Indhold. OSD Sprog Generel information Medleveret tilbehør Rengørings- og sikkerhedsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. OSD Sprog... 5. Generel information Medleveret tilbehør... 176 Rengørings- og sikkerhedsinformation... 176"

Transkript

1 Dansk Indhold OSD Sprog... 5 Generel information Medleveret tilbehør Rengørings- og sikkerhedsinformation Tilslutninger Tilslutning af TV Brug af Scart jackstik Brug af Composite Video jackstik (CVBS) Brug af Component Video jackstik (YPbPr) Anvendelse af en løs RF modulator Tilslutning af netledningen Ekstra muligheder : Tilslutning til et stereoanlæg Stereo har Dolby Pro Logic eller Right / Left Audio In jackstik Ekstra muligheder : Tilslutning til ekstraudstyr Modtageren har en PCM-, Digital- eller MPEG2-dekoder Oversigt over funktioner For- og bagpaneler Fjernbetjening Opstart Trin 1: Isætning af batterier i fjernbetjeningen Sådan bruges fjernbetjeningen til at regulere på systemet Trin 2: Indstilling af TV et Konfiguration af funktion til progressiv scanning (kun til TV-apparater der kan foretage en progressiv scanning) Sådan deaktiveres Progressiv manuelt Valg af det farvesystem der passer til TV et Trin 3: Indstilling af ønsket sprog Opsætning af OSD Sprog Opsætning af sprog, på menuerne for lyd, undertekster og disk Disc-betjening Discs der kan afspilles Regionskoder Afspilning af discs Generelle afspilningskontroller Valg af forskellige gentagelses-/ blandingsfunktioner Gentaget afspilningstilstand Gentagelse af et afsnit Betjening af videoafspilning (DVD/VCD/SVCD) Sådan bruges discmenuen Sådan zoomes billedet ind Genoptaget afspilning fra det sted, hvor der sidst blev stoppet Slowmotion OSD (On-Screen Display) Særlige DVD-funktioner Afspilning af en titel Kameravinkel Ændring af sproget på lydsiden Undertekster Særlige VCD- & SVCD-funktioner Playback Control (PBC) Afspilning af cd med MP3/JPEG-billede Almindelig betjening Afspilning af udvalgte Gentag Hurtig frem- / tilbagespoling (MP3)

2 Indhold DVD menubetjening Menuen Generel Opsætning Nedtoning af afspillerens displaypanel Opsætning af OSD Sprog Sleep Pauseskærm tændt/slukket Menuen Opsætning af lyd Indstilling af downmix Opsætning af digital lyd Menuen Opsætning af video TV Type TV Skærm Progressiv scanning Tænde/slukke Skarphed Lysstyrke/kontrast Skift til YUV/RGB Indstillingsside Opsætning af sprog, på menuerne for lyd, undertekster og disk Begrænset afspilning ved indstilling af forældrekontrolniveauet Ændring af Adgangskode Standardopsætning Fejlsøgning Specifikationer Gloser Dansk 175

3 Dansk PREVIEW MUTE Generel information Medleveret tilbehør Blokér ikke for ventilationshullerne Stil ikke DVD-afspilleren i en lukket reol eller lignende. For at få tilstrækkelig ventilation skal der være ca. 10 cm frit rum på alle sider af afspilleren. 10 cm (4 inches) Fjernbetjening og to batterier Rengørings- og sikkerhedsinformation Netspænding Når DVD-afspilleren er i STANDBY, bruger den stadig lidt strøm. For at afbryde systemets strømforsyning helt tages stikket ud af stikkontakten. Undgå høje temperaturer, fugtighed, vand og støv. Udsæt ikke anlægget, batterier og discs for fugtighed, regn, sand eller høj varme (forårsaget af varmeafgivende apparater eller direkte sollys). Hold altid discskuffen lukket i for at undgå, at der kommer støv på laserlinsen. Undgå kondensproblemer. Hvis afspilleren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, kan der dannes kondens på laserlinsen, så det ikke er muligt at afspille discs. Lad i så fald afspilleren stå i de varme omgivelser, til kondensen er forsvundet. 10 cm (4 inches) PHILIPS 10 cm (4 inches) Rengøring af kabinettet. Brug en blød klud let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler som indeholder sprit, benzin, ammoniak eller andre skrappe midler. Find et egnet sted. Anbring afspilleren på et fladt, hårdt og stabilt underlag. Rengøring af discs. CD ere rengøres med en blød, fnugfri klud, som bevæges i lige linier fra midten af pladen og ud mod kanten. Brug ikke rengøringsmidler da dette kan ødelægge pladen! Skriv kun på den trykte side af en CDR(W) og brug kun en blød filtpen. Hold kun på kanten af pladen og berør ikke den glatte overflade. 176

4 S-VIDEO IN IN VIDEO IN TV IN S-VIDEO IN VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN V (Pr/Cr) U (Pb/Cb) Y Tilslutninger Tilslutning af TV IN S-VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN V (Pr/Cr) S-VIDEO IN IN TV IN VIDEO IN U (Pb/Cb) Y VIDEO IN DIGITAL VIDEO CVBS DIGITAL VIDEO CVBS VIGTIGT! Det er kun nødvendigt at lave én af følgende mulige videotilslutninger afhængig af TV ets muligheder. Tilslut DVD-afspilleren direkte til TV et. SCART-tilslutning gør det muligt at bruge DVD-afspillerens forskellige audioog videofinesser. Brug af Scart jackstik Tilslut SCART-kabel (sort) til DVD-afspillerens scart-jackstik (TV ) og til scartjackstikket på TV et (TV IN) (kablet er ikke medleveret). Brug af Composite Video jackstik (CVBS) 1 Forbind med et composite videokabel DVDsystemets CVBS jackstik med TV ets videoindgangs-jackstik (kan være mærket A/V In, Video In, Composite eller Baseband) (kablet er ikke medleveret). 2 For at få gengivet lyden fra DVD-afspilleren i Deres TV bruges audiokablerne (hvidt/rødt) til at forbinde DVD-afspillerens (L/ R) jackstik med de tilsvarende IN jackstik på TVét (kablet er ikke medleveret). Nyttige tip: Kontroller, at markeringen TV på SCART kablet (ikke leveret med apparatet) tilsluttes TV-apparatet, og at. Dansk 177

5 Dansk S-VIDEO IN VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN V (Pr/Cr) U (Pb/Cb) Y Tilslutninger IN S-VIDEO IN VIDEO IN COMPONENT VIDEO IN V (Pr/Cr) U (Pb/Cb) Y RF koaksialkabel til TV INT IN 2 TO TV Bagside af RF Modulator (kun eksempel) VIDEO IN IN R L CH3 CH4 2 1 Antenne- eller kabel-tv-signal 1 DIGITAL CVBS VIDEO DIGITAL VIDEO CVBS VIGTIGT! Billedkvaliteten, der kan opnås med progressiv scanning, kan kun vælges, når der benyttes Y Pb Pr, og der kræves et fjernsyn, som kan foretage en progressiv scanning. Brug af Component Video jackstik (Y Pb Pr) 1 Tilslut component videokablerne (rødt/blåt/ grønt) til DVD-afspillerens YPbPr jackstik og til de tilsvarende component videoindgangsjackstik på TV et (mærket YPbPr eller YUV (kablerne er ikke medleveret). 2 For at få gengivet lyden fra DVD-afspilleren i Deres TV bruges audiokablerne (hvidt/rødt) til at forbinde DVD-afspillerens (L/ R) jackstik med de tilsvarende IN jackstik på TVét (kablet er ikke medleveret). 3 Fortsæt til side 184, hvor der findes yderligere oplysninger om konfiguration af progressiv scanning. VIGTIGT! Hvis fjernsynet kun har et enkelt indgangsstik til antenne (eller det er mærket som 75 Ohm eller RF In), skal du bruge en RF-modulator for at kunne se DVD-afspilningen på fjernsynet. Spørg en elektronikforhandler eller kontakt Philips for at få oplysninger om tilgængelighed og anvendelse af RF modulator. Anvendelse af en løs RF modulator 1 Med composite video-kablet (gult) tilsluttes DVD-afspillerens CVBS-stik til videoindgangsstikket på RF-modulatoren. 2 Tilslut RF-modulatoren til fjernsynets RF-stik med RF koaksialkablet (medfølger ikke). 178

6 COMPONENT VIDEO IN S-VIDEO IN V (Pr/Cr) VIDEO IN U (Pb/Cb) Y ~ AC MAINS Tilslutninger Tilslutning af netledningen DIGITAL Når alle andre tilslutninger er udført sættes netledningens netstik i en stikkontakt (som tændes). Foretag ikke tilslutninger eller ændring af tilslutninger når der er strøm på systemet. Når der ikke er isat en disk, skal du trykke på STANDBY ON på DVD-afspillerens frontpanel. Displayet viser muligvis NO DISC. NO DISC Dansk 179

7 Dansk Tilslutninger Ekstra muligheder : Tilslutning til et stereoanlæg Ekstra muligheder : Tilslutning til ekstraudstyr STEREO IN AV Receiver IN DIGITAL DIGITAL DIGITAL VIDEO CVBS DIGITAL VIDEO CVBS Stereo har Dolby Pro Logic eller Right / Left Audio In jackstik 1 Vælg en af videotilslutningerne (CVBS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART) afhængig af de muligheder, der findes i TV et. 2 Brug audiokabler (hvidt/rødt) for at forbinde DVD-afspillerens (L/R) jackstik med de tilsvarende IN jackstik på stereosystemet (kablet er ikke medleveret). Modtageren har en PCM-, Digital- eller MPEG2-dekoder 1 Vælg en af videotilslutningerne (CVBS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN, SCART) afhængig af de muligheder, der findes i TV et. 2 Forbind DVD-afspillerens COAXIAL jackstik med den tilsvarende digitale jackstiks-indgang på modtageren (kablet er ikke medleveret). 3 Sæt DVD-afspillerens Digital Output (digital udgang) til PCM-ONLY eller ALL afhængig af modtagerens muligheder (se Digital Output på side 193). Nyttige tip: Hvis audioformatet på det digitale output ikke stemmer overens med receiverens funktionalitet, frembringer receiveren en høj, forvrænget lyd eller ingen lyd overhovedet. 180

8 Oversigt over funktioner For- og bagpaneler T NEXT For at vælge det næste afsnit eller spor STANDBY-ON B Sætter afspilleren i standby eller ON Diskskuffe OPEN/CLOSE / Åbner/lukker diskskuffen Display Viser afspillerens aktuelle status IR Sensor Ret fjernbetjeningen mod denne føler 9 STOP Stopper afspilning 2; PLAY Starter eller afbryder afspilning PREV S For at vælge det foregående afsnit eller spor Mains (AC netledning) Tilsluttes en almindelig AC stikkontakt Audio Out (venstre/højre) Tilsluttes -indgangen på en forstærker, receiver eller et stereoanlæg COAXIAL (digital audioudgang) For tilslutning til koaksiale indgange på digitalt audioudstyr Scart (TV ) Tilsluttes Scart indgangen på et fjernsyn CVBS (VIDEO Out) Tilsluttes til et fjernsyn med CVBS indgange YPbPr Tilsluttes YPbPr indgangen på et fjernsyn Dansk DIGITAL CVBS VIDEO Advarsel: Berør ikke de inderste ben på bagpanelets stik. Elektrostatisk udladning kan medføre vedvarende beskadigelse af DVD-afspilleren. 181

9 Dansk Oversigt over funktioner Fjernbetjening RETURN / TITLE [Tilbage / Titel] Går tilbage til forrige menu / vis titel -menu POWER B [STRØM] Sætter afspilleren i standby eller ON DISC MENU [menuen Disk] For at se menuen der viser discindholdet. Tænde eller slukke for afspilningskontrolfunktionen (gælder kun VCD version 2.0) 0-9 numerisk tastatur Vælger nummererede emner i en menu DISPLAY Viser information på tv-skærmen under afspilningen Vælg et emne i menuen/ hurtigt frem/tilbage, langsomt frem/ tilbage SYSTEM MENU Åbner eller afslutter dvdafspillerens systemmenu OK Bekræfter menuvalget S For at vælge det foregående afsnit eller spor STOP ( 9 ) Stopper afspilning PLAY ( B ) Starter afspilningen PAUSE ( ; ) Standser afspilningen midlertidigt / afspiller billede for billede REPEAT Valg af de forskellige afspilningsfunktioner REPEAT (A-B) Gentagelse af en bestemt passage på en disc. PREVIEW Findes ikke på denne model MUTE [Slå lyden fra] Slår lyden til eller fra PREVIEW MUTE T For at vælge det næste afsnit eller spor SUBTITLE For at komme ind i sprogmenuen for undertekster ANGLE Vælger en DVD-kameravinkel ZOOM Forstørrelse af billedet på TVskærmen For at komme ind i systemmenuen for lydsprog 182

10 Opstart Trin 1: Isætning af batterier i fjernbetjeningen Luk batterirummet op. 2 Isæt to batterier type R06 eller AA som vist på indikeringerne (+-) i batterirummet. 3 Luk batterirummet i. Sådan bruges fjernbetjeningen til at regulere på systemet 1 Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningsføleren (IR) på frontpanelet. 2 Sørg for at der ikke er genstande mellem fjernbetjeningen og DVDafspilleren når den skal betjenes. Trin 2: Indstilling af TV et VIGTIGT! Vær sikker på at alle nødvendige tilslutninger er udført (se afsnittet Tilslutning af TV på siderne ). 1 Tænd for TV et og stil det ind på den rigtige videokanal. Philips DVD-baggrund vises på tv et. 2 Denne kanal ligger normalt mellem den laveste og den højeste kanal og kaldes for FRONT, A/V IN, eller VIDEO. Angående flere detaljer se i TV ets brugervejledning. Eller: Vælg kanal 1 på TV et og tryk derefter gentagne gange på kanal ned knappen indtil videokanalen ses. Eller: Fjernbetjeningen har en tast eller en omskifterknap, som vælger mellem forskellige videostillinger. 3 Hvis du anvender eksternt udstyr (f.eks. audiosystem eller receiver), så tænd det og vælg den indgangskilde, der passer til DVD-afspillerens udgang. Se flere oplysninger i brugervejledningen til udstyret. PREVIEW MUTE ADVARSEL! Tag batterierne ud så snart de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid. Bland ikke nye og brugte batterier sammen og brug ikke batterier af forskellig type. Batterier indeholder kemiske substanser, så bortkast brugte batterier på forsvarlig måde. Dansk 183

11 Dansk Opstart Konfiguration af funktion til progressiv scanning (kun til TV-apparater der kan foretage en progressiv scanning) Displayet progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som interlaced scanning (almindeligt TV-system). Progressiv scanning giver pga. det næsten dobbelte antal linjer højere billedopløsning og -kvalitet. VIGTIGT! Før du aktiverer progressiv scanning, skal du: 1) Kontrollere, at TV et kan modtage progressive signaler. Der skal anvendes et TV, der er beregnet til progressiv scanning. 2) Slutte DVD-systemet til TV et vha. Y Pb Pr (se side 178.) 1 Tænd for TV et. 2 Deaktiver progressiv scanning på TV et, eller aktiver interlaced-tilstand (se brugervejledningen til TV-apparatet). 3 Tryk på POWER på fjernbetjeningen, for at tænde for DVD-afspilleren. 4 Vælg den korrekte videoindgangskanal på TV et (se side 183). DVD-baggrundsskærmbilledet vises på TVskærmen. 5 Tryk på SYSTEM MENU. 6 Tryk flere gange på 2 og vælg {VIDEO SETUP PAGE} [OPS. VIDEO]. General Audio Video Preference 7 Sæt {COMPONENT} på {YUV}, og tryk på OK for at bekræfte. 8 Sæt {PROGRESSIVE} på {ON} [TIL], og tryk på OK for at bekræfte. Vejledningsmenuen vises på TV-skærmen. ACTIVATING PROGRESSIVE SCAN: 1. ENSURE YOUR TV HAS PROGRESSIVE SCAN. 2. CONNECT USING YPBPR (GBR) VIDEO CABLE. 3. IF THERE IS DISTORTED PICTURE, WAIT 15 SECONDS FOR AUTO RECOVERY. OK Cancel 9 Tryk på 1 for at markere menuen OK, og tryk på OK for at bekræfte. Indtil du aktiverer progressiv scanning på TV et, vil billedet på skærmen være forvrænget. 0 Aktiver progressiv scanning på TV et (se brugervejledningen til TV-apparatet). Nedenstående menu vises på TV-skærmen. CONFIRM AGAIN TO USE PROGRESSIVE SCAN. IF THE PICTURE IS GOOD, PRESS OK BUTTON ON REMOTE. OK Cancel! Tryk på 1 for at markere menuen OK, og tryk på OK for at bekræfte. Konfigurationen er færdig, og du kan gå i gang med at nyde billeder i høj kvalitet. - - Video Setup Page - - TY Type TV Display Progressive Sharpness Brightness Contrast Component On Off 184 TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på 1. Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på SYSTEM MENU.

12 Opstart Sådan deaktiveres progressiv scanning manuelt Hvis billedet på skærmen stadig er forvrænget, kan det skyldes, at det tilsluttede TV ikke kan modtage progressive signaler, og at progressiv er aktiveret ved en fejltagelse. Enheden skal nulstilles til interlaced-tilstand. 1 Deaktiver progressiv scanning på TV et, eller aktiver interlaced-tilstand (se brugervejledningen til TV-apparatet). 2 Tryk på OPEN/CLOSE på DVD-afspilleren for at åbne diskskuffen. 3 Tryk på 1 på det numeriske tastatur i nogle få sekunder på fjernbetjeningen. Det blå baggrundsskærmbillede til DVD en vises på TV et. Valg af det farvesystem der passer til TV et Dette DVD-system er både NTSC- og PALkompatibelt. For at kunne afspille en DVD skal både disc ens, TV ets og DVD-systemets farvesystemer passe sammen. 4 Tryk på 3 4 for at fremhæve en af indstillingerne herunder: PAL Vælg dette hvis det tilsluttede TV har indbygget PAL-system. Dermed ændres en NTSC disc s videosystem og udgangssignalet til PAL. NTSC Vælg dette hvis det tilsluttede TV har indbygget NTSC-system. Dermed ændres en PAL-disc s videosystem og udgangssignalet til NTSC. Multi Vælg dette hvis det tilsluttede TV er både NTSC- og PAL-kompatibelt (multisystem). TV-systemet vil dermed blive tilpasset disc ens videosystem. 5 Vælg et emne og tryk på OK. Nyttigt tip: Før ændring af den aktuelle standardindstilling af fjernsynet skal du sikre, at fjernsynet understøtter det valgte fjernsynsstandard system. Hvis der ikke er et korrekt billede på fjernsynet, skal du vente i 15 sekunder på automatisk gendannelse af indstillingerne. General Audio Video Preference - - Video Setup Page - - TY Type PAL TV Display Multi Progressive NTSC Sharpness Brightness Contrast Component CHANGING PAL TO NTSC: 1. ENSURE THAT YOUR TV SUPPORTS NTSC STANDARD. 2. IF THERE IS DISTORTED PICTURE DISPLAYED ON THE TV, WAIT 15 SECONDS FOR AUTO RECOVERY. OK CONFIRM AGAIN TO USE NEW TV TYPE SETTING. CANCEL OK CANCEL 1 Tryk på SYSTEM MENU. 2 Tryk gentagne gange på 2 for at vælge {VIDEO SETUP PAGE} (OPS. VIDEO). 3 Tryk på 3 4 for at fremhæve {TV TYPE} (TV Type) og tryk på 2. Dansk TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på 1. Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på SYSTEM MENU. 185

13 Dansk Opstart Trin 3: Indstilling af ønsket sprog Du kan vælge dine foretrukne sprogindstillinger. Dette dvd-system skifter automatisk til det valgte sprog, når du indsætter en disk. Opsætning af OSD Sprog OSD-sproget (on-screen display) for systemmenuen vil forblive, som du indstiller det, uanset de forskellige disksprog. General Audio Video Preference - - General Setup Page - - Display Dim OSD Language Sleep Screen Saver ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS 1 Tryk på SYSTEM MENU. 2 Tryk på 2 for at vælge {GENERAL SETUP PAGE} (GENEREL OPSÆTNING). 3 Tryk på 3 4 for at fremhæve {OSD LANGUAGE} (OSD Sprog) og tryk på 2. 4 Tryk på 3 4 for vælg et sprog og tryk på OK. Opsætning af sprog, på menuerne for lyd, undertekster og disk Du kan vælge dit eget foretrukne sprog eller lydspor fra lyd, undertekster og menuer. Hvis det valgte sprog ikke findes på disken, bruges i stedet diskens standardsprog. General Audio Video Preference - - Preference Page - - Audio Subtitle Disc Menu Parental Password Default English Chinese French Spanish Portuguese Polish Turkish 1 Tryk to gange på STOP, og tryk derefter på SYSTEM MENU. 2 Tryk gentagne gange på 2 for at vælge {PREFERENCE PAGE} (PRÆFERENCER). 3 Tryk på 3 4 for at fremhæve en af indstillingerne herunder ad gangen, og tryk derefter på 2. Audio [Audio-sprog (lydsprog i discs)] Subtitle [Undertekst (sprog på undertekster i discs)] Disc Menu [Menu (menusprog i discs)] 4 Tryk på 3 4 for vælg et sprog og tryk på OK. Hvis det ønskede sprog ikke er på listen, skal du selektere {OTHERS} (Øvrige), Brug det numeriske tastatur (0-9) på fjernbetjeningen til at indtaste den 4-cifrede sprogkode XXXX (se side 5 OSD SPROG ), og tryk på OK for at bekræfte. 5 Gentag trin 3~4 for at udføre andre indstillinger. 186 TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på 1. Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på SYSTEM MENU.

14 Disc-betjening VIGTIGT! Hvis forbudt ikonet (ø) ses på TVskærmen, når der trykkes på en knap, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig i den igangværende disc eller på det øjeblikkelige tidspunkt. Afhængig af indholdet på DVD en eller VIDEO CD en kan visse funktioner være anderledes eller begrænsede. Tryk ikke på disc-skuffen og læg ikke andre ting end discs i skuffen, ellers kan afspilleren blive ødelagt. Discs der kan afspilles DVD-afspilleren kan afspille følgende: Discs: Digital Video Disc (DVD ere) Video CD (VCD ere) Super Video CD (SVCD ere) Afsluttede digitale videodiske +Recordable[Rewritable] (DVD+R[W]) Compact Disc (CD ere) MP3 disk, Billedfiler (Kodak, JPEG) optaget på CD-R(W) disc: JPEG/ISO 9660 format Maksimum 30 karakterers display. Understøttede sampling-frekvenser: 32 khz, 44.1 khz, 48 khz (MPEG-1) Understøttede bitstrømme: kbps (MPEG-1) variable bitstrømme SUPER VIDEO Regionskoder Discs skal være mærket ALL (alle) regioner eller Region 2 for at kunne blive afspillet i denne DVD-afspiller. Discs, der er mærket med andre regioner, kan ikke afspilles. Se efter nedennævnte symboler på Deres DVD-discs. ALL Nyttige tips: Det er måske ikke muligt at afspille CD-R/RW eller DVD-R/RW i alle tilfælde på grund af disktypen eller optagelsens tilstand. Hvis der er problemer med at få afspillet en vis disc, tages den ud, og derefter prøves der med en anden disc. Utilstrækkeligt formaterede discs kan ikke afspilles i dette DVD-afspiller. Afspilning af discs 1 Sæt DVD-afspillerens og TV ets (og en eventuelt tilsluttet stereo- eller audiomodtagers) netstik i stikkontakter (som tændes). 2 Tænd for TV et og stil det ind på den rigtige videokanal (see side 183 Indstilling af TV et ). 3 Tryk på STANDBY ON på frontpanelet. Philips DVD-baggrund vises på tv et. 4 Tryk én gang på OPEN/CLOSE 0 knappen for at lukke disc-skuffen op og ilægge en disc. Tryk igen på samme knap for at lukke discskuffen i. Sørg for at dics ens trykte side vender opad. Hvis det er en dobbeltsidet disc, skal den side, der skal afspilles, vende opad. 5 Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på PLAY B. Hvis der ses en discmenu på TV-skærmen se afsnittet Sådan bruges discmenuen. (Se side 189). 2 Dansk TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Læs altid de instruktioner, der følger med diskene. 187

15 Dansk Disc-betjening Generelle afspilningskontroller Medmindre andet er nævnt, henfører alle de nævnte betjeninger til brug af fjernbetjeningen. Visse betjeninger kan dog også foretages ved at bruge DVD-menusystemet. Midlertidigt stop af afspilning 1 Tryk under afspilning på PAUSE ;. Afspilningen stopper, og lyden bliver tavs. 2 Man kommer igen tilbage til normal afspilning ved at trykke på PLAY B. Valg af et andet spor/afsnit 1 Tryk på S / T et kort øjeblik under afspilningen, hvis du vil gå til det næste kapitel/ spor, eller hvis du vil vende tilbage til starten af det aktuelle kapitel/spor. 2 For at gå direkte til et vilkårligt spor kan du indtaste det ønskede spornummer med de numeriske taster (0-9). (Encifrede numre på kapitler/spor skal angives med foranstillet 0, f.eks. 06 ) Til DVD Tryk to gange hurtigt på S for at gå tilbage til forrige kapitel. Til VCD Funktionen kan ikke bruges når PBC står på ON. Tilbagesøgning/fremadsøgning 1 Tryk på 1 2 under afspilning for at vælge den ønskede hastighed: 2X, 4X, 8X, 16X eller 32X (tilbage eller frem). Lyden slås fra (DVD/VCD) eller afbrydes midlertidigt (CD). 2 Tryk på PLAY B for at vende tilbage til normal afspilning. Arrêt de la lecture Tryk på Ç. Valg af forskellige gentagelses-/ blandingsfunktioner Gentaget afspilningstilstand Når du afspiller en disk, skal du trykke på REPEAT kontinuerligt for at vælge en afspilningstilstand. CHAPTER (DVD) For at få gentaget afspilning af det igangværende afsnit. TRACK/TITLE (SVCD/VCD/ DVD) For at få gentaget afspilning af det igangværende spor (SVCD/VCD) /titel (DVD). ALL for at afspille disken igen. OFF For at slukke for funktionen for gentaget afspilning. Tryk på REPEAT flere gange efter hinanden for at annullere repeat-tilstand. Nyttige tips: Ved brug af VCD ere er gentaget afspilning ikke mulig, hvis der er tændt for PBC-funktionen. Gentagelse af et afsnit 1 Under afspilningen trykkes der på REPEAT A-B på fjernbetjeningen når man kommer til det sted, hvor den gentagede afspilning ønskes startet. 2 Tryk igen på REPEAT A-B ved det valgte slutsted. Sekvensen vil nu blive gentaget igen og igen. 3 Tryk på REPEAT A-B for at afslutte rækkefølgen. 188 TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Læs altid de instruktioner, der følger med diskene.

16 Betjening af videoafspilning (DVD/VCD/SVCD) Sådan bruges discmenuen Afhængig af den anvendte disc ses der måske en menu på TV-skærmen, så snart disc en er lagt i. Sådan vælges en afspilningsfinesse eller et emne Brug eller ciffertasterne (0-9) på fjernbetjeningen og tryk derefter på OK for at starte afspilning. Disc-betjening Slowmotion (DVD/VCD) 1 Tryk på 3 under afspilning for at vælge den ønskede hastighed: 1/2, 1/4, 1/8 eller 1/16 (frem). Lyden bliver slået fra. 2 Tryk på PLAY B for at vende tilbage til normal afspilning. Nyttige tip: Langsom afspilning tilbage er ikke tilgængelig på VCD/SVCD er. Sådan kaldes en menu frem eller fjernes Tryk på DISC MENU på fjernbetjeningen. Sådan zoomes billedet ind Denne funktion gør det muligt at gøre billedet på skærmen større og panorere igennem det forstørrede billede. 1 Når du afspiller en disk, skal du trykke på ZOOM gentagne gange for at vælge en anden zoomfaktor. Brug tasterne for at se andre dele af det zoomede billede. Afspilningen fortsætter. 2 Tryk flere gange på ZOOM for at vende tilbage til normal størrelse. Genoptaget afspilning fra det sted, hvor der sidst blev stoppet Tryk én gang på STOP 9 under afspilning (disken skubbes ikke ud) for at aktivere fortsættelse. Tryk på PLAY B. Afspilning starter ved det seneste stoppunkt. Tryk på STOP 9 to gange for at annullere fortsættelse. Nyttige tips: Funktionen Resume (genoptag) er muligvis ikke tilgængelig på alle diske. OSD (On-Screen Display) Denne funktion viser diskoplysninger på tvskærmen under afspilning. 1 Tryk på DISPLAY flere gange efter hinanden under afspilningen. Der vises en liste over tilgængelige diskoplysninger på TV-skærmen. 2 Brug tasterne 1 2 for at vælge en indstilling. 3 Angiv timer, minutter og sekunder fra venstre mod højre i tidsredigeringsboksen vha. af det numeriske tastatur på fjernbetjeningen. Afspilning vil skifte til det valgte tidspunkt eller til den/det valgte titel/kapitel/spor. Til DVD {Title CT:TT Chapter XX/TC}: viser alle titler og kapitler på disken og bruges til at markere et kapitel, du vil se. {Title CT:TT Time X:XX:XX}: viser alle titler på disken og bruges til at vælge time, minut og sekund for en titel. {Title CC:TC Time X:XX:XX}: viser alle kapitler på disken og bruges til at vælge time, minut og sekund for en titel. Til Super VCD eller VCD {Disc Time XX:XX}: bruges til at vælge et vilkårligt sted på disken. {Disc Time XX:XX}: bruges til at vælge et vilkårligt sted på det aktuelle spor. {Select Track XX:TT}: bruges til at vælge et vilkårligt spor. Dansk TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Læs altid de instruktioner, der følger med diskene. 189

17 Dansk Disc-betjening Særlige DVD-funktioner Afspilning af en titel 1 Tryk på DISC MENU. Diskmenuen kommer frem på TV-skærmen. 2 Med tasterne eller det numeriske tastatur (0-9) vælges en afspilningsindstilling. 3 Tryk på OK-tasten for at bekræfte. Kameravinkel Tryk gentagne gange på ANGLE for at vælge en anden ønsket vinkel. Ændring af sproget på lydsiden Tryk gentagne gange på for at vælge andre sprog på lydsiden. Skift af lydkanal For VCD Tryk på for at vælge de blandt de tilgængelige audio-kanaler, der leveres af disken (MONO V., MONO H. eller MIX MONO eller STEREO). Undertekster Tryk gentagne gange på SUBTITLE for at vælge andre sprog på undertekster. Særlige VCD- & SVCDfunktioner Playback Control (PBC) For VCD ere med afspilningskontrol (PBC) (kun version 2.0) Tryk i stoppet tilstand på DISC MENU for at skifte mellem PBC TIL og PBC FRA. Derefter starter afspilningen automatisk. Hvis der vælges PBC ON : Discmenuen (hvis den findes) ses på TV-skærmen. Brug S / T til at vælge den ønskede afspilningskontrol (lyser op) eller brug ciffertasterne (0-9) for at vælge en af afspilningsmulighederne. Hvis der under afspilning trykkes på RETURN/TITLE, kommer man tilbage til menuskærmen (hvis der er tændt for PBC ( PBC ON )). Gør følgende for at springe indeksmenuen over og straks starte afspilningen fra begyndelsen: Tryk i stoptilstand på DISC MENU på fjernbetjeningen for at afbryde funktionen. 190 TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Læs altid de instruktioner, der følger med diskene.

18 Disc-betjening Afspilning af cd med MP3/JPEGbillede VIGTIGT! Der skal være tændt for TV et, og TV et skal være indstillet på den rigtige videokanal (se afsnittet Indstilling af TV et på side 183). Ilæg en billeddisk (Kodak Picture CD, JPEG). Hvis du bruger en Kodak-disk, vil diasshovet starte. Hvis du bruger en JPEG-disk, vises billedmenuen på TV-skærmen. Tryk på PLAY B for at starte afspilningen af diasshowet. Almindelig betjening 1 Ilæg en MP3/JPEG Picture CD-disk. Menuen Disk vises på fjernsynsskærmen. 2 Vælg mappen med 3 4 og tryk på OK for at åbne mappen. 00:00 04:52 128Kbps 002/020 \ Coco Lee \ -- MP3 Coco - Before MP3 Coco - I love MP3 Coco - Jazz MP3 Coco - Hot spring MP3 Coco - I believe Afspilning af udvalgte Under afspilning kan man gøre følgende: Tryk på S / T for at vælge en anden titel/ et andet billede i den igangværende mappe. Tryk på Å / B for at stoppe hhv. genoptage afspilningen. Gentag Trykke vedvarende på REPEAT for åbne en anden AFSPIL.MODUS. I STOP-tilstand (mappevisning), SINGLE REPEAT ONE REPEAT FOLDER FOLDER SHUFFLE I PLAY-tilstand, SINGLE REPEAT ONE REPEAT ALL REPEAT OFF SHUFFLE Hurtig frem- / tilbagespoling (MP3) Tryk på 1 2 under afspilningen for hurtig fremeller tilbagespoling. Tryk på PLAY B for at vende tilbage til normal afspilning. 3 Fremhæv et valg ved at trykke på 3 4 eller med det numeriske tastatur (0-9) for at fremhæve et valg. 4 Tryk på OK for at bekræfte. Afspilningen starter fra den valgte mappe til mappens slutning. Dansk TIP: De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke mulige for visse diske. Læs altid de instruktioner, der følger med diskene. 191

19 Dansk Valgmuligheder på menuen for systemopsætning Denne DVD-opsætning foregår via TV et, så det er muligt at tilpasse DVD-afspilleren til ens egne specielle krav. Menuen Generel Opsætning 1 Tryk i disc-stilling på SYSTEM MENU. 2 Tryk på 1 2 for at vælge {GENERAL SETUP PAGE} (GENEREL OPSÆTNING). 3 Tryk på OK for at bekræfte. General Audio Video Preference - - General Setup Page - - Display Dim OSD Language Sleep Screen Saver Nedtoning af afspillerens displaypanel Du kan vælge forskellige niveauer af lysstyrke for displayskærmen. 1 I GENEREL OPSÆTNING skal du trykke på 3 4 for at fremhæve {DISPLAY DIM}, og derefter trykke på % Vælg dette for at få fuld lysstyrke. 70% Vælg dette for at få medium lysstyrke. 40% Vælg dette for at få nedtoning af displayet. 2 Tryk på 3 4 for at vælge en indstilling, og tryk på OK for at bekræfte. Sleep Med Sleep-funktionen kan du angive, at dvdafspilleren skal slukke automatisk efter et bestemt antal minutter. 1 I GENEREL OPSÆTNING skal du trykke på 3 4 for at fremhæve {SLEEP}, og derefter trykke på Mins Sluk for dvd-afspilleren efter 15 minutter. 30 Mins Sluk for dvd-afspilleren efter 30 minutter. 45 Mins Sluk for dvd-afspilleren efter 45 minutter. 60 Mins Sluk for dvd-afspilleren efter 60 minutter. OFF Deaktiver sleep-funktionen. 2 Tryk på 3 4 for at vælge en indstilling, og tryk på OK for at bekræfte. Pauseskærm tændt/slukket Pauseskærmen vil hjælpe dig med at forhindre, at TV-skærmen beskadiges. 1 I GENEREL OPSÆTNING skal du trykke på 3 4 for at fremhæve {SCREEN SAVER} (Pauseskærm), og derefter trykke på 2. ON (Til): Vælg dette, hvis du ønsker at slukke for TVskærmen, når afspilningen er stoppet eller sat på pause i mere end 15 minutter. OFF (Fra) Pauseskærm deaktiveres. 2 Tryk på 3 4 for at vælge en indstilling, og tryk på OK for at bekræfte. Opsætning af OSD Sprog Denne menu indeholder forskellige sprogindstillinger til visning af sprog på skærmen. Yderligere oplysninger finder du på side TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på 1. Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på SYSTEM MENU.

20 Valgmuligheder på menuen for systemopsætning Menuen Opsætning af lyd 1 Tryk i disc-stilling på SYSTEM MENU. 2 Tryk på 1 2 for at vælge siden { SETUP PAGE} (OPS. AF LYD). 3 Tryk på OK for at bekræfte. General Audio Video Preference - - Audio Setup Page - - Downmix Digital Audio Indstilling af downmix Med denne funktion kan du indstille den analoge stereoudgang på din dvd-afspiller. 1 I OPS. AF LYD skal du trykke på 3 4 for at fremhæve {DOWNMIX}, og derefter trykke på 2. STEREO Vælg dette for at indstille lydudgangen til stereo, så der kun høres lyd i de to fronthøjttalere og subwooferne. LT/RT (V/H) Vælg denne indstilling, hvis din DVD-afspiller er tilsluttet til en Dolby Pro Logic-dekoder. 2 Tryk på 3 4 for at vælge en indstilling, og tryk på OK for at bekræfte. Opsætning af digital lyd Følgende muligheder kan vælges i Opsætning af digital lyd: Digital Audio (Digital lyd) og LPCM. 1 I OPS. AF LYD skal du trykke på 3 4 for at fremhæve {DIGITAL } (Digital lyd), og derefter trykke på 2. 2 Tryk på piletasterne 3 4 for at fremhæve en valgmulighed. 3 Gå til dens undermenu ved at trykke på tasten 2. 4 Tryk på 3 4 for at vælge en indstilling, og tryk på OK for at bekræfte. Digital lyd Indstil den digitale udgang så den passer til tilsluttet ekstra audioudstyr. All (Til alle formater): Hvis DIGITAL er forbundet til en multikanals dekoder/modtager. PCM Only (Kun PCM): Kun hvis modtageren ikke kan dekode multikanals audio. Nyttige tip: Hvis funktionen DIGITAL er indstillet på ALL, er alle audio-opsætninger undtagen MUTE ugyldige. LPCM Hvis du tilslutter DVD- afspilleren til en PCMkompatibel receiver via de digitale terminaler, såsom koaksiale osv., skal du muligvis vælge LPCM. Diske optages med en bestemt samplinghastighed. Jo større samplinghastigheden er, desto bedre er lydkvaliteten. 48K : Afspilning af en disk, der er optaget med en samplinghastighed på 48 khz. 96K : Afspilning af en disk, der er optaget med en samplinghastighed på 96 khz. Dansk TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på 1. Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på SYSTEM MENU. 193

21 Dansk Valgmuligheder på menuen for systemopsætning Menuen Opsætning af video 1 Tryk i disc-stilling på SYSTEM MENU. 2 Tryk på 1 2 for at vælge siden {VIDEO SETUP PAGE} (OPS. VIDEO). 3 Tryk på OK for at bekræfte. General Audio Video Preference - - Video Setup Page - - TY Type TV Display Progressive Sharpness Brightness Contrast Component TV Type Denne menu indeholder indstillinger til valg af det farvesystem, der passer til det tilsluttede TV. Yderligere oplysninger finder du på side 185. TV Skærm Indstil skærmformatet fra DVD-afspilleren så det passer til det tilsluttede TV. Indstil skærmformatet fra DVD-afspilleren så det passer til det tilsluttede TV. Det format, der vælges, skal være tilgængeligt på disc en. Hvis det ikke er tilfældet, vil indstilling af TVformatet ikke ændre billedet ved afspilning. 1 I OPS. VIDEO skal du trykke på 3 4 for at fremhæve {TV DISPLAY} (TV Skærm), og derefter trykke på 2. 2 Tryk på 3 4 for at fremhæve en af indstillingerne herunder: 4:3 Pan Scan Vælg dette hvis De har et normalt TV og ønsker at begge sider af billedet trimmes eller formateres til at passe til TVskærmen. 4:3 Letter Box Vælg dette hvis De har et normalt TV. Der ses et bredt billede med sorte bånd foroven og forneden på skærmen. 16:9 Vælg dette hvis De har et wide-screen TV. 3 Vælg et emne og tryk på OK. 194 TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på 1. Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på SYSTEM MENU.

22 Valgmuligheder på menuen for systemopsætning Progressiv scanning Tænde/slukke I progressiv scan-tilstand vises billeder i høj kvalitet og med mindre flimmer. Det fungerer kun, hvis du har sluttet DVD-afspillerens Y Pb Pr-udgangsstik til et TV, der understøtter progressive videoindgangssignaler. Ellers vises et forvrænget billede på tv-skærmen. Se side 184, hvis du vil have en grunding vejledning i konfiguration af progressiv scanning. 1 I OPS. AF LYD skal du trykke på 3 4 for at fremhæve {PROGRESSIVE} (Progressiv), og derefter trykke på 2. OFF (Fra) Hvis du vil deaktivere den progressive scanningsfunktion. Lysstyrke/kontrast En højere værdi gør billedet lysere og omvendt. Vælg nul (0) for at vælge gennemsnitsindstillingen. 1 I OPS. AF LYD skal du trykke på 3 4 for at fremhæve {BRIGHTNESS} (lysstyrke) eller {CONTRAST} (kontrast) og derefter trykke på 2. Menuen bliver vist. Brightness 0 Contrast 0 ON (Til) Hvis du vil aktivere den progressive scanningsfunktion. 2 Tryk på 3 4 for at vælge en indstilling, og tryk på OK for at bekræfte. Følg de instruktioner, der vises på TV et for at bekræfte valget (hvis der er foretaget et). Hvis billedet er forvrænget, skal du vente 15 sekunder på automatisk gendannelse. Skarphed Du kan lave din egen indstilling af billedets farver ved at justere skarpheden. 1 I OPS. AF LYD skal du trykke på 3 4 for at fremhæve {SHARPNESS} (Skarphed), og derefter trykke på 2. High (Høj) Vælg indstillingen Høj for at gøre billedkanterne skarpere. Medium (Mellem) Vælg Medium, hvis du ønsker et standardbillede. Low (Lav) Vælg indstillingen Lav for at gøre billedkanterne blødere. 2 Tryk på 3 4 for at vælge en indstilling, og tryk på OK for at bekræfte. 2 Tryk på 1 2 for at regulere på disse parametre, så de passer bedst til Deres egne foretrukne farveindstillinger. 3 Tryk på OK for at bekræfte. Skift til YUV/RGB Med denne indstilling kan du skifte output på videosignalet mellem RGB (på Scart) og Y Pb Pr (YUV). 1 I OPS. AF LYD skal du trykke på 3 4 for at fremhæve {COMPONENT}, og derefter trykke på 2. YUV Vælg dette til Y Pb Pr-tilslutning. RGB Vælg dette til Scart-tilslutning. 2 Tryk på 3 4 for at vælge en indstilling, og tryk på OK for at bekræfte. Advarsel: Når afspilleren er indstillet til Y PrCr PbCb (YUV), kan nogle fjernsynsapparater ikke synkronisere rigtigt med afspilleren på SCART-stikket. Hvis du vælger RGB, deaktiveres progressive scan-output. Dansk TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på 1. Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på SYSTEM MENU. 195

23 Dansk Valgmuligheder på menuen for systemopsætning Indstillingsside 1 Tryk to gange på Ç for at stoppe afspilningen (hvis der er nogen), og tryk derefter på SYSTEM MENU. 2 Tryk på 1 2 for at vælge siden {PREFERENCE PAGE} (PRÆFERENCER). 3 Tryk på OK for at bekræfte. General Audio Video Preference Begrænset afspilning ved indstilling af forældrekontrolniveauet Nogle DVD ere kan have indkodet forældrekontrol i hele disc en eller i visse scener i disc en. Denne finesse gør det muligt at indstille afspilningen til et vist begrænset kontrolniveau mellem 1 og 8, som er landeafhængigt. Man kan forbyde afspilningen af discs, som er uegnet for børn, eller tillade afspilning af discs som indeholder alternative scener. - - Preference Page - - Audio Subtitle Disc Menu Parental Password Default 1 I PRÆFERENCER skal du trykke på 3 4 for at fremhæve {PARENTAL} (Børnesik), og derefter trykke på 2. General Audio Video Preference - - Preference Page - - Opsætning af sprog, på menuerne for lyd, undertekster og disk Disse menuer indeholder forskellige sprogindstillinger til lyd, undertekster og diskmenu, der kan optages på DVD en. Yderligere oplysninger finder du på side 185. Audio 1 KID SAFE Subtitle 2 G Disc Menu 3 PG Parental 4 PG 13 Password 5 PGR Default 6 R 7 NC17 8 ADULT 2 Tryk på 3 4 til at fremhæve et vurderingsniveau for den indsatte disk tryk på OK. Ved at vælge {8 ADULT} (8 Voksn), så alle discs kan afspilles. 196 TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på 1. Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på SYSTEM MENU.

24 Valgmuligheder på menuen for systemopsætning Begrænset afspilning ved indstilling af forældrekontrolniveauet - fortsat 3 Indtast Deres 6-cifrede kode med ciffertasterne (0-9)(se side 197 Ændring af adgangskoden ). DVD er, der vurderes over det valgte niveau, kan ikke afspilles, medmindre du indtaster den sekscifrede adgangskode og vælger en højere vurdering. Nyttige tips: VCD, SVCD, CD har ingen angivelse af niveau, og derfor har børnesikringen ingen virkning på den slags diske eller på de fleste illegale DVD diske. Visse DVD ere har ikke et indkodet begrænsningsniveau, selvom filmniveauet er angivet på disc-kassetten. Ved afspilning af sådanne discs virker funktionen for begrænsningsniveau ikke. Ændring af Adgangskode Den samme adgangskode bruges til både børnesikring. Indstast din sekscifrede adgangskode, når det diskret angives på skærmen. Standardadgangskoden er I PRÆFERENCER skal du trykke på 3 4 for at fremhæve {PASSWORD} (Adgangskode), og derefter trykke på 2 for at vælge {CHANGE} (Ændring). 2 Indtast med ciffertasterne (0-9) den gamle 6- cifrede kode. Når du gør dette første gang, skal du indtaste Hvis du glemmer din gamle sekscifrede adgangskode, skal du indtaste Indtast den nye 6-cifrede kode. 4 Indtast den nye 6-cifrede kode en gang til for at bekræfte den. Den nye 6-cifrede kode træder i kraft. 5 Tryk på OK for at bekræfte. Standardopsætning Hvis der opstår problemer under indstillingen af DVD-afspilleren, bruges DEFAULTfunktionen til at nulstille alle funktioner til standardindstillingerne fra fabrikken, og alle dine personlige indstillinger bliver slettet. 1 I PRÆFERENCER skal du trykke på 3 4 for at fremhæve {DEFAULT} (Normal), og derefter trykke på 2 for at vælge {RESET}. 2 Tryk på OK for at bekræfte. Vil alle emner i opstartsmenuen blive nulstillet til opstartsindstillingerne. General Audio Video Preference Old Password New Password Confirm PWD OK Dansk TIP: Hvis du vil vende tilbage til foregående menu, skal du trykke på 1. Hvis du vil fjerne menuen, skal du trykke på SYSTEM MENU. 197

25 Dansk Fejlsøgning ADVARSEL Prøv ikke under nogen omstændigheder på selv at reparere systemet, da garantien dermed bortfalder. Luk ikke op for systemet da der derved er fare for elektrisk stød. Hvis der opstår en fejl, skal nedenstående punkter først kontrolleres, før systemet afleveres til reparation. Hvis fejlen fortsat ikke kan rettes bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller til Philips for nærmere råd. Problem Løsning Ingen strøm. Kontrollér at netstikket er sat i stikkontakten og at der er tændt for stikkontakten. Tryk på STANDBY ON på forsiden af DVDsystemet så der tændes for strømmen. Intet billede. Se i TV ets brugervejledning angående korrekt videoindgangskanal. Skift kanaler indtil DVDskærmen ses. Kontroller, at fjernsynet er tændt. Hvis funktionen til progressiv scanning er aktiveret, men det tilsluttede TV ikke understøtter signaler af typen progressiv scanning, eller hvis kablerne ikke er tilsluttet korrekt, skal du læse den detaljerede vejledning i konfiguration af progressiv scanning på side 184 eller deaktivere funktionen til progressiv scanning, som vist nedenfor: 1) Deaktiver progressiv scanning på TV et, eller aktiver interlaced-tilstand. 2) Tryk på OPEN/CLOSE [ÅBN/LUK] for at åbne diskskuffen. 3) Tryk på 1 på det numeriske tastatur i nogle få sekunder på fjernbetjeningen. Forvrænget billede Nogle gange kan der forkomme mindre billedforstyrrelser afhængig af den disc, der bliver afspillet. Dette er ikke en fejl. Fuldstændig forvrænget billede eller Tilslut DVD-afspilleren direkte til TV et. sort/hvidt billede med DVD eller Video CD Vær sikker på at disc en er kompatibel med DVDafspilleren. Kontroller, at DVD-afspillerens TV Standard er indstillet, så den svarer til diskens og fjernsynets. Ingen lyd eller forvrænget lyd Juster lydstyrken. Kontroller, at højttalerne er korrekt forbundet. Ingen lyd ved de digitale udgange Kontroller de digitale tilslutninger. Kontroller, at din receiver kan afkode MPEG-2 og hvis ikke, så kontroller at den digitale udgang er sat til PCM. Kontroller, at det valgte audiosprogs audioformat svarer til receiverens anvendelsesmuligheder. Ingen lyd og billede Kontroller, at SCART-kablet er forbundet med den korrekte enhed (Se Tilslutning til et TV) Hvis du ønsker servicesupport, kan du besøge os på 198

26 Problem Disken kan ikke afspilles. DVD+R/DVD+RW/CD-R skal færdiggøres. Sørg for, at diskens etiket vender opad. Kontroller, om disken er defekt, ved at prøve med en anden disk. Forkert regionskode. Billedet fryser et øjeblik under afspilning Kontrollér disken for fingeraftryk/ridser og rengør den med en blød klud ved at tørre disken fra midten til kanten. Opstartsskærmen vises ikke, Nulstil afspilleren ved at slukke den og tænde for når disken er fjernet den igen. Afspilleren reagerer ikke på fjernbetjeningen Knapperne virker ikke Løsning Fejlsøgning Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren på afspillerens forside. Kom tættere på afspilleren. Udskift batterierne i fjernbetjeningen. Sæt batterierne tilbage igen med deres poler (+/ tegn) som angivet. Nulstil afspilleren helt ved at tage netledningen ud af stikkontakten. Afspilleren reagerer ikke på visse Betjeningskommandoerne er eventuelt ikke betjeningskommandoer under afspilningen. mulige med disken. Se vejledningen til disken. DVD Video- afspilleren kan ikk Brug en almindeligt tilgængelig rense-cd/dvd til æse CDer/DVDer at rense linsen med, før du sender DVD Videoafspilleren til reparation. Menupunkterne kan ikke vælges Tryk to gange på STOP, før du vælger System Menu. Afhængigt af de tilgængelige diske kan visse menupunkter ikke vælges. Kan ikke vælge Progressiv scanning Kontroller, at udgangen til videosignalet er skiftet til - til/fra YUV. Dansk Hvis du ønsker servicesupport, kan du besøge os på 199

27 Dansk Specifikationer TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz) Antal linjer Afspilning Multistandard (PAL/NTSC) VIDEO-YDELSE Video DAC 12bit, 108MHz YPbPr 0.7 Vpp i 75 ohm Videoudgang 1Vpp 75 ohm RGB (SCART) 0.7 Vpp i 75 ohm VIDEOFORMAT Digital komprimering MPEG 2 til DVD og SVCD MPEG 1 til VCD DVD 50 Hz 60 Hz Horisontal opløsning 720 pixels 720 pixels Vertikal opløsning 576 linier 480 linier VCD 50 Hz 60 Hz Horisontal opløsning 352 pixels 352 pixels Vertikal opløsning 288 linier 240 linier FORMAT Digital Mpeg/ AC-3/ Komprimeret digital PCM 16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 khz MP3(ISO 9660) 96, 112, 128, 256 kbps & variabel bithastighed fs, 32, 44.1, 48 khz Analog lyd i stereo Dolby Surround-kompatibelt downmix fra Dolby Digital flerkanalslyd LYDEGENSKABER DA-konverter 24bit, 192kHz DVD fs 96 khz 4Hz- 44kHz fs 48 khz 4Hz- 22kHz SVCD fs 48 khz 4Hz- 22kHz fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz CD/VCD fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz Signal-støjforhold (1KHz) > 90 db Dynamikområde (1KHz) > 90 db Crosstalk (1KHz) > 80 db Total harmonisk forvrængning (1KHz) > 70 db MPEG MP3 MPEG Audio L3 TILSLUTNINGER Scartudgang Eurokonnektor YPbPr udgang 3x Cinch (grøn, blå, rød) Videoudgang Cinch (gul) Audioudgang (L+R) Cinch (hvid/rød) Digitaludgang 1 koaksial IEC60958 til CDDA / LPCM IEC61937 til MPEG 1/2, Dolby Digital KABINET Mål (b x d x h) Vægt STRØMFORBRUG Netspænding Energiforbrug Strømforbrug i standby mode 360 x 37 x 265 mm Ca. 2.0 kg 230 V; 50 Hz < 10 W < 0.8 W Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel 200

28 Gloser Afsnit: Afsnit i et billed- eller musikstykke på en DVD, som er mindre end titler. En titel er sammensat af flere afsnit. Hvert afsnit er tildelt et afsnitsnummer som gør det muligt at vælge det afsnit, der ønskes. Afspilningskontrol (PBC): Refererer til de signaler der er optaget i Video-CD er eller SVCD er for kontrol af gengivelsen.ved at bruge menuskærmene, som er optaget på en Video-CD eller SVCD og som understøtter PBC kan man få fornøjelse af den interaktive software såvel som software med søgefunktion. Analog: Lyd som ikke er konverteret til numre. Analog lyd varierer, mens digital lyd har specifikke numeriske værdier, som gengives i to kanaler, venstre og højre. jackstik: Jackstik på bagsiden af DVD-systemet, som sender audiolyd videre til et andet system (TV, Stereo etc.). Bitstrøm: Det antal data der bruges til gengivelse af en given længde musik målt i kilobits pr. sekund eller kbps. Eller den hastighed med hvilken der optages. Generelt, jo højere bitstrøm eller jo højere hastighed desto bedre lydkvalitet. Højere bitstrøm bruger imidlertid mere plads i en disc. Component Video Out jackstik: Jackstik på bagsiden af DVD-systemet, som sender højkvalitets video til et TV, der er udstyret med Component Video In jackstik (R/G/B, Y/Pb/Pr, etc.). Digital: Lyd som er konverteret til numeriske værdier. Digital lyd kan fås, når der bruges DIGITAL COAXIAL jackstik eller OPTICAL jackstik. Disse jackstik gengiver lyden i multikanaler (mange kanaler) i stedet for kun to kanaler som ved analog lyd. Discmenu: En skærmvisning som gør det muligt at vælge billeder, lyd, undertekster, multivinkler etc., som er optaget i en DVD. Dolby Digital: Et surround-lydsystem der er udviklet af Dolby Laboratories og som indeholder seks digitale lydkanaler (forreste venstre og højre, venstre og højre surround, midterste og subwoofer). DTS: Digital Theatre Systems. Dette er også et surround-lydsystem, men det er anderledes end Dolby Digital. De to systemer er udviklet af forskellige firmaer. Forældrekontrol: En funktion i DVD ere som gør det muligt at få aldersbestemt begrænset afspilning af indholdet i DVD en i overensstemmelse med begrænsningsniveauet i hvert land. Begrænsningen varierer fra disc til disc. Når funktionen er aktiveret, forbydes afspilningen hvis softwarens niveau er højere end det af brugeren indstillede niveau. Højde/breddeforhold: Forholdet mellem den lodrette og vandrette størrelse på de billeder der ses på TV-skærmen. Et almindeligt TV har billedforholdet 4:3, et wide-screen TV har forholdet 16:9. JPEG: Et meget almindeligt digitalt still-billedformat. Et komprimeret datasystem for et still-billede foreslået af Joint Photografic Expert Group, som kun har en lidt formindsket billedkvalitet på trods af den store komprimering. MP3: Et fil-format med komprimeret lyddatasystem. MP3 er en forkortelse for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Ved at bruge MP3-format kan en CD-R eller en CD-RW indeholde 10 gange så mange data som en almindelig CD. Multikanal: DVD en er indspillet til at have de enkelte lydspor samlet til ét lydfelt. Multikanal refererer til strukturen i lydspor som har tre eller flere lydkanaler. PCM (Pulse Code Modulation): Et system til konvertering af analoge lydsignaler til digitale signaler for senere behandling uden at der er anvendt komprimering ved konverteringen. Progressiv Scan: Dette system viser alle vandrette linjer i et billede på en gang som en signal-frame. Det kan omdanne interlaced video fra DVD til progressivt format, som kan sluttes til et progressivt display. Dette giver en utrolig forøgelse af den lodrette opløsning. Regionskode: Et system der kun tillader, at discs kan afspilles i bestemte forudvalgte regioner. Dette DVDsystem kan kun afspille discs, som har samme regionskode som systemet. Systemets regionskode findes på typeskiltet. Nogle discs kan afspilles i mere end én region (eller i ALL (alle regioner)). Surround: Et system der frembringer realistiske tredimensionelle lydfelter ved brug af mange højttalere omkring lytteren. Titel: Det længste afsnit af billede eller musik i en DVD, musik-cd, video software etc. eller et helt album i audio software. Hver titel er tildelt et titelnummer som gør det muligt at vælge den titel, der ønskes afspillet. VIDEO jackstik: Jackstik på bagsiden af DVDsystemet, som sender videosignaler til TV et. Dansk 201

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUGERVEJLEDNING DPU3390 P b Pb Free Læs hele brugervejledningen grundigt før tilslutning, betjening eller justering af enheden.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

DVD AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 DV5612E HA8SER_DAN

DVD AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 DV5612E HA8SER_DAN DV5612E HA8SER_DAN AFSPILLER BRUGERMANUAL MODEL : RN-6502 Læs venligst hele denne brugervejledning omhyggeligt inden tilslutning, anvendelse eller indstilling af dette produkt. Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS LX700 http://da.yourpdfguides.com/dref/978776

Din brugermanual PHILIPS LX700 http://da.yourpdfguides.com/dref/978776 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS LX700 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING

TVD-1418 14  (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD Sikkerhed...2-4 Tilslutning af antenne...4 Knapper og kontroller (hovedenheden)...5 Fjernbetjeningsenheden...6 Sådan betjener

Læs mere

Få skarpere, klarere billeder

Få skarpere, klarere billeder Salgsfolder for Danmark () Philips DVD-afspiller HDMI 1080p USB 2.0 DivX Ultra CinemaPlus DVP2880/12 Få skarpere, klarere billeder med HDMI 1080p-upscaling Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M DVB-T modtager DENVER DMB-105HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-105HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: PDV3370 LÆS MEDFØLGENDE BETJENINGSVEJLEDNING NØJE IGENNEM FØR TILSLUTNING OG IBRUGTAGNING. GEM VEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG ILLUSTRATIONER OG GRAFIK

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

D ANSK ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES

D ANSK ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES D ANSK BRUGERVEJLEDNING TIL PACKARD BELL DVD DIVX 300/350 Copyright 2004 NEC Computers International BV. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne håndbog må reproduceres eller overføres, i nogen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DVD PLAYER DVD VIDEO PLAYER DVP630 DVP632. /02a_

DVD PLAYER DVD VIDEO PLAYER DVP630 DVP632. /02a_ DVD VIDEO PLAYER DVP630 DVP632 DVD PLAYER 01-36 DVP630_EU_02a1 1 17/03/2004, 4:27 PM Important notes for users in the U.K. Mains plug This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a

Læs mere

Vigtige forholdsregler

Vigtige forholdsregler Vigtige forholdsregler! ADVARSEL: Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

DENVER DVD-802. Indholdsfortegnelse

DENVER DVD-802. Indholdsfortegnelse DENVER DVD-802 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1-2 Kapitel 1 Grundlæggende betjening... 3 1. Sådan tænder du for DVD-afspilleren... 3 2. Sådan lægger du en disk i afspilleren... 3 3. Sådan afspiller

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

XV-N412S DVD AFSPILLER INSTRUKTIONSBOG ALL 2 2 5. Inden brugen 15. Klargøring 4. Grundlæggende betjening 10. Forskellige afspilningsmåder 13

XV-N412S DVD AFSPILLER INSTRUKTIONSBOG ALL 2 2 5. Inden brugen 15. Klargøring 4. Grundlæggende betjening 10. Forskellige afspilningsmåder 13 DVD AFSPILLER XV-N412S Inden brugen 15 2 Klargøring 4 Grundlæggende betjening 10 Forskellige afspilningsmåder 13 VIDEO MP3/WMA-diskafspilning 22 Regionskode for DVD VIDEO Afspilleren kan afspille DVD VIDEO-disks,

Læs mere

21 DK. VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet. STRØMFORSYGNING: (Se Fig.1) SERVICE: PRODUKT SERVICE CENTRE

21 DK. VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet. STRØMFORSYGNING: (Se Fig.1) SERVICE: PRODUKT SERVICE CENTRE Cyrus DVD8 Brugervejledning VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet FORSIGTIG: Når du ser dette symbol skal du være forsigtig, da der så er vigtige sikkerheds-instruktioner du skal følge i denne

Læs mere

Danske: AHC1600. Sikkerhed

Danske: AHC1600. Sikkerhed Danske: AHC1600 o o o Index 1. Sikkerhed 1.1. Anvendelsesområde 1.2. Mærker i denne håndbog 1.3. Almindelige sikkerhedsanvisninger 2. Klargøring til brug 3. Installation 4. Funktioner 5. Funcionamiento

Læs mere

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Vigtige sikkerhedsforanstaltninger RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOTOPEN Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

DV-370 DV-470 DV-2750

DV-370 DV-470 DV-2750 DVD-Spelare DVD-spiller DVD-afspiller DV-370 DV-470 DV-2750 Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning VIGTIGT Lynsymbolet med pil i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på tilstedeværelsen

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning DVD player ALD1915H AD66U User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 19 FR 38 ES 56 DE 74 EL 93 DA 112 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DVD. DVD Video Player Owner's Manual

DVD. DVD Video Player Owner's Manual DVD Video Player Owner's Manual DVD DVD 729 DVD 728 Read this manual first! Congratulations on purchasing this Philips product. We ve included everything you need to get started. If you have any problems,

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S

XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S DVD AFSPILLER XV-N315B/XV-N316S/ XV-N310B/XV-N312S/ XV-N210B/XV-N212S Inden brugen 2 15 Klargøring 4 Grundlæggende betjening 9 Forskellige afspilningsmåder 12 VIDEO Afspilning af lyd/videofiler 21 Regionskode

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

2-021-509-62(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning DVP-LS755P. 2004 Sony Corporation

2-021-509-62(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning DVP-LS755P. 2004 Sony Corporation 2-021-509-62(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning DVP-LS755P 2004 Sony Corporation ADVARSEL! Velkommen! Udsæt ikke afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås. Åbn ikke kabinettet

Læs mere

DENVER DVD-526 BEMÆRKNINGER OM BRUGEN AF DVD- AFSPILLEREN

DENVER DVD-526 BEMÆRKNINGER OM BRUGEN AF DVD- AFSPILLEREN DENVER DVD-526 ADVARSEL: Undlad at fjerne afspillerens dæksler af hensyn til faren for elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Digitale indgange/udgange på udstyrskort G1: Koaksial udgang G2: Koaksial indgang G3: Optisk udgang G4: Optisk indgang

Digitale indgange/udgange på udstyrskort G1: Koaksial udgang G2: Koaksial indgang G3: Optisk udgang G4: Optisk indgang Produktoplysninger Interne indgange/udgange og jumper A1: Jumper-kontakt til: - Center / Subwoofer -> Skifter lyden mellem centerhøjttaler og subwoofer (5.1). Se påmindelsen bagest i brugervejledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse 1. Etablering af forbindelse (4) 2. Isætning af batterier i fjernbetjeningen (5) 3. Anvendelse (6) Kapitel! 1 Indledning Denne brugervejledning er beregnet til brugere

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere