Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed"

Transkript

1 INNOVATIONDANMARK Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed - Ny viden og anbefalinger

2 Kolofon Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed Udgivet af Rådet for Teknologi og Innovation Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K Telefon: Telefax: Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon: Telefax: Hjemmeside: Publikationen kan også hentes på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside: ISBN (online): Design: Capteco A/S Foto: John McConnico Tryk: Grefta tryk A/S Oplag: 3000 stk. ISBN (trykt):

3 Forord Mennesker skaber innovation. En fremsynet innovationspolitik må interessere sig for de potentialer, der opstår i virksomhederne, når mennesker med forskellige kompetencer og kultur løser opgaver sammen. Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed er derfor et særligt indsatsområde i Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan InnovationDanmark Rådet for Teknologi og Innovation og Forsknings- og Innovationssstyrelsen har derfor udarbejdet analyserapporten Innovation og mangfoldighed, der præsenterer helt ny viden om sammenhængen mellem innovation og mangfoldighed i medarbejdersammensætningen. Rapporten, peger også på en række nye politiske indsatsområder, der kan fremme innovation gennem mangfoldighed. Rapporten blev offentliggjort ved konferencen 3rd Life den 10. oktober 2007 i København, hvor 150 beslutningstagere fra den offentlige og private sektor deltog. Formålet med konferencen var at få deltagernes idéer til, hvordan henholdsvis det politiske system og virksomhederne kan fremme innovation ved at bruge mangfoldighed som en aktiv ressource. Dette debatoplæg samler op på resultater og anbefalinger fra både analyserapporten og konferencen. Rådet vil gerne rette en stor tak til alle konferencedeltagerne for de mange bidrag og for at lægge et stort engagement for dagen. Endvidere ønsker rådet at takke de nordiske samarbejdspartnere - Nordisk Ministerråd, Nordisk Innovations Center og Nordisk Institut for Kvinde- og Kønsforskning - for bidrag til analyserapporten og konferencen. Rådet skal i de kommende måneder opdatere sin handlingsplan. Idéerne fra konferencen vil indgå som input i den proces. Samtidig vil perspektivrige idéer, der ligger uden for rådets ressortområde, blive videregivet til relevante ministerier og organisationer. Det er håbet, at debatoplægget herunder de mange konkrete idéer kan virke som inspirationskilde for beslutningstagere og virksomhedsledere, der ønsker at udnytte potentialerne i en mangfoldig og medarbejderdreven innovationsproces. Lars Mikkelgaard-Jensen Formand for Rådet for Teknologi og Innovation 3

4 Indhold Forord Indledning Mangfoldighed styrker den medarbejderdrevne innovation Sammenhængen mellem mangfoldighed, innovation og konkurrenceevne Mangfoldigheden i danske virksomheder Innovation og køn Innovation og uddannelse Innovation og etnicitet Innovation og alder Forslag til nye politiske indsatsområder Sådan bliver mangfoldighed en gevinst for virksomheden Idékatalog fra konferencen oversigt over deltagernes idéer Sådan er effektberegningerne i udført analyserapporten Sådan er mangfoldighed defineret i beregningerne Om konferencen 3rd Life Innovation og mangfoldighed Program for konferencen Deltagerliste

5 Indledning Rådet for Teknologi og Innovation og Forsknings- og Innovationsstyrelsen gennemfører et nordisk projekt om innovation og mangfoldighed. Projektet er et af indsatsområderne i Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan InnovationDanmark De nordiske samarbejdspartnere er Nordisk Ministerråd, Nordisk InnovationsCenter og Nordisk Institut for Kvindeog Kønsforskning. Sigtet med projektet er at belyse, at mangfoldighed kan være en innovativ og økonomisk ressource for virksomhederne. Dermed adskiller projektets fokus sig fra en række tidligere nordiske tiltag inden for mangfoldighed, der i højere grad har haft fokus på mangfoldighed som et led i virksomheders sociale og samfundsmæssige ansvar. Et væsentligt afsæt for projektet er det stigende fokus på medarbejdernes betydning for innovation i virksomhederne altså medarbejderdreven innovation. Det bliver stadig vigtigere for virksomhederne at inddrage medarbejderne aktivt og gøre brug af en mangfoldighed af kompetencer og ressourcer, når der skal udvikles nyt. I dag har mange virksomheder en høj bevidsthed om deres samfundsmæssige ansvar også betegnet Corporate Social Responsibilty. Ny viden tyder på, at der fremover ligger et stort vækstpotentiale i at virksomheder kobler deres innovationsprocesser sammen med det samfundsmæssige og sociale ansvar og dermed skaber Corporate Social Innovation. Rådet for Teknologi og Innovation vil i forbindelse med opdateringen af rådets handlingsplan udvikle initiativer og værktøjer, der kan understøtte danske virksomheder i at realisere vækstpotentialerne inden for bl.a. Corporate Social Innovation og medarbejderdreven innovation og mangfoldighed. Projektet har konkret til formål: At dokumentere sammenhængen mellem mangfoldighed og innovation i virksomhederne og at synliggøre under hvilke betingelser, at øget mangfoldighed skaber innovation og vækst. At beskrive potentialer, barrierer og udfordringer i forbindelse med øget mangfoldighed i virksomhederne. At lægge op til en nordisk debat om, hvordan det offentlige innovationsog uddannelsessystem kan understøtte virksomhedernes brug af mangfoldighed i innovationsprocesserne. Projektet består af følgende elementer: En analyserapport med titlen Innovation og mangfoldighed, der blev offentliggjort den 10. oktober 2007 En nordisk konference med titlen 3rd Life Innovation og mangfoldighed, der blev afholdt den 10. oktober 2007 på IT-Universitetet i København Nærværende debatoplæg Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed. Dette debatoplæg samler op på resultater og anbefalinger fra rapporten og konferencen. Debatoplægget er opdelt i en række temaer. Under hvert tema præsenteres dels resultater fra analyserapporten og dels et udpluk af de i alt 70 idéer og handlingsforslag, som deltagerne fremlagde på konferencen. I idekataloget bagerst er alle forslagene listet. Forslagene er gengivet uredigeret. Rådet for Teknologi og Innovation kan derfor ikke tages til indtægt for de nævnte forslag. Yderligere information om projektet kan findes på Her kan man bl.a. hente analyserapporten og se videoklip fra konferencen og web-tv-programmet Kan kvinder innovere? 5

6 Mangfoldighed styrker den medarbejderdrevne innovation Helt ny viden om effekten af mangfoldighed for virksomhedernes innovationskraft viser, at det kan betale sig at inddrage medarbejderne aktivt, når virksomhederne skal udvikle nyt. Samtidig bliver virksomhederne bedre til at forny sig, hvis de involverer en mangfoldighed af medarbejdere i udviklingsprocesserne. Medarbejderne har en afgørende rolle for innovation De mest innovative virksomheder har indset, at det ikke længere er nok, at det kun er en lille gruppe ledere og medarbejdere, der får idéerne til nye produkter og arbejdsgange. De arbejder derfor systematisk med at inddrage alle medarbejdere i udviklingsprocesserne fra produktionsmedarbejderne i fabrikshallen til sælgerne, ingeniørerne og lederne. Det sker ud fra erkendelsen af, at medarbejderne sidder med hver sin forskellige tilgang til arbejdet og dermed hver især har en vigtig viden om arbejdspladsen, som kollegaen eller chefen ikke nødvendigvis har. De virksomheder, der arbejder målrettet med den såkaldte medarbejderdrevne innovation, gennemfører bl.a. idéudviklings-workshops, hvor medarbejderne kommer med idéer til nye produkter eller bedre arbejdsgange. Andre virksomheder har indført tværfaglige udviklingsgrupper eller selvstyrende teams. Medarbejderdreven innovation betaler sig Det kan betale sig at inddrage medarbejderne i udviklingen af nye produkter og arbejdsprocesser. Det er dokumenteret i en national undersøgelse af medarbejderdreven innovation, som Rambøll Management foretog for LO i Undersøgelsen viser, at medarbejderdreven innovation fører til bedre resultater på bundlinien. Desuden får virksomhederne positive sidegevinster i form af mere tilfredse og motiverede medarbejdere. En ny rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen med titlen Innovation og mangfoldighed viser, at virksomheder, der har en mangfoldig medarbejdersammensætning, er ca. dobbelt så innovative som andre virksomheder. Nye beregninger viser store innovationsgevinster ved mangfoldighed I rapporten har et forskerhold fra Aalborg Universitet gennemført beregninger, der dokumenterer og sætter tal på innovationsgevinsten ved en mangfoldig medarbejderstab. Beregningerne baserer sig på en omfattende statistik fra danske virksomheder med over 20 ansatte og er repræsentativ for dansk erhvervsliv. Det er første gang, der foretages så omfattende beregninger af sammenhængen mellem innovation og mangfoldighed. Forskerne har undersøgt fire typer af mangfoldighed blandt medarbejdere i danske virksomheder mangfoldighed inden for køn, etnicitet, uddannelse og alder. Beregningerne viser, at de virksomheder, der er mest mangfoldige med hensyn til køn, etnicitet og uddannelse er ca. dobbelt så gode til at forny sig som andre virksomheder. For det store flertal af danske virksomheder, der ikke er særlig mangfoldige, kan der således være store innovative gevinster ved at øge mangfoldigheden i medarbejderstaben. Det kan f.eks. ske ved at ansætte flere kvinder eller medarbejdere med anden nationalitet end dansk eller anden uddannelsesmæssig baggrund end de eksisterende medarbejdere. Både virksomheder, der i dag ikke er innovative, og virksomheder, der allerede er innovative, kan forbedre deres innovationskraft ved at styrke mangfoldigheden. Gevinsten bliver endnu større med en mangfoldig medarbejderstab Virksomheder får større gevinster af den medarbejderdrevne innovation, hvis de samtidig arbejder strategisk med at sammensætte en mangfoldig medarbejderstab. Det skyldes, at virksomheder med en mangfoldig medarbejdersammensætning får flere og bedre idéer fra medarbejderne. 6

7 Forslag til initiativer, der fremmer innovation gennem mangfoldighed idéer fra konferencen TV-serie om virksomheder, der bruger mangfoldighed til at skabe innovation TV-serien skal følge virksomheder, som arbejder aktivt med at udnytte innovationspotentialet via mangfoldighed. Formålet er at få skabt opmærksomhed om potentialerne - særligt overfor de små og mellemstore virksomheder. E-læringsværktøj om innovation og mangfoldighed Værktøjet skal motivere og understøtte virksomheder og medarbejdere i at arbejde systematisk med innovation og mangfoldighed, og skal bl.a. rumme praktiske anvisninger, innovationskoncepter og cases. Innovationsrådgivere skal fremme medarbejderdreven innovation i SMV er De innovationseksperter og mentorer, der henvender sig til SMV er, skal have fokus på at rådgive om medarbejderdrevne innovationsprocesser. Netværk om medarbejderdreven innovation og mangfoldighed Der kunne etableres innovationsnetværk med fokus på medarbejderdreven innovation, som kan fungere som en platform for videndeling og samarbejde mellem videninstitutioner, organisationer og virksomheder. Mangfoldighed ind i eksisterende innovationsordninger Det bør undersøges, om mangfoldighed inden for bl.a. køn, uddannelse og etnicitet i højere grad kan indtænkes i eksisterende innovationsordninger. Det kan fx være i forhold til deltagerne i projekter eller målgruppen for aktiviteterne. Strategi for design for alle i virksomhederne Kendskabet til og implementering af en strategi i virksomhederne for design for alle skal udbredes. Det vil forbedre rammerne for en mangfoldig medarbejdersammensætning i virksomheder og organisationer. 7

8

9 Sammenhængen mellem mangfoldighed, innovation og konkurrenceevne Bundlinien siger noget om virksomhedens præstationer i går. Innovationskraften siger noget om virksomhedens mulighed for at præstere i fremtiden. Der er mange kilder til vedvarende og langsigtet økonomisk vækst både for samfundet generelt og for den enkelte virksomhed. Økonomisk stabilitet, lav rente og inflation, et effektivt og veluddannet arbejdsmarked m.v. er vigtige elementer. Innovation er en anden væsentlig kilde til vækst. Hold øje med innovationskraften Den globale konkurrence stiller store krav til virksomhedernes omstillingsevne. Derfor er det de virksomheder, der forstår at forny deres produkter og ydelser og tilpasse sig nye skiftende markeder, der har bedst chancer for at fastholde eller styrke deres konkurrenceevne og dermed klare sig i den globale økonomi. Hvor bundlinien siger noget om virksomhedens præstationer i går, siger innovationskraften i stedet noget om virksomhedens mulighed for at præstere i fremtiden. Hvor vi har været vant til at have fokus på virksomhedens bundlinie, skal vi fremover være lige så opmærksomme på virksomhedens innovationskraft. Tal fra OECD viser, at over halvdelen af væksten i mange vestlige lande siden 1970 erne skyldes investeringer i viden, innovation og menneskelige ressourcer. Innovation kan antage mange forskellige former. Det kan f.eks. være, når en maskinarbejder får en god idé, der gør produktionen billigere og mere effektiv. Eller når en forsker i en bioteknologisk virksomhed patenterer et forskningsresultat, som skaber grundlaget for et nyt lægemiddel. Det kan også være en marketingsmedarbejder, som afdækker et nyt behov hos en kundegruppe og sammen med udviklingsafdelingen og kunderne udvikler et helt nyt produkt, der imødekommer denne kundegruppes særlige ønsker. Det handler om mennesker Innovation drejer sig altså ikke bare om ny teknologi. Innovation drejer sig først og fremmest om mennesker. Innovation handler om, i hvor høj grad medarbejderne evner at tilegne sig viden og omsætte den til nye ideer, der har værdi for virksomheden. Innovation handler også om den enkelte medarbejders viden, omstillingsevne og kompetencer. Disse forhold er nødvendige men ikke tilstrækkelige betingelser for innovation. Det er samtidigt afgørende, i hvor høj grad virksomheden formår at bruge, udvikle og udnytte medarbejdernes kompetencer og viden til at omstille og skabe fornyelse i virksomheden. Innovation hvad dækker det? Innovationen i en virksomhed omfatter alle de aktiviteter, der har som mål at introducere nye eller væsentligt forbedrede varer, tjenesteydelser eller processer internt i virksomheden (OECD s definition, Oslo-manualen). Innovation handler med andre ord om at omsætte nytænkning til kommerciel værdi. 9

10 Klar sammenhæng mellem mangfoldighed, innovation og bundlinie En mangfoldig medarbejdersammensætning i virksomheden fører til øget innovation, og øget innovation fører til økonomisk gevinst. Forklaringen er, at mangfoldighed styrker virksomhedernes kompetencer og evne til at tilegne sig og bruge viden. En bred vifte af kompetencer styrker kreativiteten og muligheden for at få nye og frugtbare ideer. Desuden får virksomheden adgang til et bredere rekrutteringsgrundlag og dermed en større talentmasse, når der skal ansættes nye medarbejdere. Der er fortsat brug for mere viden og forskning om innovation og mangfoldighed Med rapporten Innovation og mangfoldighed er der skabt helt ny viden om sammenhængen mellem mangfoldighed og innovation i virksomhederne. Der mangler dog fortsat en sammenhængende og systematisk forskning og viden om mangfoldighed i relation til innovation. En række danske og internationale undersøgelser peger på, at mangfoldighed fører til økonomiske gevinster for virksomhederne. Disse undersøgelser har primært haft fokus på virksomhedernes bundlinie og ikke på innovation. Økonomisk forskning bl.a. fra OECD viser imidlertid, at der er en positiv sammenhæng mellem innovation og virksomhedernes økonomiske præstationer. Der er således en klar sammenhæng mellem mangfoldighed, innovation og virksomhedens bundlinie, jf. figur 1. Figur 1. Sammenhængen mellem mangfoldighed, innovation og bundlinie i virksomhederne Mangfoldig medarbejderstab Øger medarbejdernes innovationskompetencer Giver mere innovation Giver bedre bundlinie 10

11 Behov for mere forskning og viden om innovation og mangfoldighed - anbefalinger fra rapporten Målrettet forskning om innovation og mangfoldighed Der kunne fx iværksættes et strategisk forskningsprogram. Nye forskningsprojekter kan bl.a. belyse effekter af mangfoldighed på organisationsforandring og innovation samt nye ledelsesudfordringer af mangfoldighed, specielt i SMV er, hvor mangfoldighed ses som en ressource. Systematisk videngenerering og udveksling mellem de nordiske lande Der kunne fx etableres et nordisk mangfoldigheds-innovationsindeks, der måler virksomhedernes brug af mangfoldighed i de nordiske lande. Der kunne også udarbejdes en nordisk policyguide for mangfoldighedsinnovation, der baserer sig på de nordiske landes erfaringer med politiske initiativer på området. 11

12

13 Mangfoldigheden i danske virksomheder Det står ikke så godt til med mangfoldigheden i danske virksomheder, når det gælder sammensætningen af medarbejderne. I den typiske danske virksomhed er næsten alle medarbejdere mænd med dansk nationalitet og et lavt eller mellemlangt uddannelsesniveau. Generelt er mangfoldighedsniveauet lavt i danske virksomheder Danske virksomheder er generelt set ikke er særlig mangfoldige, især når det gælder etnicitet, uddannelse og køn. I den gennemsnitlige danske virksomhed har kun 3 pct. af medarbejderne en anden nationalitet end dansk, der er ingen eller kun få højtuddannede, og kun 25 pct. af medarbejderne er kvinder. Kun når det gælder aldersfordelingen blandt medarbejderne er danske virksomheder generelt set mangfoldige. De fleste virksomheder har således alle aldersgrupper repræsenteret i medarbejderstaben. Nogle virksomheder er dog langt fremme med mangfoldighed Der er et langt spring fra gennemsnittet af virksomheder til de virksomheder, der er mest mangfoldige. Det tyder på, at der er et stort potentiale for at styrke mangfoldigheden i danske virksomheder. En virksomhedsstrategi for mangfoldighed kræver grundlæggende ressourcer, ledelsesmæssig opbakning, inddragelse af medarbejdere og en god organisation. Men virksomhederne har meget forskellige strategier for, hvordan de i praksis griber mangfoldighedsledelsen an. At arbejde strategisk for en større mangfoldighed blandt medarbejderne er en effektiv måde at understøtte innovationen. Det drejer sig ikke kun om virksomhedernes udviklingsafdelinger, men om mangfoldighed på alle niveauer og områder både internt og i forhold til kunder, leverandører mm. Volvo bruger mangfoldighed som en innovativ ressource Volvo har bl.a. haft stor succes med at ansætte medarbejdere med spansk og/ eller sydamerikansk baggrund i sine salgsafdelinger i USA for ad den vej at få bedre kontakt til de spansktalende forbrugere. For Volvo har det ikke alene betydet, at man kommer tættere på sine kunder, når man taler kundernes sprog. Man har også fået ny viden om kundernes behov. Den viden kan man bruge til at tilpasse nye biler til denne særlige kundegruppe dvs. til at styrke den brugerdrevne innovation. 13

14 Innovation og køn Virksomheder, der har en balance mellem mandlige og kvindelige medarbejdere, er dobbelt så innovative som andre virksomheder. Kun cirka en fjerdedel af medarbejderne i danske virksomheder er kvinder Danske virksomheder inden for den private sektor er ikke særlig mangfoldige, når det gælder medarbejdernes fordeling på kønnene. I den gennemsnitlige danske virksomhed er kun omkring 25 pct. af de ansatte kvinder. I knap 60 pct. af virksomhederne er kvindernes andel endnu lavere. Beregninger, som forskere fra Aalborg Universitet har udført for Forskningsog Innovationsstyrelsen, viser, at virksomhederne kan øge deres sandsynlighed for at innovere med 110 pct., hvis de øger andelen af kvinder fra 25 pct. til 40 til pct. Virksomhederne bliver med andre ord bedre til at forny sig og udvikle nye produkter og serviceydelser, når der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd. Mænd og kvinder har forskelligt perspektiv Det skyldes, at kvinder og mænd bringer forskellige perspektiver ind i en arbejdssituation, som kan skabe bedre løsninger for virksomhederne. Det har den svenske bilproducent Volvo erfaret i praksis. Volvo har arbejdet aktivt med at inddrage kvinder i produktudviklingen. Det har ført til udvikling af helt nye teknologier og delprodukter, der benyttes i nye Volvo-modeller. En anden gevinst ved at have fokus på kønsmæssig mangfoldighed er, at virksomhederne får adgang til et bredere rekrutteringsgrundlag og dermed til en større talentmasse. Udfordringer i forhold til at skabe bedre kønslig balance Der er især to store udfordringer, når det handler om at udnytte potentialerne i en kønsmæssigt mangfoldig medarbejdersammensætning i virksomhederne: 1 2 At få ansat flere kvinder i de mandedominerede brancher i dansk erhvervsliv. Især industrien og byggeriet er domineret af mænd. Udfordringen er især stor for de højteknologiske brancher, hvor kun ca. 30 pct. af de ansatte er kvinder, og hvor der stilles krav om løbende fornyelse og innovation for at overleve. At få flere kvinder i lederstillinger og i bestyrelser. I de 30 største danske virksomheder er kun 8 pct. af toplederne kvinder. Og kun 22 pct. af bestyrelsesmedlemmerne i de danske børsnoterede aktieselskaber er kvinder. En omfattende undersøgelse har ellers påvist, at danske virksomheder med kvinder i topledelsen har et bedre økonomisk afkast end andre virksomheder. Figur 2. Fakta om fordelingen af mænd og kvinder i danske virksomheder Køn Branche Mand Kvinde Fremstilling 71,4 pct. 28,6 pct. Byggeri 90,6 pct. 9,4 pct. Handel 65,4 pct. 34,6 pct. Hotel og restauration 44,6 pct. 55,4 pct. Transport 79,7 pct. 20,3 pct. Finansiering 46,8 pct. 53,2 pct. Forretningsservice 57,8 pct. 42,2 pct. Kultur og sport 54,0 pct. 46,0 pct. Samlet 69,2 pct. 30,8 pct. Kilde: DAMVAD og Aalborg Universitet 14

15 Hvad kan man gøre for at skabe en mere lige balance mellem kønnene i virksomhederne til gavn for innovationen? idéer fra konferencen Obligatorisk praktik i folkeskolen i både tekniske og sociale fag Alle skolebørn skal i praktik i både et teknisk og et socialt orienteret fag, så det sikres, at både piger og drenge stifter bekendtskab med begge typer af fag. Det kan på sigt føre til en bredere interesse for fag, der i dag domineres af det ene køn. Fifty-fifty barselsorlov til kvinder og mænd Man kunne indføre den islandske model, hvor mænd og kvinder skal deles ligeligt om barselsorloven. Det vil gøre det mere attraktivt for virksomhederne at ansætte kvinder. Kontakt-database over kvindelige bestyrelseskandidater Der kunne etableres en database over kvindelige bestyrelseskandidater, som også kan formidle kontakten mellem virksomheder og interesserede kandidater. Kønsneutrale titler og stilingsbetegnelser For at jobbene kan appellere til begge køn bør sprogbruget omkring stillingsbetegnelser og titler ændres fra køn til funktion, sådan som man har gjort i Norge. Brandmand kunne fx hedde brandbekæmper eller brandslukker Krav om repræsentation af begge køn i virksomhedsbestyrelser Efter norsk model kunne der fastsættes regler for, at begge køn skal være repræsenteret i virksomhedsbestyrelser evt. med en minimumsandel af hvert køn. 15

16

17 Innovation og uddannelse Virksomheder, der satser på uddannelsesmæssig mangfoldighed i medarbejderstaben, øger deres sandsynlighed for at være innovative med 50 pct. Det skaber innovation, når mennesker med forskellig uddannelsesmæssig baggrund arbejder sammen. Tværfaglighed kan øge innovationsevnen med 50 procent Virksomheder, der satser på uddannelsesmæssig mangfoldighed i medarbejderstaben, øger deres sandsynlighed for at være innovative med 50 pct. Virksomheder vil altså kunne øge deres innovation betragteligt ved at ansætte personer med andre kompetencer og uddannelser end dem, der er repræsenteret i forvejen. Et team af teknisk-orienterede ingeniører vil f.eks. kunne få nye ideer og flere muligheder for at løse problemer ved at blive suppleret med designere, humanister eller handelshøjskoleuddannede. Uddannelse har betydning for en persons arbejdsmetode og netværk En persons uddannelsesmæssige baggrund har stor betydning for personens måde at tænke og handle på. Om man er historiker, filosof, økonom, designer, tømrer, kunstner eller ingeniør har naturligvis indflydelse på, hvad man kan, hvordan man spiller sammen med andre personer, og hvordan man griber en arbejdsopgave an. Samtidig har uddannelsen betydning for ens netværk, hvilket er en vigtig videnkilde for den virksomhed, man er ansat i. Ansættelsen af en ingeniør giver adgang til netværk af eksperter inden for højteknologiske områder, mens en sociolog kan betyde adgang til et netværk inden for kultur og samfundsvidenskab. Kun få virksomheder har højtuddannede ansat Forsknings- og Innovationsstyrelsens undersøgelse dokumenterer ligesom andre tidligere undersøgelser at der er mange kilder til virksomheders innovation. En meget vigtig kilde er højtuddannede medarbejdere. Virksomheder, der har højtuddannet arbejdskraft ansat, har over dobbelt så stor sandsynlighed for at være innovative, som virksomheder uden højtuddannet arbejdskraft. Kun 12 procent af de ansatte i den private sektor er højtuddannede. Antallet af højtuddannede varierer dog meget fra branche til branche. Inden for hotel- og restauration samt byggeri og transport er der kun få højtuddannede, mens der er en høj andel i videnservice-brancherne finansiering og forretningsservice. Figur 3. Andel ansatte med en lang videregående uddannelse Branche Fremstilling Byggeri Handel Hotel og restauration Transport Finansiering Forretningsservice Kultur og sport Samlet Lang videregående Uddannelse 8,9 pct. 5,3 pct. 8,8 pct. 2,6 pct. 6,5 pct. 18,9 pct. 34,4 pct. 15,7 pct. 12,1 pct. 17

18 Barrierer for større tværfaglighed Der er flere barrierer for at udnytte de potentialer, som øget mangfoldighed i medarbejdernes uddannelse har for virksomhedernes innovation. Blandt barriererne kan især nævnes: Få højtuddannede i de små og mellemstore virksomheder. I dag har kun pct. af virksomheder med under 50 ansatte højtuddannede medarbejdere ansat. Lille uddannelsesmæssig spredning i virksomhedernes ansættelser af højtuddannede. F.eks. er der mange grene af dansk erhvervsliv, der ikke har tradition for at ansætte humanister, designere og andre kreative personer. Manglende eller lille tværfaglighed i uddannelsessystemet. F.eks. kan der udvikles nye typer af uddannelser, som går på tværs af traditionelle fagretninger, eller gennemføres konkrete samarbejdsprojekter mellem undervisere, studerende og virksomheder på forskellige uddannelsesinstitutioner. 18

19 Hvordan kan øget tværfaglighed styrke innovationen? idéer fra konferencen Flere tværfaglige uddannelsesforløb Der bør etableres flere tværfaglige uddannelsesforløb og sommerskoler, hvor de studerende uddannes i at arbejde tværkulturelt/tværfagligt gennem IT-støttet undervisning. Og grupperne kobles til virksomheder, der ønsker innovation. Universitetsuddannelser skal bygge bro mellem faggrupper Universitetskandidater skal via deres studium rustes bedre til at forstå og interagere med andre faggrupper. Det skal ske ved at stille krav om studieophold eller fælles projektforløb med studerende fra andre institutioner/fagretninger. Bedre mulighed for at kombinere korte og lange uddannelser Unge, der har taget en kort uddannelse skal fx have mulighed for at tage en akademisk overbygningsuddannelse, hvis man ønsker at læse videre. Inspirationsrum med tværfaglige moderatorer Der bør etableres tværfaglige inspirationsrum fx på uddannelsesinstitutioner - hvor virksomheder, institutioner og andre kan udfordres og inspireres af studerende m.fl. til at finde på nye måder at se deres produkter og organisation. Center for den skjulte konkurrencefordel Centret skal forske i hvordan vi skaber og leder innovation, som bygger på den skjulte og kulturelle viden, som er basis for vores værdier og kreativitet. Og som skaber unikt design og oplevelsesprodukter mv., som er svære at kopiere. Flere kurser i innovation og entrepreneurskab i uddannelserne Undervisning i innovation og iværksætteri bør integreres i langt flere uddannelser både de korte, mellemlange og lange uddannelser. 19

20 Innovation og etnicitet Virksomheder, der ansætter udenlandske medarbejdere øger deres sandsynlighed for at være innovative med 30 pct. Mangfoldighed i medarbejderstaben er vigtig, når det handler om at understøtte innovation bredt i virksomheden. F.eks. kan ansættelse af personer med udenlandsk baggrund fra andre nordiske lande eller andre dele af verden have en positiv virkning på virksomheders innovation. Virksomheder, der ansætter udenlandske medarbejdere, øger deres sandsynlighed for at være innovative med 30 pct. En virksomhed med 20 medarbejdere, der i dag har én medarbejder med udenlandsk baggrund, vil f.eks. kunne styrke sin innovation med 30 pct., hvis virksomheden øger antallet til seks ansatte fra et bredt udsnit af lande. Globalisering øger virksomhedernes behov for mangfoldighed Øget markedskendskab eller markedsintelligens er for mange virksomheder helt afgørende for at kunne begå sig i en global verden. Her er etnisk og national mangfoldighed vigtig, fordi det giver en medarbejdersammensætning, der afspejler kundegruppen eller sikrer virksomheden forskellige lokale kompetencer. Et eksempel er TDC, der har haft succes med at ansætte medarbejdere med tyrkisk baggrund i sine salgsafdelinger for på den måde at få bedre adgang til den store gruppe af tyrkisktalende forbrugere i Danmark. Samtidig får TDC ny viden om behovene hos en kundegruppe dvs. de styrker den brugerdrevne innovation. Mange virksomheder ønsker at fremstå som åbensindede, internationale og socialt ansvarlige. Et sådant image kan styrke markedsføringen af virksomheden og gøre det lettere at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere fra hele verden. Danske virksomheder har få medarbejdere med udenlandsk baggrund I dag er 97 pct. af medarbejderne i den gennemsnitlige virksomhed danskere, mens 3 pct. har anden nationalitet end dansk. De mest mangfoldige virksomheder har 50 pct. danskere og 50 pct. med en anden nationalitet. Disse virksomheders udenlandske medarbejdere kommer desuden fra mange forskellige lande. 20

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Teknologiløft Wickmann, Jane; Fertin, Claus; Hansen, Hans Nørgaard; Jørgensen, Ole; Jørgensen, Werner; Knudsen, Heine; Munch-Andersen, Jørgen; Rygaard, Lars; Stoustrup, Jakob; van Wonterghem,

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Indledning Jeg er blevet bedt om på nogle få sider at beskrive det danske

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere