Sociologi, efteråret 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociologi, efteråret 2012"

Transkript

1 Sociologi, efteråret 2012 Undervisere: Gorm Harste (GH), Marie Østergaard Møller (MØM), Lasse Engelbrecht Lindekilde (LEL, koordinator) Tid/sted: Forelæsninger: Torsdage kl Store Søauditorium. Holdtimer: Mandage og tirsdage, se Kursuskatalog for specifikke angivelser Om forløbet og pensum: Nedenfor findes en oversigt over pensum til de forskellige uger. En udvidet pensumoversigt, der også indeholder korte introduktioner til hver uge ligger på forløbets AULA-side (SOCIOLOGI E12, under Statskundskab, BA-uddannelsen). Her ligger også en introduktion til materialesamlingen, spørgsmål til holdtimer, hjælpespørgsmål til forelæsningstekster, forelæsningsdispositioner samt andet relevant materiale. Vi benytter AULA s meddelelsesfunktion i løbet af semestret, så sørg for at tilmelde dig. Teksterne til forløbet findes tre forskellige steder: GB = Teksten findes i grundbogen: Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red.) Klassisk og moderne samfundsteori. København: Hans Reitzels Forlag (4.udgave), som anskaffes (kan købes i PB) KOMP = Teksten er optrykt i et kompendium, som anskaffes (kan købes i PB) STATSBIB= Teksten skal hentes online via Statsbiblioteket SAMLET PENSUM: 998 sider 1

2 DEL 1: INTRODUKTION F1: 30/8: Hvad er sociologi? (LEL) Harrits, Harste, Larsen, Laustsen, Lindekilde og Olesen: Introduktion til materialesamlingen, (ej pensum). KOMP H1: 3-4/9: Aftaletime og diskussion af Hvad er sociologi? (36 s.) Gilliam: De umulige børn og det ordentlige menneske. Identitet, ballade og muslimske fællesskaber blandt etniske minoritetsbørn, s , KOMP DEL 2: IDENTITET, INDIVIDUALISERING OG PROTEST F2: 6/9: Mikrosociologi/Goffman (LEL) (59 s.) Mortensen og Harste: Sociale samhandlingsteorier (Marmorbogen), s GB Goffman: Stigma, s KOMP Goffman: The Presentation of the Self in Everyday Life, s KOMP H2: 10-11/9: Mødet mellem system og klient (54 s.) Stax: Fordi ingen er ens..., s KOMP Mik-Meyer: Anne er sygdomsfikseret, s KOMP F3: 13/9: Giddens og Beck (LEL) (66 s.) Rasborg: Ulrich Beck (Marmorbogen), s GB Giddens: Modernitet og selvidentitet, s KOMP Beck: Risikosamfundet, s KOMP H3: 17-18/9: Selvdannelse og individualitet (56 s.) Hammershøj: Anoreksi som afsindigt selvdannelsesprojekt, s KOMP Sørensen: Den politiske forbruger, s ; KOMP F4: 20/9: Sociale bevægelser, civil samfund og social forandring (LEL) (48 s.) Alexander: The Civil Sphere, s KOMP Della Porta & Diani: The Study of Social Movements, s KOMP H4: 24-25/9: Politisk protest, repression og backfire (37 s.) Lindekilde: In the Name of the Prophet?, s KOMP Hess & Martin: Repression, Backfire and the Theory of Transformative Events, s KOMP DEL 3: SOCIOLOGIEN OM DET MODERNE SAMFUNDS FREMVÆKST OG DENS RELEVANS I DAG F5: 27/9: Durkheim (MØM) (35 s.) Guneriussen: Emile Durkheim (Marmorbogen), s GB 2

3 Durkheim: Om den sociale arbejdsdeling, s ; , KOMP H5: 1-2/10 Solidaritet i velfærdsstaten (26 s.) van Oorschot, Wim: Solidarity towards immigrants in European welfare states, s STATSBIB Goul Andersen: Public Support for the Danish Welfare State. Interests and Values, Institutions and Performance, s KOMP. F6: 4/10: Weber (GH) (46 s.) Månson: Max Weber (Marmorbogen), s GB Weber: Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, s , KOMP H6: 8-9/10: Bureaukrati, kald eller korpsånd (48 s.) Huntington: The Military Mind, s KOMP Sløk: Ledelse i Folkekirken, s KOMP F7: 11/10: Marx (MØM) (35 s.) Månson: Karl Marx (Marmorbogen), s GB Marx: Forord til kritikken af den politiske økonomi, s KOMP Marx: Den tyske ideologi, s KOMP H7: 22-23/10: Kapitalisme og klassesamfund (21 s.) Wright: Class Analysis, s. 1-4, KOMP Uge 42: EFTERÅRSFERIE DEL 4: SAMFUNDETS FELTER OG SYSTEMER: SOCIAL DIFFERENTIERING F8: 25/10: Bourdieu (MØM) (56 s.) Järvinen: Pierre Bourdieu (Marmorbogen), s GB Bourdieu og Wacquant: Refleksiv sociologi, s KOMP Bourdieu: Af praktiske grunde, s KOMP H8: 29-30/10:Kulturforbrug og kulturproduktion (52 s.) Prieur et al: Kulturelle skel i Danmark, s KOMP Ellersgaard & Grau: Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark en domineret kapitalform?, s KOMP I holdtime 8 introduceres en prøveopgave (sættet findes i KOMP). Opgaven skal afleveres senest den 25/11. Instruktorerne retter opgaverne og giver dem tilbage på holdtimerne i uge 49, dvs. inden eksamen. 3

4 F9: 1/11: Luhmann (GH) (54 s.) Luhmann: Begrebet samfund, s KOMP Harste: Niklas Luhmanns teori om samfundets kommunikationssystemer s KOMP H9: 5-6/11: Kontrakt og partnerskab (50 s.) Åkerstrøm Andersen: Borgerens kontraktliggørelse, s KOMP Villadsen & Mik-Meyer: Luhmann: Velfærd i kommunikative systemer s KOMP DEL 5: MAGT OG RATIONALITET F10: 8/11: Foucault (MØM) (60 s.) Lindgren: Michel Foucault (Marmorbogen), s GB Foucault: Overvågning og Straf, s KOMP Foucault: Viljen til viden, s KOMP H10: 12-13/11: Disciplinering og governmentalitet (35 s.) Schmidt & Kristensen: Lys, luft og renlighed, s KOMP Møller & Stone: Disciplining Disability under Danish Active Labour Market Policy, s KOMP F11: 15/11: Habermas (GH) (46 s.) Heine Andersen: Jürgen Habermas (Marmorbogen), s GB Habermas: Borgerlig offentlighed, s KOMP H11: 19-20/11: Offentlighed, politik og massemedier (32 s.) Esmark: Europæisk offentlighed politisk kommunikation i et komplekst system, s KOMP Loftager: Medierne, kommunalreformen og ideen om et offentligt ræsonnement, s KOMP Uge 47: INGEN SOCIOLOGI FORELÆSNING ARBEJDE MED PRØVEEKSAMEN DEL 6: AFSLUTNING F12: 29/11 Social differentiering og integration (LEL) (35 s.) Mortensen: Det paradoksale samfund, s KOMP Villadsen & Mik-Meyer: På tværs af de forskellige perspektiver, (ej pensum). s KOMP H12: 3-4/12 Ghettoer og parallelsamfund: Ulighed, normalisering og fællesskab (35 s.) Regeringen 2010: Ghettoen tilbage til samfundet: Et opgør med parallelsamfund i Danmark, s KOMP 4

5 F13: 6/12: Opsummering og gennemgang af tidligere eksamensspørgsmål (MØM) Eksamenssæt fra tidligere år. KOMP H13: 10-11/12: Tilbagelevering af prøveopgaver F14 (i januar, dato annonceres senere): Gennemgang af eksamensopgave (GH) 5

6 Samlet pensumliste (ved uddrag er de anvendte sidetal angivet i parentes): Alexander, Jeffrey (2006): The Civil Sphere. Oxford: Oxford University Press (s ). Andersen, Heine (2007), Jürgen Habermas, s i Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red.) Klassisk og moderne samfundsteori. København: Hans Reitzels Forlag. Andersen, Jørgen Goul (2008): Public Support for the Danish Welfare State. Interests and Values, Institutions and Performance i (Red. Erik Albæk, Leslie C. Eliason, Asbjørn Sonne Nørgaard & Herman M. Schwartz): Crisis, Miracles, and Beyond, Aarhus: Aarhus University Press (s ). Beck, Ulrich (1997). Risikosamfundet. København: Hans Reitzels Forlag (opr. 1986) (s ). Bourdieu, Pierre (1997): Af praktiske grunde. København: Hans Reitzels Forlag. Bourdieu, Pierre & Loïc J.D. Wacquant (1996): Refleksiv sociologi, København: Hans Reitzels Forlag (s ). Durkheim, Émile (2000): Om den sociale arbejdsdeling, København: Hans Reitzels Forlag (opr. 1893) (s ; , ). Ellersgaard, Christoph og Anton Grau (2011): Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark en domineret kapitalform? i: Dansk Sociologi Nr. 3/22. Årg. S Esmark, Anders (2005): Europæisk offentlighed politisk kommunikation i et komplekst system, Økonomi og Politik, vol. 78, nr. 3, s Foucault, Michel (1994): Viljen til viden. Seksualitetens historie 1, Frederiksberg: Det lille Forlag (opr. 1976)(s ). Foucault, Michel (2002): Overvågning og straf. Fængslets fødsel, Frederiksberg: Det lille Forlag (opr. 1975) (s ). Giddens, Anthony (1996): Modernitet og selvidentitet. Selvet og samfundet under sen-moderniteten. København: Hans Reitzels Forlag (s ). Goffman, Erving (1959): The Presentation of the Self in Everyday Life. NY: Doubleday (s. 1-16). Goffman, Erving (1963): Stigma. Englewood Cliffs: Prentice-Hall (s ). Guneriussen, Willy (2007): Emile Durkheim, s i Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red.), Klassisk og moderne samfundsteori. København: Hans Reitzels Forlag. Habermas, Jürgen (1975): Borgerlig Offentlighet dens framvækst og forfall. Henimot en teori om det borgerlige samfund, Oslo: Gyldendal (s ) (opr. 1962). 6

7 Habermas, Jürgen (2006): Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Emperical Research, Communication Theory 16 (4): Hammershøj, Lars Geer (2005): Anoreksi som afsindigt selvdannelsesprojekt en diagnose af en social epidemi, s i Rasmus Willig & Marie Østergaard (red.), Sociale patologier, København: Hans Reitzels Forlag. Harste, Gorm (2009): Niklas Luhmanns teori om samfundets kommunikationssystemer, s i Jørn Helder, Torbjörn Bredenlöw & Jens Lautrup Nørgaard (red.), Kommunkationsteori - Grundbog, København: Hans Reitzels Forlag. Hess, David & Brian Martin. (2006): Repression, Backfire and the Theory of Transformative Events, Mobilization: The International Journal of Research on Social Movements, Protest and Collective Behavior Mobilization, 11: Huntington, Samuel (1957). The Military Mind, s i The Soldier and the State, Cambridge Mass.: Harvard University Press. Järvinen, Margaretha (2007): Pierre Bourdieu, s i Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red.), Klassisk og moderne samfundsteori, København: Hans Reitzels Forlag. Lindekilde, Lasse (2008): In the name of the Prophet? Danish Muslim Mobilization during the Muhammad Caricatures Controversy, Mobilization: The International Journal of Research on Social Movements, Protest and Collective Behavior Mobilization 13(2), s Lindgren, Sven-Åke (2007): Michel Foucault, s i Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red.), Klassisk og moderne samfundsteori, København: Hans Reitzels Forlag. Loftager, Jørn (2006): Medierne, kommunalreformen og ideen om et offentligt ræsonnement, Politica, nr. 38(2): s Luhmann, Niklas (1997): Begrebet samfund, s i Iagttagelse og paradoks, København: Samlerens Bogklub. Marx, Karl (1965), Den tyske ideologi, s i Villy Sørensen, Karl Marx. Økonomi og filosofi. Ungdomsskrifter, København: Gyldendal (op.r 1845). Marx, Karl (1976), Forord til kritiken af den politiske økonomi, s i Karls Marx og Friedrich Engels, Udvalgte skrifter I, København: Forlaget Tiden (opr. 1858). Mik-Meyer, Nanna (2003): Anne er sygdomsfikseret: Forhandling af en institutionel diagnose, s i Margaretha Järvinen & Nanna Mik-Meyer (red.), At skabe en klient. Institutionelle identiteter i socialt arbejde, København: Hans Reitzels Forlag. Mortensen, Niels (2004): Det paradoksale samfund, Hans Reitzels forlag (s ) 7

8 Mortensen, Nils & Gorm Harste (2007): Sociale samhandlingsteorier, s i Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red.), Klassisk og moderne samfundsteori, København: Hans Reitzels Forlag. Møller, Marie Østergaard & Deborah Stone (2012). Disciplining Disability under Danish Active Labour Market Policy, under udgivelse i Social policy & Administration ( ISSN ). Månson, Per (2007): Karl Marx, s i Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red.), Klassisk og moderne samfundsteori, København: Hans Reitzels Forlag. Månson, Per (2007): Max Weber, s i Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red.), Klassisk og moderne samfundsteori, København: Hans Reitzels Forlag. Della Porta, Donatella & Mario Diani (2006): Social Movements: An Introduction, Second edition, Blackwell Publishing (s. 1-28). Prieur, Annick & Lennart Rosenlund (2010): Kulturelle skel i Danmark, Dansk Sociologi nr. 2.2, 21. årg.: Rasborg, Klaus (2007): Ulrich Beck, s i Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red.), Klassisk og moderne samfundsteori, København: Hans Reitzels Forlag. Regeringen oktober 2010: Ghettoen tilbage til samfundet: Et opgør med parallelsamfund i Danmark (s.5-40). Schmidt, Lars-Henrik & Jens Erik Kristensen (2004): Lys, luft og renlighed. Den moderne socialhygiejnes fødsel, København: Akademisk Forlag (s ). Sløk, Camilla (2008): Ledelse i Folkekirken, s i Camilla Sløk & Kaspar Villadsen (red.) Velfærdsledelse, København: Hans Reitzels Forlag. Stax, Tobias Børner (2003): Fordi ingen er ens eller..? En analyse af tre hjemløse klienters strategier på et lokalcenter, s i Margaretha Järvinen & Nanna Mik-Meyer (red.), At skabe en klient. Institutionelle identiteter i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag. Sørensen, Mads P. (2004): Den politiske forbruger. København: Hans Reitzels Forlag (s ). van Oorschot, Wim (2008): Solidarity towards immigrants in European welfare states, s i International Journal of Social Welfare, vol. 17(1). Villadsen, Kaspar & Nanna Mik-Meyer (2007): Magtens Former. Sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren. København: Hans Reitzels forlag (s , ). Weber, Max (1995): Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, København: Nansensgade Antikvariat (opr. 1904) (s , ). Wright, Erik Olin (1997): Class Analysis, s. 1-4, 9-26 in Erik Olin Wright, Class Counts. Comparative studies in class analysis, Cambridge: Cambridge University Press. 8

9 Åkerstrøm Andersen, Niels (2003): Borgerens kontraktliggørelse. København: Hans Reitzels forlag (s ). Åkerstrøm Andersen, Niels (2006): Partnerskabelse. København: Hans Reitzels forlag (s , ). 9

Sociologi, efteråret 2011

Sociologi, efteråret 2011 Sociologi, efteråret 2011 Undervisere: Gorm Harste (GH), Marie Østergaard Møller (MØM), Lasse Engelbrecht Lindekilde (LEL, koordinator) Tid/sted: Forelæsninger: Tirsdage kl. 16.00 18.00 Store Søauditorium.

Læs mere

Sociologi, efteråret 2011

Sociologi, efteråret 2011 Sociologi, efteråret 2011 Undervisere: Gorm Harste (GH), Marie Østergaard Møller (MØM), Lasse Engelbrecht Lindekilde (LEL, koordinator) Om forløbet og pensum: Nedenfor findes en oversigt over pensum til

Læs mere

GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2015

GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2015 GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2015 Grundfaget i politisk sociologi er struktureret i to dele, hvoraf den første har hovedfokus på teori og sammenligning af teoretiske positioner, mens den anden

Læs mere

GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2014

GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2014 GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2014 Grundfaget i politisk sociologi er struktureret i to dele, hvoraf den første har hovedfokus på teori og sammenligning af teoretiske positioner, mens den anden

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

SOCIOLOGI Pensum Forår 2014

SOCIOLOGI Pensum Forår 2014 SOCIOLOGI Pensum Forår 2014 Obligatorisk pensum 1600 sider Oversigtslitteratur Andersen, H. & L. B. Kaspersen: Klassisk og Moderne Samfundsteori. 5. Udgave. Kbh.: Hans Reizels Forlag. Kap.1 Klassisk og

Læs mere

Hus kl Forelæsning i store auditorium. kl Øvelser og gruppearbejde i husene.

Hus kl Forelæsning i store auditorium. kl Øvelser og gruppearbejde i husene. Grundkursus i Sociologi Om kurset Fag Kursustype Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Grundkursus Undervisningssprog Dansk Kursus starter 12-10-2012 Kursus slutter 05-11-2012 Evaluering Formål

Læs mere

basiskursus 2: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i sociologi Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/

Læs mere

GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2017

GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2017 GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2017 Grundfaget i politisk sociologi er struktureret i to dele, hvoraf den første (F1-F7) har hovedfokus på teori og sammenligning af teoretiske positioner, mens

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2006 9.-10. februar 9.-10. marts 6.-7. april 4.-5. maj 18.-19. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

Det moderne Danmark Fællessemestret

Det moderne Danmark Fællessemestret 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 35 11,1% Erhvervsjura 29 9,2% Erhvervsøkonomi 49 15,6% Historie 22 7,0% Jura 38 12,1% Samfundsøkonomi 12 3,8% Socialrådgivning

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2008 21.-22. februar 13.-4. marts 3.-4. april 24.-25. april 15.-16. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Indhold Introduktion 7 Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21 Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Pierre Bourdieu 113 Strukturer, habitus, praksisser 126 Michel Foucault 155

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Fremgår af huskalenderen for det enkelte bachelorhus.

Fremgår af huskalenderen for det enkelte bachelorhus. basiskursus 2: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i sociologi Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2. Hold /

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2. Hold / MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 Hold 2004720/2005722 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2005 3. og 4. februar 24. og 25. februar 17. og 18. marts 14. og 15. april 19. og

Læs mere

J0rgen Dalberg-Larsen. Lovene og livet. - en retssociologisk grundbog. 5. udgave

J0rgen Dalberg-Larsen. Lovene og livet. - en retssociologisk grundbog. 5. udgave J0rgen Dalberg-Larsen Lovene og livet - en retssociologisk grundbog 5. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 11 DEL I - GENEREL INTRODUKTION KAPITEL 1 - Hvad er retssociologi?

Læs mere

SOCIOLOGI Pensum Forår 2013

SOCIOLOGI Pensum Forår 2013 SOCIOLOGI Pensum Forår 2013 K: Materiale findes i trykt kompendium B: Bogen kan lånes fra bibliotekets semesterhylder CSS studiebibliotek (1 times lån), Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (kviklån

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori 1 Giddens, Anthony: The Development of Sociological Theory 1 Kilde: Sociology Polity Press, 1993 ISBN: 074561115X 2 Jacobsen, Bo; et al.: Metodologisk orienterede retninger 15 Kilde: Videnskabsteori Gyldendal,

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Vedlagt findes også en foreløbig disposition over projektets opbygning. Den er mest tænkt som en brainstorm, som vi lavede tidligt i forløbet.

Vedlagt findes også en foreløbig disposition over projektets opbygning. Den er mest tænkt som en brainstorm, som vi lavede tidligt i forløbet. Hej Elisa, Lotte, Tom & Annette, Hermed sendes oplægget til workshoppen. Det indeholder en indledning, der endnu ikke er færdig. Den skulle gerne fylde ca. en side mere, hvor emnet bliver mere indsnævret.

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2 1 Mauss, Marcel: "Af: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund" 1 Kilde: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund Spektrum, 2000 ISBN: 8777631803 2 Lévi-Strauss, Claude:

Læs mere

I alt... 240 sider. B Hans Henrik Bruun (2013): Max Weber. Djøfs Forlag. Kap. 2-7, side 21-88 (67 sider)

I alt... 240 sider. B Hans Henrik Bruun (2013): Max Weber. Djøfs Forlag. Kap. 2-7, side 21-88 (67 sider) Sociologipensum 2015 K: Materiale i kompendiet til faget som kan købes i Akademisk Boghandel B: Semesterlitteratur som kan lånes på: Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek + CSS Studiebibliotek

Læs mere

Pensum Sociologi (SOC)

Pensum Sociologi (SOC) Pensum Sociologi (SOC) Forår 2017 PENSUMLISTE, SOCIOLOGI, FORÅR 2017 B: Bog som kan købes i Akademisk Boghandel; er også opstillet i semestersamling på CSS- Studiebibliotek og SAMF-fakultetsbibliotek.

Læs mere

Sociologi 1, forår 2018 Pensum- og undervisningsplan

Sociologi 1, forår 2018 Pensum- og undervisningsplan Sociologi 1, forår 2018 - og undervisningsplan Adorno, Theodor W. Sociologi og empirisk forskning. I: Lars Henrik Schmidt (red.): Det videnskabelige perspektiv. Akademisk forlag, 1991. (s. 291-312.) Ahmed,

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

Oplæsning. 1 Ringgaard, Dan: "Hvad litteratur kan" 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833

Oplæsning. 1 Ringgaard, Dan: Hvad litteratur kan 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833 1 Ringgaard, Dan: "Hvad litteratur kan" 1 Kilde: Litteratur Aarhus Universitet, 2014 ISBN: 9788771243833 2 Møllehave, Johannes: "Samvittighed sort som blæk" 5 Kilde: På myrens fodsti. Erindringsglimt Lindhardt

Læs mere

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Formålet med kurset er at skærpe den studerendes evne til at betragte sociologiske problemstillinger og sociologien i det hele taget i et etisk perspektiv.

Læs mere

Pædagogisk sociologisk teori (15 ECTS)

Pædagogisk sociologisk teori (15 ECTS) Århus, Efterår 2013 Pædagogisk sociologisk teori (15 ECTS) Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Fagansvarlig(e): Modulkoordinator: Jørn Bjerre, Institut for Uddannelse og Pædagogik, jbje@dpu.dk Studiesekretær:

Læs mere

Pensum i Politisk teori, forår 2015

Pensum i Politisk teori, forår 2015 Pensum i Politisk teori, forår 2015 * Grundbog: Will Kymlicka (2002), Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Oxford University Press. Kan købes i Politologisk Bogformidling (locale

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori

Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori Nye horisonter til tryk.indd 1 25-11-2009 18:26:53 Nye horisonter til tryk.indd 2 25-11-2009 18:26:54 Maria Appel Nissen NYE HORISONTER I SOCIALT ARBEJDE

Læs mere

BENT GREVE (RED.) KAPITEL 8 GRUNDBOG. i socialvidenskab. 5 perspektiver

BENT GREVE (RED.) KAPITEL 8 GRUNDBOG. i socialvidenskab. 5 perspektiver BENT GREVE (RED.) KAPITEL 8 GRUNDBOG i socialvidenskab 5 perspektiver BENT GREVE (RED.) Grundbog i socialvidenskab 5 perspektiver 2. udgave Socialøkonomiske virksomheder: Mellem forretning og socialt ansvar

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2. Hold 2003720/2004722

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2. Hold 2003720/2004722 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 Hold 2003720/2004722 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2004 19. og 20. februar 18. og 19. marts 22. og 23. april 13. og 14. maj 3. og 4.

Læs mere

Læseplan for Efterår 2015, Odense for følgende uddannelser:

Læseplan for Efterår 2015, Odense for følgende uddannelser: Læseplan for Efterår 2015, Odense for følgende uddannelser: * Scient.pol., bachelor (et-fags) * Centralfag i Samfundsfag (to-fags) * Tilvalg i Samfundsfag, bachelor og kandidat * Cand.scient.pol. Der vil

Læs mere

Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ Via STADS selvbetjening: Link til STADS selvbetjening

Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ Via STADS selvbetjening: Link til STADS selvbetjening basiskursus 2: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i sociologi Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/

Læs mere

Specialisering i Sociale problemer og social kontrol

Specialisering i Sociale problemer og social kontrol Specialisering i Sociale problemer og social kontrol Kursusansvarlige: LeeAnn Iovanni, Annick Prieur, Lars Skov Henriksen Specialiseringens mål, indhold og opbygning Sociale problemer som for eksempel

Læs mere

Opbrudssamfundet - nye krav til den enkelte. Billund 17. april 2008 Per Schultz Jørgensen

Opbrudssamfundet - nye krav til den enkelte. Billund 17. april 2008 Per Schultz Jørgensen Opbrudssamfundet - nye krav til den enkelte Billund 17. april 2008 Per Schultz Jørgensen Kulturel revolution Opbrudssamfundet De store paraplyer er borte Det postmoderne En kulturel frisættelse Individualisering

Læs mere

Politisk Teori 2 Forår Bog Freeden, Michael. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Politisk Teori 2 Forår Bog Freeden, Michael. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press, 1987. Politisk Teori 2 Forår 2018 Pensum Bog Freeden, Michael. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press, 1987. Artikler og kapitler Arendt, Hannah. Ideologi og

Læs mere

!"#$%&'$(&)%'*+,+ -)../%&0$(&)%'(1)"&+

!#$%&'$(&)%'*+,+ -)../%&0$(&)%'(1)&+ !"#$!"#$%&'()'*++,-*.('/,0122, #$%%&' #$ &'()'*++,,-*. *.(' *. ('/, /,01 0122 01 22 $')B% % () (),E(6B%/*(' ('::, (' $')B%,(),E(6B%/*(': 3456 34 34564'7+,8*9:*%,(),;(

Læs mere

Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015

Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015 Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015 PENSUM OG UNDERVISNINGSPLAN Undervisere: Johanne Grøndahl Glavind og Morten Jakobsen Pensumliste (alt pensum købes i PB en grundbog + materialesamling)

Læs mere

Velkommen til sociologi-faget på BA-uddannelsen i statskundskab og samfundsfag!

Velkommen til sociologi-faget på BA-uddannelsen i statskundskab og samfundsfag! SOCIOLOGI PENSUMLISTE, LEKTIONSPLAN, HOLDOVERSIGT OG UGEPLAN INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, KU, FORÅR 2016 Velkommen til sociologi-faget på BA-uddannelsen i statskundskab og samfundsfag! I det følgende dokument

Læs mere

Frihed- men er det frihed fra eller frihed til?

Frihed- men er det frihed fra eller frihed til? Synopsis til eksamen i Klassisk og nyere sociologisk teori Sociologisk institut, Januar 2013 Frihed- men er det frihed fra eller frihed til? -En diskussion om frihedens mange ansigter- Antal tegn uden

Læs mere

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005

DOUtiCaS. 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab. N,2 Maj2005 1 1» DOUtiCaS _ N,2 Maj2005 1 Tidsskriftforpolitisk videnskab * w» m i Ole Borre Social tillid i Danmark»i Michael Baggesen Klitgaard At beskytte et politisk våben Stefan Mazanti, Mikael Skov Mikkelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Projekter. Organisation af konferencer, workshops, kurser og seminarer

Projekter. Organisation af konferencer, workshops, kurser og seminarer Marie Østergaard Møller Lektor Institut for Statskundskab Bartholins Allé 7, 1331, 230 8000, Aarhus C Danmark E-mail: marie@ps.au.dk Telefon: 87165586 Mobil: 28403379 PERSONLIG INFORMATION Fødselsdato:

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Ledelse og politik Læseplan

Ledelse og politik Læseplan Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2012 Ledelse og politik Læseplan Underviser: Professor Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab Målet med

Læs mere

Videnskabsteori - En tekstsamling

Videnskabsteori - En tekstsamling 1 Weber, Max: "Den socialvidenskabelige og socialpolitiske erkendelses 'objektivitet'" 1 Kilde: Max Weber. Udvalgte tekster Hans Reitzel, 2003 ISBN: 8741225546 2 Weber, Max: "Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

NÅR FORBRUGERNE TRÆDER TIL

NÅR FORBRUGERNE TRÆDER TIL NÅR FORBRUGERNE TRÆDER TIL EN ANALYSE AF DET POLITISKE FORBRUGS KONSEKVENSER PÅ BAGGRUND AF BRENT SPAR SAGEN VEJLEDER: INGER JENSEN ROSKILDE UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELGE BASISSTUDIUM HUS 14.1

Læs mere

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13)

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Indholdsfortegnelse Idrætspsykologi 2... Humanistisk-samfundsvidenskabelig metode 2...

Læs mere

Sociologisk Institut Københavns Universitet. Det moderne samfund. Almen Sociologi ved Poul Poder og Jeff Smith. Eksamens nr.: 1077

Sociologisk Institut Københavns Universitet. Det moderne samfund. Almen Sociologi ved Poul Poder og Jeff Smith. Eksamens nr.: 1077 Sociologisk Institut Københavns Universitet Det moderne samfund Almen Sociologi ved Poul Poder og Jeff Smith Eksamens nr.: 1077 Antal tegn i brødtekst: 35411 Antal tegn i fodnoter: 463 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT

2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=10952 Page 1 of 4 2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT Velkommen til 2. Semester for pol-adm og samfundsfag I vil her på 2. semester blive præsenteret

Læs mere

Sammenhængskraft i Norden

Sammenhængskraft i Norden 1 Sammenhængskraft i Norden Definition af sammenhængskraft: Social Cohesion Social sammenhængskraft er et begreb inden for sociologi og statskundskab, der beskriver tyngden af de medmenneskelige ressourcer

Læs mere

Specialisering i Sociale problemer og social kontrol

Specialisering i Sociale problemer og social kontrol Specialisering i Sociale problemer og social kontrol Specialiseringens mål, indhold og opbygning Sociale problemer som for eksempel vold, misbrug, prostitution, psykiske lidelser, arbejdsløshed og kriminalitet

Læs mere

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Lærerrollen og de etiske dilemmaer SL, Vejle Marts2016 Faglig baggrund Brian Degn Mårtensson Lektor på University College Sjælland Tidl. lærer, konsulent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB EFTERÅR 2015 AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB EFTERÅR 2015 AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB EFTERÅR 2015 AARHUS UNIVERSITET POLITOLOGISK INTRODUKTIONSKURSUS MATERIALESAMLING Mangfoldiggjort i overensstemmelse med reglerne i Aftale om kopiering ved universiteter m.m.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Individ og fællesskab i lyset af moderniseringen. Kulturstyrelsen 16. Juni 2015 Per Schultz Jørgensen

Individ og fællesskab i lyset af moderniseringen. Kulturstyrelsen 16. Juni 2015 Per Schultz Jørgensen Individ og fællesskab i lyset af moderniseringen Kulturstyrelsen 16. Juni 2015 Per Schultz Jørgensen Kulturel revolution Opbrudssamfundet De store paraplyer er borte En kulturel frisættelse Individualisering

Læs mere

Magtens former Kaspar Villadsen og Nanna Mik-Meyer. Magtens former. Baggrund for bogens tilblivelse

Magtens former Kaspar Villadsen og Nanna Mik-Meyer. Magtens former. Baggrund for bogens tilblivelse Magtens former Kaspar Villadsen og Nanna Mik-Meyer Oplæg ved Nanna Mik-Meyer, Den Sociale Højskole i Århus, d. 19. november 2007 Magtens former Introduktionskapitel (fokus på frihed, ansvar, empowerment

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

Socialpolitik. Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD

Socialpolitik. Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD Socialpolitik Redigeret af Jørgen Elm Larsen og Iver Hornemann Møller MUNKSGAARD Indhold Forord 9 1. Det største socialpolitiske problem Stigende arbejdsmarkedsmarginalisering. Opgørelsesspørgsmål. Arbejdsmarkedsmarginalisering

Læs mere

Pædagogisk koncept i forhold til klinisk simulation

Pædagogisk koncept i forhold til klinisk simulation Pædagogisk koncept i forhold til klinisk simulation Hvad kvalificerer det vi gør? Sydvestjysk Sygehus LAKK Oktober 2008/August 2012 1 Pædagogisk model Hvorfor Pædagogisk filosofi Menneskesyn og samfundssyn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Jürgen Habermas. Heine Andersen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Jürgen Habermas. Heine Andersen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet Jürgen Habermas 1. Intellektuel profil, indledning 2. Baggrund, væsentligste bidrag 3. Teorien om kommunikativ handlen, system og livsverden 4. Politisk teori, demokratiteori 5. Intellektuelt politisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007.

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Disposition At gøre noget nyt Etnicitetskonstruktioner

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Litteraturliste. Aaker, David A. (1996): Building Strong Brands, Simon and Schuster UK Ltd.

Litteraturliste. Aaker, David A. (1996): Building Strong Brands, Simon and Schuster UK Ltd. Litteraturliste Bøger Aaker, David A. (1996): Building Strong Brands, Simon and Schuster UK Ltd. Andersen, Sophie Esmann (2006): A brand new world a new brand world: fire perspektiver på brands og branding.

Læs mere

Ledelse og politik Læseplan Underviser: Professor Asbjørn Sonne Nørgaard

Ledelse og politik Læseplan Underviser: Professor Asbjørn Sonne Nørgaard Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i Offentlig ledelse Efterårssemesteret 2016 Ledelse og politik Læseplan Underviser: Professor Asbjørn Sonne Nørgaard Formålet med faget er at sætte deltagerne

Læs mere

Minoriteter i Danmark - med udblik til Europa

Minoriteter i Danmark - med udblik til Europa Bind 1 1 Helen Krag; Warbug, Margit: "Mangfoldighed, Magt og Marginalitet. Et minoritetsforskingsperspektiv" 1 Kilde: Minoriteter. En grundbog Spektrum, 1992 ISBN: 8777630726 2 Hamburger, Charlotte: "Etniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Thy-Mors HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag B Kristian

Læs mere

Uge Mødegang # Tema Emne. Velkomst og optakt Universitet, humaniora og 7. Humanioras historie. 3 Hermeneutikken mm.

Uge Mødegang # Tema Emne. Velkomst og optakt Universitet, humaniora og 7. Humanioras historie. 3 Hermeneutikken mm. Medievidenskab 2015 è Studium generale è Kursusprogram è v. 1.1 side 1 Overblik Uge Mødegang # Emne 6 1 Velkomst og optakt Universitet, humaniora og 2 7 videnskab Humanioras historie 3 Hermeneutikken mm.

Læs mere

Modernitet, velfærd og solidaritet

Modernitet, velfærd og solidaritet SØREN JUUL Modernitet, velfærd og solidaritet En undersøgelse af danskernes moralske forpligtelser HANS REITZELS FORLAG Indhold Forord 9 1. Indledning 11 2. Undersøgelsens solidaritetsbegreb 16 Solidaritetsbegrebets

Læs mere

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes 5 Det refleksive groundswell og dets scapes det post-traditionelle samfund Modernitetens dynamik ifølge Anthony Giddens DET POST-TRADITIONELLE SAMFUND Det unikke ved moderniteten som den har udviklet sig

Læs mere

Oplæsning. 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN:

Oplæsning. 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN: 1 Kock, Caspar: Oplæsning 1 Kilde: Siger du noget? - om mundtlig formidling Undervisningsministeriet, 1994 ISBN: 09061509 2 Møllehave, Johannes: Samvittighed sort som blæk 14 Kilde: På myrens fodsti. Erindringsglimt

Læs mere

BENT GREVE (RED.) KAPITEL 12 GRUNDBOG. i socialvidenskab. 5 perspektiver

BENT GREVE (RED.) KAPITEL 12 GRUNDBOG. i socialvidenskab. 5 perspektiver BENT GREVE (RED.) KAPITEL 12 GRUNDBOG i socialvidenskab 5 perspektiver BENT GREVE (RED.) Grundbog i socialvidenskab 5 perspektiver 2. udgave Velfærdsstatens transformation og nye sociale risici Anders

Læs mere

Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd

Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd Institut for Statskundskab Syddansk Universitet Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd Indhold 1. Årets politik-uge 2. Undervisningens placering 3. Forberedelse til politik-ugen

Læs mere

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina

For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina university of copenhagen For klimaets skyld? Gundelach, Peter; Hauge, Bettina Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af 2 uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 10-11, 2012 Læringsudbytte: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Når andetsprogsunderviseren går online om ændringer i professionsidentitet

Når andetsprogsunderviseren går online om ændringer i professionsidentitet Mads Bo-Kristensen Ph.d. i dansk som andetsprog Videnscenter for Integration madsbo@mail.dk Når andetsprogsunderviseren går online om ændringer i professionsidentitet 1 Flere og flere andetsprogsundervisere

Læs mere

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web: Ved ANDERS FOGH JENSEN

Anders Fogh Jensen. Filosof, Ph.D, D.E.A. Født 13. maj Web:  Ved ANDERS FOGH JENSEN Ved ANDERS FOGH JENSEN CV Anders Fogh Jensen Filosof, Ph.D, D.E.A Født 13. maj 1973. Email: anders@filosoffen.dk Web: www.filosoffen.dk 18-12-17 1/6 CV Arbejdstelefon: (+45) 26 80 95 55 Arbejdsadresse,

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Undervisningsplan Institution-Individ-Samfund (IIS) - 13Ns2

Undervisningsplan Institution-Individ-Samfund (IIS) - 13Ns2 Undervisningsplan Institution-Individ-Samfund (IIS) - 13Ns2 Pædagoguddannelsen, Campus Roskilde, ved underviser Mette Rold e-mail: mro@ucsj.dk OBS! der tages forbehold for ændringer i undervisningsplanen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

SAMFUNDS- VIDENSKAB FORÅR 2015

SAMFUNDS- VIDENSKAB FORÅR 2015 SAMFUNDS- VIDENSKAB FORÅR 2015 Klareboderne 5 1001 København K tlf. 3375 5560 Hans Reitzels Forlag hansreitzel.dk Hans Reitzels Forlag er en del af Gyldendal Uddannelse. Redaktion ved Nina Jagd Andersen

Læs mere

DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL

DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL 1 Knud Illeris er forfatter, medforfatter eller redaktør af bl.a. følgende bøger: Et deltagerstyret undervisningsforløb 1 og 2 (1973) Problemorientering og deltagerstyring

Læs mere