Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017"

Transkript

1 2014 for

2 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv. Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur Hovedkonto 3, Undervisning og kultur Hovedkonto 4, Sundhedsområdet Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv. Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv Tværgående artsoversigt 113 Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed) 117 Takstoversigt 121 Bevillingsniveau, DRIFT 131 Resultatopgørelse 135 De specielle bemærkninger til Budget 2014 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.

3 2

4 3 Generelle bemærkninger

5 4 Generelle bemærkninger Forslag til budget for 2014 og budgetoverslag for 2015, 2016 og 2017 er udarbejdet i perioden fra marts til september Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 6. september Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således: 1. behandling 16. september behandling 8. oktober 2013 Budgettet bygger på følgende generelle forudsætninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2013 var der indbyggere i Struer Kommune. På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i marts 2013 forventes kommunens indbyggertal i perioden at udvikle sig således: 1. januar januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale økonomi Regeringen og KL indgik den 13. juni 2013 en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.

6 5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet således: Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2014 i henhold til budgettet (i 2013 priser) Pris- og lønstigning fra 2012/2013 til 2014 i henhold til KL's budgetvejledning Budgetændringer i henhold til Budgetdirektiv 2014: Serviceudgifter Udgifter defineret som overførsler Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder Konsekvens af forventede ændringer i folketallet Budgetændringer i øvrigt Ændringer efter Byrådets budgetseminar den august kr Netto driftsudgifter Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for 2014 omfatter: Anlægsudgifter Indtægter - grundsalg, anlægstilskud mv kr Netto anlægsudgifter Budgettet for jordforsyning er baseret på, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og rækkehuse) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - for såvel boliggrunde som erhvervsgrunde - vil dog løbende blive afpasset efter den aktuelle efterspørgsel på grunde.

7 6 5. Optagelse af lån Budgettet er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen samt modtagne dispensationer. Der regnes med låneoptagelse til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Lån lav likviditet 6. Generelle tilskud mv. Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2014: kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Særlige tilskud: Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen Skøn for tilskud til kompetenceudvikling i folkeskolen Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag I alt Skatter Budgettet er baseret på en udskrivningsprocent på 24,9 og en grundskyldspromille på 22,9 - svarende til satserne i Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.243,3 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget I forhold til 2013 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 11,2 mio. kr. For årene 2015, 2016 og 2017 er indregnet provenu af KL s skøn for statsganranteret udskrivningsgrundlag. 8. Forbrug af likvide aktiver Budgettet er baseret på et netto kasseforbrug på 145,0 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf 35,9 mio. kr. i 2014.

8 9. sårene Budgettet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: Løn 2. Varer (ekskl. energi) 3. Fremmede tjenesteydelser: - entreprenør- og håndværkerydelser - øvrige tjenesteydelser 4. Energi (el/varme/olie/benzin) 5. Tilskud og overførsler 1,19 0,69 1,60 1,80 2,20 2,10 Sammenvejet pris- og lønstigning 1,30 1,70 1,70 1, Skatteforudsætninger mv. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2014 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag fra 2015 (mio. kr.) 3.243, , , ,0 Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) Budgetteret grundværdi (1.000 kr.) Landbrugsjord Øvrige Grundskyldspromille: Landbrugsjord Øvrige 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)

9 8 12. Forventet likviditet Beløb i kr Forventet kassebeholdning ved årets Kommunens gæld, omfang og udvikling Beløb i kr Forventet gæld ved årets start Låneoptagelse Afdrag / kursregulering I alt Heraf udgør lån til ældreboliger/plejeboliger - hvor ydelserne betales af beboere og staten Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne at udvikle sig således: Ved årets slutning beløb i kr Spildevandsanlæg Genbrugsordning Øvrig affaldshåndtering I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirksomhed. Spildevandsområdet er selskabsgjort pr. 1. januar Det betyder at området fremover ikke indgår i kommunens budget. Kommunens tilgodehavende afvikles over 10 år.

10 9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

11 10 Hovedoversigt til budgetforslag Hele kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudv., bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) Forbrug af likvide aktiver ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 0 0 Skatter ( ) Optagne lån ( ) Finansiering i alt BALANCE

12 11 Hovedoversigt til budgetforslag Hele kr. 0. Byudv., bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) Forbrug af likvide aktiver ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Optagne lån ( ) Finansiering i alt BALANCE

13 12

14 13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2012 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i løbende priser altså i årets prisniveau.

15 14

16 00 15 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Økonomi og Løn - øvrige områder Arealer i Struer by XG Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej 102 uden overførsel XG Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Landbrugsjord XG Landbrugsjord vedligeholdelse XG Landbrugsjord leje XG jordleje XG Faste ejendomme Fælles formål Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Energikontrakter/foranstaltninger XG Ændret bygningsdrift - rammebesparelse XG Yderligere effektivisering bygn.drift XG Pulje til vedligeholdelse komm.bygninger XG Toiletter og bygninger XG Fast ejendom XG Drift af toiletter XG Tilskud til toiletter - Jegindø Havn XG Fælles driftsomkostninger XG Teams XG Budgetregulering Indtægter Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Tek.drift - Teknisk Service, Adm

17 16 Indtægter Beboelse Økonomi og Løn - øvrige områder Boliger i Struer by XG Gimsinghovedvej 6 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Nørregade 25 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Skolegade 16 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Boliger i Asp/Linde XG Langhøjvej 29b XG Driftsudgifter- og indtægter XG Boliger vedr. flygtninge Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG Udg.lejetab og garanti flygtninge XG Betaling midl.boliger flygtninge XG Refusion flygtn. lejetab og garanti XG Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Erhvervsejendomme Økonomi og Løn - øvrige områder Peter Bangs Vej 104 XG Andre faste ejendomme Økonomi og Løn - øvrige områder Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Driftsudgifter og indtægter XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Driftsudgifter og indtægter XG Skolegade 5A og 5B XG Vedligeholdelse XG Varme, el og vand XG Renovation XG Forsikringer mv. XG Rengøring XG Alarmer, skat mv. XG

18 17 Gimsinglundvej 3-5 XG Gimsinglundvej 3-5 XG Slettet XG Forsikringer mv. XG Øvrige omkostninger XG Rengøring XG Opvarmning, el og vand XG Vedligeholdelse XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG Driftsudgifter og indtægter XG Skrænten 4 (Aalkjærsminde) 671/XG Driftsudgifter og indtægter XG Driftsudgifter og indtægter XG Indbetalt a conto energiforbrug XG Fabriksvej 13 - toldmoms Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Leasingydelser XG Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Energiforbrug XG Betaling for varme XG Forsikringer XG Betaling for forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter m/moms XG XG Administration og teknisk bistand XG Betaling for adm./teknisk bistand XG Betaling fra Skattecentret XG Betaling fra Skattecentret XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning XG Udv. vedligeholdelse og installationer XG Udv. vedligeholdelse og installationer XG Betaling fra SKAT, Midtjylland XG Vedligeholdelse af ejendom XG Ejendomsskatter mv. XG Administration og teknisk bistand XG

19 18 Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. XG Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG Fabriksvej 12 - toldmoms Fabriksvej 12 - toldmoms 671/XG Driftsudgifter og indtægter XG Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Byfornyelse Økonomi og Løn - øvrige områder Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri Økonomi og Løn - øvrige områder Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab på garantier realkreditlån XG Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Teknisk Sekretariat Driftsudgifter og indtægter - uden moms XG Teknisk Sekretariat - Toldmoms Driftsudgifter og indtægter - med moms XG Park Vej drift Hullet XD Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Grundejerforeningslegepladser XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Fritidsområdet Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Hallerne XG

20 19 Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Fritidscenter Struer, afledt drift XG Struer Svømmehal Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Bremdal Aktivitetscenter XG Park Vej drift Idrætsparken XD Bygninger og omklædningsrum XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Øvrige Struer XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Thyholm XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Andre fritidsfaciliteter Fritidsområdet Omklædningsbygninger XG Omklædningsrum Hjerm Sportsplads XG Omklædningsrum Toftom Hallen XG Omklædningsrum Hovvej 4 XG vedr. kommunale omklædningsrum XG Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Forsikringer XG Øvrige driftsudgifter XG Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natur og Miljø Naturforvaltningsprojekter XG Naturpleje mm. XG materialer XG Formidling, konsulentbistand mm. XG Natura Natur og Miljø Natura 2000 XG Pleje af Natura 2000-arealer XG materialer XG

21 20 Konsulentbistand XG Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Natur og Miljø Oprensning XG Prøvetagning mv. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG Vandløbsregulativer, afmærkning vandløb XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Natur og Miljø Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Natur og Miljø Jordforurening XG Bærbare batterier Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Driftsadministration (NVR) XG forbrug (Genbrugsstationen) XG XG Miljøtilsyn - virksomheder Natur og Miljø Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Natur og Miljø Planlægning, undersøgelser mv. XG Forureningsundersøgelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Konsulentbistand XG Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG Indfangning af herreløse katte XG Danmarks Miljøportal XG Natur og Miljø - Toldmoms Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner 671/XG

22 21 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Afgiftsbelagte kommunale opgaver XG udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Teknisk Sekretariat Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling til Falcks Redningskorps XG Falck, betaling vedr. SINE XG Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. XG Forebyggelse XG Særydelser 671/XG Særydelser XG Forurening XG ABA-anlæg XG Kursusvirksomhed XG Brandhaner XG Falcks Redningskorps, kommuneabonnement XG Ledelse og administration XG Redningsberedskab Materiale- og aktivitetsudgifter Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Natur og Miljø - Toldmoms Administrative opgaver XG Erhverv XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning XG NVRaffald i/s og nomi i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase XG

23 22 Gebyr fra erhverv XG Private husstande XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning XG NVRaffald i/s og nomi i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase XG Gebyr fra private husstande XG Ordninger for dagrenovation - restaffald Natur og Miljø - Toldmoms Betaling til NVRaffald i/s og nomi i/s XG Betaling til NVRaffald i/s og nomi i/s XG XG Renter af mellemværende XG Øvrige indtægter XG Renovationsafgifter XG Ekstra sække XG Salg af ekstra sække XG Ordninger for storskrald og haveaffald Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for storskrald og haveaffald 671/XG Indsamling storskrald og haveaffald XG Indsamling storskrald og haveaffald XG Affaldsbortskaffelse XG Affaldsbortskaffelse XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG XG Renter af mellemværende XG Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstation - toldmoms Gebyr for genanvendelsesordninger XG Emballagebeholdere XG Driftsudgifter Containere papir, metal XG Salg af genanvendelige materialer, emb. XG XG Genbrugsstationer Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsstation 671/XG Containere XG Bortskaffelse af jord XG

24 23 Losseplads- og forbrændingsafgift XG Losseplads- og forbrændingsafgift XG Information XG Farligt affald XG XG XG Renter af mellemværende XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Salg af genanvendelige materialer XG salg XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG Genbrugsstation - toldmoms Materiale- og aktivitetsudgifter Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsbutikken XG Genbrugsbutikken XG Salg fra butik XG Genbrugsøer ved boligforeninger XG Genbrugsøer ved boligforeninger XG Gebyr for øvrige ordninger XG Erhvervsaffald XG Erhvervsaffaldsgebyrer XG Genbrugspladsdrift erhverv XG Renter af mellemværende erhvervsaffald XG Renter af mellemværende XG XG Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Park Vej drift Mandskab med overførsel XD Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD Sygdom XD Park Vej drift

25 Park og vej værksted Total 671WBS HIERARCHY Omkostningssteder _UNCLASS Omkostningssteder _BLANK # Park Vej maskiner Maskiner og materiel XD Park Vej maskiner Struer Kommune Kontoplan Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vejudskillelse XG Tek.drift - Materiaelgården Arbejder for fremmed regning Park og vej fremmed regning - toldmoms Park og Vej, indtægtsbudget XG Struer Kommune Kontoplan Indtægter Park og vej fremmed regning - toldmoms Driftsbygninger og -pladser Park Vej drift Materielgård m/overførsel XD Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD Parkering Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Parkeringskontrol Nord XG Komm. indtægter fra parkeringsafgifter XG Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Park Vej drift Byrumsinventar XD Renholdelse XD

26 Rabatter XD Vejafvanding XD Færdselsregulering XD Bjørneklo XD Strandrensning/Bremdal badebro XD Den grønne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD Grønne områder XD Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vejbelysning XG Abonnementsbidrag XG Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG Vedligeholdelse af færdselsarealer XG Broer, tunneler mv. XG Juleudsmykning XG Afvandingsbidrag XG Belægninger m.v Park Vej drift Fliser XD Fliser XD Grusveje XD Striber XD Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Asfalt XG Vintertjeneste Park Vej drift Vintermaskiner XD Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidl. amtsveje XG Kollektiv trafik Busdrift Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Fællesudgifter til Midttrafik XG Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG Flexture XG Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG

27 26 Overførsel fra konto 3 XG Ventefaciliteter, skilte mv. XG Kørsel Karup Lufthaft XG Rejsekort XG Færgedrift Venø Færgefart - toldmoms Færge XG Færge, vedligeholdelse XG Dieselolie XG Smøremidler XG Forsikringer XG Lejeaftale Venøsund XG Færgelejer og servicebygninger XG Færgelejer og servicebygninger XG El forbrug XG Billetindtægter XG Bil- og godsbefordring XG Fast ejendom XG Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart - udligningsmoms Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring XG Billetindtægter XG Personbefordring XG Havne Havne Oddesund Havn Lejeaftale BaneDanmark 671/XG Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn - toldmoms Oddesund Havn - toldmoms 671/XG Moler XG Kajanlæg XG XG Indtægter XG Skibs- og vareafgifter XG Faste pladslejer XG Oddesund Havn - toldmoms

28 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolebiblioteket Bøger XG Klargøring af materialer XG Kontingenter og abonnementer XG Kørsel CFU XG Skolebiblioteket Fælles udgifter Dansk skoleidræt XG Livreddere og fremmede lokaler XG Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG Medhjælp ved undervisningen XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Sektornet XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Naturskolen XG Mellemoffentlige betalinger XG Lederudvikling XG Folkeskolereformen, reserv. af midler XG Omstilling af folkeskolen, reserv. midl. XG Folkesk. kompetenceudv., reserv. midl. XG Fælles udgifter - samlede skolevæsen 671/XG Moderniseringsaftalen 2014 XG Fælles udgifter Pædagogisk IT

29 SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Fælles konti XG SUS - Pulje XG Klasse - Gymnasiet IT i folkeskolerne IT i folkeskolerne XG Resen Skole Thyholm Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Thyholm Skole XG SUS - Thyholm Skole - midler XG Ledelse og administration XG Thyholm Skole inventar - stolepenge XG Thyholm Skole Humlum Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler 671/XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter 671/XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Humlum Skole XG SUS - Humlum Skole - midler XG

30 29 Ledelse og administration XG Humlum Skole inventar - stolepenge XG Humlum Skole Bremdal Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek 671/XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler 671/XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Bremdal Skole XG SUS - Bremdal Skole - midler XG Ledelse og administration XG Bremdal Skole inventar - stolepenge XG Bremdal Skole Struer Østre Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter 671/XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Struer Østre Skole XG SUS - Østre skole - midler XG

31 30 Ledelse og administration XG Struer Østre Skole inventar - stolepenge XG Struer Østre Skole sprogscenter Struer Østre Skole Parkskolen Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Parkskolen XG SUS - Parkskolen - midler XG Ledelse og administration XG Parkskolen inventar - stolepenge XG Parkskolen Gimsing Skole Skolebestyrelse XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Gimsing Skole XG

32 31 SUS - Gimsing Skole - midler XG Ledelse og administration XG Gimsing Skole inventar - stolepenge XG Gimsing Skole Hjerm Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek 671/XG Skolebibliotek XG Bøger XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter 671/XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Hjerm Skole XG SUS - Hjerm Skole - midler XG Ledelse og administration XG Hjerm Skole inventar - stolepenge XG Hjerm Skole Langhøjskolen Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Varme XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Langhøjskolen XG SUS - Langhøjskolen - midler XG

33 32 Ledelse og administration XG Langhøjskolen inventar - stolepenge XG Langhøjskolen Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Resen Skole Tek.drift - Skoler Fælles Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fælles udgifter - samlede skolevæsen Befordring elever til svømning XG Skoleudvikling XG Bremdal Skole Læsevejlederkoordinator XG Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning

34 33 Mellemoffentlige betalinger XG SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Fælles konti XG SUS - Syge- og Hjemmeundervisning XG Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børneergoterapeut XG Sekretærbistand sansemotorik XG Materiale- og aktivitetsudgifter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kompetenceteam Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Søskenderabat XG Fripladser i SFO XG Forældrebetaling XG Mellemoffentlige betalinger XG udgifter XG SFO Rabalderhuset Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Rabalderhuset XG Ledelse og administration XG SFO Rabalderhuset SFO Humlegården Pædagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Humlegården XG

35 34 Ledelse og administration XG SFO Humlegården Bremdal SFO Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - Bremdal SFO XG Ledelse og administration XG Bremdal SFO SFO Heleren Pædagogiske materialer XG Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning 671/XG Støttepædagoger / inklusion børnepasning XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Heleren XG Ledelse og administration XG SFO Heleren Østre Skole, aftenforanstaltning Pædagogiske materialer XG Østre Skole, aftenforanstaltning SFO Ønskeøen Vedligeholdelse Park SFO flyt fra boldkl XG

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017

Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budgetforslag 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budgetforslag 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019

Budgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019 2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015

Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Indhold. Side. 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143

Indhold. Side. 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143 p U z III U I C m U, CD CD (D Cr) 0 N) C Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 105 Ejendomsfortegnelse 121 oversigt 129 AnIgsarbejder: AnIgsregnskaber Igangvrende anigsarbejder

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Regnskab 2013. Bilagshæfte

Regnskab 2013. Bilagshæfte 2013 Bilagshæfte Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 101 Ejendomsfortegnelse 117 oversigt 125 AnIgsarbejder: 133 AnIgsregnskaber afsluttet I 2013 134 Igangvrende anigsarbejder

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab z III C m tjj ci) (0 (n FU CD (j 0) 0 7c 1J U CD C p Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 89 Ejendomsfortegnelse 103 AnIgsarbejder: 111 AnIgsregnskaber afsluttet

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budget 2016 Budgetoverslag for

Budget 2016 Budgetoverslag for 2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1

Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Indhold 0.11 Faste ejendomme, beboelse... 2 0.12 Erhvervsejendomme... 3 0.13 Andre faste ejendomme... 4 0.15 Byfornyelse og boligforbedring... 6 0.18

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016

Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag for 2014-2016 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og 15

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

5.2 Formkrav til budgettet

5.2 Formkrav til budgettet Budget- og regnskabssystem for kommuner 5.2 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling,

Læs mere

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.2 - side 1 Dato: December 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Budget 2013. samt overslagsårene 2014-2016

Budget 2013. samt overslagsårene 2014-2016 Budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016 Indholdsfortegnelse: GENERELT: Side: Borgmesterens forord 5 7 Generelle bemærkninger FAGUDVALGENES BUDGETOMRÅDER: Budgetrapport 2013 2016 og specielle bemærkninger:

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.1 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Budgetopfølgning pr. 1. april 2016 regnskab 2016 Struer Kommune i alt Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Administration og planlægning 726.097.947 18.308.530 118.539.341 547.891 116.170.523 547.891 064242 Kommissioner, råd og nævn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsområder (renovation). Opr. Korr. Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 3.065 0 1.479-1.586 Renter af likvide

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere