Mod nye ressourcer Aktiv ferieuge for tidligere kræftpatienter maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mod nye ressourcer Aktiv ferieuge for tidligere kræftpatienter 4. 11. maj 2012"

Transkript

1 Mod nye ressourcer Aktiv ferieuge for tidligere kræftpatienter maj 2012

2 Beskrivelse & målsætning Det professionelle team Christina Andersen patienter, herunder afspænding og massage. Ar- Sygeplejerske, forsker bejder aktuelt med et ph.d. projekt, der undersø- Club La Santa og idrætsforeningen PACT (www. ger effekten af bl.a. fysisk aktivitet hos patienter pactforening.dk) udbyder nu for tredje gang Uddannet sygeplejerske i med fremskreden lungekræft. Aktiv triatlet og en temauge specielt for personer, som har 1985 og arbejdet med kræft- sammen med Julie - initiativtager til realiseringen afsluttet behandling for en kræftsygdom, og patienter lige siden. Erfaring af proof of life (www.proofoflife.dk) og forenin- som ønsker at lægge afstand til sygdommen fra ansættelse som sygeplejerske på Finsensin- fysisk og mentalt. Ugen er tilrettelagt og af- stituttet. Siden hen afdelingssygeplejerske og kli- vikles sammen med nogle af landets førende nisk vejleder i Finsencenteret på Rigshospitalet. Julie Midtgaard eksperter indenfor forskning i fysisk aktivitet Blev i 2001 rekrutteret som forskningssygeple- Psykolog, forsker og kræftrehabilitering. jerske i Projekt Krop & Kræft på Rigshospitalet (motionstilbud til kræftpatienter i kemoterapi) Uddannet psykolog fra Kø- Ideen er at inspirere den enkelte til at bruge sin med selvstændigt ansvar for inklusion af delta- benhavns Universitet i erfaring fra sygdomsforløbet til at udfordre sig gere samt sikring af overholdelse af forholdsreg- Forsvarede i 2006 sin ph.d. af- selv fysisk og sætte nye mål for sin sundhed i ler for fysisk træning for kræftpatienter i kemo- handling vedrørende den psykologiske og sociale ordets bredeste forstand. Det betyder, at for- terapi. Desuden forsket i kvinders oplevelse af betydning af fysisk aktivitet til kræftpatienter i målet med ugen er at rette fokus på den enkel- indvendig stråleterapi. Master i Public Health fra kemoterapi (Projekt Krop & Kræft). Siden 2009 tes fysiske potentialer. Netop fordi alle der del- Københavns Universitet i Efterfølgende og ansat som seniorforsker ved Universitetshospita- tager i ugen, ved hvad det vil sige at have haft aktuelt ph.d. studerende i UCSF (www.ucsf.dk) på lernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning en kræftdiagnose, kan vi i fællesskab fokusere et projekt, der skal undersøge, hvilken indflydelse (www.ucsf.dk) på Rigshospitalet. Forskningsakti- på sundhed frem for sygdom. Vi vælger bevidst fysisk aktivitet har på symptomer og bivirkninger viteter koncentreret omkring effekten af fysisk at anskue kræftsygdom som en anledning til at hos kræftpatienter i kemoterapi. træning på angst, depression og social netværksdannelse. Aktuel forskning koncentreret om af- søge og finde nyt mod og ny styrke både fysisk 2 gen PACT (www.pactforening.dk). og psykisk. Samtidig anerkender vi, at der kan Morten Quist viklingen af en undersøgelse, der skal afdække være barrierer for fysisk aktivitet, når man har Fysioterapeut, forsker betydningen af fodboldtræning blandt mænd haft en kræftdiagnose, og at disse barrierer med prostatakræft. Underviser (ekstern lektor) i bedst kan nedbrydes i samvær med ligestillede Uddannet fysioterapeut fra forskningsmetodologi, sundheds- og idrætspsy- og under supervision af fagkyndige og erfarne Københavns Fysioterapeut- kologi på den sundhedsfaglige kandidatuddan- specialister. skole i 1997 og kandidat i nelse og på idrætsuddannelsen på Københavns sundhedsfag (cand.scient.san.) fra Københavns Universitet. Desuden frivillig ambassadør i Dan- Ugen tager afsæt i, at fysisk udfoldelse kan og Universitet i Erfaring fra ansættelse i privat mark for den amerikanske forening LIVESTRONG skal være et mål i sig selv. Hermed mener vi, at klinik og som fysioterapeut på Herlev Hospital. og sammen med Morten initiativtager til rea- meget af den usikkerhed, som man kan opleve Medansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af liseringen af proof of life (www.proofoflife.dk) og som tidligere kræftpatient, kan afhjælpes igen- kombineret undervisnings- og motionstilbud til foreningen PACT (www.pactforening.dk). nem fysisk udfoldelse og leg samt i den posi- mandlige kræftpatienter (Projekt Styrk dig selv). tive konkurrence med en selv. Vores håb for Blev i 2001 rekrutteret som projektfysioterapeut Præsentation af teamet fortsættes ugen er, at deltagerne kommer hjem med ny til Projekt Krop & Kræft på Rigshospitalet. Gæ- på næste side... tiltro til egne ressourcer og fornyet bevidsthed steunderviser på bl.a. fysioterapeutuddannelsen om glæden ved at bevæge sig. i retningsliner for fysisk (genop)træning af kræft- 3

3 Christian Madsen Tim Barrett Psykolog, Koordinator i Proof of Life løbetræner & eliteløber Tidligere kræftpatient, med- Uddannet psykolog fra Kø- stifter og medlem (koordina- benhavns Universitet i tor) af Proof of Life en idrætsforening for unge Bachelor i Idræt, også fra Københavns Universi- voksne kræftoverlevere. Fik i 2002 diagnosticeret tet. Psykolog på Fobiskolen.dk/Kognitiv Center tyktarmskræft og gennemgik 30 kemobehandlin- Sjælland. Eget firma, som tilbyder psykologisk ger. Deltog under sit behandlingsforløb i Projekt rådgivning og personlig træning. Uddanner lø- Krop & Kræft på Rigshospitalet. Gennemførte betrænere. Vejleder unge løbere, fodboldspil- i 2007 en såkaldt Kiliman, som indbefatter be- lere, triatleter, orienteringsløbere ift. træning, stigning af Kilimanjaro, 250 km mountainbike og konkurrence og udfordringerne som eliteatlet. et maratonløb det hele på blot ni dage. Efterføl- Løbeambassadør for Nike. I øvrigt løbetræ- Hvad er Club La Santa? kræftsygdom, du er behandlet for. Det afgørende gende gennemført yderligere fem marathonløb ner og holdleder for eliteholdet i løbeklubben Club La Santa har i mere end 25 år være aktive er, at du er overgået til et kontrol- /efterbehand- sammen med Proof of Life. Ansat i Proof of Life. Blovstrød Løverne. Tidligere dansk mester på feriegæsters foretrukne feriemål under sydens lingsforløb, og at yderligere behandling (i form af halvmaraton (2000). sol. Sport, aktiv livsstil, gode faciliteter, fanta- operation, stråle- eller kemoterapi) på nuværende Hanne Bousager Larsen stisk stemning og klima er ingredienserne i den tidspunkt ikke er påkrævet. Derudover er det af- Eventkoordinator perfekte aktive ferie på Club La Santa. Med mere gørende, at du er 100% selvhjulpen, hvorved me- Spørgsmål & Svar Michelle N. Kristensen end 30 forskellige sportsfaciliteter samt 40 gui- nes, du er i stand til at klare dig selv og bevæge dig Hanne Bousager Larsen. Le- Personlig træner, der og sportsinstruktører, har alle en mulighed rundt uden hjælp fra andre. der, udviklingskonsulent og ernæringsvejleder, for at afprøve forskellige sportsgrene eller blive underviser gennem 20 år for holdinstruktør, bedre til det man allerede er god til. Må jeg invitere min familie med? foredragsholder. Se mere på Du bestemmer selv, om du vil rejse og bo sammen bl.a. egne træningscentre, Nike og Skodsborg Vi- med din familie eller venner. Medrejsende, her- gørcenter. Club La Santa eventugeudvikler siden 1992 med bla. Funktionel træningsuge, KUN for Har en bachelor i Idræt fra Århus Universitet og kvinder, Senioruger, EFFEKT og energi etc. KUN Hvad er PACT? under også børn, kan frit benytte eksisterende taget supplerende fag på kandidat uddannel- PACT er en frivillig og uafhængig idrætsforening, træningstilbud på Club La Santa. Pårørende er for kvinder på Comwell og Body & Mind week- sen på Human Ernæring. firma som sætter fokus på kræftoverlevelse. Forenin- velkommen til at deltage i samtlige træningsak- ends for I FORM. Udviklingskonsulent for Nike som beskæftiger sig med træning og ernæring gens formål er at skabe positiv opmærksomhed tiviteter og oplæg, som er tilrettelagt hjemmefra Denmark med bl.a. Nike Convention og Nike Inspi- og er bl.a. trænings- og ernærings ekspert på omkring fysisk aktivitet og sociale fællesskaber af det medrejsende ekspertteam. ration tour. iform bladet, træningsekspert på Aftenshow- i livet med kræft. Alle kan blive medlem af for- et, løbecoach på Go Morgen DK og holder fore- eningen kan du deltage i fællestræning og stille drag for virksomheder, hvor hun giver dem et op i diverse motions- og cykelløb. Mod nye res- Hvor mange pladser er reserveret til personer som har haft en kræftsygdom? kærligt men bestemt sundhedsspark i rum- sourcer ugen er et tilbud til foreningens med- Af hensynet til at sikre, de personer, som delta- petten. lemmer, men du kan sagtens tilmelde dig ugen ger i ugen, får en god og tryg oplevelse, har vi uden samtidig at være eller blive medlem i PACT. begrænset deltagerantallet til 60 personer. Dis- Du kan læse mere om foreningen på se pladser fordeles efter først til mølle princip- forening.dk. pet og vi kan dermed ikke på forhånd sige noget Se mere på Har eget Se mere på om alders- eller kønsfordelingen. Hvem kan deltage? og/eller har modtaget stråle- eller kemoterapi, Kan jeg deltage selvom jeg fysisk er helt ude af form og ikke motionerer? kan du deltage. Du kan deltage uanset hvilken Det er på ingen måde en forudsætning, at du er Er du 18 år og er opereret for en kræftsygdom 4 5

4 i god fysisk form for at deltage i ugen. For samtlige aktiviteter gælder, at de tilrettelægges på en måde, så selv personer med lavt kondital og begrænset muskelstyrke kan deltage. Ligeledes er det ikke en forudsætning at du besidder bestemte tekniske færdigheder eller har generel træningserfaring. Med andre ord, kan du deltage også selvom du aldrig har dyrket motion. Det er i øvrigt ikke udsædvanligt, at personer, som får en kræftdiagnose, ophører med at være fysisk aktive. Dermed er det heller ikke udsædvanligt at opleve, at man er træt og mangler energi og fysisk overskud under og efter behandlingen, og det er også i lyset af denne viden, at vi realiserer denne specielle uge. Jeg træner flere gange om ugen på højt plan vil jeg alligevel blive udfordret? Ekspert- og trænerteamet består bl.a. af personer, som dyrker idræt på konkurrenceplan, heriblandt en af Danmarks bedste løbere og efterspurgt coach (Christian Madsen). Dermed vil der være rig mulighed for effektiv og udfordrende træning og inspiration også selvom du allerede er i topform. Kan jeg deltage, selvom jeg skal opereres i foråret? Det kan være at du skal have foretaget brystrekonstruktion eller fx have fjernet arvæv, som kræver operation. Uanset årsagen til en evt. forestående operation, skal der gå minimum seks uger fra din sidste operation og til du kan begynde at træne (igen). Dermed kan vi ikke anbefale, at du deltager, hvis du skal opereres senere end marts måned Betyder det noget at det er flere år siden, at jeg har afsluttet behandling? Det er ikke muligt at sætte/bestemme en udløbsdato for de erfaringer, som knytter sig til at få en kræftdiagnose, og dermed må det være helt op til dig at vurdere, om du vil deltage, selvom dine erfaringer som kræftpatient og med kræftbehandling ligger langt tilbage i tiden. Kan jeg deltage selvom jeg stadig er i behandling? Du skal have afsluttet din primære behandling (operation, stråleterapi, kemoterapi) for at deltage i ugen. Derimod kan du godt deltage selvom du modtager efterbehandling eller vedligeholdelsesbehandling i form af fx hormon- eller Herceptinbehandling. Hvis du er usikker på, hvorvidt evt. fortsat/langvarig behandling er en hindring, kan du henvende dig på mail adressen som vil formidle dit spørgsmål til det professionelle team. Hvad dækker rejseudgifterne og kan jeg søge om tilskud? Udgifterne dækker flyrejsen og ophold på Club La Santa uden forplejning. Desuden er deltagelse i de træningsaktiviteter og oplæg, som er specielt udviklet for målgruppen og som afholdes af det professionelle team af danske eksperter og trænere, også inkluderet i prisen. Hvis du vil søge økonomisk tilskud til rejsen, kan du forhøre dig hos dit forsikringsselskab, din pensionskasse samt din arbejdsgiver, og spørge om der ydes hjælp til rehabilitering og genoptræning. Kræftens Bekæmpelses Rådgivninger og Kræftlinjen (tlf ) kan være behjælpelige med vejledning i, om der er andre muligheder for hjælp, eller om der er noget du skal være særlig opmærksom på. F.eks. er det vigtigt, hvis du modtager sygedagpenge, at du kontakter din sagsbehandler i kommunen, inden du bestiller rejsen. Jeg har ingen indkomst og har ikke modtaget forsikringssum kan jeg søge om friplads? Club La Santa har bevilliget fire fripladser. Dermed er der - blandt de 60 ledige pladser - fire gratis pladser til rådighed. Disse kan søges af personer, som ikke har de fornødne økonomiske ressourcer til at selv at betale for rejsen/opholdet og/eller som på anden vis kan argumentere for særlig behov for støtte. Skriftlig ansøgning fremsendes til inden 20. marts Indkomne ansøgninger bedømmes af det professionelle team og samtlige ansøgere får direkte besked senest 1. april Skal jeg have en særlig rejseforsikring? Som ved enhver anden rejseaktivitet i lande, som ikke er dækket af det gule sygesikringsbevis, anbefales du at tegne en privat rejseforsikring. I og med at du på tidspunktet for rejsen har afsluttet aktiv (og primær) behandling, skulle der ikke være anledning til at du tegner en særlig rejseforsikring. Ved tvivl kan du rådføre dig med personalet på den afdeling, hvor du har modtaget behandling. Du har også mulighed for at kontakte en af Kræftens Bekæmpelses Rådgivninger eller Kræftlinjen (tlf ) vedrørende vejledning om rejseforsikring. Hvad sker der hvis jeg får en skade? Deltagelse i samtlige aktiviteter sker på eget ansvar. Vi vil gøre vores ypperste for at forebygge, at der opstår skader, men som i enhver anden sammenhæng, hvor der dyrkes meget idræt, kan det ikke udelukkes at der vil forekomme skader. Er uheldet ude, vil den fysioterapeut (Morten Quist), som deltager i ugen, vurdere skaden og rådgive om/anvise behandling eller henvise til læge, som findes på stedet. Kan jeg gøre noget selv for at forberede mig til turen hjemmefra? Uagtet at din deltagelse i turen ikke forudsætter, at du er i god fysisk form, er det givet, at du vil kunne profitere optimalt af de mange træningstilbud, såfremt du allerede på nuværende tidspunkt så vidt muligt er aktiv i hverdagen. Således kan du med fordel allerede nu forberede dig til turen ved at styrke kroppen og dermed bidrage 6 7

5 aktivt til at forebygge skader og træningsømhed, men det er ikke en forudsætning. Jeg er forhindret i at deltage i turen i maj 2012 kommer der en ny tur senere? Det er tredje gang, at der arrangeres en uge specielt for tidligere kræftpatienter på Club La Santa. Det er vores håb at ugen vedbliver med at generere så mange gode oplevelser og positiv omtale, at der vil være grundlag for udbyde samme eller lignende særarrangement i Hvordan skal jeg bo? Man kan enten bo 2 personer i lejligheden - eller 3 personer til en lidt billigere pris. Fordelingen i lejligheden er så, at den ene sover i stuen og der så sover 1 eller 2 i lejlighedens soveværelse. Mod ekstra betaling kan der bestilles en lejlighed alene. Det optimale er at være 2 personer i en lejlighed, hvis man ikke kender hinanden eller ikke har været på Club La Santa tidligere. Husk at oplyse, om du ønsker at dele med en eller to andre personer fra gruppen og evt. navn/navne på vedkommende. Tilmelding Booking og betaling af fly og lejlighed sker direkte via eller kontakt Benjamin via eller på Priser og praktiske informationer Afrejse fredag d. 4. maj 2012 fra Billund og København. Hjemkomst fredag d. 11. maj 2012 Prisen per person ved 3 i en lejlighed: kr ,- Prisen per person ved 2 i en lejlighed: kr ,- Prisen per person ved 1 i en lejlighed: kr ,- Priserne inkluderer Flyrejse tur/retur med Jet Time fra Købenavn og Billund Ophold uden forplejning i Gul A lejlighed Alle sportsfaciliteter til fri disposition Transfer fra Lanzarotes Lufthavn (Arrecife) til Club La Santa Mad ombord på flyet Alle lufthavnsskatter ool - Golf - Tennis - Atletik - Vægtløftning - Racercykler - Boksning - Mountainbike - Citybike e - Windsurfing - Kajak - Stangspring - Beachvolley - Løbebane - Wellnesscenter - Kuglestød ball - Activio Fitness Bike - Five a side - Fodboldstadion - Badminton - Håndbold - Bordtennis - Vo tlon - Concept Rowing - Squash - NRG Step - Stretch & Relax - Aerobic - Pilates - Latin Ae er Aqua - Yoga - Step - Body Toning - Les Mills Bodycombat - Taiji Qigong - NRG Aerobic - Dan ole - Bolas - Easy Line - Fritidspool - Børnepool - Golf - Tennis - Atletik - Vægtløftning - Rac ike - Minigolf - Højdespring - Dykkerskole - Windsurfing - Kajak - Stangspring - Beachvolley - L - Fitnesscenter - Spinning - Basketball - Activio Fitness Bike - Five a side - Fodboldstadion - Club La Santa Passagerterminalen Billund Tlf

Mod nye ressourcer Aktiv ferieuge for tidligere kræftpatienter 22.-29. Maj 2015

Mod nye ressourcer Aktiv ferieuge for tidligere kræftpatienter 22.-29. Maj 2015 Mod nye ressourcer Aktiv ferieuge for tidligere kræftpatienter 22.-29. Maj 2015 Beskrivelse & målsætning Det professionelle team Julie Midtgaard Psykolog, Seniorforsker kræftpatienter i kemoterapi. Desuden

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Vi mænd, kræft og rehabilitering

Vi mænd, kræft og rehabilitering Liselotte Ingholt Tine Tjørnhøj-Thomsen Statens Institut for Folkesundhed Vi mænd, kræft og rehabilitering En undersøgelse af mænds grunde til at deltage i tilbud om kommunal kræftrehabilitering Vi mænd,

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 37. Årgang. Nr. 1 Februar 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen.

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. 1 Juni 2014 Siden sidst Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. I dette nummer kan du læse følgende: Arrangement LIVSGLÆDE Lidt om generalforsamlingen Temadag

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Saxild Strand. Katalog 2014. Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand.

Saxild Strand. Katalog 2014. Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand. Saxild Strand Katalog 2014 Saxild Strand Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand. dk Velkommen til Saxild Strand Det er med stolthed at

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør

fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør fysiurgisk massageterapeut & idrætsmassør En professionel uddannelse skolen for kropsbehandling Velkommen! Du er sikkert interesseret i massage og helst god massage. Vil du have en uddannelse hvor vi både

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Annette Klingenberg: Det giver mening at synge om brystkræft. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten

Annette Klingenberg: Det giver mening at synge om brystkræft. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 44 I I 14. årg. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten hedder Mogens 24 Alle fortjener et godt udseende Læs mere på side 06

Læs mere