&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december januar Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer"

Transkript

1 Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt side 8-9 Julearrangementer side 3, 6-7, Højskoledage og studietur side Kirkeblad Møllevangskirken december januar 2009 Vi ønsker alle i Møllevang sogn en glædelig jul & et godt nytår &KÆRLIGHED

2 Kirketaxa: Hvis du er gangbesværet, er du meget velkommen til at bestille kirketaxa til din transport til og fra kirken. Det gøres ved at ringe til kirkens kontor, tlf , senest kl. 12 den dag, hvor du har brug for kirketaxaen. Hvis du skal bestille kirketaxa til søndagens gudstjeneste, skal den bestilles senest fredag kl. 12. Fødsler: Henvendelse på kirkekontoret, medbring venligst forældrenes attester. For åbningstider se side 22. Dåb: Første henvendelse er til kirkekontoret. For åbningstider se side 22. Vielse: Henvendelse til kirkekontoret, hvortil parrets dåbsattester og prøvelsesattesten fra rådhuset fremsendes. For åbningstider se side 22. Dødsfald og begravelse: Dødsfald meldes senest 2 dage efter til kirkekontoret, og der træffes aftale om samtale med den præst, der skal foretage jordpåkastelsen. NB! Kirken står til rådighed for begravelser og bisættelser. For åbningstider se side 22 Møllevangskirkens kirkeblad: Udkommer fire gange årligt: 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december Oplaget er på: Trykkeri: Werks Offset A/S. Deadline: Stof til næste blad skal afleveres senest mandag d. 5. januar. Helst på mail til Allan på: Redaktionsudvalg: Michael Pedersen, Traute Larsen, Jens Kristian Boll, Poul Martin Langdahl, Hanne Jul Jakobsen og Allan Wien (ansv. red.). Menighedsrådsformand Egon Hauge Mathiassen Fuglebakkevej 94, 8210 Århus V. Tlf.: Personalekontaktperson Kjeld Kibsgaard Nattergalevej 18B, 8210 Århus V. Tlf.: Møllevangskirken Møllevangs Allé Århus V Telefon: Møllevangskirkens hjemmeside: hvor du bl.a. kan tilmelde dig nyhedsbrev

3 ADVENTSFEST I forlængelse af Bøn&Brunch første søndag i advent, Søndag d.30. november kl. 11 holder vi adventsfest. Vi synger nogle af julens salmer og sange sammen,og hygger os medjuleknas og julelege. Masser af spænding? masser af leg? Eller hvad med at blive kaptajn i en kajak? Bare gang i den? Er det lige dig? Masser af fællesskab? Så er FDF lige det du har brug for... FDF Århus 1. Møllevang Tumlinge (0-2.klasse): mandage fra Pilte (3.-4. klasse): tirsdage FDF Væbner og op (5. klasse til 18 år): tirsdage kl kontakt: kredsleder Mette Nielsen: tlf: eller på mail: FDF KAJAK Holder til ved Marselisborg Lystbådehavn og har Roning på Århus Bugt - med juniorer (13-18 år) om tirsdagen - med voksne onsdag og torsdag Kontaktinfo til kajak: Poul Martin fdf.dk 3

4 Igen i år afholdte vi basar & loppemarked. Takket være mange utrættelige hjælpere, der har knoklet i ugevis for at få det til at køre, fik på dagen ca kr. i indtægter, der alle går ubeskåret til julehjælp til trængende, og andre godgørende aktiviteter i kirken. Vi vil gerne takke alle bidragydere for den store indsats: Butikkerne, der har bidraget med gaver til lotteri og tombola, alle de, der har doneret gamle effekter til loppemarkedet, alle frivillige og personalet i kirken der hjulpet med det praktiske, og ikke mindst alle Jer, der lagde vejen forbi på dagen og gjorde dagen til en festlig social begivenhed. 4 Basar & loppemarked afholdt lørdag den 1. november

5 5

6 Der var fredsvalg i Møllevang! Menighedsrådet i Møllevang sogn har afholdt såkaldt fredsvalg. Det betyder, at der kun indkom 1 liste, Den Fælleskirkelige Liste De fleste i det siddende menighedsråd ønskede at fortsætte. Sammen med 3 nye medlemmer kommer det nye menighedsråd til at bestå af følgende: Frank Grunddahl, Jan Printz, Kim Pape Jensen, Kjeld Kibsgaard, Traute Larsen, Egon Hauge Mathiassen, Michael Pedersen, Aase Rasmussen, Myhlie Jacobsen, Christian Moesgaard, Maiken Jensen. Det nye menighedsråd består af 11 medlemmer. Hidtil har det bestået af 15 medlemmer. En ny regel har medført, at menighedsråds størrelse nu fastlægges efter antal folkekirkemedlemmer i sognet og ikke som hidtil efter antal indbyggere. Af afgående menighedsrådsmedlemmer siger vi farvel til 4 personer, nemlig: Hans Helleshøj Buch, Jens Kristian Boll, Henning Damsgaard Pedersen og Lars Printz. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke de afgående for den store indsats, de har gjort for sognet og kirken, og håber fortsat at se dem iblandt os til kirkens aktiviteter. Søndag den 21. december er dagen, hvor rigtig mange tager i skoven for at hente årets juletræ. Ligesom sidste år indbyder vi til en pakkeløsning, der består af: Familiegudstjeneste kl. 10. Hotdogs i Sognegården efter gudstjenesten Bustur i skoven, ved Harlev, for at fælde kirkens juletræ og det juletræ, som I selv ønsker at købe med hjem. Tag familien med! Tilmelding er en god idé, så vi er sikre på at have hotdogs nok, og at bussen er stor nok... - tilmelding på kirkens kontor tlf eller til Poul Martin tlf

7 Adventsfest Nytårsfest for alle torsdagsarrangementer - alle er velkomne Torsdag den 11. december kl : Fælles Adventsfest for Bibelkreds, Damekreds m/k og Torsdagssamvær, hvor vi synger nogle af julens salmer, og Fuglebakkens Damekor synger for os. Torsdag den 15. januar kl. 14 ca : Fælles Nytårsfest for Bibelkreds, Damekreds m/ k og Torsdagssamvær Der vil være underholdning, lotteri og kaffebord. Vi spiser smørrebrød sammen kl. 17. Deltagerbetaling er 40 kr. Husk tilmelding til kordegnekontoret senest mandag den 12. januar. 7

8 af sognepræst Poul Martin Langdahl [Kærlighed forsøder alt!] Så bliver da tro, håb og kærlighed. Men størst af dem er kærligheden. sådan skriver Paulus til menigheden i Korinth, i 1. Korinter Brev kap 13. Kapitlet, kaldes Kærlighedens højsang, og her udtrykkes det poetisk, at intet har nogen som helst værdi, hvis ikke vi har kærlighed. Kærligheden er altså et grundstof, som vi ikke kan være foruden. Der er både kærlighed mellem mennesker, og der er Guds kærlighed. Kærlighedens højsang handler først og fremmest om Guds kær- 8 lighed. Guds kærlighed lærer vi at kende i Jesus Kristus, faktisk er Kristus synonym med Guds kærlighed. Så når vi læser teksten i Kærlighedens højsang, kan vi læse Kristus i stedet for kærlighed. Derved kan vi få en hel oplevelse af, at kærligheden er en nøgle til at forstå Guds gode budskab til os, og kærligheden er en nøgle til at forstå os selv, som de mennesker vi er. Året 2008 er snart ved at gå over i historien. Snart kan vi tale om, hvad året 2008 bragte os, og hvad vi oplevede i året, der gik. Forhåbentlig kan vi sige, at året bragte os tro, håb og kærlighed!. Denne artikel er den sidste ud af tre, de to tidligere har handlet om tro og håb, og nu er vi altså nået til kærligheden. Tro, håb og kærlighed er grundelementer i den kristne tankegang og eksistens. De tre er nøgler til at forstå Guds evangelium, budskabet om Jesus Kristus, Guds søn. Og de tre er nøgler til at forstå os selv som mennesker. Det kan være svært at beskrive og få hold på hvad kærlighed er, for der er ingen, der ved egen kraft kan præstere kærlighed. Kærligheden er noget, der kommer til os udefra, fra andre mennesker og fra Gud. Den er ikke noget, vi kan beherske, og samtidig kan vi ikke leve uden kærlighed. Alle mennesker har brug for at blive set, blive accepteret og bekræftet. Alle mennesker har brug for at blive elsket, og for at få lov til at elske. For det er i mødet med andre mennesker, at vi finder ud af, hvem vi selv er. Alene, uden andre mennesker kan det være svært at lære sig selv at kende, for i mødet med mit medmenneske ser jeg, og lærer jeg mig selv at kende. Kærlighed forsøder alt! begyndte vi med. Sådan lyder det i en salme af Grundtvig. Klippegrund gør foden fast, frygten flyr for håb i hast, troen står, hvor tvivlen faldt, kærlighed forsøder alt.

9 Salmen hedder Op dog, Zion! ser du ej, nr. 380 i salmebogen. Salmen handler om livet i fællesskab med Kristus. Grundtvig er ramt af den samme poetiske grundtone som Paulus, hvis man da kan kalde Guds kærlighed for en poetisk grundtone. Paradisets vin og brød styrker os i liv og død, lyder det videre i salmen. I sit kærlighedsmåltid skænker Kristus os sig selv, som vinen og som brødet. Guds tilgivelse, barmhjertighed og kærlighed er det, der i måltidet giver os næring i livet. Det er det, der forsøder vores liv! Forstå det og forklare det kan vi ikke, og det ville måske også være en misforståelse. For det, der sker i nadveren, i kærlighedsmåltidet med Kristus, det skal vi ikke forklare med vores forstand, det skal vi forstå i vores hjerte. For det, der sker i nadveren forklarer os, hvem vi er. I det møde er det, at vi forstår, hvem vi er. Vi er en del af Guds kærlighed. I Kristus er vi omfavnet og omsluttet af Guds barmhjertighed og kærlighed. Deri er vores identitet. Det er for stort til, at vi kan fatte det, og deri ligger der en pointe. Guds kærlighed kan vi ikke begribe, den kan vi kun lade os gribe af. Når det sker, springer vi ud som mennesker, der er medmennesker for hinanden. Måske sker der også alt muligt andet, måske nogle bliver store poeter som Paulus og Grundtvig. Og det sker ikke fordi vi vil det. Det sker, fordi kærligheden og Gud ikke kan kontrolleres, præsteres og styres. Måske er hele verden berørt af Guds kærlighed. Hvem kan begribe, at et lille korn, der lægges i jorden, begynder at spire. Vi giver det lidt vand og de rette temperaturforhold, og vi kan observere, at så begynder det bare at gro med en lille spinkel grøn spire. Men: Hvorfor? Hvorfor i al verden gør det det? Fordi selv det mindste lille korn indeholder et lille kim af Guds kærlighed! Som frøet, der bare ikke kan lade være med at spire, sådan er Guds kærlighed! Den kan bare ikke lade være med at skabe! Læg en bunke papir og nogle farver foran et barn, og se, barnet kan da slet ikke lade være med at skabe kunstværker, det ene efter det andet. Er det ikke fantastisk! Sådan har vi lov til at være som børn, der leger med Guds skaberkraft. Som børn, der lever i og lever af Guds kærlighed. Med frimodighed, begejstring og nysgerrighed har vi lov til, som mennesker at kaste os ud i Guds kærlighed, og vide os elsket og favnet. Det er for stort! Lad os da gå ud i livet og ind i det nye år, med den kærlighed, der forsøder alt, og som gør livet hele livet værd! Glædelig jul og godt nytår! 9

10 De ni læsninger søndag den 7. december kl Helt efter bogen og vores efterhånden tolv år gamle tradition afholder vi igen i år en juleforberedende advents-musikgudstjeneste over ni udvalgte bibeltekster, kaldet De ni læsninger. Det er i lighed med de sidste mange år 2. søndag i advent, altså i år den 7. december. Desuden samme klokkeslet, tilnærmelsesvist de samme medvirkende, og det samme koncept i sognegården med suppe bagefter så kort og godt: same procedure as every year (dog uden James). Lillejuleaften Julen er hyggeligst, hvis man har nogen at fejre den sammen med! Møllevangskirken inviterer alle til dejlig traditionel julemad d. 23. december kl Efter middagen hygger vi os sammen med juletræ, julesalmer, juleknas og pakkeleg. Alle er hjerteligt velkomne.. Tilmelding til kirkekontoret eller en af præsterne (se adresser bagest i bladet) senest torsdag d. 20. december. Poul Martin Langdahl og Hanne Jul Jakobsen 10 10

11 Juleaften for unge studerende... Hvor skal du holde juleaften i år? Hvert år er der unge og studerende i Århus, som af den ene eller den anden grund ikke har mulighed for eller lyst til at holde jul sammen med deres familie. Det kan være på grund af studiejobs, eksamenslæsning, eller fordi familien geografisk eller følelsesmæssigt er på lang afstand. Nogle kan også bare have lyst til at fejre jul på en helt anderledes måde. Studentermenigheden i Århus inviterer derfor igen i år til juleaften for studerende og andre unge i SMÅhuset på Rødkløvervej 3 (eller i Møllevangskirkens sognegård, hvis vi bliver flere end 30). Du behøver ikke have nogen tilknytning til menigheden for at deltage. Onsdag d. 17. december kl. 19 er der forberedelsesarrangement i Studentermenighedens Hus, hvor de af deltagerne, der har tid og lyst, kan møde hinanden og forberede aftenen ved at lave konfekt, pynte juletræ m.v. Efter opvasken synges der julesalmer og sange, og vi danser om juletræet. Herefter er der julegaver til alle (alle tilmeldte får en julegave), og der hygges med kaffe og konfekt. Arrangementet slutter ved midnatstid. Du er velkommen til at medbringe egne julegaver fra venner og familie. Praktiske oplysninger: Pris: 100 kr, som betales ved tilmelding eller på selve aftenen. Beløbet kan overføres til (husk navn). Tilmelding: Helst inden forberedelsesaftenen d. 19. december, men ellers kan man tilmelde sig helt frem til dagen. Du kan tilmelde dig på følgende måder: - på til - via - på telefon (studenterpræst Elisa Wejse) eller (informationsmedarbejder Allan Wien). Du bedes oplyse navn, telefonnummer, og studie. Dagens program onsdag d. 24/12 - man kan slutte sig til selskabet, når man har lyst: kl. kl. kl. kl. 15 Kaffe i SMåhuset, Rødkløvervej Julegudstjeneste 17 Vi går tilbage til SMÅhuset, hvor der er fælles borddækning m.m. 18 Julemiddag 11

12 Søn. 30. nov Bøn og Brunch & adventsfest 1. søndag i Advent. Matt 21,1-9 Prædikant Poul Martin Langdahl Mini-konfirmanderne har udsmykket kirken med malerier. Læs mere side 3 D E C E M B E R Tors Torsdagssamvær Kordegn ved Gellerup kirke Birte Bruus Jensen fortæller om salmedigteren B. S. Ingemann, og der bliver lejlighed til at synge en del af hans salmer Fre For de små i alderen 0-4 år Sanglege, musik og fortælling i kirken. Læs mere side Lør Gospelworkshop Kom og oplev glæden og livet i gospelmusikken. Alle der kan lide at synge, er meget velkommen til en dag med glade toner, smittende humør og ikke mindst gospelinstruktør Rune Funch. Dagen arrangeres i et samarbejde mellem sognet og Single Møllevang. Læs mere side 18 Søn Højmesse 2. søndag i Advent. Luk 21, Steen Andreassen. Efter gudstjenesten er der frokost i Sognegården i forbindelse med, at vi tager afsked med Steen Andreassen. Læs mere side 19 Søn De 9 læsninger Traditionen tro inviterer Studentermenigheden til liturgisk gudstjeneste, De 9 læsninger. En smuk og stemningsfuld oplevelse med medvirken af organist Ole Dreyer, Møllevangskirkens kor og Studentermenighedskoret. Der er gratis fællesspisning i Møllevangskirkens sognegård efter gudstjenesten. Man Julekoncert Med Studentermenighedskoret. Alle er velkomne. Gratis adgang Tors Fælles Adventsfest for Bibelkreds, Damekreds m/k og Torsdagssamvær, hvor vi synger nogle af julens salmer, og Fuglebakkens Damekor synger for os. Læs mere side 7 12

13 Fre For de små i alderen 0-4 år Sanglege, musik og fortælling i kirken. Læs mere side Fre Fredagsfamilien Juleafslutning med bl.a. pakkeleg: Nærmere oplysning: Egon Mathiasen på tlf Søn Højmesse 3. søndag i Advent. Matt 11,2-10. Hanne Jul Jakobsen. Tirs Spaghetti-gudstjeneste - en fortællegudstjeneste i børnehøjde. Denne gang om Julen. Derefter spaghetti og kødsovs i sognegården. Læs mere side Ons Gudstjeneste på Lokalcenter Fuglebakken Hanne Jul Jakobsen. Tor Julegudstjeneste med børn fra børnehaver og dagplejere i Møllevang Fre og Julegudstjenester med børnene fra Møllevangskolen Søn Højmesse 4. søndag i Advent. Joh. 1, Poul Martin Langdahl. Efter gudstjenesten bydes på hotdogs i Sognegården, inden vi tager på juletræsjagt. Vi henter kirkens juletræ i skoven, og der er mulighed for at købe juletræer også til privat brug.. Læs mer side 6 Tir Lillejuleaften i sognegården Læs mere side 10 Ons Juleaftens gudstjeneste Hanne Jul Jakobsen, Luk. 2, Ons Juleaftens gudstjeneste Poul Martin Langdahl, Luk. 2, Tors Højmesse Juledag. Luk. 2, Poul Martin Langdahl. Fortsætter næste side... 13

14 Fre Højmesse 2. juledag. Matt. 23, Hanne Jul Jakobsen. Søn Højmesse Julesøndag. Luk. 2, ved N.N.. Ons Gudstjeneste på Lokalcenter Fuglebakken Poul Martin Langdahl. J A N U A R Tors Højmesse Nytårsdag. Luk. 2,21. Poul Martin Langdahl. Søn Højmesse Helligtrekongers søndag. Matt. 2, Poul Martin Langdahl. Fre Fredagsfamilien Søn Højmesse 1. søndag efter Helligtrekonger. Mark. 10, Hanne Jul Jakobsen. Ons Konfirmandklub Tors Nytårsfest for Bibelkreds, Damekreds m/k og Torsdagssamvær. Husk tilmelding til kordegnekontoret senest mandag den 12. januar. Læs mere side 7 Fre For de små i alderen 0-4 år Sanglege, musik og fortælling i kirken. Læs mere side Lør Filmstudiekreds Sammen med Single Møllevang studerer vi film under temaet Relationer - denne gang ser vi Adams Æbler. Læs mere side 18 Søn Højmesse 2. søndag efter Helligtrekonger. Joh. 2, Hanne Jul Jakobsen. 14

15 Ons Højskoledage Foredrag af højskoleforstander Jørgen Carlsen: et signalement af vor tid. Læs mere side 16 Tor Damekreds m/k Oplæg og diskussion af Mærkedage af Jens Smærup Sørensen ved sognepræst Hanne Jul Jakobsen Fre For de små i alderen 0-4 år Sanglege, musik og fortælling i kirken. Læs mere side Søn Bøn&Brunch 3. søndag efter Helligtrekonger. Matt. 8, Prædikant: Hanne Jul Jakobsen Tir Spaghettigudstjeneste Denne gang skal vi høre om Zakæus. Derefter er der spaghetti og kødsovs i sognegården Fre For de små i alderen 0-4 år Sanglege, musik og fortælling i kirken. Læs mere side Fre Fredagsfamilien F E B R U A R Søn Højmesse. Sidste søndag efter Helligtrekonger. Matt. 17, 1-9. Poul Martin Langdahl. Ons Højskoledage Foredrag af Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær, Henrik Stubkjær: om arbejdet i verdens brændpunkter. Læs mere side 16 Tor Bibelkreds i sognegården For de små»lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres." (Luk. kap. 18, v.16) Det kan du nu få efterprøvet hver fredag kl , hvis du har et barn eller barnebarn mellem 0 og 4 år. Rytmiske sanglege, sange, musik og fortælling er ingredienserne. Musikpædagog Vibeke Skou og sognepræst Hanne Jul Jakobsen medvirker hver gang. Tilmelding er ikke nødvendig. 15

16 HØJSKOLEDAGE I MØLLEVANGSKIRKEN Forår 2009 Alle er velkomne til at deltage i højskolemøderne, der foregår i Sognegården på onsdage fra kl til ca Det betaler 50,- kroner at deltage. Ønsker man at deltage i alle forårets fire møder, slipper man med 150,- kroner. Vi holder en frokostpause, hvor der serveres kaffe og to stykker smørrebrød, som er med i prisen; øl og sodavand kan købes. Man kan tilmelde sig på forhånd inden den 16. januar; men man kan også bare møde op i lidt god tid. Vi vil, som i de tidligere sæsoner, samles om vigtige emner med inspirerende foredragsholdere og være sammen i et godt fællesskab omkring folkelig og kirkelig oplysning. Vores forårssæson begynder allerede onsdag den 21. januar med et foredrag af højskoleforstander Jørgen Carlsen, som var med til at redigere den nye udgave af højskolesangbogen, som vi bruger så flittigt. Blandt de mange foredragsemner, som han er kendt for, har vi valgt at bede ham give et "Signalement af vor tid." Det næste foredrag i rækken holdes af Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær, Henrik Stubkjær, der for femten år siden var sognepræst ved Møllevangskirken og præst for stu- 16 dentermenigheden. Han vil fortælle om arbejdet i verdens brændpunkter, dels om arbejdet i katastrofesituationer, dels om opfølgningen i det mere langsigtede nødhjælpsarbejde. Dette foredrag finder sted onsdag den 4. februar. Derefter følger onsdag den 18. februar et foredrag af forhenværende rekor for præstehøjskolen i Løgumkloster Niels Thomsen om Luther set fra Wittenberg og onsdag den 4. marts professor Jens Holger Schjørring om de nordiske folkekirker, historisk og aktuelt. Det er ikke tilfældigt, at vi har Martin Luther på programmet. I foråret 2008 arrangerede vi som noget nyt en studierejse til Amsterdam centreret om Van Gogh og Rembrandt. Vi er sammen med Hasle Kirke i gang med at planlægge en forårsrejse til Sachsen i det gamle Østtyskland. Højskoleudvalget

17 Forår i Sachsen - med Luther og Bach sen Tag med på rejse den 18. til den 23. maj På besøg i 6 dage i de gamle romantiske tyske byer: Wittenberg, Wartburg, Weimar, Erfurt og Leipzig med inspirerende besøg hos Luther og de historiske steder for reformationen, samt besøg hos Bach og oplevelsen af Bachs musik blandt andet i Thomas kirken i Leipzig. En mulighed for anonym samtale ring på linien er åben kl Der kommer selvfølgelig et detaljeret turprogram senere, men nu ønsker vi at se om der kan være tilslutning til en sådan tur. Vi regner med at blive ca. 35 deltagere. Pris: Kr. 4250,- I prisen er inkluderet halvpension og entréer på museer, prisen er med overnatning på dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse: kr. 595,- Prisen er uden rejseforsikring. Tilmelding: Hvis der har vist sig at være forhåndsinteresse for turen, bliver der detaljeret turprogram og endelig tilmelding i januar. Arrangører: Hasle Kirke og Møllevangskirken i samarbejde. Spørgsmål kan rettes til: Henning Damsgaard, Højskolen, tlf Jørn Alhof, Højskolen, tlf Folkekirkesamvirket i Århus aflastningstjeneste og selvhjælpsgrupper - herunder sorggrupper - som etableres på tværs af sogne ring på

18 Gospel gør glad! Lørdag d. 6. december Møllevangskirken arrangerer gospelworkshop lørdag d. 6. december kl for alle, der gerne vil opleve glæden ved at synge gospel. Instruktør er Rune Funch, en af byens store gospelkapaciteter. Det er gratis at deltage, men medbring en madpakke til frokost. Har du spørgsmål, kan du henvende dig til sognepræst Hanne Jul Jakobsen, tlf & så har vi i øvrigt... Litteraturkreds Filmstudiekreds I en nystartet film studiekreds vil vi se en række film, der alle siger noget om temaet: Relationer. Den første film bliver Adams æbler. Den ser vi sammen med Single Møllevang lørdag den 17. januar kl. 15 i Sognegården. Vi ser filmen Adams Æbler, derefter er der oplæg til debat ved Pastor Steen Sunesen, og vi slutter af med at købe pizzaer, hvor vi selv betaler. Ellers har vi planer om at se Drageløberen og Babel med flere, de øvrige film bliver omtalt i næste kirkeblad. Spørgsmål vedr. film studiekredsen kan rettes til Michael Pedersen, eller Poul Martin Langdahl, / Tlf.: Single Møllevang 18 Vi mødes den første mandag i måneden kl Vi vil gerne være flere, så kom og vær med, bliv inspireret til at læse flere bøger. Kontaktperson er Grethe Justesen, Tlf

19 Farvel og Goddag! Her ved kirkeårets start, 1. søndag i advent, er det tid at få opdateret personalesituationen. Nogen forlader os, og nye kommer til. 1. kirketjener Helle Bergstrøm siger farvel efter knap 4 års ansættelse. Hun har været elsket af menigheden. Hendes smilende og imødekommende væsen har gjort, at alle har følt sig velkomne til både gudstjenester og arrangementer. Tjenstvillighed og faglig stolthed har været hendes varemærke. De skiftende vikarer, som har været ansat ved kirken siden Allan Wien skiftede til nyt job som informationsmedarbejder for Studentermenigheden, har haft glæde af et godt samarbejde med Helle. Også en tak til dem. De skiftende vikarer, der alle kommer fra Studentermenighedsrådet er Henriette Gosvig Knudsen, Jens Liisberg, og Ole Madsen. Elisabeth van Ingen er 1. november tiltrådte stillingen som 1. kirketjener efter Helle. Hun er nu ved at være hjemmevant ved kirken. Et stort velkommen skal også lyde her i kirkebladet. Menighedsrådet og det øvrige personale har gode forventninger til et godt og frugtbart samarbejde. 2. kirketjenerstillingen efter Allan Wien vil indtil videre blive udfyldt med en vikarordning. Menighedsrådet har dog stadig et ønske om at få stillingen besat med en fastansat kirketjener. Studenterpræst Steen Andreassen har opsagt sit embede til udgangen af januar Det blev til knap 13 år som studenterpræst og sognepræst ved Møllevangskirken. Steen blev afholdt langt ud over den studentermenighed, som stod hans hjerte nær gennem alle årene. Præsteboligen på Blåmejsevej har i stor udstrækning været åben for de studerende. Steen og Mariannes gæstfrihed har gjort, at præstehjemmet har været et varmt og trygt samlingspunkt for mange unge studerende. Da Marianne fik fuldtidsembede med boligpligt i Alderslyst sogn ved Silkeborg, valgte Steen Andreassen at prioritere et fælles familieliv i Alderslyst frem for at være enlig præst i boligen på Blåmejsevej. Menighedsrådet siger Steen Andreassen tak for de mange år ved Møllevangskirken, og ønsker familien Andreassen alt godt i årene fremover. Da der skal afspadseres en del inden 1. februar, bliver der afskedsgudstjeneste for Steen Andreassen søndag den 7. december. Egon Hauge Mathiassen, formand for menighedsrådet 19

20 Julegaveidé: Gode fortællinger til alle aldre! Det kan godt være lidt uoverskueligt at gå i gang med at læse i Bibelen. Hvor skal man ende og hvor skal man begynde. Starter man fra begyndelsen går de fleste død midt under den afsindigt lange ørkenvandring! Og i det hele taget kræver det lidt, at finde de gode fortællinger. Her er en guide til forskellige genfortællinger af Bibelen. Der findes mange andre gode. Men her er et rigtig godt bud til alle aldre. Måske en julegaveidé? Alle bøgerne kan købes ved de fleste boghandlere eller direkte ved forlaget. Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente er formet i et meget enkelt og for børnene genkendeligt sprog. Samtidig med at teksten er spændende, mundret og sine steder morsom, giver de gode og enkle illustrationer barnet mulighed for at stille en masse spørgsmål. Titel: Min allerførste Bibel Forlag: Bibelselskabet Forfatter: Johannes Møllehave Pris: kr. For de lidt større De Mindstes Bibel er især henvendt til de 3-6- årige, men andre må også gerne kigge med! Forfatteren Synne Garff og billedmagerne Lilian Brøgger og Cato Thau-Jensen fortæller i et uhøjtideligt sprog og sprudlende illustrationer 50 af Bibelens allerbedste historier for de mindste børn. Historierne er velegnede til oplæsning, og bogen byder på masser af overraskelser, som nok skal vække ethvert barns nysgerrighed. Titel: De mindstes Bibel Forlag: Bibelselskabet Forfatter: Synne Garff, illustreret af Lilian Brøgger og Cato Thau-Jensen Pris: 179, 00 kr. 20 For de helt små Denne børnebibel henvender sig til de mindste børn. Genfortællingen af de bibelske historier fra For de store Børnebibelen udkom i 1996 og blev med det samme en klassiker. Den er i dag Danmarks mest solgte børnebibel. I bogen genfortæller Johannes Møllehave 46 af Bibelens vigtigste beretninger i et letforståeligt sprog, hvor alle kan være med. Hvert kapitel slutter med et rim, der opsummerer historien.

21 Titel: Børnebibelen Forlag: Bibelselskabet Forfatter: Johannes Møllehave, illustreret af Susanne Krage Pris: 199,95 Testamente. Den er blevet til i et samarbejde mellem en række fagfolk med forskellige specialer: Klassisk græsk, bibelfortolkning, oversættelse og nudansk. Titel: Den Nye Aftale Forlag: Bibelselskabet Pris: 169 kr For teenagere På 210 sider får man her hele Bibelen - med historierne om Adam og Eva, Moses og israelitterne, Jesus og disciplene, osv. - genfortalt i den hæsblæsende, japanske Manga-stil af en af Englands allerbedste tegnere. Stregen er vild, dramatisk og grænse-overskridende, mens sproget er en blanding af bibelsk højtidelighed og street. En tegneserie, der fortæller de ældste historier på den nyeste måde. Titel: Manga-Bibelen Forlag: Kristeligt Dagblad Pris: 99,95 kr. For voksne Hvad gjorde og sagde Jesus da han levede på jorden, og hvad vil det sige at han er Guds søn. Hvad mener Paulus om kvinders position i familien og menigheden? Og hvad er det egentlig for noget med det store dyr i Åbenbaringen eller Afsløringen, som den hedder her i oversættelsen? Læs kristendommens egne tekster i en ny og letforståelig udgave. Her kan alle være med, også folk der ikke er vant til at læse religiøse tekster. Den Nye Aftale er en nyoversættelse af Det Nye 21

22 Kirkekontoret: Møllevangs Allé 49, 8210 Århus V. Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag, tirsdag og fredag kl. 9-13, onsdag kl og torsdag kl og kl Kordegn og kasserer Kordegnevikar Lars Christensen Steen Sunesen Sognepræst Poul Martin Langdahl kirkebogsførende Møllevangs Allé 47, 8210 Århus V. - Tlf.: Træffes bedst hverdage mellem kl Fridag fredag. Sognepræst Hanne Jul Jakobsen Telefon: Træffes bedst hverdage mellem kl Fridag mandag. blog: hanne.juljakobsen.dk Kirketjener Elisabeth van Ingen Tlf.: Fridag mandag Studenterpræst Steen Andreassen Tlf.: Træffes i Studenternes Hus, lok 122, tirsdag-fredag kl på tlf.: Fridag mandag. Organist Ole Dreyer Tlf.: Træffes efter aftale Sognemedhjælper Inge-Lise Thing Christensen Tlf Træffes bedst tirsdag og torsdag kl

23 23For børn & unge: Søndag: Børnekirke hver søndag under prædiken, kan børn komme med en voksen ud i Dåbsværelset og lave sjove og kreative ting. Mandag: FDF Tumlinge (0.-2. klasse) mødes kl kontakt: Mette Nielsen - tlf: Tirsdag: Børnekoret Kirken Rocker kl for klasse. Kontakt: korleder Peter Boll, tlf eller kirkens kontor på tlf FDF Pilte (3.-4. klasse) mødes kl kontakt: Mette Nielsen - tlf: FDF Væbner og op (5. klasse til 18 år) mødes kl kontakt: Mette Nielsen - tlf: Torsdag: The Woodpeckers øver sig på samspil, og spiller til nogle af vore gudstjenester. Hør nærmere hos sognepræst Poul Martin Langdahl. Fredag: For de Små: For de små kl Sanglege, musik og fortælling i kirken ved musikpædagog Vibeke Skou og sognepræst Hanne Jul Jakobsen. Alle børn i alderen 0-4 år er velkomne sammen med en voksen. Bagefter hygger børn og voksne sig med en lille forfriskning. Tilmelding er ikke nødvendig, men har du spørgsmål kan du kontakte Sognepræst Hanne Jul Jakobsen på For voksne: Søndag: Gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe Mandag: Hyggeligt mandagssamvær for alle ældre i Beboerhuset, Bogfinkevej 65. Nærmere oplysninger på tlf.: Onsdag: Morgenandagt kl Torsdag: Torsdagsmøde kl : på skift Damekredsen m/k, Torsdagssamvær Fredag: og Bibelkredsen i sognegården. Fredagsfamilien - hver anden fredag Du kan altid holde dig orienteret om vores aktiviteter på vores hjemmeside Kender du Nu kan du følge med i, hvad der sker i kirken, hvis du tilmelder dig gruppen Møllevangskirken. 23

Spirekor. Spirekoret i Møllevangskirken. Gud og Spaghetti. Spirekor i Møllevangskirken tirsdage kl. 16-17. i Møllevang for børn i alderen 5-7 år

Spirekor. Spirekoret i Møllevangskirken. Gud og Spaghetti. Spirekor i Møllevangskirken tirsdage kl. 16-17. i Møllevang for børn i alderen 5-7 år Kirkeblad december 2014 - januar 2015 BØRN BØRN BØRN BØRN Spirekor i Møllevangskirken tirsdage kl. 16-17 Spirekor i Møllevang for børn i alderen 5-7 år Spirekoret i Møllevangskirken Det er et gratis tilbud,

Læs mere

Skt. Hans aften i Møllevangskirkens have

Skt. Hans aften i Møllevangskirkens have Skt. Hans aften i Møllevangskirkens have Kirkeblad maj - juni - juli - august 2014 FOR BØRN OG UNGE Konfirmationsindskrivning Kære elever, der skal begynde i 7. klasse efter sommerferien, og jeres forældre.

Læs mere

Sådan begynder vi hver gang med at synge til Gud & Spaghetti

Sådan begynder vi hver gang med at synge til Gud & Spaghetti Kirkeblad februar - marts - april 2015 Børn Gud og spaghetti I Guds hus er der, plads til at være både glade og triste og tvære. I Guds hus kan vi føle os trygge, når vi er bange eller bobler af lykke.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

TRO. Møllevangskirken maj - juni - juli - august 2008. Kirkeblad. Læs i dette blad: Tema om Tro

TRO. Møllevangskirken maj - juni - juli - august 2008. Kirkeblad. Læs i dette blad: Tema om Tro Læs i dette blad: Tema om Tro side 6-7 Sydafrikatur til efteråret side 8-9 Trinitatis side 18-20 Kirkeblad Møllevangskirken maj - juni - juli - august 2008 TRO At vove er at miste fodfæstet et øjeblik,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

FOR BØRN Søndag 9. marts 2014 efter højmessen kl. 11.30 Onsdag 9. april kl. 17.00 Påske-Gudstjeneste

FOR BØRN Søndag 9. marts 2014 efter højmessen kl. 11.30 Onsdag 9. april kl. 17.00 Påske-Gudstjeneste Kirkeblad februar - marts - april 2014 FOR BØRN Gå med i kampen mod sult Søndag 9. marts 2014 efter højmessen kl. 11.30 sætter Møllevang sogn igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 jallese Kirke Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 Velkommen til Hjallese Kirke Hjallese Kirke er en ung kirke forankret i et stort og levende sogn, hvor traditioner

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 - Åbne Døres dag Den 5. november 2011 På Åbne Døres inspirationsdag

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 10 September 2011 Februar 2012 Fra menighedsrådet Kirke for Børn og Unge i Jerne Som altid på denne tid af året er vi godt i gang med at færdiggøre budgettet for 2012. Vi vil

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke 3 i én Nr. 13 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014 Vor Frue Kirke 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os............................ Side 2 Kobberslangen.............................

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere