Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i Beskæftigelsesplan 2016 samt de relevante mål i Kommunestrategi For flere af målene foretages sammenligning med klyngekommunerne, som varierer i forhold til ydelserne. J. nr P05 1

2 Indhold Indhold Målopfyldelse Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Unge i uddannelse og job Virksomhedsrettet indsats Social balance...12 J. nr P05 2

3 1. Målopfyldelse Tabel 1.1 Oversigt over målopfyldelse Gældende mål fra Kommunestrategi og Beskæftigelsesplan 2016 Målsætning Målopfyldelse Målopfyldelse Målopfyldelse Målopfyldelse Målopfyldelse 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Den gennemsnitlige andel af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal højest være på niveau med klyngen i J J J J - Mål: Klyngeniveau Resultat: Klyngeniveau Den gennemsnitlige andel af langtidsledige a- dagpengemodtagere skal højest være på niveau med klyngen i december L J J J Mål: Klyngeniveau Resultat: Bedre end klyngen Den gennemsnitlige andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal højest være på niveau med klyngen i december L J J J Mål: Klyngeniveau Resultat: Bedre end klyngen 3. Unge i uddannelse og job Andelen af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse (ikke SU) skal falde til eller forblive 9,0 procent i december L L L L Mål: Maks. 9,0 % Resultat: 9,3 % Andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter 9. klasse, skal stige til 78,5 % i x x x L - Mål: Min. 78,5 % Resultat: 78,1 % 4. Virksomhedsrettet indsats Andelen af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettet aktivering skal som minimum ligge 1,2 procentpoint over klyngen i december J L L J Samarbejdsgraden med kommunens virksomheder skal som minimum ligge 1,8 procentpoint over klyngen i Mål: Min. 1,2 procentpoint Resultat: 2,3 procentpoint december x J J L Mål: Min. 1,8 procentpoint Resultat: 1,5 procentpoint Minimum 45 procent af de jobparate, der har været i løntilskud (offentlig eller privat), skal være i beskæftigelse inden for 3 måneder. x x x J - Mål: Min. 45,0 % Resultat: 46,2 % 5. Social balance Forskellen mellem bruttoledighedsprocenten i Værebro Park og Høje Gladsaxe og den gennemsnitlige bruttoledighedsprocent i hele Gladsaxe Kommune skal falde til 9,0 procentpoint eller mindre i december J J J J Mål: Maks. 9,0 procentpoint Resultat: 7,8 procentpoint Andelen af ledige i Værebro Park og Høje Gladsxe må ikke Mål: Maks 14,2 % Resultat: 11,5 % NB. Kryds indikerer, at der ikke er data for Note: Pilene angiver udviklingen siden seneste opfølgning. Pil-op er udtryk for en positiv udvikling, pil-ned er udtryk for en negativ udvikling, mens en streg - er udtryk for en neutral udvikling. overstige gennemsnittet for J J J J J. nr P05 3

4 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Den gennemsnitlige andel af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal højest være på niveau med klyngen i I 2014 lå Gladsaxe 0,2 procentpoint over klyngen. Figur 2.1 Procentandel langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 9,0% Procentandel langvarige modtagere af offentlig forsørgelse (+52 uger) ud af den samlede befolkning (16-66 år) Gladsaxe Kommune i forhold til klyngekommunerne 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% -1,0% 7,5% 7,7% 7,7% 7,7% 7,6% 7,7% 7,5% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,5% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,5% 7,4% 7,4% 7,4% 7,3% 7,3% 0,1% -0,1% -0,1% Gnms Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Difference Mål for 2016 Kilde: og Klyngen for alle ydelser: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Taastrup, København, Odder & Rebild. Medregnede ydelser: a-dagpenge, forrevalidering, førtidspension, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering, sygedagpenge, uddannelseshjælp. Figur 2.1 viser procentandelen af langvarige modtagere på offentlig forsørgelse (+52 uger) som andel af befolkningen (16-66 år). Målet for 2016 er, at Gladsaxe Kommunes andel af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse ikke må overstige klyngekommunernes andel. Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne har i hele perioden stort set samme andel langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Fra januar 2016 til maj 2016 lå procentandelen af langvarige modtagere på offentlig forsørgelse stort set konstant på 7,7 %. Fra maj 2016 til juli 2016 faldt procentandelen fra 7,7 % til 7,4 % i både Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Andelen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse har efterfølgende ligget relativt stabilt på dette niveau i både Gladsaxe Kommune og klyngekommunerne. Samlet har Gladsaxe Kommunes andel af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse været på niveau med klyngekommunernes andel i J. nr P05 4

5 Den gennemsnitlige andel af langtidsledige a-dagpengemodtagere skal højest være på niveau med klyngen i december I 2014 lå Gladsaxe 1,7 procentpoint over klyngen. Figur 2.2 Procentandel langtidsledige a-dagpengemodtagere 25,0% Procentandel langtidsledige a-dagpengemodtagere ud af samlet antal a- dagpengemodtagere Gladsaxe Kommune i forhold til klyngekommunerne 2 15,0% 19,9% 20,3% 18,4% 18,3% 18,2% 20,7% 18,9% 19,3% 18,8% 20,9% 20,7% 19,4% 17,2% 18,2% 17,6% 17,0% 17,7% 18,5% 17,4% 17,3% 15,7% 15,9% 16,7% 18,4% 1 5,0% -5,0% 0,4% 0,5% 0,9% 0,6% -0,2% -1,3% -1,5% -0,8% -0,2% -1,2% -1,0% -0,2% Kilde: Klyngen for alle ydelser: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Taastrup, København, Odder & Rebild. Figur 2.2 viser procentandelen af langtidsledige a-dagpengemodtagere ud af det samlede antal a-dagpengemodtagere i perioden. Målet for 2016 er, at Gladsaxe Kommunes procentandel af langtidsledige a-dagpengemodtagere skal være på niveau med klyngekommunernes andel i december Gladsaxe Kommunes procentandel af langtidsledige a-dagpengemodtagere er samlet set faldet fra 20,3 % i januar 2016 til 18,4 % i december 2016, svarende til et fald på 1,9 procentpoint. I den tilsvarende periode er klyngekommunernes procentandel af langtidsledige a-dagpengemodtagere faldet med 1,4 procentpoint. Gladsaxe Kommune har således klaret sig relativt bedre end klyngekommunerne. I december 2016 var Gladsaxe Kommunes andel af langtidsledige a-dagpengemodtagere 0,2 procentpoint lavere end klyngekommunernes andel. Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Difference Mål for 2016 J. nr P05 5

6 Den gennemsnitlige andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal højest være på niveau med klyngen i december I 2014 lå Gladsaxe 1,3 procentpoint over klyngen. Figur 2.3 Procentandel langtidsledige kontanthjælpsmodtagere 7 Procentandel langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere ud af samlet antal jobparte kontanthjælpsmodtagere Gladsaxe Kommune i forhold til klyngekommunerne ,2% 57,8% 57,3% 58,0% 57,4% 57,4% 60,4% 62,1% 59,7% 58,3% 58,0% 57,2% 61,4% 6 60,7% 58,5% 58,8% 55,0% 59,5% 61,3% 58,1% 56,1% 53,4% 53,4% ,2% 2,2% 3,4% 0,5% 1,4% -2,4% -0,9% -0,8% -1,7% -2,2% -4,6% -3,8% -1 Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Difference Mål for december 2016 Kilde: Klyngen for alle ydelser: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Taastrup, København, Odder & Rebild. Figur 2.3 viser procentandelen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere ud af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere i perioden. Målet for 2016 er, at Gladsaxe Kommunes andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal være på niveau med klyngekommunernes andel i december 2016 (angivet ved den røde linje). Gladsaxe Kommune har samlet set reduceret sin andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere fra 61,4 % i januar 2016 til 53,4 % i december 2016, svarende til et fald på 8,0 procentpoint. I den tilsvarende periode har klyngekommunerne reduceret deres andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere med 3,0 procentpoint. Gladsaxe Kommune har således haft en relativt mere gunstig udvikling i andelen af langtidlige a-dagpengemodtagere sammenlignet med klyngekommunerne. I december 2016 var Gladsaxe Kommunes andel af langtidsledige a-dagpengemodtagere 3,8 procentpoint lavere end klyngekommunernes andel. J. nr P05 6

7 3. Unge i uddannelse og job Andelen af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse (ikke SU) skal falde til eller forblive 9,0 procent i I 2014 var andelen 9,0 procent. Mål fra Kommunestrategi og Beskæftigelsesplan Figur 3.1 Procentandel unge på offentlig forsørgelse 12,0% Procentandel af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse 1 9,3% 9,5% 9,9% 1 9,9% 9,8% 9,7% 9,9% 9,0% 8,5% 8,5% 8,7% 8,6% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Gnms Kilde: og Medregnede ydelser: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, forrevalidering, førtidspension, integrationsydelse, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, kontantydelse, ledighedsydelse, revalidering, ressourceforløb, sygedagpenge og uddannelseshjælp. Figur 3.1 viser Gladsaxe Kommunes procentandel af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse. Målet for 2016 er, at andelen af unge på offentlig forsørgelse skal falde til 9,0 % opgjort som gennemsnit henover året (angivet ved den røde linje). Andelen af unge på offentlig forsørgelse lå i årets første syv måneder over målet om maksimalt 9,0 % unge på offentlig forsørgelse. I august 2016 faldt ungeledigheden til 9,0 %, mens ungeledigheden i perioden september 2016 til december 2016 lå under målet om 9,0 % unge på offentlig forsørgelse. Samlet var andelen af unge på offentlig forsørgelse 9,3 % i Set over en længere periode er ungeledigheden faldet, da procentandelen af unge på offentlig forsørgelse var henholdsvis 9,8 % i 2015, 10,5 % i 2014 og 10,9 % i Målet for 2016 er ikke opfyldt. Procentandel ledige unge (18-29 år) Mål for 2016 J. nr P05 7

8 Andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse 6 år efter 9. klasse, skal stige til 78,5 % i I 2015 var andelen 78,3 %. Mål fra Kommunestrategi og Beskæftigelsesplan Målet blev revideret af ØU d , punkt 40. Tabel 3.1 Unge med en gennemført ungdomsuddannelse Andel unge med en gennemført ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klasse Andel unge med en gennemført ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klasse Kilde: Resultat 2015 Mål 2016 Resultat ,3% 78,5% 78,1% Tabel 3.1 viser andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klasse. Målet for 2016 er, at 78,5 % skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Det skal bemærkes, at målet blev revideret i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af opfølgningsredegørelsen på Kommunestrategien (ØU , punkt 40). Resultatet for 2016 viser, at 78,1 % af de unge havde gennemført en ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet 9. klasse. Der har således været en negativ udvikling i forhold til året før. Sammenlignes Gladsaxe Kommunes andel af unge med en gennemført ungdomsuddannelse i 2016 med andelen i hele landet, så er Gladsaxe Kommunes andel 0,8 procentpoint højere. Målet for 2016 er ikke opfyldt. J. nr P05 8

9 4. Virksomhedsrettet indsats Andelen af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettet aktivering skal som minimum ligge 1,2 procentpoint over klyngen i december I 2014 lå Gladsaxe 1,1 procentpoint over klyngen. Figur 4.1 Andel i virksomhedsrettet aktivering Kilde: Klyngen for alle ydelser: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Taastrup, København, Odder & Rebild. Medregnede ydelser: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, forrevalidering, integrationsydelse, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, ledighedsydelse, revalidering, ressourceforløb, sygedagpenge og uddannelseshjælp. Figur 4.1 viser andelen af fuldtidsaktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering, fordelt på privat og offentlig, ud af det samlede antal ledige i perioden. Målet for 2016 er, at Gladsaxe Kommunes andel i virksomhedsrettet aktivering som minimum skal ligge 1,2 procentpoint over klyngekommunerne i december 2016 (angivet ved den røde linje). Gladsaxe Kommunes andel af ledige i virksomhedsrettet aktivering er steget fra 8,4 % i januar 2016 til 9,5 % i december Der er i perioden sket en stigning på 1,5 procentpoint i anvendelsen af privat virksomhedsrettet aktivering, mens anvendelsen af offentlig virksomhedsrettet aktivering er faldet med 0,5 procentpoint. I den tilsvarende periode er klyngekommunernes andel af ledige i virksomhedsrettet aktivering steget med 0,2 procentpoint. Forskellen mellem Gladsaxe Kommune og klyngekommunernes andel af ledige i virksomhedsrettet aktivering er steget fra 1,5 procentpoint i januar 2016 til 2,3 procentpoint i december J. nr P05 9

10 Samarbejdsgraden med kommunens virksomheder skal som minimum ligge 1,8 procentpoint over klyngen i december I 2014 lå Gladsaxe 1,8 procentpoint over klyngen. Figur 4.2 Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder Gladsaxe Kommune i forhold til klyngekommunerne 25,0% 2 22,5% 22,2% 22,2% 22,6% 22,4% 21,3% 21,1% 20,6% 20,4% 20,7% 21,1% 2 18,3% 18,9% 18,9% 19,2% 19,7% 19,8% 18,8% 18,7% 19,0% 19,4% 19,6% 18,5% 15,0% 1 5,0% 3,0% 3,6% 3,3% 3,0% 2,9% 2,6% 2,3% 1,9% 1,4% 1,3% 1,5% 1,5% Gladsaxe Kommune Klyngekommunerne Difference Mål for december 2016 Kilde: og Klyngen for alle ydelser: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Taastrup, København, Odder & Rebild. Figur 4.2 viser samarbejdsgraden med henholdsvis Gladsaxe Kommunes virksomheder og klyngekommunernes virksomheder i procent. Målet for 2016 er, at samarbejdsgraden med Gladsaxe Kommunes virksomheder som minimum skal ligge 1,8 procentpoint over klyngekommunernes samarbejdsgrad i december 2016 (angivet ved den røde linje). Samarbejdsgraden med virksomhederne i Gladsaxe Kommune er faldet med 1,3 procentpoint fra januar 2016 til december I den tilsvarende periode er samarbejdsgraden med klyngekommunernes virksomheder steget fra 18,3 % i januar 2016 til 18,5 % i december 2016, svarende til en stigning på 0,2 procentpoint. Samarbejdsgraden med virksomhederne i Gladsaxe Kommune ligger i hele perioden over samarbejdsgraden med virksomhederne i klyngekommunerne, men forskellen er blevet mindre. I december 2016 lå samarbejdsgraden med virksomhederne i Gladsaxe Kommune 1,5 procentpoint over samarbejdsgraden i klyngekommunerne. Målet for 2016 er ikke opfyldt. J. nr P05 10

11 Minimum 45 procent af de jobparate, der har været i løntilskud (offentlig eller privat), skal være i beskæftigelse inden for 3 måneder. I 2014 var beskæftigelsesgraden 39,5 %. Figur 4.3 Beskæftigelsesgrad for løntilskud 6 Beskæftigelsesgraden for jobparate 3 måneder efter endt løntilskud ,2% 51,0% 41,1% Gnms kvt kvt kvt kvt 2016 Kilde: Klyngen for alle ydelser: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Taastrup, København, Odder & Rebild. Medregnede målgrupper: a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Figur 4.3 viser den samlede beskæftigelsesgrad for a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere 3 måneder efter endt løntilskud. Målet for 2016 er, at beskæftigelsesgraden skal stige til 45 %, opgjort som et gennemsnit henover året (angivet ved den røde linje). I 1. kvartal 2016 var 51,0 % af de ledige i målgruppen kommet i beskæftigelse tre måneder efter endt løntilskud. I 2. kvartal 2016 var andelen 41,1 %. For de to opgjorte kvartaler lå beskæftigelsesgraden tre måneder efter endt løntilskud samlet set på 46,2 %. Gladsaxe Kommune Mål for 2016 J. nr P05 11

12 5. Social balance Forskellen mellem bruttoledighedsprocenten i Værebro Park og Høje Gladsaxe og den gennemsnitlige bruttoledighedsprocent i hele Gladsaxe Kommune skal falde til 9,0 procentpoint eller mindre i december I 2014 var den gennemsnitlige forskel på 9,9 procentpoint. Figur 5.1 Bruttoledighed 16,0% Bruttoledighed i procent Værebro Park og Høje Gladsaxe i forhold til Gladsaxe Kommune under ét 14,0% 14,4% 14,5% 14,9% 14,5% 14,6% 14,4% 14,4% 14,6% 14,3% 14,0% 13,7% 13,6% 12,0% 1 8,0% 6,0% 8,0% 8,0% 8,5% 8,1% 8,2% 8,2% 8,2% 8,1% 8,2% 8,1% 7,8% 7,8% 6,5% 6,5% 6,4% 6,4% 6,4% 6,2% 6,2% 6,4% 6,1% 5,9% 5,9% 5,8% 4,0% 2,0% Værebro Park og Høje Gladsaxe Gladsaxe Kommuner under ét Difference Mål for december 2016 Kilde: Kommunens sagsbehandlingssystem KMD Opera og Decentralt Person Register (DPR) Medregnede ydelser: a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Figur 5.1 viser bruttoledigheden i henholdsvis Værebro Park og Høje Gladsaxe samt Gladsaxe Kommune under ét. Målet for 2016 er, at forskellen i bruttoledigheden skal falde til under 9,0 % (angivet ved den røde linje). Bruttoledigheden i Værebro Park og Høje Gladsaxe er faldet fra 14,4 % i januar 2016 til 13,6 % i december, svarende til et fald på 0,8 procentpoint. Bruttoledigheden i Gladsaxe Kommune under ét er i samme periode faldet med 0,7 procentpoint. Der har således været en marginalt bedre udvikling i bruttoledigheden i Værebro Park og Høje Gladsaxe sammenlignet med Gladsaxe Kommune under ét set over hele Differencen mellem bruttoledigheden i Værebro Park og Høje Gladsaxe og Gladsaxe Kommuner under ét er faldet fra 8,0 procentpoint i januar 2016 til 7,8 procentpoint i december, hvilket er bedre end målet om en minimumsdifference på 9,0 procentpoint. J. nr P05 12

13 Andelen af ledige unge i Værebro Park og Høje Gladsaxe må ikke overstige gennemsnittet for I 2014 var gennemsnittet 14,2 procent. Figur 5.2 Bruttoledighed blandt unge 16,0% Bruttoledighed blandt unge (18-29 år) i Værebro Park og Høje Gladsaxe 14,0% 12,0% 11,5% 12,1% 12,4% 12,8% 12,8% 12,7% 11,9% 11,9% 12,2% 10,9% 1 9,4% 9,6% 9,5% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Gnms Kilde: Kommunens sagsbehandlingssystem KMD Opera og Decentralt Person Register (DPR) Opdateret: SIMJAC Medregnede ydelser: a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Figur 5.1 viser bruttoledigheden blandt unge (18-29 år) i Værebro Park og Høje Gladsaxe. Målet for 2016 er, at forskellen i bruttoledigheden blandt unge i områderne ikke må overstige 14,2 % (angivet ved den røde linje). Bruttoledigheden blandt unge i Værebro Park og Høje Gladsaxe har på intet tidspunkt oversteget målet om 14,2 %. Bruttoledigheden er samlet set faldet fra 12,1 % i januar 2016 til 9,5 % i december Den gennemsnitlige bruttoledighed blandt unge i Værebro Park og Høje Gladsaxe lå i 2016 på 11,5 %. Værebro Park og Høje Gladsaxe Mål for 2016 J. nr P05 13

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.10.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Målopfølgning, 2. kvartal 2018 Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 2018 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Udvikling i perioden

Udvikling i perioden GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 24.11.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Udvikling i perioden 2014-2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I dette udvidede tema til kvartalsstatistikken for 3. kvartal

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2018 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 16.02.2018/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 11.2.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.5./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.4./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.7.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 216 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.02.2015/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2014 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 06.08./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 11.05./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp,

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

RESULTATRAPPORT 4.KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 2017

RESULTATRAPPORT 4.KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 2017 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 26. SEPTEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 26. SEPTEMBER 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 26. SEPTEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Når der sammenlignes på tværs af alle målgrupper, er Rebild Kommune i klynge med 12 andre kommuner:

Når der sammenlignes på tværs af alle målgrupper, er Rebild Kommune i klynge med 12 andre kommuner: Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning fokus på den foreløbige konsekvenser af refusionsreformen i Rebild Kommune. Baggrunden er det forhold, at de nye regler har været gældende

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Bestand 1 Effekt Ministeren Ministerens smål 2009 mål Indsatsstatus Økonomistatus Aktiverings -grad Forsørgertr yk Kontanthjælp: Visitationskategori -

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

RESULTATRAPPORT 4. KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. MARTS 2018

RESULTATRAPPORT 4. KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. MARTS 2018 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D.. MARTS 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur : Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b:

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 20.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 5. SEPTEMBER 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2018 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 4. JUNI 2018

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2018 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 4. JUNI 2018 . KVARTAL 8 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D.. JUNI 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur : Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Kvartalsstatistik BIU

Kvartalsstatistik BIU GLADSAXE KOMMUNE Kvartalsstatistik BIU 2. kvartal 2012 Kvartalsstatistikken omfatter data der vedrører målgrupperne; A-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i fleksjob samt

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 21.marts 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10.

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1. august 216 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

Ungeanalyse Midtjylland

Ungeanalyse Midtjylland Ungeanalyse Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord August 2018 Hovedkonklusioner Ca. 13% af de unge (16-29 årige) i Midtjylland er på en offentlig forsørgelsesydelse. Sammenlignet med hele landet har

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 26.10.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 - Opdatering til Udvalg for Beskæftigelse november 2015. - Opdaterede

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune November 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune November 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune November 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 18.DECEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 3.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 18.DECEMBER 2017 .KVARTAL 7 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D..DECEMBER 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur : Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere