsesUdvalget de mange kursustilbud, der modtages fra kursusudbydere rundt omkring i landet, ud til de relevante faggrupper på universitetet. Efteruddannelse særligt for VIP ere (UniPæd) UniPæd tilbyder kurser og sparring, der sikrer, at det videnskabelige personale får bearbejdet og perspektiveret eksisterende erfaringer fra egen undervisning og vejledning set i relation til de respektive uddannelsers målsætning og håndteringen af de hermed forbundne pædagogiske udfordringer. Fundamentet for alle UniPæds aktiviteter er erfaringsudveksling, dialog og fælles refleksion, hvor igennem ny pædagogisk viden og erfaringer søges udbredt. UniPæds kurser er åbne for alle VIP fra nyansat undervisningsassistent til ældre professor. En væsentlig del af UniPæds virke udgøres af kurserne i adjunktuddannelsen, som dog er at betragte som et åbent tilbud for alle ansatte lærere og ph.d.- studerende ved Roskilde Universitet. Det er også muligt for adjunkter og andet videnskabeligt personale uden for RUC at deltage i UniPæds kurser. Der udbydes særlige kurser af kortere varighed til ikke-dansk-sprogligt VIP personale ved Roskilde Universitet. 15

16 16 UniPæd tilbyder særligt tilrettelagte kurser i de enkelte institutter ofte i samarbejde med studienævnene. Den universitetspædagogiske efteruddannelse ledes og koordineres af Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning. For yderligere information henvises til UniPæds hjemmeside: ruc.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/unipaed/ Falck Healthcare - tilbud om psykologisk rådgivning Som led i trivselsarbejdet har RUC indgået en aftale med Falck Healthcare, så medarbejdere, der har behov for hjælp hos en læge, psykolog, socialrådgiver, jurist eller revisor, anonymt og gratis kan henvende sig til Falcks specialister. Læs mere på ruc.dk/pa/ Ferie I henhold til ferieloven optjener du 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse svarende til 25 dage i et kalenderår (1. januar december). Ferien skal afholdes i det efterfølgende ferieår (1. maj til 30. april). Afholdelse af ferie sker efter aftale med tjenestestedet. Roskilde Universitet varsler afholdelse af al ferie, dvs. at alle ansatte med optjent ferieret (ferie med løn) skal afholde mindst 3 ugers ferie i hovedferieperioden (1. maj september) og restferien (4. og 5. ferieuge) skal være afholdt senest den 30. april. Der skal udfyldes en feriefraværsblanket, som afleveres til tjenestestedet. Feriedage, særlige I henhold til ferieloven optjener du 0,42 særlig feriedag pr. måneds ansættelse, svarende til 5 dage i et kalenderår. Dagene afvikles som udgangspunkt på linje med de almindelige feriedage. RUC varsler de særlige feriedage til afholdelse inden 1. maj. Forsikring Hvis der sker skade/tyveri på dine personlige ejendele, vil det som hovedregel være din egen forsikring, der skal dække tabet. Se i øvrigt afsnittene om Rejseforsikring side 19 og Tyveri side 20. Fridage Universitetet holder lukket følgende dage: grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag. Roskilde Universitetsbibliotek har åbent mellem jul og nytår.

17 Frihed Frihed i anledning af eksempelvis bryllup, sølv- eller guldbryllup, dødsfald og begravelse eller flytning aftales med den daglige leder. Fysioterapi Du har som ansat mulighed for at få fysioterapibehandling. En behandling varer 30 min. og koster 225 kr., hvoraf RUC betaler 125 kr. Din pris er derfor 100 kr., som betales kontant ved hver behandling. Glemte sager Henvendelse til Receptionen i bygn Kantinen/RUCafé RUC s kantine RUCafé ligger i bygning 01, åbningstiden er mandagfredag kl RUCafé tilbyder udvalg af mad og kioskvarer samt brød og kager fra eget bageri (fra kl. 8.00). Fra kl serveres der minimum 2 varme retter (vegetar/kødret), minimum 5 forskellige sandwich i hjemmebagte boller, samt smørrebrød og salat. Ugens menu kan ses på sider/rucafé/ RUC Derudover kan der, i forbindelse med fester, leveres øl og vand. RUCafé kan også tilbyde at stå for større arrangementer på universitetet. Kreditkort på RUC Alle fastansatte med over 18,5 timer pr. uge skal have et MasterCard Classic. Kortet får du via en elektronisk ansøgning på portalino.ruc.dk. Et institut/en enhed kan også ansøge om et kreditkort til indkøb på internettet eller til at kunne bestille rejser mv. for medarbejdere, der rejser sjældent. Lønudbetaling For fastansatte er lønnen disponibel sidste bankdag i hver måned og for timelønnede medio måneden og den sidste bankdag i måneden. Udbetaling af løn sker gennem Statens Lønsystem (SLS). Massage Du har som ansat mulighed for at få massage på RUC. Der tilbydes en klassisk og dybdegående massage, der øger blodgennemstrømningen og dermed ilttilførslen til de infiltrerede muskler. Prisen for 30 min. er 220 kr., hvoraf RUC betaler 100 kr. Din pris er derfor 90 kr., og betaling sker kontant ved hver behandling. 17

18 18 Motionssaftale RUC har indgået en firmaaftale med Fitness World og Fitness.dk (for både ansatte og studerende), hvor du kan spare hhv. 24% og 10%. Se mere om pris, aftale og medlemskaberne på ruc.dk/pa/ firmaaftale_fitness. Nattevagt Nattevagten er på universitetet alle hverdage fra kl samt alle weekender og helligdage (hele døgnet). Al ophold på universitetet efter kl skal meldes til vagten med opgivelse af navn og husnummer. Henvendelse til vagten kan ske på tlf eller dk Onsdags-gåtur Hver onsdag mødes medarbejderne (dem der har tid/lyst) ved flagstangen ud for bygn. 00 kl og går en dejlig tur rundt om Trekroner-søen. Er man hardcore løber man samme rute 2 gange. Parkering Parkering skal finde sted på de afmærkede parkeringsarealer. Personer, der parkerer ulovligt, kan forvente at få en parkeringsbøde. Invalidevogne kan efter aftale få parkeringstilladelse inden for universitetsområdet. Henvendelse skal ske til Center for Finans, Teknik og Miljø i hus 06.2, tlf Personaleforening (RUC on) Det er foreningens formål, igennem selskabeligt samvær og fælles aktiviteter på forskellige niveauer, at fremme og bevare en konstruktiv samhørighed i medlemskredsen, således at et godt fællesskab samt et godt arbejdsklima bevares og styrkes til glæde for alle ansatte på RUC. Det kan fx omfatte såvel faglige, kulturelle som sportslige eller selskabelige arrangementer der tilgodeser RUC-ansatte. Læs mere på ruc.dk/personaleforening Personalekort Kort efter din ansættelse vil du blive fotograferet til et personalekort. Kortet fungerer som legitimation, lånerkort til Universitetsbiblioteket samt som nøgle i nogle af husene. Personalezonen Personalezonen er en kulturklub, der tilbyder mange forskelligartede kulturarrangementer med rabat. Alle ansatte på Roskilde Universitet kan benytte sig af tilbuddene. Læs mere på ruc.dk/pa/ personalezonen/ Personaleuddannelse Hvis du ønsker at deltage i interne eller eksterne kurser eller på anden måde efteruddanne dig, kan du se mere om kurser og ansøgningsprocedure

19 på ruc.dk/pa/uddannelse/. Du kan desuden se Personaleudviklingspolitikken på ruc.dk/pa/politik/personaleudviklingspolitik/. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Personaleuddannelsesudvalgets sekretariat i Personaleafdelingen, bygn Regelsamling På RUC s hjemmeside er fremlagt en regelsamling. Her findes de vigtigste regler, der gælder for hele RUC og som har en vis varighed. Regelsamlingen findes på ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/ Regnskabssektionen Se under afsnittet om Center for Finans, Teknik og Miljø side 11. Rejseforsikring Der er etableret en kollektiv statslig forsikringsordning for tjenesterejser i udlandet. Alle ansatte skal, forinden de foretager tjenesterejser, personligt henvende sig på regnskabssektionen, bygn. 06.2, hvor de får udleveret et forsikringsgarantikort (som er gældende i hele ansættelsesperioden), forsikringsbetingelser og en skadeguide. Ved tjenesterejser i indlandet dækker det gule sygesikringskort samt evt. egen forsikring. Samarbejds- og sikkerhedsudvalg Der findes et Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) for alle ansatte samt et antal lokalsamarbejdsudvalg (LU). Desuden findes der et Hovedarbejdsudvalg (HAU) for alle ansatte samt lokale sikkerhedsudvalg på NSM, ENSPAC og RUb. På de øvrige institutter og i Fællesadministrationen er sikkerhedsudvalget lagt sammen med samarbejdsudvalget. Henvendelse vedr. oplysninger mv. om udvalgene skal ske til sekretariatet i Personaleafdelingen. Skovtur RUC afholder hvert år i maj måned en skovtur for alle ansatte. Finansieringen deles mellem universitetet og medarbejderne. Sygdom Sygdom meddeles 1. dag ved arbejdstids begyndelse til tjenestestedet. Når du er rask udfyldes raskmeldingsblanket, som afleveres til tjenestestedet. Telefoner Opkald direkte til RUC: Tryk eller lokalnr. i stedet for de 4 sidste cifre. Fra RUC: Tryk 0 + ønsket nr.

20 Tillidsrepræsentanter Ansatte på RUC tilhører flere forskellige fagforeninger. Blandt medlemmerne af de forskellige fagforeninger er udpeget en række tillidsrepræsentanter, som har til opgave at varetage medlemmernes interesse og fungere som talsmænd over for ledelsen. Oplysning om navne på tillidsrepræsentanter fås ved henvendelse til Personaleafdelingen. Tjenestebiler RUC har tjenestebiler til udlån i studie- og forskningsøjemed. Tilladelse til kørsel skal gives af et institut, et studienævnssekretariat eller en afdelingsleder. Kørselsrekvisition fås hos de respektive sekretærer. Reservation af bil sker ved henvendelse hverdage kl og til Posten, bygn. 12, tlf , eller Servicesektionen. Medbring kørekort og studiekort/personalekort. I tilfælde af motorstop/skader på bilen, kontakt Dansk Autohjælp A/S, tlf Udlånte biler skal afleveres rene. Tjenesterejser Skal du på tjenesterejse, skal rejsen bestilles via RUC s rejseportal. Linket finder du på portalino. ruc.dk. Du skal både bestille fly, tog, bil og hotel via portalen, og der kan kun betales med et RUC MasterCard Classic. Kortet får du via en elektronisk ansøgning på portalino.ruc.dk. Transport Der kører bus fra Roskilde station til RUC. Endvidere standser nogle regionaltog på Trekroner Station. Trykkeri Prinfo Paritas Digital Service varetager trykning af projektopgaver, kompendier, m.m. Henvendelse i bygn. 37. Tyveri Ved tyveri eller formodet tyveri af universitetets effekter skal dette straks anmeldes til CFTM, som sørger for politianmeldelse. Ved tyveri af private ejendele, skal man selv anmelde dette til politiet. Tyveri af personlige ejendele dækkes ikke af RUC s (statens) selvforsikring. Men undgå tyveri - lås taske og penge inde eller tag dem med, hvis arbejdspladsen forlades.

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET KORT FORTALT

ROSKILDE UNIVERSITET KORT FORTALT ROSKILDE UNIVERSITET KORT FORTALT 2012 INDHOLD Undervisningsprincipper 3 Studiernes opbygning 4 Studiemiljøet 7 Forskningsprofil 8 RUC s styrelse 9 Bestyrelsens sammensætning 9 Akademisk råd 9 Institutter

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE

FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE Velkommen i Studienævnet Studenterrådet ved RUC 03 04 06 08 10 INDHOLD Velkommen i Studienævnet Sådan får du indflydelse på din uddannelse Kom godt i gang STUDU De studerendes

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet I henhold til 10 stk. 6 i lov nr. 403 af 28 maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende: Almindelig bestemmelse 1. Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Dato: 8. juli 2014 Ref.: logr J.nr.: Fakultetet skal i henhold til universitetets kvalitetspolitik, delpolitik for studieadministration og studievejledning

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 787 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1550 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Strategi 2015 - RUC under forandring

Strategi 2015 - RUC under forandring Strategi 2015 - RUC under forandring Roskilde Universitet Korallen i RUC s segl Roskilde Universitet bærer i sit segl en koral. Dermed hentydes til følgende træk ved korallers liv og død: Koraller kan

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Inspiration hentes fra udlandet

Inspiration hentes fra udlandet 2014 tidsskrift om personaleledelse I 6 udgivet af Dansk HR Inspiration hentes fra udlandet HR til gavn for hele universitetet Lisbeth Møller, Vicedirektør for HR & Organisation på Københavns Universitet

Læs mere

Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København

Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København Bilag 6 Grundlaget for etablering af IT-Universitetet i København Den 1. juli 2003 overgår IT-højskolen i København fra at være et frifakultet med Handelshøjskolen i København som værtsinstitution til

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd M Ø D E I N D K A L D E L S E O P D A T E R E T V E R S I O N 25. OKTOBER 2016 Forum Akademisk Råd LEDELSE

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 05.12.2016 Sagsnr.: 2016-002-00002 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017 Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november 2014 - november 2017 IKV s strategi forholder sig til SDU s overordnede ambitioner i universitetets Strategi- og ledelsesgrundlag. Den indeholder fem

Læs mere

ARBEJDSUDVALGET VEDR. KOMMUNIKATION

ARBEJDSUDVALGET VEDR. KOMMUNIKATION ARBEJDSUDVALGET VEDR. KOMMUNIKATION, 19. NOV 2010 VICEDIREKTØR FOR KOMMUNIKATION UNI VERSITET PROJEKTINDHOLD Interessentinterviews, interne Bl.a. forsker, forskningschefer, institutledelse, administrative

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice GHD, 28/01/2013 Diskussionsoplæg til Akademisk Råd samt underudvalgene ØU og FOU RUCs eksterne indtægter hvordan kan vi gøre det bedre? 1.

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet Vedtægter for HK-klubben ved Aalborg Universitet Klubben er det redskab, der skal sikre det enkelte medlem det størst mulige udbytte af sin organisation ' 1: Stk. 2: HK-klubbens formål HK-klubbens formål

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

FREMTIDENS UNIVERSITET

FREMTIDENS UNIVERSITET FREMTIDENS Program: 14.30 14.55 De administrative forandringer v. Jørgen Jørgensen 14.55 15.20 Økonomiadministrationen v. Søren Trangbæk 15.20 15.35 Den videre proces v. Louise Gade 15.35 16.00 Diskussion

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Administration på AU og Arts

Administration på AU og Arts 7. Administration på AU og Arts AARHUS UNIVERSITET Fremtidens administration på fremtidens AU Forbedrede vilkår for den faglige udvikling af AU gennem: Ensartet og effektiv administration (90% - 10%) Professionalisering

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 27. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012-00047 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet For at arbejde hen mod ét fælles fakultet og også ét fælles KU peger direktionen på disse indsatser i opbygningen af en

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

oktober 1999 (revideret december 2000) (revideret april og august 2005) Revideret december 2007

oktober 1999 (revideret december 2000) (revideret april og august 2005) Revideret december 2007 oktober 1999 (revideret december 2000) (revideret april og august 2005) Revideret december 2007 Lokalaftale om det heltidsansatte videnskabelige personales arbejdsfordeling ved det humanistiske fakultet,

Læs mere

Administration på AU og Arts

Administration på AU og Arts 7. Administration på AU og Arts Store forandringer mange spørgsmål AARHUS UNIVERSITET Hvorfor? Fagligt: For at sikre universitetets konkurrencedygtighed i fremtiden Kunne skaffe bevillinger, forskere og

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere