DK Betjeningsvejledning GB User manual. WS 900 Li

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK Betjeningsvejledning GB User manual. WS 900 Li"

Transkript

1 DK Betjeningsvejledning GB User manual WS 900 Li Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel

2 Brug Denne batteridrevne sprøjte er kun beregnet til vanding, gødning og pesticider til privat brug i egen have. Sprøjten er ikke velegnet til kommercielt/professionelt brug, hvilket vil få garantien til at bortfalde. Beskrivelse af dele 1 Håndtag 12 Sikkerhedslås 2 Teleskop skaft 13 Låg 3 Spray pistol 14 Suge slange 4 Tank dæksel 15 Spiral slange 5 Beholder 16 Forlænger dyse (forstøver) 6 Støttebøjle 17 Batteri lader 7 Holder til pistol 18 Lade indikator 8 Hjul 19 Indgang til opladestik 9 Tilbageløbsventil 20 Opladestik 10 Justerbar dyse 21 Klips 11 Udløser 22 Filter

3 Sikkerhedsforskrifter Forklaring af symboler: Advarsel. Batteri lader indeholder en sikkerhedstransformer. Læs betjeningsvejledningen. Brug øjenbeskyttelse. Udsæt ikke maskinen for regn. Brug næse og mund beskyttelse. Brug kun batteri opladeren indendørs. Peg aldrig vandstrålen mod mennesker, dyr, enheden og elektriske komponenter. Hold afstand til mennesker og dyr. Læs all sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Hvis instruktionerne ikke følges, er der risiko for elektrisk stød, brænd og/eller personskade. Læs, forstår og følg kemikalie leverandørens forskrifter, advarsler og vejledninger. Brug kun kemikalier som er godkendt og anbefalet til håndbårne batteridrevne sprøjter. Brug aldrig brændbare og ætsende opløsningsmidler/væsker. Denne sprøjte må kun benyttes af voksne. Hold børn væk fra sprøjten. Peg aldrig strålen mod dig selv, andre mennesker og dyr eller mod elektriske installationer og flammer. Brugeren er selv ansvarlig for skader som måtte ske på andre mennesker eller deres ejendom pga. ukontrolleret vandstråle. Gem denne betjeningsvejledning med sikkerhedsforskrifter til senere brug. Ordet sprøjte i advarslerne refererer til din batteridrevne havesprøjte. 3

4 Arbejdsområde Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst, da rodede og mørke områder kan medføre uheld. Sørg for at holde børn og andre tilskuere væk, når sprøjten bruges, da distraheringer kan medføre at man mister kontrollen med vandstrålen. Elektrisk sikkerhed Sørg for at strømstikket passer til stikkontakten og at volt er 230V / 50 Hz. Lav aldrig ændringer på strømstikket. Brug aldrig andre typer adapterer til opladeren. Ved at sætte opladeren direkte ind i matchende stikkontakt, reduceres risikoen for fejl og elektrisk stød. For at forebygge risiko for elektrisk stød, må sprøjten ikke bruges mens den er sat til opladeren. Brug aldrig sprøjten i regnvejr. Udsæt den ej aldrig for fugtighed. Personlig sikkerhed Væk fokuseret, hold øje med hvad du laver og brug almindelig sund fornuft når du benytter sprøjten. Brug ikke sprøjten hvis du føler dig træt, er påvirket af alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed kan resultere i personlig skade på dig selv eller andre. For at have fuld kontrol over sprøjten, sørg for at have begge ben på jorden hele tiden med vægten i balance. Forsøg ikke at strække hånden langt ud fra kroppen. Sørg også for at håndtaget på sprøjtepistolen er tørt, rent og fri for olie, fedt og lign. Brug og omhu Forsøg ikke at tvinge sprøjten til ting som den ikke er beregnet til. Sprøjten vil gøre arbejdet bedre og mere sikkert ud fra de retningsliner den er designet ud fra. Brug ikke sprøjten hvis udløseren/sikkerhedskontakten er defekt. Hvis sprøjten ikke kan kontrolleres med udløseren, er den farlig og skal repareres inden brug. Sprøjten kan være farlig I hænderne på personer uden træning/erfaring. Opbevar sprøjten uden for børns rækkevidde og tillad ikke personer at bruge denne sprøjte uden oplæring eller som ikke har læst denne vejleding i at bruge sprøjten. For at forebygge uheld, sørg for jævnligt at undersøge sprøjten for defekter, mangler og justeringsfejl, som kan påvirke sikker brug af sprøjten. Hvis der er skader/mangler på produktet, skal fejlen udbedres omgående på et autoriseret værksted. For at sikre at produktet forbliver sikkert, sørg for at få det serviceret/tjekket mindst en gang om året. Brug kun originale reservedele. Sikkerhedsadvarsler for batteri og batterioplader For at undgå risiko for elektrisk stød, skal opladeren beskyttes mod regn og fugtighed. Oplad kun batteriet med den medfølgende oplader. Brug af andre typer opladere, kan resultere i brandfare. Brug heller ikke den medfølgende oplader til andre produkter. Tjek batterioplader, kabler og stik for tegn på skader før brug. Forsøg ikke selv at reparere en defekt oplader. Den skal afleveres til reparation på et autoriseret værksted eller udskiftes med ny. En defekt oplader medfører øget risiko for elektrisk stød. 4

5 For at undgå risiko for brænd, må sprøjtepistolen ikke lægges til opladning på brændbare overflader så som papir, tekstiler og lign. eller i let antændelige miljøer. Hvis sprøjtepistolen tabes eller rammer en hård flade, kan det ske at der kommer en væske ud fra batteriet. Hvis denne væsker kommer i kontakt med din hud, skal man omgående skylle området med vand, da det kan medføre irritation og give en brændende fornemmelse. Hvis det kommer i kontakt med øjnene skal der ligeledes søges kontakt med skadestue eller læge. For at undgå kortslutning, må batteriet aldrig åbnes. For at undgå risiko for eksplosion og brandfare, skal batteriet beskyttes mod varme, f.eks. fra vedvarende udsættelse fra solskin eller fra ild. Kortslut aldrig batteriet, da det kan resultere i eksplosion og brandfare. Hvis batteriet bliver beskadiget pga. forkert brug, kan det afgive giftige dampe. Skulle det ske, så sørg for omgående at få noget frisk luft. Søg læge, hvis åndedrætsproblemer skulle opstå. Medfølgende dele Fjern forsigtigt sprøjten fra emballagen og tjek at følgende dele er inkluderet: Beholder monteret med støttebøjle, tankdæksel, bundprop osv. Sprøjtepistol monteret med slange Teleskop håndtag Håndtag Holder (til pistol) Forlænger dyse Batteri oplader Pose med 2 skruer og møtrikker. Betjeningsvejledning Før brug Batteriet skal være fuldt opladet før det bruges første gang. Oplade tiden er normalt 3-5 timer. Oplad mindst 5 timer første gang. Den medfølgende batterioplader matcher det litium batteri som er indbygget i sprøjtepistolen. Brug aldrig andre opladere! For at beskytte litium batteriet mod total afladning, vil det automatisk slå fra når batteriet næsten er fladt. Hvis man fortsat benytter sprøjten efter automatisk stopning, kan det beskadige batteriet. Oplad batteri inden sprøjten benyttes igen. 5

6 Opladning (Fig. 1) 1. Isæt kabel i indgangen (19) på sprøjtepistolen. 2. Sørg for at stikkontakten i dit hus er en normal 230V, 50Hz stikkontakt og indsæt opladeren i den. 3. Den røde LED indikator (18) vil lyse op, hvilket betyder at batteriet oplades. Batteriet er fuldt opladet, når den røde LED indikator er slukket. Under opladningen kan batteriet føles varmt. Dette er helt normalt. Lad aldrig opladeren side i stikkontakten, når den ikke bruges. Brug ikke sprøjten mens produktet er under opladning. Brug kun opladeren under lune forhold 10º- 45º C Efter længere tids intens brug, skal batteriet køle af før det sættes til opladning igen. Fig. 1 Opsamling 1. Montering af pistolholderen på teleskopskaftet. Monter en skrue i hullet på teleskopskaftet. Spænd skruen med en skruetrækker (Fig. 2). 2. Montering af teleskopskaftet på beholder-enheden Indsæt teleskoprøret i hullet på beholder-enheden. Spænd det fast ved hjælp af skrue og møtrik (Fig.3). Fig. 2 Fig. 3 6

7 3. Montering af håndtag Monter håndtag for enden af teleskoprøret. De 2 huller i håndtaget skal matche de 2 huller på røret (Fig 4). Spænd fast med de 2 skruer og møtrikker (Fig.5). Fig. 4 Fig Montering af forlænger dyse Som standard er sprøjtepistolen monteret med en justerbar dyse, som kan ændres fra hård stråle til forstøver. Ved brug af pesticider/kemikalier anbefales det at bruge forlænger dysen (kun forstøver). Man skifter på følgende måde: Afmonter dysen ved at dreje den mod uret (Fig. 6). Skru forlængeren på med uret (Fig.7). Fig. 6 Fig Montering af sprøjtepistol Skru top låget af, og anbring suge-slangen igennem hullet i låget og ned i bunden af beholderen. Monter låget igen (Fig.7). Sprøjtepistolen kan fastgøres til skaftet under opbevaring: Monter sprøjtepistolen i holderen (Fig.8) og fastgør/lås den fast (Fig.9) Fig. 7 Fig 8 Fig 9 7

8 6. Monter dysen til teleskoprøret To forskellige mundstykker medfølger. Fastspænd den ene dyse på teleskopet røret, imens du bruger den anden sprøjtepistol. Derved vil dysen ikke gå så nemt tabt. a. Skru dysen uret (Fig.10) på teleskop rør. b. Tilpas mundstykket til teleskoprøret (Fig.11) 1. Start Tryk på udløseren på sprøjtepistolen (11) Fig. 10 Fig 11 Brug 2. Stop Slip udløseren (11). Aktiver sikkerhedslåsen (12), når sprøjten ikke bruges. 3. Justering af dyse Drej synes for at skifte mellem hård stråle og forstøver. Vedligeholdelse Aktiver altid sikkerhedslåsen, når sprøjten ikke bruges. Skift ikke mellem forskellige kemikalier uden at rengøre beholder, pistol og dyser først. Opbevar ikke væsker i beholderen. Tøm den altid efter brug. Følg altid kemikalie leverandørens anvisninger, hvad angår opbevaring og bortskaffelse af væsker. Sørg altid for at dyse, bundprop og alle låg er korrekt monteret og spændt. Rengøring / Opbevaring Rens sprøjtepistol og beholder med rent vand efter hvert brug. Fyld rent vand i beholderen og lad vandet løbe gennem sprøjten i 30 sekunder ved at holde udløseren inde. Det kan være nødvendigt at fjerne dyse/forlænger, hvis den er tilstoppet. Oplad batteriet 3-5 timer før sprøjten sættes til opbevaring. Under opbevaring anbefales det at placere batteriet et lunt sted og at oplade batteriet mindst én gang hver 3. måned for at sikre at kapaciteten bibeholdes. 8

9 Sprøjten må ikke udsættes for front. Opbevar den altid et tørt og varmt sted. Placere ikke andre objekter oven på sprøjten. Sprøjten må ikke opbevares steder med over 35º C eller i direkte sollys. Opbevar ikke sprøjten på steder med fare for statisk elektricitet. Bortskaffelse / Genbrug Bortskaffelse af elektriske produkter må ikke ske sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der. Dette produkt indeholder et lithium-ion batteri. Batteriet skal bortskaffes separat, og ikke sammen med maskinen. Aflever ligeledes batteriet på genbrugsstationen. Produkt specifikationer Model WS900Li Batteri volt DC 3.6V Batteri kapacitet 1500 mah Batteri type Litium-ion Tank kapacitet 11 l. Max sprøjte distance 4 m Kapacitet (ca.) 0,36 l/min Oplader input AC 230V 50Hz Opladningstid 3-5 timer Støjtryk 67dB(A) K=3dB(A) Lydtryk 78dB(A) K=3dB(A) Vibration 2,1m/s 2 K=1,5m/s 2 Grundet fortsat produktudvikling, forbeholder vi os ret til at forbedre produktet, uden at være forpligtiget til at forbedre allerede solgte modeller. 9

10 Intended use This cordless garden sprayer is only intended for domestic watering, fertilizing, insect/pest killing in your private domestic and hobby garden. The cordless garden sprayer is not suitable for commercial purposes, and any such use will void the guarantee. Description of parts 1 Handle 12 Safety lock 2 Telescopic tube 13 Cap 3 Spray gun 14 Pick up tube 4 Fill Cap 15 Spring tube 5 Tank 16 Extension misting nozzle 6 Bracket 17 Battery charger 7 Holster 18 Charge-control indicator 8 Wheel 19 Charging inlet 9 run-back-valve 20 Plug connector for charger 10 Twist nozzle 21 Clip 11 Trigger 22 Filter

11 Safety precautions Explanation of symbols: Warning notice Battery charger contains a safety transformer Read the instruction manual. Wear eye protection Do not expose the tool to rain. Wear nose and mouth protection Only use the battery charger indoors Never direct the water jet at people, animals, the unit or electric components. Keep distance to by people and animals. Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Read, understand and follow original chemical manufacturer s directions, specifications and warnings. Only use with chemicals that are approved and recommended for spray applicable for battery operated sprayer. Never use flammable solvents, combustibles, extremely caustic solutions or oils. This sprayer should be used only by adults, keep away from children. Do not spray towards yourself, other people, pets, electrical outlets or flames. The user is responsible for any accidents involving other people or anyone s property. Save all warnings and instructions for future reference. The term power tool in the warnings refers to your battery operated (cordless) garden sprayer 11

12 Work area Keep the work area clean and well lit, as cluttered and dark areas can result in accidents. While operating the power tool, keep children and bystanders away as distractions can cause you to lose control. Electrical Safety Make sure the power rating on the plug matches the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adaptor plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock. To prevent the risk of electric shock, when operating the tool avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges, refrigerators and never operate the tool in the rain. You must also never expose the tool to moisture. Personal safety Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury. To maintain full control of the tool, keep a proper footing at all times with your weight evenly balanced over both feet and never overreach. To maintain full control of the tool, keep the handle dry, clean and free from oil and grease. Power tool use and care Do not force the power tool to do jobs for which it was not intended. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed. Do not use the power tool if the power switch is faulty. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired. Power tools are dangerous in the hands of untrained users. When not in use store the tool out of the reach of children, and do not allow persons unfamiliar with the tool (or these instructions) to operate it. To prevent the risk of accidents, periodically check the tool for misalignment, binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the operation of the power tool. If the tool is damaged in any way, take it to your local hardware store for repair. To ensure that the power tool is safe, have it serviced at your local hardware store using only identical replacement parts.. Battery/battery charger safety warnings To prevent the risk of electric shock, protect the battery charger from rain and moisture. Recharge the battery only with the charger provided. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack. 12

13 Before each use, check the battery charger, cable and plug for signs of damage. If the battery charger is damaged, do not use it or attempt to repair it. Instead take it to your local hardware store for repair, as damaged battery chargers, cables and plugs increase the risk of electric shock. To prevent the risk of fire, do not operate the battery charger on flammable surfaces (e.g. paper, textiles, etc.) or in combustible environments. If spray gun is dropped, or subjected to a hard impact, liquid can be ejected from the battery. Should this liquid accidentally contact your skin, immediately flush the area with water as it can cause irritation and even burns. Should the liquid contact your eyes you will also need to seek medical attention. To prevent the risk of short circuit, do not open the battery yourself. To prevent the risk of explosion, protect the battery from heat, such as continuous sunlight or fire. To prevent the risk of explosion, do not short-circuit the battery. If the battery becomes damaged due to improper use, vapour may be emitted. Should this happen get fresh air and consult a doctor should any respiratory complaint develop. Delivered parts Carefully remove the tool from its packaging and check that the below contents are included: Tank assembled with Bracket, filling cap, Drain plug etc Spray gun assembled with tubes Telescopic tube Handle Holster Extension misting nozzle Battery charger Bag with 2 screws and nuts Operating instructions Before use The battery should be fully charged before using for the first time. The charging time is about 3-5 hours. The battery charger supplied matches the lithium battery installed in the Garden sprayer and you must not use any other charger to recharge the garden sprayer. To protect the lithium battery against deep discharging, when the battery is flat, the tool will automatically switch off via a protective circuit. If the trigger is used continually after automatically switch off, the lithium battery can be damaged. 13

14 Charging Procedure (Fig. 1) 4. Insert the charger cable into charging inlet (19) on the tool. 5. Making sure the wall outlet in your home is normal household voltage (AC230V, 50Hz). Insert the battery charger plug into the mains power supply. 6. The red LED charging indicator (18) lights up to tell you that the battery pack is on charge. The battery is fully charged when the red LED charging indicator (18) is no longer light. During the charging process, the body of the tool will warm up, but this is perfectly normal. When not using the tool for extended periods, disconnect the battery charger from the socket. When the tool is charging, you must not use it. Only charge the battery between in warm conditions 10º- 45º C After prolonged use, allow battery to cool down first before recharging. Fig. 1 Assembly 1. Fitting holster to the telescopic tube. Put screw through front hole on the telescopic tube. Tighten the screw with screw driver (Fig. 2). 2. Fitting telescopic tube to the machine body Insert the telescopic tube into the hole on the machine body. Fix it with nut and screw (Fig.3). Fig. 2 Fig. 3 14

15 3. Assembly handle Fit handle to the telescopic tube, make sure the 2 holes on the handle Match 2 holes on the telescopic tube (Fig 4), fix handle to the telescopic with 2 screws and nuts (Fig.5). Fig. 4 Fig Assembly extension misting nozzle Twist off the cap counterclockwise (Fig. 6). Twist on the nozzle clockwise (Fig.7) Fig. 6 Fig Fit spray gun set to the machine body. Unscrew the fill cap, put pickup tube into tank through the fill hole. Screw the fill cap on (Fig.7) Put the spray gun to the holster (Fig.8) and tighten the fixing tape (Fig,9) Fig. 7 Fig 8 Fig 9 15

16 6. Fit nozzle to the telescopic tube Two different mouthpieces are included. Attach one of the nozzle too the telescope tube while you use the other one. Thereby the nozzle won t get easily lost. a. Screw the nozzle clockwise (Fig.10) on telescope tube. b. Fit the nozzle to telescope tube (Fig.11) Fig. 10 Fig Starting Push in the trigger (11) Operation 2. Stopping Release the trigger (11), keep the safety lock (12) in lock position when not in use 3. Adjust nozzle Twist the nozzle to get stream or spray functions. Maintenance Keep the safety switch in the lock position when not in use. Do not switch sprayer head between different types of chemicals without proper cleaning. Do not store liquids in the tank. Follow chemical manufacturer s directions for storage and disposal. Make sure sprayer cap, drain cap and measuring cap are tight and secure at all times Clean the filter periodically to guarantee good performance. Cleaning / Storage After use rinse out sprayer and tank with clean water. Run water through the sprayer for 30 seconds while pressing trigger. If necessary you may remove both nozzles for cleaning if clogged. Charge the battery 3-5 hours before storing. 16

17 During storage, charge the battery at least once every three months to protect it from damage. Store the tool in a dry, warm and secure place out of reach of children. Do not place any other objects on top of the machine. The machine must not be stored over 35ºC or under direct exposure to sunlight. Do not store the machine in places with static electricity. Recycling Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. This product contains a lithium-ion battery. Do not dispose of battery packs/ batteries into household waste, water or fire. Battery packs/batteries must be collected, recycled or disposed of in an environmentally friendly way. Please dispose of them properly at a public recycling Product specifications Item WS900Li Battery pack voltage DC 3.6V Battery pack capacity 1500 mah Battery type Lithium-ion Tank capacity 11 l. Max spraying distance 4 m Capacity (approx) 0,36 l/min Charger (adaptor) input AC 230V 50Hz Battery charging time 3-5 hour Sound pressure level 67dB(A) K=3dB(A) Sound power level 78dB(A) K=3dB(A) Vibration 2,1m/s 2 K=1,5m/s 2 Due to continuous product improvement, we reserve the right to change the product specification without prior notice. 17

18 CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate of conformity DK GB EU-importør EU-importer Texas Andreas Petersen A/S Erklærer herved at materiel Hereby certifies that the following Havesprøjte batteri Cordless garden sprayer WS900Li Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC Materiellet er udført i henhold til følgende standarder Conforms with the following standards EN :2009, EN :2000, EN 62233:2008 EN :2006, EN :1997+A1:2001 EN :2006, EN :1995+A1:2001+A2:2005 L WA : 78 db(a) L pa : 67 db(a) a h = 2,1 m/s 2 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 22 DK-5260 Odense S Responsible person for documentation Johnny Lolk Purchase Manager Verner Hansen Administrerende Direktør Managing Director

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual Golfvogn - Golftrolley G150 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2.

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual TSL 18 Li

DK Betjeningsvejledning GB User manual TSL 18 Li DK Betjeningsvejledning GB User manual TSL 18 Li Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedssymboler...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual EH 550

DK Betjeningsvejledning GB User manual EH 550 DK Betjeningsvejledning GB User manual EH 550 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 12.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedssymboler...

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual 2007/1 DK GB Betjeningsvejledning User manual Texas Garden 32 EL Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

DK Manual GB User manual BVC 2800

DK Manual GB User manual BVC 2800 DK Manual GB User manual BVC 2800 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indhold Sikkerhedsforskrifter... 3 Identifikation af

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

2008/1. El-Tex 1300. DK Betjeningsvejledning GB User Manual

2008/1. El-Tex 1300. DK Betjeningsvejledning GB User Manual 2008/1 DK Betjeningsvejledning GB User Manual У ция о а ации El-Tex 1300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Rotisserie kit & Kulring. Brugsvejledning. Rotisserie kit & Fire ring. Installation Manual. Modelnr. 10794. patent under behandling patent pending

Rotisserie kit & Kulring. Brugsvejledning. Rotisserie kit & Fire ring. Installation Manual. Modelnr. 10794. patent under behandling patent pending Rotisserie kit & Kulring Brugsvejledning Rotisserie kit & Fire ring Installation Manual Modelnr. 10794 patent under behandling patent pending Følg venligst denne samlevejledning og gem den til fremtidig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR STIGA SILENT EURO COLLECTOR 8-00-09 S SVENSKA 8 6 9.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... S SVENSKA 6.. 8. 9. 0. SVENSKA S. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner,

Læs mere

DK Manual GB User manual BVE 2600

DK Manual GB User manual BVE 2600 DK Manual GB User manual BVE 2600 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indhold Sikkerhedsforskrifter... 3 Identifikation af

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual ET 18 Li

DK Betjeningsvejledning GB User manual ET 18 Li DK Betjeningsvejledning GB User manual ET 18 Li Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 09.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedssymboler...

Læs mere

2006/1 ET 850-S. DK Betjeningsvejledning GB User Manual

2006/1 ET 850-S. DK Betjeningsvejledning GB User Manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User Manual ET 850-S Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3 Identifikation

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual ET 550

Betjeningsvejledning User manual ET 550 DK GB Betjeningsvejledning User manual ET 550 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Installationsvejledning til NoteCart Mini. Installation instructions for NoteCart Mini

Installationsvejledning til NoteCart Mini. Installation instructions for NoteCart Mini Installationsvejledning til NoteCart Mini Installation instructions for NoteCart Mini Indhold/Contents Installationsvejledning for NoteCart Mini...3 Installation instructions for NoteCart Mini...17 Dansk

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Betjeningsvejledning Instruction manual EKO 370 LI

Betjeningsvejledning Instruction manual EKO 370 LI DK GB Betjeningsvejledning Instruction manual EKO 370 LI Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 12.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse EKO 370LI...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual SH18Li

DK Betjeningsvejledning GB User manual SH18Li DK Betjeningsvejledning GB User manual SH18Li Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedssymboler...

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Betjeningsvejledning DK

Betjeningsvejledning DK Version 09.1 Betjeningsvejledning DK Auto Cleaner 688 Den intelligente støvsuger som kan bruges næsten overalt. Støvsugeren må kun bruges indendørs. Støvsugeren kan rengøre alle typer af gulve såsom træ,

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual Power Cart 120

DK Betjeningsvejledning GB User manual Power Cart 120 DK Betjeningsvejledning GB User manual Power Cart 120 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 09.3 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Sikkerhedsforskrifter Optimal arbejdstemperatur

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Copyright - Spiele Bad Rodach 2015

Copyright - Spiele Bad Rodach 2015 F, M I AV OG MUUH Copyright - Spiele Bad Rodach 2015 F, M I AV OG MUUH En samling af tre dyrespil for 2-4 unge bondemænd og -piger mellem 3 og 8 år. Spilidé: Edith Grein-Böttcher Illustration: Janina Görrissen

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual LME Tel

Betjeningsvejledning User manual LME Tel DK GB Betjeningsvejledning User manual LME 1100 Indholdsfortegnelse Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 - Original Odense brugsanvisning S - Denmark Version 15.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

Læs mere

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 1 Instruction Manual (GB) Operating manual & service instructions for wheel dolly type WD800 - Capacity 800kg. Important: Read and understand

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges

Floor Frame Kit CAUTION. Common: 6-ft x 4-ft. Interior Dimensions: 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in. Part Name QTY. Sharp Edges Floor Frame Kit Gulvrammekit FBSELP Assembly Manual Samlingsvejledning DA-01AV 10890 Common: 6-ft x 4-ft * Almindelig størrelse: 183 cm x 122 cm (6 fod x 4 fod) 6-ft 4-5/8-in x 3-ft 10-3/4-in * Indre dimensioner:

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual ES 300

DK Betjeningsvejledning GB User manual ES 300 DK Betjeningsvejledning GB User manual ES 300 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 09.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User Manual APW 110 APW 120E

DK Betjeningsvejledning GB User Manual APW 110 APW 120E DK Betjeningsvejledning GB User Manual APW 110 APW 120E SKAL OPBEVARES FROSTFRIT Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

GD / UZ 930 Operating Instructions

GD / UZ 930 Operating Instructions GD / UZ 930 Operating Instructions 107402584 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE)

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE) 1 Vigtigt! Denne betjeningsvejledning er en integreret del af dækmaskinen. Der må ikke tages kopi af denne betjeningsvejledning eller dele deraf uden tilladelse! Da den danner grundlag for forståelse og

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

GD 1000 Series Operating Instructions

GD 1000 Series Operating Instructions GD 1000 Series Operating Instructions 107402564 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E DK GB Betjeningsvejledning Instruction manual TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE MOTOROLIE FØR START! IMPORTANT! REMEMBER TO FILL WITH ENGINE OIL BEFORE START! Texas

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

Mini Reader BRUGSANVISNING. LPR - Livestock Pocket Reader. Rev 1.0

Mini Reader BRUGSANVISNING. LPR - Livestock Pocket Reader. Rev 1.0 Mini Reader LPR - Livestock Pocket Reader BRUGSANVISNING Rev 1.0 Beskrivelse Anvendelse Kom godt i gang Før læseren anvendes første gang, er det vigtigt at batteriet bliver fuldt opladet, som beskrevet

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual HTE HTE 620

DK Betjeningsvejledning GB User manual HTE HTE 620 DK Betjeningsvejledning GB User manual HTE 550 - HTE 620 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 15.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedssymboler...

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere