Hvidbog : November KULTUR OG BYUDVIKLING Hvidbog fra NCN seminar i Aarhus November 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog : November 2010. KULTUR OG BYUDVIKLING Hvidbog fra NCN seminar i Aarhus November 2010 WWW.NORDICCITYNETWORK.COM"

Transkript

1 Hvidbog : November 2010 KULTUR OG BYUDVIKLING Hvidbog fra NCN seminar i Aarhus November 2010

2 Chairman for Nordic City Network: Christer Larsson Urban planning director Malmö city tel Nordic City Network Secretariat: Per Riisom, Gehl Architects tel Louise Kielgast, Gehl Architects tel: Sidsel Jensen, Gehl Architects tel Gehl Architects: Gehl Architects - Urban Quality Consultants gl. kongevej 1, 4. tv. dk-1610 copenhagen v cvr-nr.: tel.: fax: SIDE 2 :

3 Indholdsfortegnelse Deltagere ved NCN seminar i Aarhus s 5 Forord s 7 Kultur og byudvikling - nogle sammenhænge s 9 Nordiske kundskabsbyer Kulturinstitutioner og -aktiviteter Social bæredygtighed Demokrati og fællesskab Dannelse Samarbejdskultur og lederskab Erhvervsliv Kultur og byudvikling i medlemsbyerne - nogle eksempler.... s 13 En kulturel smeltedigel Bazar Vest i Aarhus Kultur for samarbejde i universitetsbyen Trondheim pilotprojekt Platform 4 i Aalborg VisualiseringscenterC i Norrköping Kulturelle byrum i Malmö og Aarhus pilotprojekter Kultur og byplanlægning i Stavanger Lillestrøm Kulturhus 'At lege er at leve' i Odense Platform for inspiration og netværk LYNfabrikken i Aarhus Kultur og byudvikling i NCN fremover s 21 Program for NCN seminar i Aarhus s 24 : SIDE 3

4 Engagerede diskussioner og værdifulde indspil fra deltagerne ved seminaret i Aarhus. SIDE 4 :

5 Deltagere ved NCN seminar i Aarhus Karin Niemann Christensen Uffe Bjerregaard Keld Vestergaard Uffe Steiner Per Riisom Kjersti Hagen Sidsel Jensen Christer Larsson Patrik Widerberg Ewa Sundström Planchef, Plan og Byg, Fredericia Planlægger, Plan & Byg, Fredericia Idrætschef, Kultur & Fritid, Fredericia tidligere borgmester Gehl Architects, København Gehl Architects, København Gehl Architects, København Stadsbygnadsdirektør, Malmø Göran Rosberg Malmö Stad Lotta Hansson Malmö Stad Cecilia Hansson Malmö Stad Philip Tanimura Malmö Stad Elisabeth Lundgren Dag Johansson Linda Apelgren Jannik Nyrop Nicolai Frank Nille Hedegaard Tone Lassen Jan Teksum Lasse Rune Eriksen Tor Inge Guttelvik Rolf Jansen Nils Gunnerud Lars Otto Ullereng Andreas Bjørnnes Lise Muurholm Storås Gatukontoret/Streets and Parks Department, Malmö Stad Gatukontoret/Streets and Parks Department, Malmö Stad Kulturdirektør, Malmö Stad Stadsarkitekt, Norrköping Norrköpings Chefarkitekt, Bystrategisk Stab, Odense Kulturkonsulent, Kulturafdelingen, Odense Planlægger, Bystrategisk Stab, Odense Projektleder, Kulturregion Østjysk Vækstbånd, Randers Avdelingssjef, Kultursektoren, Skedsmo Kulturformidler, Kultursektoren, Skedsmo Kommunaldirektør teknisk, Skedsmo Sjefsarkitekt, Planavdelingen, Skedsmo Rådgiver kultur, Skedsmo Daglig leder Lillestrøm Kultursenter Skedsmo Kultur og Byutvikling, Stavanger Halvor S. Karlsen Thommas Bjerga Maren S. Thorstensen Erling Kjeldsen Erik Øwre Eduardo da Silva Morten Wolden Kjersti Lerseth Ulrika Wallin Johansen Anne Reinton Magnus Heide Westerberg Carl Arnö Isabella Forsgren Karin Åkerblom Thomas Birket Smith Peter Mikkelsen Rie Malling Erik Møller Per Frølund Anni Greve Kim Guldvad Svendsen Anne Mette Boye Trevor Davies Direktør Kultur og byutvikling, Stavanger Seniorrådgiver, Kultur og Byutvikling, Stavanger Planlegger, Byutvikling/ plan, Tromsø Kulturrådgiver, Tromsø Byutviklingschef, Tromsø Komitéleder Byutvikling, Tromsø Kommunaldirektør for Kultur og Næring, Trondheim Rådgiver, Trondheim Rådgiver, Trondheim Rådgiver, Kultur og Næring, Trondheim Spesialrådgiver, Trondheim Projektchef, Umeå Kommun Planeringschef, Stadsledningskontoret, Umeå Kommun Processledare Stadsutveckling, Kommunledningskontoret, Uppsala Arkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan&Byg, Aalborg Afdelingsleder, Teknikog Miljøforvaltningen, Plan&Byg, Aalborg Arkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan&Byg, Aalborg Planlægger, Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan&Byg, Aalborg Gellerupsekretariatet, Århus Sociolog og forsker ved RUC Afd.leder, Natur og Miljø, Århus Partner, Metopos, Århus Sekretariatschef, Århus : SIDE 5

6 SIDE 6 :

7 Forord : SIDE 7

8 SIDE 8 :

9 KULTUR OG BYUDVIKLING - NOGLE SAMMENHÆNGE : SIDE 9

10 Kultur & byudvikling - nogle sammenhænge Nordiske kundskabsbyer Den nordiske samfundsmodell bygger blandt andet på kulturelle værdier som tillid, åbenhed og demokrati. Disse værdier er vigtige i udviklingen af kundskabsbyer, da de understøtter vidensdeling, kreativitet, innovationsprocesser, samarbejde og socialt samvær. Velfungerende netværk og relationer mellem mennesker kræver en kultur baseret på en høj grad af tillid og åbenhed. Kulturelle byrum I industrisamfundet blev byrummene i høj grad reduceret til praktiske formål, så som trafikafvikling. Byrummenes betydning for det menneskelige fællesskab var ikke i fokus. I udviklingen af kundskabsbyer er denne grundlæggende betydning af byrummet igen ved at komme i fokus. Kultur er - i tillæg til attraktion og innovation - en central dimension i de nordiske kundskabsbyer. Kultur Kundskabsbyer bygger på stærke relationer og networking er vigtigere end nogensinde. - Christer Larsson, Malmø Kundskabsbyen Attraktivitet Innovation Ill.: Kundskabsbyers tre centrale dimensioner. Kultur drejer sig om at forstå og udnytte de mange kulturelle og sociale ressourcer, der findes i den enkelte by. Attraktivitet drejer sig om at skabe gode rammer for mennesker at færdes, opholde sig og tage del i byen. Innovation handler om at skabe rum for videns- og erfaringsudveksling. Kulturinstitutioner og -aktiviteter Byen fungerer som ramme for kulturinstitutioner og -aktiviteter så som teater, musik og dans. Byrum er en viktig arena hvor kunstneriske udtryk møder offentligheden og fællesskabet. Kunstnere og kulturfolk har særlige fagligheder og kompetencer som kan bruges i planlægningsprocesser. F.eks kan kompetencer inden for kreative processer bidrage til at give inspiration og skabe nye ideer og måder at tænke på i planlægningen. Tokyo er både en megacity og en liveable city - hvordan det lade sig gøre at kombinere? Fælles koder for civil høflighed - for hvordan man møder hinanden i øjenhøjde - er afgørende. - Anni Greve, sociolog SIDE 10 :

11 Social bæredygtighed Kultur omfatter aspekter som social inklusion, tolerance og åbenhed med andre ord social bæredygtighed. I de nordiske lande fylder diskussioner af samfundets sammenhængskraft og kulturmøder til tider meget i den offentlige debatt. I Danmark var f.eks diskussionen af ghettoplaner højt på den politiske dagsorden i efteråret Hvordan kan planlægning, organisering og udformning af vore byer understøtte socialt bæredygtige byer og byområder? Bazar Vest i Aarhus er et eksempel på et byudviklinginitiativ hvor man udforsker denne sammenhæng. I Bazar Vest er et mulikulturelt marked drivkraft i udviklingen af området. Dannelse Byrum er en viktig arena for menneskers dannelse som sociale væsener. Identitetsudvikling er en vigtig moderne drivkraft for udvikling af samfundet. Individets dannelse indebærer at opbygge en forståelse af sig selv i relation til fællesskabet - og byrum er en vigtig ramme for mødet mellem individer og fællesskabet. Erhvervsliv Kultur bruges på flere måder i erhvervslivet. Kulturoplevelser betragtes ofte som et medarbejdergode og kan indgå som del i at skabe en attraktiv arbejdsplads. Kultur kan også indgå som led i branding af virksomheder. Kulturplanlægning dreier sig om at mobilisere det kulturelle DNA - de ressourcer og kvaliteter der er distinkte for den enkelte by. - Lia Ghilardi, kulturplanlægger Ill: Bazar Vest præsenteres af Per Frølund fra Gellerupssekretariatet. Demokrati og fællesskab Byen er en viktig ramme for demokratiet og for at finde løsninger, debattere og udvikle samfundet i fællesskab. Byrum er en arena for demokratiske ytringer. F.eks var Tahrir-pladsen i Kairo et centralt mødested i det folkelig oprør i Egypten i januar Efter Franco-regimets fald gennemførte Barcelona en byrumsstrategi med sigte på at styrke rammerne for demokratiet. Under diktaturet var det forbudt at samles mere end 3-4 personer på et offentlig sted. Den nye strategi skabte byrum som opmuntrede mennesker til at mødes, og bidrog på den måde til at (gen)oplære borgerne i demokrati. : SIDE 11

12 Kulturbyer En række byer bruger kulturby-initiativer som strategisk virkemiddel i byudviklingen. Det kan blandt andet dreje sig om at skabe fokus på - og skaffe ressourcer til - at udvikle byen og byrum som arena for kulturliv og kreative miljøer. Processer forbundet med ansøgning om at blive kulturby kan bruges til at styrke kulturlivet og udvikle byen. Samarbejdskultur og lederskab Byudvikling kræver i stigende grad et udstrakt samarbejde inden for, og på tværs af, organisationer - og det kræver et samarbejde om komplekse problemstillinger. Byer har behov for (at udvikle) en stærk samarbejdskultur, præget af tillid og gensidig forståelse mellem partene. Et stærkt politisk lederskab er vigtigt i udviklingen af vore byer. Processer for at blive - og være - kulturby involverer et bredt spekter af aktører. Det gælder både internt i kommunen, afdelinger i mellem, og mellem kommunen og eksterne aktører. De tværgående processer og forankring af kulturby-initiativer kan være en særlig udfordring da det på mange måder befinder sig mellem civilsamfundet (kulturaktørene) og de lokale myndigheder. Det er derfor behov for at fokusere på sociale processer og at skabe nye mind sets. Et enig byråd og smadderdygtige medarbejdere kan flytte verden. Politisk lederskab kræver en masse kaffemøder. - Uffe Steiner Jensen, byrådsmedlem Fredericia Aarhus søger om at blive kulturby i Umeås ansøgning om at blive kulturby i 2014 havde sloganet Curiosity and passion. Ill: Kulturby 2014 præsenteres af Carl Arnö fra Umeå SIDE 12 :

13 Hvad kan byen gøre for kulturen - og hvad kan kulturen gøre for byen? Input fra kulturlivsrepræsentanter. NCNs kulturelle ambassadør ved seminaret: Magnus H Westerberg. : SIDE 13

14 SIDE 14 :

15 KULTUR OG BYUDVIKLING I MEDLEMSBYERNE - NOGLE EKSEMPLER : SIDE 15

16 Kultur og byudvikling i medlemsbyerne En kulturel smeltedigel - Bazar Vest i Aarhus I en gammel kedelfabrik i Århus-forstaden Gellerup, åbnede byggeselskabet Olav De Linde i 2006, Bazar Vest. Hovedidéen bag bazarprojektet var et ønske om at tilføre anderledes beskæftigelses- og integrationsmuligheder for beboerne i det udsatte område. Basaren har i årenes løb blevet væsentligt videreudviklet, opgraderet og udbygget. Den har udviklet sig fra den eksotiske handelsplads til også at blive både et regionalt trækplaster med stor turismetilstrømning, og til en katalysator for det positive kulturmøde. Basaren har ca besøgende ugentligt, hvor ca. 200 mennesker er beskeftiget i ca. 110 butikker. Et demokratisk valgt Brugerråd sørger for at lejere af stadepladser har medbestemmelse i basarens videre udvikling. Bazar Vest spiller også en central rolle i Brabrand Boligforening og Aarhus `s Helhedsplanen for Gellerup, hvor en kommerciel bygade skal etableres fra Bazar Vest til inkøbscenteret City Vest. Samarbejde i universitetsbyen Trondheim pilotprojekt I Trondheim har man startet samarbejde om en fælles masterplan for at udvikle supercampus - et byområde der omfatter universitet, højskole, studenterhus og universitetsygehus. Masterplanen skal bidrage til at styrke kultur for innovation og vidensdeling mellem partene i supercampus. I tillæg er masterplanen i sig selv et redskab for at styrke kulturen for at samarbejde om en fremtidsrettet by- og campusudvikling. Studenterhuset Samfundet er lokaliseret i hjertet af supercampus, og er en afgørende drivkraft i byens studenterkultur og -frivillighed. Masterplanen skal bidrage til at styrke disse aspekter. Samarbejdet i Trondheim kan ses i lys af en international tendens i byudvikling, hvor et mangfold af aktører i stigende grad samarbejder på tværs af organisationer. Denne form for samarbejde kræver en stærk samarbejdskultur, høj grad af tillid og et fælles lederskab. Trondheim har værdifulde erfaringer og samarbejdsarenaer som danner et godt udgangspunkt for viderudvikling. SIDE 16 :

17 Platform 4 i Aalborg Platform 4 er et elektronisk multihus beliggende i en gammel industribygning på Østre Havn i Aalborg, hvor digitale kunstarter og nye spirende virksomheder har fået mulighed for at udvikle sig i et kreativt miljø. Der er tale om et midlertidigt projekt, hvor Platform 4 fungerer som katalysator for en længerevarende udvikling af området. Stedet fungerer som en brugerdrevet blanding af netværkscentrum, kunsthal, eksperimentarium og erhvervsinkubator, og det er brugerne kunstnerne, de studerende og virksomhederne, der primært har defineret rammerne for stedet. Lige nu kører Platform 4 på non-profit basis, men målet er, at det på sigt bliver selvkørende og selvfinansierende. Stedet huser i dag en multihal, en café og en række værksteder. VisualiseringscenterC i Norrköping I 2010 åbnede VisualiseringscenterC i Norrköping, som er resultatet af en stor politisk satsning i de senere års byudvikling. Visualiseringscenteret fungerer som et udstillingssted med en stor visualiseringssal, og huser derudover bl.a. en restaurant. Netop visualiseringsteknikker er et af Linköping Universitet, Campus Norrköpings specialeområder, og derfor er der en stærk forbindelse til netop universitetet, og centeret har således undervisnings- og forskningsfaciliteter, som universitetet kan benytte. Etableringen af visualiseringscenteret er et godt eksempel på et kulturelt mødested i byen, der kan skabe synergi og nye samspil mellem forskellige sektorer, og samtidig bidrager centeret til at sætte fokus på det særegne og betydningsfulde i Norrköping. : SIDE 17

18 Kulturelle byrum i Malmö og Aarhus pilotprojekter Malmö og Aarhus er i gang med et fælles pilotprojekt, der udforsker forholdet mellem kultur og byrum. Udgangspunktet for projektet er byrums grundlæggende betydning for blandt andet udvikling af fællesskab, demokrati, samfundsværdier, hvordan vi omgås hinanden og den enkeltes dannelse. Fokus er derfor ikke så meget på byrum som ramme for kulturinstitutioner og -aktiviteter, men på hvordan byrum kan fungere som kulturelle dannelsesrum både for fællesskabet og for den enkelte. Kultur og byplanlægning i Stavanger I Stavanger er der etableret en fælles kommunal afdeling for kultur og planlægning, og publikationen Stavanger fortid, nutid og fremtid er et af de fælles produkter, der er kommet ud af dette samarbejde. Publikationen blev udarbejdet i 2008 i forbindelse med, at Stavanger var europæisk kulturhovedstad, og er en lettilgængelig fremstilling af Stavangers udvikling som bysamfund. Det er ikke en traditionel historiebog, men er et katalog der bredt viser byens udvikling, herunder inden for arkitektur, planlægning, kultur og andet. Projektet inddrager tværvidenskabelig forskning (sociologi, identitietsforskning mm) og konkrete case studier. Analyser af Mølleparken og Musikhusparken i Aarhus og Folkets Park, Sundspromenaden i Bo01 og Bokalerne i Malmö ser på sammenhænge mellem hvordan byrummene er indrettet og hvordan de fungerer som rammer for dannelse. SIDE 18 :

19 Lillestrøm Kulturhus I 2006 fik Lillestrøm et nyombygget Kulturhus. Bygningen husede tidligere en biograf, men Lillestrøm Kulturforum så muligheden for en ny og spændende anvendelse, der kunne få betydning for hele byen. Kulturhuset er blevet et samlingssted i byen ikke bare for traditionelle kulturelle aktiviteter såsom musik og film, men det er også et sted, hvor der afholdes konferencer og vises udstillinger. Eksempelvis har der her været en udstilling om plan og STRAKKS projektet. På den måde fungerer Kulturhuset også som et sted for debat. Gennem etableringen af et kulturhus har Lillestrøm opnået at skabe mere liv i byen, og Kulturhuset har også dannet ramme om nye partnerskaber i byen. Når vejret tillader det udgør pladsrummet med cafeen et velbesøgt mødested i byen. At lege er at leve i Odense I 2008 vedtog Byrådet i Odense visionen At lege er at leve, der sætter fokus på leg, læring og innovation som temaer, der allerede har klangbund i Odense, men som der samtidig skal arbejdes endnu mere med at styrke. Selve overskriften at lege er at leve er en omskrivning af H.C. Andersens bon mot at rejse er at leve. På den måde knytter visionen tråde mellem Odenses fortid, nutid og fremtid, hvor leg, kreativitet og innovation er centrale værdier for Odenses udvikling. Visionen fungerer både som et branding redskab ud ad til, men også identitetsskabende ind ad til i byen og kan dermed ses som et væsentligt kulturelt dokument i byen. At lege er at leve er blevet et klart pejlemærke for byens udvikling og har inspireret mange forskellige tiltag både i forhold til udformningen af nye byrum, men også andre type af initiativer såsom udarbejdelsen af et digitalt skattekort over byen, der giver et overblik over skæve og spøjse steder i Odense, som ikke nødvendigvis er alment kendte byens hemmelige steder. : SIDE 19

20 Platform for inspiration og netværk - LYNfabrikken i Aarhus LYNfabrikken består af en butik, en kaffebar og et kontorhotel, beliggende i en gammel fabriksbygning i midten af Århus. Stedet opleves som et kreativt hybrid space. LYNfabrikken blev startet op i 2002 af Jeppe Vedel og Lasse Schuleit som et anderledes kontorhotel, hvor kreativitet, netværk og mennesker var, og stadigvæk er, nøgleordene. Lejerne af kontorhotellets 30 arbejdspladser nævnte muligheden for tværfaglige samarbejder og gode mødefaciliteter, som et særlig plus for sin virksomhed. Kaffebaren giver muligheder for et uformelt møde med potentielle kunder, hvor salg af mad og designprodukter, bidrager til fornemmelsen af den kreative atmosfære. Men også kaffebarens almindelige gæster har mulighed til at nyde mere end deres kaffe; Vi vil gerne have at folk møder hinanden. Derfor har vi forsøgt at bygge butik og kaffebar op sådan, at rummet signaliserer, at man gerne må blive hængende. Når folk sidder her i længere tid, så begynder de nemlig at tale sammen, og det har vi oplevet mange få gode kontakter af, fortæller Jeppe Vedel. LYNfabrikken har også et eget vinduesgalleri som bringer dens vision ned til gadeplan, samt en aktiv hjemmeside hvor foredrag afholdt på LYNfabrikken publiceres i sin fulde længde helt gratis. På den måden fortsætter fortsætter en af Århus`s vigtigste kreative inkubator at udvide sit netværk langt udenfor byens grænser. SIDE 20 :

21 Vidensdeling, kundekontakt og sociale møder på LYNfabrikkens cafe i Aarhus. : SIDE 21

22 SIDE 22 :

23 KULTUR OG BYUDVIKLING I NCN FREMOVER : SIDE 23

24 SIDE 24 :

25 Kultur og byudvikling i NCN fremover Ved seminaret var der stor interesse for at komme dybere ned i temaet kultur og byudvikling. NCN kan være en motor i udvikling af ny viden inden for temaet og arbejde med at omsætte denne viden til udviklingen af medlemsbyerne. Hvordan kan vi tage temaet med videre i Nordic City Network regi? Her er nogle forslag. Studietur? Kultur og byudvikling kan indgå som del af en NCN studietur. Montreal i Canada kan være interessant at studere nærmere. Montreal har meget at byde på i kulturkontekst: Den er yderst multikulturel, har mange kreative, har formuleret en kulturel bystrategi og arbejder med ideen om et byborgerskab. På denne måde favner byen vores tema bredt og kan være et godt udgangspunkt for en rigtig interessant tur. NCN seminar i Odense Som aftalt ved Aarhusseminaret, planlægges det at afholde et NCN seminar om kulturel og social bæredygtighed i Odense i I ordets brede forstand omfatter kultur aspekter som social inklusion, tolerance og åbenhed med andre ord social bæredygtighed. I de nordiske lande såvel som andre dele af verden diskuteres paralelle samfund og sammenhængskraft. I Danmark er ghettoplaner højt på den politiske dagsorden lige nu. Den såkaldte ghetto Vollsmose i Odense er et af områderne der drøftes i den sammenhæng. Hvordan og i hvilken grad kan byudvikling bidrage til at skabe socialt bæredygtige byområder og samfund? Denne type spørgsmål kan indgå i debatten ved NCN seminaret i Odense. kan f.eks gøres ved at medlemmerne skriver en sammenfatning af en interessant artikkel som kan lægges ud på hjemmesiden. Kultur vil være et tema på NCNs hjemmeside ( se under Resources ) og medlemmerne opfordres til at bidrage og holde øje med denne side i den kommende tid. NCN formanden og sekretariatet vil meget gerne have medlemmernes indspil til og synspunkter på forslagene. Andre ideer til hvordan vi kan videreføre temaet kultur og byudvikling fremover modtages også gerne. Pilotprojekt-workshop? Der kan afholdes en pilotprojekt-workshop med kultur som tema. Hvordan kan kultur bruges til at videreudvikle eksisterende pilotprojekter og kan der etableres nye pilotprojekter med kultur som tema? Ved en sådan workshop kan der indhentes relevant kompetence udefra, f.eks kulturplanlæggere eller lignende. Vidensdeling! NCN medlemmerne opfordres til at dele viden om literatur og cases som er relevante for temaet. Det : SIDE 25

26 Program for NCN seminar i Aarhus Mandag den PART 1: Kulturelle ressourcer & kultur som strategi Kultur som tema i NCN introduktion v. Per Riisom Temaet Kultur i Kundskabsbyen udvikling af NCN s teser (cultural planning, kunst og det kreative, det almene kulturel og social innovation) Kulturelle kundskabsbyer i Nordic City Network hvad er det? Århus som kulturby hvilken betydning har det for byudviklingen generelt? Præsentation af kulturel kortlægning, analyser og visionsseminar v./ Trevor Davies, Århus Umeå som kulturby Spørgsmål/diskussion Det (inter)kulturelle som driver i byudvikling Århus: Bazar West del af en ny bydel. Historie og betydning for implementeringen af Helhedsplan for Gellerup. v/ Per Frølund, Gellerupsekretariatet, Århus Paneldebat med kulturrepræsentanter Korte indlæg fra vores inviterede gæster fra kulturlivet hvilken sammenhæng ser de mellem kultur og byudvikling? Cultural Planning Metode for kortlægning af kulturelle ressourcer. Foredrag v. Lia Ghilardi, cultural planner, Noema Research & Planning Plenumdiskussion PART 2: Byrummets kulturelle betydning Om byrummets kulturelle betydning. Oplæg v. Anni Greve, Sociolog og forsker ved RUC Kultur og byrum - et pilotprojekt i Nordic City Network: Strategi om byrum i Malmø v. Patrik Widerberg Præsentation af pilotprojekt i Malmø og Århus: Byrumsanalyser & Symposium teser Strategier for kulturelle byrum: gruppearbejde: Udgangspunkt for diskussion er pilotprojektet Præsentation af udvalgte byrum stråk Feed back på teser Plenumdiskussion Middag, Nordens Folkekøkken PART 2b: Oplevelsesbyen: Kulturlivet i Århus LIVE! Vi går sammen ud og oplever Århus by Night. SIDE 26 :

27 Tirsdag den PART 3: Det næste tema (seminar i Norrköping): Politisk lederskab Kundskabsbyen og det politiske lederskab Erfaringer med politisk lederskab v. viceborgmester Uffe Steiner Jensen, Fredericia Signalement af kundskabsbyen Norrköping, v. Norrköping, NCN Pilotprojektbørs Medlemsbyer præsenterer projekt(ideer), f.eks.: STRAKKS (opfølgning på Bergen seminar og midtvejskonference i Lillestrøm) Trondheim (opfølgning på tema om universitet og byen) (Dette punkt giver alle byer mulighed for at præsentere ideer og eventuelt danne partnerskaber med andre medlemsbyer) NCN i det videre forløb. Strategi v. formand Christer Larsson PART 4: Tæt på den kulturelle by Ud og se på Århus - rundvisning v. Trevor Davies Vi går sammen ud og oplever kulturelle miljøer i Århus. Vi møder kulturelle aktivister og hører om deres aktiviteter og syn på byen. Præsentationer og anden information fra seminaret kan du finde på : SIDE 27

28

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Det 4. byrum: mellemrummet! Eksempler fra Malmø og København Hvad er kultur- og værdibaseret boligbyggeri? Betydningen af den franske revolution for den moderne samfundsudvikilng?

Læs mere

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Gi9e Marling Professor Arkitekt, Ph. D. Aalborg Universitet Byudvikling i Odense kommune at lege, lære og opleve Velfærdsbyen

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28 flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune hvem er jeg...? Arkitektfirmaet RUM Fra Horsens, platform i Vejle og kunder i hele DK 25-30 medarbejdere Arkitektur

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Midlertidig anvendelse af sted

Midlertidig anvendelse af sted [Veje til den socialt bæredygtige by] [Helsingør] [58. byplanmøde 2008] [Metodeudvikling - fremtidens byfornyelse under Velfærdsministeriet i samarbejde med Aalborg Kommune] [Anne Mette Boye] [metopos

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City Nordic Urban Forum Sharing the Nordic City Fælles projektoplæg September 2013 1 Smallish countries are often in the vanguard when it comes to reforming government. In the 1980s Britain was out in the lead,

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb)

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb) Oppvekst og bomiljø Birgitte Svarre, associate, ph.d. 4. november 2014 Konferense om planlegging, bomiljø og folkehelse Rica Hotel Seilet, Molde Pulsen, Assens (6.000 indb) 1. Byer for mennesker 2. Liv

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder

Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Oplæg torsdag den 6. marts 2014 - Konference om samskabelse i by- og boligområder Michael Gravesen Sekretariatschef i Vollsmose Sekretariatet Sekretariatsleder ved Center for inklusion i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

E R H V E R V S K L U B

E R H V E R V S K L U B E R H V E R V S K L U B FEM GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MED Vi forbinder dygtige mennesker med hinanden Kunst skaber glæde og giver energi Kulturoplevelser skaber vækst og arbejdspladser Brandts udvikler jeres

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

BIBLIOTEKET SOM MØDESTED

BIBLIOTEKET SOM MØDESTED BIBLIOTEKET SOM MØDESTED. Projektleder og udvikler Lisbeth Overgaard Nielsen Fremtidens mødested Schmidt, hammer & Lassen 28.000 kvadratmeter ambitiøs lokalplan vision: det nye havnerum skal være en attraktiv

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Multifunktionelle medborgercentre

Multifunktionelle medborgercentre Multifunktionelle medborgercentre John Andersen Professor Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. Plan, By og Proces. RUC. E-mail: johna@ruc.dk Hvad er kulturplanlægning og offentlig innovation?

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Velkommen til Snapsting 2015

Velkommen til Snapsting 2015 Velkommen til Snapsting 2015 Viborg byder velkommen til Snapsting - Viborg Hærvejsfestival 2015 i den sidste uge i juni. Programmet er fyldt med kultur, debat, sport, fest og fed musik. Men Snapsting?

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 6. maj 2009 Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Mødet vil finde sted d. 13 maj, 2009 i lokale 407 på studenterhuset. Tidspunktet for mødestart vil være klokken

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere