Velkommen til M&R YES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til M&R YES"

Transkript

1 Velkommen til M&R YES

2 Indhold Mentorordningen & Mentortjeck-listen (Udfyldes af den nyansatte) 4 1. Velkommen til DTU - Institut for Miljø og Ressourcer 5 2. Om instituttet 5 Personalet 5 Ledelsen 5 Arbejdsbeskrivelse og arbejdstid 5 Sprog 5 Undervisningen 6 Vision 6 Forskning 6 Personalepolitik 7 Udvalg 7 Navn og lokalisering 7 3. Dagligdag på instituttet 8 Fraværsregistrering 8 Frokost 8 Sociale arrangementer 8 PC og netværk 9 Kopimaskiner 9 4. Fællesfaciliteter 9 Fællesfunktoner og services 10 Biler 10 Mødelokaler 10

3 AV-udstyr Personalegoder 11 Coaching 11 Massageordning 11 Kaffe, the & kakao 11 Sport 11 Frugtordning Information og kommunikation Nyhedsbrev 12 Intranettet 12 Om manualen 14 Quality Manual 14 Hjemmeside 15 Orienteringsmøder og seminarer Sikkerhed på instituttet Økonomi 16 Økonomisk ramme 16 Ekstern projektfinansiering 16 Økonomisupport Specielt for P.hd.-studerende Nøglepersoner - hvem man kontakter i forbindelse med hvad 17 Indhold

4 Mentorordningen Alle nyansatte får tildelt en mentor. Mentoren vil støtte dig og vise dig til rette i den første tid og svare på spørgsmål. Som ny er det en enestående chance for at få en introduktion til organisatoren og til at få besvaret de små og store sørgsmål, som popper op under den første ansættelsestid. Mentor vil ligeledes sørge for, at du bliver vist rundt på institutet og DTU og præsenteret for de vigtigste nøglepersoner og dine nærmeste kolleger på instituttet og DTU. Mentor tjeck-listen (Udfyldes af den nyansatte) Introduceret til manualen på intranettet og har læst indholdet af denne folder Blevet informeret om mødetid og sted første arbejdsdag Blevet præsenteret for nærmeste kolleger og alle relevante nøglepersoner Fået navneskilt til dueslag og kontor, nøgler, tlf.liste mm. af receptionen Fået tildelt et brugernavn og en adgangskode til netværket + til Portalen Blevet koblet på netværket og tildelt en computer af IT-afdelingen Blevet fotograferet og fået udleveret en præsentationsskabelon af Tegnestuen (byg. 115), som bruges til en præsentation af dig selv. I samme anledninget fået bestilt gratis visitkort! Orienteret om sikkerhedsforholdene og vist rundt i vores laboratorier Fået fremvist institutfaciliteter og blevet præsenteret for servicefunktionerne (Biblioteket, Tegnestuen, IT, Økonomi & Personale er obligatorisk) Fremvist faciliteter i 101 (S-Hus, kantiner, DTV, boghandel, sportsog klubfaciliteter, studiekontor, kassen, personalekontor etc.) Blevet orienteret om sociale aktiviteter, fx. ved at deltage i: fredagsmorgenmad, frokostpauser, frokostseminarer m.m. Fået kursus i Quality Manual af NIC, inden for de første 3 måneder Modtaget dataskema og sendt det + skattekort til Personaleadministrationen Tilmeldt dig E-boks (så du automatisk får tilsendt lønopgørelse) Oplyst Fotokopimaskine kode af Receptionen 4

5 1. Velkommen til DTU - Institut for Miljø & Ressourcer Pjecen er primært tænkt som en kort introduktion til instituttet med nyttig information om en række praktiske forhold vedrørende instituttets organisering, politik og daglige drift. Detaljerede oplysninger om praksis, regler m.m. finder du i vores elektroniske håndbog - manualen. Info om Instituttet og dets aktiviteter finder du på vores hjemmeside. DTU s intranet er tilgang til nyheder, meddelelser og informationer og genvej til CampusNet (Se mere herom på side 14). 2. Om Instituttet Personalet Vi er ca. 150 medarbejdere fordelt på teknisk-administrativt personale (TAP) og videnskabeligt personale (VIP) inkl. Ph.d.-studerende. Hertil kommer en række udenlandske gæsteforskere, som typisk opholder sig 1-6 mdr. på instituttet. Se billeder af medarbejderne her: Ledelsen Institutdirektøren er udpeget og ansat af rektor til at lede instituttet. Ansvarsområder og opgaver uddelegeres i videst muligt omfang til de relevante og kompetente personer. I manualen findes en liste over hvem der må underskrive hvad, hvornår. Den daglige ledelse af instituttet koordineres af Ledelsesgruppen, som består af: Institutdirektøren Administrationschefen Forskningschefen Laboratoriechefen Undervisningsdirektøren Innovationschefen Faste VIP refererer til Institutdirektøren, mens faste TAP refererer til Laboratoriechef eller Administrationschef. Projektansatte refererer normalt til den projektansvarlige. Arbejdsbeskrivelse og arbejdstid Alle ansatte, som har en ugentlig arbejdstid på minimum 8 timer, har krav på et ansættelsesbrev. Hvis du ikke senest 14 dage efter påbegyndelsen af din ansættelse har modtaget et officielt ansættelsesbrev fra DTU, kontakt da Administrationschefen. Hvis du er ansat som TAP, vil din chef i samråd med dig sørge for, at der udfærdiges en personlig arbejdsbeskrivelse, som bl.a. definerer dine generelle arbejdsvilkår, herunder dine arbejds- og ansvarsområder. Læs mere herom i manualen. Sprog Da vi er et internationalt orienteret institut, er hovedsproget formelt set engelsk. Mange medarbejdere taler dansk i det daglige, men det er en forudsætning at man kan kommunikere på engelsk i skrift og tale, da forskningsformidlingen og kommunikationen med vore internationale samarbejdspartnere foregår på engelsk, alle undervisningsaktiviteter på master kandidat niveau afholdes på engelsk, en del medarbejdere og studerende er udlændinge og ofte ikke taler dansk. Derfor bør al skriftligt materiale, som henvender sig til en bred kreds, udfærdiges på engelsk eller som minimum indeholde en engelsk udgave. 5

6 Undervisningen Instituttet bidrager til uddannelsen af civilingeniører og diplomingeniører. Instituttet udbyder mere end 40 kurser årligt inden for miljø-området. Undervisningen har et højt indhold af eksperimentelt arbejde. Vores undervisning er baseret på en stærk international profil, hvor størstedelen af undervisningen gennemføres på engelsk, og hvor en betydelig del af de studerende kommer fra udlandet. På hjemmesiden finder du oplysninger om undervisningen, kursusudbud og studenterprojekter. Se alle DTU s og Instituttet s kurser i kursusbasen på: Visioner Det er vores vision at, Undervisningen har en stærk international profil, og vi er højest rangeret i Danmark og blandt de bedste i Europa. Undervisningen er bred dækkende fleksibel i form og indhold og er på forkant med samfundets behov for ingeniørmæssig ekspertise. Forskningen har et højt teknisk-naturvidenskabeligt niveau inden for et bredt udsnit af ressource- og miljøfaglige emneområder. Forskning og udvikling understøtter bæredygtige teknologier. Vi er på udvalgte forskningsområder blandt verdens førende. Vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi stiller krav til ledere og medarbejdere og fokuserer på størst mulig beslutningskompetence og udviklingsmuligheder for alle. Det forventes, at alle ledere og medarbejdere arbejder for, at visionerne kan opfyldes. Derudover har alle et medansvar for instituttet s videre udvikling og for at bidrage til det gode arbejdsmiljø. Forskning Forskningen har til formål at udvikle bæredygtige teknologier og sikre os en førende position på internationalt niveau. Forskningen skal bidrage til at løse nationale og internationale miljø- og ressourceproblemer. Instituttet udfører forskning, der kortlægger vigtige teoretiske sammenhænge, og resultaterne anvendes bredt i forbindelse med systemanalyse og teknologiudvikling. Vi lægger vægt på at samarbejde med de bedste internationale forskere. Forskningen publiceres i førende ISI tidsskrifter og præsenteres tillige på internationale konferencer over hele verden. Vi arbejder med centrale opgaver inden for vand, jord, affald og ressourcer. I tilgift arbejder vi på at udvikle nye forskningsområder der ligger i krydsfeltet mellem vores eksisterende forskningsområder. På vores hjemmeside kan du skabe dig et overblik over vores mangeartede forskningsaktiviteter og samarbejdspartnere. 6

7 Personalepolitik Instituttets generelle politik er: Rygning: Må kun foregå udendørs. Askebægere står ved indgangen til 113/115. Stress: Symptomer på stress skal videregives til din leder, så I sammen kan finde en løsning på problemet. Hvert år reviderer ledelsen, om der er områder hvorpå stressrelaterede opgaver kan undgås. Fysiske og psykiske arbejdsrammer: Alle bør være opmærksomme på f.eks: dårlig omgangstone, diskrimination, chikane, lavere produktivitet, hyppig personaleudskiftning, dårlig indeklima, fysiske gener og højt sygefravær. Kompetenceudvikling og efteruddannelse: Der afsættes hvert år en sum penge, med det formål at fremme udviklingen af hver enkelt medarbejder. Overarbejde: Bør ikke overskride 5 timer pr. uge gældende for TAP-K og TAP-T. VIP har i hehnhold til deres ansættelseskontrakt ingen øvre arbejdstid. Instituttets politik findes i manualen og DTU s personalepolitik på DTU s hjemmeside. Udvalg Der er nedsat en række (politisk) strategiske udvalg, som er orienteret mod instituttets udvikling. For flere af servicefunktionerne er der nedsat driftstekniske udvalg, som typisk beskæftiger sig med opgavekoordinering samt her og nu problemløsning for en fællesfunktion. Efter behov oprettes løbende arbejdsgrupper til løsning af specifikke opgaver. Eksisterende udvalg er pt: IT-udvalget Studienævnet Biblioteksudvalget Ledelsesgruppen Samarbejdsudvalget Forskningsudvalget Sikkerhedsudvalget PR-udvalget Udsmykningsudvalg Coachinggruppen Forretningsudvalget Innovationsudvalget M&R Forum M&R Forum Planlægningsgruppe PhD prioriteringsudvalget Særlige funktioner og titler Lokaleudvalget Rådgivende udvalg Laboratoriekoordineringsudvalget Udvalgssammensætningen kan ses på intranettet under Administration - Committee Navn og lokalisering på DTU Den officielle danske forkortelse for instituttet er M&R. På engelsk hedder instituttet Department of Environment & Resources, forkortet E&R. I materiale på dansk anvendes det danske navn og den danske forkortelse. I materiale på engelsk anvendes de engelske benævnelser. Vi råder over lokaler og forsøgsfaciliteter fordelt på følgende bygninger: 113, 114 og 115 og har råderet over en forsøgshal i tilknytning til Lundtofte Rensningsanlæg. 7

8 Adresse: Institut for Miljø og Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Bygningstorvet, bygning Kgs. Lyngby Tlf.: (Reception er bemandet på hverdage ) Fax: Direkte tlf.: 4525 xxxx www: Intranet intranet.er.dtu.dk Webmail: webmail2.er.dtu.dk (Bruges når man arbejder hjemme) Kort over DTU findes på pjecens bagside. 3. Dagligdag på instituttet Fraværsregistrering Det første du skal gøre, når du møder på arbejde, er at indrapportere din tilstedeværelse i vores system på intranettet. Funktionen kommer automatisk frem på skærmen, når du logger på. Systemet skal også anvendes ifbm indberetning af fravær, såsom sygdom, ferie, rejseaktivitet, orlov og lign. Alternativt kan fravær indberettes til receptionen senest ved arbejdsdagens begyndelse. Du kan også anvende systemet til at se, hvilke af dine kolleger der er tilstede, og hvornår de eventuelt er tilbage. Funktionen har altafgørende betydning for receptionen og fremmer planlægningen for dig og dine kollegaer, da din status kan videregives til dem der ringer eller kommer forbi. Frokost Ansatte har dagligt 29 minutters betalt frokost. I bygning 113 rum 011 finder du instituttets frokoststue. I frokoststuen og i kaffestuerne er der køleskabe til madpakker, og microovne hvor du har mulighed for at varme din mad. Husk at rydde op efter dig selv, sætte dit brugte service i opvaskemaskinen og sætte maskinen igang, når den er fyld op. I bygning 101 findes 2 kantiner og cafeér, hvor der serveres varm mad, salatbar, sandwiches og smørrebrød. Prisniveauet varierer, men oftest er Faculty billigst. Sociale arrangementer Skovtur for alle ansatte afholdes midt i august Fælles julefrokost afholdes i december. Rammerne for julefrokosten og uddelegeringen af opgaver aftales ved en glögg-komsammen i starten af december Hver fredag er der fælles morgenmad i vores frokoststue. De, som er tilmeldt morgenmadslisten, skiftes til at tage morgenmad med. Medbring egen kop og 10 kroner kontant for morgenmad og pålæg Barbeque afholdes ved midsommer DTU s årsfest (Dato for arrangementet offentliggøres/annonceres) DHL-løb (firmastafet) inde i fælledparken i september 8

9 PC og netværk Alle medarbejdere har adgang til en netværks-pc. Bruger-ID (xxx) og password skal anvendes, for at logge på netværket. Du får tildelt et temporært password af IT-support, som du af sikkerhedsmæssige grunde skal ændre den første gang, du logger på. Din adresse på instituttet er: og dit password: Skal minimum have en længde af 7 karakterer Skal indeholde mindst 1 symbol fra hver af følgende fire kategorier: 1. Små bogstaver (a, b, c, z) 2. Store bogstaver (A, B, C, Z) 3. Numre (0, 1, 2, 9) 4. Symboler (f.eks.:!., [ \ ) Skal ændres mindst en gang om året (senest efter 365 dage) Skal være anderledes end de sidste 3 password du har brugt Kan kun ændres hver femte dag Instituttet stiller en PC til rådighed for alle medarbejdere, som er ansat på ordinære midler. Projektansatte må anvende projektmidler til indkøb af PC. Kontakt IT-support, hvis du ønsker hjælp til at forbinde en eventuel hjemme-pc med instituttets servere, eller hvis du oplever problemer med din pcér eller netværket. Kopimaskiner Der findes kopieringsmuligheder på samtlige etager i bygning 115 og 113. Du skal indtaste en kode, som du skal have oplyst af receptionen. Koden er forbeholdt ansatte og må ikke gives videre til studerende, gæster m.m., da de får tildelt en speciel kode i receptionen. Kontakt en af medarbejderne i Tegnestuen, hvis der er behov for service på kopimaskinerne. 4. Fællesfaciliteter Fællesfunktioner og service På instituttet er der oprettet 7 såkaldte fællesfunktioner, som varetager opgaver relateret til instituttets basisdrift og servicerer medarbejderne på forskellige områder. De syv funktioner er: Receptionen Undervisningssekretariatet Økonomi-support Laboratoriefunktionen Biblioteket Tegnestuen IT-support Få en nærmere beskrivelse af de enkelte funktioner på intranetforsiden, ved at klikke på banneret The Manual og gå ind under 10. Servicefunktioner, finder du guidelines, serviceydelser, procedurer, templates m.m. Det, du ikke finder svar på i manualen, må du endelig spørge din mentor eller chef om. 9

10 Biler Instituttet råder over 6 forskellige typer biler, som ansatte og studerende kan anvende i arbejdsøjemed (private formål er ikke tilladt). Studerende skal have tilladelse fra vejleder og underskrive en køretilladelse. Som projektansat skal projektet betale x kr. pr. km. En bil kan bookes via -systemet (Outlook) ved at klikke ind under Public Folders og Reservation. Efter reservation udleveres nøgler og kørebøger af Receptionen. Information om regler og praktiske detaljer vedrørende brugen af instituttets biler er i manualen på intranettet. Er der evt. problemer med at booke, kan receptionen eller IT-Support være behjælpelige. Fort Transit Landrover Toyota Corolla Toyota Hiace Toyota Verso Toyota Yaris Mødelokaler På instituttet er der indrettet 3 mødelokaler i varierende størrelse og indretning. Lokalerne bookes via systemet (Outlook) ved at klikke ind under Public Folders og Reservation. Lokaler kan kun bookes af ansatte. Bygning/rum 113/ / /145 Størrelse Bemærkninger Anvendes primært til større møder og i repræsentativ sammenhæng. Også CTT og BYG har brugsret. Er indrettet med fastmonteret AV-udstyr. Må ikke anvendes til skemalagt undervisning. Velegnet til interne møder og vejledermøder Velegnet til interne udvalgsmøder og ikke-skemalagt undervisning. Laboratorieaktiviteter Hvis du i forbindelse med dit projekt skal udføre laboratorie/feltorienterede aktiviteter skal du kontakte Laboratoriechefen og aftale tid for obligatorisk introduktionskursus til laboratoriearbejde. På introduktionskurset gennemgåes regler og procedure for arbejde i instituttets laboratorier, samt sikkerhedsaspekter ved laboratoriearbejde. Før arbejdet påbegyndes i laboratoriet skal der udfærdiges en APV, arbejdsplads vurdering, hvor risikoaspekter skal beskrives og vurderes. På vores hjemmeside under Om instituttets/laboratorium findes en lang række 10

11 oplysninger om laboratoriet. Adgang til oplysninger kræver password, det som du bruger når du logger dig på din PC. Studerende bruger et fælles log-in som udleveres på introduktionskurset. Laboratoriearbejde kan udføres fra mandag til fredag fra kl. 8:00 17:00. Laboratoriearbejde uden for dette tidsrum aftales med den faglige eller tekniske vejleder. Det er af sikkerhedsmæssige grunde ikke tilladt at arbejde alene i laboratorierne. Det betyder, at der i bygningsafsnittet skal være mindst to personer til stede. AV-udstyr Ansatte kan låne en bærbar AV-projekter. Reservation foretages via systemet (Outlook) ved at klikke ind under Public Folders og Reservation. Det er også ifbm. møder, seminarer, feltarbejde muligt at låne en bærbar PC. Receptionen står for udlevering af AV-udstyr. Bemærk at der i møderum 011 er en lysstærk, fastmonteret AV-projekter. Information om AV-udstyret er i manualen på intranettet. 5.Personalegoder Coaching Vi tilbyder coaching, hvor emner der vedr. arbejdet kan berøres. Folder, der uddyber denne service findes i manualen og i trykt form i receptionen og i frokoststuen. Massageordning Instituttet tilbyder massage. Receptionen informerer alle, når nye massagetider er tilgængelige. Det koster 100 kroner for en halv time, instituttet financierer det resterende beløb. Lister for tilmelding hænger på receptionens tavle. Kaffe, the & kakao Vi betaler for kaffe/the/kakao til alle ansatte, mens de studerende selv betaler. Alle medvirker til, at der er friske forsyninger, ved altid at sætte en ny kande over når du tager den sidste kop eller du kan se at kanden er ved at være tom. Der er kaffemaskiner og elkedler i kaffestuerne i rum 060, 166, 248 i bygning 115 og i frokoststuen i bygning 113. Varelaget af kaffe, kakao, the, sukker m.v. findes i stueetagen. Sport Bygning 101 huser en lang række sportsklubber for ansatte og studerende på DTU, hvor man kan melde sig til, for en favorabel pris. Læs mere på: Frugtordning Ved tilmelding af vores frugtklub, får du frisk økologisk frugt leveret på dit kontor hver mandag. Pris: 34,-kr./ 8-10 stykker frugt. Tilmeld dig hos Anna 11

12 6. Information og kommunikation Brugen af er nok det vigtigste og mest udbredte hjælpemiddel til at kommunikere internt og eksternt. Vi anvender Outlook til at modtage, sende og gemme s. For din egen skyld bør du hurtigt forsøge at indarbejde et system til at administrere dine s. Søg evt. inspiration til et system hos dine kollegaer. For at undgå overfyldte inboxe, findes der i Outlook-programmet forskellige oprettede grupper som du kan sende fælles til, f.eks: Ph.d.-erne, ledelsesgruppen, diverse udvalg, komiteer og funktioner. Hvis du ønsker at registrere en ny gruppe, kan du få IT-afdelingen til at oprette det for dig. Korte Her&Nu -meddelelser som er relevante for alle, skal publiceres på intranetforsidens Announcement. Meddelelser, som er aktuelle i længere tid, sendes til det ugentlige nyhedsbrev Nyhedsbrev Instituttet udgiver én gang om ugen et elektronisk nyhedsbrev på intranettet. Nyhedsbrevet fungerer som en lidt avanceret opslagstavle, hvor: Møder annonceres, referater bringes, efterlysninger bringes, tilføjelser og ændringer i manualen annonceres og alle andre meddelelser af mere generel interesse findes. Ikke alle indlæg er lige relevante for alle medarbejdere, men du har pligt til at orientere dig om, hvad der bringes af meddelelser og læse indholdet af dem, som kan være af relevans for dig. For at du nemmere kan få et overblik over emner, der er mest relevant for dig, er nyhedsbrevet opdelt i kategorier med hver sit ikon. Staff Research Teaching Staff (Personalerelevant) Research (Forskningsrelevant) Teaching (Undervisningsrelevant) Administration Administration Innovation (Innovationsrelevant) Arrangements Innovation E&R Events External Events IT E&R Finances professional Graphics Social Laboratory Secratary Library Co-operation Management (Servicerelevant) (Opdelt i Sociale, faglige og institutrettede) External Events (Begivenheder udefra, ofte målrettet specifik faggruppe) Accomodation (Boligoversigt over (frem)leje) Other News (Emner udenfor ovenstående kategorier vil kunne ses her) Accommodation Other News Alle ansatte kan få indlæg bragt. Send blot indlæg til 12

13 Intranettet Det er kun ansatte, som har adgang til vores intranet. Du kommer ind på intranettet ved at klikke på banneret nederst i højre hjørne på vores hjemmeside. Brug samme User-ID og Password, som når du tænder for PC en og logger på serveren. Intranetforsiden giver adgang til: Nye korte Her&Nu meddelelser (Gemmes IKKE i arkivet) Fremsende forslag til det ugentlige nyhedsbrev Ugens nyhedsbrev (Gemmes i arkivet) Nyhedsarkivets manuelle søgefunktion (Indtast søgeord og få listet alt der vedrører emnet) Nyhedsarkivet (Søg efter måned, kategori eller specifik uge) Eksterne links til fx. gratis-ordbog og DTU Portalen Interne links til fx. manualen, Quality Manual og diverse E&R brochurer, raporter m.m. Tilføjelser/Input/Ideér til nyt indhold på intranetforsiden Fødselsdage - offentliggørelse over fødselarer IT support Månedens idé, som offentliggøres efter Institutdirektøren har præmieret vinderen Møder & begivenheder (Overblik over hvad, hvor og hvornår møde/begivenhed afholdes) My notifier (Tilmeld servicen, hvis du ønsker en mail når person du leder efter ændrer status) Ændring af status (fx. At work, Gone for the day, Out of office, At lunch ) Kort sagt er intranettet: et slå op værktøj - som letter din hverdag Forklaring på indhold i menuen administration - en af de mest brugte menuer på intranettet: Status: skift status, Registrer/få overblik over dine og andres fremtidige planer i kalender funktionen, tjek din profil, tjek status Overview: Tjek dine kollegaers status Reservation: Reserver mødelokaler Find staff: Hurtig billedoversigt over alle medarbejdere på M&R Search contact person: Søg efter supportfunktioner, serviceydelser, jobtitler og ansatte Upload presentations: Upload relevante filer til gavn for alle med interesse for emnet Committee: Se liste med navne på alle eksisterende udvalg ER Cources: Se liste med alle eksisterende institut-kurser New Year Card: Hvert år før juleferien, kan du sende en gratis nytårshilsen til samarbejspartnere 13

14 Portalen En anden væsentlig kilde til information er Portalen, som er DTU s intranet for alle ansatte. Link til Portalen finder du bl.a. i headeren på vores hjemmeside. Bestil brugernavn+adgangskode hos Marianna - (Portal-koden bruges også til CampusNet (som er en studenterportal). Om manualen Link til manualen finder du på intranettets forside ved at klikke på banneret The Manual eller som alternativ på I-drevet (I:\ERManual). Håndbogen indeholder bl.a. links til nøgledokumenter med beskrivelser af vores mål, strategi, organisation og personalepolitik, samt hjælp til servicefunktionerne. Derudover udgør den regelsamlingen for instituttets drift og udgør dermed et elektronisk opslagsværk for, hvordan man skal forholde sig i en lang række situationer. Manualens opbygning og indhold: 01. Vision (Mission + vision) 02. Udviklingskontrakt (UMV, Udviklingsmål og virkemidler mm.) 03. Strategi & Handlingsplan (Handlingsplan, årsrapporter mm.) 04. Organisation (Grønt regnskab, ledelse, udvalgssammensætning mm.) 05. Personaleforhold (MUS, kompetenceudv., stresspolitik, planlægning mm.) 06. Økonomi (Efteruddannelse, rejser, drift, budgetter, regnskaber m.m.) 07. Forskning (Forskningsgrupper/felter/projekter, ansøgningsskemaer, kontrakter) 08. PhD (Intro og guidelines til administration, thesis, takster, budgetter m.m.) 09. Undervisning (Alt om forløb, områder, kurser og efterudd., blanketter mm.) 10. Servicefunktioner (Serviceydelser, procedurer, guidelines, templates, udlån mm.) 11. Public Relations 12. Referater M&R (Referater fra forskellige udvalg og møder) 13. PPPortal (Powerpoint-filer som tidligere er blevet præsenteret i ER-forum) Instituttets rammer udvikles hele tiden. Derfor er manualen ikke et statisk dokument. Den vedligeholdes løbende af servicefunktionerne og diverse udvalg. Du har som medarbejder pligt til at holde dig orienteret om, hvad der er udfærdiget regler for og følge dem. Quality Manual Instituttet er igang med at indføre kvalitetsstyring af alle vore aktiviteter. Quality Manual er instituttets elektroniske kvalitetsstyringssytem som beskriver vores arbejdsprocesser. Du går ind på quality.er.dtu.dk og bruger dit institutpassword. Så finder du procedurer, instruktioner og formularer, der følges når du underviser, forsker eller arbejder med innovationsaktiviteter og myndighedsbetjening. 14

15 Du finder også de procedurer som følges, når du arbejder sammen med vore servicefunktioner. Vi forventer, at du sætter dig ind i procedurerne og løbende ændringer. Du vil modtage et kursus i brugen af systemet inden for dine første tre måneders ansættelse. Kvalitetssystemet er et dynamisk system og administreres af kvalitetskoordinatoren. Hjemmeside Hjemmesiden indeholder primært information af mere generel karakter, som skønnes at have betydning og interesse for folk uden for instituttet. Der ligger bl.a. information om, hvem vi er, igangværende forsknings- og undervisnings-aktiviteter vore publikationer, ledige stillinger på instituttet m.m. Orienteringsmøder og seminarer Institutdirektøren orienterer efter hvert ledelsesmøde om, hvad der er blevet besluttet og om andre forhold af betydning for medarbejderne. Med jævne mellemrum indkaldes alle medarbejdere eller grupper af medarbejdere til informationsmøder eller seminarer om udvalgte emner. Frokostseminarer afholdes med jævne mellemrum, primært på onsdage, hvor en medarbejder orienterer sine kolleger om, hvad vedkommende p.t. arbejder med. Frokostseminarer har oftest et fagligt indhold, men vil i form og indhold være tilpasset en bred målgruppe. To til tre gange årligt samles hele instituttet til E&R Forum-møder, hvor man behandler en konkret problemstilling af relevans for hele instituttet, ofte i kombination med noget socialt samvær. En gruppe af medarbejdere og Institutdirektøren fastlægger form og indhold for møderne. Emnerne har eksempelvis bl.a. omhandlet stress og stresshåndtering, teambuilding, storytelling m.m. 7. Sikkerhed på instituttet Instituttet prioriterer sikkerhed højt. Instituttets sikkerhedsarbejde ledes af et Sikkerhedsudvalg, hvor institutdirektøren er formand. Instituttet er inddelt i sikkerhedsgrupper bestående af en valgt sikkerhedsrepræsentant og en institutlederrepræsentant. Ved indgangen til hvert enkelt laboratorium er opslag med billede og navne på medlemmer af den relevante sikkerhedsgruppe. Ved indgangen til hver etage forefindes en oversigt over lokaliseringen af diverse sikkerheds- og nødhjælpsudstyr. I oversigten fremgår ligeledes samlingssted ved evakuering i tilfælde af brand eller kemikalieudslip. Ved hver oversigt er ophængt alarmhorn til brug i tilfælde af evakuering. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) for hver enkelt arbejdsfunktion. APV tages løbende op til revision. I forbindelse med opstart af forsknings- og studenterprojekter, skal der ligeledes udarbejdes en APV, hvor sikkerhedsaspekter og risici i forbindelse med projektet beskrives og vurderes. Vejledning til udarbejdelse af APV findes i manualen. Spørgsmål vedr. APV stilles til Laboratoriechefen. 15

16 10. Økonomi Økonomisk ramme Instituttets samlede årlige omsætning er i størrelsesordenen 60 mio.kr., hvoraf ca. halvdelen kommer fra DTU i form af en rammebevilling og den anden halvdel fra eksterne kilder såsom forskningsråd, EU og diverse ressortministerier. Instituttets ledelse godkender instituttets budgetter og regnskaber. Institutdirektøren er ansvarlig for forvaltningen af instituttets indtægter. Ekstern projektfinansiering Lidt mere end halvdelen af de ansatte på instituttet er projektfinansierede. Alle projekter skal betale et overhead til DTU og en afgift til instituttet. Reglerne finder du i manualen. Afgiften er med til at dække udgifterne til driften af fællesfunktionerne. Generelt betaler projekter selv af projektmidler for forbrug af laboratoriematerialer og udstyr og for serviceydelser, som falder uden for basisydelsen (jf manualen). Økonomisupport Det er medarbejderne i Økonomifunktionen som i det daglige tager sig af instituttets bogholderi. Hvis du har regninger der skal betales, spørgsmål vedr. lønudbetalinger, rejseafregninger mv. kontakt da en af dine kolleger i økonomifunktionen. I manualen er en oversigt over hvem du skal kontakte. 11. Specielt for Ph.d.-studerende Du bliver som Ph.d.-studerende automatisk medlem af instituttets PhD-Klub og får tildelt en erfaren Ph.d.-studerende som mentor. Ph.d.-Klubben afholder uformelle frokostmøder ca. 1 gang om måneden og alle Ph.d.-studerende opfordres til at komme med emner af såvel faglig som social karakter, der er af relevans for specielt Ph.d.-studerende. Derudover arrangeres faglige og sociale arrangementer på initiativ af de Ph.d.-studerende selv. Ph.d.-Klubben er også et godt og trygt forum, hvis du eksempelvis ønsker at øve dig og få feed-back på dine præsentationer. Hver fredag eftermiddag hygges der med kaffe og kage, og ind imellem indledes weekenden i DTU s Studenterbar: S-huset. 16

17 12. Nøglepersoner - hvem man kontakter i forb. med hvad Der er mange nøglepersoner på instituttet, der besidder specifik viden og har fået tildelt beslutningskompetencer. I første omgang kan det være hensigtsmæssigt at notere sig, hvem man kan kontakte i forbindelse med hvad. Spørgsmål der vedrører: VIP-ansættelsesforhold TAP-ansættelsesforhold Undervisningsaktiviteter Forskningsaktiviteter Laboratorier, værksteder & felt Økonomi Spørgsmål der vedrører: Boligformidling (til f.eks gæsteforskere) Receptioner & seminarer Indkøb af kontorartikler Reporting of absence in ScanPas Rejseregnskab og rejseforsikring Gaveindsamling og deltagerbidrag Nøgler Køkken og møderum Telefoner og faxmaskiner Avancerede betalinger og depositum Brevuddeling og frankering Kontormøbler (bestilling/afskaffelse) Spørgsmål der vedrører: Farveprint, scanning og fotografering Design, layout og tegneopgaver Indkøb af papir Bestilling af visitkort Trykopgaver i stort oplag Posters og omfattende printopgaver Spørgsmål der vedrører: PR (Rekruttering af nye studerende) Institutdirektør Administrationschef & laboratoriechef Undervisningsdirektør & administrationschef Forskningschef og institutdirektør Laboratoriechef Administrationschef BEJ/SUW el. annoncerne i nyhedsbrevet SUW SUW BEJ BEJ BEJ, SUW SUW, HOK JNP SUW, BEJ SUW, BEJ HOK, SUW ATG Tegnestuen Tegnestuen Tegnestuen Tegnestuen Salogruppen (Eksternt trykkeri) - spørg JCM Vesterkopi på DTU, bygning 101- spørg TOD/JCM GKP, KPK 17

18 Spørgsmål der vedrører: EU-projekt håndtering BKR, EZH Projekt ansøgning rådgivning, bogføring, budget opfølging, udgiftserklæring og regnskab ikke EU-projekt håndtering AMH, SBW, BSL Projekt ansøgning rådgivning, bogføring, budget opfølging, efterspørgsel vedr. fonde Spørgsmål der vedrører: Ph.d.-projekter og rapporter Spørgsmål der vedrører: Biblioteket AMH, Tegnestuen GH, HEO Lån af bøger og tidsskrifter, Arkiv med: artikler, reporter, Ph.d.-raporter, MSc raporter. Udarbejdelse af Publikationslister, E&R Refman Database, reportering i ORBIT, Publicering af det ugenlige nyhedsbrev, nyhedsarkiv, Alumnenyheder, Subscriptions of Journals, Nye publikationer Spørgsmål der vedrører: International Relations GKP Uddannelsesnetværk, samarbejde og udvekslingsaftaler, viden baseret på regler og love, Håndtering af ansøgnnger og studerende, support af internationale studerende og gæsteprofessorer Spørgsmål der vedrører: Undervisningsadministration MHO Undervisningslokalitet, censorer, håndtering af kursusdatabase, CampusNet support, ressourcehåndtering af undervisningsekskursioner, kontakt til DTU s studiekontor, studenterprojekter, kontrakter Spørgsmål der vedrører: Hjemmeside Webprogrammering og funktionalitet Grafik, design og billeder til web Målgruppeorienteret indhold Intranet Spørgsmål der vedrører: IT-Support PTV JCM GKP PTV, JCM IT-afdelingen Fil/ /data/web-server, Backup system, Sikkerhed, firewall og anti-virus, trådløst network, Standard software, licens håndtering, PC support, Software installation, PC er, PDA er etc, håndtering af bærebare til udlån, håndtering af AV-projektorer og (AV) udstyr i 011/113 18

19 Spørgsmål der vedrører: Affald Avanceret iltning Bakterier i vand Bioenergi, gylle Drikkevand Grøn miljøteknologi Grundvand Jordforurening Kemiske Analyser Kloakker /regnvand Laboratorier Landbrug, gødning Luftforurening Miljø generelt Miljøbioteknologi Miljøfremmede stoffer Nano forurening Olieeftersøgning Rensning med planter Spildevand Svømmebade U-lande Uorganisk geokemi Vandforurening Vandressourcer THC, THA HRA HJA RIA ERA, HJA AME, MOH PLB, CHS, PJB, ERA PK, RAJ, PLB NIC, HAM, HRA, EVE, HHL, ATG PSM, JJL, MOH ATG, NIC, HAM JCT, RIA JCT, CHS, HAM MOH, JCT, THC BFS, MOH ANB, HRA, KOK, NIN ANB ILF STT MOH, PSM HJA, ERA JCT, HRA DJP JCT, NIN, STT PBG, PJB, DR Responsible of design & new content: september 2007-version Vi håber, at du efter at have læst denne pjece har en idé om, hvordan mange ting foregår, hvor du kan søge yderligere oplysninger. Konkrete og konstruktive forslag til forbedringer af pjecen er altid meget velkomne og kan sendes til 19

20 Boghandel + administrationen som giver 10% rabat DTU s hovedkontor Bus 300S Institut for Miljø og Ressourcer Kantine + sandwich/salatbar S-Huset Faculty Bus 150S

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Sådan byder vi nye kolleger velkommen i AGRO

Sådan byder vi nye kolleger velkommen i AGRO Sådan byder vi nye kolleger velkommen i AGRO Før ansættelse Begynd så snart kontrakt/aftale er indgået 1. dag Keep it simple Giv det tid Den første ansættelsesperiode Opbyg netværk Styrk integrationen

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn, ,

Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn,  , Velkommen til HK Extranet... 2 Adgang til HK Extranet... 2 Brugeroprettelse... 2 Log ind på siden... 3 Glemt kode... 3 Ændring af navn, e-mail, brugernavn eller kode... 3 Opret aktivitet... 4 Grundlæggende

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Bruger Manual. Version: 3.03. Add-On Products Skovgade 2 DK-7100 Vejle Europe Denmark Phone: +45 7944 7000 Fax: +45 7944 7001

Bruger Manual. Version: 3.03. Add-On Products Skovgade 2 DK-7100 Vejle Europe Denmark Phone: +45 7944 7000 Fax: +45 7944 7001 Bruger Manual Version: 3.03 Add-On Products Skovgade 2 DK-7100 Vejle Europe Denmark Phone: +45 7944 7000 Fax: +45 7944 7001 Mail: info@add-on.com Internet: www.add-on.com Ingen dele af denne publikation

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Er du nyansat eller studerende? Velkommen til CDH

Er du nyansat eller studerende? Velkommen til CDH Velkommen til CDH Er du nyansat eller studerende? Velkommen til CDH Er du nyansat, vil din afdelingsleder informere dig om generelle forhold på CDH og om forhold af betydning i den afdeling, du er ansat

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer 1 Manual til Rsiden.dk for koordinatorer Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere og koordinatorer på

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook Videresend din mail

Læs mere

KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent!

KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent! KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent! KFUMs Tennisklub har tidligere anvendt Foreningspakken til at håndtere bogføring og medlemsdata og kontingentbetaling

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

DTU-Basen vejledning

DTU-Basen vejledning DTU-Basen vejledning Opbygning af DTU-Basen:... 2 Hovedmenuen:... 3 Administrér organisationsenhed... 3 DTUbase-administratorer... 4 Tilknyttede profiler... 5 CWISnr:... 5 Menuen under stamdata... 5 Profil

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 3 Tilføje en funktionspostkasse 4 Vise ugenumre

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com Sikker IT-Brug En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål sanistaal.com Indhold 2 Kære kollega 4 Kom godt i gang 5 Logning 6 Kodeord 7 Mobile enheder 9 Dataopbevaring

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette materiale og materiale fra tidligere Gå Hjem Møder.

På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette materiale og materiale fra tidligere Gå Hjem Møder. Næste møde. Marts-mødet er desværre ikke helt på plads, pga. manglende mødelokaler. Men det forventes at møderne bliver afholdt i uge 11 På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vælg Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk som vist på billedet.

Vælg Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk som vist på billedet. 1 eduroam windows 8 Eduroam er det foretrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med eduroam få nem og automatisk internetadgang på Aarhus Universitet og på andre universiteter

Læs mere

PLANLÆGNING AF MØDER, KONFERENCER OG EVENTS PÅ AAU CPH

PLANLÆGNING AF MØDER, KONFERENCER OG EVENTS PÅ AAU CPH PLANLÆGNING AF MØDER, KONFERENCER OG EVENTS PÅ AAU CPH 1 INDHOLD Lokalebooking 3 Priser 5 Bestilling af forplejning 6 Adgang på campus 6 IT, teknik og service 7 Tilkøb af servicepakker 7 Kørselsvejledning

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside. Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside. Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Medicinsk Biblioteks hjemmeside Procedure når du sidder ved en PC, der er koblet til sygehusets netværk Vælg: http://www.aalborgsygehus.rn.dk/afdelinger/sygehusledelsen/medicinsk+bibliotek/

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Outlook Mail og kalender Grundforløb. Opgaver til Microsoft Outlook Mail og kalender

Outlook Mail og kalender Grundforløb. Opgaver til Microsoft Outlook Mail og kalender r til Microsoft Outlook Indhold Outlook Indhold... 2 E-mail adressen... 3 Opsætning af Outlook fuld version... 4 Outlook - web mail eller mobil enhed... 7 Webmail... 7 Mobil adgang... 7 Kalender... 8 ELAR

Læs mere

Vejledning fritidsportal. Sådan logger du på, ændrer, indberetter, søger tilskud m.m.

Vejledning fritidsportal. Sådan logger du på, ændrer, indberetter, søger tilskud m.m. 2017 Vejledning fritidsportal Sådan logger du på, ændrer, indberetter, søger tilskud m.m. Indholdsfortegnelse Side Login. 3 Foreningsliste.. 4 Arrangementer... 5 Profil. 6 Foreningsoplysninger. 6 Tilskud

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Når du har logget på, står

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 4 Tilføje en funktionspostkasse 5 Vise ugenumre

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Du kan også logge på ved at

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Proces for introduktion til nye sagsbehandlere

Proces for introduktion til nye sagsbehandlere Proces for introduktion til nye sagsbehandlere Formål med introduktionsprogram for nye sagsbehandlere Her beskrives formål med og mål for introduktionsprogrammet: Det overordnede formål med introduktionsprogrammet

Læs mere