Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1"

Transkript

1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang Dec Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1

2 Julekrybben og julesalmerne Når vi ser en julekrybbe, ser vi jule - evan geliets fortælling for os. Julekrybben bringer os ind til Jesus i stalden. Ideen med julekrybben opstod i Italien i Middelalderen. Julekrybben blev hurtigt meget populær og bredte sig til det øvrige Europa. Hvad hører med til julekrybbeopstillingen? Ud over selve krybben, indgår Ma - ria, Josef og Jesusbarnet, stalden, stjernen over stalden, æslet, oksen, hyrderne med deres får, englene og de hellige tre konger. Jesusbarnet ligger i krybben, Josef og Maria er ganske tæt på, men også oksen og æslet bliver placeret tæt ved krybben. Den italienske munk Frans af Assisi var den første, der inddrog julekrybben i forbindelse med juleandagten. I julen 1223 havde Frans af Assisi opstillet en julekrybbe i det fri og kaldt omegnens befolkning til andagt omkring den. Efter Frans af Assis tid bredte skikken sig. Således indførte Pave Sixtus IV, der var pave fra år , at der ved juletid skulle stå en julekrybbe i Roms kirker. Det gav anledning til, at der blev holdt juleandagter omkring krybben. Senere opstod dramatiske spil og folkelige sange omkring julekrybberne. Det var ikke kun i kirkerne, at julekrybberne fik deres plads. Private personer fra det italienske aristokrati anskaffede sig julekrybber til deres egne hjem. Skikken med julekrybber bredte sig til det meste af den kristne verden og julekrybberne tog farve og karakter af de omgivelser, de blev til i. Forskellige materialer blev taget i brug ligesom persongalleriet kunne udvides med personer fra det lokale område. I Betlehem er der tradition for at udskære julekrybber af oliventræ. I Irland placeres Jesu fødsel i det lokale bondemiljø, i Lapland er fårene blevet erstattet af rensdyr og stalden af et telt, mens man i Peru lader de hellige tre konger ride på lamaer. Der har været en lang periode, hvor julekrybben ikke har spillet nogen større rolle på vore breddegrader. Men selve tanken om at gå ind til barnet i stalden er en vigtig del af vores tradition. Mange af vore julesalmer har som formål at bringe os ind i stalden, så vi kan se barnet, glæde os over det og lovprise det. Der er en tydelig sammenhæng mellem nogle af vore julesalmer og julekrybben. Således er julesalmen»et barn er født i Betlehem«en gendigtning af en middelalderlig krybbesang. Grundtvig gendigtede sangen i Grundtvig gør i sin gendigtning meget ud af det erfaringsnære. Det lille Jesusbarn beskrives i»et barn er født i Betlehem«som ethvert lille barn, der ligger (dog ikke i en vugge, men i en krybbe). Således beskriver Grundtvig i»et barn er født i Betlehem«krybben som genkendelsens sted, men krybben beskrives også som det sted, hvorfra det kristne budskab udspringer»forvunden er nu al vor nød, os er i dag en frelser fød«, synger vi i salmens femte vers. I H.C. Andersens julesalme»barn Jesus i en krybbe lå«ses også en inspiration fra julekrybbetraditionen. Dog ikke direkte som i»et barn er født i Betlehem«, idet julesalmen»barn Jesus i en krybbe lå«ikke har en»fortid«som middelalderlig krybbesang. Men 2

3 inspirationen fra krybben skimtes:»men stjernen over huset stod og oksen kysses barnets fod«, synger vi i det første vers. Det er igennem dette billede af krybben: Barnet i krybben, stjernen over stalden og oksens varme modtagelse af det lille»himmelbarn«, at H.C. Andersen gribes af det kristne budskab. Det lille Jesusbarn i krybben hjælper også H.C. Andersen til at se verden med barneøjne»til barnet vil vi stige ind og blive børn i sjæl og sind«, synger vi i det andet vers. Ifølge H. C. Andersen er det meget vigtigt, at det fantasifulde, det impulsive og umiddelbare, som hører barneverdenen til, også får en plads i den voksnes liv. Billedet af barnet i krybben hjælper det barnlige, det umiddelbare og impulsive frem i ham. Vi har ikke en juleskrybbe stående i kirken i julen. Det hører jo ikke med til vores tradition. Vi har juletræet og stjernen, som vi er glade for. Men julekrybben er skjult tilstede alligevel igennem julesalmerne. Jeg har nævnt to julesalmer, der på forskellig måde henter inspiration fra»krybben«. Jeg kunne have nævnt andre også. Igennem julens evangelium bringes vi ind til barnet i stalden, men ikke alene i igennem juleevangeliet. Også når vi synger med på julesalmerne, kommer julens budskab til os. Signe Paludan Staldbygning med figurer i gips og voks. Tyskland 3

4 Gudstjenester i johanneskirken DECEMBER 4. december 2. s. i advent Kl Kurt V. Andersen 11. december 3. s. i advent Kl Julekoncert Se nærmere omtale i bladet 18. december 4. s. i advent Kl december Juleaften Kl december Juledag Kl december 2. juledag Kl JANUAR 1. januar Nytårsdag Kl januar 1. s. e. helligtrekonger Kl Nytårsmøde Se nærmere omtale i bladet 15. januar 2. s. e. helligtrekonger Kl januar 3. s. e. helligtrekonger Kl FEBRUAR 2. februar Kyndelmissegudstjeneste Kl Kirkekaffe 5. februar Septuagesima Kl februar Seksagesima Kl februar Fastelavnssøndag Kl Kurt V. Andersen 26. februar 1. s. i fasten Kl MARTS 5. marts 2. s. i fasten Kl Forårsmøde med Bøvling Valgmenighed. Se nærmere omtale i bladet 11. marts 3. s. i fasten Kl marts Midfaste Kl Kirkekaffe 25. marts Mariæ bebudelsesdag Kl Kurt V. Andersen K for kirkebil Kirkebilen kan benyttes ved gudstjenester markeret med K samt alle møder og koncerter. Kirkebilen bestilles dagen i forvejen inden kl. 13. Pris 15,- kr. Bemærk, at ordningen kun gælder inden for Lemvig Kommunes grænser. City Taxi, tlf Ferie og fridage: Jeg holder fri fra den 1. december - 4. december. Vinterferie holder jeg fra 13. februar februar. Fra den 22. marts marts holder jeg fri. Embedet passes i disse perioder af valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, tlf.nr:

5 Møder og arrangementer ADVENTSKONCERT Søndag den 11. december kl Koncert ved Westerhavskoret og Lemvig Ungdomskor i fællesskab. Westerhavskoret ledes af organist Jytte Toft. Lemvig Ungdomskor ledes af organist Erling Lindgren. Repertoiret vil bestå af Christmas Carols, klassiske/rytmiske julesange og de kendte julesalmer. Der vil lyde toner fra orglet af de to organister sammen med trompeter. De to trompetister er Erik Toft, Struer, og Sten Okkerstrøm, Holstebro. Fællessang indgår også som en del af koncerten. NYTÅRSMØDE Mandag den 9. januar kl Gudstjeneste og foredrag ved cand. theol., ph.d. studerende og Folketingsmedlem Esben Lunde Larsen. Foredragets titel:»grundtvigs frihedsbegreb - har vi stadig noget at bruge det til«? N.F. S. Grundtvig er om nogen manden, der giver danskerne et begreb om frihed i 1800-tallet. Gensidig frihed vel at mærke bedst betegnet med ordene»kun den er fri som lader næsten være fri med sig selv«. Men hvordan er det gået siden, og hvordan står det til i nutidens Danmark, når det gælder frihed? Har vi stadig noget at bruge Grundtvigs frihedsbegreb til? MÅNEDSMØDE Tirsdag den 7. februar kl Sognepræst Lone Olsen, Vesløs, holder foredrag om Marilynne Robinsons roman»gilead«. Marilynne Robinsons roman»gilead«er en perle i verdenslitteraturen. Den er bygget op som et afskedsbrev fra en ældre præst til hans kun 7-årige søn. En afgjort udramatisk handling i det ydre, - men til gengæld er der stof til mange, mange timers dyb eftertanke ved læsningen om præstens liv, hans kampe, og hans kærlighed til Gud, sin familie og ikke mindst sin ven gennem mange år. Foredraget vil belyse de mange temaer, der findes i romanen, og oplyse lidt om forfatteren. FÆLLES FORÅRSMØDE MED BØVLING VALGMENIGHED Mandag den 5. marts kl Gudstjeneste og foredrag ved Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev. Foredragets titel:»halvmånen og korset islam og kristendom«islam og kristendom har en del til fælles, troen på den ene Gud, som har skabt verden og taler til menneskene. Vi har også en række fortællinger til fælles, om skabelse og syndefald blandt andet. Jo mere man arbejder sig ned i lighederne, jo mere iøjnefaldende bliver dog forskellene. Foredraget behandler temaer som gudsfor - ståelse, opfattelsen af Jesus, opfattelsen af mennesket, synet på magt, politik og religiøs frihed, synet på mission, religionens universalitet og stiller spørgsmålet, om islam så mest er en udfordring eller en trussel. 5

6 Højskoleuge Fra onsdag den 13. juni onsdag den 20. juni 2012 er der Højskoleuge på Sogn dahl Folkehøjskole i Norge. Program kommer senere. Bøvling Valgmenighed står for planlægning af Højskoleugen. Litteratur-studiekreds Onsdag den 18. januar, onsdag den 1. februar og onsdag den 22. februar I litteraturstudiekredsen vil vi i denne sæson læse den norske forfatter Jan Kjær - stads roman»forføreren«fra Romanen er den første af tre romaner, der tilsammen går under navnet»jonas-trilogien«, fordi de alle beskriver den fiktive person Jonas. Den sidste bog i trilogien fik Jan Kjærstad nordisk litteraturpris for i Gennemgangen af»forføreren«vil blive en tematisk gennemgang. Det er ikke en betingelse for deltagelse i studiekredsen, at bogen er læst. Man bedes selv medbringe kop og brød. Bogen kan hentes på biblioteket Kulturnatten Tirsdag d. 18. oktober 2011 deltog Lemvig Valgmenighed for 2. gang i Kulturnatten. Vores appetitvækker var: Kom og oplev den hyggelige kirke i stearinlysenes skær Kom og oplev kirkens kunstværker af bl.a. Laila, Eigil og Torvald Westergaard Giv dig selv en stille stund med fredfyldt musik Giv dig selv tid til eftertanke i det smukke kirkerum Kom og få en fortælling fra bibelhistorien en erindring fra barndommen Vi gi r en kop kaffe m. brød i mødesalen, hvor der tillige er kunstudstilling i stål og bronze af Perry Oliver Kl. 19 slog vi dørene op til en meget smuk kirke, oplyst med masser af stearinlys og med stille, rolig og stemningsfuld musik i højttalerne. Kl og læste Signe Paludan fortællinger fra bibelhistorien, og ind i mellem fortalte Daniel Eiler om kirkens kunstværker og besvarede spørgsmål om Valgmenigheden og dens liv. I mødesalen, hvor der var kunstudstilling, blev der serveret kaffe og kage. Uden for på Kirkevej var der langs vejen og ned ad trapperne til Havnegade anbragt talrige levende lys et smukt syn, så længe Vorherre ville det!! Regn og kraftig blæst slukkede ud på aftenen de fleste lys. Rigtig mange mennesker aflagde både kirke og mødesal et besøg en dejlig positiv oplevelse, som bestemt tåler gentagelse. Ingeborg Refstrup og Britta Sønderskov 6

7 Indsamling ved høstgudstjenesten Der blev ialt indsamlet 2.111,00 kr. Den ene halvdel af det indsamlede beløb er gået til»børn og Unge i sorg i Lemvig Kommune«. Den anden halvdel er gået til Grundtvigs Fond, som har til formål at udbrede kendskabet til Grundtvigs tanker. Kunst i salen: Arne Haugen Sørensen: 8. november februar 2012 Seppo Mattinen: 3. februar maj 2012 Lemvig og Omegns Valgmenighed - Forsamlingssalen, Kirkevej 4, Lemvig Åbent alle ugens 7 dage Forsamlings-salen udlejes til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/ Ulla Lauritsen, tlf (vinter) og (sommer) Lemvig Valgmenigheds hjemmeside: 7

8 I sidste nr. af Kirkebladet viste vi et billede af en Grundtvigsk hattenål fra Anna Marie Karstofts familie. Vi har modtaget nedenstående indlæg fra Rigmor Nygaard, Lemvig En historie fortælles om»livet bag«et Grundtvigsemblem, som er fint udført med pil og fjer til hattenål, som har tilhørt Sidsel Ovesen Nygaard fra Hygum. Museums - manden Benny Boysen fortalte om gam le ting, som vi havde medbragt til vores seniorklub på Klinkby Skole. Han fortalte at hattenålen var et grundtvigsk symbol. Fra Nygaard i Hygum blev der sendt en ung pige fra Hygum til Mellerup præstegård. Hun skulle være husholder for sin morbror, valgmenighedspræst Ville Christensen, der lige var blevet enkemand. Han havde to små børn. Det var familien, der skulle hjælpe, derfor blev moster Sidsels livsbane be - stemt således: Det blev en pligt for hende at hjælpe og påtage sig denne opgave selvom hun havde andre planer med livet. Hendes lod blev at tage sig af børnene og husholdningen i præstegården, hvor der var svært brug for hende. Moster Sidsel blev i pladsen som husholderske, hun blev boende i Mellerup i et lille hus tæt på Mellerup Ungdomsskole, hvor en del af familiens unge i årenes løb var elever. Sidsel fik derfor ofte besøg af familien hjemmefra. Moster Sidsel med hattenålen på hatten, Hattenålen er godt brugt, så den har sikkert været på hatten i mange år. 8

9 Taknemlighed gør glad. Sig tak for livet med al dets glæde, så bli r du glad, om du end må græde. Sig tak for livet hver sommermorgen al jordens skønhed dog hindre sorgen. Sig tak for livet når sommeren svinder, da fyldes sindet af dyre minder. Sig tak for livet hver dag du lever, så får du alt hvad dit hjerte kræver. Hvad kræver hjertet i fryd og nåde, at se Guds godhed og tro hans nåde. C.S.Nygaard, 1971 Digtet blev skrevet efter at C.S. Ny - gaard havde læst»aldrig fortvivle«af Morten Pontoppidan. Indsendt af Rigmor Nygaard, Lemvig. Forfatteren var morbror til Christen Nygaard (Rigmors mand). Døde: 04/07: Astrid Videbæk, Hove. Tidligere Lemvig 19/07: Anna Johannes Rye, Lemvig En forhøjelse af kirkeskatten På den sidste generalforsamling blev der givet grønt lys for, at vi kunne berøre vores medlemsbidrag. Det skal ses på baggrund af, at medlemstallet er svagt vigende, og at vi derfor er færre til at betale. Desuden har regnskabet de sidste år ikke vist de bedste resultater. Og nu forholder det sig sådan, at vi pr. 1. jan kan trække hele medlemsbidraget fra på selvangivelsen, (hvilket sker automatisk). Indtil førnævnte dato kan man ikke trække de første 500,- kr. fra, men det kan man altså fra starten af det nye år. Når vi kan trække vores medlemsbidrag fra på selvangivelsen, er det fordi, det i Valgmenighedsregi bliver betragtet som en fradragsberettiget gave. Reglen er, at man bliver beskattet efter den samme procent, som kirkeskatten er sat til i ens egen hjemkommune, (før gavefradraget på selvangivelsen). Bestyrelsen har nu besluttet, at vi pr. 1. jan hæver medlemsbidraget til Lemvig Valgmenighed med 0,1 procent. For rigtig mange af os betyder det ingen væsentlig ændring af beløbet, da vi som omtalt nu også kan trække de første 500, - kr. fra. Vi håber på forståelse for ændringen. Daniel Eiler 9

10 3-dages tur til Lübeck, Hamburg og Friedrichstadt Da der de forrige to gange har været tilstrækkelig deltagelse til turene, prøver vi igen i år. Denne gang udvider vi lidt, så der bliver to overnatninger i Hamburg. Denne gang prøver vi med en udvidet weekend, fordi det er noget billigere og så kan også de erhvervsaktive få en chance for at komme med. Afrejse fra REMA 1000 fredag d , kl og hjemkomst søndag d , kl. ca Første dag 1. stop bliver Hylkedal rasteplads lige syd for Kolding med»buskaffe«og rundstykker. Vi kører et godt stykke ned syd for grænsen, hvor vi skal besøge Riecklinger Landbraueri, hvor vi skal høre ejeren fortælle om den lille virksomhed, og så skal vi have frokost der. Der bliver mulighed for at købe special-øl med hjem. Herfra kører vi til Lübeck, som var den vigtigste Hansestad i Middelalderen. Byen har mange fine huse og en speciel bydel, som er velbevaret, og Lübeck rangerer højt på Unesco s liste over verdens kulturarv. Vi går en tur rundt i den historiske bykerne. Herfra kører vi til Hamburg, hvor vi lader os indkvartere på et helt nyt hotel, som i skrivende stund er under opførelse. Hotellet er centralt beliggende i byen. Og her skal vi have middagen.»aftenunderholdningen«plejer at gå af sig selv. Anden dag Efter morgenbuffet en på hotellet, tager vi på en to-timers byrundtur i bussen. Vi får en dansktalende guide med, så vi får det maksimale ud af turen. Derefter er der havnerundfart i en times tid. Det vil give os et indtryk af én af Europas største containerhavne, og samtidig får vi et indblik i en rivende byudvikling, der knytter sig til det gamle havneområde med Elbphilharmonien som et absolut højdepunkt. Frokosten indtages på restaurant Panthera. Stedet og betjeningen skulle være en god oplevelse. Efter måltidet krydser vi gaden og besøger Den danske sømandskirke. Her får vi en rundvisning og fortælling om et specielt kirkeliv. Afhængig af, om tiden er til det, besøger vi en kirkeruin, der fortæller om Hamburgs skæbne og bombardementer under 2. verdenskrig. Et dystert kapitel. Sidst på eftermiddagen går vi en tur på Rådhuspladsen, og herfra bliver der tid til på egen hånd at bese handelsarkaderne med topmoderne tøjbutikker o. lign. Man kan også vælge at gå en tur på hovedgaden: Mönckebergstrasse eller måske noget helt andet. Vi spiser middag på hotellet. Aftenen kan måske også bruges til en fodtur i området. 10

11 Tredje dag Efter morgenmaden kører vi hjemad. Vi skal dog nå meget inden. Vi skal høre og se noget om Kong Hans møde med Ditmarskerne. Vi vil bese Eider-Sperverk for at lande på Rother Haubarg, der er en speciel gårdtype, som hører Frislandet til. Her skal vi have en frokostplatte, før vi kører til Friedrichstadt. Vi går en tur rundt i byen, som er en kulturhistorisk og arkitektonisk perle. Efter et stop ved grænsen, når vi frem til Rødekro, hvor der er middag, for derefter at køre hjem til Lemvig. Turen gennemføres ved et deltagerantal på 30. Prisen for hele turen er 3315,- kr. Bliver vi over 40 deltagere, bliver turen ca. 260 kr. billigere pr. deltager. Prisen inkluderer. buskørsel i 4* langtursbus hotelophold i delt dobbeltværelse buskaffe og rundstykke frokost og to små øl, Ricklinger Landbraueri 2 x morgenbuffet 2 x middag på hotellet 1 x frokost på restaurant Panthera 1 x frokost på Rother Haubarg 1 x middag, Rødekro havnerundfart sightseeing med dansktalende guide i 3 timer alle lovpligtige skatter og afgifter Tillæg for enkeltværelse: 568,- kr. Rejseforsikring, Gouda Super: 175,- kr. Tillæg for afbestillingsforsikring: 5% af rejsens pris Også ikke-medlemmer kan melde sig til turen. Ved tilmeldingsfristens udløb kan ikke-medlemmer komme med på turen i den rækkefølge, som de er tilmeldt. Tilmelding skal ske senest 1. feb til Daniel Eiler, Østerbrogade 33, 7620 Lemvig. Tlf eller på mail: Ved tilmelding skal jeg have oplyst: Navn, adresse, fødselsdato (forlanger hotellerne), telefonnr., ønske om enkelt/dobbeltværelse, og om man er medlem af Valgmenigheden. Betalingen opkræves af Riis-rejser umiddelbart efter d. 1. februar 2012 Vi håber i bestyrelsen, at mange vil være med, så vi ud over turen får et fællesskab mere omkring vores Valgmenighed. 11

12 Afs.: Kokholmvej 5, 7620 Lemvig Hvem hvad hvor Valgmenighedspræst Signe Paludan, Kirkevej 4, tlf Valgmenighedens bestyrelse: Formand Daniel Eiler, Østerbrogade 33, tlf Næstformand Ingeborg Refstrup, Heldumvej 51, tlf Kasserer Gustav Madsen, Nr. Møllevej 5, tlf Sekretær Hanne Lund, Sprogøvej 115, 7680 Thyborøn, tlf Kirkeværge Anders Påkjær, Agervej 6, 7620 Lemvig tlf Ulla Lauritsen, Havnegade 22, tlf (vinter) (sommer) Britta Sønderskov, Skovbakken 9, tlf Forretningsfører Aase S. Kallesøe, Kokholmvej 5, tlf Organist Sidse Burchardt, Havfruen 24, Holstebro tlf Organist Jytte Toft, Vesterhavsgade 132 A, 7680 Thyborøn Havn, tlf Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen, Sollystvej 1, tlf Kirketjener Line Stokholm Jensen, Kirkevej 2, tlf Præsten træffes Præsten har ingen speciel træffetid mandag dog kun efter aftale. Kirkebladet Udkommer 3 gange årligt: I. april, I. august og I. december. Redaktion: Kirsten Mohr Christensen, Ingeborg Refstrup, Anna Marie Karstoft og Signe Paludan. Indlæg til bladet modtages gerne og skal afleveres senest den 1. februar Kirkelige handlinger Dåb: Anmeldes til valgmenighedspræsten i god tid, inden dåben skal finde sted. Barnets fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest afleveres til sognepræsten i forældrenes bopælssogn med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten. Vielse: Aftales med valgmenighedspræsten i god tid, inden vielsen skal finde sted. Parternes dåbsattester og en prø vel ses attest, som udstedes af borgmesterkontoret i én af parternes bopæls kommuner, afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én af parterne bor, med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenigheds - præsten. Begravelse/bisættelse: Dato og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden(sognepræ sten). Besøg i hjem og på sy gehus: Alle er meget velkommen til at ringe på egne eller andres vegne, hvis der ønskes besøg af præsten til samtale og/eller hjemmealtergang. Jeg får ikke besked om indlæggelser på sygehus, så I må sende bud, hvis nogen har brug for mig. Signe Paludan

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: Frostens tid er omme! Morten Børup Kirkebakken 13

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

DEC-JAN 2004/2005. MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005 1

DEC-JAN 2004/2005. MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005 1 DEC-JAN 2004/2005 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005 1 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER MÅRSLET 2004 - VANDVÆRK JANUAR 2005 I/S Manglende vand kontakt: Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf.

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 2 April - Maj - Juni - Juli - August - September 2014 37. årg. Nyt fra Bøvling Valgmenighed God påske

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 1 1-3 2013 Film- og debat aften om autisme: side 2 Udsmykning i Grindsted kirke, der involverer hele sognet: side 3 Nye menighedsråd: side 4-6 Påskekoncert i Grindsted

Læs mere