Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed"

Transkript

1 INNOVATIONDANMARK Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed - Ny viden og anbefalinger

2 Kolofon Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed Udgivet af Rådet for Teknologi og Innovation Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K Telefon: Telefax: Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon: Telefax: Hjemmeside: Publikationen kan også hentes på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside: ISBN (online): Design: Capteco A/S Foto: John McConnico Tryk: Grefta tryk A/S Oplag: 3000 stk. ISBN (trykt):

3 Forord Mennesker skaber innovation. En fremsynet innovationspolitik må interessere sig for de potentialer, der opstår i virksomhederne, når mennesker med forskellige kompetencer og kultur løser opgaver sammen. Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed er derfor et særligt indsatsområde i Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan InnovationDanmark Rådet for Teknologi og Innovation og Forsknings- og Innovationssstyrelsen har derfor udarbejdet analyserapporten Innovation og mangfoldighed, der præsenterer helt ny viden om sammenhængen mellem innovation og mangfoldighed i medarbejdersammensætningen. Rapporten, peger også på en række nye politiske indsatsområder, der kan fremme innovation gennem mangfoldighed. Rapporten blev offentliggjort ved konferencen 3rd Life den 10. oktober 2007 i København, hvor 150 beslutningstagere fra den offentlige og private sektor deltog. Formålet med konferencen var at få deltagernes idéer til, hvordan henholdsvis det politiske system og virksomhederne kan fremme innovation ved at bruge mangfoldighed som en aktiv ressource. Dette debatoplæg samler op på resultater og anbefalinger fra både analyserapporten og konferencen. Rådet vil gerne rette en stor tak til alle konferencedeltagerne for de mange bidrag og for at lægge et stort engagement for dagen. Endvidere ønsker rådet at takke de nordiske samarbejdspartnere - Nordisk Ministerråd, Nordisk Innovations Center og Nordisk Institut for Kvinde- og Kønsforskning - for bidrag til analyserapporten og konferencen. Rådet skal i de kommende måneder opdatere sin handlingsplan. Idéerne fra konferencen vil indgå som input i den proces. Samtidig vil perspektivrige idéer, der ligger uden for rådets ressortområde, blive videregivet til relevante ministerier og organisationer. Det er håbet, at debatoplægget herunder de mange konkrete idéer kan virke som inspirationskilde for beslutningstagere og virksomhedsledere, der ønsker at udnytte potentialerne i en mangfoldig og medarbejderdreven innovationsproces. Lars Mikkelgaard-Jensen Formand for Rådet for Teknologi og Innovation 3

4 Indhold Forord Indledning Mangfoldighed styrker den medarbejderdrevne innovation Sammenhængen mellem mangfoldighed, innovation og konkurrenceevne Mangfoldigheden i danske virksomheder Innovation og køn Innovation og uddannelse Innovation og etnicitet Innovation og alder Forslag til nye politiske indsatsområder Sådan bliver mangfoldighed en gevinst for virksomheden Idékatalog fra konferencen oversigt over deltagernes idéer Sådan er effektberegningerne i udført analyserapporten Sådan er mangfoldighed defineret i beregningerne Om konferencen 3rd Life Innovation og mangfoldighed Program for konferencen Deltagerliste

5 Indledning Rådet for Teknologi og Innovation og Forsknings- og Innovationsstyrelsen gennemfører et nordisk projekt om innovation og mangfoldighed. Projektet er et af indsatsområderne i Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan InnovationDanmark De nordiske samarbejdspartnere er Nordisk Ministerråd, Nordisk InnovationsCenter og Nordisk Institut for Kvindeog Kønsforskning. Sigtet med projektet er at belyse, at mangfoldighed kan være en innovativ og økonomisk ressource for virksomhederne. Dermed adskiller projektets fokus sig fra en række tidligere nordiske tiltag inden for mangfoldighed, der i højere grad har haft fokus på mangfoldighed som et led i virksomheders sociale og samfundsmæssige ansvar. Et væsentligt afsæt for projektet er det stigende fokus på medarbejdernes betydning for innovation i virksomhederne altså medarbejderdreven innovation. Det bliver stadig vigtigere for virksomhederne at inddrage medarbejderne aktivt og gøre brug af en mangfoldighed af kompetencer og ressourcer, når der skal udvikles nyt. I dag har mange virksomheder en høj bevidsthed om deres samfundsmæssige ansvar også betegnet Corporate Social Responsibilty. Ny viden tyder på, at der fremover ligger et stort vækstpotentiale i at virksomheder kobler deres innovationsprocesser sammen med det samfundsmæssige og sociale ansvar og dermed skaber Corporate Social Innovation. Rådet for Teknologi og Innovation vil i forbindelse med opdateringen af rådets handlingsplan udvikle initiativer og værktøjer, der kan understøtte danske virksomheder i at realisere vækstpotentialerne inden for bl.a. Corporate Social Innovation og medarbejderdreven innovation og mangfoldighed. Projektet har konkret til formål: At dokumentere sammenhængen mellem mangfoldighed og innovation i virksomhederne og at synliggøre under hvilke betingelser, at øget mangfoldighed skaber innovation og vækst. At beskrive potentialer, barrierer og udfordringer i forbindelse med øget mangfoldighed i virksomhederne. At lægge op til en nordisk debat om, hvordan det offentlige innovationsog uddannelsessystem kan understøtte virksomhedernes brug af mangfoldighed i innovationsprocesserne. Projektet består af følgende elementer: En analyserapport med titlen Innovation og mangfoldighed, der blev offentliggjort den 10. oktober 2007 En nordisk konference med titlen 3rd Life Innovation og mangfoldighed, der blev afholdt den 10. oktober 2007 på IT-Universitetet i København Nærværende debatoplæg Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed. Dette debatoplæg samler op på resultater og anbefalinger fra rapporten og konferencen. Debatoplægget er opdelt i en række temaer. Under hvert tema præsenteres dels resultater fra analyserapporten og dels et udpluk af de i alt 70 idéer og handlingsforslag, som deltagerne fremlagde på konferencen. I idekataloget bagerst er alle forslagene listet. Forslagene er gengivet uredigeret. Rådet for Teknologi og Innovation kan derfor ikke tages til indtægt for de nævnte forslag. Yderligere information om projektet kan findes på Her kan man bl.a. hente analyserapporten og se videoklip fra konferencen og web-tv-programmet Kan kvinder innovere? 5

6 Mangfoldighed styrker den medarbejderdrevne innovation Helt ny viden om effekten af mangfoldighed for virksomhedernes innovationskraft viser, at det kan betale sig at inddrage medarbejderne aktivt, når virksomhederne skal udvikle nyt. Samtidig bliver virksomhederne bedre til at forny sig, hvis de involverer en mangfoldighed af medarbejdere i udviklingsprocesserne. Medarbejderne har en afgørende rolle for innovation De mest innovative virksomheder har indset, at det ikke længere er nok, at det kun er en lille gruppe ledere og medarbejdere, der får idéerne til nye produkter og arbejdsgange. De arbejder derfor systematisk med at inddrage alle medarbejdere i udviklingsprocesserne fra produktionsmedarbejderne i fabrikshallen til sælgerne, ingeniørerne og lederne. Det sker ud fra erkendelsen af, at medarbejderne sidder med hver sin forskellige tilgang til arbejdet og dermed hver især har en vigtig viden om arbejdspladsen, som kollegaen eller chefen ikke nødvendigvis har. De virksomheder, der arbejder målrettet med den såkaldte medarbejderdrevne innovation, gennemfører bl.a. idéudviklings-workshops, hvor medarbejderne kommer med idéer til nye produkter eller bedre arbejdsgange. Andre virksomheder har indført tværfaglige udviklingsgrupper eller selvstyrende teams. Medarbejderdreven innovation betaler sig Det kan betale sig at inddrage medarbejderne i udviklingen af nye produkter og arbejdsprocesser. Det er dokumenteret i en national undersøgelse af medarbejderdreven innovation, som Rambøll Management foretog for LO i Undersøgelsen viser, at medarbejderdreven innovation fører til bedre resultater på bundlinien. Desuden får virksomhederne positive sidegevinster i form af mere tilfredse og motiverede medarbejdere. En ny rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen med titlen Innovation og mangfoldighed viser, at virksomheder, der har en mangfoldig medarbejdersammensætning, er ca. dobbelt så innovative som andre virksomheder. Nye beregninger viser store innovationsgevinster ved mangfoldighed I rapporten har et forskerhold fra Aalborg Universitet gennemført beregninger, der dokumenterer og sætter tal på innovationsgevinsten ved en mangfoldig medarbejderstab. Beregningerne baserer sig på en omfattende statistik fra danske virksomheder med over 20 ansatte og er repræsentativ for dansk erhvervsliv. Det er første gang, der foretages så omfattende beregninger af sammenhængen mellem innovation og mangfoldighed. Forskerne har undersøgt fire typer af mangfoldighed blandt medarbejdere i danske virksomheder mangfoldighed inden for køn, etnicitet, uddannelse og alder. Beregningerne viser, at de virksomheder, der er mest mangfoldige med hensyn til køn, etnicitet og uddannelse er ca. dobbelt så gode til at forny sig som andre virksomheder. For det store flertal af danske virksomheder, der ikke er særlig mangfoldige, kan der således være store innovative gevinster ved at øge mangfoldigheden i medarbejderstaben. Det kan f.eks. ske ved at ansætte flere kvinder eller medarbejdere med anden nationalitet end dansk eller anden uddannelsesmæssig baggrund end de eksisterende medarbejdere. Både virksomheder, der i dag ikke er innovative, og virksomheder, der allerede er innovative, kan forbedre deres innovationskraft ved at styrke mangfoldigheden. Gevinsten bliver endnu større med en mangfoldig medarbejderstab Virksomheder får større gevinster af den medarbejderdrevne innovation, hvis de samtidig arbejder strategisk med at sammensætte en mangfoldig medarbejderstab. Det skyldes, at virksomheder med en mangfoldig medarbejdersammensætning får flere og bedre idéer fra medarbejderne. 6

7 Forslag til initiativer, der fremmer innovation gennem mangfoldighed idéer fra konferencen TV-serie om virksomheder, der bruger mangfoldighed til at skabe innovation TV-serien skal følge virksomheder, som arbejder aktivt med at udnytte innovationspotentialet via mangfoldighed. Formålet er at få skabt opmærksomhed om potentialerne - særligt overfor de små og mellemstore virksomheder. E-læringsværktøj om innovation og mangfoldighed Værktøjet skal motivere og understøtte virksomheder og medarbejdere i at arbejde systematisk med innovation og mangfoldighed, og skal bl.a. rumme praktiske anvisninger, innovationskoncepter og cases. Innovationsrådgivere skal fremme medarbejderdreven innovation i SMV er De innovationseksperter og mentorer, der henvender sig til SMV er, skal have fokus på at rådgive om medarbejderdrevne innovationsprocesser. Netværk om medarbejderdreven innovation og mangfoldighed Der kunne etableres innovationsnetværk med fokus på medarbejderdreven innovation, som kan fungere som en platform for videndeling og samarbejde mellem videninstitutioner, organisationer og virksomheder. Mangfoldighed ind i eksisterende innovationsordninger Det bør undersøges, om mangfoldighed inden for bl.a. køn, uddannelse og etnicitet i højere grad kan indtænkes i eksisterende innovationsordninger. Det kan fx være i forhold til deltagerne i projekter eller målgruppen for aktiviteterne. Strategi for design for alle i virksomhederne Kendskabet til og implementering af en strategi i virksomhederne for design for alle skal udbredes. Det vil forbedre rammerne for en mangfoldig medarbejdersammensætning i virksomheder og organisationer. 7

8

9 Sammenhængen mellem mangfoldighed, innovation og konkurrenceevne Bundlinien siger noget om virksomhedens præstationer i går. Innovationskraften siger noget om virksomhedens mulighed for at præstere i fremtiden. Der er mange kilder til vedvarende og langsigtet økonomisk vækst både for samfundet generelt og for den enkelte virksomhed. Økonomisk stabilitet, lav rente og inflation, et effektivt og veluddannet arbejdsmarked m.v. er vigtige elementer. Innovation er en anden væsentlig kilde til vækst. Hold øje med innovationskraften Den globale konkurrence stiller store krav til virksomhedernes omstillingsevne. Derfor er det de virksomheder, der forstår at forny deres produkter og ydelser og tilpasse sig nye skiftende markeder, der har bedst chancer for at fastholde eller styrke deres konkurrenceevne og dermed klare sig i den globale økonomi. Hvor bundlinien siger noget om virksomhedens præstationer i går, siger innovationskraften i stedet noget om virksomhedens mulighed for at præstere i fremtiden. Hvor vi har været vant til at have fokus på virksomhedens bundlinie, skal vi fremover være lige så opmærksomme på virksomhedens innovationskraft. Tal fra OECD viser, at over halvdelen af væksten i mange vestlige lande siden 1970 erne skyldes investeringer i viden, innovation og menneskelige ressourcer. Innovation kan antage mange forskellige former. Det kan f.eks. være, når en maskinarbejder får en god idé, der gør produktionen billigere og mere effektiv. Eller når en forsker i en bioteknologisk virksomhed patenterer et forskningsresultat, som skaber grundlaget for et nyt lægemiddel. Det kan også være en marketingsmedarbejder, som afdækker et nyt behov hos en kundegruppe og sammen med udviklingsafdelingen og kunderne udvikler et helt nyt produkt, der imødekommer denne kundegruppes særlige ønsker. Det handler om mennesker Innovation drejer sig altså ikke bare om ny teknologi. Innovation drejer sig først og fremmest om mennesker. Innovation handler om, i hvor høj grad medarbejderne evner at tilegne sig viden og omsætte den til nye ideer, der har værdi for virksomheden. Innovation handler også om den enkelte medarbejders viden, omstillingsevne og kompetencer. Disse forhold er nødvendige men ikke tilstrækkelige betingelser for innovation. Det er samtidigt afgørende, i hvor høj grad virksomheden formår at bruge, udvikle og udnytte medarbejdernes kompetencer og viden til at omstille og skabe fornyelse i virksomheden. Innovation hvad dækker det? Innovationen i en virksomhed omfatter alle de aktiviteter, der har som mål at introducere nye eller væsentligt forbedrede varer, tjenesteydelser eller processer internt i virksomheden (OECD s definition, Oslo-manualen). Innovation handler med andre ord om at omsætte nytænkning til kommerciel værdi. 9

10 Klar sammenhæng mellem mangfoldighed, innovation og bundlinie En mangfoldig medarbejdersammensætning i virksomheden fører til øget innovation, og øget innovation fører til økonomisk gevinst. Forklaringen er, at mangfoldighed styrker virksomhedernes kompetencer og evne til at tilegne sig og bruge viden. En bred vifte af kompetencer styrker kreativiteten og muligheden for at få nye og frugtbare ideer. Desuden får virksomheden adgang til et bredere rekrutteringsgrundlag og dermed en større talentmasse, når der skal ansættes nye medarbejdere. Der er fortsat brug for mere viden og forskning om innovation og mangfoldighed Med rapporten Innovation og mangfoldighed er der skabt helt ny viden om sammenhængen mellem mangfoldighed og innovation i virksomhederne. Der mangler dog fortsat en sammenhængende og systematisk forskning og viden om mangfoldighed i relation til innovation. En række danske og internationale undersøgelser peger på, at mangfoldighed fører til økonomiske gevinster for virksomhederne. Disse undersøgelser har primært haft fokus på virksomhedernes bundlinie og ikke på innovation. Økonomisk forskning bl.a. fra OECD viser imidlertid, at der er en positiv sammenhæng mellem innovation og virksomhedernes økonomiske præstationer. Der er således en klar sammenhæng mellem mangfoldighed, innovation og virksomhedens bundlinie, jf. figur 1. Figur 1. Sammenhængen mellem mangfoldighed, innovation og bundlinie i virksomhederne Mangfoldig medarbejderstab Øger medarbejdernes innovationskompetencer Giver mere innovation Giver bedre bundlinie 10

11 Behov for mere forskning og viden om innovation og mangfoldighed - anbefalinger fra rapporten Målrettet forskning om innovation og mangfoldighed Der kunne fx iværksættes et strategisk forskningsprogram. Nye forskningsprojekter kan bl.a. belyse effekter af mangfoldighed på organisationsforandring og innovation samt nye ledelsesudfordringer af mangfoldighed, specielt i SMV er, hvor mangfoldighed ses som en ressource. Systematisk videngenerering og udveksling mellem de nordiske lande Der kunne fx etableres et nordisk mangfoldigheds-innovationsindeks, der måler virksomhedernes brug af mangfoldighed i de nordiske lande. Der kunne også udarbejdes en nordisk policyguide for mangfoldighedsinnovation, der baserer sig på de nordiske landes erfaringer med politiske initiativer på området. 11

12

13 Mangfoldigheden i danske virksomheder Det står ikke så godt til med mangfoldigheden i danske virksomheder, når det gælder sammensætningen af medarbejderne. I den typiske danske virksomhed er næsten alle medarbejdere mænd med dansk nationalitet og et lavt eller mellemlangt uddannelsesniveau. Generelt er mangfoldighedsniveauet lavt i danske virksomheder Danske virksomheder er generelt set ikke er særlig mangfoldige, især når det gælder etnicitet, uddannelse og køn. I den gennemsnitlige danske virksomhed har kun 3 pct. af medarbejderne en anden nationalitet end dansk, der er ingen eller kun få højtuddannede, og kun 25 pct. af medarbejderne er kvinder. Kun når det gælder aldersfordelingen blandt medarbejderne er danske virksomheder generelt set mangfoldige. De fleste virksomheder har således alle aldersgrupper repræsenteret i medarbejderstaben. Nogle virksomheder er dog langt fremme med mangfoldighed Der er et langt spring fra gennemsnittet af virksomheder til de virksomheder, der er mest mangfoldige. Det tyder på, at der er et stort potentiale for at styrke mangfoldigheden i danske virksomheder. En virksomhedsstrategi for mangfoldighed kræver grundlæggende ressourcer, ledelsesmæssig opbakning, inddragelse af medarbejdere og en god organisation. Men virksomhederne har meget forskellige strategier for, hvordan de i praksis griber mangfoldighedsledelsen an. At arbejde strategisk for en større mangfoldighed blandt medarbejderne er en effektiv måde at understøtte innovationen. Det drejer sig ikke kun om virksomhedernes udviklingsafdelinger, men om mangfoldighed på alle niveauer og områder både internt og i forhold til kunder, leverandører mm. Volvo bruger mangfoldighed som en innovativ ressource Volvo har bl.a. haft stor succes med at ansætte medarbejdere med spansk og/ eller sydamerikansk baggrund i sine salgsafdelinger i USA for ad den vej at få bedre kontakt til de spansktalende forbrugere. For Volvo har det ikke alene betydet, at man kommer tættere på sine kunder, når man taler kundernes sprog. Man har også fået ny viden om kundernes behov. Den viden kan man bruge til at tilpasse nye biler til denne særlige kundegruppe dvs. til at styrke den brugerdrevne innovation. 13

14 Innovation og køn Virksomheder, der har en balance mellem mandlige og kvindelige medarbejdere, er dobbelt så innovative som andre virksomheder. Kun cirka en fjerdedel af medarbejderne i danske virksomheder er kvinder Danske virksomheder inden for den private sektor er ikke særlig mangfoldige, når det gælder medarbejdernes fordeling på kønnene. I den gennemsnitlige danske virksomhed er kun omkring 25 pct. af de ansatte kvinder. I knap 60 pct. af virksomhederne er kvindernes andel endnu lavere. Beregninger, som forskere fra Aalborg Universitet har udført for Forskningsog Innovationsstyrelsen, viser, at virksomhederne kan øge deres sandsynlighed for at innovere med 110 pct., hvis de øger andelen af kvinder fra 25 pct. til 40 til pct. Virksomhederne bliver med andre ord bedre til at forny sig og udvikle nye produkter og serviceydelser, når der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd. Mænd og kvinder har forskelligt perspektiv Det skyldes, at kvinder og mænd bringer forskellige perspektiver ind i en arbejdssituation, som kan skabe bedre løsninger for virksomhederne. Det har den svenske bilproducent Volvo erfaret i praksis. Volvo har arbejdet aktivt med at inddrage kvinder i produktudviklingen. Det har ført til udvikling af helt nye teknologier og delprodukter, der benyttes i nye Volvo-modeller. En anden gevinst ved at have fokus på kønsmæssig mangfoldighed er, at virksomhederne får adgang til et bredere rekrutteringsgrundlag og dermed til en større talentmasse. Udfordringer i forhold til at skabe bedre kønslig balance Der er især to store udfordringer, når det handler om at udnytte potentialerne i en kønsmæssigt mangfoldig medarbejdersammensætning i virksomhederne: 1 2 At få ansat flere kvinder i de mandedominerede brancher i dansk erhvervsliv. Især industrien og byggeriet er domineret af mænd. Udfordringen er især stor for de højteknologiske brancher, hvor kun ca. 30 pct. af de ansatte er kvinder, og hvor der stilles krav om løbende fornyelse og innovation for at overleve. At få flere kvinder i lederstillinger og i bestyrelser. I de 30 største danske virksomheder er kun 8 pct. af toplederne kvinder. Og kun 22 pct. af bestyrelsesmedlemmerne i de danske børsnoterede aktieselskaber er kvinder. En omfattende undersøgelse har ellers påvist, at danske virksomheder med kvinder i topledelsen har et bedre økonomisk afkast end andre virksomheder. Figur 2. Fakta om fordelingen af mænd og kvinder i danske virksomheder Køn Branche Mand Kvinde Fremstilling 71,4 pct. 28,6 pct. Byggeri 90,6 pct. 9,4 pct. Handel 65,4 pct. 34,6 pct. Hotel og restauration 44,6 pct. 55,4 pct. Transport 79,7 pct. 20,3 pct. Finansiering 46,8 pct. 53,2 pct. Forretningsservice 57,8 pct. 42,2 pct. Kultur og sport 54,0 pct. 46,0 pct. Samlet 69,2 pct. 30,8 pct. Kilde: DAMVAD og Aalborg Universitet 14

15 Hvad kan man gøre for at skabe en mere lige balance mellem kønnene i virksomhederne til gavn for innovationen? idéer fra konferencen Obligatorisk praktik i folkeskolen i både tekniske og sociale fag Alle skolebørn skal i praktik i både et teknisk og et socialt orienteret fag, så det sikres, at både piger og drenge stifter bekendtskab med begge typer af fag. Det kan på sigt føre til en bredere interesse for fag, der i dag domineres af det ene køn. Fifty-fifty barselsorlov til kvinder og mænd Man kunne indføre den islandske model, hvor mænd og kvinder skal deles ligeligt om barselsorloven. Det vil gøre det mere attraktivt for virksomhederne at ansætte kvinder. Kontakt-database over kvindelige bestyrelseskandidater Der kunne etableres en database over kvindelige bestyrelseskandidater, som også kan formidle kontakten mellem virksomheder og interesserede kandidater. Kønsneutrale titler og stilingsbetegnelser For at jobbene kan appellere til begge køn bør sprogbruget omkring stillingsbetegnelser og titler ændres fra køn til funktion, sådan som man har gjort i Norge. Brandmand kunne fx hedde brandbekæmper eller brandslukker Krav om repræsentation af begge køn i virksomhedsbestyrelser Efter norsk model kunne der fastsættes regler for, at begge køn skal være repræsenteret i virksomhedsbestyrelser evt. med en minimumsandel af hvert køn. 15

16

17 Innovation og uddannelse Virksomheder, der satser på uddannelsesmæssig mangfoldighed i medarbejderstaben, øger deres sandsynlighed for at være innovative med 50 pct. Det skaber innovation, når mennesker med forskellig uddannelsesmæssig baggrund arbejder sammen. Tværfaglighed kan øge innovationsevnen med 50 procent Virksomheder, der satser på uddannelsesmæssig mangfoldighed i medarbejderstaben, øger deres sandsynlighed for at være innovative med 50 pct. Virksomheder vil altså kunne øge deres innovation betragteligt ved at ansætte personer med andre kompetencer og uddannelser end dem, der er repræsenteret i forvejen. Et team af teknisk-orienterede ingeniører vil f.eks. kunne få nye ideer og flere muligheder for at løse problemer ved at blive suppleret med designere, humanister eller handelshøjskoleuddannede. Uddannelse har betydning for en persons arbejdsmetode og netværk En persons uddannelsesmæssige baggrund har stor betydning for personens måde at tænke og handle på. Om man er historiker, filosof, økonom, designer, tømrer, kunstner eller ingeniør har naturligvis indflydelse på, hvad man kan, hvordan man spiller sammen med andre personer, og hvordan man griber en arbejdsopgave an. Samtidig har uddannelsen betydning for ens netværk, hvilket er en vigtig videnkilde for den virksomhed, man er ansat i. Ansættelsen af en ingeniør giver adgang til netværk af eksperter inden for højteknologiske områder, mens en sociolog kan betyde adgang til et netværk inden for kultur og samfundsvidenskab. Kun få virksomheder har højtuddannede ansat Forsknings- og Innovationsstyrelsens undersøgelse dokumenterer ligesom andre tidligere undersøgelser at der er mange kilder til virksomheders innovation. En meget vigtig kilde er højtuddannede medarbejdere. Virksomheder, der har højtuddannet arbejdskraft ansat, har over dobbelt så stor sandsynlighed for at være innovative, som virksomheder uden højtuddannet arbejdskraft. Kun 12 procent af de ansatte i den private sektor er højtuddannede. Antallet af højtuddannede varierer dog meget fra branche til branche. Inden for hotel- og restauration samt byggeri og transport er der kun få højtuddannede, mens der er en høj andel i videnservice-brancherne finansiering og forretningsservice. Figur 3. Andel ansatte med en lang videregående uddannelse Branche Fremstilling Byggeri Handel Hotel og restauration Transport Finansiering Forretningsservice Kultur og sport Samlet Lang videregående Uddannelse 8,9 pct. 5,3 pct. 8,8 pct. 2,6 pct. 6,5 pct. 18,9 pct. 34,4 pct. 15,7 pct. 12,1 pct. 17

18 Barrierer for større tværfaglighed Der er flere barrierer for at udnytte de potentialer, som øget mangfoldighed i medarbejdernes uddannelse har for virksomhedernes innovation. Blandt barriererne kan især nævnes: Få højtuddannede i de små og mellemstore virksomheder. I dag har kun pct. af virksomheder med under 50 ansatte højtuddannede medarbejdere ansat. Lille uddannelsesmæssig spredning i virksomhedernes ansættelser af højtuddannede. F.eks. er der mange grene af dansk erhvervsliv, der ikke har tradition for at ansætte humanister, designere og andre kreative personer. Manglende eller lille tværfaglighed i uddannelsessystemet. F.eks. kan der udvikles nye typer af uddannelser, som går på tværs af traditionelle fagretninger, eller gennemføres konkrete samarbejdsprojekter mellem undervisere, studerende og virksomheder på forskellige uddannelsesinstitutioner. 18

19 Hvordan kan øget tværfaglighed styrke innovationen? idéer fra konferencen Flere tværfaglige uddannelsesforløb Der bør etableres flere tværfaglige uddannelsesforløb og sommerskoler, hvor de studerende uddannes i at arbejde tværkulturelt/tværfagligt gennem IT-støttet undervisning. Og grupperne kobles til virksomheder, der ønsker innovation. Universitetsuddannelser skal bygge bro mellem faggrupper Universitetskandidater skal via deres studium rustes bedre til at forstå og interagere med andre faggrupper. Det skal ske ved at stille krav om studieophold eller fælles projektforløb med studerende fra andre institutioner/fagretninger. Bedre mulighed for at kombinere korte og lange uddannelser Unge, der har taget en kort uddannelse skal fx have mulighed for at tage en akademisk overbygningsuddannelse, hvis man ønsker at læse videre. Inspirationsrum med tværfaglige moderatorer Der bør etableres tværfaglige inspirationsrum fx på uddannelsesinstitutioner - hvor virksomheder, institutioner og andre kan udfordres og inspireres af studerende m.fl. til at finde på nye måder at se deres produkter og organisation. Center for den skjulte konkurrencefordel Centret skal forske i hvordan vi skaber og leder innovation, som bygger på den skjulte og kulturelle viden, som er basis for vores værdier og kreativitet. Og som skaber unikt design og oplevelsesprodukter mv., som er svære at kopiere. Flere kurser i innovation og entrepreneurskab i uddannelserne Undervisning i innovation og iværksætteri bør integreres i langt flere uddannelser både de korte, mellemlange og lange uddannelser. 19

20 Innovation og etnicitet Virksomheder, der ansætter udenlandske medarbejdere øger deres sandsynlighed for at være innovative med 30 pct. Mangfoldighed i medarbejderstaben er vigtig, når det handler om at understøtte innovation bredt i virksomheden. F.eks. kan ansættelse af personer med udenlandsk baggrund fra andre nordiske lande eller andre dele af verden have en positiv virkning på virksomheders innovation. Virksomheder, der ansætter udenlandske medarbejdere, øger deres sandsynlighed for at være innovative med 30 pct. En virksomhed med 20 medarbejdere, der i dag har én medarbejder med udenlandsk baggrund, vil f.eks. kunne styrke sin innovation med 30 pct., hvis virksomheden øger antallet til seks ansatte fra et bredt udsnit af lande. Globalisering øger virksomhedernes behov for mangfoldighed Øget markedskendskab eller markedsintelligens er for mange virksomheder helt afgørende for at kunne begå sig i en global verden. Her er etnisk og national mangfoldighed vigtig, fordi det giver en medarbejdersammensætning, der afspejler kundegruppen eller sikrer virksomheden forskellige lokale kompetencer. Et eksempel er TDC, der har haft succes med at ansætte medarbejdere med tyrkisk baggrund i sine salgsafdelinger for på den måde at få bedre adgang til den store gruppe af tyrkisktalende forbrugere i Danmark. Samtidig får TDC ny viden om behovene hos en kundegruppe dvs. de styrker den brugerdrevne innovation. Mange virksomheder ønsker at fremstå som åbensindede, internationale og socialt ansvarlige. Et sådant image kan styrke markedsføringen af virksomheden og gøre det lettere at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere fra hele verden. Danske virksomheder har få medarbejdere med udenlandsk baggrund I dag er 97 pct. af medarbejderne i den gennemsnitlige virksomhed danskere, mens 3 pct. har anden nationalitet end dansk. De mest mangfoldige virksomheder har 50 pct. danskere og 50 pct. med en anden nationalitet. Disse virksomheders udenlandske medarbejdere kommer desuden fra mange forskellige lande. 20

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Resumé Innovation og mangfoldighed

Resumé Innovation og mangfoldighed Resumé Innovation og mangfoldighed Ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation Oktober 2007 Innovation og mangfoldighed Ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation Resumé Udarbejdet

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Effekter af medarbejderinddragelse: Innovation, produktivitet og andre gevinster

Effekter af medarbejderinddragelse: Innovation, produktivitet og andre gevinster Effekter af medarbejderinddragelse: Innovation, produktivitet og andre gevinster Af Mia Reinholt Chefkonsulent i DAMVAD og adjunkt ved Copenhagen Business School 1 Præsentationens centrale punkter Fra

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

program for brugerdreven innovation

program for brugerdreven innovation Det vidste du ikke om program for brugerdreven innovation Resultater af midtvejsevalueringen af program for brugerdreven innovation www.brugerdreveninnovation.dk www.ebst.dk Første program af sin slags

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark?

Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark? LO s arbejdsmarkeds- uddannelses- og erhvervspolitiske konference 2013 Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark? Erhvervspolitisk konsulent Henrik Keinicke Dansk Metals

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland

Professionshøjskolen University College Sjælland Professionshøjskolen University College Sjælland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7.

Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7. TALE Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7. maj 2009 07-05-2009 J.nr. 2009-3974 (2009-0005757) Ligestillingsafdelingen/asm

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering TEMADRØFTELSE 1 B Nøgler til bedre rekruttering Inge-Lisbeth Nygaard, Århus Kommune Astrid Jensen, Sønderborg Kommune Henrik Sønderskov, Forsvaret Jawad Sundoo, Forsvaret Kirstine Østergaard, Undervisningsministeriet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Vejle 23. september 2010 Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Forskellige tilgange: Kompetenceafklaring Kompetenceudvikling Sproglig opkvalificering

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere