ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring"

Transkript

1 NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore virksomheders bank ALM. SUND FORNUFT

2 ALM. BRAND A/S 1. HALVÅR ATTER VÆKST, ENDNU EN OPJUSTERING - IGEN ET FLOT RESULTAT I første halvår 2007 viste koncernen en imponerende vækst og flotte resultater, hvilket betyder, at forventningerne til hele 2007 opjusteres med godt 9 %. Samtidig opjusteres aktietilbagekøbsprogrammet med 100 mio.kr. til 700 mio.kr. Resultatet blev 508 mio.kr. mod 473 mio.kr. i samme periode i Resultatet er meget tilfredsstillende, og især koncernens skadeforsikringsaktiviteter har haft et godt forløb på trods af stormene i januar og voldsom nedbør i juni. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 21 % p.a. Forventninger Som følge af den positive udvikling opjusterer koncernen forventningerne til det samlede resultat for hele 2007 med yderligere godt 9 % til 930 mio.kr. Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter udviklede sig meget tilfredsstillende. Koncernens almindelige skadeforløb er meget tilfredsstillende, hvilket afspejler det løbende arbejde med at sikre korrekt risikovurdering på hvert enkelt kundesegment. Særligt auto- og personskade udviklede sig positivt. Til gengæld var vejrliget betydeligt værre end forventet med flere mindre storme i januar og megen nedbør i juni. De samlede vejrligsudgifter i første halvår beløb sig til 90 mio.kr. Præmieindbetalingerne steg med 8,3 % i halvåret, hvilket må betegnes som meget flot og følger koncernens ambitiøse vækststrategi. For hele 2007 forventes præmierne at stige med mellem 5 % og 6 %. Combined Ratio blev 91,5. Stormene i januar og den voldsomme nedbør i juni belastede Combined Ratio med 1,7 point udover det forventede for perioden. Som følge af et flot forløb på koncernens almindelige skader - der opvejer de store vejrligsudgifter og et pænt investeringsresultat opjusteres forventningerne til skadeforsikringsaktiviteterne for hele 2007 med 60 mio.kr. til 600 mio.kr. Banken Alm. Brand Bank A/S fik et resultat på 110 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod 81 mio.kr. i samme periode i fjor. Bankens udlån steg med 34 % i forhold til samme halvår i fjor. Denne stigning er sket samtidig med, at banken fortsat har fokus på at udvælge kunder med lav risiko. Endvidere øger banken fortsat sine investeringer og aktiviteter sidst med opstart af en erhvervsbank. Resultatet er positivt påvirket af en række urealiserede kursgevinster samt af, at bankens realiserede tab på udlån er meget lave. Efter opjusteringen af bankens resultat i første kvartal fastholdes forventningerne til banken for hele 2007 på 190 mio.kr. Liv og Pension Liv- og pensionsaktiviteterne bidrog til koncernens resultat med 34 mio.kr. mod 25 mio. kr. i samme periode året før. På grund af den stigende rente var det ikke muligt at tage den fulde risikoforrentning i første halvår, og der er således overført 10 mio.kr. til skyggekontoen. For året som helhed forventes det at være muligt at tage den fulde risikoforrentning. 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

3 Hoved- og nøgletal for forretningsområder 1. halvår 1. halvår Året Mio.kr Præmieindtægterne i livselskabet steg med 0,8 %. Inklusive indbetalingerne til bankens markedsordninger var væksten på 4,6 %, hvilket svarer til koncernens strategi. Øvrige aktiviteter Resultatet af øvrige aktiviteter blev et overskud på 30 mio.kr. fordelt med et overskud i Kjøbenhavnske Re på 39 mio.kr. og holdingomkostninger på 9 mio.kr. Forventningerne til resultatet for hele 2007 opjusteres med 20 mio.kr. som følge af et pænt investeringsresultat i Kjøbenhavnske Re og er herefter i alt 40 mio.kr. for året som helhed. Øvrigt Resultatet pr. aktie blev 17 kr. i halvåret, og ultimo første halvår var indre værdi pr. aktie 246 kr. Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Combined Ratio 91,5% 89,9% 88,1% Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat eksklusive minoriteter Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Hensættelser til forsikringskontrakter Alm. Brand A/S Moderselskab Resultat før skat Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 1,41 1,39 1,71 Alm. Brand A/S Koncern Resultat før skat og eksklusive minoriteter Egenkapitalen var 5,5 mia.kr. ultimo første halvår 2007 mod 5,4 mia.kr. ultimo Primo august havde koncernen tilbagekøbt for 209 mio.kr. egne aktier i 2007 svarende til 30 % af det opjusterede tilbagekøbsprogram Aktien Kursen på Alm. Brand-aktien faldt fra 400 kr. på 700 mio.kr. Tilbagekøbsprogrammet svarer samlet til en udlodningsprocent på 10. ultimo 2006 til 347 kr. ultimo første halvår RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 60 MIO.KR. BILLIGERE BILFORSIKRING I den kommende tid dumper et tilbud om en billigere og bedre bilforsikring ind af brevsprækkerne hos Alm. Brands bilforsikringskunder. Vi har skåret 60 millioner kroner af priserne, og tilbyder kunderne de betingelser, de gerne vil have. Nul kroner i selvrisiko på ansvarsforsikringen, genvej til den eftertragtede status som elitebilist og garanti for, at man ikke rykker til et dyrere skadetrin bare fordi, man laver en bule i bilen. Synlige fordele og det endda til priser, der i gennemsnit er 10% lavere end før. Sådan lyder tilbuddet, som Alm. Brands omkring private bilforsikringskunder modtager med posten i de kommende måneder % billigere For en almindelig kunde med en almindelig bil vil besparelsen være i størrelsesordenen 10-20%. Allerbilligst bliver det for dem, der kører få kilometer i mindre biler. Det betyder, at en lang række af vores kunder vil opleve betydelig lavere priser end tidligere. Derudover får kunderne en række nye og langt bedre betingelser. Vi har lyttet til kundernes ønsker. Og de er helt klare. De ønsker en bilforsikring, de kan regne med. En bilforsikring, der ikke straffer dem, når skaden sker. Derfor har vi droppet selvrisikoen på ansvarsforsikringen. Sikret at kunderne bliver på deres billige skadetrin, selvom de får en skade. Og så bliver de allerede elitebilist efter fem år mod normalt otte år, forklarer Pia Holm Steffensen, privatdirektør i Alm. Brand Forsikring. Nu er vi i fuld gang med den enorme opgave, der ligger i, at kontakte kunder og besvare de mange telefonopkald, der erfaringsmæssigt følger med. For at sikre, at kunderne kan komme igennem på telefonerne, sender vi brevene ud ad flere omgange og forventer at have kontaktet alle i februar Prisen sættes efter risiko Ideen bag den nye tarif er, at hver enkelt kunde i højere grad end tidligere får en pris, der svarer til kundens egen risiko. Med den nye bilforsikring har Alm. Brand de nok bedste betingelser og er blandt de billigste i forhold til vores hovedmålgruppe af privatkunder. Vi er konkurrencedygtige, men ikke nødvendigvis den billigste spiller for alle kunder på markedet. Derimod er vi selskabet med den bedste sammenhæng mellem pris, service, skadebehandling og kundebetjening, understreger Pia Holm Steffensen. For Alm. Brand medfører de nye lave priser til de private bilejere en udgift på omkring 60 millioner kr. BETYDELIGE PRODUKT- FORDELE HOS ALM. BRAND 1. Kunden bevarer sit opnåede skadetrin, selvom han/hun får en skade. I Alm. Brand bliver ens bilforsikring altså kun billigere med tiden. Normalt går man nogle trin ned ad stigen til en dyrere tarif 2. Kunden bliver hurtigere elitebilist i Alm. Brand - allerede efter 5 år! Branchekutyme er 8 år 3. Ingen selvrisiko på ansvarsforsikringen Branchekutyme er selvrisiko på både ansvar og kasko 4. Gratis førerulykke - dvs. føreren er dækket op til kr. ved eneuheld Normalt betales der ekstra for denne dækning PRISPARAMETRE 1. Brugers alder, bilens alder, bilmærke og -variant, kørte kilometer, postnummer og naturligvis køreerfaring, dvs. antal år uden skader 2. Faktorer, der besluttes af kunden selv: selvrisikostørrelse på kasko (ingen på ansvar), særlige dækninger. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 ALM. BRANDS NYE REJSEFORSIKRING KOMPENSERER FOR FORRINGELSERNE PÅ DET GULE SYGESIKRINGSKORT En tur til Tyrkiet, Egypten eller Marokko er for de fleste en dejlig begivenhed. Men bliver man syg, kommer til skade eller på anden måde får udgifter til lægebehandling i udlandet efter den 1. januar 2008, risikerer man en meget dyr og ubehagelig oplevelse, hvis der ikke er tegnet rejseforsikring. Med virkning fra den 1. januar 2008 ændrer Den Offentlige Rejsesygesikring dækningen på det gule sygesikringsbevis, så udgifter til akut sygdom eller tilskadekomst ved rejser til lande som for eksempel Tyrkiet, Egypten, Kroatien, Tunesien og Marokko ikke længere er dækket. Hjemtransport vil heller ikke længere være omfattet, hvis en rejsende bliver syg eller kommer til skade i Europa. Kunderne holdes skadesløse Derfor forbedrer Alm. Brand sin rejseforsikring således, at kunderne holdes skadesløse. Vi ønsker at stille vores bestående kunder bedst muligt og give dem den nødvendige sikkerhed og tryghed. Derfor har vi valgt at forbedre Alm. Brands rejseforsikring, så den udvides til at dække de udgifter, der ikke længere er omfattet af det gule sygesikringskort efter årsskiftet. Og det kommer ikke til at koste kunderne en krone ekstra, forklarer privatdirektør Pia Holm Steffensen. Køb rejseforsikringen inden 1. december og spar penge Tilbuddet om den nye udvidede årsrejseforsikring uden merpris gælder også for nye rejseforsikringskunder indtil 1. december Derfor er Pia Holm Steffensens råd til alle, der regner med at rejse i 2008, men endnu ikke har en årsrejseforsikring, at tegne forsikringen inden den 1. december. Hvis man skal give forbrugerne ét godt råd, så er det, at de hurtigst muligt tegner en årsrejseforsikring. Det er uden sammenligning den billigste måde at forsikre sig på, hvis man rejser mere end bare én gang om året. Årsrejseforsikring billigste og sikreste løsning Med en årsrejseforsikring er man heller ikke afhængig af, om forsikringen er tegnet, inden rejsen er betalt. Vi ved jo, at de mange billige flybilletter i disse år betyder, at rigtig mange mennesker tager på flere og kortere impulsrejser. Med en årsrejseforsikring med det relevante geografiske dækningsområde behøver man ikke at bekymre sig om forsikringen, siger Pia Holm Steffensen. Købes rejseforsikringen efter 1. december 2007 skal kunder, der rejser til for eksempel Egypten, Tunesien og til afrikanske lande med kystlinie til Middelhavet, tegne en rejseforsikring, der dækker hele verden og dermed er dyrere. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

6 PEUGEOT OG KINA-REJSER VENTER FORUDE I NYT AKTIESPIL Det gælder om at holde tungen lige i munden i årets andet store gratis aktiespil fra Alm. Brand Bank og Berlingske Tidende. Aktiespillet blev skudt i gang den 20. august - midt i en af de seneste års mest hektiske perioder på de finansielle markeder. Du kan stadig nå at være med. Alm. Brand Hentons afdelingsdirektør Bo Overvad giver sit bud på en strategi her. En Peugeot HDi Sport, flybilletter til Kina, en bærbar computer, et digitalkamera, ure og hotelophold. Præmielisten er lang i Alm. Brand Bank og Berlingske Tidendes nye store aktiespil, der løber af stabelen fra den 20. august til den 23. oktober. Konkurrencen er åben for alle og går som i de tidligere år ud på at skabe det bedste afkast af en fiktiv investering på kroner. Strategi i en subprime-tid Spillet bliver om muligt endnu mere spændende, nervepirrende og uforudsigeligt end tidligere år. Vi befinder os midt i de seneste års mest urolige tid på de finansielle markeder. Amerikanske subprime-lån har rystet aktiemarkederne med store kurstab i kølvandet, og amerikanske og europæiske centralbanker skrider ind med milliardbeløb for at dæmpe uroen. Og hvilken strategi bør man lægge i en så turbulent aktietid, hvis man satser på at være med i kampen om topplaceringerne og dermed de mange præmier undervejs i aktiespillet og ved den afsluttende præmieoverrækkelse fredag den 26. oktober? Rådet fra Bo Overvad, afdelingsdirektør i Alm. Brand Henton, er at man først og fremmest skal gøre op med sig selv, om man tror, den værste uro er drevet over. Eller om der stadig er høje aktie-bølger forude. Ikke med egne penge Hvis man tror, den værste uro har lagt sig, og aktierne over en bred front vil stige igen, så skal man have fat i nogle af de meget volatile aktier. Det er aktier, der svinger meget i kurs. Aktier, som man ved kører meget op og samtidig har afgørende nyheder på vej. Det kan eksempelvis være nyt om retssager, patenter eller lignende, der virkelig kan rykke ved kursen. Det er en risikabel strategi, men det er den type aktier, der virkelig kan give et markant afkast,«siger Bo Overvad. Tror man omvendt på, at uroen ikke har lagt sig, så skal man i langt højere grad ind og ud af markedet. Man kan prøve at samle nogle aktier op de dage, hvor de er faldet meget, og så forsøge at sælge, når kursen atter har rettet sig, og inden den skrider igen. Det er selvfølgelig svært at forudsige, men man skal holde øje med, hvordan det er gået på de globale markeder i løbet af natten, og hvis de er faldet, så peger pilen også ned i Danmark, og så skal man hurtigt ud igen. Det kunne være aktier som Vestas og Norden, der svinger meget p.t., siger Bo Overvad og understreger, at begge ovenstående strategier kun er anbefalelsesværdige i forhold til de uger, hvor aktiespillet står på. Hvis man har egne penge i klemme, skal man investere helt anderledes og med en helt anden langsigtet horisont. SÅDAN GØR DU, HVIS DU VIL DELTAGE 1. Gå ind på 2. Klik på Tilmeld dig her og udfyld kontaktoplysningerne på siden (afslut med Tilmeld ) 3. Afvent aktiveringslink, der sendes til dig pr. mail efter ganske kort tid 4. Klik på aktiveringslinket - så er din spillerkonto aktiveret 5. Log ind på spillet med dit brugernavn og adgangskode 6. Nu er du klar til at foretage dine første handler under fanebladet: Handel. 6 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

7 ALM. BRAND BANK BLIVER DE SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS BANK Landets små og mellemstore virksomheder får en ny erhvervsbank, der udelukkende fokuserer på de små og mellemstore virksomheders behov. Her bliver de små virksomheder de store og får priser, der vil være blandt de 20 % billigste på markedet. De store virksomheder er valgt fra. Fokus er på virksomheder, der har en sund økonomi, et levedygtigt koncept og styr på forretningen. Derfor kan Alm. Brand Bank nu tilbyde landets små og mellemstore virksomheder førsteprioritet, et krav om altid at være billigere end 80 % af andre banker og muligheden for at tage hånd om virksomhedernes bank-, forsikring- og pensionsforhold på én gang Alm. Brand er forsikringsselskab for små og mellemstore danske virksomheder. Det har givet forsikrings- bank og pensionskoncernen et indgående kendskab til virksomhedernes behov og udfordringer. Bank, forsikring og pension på én gang Det, vi hører fra de små og mellemstore virksomheder er, at de efterlyser én finansiel partner, der kan tage hånd om virksomheden som en helhed. Både på bank- forsikrings- og pensionsområdet. Og da vi er den eneste koncern i Danmark med alle tre forretningsområder under samme tag er det et naturligt skridt for os at udvide vores bankforretning fra privatbank til også at være erhvervsbank, siger Per Hedegaard, erhvervschef i Alm. Brand Bank Samtidig har virksomhederne behov for, at de automatisk og til enhver tid kan være sikre på, at de får nogle af markedets billigste priser. De har ikke tid eller lyst til konstant at brug krudt på at sikre sig, at de nu også får den bedste pris i deres nuværende pengeinstitut. Det har vi taget konsekvensen af. Derfor opretter vi nu en erhvervsbank, der opfylder præcis de behov, de små og mellemstore virksomheder har - og udelukkende dem. Vi mener, vi kan tilbyde nogle helt specielle forhold og priser for præcis den type virksomheder. De mindre virksomheder kan være sikre på, at de får førsteprioritet. For hos os er de små de store fordi vi har valgt de store fra siger Per Hedegaard. Blandt de 20 % billigste Når Alm. Brand Bank siger at den altid er billigere end 80 % af de øvrige banker, hænger det sammen med, at banken udelukkende vil være bank for de økonomisk ansvarlige og fornuftige mindre virksomheder. Ligesom vi har valgt, at vi ikke vil være bank for de store industrivirksomheder har vi også valgt, at vi kun vil være bank for de virksomheder, der har en sund økonomi og styr på forretningen. Dermed er vores risiko og udgifter mindre. Og det kommer Alm. Brand Banks økonomisk ansvarlige kunder til at mærke med helt kontante fordele, siger Per Hedegaard. Lokalkendskab og specialistrådgivning Alm. Brand Bank har indgående lokalkendskab med 25 filialer over hele landet. Samtidig får de mindre virksomheder fordelen af at kunne trække på den specialistviden en stor koncern naturligt råder over. Jeg kan kun opfordre til, at virksomhederne tester os: Kom og få en uforpligtende gennemgang, så er jeg ikke i tvivl om, at de mindre virksomheder vil opleve bedre helhedsløsninger og spare en mindre formue ved at flytte deres bankforretninger til Alm. Brand Bank siger Per Hedegaard. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

8 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup Udgiver Adresseret Maskinel magasinpost, ID. NR ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Pia Rosager Sommer, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue DKK 500 ALM. BRAND VS. OMXC jan 02 juli 02 jan 03 juli 03 jan 04 juli 04 jan 05 juli 05 jan 06 juli 06 jan 07 juli 07 Alm. Brand OMXC20 ALM. BRAND A/S ØNSKER AT SKABE VÆRDI FOR SINE AKTIONÆRER Alm. Brand A/S vil opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Koncernen holder samtidigt for øje yderligere at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets aktionærer. Ud over analytiker- og investormøder i forbindelse med offentliggørelse af halv- og helårsrapporter, afholdes en række investormøder med deltagelse af direktionen samt koncernens Investor Relation Manager. Oplysninger om koncernen og offentliggørelser af års- og delårsrapporter, fondsbørsmeddelelser, koncernbeskrivelse og -mål, organisationsstruktur samt investorpræsentationer findes på Alm. Brands hjemmeside hvor der ligeledes er mulighed for at abonnere på nyhedsstof om Alm. Brand Koncernen. Øvrige 20,8 % Ikke navnenoterede 4,3 % Udenlandske aktionærer 10,7 % Ejerforhold pr. 31. december 2007 Alm. Brand A/S 7,4 % Alm. Brand af 1792 fmba 56,8 % Du kan via bestille og afbestille abonnement på den trykte udgave af Alm. Brand Bladet, som sendes med posten. ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2013 Flere Kunder vil Alm. Brand 2012 var året, hvor tingene vendte Flere kunder vil Alm. Brand 1 2 Stigende præmieindtægter og faldende kundeafgang i 1. kvartal vidner om,

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Godt og billigt forsikret

Godt og billigt forsikret 10 MINUTTER med GF Viborg Generalforsamling Se invitationen inde i bladet Godt og billigt forsikret Sammen sparer vi hinanden for meget Hvordan kan din bilforsikring være både god og billig? Svaret er:

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere