Dansk Vietnamesisk Forening. CVR nr Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Vietnamesisk Forening. CVR nr. 27 70 80 99. Årsrapport 2013"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning Dansk Vietnamesisk Forening CVR nr Årsrapport 2013 Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) , Fax: (+45) CVR-nr (Hjemsted: København) RSM plus P/S, statsautoriserede revisorer Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Aarhus RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i mere end 100 lande

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Information om foreningen Foreningsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab 1. januar december 2013 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Noter 10

3

4

5 4 Foreningsoplysninger Virksomheden Dansk Vietnamesisk Forening Lærdalsgade København S Tlf.nr.: CVR-nr Kommune: København Kasserer Ole Westergaard Bestyrelse Jørgen Prag (Bestyrelsesformand) Sophus Vørsing (Næstformand) Ole Westergaard (Kasserer) Ole Silberg Johansen (Sekretær) Helle Blom Annette Winther Wilfred Gluud Birte Jensen Inger Vinther Johansen Lien Huong Tran Freddy Karup Pedersen Ole Riis Vân-Khanh Dang Ingeborg Rasmussen Lise Malling Olsen Alex Van Revisor RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Algade 76, 1. sal 4760 Vordingborg

6 5 Ledelsesberetning Foreningens formål og aktiviteter Foreningens formål er at befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam og fremme venskabet mellem danskere og vietnamesere. Foreningen har som faste opgaver at organisere bistand til Vietnam gennem de 2 offentligt registrerede landsindsamlinger: Hospitalsudstyr til Vietnam og Shelter Indsamlingen, samt at udgive bladet Vietnam ajour og arrangere offentlige møder om Vietnam. Udviklingen i foreningens økonomiske aktiviteter og forhold Årets resultat udviser et overskud på , dette skyldes de ,- fra Child Survival, men der er hensat ,- til et ph.d studie for en læge fra Vietnam. Egenkapitalen er forbedret fra til Fremtiden Foreningen forventer et positivt resultat for 2014, da DVF har fået et nyt projekt der løber over 3 år.

7 6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Dansk Vietnamesisk Forening for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og kontingent indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v. Lokaleomkostninger Lokaleomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører husleje, varme m.v. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Anden gæld Anden gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

8 7 Resultatopgørelse 1. januar december 2013 Note Nettoomsætning i alt Bruttoresultat Administrationsomkostninger Lokaleomkostninger Udgifter til bladet Udgifter til diverse aktiviteter Resultat før renter Finansielle indtægter Årets resultat

9 8 Balance pr. 31. december 2013 Note AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Finansielle anlægsaktiver Deposita Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

10 9 Balance pr. 31. december 2013 Note PASSIVER Egenkapital i alt Kortfristede gældsforpligtelser Depositum, nøgler Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Projekter: Building Capacty for Child Abuse 9 Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam 10 Shelter Indsamling (Vietnams Børn) 11 Landsindsamlingen "Hospitaludstyr til Vietnam" 12 Medlemmer 13

11 10 Noter Note 1 Nettoomsætning Alm. kontingent Nedsat kontingent Prøve kontingent Husstand kontingent Kollektivt/firma kontingent Støttebeløb Abonnementer Annonceindtægter Salg af bøger og andet materiale Køb af salgsmaterialer Tilskud fra Tips- og Lottomidler Biblioteksbevilling Gammel Shelter-projekt, administration Child Survival, DANIDA projekt Shelter projekt, projektrådgivning

12 11 Noter Note 2 Driftsudgifter Husleje Huslejedepositum Andre lokaleudgifter Trykning m.v Porto, udsendelse Prøvespisning Møder og PR Delegationer Rejsegodtgørelse Rejser Kulturdag Projektrådgivning Papirforbrug Kontorartikler EDB-udgifter Småanskaffelser, IT-udstyr Telefon Porto Revisorhonorar Kontingent til andre NGO'er Gebyrer Henlagt til PHD studerende Diverse udgifter

13 12 Noter Note 3 Finansielle indtægter Renter, bankindestående Note 4 Andre tilgodehavender Annonce RSMplus Rejseforsikring Kulturministeriet Annonce blad 4/ Note 5 Likvide beholdninger Girokonto Arbejdernes Landsbank, konto Building Capacty for Child Abuse, note Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam, note Nordea , Shelter Indsamling, note Arbejdernes Landsbank, Landsindsamling Hospitaludstyr til Vietnam, note Girokonto, Landsindsamling Hospitaludstyr til Vietnam, note Note 6 Indestående i foreningen Indestående i foreningen pr. 1/ Årets resultat

14 13 Noter Note 7 Anden gæld Skyldig revision Mellemregning Hospitals indsamling Mellemregning Shelter indsamling Henlagt PHD studerende Øvrige kreditorer Note 8 Periodeafgrænsningsposter Building Capacty for Child Abuse, note Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam, note Shelter Indsamling, note Landsindsamlingen "Hospitaludstyr til Vietnam, note Note 9 Building Capacty for Child Abuse Projekt nr MP.OKT. Ubrugte tilskudsmidler pr. 1. januar Udbetalt fra CICU Overført fra Shelter indsamlingen Overført til partner i regnskabsåret Forbrug i Danmark i regnskabsåret Overført til dansk administration Ubrugte tilskudsmidler pr. 31. december

15 14 Noter Note 10 Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam UMF-nr , journal nr. 104.N.361.b.3 Ubrugte tilskudsmidler pr. 1. januar Overført fra Danida Overført til partner i regnskabsåret Forbrug i Danmark i regnskabsåret Overført til dansk administration Overført til Udenrigsministeriet Ubrugte tilskudsmidler pr. 31. december Projektregnskab, Børneoverlevelse i det sydlige Vietnam Modtaget primo regnskabsåret Modtaget tilskud fra Danida Tilbageført til Danida 0 Totale modtagede midler fra Danida Forbrugt primo regnskabsåret Overført til partnere Forbrug i Danmark Total forbrug ultimo regnskabsåret Administrationprocent ( 7 el. 5 pct. iht. retningslinierne) 7% Totalt administrationsbidrag Total forbrug inkl. Administration Totale beholdning ultimo regnskabsåret (balance) Skyldige renter primo regnskabsåret 0 Tilskrevne renter i DK Tilskrevne renter i Vietnam Skyldige renter i alt Saldo ultimo regnskabsåret

16 15 Noter Note 11 Shelter Indsamling (Vietnams Børn) Bankbeholdning, primo Indtægter: Modtaget bidrag Scancom Sunmark A/S Salg malerier og foto Sex og samfund undervisningsmateriale Udgifter: Kontant overført til Vietnam: Støtte til SPI (Scancom + DVA) Betaling postkort Betaling Bui Thi Ha Lin Center Dandomain Shelter Offentliggørelse af regnskab (Information) Gebyr Bankbeholdning, ultimo

17 16 Noter Note 12 Landsindsamlingen "Hospitaludstyr til Vietnam" Bankbeholdning, primo Indtægter: Modtaget bidrag Renteindtægt Udgifter: Hospitaludstyr Diverse instrumenter Kontant overført til Bao Loc til indkøb af anæstesi/ventilator-system stk. Olympos BX 40, istandsat Ny folder Rejserefusion, udvalgsmøde Udsendelse af engelsk lærer til Bao Loc Offentliggørelse af regnskab Porto, girokort og gebyr Bankbeholdning, ultimo Note 13 Medlemmer Ordinære medlemmer Husstands medlemmer Kollektive/firma

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Holstebro Svømmeclub Regnskab 2014 Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling Holstebro, den / 2015 dirigent Sletten 45, 7500 Holstebro Tlf.: (+45) 9741 2211,

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Årsrapport 2014 116. regnskabsår Holstebro Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 Struer Torvegade 2 7600 Struer T 9684 2000 Ulfborg Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

Grundejerforeningen Halfdans Vænge Årsrapport for 2013/14

Grundejerforeningen Halfdans Vænge Årsrapport for 2013/14 Grundejerforeningen Halfdans Vænge Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 6/11-31/12) CVR-nr. 35 31 51 44 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Foreningens påtegning 1 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere