BeoCenter 2. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoCenter 2. Vejledning"

Transkript

1 BeoCenter 2 Vejledning

2

3 Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der er inkluderet oplysninger om DVD-funktionalitet i vejledningen, uanset om der er sluttet en DVDafspiller til dit BeoCenter 2 eller ej. Instruktioner vedrørende opsætning og stikpanel findes i den vejledning, der følger med stikpanelet. Sådan bruges musiksystemet, 4 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder via nærbetjeningspanelet Sådan læses menusymbolerne, 6 Få en forklaring på de symboler, der findes i menuerne Sådan bruges menuerne, 7 Find ud af, hvordan du bevæger dig rundt i menuerne, og hvordan du foretager indstillinger i indtastningsmenuer Førstegangsopsætning, 8 Find ud af, hvordan du gennemfører proceduren for førstegangsopsætning Aktivering af ekstra kilder, funktioner og menuer, 9 Find ud af, hvilke funktioner, egenskaber og menuer, der kan aktiveres via nærbetjeningspanelet Lydindstillinger, 14 Find ud af, hvordan du foretager dine foretrukne indstillinger for lydstyrke, bas, diskant, balance og loudness Indstilling af Options, 15 Find ud af, hvordan du ændrer musiksystemets grundlæggende indstillinger Sådan bruges pinkodesystemet, 16 Find ud af, hvordan du aktiverer og bruger pinkodesystemet Betjening af DVD-afspiller, 18 Find ud af, hvordan du afspiller en DVD og bruger DVD-menuerne på fjernsynsskærmen. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 22 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen til at betjene musiksystemet Indeks, 23 Indstilling og redigering af radioprogrammer, 10 Find ud af, hvordan du indstiller, flytter, navngiver og sletter radioprogrammer Indstillinger for musik-cd er, 12 Find ud af, hvordan du aktiverer særlige CDafspilningsfunktioner, samt hvordan du navngiver og redigerer CD er Automatisk aktivering eller deaktivering af musiksystemet, 13 Find ud af, hvordan du navngiver og aktiverer Timere

4 4 Sådan bruges musiksystemet Musiksystemet er beregnet til nærbetjening. Brug musiksystemet til at lytte til radio eller CD er. Du skal blot trykke på en enkelt knap på nærbetjeningspanelet for at lytte til din yndlingsmusik. Lad fingeren glide rundt på hjulet for at justere lydstyrken. RADIO DISC GO LOAD LIST EXIT 0 Tænder for radioen RADIO Søger gennem en CD, skifter mellem mapper i funktionen N.MUSIC* og flytter markøren sidelæns i menuer Starter afspilning af en ilagt disk DISC Skifter mellem radioprogrammer, musiknumre på en CD Åbner og lukker diskrummet LOAD eller i funktionen N.MUSIC* og flytter markøren op eller ned i menuer Henter ekstra kilder, funktioner og menuer frem i displayet LIST GO Går ind i indtastningsmenuer samt bekræfter og gemmer Vælger radioprogrammer, musiknumre på en CD, N.MUSIC* 0 9 menuvalg. Mens du lytter til en CD, kan du trykke for musiknumre eller menupunkter midlertidigt at standse afspilningen og trykke igen for at genoptage afspilningen Forlader menusystemet Sætter BeoCenter 2 i standby. Tryk to gange for at sætte hele systemet i standby EXIT Bruges til særlige DVD-funktioner, fx åbning af undertekstmenuen, mens du ser en DVD. Disse knapper anvendes kun, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til BeoCenter 2* *BEMÆRK: De farvede knapper bruges også, når du lytter til N.MUSIC. Se den vejledning, der følger med BeoPort, for at få yderligere oplysninger.

5 5 Stik til hovedtelefoner Når hovedtelefonerne tilsluttes, slås de højttalere, der er tilsluttet musiksystemet, fra. Statusdisplayet CD TRACK 11 / 12 CD TRACK 11 / 12 2:18 GLENN MILLER REPEAT RANDOM EDIT Det udvidede statusdisplay er ikke altid tændt. Det LOAD DISC er kun den første linje, der vises hele tiden. Når du betjener musiksystemet, viser displayet kortvarigt yderligere oplysninger, fx spilletid og CD-navn. Hvis du ændrer displayindstillingerne til UDVIDET, RADIO viser displayet altid den aktuelle status og DISC yderligere oplysninger. Se side 15 for at få LOAD GO yderligere oplysninger LIST EXIT 0 Indikatorlampe... Indikatorlampen under displayet blinker, når du rører en knap. Lampen lyser konstant, når musiksystemet står i standby. Sådan indsætter du en disk... Tryk på LOAD for at åbne diskrummet. Når diskrummet er åbent, skal du lægge disken* i, så teksten vender imod dig. Tryk på LOAD igen for at lukke diskrummet, eller tryk på DISC for at afspille den ilagte disk med det samme. Bemærk, at dette kan tage et stykke tid, afhængigt af musiksystemet. *Sørg for at placere disken inden for området mellem de fire tapper! Hvis disken bliver lagt oven på en eller flere af tapperne, kan holderen ikke lukkes ordentligt. Dette kan beskadige systemet eller disken. Bemærk! BeoCenter 2 kan også betjenes via Beo4 fjernbetjeningen. Se side 22 for at få yderligere oplysninger.

6 6 Sådan læses menusymbolerne Menusystemet i BeoCenter 2 giver dig adskillige valgmuligheder. Du kan vælge ekstra funktioner og egenskaber via menuerne eller lave dine egne foretrukne indstillinger for opsætningen. De aktuelle indstillinger for funktionerne er vist i menuen, fx RANDOM TIL/FRA. Symbolerne, der er forklaret til højre, hjælper dig med at finde rundt i menuerne. Brug piletasterne til at bevæge dig rundt i menusystemet. Tryk på GO eller for at gå ind i en indtastningsmenu. Når du forlader en menu ved at trykke på EXIT, registrerer systemet, om der er foretaget ændringer, og spørger dig, om de skal gemmes. Hvis du forsøger at få adgang til en menu, der kræver, at en bestemt kilde er tændt, fortæller displayet dig, hvad du skal gøre. Hvis systemet er sat op i et audio/videosystem, er det nødvendigt at foretage nogle indstillinger i det tilsluttede fjernsyn eller den tilsluttede radio. Menusymboler... Én prik foran en menu angiver, at du har bevæget dig ét niveau ned i menusystemet. To prikker foran en menu angiver, at du har bevæget dig to niveauer ned i menusystemet. Tre prikker foran en menu angiver, at du har bevæget dig tre eller flere niveauer ned i menusystemet.. ØVRIGE MULIGHEDER 1 INDSTIL UR 2 AKTIVÉR TIMER 3 VÆLG SPROG 4 DISPLAYVISNING 5 LIST OPTIONS 6 DVD OPTIONS Pilemarkøren... En pil foran en menu angiver markørens position, samt om undermenuer er tilgængelige. Hvis du vil gå til det næste niveau, skal du trykke på eller GO. En ufarvet pil angiver, at de pågældende menuer ikke er tilgængelige i øjeblikket. Tre prikker efter et menunavn angiver, at yderligere undermenuer er tilgængelige.. ØVRIGE MULIGHEDER 1 INDSTIL UR 2 AKTIVÉR TIMER 3 VÆLG SPROG 4 DISPLAYVISNING 5 LIST OPTIONS 6 DVD OPTIONS Den firkantede markør... En firkant foran et menunavn angiver markørens position, samt at det er en indtastningsmenu. Tryk på eller GO for at åbne disse menuer. En ufarvet firkant angiver, at indstillingerne for de pågældende menuer ikke er tilgængelige i øjeblikket.

7 Sådan bruges menuerne 7 1 N.MUSIC 2 N.RADIO 3 A.AUX 4 CD RANDOM 5 CD REPEAT 6 CD EDIT 7 TIMER 8 VIS UR 9 OPSÆTNING Sådan ændrer du en indstilling... Tryk på LIST for at åbne menusystemet Tryk på for at gå ned til OPSÆTNING Tryk på eller GO for at åbne menuen OPSÆTNING LIST Hovedmenuer... Går ind i menusystemet Flytter op eller ned Går ind i en indtastningsmenu eller undermenu Går tilbage gennem menuer. OPSÆTNING 1 RADIO 2 MUSIK-CD 3 TIMER 4 LYD 5 ØVRIGE MULIGHEDER Tryk på Tryk på for at gå ned til LYD eller GO for at åbne menuen LYD GO EXIT Går ind i en indtastningsmenu eller undermenu Forlader menuerne.. LYD 1 VOLUME 2 JUSTÉR BALANCE 3 INDSTIL TONE Tryk på VOLUME eller GO for at åbne menuen Tryk på eller for at skrue op eller ned for FORUDINDSTILLET NIVEAU Tryk på GO for at gemme indstillingerne direkte; GEMT vises derefter i displayet VOLUME FORUDINDSTILLET NIVEAU: 40 _ GO Indtastningsmenuer... Justerer op/ned og vælger/fravælger i menuer Gemmer indstillinger og forlader menuen Flytter mellem indstillinger eller henter yderligere oplysninger frem i displayet Tryk på EXIT for at forlade menuen Hvis du vælger ikke at gemme indstilingerne, skal du trykke på for at flytte markøren til IGNORÉR og trykke på GO eller på EXIT igen VOLUME GEM IGNORÉR _ EXIT Forlader en menu. Tryk to gange for at forlade uden at gemme GEMT vises i displayet VOLUME GEMT

8 8 Førstegangsopsætning Når musiksystemet bliver installeret og tændt for første gang, føres du gennem fremgangsmåden for førstegangsopsætning. Førstegangsopsætningen består af: Valg af menusprog Automatisk indstilling af radioprogrammer Indstilling af tidspunkt og dato Tilføjelser til listen over kilder og funktioner, der vises i displayet, når du trykker på LIST Indstilling af foretrukne grundindstillinger for displayet 1 VÆLG SPROG 2 AUTOMATISK SØGNING 3 INDSTIL UR 4 LIST OPTIONS 5 DISPLAYVISNING Menuen FØRSTEGANGSOPSÆTNING vises automatisk, når du tænder systemet første gang. Indhold af menuen FØRSTEGANGSOPSÆTNING... VÆLG SPROG Vælg det sprog, du foretrækker til menuerne, i displayet fra listen over tilgængelige sprog. AUTOMATISK SØGNING Lad musiksystemet søge efter og indstille alle tilgængelige FM- og DAB*-radioprogrammer for dig. INDSTIL UR Indstil det indbyggede ur til det korrekte tidspunkt og den korrekte dato. LIST OPTIONS Føj kilder, funktioner og menuer til listen, der vises i displayet, når du trykker på knappen LIST. DISPLAYVISNING Vælg din foretrukne displayvisning for radio, CD og status. Nyttige tips Alle de indstillinger, du foretager under førstegangsopsætningen, kan til enhver tid ændres via menuen ØVRIGE MULIGHEDER. Se side 15 for at få yderligere oplysninger om menuen ØVRIGE MULIGHEDER. Hvis musiksystemet er sluttet til et Bang & Olufsen fjernsyn eller radio med urfunktion, vises menuen INDSTIL UR ikke. Uret indstilles via fjernsynet eller radioen. *BEMÆRK: DAB (Digital Audio Broadcast)- radioprogrammer er kun tilgængelige, hvis de sendes i dit område, og musiksystemet er udstyret med den indbyggede DAB-enhed. Se kapitlet Indstilling og redigering af radioprogrammer på side 10, hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstilling af DAB-programmer.

9 Aktivering af ekstra kilder, funktioner og menuer 9 De valgmuligheder, der vises, når du trykker på LIST, er ekstra kilder, funktioner eller menuer. Fra fabrikken er OPSÆTNING den eneste menu, der er tilgængelig, når du trykker på knappen LIST. Hvis du ønsker at tænde for ekstra kilder eller oprette genveje til funktioner, du bruger ofte, fx CD RANDOM eller TIMER, skal du føje disse kilder eller funktioner til listen. Se side 15 for at få yderligere oplysninger. LIST 1 N.MUSIC 2 N.RADIO 3 A.AUX 4 CD RANDOM [TIL/FRA] 5 CD REPEAT [TIL/FRA] 6 CD EDIT [TIL/FRA] 7 TIMER [TIL/FRA] 8 VIS UR 9 OPSÆTNING Tryk på knappen LIST for at åbne yderligere kilder, funktioner og menuer. Listens indhold afhænger af, hvad du har tilføjet. 1 RADIO 2 MUSIK-CD 3 TIMER 4 LYD 5 ØVRIGE MULIGHEDER N.MUSIC Vælg at lytte til N.Music. N.RADIO Vælg at lytte til N.Radio. A.AUX Vælg at få adgang til udstyr, der er sluttet til AUX-stikket. Dette aktiverer kun AUXstikket. CD RANDOM (TIL/FRA) Vælg at aktivere eller deaktivere blandet afspilning af CD. CD REPEAT (TIL/FRA) Vælg at aktivere eller deaktivere gentagende afspilning af CD. CD EDIT (TIL/FRA) Vælg at aktivere eller deaktivere afspilningen af redigerede serier på den ilagte CD. TIMER (TIL/FRA) Vælg at aktivere eller deaktivere Timer-funktionen. VIS UR Vælg at hente uret kortvarigt frem i displayet. OPSÆTNING Vælg at hente opsætningsmenuen frem. Se de følgende sider for at få detaljerede oplysninger om opsætningsmenuens indhold. Nyttige tips Du kan vælge en menu vha. dens nummer (1-9) eller slå en funktion til eller fra ved at trykke på det pågældende nummer. Hvis fx funktionen CD RANDOM TIL/FRA er nummer 4 i menusystemet, skal du trykke på 4 for at slå funktionen til eller fra. Du navigerer i menuerne vha. piletasterne. Du kan også vælge en bestemt menu vha. taltasterne. Tryk to gange på knappen EXIT, hvis du ønsker at forlade menusystemet uden at gemme indstillingerne. Hvis du fx tilføjer CD RANDOM til valgmulighederne under LIST, opretter du faktisk en genvej til denne funktion. Se side 15 for at få yderligere oplysninger. Se side 12, hvis du vil have yderligere oplysninger om særlige afspilningsfunktioner for CD. Bemærk! Hvis BeoCenter 2 er sat op i et Master Link system, og der er tilsluttet en computer med BeoPort, kan du lytte til N.Music eller N.Radio via BeoCenter 2. Se den vejledning, der følger med BeoPort, for at få yderligere oplysninger.

10 10 Indstilling og redigering af radioprogrammer Lad musiksystemet finde alle tilgængelige radioprogrammer for dig. Du kan gemme op til 99 radioprogrammer. Når et program er gemt, kan du få direkte adgang til det ved at indtaste programnummeret eller ved at gå trinvist gennem alle gemte programmer... RADIO 1 AUTOMATISK SØGNING 2 OPDATÉR SØGNING 3 FLYT PROGRAM 4 SLET PROGRAM 5 TILFØJ PROGRAM 6 REDIGÉR PROGRAM 7 DAB ANTENNE JUSTERING 8 DAB DRC 1 PROGRAM 1 99 PROGRAM 99 1 INDSTIL [FREKV, FM ] 2 NAVNGIV PROGRAM 3 GEM PROGRAM 1 INDSTIL [FREKV, FM ] 2 NAVNGIV PROGRAM 3 GEM PROGRAM Du kan ændre på den rækkefølge, de indstillede radioprogrammer vises i, eller slette dem via menuerne FLYT PROGRAM eller SLET PROGRAM. Der vises måske et navn, der udsendes af senderen, i displayet, men du kan også selv navngive radioprogrammer. Hvis du vil gemme et tilføjet program, skal du gå ind i menuen GEM PROGRAM. Hvis musiksystemet er udstyret med den indbyggede DAB-enhed og der sendes DAB-programmer i dit område, kan du også gemme digitale radioprogrammer. For at gå ind i menuen RADIO skal du trykke på LIST, gå ind i menuen OPSÆTNING og derefter gå ind i menuen RADIO. Indhold af menuen RADIO AUTOMATISK SØGNING Brug denne menu til at indstille alle radioprogrammer automatisk. Det er kun FM- og DAB- programmer, der kan indstilles automatisk. OPDATÉR SØGNING Brug denne menu til at indstille nye DAB-programmer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se beskrivelsen på modstående side. FLYT PROGRAM Brug denne menu til at ændre den rækkefølge, de indstillede radioprogrammer vises i. SLET PROGRAM Brug denne menu til at slette uønskede radioprogrammer fra listen over tilgængelige programmer. TILFØJ PROGRAM Brug denne menu til at tilføje nye programmer samt navngive og gemme et tilføjet program. REDIGÉR PROGRAM (1-99) Brug denne menu til at finindstille programmer samt navngive og gemme de pågældende programmer. I menuen INDSTIL, som du kan gå ind i via menuerne TILFØJ PROGRAM og REDIGÉR PROGRAM, kan du trykke på og for at gå gennem valgmulighederne og eller for at ændre indstillinger for en funktion. De tilgængelige valgmuligheder afhænger af, hvilket bånd du lytter til: FM, AM eller DAB. Valgmulighederne for INDSTIL i menuen TILFØJ PROGRAM for FM er fx følgende: FREKVENS Viser den nuværende frekvens. Tryk på eller for at starte indstillingen. BÅND Viser det aktuelle bånd. Vælg FM, AM eller DAB. FININDSTILLING Finindstil et indstillet program. STEREO Vælg JA for at høre stereolyd. DAB ANTENNE JUSTERING Denne menu indeholder en indikatorbjælke. Længden og farven på denne bjælke viser styrken af det modtagede DAB-signal og risikoen for signaludfald. Se på indikatorbjælken, mens du justerer antennen. Der er ingen lyd, mens du justerer antennen. Indikatorlinjen øges mod højre, hvis signalstyrken stiger, og bliver kortere, hvis den falder. Indikatorlinjen bevæger sig inden for et gråt og hvidt felt. Det grå felt til venstre angiver, at der er stor risiko for periodiske signaludfald. Det hvide felt til højre angiver, at risikoen for signaludfald er minimal. Bemærk, at du skal vælge et kanalnummer, der sender et signal, før du justerer antennen. Gå ind på DAB-udbydernes websites for at finde kanalnumre.

11 11 DAB DRC På visse DAB-kanaler kan du justere komprimeringen af lydsignalet med funktionen DRC (Dynamic Range Control). Komprimeringen kompenserer for støjkilder i de umiddelbare omgivelser. I menuen DAB DRC Der er 12 mulige indstillinger, og du får vist tre værdier: FRA (ingen komprimering) NOM (anbefalet af DAB-udbyderen) MAKS. (maksimal komprimering, dobbelt så meget som anbefalet af DAB-udbyderen). Tryk på eller for at justere værdierne. Hvis du har justeret komprimeringen af lydsignalet, vises DRC i nederste højre hjørne af displayet, når du lytter til et DAB-program med DRCfunktion. Menuindstillinger for DAB DRC påvirker ikke programmer, der ikke udsendes med DRC. Opdater søgning af DAB-programmer Udbydere af DAB (Digital Audio Broadcast) sender programmer i grupper, der kaldes ensembler*. En kanal indeholder et enkelt ensemble, og et ensemble indeholder typisk 5-10 programmer*. Når nye DAB-programmer bliver tilgængelige, kan du indstille dem via funktionen Opdater søgning af DAB-programmer. Dermed indstilles nye programmer, og tidligere gemte programmer forbliver uændrede. Når et DAB-signal findes, registreres alle programmerne i signalet. Når indstillingen er fuldført, kan du gå gennem en liste over de enkelte programmer og vælge dem, du ønsker at gemme MHz 5A 5B 5C 5D 6A Channels Nyttige tips DAB BAND III Navne på radioprogrammer kan indeholde op til 17 tegn inkl. tal. Når du navngiver et program, skal du vælge tegn ved at trykke på. Hvis du vil slette et tegn, du har indtastet, skal du trykke på. Tryk på pil op eller pil ned i menuen for at skifte mellem store og små bogstaver. Hvis du har fundet et radioprogram, men MHz A 12B 12C 12D F DR NEWS DR SOFT DR ROCK DR BOOGIE DR SPORT modtagelsen er dårlig, kan du finindstille det via menuen REDIGÉR PROGRAM. Du kan også indtaste den nøjagtige frekvens for et radioprogram og gemme det sammen med et programnummer. Radiotekst tekstoplysninger om det aktuelle program og den aktuelle udbyder understøttes af BeoCenter 2. Du kan indstille systemet til at vise radiotekst via menuen DISPLAY. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se i kapitlet Indstilling af Options på side 15. DAB-radioprogrammer udsendes i grupper ( ensembler ), der er placeret på kanalerne. Hvis du indstiller programmer via menuen TILFØJ PROGRAM eller OPDATÉR SØGNING, ændres tidligere indstillede programmer ikke. Programnavne og rækkefølgen i programlisten bevares. Det gælder også særlige indstillinger, du har gemt for de pågældende programmer. Men hvis du indstiller programmer via menuen AUTOMATISK SØGNING, slettes indstillingerne for tidligere indstillede programmer. Om FM Hvis stereosignalet ikke er stærkt nok til at give en acceptabel lyd, skifter musiksystemet automatisk til mono. Når du indstiller nye DAB-programmer > De tilgængelige programmer vises i menuen GEM DAB-PROGRAM. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem programmerne. > Tryk på GO for at gemme et program. > Hvis menuen GEM DAB-PROGRAM er tom, eller hvis du ikke ønsker at gemme flere programmer, skal du trykke på EXIT for at forlade menuen. *Nogle udbydere af DAB kalder et ensemble et multipleks eller et program en service.

12 12 Indstillinger for musik-cd er Ekstra CD-funktioner er tilgængelige via menuen MUSIK-CD. Dette indebærer navngivning af CD er, redigering af musiknummerserier og random- og repeat-afspilning. Funktionen random afspiller CD er og musiknumre på den ilagte CD i tilfældig rækkefølge. Funktionen repeat afspiller den ilagte CD igen og igen i op til 12 timer uden afbrydelse. Funktionerne random og repeat kan anvendes sammen eller hver for sig. Hvis du ikke bryder dig om visse musiknumre på en CD, kan du redigere CD en, så systemet kun afspiller de musiknumre, du vælger. Når du vælger en serie musiknumre og aktiverer redigeringsfunktionen, afspiller musiksystemet den serie musiknumre, du har valgt, hver gang du afspiller den pågældende CD... MUSIK-CD 1 DENNE CD 2 ALLE CD'ER [RANDOM, REPEAT, EDIT] For at gå ind i menuen MUSIK-CD skal du trykke på LIST, gå ind i menuen OPSÆTNING og derefter gå ind i menuen MUSIK-CD. Indhold af menuen MUSIK-CD DENNE CD Brug denne menu til at navngive eller redigere en ilagt CD. Alle musiknumre vælges automatisk, når du redigerer en CD, så du skal trykke for at fravælge de musiknumre, du ikke vil høre. ALLE CD ER (RANDOM, REPEAT, EDIT) Brug denne menu til at aktivere afspilningsfunktionen random eller repeat for alle CD er, og slå den redigerede afspilningsfunktion til eller fra. Nyttige tips Du kan kun navngive en CD, når den spiller. Du kan gemme op til 200 forskellige CD-navne i dit musiksystem. Hvert navn kan indeholde op til 17 tegn inkl. tal. Hvis listen over CD-navne er fuld, beder musiksystemet dig om at slette et CD-navn, før du indtaster et nyt. Når du sletter et CD-navn, fjerner du også gemte serier af musiknumre, hvis du har redigeret CD en. 1 NAVNGIV CD 2 REDIGÉR CD Hvis du tænder for det udvidede display, kan du se CD-navn, musiknummer og spilletid i displayet. Se side 15 for at få yderligere oplysninger om det udvidede display. Hvis BeoCenter 2 er tilsluttet en DVD-afspiller og et fjernsyn, og du ønsker at afspille en disk med musiknumre i MP3-format, skal du trykke på DVD* på Beo4. Så kan du bevæge dig rundt mellem musiknumrene ved hjælp af menuen Disc Navigator, som beskrevet på side 21. Hvis du trykker på CD eller DISC, kan du stadig afspille musiknumre og gå trinvist gennem dem, men du kan ikke søge i musiknumre, bruge afspilningsfunktionen random eller hente menuen Disc Navigator frem. *Hvis systemet er tilsluttet et fjernsyn med en indbygget DVD-afspiller, skal du trykke på LIST for at hente DVD2 frem i displayet og trykke på GO for at afspille disken. Når du har redigeret en CD, afspilles de valgte musiknumre i nummerorden. Du kan dog stadig lytte til hele CD en, hvis du deaktiverer redigeringsfunktionen. Du kan også slette den serie af musiknumre, du har lavet, så CD en altid afspilles i sin fulde længde.

13 Automatisk aktivering eller deaktivering af musiksystemet 13 Du kan få musiksystemet til at starte eller stoppe på angivne tidspunkter i løbet af dagen eller ugen. Musiksystemet kan huske op til otte Timere. Du kan programmere en Timer til at vække dig om morgenen til lyden af din yndlings-cd eller dit foretrukne radioprogram og en anden til at sætte musiksystemet i standby om aftenen. Du kan endda programmere separate Timere for arbejdsdage, weekender og ferier... TIMER 1 TIMER 1 1 TIL/FRA 2 KILDE [KILDE, PROGRAM] 8 TIMER 8 3 START/STOP 4 UGEDAGE 5 NAVN For at gå ind i menuen TIMER skal du trykke på LIST, gå ind i menuen OPSÆTNING og derefter gå ind i menuen TIMER. Du kan også navngive dine Timere, så de er nemme at genkende, og tænde eller slukke for hver af dem. Du kan til enhver tid ændre dine Timere. Indhold af menuen TIMER... TIL/FRA Brug denne menu til at aktivere eller deaktivere de programmerede Timere. KILDE Brug denne menu til at vælge en kilde til din programmerede Timer. Hvis du vælger radio som Timer-kilde, skal du også vælge et programnummer. START/STOP Brug denne menu til at indtaste start- og stoptidspunkter for din Timer. UGEDAGE Brug denne menu til at vælge de bestemte ugedage, den pågældende Timer skal aktiveres. NAVN Brug denne menu til at navngive dine forskellige Timere, så de er nemme at genkende. Nyttige tips Hvis du vil standse musiksystemet, kan du programmere en Timer, der har standby som kilde. Hvis du programmerer en Timer til mandag, tirsdag og torsdag, udføres den pågældende Timer på disse dage hver uge. Når musiksystemet er tilsluttet et Bang & Olufsen fjernsyn eller radio med Timer-funktion, skal Timeren programmeres som beskrevet i den vejledning, der følger med fjernsynet eller radioen. Hvis du ønsker, at BeoCenter 2 skal omfattes af Timeren, skal du først aktivere Timer-funktionen i BeoCenter 2. Se side 15 for at få yderligere oplysninger. Hvis du vil bruge Timer-funktionen, skal musiksystemets indbyggede ur være korrekt indstillet. Se side 15 for at få yderligere oplysninger.

14 14 Lydindstillinger Alle lydniveauer er indstillet til neutrale værdier fra fabrikken, men du kan foretage dine egne lydjusteringer og gemme dem... LYD 1 VOLUME 2 JUSTÉR BALANCE 3 INDSTIL TONE [BAS, DISKANT, LOUDNESS] Du kan justere lydstyrke-, bas- og diskantniveau, eller ændre balancen mellem venstre og højre højttaler. Hvis du gemmer et lydstyrkeniveau, starter musiksystemet med at spille på dette niveau, hver gang du tænder for det. Musiksystemet er også udstyret med en loudness-funktion, som du kan aktivere eller deaktivere. Loudnessfunktionen gør musikken mere dynamisk. Den kompenserer for det menneskelige øres manglende følsomhed over for høje og lave frekvenser, når man lytter til musik ved lav lydstyrke. For at gå ind i menuen LYD skal du trykke på LIST, gå ind i menuen OPSÆTNING og derefter gå ind i menuen LYD. Indhold af menuen LYD... VOLUME... Brug denne menu til at indstille en lydstyrke for dit musiksystem. Den maksimale lydstyrke, der kan gemmes i denne menu, er 75. JUSTÉR BALANCE Brug denne menu til at justere balancen mellem højttalerne. INDSTIL TONE (BAS, DISKANT, LOUDNESS) Brug denne menu til at justere bas og diskant efter ønske samt slå loudness-funktionen til eller fra. Nyttige tips Hvis du ikke gemmer de lydindstillinger, du foretager, vender musiksystemet tilbage til de forudindstillede lydniveauer, når du slukker for det. Lydstyrken kan altid justeres via nærbetjeningspanelet eller Beo4 fjernbetjeningen. Når musiksystemet er tilsluttet et fjernsyn fra Bang & Olufsen, skal Timeren programmeres som beskrevet i den vejledning, der følger med fjernsynet.

15 Indstilling af Options 15 Du kan ændre musiksystemets grundlæggende indstillinger, som du ønsker. Menuen ØVRIGE MULIGHEDER giver dig mulighed for at indstille uret, slå Timer-funktionen til eller fra, vælge DVD-indstillinger* og vælge sprog. Du kan også indstille dine foretrukne grundindstillinger for displayet og vælge, hvilke kilder og funktioner der skal vises, når du trykker på knappen LIST... ØVRIGE MULIGHEDER 1 INDSTIL UR 2 AKTIVÉR TIMER [TIL/FRA] 3 VÆLG SPROG 4 DISPLAYVISNING 1 RADIO 5 LIST OPTIONS [N.MUSIC ] 2 CD 6 DVD OPTIONS 3 STATUS [NORMAL/ UDVIDET] 1 SCART FØLING UD 2 DVD LYD 3 SCART SIGNAL UD [RGB/CVBS ] 4 BØRNESIKRING For at gå ind i menuen ØVRIGE MULIGHEDER skal du trykke på LIST, gå ind i menuen OPSÆTNING og derefter gå ind i menuen ØVRIGE MULIGHEDER. Indhold af menuen ØVRIGE MULIGHEDER... INDSTIL UR Brug denne menu til at indstille det indbyggede ur til det korrekte tidspunkt og den korrekte dato. Denne menu vises kun, hvis musiksystemet ikke er sluttet til et fjernsyn. AKTIVÉR TIMER (TIL/FRA) Brug denne menu til at slå Timer-funktionen til eller fra. Vælg TIL for også at lade Timeren omfatte højttalerne i musiksystemet. VÆLG SPROG Brug denne menu til at vælge det sprog, du foretrækker til teksten i displayet, fra listen over tilgængelige sprog. DISPLAYVISNING Brug denne menu til at vælge type og mængde af displayoplysninger for radio og CD. Indstillingerne for RADIO og CD afgør, hvilke oplysninger der vises øverst i displayet, fx radiotekst eller navnet på en CD. Indstillingen for STATUS afgør, om displayoplysningerne vises kortvarigt dvs. mens nærbetjeningspanelet bruges eller permanent. LIST OPTIONS Brug denne menu til at føje funktioner, egenskaber og menuer til den liste, der vises, når du trykker på LIST. DVD OPTIONS Brug denne menu til at vælge indstillinger for DVD. Se side 21 for at få yderligere oplysninger.* Nyttige tips Fra fabrikken er OPSÆTNING den eneste menu, der er tilgængelig, når du trykker på LIST. Hvis du ændrer STATUSDISPLAY fra NORMAL til UDVIDET, vises de oplysninger, der ellers kun vises kortvarigt i displayet, hele tiden. Du kan hente tidspunktet frem i displayet. Tryk på knappen LIST på BeoCenter 2, og vælg VIS UR, eller tryk på knappen LIST på Beo4 fjernbetjeningen og vælg UR. Når musiksystemet er tilsluttet et fjernsyn eller en radio fra Bang & Olufsen, skal uret indstilles som beskrevet i den vejledning, der følger med fjernsynet eller radioen. Når musiksystemet er tilsluttet et fjernsyn, programmeres Timere via fjernsynet. Hvis du ønsker, at Timerne skal udføres på BeoCenter 2, skal menuen AKTIVÉR TIMER indstilles til TIL. Det kræver, at der er sluttet højttalere til BeoCenter 2. Hvis du ved en fejl har valgt et sprog, du ikke ønsker, kan du gå ind i sprogmenuen ved at trykke på LIST, gå ned til det sidste menupunkt, trykke på, derefter på 5 og så på 3. *Denne mulighed vises kun, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til BeoCenter 2.

16 16 Sådan bruges pinkodesystemet Du vælger selv, om pinkodesystemet skal være aktiveret. Pinkodesystemet deaktiveres, når du sletter din pinkode. Hvis du bruger en pinkode, kan musiksystemet, hvis strømmen har været afbrudt i mere end ca. 30 minutter, kun aktiveres igen ved at tænde det og indtaste din personlige pinkode via nærbetjeningspanelet. PINKODE 1 NY PINKODE 2 OPHÆV PINKODE BEKRÆFT PINKODE Hvis pinkoden ikke indtastes, skifter musiksystemet automatisk til standby efter tre minutter. Du kan godt ændre din pinkode, men af sikkerhedsmæssige årsager er det kun muligt at ændre den fem gange i løbet af tre timer. Hvis du indtaster en forkert pinkode eller masterkode, eller hvis du forsøger at ændre pinkoden oftere, end det er muligt, vises meddelelsen PINKODEFEJL i displayet. Hvis du vil åbne pinkodemenuen, skal du trykke på LIST og derefter trykke på to gange efterfulgt af EXIT. Indhold af menuen PINKODE NY PINKODE Brug denne menu til at indtaste eller ændre din pinkode. OPHÆV PINKODE Brug denne menu til at deaktivere pinkodesystemet. Sådan åbner du for indtastning af en masterkode > Mens musiksystemet beder om din pinkode, skal du trykke på tre gange for at gøre det muligt at indtaste en masterkode. > Indtast masterkoden. > Når du har indtastet masterkoden, deaktiveres pinkodesystemet, og musiksystemet er klar til brug. Hvis du vil aktivere pinkodesystemet igen, skal du indtaste en ny pinkode. Nyttige tips Hvis du indtaster en forkert pinkode, har du yderligere fire forsøg til at indtaste koden. Herefter slukkes der for systemet, og det kan ikke tændes igen de næste tre timer. Hvis teksten PIN vises i displayet, første gang du aktiverer en funktion, og du ikke har modtaget en pinkode fra din Bang & Olufsen forhandler, skal du kontakte forhandleren for at få en ny pinkode. Hvis du glemmer din pinkode, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler, som kan hjælpe dig med at skaffe en masterkode fra Bang & Olufsen. Du skal bruge masterkoden til at genaktivere musiksystemet.

17 17

18 18 Betjening af DVD Dette kapitel er kun relevant, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til dit BeoCenter 2. Betjen DVD-afspilleren med Beo4 fjernbetjeningen. Mens du afspiller en DVD, kan du Afspilning og valg af kapitel på en DVD... Tryk for at starte afspilningen af en DVD Tryk for at gå trinvist gennem kapitler. Tryk flere gange for at DVD Brug af DVD-skærmmenuer Tryk på den røde knap for at hente menuen for dialogsprog* frem. Tryk flere gange for at skifte mellem de tilgængelige muligheder. Menuen forsvinder, når du har foretaget dit valg søge ved forskellige hastigheder, gå trinvist gennem disken eller hente en DVD-diskmenu frem. springe til et andet kapitel på disken Indtast kapitelnummeret for at 1 9 Tryk på den grønne knap for at hente menuen for undertekstsprog* frem. Tryk Du kan altid genoptage afspilningen af den ilagte DVD på det sted, du gå direkte til et kapitel Tryk for at søge frem eller tilbage flere gange for at skifte mellem de tilgængelige muligheder. Menuen forsvinder, når du har standsede den, forudsat at du under afspilningen foretaget dit valg stoppede afspilningen ved at trykke på STOP to gange og ikke tre. Tryk for at genoptage afspilningen GO Tryk på den blå knap for at hente diskmenuen frem Visse diske registrerer ikke, om DVD- Stands afspilningen I diskmenuerne afspilleren er i afspilningstilstand eller midlertidigt, nedsæt Brug piletasterne til at flytte menutilstand, når den betjenes. I disse få hastigheden eller stands en mellem valgmulighederne i tilfælde skal du trykke på den gule knap, DVD helt... menuerne før du sender en kommando til afspilleren. Tryk på denne knap for at STOP I menuer skal du for eksempel trykke på standse afspilningen midlertidigt Tryk for at indtaste dit valg eller GO den gule knap og derefter på GO for at din indstilling gemme et valg. Tryk for at afspille DVD en i enten forlæns eller baglæns *Ikke alle diske har separate Hvis BeoCenter 2 er sat op i et system, hvor slowmotion menuer for undertekst- og der er højttalere sluttet til BeoCenter 2, dialogsprog. Hvis det er tilfældet, kan du høre radio, mens du ser DVD. I en Tryk igen for at standse STOP skal du bruge hoved- eller sådan opsætning er betjening via afspilningen helt, eller diskmenuen. nærbetjeningspanelet dog rettet mod radioen. tryk for at genoptage GO afspilningen, eller... tryk en tredje gang for at STOP vende tilbage til begyndelsen af disken Visse DVD er har særlige funktioner, som midlertidigt er tilgængelige under afspilningen, fx yderligere filmsekvenser. Når det er tilfældet, skal du trykke på GO for at vælge denne særlige funktion. Bemærk! Hvis en knap på nærbetjeningspanelet er den samme som på Beo4 fjernbetjeningen, kan du også bruge denne knap.

19 19 Mens DVD er valgt... Tryk på den gule knap og derefter på 1 for at hente diskens egen topmenu* frem Brug piletasterne til at flytte mellem valgmulighederne i menuerne Tryk for at indtaste dit valg eller din indstilling Tryk på den gule knap og derefter på 2 for at hente menuen for statusdisplay frem. Tryk på 2 igen for at gå til det næste display. Tryk på 2 en tredje gang for at fjerne statusdisplayet Tryk på den gule knap og derefter på 3 for at hente DVDopsætningsmenuen frem. Fremgangsmåden er beskrevet på næste side Tryk på den gule knap og derefter på 4 for at zoome ind på billedet. Tryk på 4 for at zoome yderligere ind. Tryk på 4 en tredje gang for at forlade zoomfunktionen Tryk på den gule knap og derefter på 5 for at hente menuen for kameravinkel frem. Tryk på 5 for at skifte mellem de tilgængelige muligheder. Menuen forsvinder, når du har foretaget dit valg. Hvis du har slået vinkelindikatoren til i diskopsætningsmenuen, forbliver ikonet imidlertid på skærmen. 1 GO Sådan afspiller du andre diskformater BeoCenter 2 er udviklet til at kunne afspille forskellige diskformater. Følgende formater understøttes: DVD-Video Musik-CD Video-CD CD-R/RW DVD-R/RW, forudsat at disken er optaget i DVD-videoformat, og at disken er færdigbehandlet. Diske med MP3-filer understøttes, hvis sampling-frekvensen er indstillet til 32, 44,1 eller 48 KHz. WMA (Windows Media Audio) Når du afspiller diske, der indeholder MP3- eller WMA-filer, skal du trykke på og for at gå trinvist gennem musiknumrene og på og for at spole. Bemærk, at du kun kan spole gennem MP3-numre, hvis du har igangsat afspilningen ved at trykke på DVD på Beo4. Hent menuen Disc Navigator frem, som beskrevet på side 21, og gennemse indholdet. Tryk på EXIT for at fjerne listen. JPEG-filer op til en opløsning på 3072 x Når du afspiller diske, der indeholder JPEGfiler, skal du trykke på den gule knap og derefter på og eller og for at dreje billedet. DivX version 3, 4, 5 og DivX VOD. Generelt er afspilning af datagenererede filer kun mulig, hvis filerne er optaget på en CD-R/RW. *Ikke alle diske indeholder en topmenu. Bemærk! Denne DVD-afspiller er indstillet til den korrekte region fra fabrikken. Diske fra inkompatible regioner kan ikke afspilles på denne DVD-afspiller.

20 20 >> Betjening af DVD Play Mode Initial Settings A-B Repeat A (Start Point) Digital Audio Out Dolby Digital Out Dolby Digital Play Mode Disc Navigator Repeat Random B (End Point) Off Video Output Language DTS Out DTS Initial Settings Search Mode Display Options Sådan bruger du DVD-menuerne... > Tryk på den gule knap og derefter på 3 for at hente DVD-hovedmenuen frem. > Tryk på eller for at gå til den ønskede menu, og tryk derefter på GO. > Brug piletasterne,, og til at flytte mellem menuer og indstillinger. > Tryk på GO for at gemme dit valg. > Tryk på EXIT for at forlade skærmmenuerne. Du skal sætte en disk i BeoCenter 2 for at kunne få adgang til menuerne. Indhold af menuen Play Mode Med menuen Play Mode kan du foretage valg for afspilningen. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: A-B Repeat Med funktionen A-B Repeat kan du angive to punkter på en disk, der udgør en sekvens, som afspilles igen og igen. Repeat Med repeat-funktionen kan du gentage en titel eller et kapitel på en disk igen og igen. Random Med random-funktionen kan du afspille titler eller kapitler på en disk i tilfældig rækkefølge. Search Mode Med funktionen Search Mode kan du søge gennem en disk, enten ved at søge efter en bestemt titel eller et bestemt kapitel eller ved at søge efter et sted i den forløbne tid på disken. Indhold af menuen Initial Settings Med menuen Initial Settings kan du vælge dine foretrukne grundindstillinger for DVD-afspilning. Der kan ikke foretages indstillinger i denne menu under afspilning. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: Digital Audio Out Vælg systemets lydudgang. Valgmulighederne for Dolby Digital Out er: Dolby Digital eller Dolby Digital > PCM (stereo). Valgmulighederne for DTS Out er: DTS og DTS > PCM (stereo). Video Output Denne menu giver dig mulighed for at vælge et billedformat, der passer til dit fjernsyn. Valgmulighederne er: 4:3 (letterbox), 4:3 (pan & scan) og 16:9 (bredformat). I 4:3 (letterbox) vises filmen med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. Component Out må ikke ændres, medmindre du ændrer indstillingen for AV Connector Out til Video. AV Connector Out indstilles til bedste kvalitet: RGB. Language Menuen Language giver dig mulighed for at gemme det sprog, der skal bruges til dialog, undertekster og diskmenuen, samt beslutte, om tilgængelige undertekster skal vises under afspilningen. Hvis de sprog, du vælger i denne menu, er tilgængelige på den isatte disk, vil de blive brugt. Visse DVD er kræver, at du vælger et undertekstsprog i en diskmenu, selvom du tidligere har valgt et undertekstsprog som standard i menuen Language. Bemærk! Disse menuer er kun tilgængelige, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til dit BeoCenter 2.

21 21 Disc Navigator Title Chapter Menuen DVD OPTIONS i BeoCenter 2 Følgende indstillinger skal indtastes i menuen DVD OPTIONS på BeoCenter 2. Se side 15 for at få yderligere oplysninger. Display Menuen Display giver dig mulighed for at vælge sprog for DVD-afspillermenuerne, vælge eller fravælge visningen af betjeningsdisplays på skærmen og vælge eller fravælge visningen af vinkelindikatoren. Vinkelindikatoren er kun tilgængelig, hvis disken indeholder funktionen for skiftende kameravinkel. Options Nogle DVD er indeholder et niveau med Parental Lock (børnesikring). Hvis du angiver et niveau, der er lavere end diskens niveau, spiller disken ikke, medmindre du indtaster din pinkode. Nogle diske understøtter også funktionen Country Code. Det betyder, at afspilleren ikke spiller visse scener på en disk, afhængigt af det Country Code og Parental Lock niveau, du indstiller. Du skal indtaste din pinkode, før du kan indstille Parental Lock eller Country Code. Du kan til enhver tid ændre din pinkode. Hvis du glemmer din pinkode, skal du gå ind i menuen DVD OPTIONS og nulstille BØRNESIKRING. Herefter deaktiveres funktionen. Menuen DVD OPTIONS er beskrevet til højre. DivX VOD bruges til Video On Demand. Brug menuen til at generere en DivX VODregistreringskode, som du sender til udbyderen. Kontakt din DivX VOD-udbyder for at få yderligere vejledning. Indhold af menuen Disc Navigator Menuen Disc Navigator gør det muligt for dig at gå hurtigt til bestemte titler eller kapitler på en disk. SCART FØLING UD Hvis dit system er sluttet direkte til et fjernsyn fra BeoVision MX serien (dvs. 4000/4002, 6000/7000), et AV 9000 eller et Bang & Olufsen fjernsyn uden et 21-benet scartstik, skal du vælge FRA. Hvis dit system er sluttet til et BeoVision MX via an AV 2 Expander box, eller hvis det er sluttet til ethvert andet Bang & Olufsen fjernsyn, skal du vælge TIL. DVD LYD Hvis du ønsker DVD-lyd via de højttalere, der er tilsluttet musiksystemet, skal du vælge PL/SCART. Hvis du ønsker DVD-lyd udelukkende via fjernsynets højttalere, skal du vælge SCART, selvom dit fjernsyn ikke har et 21-benet scartstik. SCART SIGNAL UD Hvis dit system er sluttet til et AV 9000, BeoVision LX, BeoVision MS eller BeoVision MX 4000/4002/6000/7000 fjernsyn, skal du vælge CVBS. Hvis dit system er sluttet til et BeoVision Avant 50 Hz fjernsyn, eller til et Bang & Olufsen fjernsyn uden et 21-benet scartstik, skal du vælge Y/C. Hvis dit system er sluttet til ethvert andet fjernsyn, skal du vælge RGB/CVBS. BØRNESIKRING Hvis du har glemt din pinkode til DVD-afspilleren, eller du ønsker at slå koden fra, skal du gå ind i denne menu og vælge JA.

22 22 Brug af Beo4 fjernbetjeningen Hvis du bruger dit musiksystem sammen med andre Bang & Olufsen produkter, skal du se deres medfølgende vejledninger for yderligere oplysninger om, hvordan For at få vist de relevante ekstra knapper på Beo4 skal du føje dem til Beo4 listen: Føj RANDOM og REPEAT til Beo4 for at kunne bruge funktionerne. Tilføj A.AUX for at kunne skifte til de andre kilder, der er sluttet til AUX-stikket. Se vejledningen til Beo4 for yderligere oplysninger. de betjenes. Går trinvist gennem dine radioprogrammer eller musiknumre på en CD. Når RANDOM eller REPEAT TV LIGHT RADIO RADIO Tænder for radioen vises i displayet på Beo4, skal du trykke på for DTV DVD CD DVD Tænder for DVD en hvis der er sluttet en DVD- at aktivere funktionen og på for at deaktivere den V MEM RECORD A MEM afspiller til dit BeoCenter 2 Søger gennem en CD eller flytter til venstre eller CD Tænder for CD højre i menuer Genoptager afspilningen, aktiverer kilden og GO Indtaster radioprogramnumre, CD-musiknumre eller DVD-kapitelnumre. Brug taltasterne til at accepterer indstillinger, eller aktiverer en funktion, der vises i displayet på Beo4, fx CLOCK vælge et nummereret menupunkt TEXT 0 MENU MENU Går ind i menusystemet svarer til knappen LIST Viser ekstra knapper, fx RANDOM, REPEAT eller LIST på BeoCenter 2 N.MUSIC* ikke det samme som LIST på BeoCenter 2! RANDOM N.MUSIC Bruges til særlige DVD-funktioner, fx åbning af GO undertekstmenuen, mens du ser en DVD. Disse Standser afspilningen af en CD midlertidigt STOP knapper anvendes kun, hvis der er sluttet en DVD- eller går ét niveau op i en menu afspiller til BeoCenter 2* Skruer op eller ned for lydstyrken. Tryk midt på LIST EXIT EXIT Forlader menusystemet knappen for at fjerne lyden fra højttalerne, og tryk igen for at få lyden tilbage STOP Sætter musiksystemet i standby *BEMÆRK: De farvede knapper bruges også, når du lytter til N.MUSIC. Se vejledningen til BeoPort for at få yderligere oplysninger.

23 Indeks 23 Audio/video-system Brug af et audio/video-system, vejledning til stikpanel, s. 11 Indstilling af Options, vejledning til stikpanel, s. 10 Tilslutning af musiksystemet til et videosystem, vejledning til stikpanel, s. 6 Beo4 fjernbetjeningen Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 22 Betjeningspanel Oversigt over betjeningspanelet, 4 CD-afspiller Afspilning af en CD, 4 Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge, 12 Afspilning af yndlingsmusiknumre alene, 12 Gentagelse af en CD-afspilning i op til 12 timer, 12 Isætning af disk, 5 Navngivning af CD er, 12 Sletning af CD-navne, 12 DAB-radioprogrammer DAB-antennestik, vejledning til stikpanel, s. 6 Indstilling af DAB-radioprogrammer, s Justering af DAB-antenne, 11 Justering af lydsignalkomprimering DAB DRC, 10 Hovedtelefoner Tilslutning af hovedtelefoner, 5 Højttalere Tilslutning af højttalere, vejledning til stikpanel, s. 6 Indikatorlampe Indikatorlampen, 5 Indstillinger Indstilling af uret, 15 Indstillinger for DVD-afspilning, s Justering af lyden, 14 Kabler Montering af kabeldæksel, vejledning til stikpanel, s. 5 Tilslutning af kabler, vejledning til stikpanel, s. 6 Kontakt Kontakt Bang & Olufsen, 25 Lyd Justering af lydstyrken, 4 Ændring af lyd fra stereo til mono, 10 Ændring af lydstyrke, bas, diskant eller loudness, 14 Displaytekster Forståelse og ændring af displaytekster, 5 og 15 DVD Afspilning af en DVD, 18 Betjening af DVD, 18 DVD børnesikring, s. 21 DVD lydsprog, 20 DVD skærmmenuer, 20 DVD undertekstsprog, 20 Menuen DVD OPTIONS, 21 Førstegangsopsætning Procedure for førstegangsopsætning, 8 Master Link Audio/video-opsætning, vejledning til stikpanel, s. 10 Brug af et audio/video-system, vejledning til stikpanel, s. 11 Indstilling af Options, vejledning til stikpanel, s. 10 Menuer Sådan bruges menuerne, 7 Sådan læses menusymbolerne, 6 Musiknumre Afspilning af kun yndlingsmusiknumre, 12 Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge, 12

24 24 >> Indeks Navngivning Navngivning af en CD, 12 Navngivning af et radioprogram, 10 Sletning af CD-navne, 12 Sletning Sletning af CD-navne, 12 Sletning af en række musiknumre, 12 Sletning af radioprogrammer, 10 N.Music Afspilning af N.MUSIC, 9 N.Radio Afspilning af N.RADIO, 9 Option Indstilling af musiksystemet til den korrekte Option, vejledning til stikpanel, 10 Pinkode Aktivering af pinkodesystemet, 16 Brug af pinkode, 16 Glemt pinkode, 16 Ændring eller sletning af pinkode, 16 Åbning for masterkode, 16 Placering Placering af musiksystemet, vejledning til stikpanel, s. 4 Radio Aktivering af radioen, 4 Flytning af radioprogrammer, 10 Indstilling af radioprogrammer, 10 Navngivning af radioprogrammer, 10 Sletning af radioprogrammer, 10 Random Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge, 12 Rengøring Håndtering af dine CD er, vejledning til stikpanel, s. 12 Vedligeholdelse af musiksystemet, vejledning til stikpanel, s. 12 Sprog Ændring af DVD-sprog, 19 Ændring af sproget i displayet, 15 Stikpanel Oversigt over stik, vejledning til stikpanel, s. 6 Tilslutninger Antennestik, vejledning til stikpanel, s. 6 Stikpanel, vejledning til stikpanel, s. 6 Tilslutning af hovedtelefoner, 5 Tilslutning af højttalere, vejledning til stikpanel, s. 6 Tilslutning af musiksystemet til et videosystem, vejledning til stikpanel, s. 6 Timer Aktivering af Timer-afspilning, 13 Automatisk aktivering eller deaktivering af musiksystemet, 13 Indstilling af det indbyggede ur, 15 Visning, redigering eller sletning af en Timer, 13 Ur Indstilling af det indbyggede ur, 15 Vedligeholdelse Vedligeholdelse af musiksystemet, vejledning til stikpanel, s. 12 Vægbeslag Montering af vægbeslag (ekstraudstyr), vejledning til stikpanel, s. 8 Repeat Gentagelse af CD-afspilning, 12

25 25 Til orientering Dine krav som bruger får størst mulig opmærksomhed, når et Bang & Olufsen produkt designes og udvikles, og vi bestræber os på at gøre det let og komfortabelt at betjene vore produkter. Derfor håber vi, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen produkt. Alle de positive eller negative ting, du anser for vigtige, vil kunne hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre vores produkter yderligere. På forhånd tak! Kontakt os via vores website eller skriv til: Bang & Olufsen a/s BeoCare Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer eller fax til: Bang & Olufsen BeoCare

26 26 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Miljøbeskyttelse Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union har udstedt et direktiv om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr ved navn Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Formålet med direktivet er at forhindre affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt at fremme genanvendelse og andre former for genvinding af sådant affald. Direktivet vedrører således producenter, distributører og forbrugere. WEEE-direktivet kræver, at både producenter og slutbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr og affald genbruges eller genvindes med hensyn til materialer eller energi heraf. Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr samt alle reservedele skal indsamles og bortskaffes separat. Når elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der er tilgængelige i dit land, beskytter du miljøet og menneskets sundhed samt bidrager til betryggende og rationel anvendelse af naturressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan hjælpe og rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land. Produkter og udstyr, som skal indsamles med henblik på genbrug og andre former for genvinding, er mærket med det viste piktogram.

27 Kun til det amerikanske marked! Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og vurderes at stemme overens med begrænsningerne for digitale klasse B-enheder, i henhold til del 15 i Federal Communications Commissions regler. Formålet med disse begrænsninger er at yde beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med boliginstallationer. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergier og kan desuden, hvis ikke det installeres korrekt og bruges i overensstemmelse med nærværende vejledning, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Dog er der ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens i en radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for det, opfordres brugeren til selv at forsøge at fjerne interferensen ved at udføre et eller flere af følgende skridt: Skift antennens retning eller placering. Forøg afstanden mellem det udstyr, der forstyrrer, og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et anderledes kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tvtekniker for at få hjælp. Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav til de canadiske regler om interferensskabende udstyr. Dette produkt opfylder betingelserne i EUdirektiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. CLASS 1 LASER PRODUCT Den sorte og gule etiket på CD-afspilleren tjener som advarsel om, at apparatet indeholder et lasersystem og er klassificeret som et klasse 1 laserprodukt. I tilfælde af problemer med CDafspilleren bedes du kontakte en Bang & Olufsen forhandler. Apparatet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere. ADVARSEL: Anvendelse af andre styreenheder, indstillinger eller procedurer end dem, som er angivet heri, kan resultere i farlig stråling. Produktet indeholder copyright-teknologi, som er beskyttet i henhold til de amerikanske patenter ; ; ; og samt andre immaterielle rettigheder. Tilladelse til anvendelse af denne copyrightbeskyttede teknologi skal gives af Macrovision. Teknologien er udelukkende beregnet til tv-brug i hjemmet samt andre begrænsede brugsområder, med mindre tilladelse til anden anvendelse gives af Macrovision. Baglæns engineering eller demontering er forbudt. DVD Video-logoet er et registreret varemærke. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright All rights reserved. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedligehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoSound 4. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio eller A.MEM, via nærbetjeningspanelet

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoSound Håndbog

BeoSound Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det fuldt integrerede musiksystem Når du rækker hånden ud for at betjene BeoSound 3000, glider glasdørene på magisk vis til side og inviterer dig indenfor i musikken.

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoSound 9000. Håndbog

BeoSound 9000. Håndbog BeoSound 9000 Håndbog PAS PÅ: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoSound 5. Vejledning

BeoSound 5. Vejledning BeoSound 5 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter.

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter. DVB HD Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen.

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere