Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007"

Transkript

1 Vores fælles ansvar Ansvarlighedsrapport 2007

2 2 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 3 Vi modtager gerne kommentarer til vores arbejde med ansvarlighed og denne rapport. Kommentarer kan sendes til kommunikationskonsulent/csr Dorte Eckhoff på Du kan også læse mere om vores arbejde med ansvarlighed på Indholdsfortegnelse 4 Forord 6 Om Codan 8 Ny nordisk strategi for ansvarlighed KUNDER 10 Vores kunder 11 Kundeinitiativer: Undgå skader med Skadestop MEDARBEJDERE 12 Vores medarbejdere 13 Medarbejderinitiativer: Engagement som drivkraft samfund 14 Vores bidrag til samfundet 15 Samfundsinitiativer: Ny nordisk sponsorstrategi MILJØ 16 Vores ansvar over for miljøet 17 Miljøinitiativer: Global spydspids for vedvarende energi 18 Revisorerklæring 19 Tabeloversigt Redaktion: Ansvarshavende redaktør kommunikationsdirektør Jeanette Fangel Løgstrup, redaktør kommunikationskonsulent Dorte Eckhoff, kommunikationskonsulent Lisa Gubi Mørz og kommunikationskonsulent Nicoline Weih Produktion: Kunde & Co Tryk: Denne rapport er trykt på Svanemærket papir hos Saloprint Foto: Jesper Ludvigsen, Thomas Marrot og Kunde & Co

3 4 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 5 Vores fælles ansvar Vi har enten selv prøvet det, eller også har vi været tæt på familie eller venner, der har været ramt af skader, ulykker, tyveri eller ekstreme vejrfænomener. De menneskelige konsekvenser er svære at gøre op, men som forsikringsbranche kan vi i fællesskab med kunder og samfund være med til at sikre, at de mate rielle og økonomiske konsekvenser minimeres. Som branche spiller vi en vigtig rolle i forhold til at skabe økonomisk sikkerhed for borgere og virksomheder ved at håndtere risici og understøtte velfærden. Vi kan samtidig spille en vigtig rolle i forhold til at håndtere fremtidens samfundsmæssige udfordringer såsom større pres på sundhedsvæsenet og håndtering af klimaforandringerne. Arbejdet med ansvarlighed Siden 1999 har vores engelske moderselskab RSA arbejdet strategisk med ansvarlighed (corporate responsibility). I Skandinavien har vi siden 2006 bidraget til RSA s arbejde med ansvarlighed. Som en af Skandinaviens største forsikringskoncerner er det vigtigt, at vi tager ansvar i forhold til det omgivende samfund. Baseret på dialog med vores interessenter har vi derfor i 2007 udviklet en ny nordisk strategi for ansvarlighed. På baggrund af strategien har vi i Skandinavien identificeret en række indsatsområder med fokus på kunder, medarbejdere, samfund og miljø, der alle har både kortsigtet og langsigtet betydning for vores virksomhed og vores omverden. Kunder Vi har rigtig mange tilfredse kunder, men vi skal hele tiden udfordre vores egen måde at gøre tingene på. Derfor intensiverer vi indsatsen for at forebygge skader og udvikle nye forsikringsprodukter, som mindsker omfanget af skader og ulykker. Medarbejdere I Skandinavien vil vi arbejde aktivt for at få en bred sammensætning af sunde medarbejdere med fleksible rammer i hverdagen. Målet er at få engagerede og tilfredse medarbejdere. Samfund En ny nordisk sponsorstrategi med temaerne børn, sikkerhed og sundhed vil fremover danne grundlag for udvælgelsen af partnerskaber og donationer til samfundet. Fra 2008 øger vi desuden deltagelsen i frivilligt arbejde i samfundet for at skabe øget engagement og stolthed hos vores medarbejdere. Miljø Klimaforandringerne er for alvor kommet på den internationale dagsorden. Vi ønsker at gå forrest og hjælpe med at genoprette skaderne af ustabile vejrforhold, dele viden om konsekvenserne og bidrage med gode råd om forebyggelse. Tilsvarende arbejder vi løbende på at minimere vores egen negative indflydelse på miljøet. Vi håber, at vi med denne rapport kan give et indblik i, hvordan Codan arbejder med ansvarlighed i dag og i den nærmeste fremtid. Vi glæder os til at gå i dialog med medarbejdere, kunder og samfund om, hvordan vi i fællesskab kan tage ansvar. Den 30. juni 2008 Rickard Gustafson, adm. direktør, Anki Arctaedius, HR-direktør og Jeanette Fangel Løgstrup, kommunikationsdirektør

4 6 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 7 Om Codan Codan er en af Skandinaviens største forsikrings koncerner og tilbyder skadeforsikringer til både privat- og erhvervskunder i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. Fra 2007 er Codan også repræsenteret i Finland via sin finske marineportefølje. Forsikringerne tilbydes primært gennem nationale varemærker som Codan i Danmark og Trygg-Hansa i Sverige, men drives af en nordisk organisation, der er tæt forankret i den globale forsikringskoncern RSA. I 2007 blev Codan efter mere end 40 år afnoteret på Københavns Fondsbørs, og ved indgangen til 2008 var RSA eneejer af koncernen. Dermed er Codan i dag en vigtig hjørnesten i et internationalt forsikringsselskab med ca. 20 millioner kunder i mere end 130 lande. RSA har mere end medarbejdere fordelt på 28 lande rundt om i verdenen har også været året, hvor vi i Codan har arbejdet videre med at præcisere forretningsstrategien frem mod 2010 og formuleret den position og de byggesten, der skal sikre, at Codan også i fremtiden med fokus på kundens behov sætter nye standarder for forsikring på det nordiske marked. Forretningsprincipper Som en del af RSA har Codan en række forretningsprincipper, der skal sikre, at vi som virksomhed har en god forretningsetik i forhold til vores interessenter: kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, tilsynsmyndigheder, ejere/aktionærer, samfundet og miljøet. Integritet Vi vil stå for åbenhed, retfærdighed, integritet og omhu. Vi følger til enhver tid den gældende lovgivning, regler og standarder på de områder, hvor vi driver forretning. Præstation Vi fremmer en positiv og udfordrende præstationskultur. Det gør vi gennem at opmuntre til ansvarstagen og personlig udvikling samt at måle, belønne og tilskynde til fremgang. Ansvar Vi optræder ansvarsfuldt som individer og som selskab. Dette gælder både for, hvordan vi driver virksomheden, hvordan vi forholder os til bedømmelse af risiko, og hvordan vi agerer i forhold til eksterne nøglepersoner eller vigtige målgrupper. Vores engelske moderselskab RSA tilsluttede sig i 2007 Global Compact. De ti principper i FN s Global Compact skal sammen med koncernens forretningsprincipper styrke arbejdet med ansvarlighed i hele koncernen. Etisk investeringspolitik Codan har valgt at føre en etisk investeringspolitik, fordi vi ønsker at agere ansvarligt over for vores interessenter. Codans investeringspolitik er baseret på regulative såvel som etiske retningslinjer fra vores moder selskab RSA. Investeringer i Skandinavien sker primært i statsobligationer og lokale realkreditobligationer forvaltet af SEB. 3% af investeringerne er placeret i aktiefonde, som alle følger etiske retningslinjer. Udvælgelsesprocessen skal sikre, at investeringerne finder sted i aktiefonde eller -selskaber, der udviser generel etisk ansvarlighed. FIGUR 1: FINANSIELLE HOVEDRESULTATER CODAN-KONCERNEN SKANDINAVIEN Codan-koncernen beskæftiger i alt ca medarbejdere i Norden heraf medarbejdere i Danmark mio. kr mio. kr mio. kr. 93,7% 2007 På nordisk plan modtog Codan-koncernen i skadeanmeldelser, det svarer til skadeanmeldelser om dagen mio. kr. 91,4% I 2007 udbetalte Codan-koncernen 8,5 mia. danske kroner i erstatning NETTOPRÆMIER UNDERWRITING-RESULTAT 1) COMBINED RATIO 2) 1) Underwriting-resultatet består af nettopræmieindtægter minus erstatninger og omkostninger. 2) Combined ratio er summen af nettoerstatningsprocenten (opgjort i forhold til optjent præmie) og nettoomkostningsprocenten (opgjort i forhold til tegnet præmie).

5 8 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 9 NY NORDISK STRATEGI FOR ANSVARLIGHED I Codan har vi valgt at arbejde strategisk med ansvarlighed, fordi det er en forudsætning for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere og dermed skabe en lønsom og bæredygtig forretning. Derfor har koncernkommunikation sammen med den nordiske koncernledelse og nøglepersoner fra organisationen i 2007 udviklet en ny nordisk strategi for ansvarlighed. Strategien bygger bl.a. på input fra interessenter i form af medarbejder- og kundetilfredshedsmålinger, imagemålinger og den daglige kontakt med kunderne. Strategien indeholder en vision, indsatsområder og konkrete mål for Danmark, Sverige og Norge. Visionen beskriver, hvad Codan i de kommende tre år stræber efter. Vision Vi agerer ansvarligt som individer og som selskab. Det gælder både i forhold til, hvordan vi driver virksomheden, hvordan vi bedømmer risiko, og hvordan vi agerer i forhold til interessenter. Vores rolle er proaktivt at bidrage til forebyggelse ved at dele vores viden og skabe innovative produkter, som positivt bidrager til vores kunder, samfundet og miljøet. Vi stræber efter at være en social ansvarlig arbejdsgiver med et holistisk syn på medarbejderne. Vores ambition er at skabe en engagerende, sund og internationalt orienteret arbejdsplads for vores medarbejdere. For at realisere visionen har vi defineret en række indsatsområder (se figur 2) og mål frem til De konkrete mål kan du læse mere om i denne rapport. FIGUR 2: FOKUS- OG INDSATSOMRÅDER Forebygge skader og ulykker hos vores kunder KUNDER MEDARBEJDERE Udbyde nye forsikringsprodukter med fokus på ansvarlighed Dialog med vores største leverandører/samarbejdspartnere Ny kundeklageproces Mere fleksible arbejdsforhold Øge medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed Øge engagementet Øge diversiteten i medarbejdersammensætningen Implementeringen af strategien er en løbende proces, der er forankret i afdelinger som human ressource, produktudvikling, varemærke- og sponsorafdelingen, facility management m.m. Det overordnede ansvar for strategien er forankret i koncernkommunikation. SAMFUND Sponsoraktiviteter med fokus på børn, sikkerhed og sundhed Finansiel støtte til forebyggelse, forskning og rådgivning via diverse fonde Deltage i frivilligt arbejde i lokalsamfundet Intensivere videndeling om forebyggelse af skader og ulykker i samfundet MILJØ Udbyde nyt forsikringsprodukt med miljøvenlig profil Definere et klimaforandringsprogram Arbejde med miljømål for at minimere den negative påvirkning på miljøet Dialog med leverandører/samarbejdspartnere omkring miljørigtige løsninger På de følgende sider kan du læse mere om Codans arbejde med ansvarlighed

6 Ansvarlighedsrapport 2007 // 11 VORES KUNDER Det skal være nemmere og enklere Undgå skader med Skadestop Kundeinitiativer Omverdenen står ikke stille, og vi skal hele tiden blive bedre til at se tingene fra vores kunders perspektiv. Vi skal udvikle vores produkter og service og ikke mindst udfordre vores egen måde at gøre tingene på. Målet er at gøre det endnu nemmere og mere enkelt at være kunde hos os. I 2007 har vi overordnet taget en række skridt for at forbedre vores ydelser ud fra kundernes perspektiv (læs mere side 11). Visionen er at bidrage til at forebygge skader og ulykker ved at dele vores viden og skabe innovative produkter til gavn for vores kunder. Fokus på forebyggelse Vores kunder er generelt tilfredse. Det viser blandt andet Dansk KundeIndex, Svensk KvalitetsIndex samt en intern kundetilfredshedsmåling i Norge (se side 19, tabel 1). Vi har branchens næsthøjeste kundetilfredshed blandt privat- og erhvervskunder i Danmark. I Danmark har vi den næsthøjeste tilfredshed med skadehåndteringen blandt privatkunder, mens vi har mulighed for at forbedre skadehåndteringen blandt danske erhvervskunder og vores kunder i Sverige. I de nordiske lande har vi et godt fundament at bygge videre på. Vi tilbyder eksempelvis gode råd om at forebygge børneulykker (www.codanbarn.dk og og donerer redningskranse. Særligt på erhvervsmarkedet arbejder vi systematisk med vurdering af risiko, råd om forebyggelse af skader og skadehåndtering, eksempelvis har vi et målrettet koncept inden for transportbranchen (læs mere side 11). Fremover vil vi yderligere intensivere vores indsats for at forebygge skader/ulykker (se figur 3). Fremtidige initiativer Inden 2010 vil vi som en del af vores strategi for ansvarlighed udbyde minimum tre nye nordiske forsikringsprodukter, som bidrager til at mindske antallet af ulykker og skader eller støtter gode formål i samfundet. Arbejdet med ansvarlighed vil blive udvidet til også at omfatte relationerne til vores største leverandører og samarbejdspartnere, og vi vil fortsætte arbejdet med vores interne kundeklageproces (læs mere side 11). I 2007 har vi arbejdet med at integrere ansvarlighed i en række konkrete kundeinitiativer. I denne rapport har vi valgt at beskrive ét af disse initiativer, nemlig Undgå skader med Skadestop. Hver uge dræbes ca. 6 personer i trafikken i Danmark.* Tung transport (bus og lastbil) er indblandet i ca. 17% af dødsulykkerne i trafikken. I Sverige har vi i mere end 30 år arbejdet med konceptet Skadestop, hvor vi i tæt dialog med den enkelte virksomhed i transportbranchen arbejder målrettet på at nedbringe antallet af skader. Målet er at skabe en mere sikker og miljøvenlig trafik. Ifølge vores svenske statistikker kan virksomheder i vognmandsbranchen spare helt op til 30% på skadesomkostningerne. I 2007 lancerede vi også Skadestop i Danmark til stor glæde for de danske kunder. Carsten Andersen fra Vognmand Carsten Andersen ApS i Langeskov, siger: I transportbranchen er forsikring som en åben kassekredit, og den bliver for dyr, hvis den overtrækkes hele tiden. Vi kan simpelthen ikke tjene penge nok til at betale for de skader, vi laver. Så på den lange bane, er der ingen tvivl om, at Skadestop giver en gevinst til gavn for alle. Skadestop handler om at nedbringe antallet af skader i transportbranchen. FIGUR 3: STRATEGI FOR KUNDER INDSATSOMRÅDER Forebygge skader og ulykker hos vores kunder Udbyde nye forsikringsprodukter med fokus på ansvarlighed Dialog med vores største leverandører/ samarbejdspartnere Ny kundeklageproces MÅL I 2008 vil vi iværksætte et nyt internt projekt, som skal synliggøre og prioritere nuværende og fremtidige aktiviteter inden for forebyggelse. Inden udgangen af 2010 vil vi udvikle og lancere minimum tre nye forsikringsprodukter i Norden, som bidrager til at mindske antallet af ulykker, skader eller støtter gode formål i samfundet. I 2008 vil vi indgå en dialog om ansvarlighed med minimum fem af vores største leverandører/samarbejdspartnere i Norden. I vil vi udpege en kundeklageansvarlig og implementere et nyt registreringssystem til kundeklager. Desuden har vi i Sverige i samarbejde med blandt andre Statoil udviklet et interaktivt undervisningsprogram, der er målrettet de svenske lastbilchauffører. Programmet hedder SPARK Sparsam Körning og består af fire moduler med fokus på miljø, motion, sunde madvaner og lastbilens teknik. * 2006-tal fra Vejdirektoratet Tallet for 2007 forventes at lande på ca. 8 dræbte personer om ugen. Øvrige kundeinitiativer i 2007 Korrekt forsikret Kundekampagne, hvor vi har kontaktet alle vores svenske kunder for at sikre, at de er korrekt forsikret Kundeklageproces Vores nye kundeklageproces, der skal skabe en kultur, hvor vi lærer af kundernes utilfredshed Rejseforsikring til danske kunder Investering i kundernes feriesikkerhed, da reglerne om den offentlige rejsesygesikring blev indskrænket Læs mere om initiativerne på

7 Ansvarlighedsrapport 2007 // 13 VORES MEDARBEJDERE Fokus på sundhed og engagement Engagement som drivkraft Medarbejderinitiativer Nøglen til Codans succes ligger i vores evne til at fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere (se side 19, tabel 2). Visionen er derfor at skabe en attraktiv arbejdsplads, der tager udgangspunkt i et holistisk syn på medarbejderne. Det vil sige en international og sund arbejdsplads, der tager hensyn til med arbejdernes individuelle behov for udvikling og fleksible arbejds forhold. Fokus på engagement Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2007 viste, at Codan siden 2006 har øget sin evne til at belønne medarbejdernes indsats væsentligt, mens tilfredshed og engagement kan forbedres (se side 19, tabel 2). Derfor engagerede vi 254 medarbejdere i arbejdet med at forbedre Codan som arbejdsplads (læs mere side 13). I 2007 fortsatte vi arbejdet med vores nordiske præstationskultur, der sætter fokus på menneskelige ressourcer og de individuelle udviklingsmuligheder. Præstationskulturen understøttes af bonusordning for både medarbejdere og ledere. Et andet vigtigt element er Codans globale karriereudviklingsprogrammer, som Codan har adgang til via moderselskabet RSA. Eksempelvis Technical Academy (specialister), Executive Development Programme (topledere), Fast Track (kommende ledere) og Globale Graduate (nyuddannede kandidater). I kampen om de bedste medarbejdere er det vigtigt at udvide diversiteten i medarbejderstaben, hvor vi i første omgang har sat fokus på flere kvinder i ledelsen. Også temaer som sundhed og engagement har været på dagsordenen i 2007 (læs mere side 13). Fremtidige initiativer I de næste tre år vil vi sætte fokus på mere fleksible arbejdsforhold ved at synliggøre de eksisterende personalegoder, implementere nye tiltag og ved at give medarbejderne mere frihed til at sammensætte egne personalegoder. Vi vil tilsvarende arbejde målrettet på at være en sund arbejdsplads, der opfordrer alle medarbejdere til at fokusere på psykisk og fysisk sundhed. Et af værktøjerne er et sundhedsindeks, der beskriver indsatsområderne i de kommende år. Medarbejdernes engagement har høj prioritet både i Skandinavien og i vores engelske moderselskab, RSA. Initiativerne i 2008 er blandt andet frivilligt arbejde i lokalsamfundet samt det daglige arbejde med at øge engagementet for den enkelte medarbejder. I 2007 har vi arbejdet med at integrere ansvarlighed i en række konkrete medarbejderinitiativer. I denne rapport har vi valgt at beskrive ét af disse initiativer, nemlig Engagement som drivkraft. I 2007 har vi haft fokus på, hvad der skaber engagement. For at styrke medarbejdernes engagement har vi internt udpeget 254 medarbejdere til ambassadører vi kalder dem Puls Champions. I den forbindelse afholdt vi en workshop for nordiske ambassadører, hvor der livligt blev talt, tegnet og beskrevet, hvad koncernen kan gøre for at forbedre medarbejdernes og dermed også selskabets hverdag. Medarbejdernes engagement er drivkraften i vores virksomhed. Nogle af de faktorer, der skaber engagement er interessant arbejde, øget ansvar og et godt forhold til nærmeste chef. Derfor er det vigtigt, at vi konstant udfordrer os selv i forhold til, hvordan vi skaber en udfordrende og motiverende arbejdsplads, siger HR-direktør Anki Arctaedius. Initiativerne med ambassadørerne skal sikre, at medarbejdertilfredshedsmålingen ikke bliver en årlig begivenhed, men en løbende proces med konkrete initiativer til, hvordan koncernen kan blive en endnu bedre arbejdsplads. Derfor er en af ambassadørernes vigtigste opgaver at sikre, at medarbejdernes gode ideer til forbedringer bæres frem til ledelsen. Øvrige medarbejderinitiativer i 2007 FIGUR 4: STRATEGI FOR MEDARBEJDERE Nordisk præstationskultur En fælles nordisk præstationskultur med fokus på adfærd, mål og udvikling INDSATSOMRÅDER Mere fleksible arbejdsforhold Øge medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed MÅL Inden udgangen af 2010 vil vi øge synligheden af vores eksisterende personalegoder over for medarbejderne, implementere minimum to nye tiltag for at øge fleksibiliteten og skabe øget frihed til at sammensætte egne personalegoder. I 2008 vil vi definere en ny politik for fysisk og psykisk arbejdsmiljø i Danmark og gennemføre en intern sundhedsuge. I Sverige vil vi udarbejde en ny sundhedshandlingsplan i Genplacering af medarbejdere I 2007 tilbød vi en række opsagte medarbejdere hjælp til at komme videre i karrieren gennem outplacement Sundhedsinitiativer Fokus på medarbejdernes trivsel, motion, sund mad og sunde arbejdsforhold Kvinder og lederskab Et netværk af kvindelig ledere med årlig workshop Øge engagementet Inden udgangen af 2010 vil vi forbedre tilfredshed og engagement i den årlige medarbejdertilfredshedsmåling med 10%. Fra sommeren 2008 vil vi deltage i vores moderselskabs, RSA s, globale kampagne vedrørende frivilligt arbejde i lokalsamfundet. Talent- og medarbejderudvikling Globale karriereudviklingsprogrammer Øge diversitet i medarbejdersammensætningen Fra 2007 til 2010 vil vi øge andelen af kvindelige ledere på alle niveauer og iværksætte en ny handlingsplan i Henriette Madsen, Puls Champion Integrationsprojekt i Danmark Projekt for at få flere 2. generations indvandrere i arbejde Læs mere om initiativerne på

8 Ansvarlighedsrapport 2007 // 15 VORES BIDRAG TIL SAMFUNDET Fokus på skadeforebyggelse Ny nordisk sponsorstrategi Samfundsinitiativer I Codan vil vi gerne bidrage til og engagere os i det samfund, vi er en del af. Visionen er at bidrage til at forebygge skader og ulykker ved at dele vores viden og skabe innovative produkter. i Danmark og donationer via vores fonde. Eksempelvis lancerede vi en ny børneulykkesfond i Sverige i samarbejde med Astrid Lindgrens Børnehospital. I 2007 har vi arbejdet med at integrere ansvarlighed i en række konkrete samfundsinitiativer. I denne rapport har vi valgt at beskrive et væsentligt element, nemlig Ny nordisk sponsorstrategi. børneulykkesfond. Fonden har til formål at støtte forskning i skadeforebyggelse, behandling af ulykker samt information og rådgivning om børneulykker. Børn, sikkerhed og sundhed Imageundersøgelser indikerer, at vi har et godt image blandt vores erhvervskunder i Danmark og Sverige (se side 19, tabel 3). I Sverige har vi branchens tredje bedste image blandt privatkunder, mens vi i Danmark gerne vil styrke vores image. I 2007 udarbejdede vi en ny nordisk sponsorstrategi med fokus på temaerne børn, sikkerhed og sundhed. Sponsorstrategien skal styrke vores nordiske profil og målrette vores bidrag til samfundet. Eksempelvis har vi valgt at opsige vores hovedsponsorat med Brøndby og i stedet fortsætte samarbejdet med fokus på børn, sikkerhed og sundhed både i klubben og på stadion. Vi har i 2007 bidraget til samfundet på en lang række områder heriblandt sponsorater til diverse organisationer som Hjerteforeningen Rundt omkring i Sverige og ved de danske havne har vi desuden doneret redningskranse. Formålet er at forebygge drukneulykker (læs mere side 15). Fremtidige initiativer I sommeren 2008 lancerer vi et nyt program, der giver medarbejderne mulighed for at deltage i frivilligt arbejde i arbejdstiden. Det frivillige arbejde vil have en klar kobling til vores nordiske sponsorstrategi. Målet er at engagere os endnu mere aktivt i lokalsamfundet. Vi vil desuden styrke indsatsen for at dele vores viden om forebyggelse af skader og ulykker med pressen, uddannelsesinstitutioner, forskere m.m. Codan lancerede i 2007 en fælles nordisk sponsorstrategi med fokus på børn, sikkerhed og sundhed. Ambitionen er at aktivere sponsoraterne, så Codan ikke kun støtter med penge, men også med viden og ressourcer for fremover at skabe sponsoraktiviteter, der har endnu større gavn i forhold til det omkringliggende samfund, siger Johan Hedensiö, SMC-direktør (strategi, marketing og kunder). Koncernen har i en lang årrække arbejdet med sponsoraktiviteter, der omhandler børn, sikkerhed og sundhed. Men med en fælles nordisk strategi er det første skridt taget mod systematisk at anvende koncernens viden om skade- og ulykkessituationer til konkrete aktiviteter, der fremmer sundheden i samfundet, mindsker antallet af ulykker og især fremmer børns sundhed og sikkerhed. Ud fra Trygg-Hansas viden om, at 10-20% af de svenske børneulykker kan undgås ved relativt enkelt forebyggende arbejde, etablerede Trygg-Hansa sammen med Astrid Lindgrens barnsjukhus i 2007 en Øvrige samfundsinitiativer i 2007 Børneulykkesfond I 2007 oprettede vi en ny børneulykkesfond i samarbejde med Astrid Lindgrens børnehospital i Sverige Refleksveste Vi har siden 2006 uddelt gratis refleksveste til svenske børn Redningskranse Vi støtter med redningskranse i Danmark og Sverige Hjerteforeningen Vi samarbejder med Hjerteforeningen i Danmark og sponsorerer fem hjertebiler Trygga Djurens klubb Vores svenske børneklub, hvor Trygga-dyrene fortæller børn om skadeforebyggelse og et aktivt liv FIGUR 5: STRATEGI FOR SAMFUNDET Jul i Codanhus Vi inviterer sammen med Dansk Røde Kors hvert år ca. 200 personer til jul i Codanhus INDSATSOMRÅDER Sponsoraktiviteter med fokus på børn, sikkerhed og sundhed Finansiel støtte til forebyggelse, forskning og rådgivning via diverse fonde Deltage i frivilligt arbejde i lokalsamfundet Intensivere videndeling om forebyggelse af skader og ulykker i samfundet MÅL Fra 2007 til 2010 vil vi ensrette vores nordiske sponsorater i forhold til temaerne: børn, sikkerhed og sundhed. Fra 2008 vil alle donationer via Codan Fonden, Trygg-Hansa s forskningsfond og børneulykkesfonden være koordineret med strategien for ansvarlighed og sponsorstrategien. Fra sommeren 2008 vil vi deltage i vores moderselskabs, RSA s, globale kampagne vedrørende frivilligt arbejde i lokalsamfundet. I 2008 vil vi iværksætte et nyt internt projekt, som skal synliggøre og prioritere nuværende og fremtidige aktiviteter inden for forebyggelse. Siden 2006 har vi uddelt ca refleksveste til svenske børn KOLMÅRDENS DJURPARK Via dyrene i Kolmårdens Djurpark inspirerer vi børn i Sverige til skadeforebyggelse ÆLDRESAGEN Vi støtter Ældresagens arbejde med demens i Danmark Skistar Fra 2007 sikkerhedspartner til svenske Skistar i Åre og Sälen. Her uddeler vi via Trygga-dyrene skadeforebyggende råd til børnefamilierne på løjperne Det afrikanske cykeleventyr Vi donerer vores danske cykler til afrikanske cykelværksteder Læs mere om initiativerne på

9 Ansvarlighedsrapport 2007 // 17 VORES ANSVAR OVER FOR MILJØET Klimaforandringer på dagsordenen Global spydspids for vedvarende energi Miljøinitiativer Klimaforandringer er kommet på den internationale dagsorden. FN s klimapanel konkluderer, at naturen er synligt påvirket af den globale opvarmning. Dette gælder eksempelvis ændret fordeling af nedbør, opvarmning af søer og tidlig snesmeltning. Genoprette, videndele og forebygge Forsikringsbranchens største miljømæssige udfordring er at forebygge konsekvenserne af ekstreme vejrsituationer. Et eksempel på voldsomt vejr så vi i Danmark i sommeren 2007, hvor et skybrud resulterede i over skader. Som forsikringsselskab kan vi hjælpe kunderne med at genoprette skaderne via finansielle midler og et operationelt beredskab. Vi opsamler desuden viden om konsekvenserne af de ustabile vejrforhold og bidrager med gode råd til, hvordan samfundet kan forebygge skaderne. Dette gør vi via udvalgsarbejde i vores nordiske brancheorganisationer samt via egne forretningsmæssige aktiviteter. Miljømål Siden 2003 har vi rapporteret på vores egen belastning af miljøet, og siden 2006 har vi arbejdet med strategiske miljømål. I 2007 er vi bl.a. lykkedes med at nedbringe vores elektricitets- og varmeforbrug i Danmark, mens rejseaktiviteterne generelt er steget blandt medarbejderne i Skandinavien. Fremtidige initiativer Miljø- og klimaforandringerne udgør ikke kun en øget samfundsmæssig risiko for forsikringsbranchen, men også en mulighed for at udvikle vores forretning. Inden 2010 vil vi derfor introducere minimum et nyt forsikringsprodukt i Skandinavien, som har en miljøvenlig profil. Desuden vil vi udarbejde et klimaforandringsprogram med en konkret plan for, hvordan vi mere aktivt kan genoprette skader, dele viden og forebygge skader. I 2008 vil vi starte en aktiv dialog med vores største samarbejdspartnere omkring miljøet. En dialog som over tid skal danne grundlag for samarbejde omkring nye og miljørigtige løsninger. Internt har vi allerede i en årrække arbejdet aktivt med at begrænse vores negative indflydelse på miljøet ved at sætte mål for elektricitet, varme, vand, rejseaktivitet m.m. (se side 19, tabel 4). I 2008 vil vi yderligere igangsætte en intern miljøkampagne, hvor vi vil implementere minimum tre nye initiativer internt, som understøtter et bedre miljø. I 2007 har vi arbejdet med at integrere ansvarlighed i en række konkrete miljøinitiativer. I denne rapport har vi valgt at beskrive ét af disse initiativer, nemlig Global spydspids for vedvarende energi. Danmark er en af verdens største vindmøllenationer, og Codan har været med på forsikringsmarkedet inden for vindmøller siden begyndelsen af 80 erne. Det betyder, at Codan i dag besidder en i særklasse unik kompetence, der er efterspurgt både inden og uden for vores globale netværk i RSA, der netop i 2007 har udpeget Codan til spydspids for indsatsområdet vedvarende energi. Kernen i Codans kompetence findes i virksomhedens ingeniørafdeling, der dels er specialister i risikovurdering herunder rådgivning om konkrete skadeforebyggende initiativer og dels i forhold til skadeshåndtering, hvis ulykken sker. At være verdens førende rådgiver inden for teknisk forsikring og vindmøller i særdeleshed er en stor forpligtelse. For når skaderne sker, er der ofte tale om svimlende høje summer, der kan betyde kollaps for leverandører og fabrikanter, siger erhvervsdirektør Kim Hvirgel. I Codan anvendes den tekniske komplekse viden om eksempelvis vindmøller dels til at understøtte det globale samfunds satsning på vedvarende energi, og dels til at videreudvikle den fremtidige produktion af vindmøller ved at omsætte vores skadestatistik til konkrete produktforbedringer. FIGUR 6: STRATEGI FOR MILJØET INDSATSOMRÅDER Udbyde nyt forsikringsprodukt med miljøvenlig profil MÅL Inden udgangen af 2010 vil vi udvikle og udbyde minimum et nyt forsikringsprodukt, som har en miljøvenlig profil. Øvrige miljøinitiativer i 2007 Miljømål Beskriver vores langsigtede interne arbejde med at begrænse udledningen af CO 2 Definere et klimaforandringsprogram Arbejde med miljømål for at minimere den negative påvirkning på miljøet Dialog med leverandører/samarbejdspartnere omkring miljørigtige løsninger I 2008 vil vi udvikle et klimaforandringsprogram, som skal definere, hvordan vi i de kommende tre år vil arbejde med klimaforandringsproblematikken. I perioden vil vi fortsætte arbejdet med miljømål. I 2008 vil vi iværksætte en intern miljøkampagne, der skal minimere virksomhedens negative påvirkning på miljøet. I 2008 vil vi indgå i dialog om ansvarlighed og miljø med minimum fem af vores største leverandører/samarbejdspartnere i Norden. SPARK En del af Skadestop-konceptet. Et interaktivt koncept udviklet til tunge transportkøretøjer med gode råd til økonomisk og miljørigtig kørsel Miljøvenlig mødepolitik En mødepolitik, der stræber mod at begrænse rejseaktiviteten og fremme videokonferencemøder Læs mere om initiativerne på

VORES BIDRAG TIL SAMFUNDET. Ansvarlighedsrapport 2008/09

VORES BIDRAG TIL SAMFUNDET. Ansvarlighedsrapport 2008/09 VORES BIDRAG TIL SAMFUNDET Ansvarlighedsrapport 2008/09 Indledning 3 indhold Indholdsfortegnelse 4 Et ansvarligt valg 6 Om Codan 7 Nordisk strategi for ansvarlighed 8 Vores tilgang til ansvarlighedsarbejdet

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Ansvarlighedsrapport 2009/2010

Sammen kan vi gøre en forskel. Ansvarlighedsrapport 2009/2010 Sammen kan vi gøre en forskel Ansvarlighedsrapport 2009/2010 I Codan har vi valgt at arbejde strategisk med ansvarlighed. Vores vision er: Vi agerer ansvarligt som individer og som selskab. Det gælder

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien

STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Arbejdet med ansvarlighed - en vigtig del af forretningsstrategien Jeanette Fangel Løgstrup, Direktør for Kommunikation og CSR CODAN NORDENS TREDJESTØRSTE FORSIKRINGSSELSKAB

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Arbejdsmiljøpolitik CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8000 Fax: 3363 8099 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar STEEN & STRØM... er repræsenteret i 3 lande drifter 54 shoppingcentre har 400 ansatte.har 5.000 leverandører har 3.300 butikker har 25.000 medarbejdere

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Overskud til dig. Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse

Overskud til dig. Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse Overskud til dig Samfundsansvar i Middelfart Sparekasse 2 Overskud til dig Middelfart Sparekasse var ved grundlæggelsen i 1853 tænkt som en sparekasse til fælles bedste, og filosofien var, at Sparekassen

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

STRATEGI Fra forandring til forankring

STRATEGI Fra forandring til forankring STRATEGI 2016-2020 Fra forandring til forankring Vi udvikler en bæredygtig forsyning, der kan levere for evigt uden at slide på naturen indenfor de økonomiske rammer og med sikker drift og høj kvalitet

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere