PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest"

Transkript

1 PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014

2

3 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 % PFA Invest International A/S (Inkl. 5 datterselskaber) PFA Ejendomme A/S (Inkl. 4 datterselskaber) The Midgard Fixed Income Fund Limited PFA Kapitalforening PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab Mølholm Forsikring A/S Investeringsforeningen PFA Invest PFA s historie går tilbage til Aktiekapitalen i moderselskabet PFA Holding er på 1 mio. kr., og selskabet kan højst udbetale et samlet udbytte på 5 pct. af aktiekapitalen svarende til kr. Dermed understøtter ejerstrukturen PFA s målsætning om at skabe størst mulig værdi til kunderne. PFA-koncernen blev i 2014 justeret således: PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S og PFA Portefølje Administration A/S blev fusioneret til PFA Asset Management A/S, som fik tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde (FAIF), og er under tilsyn af Finanstilsynet. PFA Udbetalingsbank A/S ændrede navn til PFA Bank A/S. The Midgard Fixed Income Fund Limited indgår i PFA-koncernen*). PFA Professionel Forening ændrede status til en kapitalforening, PFA Kapitalforening, i forbindelse med, at lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. (FAIF-loven) trådte i kraft. Mølholm Holding A/S blev fusioneret med Mølholm Forsikring A/S. Aktionærer i PFA Holding er PFA-Fonden og øvrige aktionærer, der primært består af de stiftende organisationer fra 1917, hvis medlemmer og medarbejdere for hovedpartens vedkommende er kunder i PFA. Årsrapporten omhandler PFA-koncernen, og omfatter følgende selskaber: PFA Holding A/S (moderselskab) PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Asset Management A/S PFA Bank A/S PFA Invest International A/S med datterselskaber PFA Ejendomme A/S med datterselskaber The Midgard Fixed Income Fund Limited PFA Kapitalforening PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab Mølholm Forsikring A/S *) Ændringen er beskrevet i Anvendt regnskabspraksis, side 54. Årsrapport PFA Holding

4

5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgte PFA-begivenheder fra Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 13 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 14 Investeringsafkast 18 PFA og markedet 24 Ledelse og organisation 30 Solid kapitalstyrke 34 Årets resultat 38 Begivenheder efter statusdag 38 Forventninger til Datterselskaber 40 Regnskab Femårsoversigt 46 Ledelsespåtegning 47 Den uafhængige revisors erklæring 48 Resultatopgørelse 49 Balance 50 Egenkapitalopgørelse og kapitalforhold 52 Noter til resultatopgørelse og balance 54 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv 83 Ledende medarbejdere 87 Årsrapport PFA Holding

6 Forord I 2014 lykkedes det PFA at skabe et afkast på 46,1 mia. kr. og PFA har dermed for første gang nogensinde et afkast på over 40 mia. kr. Det høje afkast skal ses i forlængelse af de seneste års tilsvarende høje afkast, hvor PFA har ligget blandt de bedst performende selskaber hvert år og akkumuleret set over en flerårig periode som det bedst performende selskab. Det historiske afkast er først og fremmest til glæde og gavn for alle PFA s kunder. Afkastet er opnået ved, at PFA er lykkedes med at anlægge den rigtige investeringsstrategi på en række centrale områder. Der var pæne afkast i de fleste aktivklasser, men særligt i det danske aktiemarked, hvor PFA har mange aktier, fik PFA et samlet afkast på 20,9 pct. Samtidig gav PFA s store obligationsportefølje og renteafdækninger også høje afkast, da det forgangne år var kendetegnet ved faldende lange renter. De faldende renter øger samtidig de hensættelser PFA skal etablere i gennemsnitsrentemiljøet, men samlet set er der i 2014 skabt yderligere buffere og dermed større sikkerhed for kundernes fremtidige ydelse i gennemsnitsrente i årene fremover. Fleksibilitet og skalafordel I 2014 er det lykkedes at fortsætte de senere års trend med at tiltrække nye kunder og forsimple administrationen. Eksempelvis kunne PFA byde FunktionærPensions ca medlemmer fuldt og helt velkommen i PFA ved at omlægge administrationen og de mange kunder til PFA s egne systemer. Samlet set indbetalte PFA s kunder over 25 mia. kr. i Det er det næsthøjeste niveau for indbetalinger nogensinde. Samtidig har PFA formået at sænke omkostningsniveauet pr. kunde med 9 pct. PFA udnytter dermed skalafordelene til at sikre en stærk værdiskabelse til kunderne, og denne trend vil øges i takt med, at antallet af kunder udvides og flere automatiseringer gennemføres. Mobilitet og gennemskuelighed Efter PFA s opfattelse er det vigtigt med konkurrence i pensionssektoren. Kun på den måde bliver de danske pensionsopsparere sikret, at de hele tiden kan vælge produkter, hvor funktionalitet og pris er tilpasset netop til deres behov. PFA vil derfor fortsætte med at støtte op om brancheinitiativer, der sikrer mobilitet og sammenligning på tværs af branchen i form af afkast- og omkostningssammenligninger samt muligheden for at kunne se alle sine ordninger et sted. I PFA er vi helt klar over, at pensionsområdet er et kompliceret område, som kan være svært at forstå for den enkelte kunde. Derfor har vi i 2014 igangsat et omfattende udviklingsprojekt, der skal sikre en endnu bedre kundeoplevelse. Den gode kundeoplevelse forudsætter, at den enkelte kunde forstår sin pensionsordning og hurtigt kan skaffe sig overblik over den. I 2014 har vi derfor bl.a. udviklet en helt ny version af vores kundeportal til pc, tablet og telefon, hvor det er muligt at følge sin pensionsordning. Her kan den enkelte kunde få et hurtigt overblik over pensionsopsparing, afkast og forsikringer samt udføre ændringer til ordningen selv. Et område PFA vil udbygge intenst i de kommende år. KundeKapital en unik model En stor styrke for kunderne i PFA er KundeKapital, som er kerneelementet i PFA s helt særlige forretningsmodel, der sikrer, at hovedparten af værdiskabelsen går til kunderne. 6 Årsrapport PFA Holding 2014

7 KundeKapital fungerer på den enkle måde, at hvis man som kunde i PFA, ny eller gammel, er indstillet på at lade 5 pct. af den årlige indbetaling indgå i den individuelle KundeKapital, og dermed være med til at sikre PFA s kapitalgrundlag, så er man berettiget til at få en særlig god forrentning af de 5 pct. I 2014 bliver forrentningen af KundeKapital 20 pct. PFA Holding kan højst udbetale et samlet udbytte til aktionærerne på kr. pr. år. Dermed understøtter ejerstrukturen PFA s målsætning om at skabe størst mulig værdi til kunderne. PFA s basiskapital består af egenkapitalen og KundeKapital, og udgjorde ultimo 2014 i alt 29 mia. kr. PFA s kapitalstyrke er udbygget i perioden, og solvensgraden er øget for femte år i træk til nu 278 pct. Kapitalmæssigt er PFA altså bedre rustet til fremtiden end nogensinde tidligere. der, at vi har et samfundsmæssigt ansvar. Derfor har vi politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer, der er baseret på internationale konventioner og standarder, herunder de seks FNunderstøttede principper for ansvarlige investeringer (PRI) og FN Global Compact s 10 principper. PFA ønsker ikke at bidrage til konventionsstridige og ulovlige aktiviteter. Via samarbejde med en ekstern samarbejdspartner screenes selskaberne i PFA s aktieportefølje løbende for, om de overtræder de internationale konventioner. Finder PFA, at selskaberne handler ulovligt, så indgår PFA, som aktiv ejer og ansvarlig investor, en dialog med selskaberne om at ændre deres adfærd. Ultimativt stopper PFA investeringen i selskaberne. PFA udgiver en særlig CSR-rapport for 2014, som bliver offentliggjort samtidig med denne årsrapport. Begge rapporter publiceres på pfa.dk/ompfa. PFA har et samfundsansvar Når vi i PFA investerer på vegne af 1 mio. kunder, tager vi det betroede ansvar alvorligt og anerken- Med venlig hilsen Svend Askær Bestyrelsesformand Jon Johnsen Koncerndirektør og konstitueret CEO Årsrapport PFA Holding

8 Udvalgte PFA-begivenheder fra 2014 Januar PFA i luften med udbetalingsbank PFA slår dørene op til PFA Udbetalingsbank. For PFA s kunder betyder den nye bank, at de nu kan samle deres pension og investeringer ét sted og dermed skabe bedre overblik og få adgang til den ekspertise, der har sikret PFA s pensionskunder nogle af markedets bedste afkast. Jyllands-Posten: PFA giver kunderne det største afkast Jyllands-Posten fortæller på baggrund af pensionsselskabernes egne tal, at PFA leverer det bedste afkast til kunderne. PFA s kunder har fået 73,5 pct. i afkast på fem år, hvis de har valgt middel risiko og har 15 år til pensionering. Februar Ændring i PFA Pensions koncernledelse Koncerndirektør i PFA Anne Broeng vælger at fratræde sin stilling og søge nye udfordringer. Anne Broeng har arbejdet 12 år i PFA-koncernen, og været medlem af koncernledelsen siden efteråret Marts PFA vil være en mere aktiv investor PFA fortæller, at man i stigende grad vil søge indflydelse i de selskaber, som pensionsselskabet investerer i. PFA har i marts investeret direkte i 25 danske børsnoterede selskaber. PFA har to hovedsigter med den mere aktive linje. For det første skal den aktive linje sikre et godt afkast. Dernæst vil PFA arbejde for, at der er fokus på, at afkastet bliver skabt på et ansvarligt grundlag og i overensstemmelse med anbefalingerne for god selskabsledelse. April Ordinær generalforsamling 2014 På den ordinære generalforsamling afholdt hos PFA den 23. april 2014 bliver årsrapporten godkendt, og det bliver besluttet at udbetale udbytte på kr. Gita Grüning, forbundsformand for Teknisk Landsforbund, og Torben Dalby Larsen, adm. direktør og chefredaktør, Sjællandske Medier A/S, bliver genvalgt til selskabets bestyrelse. CSR-rapport 2013 PFA offentliggør samtidig med årsrapporten en rapport over PFA s samfundsansvar, prioriteter og resultater. Rapporten beskriver de væsentligste indsatser i forbindelse med implementeringen af PFA s CSR-politik. I 2013 har PFA bl.a. haft fokus på menneskerettigheder. I den forbindelse har PFA udviklet og offentliggjort en landescreeningsmodel for at sikre, at PFA s investeringer i statsobligationer sker på et ansvarligt grundlag. Derudover var der fokus på en række initiativer inden for sundhedsområdet samt PFA s klimaindsats. PFA anbefaler kulegravning af pensionsområdet PFA anbefaler, at regeringen nedsætter en kommission, der skal kulegrave pensionsområdet. Budskabet er, at det altid skal kunne betale sig at spare op til pension uanset lønindkomst. Deloitte bliver genvalgt som PFA s revisor, og en opdatering af selskabets lønpolitik bliver vedtaget. PFA klar med millioner til mindre virksomheder PFA melder sig klar til at investere millioner af kroner i mindre og mellemstore danske virksomheder. Derfor beslutter PFA at øge ejerandelen i selskabet Kirk & Thorsen Invest A/S, som har specialiseret sig i at investere i de mindre virksomheder. Hidtil har PFA siddet på 16 pct. af aktierne i selskabet. Den ejerandel øges til over 30 pct. PFA indgår betinget aftale om køb af fire ejendomme PFA indgår en betinget aftale om køb af fire ejendomme fra Ejendomsselskabet August 2003 A/S. Ejendommene har et lejebærende areal på ca m 2 samt ca m 2 byggeretter. Den nuværende anvendelse er primært kontor. Ejendommene ligger ved Amager Strandvej med direkte 8 Årsrapport PFA Holding 2014

9 adgang til Metrostationer. Ejendommene var oprindeligt rammen for SAS aktiviteter i Danmark og de største lejere i dag er SAS, Vestas, Arriva og Ikea. Maj Ankenævnsklager over PFA styrtdykker Antallet af ankenævnsklager rettet mod PFA Pension styrtdykker. Det viste klagestatistikken for 2013 fra Ankenævnet for Forsikring. I 2012 fik 88 ud af PFA s ca. 1 mio. kunder afsluttet en klage hos ankenævnet. I 2013 var dette tal faldet til 52. PFA-kunder får ekstra 552 mio. kr. til deling Tusindvis af PFA-kunder kan glæde sig over, at de får yderligere 552 mio. kr. til deling. Pengene er den ekstraforrentning, som PFA tilskriver de kunder, der har placeret en del af deres opsparing i KundeKapital. Typisk har PFA s firmapensions- og arbejdsmarkedspensionskunder mulighed for at indbetale op til 5 pct. af deres pensionsopsparing til KundeKapital. PFA Portefølje Administration og PFA Kapitalforvaltning fusionerer PFA Holding beslutter at fusionere de to datterselskaber PFA Portefølje Administration A/S og PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S. Fusionen har regnskabsmæssig virkning fra 1. januar Fusionen sker som følge af, at støt stigende regulering og rapportering til myndighederne har gjort en forenkling af selskabsstrukturen oplagt. Direktionen for det fortsættende selskab består af Poul Kobberup og Jesper Langmack. Juni PFA Udbetalingsbank skifter direktør PFA Udbetalingsbanks direktør Lars Stouge beslutter at fratræde sin stilling. I stedet udnævner PFA Peter Ott som ny direktør for pensionsselskabets eget pengeinstitut. Mit PFA åbner for alle kunder PFA s nye kundeportal på nettet, Mit PFA, åbner for alle selskabets kunder. Dermed bliver det lettere for PFA s kunder at tjekke deres pension og ændre i deres opsparing. De første brugerundersøgelser på Mit PFA viser, at kunderne er tilfredse med den nye portal, og at de især tjekker deres Pensionstal og opsparing. PFA uddeler årets HDO-pris på CBS PFA uddeler igen i 2014 prisen for den bedste hovedopgave på Copenhagen Business Schools HD studie for Organisation og Ledelse. Prisen for bedste afhandling går til en opgave om ændrede arbejdstidsregler i gymnasierne. Juli Rekordafkast til PFA s kunder på 25,4 mia. kr. Første halvår i 2014 er historisk godt for PFA s kunder, og i slutningen af juli kan PFA præsentere et foreløbigt afkast til kunderne på 25,4 mia. kr. Aldrig før har PFA skabt så stort et afkast til kunderne. Uanset om kunderne har et markedsrenteprodukt eller et gennemsnitsrenteprodukt, så leverer PFA et afkast, som er blandt markedets absolut bedste. PFA vinder pris for Pensionstallet PFA Pension kan sammen med reklamebureauet Umwelt glæde sig over at løbe med Direct Marketing-prisen 2014 for den bedste kampagne rettet mod private forbrugere. Det er PFA s værktøj Pensionstallet, som indbringer hæderen ved en prisuddeling i Tivoli Congress Center. Det er Post Danmark, der står bag prisen. Over funktionærer samles i PFA PFA byder over nye kunder fra Funktionær- Pension velkommen. De mange nye kunder slutter sig til de over funktionærer, som allerede er i PFA via Dansk Erhverv Pension. De nu mere end funktionærer bliver samlet i PFA under den fælles rammeaftale Pension for Funktionærer og har samlede pensionsopsparinger for 19 mia. kr. og årlige indbetalinger til PFA på 2,3 mia. kr. Årsrapport PFA Holding

10 August PFA henter ny koncerndirektør i Danske Bank PFA henter 44-årige Anders Damgaard fra Danske Bank som ny koncerndirektør (CIO) og medlem af PFA s koncernledelse. Anders Damgaard tiltræder 1. december 2014 og har ansvar for investering og risikostyring. Det nye medlem af koncernledelsen kommer fra en stilling som vicedirektør og Global Head of Corporate and Institutional Banking i Danske Bank. Sammen med sine 200 nu tidligere medarbejdere har Anders Damgaard siddet med ansvaret for Danske Banks største erhvervskunder samt bankens finansielle og institutionelle kunder og modparter. PFA løfter sløret for Bjørn Nørgaards nye kunstværk Bjørn Nørgaards nye kunstværk Tumlingerne på livets vej bliver afsløret foran PFA Pension af Københavns overborgmester Frank Jensen. Værket består af fire syv meter høje skulpturer, der hver repræsenterer et stadie i livet. Den berømte danske billedhugger giver i værket sit bud på, hvordan kunst og pension hænger sammen. September PFA køber to markante kontorejendomme i Odense PFA Pension køber pr. 1. september to fremtrædende kontorejendomme i Odense. De to bygninger på samlet godt m 2 ligger side om side på Englandsgade i Odenses nye havnekvarter. Bygningerne huser bl.a. det fynske advokatfirma Focus Advokater, revisionsfirmaet EY, rådgivervirksomheden Rambøll og reklamebureauet Nørgaard Mikkelsen PFA-kunder får brev om skatterabat PFA Pension sender breve ud til de kunder, der har størst fordel af at omlægge deres kapitalpension til en aldersopsparing. Brevene skal sikre, at kunderne bliver opmærksomme på muligheden for at omlægge deres pension og dermed få en skatterabat. PFA s kunder har foreløbig sidste mulighed for at foretage denne ændring fra den 1. oktober og frem til den 20. oktober PFA-kunder tjener over 3 mia. kr. på danske aktier PFA s investeringer i danske aktier stiger med rekordfart i årets første ni måneder. Det giver et afkast på 26 pct., hvilket svarer til en gevinst på over 3 mia. kr. for PFA s kunder. Dermed skiller det danske aktiemarked sig positivt ud fra andre europæiske aktier, der i snit kun stiger med 8 pct. i samme periode. Det kommer især de pensionskunder, der har placeret deres pensionsopsparing i markedsrenteproduktet PFA Plus, til gode. PFA vinder priser for internationalt samarbejde PFA høster stor anerkendelse for sit internationale samarbejde og sine salgsresultater på en stor pensionskonference i Zürich. På konferencen bliver der uddelt priser i forskellige kategorier, som understøtter samarbejdet mellem det store schweiziske livsforsikringsselskab Swiss Life og dets samarbejdspartnere. Her er PFA med i front. PFA vinder den globale førstepris for bedste salgsresultat og den globale andenpris for evnen til at samarbejde med de danske moderselskaber. Oktober Henrik Heideby forlader PFA ved udgangen af 2014 Efter mere end 13 år som koncernchef i PFA, meddeler Henrik Heideby, at han har besluttet sig for at forlade koncernen ved udgangen af Det sker med henblik på at videreføre og udbygge hans portefølje af bestyrelsesposter samt tilbyde strategisk rådgivning til virksomheder. PFA investerer i Sønderjyllands største indkøbscenter PFA investerer i det moderne indkøbscenter Borgen i hjertet af Sønderborg. Borgen, der slog dørene 10 Årsrapport PFA Holding 2014

11 op i efteråret 2013, er Sønderjyllands største indkøbscenter og rummer over 50 butikker, 600 parkeringspladser, 18 boliger og m 2 kontorlokaler. Blandt de mest fremtrædende butikker i Borgen er Kvickly, H&M, Bahne og Inspiration. Udover de mange butikker huser Borgen også en række af Sønderborg Kommunes kontorer, blandt andet kommunens Jobcenter. November Peter Engberg ny formand for PFA Invest Nykredits tidligere topchef Peter Engberg Jensen bliver formand for PFA s Investeringsforening PFA Invest. Det sker samtidig med, at PFA fusionerer de to selskaber PFA Kapitalforvaltning og PFA Portefølje Administration i et nyt selskab under navnet PFA Asset Management PFA-kunder benytter sig af mulighed for skatterabat Hele af PFA s pensionskunder benytter sig af den foreløbig sidste mulighed for at ændre deres kapitalpension til en aldersopsparing og får dermed en skatterabat på 2,7 pct. PFA s kunder har muligheden for at foretage ændringen i en periode, der går fra den 1. til den 20. oktober. Det er den sidste af i alt to perioder i løbet af Michael Laudrup i front for ny Pensionstal-kampagne PFA lancerer en ny kampagne for Pensionstallet med Michael Laudrup i front. Kampagnens formål er at øge kendskabet til Pensionstallet og vække kundernes interesse for pension. I en tv-reklame ser man Michael Laudrup bevæge sig rundt i det mystiske univers Futuramia, hvor spåkoner og håndlæsere huserer. Kampagnen bygger på, at det er svært at spå om fremtiden, men Pensionstallet fortæller noget om, hvad man kan forvente at have at gøre godt med, når man når pensionsalderen. Pensionstallet får international anerkendelse PFA s kampagne Pensionstallet modtager en imponerende 3. plads, da den prestigefyldte markedsføringspris Echo Awards bliver uddelt i San Diego, USA. Echo Awards, der kan betragtes som verdensmesterskaberne i direkte marketing, uddeles af den internationale organisation Direct Marketing Organisation. Prisen belønner kampagner, som har vist særlig stor kreativitet inden for området direkte markedsføring. Peter Engberg Jensen bringer stor erfaring fra stort set alle sider af den finansielle sektor med sig ind i bestyrelsesarbejdet i PFA Invest, hvor han får det overordnede ansvar for at sikre kundernes investeringer. Nye kunder i PFA To større virksomheder og et stort overenskomstområde valgte at placere deres pensionsordninger i PFA. Således kan PFA i begyndelsen af 2015 byde velkommen til de ansatte i SE (Syd Energi koncernen) og Saxo Bank samt de overenskomstansatte officerer under HOD (Hovedorganisationen af Officerer i Danmark). PFA lancerer ny app til Mit PFA PFA søsætter en ny app til smartphones, hvor kunderne kan få adgang til Mit PFA. Den skal gøre det nemt at tjekke sin pensionsordning, hvor og hvornår man vil. Her kan kunderne både få adgang til alle deres personlige nøgletal på en enkel og overskuelig måde, og de kan få en anbefaling til, hvordan de får mest muligt ud af deres pension. PFA i Hall of Fame for at ekskludere klyngevåbenproducenter PFA bliver optaget i den eksklusive kreds af internationale investorer, som helt kan sige sig fri for at have investeret i klyngevåben. Det er den hollandske nødhjælpsorganisation PAX, der hvert år udgiver rapporten. Årsrapport PFA Holding

12 Formålet med PAX s rapport er at lave en årlig status på, hvordan FN s konvention med forbud mod produktion og anvendelse af klyngevåben efterleves. Selvom rapporten ikke dækker alle investorer, giver den et solidt overblik over, hvordan de største, internationale spillere på området håndterer konventionsforbuddet. December Erhvervsankenævnet Erhvervsankenævnet stadfæster Finanstilsynets påbud til PFA fra juni 2013 om ikke at bruge kollektive særlige bonushensættelser til dækning af såkaldte kommercielle rabatter til nye og eksisterende kunder. PFA har efterlevet påbuddet siden afgørelsen i Årsrapport PFA Holding 2014

13 Stærk værdiskabelse til kunderne PFA har igennem mange år leveret høje afkast til kunderne bl.a. som konsekvens af PFA s forretningsmodel, der bygger på et princip om maksimal værdiskabelse til kunderne. PFA s forretningsmodel fra 2001: KundeKapital Siden stiftelsen i 1917 har PFA s formål været at skabe værdi til kunderne. KundeKapital blev etableret i 2001, hvor bestyrelsen besluttede at overflytte 4,8 mia. kr. fra egenkapitalen altså aktionærernes penge og tildele til PFA s eksisterende og kommende kunder som en kollektiv gave. Gaven blev oprettet som Kollektiv KundeKapital, som er en del af PFA s basiskapital på samme måde som egenkapitalen. PFA etablerede i årene efter en ordning, hvor eksisterende og kommende kunder kan indbetale 5 pct. af pensionsopsparingen til en Individuel Kunde- Kapital, der også indgår i PFA s basiskapital. Samlet set består PFA s basiskapital af tre elementer egenkapital, Kollektiv KundeKapital og Individuel KundeKapital. Alle tre elementer står ultimativt til sikkerhed for selskabets løbende drift, herunder i fald PFA skulle lide tab. Skulle PFA lide tab, udmøntes det som udgangspunkt sådan, at egenkapitalen og den Kollektive KundeKapital dækker tab først og herefter den Individuelle KundeKapital. fra aktionærerne sker ved, at kunder, der har indbetalt til Individuel KundeKapital, årligt tildeles en ekstra forrentning af den Individuelle KundeKapital, som tages fra den Kollektive KundeKapital. Den Individuelle KundeKapital har siden 2004 haft en gennemsnitlig forrentning på 20 pct. Den Kollektive KundeKapital vil dermed over en årrække være fuldt ud tildelt til kundernes Individuelle KundeKapital. Årrækken afhænger bl.a. af udviklingen på kapitalmarkederne og virksomhedens performance, og forventes for nuværende at være mere end 10 år. Fokus på omkostninger Med til at skabe høj værdi for kunderne er også, at PFA er det af de større konkurrenceudsatte pensionsselskaber, hvor kunderne betaler de laveste samlede omkostninger. Omkostningsprocenten af præmier faldt yderligere fra 3,8 pct. i 2013 til 3,6 pct. i Faldet skyldes, at forretningsomfanget er øget mere end omkostningerne, og er tegn på, at PFA drives effektivt til gavn for kunderne. Årlige omkostninger i kroner og i procent Som led i bestræbelserne på større åbenhed og gennemsigtighed har kunderne i PFA i overensstemmelse med branchekodeks adgang til at se alle direkte og indirekte omkostninger. Det opgøres som årlige omkostninger i kr. (ÅOK) og i procent (ÅOP) og findes sammen med kundens pensionsoversigt på pfa.dk/omkostninger2014. Uddelingen af den oprindelige gave på 4,8 mia. kr. Årsrapport PFA Holding

14 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 2014 blev et år hvor den globale økonomi tog endnu et forsigtigt skridt ud af finanskrisens lange skygge. Mest tydeligt var det i USA, verdens største og for de finansielle markeder vigtigste økonomi. Amerikansk økonomi oplevede tiltagende vækst i løbet af året til trods for, at centralbanken gradvist stoppede sine obligationskøb. Væksten i Europa blev lidt lavere end ventet bl.a. pga. konflikten med Rusland, mens Kina oplevede moderat aftagende men fortsat høj vækst. Investeringsmæssigt blev det et positivt år både for aktier og obligationer. Mens aktierne fulgte i fodsporene på det amerikanske opsving, blev obligationer understøttet af et kraftigt fald i inflationen og lavere end ventet vækst i Japan og eurozonen. Den Japanske Centralbank øgede sine opkøb af obligationer, og Den Europæiske Centralbank har op til årsskiftet signaleret, at den er tæt på også at sætte et opkøbsprogram i søen. Udviklingen i globale aktier og 10-årige eurorenter Indeks Jan. 14 Apr. 14 Globalt aktieindeks (MSCI) 10-årige euro swaprente (højre akse) Procent 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 Jul. 14 Okt. 14 Dec. 14 Amerikansk økonomi løb med overskrifterne i 2014 På mange punkter blev 2014 USA s år - både når det gælder økonomien og udviklingen på de finansielle markeder. Dollaren steg kraftigt i kurs og viste den største årlige stigning siden Aktier og lange obligationer gav begge afkast på over 10 pct. for første gang siden Udviklingen i DKK/USD og USD nominel effektiv valutakurs Indeks Efter en hård vinter som satte væksten i stå i begyndelsen af året, voksede amerikansk økonomi kraftigt i de følgende kvartaler, og opnåede i tredje kvartal en vækst på 5 pct., hvilket er det højeste i 11 år. Drivkræfterne bag det amerikanske opsving er flere. Der er fremgang i beskæftigelse, forbrug, investeringer, bankernes udlån og boligmarkedet. De lave renter er fortsat en væsentlig del af brændstoffet bag opsvinget. USD nominel effektiv valutakurs DKK pr. USD (højre akse) DKK/USD 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 70 4, Årsrapport PFA Holding 2014

15 BNP vækst i USA og eurozonen % kvt./kvt. annualiseret Eurozonen USA kv. 3. kv. 1. kv. 3. kv. 1. kv. 3. kv. 1. kv. 3. kv. 1. kv. 3. kv Global pengepolitik lempet yderligere Den nye chef for Den Amerikanske Centralbank Janet Yellen fastholdt gennem året nulrente og signalerede, at pengepolitikken fortsat vil være meget lempelig, også selvom den første renteforhøjelse nærmer sig. I Japan øgede centralbanken sine køb af obligationer i efteråret, efter en momsforhøjelse i foråret satte væksten i stå. I eurozonen blev pengepolitikken også lempet. Den Europæiske Centralbank sænkede renten, og indlånsrenten i centralbanken er nu negativ. Derudover tilbød Den Europæiske Centralbank billigere lån til bankerne og satte et opkøbsprogram i gang for køb af obligationer udstedt af den private sektor. Sidst på året signalerede chefen for centralbanken, Mario Draghi, at et program for køb af statsobligationer er under forberedelse og ville blive effektueret, hvis ikke inflationsforventningerne stiger. Europæisk vækst i slæbegear Den økonomiske vækst i eurozonen lå i 2014 i underkanten af 1 pct. Den russiske annektering af Krim og konflikten om Ukraine har nedkølet relationerne mellem Rusland og Vesten betragteligt. Gensidige sanktioner har påvirket væksten i Europa negativt, og det samme har en begyndende økonomisk krise i Rusland. Dertil kommer svag vækst i Frankrig og Italien. Den Europæiske Centralbank gennemførte en gennemgang af de største bankers aktiver, som viste at kapitalforholdene overordnet er tilstrækkelige i banksektoren. Vilkårene for den private sektor blev forbedret mod årets slutning i takt med faldet i eurokursen, renterne og olieprisen. Risikoen for politisk uro i kølvandet på en række kommende valg i Europa er en potentiel kilde til uro. Endnu et vanskeligt år for emerging markets Aktierne i de modne økonomier gav som i 2013 højere afkast end aktierne på emerging markets. Udviklingen var dog mere differentieret i 2014, hvor navnlig afkastet fra amerikanske aktier var understøttet af en kraftig stigning i dollarkursen, mens europæiske aktier gav mere beskedne afkast. Årsrapport PFA Holding

16 Faldende råvarepriser, herunder et kraftigt fald i olieprisen i andet halvår, var med til at gøre vilkårene vanskelige for olie- og råstofproducerende lande og virksomheder i blandt andet Rusland og Latinamerika. Det ramte både aktie- og obligationsmarkederne samt valutaerne i de pågældende lande. Asien kom derimod bedre igennem turbulensen på oliemarkedet. De fleste asiatiske lande, herunder store vigtige lande som Kina, Japan og Indien, er importører af olie og andre råvarer og har dermed glæde af faldende oliepriser. Oliepris (Brent, USD pr. tønde) USD pr. tønde Faldet i olieprisen og den globale økonomi Faldet i olieprisen påvirker forbrugere, virksom- heder og lande forskelligt. Olieimporterende regioner som Asien, Europa og USA vil generelt have glæde af den faldende oliepris, mens det modsatte gør sig gældende for de olieproducerende lande i Mellemøsten, Latinamerika og Østeuropa. Årsagen til olieprisfaldet er væsentlig i forhold til at vurdere effekten. Hvis olieprisfaldet skyldes vigende efterspørgsel som i efteråret 2008, er det et negativt varsel for den globale vækst og aktiemarkederne. Hvis årsagen snarere er øget udbud efter mange år med høje oliepriser, er det et mere positivt varsel for den globale vækst og aktiemarkederne. Faldende oliepriser har en dæmpende effekt på inflationen. Det betyder, at centralbankerne fremadrettet kan føre en mere lempelig pengepolitik end ellers, og det bidrager til at holde renten på et lavt niveau. En lavere oliepris øger forbrugernes købekraft i forhold til andre varer. Den amerikanske forbrugertillid er steget solidt i løbet af 2014, og ligger på det højeste niveau siden finanskrisen. Det skyldes en kombination af bedre jobmuligheder, et mere positivt boligmarked og store besparelser på brændstof- og varmeregningerne. Olieprisfaldet har sidst på året medvirket til at løfte detailsalget i USA. Denne effekt kan sprede sig til Asien og Europa, omend dog formentlig i mindre omfang. Pengepolitikken har stadig hovedrollen Mens den globale vækst blev lidt lavere end ventet i 2014, blev den globale pengepolitik tilsvarende lempeligere end ventet fra årets begyndelse. Pengepolitikken i USA, eurozonen, Japan og Kina vil også i det nye år spille en hovedrolle som vækststabilisator og igen være en afgørende faktor for de finansielle markeder. De ødelæggende og langvarige negative virkninger af finanskrisen sidder stadig dybt i beslutningstagerne, så PFA forventer, at centralbankerne igen i 2015 hellere vil være for lempelige end risikere de negative virkninger ved en for stram pengepolitik. Dertil kommer, at faldet i olieprisen dæmper inflationen globalt og dermed giver centralbankerne ekstra respit. Det vil grundlæggende understøtte væksten og de finansielle markeder i Geopolitik I Asien blev en række politiske ledere valgt eller genvalgt i Det øger alt andet lige stabiliteten, investeringslysten og formentlig også reformviljen i disse lande. I Europa står en række lande overfor valg i 2015, herunder Grækenland, Spanien og England, hvilket øger de politiske risici i Europa. De euro- og sparekritiske kræfter styrkes i disse år, og udfaldet af disse valg kan få stor indflydelse på de finansielle markeder. Geopolitisk uro vil også påvirke markederne i det kommende år. Forløbet af konflikten med Rusland vil spille en afgørende rolle for russisk økonomi men vil også påvirke væksten i Europa. Endelig vil vækstafmatningen i Kina spille en stor rolle for de finansielle markeder. Hvis ned- 16 Årsrapport PFA Holding 2014

17 turen på ejendomsmarkedet fortsætter, kan det få betydelige negative konsekvenser for kinesisk økonomi og den globale vækst. Investeringsklima i 2015 PFA forventer et positivt år for risikofyldte aktiver og beskedne positive afkast på obligationer. Samlet set forventer PFA et lavere afkast i markedsrente end i Udsvingene på de finansielle markeder steg i de sidste måneder af 2014, og PFA forventer, at det mønster vil fortsætte i Vejen til et tilfredsstillende risikojusteret afkast i 2015 går gennem en veldiversificeret portefølje og en fleksibel investeringsstrategi, som tager højde for de skiftende pengepolitiske signaler fra centralbankerne. Begyndende fremgang i dansk økonomi Efter to år med fald i BNP oplevede dansk økonomi 2014 en beskeden positiv vækst. Forbrugertilliden er steget gradvist siden 2012 i takt med en mere positiv udvikling i beskæftigelsen og på boligmarkedet. Den lave inflation er med til at understøtte reallønnen, hvilket også er med til at understøtte forbruget. Der er ligeledes tegn på en begyndende fremgang i virksomhedernes investeringer, som også fremadrettet vil være tæt knyttet til udviklingen på de vigtige eksportmarkeder i Europa. Faldet i euro- og kronekursen kan blive en positiv faktor for virksomhedernes indtjening og konkurrenceevne i i eurozonen. De 10-årige tyske og danske renter lå begge fra årets begyndelse i underkanten af 2 pct. og var ved udgangen af 2014 faldet til hhv. 0,54 pct. og 0,85 pct. De store børsnoterede danske virksomheder oplevede generelt gode resultater og pæn vækst. Det bidrog til, at det danske aktiemarked var et af de bedste globale aktiemarkeder med et afkast på 20 pct. Dansk vækst forventes at tiltage gradvist i 2015, men væksten vil stadig ligge i underkanten af det historiske trend-niveau. Der er tegn på fremgang i konkurrenceevnen som følge af lave lønstigninger, lav inflation i Danmark samt faldet i kronekursen, og det forventes at understøtte investeringslysten. Privatforbruget understøttes af udsigt til stigende beskæftigelse og en moderat fremgang på boligmarkedet. Dansk økonomi er dog som en lille åben økonomi afhængig af udviklingen på sine eksportmarkeder og dermed i høj grad følsom overfor udviklingen i den globale økonomi og ikke mindst europæisk økonomi. Der er uændret stor tillid til dansk økonomi på de finansielle markeder. Et stort og voksende overskud på betalingsbalancen, betydelige valutareserver og et stabilt politisk klima bidrager til tilliden. Obligationsrenterne faldt markant i Danmark i løbet af året trukket ned af et endnu større fald i renterne i Tyskland og Sydeuropa. Danske obligationer er således i mindre grad end tidligere blevet brugt som en sikker havn af obligationsinvestorerne. Dette skyldes ikke et mere negativt syn på dansk økonomi, men et mere positivt syn på økonomierne i eurozonen samt forventninger om, at Den Europæiske Centralbank i 2015 vil købe statsobligationer Årsrapport PFA Holding

18 Investeringsafkast PFA opnåede i 2014 et positivt investeringsafkast på 46 mia. kr. og har dermed som det eneste pensionsselskab i Danmark leveret positive investeringsafkast 13 år i træk. Det forgangne år var kendetegnet ved faldende lange renter, der i kraft af renteafdækning bidrog til tocifrede afkast i gennemsnitsrentemiljøet. Gevinsten på renteafdækningen modsvares i en vis udstrækning af øget nutidsværdi af de fremtidige pensionsforpligtelser overfor kunder i gennemsnitsrente. Udviklingen i de lange renter står i stærk kontrast til 2013, der var præget af stigende lange renter. Markedsrentemiljøet nød godt af pæne afkast på både aktier, alternative investeringer, kreditobligationer og lange statsobligationer. I markedsrentemiljøet har PFA igen i 2014 leveret konkurrencedygtige afkast, der ligger i den bedste halvdel af feltet. Pressen har da også i 2014 bragt analyser, der fremhæver PFA s høje afkast relativt til konkurrerende pensionsselskaber. Kunderne i PFA Plus fik forrentet deres opsparing med mellem 9,0 pct. og 12,8 pct. før skat. I den profil, som kunderne typisk vælger, PFA Plus Profil C, lå afkastet på 9,9-11,8 pct. før skat, afhængig af hvor tæt kunden var på pensionering. Afkast på PFA Plus 2014 År til pensionering De meget lave renteniveauer begrænser afkastpotentialet fremadrettet i gennemsnitsrentemiljøet, der på grund af ydelsesgarantier er præget af store obligationsbeholdninger samt renteafdækning. I markedsrentemiljøet, der ikke er underlagt ydelsesgarantier, kan der investeres mere frit, hvorfor investeringerne i højere grad afspejler PFA s forventninger til afkastet på de enkelte aktivklasser. Generelt vil markedsrente på grund af fraværet af ydelsesgarantier over tid indeholde flere risikofyldte investeringer end gennemsnitsrente, hvorfor det langsigtede afkast forventes at blive højest i markedsrentemiljøet. Allokering af investeringerne på aktivklasser er en spidskompetence i PFA s investeringsafdeling. I 2013, hvor afkastet på emerging market-aktier lå markant under afkastet på de udviklede aktiemarkeder, var PFA s beholdninger i emerging marketaktier beskedne. I foråret 2014 øgede PFA eksponeringen til asiatiske aktier, og kunderne fik dermed glæde af det pæne afkast regionen leverede i den resterende del af På rentesiden blev eksponeringen til virksomhedskreditobligationer og emerging market-statsobligationer øget op til årsskiftet 2013/2014, hvilket bidrog til et højere afkast i Endvidere blev rentefølsomheden øget med udsigten til en ganske lempelig pengepolitik globalt, hvilket også bidrog positivt til PFA s afkast i PFA Plus profil D 12,8 % 11,3 % 10,5 % 10,3 % PFA Plus profil C 11,8 % 10,7 % 10,0 % 9,9 % PFA Plus profil B 10,7 % 10,0 % 9,6 % 9,4 % En relativt høj eksponering til danske aktier ved indgangen til 2014 bidrog positivt til PFA s investe- PFA Plus profil A 9,7 % 9,4 % 9,1 % 9,0 % Afkastet for PFA Plus-profilerne er inkl. KundeKapital med en IKK-rente på 20 % p.a. 18 Årsrapport PFA Holding 2014

19 ringsafkast i det forgangne år. Den største aktie på det danske aktiemarked, Novo Nordisk, leverede et afkast på 33,3 pct. og var dermed stærkt medvirkende til det pæne afkast. Den positive udvikling på det danske aktiemarked står i kontrast til udviklingen på de øvrige europæiske aktiemarkeder, der havde det vanskeligt i 2014, primært som følge af skuffende økonomisk vækst i Europa kombineret med frygt for deflation. Også konflikten med Rusland og i særdeleshed nedskydningen af et passagerfly fra Malaysia Airlines over det østlige Ukraine bidrog til den negative stemning på de europæiske aktiemarkeder. Succes på danske aktier PFA s portefølje med danske aktier fortsatte de gode takter og leverede også i 2014 et flot afkast trods uro på de finansielle markeder. PFA har i en lang periode haft en stor eksponering til danske aktier. Ultimo 2014 havde porteføljen en værdi på ca. 15 mia. kr. Det danske aktiemarked steg i 2014 med hele 19,8 pct., og det danske aktiemarked var et af de markeder med det højeste afkast. PFA opnåede et afkast på 20,9 pct. på danske aktier. De største aktier i PFA s portefølje er Novo Nordisk og Mærsk, hvor især Novo Nordisk har en stærk afkasthistorik. Mærsk aktien har haft en mere afdæmpet udvikling med en stigning på 5 pct. Også på længere sigt har aktieporteføljerne givet gode resultater. Fra starten af 2009 har PFA Danske Aktier leveret et samlet merafkast på 33 pct. i forhold til det danske aktiemarked og et merafkast på over 100 pct. i forhold til europæiske aktier som vist i grafen. PFA Danske Aktier mod europæiske aktier 300% PFA Danske Aktier MSCI Europa 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% Jan Jun Jan Jun Jan Jun Jan Jun Jan Jun Jan Jun Dec Årsrapport PFA Holding

20 Alternative investeringer I 2014 gav alternative investeringer samlet set et afkast på 27,2 pct., hvilket er over afkastet på de fleste aktiemarkeder. Inden for alternative investeringer har alle underkategorier, kapitalfonde, infrastruktur, lånefonde og direkte investeringer bidraget positivt til det høje afkast har været præget af generelt positive aktieog kreditobligationsmarkeder samt aktive børsnoterings- og virksomhedsopkøbsmarkeder. PFA s investeringer har således udviklet sig fornuftigt, både ved en positiv udvikling i værdien af porteføljen og ved tilbagebetalinger til PFA efter frasalg af de underliggende investeringer. Det er PFA s vurdering, at der fortsat vil være muligheder for at investere i gode alternative investeringer i 2015, og aktivklassen vil derfor igen i år være et fokusområde i PFA. Det lave renteniveau gør generelt alternative investeringer interessante for investorer med lang investeringshorisont, der har mulighed for at opsamle et ekstra afkast i form af illikviditetspræmien, der typisk følger med langsigtede alternative investeringer. Det er imidlertid altafgørende at være selektiv, da langt fra alle alternative investeringer, der udbydes, er af en kvalitet, der lever op til PFA s krav om et attraktivt forhold mellem det forventede afkast og risikoen forbundet med den enkelte investering. PFA anbefaler markedsrente Det massive rentefald siden finanskrisen på statsog realkreditrenterne i Danmark og i andre store markeder har givet store kursgevinster på de meget store beholdninger af obligationer. Fremadrettet vurderes potentialet for afkast yderst begrænset, da det absolutte renteniveau er historisk lavt. markedsrente i forhold til gennemsnitsrente. Samme udvikling forventes fremover. Overførselstillæg En anden fordel ved PFA s markedsrenteprodukt, PFA Plus, er, at PFA som det eneste pensionsselskab siden 2009 har givet alle kunder i PFA, der er flyttet fra gennemsnitsrente til markedsrente, en andel af reserverne med. Det stående tilbud har været en stor fordel for kunderne og er i tråd med PFA s forretningsmodel om først og fremmest at skabe værdi til kunderne. Beregningen af overførselstillægget er sket efter gældende regler og er løbende videreudviklet i tæt dialog med Finanstilsynet for at sikre, at modellen er rimelig både for kunder, der forlader gennemsnitsrente, og kunder, der bliver. I 2014 valgte regeringen at lovgive om beregningsmetoden for overførselstillæg, således at alle selskaber skal anvende samme principper for beregning. PFA justerede beregningerne i overensstemmelse med de nye regler, og på den baggrund kunne PFA i maj måned og som det første selskab åbne for mulighederne for igen at flytte fra gennemsnitsrente til markedsrente med overførselstillæg. Blandt kunderne er der både stor interesse for og efterspørgsel efter denne mulighed. PFA mener, at alle danske pensionskunder fremover skal have muligheden for at skifte fra gennemsnitsrente til markedsrente og få et overførselstillæg. Det er både fair overfor kunderne, idet de derved får deres ideelle andel af de kollektive reserver, og det skaber en reel konkurrencesituation har budt på solide afkast i markedsrente, uanset valg af investeringsprofil. De bedste afkast er opnået ved investering i risikofyldte aktiver som fx aktier, og dermed har året igen vist værdien af Højt afkast i gennemsnitsrente i 2014 I gennemsnitsrente er en stor del af kundernes opsparing investeret i obligationer og renteafdækning af hensyn til ydelsesgarantierne var præget af faldende renter, som har givet store 20 Årsrapport PFA Holding 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Årsrapport 2008. PFA Pension

Årsrapport 2008. PFA Pension Årsrapport 2008 PFA Pension Historien bag illustrationerne Isbjørne jager på isen Hudson Bay, Canada (57 37 39.16 N, 92 20 17.69 V) Med sit tykke lag spæk, to lag pels og små ører er isbjørnen som skabt

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S. Årsrapport 2014 SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peter Dahlgren, formand Mogens Andersen, næstformand Ulf Grunnesjö (indtrådt i bestyrelsen den 12. januar 2015) Peter

Læs mere

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal...17 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET CVR-nr. 31 46 70 12, København Dagsorden for generalforsamlingen i Arbejdernes Landsbank, onsdag den 10. marts 2010. 1. Beretning om bankens virksomhed i 2009. 2. Forelæggelse

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere