Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se de nyeste VH-billeder på facebook!"

Transkript

1 1

2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej Varde Telefon Hjemmeside Facebook Se de nyeste VH-billeder på facebook! Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen tilbage efter sommerferien! Og velkommen til alle nye elever! Jeg håber, at det bliver et spændende og udfordrende skoleår, hvor du vil tage udfordringerne op og gribe de muligheder, der kommer. Vores mål er at gøre dig fagligt dygtigere, men også gøre dig klogere på dig selv og den verden du er en del af så du skal være indstillet på at knokle og samtidig skal der være plads til at opleve og grine. Udover bøger og undervisning handler skolen også om nye kammerater og en masse spændende oplevelser blandt andet i form af foredrag, elevfester, museumsbesøg, fredagscaféer, morgensamlinger, studieture, biografture og måske har du selv et forslag til en ny aktivitet. Vi håber, at du vil være med til at gøre skolen til et rart og sjovt sted at være. Jeg ønsker dig et fantastisk skoleår og god arbejdslyst med studierne. Med venlig hilsen Bettina Mogensen Forstander

3 Indhold Campus Varde...4 Samværsregler...4 Brand...5 Studiekort... 5 Kantine...5 Lektionsplan...6 Generelle IT-regler...6 Brug af billeder til hjemmesiden, Facebook m.m...7 Konferencesystem...7 Ferieplan...8 Åbningstider...8 Skoleskema...9 Karaktergivning...9 Introduktionstur...10 Studierejser Temadage ID-DAG...12 Fælles Campus-aktivitetsdage...12 Elevråd og Festudvalg...12 Microsoft Outlook...13 Forældrekontakt...14 Mødepligt og BrugerWeb...14 Aflevering af opgaver og deltagelse i undervisningen...15 Afskrift og plagiat...16 Valgfag HHX...16 Oprykning og indstilling til eksamen HHX...17 Procedure og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af skolens samværsregler...18 Klage over afgørelse om iværksættelse af sanktioner ved overtrædelse af samværsregler og nægtet oprykning...19 Skolens ledelse...20 Skolens administration...20 Kantinen...20 Teknisk personale...21 Studievejledning...21 Time Out...21 Praktikservice...22 Studievalg Sydjylland...22 Statens Uddannelsesstøtte (SU)...22 Praktik i udlandet (PIU)...23 Ungdomskort til offentlig transport...23 IT...24 Elevplan...24 Studieplan HHX...24 Bogadministration...25 Frivilligt arbejde...25 Kontaktlærer HHX og EUD/HG...25 Forsikring...25 Fritidsarbejde...26 Cykler Knallerter Elevskabe Personale...27

4 Campus Varde Et rart og sjovt sted! Campus Varde er et spændende uddannelsesmiljø for unge og voksne. Her er et levende og inspirerende fællesskab for over 1200 elever og 150 ansatte, fordelt på en vifte af uddannelsesaktører: Varde Gymnasium og HF Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 10iCampus VUC Vest UU-Varde Varde Kommunes efteruddannelse Her møder elever og kursister de udfordringer, der gør dem dygtigere, og her får de et stort socialt netværk på tværs af de uddannelseslinjer, de hver især har valgt. Yderligere informationer om Campus Varde, herunder de fælles værdier for Campus, kan findes på skolens hjemmeside. Samværsregler På Campus gælder de almindelige regler for samvær og ordentlig optræden. Vi forudsætter, at de overordnede normer er alment kendt, men det kan være fornuftigt at være opmærksom på følgende: Don t forget! at have en hensynsfuld optræden at man ikke må være påvirket af eller indtage alkohol og andre rusmidler på skolen (ved caféer, fester og særlige arrangementer kan der gives dispensation til indtagelse af alkohol) at det ikke er tilladt at ryge på skolens område at undlade at indtage mad i undervisningslokalerne at sætte stole op efter klassens sidste lektion i lokalet og sikre, at der ikke ligger affald m.v. på borde og gulv at der er selvafrydning og stoleopsætning i kantine- og fællesområde 4

5 Brand I tilfælde af brand slås alarm via de røde bokse og brandvæsnet tilkaldes på 112. Når alarmen ringer, lyttes der til informationen over skolens varslingsanlæg. Du forholder dig roligt, forlader skolen og samles klassevis med dine kammerater på græsset bag p-pladsen. Elevatoren må IKKE benyttes ved en evt. brand. Nærmeste flugtvej er angivet med dette symbol: Studiekort Dit studiekort på Varde Handelsskole og Handelsgymnasium er elektronisk. Det eneste du skal bruge er din smartphone og dit Uni-Login: 1. Hent den gratis app STUDIZ 2. Opret studieprofil og upload billede 3. Så har du et studiekort og mulighed for studierabatter you Studiekortet er personligt du har ansvaret for brugen. Studiekortet anvendes i mange tilfælde som adgangsgivende dokumentation i forbindelse med skolens fester og arrangementer. Kantine Vi har et fælles kantinekøkken, som laver sund og billig mad til os alle. Kantinen har et kantinebrugerråd med repræsentanter for brugere, ansatte og ledelser fra alle Campus-institutionerne, som mødes én gang hvert semester for at drøfte sortiment, service, prisniveau m.m. 5

6 Lektionsplan Der bliver ikke ringet ind eller ud, men nedenstående lektionsplan følges: Modul Lektion Tidspunkt 1. modul 1. lektion lektion Formiddagspause 2. modul 3. lektion lektion Frokostpause 3. modul 5. lektion lektion Eftermiddagspause 1 4. modul 7. lektion lektion Eftermiddagspause 2 5. modul 9. lektion lektion Husk at orientere dig i Brugerweb! Generelle IT-regler Keep in mind! ;o) Det udleverede brugernavn og adgangskode må ikke overdrages eller udlånes til andre. Der må ikke installeres spil eller spilles på skolens computere. Der må kun benyttes og lagres programmer på skolens computere, som skolen har licens til. Du har selv ansvaret for at sikre dig mod datatab ved at gemme med passende mellemrum og ved at tage sikkerhedskopier af opgaver m.m. Overtrædelse af skolens regler og øvrig dansk lovgivning medfører sanktioner fra skolens side jf. den almindelige procedure og sanktioner. Herudover kan brugernavnet lukkes i en periode. Desuden henvises til skolens IT-regler, som du skal underskrive ved skolestart. 6

7 Brug af billeder til hjemmesiden, Facebook mm. Vi anvender billeder af elever fotograferet i skolens dagligdag i forskellige sammenhænge. Hvis ikke du ønsker billeder offentliggjort på skolens hjemmeside m.m., bedes du give besked herom på skolens kontor ved skolestart. Konferencesystem Skolen har et konferencesystem Fronter som bruges af alle brugere og ansatte på skolen samt særligt indbudte, som f.eks. en venskabs-klasse i en projektperiode. Har du adgang til Internettet, kan du bruge konferencesystemet via skolens hjemmeside. 7

8 Ferieplan Undervisningen i skoleåret 2015/2016 er tilrettelagt med følgende ferieplan: Skolestart Skoleåret starter mandag den 10. august 2015 Efterårsferie Mandag den 12. oktober Søndag den 18. oktober 2015 Juleferie Mandag den 21. december Søndag den 3. januar 2016 Vinterferie Mandag den 15. februar Søndag den 21. februar 2016 Påskeferie Mandag den 21. marts Mandag den 28. marts 2016 St. Bededag Fredag den 22. april 2016 Kr. Himmelfart Torsdag den 5. maj Fredag den 6. maj 2016 Pinse Mandag den 16. maj 2016 Sommerferie Mandag den 27. juni 2016 De nævnte dage er inklusive. Åbningstider Open! Open Skolen: Mandag-torsdag kl Fredag kl Administrationen: Mandag-fredag kl I forbindelse med større projekter og opgaveperioder kan skolen have udvidede åbningstider. 8

9 Skoleskema Check your Homework! Dit skoleskema bliver ændret flere gange i løbet af et skoleår. Herudover bliver det påvirket af en række ændringer eksempelvis ved læreres sygdom, videreuddannelse, prøver og rejser. Du har dagligt pligt til selv at holde dig ajour med skemaændringer i BrugerWeb, ligesom lektier m.v. fremgår her. Kontaktpersoner i administrationen: Lone Kolding Kristensen Marianne Christensen Karaktergivning For alle elever afgives der karakterer. 12! 10! EUD/HG Standpunktskarakteren er en bedømmelse af dine færdigheder i forhold til fagets og uddannelsens mål på det tidspunkt karakteren afgives. I fag, der afsluttes med eksamen, gives der standpunktskarakter i forhold til prøveformen. I fag, der ikke udtrækkes til eksamen, træder standpunktskarakteren i stedet for prøvekarakteren. HHX Dit faglige standpunkt evalueres ved brug af standpunktskarakterer, interne prøvekarakterer, afsluttende standpunktskarakterer og eksamenskarakterer. Faglæreren giver standpunktskarakterer, som led i den løbende evaluering. Efter hvert skoleår får du en standpunktskarakter i alle fag. Standpunktskarakteren er en bedømmelse af dit standpunkt i forhold til fagets mål, og den gives på baggrund af dine præstationer i løbet af året. Når et fag afsluttes, giver skolen en afsluttende standpunktskarakter. Den afsluttende standpunktskarakter, der gives for det højeste niveau, du følger faget på i uddannelsen, indgår på dit eksamensbevis. Læs mere om karaktergivning i evalueringsplanen for HHX, som findes på skolens hjemmeside. 9

10 Introduktionstur Alle førsteårsklasser tager normalt på en 1-3 dages tur for at lære hinanden godt at kende og for at få nogle oplevelser, der er relevante for den uddannelse, man lige er begyndt på. 10

11 Studierejser Studierejser er et spændende supplement til den daglige undervisning. Rejseaktivitet planlægges efter nærmere aftale med udgangspunkt i skolens rejsekoncept og rejseregler. Next stop? Alle HHX-klasser tager normalt på en studietur til udlandet i løbet af uddannelsen. Turen arrangeres af klassens lærere og elever i fællesskab i forhold til uddannelse og studieretning. Temadage Både på EUD, HG og HHX indgår der temadage, som sigter mod at give særlig lejlighed til at få en dybere forståelse for udvalgte emnekredse og evt. arbejde tværfagligt. Her kan være tale om arrangementer som virksomhedsbesøg, kulturnat, julemesser, innovationsmesse mm. 11

12 ID-DAG #1 #1 Der arrangeres hvert år ID-DAG for alle skolens elever, hvor klasserne klæder sig ud efter alle kunstens regler og deltager i indmarch, klassedyster og turneringer i henholdsvis fodbold og rundbold. Samme aften er der ID-FEST på skolen, hvor der er klassemiddag, fest og ikke mindst kåringer og præmier til dagens vindere. Fælles Campus-aktivitetsdage Der arrangeres forskellige Campus-aktivitetsdage i løbet af skoleåret, bl.a. et Campus-løb, hvor elever løber om kap med uret. Elevråd og Festudvalg Alle klasser vælger en repræsentant til elevrådet, som er elevernes talerør på skolen. Elevrådet hjælper med at løse forskellige spørgsmål og opgaver i forhold til den daglige undervisning og det sociale liv på skolen og står også for forskellige arrangementer. 12

13 Elevrådet er også repræsenteret i skolens bestyrelse og arbejdsmiljøudvalg. Ligeledes har elevrådet kontakt til LH, Landsorganisationen af Handelsskoleelever. Deltagelse i elevrådsmøder, herunder deltagelse i møder i faste råd i undervisningstiden sidestilles med deltagelse i undervisningen og registreres ikke som fravær. I skoleåret er Mia Tauchi fra hhx3b og Cecilie Ru Hansen fra hhx2c elevrådsformænd på VH. Festudvalget består af frivillige elever, der i fællesskab arrangerer en række sociale arrangementer for skolens elever som fx fredagscaféer mm. Elevrådskoordinator: Lone Kolding Kristensen Microsoft Outlook Outlook er skolens mailsystem. Her kan du sende/modtage post, finde beskeder og informationer fra dine lærere, administrationen m.m. You got mail! Du skal derfor dagligt tjekke din mail. Du kan evt. indstille din -konto til automatisk at videresende indgående meddelelser til en anden -konto, som du allerede benytter og tjekker dagligt. 13

14 Forældrekontakt Varde Handelsskole og Handelsgymnasium lægger vægt på god kommunikation. For forældre og elever afholdes et arrangement, hvor skolen vil præsentere lærere, fag og studie- eller uddannelsesretninger. For EUD og HHX-elever afholdes intro-samtaler, hvor det er muligt for forældre at deltage. For forældre til HHX1-elever indkaldes til forældrekonsultation i foråret, såfremt der er faglige eller andre forhold, der giver anledning hertil. Det er en del af det pædagogiske koncept på VH, at der holdes tæt kontakt til den enkelte elev. I tilfælde af, at der opstår problemer i forhold til fremmøde eller studieaktivitet, skal skolen inddrage forældrene, når eleven er under 18 år. Mødepligt og BrugerWeb Du har mødepligt til undervisningen. De fremmødte registreres i begyndelsen af hver lektion. Fremmøder du, efter at fraværsregistreringen er foretaget, har du ikke krav på at blive ført tilstedeværende. Skolen fører kontrol med dit fremmøde både i de enkelte fag og samlet. Alt fravær, uanset årsag, bliver registreret man kan således ikke få fri. Du skal give skolen besked om planlagt fravær, og i tilfælde af sygdom skal du ringe til skolen inden kl og afgive en sygemelding eller selv registrere det via BrugerWeb. Hvis du bliver nødt til at forlade skolen før skoledagens afslutning, giver du en af dine lærere besked. Det er dit ansvar at kontakte relevante faglærere for at orientere dig om det faglige indhold af undervisningen og så vidt muligt selvstændigt at få det samlet op. I BrugerWeb skal du herudover sørge for at få registreret oplysninger om dit fravær og årsagen til fraværet. Det er dit ansvar, at fraværsoplysningerne altid er ajourført. Ved længerevarende eller hyppig sygdom kan du blive bedt om at fremskaffe lægelig dokumentation for egen regning. Hvis du af andre grunde er nødt til at forsømme fra undervisningen, kan du også blive bedt om at aflevere dokumentation. 14

15 Du har løbende mulighed for at se det registrerede fravær i BrugerWeb. Såfremt det registrerede fravær ikke stemmer overens med din egen registrering, skal du hurtigst muligt gøre indsigelse mod det registrerede fravær til den relevante faglærer. Det er dit ansvar at påvise, hvilke konkrete undervisningsaktiviteter du uretmæssigt er blevet ført fraværende for. Faglæreren tager stilling til, hvorvidt der er sket en fejl og sørger for evt. rettelse. Aflevering af opgaver og deltagelse i undervisningen Du har ligeledes pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Dette er en forudsætning for at kunne gennemføre uddannelsen. Dette indebærer, at du rettidigt afleverer skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat deltager i terminsprøver, årsprøver og lignende deltager i ekskursioner mv. deltager i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde, praktik og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen Såfremt du på grund af specielle forhold ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan du efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter skolens konkrete vurdering. Du kan i den forbindelse blive bedt om lægelig dokumentation for egen regning, som dokumentation for fritagelsen. Du og dine forældre/værge vil i forbindelse med fritagelse blive skriftligt orienteret om mulige konsekvenser heraf. I forbindelse med evaluering og karaktergivning vil du blive orienteret om skolens registrering af din aktive deltagelse i undervisningen og aflevering af opgaver. Hvis en eller flere af dine lærere konstaterer, at du ikke deltager aktivt i undervisningen, anvendes den almindelige procedure og sanktionsmuligheder. 15

16 Afskrift og plagiat Du har pligt til at udarbejde dine skriftlige opgaver selvstændigt. Plagiat, dvs. en efterligning/afskrift fra en andens arbejde, under foregivende af at arbejdet er selvstændigt og originalt, tillades ikke. Et citat på få linier kan dog ikke komme i konflikt med gældende regler. Kilden, hvorfra et citat stammer, skal altid angives. Almindelige afleveringsopgaver Ved almindelige afleveringsopgaver, der indgår som grundlag ved karaktergivning i faget, giver faglæreren karakteren -3 ved konstateret plagiat i væsentlige dele af opgaven. Er det kun mindre dele af opgaven, der er afskrift, så vurderes opgaven alene på baggrund af de sider, der ikke er afskrift. Konstateres snyd eller forsøg på snyd ved terminsprøver, årsprøver o.lign., kan opgaven ikke bedømmes, og der gives karakteren -3. Såfremt en faglærer konstaterer, at en opgave er plagiat og karakteren -3 anvendes, orienteres uddannelseslederen og dine øvrige lærere. Forseelsen betragtes som en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. Derfor anvendes den almindelige procedure og sanktionsmuligheder. Opgaver der har relevans for eksamen Ved plagiat i hele eller væsentlige dele af opgaver, der skal bruges i relation til eksamen, kan du som hovedregel ikke indstilles til eksamen. Du får desuden en skriftlig advarsel, som kan medføre bortvisning fra skolen i resten af skoleåret, så du derfor skal gå om. Keep up the good work! Valgfag HHX Når du skal vælge valgfag i løbet af din uddannelse, skal du grundigt overveje, hvilke valgfag du bør vælge af hensyn til dit videre uddannelsesforløb. Når du vælger fag på højere niveauer end det obligatoriske fag, skal du samtidig overveje, om du fagligt kan magte faget ved en seriøs arbejdsindsats. 16

17 Skolen kan kun i helt særlige tilfælde med tungtvejende begrundelser tillade skift af valgfag senest en måned efter undervisningens start. Oprykning og indstilling til eksamen HHX Oprykning til næste klassetrin er betinget af, at du har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen og kan indstilles til eksamen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen dit standpunkt og udbytte af undervisningen. Du har krav på oprykning, når du har mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår, og du har aflagt de krævede prøver og afleveret de skriftlige opgaver, hvor der er ubetinget afleveringspligt. Hvis du har et lavere gennemsnit end 2,0, vurderes det i samråd med dine lærere, om du har haft et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Det vurderes, om du kan indstilles til eksamen, på baggrund af: om du har deltaget i undervisningen i tilstrækkeligt omfang om du har afleveret skriftlige opgaver i tilstrækkeligt omfang Såfremt du ikke kan indstilles til eksamen, kan du vælge at: tage skoleåret om, hvilket kræver godkendelse af skolens leder indstille dig til prøve som selvstuderende dvs. aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke afsluttende standpunktskarakterer, og afsluttende standpunktskarakterer fra tidligere år bortfalder. En betingelse for at gå til eksamen som selvstuderende er, at du har udarbejdet rapporter mv. i det omfang, som kræves efter reglerne om prøve i de enkelte fag Som hovedregel gælder, at såfremt din studieaktivitet efter skolens skøn er utilstrækkelig, vil skolen undlade at indstille dig til eksamen og i stedet tilbyde dig at gå året om. Efter skolens godkendelse kan du få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at du senest 5 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Indstilles du ikke til eksamen, meddeles dette skriftligt inden offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. 17

18 Procedure og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af skolens samværsregler Skolens procedurer gælder for et helt uddannelsesforløb. Dette indebærer, at skolens procedure ikke starter forfra ved hvert skoleårs begyndelse. Dog bortfalder en advarsel ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Det påhviler den enkelte faglærer eller kontaktlærer at reagere på din forsømmelsesprocent, manglende studieaktivitet eller afskrift/plagiat af opgaver over for dig, ligesom dine øvrige lærere orienteres. Du vil blive indkaldt til en registreret samtale hos kontaktlæreren. Den enkelte faglærer vil på HHX pålægge dig, at lave manglende afleveringer om torsdagen i 4. modul, hvor du har mødepligt. Alle elever behandles individuelt og skolens studievejleder inddrages efter behov. Såfremt samtalen ikke medfører en ændring af din adfærd, vil skolens studievejleder give dig en skriftlig påtale og om nødvendigt senere en skriftlig advarsel. Du kan ved samtalerne blive pålagt at deltage i skolens HG-lektiecafé for at forbedre dit faglige niveau og/eller få nedbragt dit fravær. Skolens uddannelsesleder og/eller forstander tager stilling til evt. yderligere sanktioner, der kan medføre, at du: udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter bliver bortvist fra skolen i en periode i indtil 10 skoledage på et skoleår (udelukkelsen registreres som fravær) skal aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år ikke bliver indstillet til eksamen i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Eksamen skal aflægges det følgende år, hvis skolen træffer beslutning om, at du oprykkes til næste klassetrin bliver udmeldt I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne straks iværksættes uden forudgående advarsel. 18

19 Er du under 18 år, sender vi tillige en kopi af påtaler og advarsler til dine forældre/ værge. En skriftlig advarsel sendes som anbefalet brev til dine forældre/værge. Du skal være opmærksom på, at tilsidesættelse af skolens samværsregler kan bringe din SU i fare, da det er en betingelse for at få SU, at du er studieaktiv. Skolen træffer afgørelse om, hvorvidt du er studieaktiv. Vurderer skolen, at du ikke er studieaktiv, herunder at du ikke vil kunne indhente det forsømte, bortfalder din ret til SU. Du vil kunne søge SU igen, når du skønnes studieaktiv. Skyldes den manglende studieaktivitet sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold, kan du få dispensation fra kravet om studieaktivitet og dermed bevare retten til SU. Klage over afgørelse om iværksættelse af sanktioner ved overtrædelse af samværsregler og nægtet oprykning Der er mulighed for at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en sanktion altså hvis du mener, at skolen ikke har fulgt de regler og love, der gælder for området. Såfremt du og/eller dine forældre/værge vil klage, skal dette gøres dette inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse. Klagen indgives skriftligt til skolen, der videresender klagen til Undervisnings ministeriet sammen med skolens egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, får klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar bliver medsendt til ministeriet. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre skolen eller ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom. 19

20 Skolens ledelse Ledelsen har til funktion at sikre, at rammerne for dit uddannelsesforløb er de bedst mulige. Ledelsen er: Forstander Bettina Mogensen Uddannelsesleder Ann Jakobsson Ledelsen prioriterer en åben dialog med alle elever du er derfor altid velkommen til at kontakte os. Skolens administration Administrationen varetager mange funktioner i forbindelse med din uddannelse. I administrationen finder du: Økonomichef Kim Lauridsen Lene Balje Marianne H. Christensen Lone Kolding Kristensen Elin Ladefoged Tove Laustsen Kantinen I kantinen kan du spise medbragt frokost eller købe et varieret udbud af lækre frokostretter, sodavand, kaffe, te, chokolade, is og slik. Kantinens personale består af: Kantineleder Tina Nørby Andersen Souschef Susanne Knudsen Mala Amithamogan Antoneta Balanescu Anette Eriksen Jane Nielsen Bon Appétit 20

21 Teknisk personale Det tekniske personale arbejder på at sikre, at de fysiske rammer på og omkring VH er i orden til enhver tid. Det tekniske personale består af: Teknisk servicechef Morten Rosendahl Kjeld Høj Larsen Hanne Hansen Margot Hviid Lone Kristensen Doris Madsen Tina Nielsen Karen Voss Bemærker du fejl eller mangler i undervisningslokalernes udstyr, bedes du stille udstyret uden for døren til lokalet, så vil det blive repareret. Du kan også kontakte den tekniske servicechef, der har kontor i lokale eller sende en mail til Studievejledning Skolens studievejleder har til opgave at vejlede og hjælpe dig med spørgsmål og problemer i forhold til din uddannelse. Studievejleder: Anne-Marie Geertsen Timeout Har du svært ved at få din hverdag og din uddannelse til at hænge sammen, eller har du brug for anden hjælp, uden at lærere eller andre elever behøver at vide noget, så kan du kontakte Susanne de Vries, som er tilknyttet Varde Kommune. Hun kan rådgive, vejlede, lytte og evt. hjælpe dig videre. Susanne kan kontaktes via sms se hendes kontortid på skolen og mobilnummer på de flyers, der er på opslagstavlen i din klasse. 21

22 Praktikservice Har du spørgsmål i forbindelse med at opnå en praktikplads, er du velkommen til at tale med praktikpladskonsulenten. Praktikpladskonsulenten vil også komme rundt og holde informationsmøder i relevante EUD og HG-klasser i løbet af skoleåret. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium er ansvarlig for godkendelsen af praktikpladser, og når du opnår en praktikplads, skal din ansættelse derfor godkendes af skolens praktikpladskonsulent. Praktikpladskonsulent: Elin Ladefoged, administrationen Studievalg Sydjylland Studievalg Sydjylland hjælper dig med information og vejledning om alle landets videregående uddannelser, efteruddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Hos Studievalg kan du blandt andet få et overblik over uddannelser, optagelsesregler, åben uddannelse og erhverv. Sonja Andreasen fra Studievalg Sydjylland holder i løbet af året flere oplæg og har træffetid på skolen. Du kan finde mere information på Statens uddannelsesstøtte (SU) SU-vejlederen har til opgave at hjælpe dig med at søge SU samt øvrige forhold i forbindelse hermed. For at få SU skal du være fyldt 18 år og være studieaktiv. Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år. Fylder du f.eks. 18 år i april måned, kan du få SU fra den 1. juli. Når du går på en ungdomsuddannelse (EUD/HG/HHX), er størrelsen af dit SU-stipendium afhængig af dine forældres indkomst. 22

23 Du skal søge SU via minsu på hvor du også kan læse mere om reglerne. For at få adgang skal du logge på med NemId som du kan bestille via hjemmesiden. Bestil koden i god tid, så du er sikker på, at du kan få din SU til tiden. SU-vejleder: Marianne H. Christensen, administrationen Praktik i udlandet (PIU) Som afgangselev fra VH har du gode muligheder for at få en praktikplads i udlandet. Du kan læse mere om ordningen på eller og hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til vores PIU-koordinatorer, som også afholder informationsmøder. PIU-koordinator EUD/HG: Carina Wolff PIU-koordinator HHX: Merete Østergaard Ungdomskort til offentlig transport Du kan søge rabat til offentlig transport via hvor du også kan læse mere om reglerne. For at få adgang skal du logge på med NemId, som du kan bestille via hjemmesiden. Kontaktperson: Tove Laustsen, administrationen 23

24 IT Har du problemer af teknisk art, eller opdager du en fejl eller et funktionssvigt, så henvend dig på skolens kontor. Elevplan Alle elever på EUD/HG har adgang til den elektroniske Elevplan som uddannelsesplan. Det giver dig mulighed for at have overblik over, hvor langt du er i dit uddannelsesforløb, hvilke krav, der stilles og for hurtig opfølgning, hvis du undervejs i uddannelsen skifter praktikønske. Alle elever på EUD/HG og HHX har mulighed for at se og udskrive deres egne karakterer, eksamensplan m.v. via Elevplan. Studieplan HHX What s the plan? Alle elever på HHX har adgang til Studieplan via skolens hjemmeside, der dokumenterer, hvordan undervisningen på de enkelte hold og i de enkelte fag er gennemført i fagene og på tværs af fagene. Studieplanen indeholder beskrivelser af de gennemførte undervisningsforløb og herunder benyttet litteratur og andet undervisningsmateriale. 24

25 Bogadministration Hver gang der udleveres en bog i undervisningen, skal der kvitteres på den udstedte bogliste. Alle udleverede bøger skal behandles godt og ansvarligt og er udelukkende til låns. Der opkræves et depositum for undervisningsmaterialer, der ikke kan genanvendes. Hvis du mister en bog i løbet af din uddannelse, har du pligt til at genanskaffe og betale for en ny, så du kan følge undervisningen. Vi anbefaler at skrive navn/klasse i de udleverede bøger. Kontaktperson: Tove Laustsen, administrationen Frivilligt arbejde På alle ungdomsuddannelser er der tilbud om at deltage i et forløb med frivilligt arbejde. Du kan læse mere om initiativet på Kontaktperson: Lone Kolding Kristensen, administrationen Good work! Kontaktlærer HHX og EUD/HG Hver elev har en kontaktlærer, som sørger for informationer fra skolen til klassen om arrangementer, eksamen mv. Kontaktlærerens opgave er at vejlede og støtte dig i uddannelsesforløbet og står til rådighed, hvis du har problemer, spørgsmål eller ideer, der vedrører din og/eller klassens trivsel. Forsikring Skolen har ikke mulighed for at tegne forsikringer, der dækker i tilfælde af tyveri eller ulykke. Ophold på skolen er dit eget ansvar, og du må derfor aldrig efterlade penge, computer eller andre værdigenstande uden opsyn! Din egen eller din families forsikring kan i visse tilfælde dække, men det skal du selv undersøge. 25

26 Fritidsarbejde Mange elever har en eller anden form for fritidsarbejde som naturligvis skal tilpasses skolearbejdet. Du skal være opmærksom på, at der i løbet af skoleåret kan forekomme skemaændringer med kort varsel, der også kan ændre skoledagens sluttidspunkt. Sørg for en rimelig balance i din hverdag. Cykler Placeres i cykelkælderen eller de udendørs cykelstativer. Knallerter Placeres på det særligt afmærkede område på p-pladsen. Elevskabe Alle elever får ved skolestart tildelt et elevskab til opbevaring af private ejendele. Har du problemer med at åbne skabet med kode, så kontakt Morten Rosendahl, skolens tekniske servicechef. 26

27 Personale - Ledelse Ann Jakobsson Uddannelsesleder Bettina Mogensen Forstander 27

28 Personale - Administration & IT Elin Ladefoged Overassistent Lene Balje Overassistent Lone Kolding Kristensen Overassistent Marianne H. Christensen Overassistent Tove Laustsen Overassistent Kim Lauridsen Økonomichef 28

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Elevhåndbog 2012 / 2013

Elevhåndbog 2012 / 2013 Elevhåndbog 2012 / 2013 En del af Varde Handelssko Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon: 75 22 23 22 Hjemmeside: www.vardehs.dk E-mail: vardehs@vardehs.dk Velkommen på

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

2017/2018 EUD/ EUX. facebook.com/vardehs facebook.com/eudeuxvarde

2017/2018 EUD/ EUX. facebook.com/vardehs facebook.com/eudeuxvarde 2017/2018 EUD/ EUX facebook.com/vardehs facebook.com/eudeuxvarde Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen 1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER 2017 2018 TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE-

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010.

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen.

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf.

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. HG - Velkommen 2014-15 Vordingborg Gem dette hæfte - du får brug for det zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære nye hg-elever Velkommen til Handelsskolernes

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da, du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret november 2016 Opdateret november 2016 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM Ahorn Allé Ringsted Tlf zbc.

PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM Ahorn Allé Ringsted Tlf zbc. PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM 2016-17 Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 zbc.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens adresse, telefon m.v... 3 Skolens ledelse...

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere