Velkommen til M&R YES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til M&R YES"

Transkript

1 Velkommen til M&R YES

2 Indhold Mentorordningen & Mentortjeck-listen (Udfyldes af den nyansatte) 4 1. Velkommen til DTU - Institut for Miljø og Ressourcer 5 2. Om instituttet 5 Personalet 5 Ledelsen 5 Arbejdsbeskrivelse og arbejdstid 5 Sprog 5 Undervisningen 6 Vision 6 Forskning 6 Personalepolitik 7 Udvalg 7 Navn og lokalisering 7 3. Dagligdag på instituttet 8 Fraværsregistrering 8 Frokost 8 Sociale arrangementer 8 PC og netværk 9 Kopimaskiner 9 4. Fællesfaciliteter 9 Fællesfunktoner og services 10 Biler 10 Mødelokaler 10

3 AV-udstyr Personalegoder 11 Coaching 11 Massageordning 11 Kaffe, the & kakao 11 Sport 11 Frugtordning Information og kommunikation Nyhedsbrev 12 Intranettet 12 Om manualen 14 Quality Manual 14 Hjemmeside 15 Orienteringsmøder og seminarer Sikkerhed på instituttet Økonomi 16 Økonomisk ramme 16 Ekstern projektfinansiering 16 Økonomisupport Specielt for P.hd.-studerende Nøglepersoner - hvem man kontakter i forbindelse med hvad 17 Indhold

4 Mentorordningen Alle nyansatte får tildelt en mentor. Mentoren vil støtte dig og vise dig til rette i den første tid og svare på spørgsmål. Som ny er det en enestående chance for at få en introduktion til organisatoren og til at få besvaret de små og store sørgsmål, som popper op under den første ansættelsestid. Mentor vil ligeledes sørge for, at du bliver vist rundt på institutet og DTU og præsenteret for de vigtigste nøglepersoner og dine nærmeste kolleger på instituttet og DTU. Mentor tjeck-listen (Udfyldes af den nyansatte) Introduceret til manualen på intranettet og har læst indholdet af denne folder Blevet informeret om mødetid og sted første arbejdsdag Blevet præsenteret for nærmeste kolleger og alle relevante nøglepersoner Fået navneskilt til dueslag og kontor, nøgler, tlf.liste mm. af receptionen Fået tildelt et brugernavn og en adgangskode til netværket + til Portalen Blevet koblet på netværket og tildelt en computer af IT-afdelingen Blevet fotograferet og fået udleveret en præsentationsskabelon af Tegnestuen (byg. 115), som bruges til en præsentation af dig selv. I samme anledninget fået bestilt gratis visitkort! Orienteret om sikkerhedsforholdene og vist rundt i vores laboratorier Fået fremvist institutfaciliteter og blevet præsenteret for servicefunktionerne (Biblioteket, Tegnestuen, IT, Økonomi & Personale er obligatorisk) Fremvist faciliteter i 101 (S-Hus, kantiner, DTV, boghandel, sportsog klubfaciliteter, studiekontor, kassen, personalekontor etc.) Blevet orienteret om sociale aktiviteter, fx. ved at deltage i: fredagsmorgenmad, frokostpauser, frokostseminarer m.m. Fået kursus i Quality Manual af NIC, inden for de første 3 måneder Modtaget dataskema og sendt det + skattekort til Personaleadministrationen Tilmeldt dig E-boks (så du automatisk får tilsendt lønopgørelse) Oplyst Fotokopimaskine kode af Receptionen 4

5 1. Velkommen til DTU - Institut for Miljø & Ressourcer Pjecen er primært tænkt som en kort introduktion til instituttet med nyttig information om en række praktiske forhold vedrørende instituttets organisering, politik og daglige drift. Detaljerede oplysninger om praksis, regler m.m. finder du i vores elektroniske håndbog - manualen. Info om Instituttet og dets aktiviteter finder du på vores hjemmeside. DTU s intranet er tilgang til nyheder, meddelelser og informationer og genvej til CampusNet (Se mere herom på side 14). 2. Om Instituttet Personalet Vi er ca. 150 medarbejdere fordelt på teknisk-administrativt personale (TAP) og videnskabeligt personale (VIP) inkl. Ph.d.-studerende. Hertil kommer en række udenlandske gæsteforskere, som typisk opholder sig 1-6 mdr. på instituttet. Se billeder af medarbejderne her: https://intranet.er.dtu.dk/vismedarbejdere.aspx Ledelsen Institutdirektøren er udpeget og ansat af rektor til at lede instituttet. Ansvarsområder og opgaver uddelegeres i videst muligt omfang til de relevante og kompetente personer. I manualen findes en liste over hvem der må underskrive hvad, hvornår. Den daglige ledelse af instituttet koordineres af Ledelsesgruppen, som består af: Institutdirektøren Administrationschefen Forskningschefen Laboratoriechefen Undervisningsdirektøren Innovationschefen Faste VIP refererer til Institutdirektøren, mens faste TAP refererer til Laboratoriechef eller Administrationschef. Projektansatte refererer normalt til den projektansvarlige. Arbejdsbeskrivelse og arbejdstid Alle ansatte, som har en ugentlig arbejdstid på minimum 8 timer, har krav på et ansættelsesbrev. Hvis du ikke senest 14 dage efter påbegyndelsen af din ansættelse har modtaget et officielt ansættelsesbrev fra DTU, kontakt da Administrationschefen. Hvis du er ansat som TAP, vil din chef i samråd med dig sørge for, at der udfærdiges en personlig arbejdsbeskrivelse, som bl.a. definerer dine generelle arbejdsvilkår, herunder dine arbejds- og ansvarsområder. Læs mere herom i manualen. Sprog Da vi er et internationalt orienteret institut, er hovedsproget formelt set engelsk. Mange medarbejdere taler dansk i det daglige, men det er en forudsætning at man kan kommunikere på engelsk i skrift og tale, da forskningsformidlingen og kommunikationen med vore internationale samarbejdspartnere foregår på engelsk, alle undervisningsaktiviteter på master kandidat niveau afholdes på engelsk, en del medarbejdere og studerende er udlændinge og ofte ikke taler dansk. Derfor bør al skriftligt materiale, som henvender sig til en bred kreds, udfærdiges på engelsk eller som minimum indeholde en engelsk udgave. 5

6 Undervisningen Instituttet bidrager til uddannelsen af civilingeniører og diplomingeniører. Instituttet udbyder mere end 40 kurser årligt inden for miljø-området. Undervisningen har et højt indhold af eksperimentelt arbejde. Vores undervisning er baseret på en stærk international profil, hvor størstedelen af undervisningen gennemføres på engelsk, og hvor en betydelig del af de studerende kommer fra udlandet. På hjemmesiden finder du oplysninger om undervisningen, kursusudbud og studenterprojekter. Se alle DTU s og Instituttet s kurser i kursusbasen på: Visioner Det er vores vision at, Undervisningen har en stærk international profil, og vi er højest rangeret i Danmark og blandt de bedste i Europa. Undervisningen er bred dækkende fleksibel i form og indhold og er på forkant med samfundets behov for ingeniørmæssig ekspertise. Forskningen har et højt teknisk-naturvidenskabeligt niveau inden for et bredt udsnit af ressource- og miljøfaglige emneområder. Forskning og udvikling understøtter bæredygtige teknologier. Vi er på udvalgte forskningsområder blandt verdens førende. Vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi stiller krav til ledere og medarbejdere og fokuserer på størst mulig beslutningskompetence og udviklingsmuligheder for alle. Det forventes, at alle ledere og medarbejdere arbejder for, at visionerne kan opfyldes. Derudover har alle et medansvar for instituttet s videre udvikling og for at bidrage til det gode arbejdsmiljø. Forskning Forskningen har til formål at udvikle bæredygtige teknologier og sikre os en førende position på internationalt niveau. Forskningen skal bidrage til at løse nationale og internationale miljø- og ressourceproblemer. Instituttet udfører forskning, der kortlægger vigtige teoretiske sammenhænge, og resultaterne anvendes bredt i forbindelse med systemanalyse og teknologiudvikling. Vi lægger vægt på at samarbejde med de bedste internationale forskere. Forskningen publiceres i førende ISI tidsskrifter og præsenteres tillige på internationale konferencer over hele verden. Vi arbejder med centrale opgaver inden for vand, jord, affald og ressourcer. I tilgift arbejder vi på at udvikle nye forskningsområder der ligger i krydsfeltet mellem vores eksisterende forskningsområder. På vores hjemmeside kan du skabe dig et overblik over vores mangeartede forskningsaktiviteter og samarbejdspartnere. 6

7 Personalepolitik Instituttets generelle politik er: Rygning: Må kun foregå udendørs. Askebægere står ved indgangen til 113/115. Stress: Symptomer på stress skal videregives til din leder, så I sammen kan finde en løsning på problemet. Hvert år reviderer ledelsen, om der er områder hvorpå stressrelaterede opgaver kan undgås. Fysiske og psykiske arbejdsrammer: Alle bør være opmærksomme på f.eks: dårlig omgangstone, diskrimination, chikane, lavere produktivitet, hyppig personaleudskiftning, dårlig indeklima, fysiske gener og højt sygefravær. Kompetenceudvikling og efteruddannelse: Der afsættes hvert år en sum penge, med det formål at fremme udviklingen af hver enkelt medarbejder. Overarbejde: Bør ikke overskride 5 timer pr. uge gældende for TAP-K og TAP-T. VIP har i hehnhold til deres ansættelseskontrakt ingen øvre arbejdstid. Instituttets politik findes i manualen og DTU s personalepolitik på DTU s hjemmeside. Udvalg Der er nedsat en række (politisk) strategiske udvalg, som er orienteret mod instituttets udvikling. For flere af servicefunktionerne er der nedsat driftstekniske udvalg, som typisk beskæftiger sig med opgavekoordinering samt her og nu problemløsning for en fællesfunktion. Efter behov oprettes løbende arbejdsgrupper til løsning af specifikke opgaver. Eksisterende udvalg er pt: IT-udvalget Studienævnet Biblioteksudvalget Ledelsesgruppen Samarbejdsudvalget Forskningsudvalget Sikkerhedsudvalget PR-udvalget Udsmykningsudvalg Coachinggruppen Forretningsudvalget Innovationsudvalget M&R Forum M&R Forum Planlægningsgruppe PhD prioriteringsudvalget Særlige funktioner og titler Lokaleudvalget Rådgivende udvalg Laboratoriekoordineringsudvalget Udvalgssammensætningen kan ses på intranettet under Administration - Committee Navn og lokalisering på DTU Den officielle danske forkortelse for instituttet er M&R. På engelsk hedder instituttet Department of Environment & Resources, forkortet E&R. I materiale på dansk anvendes det danske navn og den danske forkortelse. I materiale på engelsk anvendes de engelske benævnelser. Vi råder over lokaler og forsøgsfaciliteter fordelt på følgende bygninger: 113, 114 og 115 og har råderet over en forsøgshal i tilknytning til Lundtofte Rensningsanlæg. 7

8 Adresse: Institut for Miljø og Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Bygningstorvet, bygning Kgs. Lyngby Tlf.: (Reception er bemandet på hverdage ) Fax: Direkte tlf.: 4525 xxxx www: Intranet intranet.er.dtu.dk Webmail: webmail2.er.dtu.dk (Bruges når man arbejder hjemme) Kort over DTU findes på pjecens bagside. 3. Dagligdag på instituttet Fraværsregistrering Det første du skal gøre, når du møder på arbejde, er at indrapportere din tilstedeværelse i vores system på intranettet. Funktionen kommer automatisk frem på skærmen, når du logger på. Systemet skal også anvendes ifbm indberetning af fravær, såsom sygdom, ferie, rejseaktivitet, orlov og lign. Alternativt kan fravær indberettes til receptionen senest ved arbejdsdagens begyndelse. Du kan også anvende systemet til at se, hvilke af dine kolleger der er tilstede, og hvornår de eventuelt er tilbage. Funktionen har altafgørende betydning for receptionen og fremmer planlægningen for dig og dine kollegaer, da din status kan videregives til dem der ringer eller kommer forbi. Frokost Ansatte har dagligt 29 minutters betalt frokost. I bygning 113 rum 011 finder du instituttets frokoststue. I frokoststuen og i kaffestuerne er der køleskabe til madpakker, og microovne hvor du har mulighed for at varme din mad. Husk at rydde op efter dig selv, sætte dit brugte service i opvaskemaskinen og sætte maskinen igang, når den er fyld op. I bygning 101 findes 2 kantiner og cafeér, hvor der serveres varm mad, salatbar, sandwiches og smørrebrød. Prisniveauet varierer, men oftest er Faculty billigst. Sociale arrangementer Skovtur for alle ansatte afholdes midt i august Fælles julefrokost afholdes i december. Rammerne for julefrokosten og uddelegeringen af opgaver aftales ved en glögg-komsammen i starten af december Hver fredag er der fælles morgenmad i vores frokoststue. De, som er tilmeldt morgenmadslisten, skiftes til at tage morgenmad med. Medbring egen kop og 10 kroner kontant for morgenmad og pålæg Barbeque afholdes ved midsommer DTU s årsfest (Dato for arrangementet offentliggøres/annonceres) DHL-løb (firmastafet) inde i fælledparken i september 8

9 PC og netværk Alle medarbejdere har adgang til en netværks-pc. Bruger-ID (xxx) og password skal anvendes, for at logge på netværket. Du får tildelt et temporært password af IT-support, som du af sikkerhedsmæssige grunde skal ændre den første gang, du logger på. Din adresse på instituttet er: og dit password: Skal minimum have en længde af 7 karakterer Skal indeholde mindst 1 symbol fra hver af følgende fire kategorier: 1. Små bogstaver (a, b, c, z) 2. Store bogstaver (A, B, C, Z) 3. Numre (0, 1, 2, 9) 4. Symboler (f.eks.:!., [ \ ) Skal ændres mindst en gang om året (senest efter 365 dage) Skal være anderledes end de sidste 3 password du har brugt Kan kun ændres hver femte dag Instituttet stiller en PC til rådighed for alle medarbejdere, som er ansat på ordinære midler. Projektansatte må anvende projektmidler til indkøb af PC. Kontakt IT-support, hvis du ønsker hjælp til at forbinde en eventuel hjemme-pc med instituttets servere, eller hvis du oplever problemer med din pcér eller netværket. Kopimaskiner Der findes kopieringsmuligheder på samtlige etager i bygning 115 og 113. Du skal indtaste en kode, som du skal have oplyst af receptionen. Koden er forbeholdt ansatte og må ikke gives videre til studerende, gæster m.m., da de får tildelt en speciel kode i receptionen. Kontakt en af medarbejderne i Tegnestuen, hvis der er behov for service på kopimaskinerne. 4. Fællesfaciliteter Fællesfunktioner og service På instituttet er der oprettet 7 såkaldte fællesfunktioner, som varetager opgaver relateret til instituttets basisdrift og servicerer medarbejderne på forskellige områder. De syv funktioner er: Receptionen Undervisningssekretariatet Økonomi-support Laboratoriefunktionen Biblioteket Tegnestuen IT-support Få en nærmere beskrivelse af de enkelte funktioner på intranetforsiden, ved at klikke på banneret The Manual og gå ind under 10. Servicefunktioner, finder du guidelines, serviceydelser, procedurer, templates m.m. Det, du ikke finder svar på i manualen, må du endelig spørge din mentor eller chef om. 9

10 Biler Instituttet råder over 6 forskellige typer biler, som ansatte og studerende kan anvende i arbejdsøjemed (private formål er ikke tilladt). Studerende skal have tilladelse fra vejleder og underskrive en køretilladelse. Som projektansat skal projektet betale x kr. pr. km. En bil kan bookes via -systemet (Outlook) ved at klikke ind under Public Folders og Reservation. Efter reservation udleveres nøgler og kørebøger af Receptionen. Information om regler og praktiske detaljer vedrørende brugen af instituttets biler er i manualen på intranettet. Er der evt. problemer med at booke, kan receptionen eller IT-Support være behjælpelige. Fort Transit Landrover Toyota Corolla Toyota Hiace Toyota Verso Toyota Yaris Mødelokaler På instituttet er der indrettet 3 mødelokaler i varierende størrelse og indretning. Lokalerne bookes via systemet (Outlook) ved at klikke ind under Public Folders og Reservation. Lokaler kan kun bookes af ansatte. Bygning/rum 113/ / /145 Størrelse Bemærkninger Anvendes primært til større møder og i repræsentativ sammenhæng. Også CTT og BYG har brugsret. Er indrettet med fastmonteret AV-udstyr. Må ikke anvendes til skemalagt undervisning. Velegnet til interne møder og vejledermøder Velegnet til interne udvalgsmøder og ikke-skemalagt undervisning. Laboratorieaktiviteter Hvis du i forbindelse med dit projekt skal udføre laboratorie/feltorienterede aktiviteter skal du kontakte Laboratoriechefen og aftale tid for obligatorisk introduktionskursus til laboratoriearbejde. På introduktionskurset gennemgåes regler og procedure for arbejde i instituttets laboratorier, samt sikkerhedsaspekter ved laboratoriearbejde. Før arbejdet påbegyndes i laboratoriet skal der udfærdiges en APV, arbejdsplads vurdering, hvor risikoaspekter skal beskrives og vurderes. På vores hjemmeside under Om instituttets/laboratorium findes en lang række 10

11 oplysninger om laboratoriet. Adgang til oplysninger kræver password, det som du bruger når du logger dig på din PC. Studerende bruger et fælles log-in som udleveres på introduktionskurset. Laboratoriearbejde kan udføres fra mandag til fredag fra kl. 8:00 17:00. Laboratoriearbejde uden for dette tidsrum aftales med den faglige eller tekniske vejleder. Det er af sikkerhedsmæssige grunde ikke tilladt at arbejde alene i laboratorierne. Det betyder, at der i bygningsafsnittet skal være mindst to personer til stede. AV-udstyr Ansatte kan låne en bærbar AV-projekter. Reservation foretages via systemet (Outlook) ved at klikke ind under Public Folders og Reservation. Det er også ifbm. møder, seminarer, feltarbejde muligt at låne en bærbar PC. Receptionen står for udlevering af AV-udstyr. Bemærk at der i møderum 011 er en lysstærk, fastmonteret AV-projekter. Information om AV-udstyret er i manualen på intranettet. 5.Personalegoder Coaching Vi tilbyder coaching, hvor emner der vedr. arbejdet kan berøres. Folder, der uddyber denne service findes i manualen og i trykt form i receptionen og i frokoststuen. Massageordning Instituttet tilbyder massage. Receptionen informerer alle, når nye massagetider er tilgængelige. Det koster 100 kroner for en halv time, instituttet financierer det resterende beløb. Lister for tilmelding hænger på receptionens tavle. Kaffe, the & kakao Vi betaler for kaffe/the/kakao til alle ansatte, mens de studerende selv betaler. Alle medvirker til, at der er friske forsyninger, ved altid at sætte en ny kande over når du tager den sidste kop eller du kan se at kanden er ved at være tom. Der er kaffemaskiner og elkedler i kaffestuerne i rum 060, 166, 248 i bygning 115 og i frokoststuen i bygning 113. Varelaget af kaffe, kakao, the, sukker m.v. findes i stueetagen. Sport Bygning 101 huser en lang række sportsklubber for ansatte og studerende på DTU, hvor man kan melde sig til, for en favorabel pris. Læs mere på: Frugtordning Ved tilmelding af vores frugtklub, får du frisk økologisk frugt leveret på dit kontor hver mandag. Pris: 34,-kr./ 8-10 stykker frugt. Tilmeld dig hos Anna 11

12 6. Information og kommunikation Brugen af er nok det vigtigste og mest udbredte hjælpemiddel til at kommunikere internt og eksternt. Vi anvender Outlook til at modtage, sende og gemme s. For din egen skyld bør du hurtigt forsøge at indarbejde et system til at administrere dine s. Søg evt. inspiration til et system hos dine kollegaer. For at undgå overfyldte inboxe, findes der i Outlook-programmet forskellige oprettede grupper som du kan sende fælles til, f.eks: Ph.d.-erne, ledelsesgruppen, diverse udvalg, komiteer og funktioner. Hvis du ønsker at registrere en ny gruppe, kan du få IT-afdelingen til at oprette det for dig. Korte Her&Nu -meddelelser som er relevante for alle, skal publiceres på intranetforsidens Announcement. Meddelelser, som er aktuelle i længere tid, sendes til det ugentlige nyhedsbrev Nyhedsbrev Instituttet udgiver én gang om ugen et elektronisk nyhedsbrev på intranettet. Nyhedsbrevet fungerer som en lidt avanceret opslagstavle, hvor: Møder annonceres, referater bringes, efterlysninger bringes, tilføjelser og ændringer i manualen annonceres og alle andre meddelelser af mere generel interesse findes. Ikke alle indlæg er lige relevante for alle medarbejdere, men du har pligt til at orientere dig om, hvad der bringes af meddelelser og læse indholdet af dem, som kan være af relevans for dig. For at du nemmere kan få et overblik over emner, der er mest relevant for dig, er nyhedsbrevet opdelt i kategorier med hver sit ikon. Staff Research Teaching Staff (Personalerelevant) Research (Forskningsrelevant) Teaching (Undervisningsrelevant) Administration Administration Innovation (Innovationsrelevant) Arrangements Innovation E&R Events External Events IT E&R Finances professional Graphics Social Laboratory Secratary Library Co-operation Management (Servicerelevant) (Opdelt i Sociale, faglige og institutrettede) External Events (Begivenheder udefra, ofte målrettet specifik faggruppe) Accomodation (Boligoversigt over (frem)leje) Other News (Emner udenfor ovenstående kategorier vil kunne ses her) Accommodation Other News Alle ansatte kan få indlæg bragt. Send blot indlæg til 12

13 Intranettet Det er kun ansatte, som har adgang til vores intranet. Du kommer ind på intranettet ved at klikke på banneret nederst i højre hjørne på vores hjemmeside. Brug samme User-ID og Password, som når du tænder for PC en og logger på serveren. Intranetforsiden giver adgang til: Nye korte Her&Nu meddelelser (Gemmes IKKE i arkivet) Fremsende forslag til det ugentlige nyhedsbrev Ugens nyhedsbrev (Gemmes i arkivet) Nyhedsarkivets manuelle søgefunktion (Indtast søgeord og få listet alt der vedrører emnet) Nyhedsarkivet (Søg efter måned, kategori eller specifik uge) Eksterne links til fx. gratis-ordbog og DTU Portalen Interne links til fx. manualen, Quality Manual og diverse E&R brochurer, raporter m.m. Tilføjelser/Input/Ideér til nyt indhold på intranetforsiden Fødselsdage - offentliggørelse over fødselarer IT support Månedens idé, som offentliggøres efter Institutdirektøren har præmieret vinderen Møder & begivenheder (Overblik over hvad, hvor og hvornår møde/begivenhed afholdes) My notifier (Tilmeld servicen, hvis du ønsker en mail når person du leder efter ændrer status) Ændring af status (fx. At work, Gone for the day, Out of office, At lunch ) Kort sagt er intranettet: et slå op værktøj - som letter din hverdag Forklaring på indhold i menuen administration - en af de mest brugte menuer på intranettet: Status: skift status, Registrer/få overblik over dine og andres fremtidige planer i kalender funktionen, tjek din profil, tjek status Overview: Tjek dine kollegaers status Reservation: Reserver mødelokaler Find staff: Hurtig billedoversigt over alle medarbejdere på M&R Search contact person: Søg efter supportfunktioner, serviceydelser, jobtitler og ansatte Upload presentations: Upload relevante filer til gavn for alle med interesse for emnet Committee: Se liste med navne på alle eksisterende udvalg ER Cources: Se liste med alle eksisterende institut-kurser New Year Card: Hvert år før juleferien, kan du sende en gratis nytårshilsen til samarbejspartnere 13

14 Portalen En anden væsentlig kilde til information er Portalen, som er DTU s intranet for alle ansatte. Link til Portalen finder du bl.a. i headeren på vores hjemmeside. Bestil brugernavn+adgangskode hos Marianna - (Portal-koden bruges også til CampusNet (som er en studenterportal). Om manualen Link til manualen finder du på intranettets forside ved at klikke på banneret The Manual eller som alternativ på I-drevet (I:\ERManual). Håndbogen indeholder bl.a. links til nøgledokumenter med beskrivelser af vores mål, strategi, organisation og personalepolitik, samt hjælp til servicefunktionerne. Derudover udgør den regelsamlingen for instituttets drift og udgør dermed et elektronisk opslagsværk for, hvordan man skal forholde sig i en lang række situationer. Manualens opbygning og indhold: 01. Vision (Mission + vision) 02. Udviklingskontrakt (UMV, Udviklingsmål og virkemidler mm.) 03. Strategi & Handlingsplan (Handlingsplan, årsrapporter mm.) 04. Organisation (Grønt regnskab, ledelse, udvalgssammensætning mm.) 05. Personaleforhold (MUS, kompetenceudv., stresspolitik, planlægning mm.) 06. Økonomi (Efteruddannelse, rejser, drift, budgetter, regnskaber m.m.) 07. Forskning (Forskningsgrupper/felter/projekter, ansøgningsskemaer, kontrakter) 08. PhD (Intro og guidelines til administration, thesis, takster, budgetter m.m.) 09. Undervisning (Alt om forløb, områder, kurser og efterudd., blanketter mm.) 10. Servicefunktioner (Serviceydelser, procedurer, guidelines, templates, udlån mm.) 11. Public Relations 12. Referater M&R (Referater fra forskellige udvalg og møder) 13. PPPortal (Powerpoint-filer som tidligere er blevet præsenteret i ER-forum) Instituttets rammer udvikles hele tiden. Derfor er manualen ikke et statisk dokument. Den vedligeholdes løbende af servicefunktionerne og diverse udvalg. Du har som medarbejder pligt til at holde dig orienteret om, hvad der er udfærdiget regler for og følge dem. Quality Manual Instituttet er igang med at indføre kvalitetsstyring af alle vore aktiviteter. Quality Manual er instituttets elektroniske kvalitetsstyringssytem som beskriver vores arbejdsprocesser. Du går ind på quality.er.dtu.dk og bruger dit institutpassword. Så finder du procedurer, instruktioner og formularer, der følges når du underviser, forsker eller arbejder med innovationsaktiviteter og myndighedsbetjening. 14

15 Du finder også de procedurer som følges, når du arbejder sammen med vore servicefunktioner. Vi forventer, at du sætter dig ind i procedurerne og løbende ændringer. Du vil modtage et kursus i brugen af systemet inden for dine første tre måneders ansættelse. Kvalitetssystemet er et dynamisk system og administreres af kvalitetskoordinatoren. Hjemmeside Hjemmesiden indeholder primært information af mere generel karakter, som skønnes at have betydning og interesse for folk uden for instituttet. Der ligger bl.a. information om, hvem vi er, igangværende forsknings- og undervisnings-aktiviteter vore publikationer, ledige stillinger på instituttet m.m. Orienteringsmøder og seminarer Institutdirektøren orienterer efter hvert ledelsesmøde om, hvad der er blevet besluttet og om andre forhold af betydning for medarbejderne. Med jævne mellemrum indkaldes alle medarbejdere eller grupper af medarbejdere til informationsmøder eller seminarer om udvalgte emner. Frokostseminarer afholdes med jævne mellemrum, primært på onsdage, hvor en medarbejder orienterer sine kolleger om, hvad vedkommende p.t. arbejder med. Frokostseminarer har oftest et fagligt indhold, men vil i form og indhold være tilpasset en bred målgruppe. To til tre gange årligt samles hele instituttet til E&R Forum-møder, hvor man behandler en konkret problemstilling af relevans for hele instituttet, ofte i kombination med noget socialt samvær. En gruppe af medarbejdere og Institutdirektøren fastlægger form og indhold for møderne. Emnerne har eksempelvis bl.a. omhandlet stress og stresshåndtering, teambuilding, storytelling m.m. 7. Sikkerhed på instituttet Instituttet prioriterer sikkerhed højt. Instituttets sikkerhedsarbejde ledes af et Sikkerhedsudvalg, hvor institutdirektøren er formand. Instituttet er inddelt i sikkerhedsgrupper bestående af en valgt sikkerhedsrepræsentant og en institutlederrepræsentant. Ved indgangen til hvert enkelt laboratorium er opslag med billede og navne på medlemmer af den relevante sikkerhedsgruppe. Ved indgangen til hver etage forefindes en oversigt over lokaliseringen af diverse sikkerheds- og nødhjælpsudstyr. I oversigten fremgår ligeledes samlingssted ved evakuering i tilfælde af brand eller kemikalieudslip. Ved hver oversigt er ophængt alarmhorn til brug i tilfælde af evakuering. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) for hver enkelt arbejdsfunktion. APV tages løbende op til revision. I forbindelse med opstart af forsknings- og studenterprojekter, skal der ligeledes udarbejdes en APV, hvor sikkerhedsaspekter og risici i forbindelse med projektet beskrives og vurderes. Vejledning til udarbejdelse af APV findes i manualen. Spørgsmål vedr. APV stilles til Laboratoriechefen. 15

16 10. Økonomi Økonomisk ramme Instituttets samlede årlige omsætning er i størrelsesordenen 60 mio.kr., hvoraf ca. halvdelen kommer fra DTU i form af en rammebevilling og den anden halvdel fra eksterne kilder såsom forskningsråd, EU og diverse ressortministerier. Instituttets ledelse godkender instituttets budgetter og regnskaber. Institutdirektøren er ansvarlig for forvaltningen af instituttets indtægter. Ekstern projektfinansiering Lidt mere end halvdelen af de ansatte på instituttet er projektfinansierede. Alle projekter skal betale et overhead til DTU og en afgift til instituttet. Reglerne finder du i manualen. Afgiften er med til at dække udgifterne til driften af fællesfunktionerne. Generelt betaler projekter selv af projektmidler for forbrug af laboratoriematerialer og udstyr og for serviceydelser, som falder uden for basisydelsen (jf manualen). Økonomisupport Det er medarbejderne i Økonomifunktionen som i det daglige tager sig af instituttets bogholderi. Hvis du har regninger der skal betales, spørgsmål vedr. lønudbetalinger, rejseafregninger mv. kontakt da en af dine kolleger i økonomifunktionen. I manualen er en oversigt over hvem du skal kontakte. 11. Specielt for Ph.d.-studerende Du bliver som Ph.d.-studerende automatisk medlem af instituttets PhD-Klub og får tildelt en erfaren Ph.d.-studerende som mentor. Ph.d.-Klubben afholder uformelle frokostmøder ca. 1 gang om måneden og alle Ph.d.-studerende opfordres til at komme med emner af såvel faglig som social karakter, der er af relevans for specielt Ph.d.-studerende. Derudover arrangeres faglige og sociale arrangementer på initiativ af de Ph.d.-studerende selv. Ph.d.-Klubben er også et godt og trygt forum, hvis du eksempelvis ønsker at øve dig og få feed-back på dine præsentationer. Hver fredag eftermiddag hygges der med kaffe og kage, og ind imellem indledes weekenden i DTU s Studenterbar: S-huset. 16

17 12. Nøglepersoner - hvem man kontakter i forb. med hvad Der er mange nøglepersoner på instituttet, der besidder specifik viden og har fået tildelt beslutningskompetencer. I første omgang kan det være hensigtsmæssigt at notere sig, hvem man kan kontakte i forbindelse med hvad. Spørgsmål der vedrører: VIP-ansættelsesforhold TAP-ansættelsesforhold Undervisningsaktiviteter Forskningsaktiviteter Laboratorier, værksteder & felt Økonomi Spørgsmål der vedrører: Boligformidling (til f.eks gæsteforskere) Receptioner & seminarer Indkøb af kontorartikler Reporting of absence in ScanPas Rejseregnskab og rejseforsikring Gaveindsamling og deltagerbidrag Nøgler Køkken og møderum Telefoner og faxmaskiner Avancerede betalinger og depositum Brevuddeling og frankering Kontormøbler (bestilling/afskaffelse) Spørgsmål der vedrører: Farveprint, scanning og fotografering Design, layout og tegneopgaver Indkøb af papir Bestilling af visitkort Trykopgaver i stort oplag Posters og omfattende printopgaver Spørgsmål der vedrører: PR (Rekruttering af nye studerende) Institutdirektør Administrationschef & laboratoriechef Undervisningsdirektør & administrationschef Forskningschef og institutdirektør Laboratoriechef Administrationschef BEJ/SUW el. annoncerne i nyhedsbrevet SUW SUW BEJ BEJ BEJ, SUW SUW, HOK JNP SUW, BEJ SUW, BEJ HOK, SUW ATG Tegnestuen Tegnestuen Tegnestuen Tegnestuen Salogruppen (Eksternt trykkeri) - spørg JCM Vesterkopi på DTU, bygning 101- spørg TOD/JCM GKP, KPK 17

18 Spørgsmål der vedrører: EU-projekt håndtering BKR, EZH Projekt ansøgning rådgivning, bogføring, budget opfølging, udgiftserklæring og regnskab ikke EU-projekt håndtering AMH, SBW, BSL Projekt ansøgning rådgivning, bogføring, budget opfølging, efterspørgsel vedr. fonde Spørgsmål der vedrører: Ph.d.-projekter og rapporter Spørgsmål der vedrører: Biblioteket AMH, Tegnestuen GH, HEO Lån af bøger og tidsskrifter, Arkiv med: artikler, reporter, Ph.d.-raporter, MSc raporter. Udarbejdelse af Publikationslister, E&R Refman Database, reportering i ORBIT, Publicering af det ugenlige nyhedsbrev, nyhedsarkiv, Alumnenyheder, Subscriptions of Journals, Nye publikationer Spørgsmål der vedrører: International Relations GKP Uddannelsesnetværk, samarbejde og udvekslingsaftaler, viden baseret på regler og love, Håndtering af ansøgnnger og studerende, support af internationale studerende og gæsteprofessorer Spørgsmål der vedrører: Undervisningsadministration MHO Undervisningslokalitet, censorer, håndtering af kursusdatabase, CampusNet support, ressourcehåndtering af undervisningsekskursioner, kontakt til DTU s studiekontor, studenterprojekter, kontrakter Spørgsmål der vedrører: Hjemmeside Webprogrammering og funktionalitet Grafik, design og billeder til web Målgruppeorienteret indhold Intranet Spørgsmål der vedrører: IT-Support PTV JCM GKP PTV, JCM IT-afdelingen Fil/ /data/web-server, Backup system, Sikkerhed, firewall og anti-virus, trådløst network, Standard software, licens håndtering, PC support, Software installation, PC er, PDA er etc, håndtering af bærebare til udlån, håndtering af AV-projektorer og (AV) udstyr i 011/113 18

19 Spørgsmål der vedrører: Affald Avanceret iltning Bakterier i vand Bioenergi, gylle Drikkevand Grøn miljøteknologi Grundvand Jordforurening Kemiske Analyser Kloakker /regnvand Laboratorier Landbrug, gødning Luftforurening Miljø generelt Miljøbioteknologi Miljøfremmede stoffer Nano forurening Olieeftersøgning Rensning med planter Spildevand Svømmebade U-lande Uorganisk geokemi Vandforurening Vandressourcer THC, THA HRA HJA RIA ERA, HJA AME, MOH PLB, CHS, PJB, ERA PK, RAJ, PLB NIC, HAM, HRA, EVE, HHL, ATG PSM, JJL, MOH ATG, NIC, HAM JCT, RIA JCT, CHS, HAM MOH, JCT, THC BFS, MOH ANB, HRA, KOK, NIN ANB ILF STT MOH, PSM HJA, ERA JCT, HRA DJP JCT, NIN, STT PBG, PJB, DR Responsible of design & new content: september 2007-version Vi håber, at du efter at have læst denne pjece har en idé om, hvordan mange ting foregår, hvor du kan søge yderligere oplysninger. Konkrete og konstruktive forslag til forbedringer af pjecen er altid meget velkomne og kan sendes til 19

20 Boghandel + administrationen som giver 10% rabat DTU s hovedkontor Bus 300S Institut for Miljø og Ressourcer Kantine + sandwich/salatbar S-Huset Faculty Bus 150S

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent!

KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent! KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent! KFUMs Tennisklub har tidligere anvendt Foreningspakken til at håndtere bogføring og medlemsdata og kontingentbetaling

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice

eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice eservice Den enkle måde at administrere dine Ricoh-produkter Brugervejledning til RICOH eservice eservice-portalen er udviklet med tanke på brugervenlighed, så du hurtigt og intuitivt kan sende forespørgsler

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09 1 Den første gangg du logger på PURE I programmet PURE har du mulighed for at inddatere egen videnproduktion og at oprette en profil. Den første gang, du logger på skal du træffe en række valg. Når du

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC - kursister Randers HF & VUC 2014 Brug af skolens netværk Som kursist er du blevet oprettet på skolens netværk og har fået tildelt et brugernavn og

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Indhold Generelt om Projektweb 3 Oprette og få adgang til en projektwebplads 3 Finde rundt på projektwebpladsen 4 Tilføje filer til projektwebpladsen 5 Arbejde

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

MANUAL TIL TRYKMASKINEN

MANUAL TIL TRYKMASKINEN MANUAL TIL TRYKMASKINEN TRYKMASKINEN Trykmaskinen er et stykke software, som du kan bruge til at lave plakater og flyers med. Når du bruger trykmaskinen sikrer vi, at dine plakater og flyers får et look,

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

INTRODUKTIONSMØDE. For master-, diplom-, enkeltfags- og gæstestuderende

INTRODUKTIONSMØDE. For master-, diplom-, enkeltfags- og gæstestuderende INTRODUKTIONSMØDE For master-, diplom-, enkeltfags- og gæstestuderende VELKOMMEN! Hvad skal der ske lige nu Hvem er I? Hvem er vi? Dagens program Rektor Mads Tofte byder velkommen Praktiske informationer

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET Velkommen til Randers Kommunes Uddannelsescenter. Uddannelsescentret er en fysisk ramme om uddannelsesaktiviteter i Randers Kommune. Uddannelsescentret er beliggende

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 1.7 27. august 2012 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Guide til hjemmesider for Broen

Guide til hjemmesider for Broen Guide til hjemmesider for Broen Hjemmesiden er opbygget i WordPress. Afdelingens egne sider kan redigeres og opdateres, når der er oprettet en bruger. Kontakt Broen Danmark, hvis I vil have oprettet en

Læs mere

DKF Forum WWW.DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK. - kiropraktorernes samlingssted. Dato: 00-00-00

DKF Forum WWW.DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK. - kiropraktorernes samlingssted. Dato: 00-00-00 DKF Forum - kiropraktorernes samlingssted K L U B B E R Dato: 00-00-00 WWW.DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK 2 - Dansk Kiropraktor Forening DKF Forum - Kiropraktorernes samlingssted DKF Forum er kiropraktorernes

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere