Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed"

Transkript

1 INNOVATIONDANMARK Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed - Ny viden og anbefalinger

2 Kolofon Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed Udgivet af Rådet for Teknologi og Innovation Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K Telefon: Telefax: Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon: Telefax: Hjemmeside: Publikationen kan også hentes på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside: ISBN (online): Design: Capteco A/S Foto: John McConnico Tryk: Grefta tryk A/S Oplag: 3000 stk. ISBN (trykt):

3 Forord Mennesker skaber innovation. En fremsynet innovationspolitik må interessere sig for de potentialer, der opstår i virksomhederne, når mennesker med forskellige kompetencer og kultur løser opgaver sammen. Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed er derfor et særligt indsatsområde i Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan InnovationDanmark Rådet for Teknologi og Innovation og Forsknings- og Innovationssstyrelsen har derfor udarbejdet analyserapporten Innovation og mangfoldighed, der præsenterer helt ny viden om sammenhængen mellem innovation og mangfoldighed i medarbejdersammensætningen. Rapporten, peger også på en række nye politiske indsatsområder, der kan fremme innovation gennem mangfoldighed. Rapporten blev offentliggjort ved konferencen 3rd Life den 10. oktober 2007 i København, hvor 150 beslutningstagere fra den offentlige og private sektor deltog. Formålet med konferencen var at få deltagernes idéer til, hvordan henholdsvis det politiske system og virksomhederne kan fremme innovation ved at bruge mangfoldighed som en aktiv ressource. Dette debatoplæg samler op på resultater og anbefalinger fra både analyserapporten og konferencen. Rådet vil gerne rette en stor tak til alle konferencedeltagerne for de mange bidrag og for at lægge et stort engagement for dagen. Endvidere ønsker rådet at takke de nordiske samarbejdspartnere - Nordisk Ministerråd, Nordisk Innovations Center og Nordisk Institut for Kvinde- og Kønsforskning - for bidrag til analyserapporten og konferencen. Rådet skal i de kommende måneder opdatere sin handlingsplan. Idéerne fra konferencen vil indgå som input i den proces. Samtidig vil perspektivrige idéer, der ligger uden for rådets ressortområde, blive videregivet til relevante ministerier og organisationer. Det er håbet, at debatoplægget herunder de mange konkrete idéer kan virke som inspirationskilde for beslutningstagere og virksomhedsledere, der ønsker at udnytte potentialerne i en mangfoldig og medarbejderdreven innovationsproces. Lars Mikkelgaard-Jensen Formand for Rådet for Teknologi og Innovation 3

4 Indhold Forord Indledning Mangfoldighed styrker den medarbejderdrevne innovation Sammenhængen mellem mangfoldighed, innovation og konkurrenceevne Mangfoldigheden i danske virksomheder Innovation og køn Innovation og uddannelse Innovation og etnicitet Innovation og alder Forslag til nye politiske indsatsområder Sådan bliver mangfoldighed en gevinst for virksomheden Idékatalog fra konferencen oversigt over deltagernes idéer Sådan er effektberegningerne i udført analyserapporten Sådan er mangfoldighed defineret i beregningerne Om konferencen 3rd Life Innovation og mangfoldighed Program for konferencen Deltagerliste

5 Indledning Rådet for Teknologi og Innovation og Forsknings- og Innovationsstyrelsen gennemfører et nordisk projekt om innovation og mangfoldighed. Projektet er et af indsatsområderne i Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan InnovationDanmark De nordiske samarbejdspartnere er Nordisk Ministerråd, Nordisk InnovationsCenter og Nordisk Institut for Kvindeog Kønsforskning. Sigtet med projektet er at belyse, at mangfoldighed kan være en innovativ og økonomisk ressource for virksomhederne. Dermed adskiller projektets fokus sig fra en række tidligere nordiske tiltag inden for mangfoldighed, der i højere grad har haft fokus på mangfoldighed som et led i virksomheders sociale og samfundsmæssige ansvar. Et væsentligt afsæt for projektet er det stigende fokus på medarbejdernes betydning for innovation i virksomhederne altså medarbejderdreven innovation. Det bliver stadig vigtigere for virksomhederne at inddrage medarbejderne aktivt og gøre brug af en mangfoldighed af kompetencer og ressourcer, når der skal udvikles nyt. I dag har mange virksomheder en høj bevidsthed om deres samfundsmæssige ansvar også betegnet Corporate Social Responsibilty. Ny viden tyder på, at der fremover ligger et stort vækstpotentiale i at virksomheder kobler deres innovationsprocesser sammen med det samfundsmæssige og sociale ansvar og dermed skaber Corporate Social Innovation. Rådet for Teknologi og Innovation vil i forbindelse med opdateringen af rådets handlingsplan udvikle initiativer og værktøjer, der kan understøtte danske virksomheder i at realisere vækstpotentialerne inden for bl.a. Corporate Social Innovation og medarbejderdreven innovation og mangfoldighed. Projektet har konkret til formål: At dokumentere sammenhængen mellem mangfoldighed og innovation i virksomhederne og at synliggøre under hvilke betingelser, at øget mangfoldighed skaber innovation og vækst. At beskrive potentialer, barrierer og udfordringer i forbindelse med øget mangfoldighed i virksomhederne. At lægge op til en nordisk debat om, hvordan det offentlige innovationsog uddannelsessystem kan understøtte virksomhedernes brug af mangfoldighed i innovationsprocesserne. Projektet består af følgende elementer: En analyserapport med titlen Innovation og mangfoldighed, der blev offentliggjort den 10. oktober 2007 En nordisk konference med titlen 3rd Life Innovation og mangfoldighed, der blev afholdt den 10. oktober 2007 på IT-Universitetet i København Nærværende debatoplæg Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed. Dette debatoplæg samler op på resultater og anbefalinger fra rapporten og konferencen. Debatoplægget er opdelt i en række temaer. Under hvert tema præsenteres dels resultater fra analyserapporten og dels et udpluk af de i alt 70 idéer og handlingsforslag, som deltagerne fremlagde på konferencen. I idekataloget bagerst er alle forslagene listet. Forslagene er gengivet uredigeret. Rådet for Teknologi og Innovation kan derfor ikke tages til indtægt for de nævnte forslag. Yderligere information om projektet kan findes på Her kan man bl.a. hente analyserapporten og se videoklip fra konferencen og web-tv-programmet Kan kvinder innovere? 5

6 Mangfoldighed styrker den medarbejderdrevne innovation Helt ny viden om effekten af mangfoldighed for virksomhedernes innovationskraft viser, at det kan betale sig at inddrage medarbejderne aktivt, når virksomhederne skal udvikle nyt. Samtidig bliver virksomhederne bedre til at forny sig, hvis de involverer en mangfoldighed af medarbejdere i udviklingsprocesserne. Medarbejderne har en afgørende rolle for innovation De mest innovative virksomheder har indset, at det ikke længere er nok, at det kun er en lille gruppe ledere og medarbejdere, der får idéerne til nye produkter og arbejdsgange. De arbejder derfor systematisk med at inddrage alle medarbejdere i udviklingsprocesserne fra produktionsmedarbejderne i fabrikshallen til sælgerne, ingeniørerne og lederne. Det sker ud fra erkendelsen af, at medarbejderne sidder med hver sin forskellige tilgang til arbejdet og dermed hver især har en vigtig viden om arbejdspladsen, som kollegaen eller chefen ikke nødvendigvis har. De virksomheder, der arbejder målrettet med den såkaldte medarbejderdrevne innovation, gennemfører bl.a. idéudviklings-workshops, hvor medarbejderne kommer med idéer til nye produkter eller bedre arbejdsgange. Andre virksomheder har indført tværfaglige udviklingsgrupper eller selvstyrende teams. Medarbejderdreven innovation betaler sig Det kan betale sig at inddrage medarbejderne i udviklingen af nye produkter og arbejdsprocesser. Det er dokumenteret i en national undersøgelse af medarbejderdreven innovation, som Rambøll Management foretog for LO i Undersøgelsen viser, at medarbejderdreven innovation fører til bedre resultater på bundlinien. Desuden får virksomhederne positive sidegevinster i form af mere tilfredse og motiverede medarbejdere. En ny rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen med titlen Innovation og mangfoldighed viser, at virksomheder, der har en mangfoldig medarbejdersammensætning, er ca. dobbelt så innovative som andre virksomheder. Nye beregninger viser store innovationsgevinster ved mangfoldighed I rapporten har et forskerhold fra Aalborg Universitet gennemført beregninger, der dokumenterer og sætter tal på innovationsgevinsten ved en mangfoldig medarbejderstab. Beregningerne baserer sig på en omfattende statistik fra danske virksomheder med over 20 ansatte og er repræsentativ for dansk erhvervsliv. Det er første gang, der foretages så omfattende beregninger af sammenhængen mellem innovation og mangfoldighed. Forskerne har undersøgt fire typer af mangfoldighed blandt medarbejdere i danske virksomheder mangfoldighed inden for køn, etnicitet, uddannelse og alder. Beregningerne viser, at de virksomheder, der er mest mangfoldige med hensyn til køn, etnicitet og uddannelse er ca. dobbelt så gode til at forny sig som andre virksomheder. For det store flertal af danske virksomheder, der ikke er særlig mangfoldige, kan der således være store innovative gevinster ved at øge mangfoldigheden i medarbejderstaben. Det kan f.eks. ske ved at ansætte flere kvinder eller medarbejdere med anden nationalitet end dansk eller anden uddannelsesmæssig baggrund end de eksisterende medarbejdere. Både virksomheder, der i dag ikke er innovative, og virksomheder, der allerede er innovative, kan forbedre deres innovationskraft ved at styrke mangfoldigheden. Gevinsten bliver endnu større med en mangfoldig medarbejderstab Virksomheder får større gevinster af den medarbejderdrevne innovation, hvis de samtidig arbejder strategisk med at sammensætte en mangfoldig medarbejderstab. Det skyldes, at virksomheder med en mangfoldig medarbejdersammensætning får flere og bedre idéer fra medarbejderne. 6

7 Forslag til initiativer, der fremmer innovation gennem mangfoldighed idéer fra konferencen TV-serie om virksomheder, der bruger mangfoldighed til at skabe innovation TV-serien skal følge virksomheder, som arbejder aktivt med at udnytte innovationspotentialet via mangfoldighed. Formålet er at få skabt opmærksomhed om potentialerne - særligt overfor de små og mellemstore virksomheder. E-læringsværktøj om innovation og mangfoldighed Værktøjet skal motivere og understøtte virksomheder og medarbejdere i at arbejde systematisk med innovation og mangfoldighed, og skal bl.a. rumme praktiske anvisninger, innovationskoncepter og cases. Innovationsrådgivere skal fremme medarbejderdreven innovation i SMV er De innovationseksperter og mentorer, der henvender sig til SMV er, skal have fokus på at rådgive om medarbejderdrevne innovationsprocesser. Netværk om medarbejderdreven innovation og mangfoldighed Der kunne etableres innovationsnetværk med fokus på medarbejderdreven innovation, som kan fungere som en platform for videndeling og samarbejde mellem videninstitutioner, organisationer og virksomheder. Mangfoldighed ind i eksisterende innovationsordninger Det bør undersøges, om mangfoldighed inden for bl.a. køn, uddannelse og etnicitet i højere grad kan indtænkes i eksisterende innovationsordninger. Det kan fx være i forhold til deltagerne i projekter eller målgruppen for aktiviteterne. Strategi for design for alle i virksomhederne Kendskabet til og implementering af en strategi i virksomhederne for design for alle skal udbredes. Det vil forbedre rammerne for en mangfoldig medarbejdersammensætning i virksomheder og organisationer. 7

8

9 Sammenhængen mellem mangfoldighed, innovation og konkurrenceevne Bundlinien siger noget om virksomhedens præstationer i går. Innovationskraften siger noget om virksomhedens mulighed for at præstere i fremtiden. Der er mange kilder til vedvarende og langsigtet økonomisk vækst både for samfundet generelt og for den enkelte virksomhed. Økonomisk stabilitet, lav rente og inflation, et effektivt og veluddannet arbejdsmarked m.v. er vigtige elementer. Innovation er en anden væsentlig kilde til vækst. Hold øje med innovationskraften Den globale konkurrence stiller store krav til virksomhedernes omstillingsevne. Derfor er det de virksomheder, der forstår at forny deres produkter og ydelser og tilpasse sig nye skiftende markeder, der har bedst chancer for at fastholde eller styrke deres konkurrenceevne og dermed klare sig i den globale økonomi. Hvor bundlinien siger noget om virksomhedens præstationer i går, siger innovationskraften i stedet noget om virksomhedens mulighed for at præstere i fremtiden. Hvor vi har været vant til at have fokus på virksomhedens bundlinie, skal vi fremover være lige så opmærksomme på virksomhedens innovationskraft. Tal fra OECD viser, at over halvdelen af væksten i mange vestlige lande siden 1970 erne skyldes investeringer i viden, innovation og menneskelige ressourcer. Innovation kan antage mange forskellige former. Det kan f.eks. være, når en maskinarbejder får en god idé, der gør produktionen billigere og mere effektiv. Eller når en forsker i en bioteknologisk virksomhed patenterer et forskningsresultat, som skaber grundlaget for et nyt lægemiddel. Det kan også være en marketingsmedarbejder, som afdækker et nyt behov hos en kundegruppe og sammen med udviklingsafdelingen og kunderne udvikler et helt nyt produkt, der imødekommer denne kundegruppes særlige ønsker. Det handler om mennesker Innovation drejer sig altså ikke bare om ny teknologi. Innovation drejer sig først og fremmest om mennesker. Innovation handler om, i hvor høj grad medarbejderne evner at tilegne sig viden og omsætte den til nye ideer, der har værdi for virksomheden. Innovation handler også om den enkelte medarbejders viden, omstillingsevne og kompetencer. Disse forhold er nødvendige men ikke tilstrækkelige betingelser for innovation. Det er samtidigt afgørende, i hvor høj grad virksomheden formår at bruge, udvikle og udnytte medarbejdernes kompetencer og viden til at omstille og skabe fornyelse i virksomheden. Innovation hvad dækker det? Innovationen i en virksomhed omfatter alle de aktiviteter, der har som mål at introducere nye eller væsentligt forbedrede varer, tjenesteydelser eller processer internt i virksomheden (OECD s definition, Oslo-manualen). Innovation handler med andre ord om at omsætte nytænkning til kommerciel værdi. 9

10 Klar sammenhæng mellem mangfoldighed, innovation og bundlinie En mangfoldig medarbejdersammensætning i virksomheden fører til øget innovation, og øget innovation fører til økonomisk gevinst. Forklaringen er, at mangfoldighed styrker virksomhedernes kompetencer og evne til at tilegne sig og bruge viden. En bred vifte af kompetencer styrker kreativiteten og muligheden for at få nye og frugtbare ideer. Desuden får virksomheden adgang til et bredere rekrutteringsgrundlag og dermed en større talentmasse, når der skal ansættes nye medarbejdere. Der er fortsat brug for mere viden og forskning om innovation og mangfoldighed Med rapporten Innovation og mangfoldighed er der skabt helt ny viden om sammenhængen mellem mangfoldighed og innovation i virksomhederne. Der mangler dog fortsat en sammenhængende og systematisk forskning og viden om mangfoldighed i relation til innovation. En række danske og internationale undersøgelser peger på, at mangfoldighed fører til økonomiske gevinster for virksomhederne. Disse undersøgelser har primært haft fokus på virksomhedernes bundlinie og ikke på innovation. Økonomisk forskning bl.a. fra OECD viser imidlertid, at der er en positiv sammenhæng mellem innovation og virksomhedernes økonomiske præstationer. Der er således en klar sammenhæng mellem mangfoldighed, innovation og virksomhedens bundlinie, jf. figur 1. Figur 1. Sammenhængen mellem mangfoldighed, innovation og bundlinie i virksomhederne Mangfoldig medarbejderstab Øger medarbejdernes innovationskompetencer Giver mere innovation Giver bedre bundlinie 10

11 Behov for mere forskning og viden om innovation og mangfoldighed - anbefalinger fra rapporten Målrettet forskning om innovation og mangfoldighed Der kunne fx iværksættes et strategisk forskningsprogram. Nye forskningsprojekter kan bl.a. belyse effekter af mangfoldighed på organisationsforandring og innovation samt nye ledelsesudfordringer af mangfoldighed, specielt i SMV er, hvor mangfoldighed ses som en ressource. Systematisk videngenerering og udveksling mellem de nordiske lande Der kunne fx etableres et nordisk mangfoldigheds-innovationsindeks, der måler virksomhedernes brug af mangfoldighed i de nordiske lande. Der kunne også udarbejdes en nordisk policyguide for mangfoldighedsinnovation, der baserer sig på de nordiske landes erfaringer med politiske initiativer på området. 11

12

13 Mangfoldigheden i danske virksomheder Det står ikke så godt til med mangfoldigheden i danske virksomheder, når det gælder sammensætningen af medarbejderne. I den typiske danske virksomhed er næsten alle medarbejdere mænd med dansk nationalitet og et lavt eller mellemlangt uddannelsesniveau. Generelt er mangfoldighedsniveauet lavt i danske virksomheder Danske virksomheder er generelt set ikke er særlig mangfoldige, især når det gælder etnicitet, uddannelse og køn. I den gennemsnitlige danske virksomhed har kun 3 pct. af medarbejderne en anden nationalitet end dansk, der er ingen eller kun få højtuddannede, og kun 25 pct. af medarbejderne er kvinder. Kun når det gælder aldersfordelingen blandt medarbejderne er danske virksomheder generelt set mangfoldige. De fleste virksomheder har således alle aldersgrupper repræsenteret i medarbejderstaben. Nogle virksomheder er dog langt fremme med mangfoldighed Der er et langt spring fra gennemsnittet af virksomheder til de virksomheder, der er mest mangfoldige. Det tyder på, at der er et stort potentiale for at styrke mangfoldigheden i danske virksomheder. En virksomhedsstrategi for mangfoldighed kræver grundlæggende ressourcer, ledelsesmæssig opbakning, inddragelse af medarbejdere og en god organisation. Men virksomhederne har meget forskellige strategier for, hvordan de i praksis griber mangfoldighedsledelsen an. At arbejde strategisk for en større mangfoldighed blandt medarbejderne er en effektiv måde at understøtte innovationen. Det drejer sig ikke kun om virksomhedernes udviklingsafdelinger, men om mangfoldighed på alle niveauer og områder både internt og i forhold til kunder, leverandører mm. Volvo bruger mangfoldighed som en innovativ ressource Volvo har bl.a. haft stor succes med at ansætte medarbejdere med spansk og/ eller sydamerikansk baggrund i sine salgsafdelinger i USA for ad den vej at få bedre kontakt til de spansktalende forbrugere. For Volvo har det ikke alene betydet, at man kommer tættere på sine kunder, når man taler kundernes sprog. Man har også fået ny viden om kundernes behov. Den viden kan man bruge til at tilpasse nye biler til denne særlige kundegruppe dvs. til at styrke den brugerdrevne innovation. 13

14 Innovation og køn Virksomheder, der har en balance mellem mandlige og kvindelige medarbejdere, er dobbelt så innovative som andre virksomheder. Kun cirka en fjerdedel af medarbejderne i danske virksomheder er kvinder Danske virksomheder inden for den private sektor er ikke særlig mangfoldige, når det gælder medarbejdernes fordeling på kønnene. I den gennemsnitlige danske virksomhed er kun omkring 25 pct. af de ansatte kvinder. I knap 60 pct. af virksomhederne er kvindernes andel endnu lavere. Beregninger, som forskere fra Aalborg Universitet har udført for Forskningsog Innovationsstyrelsen, viser, at virksomhederne kan øge deres sandsynlighed for at innovere med 110 pct., hvis de øger andelen af kvinder fra 25 pct. til 40 til pct. Virksomhederne bliver med andre ord bedre til at forny sig og udvikle nye produkter og serviceydelser, når der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd. Mænd og kvinder har forskelligt perspektiv Det skyldes, at kvinder og mænd bringer forskellige perspektiver ind i en arbejdssituation, som kan skabe bedre løsninger for virksomhederne. Det har den svenske bilproducent Volvo erfaret i praksis. Volvo har arbejdet aktivt med at inddrage kvinder i produktudviklingen. Det har ført til udvikling af helt nye teknologier og delprodukter, der benyttes i nye Volvo-modeller. En anden gevinst ved at have fokus på kønsmæssig mangfoldighed er, at virksomhederne får adgang til et bredere rekrutteringsgrundlag og dermed til en større talentmasse. Udfordringer i forhold til at skabe bedre kønslig balance Der er især to store udfordringer, når det handler om at udnytte potentialerne i en kønsmæssigt mangfoldig medarbejdersammensætning i virksomhederne: 1 2 At få ansat flere kvinder i de mandedominerede brancher i dansk erhvervsliv. Især industrien og byggeriet er domineret af mænd. Udfordringen er især stor for de højteknologiske brancher, hvor kun ca. 30 pct. af de ansatte er kvinder, og hvor der stilles krav om løbende fornyelse og innovation for at overleve. At få flere kvinder i lederstillinger og i bestyrelser. I de 30 største danske virksomheder er kun 8 pct. af toplederne kvinder. Og kun 22 pct. af bestyrelsesmedlemmerne i de danske børsnoterede aktieselskaber er kvinder. En omfattende undersøgelse har ellers påvist, at danske virksomheder med kvinder i topledelsen har et bedre økonomisk afkast end andre virksomheder. Figur 2. Fakta om fordelingen af mænd og kvinder i danske virksomheder Køn Branche Mand Kvinde Fremstilling 71,4 pct. 28,6 pct. Byggeri 90,6 pct. 9,4 pct. Handel 65,4 pct. 34,6 pct. Hotel og restauration 44,6 pct. 55,4 pct. Transport 79,7 pct. 20,3 pct. Finansiering 46,8 pct. 53,2 pct. Forretningsservice 57,8 pct. 42,2 pct. Kultur og sport 54,0 pct. 46,0 pct. Samlet 69,2 pct. 30,8 pct. Kilde: DAMVAD og Aalborg Universitet 14

15 Hvad kan man gøre for at skabe en mere lige balance mellem kønnene i virksomhederne til gavn for innovationen? idéer fra konferencen Obligatorisk praktik i folkeskolen i både tekniske og sociale fag Alle skolebørn skal i praktik i både et teknisk og et socialt orienteret fag, så det sikres, at både piger og drenge stifter bekendtskab med begge typer af fag. Det kan på sigt føre til en bredere interesse for fag, der i dag domineres af det ene køn. Fifty-fifty barselsorlov til kvinder og mænd Man kunne indføre den islandske model, hvor mænd og kvinder skal deles ligeligt om barselsorloven. Det vil gøre det mere attraktivt for virksomhederne at ansætte kvinder. Kontakt-database over kvindelige bestyrelseskandidater Der kunne etableres en database over kvindelige bestyrelseskandidater, som også kan formidle kontakten mellem virksomheder og interesserede kandidater. Kønsneutrale titler og stilingsbetegnelser For at jobbene kan appellere til begge køn bør sprogbruget omkring stillingsbetegnelser og titler ændres fra køn til funktion, sådan som man har gjort i Norge. Brandmand kunne fx hedde brandbekæmper eller brandslukker Krav om repræsentation af begge køn i virksomhedsbestyrelser Efter norsk model kunne der fastsættes regler for, at begge køn skal være repræsenteret i virksomhedsbestyrelser evt. med en minimumsandel af hvert køn. 15

16

17 Innovation og uddannelse Virksomheder, der satser på uddannelsesmæssig mangfoldighed i medarbejderstaben, øger deres sandsynlighed for at være innovative med 50 pct. Det skaber innovation, når mennesker med forskellig uddannelsesmæssig baggrund arbejder sammen. Tværfaglighed kan øge innovationsevnen med 50 procent Virksomheder, der satser på uddannelsesmæssig mangfoldighed i medarbejderstaben, øger deres sandsynlighed for at være innovative med 50 pct. Virksomheder vil altså kunne øge deres innovation betragteligt ved at ansætte personer med andre kompetencer og uddannelser end dem, der er repræsenteret i forvejen. Et team af teknisk-orienterede ingeniører vil f.eks. kunne få nye ideer og flere muligheder for at løse problemer ved at blive suppleret med designere, humanister eller handelshøjskoleuddannede. Uddannelse har betydning for en persons arbejdsmetode og netværk En persons uddannelsesmæssige baggrund har stor betydning for personens måde at tænke og handle på. Om man er historiker, filosof, økonom, designer, tømrer, kunstner eller ingeniør har naturligvis indflydelse på, hvad man kan, hvordan man spiller sammen med andre personer, og hvordan man griber en arbejdsopgave an. Samtidig har uddannelsen betydning for ens netværk, hvilket er en vigtig videnkilde for den virksomhed, man er ansat i. Ansættelsen af en ingeniør giver adgang til netværk af eksperter inden for højteknologiske områder, mens en sociolog kan betyde adgang til et netværk inden for kultur og samfundsvidenskab. Kun få virksomheder har højtuddannede ansat Forsknings- og Innovationsstyrelsens undersøgelse dokumenterer ligesom andre tidligere undersøgelser at der er mange kilder til virksomheders innovation. En meget vigtig kilde er højtuddannede medarbejdere. Virksomheder, der har højtuddannet arbejdskraft ansat, har over dobbelt så stor sandsynlighed for at være innovative, som virksomheder uden højtuddannet arbejdskraft. Kun 12 procent af de ansatte i den private sektor er højtuddannede. Antallet af højtuddannede varierer dog meget fra branche til branche. Inden for hotel- og restauration samt byggeri og transport er der kun få højtuddannede, mens der er en høj andel i videnservice-brancherne finansiering og forretningsservice. Figur 3. Andel ansatte med en lang videregående uddannelse Branche Fremstilling Byggeri Handel Hotel og restauration Transport Finansiering Forretningsservice Kultur og sport Samlet Lang videregående Uddannelse 8,9 pct. 5,3 pct. 8,8 pct. 2,6 pct. 6,5 pct. 18,9 pct. 34,4 pct. 15,7 pct. 12,1 pct. 17

18 Barrierer for større tværfaglighed Der er flere barrierer for at udnytte de potentialer, som øget mangfoldighed i medarbejdernes uddannelse har for virksomhedernes innovation. Blandt barriererne kan især nævnes: Få højtuddannede i de små og mellemstore virksomheder. I dag har kun pct. af virksomheder med under 50 ansatte højtuddannede medarbejdere ansat. Lille uddannelsesmæssig spredning i virksomhedernes ansættelser af højtuddannede. F.eks. er der mange grene af dansk erhvervsliv, der ikke har tradition for at ansætte humanister, designere og andre kreative personer. Manglende eller lille tværfaglighed i uddannelsessystemet. F.eks. kan der udvikles nye typer af uddannelser, som går på tværs af traditionelle fagretninger, eller gennemføres konkrete samarbejdsprojekter mellem undervisere, studerende og virksomheder på forskellige uddannelsesinstitutioner. 18

19 Hvordan kan øget tværfaglighed styrke innovationen? idéer fra konferencen Flere tværfaglige uddannelsesforløb Der bør etableres flere tværfaglige uddannelsesforløb og sommerskoler, hvor de studerende uddannes i at arbejde tværkulturelt/tværfagligt gennem IT-støttet undervisning. Og grupperne kobles til virksomheder, der ønsker innovation. Universitetsuddannelser skal bygge bro mellem faggrupper Universitetskandidater skal via deres studium rustes bedre til at forstå og interagere med andre faggrupper. Det skal ske ved at stille krav om studieophold eller fælles projektforløb med studerende fra andre institutioner/fagretninger. Bedre mulighed for at kombinere korte og lange uddannelser Unge, der har taget en kort uddannelse skal fx have mulighed for at tage en akademisk overbygningsuddannelse, hvis man ønsker at læse videre. Inspirationsrum med tværfaglige moderatorer Der bør etableres tværfaglige inspirationsrum fx på uddannelsesinstitutioner - hvor virksomheder, institutioner og andre kan udfordres og inspireres af studerende m.fl. til at finde på nye måder at se deres produkter og organisation. Center for den skjulte konkurrencefordel Centret skal forske i hvordan vi skaber og leder innovation, som bygger på den skjulte og kulturelle viden, som er basis for vores værdier og kreativitet. Og som skaber unikt design og oplevelsesprodukter mv., som er svære at kopiere. Flere kurser i innovation og entrepreneurskab i uddannelserne Undervisning i innovation og iværksætteri bør integreres i langt flere uddannelser både de korte, mellemlange og lange uddannelser. 19

20 Innovation og etnicitet Virksomheder, der ansætter udenlandske medarbejdere øger deres sandsynlighed for at være innovative med 30 pct. Mangfoldighed i medarbejderstaben er vigtig, når det handler om at understøtte innovation bredt i virksomheden. F.eks. kan ansættelse af personer med udenlandsk baggrund fra andre nordiske lande eller andre dele af verden have en positiv virkning på virksomheders innovation. Virksomheder, der ansætter udenlandske medarbejdere, øger deres sandsynlighed for at være innovative med 30 pct. En virksomhed med 20 medarbejdere, der i dag har én medarbejder med udenlandsk baggrund, vil f.eks. kunne styrke sin innovation med 30 pct., hvis virksomheden øger antallet til seks ansatte fra et bredt udsnit af lande. Globalisering øger virksomhedernes behov for mangfoldighed Øget markedskendskab eller markedsintelligens er for mange virksomheder helt afgørende for at kunne begå sig i en global verden. Her er etnisk og national mangfoldighed vigtig, fordi det giver en medarbejdersammensætning, der afspejler kundegruppen eller sikrer virksomheden forskellige lokale kompetencer. Et eksempel er TDC, der har haft succes med at ansætte medarbejdere med tyrkisk baggrund i sine salgsafdelinger for på den måde at få bedre adgang til den store gruppe af tyrkisktalende forbrugere i Danmark. Samtidig får TDC ny viden om behovene hos en kundegruppe dvs. de styrker den brugerdrevne innovation. Mange virksomheder ønsker at fremstå som åbensindede, internationale og socialt ansvarlige. Et sådant image kan styrke markedsføringen af virksomheden og gøre det lettere at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere fra hele verden. Danske virksomheder har få medarbejdere med udenlandsk baggrund I dag er 97 pct. af medarbejderne i den gennemsnitlige virksomhed danskere, mens 3 pct. har anden nationalitet end dansk. De mest mangfoldige virksomheder har 50 pct. danskere og 50 pct. med en anden nationalitet. Disse virksomheders udenlandske medarbejdere kommer desuden fra mange forskellige lande. 20

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Dagsorden 1 2 3 4 Projektet og baggrund for projektet Den innovative organisation Centrale udfordringer for uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Notat Modtager(e): Produktivitetskommissionen Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Baggrund De årlige danske udgifter til forskning og udvikling (FoU) er på ca. 50 milliarder kroner.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere