&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december januar Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer"

Transkript

1 Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt side 8-9 Julearrangementer side 3, 6-7, Højskoledage og studietur side Kirkeblad Møllevangskirken december januar 2009 Vi ønsker alle i Møllevang sogn en glædelig jul & et godt nytår &KÆRLIGHED

2 Kirketaxa: Hvis du er gangbesværet, er du meget velkommen til at bestille kirketaxa til din transport til og fra kirken. Det gøres ved at ringe til kirkens kontor, tlf , senest kl. 12 den dag, hvor du har brug for kirketaxaen. Hvis du skal bestille kirketaxa til søndagens gudstjeneste, skal den bestilles senest fredag kl. 12. Fødsler: Henvendelse på kirkekontoret, medbring venligst forældrenes attester. For åbningstider se side 22. Dåb: Første henvendelse er til kirkekontoret. For åbningstider se side 22. Vielse: Henvendelse til kirkekontoret, hvortil parrets dåbsattester og prøvelsesattesten fra rådhuset fremsendes. For åbningstider se side 22. Dødsfald og begravelse: Dødsfald meldes senest 2 dage efter til kirkekontoret, og der træffes aftale om samtale med den præst, der skal foretage jordpåkastelsen. NB! Kirken står til rådighed for begravelser og bisættelser. For åbningstider se side 22 Møllevangskirkens kirkeblad: Udkommer fire gange årligt: 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december Oplaget er på: Trykkeri: Werks Offset A/S. Deadline: Stof til næste blad skal afleveres senest mandag d. 5. januar. Helst på mail til Allan på: Redaktionsudvalg: Michael Pedersen, Traute Larsen, Jens Kristian Boll, Poul Martin Langdahl, Hanne Jul Jakobsen og Allan Wien (ansv. red.). Menighedsrådsformand Egon Hauge Mathiassen Fuglebakkevej 94, 8210 Århus V. Tlf.: Personalekontaktperson Kjeld Kibsgaard Nattergalevej 18B, 8210 Århus V. Tlf.: Møllevangskirken Møllevangs Allé Århus V Telefon: Møllevangskirkens hjemmeside: hvor du bl.a. kan tilmelde dig nyhedsbrev

3 ADVENTSFEST I forlængelse af Bøn&Brunch første søndag i advent, Søndag d.30. november kl. 11 holder vi adventsfest. Vi synger nogle af julens salmer og sange sammen,og hygger os medjuleknas og julelege. Masser af spænding? masser af leg? Eller hvad med at blive kaptajn i en kajak? Bare gang i den? Er det lige dig? Masser af fællesskab? Så er FDF lige det du har brug for... FDF Århus 1. Møllevang Tumlinge (0-2.klasse): mandage fra Pilte (3.-4. klasse): tirsdage FDF Væbner og op (5. klasse til 18 år): tirsdage kl kontakt: kredsleder Mette Nielsen: tlf: eller på mail: FDF KAJAK Holder til ved Marselisborg Lystbådehavn og har Roning på Århus Bugt - med juniorer (13-18 år) om tirsdagen - med voksne onsdag og torsdag Kontaktinfo til kajak: Poul Martin fdf.dk 3

4 Igen i år afholdte vi basar & loppemarked. Takket være mange utrættelige hjælpere, der har knoklet i ugevis for at få det til at køre, fik på dagen ca kr. i indtægter, der alle går ubeskåret til julehjælp til trængende, og andre godgørende aktiviteter i kirken. Vi vil gerne takke alle bidragydere for den store indsats: Butikkerne, der har bidraget med gaver til lotteri og tombola, alle de, der har doneret gamle effekter til loppemarkedet, alle frivillige og personalet i kirken der hjulpet med det praktiske, og ikke mindst alle Jer, der lagde vejen forbi på dagen og gjorde dagen til en festlig social begivenhed. 4 Basar & loppemarked afholdt lørdag den 1. november

5 5

6 Der var fredsvalg i Møllevang! Menighedsrådet i Møllevang sogn har afholdt såkaldt fredsvalg. Det betyder, at der kun indkom 1 liste, Den Fælleskirkelige Liste De fleste i det siddende menighedsråd ønskede at fortsætte. Sammen med 3 nye medlemmer kommer det nye menighedsråd til at bestå af følgende: Frank Grunddahl, Jan Printz, Kim Pape Jensen, Kjeld Kibsgaard, Traute Larsen, Egon Hauge Mathiassen, Michael Pedersen, Aase Rasmussen, Myhlie Jacobsen, Christian Moesgaard, Maiken Jensen. Det nye menighedsråd består af 11 medlemmer. Hidtil har det bestået af 15 medlemmer. En ny regel har medført, at menighedsråds størrelse nu fastlægges efter antal folkekirkemedlemmer i sognet og ikke som hidtil efter antal indbyggere. Af afgående menighedsrådsmedlemmer siger vi farvel til 4 personer, nemlig: Hans Helleshøj Buch, Jens Kristian Boll, Henning Damsgaard Pedersen og Lars Printz. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke de afgående for den store indsats, de har gjort for sognet og kirken, og håber fortsat at se dem iblandt os til kirkens aktiviteter. Søndag den 21. december er dagen, hvor rigtig mange tager i skoven for at hente årets juletræ. Ligesom sidste år indbyder vi til en pakkeløsning, der består af: Familiegudstjeneste kl. 10. Hotdogs i Sognegården efter gudstjenesten Bustur i skoven, ved Harlev, for at fælde kirkens juletræ og det juletræ, som I selv ønsker at købe med hjem. Tag familien med! Tilmelding er en god idé, så vi er sikre på at have hotdogs nok, og at bussen er stor nok... - tilmelding på kirkens kontor tlf eller til Poul Martin tlf

7 Adventsfest Nytårsfest for alle torsdagsarrangementer - alle er velkomne Torsdag den 11. december kl : Fælles Adventsfest for Bibelkreds, Damekreds m/k og Torsdagssamvær, hvor vi synger nogle af julens salmer, og Fuglebakkens Damekor synger for os. Torsdag den 15. januar kl. 14 ca : Fælles Nytårsfest for Bibelkreds, Damekreds m/ k og Torsdagssamvær Der vil være underholdning, lotteri og kaffebord. Vi spiser smørrebrød sammen kl. 17. Deltagerbetaling er 40 kr. Husk tilmelding til kordegnekontoret senest mandag den 12. januar. 7

8 af sognepræst Poul Martin Langdahl [Kærlighed forsøder alt!] Så bliver da tro, håb og kærlighed. Men størst af dem er kærligheden. sådan skriver Paulus til menigheden i Korinth, i 1. Korinter Brev kap 13. Kapitlet, kaldes Kærlighedens højsang, og her udtrykkes det poetisk, at intet har nogen som helst værdi, hvis ikke vi har kærlighed. Kærligheden er altså et grundstof, som vi ikke kan være foruden. Der er både kærlighed mellem mennesker, og der er Guds kærlighed. Kærlighedens højsang handler først og fremmest om Guds kær- 8 lighed. Guds kærlighed lærer vi at kende i Jesus Kristus, faktisk er Kristus synonym med Guds kærlighed. Så når vi læser teksten i Kærlighedens højsang, kan vi læse Kristus i stedet for kærlighed. Derved kan vi få en hel oplevelse af, at kærligheden er en nøgle til at forstå Guds gode budskab til os, og kærligheden er en nøgle til at forstå os selv, som de mennesker vi er. Året 2008 er snart ved at gå over i historien. Snart kan vi tale om, hvad året 2008 bragte os, og hvad vi oplevede i året, der gik. Forhåbentlig kan vi sige, at året bragte os tro, håb og kærlighed!. Denne artikel er den sidste ud af tre, de to tidligere har handlet om tro og håb, og nu er vi altså nået til kærligheden. Tro, håb og kærlighed er grundelementer i den kristne tankegang og eksistens. De tre er nøgler til at forstå Guds evangelium, budskabet om Jesus Kristus, Guds søn. Og de tre er nøgler til at forstå os selv som mennesker. Det kan være svært at beskrive og få hold på hvad kærlighed er, for der er ingen, der ved egen kraft kan præstere kærlighed. Kærligheden er noget, der kommer til os udefra, fra andre mennesker og fra Gud. Den er ikke noget, vi kan beherske, og samtidig kan vi ikke leve uden kærlighed. Alle mennesker har brug for at blive set, blive accepteret og bekræftet. Alle mennesker har brug for at blive elsket, og for at få lov til at elske. For det er i mødet med andre mennesker, at vi finder ud af, hvem vi selv er. Alene, uden andre mennesker kan det være svært at lære sig selv at kende, for i mødet med mit medmenneske ser jeg, og lærer jeg mig selv at kende. Kærlighed forsøder alt! begyndte vi med. Sådan lyder det i en salme af Grundtvig. Klippegrund gør foden fast, frygten flyr for håb i hast, troen står, hvor tvivlen faldt, kærlighed forsøder alt.

9 Salmen hedder Op dog, Zion! ser du ej, nr. 380 i salmebogen. Salmen handler om livet i fællesskab med Kristus. Grundtvig er ramt af den samme poetiske grundtone som Paulus, hvis man da kan kalde Guds kærlighed for en poetisk grundtone. Paradisets vin og brød styrker os i liv og død, lyder det videre i salmen. I sit kærlighedsmåltid skænker Kristus os sig selv, som vinen og som brødet. Guds tilgivelse, barmhjertighed og kærlighed er det, der i måltidet giver os næring i livet. Det er det, der forsøder vores liv! Forstå det og forklare det kan vi ikke, og det ville måske også være en misforståelse. For det, der sker i nadveren, i kærlighedsmåltidet med Kristus, det skal vi ikke forklare med vores forstand, det skal vi forstå i vores hjerte. For det, der sker i nadveren forklarer os, hvem vi er. I det møde er det, at vi forstår, hvem vi er. Vi er en del af Guds kærlighed. I Kristus er vi omfavnet og omsluttet af Guds barmhjertighed og kærlighed. Deri er vores identitet. Det er for stort til, at vi kan fatte det, og deri ligger der en pointe. Guds kærlighed kan vi ikke begribe, den kan vi kun lade os gribe af. Når det sker, springer vi ud som mennesker, der er medmennesker for hinanden. Måske sker der også alt muligt andet, måske nogle bliver store poeter som Paulus og Grundtvig. Og det sker ikke fordi vi vil det. Det sker, fordi kærligheden og Gud ikke kan kontrolleres, præsteres og styres. Måske er hele verden berørt af Guds kærlighed. Hvem kan begribe, at et lille korn, der lægges i jorden, begynder at spire. Vi giver det lidt vand og de rette temperaturforhold, og vi kan observere, at så begynder det bare at gro med en lille spinkel grøn spire. Men: Hvorfor? Hvorfor i al verden gør det det? Fordi selv det mindste lille korn indeholder et lille kim af Guds kærlighed! Som frøet, der bare ikke kan lade være med at spire, sådan er Guds kærlighed! Den kan bare ikke lade være med at skabe! Læg en bunke papir og nogle farver foran et barn, og se, barnet kan da slet ikke lade være med at skabe kunstværker, det ene efter det andet. Er det ikke fantastisk! Sådan har vi lov til at være som børn, der leger med Guds skaberkraft. Som børn, der lever i og lever af Guds kærlighed. Med frimodighed, begejstring og nysgerrighed har vi lov til, som mennesker at kaste os ud i Guds kærlighed, og vide os elsket og favnet. Det er for stort! Lad os da gå ud i livet og ind i det nye år, med den kærlighed, der forsøder alt, og som gør livet hele livet værd! Glædelig jul og godt nytår! 9

10 De ni læsninger søndag den 7. december kl Helt efter bogen og vores efterhånden tolv år gamle tradition afholder vi igen i år en juleforberedende advents-musikgudstjeneste over ni udvalgte bibeltekster, kaldet De ni læsninger. Det er i lighed med de sidste mange år 2. søndag i advent, altså i år den 7. december. Desuden samme klokkeslet, tilnærmelsesvist de samme medvirkende, og det samme koncept i sognegården med suppe bagefter så kort og godt: same procedure as every year (dog uden James). Lillejuleaften Julen er hyggeligst, hvis man har nogen at fejre den sammen med! Møllevangskirken inviterer alle til dejlig traditionel julemad d. 23. december kl Efter middagen hygger vi os sammen med juletræ, julesalmer, juleknas og pakkeleg. Alle er hjerteligt velkomne.. Tilmelding til kirkekontoret eller en af præsterne (se adresser bagest i bladet) senest torsdag d. 20. december. Poul Martin Langdahl og Hanne Jul Jakobsen 10 10

11 Juleaften for unge studerende... Hvor skal du holde juleaften i år? Hvert år er der unge og studerende i Århus, som af den ene eller den anden grund ikke har mulighed for eller lyst til at holde jul sammen med deres familie. Det kan være på grund af studiejobs, eksamenslæsning, eller fordi familien geografisk eller følelsesmæssigt er på lang afstand. Nogle kan også bare have lyst til at fejre jul på en helt anderledes måde. Studentermenigheden i Århus inviterer derfor igen i år til juleaften for studerende og andre unge i SMÅhuset på Rødkløvervej 3 (eller i Møllevangskirkens sognegård, hvis vi bliver flere end 30). Du behøver ikke have nogen tilknytning til menigheden for at deltage. Onsdag d. 17. december kl. 19 er der forberedelsesarrangement i Studentermenighedens Hus, hvor de af deltagerne, der har tid og lyst, kan møde hinanden og forberede aftenen ved at lave konfekt, pynte juletræ m.v. Efter opvasken synges der julesalmer og sange, og vi danser om juletræet. Herefter er der julegaver til alle (alle tilmeldte får en julegave), og der hygges med kaffe og konfekt. Arrangementet slutter ved midnatstid. Du er velkommen til at medbringe egne julegaver fra venner og familie. Praktiske oplysninger: Pris: 100 kr, som betales ved tilmelding eller på selve aftenen. Beløbet kan overføres til (husk navn). Tilmelding: Helst inden forberedelsesaftenen d. 19. december, men ellers kan man tilmelde sig helt frem til dagen. Du kan tilmelde dig på følgende måder: - på til - via - på telefon (studenterpræst Elisa Wejse) eller (informationsmedarbejder Allan Wien). Du bedes oplyse navn, telefonnummer, og studie. Dagens program onsdag d. 24/12 - man kan slutte sig til selskabet, når man har lyst: kl. kl. kl. kl. 15 Kaffe i SMåhuset, Rødkløvervej Julegudstjeneste 17 Vi går tilbage til SMÅhuset, hvor der er fælles borddækning m.m. 18 Julemiddag 11

12 Søn. 30. nov Bøn og Brunch & adventsfest 1. søndag i Advent. Matt 21,1-9 Prædikant Poul Martin Langdahl Mini-konfirmanderne har udsmykket kirken med malerier. Læs mere side 3 D E C E M B E R Tors Torsdagssamvær Kordegn ved Gellerup kirke Birte Bruus Jensen fortæller om salmedigteren B. S. Ingemann, og der bliver lejlighed til at synge en del af hans salmer Fre For de små i alderen 0-4 år Sanglege, musik og fortælling i kirken. Læs mere side Lør Gospelworkshop Kom og oplev glæden og livet i gospelmusikken. Alle der kan lide at synge, er meget velkommen til en dag med glade toner, smittende humør og ikke mindst gospelinstruktør Rune Funch. Dagen arrangeres i et samarbejde mellem sognet og Single Møllevang. Læs mere side 18 Søn Højmesse 2. søndag i Advent. Luk 21, Steen Andreassen. Efter gudstjenesten er der frokost i Sognegården i forbindelse med, at vi tager afsked med Steen Andreassen. Læs mere side 19 Søn De 9 læsninger Traditionen tro inviterer Studentermenigheden til liturgisk gudstjeneste, De 9 læsninger. En smuk og stemningsfuld oplevelse med medvirken af organist Ole Dreyer, Møllevangskirkens kor og Studentermenighedskoret. Der er gratis fællesspisning i Møllevangskirkens sognegård efter gudstjenesten. Man Julekoncert Med Studentermenighedskoret. Alle er velkomne. Gratis adgang Tors Fælles Adventsfest for Bibelkreds, Damekreds m/k og Torsdagssamvær, hvor vi synger nogle af julens salmer, og Fuglebakkens Damekor synger for os. Læs mere side 7 12

13 Fre For de små i alderen 0-4 år Sanglege, musik og fortælling i kirken. Læs mere side Fre Fredagsfamilien Juleafslutning med bl.a. pakkeleg: Nærmere oplysning: Egon Mathiasen på tlf Søn Højmesse 3. søndag i Advent. Matt 11,2-10. Hanne Jul Jakobsen. Tirs Spaghetti-gudstjeneste - en fortællegudstjeneste i børnehøjde. Denne gang om Julen. Derefter spaghetti og kødsovs i sognegården. Læs mere side Ons Gudstjeneste på Lokalcenter Fuglebakken Hanne Jul Jakobsen. Tor Julegudstjeneste med børn fra børnehaver og dagplejere i Møllevang Fre og Julegudstjenester med børnene fra Møllevangskolen Søn Højmesse 4. søndag i Advent. Joh. 1, Poul Martin Langdahl. Efter gudstjenesten bydes på hotdogs i Sognegården, inden vi tager på juletræsjagt. Vi henter kirkens juletræ i skoven, og der er mulighed for at købe juletræer også til privat brug.. Læs mer side 6 Tir Lillejuleaften i sognegården Læs mere side 10 Ons Juleaftens gudstjeneste Hanne Jul Jakobsen, Luk. 2, Ons Juleaftens gudstjeneste Poul Martin Langdahl, Luk. 2, Tors Højmesse Juledag. Luk. 2, Poul Martin Langdahl. Fortsætter næste side... 13

14 Fre Højmesse 2. juledag. Matt. 23, Hanne Jul Jakobsen. Søn Højmesse Julesøndag. Luk. 2, ved N.N.. Ons Gudstjeneste på Lokalcenter Fuglebakken Poul Martin Langdahl. J A N U A R Tors Højmesse Nytårsdag. Luk. 2,21. Poul Martin Langdahl. Søn Højmesse Helligtrekongers søndag. Matt. 2, Poul Martin Langdahl. Fre Fredagsfamilien Søn Højmesse 1. søndag efter Helligtrekonger. Mark. 10, Hanne Jul Jakobsen. Ons Konfirmandklub Tors Nytårsfest for Bibelkreds, Damekreds m/k og Torsdagssamvær. Husk tilmelding til kordegnekontoret senest mandag den 12. januar. Læs mere side 7 Fre For de små i alderen 0-4 år Sanglege, musik og fortælling i kirken. Læs mere side Lør Filmstudiekreds Sammen med Single Møllevang studerer vi film under temaet Relationer - denne gang ser vi Adams Æbler. Læs mere side 18 Søn Højmesse 2. søndag efter Helligtrekonger. Joh. 2, Hanne Jul Jakobsen. 14

15 Ons Højskoledage Foredrag af højskoleforstander Jørgen Carlsen: et signalement af vor tid. Læs mere side 16 Tor Damekreds m/k Oplæg og diskussion af Mærkedage af Jens Smærup Sørensen ved sognepræst Hanne Jul Jakobsen Fre For de små i alderen 0-4 år Sanglege, musik og fortælling i kirken. Læs mere side Søn Bøn&Brunch 3. søndag efter Helligtrekonger. Matt. 8, Prædikant: Hanne Jul Jakobsen Tir Spaghettigudstjeneste Denne gang skal vi høre om Zakæus. Derefter er der spaghetti og kødsovs i sognegården Fre For de små i alderen 0-4 år Sanglege, musik og fortælling i kirken. Læs mere side Fre Fredagsfamilien F E B R U A R Søn Højmesse. Sidste søndag efter Helligtrekonger. Matt. 17, 1-9. Poul Martin Langdahl. Ons Højskoledage Foredrag af Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær, Henrik Stubkjær: om arbejdet i verdens brændpunkter. Læs mere side 16 Tor Bibelkreds i sognegården For de små»lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres." (Luk. kap. 18, v.16) Det kan du nu få efterprøvet hver fredag kl , hvis du har et barn eller barnebarn mellem 0 og 4 år. Rytmiske sanglege, sange, musik og fortælling er ingredienserne. Musikpædagog Vibeke Skou og sognepræst Hanne Jul Jakobsen medvirker hver gang. Tilmelding er ikke nødvendig. 15

16 HØJSKOLEDAGE I MØLLEVANGSKIRKEN Forår 2009 Alle er velkomne til at deltage i højskolemøderne, der foregår i Sognegården på onsdage fra kl til ca Det betaler 50,- kroner at deltage. Ønsker man at deltage i alle forårets fire møder, slipper man med 150,- kroner. Vi holder en frokostpause, hvor der serveres kaffe og to stykker smørrebrød, som er med i prisen; øl og sodavand kan købes. Man kan tilmelde sig på forhånd inden den 16. januar; men man kan også bare møde op i lidt god tid. Vi vil, som i de tidligere sæsoner, samles om vigtige emner med inspirerende foredragsholdere og være sammen i et godt fællesskab omkring folkelig og kirkelig oplysning. Vores forårssæson begynder allerede onsdag den 21. januar med et foredrag af højskoleforstander Jørgen Carlsen, som var med til at redigere den nye udgave af højskolesangbogen, som vi bruger så flittigt. Blandt de mange foredragsemner, som han er kendt for, har vi valgt at bede ham give et "Signalement af vor tid." Det næste foredrag i rækken holdes af Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær, Henrik Stubkjær, der for femten år siden var sognepræst ved Møllevangskirken og præst for stu- 16 dentermenigheden. Han vil fortælle om arbejdet i verdens brændpunkter, dels om arbejdet i katastrofesituationer, dels om opfølgningen i det mere langsigtede nødhjælpsarbejde. Dette foredrag finder sted onsdag den 4. februar. Derefter følger onsdag den 18. februar et foredrag af forhenværende rekor for præstehøjskolen i Løgumkloster Niels Thomsen om Luther set fra Wittenberg og onsdag den 4. marts professor Jens Holger Schjørring om de nordiske folkekirker, historisk og aktuelt. Det er ikke tilfældigt, at vi har Martin Luther på programmet. I foråret 2008 arrangerede vi som noget nyt en studierejse til Amsterdam centreret om Van Gogh og Rembrandt. Vi er sammen med Hasle Kirke i gang med at planlægge en forårsrejse til Sachsen i det gamle Østtyskland. Højskoleudvalget

17 Forår i Sachsen - med Luther og Bach sen Tag med på rejse den 18. til den 23. maj På besøg i 6 dage i de gamle romantiske tyske byer: Wittenberg, Wartburg, Weimar, Erfurt og Leipzig med inspirerende besøg hos Luther og de historiske steder for reformationen, samt besøg hos Bach og oplevelsen af Bachs musik blandt andet i Thomas kirken i Leipzig. En mulighed for anonym samtale ring på linien er åben kl Der kommer selvfølgelig et detaljeret turprogram senere, men nu ønsker vi at se om der kan være tilslutning til en sådan tur. Vi regner med at blive ca. 35 deltagere. Pris: Kr. 4250,- I prisen er inkluderet halvpension og entréer på museer, prisen er med overnatning på dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse: kr. 595,- Prisen er uden rejseforsikring. Tilmelding: Hvis der har vist sig at være forhåndsinteresse for turen, bliver der detaljeret turprogram og endelig tilmelding i januar. Arrangører: Hasle Kirke og Møllevangskirken i samarbejde. Spørgsmål kan rettes til: Henning Damsgaard, Højskolen, tlf Jørn Alhof, Højskolen, tlf Folkekirkesamvirket i Århus aflastningstjeneste og selvhjælpsgrupper - herunder sorggrupper - som etableres på tværs af sogne ring på

18 Gospel gør glad! Lørdag d. 6. december Møllevangskirken arrangerer gospelworkshop lørdag d. 6. december kl for alle, der gerne vil opleve glæden ved at synge gospel. Instruktør er Rune Funch, en af byens store gospelkapaciteter. Det er gratis at deltage, men medbring en madpakke til frokost. Har du spørgsmål, kan du henvende dig til sognepræst Hanne Jul Jakobsen, tlf & så har vi i øvrigt... Litteraturkreds Filmstudiekreds I en nystartet film studiekreds vil vi se en række film, der alle siger noget om temaet: Relationer. Den første film bliver Adams æbler. Den ser vi sammen med Single Møllevang lørdag den 17. januar kl. 15 i Sognegården. Vi ser filmen Adams Æbler, derefter er der oplæg til debat ved Pastor Steen Sunesen, og vi slutter af med at købe pizzaer, hvor vi selv betaler. Ellers har vi planer om at se Drageløberen og Babel med flere, de øvrige film bliver omtalt i næste kirkeblad. Spørgsmål vedr. film studiekredsen kan rettes til Michael Pedersen, eller Poul Martin Langdahl, / Tlf.: Single Møllevang 18 Vi mødes den første mandag i måneden kl Vi vil gerne være flere, så kom og vær med, bliv inspireret til at læse flere bøger. Kontaktperson er Grethe Justesen, Tlf

19 Farvel og Goddag! Her ved kirkeårets start, 1. søndag i advent, er det tid at få opdateret personalesituationen. Nogen forlader os, og nye kommer til. 1. kirketjener Helle Bergstrøm siger farvel efter knap 4 års ansættelse. Hun har været elsket af menigheden. Hendes smilende og imødekommende væsen har gjort, at alle har følt sig velkomne til både gudstjenester og arrangementer. Tjenstvillighed og faglig stolthed har været hendes varemærke. De skiftende vikarer, som har været ansat ved kirken siden Allan Wien skiftede til nyt job som informationsmedarbejder for Studentermenigheden, har haft glæde af et godt samarbejde med Helle. Også en tak til dem. De skiftende vikarer, der alle kommer fra Studentermenighedsrådet er Henriette Gosvig Knudsen, Jens Liisberg, og Ole Madsen. Elisabeth van Ingen er 1. november tiltrådte stillingen som 1. kirketjener efter Helle. Hun er nu ved at være hjemmevant ved kirken. Et stort velkommen skal også lyde her i kirkebladet. Menighedsrådet og det øvrige personale har gode forventninger til et godt og frugtbart samarbejde. 2. kirketjenerstillingen efter Allan Wien vil indtil videre blive udfyldt med en vikarordning. Menighedsrådet har dog stadig et ønske om at få stillingen besat med en fastansat kirketjener. Studenterpræst Steen Andreassen har opsagt sit embede til udgangen af januar Det blev til knap 13 år som studenterpræst og sognepræst ved Møllevangskirken. Steen blev afholdt langt ud over den studentermenighed, som stod hans hjerte nær gennem alle årene. Præsteboligen på Blåmejsevej har i stor udstrækning været åben for de studerende. Steen og Mariannes gæstfrihed har gjort, at præstehjemmet har været et varmt og trygt samlingspunkt for mange unge studerende. Da Marianne fik fuldtidsembede med boligpligt i Alderslyst sogn ved Silkeborg, valgte Steen Andreassen at prioritere et fælles familieliv i Alderslyst frem for at være enlig præst i boligen på Blåmejsevej. Menighedsrådet siger Steen Andreassen tak for de mange år ved Møllevangskirken, og ønsker familien Andreassen alt godt i årene fremover. Da der skal afspadseres en del inden 1. februar, bliver der afskedsgudstjeneste for Steen Andreassen søndag den 7. december. Egon Hauge Mathiassen, formand for menighedsrådet 19

20 Julegaveidé: Gode fortællinger til alle aldre! Det kan godt være lidt uoverskueligt at gå i gang med at læse i Bibelen. Hvor skal man ende og hvor skal man begynde. Starter man fra begyndelsen går de fleste død midt under den afsindigt lange ørkenvandring! Og i det hele taget kræver det lidt, at finde de gode fortællinger. Her er en guide til forskellige genfortællinger af Bibelen. Der findes mange andre gode. Men her er et rigtig godt bud til alle aldre. Måske en julegaveidé? Alle bøgerne kan købes ved de fleste boghandlere eller direkte ved forlaget. Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente er formet i et meget enkelt og for børnene genkendeligt sprog. Samtidig med at teksten er spændende, mundret og sine steder morsom, giver de gode og enkle illustrationer barnet mulighed for at stille en masse spørgsmål. Titel: Min allerførste Bibel Forlag: Bibelselskabet Forfatter: Johannes Møllehave Pris: kr. For de lidt større De Mindstes Bibel er især henvendt til de 3-6- årige, men andre må også gerne kigge med! Forfatteren Synne Garff og billedmagerne Lilian Brøgger og Cato Thau-Jensen fortæller i et uhøjtideligt sprog og sprudlende illustrationer 50 af Bibelens allerbedste historier for de mindste børn. Historierne er velegnede til oplæsning, og bogen byder på masser af overraskelser, som nok skal vække ethvert barns nysgerrighed. Titel: De mindstes Bibel Forlag: Bibelselskabet Forfatter: Synne Garff, illustreret af Lilian Brøgger og Cato Thau-Jensen Pris: 179, 00 kr. 20 For de helt små Denne børnebibel henvender sig til de mindste børn. Genfortællingen af de bibelske historier fra For de store Børnebibelen udkom i 1996 og blev med det samme en klassiker. Den er i dag Danmarks mest solgte børnebibel. I bogen genfortæller Johannes Møllehave 46 af Bibelens vigtigste beretninger i et letforståeligt sprog, hvor alle kan være med. Hvert kapitel slutter med et rim, der opsummerer historien.

21 Titel: Børnebibelen Forlag: Bibelselskabet Forfatter: Johannes Møllehave, illustreret af Susanne Krage Pris: 199,95 Testamente. Den er blevet til i et samarbejde mellem en række fagfolk med forskellige specialer: Klassisk græsk, bibelfortolkning, oversættelse og nudansk. Titel: Den Nye Aftale Forlag: Bibelselskabet Pris: 169 kr For teenagere På 210 sider får man her hele Bibelen - med historierne om Adam og Eva, Moses og israelitterne, Jesus og disciplene, osv. - genfortalt i den hæsblæsende, japanske Manga-stil af en af Englands allerbedste tegnere. Stregen er vild, dramatisk og grænse-overskridende, mens sproget er en blanding af bibelsk højtidelighed og street. En tegneserie, der fortæller de ældste historier på den nyeste måde. Titel: Manga-Bibelen Forlag: Kristeligt Dagblad Pris: 99,95 kr. For voksne Hvad gjorde og sagde Jesus da han levede på jorden, og hvad vil det sige at han er Guds søn. Hvad mener Paulus om kvinders position i familien og menigheden? Og hvad er det egentlig for noget med det store dyr i Åbenbaringen eller Afsløringen, som den hedder her i oversættelsen? Læs kristendommens egne tekster i en ny og letforståelig udgave. Her kan alle være med, også folk der ikke er vant til at læse religiøse tekster. Den Nye Aftale er en nyoversættelse af Det Nye 21

22 Kirkekontoret: Møllevangs Allé 49, 8210 Århus V. Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag, tirsdag og fredag kl. 9-13, onsdag kl og torsdag kl og kl Kordegn og kasserer Kordegnevikar Lars Christensen Steen Sunesen Sognepræst Poul Martin Langdahl kirkebogsførende Møllevangs Allé 47, 8210 Århus V. - Tlf.: Træffes bedst hverdage mellem kl Fridag fredag. Sognepræst Hanne Jul Jakobsen Telefon: Træffes bedst hverdage mellem kl Fridag mandag. blog: hanne.juljakobsen.dk Kirketjener Elisabeth van Ingen Tlf.: Fridag mandag Studenterpræst Steen Andreassen Tlf.: Træffes i Studenternes Hus, lok 122, tirsdag-fredag kl på tlf.: Fridag mandag. Organist Ole Dreyer Tlf.: Træffes efter aftale Sognemedhjælper Inge-Lise Thing Christensen Tlf Træffes bedst tirsdag og torsdag kl

23 23For børn & unge: Søndag: Børnekirke hver søndag under prædiken, kan børn komme med en voksen ud i Dåbsværelset og lave sjove og kreative ting. Mandag: FDF Tumlinge (0.-2. klasse) mødes kl kontakt: Mette Nielsen - tlf: Tirsdag: Børnekoret Kirken Rocker kl for klasse. Kontakt: korleder Peter Boll, tlf eller kirkens kontor på tlf FDF Pilte (3.-4. klasse) mødes kl kontakt: Mette Nielsen - tlf: FDF Væbner og op (5. klasse til 18 år) mødes kl kontakt: Mette Nielsen - tlf: Torsdag: The Woodpeckers øver sig på samspil, og spiller til nogle af vore gudstjenester. Hør nærmere hos sognepræst Poul Martin Langdahl. Fredag: For de Små: For de små kl Sanglege, musik og fortælling i kirken ved musikpædagog Vibeke Skou og sognepræst Hanne Jul Jakobsen. Alle børn i alderen 0-4 år er velkomne sammen med en voksen. Bagefter hygger børn og voksne sig med en lille forfriskning. Tilmelding er ikke nødvendig, men har du spørgsmål kan du kontakte Sognepræst Hanne Jul Jakobsen på For voksne: Søndag: Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe Mandag: Hyggeligt mandagssamvær for alle ældre i Beboerhuset, Bogfinkevej 65. Nærmere oplysninger på tlf.: Onsdag: Morgenandagt kl Torsdag: Torsdagsmøde kl : på skift Damekredsen m/k, Torsdagssamvær Fredag: og Bibelkredsen i sognegården. Fredagsfamilien - hver anden fredag Du kan altid holde dig orienteret om vores aktiviteter på vores hjemmeside Kender du Nu kan du følge med i, hvad der sker i kirken, hvis du tilmelder dig gruppen Møllevangskirken. 23

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar Nr. 54-2014 December Januar Februar Julen i Egå Kirke Det moderne menneskes fristelse Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle Kirkekontoret Kordegn Anette Ingvartsen Tlf.: 86 22 79 66 ain@km.dk Kirketjener

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

DEC-JAN 2004/2005. MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005 1

DEC-JAN 2004/2005. MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005 1 DEC-JAN 2004/2005 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005 1 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER MÅRSLET 2004 - VANDVÆRK JANUAR 2005 I/S Manglende vand kontakt: Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf.

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 4 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere