BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve"

Transkript

1 Nr. 1 Februar/marts 2009 BRAND & SIKRING Klar til kameraerne Man kan stole på sprinkleranlæg Sikring af serverrum Alarm i undergrunden Københavns beredskab sat på prøve

2 Brand & Sikring 4 12 Nr årgang Februar/marts 2009 Udkommer 4 gange årligt Oplag: ca eksemplarer Ansvarshavende: Peter Johansen Redaktør: Ole B. Kristensen Freelance-bidrag: Jan Broch Nielsen (jbn) Fotos: DBI (hvor intet andet er nævnt) Annoncer Jesper Høngaard, TechMedia A/S, Tlf Produktion og layout TechMedia A/S 2600 Glostrup Tryk Jørn Thomsen A/S 6000 Kolding Udgiver: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen Hvidovre Telefon Fax ISSN Bestil Brand & Sikring det koster kun nogle få klik Får du dit eget eksemplar af Brand & Sikring? Du kan helt gratis bestille DBI s fagblad via internettet på Klik dig frem via fanebladet Info og Bladet Brand & Sikring. Her kan du vælge, om du vil have bladet tilsendt i trykt udgave, eller om du vil modtage pdf-udgaven pr. . Brand & Sikring udkommer fire gange om året. INDHOLD 8 4 Alarm i undergrunden 8 København klar til kameraerne 10 Virksomhedspris til NUSA 12 Jesper Ditlev om at kunne se mulighederne 14 Store skiftedag i DBI 16 Rift om at blive Eksamineret Sikringsleder 17 Brandsikre træhuse i Norden 18 Sprinkleranlæg i Norden 19 Risikoanalyser for forsikringsbranchen 20 Virksomheder får ikke dækket tab ved indbrud 22 DBI-dag Business Continuity Management 24 Kunderne har talt 26 Derfor bruger de GTS-nettet 28 Man kan stole på sprinkleranlæg 30 Sikring af serverrum 32 Ny brandteknisk norm for ventilationsanlæg 33 Designbrande og brandmodeller 34 Er virksomheden forberedt på ulykker? 35 Samarbejde om kommunal risikohåndtering 36 Videoovervågning hvad skal man vælge? 37 Travlt år for brandteknikere 38 Kort ny om brand og sikring 42 Branche- og produktnyt 46 DBI-kalenderen 47 Leverandørregister 51 Nyt om navne Forsidefoto: Scanpix Der var dramatik under jorden, da beredskabets aktører for første gang øvede sig på Nørreport Station i København. Læs side 4 (Foto: Michael Bothager, Scanpix)

3 Ruko Panikbeslag Godkendt personsikkerhed i 1. klasse - Opfylder DS/EN 1125:2001 standarder for panikbeslag - Panikbeslag til ethvert formål - Maksimal plads i åbningen - Vandret beslag, der åbner døren ved let tryk, uanset hvordan det rammes Læs mere om Ruko Panikbeslag på eller kontakt din lokale Ruko forhandler. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

4 Alarm i undergrunden Kommunikationen kom på en alvorlig prøve, da beredskabets aktører var i aktion på landets mest kritiske trafikknudepunkt Person i chok. Toget stoppes af bål på skinnelegemet. Mens flammerne slår op fra bål fl ere steder på perronen, og røgen vælter ud foran trappen, der fører op til det fri, genlyder højttalerne med opfordringer til at forlade stationen. Rundt om på den underjordiske Nørreport Station i København sidder og ligger sårede personer, som ikke selv er i stand til at bringe sig i sikkerhed. Midt på et af sporene ligger en brændende aviscontainer. Den er væltet ud på skinnelegemet og antændt af en molotovcocktail. Det forhindrer et ankommende S-tog, som også er stukket i brand, i at komme helt ind på stationen. Toget er dog så langt fremme, at passagererne kan lade sig evakuere, gennem ild og røg, via trappen op til Nørre Voldgade. Men nogle af passagerne går nu helt i panik - de Ambulance på opmarchpladsen ved Nørreport Station. råber og skriger og farer forvirret rundt. Efter kort tid ankommer brandbiler, ambulancer, akutlægebiler og politi, hvorefter en større, koordineret redningsaktion går i gang. Det hele er dog bare en øvelse: Bålene er røgfrie gasblus, røgen er kunstig og produceres af røgmaskiner, mens de tilskadekomne personer og evakuerende passagerer er figuranter. Men brand- og ambulancefolk samt læger, politi og togpersonale var skam ægte nok ved øvelsen, der fandt sted natten til den 3. december Her skulle det afprøves, om samarbejdet og radiokommunikationen mellem de forskellige beredskabsaktører nu også fungerede som det skulle i en krisesituation. Det gjorde det sådan da. Ifølge den officielle øvelsesevaluering, forløb øvelsen stort set tilfredsstillende. Skadestedet var afviklet inden for ca. 50 minutter, hvor den sidste tilskadekomne var bragt til behandlerpladsen, der var oprettet oppe på gadeplan, ved Fiolstræde, over for Nørreport Station. Knas med kommunikationen Der viste sig dog at være problemer, som man kunne lære noget af specielt i forbindelse med kommunikation og samarbejde. Således havde nogle af Tetra-radioerne en generende rumklang. Desuden besværliggjordes den fælles kom- Evakuering af passagerer fra toget. 4

5

6 Der ydes hjertemassage på perronen. Interessen fra medierne var stor - alene DR var på stedet med syv medarbejdere. Her arbejder en journalist og en pressefotograf, mens gasflammerne blusser og røgmaskinen sender røg op ad flugtvejstrappen. Læger, sygeplejersker og ambulancefolk i aktion foran nedgangen til stationen. Spektakulær øvelse Øvelsen, der havde René Bech fra Københavns Brandvæsen som øvelsesleder, var af flere grunde en af danmarkshistoriens hidtil mest spektakulære beredskabsøvelser. Samtidig med, at Nørreport Station er en undergrundsstation, danner den landets vel nok mest koncentrerede kollektive trafikknudepunkt. Trafikmæssigt ligger den på det mest sårbare sted i København, idet alle S-togs-, Metro- og nordgående regionaltogslinjer (med en enkelt undtagelse) er helt afhængige af at kunne passere forbi her. Med sit menneskemylder, sin forgrenede underjordiske struktur og sin betydning er stationen da også den plet på danmarkskortet, der hyppigst omtales som et sårbart dansk terrormål. Officielt handlede øvelsen ikke om terror. Man havde valgt at lade scenariet omfatte en bande af uromagere, som raserede stationen og forulempede ventende passagerer. Herunder benyttede de blandt andet molotovcocktails til at antænde aviscontainere og andet brændbart med. Der var desuden anrettet bål i en togvogn. Ifølge en af de tilstedeværende brandinspektører var der dog, for brand-, ambulance- og hospitalsvæsenet, ingen væsentlig forskel på dette scenarium og en terrorhandling. Øvelsesmæssigt handlede det om evakuering, skadebemunikation af, at der endnu benyttes forskellige radiosystemer hos Københavns Brandvæsen og Københavns Politi. Det betød blandt andet, at brandvæsenets indsatsleder havde svært ved at få fat i politiets indsatsleder. Problemerne med samarbejdet mellem indsatslederne gav sig blandt andet udslag i utilstrækkelig information om, hvor politiet skulle standse trafikken, for at der kunne skabes plads til ambulancer og brandbiler. Kommunikationsproblemerne affødte også en lidt mindre alvorlig svipser. Brand & Sikrings udsendte, der var tilmeldt øvelsen som presserepræsentant, blev på et tidspunkt tilbageholdt af en korrekt handlende politibetjent. Betjenten kæmpede dog forgæves med sit bagland, via sin politiradio, for at få bekræftet, at brandvæsenet havde akkrediteret en række pressefolk, som havde adgang til området. Efter nogen tids tilbageholdelse lykkedes det dog alligevel bladets udsendte at blive sluppet tilbage i varmen igen. handling og brandbekæmpelse med afprøvning af radiokommunikation og samarbejde som de væsentligste formål. Det kan undre, at der aldrig tidligere er afholdt beredskabsmæssige samarbejdsøvelser her på et af landets mest sårbare steder. Fra politisk side har der da også været et stigende pres for at få gennemført øvelsen, der har været undervejs i et par år. Sårede personer på perronen venter på hjælp. Nørreport-øvelsens aktører: Københavns Brandvæsen (Brand- og redningstjenesten) Københavns Brandvæsen (Ambulancetjenesten) Københavns Politi DSB Region Hovedstaden/lægeambulance og lægehold Banedanmark Metroservice Alarm/Vagtcentralen Herudover deltog bl.a. en forplejningsenhed fra Beredskabsstyrelsen, en gruppe hjemmeværnsfolk og ca. 100 frivillige figuranter. 6

7 Fire & Security Den komplette løsning ADT og Tyco Fire & Integrated Solutions er gået sammen for at blive ADT Fire & Security. Så nu kan du føle dig meget mere sikker. Enhver virksomhed står over for en række unikke og specifikke brand- og sikringsudfordringer. Hos ADT Fire & Security forstår vi, at der ikke findes ét fælles brand- og sikringssystem for alle virksomheder. Derfor tilbyder vi hele spektret af sikkerhedsløsninger; løsninger der forbygger og slukker brande, afskrækker tyve og beskytter mennesker, ejendomme og værdier. ADT Fire & Security er én af verdens førende virksomheder inden for brand- og sikringsløsninger. Vort speciale er udvikling af integrerede sikkerhedsløsninger; fra rådgivning, design og produktion til levering, installation og servicering til alle slags virksomheder. ADT Fire & Security løsninger: Automatiske brandalarmeringsanlæg Aspirationsanlæg Sprinkleranlæg Gasbaserede slukningsanlæg Tågesikring Videoovervågning Indbrudsalarmer Adgangskontrolsystemer Elektronisk varesikring Service og vedligeholdelse Gennem samarbejde finder vi de rigtige løsninger til netop Jeres virksomhed Ring på eller besøg A Tyco International Company ADT Fire & Security, Teglværksvej 47, 5220 Odense SØ CVR: / Ringager 2A, 2605 Brøndby CVR: ADT og ADT logoet er registrerede varemærker tilhørende ADT Services AG og er brugt under licens. ADT forbeholder sig ret til at ændre eller tilbagekalde enhver vare eller tjenesteydelse uden varsel Tyco International

8 København gør klar til kameraerne Landets travleste fodgængerstrækning skal overvåges I løbet af foråret ventes de første overvågningskameraer at dukke op i bybilledet i København. De bliver sat op på og omkring Danmarks mest befærdede fodgængerstrækning, Frederiksberggade. Dvs. den del af Strøget, som går fra Gammel Torv/Nytorv til Rådhuspladsen. - Kameraerne skal i første omgang understøtte politiets efterforskningsarbejde og de vil forhåbentlig derfor også kunne bidrage til at øge sikkerhed og tryghed i Københavns indre bydele. Det forklarer vicepolitiinspektør i Københavns Politi, Michael Agerbæk, der leder projektet. Overvågningsplaner står i kø Det er det andet større overvågningsprojekt af sin art, som etableres i danske cityområder. I Aalborg lagde politiet ud med at sætte kameraer op i Jomfru Ane Gade-kvarteret, og i Århus arbejder man på at sikre banegårdsområdet og caféstrækningen ved Århus Å med overvågning. End videre arbejdes der med overvågningsplaner i flere større provinsbyer, ligesom der er et stærkt ønske fra boligforeninger om at få lov til at etablere tv-overvågning. Flere boligselskaber har allerede fået polititilladelse til at opsætte kameraer i boligområder med særlige problemer. Hos Københavns Politi er det ikke holdningen, at man ukritisk skal fylde byen med overvågningskameraer. På DBI-dagen 2008 sagde politidirektør Hanne Bech Hansen, at der er stor usikkerhed om kameraernes forebyggende effekt, og at der indtil videre ikke er grund til at plastre samfundet til med kameraer. Jane Nygaard. Københavns Politi har valgt en strategi, hvor man udvælger nøje afgrænsede strækninger, som skal overvåges. Samtidig lægger man vægt på, at den tekniske kvalitet skal være i orden, så der sikres høj genkendelighed af hensyn til mulighederne for efterforskning. Sikring af kvaliteten For at sikre både kvalitet og økonomi har politiet valgt at bruge DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut som uafhængig rådgiver i forbindelse med det igangværende projekt. - Vi har haft et rigtig godt samarbejde med DBI, som har hjulpet os med at komme godt igennem den omfattende proces, som dette arbejde indebærer, fastslår Michael Agerbæk. Vi har haft en intens mødeaktivitet, hvorunder DBI både har fungeret som rådgiver og som sparringspartner. Herunder har vi fået konkret hjælp til at udarbejde kravspecifikationer til udbudsmateriale. Efterfølgende har DBI rådgivet ved valg af endelig løsning og leverandør samt, nok så vigtigt, hjulpet os med at få signalerne ført frem til Politigården. Vi vil også trække på DBI s ekspertise, når vi kommer til afleveringsforretningen, da det er afgørende, at vi får testet og kvalitetssikret udstyret ordentligt, forklarer Michael Agerbæk. 8

9 Mange formaliteter Han tilføjer, at der er tale om en noget mere omfattende proces, end man havde forestillet sig: Det handler både om teknik, jura og økonomi, og herunder om utrolig Frederiksberggade, den vestligste del af Strøget, bliver den første strækning, som skal overvåges. 'Det handler både om teknik, jura og økonomi, og herunder om utrolig mange formaliteter, der skal være i orden.' mange formaliteter, der skal være i orden. Lige nu skal vi blandt andet have de sidste detaljer på plads med hensyn til samtykkeerklæringer fra lodsejere og tinglysning vedr. opsætning af udstyret på de berørte ejendomme, sukker den travle, men engagerede, vicepolitiinspektør. Sikkerhed når det er bedst IT beskyttelse 24/7/365 Lampertz Mini Data Center - LMS 9.3 Sikker under strømsvigt. Med Lampertz ITCløsninger kombineret med Rittal RimatriX5 er der ingen grund til at bekymre sig om sine data, heller ikke på decentrale ITsteder. LMS 9.3 indeholder 90 minutters brandsikring for dine it-systemer og kan udvides efterhånden som behovet opstår. Modulær - Fleksibel - Skalerbar! Få rådgivning og teknisk support af vores dygtige medarbejdere i kundeservice, eller et uforpligtende besøg af vores IT-salgskonsulenter. Salg Kundeservice

10 Leverandøren er valgt Københavns Politi har også haft et tæt samarbejde med Statens og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, i forbindelse med leverancen. Økonomichef i Københavns Politi, Karl Christian Hansen, siger bl.a.: - Det samlede forløb har været meget gnidningsfrit, og vi føler, at vi har båret os rigtigt ad fra starten. Dels ved at være opmærksom på SKI s eksistens, dels ved med det samme at trække en ekstern rådgiver i form af DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut ind som konsulent på opgaven. AC Sikring A/S har fået opgaven med at levere og opsætte, foreløbig, første fase af overvågningsprojektet, som omfatter 40 kameraer. Firmaet har valgt at AXIS-kameraer som dette skal overvåge København. benytte sig af en dansk softwareplatform fra Milestone og HDTV-kameraer fra AXIS. Derudover anvendes produkter fra Sony og Arecont. Opgaven med at få overført de data, overvågningskameraerne optager, til Politigården, ligger uden for AC Sikrings leverance. Denne del af projektet er lagt i hænderne på TDC. Overvågningen omkring Frederiksberggade er første fase i en plan, hvis anden del omfatter en strækning langs Vesterbrogade og Axeltorv. Siden vil der blive placeret kameraer i Gammel Torv/Vestergade-området og endelig i et område omkring Nørrebro Station. Brand & Sikring vil i kommende numre fortælle mere om projektet. Nærmere oplysninger: Rune Hernø, DBI, Formanden for Frederikshavns lokale beskæftigelsesråd Cai Møller (th.) overrakte check, kunst og blomster til repræsentanterne for DBI/NUSA fra venstre: pedelmedhjælper Bent Jensen, funktionsleder Kim Hansen og kursuskoordinator Jannie Ørtoft. Virksomhedspris til NUSA Det blev DBI s kursusvirksomhed NUSA, som løb med Virksomhedsprisen 2008, der uddeles af Frederikshavn Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd, som står for prisuddelingen, havde valgt NUSA på baggrund af virksomhedens indsats for at fastholde og integrere personer, der ellers ville have vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det handlede konkret om to fleksjob-medarbejdere: Bent Jensen, som passer NUSA s kantine og Jannie Ørtoft, der fungerer som kursuskoordinator. Efter deres ansættelse hos DBI/NUSA har de begge bidt sig fast på arbejdsmarkedet og er blevet særdeles godt integrerede på arbejdspladsen. Begge udfylder de i dag funktioner, som er helt afgørende for, at en kursusvirksomhed som NUSA kan fungere i det daglige. I sin tale ved prisoverrækkelsen, der fandt sted den 12. december 2008, sagde borgmester Erik Sørensen blandt andet: I på NUSA har den vilje og det mod, der skal til for at være rummelige. I formår at finde de nicher, der passer præcis til jeres medarbejdere. I har fundet frem til skræddersyede uundværlige funktioner og på den måde givet medarbejderne arbejdsglæden, stoltheden og troen på sig selv tilbage. Det er godt gået! Prisen er på kroner samt et glas/keramisk kunstværk af Ulla Egholm. Pengene vil blive brugt til fælles aktiviteter for medarbejderne i DBI/NUSA s kursusafdeling. 10

11 Kan du se værdien... af en leverandør som holder et vågent øje med markedsudviklingen for dig? Alarm, sikring og overvågning er et marked i kraftig udvikling, både hvad angår vækst og lovgivningsmæssig fokus. Samtidig åbner den teknologiske udvikling nye muligheder med IP-baseret overvågning. Som installatør har du allerede en troværdig position hos dine kunder. Så hvorfor ikke også hjælpe dem med at sikre deres med- arbejdere og værdier med et professionelt overvågningssystem? Lemvigh-Müller står bag dig med et bredt program inden for AIA, ADK, ITV og ABA/ABDL bakket op af support fra vores kompetencecenter, som også tilbyder dig den efteruddannelse, du måtte have behov for. Kan du se værdien? KOM VIDERE PÅ ELLER RING VVS EL-TEKNIK VVT STÅL

12 Det er et spørgsmål om at kunne se mulighederne Brand & Sikring har talt med DBI s nytiltrådte direktør om krise, klima og kommende udfordringer På denne kolde og klamme januardag, står Jesper Ditlev, frisk og solbrændt, og skuer ud over Danmarks største erhvervsområde, Avedøre Holme, i Hvidovre syd for København. I juleferien, for fjorten dage siden, stod han ved rorpinden på et sejlskib i Caribien, hvor han krydsede rundt i smult vande sammen med sin familie. Selv om det er blevet hverdag igen, har han stadig hånden på rorpinden, men nu i DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, hvor han ved årsskiftet afløste Peter Johansen som administrerende direktør. Vi befinder os i mødelokalet på toppen af Sikkerhedens Hus. Med panoramavinduer mod syd, øst og vest er det nærmest som at stå på kommandobroen på et større fragtskib. I horisonten kan man se, at der er skum på Øresunds bølger; men i havet af større og mindre virksomheder, lige uden for vinduerne, er der også søgang for tiden. Glæder sig utroligt Brand & Sikring har sat Jesper Ditlev stævne her for at høre, hvilke tanker han gør sig om DBI, som han har overtaget kommandoen af på et tidspunkt med fi nanskrise, truende økonomisk nedtur og faldende beskæftigelse. - Først og fremmest glæder jeg mig utroligt til at skulle stå i spidsen for DBI. Det er en velfungerende og velkonsolideret virksomhed med nogle superengagerede og kompetente medarbejdere, jeg har fået overdraget, lyder det begejstret fra den nytiltrådte direktør. Efter ni år på ledende poster i DBI kender den 43-årige Jesper Ditlev også virksomheden til bunds. De seneste seks år har han som teknisk direktør haft ansvaret for såvel de kunderelaterede aktiviteter som for forsknings- og udviklingsopgaverne. Det har givet ham en solid ballast for nu at blive i den maritime jargon bliver et år med nogle udfordringer, som vi ikke har oplevet tidligere. Når samfundssektorer som byggeri, produktion og skibsbygning bliver ramt, berører det DBI s kerneområder: rådgivning, inspektion og prøvning. Og det vil sandsynligvis også påvirke os i flere år frem. Men jeg ser mange nye muligheder og er ikke nervøs for DBI. Hvis jeg skal nævne et enkelt eksempel: Meget tyder på, at en del virksomheder vil vælge at outsource opgaver i den kommende tid. Og her vil vi kunne tilbyde at tage over på områder, som ligger inden for vores kompetencer. Jeg ser også muligheder på sikringsområdet, som generelt er i vækst. Her er virksomheder og myndigheder begyndt at få øjnene op for, at det betaler sig at bruge kvalificerede rådgivere, som er uafhængige af leverandørinteresser. Endelig, og nok så væsentligt, har DBI et solidt økonomisk fundament og en innovativ medarbejderkultur, som gør, at vi står godt rustede til at løse fremtidens udfordringer inden for både brandsikkerhed og sikring, lyder vurderingen fra Jesper Ditlev. Jesper Ditlev: Det gælder om at have blik for mulighederne. Kommerciel tankegang og faglighed Selv om DBI er en non profit-organisation, satser han blandt andet på at styrke en sund kommerciel tankegang, som skal gå hånd i hånd med GTS-virksomhedens anerkendte faglighed og specialiserede viden. 12

13 - Vi skal tænke udefra og ind, hvilket indebærer, at vi skal blive bedre til at se kundernes behov, så vi kan tilbyde dem den ekspertise, de står og har brug for. Men samtidig handler det stadig om, at vi skal arbejde for at højne sikring og sikkerhed for virksomheder og samfund. Jeg er overbevist om, at der vil vise sig nye muligheder, som kan styrke vores forretning. Det har vi faktisk allerede oplevet og for 2008 kan vi konstatere, at året, både fagligt og økonomisk, har været præget af en positiv udvikling. Selv om det endelige regnskab ikke foreligger endnu, er det min forventning, at årets resultat bliver bedre end forventet i budgettet, forklarer han med begrundet optimisme. Klima og miljø For tiden taler alle om reduktion af CO2-udslip, og Danmark står som vært for FN s klimatopmøde i slutningen af Gør DBI egentlig noget for miljøet og den globale opvarmning? - Hver gang der opstår brand fx i en bygning, udvikles der CO2, som ledes ud i atmosfæren. Så selv om det langt fra er hovedformålet, er miljøbeskyttelse også en god grund til at forebygge brande. Med sit virke har DBI bidraget til, at der ikke opstår så mange brande, og at de brande, der opstår, sjældent når at udvikle sig til noget stort. Det er en indsats, der skal fastholdes og fortsat forbedres, svarer Jesper Ditlev og fortsætter: Som noget mere specifikt kan jeg pege på vores arbejde med at udfase det tidligere så populære rumslukningsmiddel halon, der både er skadeligt for jordens ozonlag og bidrager til den globale opvarmning. Med DBI i spidsen var Danmark blandt de første lande i verden til at udfase det skadelige slukningsmiddel og finde mere miljøvenlige løsninger. Et arbejde, som blandt andet fortsætter med videreudvikling af det på flere måder miljøvenlige vandtågeslukningsprincip. DBI er også gået foran med brug '...vi skal blive bedre til at se kundernes behov, så vi kan tilbyde dem den ekspertise, de står og har brug for.' og udvikling af computersimulering en teknologi som fx betyder, at man kan spare på miljøbelastende brandforsøg i stor skala. Inden for de senere år har vi desuden bidraget til forskning i, hvordan man kan undgå selvopvarmning og selvantændelse af biomasse, der anvendes til energiproduktion. Ved at hindre og begrænse disse processer kan man undgå unødig udslip af CO2 og reduktion af biomaterialets energiindhold. Hver for sig er der tale om små skridt, med det er alle skridt, som peger i den rigtige retning, forklarer DBI s nye administrerende direktør, der har en solid teknisk baggrund. Han er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet og har tidligere blandt andet haft ansvar for projektstyring af udviklingsorienteret byggeri i den rådgivende ingeniørbranche. Se mulighederne Jesper Ditlev peger ud ad vinduet. Fra hans kommandobro er der udsigt til Avedøreværkets høje skorstene, som står for en del af den danske CO2-udledning. Men de vældige varmerør, som fører ud fra værket, vidner om den effektive danske energiudnyttelse, som kombinerer produktionen af el og varme. Og ved siden af værket står en lang række snurrende vindmøller yderligere et symbol på dansk innovation og foretagsomhed. - Det hele er et spørgsmål om at kunne se mulighederne, at udvikle dem og at udnytte dem. Det er sådan vi skal styre DBI sikkert gennem den kommende tids turbulente vande, fastslår kaptajnen, som har taget et fast greb om sin nye rorpind. Efter samtalen med Jesper Ditlev ankom Vestegnens Brandvæsen til DBI med skylift og højderedningsudstyr. Men det skyldtes ikke, at direktøren havde brug for at blive reddet ned fra kommandobroen efter det nærgående interview. Brandvæsnet havde såmænd blot fået lov til at bruge bygningen til årets højderedningsøvelser, som omfatter nedfiring af båre fra bygning. Og det kunne de passende øve her fra øverste etage på DBI-domicilet i Hvidovre. For dem handler det også om at se og udnytte mulighederne. 13

14 Store skiftedag i DBI Ændringerne i DBI s ledelse pr. 1. januar 2009 blev markeret ved en reception den 9. januar på Jernholmen i Hvidovre. Formand for DBI s bestyrelse siden 2003, John Bejerholm takkede af efter næsten 15 år i DBI s bestyrelse. Peter Johansen har været administrerende direktør for DBI siden dannelsen i I de kommende tre år skal han arbejde som formand for bestyrelsen. Efter knap ni år i DBI, heraf seks år som teknisk direktør, er Jesper Ditlev tiltrådt som ny administrerende direktør. Et udsnit af dagens mange receptionsgæster. Forrest til højre næstformand i DBI s bestyrelse, Lauritz Rasmussen, administrerende direktør for Taasinge Træ A/S. Blandt gæsterne sås formanden for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Peter Staunstrup. Han er indtrådt som nyt medlem i DBI s bestyrelse. Temadag Selvantændelse i biologisk materiale Oplagret biomasse kan selvopvarme og i værste fald selvantænde. Det gælder fx for halm, korn, savsmuld, flis, fiskemel, træpiller, affald og tilsvarende produkter. Der er tale om et stigende problem, som medfører økonomiske tab på grund af brand- og varmeskader på de lagrede biomasseprodukter. Desuden udgør selvantændelse et slukningsmæssigt problem for brandvæsenerne. Der er mange forhold, der skal tages i betragtning ved oplagring og transport af biologisk materiale. Der findes en del viden på området, men der mangler også viden. Derfor forskes der i, hvordan sikkerheden kan forbedres. På en halv temadag hos DBI vil eksperter fra DBI, DTU og Københavns Universitet fortælle om den nyeste viden på området og hvad der forskes i. Arrangementet finder sted torsdag den 7. maj 2009 kl hos DBI, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. 14

15 ET GODT INTERNT BEREDSKAB BEGYNDER MED EN GOD UDDANNELSE KURESER, PLANER OG ØVELSER: FØRSTEHJÆLPSKURSER HÅNDTERING AF TILSKADEKOMNE BRAND- OG REDNINGSKURSER KRISEHÅNDTERING KRISE-SORGPLANER EVAKUERINGSØVELSER UDSTYR TIL: FØRSTEHJÆLP GENOPLIVNING/AED BRANDSLUKNING SKILTE OG MÆRKATER UNDERVISNINGSUDSTYR HAR DU INTERNE BEREDSKABSINSTRUKTØRER KAN DU BESTILLE ET GRATIS BOGSÆT

16 Rift om at blive Eksamineret Sikringsleder Bo G. Jørgensen. Krisen har tilsyneladende ikke ramt uddannelsen Eksamineret Sikringsleder, der aldrig har haft større søgning end netop nu. - I starten af februar fik 14 nye Eksaminerede Sikringsledere udleveret deres diplom efter vel overstået eksamen, mens et nyt kursushold med 17 elever har været i gang siden midten af januar. Det nye hold er det største i uddannelsens 12-årige historie, oplyser uddannelseschef Bo G. Jørgensen fra SikkerhedsBranchen, der står for salget af den anerkendte diplomuddannelse, som udbydes i fællesskab af DBI og SikkerhedsBranchen. - Det igangværende hold med 17 deltagere skal op til den afsluttende eksamen efter sommerferien 2009, men inden da har vi allerede startet et nyt hold kursister op. Dét hold, som starter i juni, er næsten fyldt op nu, og jeg forventer, at det vil være fuldtegnet med 16 deltagere i løbet af den kommende måned (marts), fortæller Bo G. Jørgensen. på at skabe mulighed for, at færdiguddannede sikringsledere med mellemrum kan blive fagligt opdateret. For uddannelsen i dag gælder det, at alle kursusmodulerne er blevet obligatoriske, og senest har uddannelsen fået den europæiske brand- og sikringsorganisation CFPA s blå stempel. Det betyder, at uddannelsens niveau og dens indhold løbende overvåges, så den danske uddannelse lever op til de fælles europæiske standarder inden for CFPA. Eksamineret Sikringsleder består af fem uddannelsesmoduler a 3-4 dages varighed, hvortil kommer to eksamensdage. Uddannelsen kan normalt gennemføres inden for 6-7 måneder. Læs mere om uddannelsen på eller på Tilpasses løbende Den eksaminerede sikringslederuddannelse bliver løbende udviklet og forbedret, så den hele tiden matcher den hastige udvikling inden for sikring og sikkerhed. I den forbindelse arbejdes der for tiden De 14 nyeste Eksaminerede Sikringsledere kunne afslutte deres uddannelse med bestået eksamen i starten af februar På billedet ses fra venstre mod højre: Niels Thirsgaard, Niels Andersen, Lars Bergø, Peder Hansen, Thomas Otto, Henrik Bay, Henrik Bertram, Annette Pedersen Buur, Louis Wollesen, Toni T. Jensen, Claus Soltau, Søren Bo Lyderik, Bjørn Nielsen, Lars Jensen. Temadag Sikkerhed på rejsen Er virksomhedens medarbejdere klædt på til rejsen? Når vi rejser husker vi (næsten) altid pas, penge og papirer - men mange glemmer at tænke på sikkerheden. Risiciene er mange, når man rejser eller opholder sig i udlandet. Fx: trafikulykker, sygdom, tyveri, trusler, terror, kidnapning, over- fald, røveri og kriminalitet. Men det behøver ikke at være farligere, end at være herhjemme, hvis man sikrer sig efter de særlige forhold, som gælder, når man er på udebane. Det kan man høre nærmere om på to halve temadage, som DBI afholder den 30. april Mellem kl. 9 og 12 kan man høre om Sikkerhed på rejsen, mens emnet er Sikkerhed under ophold i udlandet fra kl. 13 til 16. Det betyder, at man samme dag har mulighed for at deltage i begge arrangementer, som finder sted hos DBI, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. 16

17 Forskning skal bane vej for brandsikre træhuse i Norden DBI deltager i del 3 i et fællesnordisk projekt om brandsikre træhuse. Projektet skal indsamle den nyeste viden på træhusområdet og komme med forslag til konkrete løsninger, hvor træhuse er brandsikret, så de opfylder lovgivningen i Norden. Inden for byggeriet er det i dag muligt at bygge høje huse i træ, men der mangler viden om, hvordan disse bygninger brandsikres. Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Estland og Letland deltager i arbejdet. Projektet tager udgangspunkt i den i dag benyttede håndbog om brandsikre træhuse, del 2. Siden udgivelsen af denne, er der kommet ny viden og ikke mindst er Eurocode om dimensionering af trækonstruktioner implementeret i EU medlemslandene. Projektet skal munde ud i udgivelse af en ny håndbog, som ingeniører, konstruktører, arkitekter og myndigheder kan bruge som opslagsværk. I den reviderede håndbog beskrives blandt andet et såkaldt Risk Index, der kan anvendes til at fastlægge, hvilke(t) brandsikringstiltag, der skal anvendes. Ved hjælp af metoden kan man vælge/kombinere alternative brandsikringsforanstaltninger til at opnå den samlede brandsikring, som kræves eller ønskes og sammenligne alternativerne ud fra sikkerhedsniveauet for alternativet. Projektet får støtte fra Nordisk InnovationsCenter (NICe) og skal afsluttes i Projektets resultater vil blandt andet blive formidlet gennem temadage rundt om i Norden i forbindelse med den nye håndbogs udgivelse. Kontaktperson: Henrik Bygbjerg, DBI, 17

18 Hvad kan et sprinkleranlæg erstatte i Norden? Kontaktperson: Henrik Bygbjerg, DBI, Hvis man frivilligt vælger at installere sprinkleranlæg i en bygning i Danmark, vil man alt efter omstændighederne kunne få tilladelse til at øge brandsektionsstørrelsen. I andre nordiske lande kan man i den samme situation måske få lov til at slække på de bærende konstruktioners brandmodstandsevne. Det kaldes i fagsproget teknisk bytte. Regler og kutymer for teknisk bytte i de nordiske lande er forskellige. Kravet til dokumentation er også forskelligt. Ud fra et objektivt brandteknisk synspunkt forekommer en sådan forskel hverken for- nuftig, rimeligt eller hensigtsmæssig. Derfor er der sat et nordisk forsknings- og udredningsprojekt i gang, som skal bane vej for at skabe ensartede dokumentationsgrundlag og regler eller retningslinjer. DBI s forsknings- og udviklingsenhed deltager i dette nordiske projekt, der i første række skal tilvejebringe en fælles dokumentation for teknisk bytte i forbindelse med installation af sprinkleranlæg. I Danmark angiver Bygningsreglement 2008 afsnit 5.4 Brandtek- niske installationer i hvilke kategorier af bygninger, der skal installeres blandt andet automatiske sprinkleranlæg. I Sverige og Norge findes ikke specifikke krav om, hvornår sprinkleranlæg skal installeres. Gennem projektet søges der tilvejebragt fællesnordiske metoder og retningslinjer for dokumentation ved teknisk bytte i forbindelse med sprinkleranlæg. Målet er at sikre ensartethed i håndtering af tekniske bytter på et grundlag, som ikke forringer brandsikkerhedsniveauet. Nordisk standard for boligsprinkleranlæg på vej Kontaktperson: Henrik Bygbjerg, DBI, Sammen med andre nordiske interessenter har DBI deltaget i udarbejdelsen af forslag til fællesnordiske standarder for boligsprinkling. Arbejdet, der er gennemført på rekordtid, er udført i regi af det Red liv og værdier med brandsikring det er aldrig for sent... Ring tlf nordiske standardiseringsorgan INSTA. Der er tale om følgende to forslag, som blev sendt i høring i december 2008: INSTA Boligsprinkler Del BRAND Brandsikring af alt - også transportbånd, porte/døre, vinduer o.s.v. 1: Dimensionering, installation og vedligeholdelse INSTA Boligsprinkler Del 2: Krav til testmetoder for sprinklere med tilhørende rosetter. Standarden for dimensionering, installation og vedligeholdelse anvender samme struktur som findes i DS/EN Stationære brandslukningssystemer - Automatiske sprinkleranlæg - Beregning, installation og vedligeholdelse, for at gøre det lettere for sprinklerbranchen at anvende den nye standard. Høringsfasen for begge standarder er afsluttet, og udvalget bag standarderne skal nu behandle de indkomne høringskommentarer. INSTA, hvilket i praksis vil sige Dansk Standard, vil stå for udgivelsen, når standarderne er klar. De er oversendt til CEN, så de med tiden kan udgives som fælleseuropæiske standarder. Emnet er på dagsordenen for DBI-dagen den 6. maj

19 Risikoanalyser for forsikringsbranchen DBI har udarbejdet en række serviceydelser, som specielt retter sig mod forsikringsselskaber og forsikringsmæglere. Blandt andet tilbyder DBI at udarbejde uafhængige brand- og sikringstekniske risikoanalyser (BSR) af forsikringskunder. BSR kan bruges som teknisk dokumentation i forbindelse med oprettelse, revurdering eller genforhandling af forsikringsaftaler. Risikoanalysen udarbejdes som en komplet ingeniørrapport, der beskriver virksomhedens aktiviteter, bygninger, præmieberegningsgrundlag samt brand- og tyverisikring. Analysen angiver forsikringsværdier og tabsscenarie, der kan danne grundlag for underwriting. Kjeld Schou I tillæg til BSR-analysen kan der udarbejdes forslag til forbedring af risikoforholdene. Analysen skaber grundlag for en korrekt præmiefastsættelse, da den behandler de parametre, der indgår i forsikringsselskabernes tariferingsgrundlag. Analyserapporten vil normalt indeholde følgende hovedpunkter: Virksomheds-/aktivitetsbeskrivelse Bygningsforhold (bygningskonstruktioner og PBG) Brandteknisk beskrivelse Tyveririsiko (sikring og overvågning) Risici for driftstab, maskinskade og maskindriftstab Tabsestimering (største single risk/eml/pml) Brandtekniske tegninger Evt. rapport med forslag til risikobegrænsning Nærmere oplysninger: Kjeld Schou, Sikringsglas Billigere bilforsikring til gode bilister Ring på og få et godt tilbud eller find din pris på gf-brv.dk Multilamineret sikringsglas Sikringsglas Pilkington Forsikring & Pension Sikringsglas F&P- Standard Tykkelse klasse DS/EN356 GUL P5A P5A-10 10mm GRØN P6B P6B-15 15mm BLÅ P7B P7B-23 23mm RØD P8B P8B-28 28mm Fra * 3734,-** * Prisen varierer efter bil, bopæl, antal år du har kørt skadefrit, og hvilke andre private forsikringer du tegner i GF. For 2008 får nybilister dog ikke overskudsdeling. GF Brand, Redning og Vagt Klerkevænget Horsens Klar sikringsløsning - Pilkington Sikringsglas F&P klasser (DS/EN356) GUL, GRØN, BLÅ og RØD 19

20 Mange virksomheder får ikke dækket tab ved indbrud Hvert kvarter begås der indbrud i en virksomhed Nærmere oplysninger: Peder Gellers, Ifølge Danmarks Statistik blev der i alt politianmeldt indbrud i virksomheder sidste år. Det er en stigning på 14 pct. i forhold til 2007 og det højeste antal siden Udviklingen var særlig markant i den sidste del af året, hvilket kan indikere, at øgningen i disse indbrud vil fortsætte i Således viste tredje kvartal en stigning i anmeldelser på 20 pct. og fjerde kvartal en stigning 22 pct. i forhold til samme perioder i Den foruroligende udvikling bekymrer Peder Gellers, leder af Sikring og Sikkerhed i DBI, ikke mindst set i lyset af den økonomiske krise som mange virksomheder slås med. Det anslås, at ud af de politianmeldte indbrud i 2008 er det kun 60 pct., der blev anmeldt til forsikringsselskaberne. Erstatningsudbetalingen herfor vil for hele 2008 skønsmæssigt andrage omkring 450 mio. kr. De resterende indbrud til en anslået værdi på ca. 300 mio. kr. hænger virksomhederne desværre selv på. Det kan dels skyldes manglende forsikring eller en høj selvrisiko, dels at sikringsforanstaltningerne ikke har været som forsikringsselskabet foreskriver. get eller utilstrækkeligt sikringsudstyr. Hertil kommer, at man ofte vover sig ud i leasingaftaler, der langt fra er optimale for virksomheden, for ikke at tale om indgåelse af unyttige og alt for dyre serviceaftaler Dette kan undgås med den rigtige rådgivning. Bl.a. derfor har DBI hver dag telefonerne åbne mellem kl , hvor kyndige, uvildige sikringskonsulenter fra DBI - uden beregning - kan hjælpe med råd og dåd. - Men først og fremmest vil vi på det kraftigste opfordre til, at man ser på de helt basale risici for indbrud, eller rettere sagt, ser på sin virksomhed med en indbrudstyvs øjne. Det er alt for let at komme ind på mange virksomheder, institutioner og forretninger, blandt andet fordi døre og vinduer ikke er forsvarligt lukkede og låst, siger Peder Gellers. Søg rådgivning - Vi må derfor på det kraftigste råde virksomhederne til at foretage en samlet vurdering af risikoprofilen ved indbrud og derefter søge den nødvendige rådgivning, inden virksomheden giver sig i kast med at installere en eller anden form for sikringsforanstaltning, siger Peder Gellers, Leder af Sikring og Sikkerhed i DBI. Selv om mange leverandører af sikringsudstyr har gennemgået en grundig sikringsuddannelse er der desværre ofte eksempler på, at virksomheder enten køber for me- 20

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier På den sikre side Vi arbejder for at sikre liv og værdier DBI et videncenter for sikring og sikkerhed DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er Danmarks videncenter for sikring og brandsikkerhed.

Læs mere

Traka21. Nøgleadministration designet til fremtiden. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Traka21. Nøgleadministration designet til fremtiden. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Traka21 Nøgleadministration designet til fremtiden ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Kort om teknikken bag Traka21 er et avanceret, uafhængigt system til nøgleadministration, som

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Code Handle Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikring af terrassedøren og vinduet har aldrig været nemmere Med Code Handle kan du nemt

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

Har du styr på dine nøgler?

Har du styr på dine nøgler? Har du styr på dine nøgler? ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Er det ved at være tid til at skifte låsen? Der er mange af os, som ikke helt kan huske hvor mange nøgler vi har lånt

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

75 års oplysning om forsikring

75 års oplysning om forsikring 75 års oplysning NFT om 3/2007 forsikring 75 års oplysning om forsikring af Simon Tolstrup Forsikringsoplysningen er stedet, hvor danskerne får uvildig rådgivning om forsikring, og stedet, hvor journalister

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Er du i tvivl, om hvordan og hvor meget brandfarligt væske du må opbevare i

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO.

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO. Velkommen til Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO Kenneth Hoe KontrolCentralleder Lars Rasmussen Projektledere / PFSO Jens Andersen Sikkerheds konsulent / PFSO Lars Hansson AXIS Thomas

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt?

Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt? Til Boligforeningen Kan vi hjælpe jer med jeres vinduesprojekt? NYE VINDUER FRA DANMARKS STØRSTE PRODUCENT Valg af entreprenør Lovgivning Sikkerhed Kuldenedfald Pris Indeklima Valg af entreprenør Brandredning

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

i banksektoren Risikostyring i turbulente markeder

i banksektoren Risikostyring i turbulente markeder T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/risk K ø b e n h a v n K o n f e r e n c e 1 6. d e c e m b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 7. november Risk Management i banksektoren

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Kronborg Sikring...når sikkerhed og tryghed går op i en højere enhed FIRMAPROFIL

Kronborg Sikring...når sikkerhed og tryghed går op i en højere enhed FIRMAPROFIL Kronborg Sikring...når sikkerhed og tryghed går op i en højere enhed FIRMAPROFIL 1 2 Kronborg Sikring Firmaprofil Udvikling af sikring til fremtiden Det er vores klare mål at være firmaet, der sætter niveauet

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer!

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! John Olsen, Maskimmester Grontmij A/S CTS-KonferenceN 2014 Skanderborg 9. september 2014 København 11. september 2014 Program

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Velkommen til Medlemsmøde i

Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 7.marts 2011. Velkommen til Medlemsmøde i Ny viden om CE-mærkning og se som de første den nye kampagne: Luk hullet. 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program (14:00) Velkomst Velkomst

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12.

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. Referat af møde i standardiseringsudvalget i CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. marts 2014 Deltagene lande med i alt 17 deltagere: Irland, Finland, Sverige, Norge, England, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig,

Læs mere

Vores hverdag handler om at tænke nyt, og sådan skaber vi de produkter, der gør, at du altid kan føle dig tryg. ANLÆG FOR TRYGHED1

Vores hverdag handler om at tænke nyt, og sådan skaber vi de produkter, der gør, at du altid kan føle dig tryg. ANLÆG FOR TRYGHED1 Vores hverdag handler om at tænke nyt, og sådan skaber vi de produkter, der gør, at du altid kan føle dig tryg. ANLÆG FOR TRYGHED1 Mere end 100 års erfaring inden for brandsikring og sikringssystemer VI

Læs mere

Responstiderne får private til at sikre sig med tåge

Responstiderne får private til at sikre sig med tåge Pressemeddelelse fra Protect A/S Per Kilsmark Rasmussen, VS Automatic i Horsens, på besøg hos J, der valgte synlige tågekanoner (øverst til højre i fotoet) i det nye hjem. Responstiderne får private til

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet.

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Artikel fra BioMar magasinet, efteråret 2010 Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Siden 1960'erne har

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere