Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se de nyeste VH-billeder på facebook!"

Transkript

1 1

2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej Varde Telefon Hjemmeside Facebook Se de nyeste VH-billeder på facebook! Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen tilbage efter sommerferien! Og velkommen til alle nye elever! Jeg håber, at det bliver et spændende og udfordrende skoleår, hvor du vil tage udfordringerne op og gribe de muligheder, der kommer. Vores mål er at gøre dig fagligt dygtigere, men også gøre dig klogere på dig selv og den verden du er en del af så du skal være indstillet på at knokle og samtidig skal der være plads til at opleve og grine. Udover bøger og undervisning handler skolen også om nye kammerater og en masse spændende oplevelser blandt andet i form af foredrag, elevfester, museumsbesøg, fredagscaféer, morgensamlinger, studieture, biografture og måske har du selv et forslag til en ny aktivitet. Vi håber, at du vil være med til at gøre skolen til et rart og sjovt sted at være. Jeg ønsker dig et fantastisk skoleår og god arbejdslyst med studierne. Med venlig hilsen Bettina Mogensen Forstander

3 Indhold Campus Varde...4 Samværsregler...4 Brand...5 Studiekort... 5 Kantine...5 Lektionsplan...6 Generelle IT-regler...6 Brug af billeder til hjemmesiden, Facebook m.m...7 Konferencesystem...7 Ferieplan...8 Åbningstider...8 Skoleskema...9 Karaktergivning...9 Introduktionstur...10 Studierejser Temadage ID-DAG...12 Fælles Campus-aktivitetsdage...12 Elevråd og Festudvalg...12 Microsoft Outlook...13 Forældrekontakt...14 Mødepligt og BrugerWeb...14 Aflevering af opgaver og deltagelse i undervisningen...15 Afskrift og plagiat...16 Valgfag HHX...16 Oprykning og indstilling til eksamen HHX...17 Procedure og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af skolens samværsregler...18 Klage over afgørelse om iværksættelse af sanktioner ved overtrædelse af samværsregler og nægtet oprykning...19 Skolens ledelse...20 Skolens administration...20 Kantinen...20 Teknisk personale...21 Studievejledning...21 Time Out...21 Praktikservice...22 Studievalg Sydjylland...22 Statens Uddannelsesstøtte (SU)...22 Praktik i udlandet (PIU)...23 Ungdomskort til offentlig transport...23 IT...24 Elevplan...24 Studieplan HHX...24 Bogadministration...25 Frivilligt arbejde...25 Kontaktlærer HHX og EUD/HG...25 Forsikring...25 Fritidsarbejde...26 Cykler Knallerter Elevskabe Personale...27

4 Campus Varde Et rart og sjovt sted! Campus Varde er et spændende uddannelsesmiljø for unge og voksne. Her er et levende og inspirerende fællesskab for over 1200 elever og 150 ansatte, fordelt på en vifte af uddannelsesaktører: Varde Gymnasium og HF Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 10iCampus VUC Vest UU-Varde Varde Kommunes efteruddannelse Her møder elever og kursister de udfordringer, der gør dem dygtigere, og her får de et stort socialt netværk på tværs af de uddannelseslinjer, de hver især har valgt. Yderligere informationer om Campus Varde, herunder de fælles værdier for Campus, kan findes på skolens hjemmeside. Samværsregler På Campus gælder de almindelige regler for samvær og ordentlig optræden. Vi forudsætter, at de overordnede normer er alment kendt, men det kan være fornuftigt at være opmærksom på følgende: Don t forget! at have en hensynsfuld optræden at man ikke må være påvirket af eller indtage alkohol og andre rusmidler på skolen (ved caféer, fester og særlige arrangementer kan der gives dispensation til indtagelse af alkohol) at det ikke er tilladt at ryge på skolens område at undlade at indtage mad i undervisningslokalerne at sætte stole op efter klassens sidste lektion i lokalet og sikre, at der ikke ligger affald m.v. på borde og gulv at der er selvafrydning og stoleopsætning i kantine- og fællesområde 4

5 Brand I tilfælde af brand slås alarm via de røde bokse og brandvæsnet tilkaldes på 112. Når alarmen ringer, lyttes der til informationen over skolens varslingsanlæg. Du forholder dig roligt, forlader skolen og samles klassevis med dine kammerater på græsset bag p-pladsen. Elevatoren må IKKE benyttes ved en evt. brand. Nærmeste flugtvej er angivet med dette symbol: Studiekort Dit studiekort på Varde Handelsskole og Handelsgymnasium er elektronisk. Det eneste du skal bruge er din smartphone og dit Uni-Login: 1. Hent den gratis app STUDIZ 2. Opret studieprofil og upload billede 3. Så har du et studiekort og mulighed for studierabatter you Studiekortet er personligt du har ansvaret for brugen. Studiekortet anvendes i mange tilfælde som adgangsgivende dokumentation i forbindelse med skolens fester og arrangementer. Kantine Vi har et fælles kantinekøkken, som laver sund og billig mad til os alle. Kantinen har et kantinebrugerråd med repræsentanter for brugere, ansatte og ledelser fra alle Campus-institutionerne, som mødes én gang hvert semester for at drøfte sortiment, service, prisniveau m.m. 5

6 Lektionsplan Der bliver ikke ringet ind eller ud, men nedenstående lektionsplan følges: Modul Lektion Tidspunkt 1. modul 1. lektion lektion Formiddagspause 2. modul 3. lektion lektion Frokostpause 3. modul 5. lektion lektion Eftermiddagspause 1 4. modul 7. lektion lektion Eftermiddagspause 2 5. modul 9. lektion lektion Husk at orientere dig i Brugerweb! Generelle IT-regler Keep in mind! ;o) Det udleverede brugernavn og adgangskode må ikke overdrages eller udlånes til andre. Der må ikke installeres spil eller spilles på skolens computere. Der må kun benyttes og lagres programmer på skolens computere, som skolen har licens til. Du har selv ansvaret for at sikre dig mod datatab ved at gemme med passende mellemrum og ved at tage sikkerhedskopier af opgaver m.m. Overtrædelse af skolens regler og øvrig dansk lovgivning medfører sanktioner fra skolens side jf. den almindelige procedure og sanktioner. Herudover kan brugernavnet lukkes i en periode. Desuden henvises til skolens IT-regler, som du skal underskrive ved skolestart. 6

7 Brug af billeder til hjemmesiden, Facebook mm. Vi anvender billeder af elever fotograferet i skolens dagligdag i forskellige sammenhænge. Hvis ikke du ønsker billeder offentliggjort på skolens hjemmeside m.m., bedes du give besked herom på skolens kontor ved skolestart. Konferencesystem Skolen har et konferencesystem Fronter som bruges af alle brugere og ansatte på skolen samt særligt indbudte, som f.eks. en venskabs-klasse i en projektperiode. Har du adgang til Internettet, kan du bruge konferencesystemet via skolens hjemmeside. 7

8 Ferieplan Undervisningen i skoleåret 2015/2016 er tilrettelagt med følgende ferieplan: Skolestart Skoleåret starter mandag den 10. august 2015 Efterårsferie Mandag den 12. oktober Søndag den 18. oktober 2015 Juleferie Mandag den 21. december Søndag den 3. januar 2016 Vinterferie Mandag den 15. februar Søndag den 21. februar 2016 Påskeferie Mandag den 21. marts Mandag den 28. marts 2016 St. Bededag Fredag den 22. april 2016 Kr. Himmelfart Torsdag den 5. maj Fredag den 6. maj 2016 Pinse Mandag den 16. maj 2016 Sommerferie Mandag den 27. juni 2016 De nævnte dage er inklusive. Åbningstider Open! Open Skolen: Mandag-torsdag kl Fredag kl Administrationen: Mandag-fredag kl I forbindelse med større projekter og opgaveperioder kan skolen have udvidede åbningstider. 8

9 Skoleskema Check your Homework! Dit skoleskema bliver ændret flere gange i løbet af et skoleår. Herudover bliver det påvirket af en række ændringer eksempelvis ved læreres sygdom, videreuddannelse, prøver og rejser. Du har dagligt pligt til selv at holde dig ajour med skemaændringer i BrugerWeb, ligesom lektier m.v. fremgår her. Kontaktpersoner i administrationen: Lone Kolding Kristensen Marianne Christensen Karaktergivning For alle elever afgives der karakterer. 12! 10! EUD/HG Standpunktskarakteren er en bedømmelse af dine færdigheder i forhold til fagets og uddannelsens mål på det tidspunkt karakteren afgives. I fag, der afsluttes med eksamen, gives der standpunktskarakter i forhold til prøveformen. I fag, der ikke udtrækkes til eksamen, træder standpunktskarakteren i stedet for prøvekarakteren. HHX Dit faglige standpunkt evalueres ved brug af standpunktskarakterer, interne prøvekarakterer, afsluttende standpunktskarakterer og eksamenskarakterer. Faglæreren giver standpunktskarakterer, som led i den løbende evaluering. Efter hvert skoleår får du en standpunktskarakter i alle fag. Standpunktskarakteren er en bedømmelse af dit standpunkt i forhold til fagets mål, og den gives på baggrund af dine præstationer i løbet af året. Når et fag afsluttes, giver skolen en afsluttende standpunktskarakter. Den afsluttende standpunktskarakter, der gives for det højeste niveau, du følger faget på i uddannelsen, indgår på dit eksamensbevis. Læs mere om karaktergivning i evalueringsplanen for HHX, som findes på skolens hjemmeside. 9

10 Introduktionstur Alle førsteårsklasser tager normalt på en 1-3 dages tur for at lære hinanden godt at kende og for at få nogle oplevelser, der er relevante for den uddannelse, man lige er begyndt på. 10

11 Studierejser Studierejser er et spændende supplement til den daglige undervisning. Rejseaktivitet planlægges efter nærmere aftale med udgangspunkt i skolens rejsekoncept og rejseregler. Next stop? Alle HHX-klasser tager normalt på en studietur til udlandet i løbet af uddannelsen. Turen arrangeres af klassens lærere og elever i fællesskab i forhold til uddannelse og studieretning. Temadage Både på EUD, HG og HHX indgår der temadage, som sigter mod at give særlig lejlighed til at få en dybere forståelse for udvalgte emnekredse og evt. arbejde tværfagligt. Her kan være tale om arrangementer som virksomhedsbesøg, kulturnat, julemesser, innovationsmesse mm. 11

12 ID-DAG #1 #1 Der arrangeres hvert år ID-DAG for alle skolens elever, hvor klasserne klæder sig ud efter alle kunstens regler og deltager i indmarch, klassedyster og turneringer i henholdsvis fodbold og rundbold. Samme aften er der ID-FEST på skolen, hvor der er klassemiddag, fest og ikke mindst kåringer og præmier til dagens vindere. Fælles Campus-aktivitetsdage Der arrangeres forskellige Campus-aktivitetsdage i løbet af skoleåret, bl.a. et Campus-løb, hvor elever løber om kap med uret. Elevråd og Festudvalg Alle klasser vælger en repræsentant til elevrådet, som er elevernes talerør på skolen. Elevrådet hjælper med at løse forskellige spørgsmål og opgaver i forhold til den daglige undervisning og det sociale liv på skolen og står også for forskellige arrangementer. 12

13 Elevrådet er også repræsenteret i skolens bestyrelse og arbejdsmiljøudvalg. Ligeledes har elevrådet kontakt til LH, Landsorganisationen af Handelsskoleelever. Deltagelse i elevrådsmøder, herunder deltagelse i møder i faste råd i undervisningstiden sidestilles med deltagelse i undervisningen og registreres ikke som fravær. I skoleåret er Mia Tauchi fra hhx3b og Cecilie Ru Hansen fra hhx2c elevrådsformænd på VH. Festudvalget består af frivillige elever, der i fællesskab arrangerer en række sociale arrangementer for skolens elever som fx fredagscaféer mm. Elevrådskoordinator: Lone Kolding Kristensen Microsoft Outlook Outlook er skolens mailsystem. Her kan du sende/modtage post, finde beskeder og informationer fra dine lærere, administrationen m.m. You got mail! Du skal derfor dagligt tjekke din mail. Du kan evt. indstille din -konto til automatisk at videresende indgående meddelelser til en anden -konto, som du allerede benytter og tjekker dagligt. 13

14 Forældrekontakt Varde Handelsskole og Handelsgymnasium lægger vægt på god kommunikation. For forældre og elever afholdes et arrangement, hvor skolen vil præsentere lærere, fag og studie- eller uddannelsesretninger. For EUD og HHX-elever afholdes intro-samtaler, hvor det er muligt for forældre at deltage. For forældre til HHX1-elever indkaldes til forældrekonsultation i foråret, såfremt der er faglige eller andre forhold, der giver anledning hertil. Det er en del af det pædagogiske koncept på VH, at der holdes tæt kontakt til den enkelte elev. I tilfælde af, at der opstår problemer i forhold til fremmøde eller studieaktivitet, skal skolen inddrage forældrene, når eleven er under 18 år. Mødepligt og BrugerWeb Du har mødepligt til undervisningen. De fremmødte registreres i begyndelsen af hver lektion. Fremmøder du, efter at fraværsregistreringen er foretaget, har du ikke krav på at blive ført tilstedeværende. Skolen fører kontrol med dit fremmøde både i de enkelte fag og samlet. Alt fravær, uanset årsag, bliver registreret man kan således ikke få fri. Du skal give skolen besked om planlagt fravær, og i tilfælde af sygdom skal du ringe til skolen inden kl og afgive en sygemelding eller selv registrere det via BrugerWeb. Hvis du bliver nødt til at forlade skolen før skoledagens afslutning, giver du en af dine lærere besked. Det er dit ansvar at kontakte relevante faglærere for at orientere dig om det faglige indhold af undervisningen og så vidt muligt selvstændigt at få det samlet op. I BrugerWeb skal du herudover sørge for at få registreret oplysninger om dit fravær og årsagen til fraværet. Det er dit ansvar, at fraværsoplysningerne altid er ajourført. Ved længerevarende eller hyppig sygdom kan du blive bedt om at fremskaffe lægelig dokumentation for egen regning. Hvis du af andre grunde er nødt til at forsømme fra undervisningen, kan du også blive bedt om at aflevere dokumentation. 14

15 Du har løbende mulighed for at se det registrerede fravær i BrugerWeb. Såfremt det registrerede fravær ikke stemmer overens med din egen registrering, skal du hurtigst muligt gøre indsigelse mod det registrerede fravær til den relevante faglærer. Det er dit ansvar at påvise, hvilke konkrete undervisningsaktiviteter du uretmæssigt er blevet ført fraværende for. Faglæreren tager stilling til, hvorvidt der er sket en fejl og sørger for evt. rettelse. Aflevering af opgaver og deltagelse i undervisningen Du har ligeledes pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Dette er en forudsætning for at kunne gennemføre uddannelsen. Dette indebærer, at du rettidigt afleverer skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat deltager i terminsprøver, årsprøver og lignende deltager i ekskursioner mv. deltager i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde, praktik og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen Såfremt du på grund af specielle forhold ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan du efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter skolens konkrete vurdering. Du kan i den forbindelse blive bedt om lægelig dokumentation for egen regning, som dokumentation for fritagelsen. Du og dine forældre/værge vil i forbindelse med fritagelse blive skriftligt orienteret om mulige konsekvenser heraf. I forbindelse med evaluering og karaktergivning vil du blive orienteret om skolens registrering af din aktive deltagelse i undervisningen og aflevering af opgaver. Hvis en eller flere af dine lærere konstaterer, at du ikke deltager aktivt i undervisningen, anvendes den almindelige procedure og sanktionsmuligheder. 15

16 Afskrift og plagiat Du har pligt til at udarbejde dine skriftlige opgaver selvstændigt. Plagiat, dvs. en efterligning/afskrift fra en andens arbejde, under foregivende af at arbejdet er selvstændigt og originalt, tillades ikke. Et citat på få linier kan dog ikke komme i konflikt med gældende regler. Kilden, hvorfra et citat stammer, skal altid angives. Almindelige afleveringsopgaver Ved almindelige afleveringsopgaver, der indgår som grundlag ved karaktergivning i faget, giver faglæreren karakteren -3 ved konstateret plagiat i væsentlige dele af opgaven. Er det kun mindre dele af opgaven, der er afskrift, så vurderes opgaven alene på baggrund af de sider, der ikke er afskrift. Konstateres snyd eller forsøg på snyd ved terminsprøver, årsprøver o.lign., kan opgaven ikke bedømmes, og der gives karakteren -3. Såfremt en faglærer konstaterer, at en opgave er plagiat og karakteren -3 anvendes, orienteres uddannelseslederen og dine øvrige lærere. Forseelsen betragtes som en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. Derfor anvendes den almindelige procedure og sanktionsmuligheder. Opgaver der har relevans for eksamen Ved plagiat i hele eller væsentlige dele af opgaver, der skal bruges i relation til eksamen, kan du som hovedregel ikke indstilles til eksamen. Du får desuden en skriftlig advarsel, som kan medføre bortvisning fra skolen i resten af skoleåret, så du derfor skal gå om. Keep up the good work! Valgfag HHX Når du skal vælge valgfag i løbet af din uddannelse, skal du grundigt overveje, hvilke valgfag du bør vælge af hensyn til dit videre uddannelsesforløb. Når du vælger fag på højere niveauer end det obligatoriske fag, skal du samtidig overveje, om du fagligt kan magte faget ved en seriøs arbejdsindsats. 16

17 Skolen kan kun i helt særlige tilfælde med tungtvejende begrundelser tillade skift af valgfag senest en måned efter undervisningens start. Oprykning og indstilling til eksamen HHX Oprykning til næste klassetrin er betinget af, at du har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen og kan indstilles til eksamen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen dit standpunkt og udbytte af undervisningen. Du har krav på oprykning, når du har mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår, og du har aflagt de krævede prøver og afleveret de skriftlige opgaver, hvor der er ubetinget afleveringspligt. Hvis du har et lavere gennemsnit end 2,0, vurderes det i samråd med dine lærere, om du har haft et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Det vurderes, om du kan indstilles til eksamen, på baggrund af: om du har deltaget i undervisningen i tilstrækkeligt omfang om du har afleveret skriftlige opgaver i tilstrækkeligt omfang Såfremt du ikke kan indstilles til eksamen, kan du vælge at: tage skoleåret om, hvilket kræver godkendelse af skolens leder indstille dig til prøve som selvstuderende dvs. aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke afsluttende standpunktskarakterer, og afsluttende standpunktskarakterer fra tidligere år bortfalder. En betingelse for at gå til eksamen som selvstuderende er, at du har udarbejdet rapporter mv. i det omfang, som kræves efter reglerne om prøve i de enkelte fag Som hovedregel gælder, at såfremt din studieaktivitet efter skolens skøn er utilstrækkelig, vil skolen undlade at indstille dig til eksamen og i stedet tilbyde dig at gå året om. Efter skolens godkendelse kan du få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at du senest 5 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Indstilles du ikke til eksamen, meddeles dette skriftligt inden offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. 17

18 Procedure og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af skolens samværsregler Skolens procedurer gælder for et helt uddannelsesforløb. Dette indebærer, at skolens procedure ikke starter forfra ved hvert skoleårs begyndelse. Dog bortfalder en advarsel ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Det påhviler den enkelte faglærer eller kontaktlærer at reagere på din forsømmelsesprocent, manglende studieaktivitet eller afskrift/plagiat af opgaver over for dig, ligesom dine øvrige lærere orienteres. Du vil blive indkaldt til en registreret samtale hos kontaktlæreren. Den enkelte faglærer vil på HHX pålægge dig, at lave manglende afleveringer om torsdagen i 4. modul, hvor du har mødepligt. Alle elever behandles individuelt og skolens studievejleder inddrages efter behov. Såfremt samtalen ikke medfører en ændring af din adfærd, vil skolens studievejleder give dig en skriftlig påtale og om nødvendigt senere en skriftlig advarsel. Du kan ved samtalerne blive pålagt at deltage i skolens HG-lektiecafé for at forbedre dit faglige niveau og/eller få nedbragt dit fravær. Skolens uddannelsesleder og/eller forstander tager stilling til evt. yderligere sanktioner, der kan medføre, at du: udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter bliver bortvist fra skolen i en periode i indtil 10 skoledage på et skoleår (udelukkelsen registreres som fravær) skal aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år ikke bliver indstillet til eksamen i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Eksamen skal aflægges det følgende år, hvis skolen træffer beslutning om, at du oprykkes til næste klassetrin bliver udmeldt I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne straks iværksættes uden forudgående advarsel. 18

19 Er du under 18 år, sender vi tillige en kopi af påtaler og advarsler til dine forældre/ værge. En skriftlig advarsel sendes som anbefalet brev til dine forældre/værge. Du skal være opmærksom på, at tilsidesættelse af skolens samværsregler kan bringe din SU i fare, da det er en betingelse for at få SU, at du er studieaktiv. Skolen træffer afgørelse om, hvorvidt du er studieaktiv. Vurderer skolen, at du ikke er studieaktiv, herunder at du ikke vil kunne indhente det forsømte, bortfalder din ret til SU. Du vil kunne søge SU igen, når du skønnes studieaktiv. Skyldes den manglende studieaktivitet sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold, kan du få dispensation fra kravet om studieaktivitet og dermed bevare retten til SU. Klage over afgørelse om iværksættelse af sanktioner ved overtrædelse af samværsregler og nægtet oprykning Der er mulighed for at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en sanktion altså hvis du mener, at skolen ikke har fulgt de regler og love, der gælder for området. Såfremt du og/eller dine forældre/værge vil klage, skal dette gøres dette inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse. Klagen indgives skriftligt til skolen, der videresender klagen til Undervisnings ministeriet sammen med skolens egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, får klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar bliver medsendt til ministeriet. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre skolen eller ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom. 19

20 Skolens ledelse Ledelsen har til funktion at sikre, at rammerne for dit uddannelsesforløb er de bedst mulige. Ledelsen er: Forstander Bettina Mogensen Uddannelsesleder Ann Jakobsson Ledelsen prioriterer en åben dialog med alle elever du er derfor altid velkommen til at kontakte os. Skolens administration Administrationen varetager mange funktioner i forbindelse med din uddannelse. I administrationen finder du: Økonomichef Kim Lauridsen Lene Balje Marianne H. Christensen Lone Kolding Kristensen Elin Ladefoged Tove Laustsen Kantinen I kantinen kan du spise medbragt frokost eller købe et varieret udbud af lækre frokostretter, sodavand, kaffe, te, chokolade, is og slik. Kantinens personale består af: Kantineleder Tina Nørby Andersen Souschef Susanne Knudsen Mala Amithamogan Antoneta Balanescu Anette Eriksen Jane Nielsen Bon Appétit 20

21 Teknisk personale Det tekniske personale arbejder på at sikre, at de fysiske rammer på og omkring VH er i orden til enhver tid. Det tekniske personale består af: Teknisk servicechef Morten Rosendahl Kjeld Høj Larsen Hanne Hansen Margot Hviid Lone Kristensen Doris Madsen Tina Nielsen Karen Voss Bemærker du fejl eller mangler i undervisningslokalernes udstyr, bedes du stille udstyret uden for døren til lokalet, så vil det blive repareret. Du kan også kontakte den tekniske servicechef, der har kontor i lokale eller sende en mail til Studievejledning Skolens studievejleder har til opgave at vejlede og hjælpe dig med spørgsmål og problemer i forhold til din uddannelse. Studievejleder: Anne-Marie Geertsen Timeout Har du svært ved at få din hverdag og din uddannelse til at hænge sammen, eller har du brug for anden hjælp, uden at lærere eller andre elever behøver at vide noget, så kan du kontakte Susanne de Vries, som er tilknyttet Varde Kommune. Hun kan rådgive, vejlede, lytte og evt. hjælpe dig videre. Susanne kan kontaktes via sms se hendes kontortid på skolen og mobilnummer på de flyers, der er på opslagstavlen i din klasse. 21

22 Praktikservice Har du spørgsmål i forbindelse med at opnå en praktikplads, er du velkommen til at tale med praktikpladskonsulenten. Praktikpladskonsulenten vil også komme rundt og holde informationsmøder i relevante EUD og HG-klasser i løbet af skoleåret. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium er ansvarlig for godkendelsen af praktikpladser, og når du opnår en praktikplads, skal din ansættelse derfor godkendes af skolens praktikpladskonsulent. Praktikpladskonsulent: Elin Ladefoged, administrationen Studievalg Sydjylland Studievalg Sydjylland hjælper dig med information og vejledning om alle landets videregående uddannelser, efteruddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Hos Studievalg kan du blandt andet få et overblik over uddannelser, optagelsesregler, åben uddannelse og erhverv. Sonja Andreasen fra Studievalg Sydjylland holder i løbet af året flere oplæg og har træffetid på skolen. Du kan finde mere information på Statens uddannelsesstøtte (SU) SU-vejlederen har til opgave at hjælpe dig med at søge SU samt øvrige forhold i forbindelse hermed. For at få SU skal du være fyldt 18 år og være studieaktiv. Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år. Fylder du f.eks. 18 år i april måned, kan du få SU fra den 1. juli. Når du går på en ungdomsuddannelse (EUD/HG/HHX), er størrelsen af dit SU-stipendium afhængig af dine forældres indkomst. 22

23 Du skal søge SU via minsu på hvor du også kan læse mere om reglerne. For at få adgang skal du logge på med NemId som du kan bestille via hjemmesiden. Bestil koden i god tid, så du er sikker på, at du kan få din SU til tiden. SU-vejleder: Marianne H. Christensen, administrationen Praktik i udlandet (PIU) Som afgangselev fra VH har du gode muligheder for at få en praktikplads i udlandet. Du kan læse mere om ordningen på eller og hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til vores PIU-koordinatorer, som også afholder informationsmøder. PIU-koordinator EUD/HG: Carina Wolff PIU-koordinator HHX: Merete Østergaard Ungdomskort til offentlig transport Du kan søge rabat til offentlig transport via hvor du også kan læse mere om reglerne. For at få adgang skal du logge på med NemId, som du kan bestille via hjemmesiden. Kontaktperson: Tove Laustsen, administrationen 23

24 IT Har du problemer af teknisk art, eller opdager du en fejl eller et funktionssvigt, så henvend dig på skolens kontor. Elevplan Alle elever på EUD/HG har adgang til den elektroniske Elevplan som uddannelsesplan. Det giver dig mulighed for at have overblik over, hvor langt du er i dit uddannelsesforløb, hvilke krav, der stilles og for hurtig opfølgning, hvis du undervejs i uddannelsen skifter praktikønske. Alle elever på EUD/HG og HHX har mulighed for at se og udskrive deres egne karakterer, eksamensplan m.v. via Elevplan. Studieplan HHX What s the plan? Alle elever på HHX har adgang til Studieplan via skolens hjemmeside, der dokumenterer, hvordan undervisningen på de enkelte hold og i de enkelte fag er gennemført i fagene og på tværs af fagene. Studieplanen indeholder beskrivelser af de gennemførte undervisningsforløb og herunder benyttet litteratur og andet undervisningsmateriale. 24

25 Bogadministration Hver gang der udleveres en bog i undervisningen, skal der kvitteres på den udstedte bogliste. Alle udleverede bøger skal behandles godt og ansvarligt og er udelukkende til låns. Der opkræves et depositum for undervisningsmaterialer, der ikke kan genanvendes. Hvis du mister en bog i løbet af din uddannelse, har du pligt til at genanskaffe og betale for en ny, så du kan følge undervisningen. Vi anbefaler at skrive navn/klasse i de udleverede bøger. Kontaktperson: Tove Laustsen, administrationen Frivilligt arbejde På alle ungdomsuddannelser er der tilbud om at deltage i et forløb med frivilligt arbejde. Du kan læse mere om initiativet på Kontaktperson: Lone Kolding Kristensen, administrationen Good work! Kontaktlærer HHX og EUD/HG Hver elev har en kontaktlærer, som sørger for informationer fra skolen til klassen om arrangementer, eksamen mv. Kontaktlærerens opgave er at vejlede og støtte dig i uddannelsesforløbet og står til rådighed, hvis du har problemer, spørgsmål eller ideer, der vedrører din og/eller klassens trivsel. Forsikring Skolen har ikke mulighed for at tegne forsikringer, der dækker i tilfælde af tyveri eller ulykke. Ophold på skolen er dit eget ansvar, og du må derfor aldrig efterlade penge, computer eller andre værdigenstande uden opsyn! Din egen eller din families forsikring kan i visse tilfælde dække, men det skal du selv undersøge. 25

26 Fritidsarbejde Mange elever har en eller anden form for fritidsarbejde som naturligvis skal tilpasses skolearbejdet. Du skal være opmærksom på, at der i løbet af skoleåret kan forekomme skemaændringer med kort varsel, der også kan ændre skoledagens sluttidspunkt. Sørg for en rimelig balance i din hverdag. Cykler Placeres i cykelkælderen eller de udendørs cykelstativer. Knallerter Placeres på det særligt afmærkede område på p-pladsen. Elevskabe Alle elever får ved skolestart tildelt et elevskab til opbevaring af private ejendele. Har du problemer med at åbne skabet med kode, så kontakt Morten Rosendahl, skolens tekniske servicechef. 26

27 Personale - Ledelse Ann Jakobsson Uddannelsesleder Bettina Mogensen Forstander 27

28 Personale - Administration & IT Elin Ladefoged Overassistent Lene Balje Overassistent Lone Kolding Kristensen Overassistent Marianne H. Christensen Overassistent Tove Laustsen Overassistent Kim Lauridsen Økonomichef 28

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 K O N T A K T I N F O Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Rektor Vicerektor Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80 12 29 E-mail: adm@toerring-gym.dk

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15 Velkommen ABC-guide til nye elever 15 Kære nye 1.g-elev Dette hæfte er udformet som en ABC, en alfabetisk ordnet håndbog. Med den i tasken kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende hvem, hvad,

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere