Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 OST. Nr. 4 - september bladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 OST. Nr. 4 - september 2013. bladet"

Transkript

1 Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 4 Nr. 4 - september 2013 OST bladet Småpakkerne skal med på cyklen Når virksomheden beslutter, at ca. 2 mio. pakker skal flyttes, får det selvfølgelig konsekvenser for medarbejderne. Opgaven er så at sikre, at medlemmerne får en ordentlig behandling...side 4 POST

2 12:03 Side 1 OST bladet indhold leder Udgives af: Landsbrancheklubben 3F-Post Redaktion: Lars Chemnitz (ansv.) Gunnar Rasmussen Peter Madsen Claus K. Hertz Redaktør: Gunnar Rasmussen Postbude og slagteriarbejdere har det dårligste arbejdsmiljø I skrivende stund fylder A4 s undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i forskellige brancher medierne og ikke mindst i diskussionerne på Post Danmarks arbejdspladser. I undersøgelsen rammer Post Danmarks arbejdspladser meget beskæmmende bunden. Redaktion: Kampmannsgade København V Telefon Telefax Layout: Claus K. Hertz Tryk: Kailow Tryk, 2610 Rødovre Udgivet i eksemplarer Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest 8. november 2013 Småpakkerne skal ud på cyklerne. Det er ca. 2 millioner småpakker. Derfor skal PAK reducere med 120 årsværk. 14 I sommeren 2012 ramte en bølge af tyverier pakkebilerne. Og siden har der været ca. 400 tyverier af endnu flere pakker. 20 Hvordan i alverden er vi havnet der? En virksomhed, der stræber efter exellence. En virksomhed, der gennem benchmark måler sig op imod andre virksomheder og konsekvent stræber efter at være blandt de bedste i klassen! Selvfølgelig er det en uhørt svær proces, vi er igennem. Digitalisering og brevfald skaber begrundet frygt og utryghed. Men når det er sagt, er det også helt tydeligt, at ledelsen nu er ved at stramme den økonomiske spændetrøje så hårdt, at alt overskud ryger helt ud af arbejdspladserne. Undersøgelsen kalder på et helt andet ledelsesmæssigt fokus på medarbejderne og lederne. Man driver nu engang ikke en virksomhed fremad med en ensidig ingeniørtilgang til forandring, og slet ikke hvis empatien i ledelsesgerningen forsvinder. Jens Moberg, har siden den 18. april i år været formand for bestyrelsen i PostNord. Vi har talt med ham om hans ledelsesfilosofi m.m. 30 Evnen til at klare de nødvendige forandringer og evnen til at være med til at drive nye produkter fremad, risikerer lige nu, at blive slidt i stykker. Ledelsen må løfte blikket og vise i praksis, at medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv. I PRT (Produktion og Transport), som dækker pakke- og brevcentrene og transporten, har man nu fået en pendant til D96 følgegruppen i Distribution (DIS), et såkaldt Dialogforum. Vi forventer selvfølgelig, at ledelsen tager undersøgelsen alvorligt. Vi forventer, at ledelsen stiller sig det centrale spørgsmål, om man er på rette spor i ledelseshåndteringen af de forandringer virksomheden skal gennemgå. Et interessant spørgsmål man yderligere kan stille er: Hvorfor genfinder vi ikke disse dybt problematiske konstateringer, i virksomhedens egen måling Fokus? - måske trænger den til et serviceeftersyn? I Østjyllands Postcenter er 3 distributionscentre lagt sammen og flyttet ind i ledige lokaler Husk, vi har aftalt med hinanden, at den store omstilling skal sørge for: Udviklende arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø!

3 Småpakker på cyklerne Hvorfor? Småpakkerne skal på cyklerne og 60 særlinge fra PAK skal over i brevomdelingen Fra den 9. september 2013 skal 2 mio. småpakker ikke længere omdeles af PAK, men af brevbærere på cykel eller knallert. En småpakke vejer under 3 kg. og måler, når man lægger bredde, højde og længde sammen, under 70 cm. Ca. 2 mio. pakker svarer til godt 120 årsværk. Derfor lagde ledelsen i PAK på et møde den 6. juni op til, at 120 pakkebude ansat på særlige vilkår (sv ere) skulle overflyttes til arbejde i brevomdelingen. Det kunne fællestillidsrepræsentanterne i PAK ikke gå med til. Og efter forhandlinger er det i stedet endt med en aftale om, at ca. 60 sv ere overflyttes, svarende til den forventede merbemanding i brevomdelingen. De resterende 60 årsværk findes ved, at man først rydder op i midlertidigt ansatte, timelønnede og deltidsansatte, og minimerer både overarbejdet og brugen af tilkaldevikarer. Forventningen er nu, at det ikke vil komme til afskedigelser af fuldtidsansatte postarbejdere, og at det i hvert fald vil være af minimalt omfang, hvis det mod forventning alligevel skulle ske enkelte steder. Johannes-Evald Rossau og Dzevad Ramic - Det er et spørgsmål om penge, og om i sidste ende at få flere pakker i huset. Og på den måde håber vi også at få vores kolleger tilbage igen. Det arbejder vi begge hårdt på For at få flere pakker i huset Hvorfor flytter man småpakkerne over på cyklerne? - Det er et spørgsmål om penge, hvor formålet i sidste ende er at få flere pakker i huset og dermed også få flere kolleger i PAK. Et formål, vi selvfølgelig kun kan skrive under på og støtte op om, siger fællestillidsrepræsentant for postarbejderne i PAK, Dzevad Ramic. - Det er nemlig 6-7 kr. billigere at omdele småpakker til private fra brevbærercykler, fordi der er mindre afstande imellem afleveringerne, og fordi cyklen er et billigere transportmiddel end en bil. Og det betyder igen, at vi bliver billigere på de andre pakker, og derfor forventer at få 4-6 mio. flere pakker ind som følge af dette og andre tiltag, der er i gang, fx døgnbokse, postbokse i Coop og modtagerflex. Det er dog nok noget optimistisk sat. At få 2 mio. pakker tilbage ville jeg virkelig anse for en sejr. - Det er en ren besparelse, for at vi kan tilbyde bedre rabatter på årskontrakterne og få flere erhvervspakker ind i huset, siger fællestillidsrepræsentant for ansatte på særlige vilkår i PAK, Johannes-Evald Rossau. Og på den måde håber vi også at få vores kolleger tilbage igen. Det arbejder både Dzevad og jeg på. Desværre har der bare endnu ikke været den store fremgang i antallet af pakker, selv om kurven er ved at vende den rigtige vej. At blive flyttet eller fyret Hvorfor flytter man så sv erne over i brevene? Johannes: - Fordi der nu var en overtalssituation i PAK og et arbejdskraftbehov i DIS. Men det er bestemt ikke nogen behagelig situation for kollegerne at skulle flyttes. Folk er meget utrygge, og det har jeg stor forståelse for. Jeg har også selv prøvet det. Så jeg ved godt, hvad det vil sige at blive prik- PAK, Oliefabriksvej, Amager Alt er gået efter bogen ket og få at vide: Du skal ikke lave det arbejde mere, du skal op og lave noget andet. Det er ikke sjovt, når man ikke har bedt om det. Vi sv ere har jo nok også troet, vi var sikret. For selv om man selvfølgelig før har flyttet sv ere, så er det, at man på én gang pludselig flytter så stor en portion som 60 med et pennestrøg, jo aldrig sket før. Det har vi ikke været bare i nærheden af. Så jeg har meget forståelse for de berørte kolleger. Og også forståelse for, at dem, der er tilbage, er utrygge. Men jeg har sandelig også forståelse for postarbejderne. For det er jo trods alt sådan, at en sv er, når arbejdet forsvinder et sted, bliver flyttet over til et andet arbejde og altså stadigvæk får sin månedsløn, mens en postarbejder i samme situation lige pludselig bare ikke har nogen løn mere. Og når man flytter sv ere, undgår man fyringer af postarbejdere? Dzevad: - Når virksomheden beslutter, at ca. 2 mio. pakker skal flyttes, får det selvfølgelig konsekvenser for medarbejderne. Og vores opgave fra faglig side er så at sikre, der bliver overholdt de aftaler, der ligger, og at medlemmerne får en ordentlig behandling. Men en opgave som den, Johannes og jeg her har fået, bliver aldrig populær. For uanset hvad vil konsekvenserne for kollegerne ikke være rare. Ca.2 mio. pakker giver ca.124 stillinger. Og man kan så enten afskedige eller flytte folk i det antal. Vores aftaler siger, at hvis mere end 50% af arbejdsopgaven flytter, flytter du med opgaven. Men det er jo ikke tilfældet her. Hvert pakkebud mister ca. 10 småpakker om dagen. Og ifølge ansættelseskontrakten osv. kan en postarbejder blive fyret pga. arbejdsmangel, mens man som ansat på særlige vilkår skal kunne tåle at blive flyttet 40km. Og så har Johannes og jeg prøvet at finde frem til, hvad der alt taget i betragtning er bedst i Johannes: - Ja, helt klart. Dzevad: - Den besked, at du om ca.3 måneder ikke skal være pakkebud længere, men brevbærer uanset hvad, er ikke nem at sluge. Men der er jo kun to muligheder: enten fortsætter man med at have et arbejde, eller om et stykke tid har man ikke længere noget arbejde. Og der har vi altså delt det lige: 60/60 og så flest muligt bevarer fuldtidsarbejdet. den kedelige situation. Og som det ser ud, har vi overholdt de regler og retningslinjer, der er. Desværre har der været problemer i den konkrete proces, som både ledelsen og vi må lære af. Johannes: - Vi har hele tiden haft en føler tilbage til vores faglige bagland for at sikre os, at vi ikke overtræder nogen juridiske bestemmelser eller rettigheder. Og der har vi fået nik til, at det, vi har gjort, er 100% i orden. 4 Postbladet september 2013 Postbladet september

4 Småpakker på cyklerne Hvorfor lige 60? Giver flere jobs i brevene Hvorfor endte det med, at lige 60 skulle flyttes? Johannes: - Deres udspil var, at ca. 120 stillinger skulle nedlægges. Men vi strittede voldsomt imod, og det endte med, at ca.60 sv ere skulle flyttes over i brevomdelingen. Men det skulle så også være her og nu. Vi prøvede jo alt: tilkaldevikarer, timelønnede og midlertidigt ansatte skulle der ryddes op i først. Og så kunne man derefter se på, hvad der var tilbage. Men det var ikke til diskussion. De ca. 60 skulle flyttes her og nu. For os var det selvfølgelig også vigtigt, der ikke blev flyttet flere, end der var brug for idis. Skal de så ud som afløsere? Johannes: - Det var vigtigt for mig at få opfyldt to krav for de medarbejdere, der blev flyttet over. Man skal tænke på, at de yngste sv ere jo har års anciennitet i Post Danmark. Så derfor var det ene krav, at de ikke skulle over og være afløsere, men så vidt muligt have en fast stilling. Det andet, der også var vigtigt, var, at de alle sammen blev sendt afsted med en D 10 er i baglommen. Forstået på den måde, at der ikke skal kunne ansættes så meget som en eneste medarbejder i PAK, uden at vores forflyttede folk først var blevet spurgt. Selvfølgelig kan det være, at hvis vi spørger dem om ½ år, ja så er de faldet så godt til, at de ikke ønsker at komme tilbage, men de skal have tilbuddet, inden man går ud på det fri marked og ansætter en medarbejder. En småpakke i bil = brud på aftalen Johannes: - Dzevad og jeg vil følge vores kære postmestre tæt mht. brug af midlertidigt ansatte, timelønnede og tilkaldevikarer. Vi håber derved at kunne få vores kolleger tilbage. Overarbejde kan man ikke undgå og er man også forpligtet til. Men vores kolleger, der er tilbage, skal ikke udsættes for overarbejde i stor stil. Dzevad: - Vi følger virkeligt nøje den her proces. Og hvis det viser sig, at der et sted bliver ansat en, uden de forflyttede først har fået tilbuddet, så er det brud på den aftale, vi har lavet. Johannes: - Ligeledes vil vi holde koncernen op på, at de pakker, vi har afleveret, ikke skal køres ud i bil. De skal køres ud på cykel. Det er det, aftalen går på, og det er der, besparelsen er. Så sker det, så er vi der også, for det er også brud på aftalen. Kunne postarbejderne ikke være blevet enige med ledelsen om at flytte 124 sv ere? Dzevad: - Nej, det var en svær forhandling. I hvert fald hvis du også skal tage hensyn til postarbejderne i brevomdelingen. For brevbærerne mangler jo også opgaver. Så hvis vi flytter 124 sv er, risikerer vi hurtigt at skubbe nogle af postarbejderne ud. Så kunne de måske 3 uger efter melde ud, at der skulle fyres nogle af dem. Og hvem var så skyld i det? For vi skal ikke Vi har forsøgt at fordele smerten ligeligt også mellem pakker og breve lægge skjul på, man til hver en tid vil vælge at fyre ham, der bare har nogle måneders opsigelse, og ikke ham, der koster 3 års rådighedsløn. Vi har forsøgt at fordele smerten ligeligt også mellem pakker og breve, og kunne derfor også enes om at flytte ca. 62 sv er. Det svarer til hvad reglerne siger om overtal og arbejdskraftbehov. Og så er pakkerne i modsætning til breve nu i vækst. Det kan vel i det mindste betyde, at de i lidt længere tid end ellers ikke skal fyre nogen. Hvorfor lige mig? Dzevad: - Jeg troede, der var givet rigeligt med information om sagen, men det har vist sig, at det åbenbart ikke var nok for de enkelte. Uanset om det er en postarbejder, der skal fyres, eller en sv er, der skal forflyttes, kommer der også altid det her spørgsmål fra medarbejderen: hvorfor lige mig? Og vi skylder de ca. 62, der bliver valgt, og skal flyttes, en ordentlig forklaring. Hvis nogen af dem ikke forstår pointen i projektet, hvorfor man gør det, og hvorfor vi gør det, som vi gør, så står vi til rådighed i 24 timer. Jeg har hørt, man nogle steder ikke forstår, hvorfor man skærer her, og hvorfor det nu er dem på sv, der skal holde for. Jeg håber, folk har den opfattelse, at det ikke er nogen straf. Vi håber inderst inde, det er en midlertidig løsning, og at vi ser dem hurtigt igen. 6 Postbladet september 2013 Postbladet september

5 Småpakker på cyklerne Særlinge contra postarbejdere? Langsomt fremad Er Turn Around projektet, der blev meldt ud i januar 2012, ved at give positiv effekt? Dzevad: - Vi har mistet kunder, også sidste år, pga. prisen. Men nu er udviklingen ved at vende. Faldet er stoppet og ikke bare stoppet. Der er begyndt at være en stigning i pakker igen, specielt i det sjællandske område, hvor man har en pæn stigning. Og i København er den næsten 6%. Johannes: - Men næsten hele stigningen er på private pakker. Hvad er fremtiden? Dzevad: - Utrygheden breder sig. Og der er medarbejdere, der kommer og spørger os: hvad er fremtiden? Det er svært at give svar på. Men vi arbejder hårdt på at stabilisere og stoppe den negative udvikling, der har været, hvor vi har mistet pakker. Det lykkes på mange områder, men stadigvæk mangler der en hel del. Og man vil stadig komme til at mærke en hel del forandringer i den her virksomhed. Johannes: - Der vil helt sikkert komme flere udfordringer. På erhvervspakker, hvor de fleste penge ligger, har man dog her i juni for første gang kunnet måle, at det er begyndt at kippe. I stedet for fortsat at falde nedad er kurven rettet ud og endda begyndt at gå opad igen. Og det er jo positivt. Men Post Danmark er også som en olietanker, man ikke lige drejer rundt med i en lille sø. Så selv om man i februar-marts satte priserne ned, kom effekten ikke med det samme. For vores erhvervsliv havde jo allerede indgået kontrakter med andre udbydere. Tilbagemeldingerne fra vores sælgere var også, at kunderne er meget positive overfor vores service og også den pris, vi er kommet ned i, men de havde allerede indgået kontrakter, så det var ikke muligt for dem at vende tilbage for nuværende, da de var bundet af en indgået kontrakt. Har sagen givet gnidninger mellem sv ere og postarbejdere? Johannes: - Hvor jeg har mest føling med det, på Jylland-Fyn siden, har jeg ikke hørt om de store gnidninger medarbejderne imellem i pakkeomdelingen. Tværtimod har man støttet hinanden og sagt: Vi skal gøre, hvad vi kan for at få jer tilbage igen! Dzevad: - Der har været spørgsmålet: Er det kun os ældre, I vil skille jer af med? Men jeg synes, det er rimeligt unge mennesker, der er flyttet. Skal vi beholde de skånetjenester og tage hensyn til, at den medarbejder, der er 50 eller 60, ikke kan køre lige så mange pakker, som den på 20-25, må vi også have en balance og et mix imellem yngre og ældre, så vi kan støtte hinanden. Sagen har ikke givet strid mellem mig og Johannes. Og de ting, de gennem tiderne har forhandlet for sig selv, kan jeg kun være misundelig på - på den gode måde. Sammen har vi bare den fælles opgave at få den her virksomhed til at fungere ordentligt. GLS tjener ikke penge mere Den store konkurrent er jo GLS, vinder man ind på dem? Johannes: - Ikke rigtig på erhvervspakkerne. Men de er også gået så langt ned i pris, så nu kan det ikke give overskud. Men du skal tænke på, at de jo har en kæmpe pengetank i ryggen samtidigt med, at det jo ikke så meget er firmaet som sådan, men de mange, små vognmænd, der kører alle bilerne på franchise, der har pinen. De får en krone eller to for en pakke. Post Danmarks mål er at matche GLS s priser så længe, det er rentabelt. Hvad med privatpakker og GLS? Johannes: - Jamen, med de priser, de tager, har GLS sådan set indirekte meldt ud, at de slet ikke vil have privatpakker mere. Skal du sende et stykke chokolade fra København over til mig i Kolding, koster det 135 kr. Dzevad: - Men jeg tror nu også, vi i PAK kan tjene penge på privatpakker, og udnytte den fordel, vi har ved, at vi dækker hele landet. E-handel, som man taler om som vækstområde, er jo også privatpakker? Johannes: - Ja, det er det da. Det er fra firma til privat. 8 Postbladet september 2013 Postbladet september

6 Pakketyverier Pakker forsvandt på uforklarlig vis overvågningsvideo løste gåden Østbander stod bag Effektivitet contra sikkerhed I sommeren 2012 ramte en bølge af tyverier pakkebilerne. Og siden har der været ca. 400 tyverier af endnu flere pakker. Men hvordan det gik til, var en gåde. Fællestillidsrepræsentant for postarbejderne i PAK, Dzevad Ramic: - Mange medarbejdere har været indkaldt til tjenstlige samtaler og fået advarsler pga. forsvundne pakker. Det var faktisk ikke behageligt. Kollegerne følte ikke, deres forklaringer blev accepteret. De følte sig under stærk mistanke. Og samtalerne endte med notater med trusler om ansættelsesmæssige konsekvenser. Og det gav også en dårlig stemning på arbejdspladsen. For en masse pakker forsvandt, uden nogen kunne give en forklaring. Og så begynder man jo at mistænke hinanden, eller frygter for, man selv er den næste, der pludselig ikke kan finde en pakke, eller endnu værre: for nu igen at miste en pakke. Fællestillidsrepræsentant for ansatte på særlige vilkår i PAK, Johannes-Evald Rossau: - Der var nogle bude, der kunne huske, at de havde haft x antal pakker. Og når de kom ud og skulle aflevere dem, så var de væk. Med jammer, head set og makker går det let Dzevad: - Men nu har en overvågningsfilm fra en gade i Randers vist, hvordan østeuropæiske bander med lidt avanceret teknologi står bag tyverierne. Man ser pakkebuddet tage et par pakker på sækkevognen og låse bilen og endda gå rundt og tjekke hver eneste dør. Men man ser også en anden stå med en lille jammer, der forstyrrer signalet i pakkebuddets fjernbetjente centrallås, så låsen går op igen. Så forsvinder pakkebuddet med sin sækkevogn ud af billedet, og en tredje mand med head set, mikrofon og øresnegl, følger efter ham. Manden med jammeren har nu iført sig postregnjakke og head set, og går ind i bilen, som var det hans egen, og bliver der næsten i hele 5 minutter. Men der var vi kommet ham i forkøbet. Vi havde nemlig tabt nogle pakker på den tur og har derfor fået installeret et aflåst værdibur for ting, der kunne have tyvenes interesse. De er nu i alle biler. Han virker da også megasur, da han dukker op med to bløde pakker, og forsvinder så. Så vender han for et øjeblik tilbage, men nu uden hverken postjakke eller pakker. Måske tror han, der er noget, han har tabt. Og så kommer pakkebuddet tilbage til en åben bil. Men tyven kunne roligt rode rundt i bilen i 5 minutter, for makkeren overvågede jo pakkebuddet, og sendte ham meldinger om, at der var fred og ingen fare. Det er svært at afsløre? Johannes: - Der er kun én ting, der kan fælde sådan en. Det er, hvis der kommer en kollega eller chef forbi, der tænker: hvad er det for en karl, der går der? Ham kender vi ikke! Årvågent pakkebud fik to anholdt Men ved man, det var en østbande, der var på spil i Randers? Dzevad: - Nej, men det udtaler politiet, de har erfaring for, det er. Og fra en sag af en lidt anden karakter i København, omtalt i Metroxpress den 9. august, ved vi også, at østbanderne er ude efter postpakkerne. Og man ved, at banderne især på parkeringspladser stjæler biler ved at jamme fjernbetjente centrallåse, eller ved at opfange signalet til centrallåsen med en scanner og så genåbne bilen med det lagrede signal. Det har politiet endda selv prøvet med en politibil. Og vi har haft et tilfælde, hvor et årvågent pakkebud lagde mærke til, at en bil kørte efter ham, og så kontaktede politiet, som straks kom og i den bil anholdt et par østeuropæere udstyret med en jammer. Johannes: - Det afgørende for os er jo heller ikke, hvor tyvene kommer fra, men at man har fundet ud af, hvordan det foregår. Når der nu forsvinder pakker, kommer folk stadigvæk til tjenstlig samtale. Det skal de jo i sagens natur. Men nu foregår det i en anden atmosfære, hvor man ligesom ikke er dømt på forhånd. Dzevad: - Det er svært at sikre sig mod tyverier, når det samtidigt forventes, effektiviteten er høj. Og i forhold til brevbærerne mener vi også, der sker forskelsbehandling. Hvis et pakkebud har 4-5 pakker på sin sækkevogn, stiller den i en aflåst opgang, går op på 2. sal med en pakke, og der så er forsvundet nogle pakker, når han kommer ned, så er medarbejderen i princippet bortvist. Men hvis et cykelbud parkerer cyklen udenfor på gaden, og der mangler noget, når han kommer tilbage, så får han højest en advarsel, for man har ikke sikret noget. Johannes: - Vi kan sagtens sikre os og gå med én pakke ad gangen. Men er det nu en lang gågade som Jomfru Anegade i Ålborg, så er der 300m, du skal tilbage, hver gang, du skal hente den næste pakke til et andet sted i gaden. Har man råd til det? Vi har rejst det i D96-følgegruppen for at få det på det rene, at folk ikke bliver slagtet for noget, de også i virksomhedens interesse gør for at spare tid. Turene er vel heller ikke tilrettelagt, som om man gik med én pakke ad gangen? Johannes: - Nej, og derfor siger vi også: Hvis ikke I vil give pakkebudene nogle lempelige vilkår ligesom dem, brevbærerne har, så er vi nødt til at sige til kollegerne: så er det én pakke ad gangen, eller kun pakker til én aflevering ad gangen. Og man går aldrig fra noget. Dzevad: - Ligesom ledelsen vil vi også gerne være positive, effektive, og have flere pakker i huset, men så giver det heller ingen mening Mange steder i de større byer kan man ikke køre lige til døren at hive en medarbejder til tjenstlig samtale, fordi han mener, at hvis han skal yde en god produktivitet og service og skal aflevere 5 forskellige steder i nærheden, tager han da bare de 5 pakker på sækkevognen og flytter ikke sin bil hver eneste gang. Ellers bruger han også enormt meget tid. Johannes: - Og så er det jo ikke engang sikkert, han kan flytte bilen. For hvis det er et lukket område, så skal han jo tilbage til bilen hver gang. Og det er jo i det hele taget ikke alle steder, man kan parkere lige ved en aflevering. 10 Postbladet september 2013 Postbladet september

7 Pakketyverier Ingen småpakker ud i Gellerup I skal som resten af landet fra 9. september have småpakker med ud på cyklerne. Har I konkrete erfaringer med det? Kim Bjerre, fællestillidsrepræsentant for ansatte på særlige vilkår i postområde Midtjylland: - Kun i Silkeborg, hvor der er et miniforsøg. Og det viser, at det stiller store krav til disponeringen på dagen. Det lyder flot, at vi skal have 12 i gennemsnit. Men falder der 30 på det ene stykke og 3 på det andet, skal man jo ind og flytte moduler. Hvis det hen over ugen, måneden osv. viser sig, at det kvarter altid skal have mange pakker, kan man selvfølgelig tilrettelægge ud fra det. Men svinger det, så pakkerne den ene uge er her og den næste der, kan man jo ikke regne med noget. Og det har altså stillet store krav til arbejdsledelsen på dagen. Har I oplevet tyverier? Kim: - Ikke specielt fra forsøget i Silkeborg. Men i forvejen anmelder vi fx alle klodser til Gellerup i Århus. Og der skal vi selvfølgelig heller ikke køre småpakker ud. Ellers kommer vi bare hurtigt af med dem på den dårlige måde. Ernst Eriksen, fællestillidsrepræsentant for postarbejderne i postområde Midtjylland: - Alt det, der hedder Brabrand, er af samme årsag fravalgt til omdeling af småpakker på cykel. Brevbærerne kører i det område på knallerter eller scootere, og har også flere gange oplevet, at på trods af, de bare har bevæget sig 5 meter fra deres køretøj og ind i opgangen for at smide op i brevkasseanlægget, så Tyverier fra cyklerne Hvad med sikring mod tyverier fra cyklerne? Dzevad: - Der har været tale om, at pakker fra teleselskaber, fx iphones, ikke skulle på cyklerne. Men dem kan man ikke skille fra på pakkecentrene - endnu. Men man arbejder på det. I stedet skal de lokale postmestre og tillidsfolk mødes for at udpege de belastede områder eller kvarterer, hvor risikoen for tyverier nok er størst. Og det er da fint, man på den måde vil beskytte personalet. Men erfaringer viser, at Østeuropæiske banderne jo netop stjæler i de fine kvarterer. Så der er altid en risiko. Johannes: - Deciderede overfald, hvor tyven giver postbuddet en på lampen for at få tasken, har man nok bortelimineret ved disse aftaler, men i de rige kvarterer bliver der jo netop solgt mange iphones, og småtyverier udelukker man ikke på den måde. kan fx 2-3 drenge, der pjækker fra skolen og kommer forbi, forsøge at stjæle de scootere, selv om de ved, postbudet står inde bag gadedøren og kan se det. Der var snak om, at man skulle kunne lukke de tasker? Kim: - Ikke med lås, men man vil have en alarm i det dækken, der ligger over, så alarmen hyler, hvis du lige løfter dækkenet. En alarm, postbudet selvfølgelig selv skal kunne slå til og fra. Men jeg tror ikke, den er blevet markedsført. Og drengene i de kvarterer vil da være lige præcis fløjtende ligeglade med, om den hyler eller ej. Vil de stjæle, så stjæler de. Men der skal småpakkerne så heller ikke ud. Men forhåbentlig kan det få andre til at holde nallerne væk. De pæne kvarterer får småpakker ud på cykel, men med mange iphones og lignende i 8 pakkebude til Århus Nord og Århus City Med småpakkerne følger jo også nogle pakkebude på særlige vilkår, der skal over i brevene? Kim: - I vores nærområde kommer der 8, 4 her i Århus Nord, og 4 i Århus City. Og det har de 8 ikke været tilfredse med. De har følt sig totalt kasseret. Det er jo også første gang, man i det omfang flytter ansatte på særlige vilkår, nemlig 62 på landsplan. Og det startede da også her med en del ballade, men det er fladet noget ud. Hvordan er de blevet taget imod? Kim: - Flere af dem har været ude og fået en snak de steder, hvor de skal være, og man har fundet ud af, hvad de skal starte op med. Så på den måde er de blevet godt modtaget. Man har hørt på, hvad de siger, og de kommer så hen et sted, hvor de er lidt kendt med tingene. 7 af dem har nemlig været i brevene før. Den 8., der aldrig har været i brevene, kommer ud i Galten og skal køre depot og lidt pakker. Og det er han tilfreds med. Føler nogen så, de bliver skubbet ud, når pakkebudene kommer ind? Ernst: - Det er så det næste. De har ikke sagt noget endnu. Men det kan jo være, de gør det den dag, de bliver skubbet. Med småpakkerne er det jo arbejde til 124 årsværk, der flyttes fra PAK, men det er kun 62 Tag godt imod pakkebudene i omdelingen pakkebude, der flyttes. De må jo have noget ekstraarbejde med til brevene? Ernst: - Nej, halveringen er besparelsen ved at flytte det. Det er så meget dyrere at køre småpakkerne ud i PAK end det er at køre dem ud i blandet omdeling på cykler, at der kun skal det halve antal årsværk til at gøre det: 62 i stedet for 124. Kim: - Det er i hvert fald den måde de prøver at overbevise os om, det skal regnes ud. Men jeg tror ikke de har ret, og har de ikke det, kan det ende med at blive en god historie, da det skaber afveksling i dagligdagen for omdelerne. 12 Postbladet september 2013 Postbladet september

8 Jens Moberg ny bestyrelsesformand i PostNord En arbejdsplads, hvor folk trives Aldrig effektivt, hvis man ikke har medarbejderne med Jens Moberg, der som Corporate Vice President har bestridt en meget høj post i Microsoft, har siden den 18. april i år været formand for bestyrelsen i PostNord. Men hvad fik ham til at forlade den høje stilling i USA? Better Place Jens Moberg, der var kendt for ikke bare at skabe vækst, men også kunde- og personaletilfredshed, forlod i 2009 Microsoft for at blive chef i firmaet Better Place, der ville skabe infrastruktur for udbredelse af el-biler. - Ledelse og det at skabe bæredygtige virksomheder og arbejdspladser har altid optaget mig meget, udtaler Jens Moberg. Og når jeg kom ind i en organisation og overtog ansvaret, har jeg altid arbejdet på, at den var i bedre form, når jeg forlod den, end da jeg kom, så der var en værditilvækst, ikke kun i omsætning, men også i kunde- og personaletilfredshed. Og lidt på samme måde ville jeg nu gerne bidrage til bæredygtigheden for hele planeten, som jeg ikke synes, vi tager særlig god hånd om, så den måske kunne være i en lidt bedre form, når jeg engang skulle forlade den, end da jeg ankom. Og her tror jeg, el-biler er en central del. Omvendt måtte jeg også erkende efter at have arbejdet med det et godt stykke tid, at jeg ikke troede på den forretningsstrategi, som ejeren, Shai Agassi, har for Jens Moberg - som altid i forandring drejer det sig om at fokusere på kunderne og på medarbejderne virksomheden, og forlod den derfor i Post Danmark betyder noget Du kunne ikke bare vende tilbage til Microsoft? - Det kunne jeg måske nok. Jeg har også haft 14 fantastiske år i Microsoft. Men det var en af de gange, hvor det, når man har lukket et kapitel, føles bedre at begynde på et nyt. I de år begyndte min bestyrelseskarriere også at tage fart. Jeg blev formand for Grundfos, hvor bæredygtighed også er et centralt element, og besluttede så at fokusere på en bestyrelseskarriere. Så da PostNord kontaktede mig for at høre, om jeg kunne tænke mig at diskutere muligheden for at blive formand for PostNord, var jeg åben for det. Opvokset i Danmark, som jeg er, er Post Danmark ligesom en del af min opvækst. Og det er en virksomhed, som betyder noget for danskerne, og som de gerne ser ført videre, og som jo også tjener et vigtigt behov for os alle sammen som borgere. Spændende at være en del af transformationen Men du har jo været med til at udhule fundamentet for virksomheden? - Det kan man sige. Men den tekniske udvikling, der kører derudad, kan vi hverken gøre fra eller til, men vi kan sørge for at tilpasse os det. Og jeg synes, det er spændende at være en del af den transformation og finde ud af, hvordan posten kan fortsætte som en god og sund virksomhed, selv om det bliver en anden, end den var for 50 år siden. Og som altid i forandring synes jeg, det drejer sig om at fokusere på kunderne og på medarbejderne. Og hvis vi imødekommer vores kunders ønsker og behov mht. service, pris osv., og lykkes med at skabe en arbejdsplads, hvor folk trives, har det godt, og synes, det er spændende og rart at gå på arbejde, så tror jeg også på, vi kan sikre, at vi har en langsigtet, profitabel forretning. Jeg har nu siden 1. april været engageret i posten, og det har været dejligt hos medarbejderne at møde et stort engagement og en stor lyst til at være med til at drive de forandringer, der skal til. Og det giver mig selv en stor tro på, at det kan lykkes. Ledelsesfilosofien i din bog Rettidig omsorg (Gyldendal, 2009) svarer vel nogenlunde til ideen med vores selvbærende team (SBT)? - Ja, og jo mere I kan lede jer selv, jo bedre. Men i effektivitetens navn har der været oplæg til en arbejdsdeling i omdelingen, så der ikke var noget tilbage at være selvbærende om, og så gruppens medlemmer dårligt så hinanden? - Selve lean konceptet, som der ligger rigtig meget godt i, går jo ellers ud fra, at grupper mødes og arbejder tæt sammen om forbedringer. Men det overordnede er, at processen bare kører? - Det er det da. På enhver arbejdsplads gælder det om at gøre det så effektivt, vi kan, men det kommer aldrig til at blive så effektivt som muligt, hvis man ikke har medarbejderne med. Og det gælder både på kortere og længere sigt. Forleden var jeg inde i sorteringen i Københavns Postcenter. Og der er jo mange hænder på. Og hvis de folk ikke trives, og ikke føler, de laver et stykke arbejde, som de synes er relevant, så vil fejlrisikoen gå op, og sygefraværet også. Så i mit hoved er der ingen modstrid mellem en god arbejdsplads og en profitabel arbejdsplads. Det er en nødvendighed at lykkes med begge. Der er ingen modstrid mellem en god arbejdsplads og en profitabel arbejdsplads 14 Postbladet september 2013 Postbladet september

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 1 Nr. 1 - februar 2014 OST bladet Ned med forbruget af tilkaldevikarer! Mange steder har der været et overforbrug af vikarer. Fællestillidsrepræsentanterne

Læs mere

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 5 Nr. 5 - december 2013 OST bladet Nu begynder det at gøre ondt Det er voldsomme tal, forhandlings-sekretær i 3F og formand for 3F Post, Lars

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

Odense Nord har med bare 25 ruter skabt en del ny forretninger - side 18

Odense Nord har med bare 25 ruter skabt en del ny forretninger - side 18 Odense Nord har med bare 25 ruter skabt en del ny forretninger - side 18 2 Nr. 2 - maj 2013 OST bladet Både Distributions ledelse og 3F Post mener, at hensynet til de selvbærende teams funktionsduelighed

Læs mere

OST. bladet. Har du check på pensionen? POST

OST. bladet. Har du check på pensionen? POST Rørvig Centret fylder 100 år, og du er også inviteret - side 14 3 Nr. 3 - juni 2013 OST bladet Har du check på pensionen? Da der blev spurgt, hvem i lokalet der forventede at dø, inden de blev 67, var

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13 DM - FAGLIGT NY T T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R J U N I 2 0 1 0 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK MASSEAFSKEDIGELSER: HVORDAN HÅNDTERER DU DEM? MASSEAFSKEDIGELSER

Læs mere

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen D A N S K E T O P L E D E R E O M K O M M U N I K A T I O N De 12 bud Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen A N N E K AT R I N E L U N D, P E R N I L L E L E M É E & H E L L E P E T E R S

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere