&Glædelig jul. godt nytår DECEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&Glædelig jul. godt nytår DECEMBER"

Transkript

1 &Glædelig jul godt nytår 3 98 DECEMBER

2 Vi gratulerer den nybagte PH.D.,Eva Mosfeldt Laursen, læge på RH, som den 19. oktober 1998 forsvarede sin Ph.D.-afhandling: GROWTH, GROWTH HORMONES AND GROWTH FACTORS IN PATIENTS WI TH CYSTIC FIBROSIS. Eva Mosfeldt Laursene har skrevet flg. resumé af sin afhandling til CF-bladet. Vækst, væksthormon og vækstfaktorer hos patienter med cystisk fibrose CF-patienter er udsat for adskillige faktorer, som kan påvirke vækst og udvikling. Lungeinfektioner, nedsat optagelse af fedt i kosten og nedsat sukkerstofskifte medvirker alle til at øge energiforbruget og CF-patienter skal derfor indtage en relativ stor mængde kalorier for at opretholde normal højde og vægt. Puberteten er en sårbar periode, hvor mange CF-patienter oplever perioder med dårlig trivsel og forsinket udvikling og mange sygdomstegn viser sig netop første gang i årene omkring puberteten, f.eks. den kroniske pseudomonas infektion, det nedsatte sukkerstofskifte og flere andre. De grundlæggende mekanismer for den påvirkede vækst og forsinkede pubertet er imidlertid ikke særlig kendte. Anaboliske eller opbyggende hormoner som insulin lignende vækst faktor-i (IGF-I), væksthormon og kønshormoner er nødvendige for normal vækst og udvikling og der er adskillige grunde til a tro at netop disse hormoner er nedsatte hos patienter med CF. Tidligere studier har vist forskellige grader af nedsat vækst, reduceret body mass index (BMI) og forsinket pubertetsudvikling hos patienter med CF. Væksthormon og IGF-I har imidlertid kun været sparsomt belyst. Formålet med denne undersøgelse var derfor at undersøge: Væksten hos CF-patienter Vækstfaktoren IGF-I og dens bindings protein-3 (IGFBP-3) hos CF-patienter Væksthormon status hos voksne CF-patienter Væksten hos patienter med CF: I en tværsnitsundersøgelse fandtes det at både højde og BMI var nedsat i forhold til raske kontrolpersoner. Den påvirkede vækst sås allerede ved fødslen, og den nedsatte højde var lige udtalt hos yngre såvel som ældre patienter. Benlængden var normal i forhold til kroppens længde, mens knoglealderen var forsinket hos både de små og større patienter. En meget forsinket pubertet vil medføre meget lange ben i forhold til kroppen og en særlig forsinket knoglealder i årene omkring puberteten. Den forsinkede pubertet hos CFpatienter synes derfor ikke at være tilstrækkelig til at påvirke patienternes kropsproportioner og knoglealder. Hos de udvoksede patienter undersøgtes sluthøjden i forhold til forældrenes højde. Forældrenes højde var normal, mens patenternes sluthøjde var nedsat. Endelig blev det undersøgt om der var sket en ændring i højde og BMI i perioden fra 1950 erne til 1990 erne i takt med at behandlingen og overlevelsen er markant forbedret. Højden var ikke forbedret i løbet af de 40 år. Dette kan formentlig forklares af at de ældste patienter som deltog i undersøgelsen repræsenterede patienter med et relativt mildt sygdomsforløb. Mange patienter født tilbage i 1950 erne og 1960 erne med et mere alvorligt sygdomsforløb overlevede ikke til denne undersøgelse og deres højdemål indgik derfor ikke. Det kunne imidlertid også forklares af, at den nedsatte vækst var knyttet til det syge gen (CFTR-genet) og dermed uafhængig af den forbedrede behandling. BMI steg derimod hos patienter i aldersgrupperne 5, 10 og 15 år i perioden fra 1950 erne til 1960 erne. Dette afspejler formentlig den forbedrede behandling, som har ført til en bedre overlevelse og bedre tilstand gennem puberteten. Fundene tyder på at den nedsatte vækst, som ses hos CF-patienter, ikke kun er et resultat af lungeinfektionerne og den nedsatte fedtoptagelse. Det kan også være knyttet til det syge CFTR-gen. Forskellen i væksthæmning hos CF-patienter i de forskellige CF-centre er derfor ikke nødvendigvis kun knyttet til forskelle i behandlingsprincipper, men måske også til forskelle i de forskellige typer af gener, som medfører CF. Vækstfaktorerne IGF-I and IGFBP-3 hos CF-patienter: I en tværsnitsundersøgelse blev det fastslået at IGF-I og IG- FBP-3 var nedsat hos CF-patienter sammenlignet med raske kontrolpersoner. Koncentrationerne af IGF-1 og IGFBP-3 viste sammenhæng med BMI og lungefunktion ligesom patienter med påvirket leverfunktion havde lavere koncentrationer af vækstfaktorerne sammenlignet med patienter med normal leverfunktion. BMI, lungefunktion og leverfunktion kunne imidlertid kun forklare en del af variationen i vækstfaktorerne. Der fandtes ingen forskelle i niveauet af vækstfaktoreren IGF-I og IGFBP-3 hos CF-patienter med sukkersyge sammelignet med patienter med normal sukker balance. Hverken i årene før sukkersygen blev opdaget eller i årene efter, at der blev startet insulinbehandling. Dette er helt forskelligt fra patienter med almindelig sukkersyge, men forhindrer at IGF-I og IG- FBP-3 kan bruges som markør for udviklingen af sukkersyge hos patienter med CF. IGF-I viste heller ikke nogen variation i forbindelse med de planlagte antibiotikakure for kronisk pseudomonasinfektion. IGFBP-3 viste derimod udsving i koncentrationen i takt med graden af infektion i lungerne. Det sy- 3

3 4 nes imidlertid ikke som om IGFBP-3 frembød nogle fordele fremfor de kendte blodprøver, der bruges til at følge den kroniske infektion. De ret beskedne æmdringer i vækstfaktorerne i relation til infektionen kan formentlig skyldes, at patienterne behandles forebyggende hver tredje måned, netop for at undgå at de mellem kurene bliver meget syge. Det kan midlertid også skyldes at mange patienter får forbigående påvirkning af leverfunktionen under en antibiotikakur, idet begge vækstfaktorerne hovedsageligt dannes i leveren. Væksthormon status hos voksne patienter med CF: Til slut blev den spontane og den stimulerede væksthormonudskillelse målt. Væksthormon dannes i bølger døgnet igennem, og en enkelt blodprøve kan derfor ikke bruges til, at afgøre om dannelsen af væksthormon er normal. Både den spontane og den stimulerede væksthormonudskillelse var normal hos CF-patienter sammenlignet med raske kontrolpersoner. Tidligere undersøgelser har vist at høje kocentrationer af væksthormon øger tendensen til sukkersyge. Det blev derfor også undersøgt, om der var forskel i udskillelsen af væksthormon hos CFpatienter med sukkersyge sammelignet med CF-patienmter med normal sukkerbalance. Der var ingen forskel i udskillelsen af væksthormon hos patienter med sukkersyge sammelignet med patienter uden sukkersyge. Teorien om at væksthormon kunne være en medvirkende årsag til udviklingen af sukkersyge hos CF-patienter måtte derfor forkastes. Hos andre sygdomsgrupper er det vist at lave koncentrationer af IGF-I og IGFBP-3 falder sammen med en øget koncentration af væksthormon. Dette synes ikke at være tilfældet hos CF-patienter, hvorfor de må formodes at have en vis form for resistens elller modstandsdygtighed overfor det væksthormon som findes. Det kunne imidlertid også hænge sammen med andre forhold som en forstyrrelse i hypofysens funktion. Dette studie har besvaret en række spørsmål om hormonernes funktion i relation til vækst og udvikling hos patienter med CF. Der er imidlertid stadig uafklarede spørgsmål, som må undersøges nærmere, før det kan afgøres, hvorvidt udvalgte CF-patienter kunne have gavn af behandling med væksthormon, vækstfaktorer eller kønshormoner. Studiet har åbnet et nyt perspektiv i behandlingen af cystisk fibrose. Vækst og udvikling har tidligere spillet en underordnet rolle i forhold til andre truende sygdomsmanifestationer. I takt med den forbedrede behandling og overlevelse bliver vækst og udvikling imidlertid en vigtigere del af CF-patienternes liv. Ikke mindst i relation til de seneste års udvikling i CFpatienternes mulighed for at blive forældre, er normal vækst og udvikling selvsagt en forudsætning. I forsøget på at forbedre CF-patienternes liv må behandlingen derfor i fremtiden også rette sig mod at forbedre vækst og udvikling. Til sidst vil jeg gerne takke alle de patienter og forældre, som ved beredvilligt at deltage i mine studier har gjort det muligt at lave alle disse undersøgelser. Jeg håber, at dette resume vil give et indblik i, hvad studierne foreløbig har ført til. Der ligger mange data endnu, som efterhånden vil komme i trykken. Med venlig hilsen Eva Mosfeldt Laursen Ferierejser Forretningsrejser Individuelle rejser... Gamle traditioner/moderne principper. Over 40 års erfaring. Stiftet november Autoriseret agent for SAS DSB Lufthansa Maersk Air m.fl. samt agent for stort set alle transportselskaber og rejsearrangører. VIBORG REJSEBUREAU ApS Dumpen Viborg. Tlf CF-homepage: - med information og CF-Chat

4 22nd European Cystic Fibrosis Conference, Berlin, June AF BEATE BEJLEGAARD Berlin 98 var min første CF-kongres, hvor jeg deltog som absolut passiv lyttende. I 1982 var jeg med til at stifte IACFA, som står for International Association of Cystic Fibrosis Adults, og som eksisterer i bedste velgående i dag. Jeg må så også i den forbindelse hellere nævne, at jeg ikke siden har beskæftiget mig med noget foreningsarbejde i CF-regi. Jeg har nemlig haft travlt med at leve et såkaldt normalt liv, eller så normalt, som det nu kan blive, når man tilfældigvis har vundet CF i lotteriet! For at forklare hvordan jeg havnede i Berlin, synes jeg lige, jeg vil give jer læsere en meget kort opsummering af de sidste par år af mit liv. Jeg holdt op med mit job som stewardesse i SAS i midten af 95, og de af jer, der har været ude at flyve, har sikkert en svag fornemmelse af, at det er et job, hvor man møder mange mennesker. Så da jeg pludselig ikke længere var i stand til at passe mit job mere (de forbandede pseudomonas), og jeg samtidig var flyttet over på heden i det sorte Jylland, stod jeg jo overfor lidt af en revurdering af mit liv. Det er så her Hanne (you know who) kommer ind i billedet. Jeg meldte mig nemlig frivilligt under fanerne, og for at gøre en meget lang historie kort, blev jeg inviteret med til Berlin mod at grifle et par linier til jer kære læsere. Den første artikel her bliver nok mest en personlig anskuelse af sådan en konference og måske en smule generel. Først og fremmest var det en utrolig oplevelse at se så mange mennesker, som var så engagerede i CF. Man følte virkelig, at det her var altså noget, alle de her mennesker brændte for. Det er jo en meget blandet forsamling på sådan en konference: Der er alle typer behandlere, og selvfølgelig sælgere fra forskellige firmaer med alle mulige remedier til behandling af CF, og sidst men ikke mindst vores alle sammens kære medicinalleverandører. Der er to meget vigtige ting på en konference, dine øjne og dine ører. Man modtager simpelthen så mange informationer på så kort tid. Det er bare at vælge, og det kan godt være en smule svært. I hvert fald som patient, og når man ikke ved ret meget mere end en almindelig gennemsnitsdansker om de mere videnskabelige ting. En ting finder man dog hurtigt ud af. Vores eget for nu at bruge et engelsk udtryk Care Team dvs. vores læger og vores forskere, har en meget stor stjerne i det internationale forum. Og tak for det! Jeg blev i hvert fald meget glad for, at jeg blev født i Danmark, når det skulle være med CF. En konference består jo af mange ting. Den består blandt andet også af en meget stor posterudstilling. Disse posters går ud på, at en masse læger og forskere fremlægger deres resultater på store plakater. Derudfra kan man så gå ind og vælge at læse det, der har ens særlige interesse. Jeg må desværre nok tilstå, at det nåede jeg ikke, men I vil alligevel få en opsummering af dem på et senere tidspunkt, da flere af vores egne havde deres posters med og dem vil jeg tage et kig på ved en senere lejlighed. Så er det jo også sådan, at der er en del socialt samvær på sådan en konference. Man kan vel roligt sige, at det er der, man får snakket med de mennesker, man ellers ikke får snakket så meget med. Som jeg umiddelbart kan vurdere det, er det en næsten lige så stor del af disse her arrangementer som de mere videnskabelige forelæsninger. Folk mødes efter lange arbejdsdage og får måske vendt nogle emner, som der ikke er tid til i det daglige. Man hygger sig og slapper omsider lidt af efter måneder eller måske år, hvor man har slidt for at blive færdig med sin fremlæggelse. For mit eget vedkommende kan jeg kun sige, at det var dejligt at opleve vores behandlere fra den mere sociale og private side. En anden ting, som jeg i hvert fald fik med mig hjem fra Berlin, var en større forståelse for vores lægers nogle gange emsige ideer om vores behandling, og i høj grad en større respekt for den samme emsige behandling. Jeg kan endnu engang konkludere, at jeg er glad for at være født i Danmark. Som afsluttende bemærkning for denne gang vil jeg da lige nævne, at jeg synes, vi skal være rigtigt stolte af Niels Høiby, for han modtog nemlig en meget fin hæderspris for det store stykke arbejde, han har gjort og til stadighed gør for forskningen for CF. Prisen, Niels Høiby fik, (hvis man kan kalde den sådan, for der fulgte hverken penge eller medaljer med) indebar æren af at holde et stort medicinsk foredrag med betegnelsen The Joseph Levy Memorial Lecture. Jeg kan sige så meget, at det var et meget spændende og for mit vedkommende forholdsvis forståeligt foredrag. Jeg vil på et senere tidspunkt fortælle lidt mere om det og de andre præsentationer. En smule tysk historie og sightseeing blev det også til, så alt i alt var det en meget spændende og lærerig tur. Det var også aldeles skønt at opleve så mange mennesker, som virkelig kæmper med hele deres hjerte og alle deres evner med en så stor entusiasme for OS! P.S. Se eksempler på lægernes fremlæggelser i abstract form på Internet:

5 CF-Julemarkedet satte ny rekord I de senere år er vi steget støt i omsætning, hvem husker ikke begejstringen, da vi i 1994s rundede de kr. i salg. Men dette års fremgang havde vi ikke regnet med: 16% steg julemarkedsomsætningen under 2 forrygende dage fredag-lørdag november. Som før var Helligåndshuset på Strøget i København en hyggelig ramme om julemarkedet med de mange boder og en stor café. Glæden var stor fredag aften, da optællingen af dagens salg viste kr. og endnu større var begejstringen lørdag aften, da 2.dagens indbragte kr. Totalomsætning kr kr. mere end året før. Vi har endnu ikke fået alle udgifter på plads, men der bliver et flot overskud til CF-bekæmpelsen. En stor tak til alle, som med gaver og praktisk arbejde bidrog til denne succes. 7

6 At rejse 8 skriver H.C. Andersen, og han har vel delvis ret i sin påstand. For vores familie har det at rejse, det at få fælles oplevelser, det at være sammen på en anden måde, altid været noget vi har sat stor pris på og som vi derfor har prioriteret højt. Familien består af 2 børn, Lisbeth på 10 år og Henrik (CF) på 8 år, og af 2 voksne, Lis og Hans. Da vi i 1990 fik at vide, at Henrik var CF er, medførte det en del ændringer i familiens liv, og vi var blandt andet helt sikre på, at alt det med at rejse ud i verden i ferier, var et afsluttet kapitel, men vi tog heldigvis fejl. Allerede da Henrik var 1 år gammel var vi på vores første udenlandstur af én uges varighed, og da det gik fint er det herefter gået slag i slag. I 1996 søgte begge voksne forældreorlov. Vi rejste dengang først 1 måned til Tyrkiet og efter 1 uge i Danmark med kontrol på Kommunehospitalet i Århus, rejste vi så i de næste 5 uger rundt i Italien og Frankrig med campingvogn. I efteråret 1997 begyndte rejsefeberen igen at melde sig. Vores umiddelbare drøm var at rejse til Thailand, men da vi var betænkelige ved infektionsfaren og samtidig havde hørt om problemer med at tegne rejseforsikring for CF ere, var vi ret overbeviste om, at en sådan rejse ikke ville være mulig. Alligevel kom vi under et kontrolbesøg på Skejby til at nævne vores rejsedrøm, samtidig med at vi gjorde det klart, at vi godt vidste, at det nok ikke ville være forsvarligt at tage Henrik (CF) med på en sådan tur og at det derfor måtte forblive ved drømmen. Det var Oluf Schiøtz heldigvis ikke enig med os i. Han mente derimod, at Henrik s CF forløber så positivt, at det ikke ville være nogen hindring at rejse til Thailand, hvis vi blot tog de nødvendige forholdsregler og ellers brugte vores sunde fornuft undervejs. Så fik vi ellers travlt! De næste måneder gik med at skaffe flybilletter, ordne de voksnes frihed, undersøge ang. vaccinationer, læse rejsebøger, og ikke mindst med at undersøge ang. rejseforsikringer, da vi stadig var usikre på om vi kunne få en forsikring på Henrik. Det viste sig heldigvis ikke at være noget problem. Hos Europæiske Rejseforsikring ønskede man en erklæring fra den behandlende læge ang. Henrik s sundhedstilstand. Få dage efter at de havde fået den ønskede erklæring, modtog vi så et tilsagn om rejseforsikring til hele familien, forudsat at der ikke skete væsentlige ændringer i Henrik s CF. Med hensyn til vaccinationer valgte vi at følge Seruminstituttets anbefalinger, og vaccinationerne fik vi hos familiens praktiserende læge. Endelig mandag d. 2. juni, 2. pinsedag, tog vi så af sted fra Sønderborg med kurs mod Bangkok. Efter et par meget overvældende dage i Bangkok rejste vi videre ud i landet. I alt nåede vi at besøge 9 forskellige byer/øer i Thailand. Vi dykkede på koralrev, vi var på flodtur i longtail båd, vi holdt slanger, vi

7 er at leve red på elefanter, vi blev velsignet af buddhistiske munke, vi så fantastiske templer, vi vandrede i junglen, vi kørte på Dødens jernbane osv. osv. Vi så og oplevede utrolig meget og overalt mødte vi kun venlighed og hjælpsomhed. At rejse rundt i landet gik også utroligt let. Thailand har en ret veludviklet infrastruktur, vejene er gode, busserne kører oftest til tiden, togene er rimelige præcise og endelig er der indenrigsfly til ethvert hjørne af landet. Apropos det at rejse rundt i Thailand så fik vi nogle utrolig spændende oplevelser ved at rejse med 3. klasses bumletog. Her fik vi virkelig lov til at komme tæt på thai erne, og specielt børnene nød deres positive nysgerrighed. Desværre måtte vi undervejs også en tur en lægen med børnene, det havde dog ingen forbindelse med Henrik s CF. At gå til lægen i Thailand som turist betyder, at man tager en tur på sygehuset, hvilket vi gjorde da både Lisbeth og Henrik havde haft feber og maveproblemer i flere dage. På sygehuset blev vi meget overraskede både over den hygiejniske standard og over det meget kompetente personale, der mødte os, alt virkede meget professionelt. At den behandling børnene fik så også gjorde dem friske i en fart, var helt sikkert med til at forstærke vort i forvejen positive indtryk. Mht. Henrik s medicin og behandling under turen gik alt glat. Vi medbragte en medicintaske indeholdende alle de gængse antibiotika og sammen med Skejby havde vi lavet en aftale om i hvilken rækkefølge vi skulle bruge de forskellige præparater. Mht. inhalationer, Henrik deltager i forsøget med Pulmozyme, fik vi på Skejby udleveret et væsentlig mindre inhalationsapparat med indbygget akkumulator og vi medbragte en kogekande til rengøring af masken. Når vi nu, 1½ måned efter at vi er kommet hjem, ser tilbage på vores 50 dage i Thailand, har vi selvfølgelig fået mange spændende oplevelser, vi har lært en anden kultur at kende og vi har fået nye venner, men vigtigst af alt er, at vi har fået en enestående oplevelse af sammenhold i familien vi har nydt at være sammen! Venlig hilsen Henrik, Lisbeth, Lis og Hans Gade Sønderborg OBS!! Tusind tak for hjælpen til Oluf Schiøtz og det øvrige personale på Skejby. 9

8 Postbesørget avis Generalforsamlingsprotokollat Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose År 1998 den 2. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose i Auditorium II i Auditoriebygningen, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København Ø. Formanden, Jørgen Bardenfleth, bød velkommen, hvorefter Hanne Wendel Tybkjær udtalte mindeord om Søren Horsbøl, CFpatient og bestyrelsesmedlem, samt om foreningens tidligere forretningsfører Tom Jørgensen, som begge var afgået ved døden. Generalforsamlingen mindedes ved stilhed Søren Horsbøl og Tom Jørgensen og de CF-patienter, som siden generalforsamlingen i 1997 var afgået ved døden. Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende, jfr. vedtægternes 7: 1. Valg af dirigent. 2.Bestyrelsens beretning om landsforeningens virksomhed i Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 1997 til godkendelse. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Valg af revisor. 6. Evt. forsalg fra medlemmer og bestyrelsen. Ad. 1: Til dirigent valgtes enstemmigt advokat Arne Engel, der med generalforsamlingens enstemmige tilslutning konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, idet der i overensstemmelse med vedtægternes 6 over 14 dage før generalforsamlingens afholdelse var udsendt skriftelig meddelelse til medlemmerne om generalforsamlingen med angivelse af dagsordenen. Ad. 2: Formanden, Jørgen Bardenfleth, aflagde beretning for Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen. Ad. 3: Foreningens årsregnskab for 1997 blev gennemgået af Hanne Wendel Tybkjær. Resultatopgørelsen udviste et overskud på kr ,-, som bestyrelsen foreslog overført til egenkapitalen, som herefter udgør kr ,-. På forespørgsel oplyste Hanne Wendel Tybkjær, at såvel regnskabet som formandens beretning ville blive aftrykt i CF-bladet, som foreningen ikke havde nogen planer om at sløjfe. Ad. 4: I henhold til vedtægternes 10 afgik af bestyrelsens medlemmer efter tur Peter Fristrup Jensen, Christian Koch, Leila Møller, Hanne Grethe Nielsen, Svend Stenvang Pedersen og Hanne Wendel Tybkjær. Svend Stenvang Pedersen ønskede ikke genvalg, medens de øvrige alle var villige til genvalg og foresloges genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Hanne Wendel Tybkjær takkede Svend Stenvang Pedersen for hans store indsats for foreningen og i bestyrelsen. Generalforsamlingen genvalgte herefter enstemmigt de øvrige nævnte. Ad. 5: Revisionsfirmaet Chr. Mortensen, Statsautoriserede Revisorer, genvalgtes enstemmigt som foreningens revisor. Ad.6: Der forelå intet til drøftelse under dette punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen hævet Som dirigent: Arne Engel

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a OAI-I L Ariv o k a cfirrn a UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO- KOllEN FOR egetæpper als evr-nr. 38 45 42 18 J.nr. 131693 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2015, den 28.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok Udvekslingsperiode: D. 25.01.14 24.04.14 Navn: Malene Hjort Knudsen Email: 167839@viauc.dk & malenehjort@hotmail.com Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Line Axelsen &

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30 På Friskolen i Lemming 1. Velkomst (Lisbeth Lausten Bang) 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5.

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere