&Glædelig jul. godt nytår DECEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&Glædelig jul. godt nytår DECEMBER"

Transkript

1 &Glædelig jul godt nytår 3 98 DECEMBER

2 Vi gratulerer den nybagte PH.D.,Eva Mosfeldt Laursen, læge på RH, som den 19. oktober 1998 forsvarede sin Ph.D.-afhandling: GROWTH, GROWTH HORMONES AND GROWTH FACTORS IN PATIENTS WI TH CYSTIC FIBROSIS. Eva Mosfeldt Laursene har skrevet flg. resumé af sin afhandling til CF-bladet. Vækst, væksthormon og vækstfaktorer hos patienter med cystisk fibrose CF-patienter er udsat for adskillige faktorer, som kan påvirke vækst og udvikling. Lungeinfektioner, nedsat optagelse af fedt i kosten og nedsat sukkerstofskifte medvirker alle til at øge energiforbruget og CF-patienter skal derfor indtage en relativ stor mængde kalorier for at opretholde normal højde og vægt. Puberteten er en sårbar periode, hvor mange CF-patienter oplever perioder med dårlig trivsel og forsinket udvikling og mange sygdomstegn viser sig netop første gang i årene omkring puberteten, f.eks. den kroniske pseudomonas infektion, det nedsatte sukkerstofskifte og flere andre. De grundlæggende mekanismer for den påvirkede vækst og forsinkede pubertet er imidlertid ikke særlig kendte. Anaboliske eller opbyggende hormoner som insulin lignende vækst faktor-i (IGF-I), væksthormon og kønshormoner er nødvendige for normal vækst og udvikling og der er adskillige grunde til a tro at netop disse hormoner er nedsatte hos patienter med CF. Tidligere studier har vist forskellige grader af nedsat vækst, reduceret body mass index (BMI) og forsinket pubertetsudvikling hos patienter med CF. Væksthormon og IGF-I har imidlertid kun været sparsomt belyst. Formålet med denne undersøgelse var derfor at undersøge: Væksten hos CF-patienter Vækstfaktoren IGF-I og dens bindings protein-3 (IGFBP-3) hos CF-patienter Væksthormon status hos voksne CF-patienter Væksten hos patienter med CF: I en tværsnitsundersøgelse fandtes det at både højde og BMI var nedsat i forhold til raske kontrolpersoner. Den påvirkede vækst sås allerede ved fødslen, og den nedsatte højde var lige udtalt hos yngre såvel som ældre patienter. Benlængden var normal i forhold til kroppens længde, mens knoglealderen var forsinket hos både de små og større patienter. En meget forsinket pubertet vil medføre meget lange ben i forhold til kroppen og en særlig forsinket knoglealder i årene omkring puberteten. Den forsinkede pubertet hos CFpatienter synes derfor ikke at være tilstrækkelig til at påvirke patienternes kropsproportioner og knoglealder. Hos de udvoksede patienter undersøgtes sluthøjden i forhold til forældrenes højde. Forældrenes højde var normal, mens patenternes sluthøjde var nedsat. Endelig blev det undersøgt om der var sket en ændring i højde og BMI i perioden fra 1950 erne til 1990 erne i takt med at behandlingen og overlevelsen er markant forbedret. Højden var ikke forbedret i løbet af de 40 år. Dette kan formentlig forklares af at de ældste patienter som deltog i undersøgelsen repræsenterede patienter med et relativt mildt sygdomsforløb. Mange patienter født tilbage i 1950 erne og 1960 erne med et mere alvorligt sygdomsforløb overlevede ikke til denne undersøgelse og deres højdemål indgik derfor ikke. Det kunne imidlertid også forklares af, at den nedsatte vækst var knyttet til det syge gen (CFTR-genet) og dermed uafhængig af den forbedrede behandling. BMI steg derimod hos patienter i aldersgrupperne 5, 10 og 15 år i perioden fra 1950 erne til 1960 erne. Dette afspejler formentlig den forbedrede behandling, som har ført til en bedre overlevelse og bedre tilstand gennem puberteten. Fundene tyder på at den nedsatte vækst, som ses hos CF-patienter, ikke kun er et resultat af lungeinfektionerne og den nedsatte fedtoptagelse. Det kan også være knyttet til det syge CFTR-gen. Forskellen i væksthæmning hos CF-patienter i de forskellige CF-centre er derfor ikke nødvendigvis kun knyttet til forskelle i behandlingsprincipper, men måske også til forskelle i de forskellige typer af gener, som medfører CF. Vækstfaktorerne IGF-I and IGFBP-3 hos CF-patienter: I en tværsnitsundersøgelse blev det fastslået at IGF-I og IG- FBP-3 var nedsat hos CF-patienter sammenlignet med raske kontrolpersoner. Koncentrationerne af IGF-1 og IGFBP-3 viste sammenhæng med BMI og lungefunktion ligesom patienter med påvirket leverfunktion havde lavere koncentrationer af vækstfaktorerne sammenlignet med patienter med normal leverfunktion. BMI, lungefunktion og leverfunktion kunne imidlertid kun forklare en del af variationen i vækstfaktorerne. Der fandtes ingen forskelle i niveauet af vækstfaktoreren IGF-I og IGFBP-3 hos CF-patienter med sukkersyge sammelignet med patienter med normal sukker balance. Hverken i årene før sukkersygen blev opdaget eller i årene efter, at der blev startet insulinbehandling. Dette er helt forskelligt fra patienter med almindelig sukkersyge, men forhindrer at IGF-I og IG- FBP-3 kan bruges som markør for udviklingen af sukkersyge hos patienter med CF. IGF-I viste heller ikke nogen variation i forbindelse med de planlagte antibiotikakure for kronisk pseudomonasinfektion. IGFBP-3 viste derimod udsving i koncentrationen i takt med graden af infektion i lungerne. Det sy- 3

3 4 nes imidlertid ikke som om IGFBP-3 frembød nogle fordele fremfor de kendte blodprøver, der bruges til at følge den kroniske infektion. De ret beskedne æmdringer i vækstfaktorerne i relation til infektionen kan formentlig skyldes, at patienterne behandles forebyggende hver tredje måned, netop for at undgå at de mellem kurene bliver meget syge. Det kan midlertid også skyldes at mange patienter får forbigående påvirkning af leverfunktionen under en antibiotikakur, idet begge vækstfaktorerne hovedsageligt dannes i leveren. Væksthormon status hos voksne patienter med CF: Til slut blev den spontane og den stimulerede væksthormonudskillelse målt. Væksthormon dannes i bølger døgnet igennem, og en enkelt blodprøve kan derfor ikke bruges til, at afgøre om dannelsen af væksthormon er normal. Både den spontane og den stimulerede væksthormonudskillelse var normal hos CF-patienter sammenlignet med raske kontrolpersoner. Tidligere undersøgelser har vist at høje kocentrationer af væksthormon øger tendensen til sukkersyge. Det blev derfor også undersøgt, om der var forskel i udskillelsen af væksthormon hos CFpatienter med sukkersyge sammelignet med CF-patienmter med normal sukkerbalance. Der var ingen forskel i udskillelsen af væksthormon hos patienter med sukkersyge sammelignet med patienter uden sukkersyge. Teorien om at væksthormon kunne være en medvirkende årsag til udviklingen af sukkersyge hos CF-patienter måtte derfor forkastes. Hos andre sygdomsgrupper er det vist at lave koncentrationer af IGF-I og IGFBP-3 falder sammen med en øget koncentration af væksthormon. Dette synes ikke at være tilfældet hos CF-patienter, hvorfor de må formodes at have en vis form for resistens elller modstandsdygtighed overfor det væksthormon som findes. Det kunne imidlertid også hænge sammen med andre forhold som en forstyrrelse i hypofysens funktion. Dette studie har besvaret en række spørsmål om hormonernes funktion i relation til vækst og udvikling hos patienter med CF. Der er imidlertid stadig uafklarede spørgsmål, som må undersøges nærmere, før det kan afgøres, hvorvidt udvalgte CF-patienter kunne have gavn af behandling med væksthormon, vækstfaktorer eller kønshormoner. Studiet har åbnet et nyt perspektiv i behandlingen af cystisk fibrose. Vækst og udvikling har tidligere spillet en underordnet rolle i forhold til andre truende sygdomsmanifestationer. I takt med den forbedrede behandling og overlevelse bliver vækst og udvikling imidlertid en vigtigere del af CF-patienternes liv. Ikke mindst i relation til de seneste års udvikling i CFpatienternes mulighed for at blive forældre, er normal vækst og udvikling selvsagt en forudsætning. I forsøget på at forbedre CF-patienternes liv må behandlingen derfor i fremtiden også rette sig mod at forbedre vækst og udvikling. Til sidst vil jeg gerne takke alle de patienter og forældre, som ved beredvilligt at deltage i mine studier har gjort det muligt at lave alle disse undersøgelser. Jeg håber, at dette resume vil give et indblik i, hvad studierne foreløbig har ført til. Der ligger mange data endnu, som efterhånden vil komme i trykken. Med venlig hilsen Eva Mosfeldt Laursen Ferierejser Forretningsrejser Individuelle rejser... Gamle traditioner/moderne principper. Over 40 års erfaring. Stiftet november Autoriseret agent for SAS DSB Lufthansa Maersk Air m.fl. samt agent for stort set alle transportselskaber og rejsearrangører. VIBORG REJSEBUREAU ApS Dumpen Viborg. Tlf CF-homepage: - med information og CF-Chat

4 22nd European Cystic Fibrosis Conference, Berlin, June AF BEATE BEJLEGAARD Berlin 98 var min første CF-kongres, hvor jeg deltog som absolut passiv lyttende. I 1982 var jeg med til at stifte IACFA, som står for International Association of Cystic Fibrosis Adults, og som eksisterer i bedste velgående i dag. Jeg må så også i den forbindelse hellere nævne, at jeg ikke siden har beskæftiget mig med noget foreningsarbejde i CF-regi. Jeg har nemlig haft travlt med at leve et såkaldt normalt liv, eller så normalt, som det nu kan blive, når man tilfældigvis har vundet CF i lotteriet! For at forklare hvordan jeg havnede i Berlin, synes jeg lige, jeg vil give jer læsere en meget kort opsummering af de sidste par år af mit liv. Jeg holdt op med mit job som stewardesse i SAS i midten af 95, og de af jer, der har været ude at flyve, har sikkert en svag fornemmelse af, at det er et job, hvor man møder mange mennesker. Så da jeg pludselig ikke længere var i stand til at passe mit job mere (de forbandede pseudomonas), og jeg samtidig var flyttet over på heden i det sorte Jylland, stod jeg jo overfor lidt af en revurdering af mit liv. Det er så her Hanne (you know who) kommer ind i billedet. Jeg meldte mig nemlig frivilligt under fanerne, og for at gøre en meget lang historie kort, blev jeg inviteret med til Berlin mod at grifle et par linier til jer kære læsere. Den første artikel her bliver nok mest en personlig anskuelse af sådan en konference og måske en smule generel. Først og fremmest var det en utrolig oplevelse at se så mange mennesker, som var så engagerede i CF. Man følte virkelig, at det her var altså noget, alle de her mennesker brændte for. Det er jo en meget blandet forsamling på sådan en konference: Der er alle typer behandlere, og selvfølgelig sælgere fra forskellige firmaer med alle mulige remedier til behandling af CF, og sidst men ikke mindst vores alle sammens kære medicinalleverandører. Der er to meget vigtige ting på en konference, dine øjne og dine ører. Man modtager simpelthen så mange informationer på så kort tid. Det er bare at vælge, og det kan godt være en smule svært. I hvert fald som patient, og når man ikke ved ret meget mere end en almindelig gennemsnitsdansker om de mere videnskabelige ting. En ting finder man dog hurtigt ud af. Vores eget for nu at bruge et engelsk udtryk Care Team dvs. vores læger og vores forskere, har en meget stor stjerne i det internationale forum. Og tak for det! Jeg blev i hvert fald meget glad for, at jeg blev født i Danmark, når det skulle være med CF. En konference består jo af mange ting. Den består blandt andet også af en meget stor posterudstilling. Disse posters går ud på, at en masse læger og forskere fremlægger deres resultater på store plakater. Derudfra kan man så gå ind og vælge at læse det, der har ens særlige interesse. Jeg må desværre nok tilstå, at det nåede jeg ikke, men I vil alligevel få en opsummering af dem på et senere tidspunkt, da flere af vores egne havde deres posters med og dem vil jeg tage et kig på ved en senere lejlighed. Så er det jo også sådan, at der er en del socialt samvær på sådan en konference. Man kan vel roligt sige, at det er der, man får snakket med de mennesker, man ellers ikke får snakket så meget med. Som jeg umiddelbart kan vurdere det, er det en næsten lige så stor del af disse her arrangementer som de mere videnskabelige forelæsninger. Folk mødes efter lange arbejdsdage og får måske vendt nogle emner, som der ikke er tid til i det daglige. Man hygger sig og slapper omsider lidt af efter måneder eller måske år, hvor man har slidt for at blive færdig med sin fremlæggelse. For mit eget vedkommende kan jeg kun sige, at det var dejligt at opleve vores behandlere fra den mere sociale og private side. En anden ting, som jeg i hvert fald fik med mig hjem fra Berlin, var en større forståelse for vores lægers nogle gange emsige ideer om vores behandling, og i høj grad en større respekt for den samme emsige behandling. Jeg kan endnu engang konkludere, at jeg er glad for at være født i Danmark. Som afsluttende bemærkning for denne gang vil jeg da lige nævne, at jeg synes, vi skal være rigtigt stolte af Niels Høiby, for han modtog nemlig en meget fin hæderspris for det store stykke arbejde, han har gjort og til stadighed gør for forskningen for CF. Prisen, Niels Høiby fik, (hvis man kan kalde den sådan, for der fulgte hverken penge eller medaljer med) indebar æren af at holde et stort medicinsk foredrag med betegnelsen The Joseph Levy Memorial Lecture. Jeg kan sige så meget, at det var et meget spændende og for mit vedkommende forholdsvis forståeligt foredrag. Jeg vil på et senere tidspunkt fortælle lidt mere om det og de andre præsentationer. En smule tysk historie og sightseeing blev det også til, så alt i alt var det en meget spændende og lærerig tur. Det var også aldeles skønt at opleve så mange mennesker, som virkelig kæmper med hele deres hjerte og alle deres evner med en så stor entusiasme for OS! P.S. Se eksempler på lægernes fremlæggelser i abstract form på Internet:

5 CF-Julemarkedet satte ny rekord I de senere år er vi steget støt i omsætning, hvem husker ikke begejstringen, da vi i 1994s rundede de kr. i salg. Men dette års fremgang havde vi ikke regnet med: 16% steg julemarkedsomsætningen under 2 forrygende dage fredag-lørdag november. Som før var Helligåndshuset på Strøget i København en hyggelig ramme om julemarkedet med de mange boder og en stor café. Glæden var stor fredag aften, da optællingen af dagens salg viste kr. og endnu større var begejstringen lørdag aften, da 2.dagens indbragte kr. Totalomsætning kr kr. mere end året før. Vi har endnu ikke fået alle udgifter på plads, men der bliver et flot overskud til CF-bekæmpelsen. En stor tak til alle, som med gaver og praktisk arbejde bidrog til denne succes. 7

6 At rejse 8 skriver H.C. Andersen, og han har vel delvis ret i sin påstand. For vores familie har det at rejse, det at få fælles oplevelser, det at være sammen på en anden måde, altid været noget vi har sat stor pris på og som vi derfor har prioriteret højt. Familien består af 2 børn, Lisbeth på 10 år og Henrik (CF) på 8 år, og af 2 voksne, Lis og Hans. Da vi i 1990 fik at vide, at Henrik var CF er, medførte det en del ændringer i familiens liv, og vi var blandt andet helt sikre på, at alt det med at rejse ud i verden i ferier, var et afsluttet kapitel, men vi tog heldigvis fejl. Allerede da Henrik var 1 år gammel var vi på vores første udenlandstur af én uges varighed, og da det gik fint er det herefter gået slag i slag. I 1996 søgte begge voksne forældreorlov. Vi rejste dengang først 1 måned til Tyrkiet og efter 1 uge i Danmark med kontrol på Kommunehospitalet i Århus, rejste vi så i de næste 5 uger rundt i Italien og Frankrig med campingvogn. I efteråret 1997 begyndte rejsefeberen igen at melde sig. Vores umiddelbare drøm var at rejse til Thailand, men da vi var betænkelige ved infektionsfaren og samtidig havde hørt om problemer med at tegne rejseforsikring for CF ere, var vi ret overbeviste om, at en sådan rejse ikke ville være mulig. Alligevel kom vi under et kontrolbesøg på Skejby til at nævne vores rejsedrøm, samtidig med at vi gjorde det klart, at vi godt vidste, at det nok ikke ville være forsvarligt at tage Henrik (CF) med på en sådan tur og at det derfor måtte forblive ved drømmen. Det var Oluf Schiøtz heldigvis ikke enig med os i. Han mente derimod, at Henrik s CF forløber så positivt, at det ikke ville være nogen hindring at rejse til Thailand, hvis vi blot tog de nødvendige forholdsregler og ellers brugte vores sunde fornuft undervejs. Så fik vi ellers travlt! De næste måneder gik med at skaffe flybilletter, ordne de voksnes frihed, undersøge ang. vaccinationer, læse rejsebøger, og ikke mindst med at undersøge ang. rejseforsikringer, da vi stadig var usikre på om vi kunne få en forsikring på Henrik. Det viste sig heldigvis ikke at være noget problem. Hos Europæiske Rejseforsikring ønskede man en erklæring fra den behandlende læge ang. Henrik s sundhedstilstand. Få dage efter at de havde fået den ønskede erklæring, modtog vi så et tilsagn om rejseforsikring til hele familien, forudsat at der ikke skete væsentlige ændringer i Henrik s CF. Med hensyn til vaccinationer valgte vi at følge Seruminstituttets anbefalinger, og vaccinationerne fik vi hos familiens praktiserende læge. Endelig mandag d. 2. juni, 2. pinsedag, tog vi så af sted fra Sønderborg med kurs mod Bangkok. Efter et par meget overvældende dage i Bangkok rejste vi videre ud i landet. I alt nåede vi at besøge 9 forskellige byer/øer i Thailand. Vi dykkede på koralrev, vi var på flodtur i longtail båd, vi holdt slanger, vi

7 er at leve red på elefanter, vi blev velsignet af buddhistiske munke, vi så fantastiske templer, vi vandrede i junglen, vi kørte på Dødens jernbane osv. osv. Vi så og oplevede utrolig meget og overalt mødte vi kun venlighed og hjælpsomhed. At rejse rundt i landet gik også utroligt let. Thailand har en ret veludviklet infrastruktur, vejene er gode, busserne kører oftest til tiden, togene er rimelige præcise og endelig er der indenrigsfly til ethvert hjørne af landet. Apropos det at rejse rundt i Thailand så fik vi nogle utrolig spændende oplevelser ved at rejse med 3. klasses bumletog. Her fik vi virkelig lov til at komme tæt på thai erne, og specielt børnene nød deres positive nysgerrighed. Desværre måtte vi undervejs også en tur en lægen med børnene, det havde dog ingen forbindelse med Henrik s CF. At gå til lægen i Thailand som turist betyder, at man tager en tur på sygehuset, hvilket vi gjorde da både Lisbeth og Henrik havde haft feber og maveproblemer i flere dage. På sygehuset blev vi meget overraskede både over den hygiejniske standard og over det meget kompetente personale, der mødte os, alt virkede meget professionelt. At den behandling børnene fik så også gjorde dem friske i en fart, var helt sikkert med til at forstærke vort i forvejen positive indtryk. Mht. Henrik s medicin og behandling under turen gik alt glat. Vi medbragte en medicintaske indeholdende alle de gængse antibiotika og sammen med Skejby havde vi lavet en aftale om i hvilken rækkefølge vi skulle bruge de forskellige præparater. Mht. inhalationer, Henrik deltager i forsøget med Pulmozyme, fik vi på Skejby udleveret et væsentlig mindre inhalationsapparat med indbygget akkumulator og vi medbragte en kogekande til rengøring af masken. Når vi nu, 1½ måned efter at vi er kommet hjem, ser tilbage på vores 50 dage i Thailand, har vi selvfølgelig fået mange spændende oplevelser, vi har lært en anden kultur at kende og vi har fået nye venner, men vigtigst af alt er, at vi har fået en enestående oplevelse af sammenhold i familien vi har nydt at være sammen! Venlig hilsen Henrik, Lisbeth, Lis og Hans Gade Sønderborg OBS!! Tusind tak for hjælpen til Oluf Schiøtz og det øvrige personale på Skejby. 9

8 Postbesørget avis Generalforsamlingsprotokollat Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose År 1998 den 2. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose i Auditorium II i Auditoriebygningen, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København Ø. Formanden, Jørgen Bardenfleth, bød velkommen, hvorefter Hanne Wendel Tybkjær udtalte mindeord om Søren Horsbøl, CFpatient og bestyrelsesmedlem, samt om foreningens tidligere forretningsfører Tom Jørgensen, som begge var afgået ved døden. Generalforsamlingen mindedes ved stilhed Søren Horsbøl og Tom Jørgensen og de CF-patienter, som siden generalforsamlingen i 1997 var afgået ved døden. Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende, jfr. vedtægternes 7: 1. Valg af dirigent. 2.Bestyrelsens beretning om landsforeningens virksomhed i Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 1997 til godkendelse. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Valg af revisor. 6. Evt. forsalg fra medlemmer og bestyrelsen. Ad. 1: Til dirigent valgtes enstemmigt advokat Arne Engel, der med generalforsamlingens enstemmige tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, idet der i overensstemmelse med vedtægternes 6 over 14 dage før generalforsamlingens afholdelse var udsendt skriftelig meddelelse til medlemmerne om generalforsamlingen med angivelse af dagsordenen. Ad. 2: Formanden, Jørgen Bardenfleth, aflagde beretning for Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen. Ad. 3: Foreningens årsregnskab for 1997 blev gennemgået af Hanne Wendel Tybkjær. Resultatopgørelsen udviste et overskud på kr ,-, som bestyrelsen foreslog overført til egenkapitalen, som herefter udgør kr ,-. På forespørgsel oplyste Hanne Wendel Tybkjær, at såvel regnskabet som formandens beretning ville blive aftrykt i CF-bladet, som foreningen ikke havde nogen planer om at sløjfe. Ad. 4: I henhold til vedtægternes 10 afgik af bestyrelsens medlemmer efter tur Peter Fristrup Jensen, Christian Koch, Leila Møller, Hanne Grethe Nielsen, Svend Stenvang Pedersen og Hanne Wendel Tybkjær. Svend Stenvang Pedersen ønskede ikke genvalg, medens de øvrige alle var villige til genvalg og foresloges genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Hanne Wendel Tybkjær takkede Svend Stenvang Pedersen for hans store indsats for foreningen og i bestyrelsen. Generalforsamlingen genvalgte herefter enstemmigt de øvrige nævnte. Ad. 5: Revisionsfirmaet Chr. Mortensen, Statsautoriserede Revisorer, genvalgtes enstemmigt som foreningens revisor. Ad.6: Der forelå intet til drøftelse under dette punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen hævet Som dirigent: Arne Engel

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vi har også cystisk fibrose

Vi har også cystisk fibrose Patientinformation Vi har også cystisk fibrose fire historier Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os: Bjørg Sørensen Tlf. 2887

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Forord til årsrapport 2005

Forord til årsrapport 2005 Forord til årsrapport 2005 AF BJARNE HANSEN, FORMAND Cystisk Fibrose Register Danmark blev oprettet i 2001 på initiativ af CF-Center-Skejby. Baggrunden for at tage initiativ til etablering af den kliniske

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening. SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2009

Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2009 Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2009 for CF-ere, som er født i årene 1991-1997, - uden kronisk pseudomonas-infektion og uden Burkholderia cepacia og Achromobacter-infektion Fortæl

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose

Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose 20 år efter at CF-genet blev fundet, er der i Danmark stadig ikke indført tilbud om Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose AF ERIK WENDEL, CFF Allerede i 1981 hørte CF-familiene professor Marianne Schwartz,

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere