PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest"

Transkript

1 PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014

2

3 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 % PFA Invest International A/S (Inkl. 5 datterselskaber) PFA Ejendomme A/S (Inkl. 4 datterselskaber) The Midgard Fixed Income Fund Limited PFA Kapitalforening PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab Mølholm Forsikring A/S Investeringsforeningen PFA Invest PFA s historie går tilbage til Aktiekapitalen i moderselskabet PFA Holding er på 1 mio. kr., og selskabet kan højst udbetale et samlet udbytte på 5 pct. af aktiekapitalen svarende til kr. Dermed understøtter ejerstrukturen PFA s målsætning om at skabe størst mulig værdi til kunderne. PFA-koncernen blev i 2014 justeret således: PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S og PFA Portefølje Administration A/S blev fusioneret til PFA Asset Management A/S, som fik tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde (FAIF), og er under tilsyn af Finanstilsynet. PFA Udbetalingsbank A/S ændrede navn til PFA Bank A/S. The Midgard Fixed Income Fund Limited indgår i PFA-koncernen*). PFA Professionel Forening ændrede status til en kapitalforening, PFA Kapitalforening, i forbindelse med, at lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. (FAIF-loven) trådte i kraft. Mølholm Holding A/S blev fusioneret med Mølholm Forsikring A/S. Aktionærer i PFA Holding er PFA-Fonden og øvrige aktionærer, der primært består af de stiftende organisationer fra 1917, hvis medlemmer og medarbejdere for hovedpartens vedkommende er kunder i PFA. Årsrapporten omhandler PFA-koncernen, og omfatter følgende selskaber: PFA Holding A/S (moderselskab) PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Asset Management A/S PFA Bank A/S PFA Invest International A/S med datterselskaber PFA Ejendomme A/S med datterselskaber The Midgard Fixed Income Fund Limited PFA Kapitalforening PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab Mølholm Forsikring A/S *) Ændringen er beskrevet i Anvendt regnskabspraksis, side 54. Årsrapport PFA Holding

4

5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgte PFA-begivenheder fra Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 13 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 14 Investeringsafkast 18 PFA og markedet 24 Ledelse og organisation 30 Solid kapitalstyrke 34 Årets resultat 38 Begivenheder efter statusdag 38 Forventninger til Datterselskaber 40 Regnskab Femårsoversigt 46 Ledelsespåtegning 47 Den uafhængige revisors erklæring 48 Resultatopgørelse 49 Balance 50 Egenkapitalopgørelse og kapitalforhold 52 Noter til resultatopgørelse og balance 54 Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv 83 Ledende medarbejdere 87 Årsrapport PFA Holding

6 Forord I 2014 lykkedes det PFA at skabe et afkast på 46,1 mia. kr. og PFA har dermed for første gang nogensinde et afkast på over 40 mia. kr. Det høje afkast skal ses i forlængelse af de seneste års tilsvarende høje afkast, hvor PFA har ligget blandt de bedst performende selskaber hvert år og akkumuleret set over en flerårig periode som det bedst performende selskab. Det historiske afkast er først og fremmest til glæde og gavn for alle PFA s kunder. Afkastet er opnået ved, at PFA er lykkedes med at anlægge den rigtige investeringsstrategi på en række centrale områder. Der var pæne afkast i de fleste aktivklasser, men særligt i det danske aktiemarked, hvor PFA har mange aktier, fik PFA et samlet afkast på 20,9 pct. Samtidig gav PFA s store obligationsportefølje og renteafdækninger også høje afkast, da det forgangne år var kendetegnet ved faldende lange renter. De faldende renter øger samtidig de hensættelser PFA skal etablere i gennemsnitsrentemiljøet, men samlet set er der i 2014 skabt yderligere buffere og dermed større sikkerhed for kundernes fremtidige ydelse i gennemsnitsrente i årene fremover. Fleksibilitet og skalafordel I 2014 er det lykkedes at fortsætte de senere års trend med at tiltrække nye kunder og forsimple administrationen. Eksempelvis kunne PFA byde FunktionærPensions ca medlemmer fuldt og helt velkommen i PFA ved at omlægge administrationen og de mange kunder til PFA s egne systemer. Samlet set indbetalte PFA s kunder over 25 mia. kr. i Det er det næsthøjeste niveau for indbetalinger nogensinde. Samtidig har PFA formået at sænke omkostningsniveauet pr. kunde med 9 pct. PFA udnytter dermed skalafordelene til at sikre en stærk værdiskabelse til kunderne, og denne trend vil øges i takt med, at antallet af kunder udvides og flere automatiseringer gennemføres. Mobilitet og gennemskuelighed Efter PFA s opfattelse er det vigtigt med konkurrence i pensionssektoren. Kun på den måde bliver de danske pensionsopsparere sikret, at de hele tiden kan vælge produkter, hvor funktionalitet og pris er tilpasset netop til deres behov. PFA vil derfor fortsætte med at støtte op om brancheinitiativer, der sikrer mobilitet og sammenligning på tværs af branchen i form af afkast- og omkostningssammenligninger samt muligheden for at kunne se alle sine ordninger et sted. I PFA er vi helt klar over, at pensionsområdet er et kompliceret område, som kan være svært at forstå for den enkelte kunde. Derfor har vi i 2014 igangsat et omfattende udviklingsprojekt, der skal sikre en endnu bedre kundeoplevelse. Den gode kundeoplevelse forudsætter, at den enkelte kunde forstår sin pensionsordning og hurtigt kan skaffe sig overblik over den. I 2014 har vi derfor bl.a. udviklet en helt ny version af vores kundeportal til pc, tablet og telefon, hvor det er muligt at følge sin pensionsordning. Her kan den enkelte kunde få et hurtigt overblik over pensionsopsparing, afkast og forsikringer samt udføre ændringer til ordningen selv. Et område PFA vil udbygge intenst i de kommende år. KundeKapital en unik model En stor styrke for kunderne i PFA er KundeKapital, som er kerneelementet i PFA s helt særlige forretningsmodel, der sikrer, at hovedparten af værdiskabelsen går til kunderne. 6 Årsrapport PFA Holding 2014

7 KundeKapital fungerer på den enkle måde, at hvis man som kunde i PFA, ny eller gammel, er indstillet på at lade 5 pct. af den årlige indbetaling indgå i den individuelle KundeKapital, og dermed være med til at sikre PFA s kapitalgrundlag, så er man berettiget til at få en særlig god forrentning af de 5 pct. I 2014 bliver forrentningen af KundeKapital 20 pct. PFA Holding kan højst udbetale et samlet udbytte til aktionærerne på kr. pr. år. Dermed understøtter ejerstrukturen PFA s målsætning om at skabe størst mulig værdi til kunderne. PFA s basiskapital består af egenkapitalen og KundeKapital, og udgjorde ultimo 2014 i alt 29 mia. kr. PFA s kapitalstyrke er udbygget i perioden, og solvensgraden er øget for femte år i træk til nu 278 pct. Kapitalmæssigt er PFA altså bedre rustet til fremtiden end nogensinde tidligere. der, at vi har et samfundsmæssigt ansvar. Derfor har vi politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer, der er baseret på internationale konventioner og standarder, herunder de seks FNunderstøttede principper for ansvarlige investeringer (PRI) og FN Global Compact s 10 principper. PFA ønsker ikke at bidrage til konventionsstridige og ulovlige aktiviteter. Via samarbejde med en ekstern samarbejdspartner screenes selskaberne i PFA s aktieportefølje løbende for, om de overtræder de internationale konventioner. Finder PFA, at selskaberne handler ulovligt, så indgår PFA, som aktiv ejer og ansvarlig investor, en dialog med selskaberne om at ændre deres adfærd. Ultimativt stopper PFA investeringen i selskaberne. PFA udgiver en særlig CSR-rapport for 2014, som bliver offentliggjort samtidig med denne årsrapport. Begge rapporter publiceres på pfa.dk/ompfa. PFA har et samfundsansvar Når vi i PFA investerer på vegne af 1 mio. kunder, tager vi det betroede ansvar alvorligt og anerken- Med venlig hilsen Svend Askær Bestyrelsesformand Jon Johnsen Koncerndirektør og konstitueret CEO Årsrapport PFA Holding

8 Udvalgte PFA-begivenheder fra 2014 Januar PFA i luften med udbetalingsbank PFA slår dørene op til PFA Udbetalingsbank. For PFA s kunder betyder den nye bank, at de nu kan samle deres pension og investeringer ét sted og dermed skabe bedre overblik og få adgang til den ekspertise, der har sikret PFA s pensionskunder nogle af markedets bedste afkast. Jyllands-Posten: PFA giver kunderne det største afkast Jyllands-Posten fortæller på baggrund af pensionsselskabernes egne tal, at PFA leverer det bedste afkast til kunderne. PFA s kunder har fået 73,5 pct. i afkast på fem år, hvis de har valgt middel risiko og har 15 år til pensionering. Februar Ændring i PFA Pensions koncernledelse Koncerndirektør i PFA Anne Broeng vælger at fratræde sin stilling og søge nye udfordringer. Anne Broeng har arbejdet 12 år i PFA-koncernen, og været medlem af koncernledelsen siden efteråret Marts PFA vil være en mere aktiv investor PFA fortæller, at man i stigende grad vil søge indflydelse i de selskaber, som pensionsselskabet investerer i. PFA har i marts investeret direkte i 25 danske børsnoterede selskaber. PFA har to hovedsigter med den mere aktive linje. For det første skal den aktive linje sikre et godt afkast. Dernæst vil PFA arbejde for, at der er fokus på, at afkastet bliver skabt på et ansvarligt grundlag og i overensstemmelse med anbefalingerne for god selskabsledelse. April Ordinær generalforsamling 2014 På den ordinære generalforsamling afholdt hos PFA den 23. april 2014 bliver årsrapporten godkendt, og det bliver besluttet at udbetale udbytte på kr. Gita Grüning, forbundsformand for Teknisk Landsforbund, og Torben Dalby Larsen, adm. direktør og chefredaktør, Sjællandske Medier A/S, bliver genvalgt til selskabets bestyrelse. CSR-rapport 2013 PFA offentliggør samtidig med årsrapporten en rapport over PFA s samfundsansvar, prioriteter og resultater. Rapporten beskriver de væsentligste indsatser i forbindelse med implementeringen af PFA s CSR-politik. I 2013 har PFA bl.a. haft fokus på menneskerettigheder. I den forbindelse har PFA udviklet og offentliggjort en landescreeningsmodel for at sikre, at PFA s investeringer i statsobligationer sker på et ansvarligt grundlag. Derudover var der fokus på en række initiativer inden for sundhedsområdet samt PFA s klimaindsats. PFA anbefaler kulegravning af pensionsområdet PFA anbefaler, at regeringen nedsætter en kommission, der skal kulegrave pensionsområdet. Budskabet er, at det altid skal kunne betale sig at spare op til pension uanset lønindkomst. Deloitte bliver genvalgt som PFA s revisor, og en opdatering af selskabets lønpolitik bliver vedtaget. PFA klar med millioner til mindre virksomheder PFA melder sig klar til at investere millioner af kroner i mindre og mellemstore danske virksomheder. Derfor beslutter PFA at øge ejerandelen i selskabet Kirk & Thorsen Invest A/S, som har specialiseret sig i at investere i de mindre virksomheder. Hidtil har PFA siddet på 16 pct. af aktierne i selskabet. Den ejerandel øges til over 30 pct. PFA indgår betinget aftale om køb af fire ejendomme PFA indgår en betinget aftale om køb af fire ejendomme fra Ejendomsselskabet August 2003 A/S. Ejendommene har et lejebærende areal på ca m 2 samt ca m 2 byggeretter. Den nuværende anvendelse er primært kontor. Ejendommene ligger ved Amager Strandvej med direkte 8 Årsrapport PFA Holding 2014

9 adgang til Metrostationer. Ejendommene var oprindeligt rammen for SAS aktiviteter i Danmark og de største lejere i dag er SAS, Vestas, Arriva og Ikea. Maj Ankenævnsklager over PFA styrtdykker Antallet af ankenævnsklager rettet mod PFA Pension styrtdykker. Det viste klagestatistikken for 2013 fra Ankenævnet for Forsikring. I 2012 fik 88 ud af PFA s ca. 1 mio. kunder afsluttet en klage hos ankenævnet. I 2013 var dette tal faldet til 52. PFA-kunder får ekstra 552 mio. kr. til deling Tusindvis af PFA-kunder kan glæde sig over, at de får yderligere 552 mio. kr. til deling. Pengene er den ekstraforrentning, som PFA tilskriver de kunder, der har placeret en del af deres opsparing i KundeKapital. Typisk har PFA s firmapensions- og arbejdsmarkedspensionskunder mulighed for at indbetale op til 5 pct. af deres pensionsopsparing til KundeKapital. PFA Portefølje Administration og PFA Kapitalforvaltning fusionerer PFA Holding beslutter at fusionere de to datterselskaber PFA Portefølje Administration A/S og PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S. Fusionen har regnskabsmæssig virkning fra 1. januar Fusionen sker som følge af, at støt stigende regulering og rapportering til myndighederne har gjort en forenkling af selskabsstrukturen oplagt. Direktionen for det fortsættende selskab består af Poul Kobberup og Jesper Langmack. Juni PFA Udbetalingsbank skifter direktør PFA Udbetalingsbanks direktør Lars Stouge beslutter at fratræde sin stilling. I stedet udnævner PFA Peter Ott som ny direktør for pensionsselskabets eget pengeinstitut. Mit PFA åbner for alle kunder PFA s nye kundeportal på nettet, Mit PFA, åbner for alle selskabets kunder. Dermed bliver det lettere for PFA s kunder at tjekke deres pension og ændre i deres opsparing. De første brugerundersøgelser på Mit PFA viser, at kunderne er tilfredse med den nye portal, og at de især tjekker deres Pensionstal og opsparing. PFA uddeler årets HDO-pris på CBS PFA uddeler igen i 2014 prisen for den bedste hovedopgave på Copenhagen Business Schools HD studie for Organisation og Ledelse. Prisen for bedste afhandling går til en opgave om ændrede arbejdstidsregler i gymnasierne. Juli Rekordafkast til PFA s kunder på 25,4 mia. kr. Første halvår i 2014 er historisk godt for PFA s kunder, og i slutningen af juli kan PFA præsentere et foreløbigt afkast til kunderne på 25,4 mia. kr. Aldrig før har PFA skabt så stort et afkast til kunderne. Uanset om kunderne har et markedsrenteprodukt eller et gennemsnitsrenteprodukt, så leverer PFA et afkast, som er blandt markedets absolut bedste. PFA vinder pris for Pensionstallet PFA Pension kan sammen med reklamebureauet Umwelt glæde sig over at løbe med Direct Marketing-prisen 2014 for den bedste kampagne rettet mod private forbrugere. Det er PFA s værktøj Pensionstallet, som indbringer hæderen ved en prisuddeling i Tivoli Congress Center. Det er Post Danmark, der står bag prisen. Over funktionærer samles i PFA PFA byder over nye kunder fra Funktionær- Pension velkommen. De mange nye kunder slutter sig til de over funktionærer, som allerede er i PFA via Dansk Erhverv Pension. De nu mere end funktionærer bliver samlet i PFA under den fælles rammeaftale Pension for Funktionærer og har samlede pensionsopsparinger for 19 mia. kr. og årlige indbetalinger til PFA på 2,3 mia. kr. Årsrapport PFA Holding

10 August PFA henter ny koncerndirektør i Danske Bank PFA henter 44-årige Anders Damgaard fra Danske Bank som ny koncerndirektør (CIO) og medlem af PFA s koncernledelse. Anders Damgaard tiltræder 1. december 2014 og har ansvar for investering og risikostyring. Det nye medlem af koncernledelsen kommer fra en stilling som vicedirektør og Global Head of Corporate and Institutional Banking i Danske Bank. Sammen med sine 200 nu tidligere medarbejdere har Anders Damgaard siddet med ansvaret for Danske Banks største erhvervskunder samt bankens finansielle og institutionelle kunder og modparter. PFA løfter sløret for Bjørn Nørgaards nye kunstværk Bjørn Nørgaards nye kunstværk Tumlingerne på livets vej bliver afsløret foran PFA Pension af Københavns overborgmester Frank Jensen. Værket består af fire syv meter høje skulpturer, der hver repræsenterer et stadie i livet. Den berømte danske billedhugger giver i værket sit bud på, hvordan kunst og pension hænger sammen. September PFA køber to markante kontorejendomme i Odense PFA Pension køber pr. 1. september to fremtrædende kontorejendomme i Odense. De to bygninger på samlet godt m 2 ligger side om side på Englandsgade i Odenses nye havnekvarter. Bygningerne huser bl.a. det fynske advokatfirma Focus Advokater, revisionsfirmaet EY, rådgivervirksomheden Rambøll og reklamebureauet Nørgaard Mikkelsen PFA-kunder får brev om skatterabat PFA Pension sender breve ud til de kunder, der har størst fordel af at omlægge deres kapitalpension til en aldersopsparing. Brevene skal sikre, at kunderne bliver opmærksomme på muligheden for at omlægge deres pension og dermed få en skatterabat. PFA s kunder har foreløbig sidste mulighed for at foretage denne ændring fra den 1. oktober og frem til den 20. oktober PFA-kunder tjener over 3 mia. kr. på danske aktier PFA s investeringer i danske aktier stiger med rekordfart i årets første ni måneder. Det giver et afkast på 26 pct., hvilket svarer til en gevinst på over 3 mia. kr. for PFA s kunder. Dermed skiller det danske aktiemarked sig positivt ud fra andre europæiske aktier, der i snit kun stiger med 8 pct. i samme periode. Det kommer især de pensionskunder, der har placeret deres pensionsopsparing i markedsrenteproduktet PFA Plus, til gode. PFA vinder priser for internationalt samarbejde PFA høster stor anerkendelse for sit internationale samarbejde og sine salgsresultater på en stor pensionskonference i Zürich. På konferencen bliver der uddelt priser i forskellige kategorier, som understøtter samarbejdet mellem det store schweiziske livsforsikringsselskab Swiss Life og dets samarbejdspartnere. Her er PFA med i front. PFA vinder den globale førstepris for bedste salgsresultat og den globale andenpris for evnen til at samarbejde med de danske moderselskaber. Oktober Henrik Heideby forlader PFA ved udgangen af 2014 Efter mere end 13 år som koncernchef i PFA, meddeler Henrik Heideby, at han har besluttet sig for at forlade koncernen ved udgangen af Det sker med henblik på at videreføre og udbygge hans portefølje af bestyrelsesposter samt tilbyde strategisk rådgivning til virksomheder. PFA investerer i Sønderjyllands største indkøbscenter PFA investerer i det moderne indkøbscenter Borgen i hjertet af Sønderborg. Borgen, der slog dørene 10 Årsrapport PFA Holding 2014

11 op i efteråret 2013, er Sønderjyllands største indkøbscenter og rummer over 50 butikker, 600 parkeringspladser, 18 boliger og m 2 kontorlokaler. Blandt de mest fremtrædende butikker i Borgen er Kvickly, H&M, Bahne og Inspiration. Udover de mange butikker huser Borgen også en række af Sønderborg Kommunes kontorer, blandt andet kommunens Jobcenter. November Peter Engberg ny formand for PFA Invest Nykredits tidligere topchef Peter Engberg Jensen bliver formand for PFA s Investeringsforening PFA Invest. Det sker samtidig med, at PFA fusionerer de to selskaber PFA Kapitalforvaltning og PFA Portefølje Administration i et nyt selskab under navnet PFA Asset Management PFA-kunder benytter sig af mulighed for skatterabat Hele af PFA s pensionskunder benytter sig af den foreløbig sidste mulighed for at ændre deres kapitalpension til en aldersopsparing og får dermed en skatterabat på 2,7 pct. PFA s kunder har muligheden for at foretage ændringen i en periode, der går fra den 1. til den 20. oktober. Det er den sidste af i alt to perioder i løbet af Michael Laudrup i front for ny Pensionstal-kampagne PFA lancerer en ny kampagne for Pensionstallet med Michael Laudrup i front. Kampagnens formål er at øge kendskabet til Pensionstallet og vække kundernes interesse for pension. I en tv-reklame ser man Michael Laudrup bevæge sig rundt i det mystiske univers Futuramia, hvor spåkoner og håndlæsere huserer. Kampagnen bygger på, at det er svært at spå om fremtiden, men Pensionstallet fortæller noget om, hvad man kan forvente at have at gøre godt med, når man når pensionsalderen. Pensionstallet får international anerkendelse PFA s kampagne Pensionstallet modtager en imponerende 3. plads, da den prestigefyldte markedsføringspris Echo Awards bliver uddelt i San Diego, USA. Echo Awards, der kan betragtes som verdensmesterskaberne i direkte marketing, uddeles af den internationale organisation Direct Marketing Organisation. Prisen belønner kampagner, som har vist særlig stor kreativitet inden for området direkte markedsføring. Peter Engberg Jensen bringer stor erfaring fra stort set alle sider af den finansielle sektor med sig ind i bestyrelsesarbejdet i PFA Invest, hvor han får det overordnede ansvar for at sikre kundernes investeringer. Nye kunder i PFA To større virksomheder og et stort overenskomstområde valgte at placere deres pensionsordninger i PFA. Således kan PFA i begyndelsen af 2015 byde velkommen til de ansatte i SE (Syd Energi koncernen) og Saxo Bank samt de overenskomstansatte officerer under HOD (Hovedorganisationen af Officerer i Danmark). PFA lancerer ny app til Mit PFA PFA søsætter en ny app til smartphones, hvor kunderne kan få adgang til Mit PFA. Den skal gøre det nemt at tjekke sin pensionsordning, hvor og hvornår man vil. Her kan kunderne både få adgang til alle deres personlige nøgletal på en enkel og overskuelig måde, og de kan få en anbefaling til, hvordan de får mest muligt ud af deres pension. PFA i Hall of Fame for at ekskludere klyngevåbenproducenter PFA bliver optaget i den eksklusive kreds af internationale investorer, som helt kan sige sig fri for at have investeret i klyngevåben. Det er den hollandske nødhjælpsorganisation PAX, der hvert år udgiver rapporten. Årsrapport PFA Holding

12 Formålet med PAX s rapport er at lave en årlig status på, hvordan FN s konvention med forbud mod produktion og anvendelse af klyngevåben efterleves. Selvom rapporten ikke dækker alle investorer, giver den et solidt overblik over, hvordan de største, internationale spillere på området håndterer konventionsforbuddet. December Erhvervsankenævnet Erhvervsankenævnet stadfæster Finanstilsynets påbud til PFA fra juni 2013 om ikke at bruge kollektive særlige bonushensættelser til dækning af såkaldte kommercielle rabatter til nye og eksisterende kunder. PFA har efterlevet påbuddet siden afgørelsen i Årsrapport PFA Holding 2014

13 Stærk værdiskabelse til kunderne PFA har igennem mange år leveret høje afkast til kunderne bl.a. som konsekvens af PFA s forretningsmodel, der bygger på et princip om maksimal værdiskabelse til kunderne. PFA s forretningsmodel fra 2001: KundeKapital Siden stiftelsen i 1917 har PFA s formål været at skabe værdi til kunderne. KundeKapital blev etableret i 2001, hvor bestyrelsen besluttede at overflytte 4,8 mia. kr. fra egenkapitalen altså aktionærernes penge og tildele til PFA s eksisterende og kommende kunder som en kollektiv gave. Gaven blev oprettet som Kollektiv KundeKapital, som er en del af PFA s basiskapital på samme måde som egenkapitalen. PFA etablerede i årene efter en ordning, hvor eksisterende og kommende kunder kan indbetale 5 pct. af pensionsopsparingen til en Individuel Kunde- Kapital, der også indgår i PFA s basiskapital. Samlet set består PFA s basiskapital af tre elementer egenkapital, Kollektiv KundeKapital og Individuel KundeKapital. Alle tre elementer står ultimativt til sikkerhed for selskabets løbende drift, herunder i fald PFA skulle lide tab. Skulle PFA lide tab, udmøntes det som udgangspunkt sådan, at egenkapitalen og den Kollektive KundeKapital dækker tab først og herefter den Individuelle KundeKapital. fra aktionærerne sker ved, at kunder, der har indbetalt til Individuel KundeKapital, årligt tildeles en ekstra forrentning af den Individuelle KundeKapital, som tages fra den Kollektive KundeKapital. Den Individuelle KundeKapital har siden 2004 haft en gennemsnitlig forrentning på 20 pct. Den Kollektive KundeKapital vil dermed over en årrække være fuldt ud tildelt til kundernes Individuelle KundeKapital. Årrækken afhænger bl.a. af udviklingen på kapitalmarkederne og virksomhedens performance, og forventes for nuværende at være mere end 10 år. Fokus på omkostninger Med til at skabe høj værdi for kunderne er også, at PFA er det af de større konkurrenceudsatte pensionsselskaber, hvor kunderne betaler de laveste samlede omkostninger. Omkostningsprocenten af præmier faldt yderligere fra 3,8 pct. i 2013 til 3,6 pct. i Faldet skyldes, at forretningsomfanget er øget mere end omkostningerne, og er tegn på, at PFA drives effektivt til gavn for kunderne. Årlige omkostninger i kroner og i procent Som led i bestræbelserne på større åbenhed og gennemsigtighed har kunderne i PFA i overensstemmelse med branchekodeks adgang til at se alle direkte og indirekte omkostninger. Det opgøres som årlige omkostninger i kr. (ÅOK) og i procent (ÅOP) og findes sammen med kundens pensionsoversigt på pfa.dk/omkostninger2014. Uddelingen af den oprindelige gave på 4,8 mia. kr. Årsrapport PFA Holding

14 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 2014 blev et år hvor den globale økonomi tog endnu et forsigtigt skridt ud af finanskrisens lange skygge. Mest tydeligt var det i USA, verdens største og for de finansielle markeder vigtigste økonomi. Amerikansk økonomi oplevede tiltagende vækst i løbet af året til trods for, at centralbanken gradvist stoppede sine obligationskøb. Væksten i Europa blev lidt lavere end ventet bl.a. pga. konflikten med Rusland, mens Kina oplevede moderat aftagende men fortsat høj vækst. Investeringsmæssigt blev det et positivt år både for aktier og obligationer. Mens aktierne fulgte i fodsporene på det amerikanske opsving, blev obligationer understøttet af et kraftigt fald i inflationen og lavere end ventet vækst i Japan og eurozonen. Den Japanske Centralbank øgede sine opkøb af obligationer, og Den Europæiske Centralbank har op til årsskiftet signaleret, at den er tæt på også at sætte et opkøbsprogram i søen. Udviklingen i globale aktier og 10-årige eurorenter Indeks Jan. 14 Apr. 14 Globalt aktieindeks (MSCI) 10-årige euro swaprente (højre akse) Procent 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 Jul. 14 Okt. 14 Dec. 14 Amerikansk økonomi løb med overskrifterne i 2014 På mange punkter blev 2014 USA s år - både når det gælder økonomien og udviklingen på de finansielle markeder. Dollaren steg kraftigt i kurs og viste den største årlige stigning siden Aktier og lange obligationer gav begge afkast på over 10 pct. for første gang siden Udviklingen i DKK/USD og USD nominel effektiv valutakurs Indeks Efter en hård vinter som satte væksten i stå i begyndelsen af året, voksede amerikansk økonomi kraftigt i de følgende kvartaler, og opnåede i tredje kvartal en vækst på 5 pct., hvilket er det højeste i 11 år. Drivkræfterne bag det amerikanske opsving er flere. Der er fremgang i beskæftigelse, forbrug, investeringer, bankernes udlån og boligmarkedet. De lave renter er fortsat en væsentlig del af brændstoffet bag opsvinget. USD nominel effektiv valutakurs DKK pr. USD (højre akse) DKK/USD 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 70 4, Årsrapport PFA Holding 2014

15 BNP vækst i USA og eurozonen % kvt./kvt. annualiseret Eurozonen USA kv. 3. kv. 1. kv. 3. kv. 1. kv. 3. kv. 1. kv. 3. kv. 1. kv. 3. kv Global pengepolitik lempet yderligere Den nye chef for Den Amerikanske Centralbank Janet Yellen fastholdt gennem året nulrente og signalerede, at pengepolitikken fortsat vil være meget lempelig, også selvom den første renteforhøjelse nærmer sig. I Japan øgede centralbanken sine køb af obligationer i efteråret, efter en momsforhøjelse i foråret satte væksten i stå. I eurozonen blev pengepolitikken også lempet. Den Europæiske Centralbank sænkede renten, og indlånsrenten i centralbanken er nu negativ. Derudover tilbød Den Europæiske Centralbank billigere lån til bankerne og satte et opkøbsprogram i gang for køb af obligationer udstedt af den private sektor. Sidst på året signalerede chefen for centralbanken, Mario Draghi, at et program for køb af statsobligationer er under forberedelse og ville blive effektueret, hvis ikke inflationsforventningerne stiger. Europæisk vækst i slæbegear Den økonomiske vækst i eurozonen lå i 2014 i underkanten af 1 pct. Den russiske annektering af Krim og konflikten om Ukraine har nedkølet relationerne mellem Rusland og Vesten betragteligt. Gensidige sanktioner har påvirket væksten i Europa negativt, og det samme har en begyndende økonomisk krise i Rusland. Dertil kommer svag vækst i Frankrig og Italien. Den Europæiske Centralbank gennemførte en gennemgang af de største bankers aktiver, som viste at kapitalforholdene overordnet er tilstrækkelige i banksektoren. Vilkårene for den private sektor blev forbedret mod årets slutning i takt med faldet i eurokursen, renterne og olieprisen. Risikoen for politisk uro i kølvandet på en række kommende valg i Europa er en potentiel kilde til uro. Endnu et vanskeligt år for emerging markets Aktierne i de modne økonomier gav som i 2013 højere afkast end aktierne på emerging markets. Udviklingen var dog mere differentieret i 2014, hvor navnlig afkastet fra amerikanske aktier var understøttet af en kraftig stigning i dollarkursen, mens europæiske aktier gav mere beskedne afkast. Årsrapport PFA Holding

16 Faldende råvarepriser, herunder et kraftigt fald i olieprisen i andet halvår, var med til at gøre vilkårene vanskelige for olie- og råstofproducerende lande og virksomheder i blandt andet Rusland og Latinamerika. Det ramte både aktie- og obligationsmarkederne samt valutaerne i de pågældende lande. Asien kom derimod bedre igennem turbulensen på oliemarkedet. De fleste asiatiske lande, herunder store vigtige lande som Kina, Japan og Indien, er importører af olie og andre råvarer og har dermed glæde af faldende oliepriser. Oliepris (Brent, USD pr. tønde) USD pr. tønde Faldet i olieprisen og den globale økonomi Faldet i olieprisen påvirker forbrugere, virksom- heder og lande forskelligt. Olieimporterende regioner som Asien, Europa og USA vil generelt have glæde af den faldende oliepris, mens det modsatte gør sig gældende for de olieproducerende lande i Mellemøsten, Latinamerika og Østeuropa. Årsagen til olieprisfaldet er væsentlig i forhold til at vurdere effekten. Hvis olieprisfaldet skyldes vigende efterspørgsel som i efteråret 2008, er det et negativt varsel for den globale vækst og aktiemarkederne. Hvis årsagen snarere er øget udbud efter mange år med høje oliepriser, er det et mere positivt varsel for den globale vækst og aktiemarkederne. Faldende oliepriser har en dæmpende effekt på inflationen. Det betyder, at centralbankerne fremadrettet kan føre en mere lempelig pengepolitik end ellers, og det bidrager til at holde renten på et lavt niveau. En lavere oliepris øger forbrugernes købekraft i forhold til andre varer. Den amerikanske forbrugertillid er steget solidt i løbet af 2014, og ligger på det højeste niveau siden finanskrisen. Det skyldes en kombination af bedre jobmuligheder, et mere positivt boligmarked og store besparelser på brændstof- og varmeregningerne. Olieprisfaldet har sidst på året medvirket til at løfte detailsalget i USA. Denne effekt kan sprede sig til Asien og Europa, omend dog formentlig i mindre omfang. Pengepolitikken har stadig hovedrollen Mens den globale vækst blev lidt lavere end ventet i 2014, blev den globale pengepolitik tilsvarende lempeligere end ventet fra årets begyndelse. Pengepolitikken i USA, eurozonen, Japan og Kina vil også i det nye år spille en hovedrolle som vækststabilisator og igen være en afgørende faktor for de finansielle markeder. De ødelæggende og langvarige negative virkninger af finanskrisen sidder stadig dybt i beslutningstagerne, så PFA forventer, at centralbankerne igen i 2015 hellere vil være for lempelige end risikere de negative virkninger ved en for stram pengepolitik. Dertil kommer, at faldet i olieprisen dæmper inflationen globalt og dermed giver centralbankerne ekstra respit. Det vil grundlæggende understøtte væksten og de finansielle markeder i Geopolitik I Asien blev en række politiske ledere valgt eller genvalgt i Det øger alt andet lige stabiliteten, investeringslysten og formentlig også reformviljen i disse lande. I Europa står en række lande overfor valg i 2015, herunder Grækenland, Spanien og England, hvilket øger de politiske risici i Europa. De euro- og sparekritiske kræfter styrkes i disse år, og udfaldet af disse valg kan få stor indflydelse på de finansielle markeder. Geopolitisk uro vil også påvirke markederne i det kommende år. Forløbet af konflikten med Rusland vil spille en afgørende rolle for russisk økonomi men vil også påvirke væksten i Europa. Endelig vil vækstafmatningen i Kina spille en stor rolle for de finansielle markeder. Hvis ned- 16 Årsrapport PFA Holding 2014

17 turen på ejendomsmarkedet fortsætter, kan det få betydelige negative konsekvenser for kinesisk økonomi og den globale vækst. Investeringsklima i 2015 PFA forventer et positivt år for risikofyldte aktiver og beskedne positive afkast på obligationer. Samlet set forventer PFA et lavere afkast i markedsrente end i Udsvingene på de finansielle markeder steg i de sidste måneder af 2014, og PFA forventer, at det mønster vil fortsætte i Vejen til et tilfredsstillende risikojusteret afkast i 2015 går gennem en veldiversificeret portefølje og en fleksibel investeringsstrategi, som tager højde for de skiftende pengepolitiske signaler fra centralbankerne. Begyndende fremgang i dansk økonomi Efter to år med fald i BNP oplevede dansk økonomi 2014 en beskeden positiv vækst. Forbrugertilliden er steget gradvist siden 2012 i takt med en mere positiv udvikling i beskæftigelsen og på boligmarkedet. Den lave inflation er med til at understøtte reallønnen, hvilket også er med til at understøtte forbruget. Der er ligeledes tegn på en begyndende fremgang i virksomhedernes investeringer, som også fremadrettet vil være tæt knyttet til udviklingen på de vigtige eksportmarkeder i Europa. Faldet i euro- og kronekursen kan blive en positiv faktor for virksomhedernes indtjening og konkurrenceevne i i eurozonen. De 10-årige tyske og danske renter lå begge fra årets begyndelse i underkanten af 2 pct. og var ved udgangen af 2014 faldet til hhv. 0,54 pct. og 0,85 pct. De store børsnoterede danske virksomheder oplevede generelt gode resultater og pæn vækst. Det bidrog til, at det danske aktiemarked var et af de bedste globale aktiemarkeder med et afkast på 20 pct. Dansk vækst forventes at tiltage gradvist i 2015, men væksten vil stadig ligge i underkanten af det historiske trend-niveau. Der er tegn på fremgang i konkurrenceevnen som følge af lave lønstigninger, lav inflation i Danmark samt faldet i kronekursen, og det forventes at understøtte investeringslysten. Privatforbruget understøttes af udsigt til stigende beskæftigelse og en moderat fremgang på boligmarkedet. Dansk økonomi er dog som en lille åben økonomi afhængig af udviklingen på sine eksportmarkeder og dermed i høj grad følsom overfor udviklingen i den globale økonomi og ikke mindst europæisk økonomi. Der er uændret stor tillid til dansk økonomi på de finansielle markeder. Et stort og voksende overskud på betalingsbalancen, betydelige valutareserver og et stabilt politisk klima bidrager til tilliden. Obligationsrenterne faldt markant i Danmark i løbet af året trukket ned af et endnu større fald i renterne i Tyskland og Sydeuropa. Danske obligationer er således i mindre grad end tidligere blevet brugt som en sikker havn af obligationsinvestorerne. Dette skyldes ikke et mere negativt syn på dansk økonomi, men et mere positivt syn på økonomierne i eurozonen samt forventninger om, at Den Europæiske Centralbank i 2015 vil købe statsobligationer Årsrapport PFA Holding

18 Investeringsafkast PFA opnåede i 2014 et positivt investeringsafkast på 46 mia. kr. og har dermed som det eneste pensionsselskab i Danmark leveret positive investeringsafkast 13 år i træk. Det forgangne år var kendetegnet ved faldende lange renter, der i kraft af renteafdækning bidrog til tocifrede afkast i gennemsnitsrentemiljøet. Gevinsten på renteafdækningen modsvares i en vis udstrækning af øget nutidsværdi af de fremtidige pensionsforpligtelser overfor kunder i gennemsnitsrente. Udviklingen i de lange renter står i stærk kontrast til 2013, der var præget af stigende lange renter. Markedsrentemiljøet nød godt af pæne afkast på både aktier, alternative investeringer, kreditobligationer og lange statsobligationer. I markedsrentemiljøet har PFA igen i 2014 leveret konkurrencedygtige afkast, der ligger i den bedste halvdel af feltet. Pressen har da også i 2014 bragt analyser, der fremhæver PFA s høje afkast relativt til konkurrerende pensionsselskaber. Kunderne i PFA Plus fik forrentet deres opsparing med mellem 9,0 pct. og 12,8 pct. før skat. I den profil, som kunderne typisk vælger, PFA Plus Profil C, lå afkastet på 9,9-11,8 pct. før skat, afhængig af hvor tæt kunden var på pensionering. Afkast på PFA Plus 2014 År til pensionering De meget lave renteniveauer begrænser afkastpotentialet fremadrettet i gennemsnitsrentemiljøet, der på grund af ydelsesgarantier er præget af store obligationsbeholdninger samt renteafdækning. I markedsrentemiljøet, der ikke er underlagt ydelsesgarantier, kan der investeres mere frit, hvorfor investeringerne i højere grad afspejler PFA s forventninger til afkastet på de enkelte aktivklasser. Generelt vil markedsrente på grund af fraværet af ydelsesgarantier over tid indeholde flere risikofyldte investeringer end gennemsnitsrente, hvorfor det langsigtede afkast forventes at blive højest i markedsrentemiljøet. Allokering af investeringerne på aktivklasser er en spidskompetence i PFA s investeringsafdeling. I 2013, hvor afkastet på emerging market-aktier lå markant under afkastet på de udviklede aktiemarkeder, var PFA s beholdninger i emerging marketaktier beskedne. I foråret 2014 øgede PFA eksponeringen til asiatiske aktier, og kunderne fik dermed glæde af det pæne afkast regionen leverede i den resterende del af På rentesiden blev eksponeringen til virksomhedskreditobligationer og emerging market-statsobligationer øget op til årsskiftet 2013/2014, hvilket bidrog til et højere afkast i Endvidere blev rentefølsomheden øget med udsigten til en ganske lempelig pengepolitik globalt, hvilket også bidrog positivt til PFA s afkast i PFA Plus profil D 12,8 % 11,3 % 10,5 % 10,3 % PFA Plus profil C 11,8 % 10,7 % 10,0 % 9,9 % PFA Plus profil B 10,7 % 10,0 % 9,6 % 9,4 % En relativt høj eksponering til danske aktier ved indgangen til 2014 bidrog positivt til PFA s investe- PFA Plus profil A 9,7 % 9,4 % 9,1 % 9,0 % Afkastet for PFA Plus-profilerne er inkl. KundeKapital med en IKK-rente på 20 % p.a. 18 Årsrapport PFA Holding 2014

19 ringsafkast i det forgangne år. Den største aktie på det danske aktiemarked, Novo Nordisk, leverede et afkast på 33,3 pct. og var dermed stærkt medvirkende til det pæne afkast. Den positive udvikling på det danske aktiemarked står i kontrast til udviklingen på de øvrige europæiske aktiemarkeder, der havde det vanskeligt i 2014, primært som følge af skuffende økonomisk vækst i Europa kombineret med frygt for deflation. Også konflikten med Rusland og i særdeleshed nedskydningen af et passagerfly fra Malaysia Airlines over det østlige Ukraine bidrog til den negative stemning på de europæiske aktiemarkeder. Succes på danske aktier PFA s portefølje med danske aktier fortsatte de gode takter og leverede også i 2014 et flot afkast trods uro på de finansielle markeder. PFA har i en lang periode haft en stor eksponering til danske aktier. Ultimo 2014 havde porteføljen en værdi på ca. 15 mia. kr. Det danske aktiemarked steg i 2014 med hele 19,8 pct., og det danske aktiemarked var et af de markeder med det højeste afkast. PFA opnåede et afkast på 20,9 pct. på danske aktier. De største aktier i PFA s portefølje er Novo Nordisk og Mærsk, hvor især Novo Nordisk har en stærk afkasthistorik. Mærsk aktien har haft en mere afdæmpet udvikling med en stigning på 5 pct. Også på længere sigt har aktieporteføljerne givet gode resultater. Fra starten af 2009 har PFA Danske Aktier leveret et samlet merafkast på 33 pct. i forhold til det danske aktiemarked og et merafkast på over 100 pct. i forhold til europæiske aktier som vist i grafen. PFA Danske Aktier mod europæiske aktier 300% PFA Danske Aktier MSCI Europa 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% Jan Jun Jan Jun Jan Jun Jan Jun Jan Jun Jan Jun Dec Årsrapport PFA Holding

20 Alternative investeringer I 2014 gav alternative investeringer samlet set et afkast på 27,2 pct., hvilket er over afkastet på de fleste aktiemarkeder. Inden for alternative investeringer har alle underkategorier, kapitalfonde, infrastruktur, lånefonde og direkte investeringer bidraget positivt til det høje afkast har været præget af generelt positive aktieog kreditobligationsmarkeder samt aktive børsnoterings- og virksomhedsopkøbsmarkeder. PFA s investeringer har således udviklet sig fornuftigt, både ved en positiv udvikling i værdien af porteføljen og ved tilbagebetalinger til PFA efter frasalg af de underliggende investeringer. Det er PFA s vurdering, at der fortsat vil være muligheder for at investere i gode alternative investeringer i 2015, og aktivklassen vil derfor igen i år være et fokusområde i PFA. Det lave renteniveau gør generelt alternative investeringer interessante for investorer med lang investeringshorisont, der har mulighed for at opsamle et ekstra afkast i form af illikviditetspræmien, der typisk følger med langsigtede alternative investeringer. Det er imidlertid altafgørende at være selektiv, da langt fra alle alternative investeringer, der udbydes, er af en kvalitet, der lever op til PFA s krav om et attraktivt forhold mellem det forventede afkast og risikoen forbundet med den enkelte investering. PFA anbefaler markedsrente Det massive rentefald siden finanskrisen på statsog realkreditrenterne i Danmark og i andre store markeder har givet store kursgevinster på de meget store beholdninger af obligationer. Fremadrettet vurderes potentialet for afkast yderst begrænset, da det absolutte renteniveau er historisk lavt. markedsrente i forhold til gennemsnitsrente. Samme udvikling forventes fremover. Overførselstillæg En anden fordel ved PFA s markedsrenteprodukt, PFA Plus, er, at PFA som det eneste pensionsselskab siden 2009 har givet alle kunder i PFA, der er flyttet fra gennemsnitsrente til markedsrente, en andel af reserverne med. Det stående tilbud har været en stor fordel for kunderne og er i tråd med PFA s forretningsmodel om først og fremmest at skabe værdi til kunderne. Beregningen af overførselstillægget er sket efter gældende regler og er løbende videreudviklet i tæt dialog med Finanstilsynet for at sikre, at modellen er rimelig både for kunder, der forlader gennemsnitsrente, og kunder, der bliver. I 2014 valgte regeringen at lovgive om beregningsmetoden for overførselstillæg, således at alle selskaber skal anvende samme principper for beregning. PFA justerede beregningerne i overensstemmelse med de nye regler, og på den baggrund kunne PFA i maj måned og som det første selskab åbne for mulighederne for igen at flytte fra gennemsnitsrente til markedsrente med overførselstillæg. Blandt kunderne er der både stor interesse for og efterspørgsel efter denne mulighed. PFA mener, at alle danske pensionskunder fremover skal have muligheden for at skifte fra gennemsnitsrente til markedsrente og få et overførselstillæg. Det er både fair overfor kunderne, idet de derved får deres ideelle andel af de kollektive reserver, og det skaber en reel konkurrencesituation har budt på solide afkast i markedsrente, uanset valg af investeringsprofil. De bedste afkast er opnået ved investering i risikofyldte aktiver som fx aktier, og dermed har året igen vist værdien af Højt afkast i gennemsnitsrente i 2014 I gennemsnitsrente er en stor del af kundernes opsparing investeret i obligationer og renteafdækning af hensyn til ydelsesgarantierne var præget af faldende renter, som har givet store 20 Årsrapport PFA Holding 2014

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet.

PFA skal inden tre måneder fra dato underrette Finanstilsynet om, hvorledes påbuddet er efterlevet. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 17. oktober 2016 Ref. ALN J.nr. 6073-0325 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i medfør af 29 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse 1 Resultat pension 1.563 1.716 1.960 Resultat Syge- og ulykkesforsikring -306-612 -481 Forsikringsresultat i alt 1.257 1.104 1.480

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Forord 4 Koncernberetning Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 6 Investeringsafkast høje afkast til kunder med markedsrente 10

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen Årsregnskab: Stigende indbetalinger i -koncernen Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere