RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland"

Transkript

1 RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD Leder Sikkerhedsnålen Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland Markedsnyt - Fejl i offentlige udbud - Sikring er en afgørende del 5 Opslagstavlen - Del din viden i Risikorådgiveren - Pas på skolen i sommerferien - Risikostyring som disciplin

2 LEDER SIKKERHEDSNÅLEN KALENDER juni 2013 Gjensidige afholder konferencen 'Risikostyring som disciplin' september 2013 SecurityUser Expo 2013 TAP1, Carlsbergbyen, Valby 19. september 2013 Erfa-møde for kommunerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland 26. september 2013 Willis afholder offentlig konference 2013 Hotel Nyborg Strand 10. oktober 2013 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland 31. oktober 2013 Danske Risikorådgiveres Temadag 2013, Aarhus april 2014 Danske Risikorådgiveres Risikostyringskonference Hotel Nyborg Strand Danske Risikorådgivere har siden 2006 hvert år uddelt årets sikkerhedspris til en person, som foreningen finder har gjort en særlig bemærkelsesværdig risikostyringsindsats på sin arbejdsplads, i foreningens regi eller på anden vis. Vi kalder prisen Årets sikkerhedsnål. Men hvorfor bruger vi en sikkerhedsnål som billede på prisen? Som med priser flest kan det være svært præcist at huske, hvorfor det blev netop det symbol, der blev valgt. Joh, der er jo noget selvfølgeligt over at anvende en ting, alle kender, og som hedder noget med sikkerhed, som symbol for en risikostyringsforening. Det er tillige, netop ved at være så dagligdags en ting, noget, der er tilpas afslappet for en forening som vores. Man kan nemt forestille sig andre symboler, der kalder på mere højtidelighed og mindre smil. Men hvis man tænker over det, er der faktisk flere grunde til, at sikkerhedsnålen nok er et meget godt valgt symbol. Allerførst kan man med ordbogen konstatere, at en sikkerhedsnål er en lille bøjleformet nål, som kan lukkes, ved at spidsen fastholdes i et slags hylster. Voila! Herved symboliserer sikkerhedsnålen på flere måder nogle klassiske dyder inden for risikostyring. Lad mig blot nævne tre umiddelbare: 1. Det handler først og sidst om at skabe sikkerhed. Sikkerhedsnålen har godt nok en meget spids ende. Noget skal gøres, hvor man må anvende noget spidst. Verden er fuld af spidse ender. Men for at brugeren ikke skal stikke sig, er der lavet et lille hylster til nålespidsen, altså en afskærmende anordning. 2. Det handler om at være praktisk. Sikkerhedsnålen kan bruges til mange ting: Den kan fastgøre eller sammenholde ellers adskilte dele. Alt fra tøjdele over mærkater til navneskilte. Det er en praktisk lille sag, som alle kan håndtere, og som fortsat bruges i umådelige mange sammenhænge fra at holde bukserne oppe til at holde deltagernummeret på plads i de olympiske lege. 3. Det handler om at finde billige løsninger. At udvikle risikostyringsløsninger, der koster mange penge, er næppe en kunst. At udvikle praktiske og enkle løsninger, der samtidig er billige, er helt anderledes svært. En sikkerhedsnål er en sikkerhedsløsning, der vist ikke kan gøres meget billigere. Eftersom man kender sikkerhedsnåle fra gravfund tilbage fra oldtiden, kan man ikke undlade at tænke, at de må have haft fornemmelse for risikohåndtering også dengang... Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Formand

3 RISIKOSTYRINGSNYT HØJT TIL LOFTET I REGION NORDJYLLAND På Danske Risikorådgiveres risikostyringskonference den april blev forsikrings- og risikostyringsmedarbejder Linda Bruunsgaard Bek Sørensen tildelt sikkerhedsprisen Linda modtog, udover prisen, også en check på kroner. Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat for Danske Risikorådgivere - Årets modtager har i mange år arbejdet med forebyggelse og formået at arbejde kreativt med risikostyring, tænke anderledes og været en ildsjæl på området, sagde formanden for Danske Risikorådgivere, Steen Nedergaard Jensen, ved overrækkelsen af prisen. Linda vandt blandt andet prisen for hendes arbejde med at forebygge og styre regionens risici på forsikringsområdet herunder især på arbejdsskadesområdet. Her har Linda styrket dialogen til de skadelidte ud fra en filosofi om, at tidlig kontakt mellem skadelidte og forsikringsselskab kan medvirke til, at bringe skadelidte hurtigere tilbage på arbejde igen. Formand Steen Nedergaard Jensen overrækker sikkerhedsprisen til Linda Sørensen ved foreningens risikostyringskonference den 18. april 2013 Siden 2001 har Linda været sagsbehandler på arbejdsskadeområdet og var i 1996 med til at etablere et centralt forsikringskontor i det daværende amt. Linda har altid været meget glad for at arbejde på forsikringskontoret, hvor der er stort fokus på arbejdsskadeområdet både politisk og fra ledelsessiden. Linda fortæller, der er højt til loftet og vi får stor opbakning til kontorets idéer og tiltag. Siden reformen 1. januar 2007, hvor amtet måtte overdrage de fleste af de sociale institutioner til kommunerne, er der sat fokus på sundhedsområdet, og på at få nedbragt antallet af arbejdsskader blandt de ansatte. Region Nordjylland, som har ca ansatte, er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, men også på en række andre områder, hvilket blandt andet betyder at alle arbejdsskader kommer forbi Lindas skrivebord. Det er med til at sikre at der, udover forebyggelsestiltag i projektform, også bliver handlet på de enkelte sager. Og såfremt man ser en tendens i typen af skader, kan man forebygge, så lignende skader undgås. For at skabe et overblik over patientskader inden for ortopædkirugien, takkede regionen ja til at modtage to ambitiøse praktikanter på Katastrofe- og Riskmanageruddannelsen fra Professionshøjskolen Metropol, der ud fra et kompliceret stof har arbejdet med tal og opsætninger i tabeller mv., hvilket er udmundet i en rapport, der bestemt har giver nogle eftertanker og stof til at drage konklusioner, der kan anvendes til forebyggelse af skader og/eller reduktion af omkostninger på patientskadeområdet. Linda har været meget glad for sine praktikanter og siger velkommen til et nyt hold til i efteråret/vinteren Linda, der har arbejdet med forsikring og risikostyring siden 1996, er meget glad over, at det er en region der vandt sikkerhedsprisen i år. Vi er næsten altid i hård konkurrence med kommunerne, også selvom regionerne laver mange ting. Så det er rart at man også har fået øje på regionerne, afslutter Linda Bruunsgaard Bek Sørensen. Et stort tillykke til Linda!

4 MARKEDSNYT FEJL I OFFENTLIGE UDBUD - EN FORSIKRINGSBAR RISIKO På bare 10 år er antallet af afgjorte sager ved Klagenævnet for Udbud steget fra godt 20 til over 100 sager, og det øgede fokus begrænser sig ikke kun til antallet af sager. De danske medier bringer ugentligt artikler om kommuner eller andre offentligretlige organer, der har lavet fejl i deres udbud eller har været nødsaget til at trække udbud tilbage. Kontaktinformationer Klaus Stubkjær Andersen Tlf: En af de sager som var fremme i medierne ultimo 2012, var indkøb af tjenesteydelser, som en kommune gennemførte. For på trods af professionel hjælp til udarbejdelse af udbudsmaterialet, kom Klagenævnet for Udbud frem til, at der var begået fejl i forbindelse med udbuddet. DSB og en region har også været i medierne for ikke at have sendt deres kontrakter med mediebureauet Waterfront i udbud. Med det øgede fokus og det faktum, at der er og skal være en stor gennemsigtighed i beslutningsprocessen, samt at klagemulighederne er lette og relativt billige, så er det klart, at kommuner og andre offentligretlige organer bruger en masse ressourcer på at forsvare sig mod klager over fejl i offentlige indkøb og i visse tilfælde bliver pålagt at udbetale erstatninger. Ny forsikring Med den nye udbudsforsikring, udviklet af Willis, er der mulighed for at forsikre sig mod de tab og omkostninger, som klager over offentlige udbud medfører. Udbudsforsikringen er udarbejdet således, at den omfatter de typer erstatningssager, som kan behandles i Klagenævnet for Udbud. Det betyder at fejl i udbud efter forsyningsdirektivet, udbudsdirektivet, tilbudsloven og i det hele taget alle indkøb, som er underlagt principperne om gennemsigtighed og ligebehandling mv. vil være omfattet af forsikringen. Erstatninger ved manglende udbud er også omfattet af forsikringen. Udover selve erstatningen dækker forsikringen også sagsomkostninger, både de omkostninger som bliver pålagt af klagenævnet og omkostninger til de advokater, som fører sagen. Sådanne advokatomkostninger løber, alt efter sagens kompleksitet, hurtigt op i et sekscifret beløb, og det er uagtet om sagen vindes eller tabes i klagenævnet. Forsikringen dækker også erstatningen og omkostningerne, desuagtet at det ikke er forsikringstageren der gennemfører udbuddet, men har fået en rådgiver til det. Det der er vigtigt er, at det er forsikringstageren (det offentligretlige organ), der modtager klagen og kan dømmes i klagenævnet. Forsikringen kan tegnes med forskellige forsikringssummer lige fra DKK 1 til 25 mio. eller mere, og med forskellige selvrisici, der løber fra DKK til 1 mio. Det betyder, at der kan tegnes en forsikring, som passer til alle behov, lige fra mindre offentligretlige organer med få og mindre offentlige indkøb (gymnasier, styrelser, renovationsselskaber mv.) til kommuner, regioner og andre der har store anlægsopgaver. Prisen på forsikringen afhænger naturligvis af størrelsen på forsikringssummen og selvrisikoen, men også på antallet af indkøb, der foretages i løbet af et år, samt kontraktværdien af disse. Udbudsforsikringen kan tegnes fra ca. DKK , men for en gennemsnitskommune ligger præmien på nogle hundredetusinde kroner pr. år, ved en forsikringssum på DKK 5 mio. og en selvrisiko på omkring DKK Forsikringen kan i specielle tilfælde tegnes på enkeltstående udbud, eksempelvis store anlægsopgaver eller IT-indkøb. 3

5 MARKEDSNYT SIKRING ER EN AFGØRENDE DEL AF DEN HELHEDSORIENTEREDE RISIKOVURDERING Nogen vil sige, at vi står midt i et paradigmeskift, andre at skiftet er sket. Helt sikkert er det dog, at samfundet i dag og dets fremtidige udvikling vil bygge på viden. Det afgørende er, at man tænker i helhedsløsninger, når sikringsstrategien skal udarbejdes. Og samtidig bør man inkludere løsninger på, hvordan man bl.a. kvalificerer fremtidige beslutninger og indsatser i forhold til optimering af bygningsmassen. Af Allan Christensen, afdelingschef i produktafdelingen hos Ruko A/S En investering i sikring er samtidig en optimering af kommunens økonomi Vi lever i en tidsalder, hvor alt skal være nemt at bruge og let tilgængeligt. Samtidig ønsker vi at sikre, at kun relevante personer har adgang til bygningerne, ligesom der fx også kan være et ønske om energioptimering eller effektiv udnyttelse af kvadratmeter. Disse udfordringer, som til tider kan virke modstridende, både kan og skal imødekommes og kan i de fleste tilfælde også løses. Hvis man i sine løsninger har fokus på helheden, altså ikke kun sikring, klimaskærm, ventilation, varme strøm etc. hver for sig, kan man forestille sig løsninger, hvor fx adgangskontrollerede døre i bygningsskallen kan bidrage til automatisk styring og regulering af bygningens tekniske installationer og dermed energiforbrug. Hvis man fx konkretiserer disse muligheder endnu mere, kunne man nemt forestille sig, hvordan etablering af en simpel og omkostningseffektiv elektronisk adgangskontrol på udvalgte indvendige døre, kan bringe en kvalificeret kortlægning af behov for tilgængelighed af fx energiforsyning i dele af bygningen, og måske endda i specifikke rum. Sikring er en afgørende del af den helhedsorienterede risikovurdering. Om Ruko Ruko blev stiftet i 1930 af Rudolf Koreska - en visionær låsesmed, der allerede fra firmaets start lagde vægt på teknisk viden, udvikling og uddannelse. Og i dag er det i høj grad de samme værdier som præger virksomheden. Kort fortalt, så er Ruko en førende leverandør af løsninger til komplet sikring af døren med udgangspunkt i kundernes behov for sikkerhed, tryghed og brugervenlighed. Ved anvendelsen af sådanne løsninger, kaldet Keyless solutions, opnås flere men ikke uvæsentlige gevinster, der helt af sig selv bringer merværdi ind i det strategiske beslutningsgrundlag. Den umiddelbare gevinst er som nævnt Keyless solutions, hvor alle omkostninger til fysiske nøgler, omlægninger, ressourcer til daglig administration af nøgler, og ikke mindst omkostninger forbundet med fx bortkomne systemnøgler, er optimeret. Hvad skal jeg vælge? Først og fremmest, er det vigtigt at kortlægge hvad der findes i den eksisterende bygningsmasse, hvad er ens og kan snakke sammen, samt hvad er forskelligt og på sigt skal kunne snakke sammen. Det der er ens kan man forholdsvis ubesværet få integreret med hinanden, så der herigennem hurtigt kan skabes et overblik. På det der er forskelligt, er det naturligvis vigtigt at få kortlagt og besluttet vejen frem til en ensartethed, der skal sikre kommunen ét samlet overblik og sted for opsamling af data for bygningsmassens anvendelse samt enkel og effektiv brugeradministration. Når grundlaget for dette samlede overblik er dannet i kommunen, vil det være omkostningseffektivt at gøre den mekaniske og fysiske aflåsning intelligent med elektronisk adgangskontrol. Det er omkostningseffektivt, fordi der findes elektroniske og trådløse løsninger til bygningens eksisterende indvendige døre/aflåsninger, som kan etableres hurtigt og effektivt, uden kabler og ledninger. Løsningerne fås både med både online og offline læsere. Og alle førnævnte løsninger, kan med Ruko's fremtidssikrede produkter ARX og Aperio håndteres og administreres på samme platform. 4

6 OPSLAGSTAVLEN DEL DIN VIDEN I RISIKORÅDGIVEREN Kontakt sekretariatet: Tlf: Planlægningen af Risikorådgiveren for efteråret og vinteren 2013 er så småt igang, og der er plads til nye artikler fra samarbejdspartnere og medlemmer. Så har I spændende aktiviteter, nye værktøjer, rapporter, gode idéer, tips, tjeklister, som andre medlemmer kan finde inspiration i og lære af, så send dem til sekretariatet. I første halvdel af 2013 har vi løbende bragt faglige artikler fra foreningens samarbejdspartnere i Risikorådgiveren, og det vil vi fortsat gøre. Men vi kunne også godt tænke os at høre lidt mere fra risikorådgiverne i kommunerne, og om hvordan I fx håndterer en brandøvelse i jeres kommune, eller hvordan arbejdsprocessen er når man står overfor oversvømmelse af én af kommunens institutioner. Dette er blot et par eksempler på områder, vi gerne vil høre mere om. Så send os erfaringer fra jeres hverdag, så andre risikorådgivere kan blive inspireret. Hvis I er i tvivl om, hvad I kan bidrage med og hvordan, så kontakt sekretariatet, som kan hjælpe jer godt igang. 5

7 OPSLAGSTAVLEN RISIKOSTYRING SOM DISCIPLIN Gjensidige inviterer til risikostyringskonference den 19. og 20. juni Praktisk info: Dato: juni 2013 Sted: Mogens Dahl Koncertsal Snorresgade København S Pris: Deltagelse er gratis. Ved udeblivelse uden afbud faktureres kr ,- pr. deltager. Mange kommuner, regioner og forsyningsvirksomheder arbejder meget seriøst med risikostyring. Det gode spørgsmål er, om det giver tilstrækkelige resultater i forhold til de ressourcer, der bliver investeret. Får man bedre resultater? Kan det betale sig at investere yderligere i risikoforbedrende tiltag i fremtiden? Hvad betyder det på kort og langt sigt? Kom og få svar på disse spørgsmål på Gjensidiges konference den 19. og 20. juni 2013 og bliv inspireret til, hvordan du skal gribe det an i din kommune, region eller virksomhed. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 4. juni. På konferencen bliver årets vinder af Risikostyringsprisen 2013 kåret. Indsendelse af bidrag skal ske senest tirsdag den 11. juni Læs mere om konkurrencebetingelserne i programmet. Tilmelding: Tilmeldingslink findes i programmet som kan hentes på: gjensidige.dk/offentlig Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 4. juni

8 OPSLAGSTAVLEN PAS PÅ SKOLEN I FERIEN Du kan finde tjeklisten på gjensidige.dk Gjensidige kører i begyndelsen af juni en kampagne rettet mod kommuner med bygningsforsikringer i Gjensidige. Kampagnen er tilrettelagt i samarbejde med risikorådgiverne ude i kommunerne. Målet med kampagnen er at minimere risikoen for påsatte brande og for brande i det hele taget. Midlet er at få elever, lærere, forældre og borgere i lokalsamfundet til at holde øje med skolen i ferien og reagere, hvis de ser noget usædvanligt. Erfaringer viser, at de meget store brande ofte sker, når der ikke er nogen aktivitet på skolerne. Ved at gennemgå denne tjekliste kan man forebygge brande og sikre skolen når den holder sommerferie. Tjekliste Forebyggelse af brande på kommunens institutioner Her har du en tjekliste, der giver dig et hurtigt overblik over, hvad der er vigtigt at tjekke for at forebygge brand. Tjeklisten erstatter ikke din sunde fornuft, men er tænkt som et ekstra redskab, når du vurderer, om der skal gøres noget for at sikre institutionen bedre. Vi ved af erfaring at pæne, ryddelige og oplyste omgivelser øger trivsel, sikkerhed og forebygger hærværk, samt gør det sværere at finde materialer til en påsat brand. Er skraldespande og containere forsvarligt indhegnede eller fastspændte, så de ikke kan flyttes og sættes op mod bygninger/skure? Er de placeret mindst fem meter fra bygningerne? Tjek at mindre skraldespande ikke er monteret på ydervægge, under udhæng eller på andet brandbart underlag. Er der ordentligt og ryddeligt på institutionens område? Er der fri passage til alle flugtveje? Er der sat skilte op, der viser nødudgange og hvor brandsikringsmateriel er? Er der procedurer for slukning af elektriske maskiner såsom kopimaskiner, computere, kaffemaskiner og lign. ved fyraften og op til weekender og ferier? Er alle el-installationer kontrolleret af el-installatør og i orden? Er der udarbejdet procedure for, hvordan man sikrer institutionen mod brand i forbindelse med særlige arrangementer og møder? Er der udarbejdet en vejledning til bygge- og reparationsarbejdere for, hvordan de skal håndtere og opbevare byggemateriale? Modtager de den? Er der en procedure for afholdelse af brandøvelser på institutionen og anvendes erfaringerne til at tilpasse planerne? Er institutionens personale blevet grundigt instrueret i ordensreglerne for brandforhold samt placering og brug af brandsikringsmateriel? Er brandsikringsmateriellet tilstrækkeligt, i god stand, synligt og let tilgængeligt? Er branddøre til kældre, depoter og loftsrum selvlukkende og kan de lukke? Er brandbare væsker og kemikalier utilgængelige for elever og andre uden opsyn? 7

9 DANSKE RISIKORÅDGIVERE Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring, arbejdsmiljø, beredskab og sundhed. Foreningen er i stærk vækst og tæller ca. 400 medlemmer ansat i kommuner, regioner, stat og private virksomheder. Danske Risikorådgivere spiller en central rolle, når det handler om at sikre danskernes daglige virke og velfærd. Det handler både om at forebygge og håndtere arbejdsskader og ulykker og også om at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang række udefrakommende risici, der kan påvirke os. Danske Risikorådgiveres ambition er at blive bedre til det, som medlemmerne laver, og aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfor satser foreningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling og faglige fællesskaber. VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER: HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE SAMARBEJDSPARTNERE

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir Offline adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et enkelt og fleksibelt system SmartAir er et adgangskontrolsystem, der er velegnet til både virksomheder,

Læs mere

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Aperio Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Online adgangskontrol på glasdøre, kan hurtigt blive både dyrt og besværligt. Det er ikke tilfældet

Læs mere

SMARTair Hotel. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SMARTair Hotel. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SMARTair Hotel ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SMARTair Hotel SMARTair Hotel er en løsning specielt udviklet til bygninger med behov for muligheden for at checke ind og -ud. Med

Læs mere

RX WEB. Online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

RX WEB. Online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions RX WEB Online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 RX WEB et højteknologisk adgangskontrolsystem RX WEB fra Ruko er designet til mindre og mellemstore virksomheder,

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Når tiden er en afgørende faktor Når man har ansvaret for indsatsen ved de ulykker, brande og naturkatastrofer som finder sted inden

Læs mere

CLIQTM. Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQTM. Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQTM Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ TM er et låsesystem baseret på en mekanisk nøgle kombineret

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Code Handle Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikring af terrassedøren og vinduet har aldrig været nemmere Med Code Handle kan du nemt

Læs mere

SMARTair. Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SMARTair. Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SMARTair Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SMARTair nøgleordet er fleksibilitet SMARTair er et fleksibelt elektronisk system til adgangskontrol. Et adgangskontrolsystem

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien

Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien DMJX 14-12- 2011 Sløve kommuner brænder sig på forsikringspræmien Der er millioner at spare ved at arbejde med risikostyring, men langt fra alle kommuner følger med udviklingen Tekst og foto: Kristoffer

Læs mere

Triton 501 Højsikkerheds låsesystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Triton 501 Højsikkerheds låsesystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Triton 501 Højsikkerheds låsesystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Foran med teknologien Det er på baggrund af vores ønske om at være den førende leverandør på markedet for sikkerhed,

Læs mere

Skadeforebyggelse. 14 / Vejle Kommune sætter pris på risikostyring. 2/ Påsejlinger af kaj- og moleanlæger et stigende problem

Skadeforebyggelse. 14 / Vejle Kommune sætter pris på risikostyring. 2/ Påsejlinger af kaj- og moleanlæger et stigende problem Nyheder og analyse fra Gjensidige Forsikring Nr. 01 Maj 2013 Skadeforebyggelse 2/ Påsejlinger af kaj- og moleanlæger et stigende problem 6 / Containerklubben mod påsatte brande 14 / Vejle Kommune sætter

Læs mere

BOLIG. Giv den gamle et spark FORENINGER. Udskiftning af låsesystemer i boligforeninger. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

BOLIG. Giv den gamle et spark FORENINGER. Udskiftning af låsesystemer i boligforeninger. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE BOLIG FORENINGER Giv den gamle et spark Udskiftning af låsesystemer i boligforeninger ASSA ABLOY, the global leader in door

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Remote CLIQ. CLIQRemote. Energileverandør

Remote CLIQ. CLIQRemote. Energileverandør TM CLIQ CLIQRemote Remote Energileverandør ASSA ASSA ABLOY, ABLOY,the theglobal globalleader leader in in door dooropening openingsolutions solutions Kombination af forskellige sikkerhedsniveauer giver

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio Udvid dit adgangskontrolsystem med trådløs låseteknologi Glem alt om nøgler! Skift til Aperio 2 Har du nogle døre med adgangskontrol og nogle med nøgler? Hvorfor administrere to forskellige systemer? Glem

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Skab tryghed for borgerne Det kan til tider være en udfordring, at håndtere og administrere mekaniske nøgler til borgere som får besøg

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Indledning Københavns Kommunes forsikringer er pt. udbudt via EU udbud, og kommunen skal pr. 1. januar 2009 indgå en ny forsikringsaftale med forsikringsselskaberne

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Forsikringskontoret gør nu status over 4. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tingsskadeområdet har

Læs mere

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 3 Baggrund 3 Risikostyring 4 Krav til skadeforebyggelse og sikring 4 Ejerskab til risikoen 4 Ansvar og kompetencer

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

3-punkts motor- og magnetlåse. Til døre med rethedsgaranti. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

3-punkts motor- og magnetlåse. Til døre med rethedsgaranti. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 3-punkts motor- og magnetlåse Til døre med rethedsgaranti ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 3-punkts motor- og magnetlåse til døre med rethedsgaranti Ruko s nye motor- og magnetlåse

Læs mere

Har du styr på dine nøgler?

Har du styr på dine nøgler? Har du styr på dine nøgler? ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Er det ved at være tid til at skifte låsen? Der er mange af os, som ikke helt kan huske hvor mange nøgler vi har lånt

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Vælg sikkerhed. til dit Ruko låsesystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Vælg sikkerhed. til dit Ruko låsesystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Vælg sikkerhed til dit Ruko låsesystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkerhedsprocedurer for bestilling af ekstra nøgler og cylindre Det glæder os, at du har valgt et Ruko låsesystem

Læs mere

Traka21. Nøgleadministration designet til fremtiden. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Traka21. Nøgleadministration designet til fremtiden. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Traka21 Nøgleadministration designet til fremtiden ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Kort om teknikken bag Traka21 er et avanceret, uafhængigt system til nøgleadministration, som

Læs mere

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Velkomst v/ringkøbing-skjern Kommune Lone Nielsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune bød velkommen med præsentation af kommunen. Trafiksikkerhed

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Ruko ARX åbner for nye muligheder Ruko ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi

Læs mere

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud

UdbudsNet. en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud UdbudsNet en nyskabende løsning til håndtering af digitale udbud HVAD ER UDBUDSNET? UdbudsNet er en let og overskuelig internetbaseret løsning til håndtering af en digital udbudsproces. Brugergrænsefladen

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

Kom godt i gang med CLIQTM Performer. En guide til installation og vedligeholdelse. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Kom godt i gang med CLIQTM Performer. En guide til installation og vedligeholdelse. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Kom godt i gang med CLIQTM Performer En guide til installation og vedligeholdelse ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Kom godt i gang Tillykke med jeres nye intelligente låsesystem

Læs mere

Forsikringsaftalen er i udbud med passende mellemrum efter aftale

Forsikringsaftalen er i udbud med passende mellemrum efter aftale FORSIKRING 2014 Branchetilpasset forsikringspakke Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Triton 501. Låsesystem med højeste sikkerhed. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Triton 501. Låsesystem med højeste sikkerhed. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Triton 501 Låsesystem med højeste sikkerhed ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Triton 501 låsesystem Ruko s nyeste stjerne er låsesystemet Triton 501. Det er et patenteret låsesystem,

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet!

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet! RISIKO- RÅDGIVEREN AUGUST 2013 INDHOLD 1 Leder God risikostyring er hul i hovedet! 2 4 Risikostyringsnyt Tænk logisk! - Interivew med Jesper Theilgaard Markedsnyt - Læksikring giver god nattesøvn - Koling

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

ASSA ABLOY dørlukkere. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY dørlukkere. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dørlukkere ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dørlukkere til alle formål Ruko tilbyder en komplet dørlukkerserie i enkelt og stilrent design. Serien har et højt

Læs mere

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

SmartAir Solo. med skyggekort Dansk brugervejledning

SmartAir Solo. med skyggekort Dansk brugervejledning med skyggekort Dansk brugervejledning December 2010 SmartAir Solo er til steder hvor der ønskes elektronisk adgangskontrol til et begrænset antal brugere, uden at der skal føres kabler til dørene. Funktion

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Indledning Nye forsikringsleverandører Budget Skaden, der fyldte det hele Øvrige skader Fuld fart på forebyggelsen Bonus-ordningen Arbejdsmiljøet Udfordringerne Ny forsikringspolitik?

Læs mere

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

Forsikringer til Ejendom og Forening

Forsikringer til Ejendom og Forening Forsikringer til Ejendom og Forening Én løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret størrelse. Og har man travlt med både job og frivilligt

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

> Et unikt medieoverblik

> Et unikt medieoverblik > Et unikt medieoverblik Optimalt medieoverblik Unikke søgemuligheder Ny medieportal for online planlægning Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo & kreativitet Markedsinformationen i dag FDIM/

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 ARX åbner for nye muligheder ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi systemet

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikring af drikkevandet er en tillidssag Når man har ansvar for vores drikkevand, er sikkerheden på de forskellige bygninger meget vigtig.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer 4. marts 2011 ERFA-møde i Brøndby Kære medlem I dette nummer løfter vi sløret for vores årskonference den 14. 15. april

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til årets første nyhedsbrev. Jeg håber, at du kom godt igennem julen og fik taget festligt hul på det nye år.

Læs mere

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015 Udviklingskurser - for frivillige i fritids- og foreningslivet Sæson 2014-2015 Praktisk om udviklingskurserne I samarbejde med DGI Nordsjælland tilbyder Rudersdal Kommune udviklingskurser. Fokus for disse

Læs mere

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Fleksibel løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Undersøgelse gennemført for Sikkerhedsstyrelsen af WEBPOL online markedsanalyse i november 2010 Undersøgelsens gennemførelse Målgruppe

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 265/03. afsagt den *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 265/03. afsagt den ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 265/03 afsagt den ********************************* REJSEMÅL: Luxor, Ægypten. 20.2. 6.3. 2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 23.048 kr. Manglende erstatning for

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE FORSIKRING 2013 BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING PRIVAT EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING Når du er fyldt 60 år 1 Privat SIKRING AF DEN TREDJE ALDER Udviklet i samarbejde med Ældre Sagen Codan har sammen med Ældre Sagen udviklet den særlige Evergreen Ulykkesforsikring.

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng Områdeforældrebestyrelsen og MED - udvalget ønsker at udtrykke, at vi finder det meget opløftende, at Kalundborg Kommunes økonomi

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Spar på strømmen det er op til dig. Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol

Spar på strømmen det er op til dig. Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol Spar på strømmen det er op til dig Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol Strømforbruget betyder noget spar penge med batteridrevet trådløs adgangskontrol Adgangskontrol med ledninger

Læs mere

Vejrbestandig sikring. Ruko WP hængelås til ekstreme vejrforhold. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Vejrbestandig sikring. Ruko WP hængelås til ekstreme vejrforhold. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Vejrbestandig sikring Ruko WP hængelås til ekstreme vejrforhold ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Weather Proof Hængelås Kulde, regn, sne og storme er alt sammen en del af det danske

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for Willemoesgade 15 5610 Assens for Indholdsfortegnelse Formål 1 Målsætning...3 Politikker.....3 Organisation & kompetencer....4 Økonomi........4 Forebyggelse....5 Budget......7 Side 2 af 9 Formål en har

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Godt nytår og velkommen til årets første nyhedsbrev. Risikostyring er kommet på dagsordenen i den nye arbejdsmiljølov,

Læs mere