Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension"

Transkript

1 Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension

2 Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Som repræsentant for en pensionskasse eller et pensionsselskab kan du sikkert nikke genkendende til disse udfordringer: Lovgivning: På Liv & Pensionsområdet er der en lang række specifikke love og regler, I skal overholde i forhold til de produkter, I tilbyder jeres kunder og reglerne ændrer sig løbende. Kunderelationer: Jeres kunder forventer højere og højere grad af service og rådgivning, og I må i stigende grad fokusere på at tiltrække, fastholde og udvide kundekredsen. Omkostninger: Kunderne holder øje med administrationsomkostningerne, og kan I holde omkostningerne nede, kan I bedre tiltrække og fastholde kunder. Konsolidering: Både pensionskasser og pensionsselskaber har fokus på, hvordan de kan konsolidere og eksempelvis få gavn af stordriftsfordele. Konsolidering er ofte et effektivt middel til at holde udgifterne nede og få mulighed for at tilbyde policer til mere fordelagtige priser, men hvordan konsoliderer I bedst muligt? Desuden fører Finanstilsynet et stadig mere skærpet tilsyn med branchen og fokuserer især på følgende områder: Er jeres omkostninger for høje? Er jeres afkast godt nok? Er jeres bestyrelse professionel? Er selskabet velpolstret? Er jeres infrastruktur gearet til produkterne?

3 Sammenhængende processer og itsystemer I kan imødekomme mange af disse udfordringer ved at have velfungerende og sammenhængende processer og it-systemer, der hjælper jer til Straight Through Processing. På den måde minimerer I arbejdsgangene og dermed omkostningerne. Hvis ikke it-systemerne hænger sammen, eller hvis de er designet uhensigtsmæssigt, og I har flaskehalse omkring vigtige nøglemedarbejdere, kan det betyde, at I er nødt til at søge om dispensation ved nye lovtiltag, og at det bliver meget omkostningstungt at implementere nye love og produkter. Har I derimod styr på de løbende driftsmæssige it-udfordringer, kan selskabets ledelse bedre bevare fokus på risikostyring og sikring af kundernes afkast. Hos Visma Consulting får I hjælp til disse udfordringer. Vi hjælper med rådgivning, itløsninger og Application Management, herunder migrering og konvertering. Efter mange års arbejde med liv- og pensionsbranchen kender vi branchen indgående, og i fællesskab med jer kan vi derfor hurtigt komme med et bud på, hvordan I kan løse netop jeres udfordringer. Som det er i dag, har vi som pensionsmægler en 15 meter lang væg, fyldt med standarddokumenter i papir, som vi bruger til de forskellige pensionsselskaber. Der er ekstremt mange fejlkilder, når standardblanketter skal udfyldes manuelt. Med den nye brancheløsning udarbejder vi dokumenterne dynamisk og elektronisk sammen med pensionstageren på selve rådgivningsmødet. Pensionstageren får derfor et skræddersyet dokument, der kun indeholder relevant information for den pågældende person. Det giver en langt større tryghed, når pensionstageren skal skrive under på papirerne. Finn Rasmussen, administrerende direktør, Mercer

4 Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Med LaserNet sker arkiveringen automatisk på den rigtige måde, så vi altid kan genfinde de breve, vi har sendt ud til vores medlemmer. Samtidig kan de enkelte medlemmer se deres respektive breve på medlemsportalen via en webbrowser, så vi ikke skal bruge porto på at sende breve ud. Esben Larsen, it-chef hos Unipension Rådgivning Det kan virke åbenlyst at sige, at it-løsningerne skal understøtte forretningen, men ikke desto mindre er det noget, der kræver utrolig stort fokus, hvis det for alvor skal lykkes i praksis. Det fokus har vi hos Visma Consulting, hvor vi både har forsikringsuddannede og it-uddannede medarbejdere. Visma Consulting er en af de it-konsulentvirksomheder i Danmark, der har flest dedikerede medarbejdere på Liv & Pensionsområdet. Det kommer jer til gode, fordi vi samlet har mere end 350 mandeårs erfaring med lige netop jeres branche og samtidig har forskellige spidskompetencer. Med Visma Consulting ved jeres side har I en partner, der løbende holder sig orienteret om, hvilke lovgivningsmæssige ændringer der sker, og hvilken betydning de har for jeres forretning. Vi ved for eksempel, hvordan Solvens II-direktivet får betydning for jer, og hvad der skal til for at være compliant i jeres branche. Vi ved også, hvilke krav Finanstilsynet stiller til jeres data, og hvordan I er sikre på at leve op til disse krav. I møder med andre ord ikke bare it-rådgivere men også forretningsrådgivere, der har øje for, hvordan it-løsninger og it-arkitektur understøt- ter jeres dagligdag og let tilpasses, efterhånden som jeres hverdag ændrer sig. Løsninger Vi leverer løsninger, som understøtter arbejdsgangene i Liv & Pensionsbranchen, holder jeres administrationsomkostninger nede og giver jer bedre kunderelationer. Blandt de vigtigste er Pension Broker- og Output Managementløsningerne. Pension Broker Pension Broker er en løsning til digitalt samarbejde mellem pensionsselskaber og pensionsrådgivere. Løsningen understøtter Straight Through Processing, så I slipper for mange manuelle arbejdsgange og holder administrationsomkostningerne nede. For eksempel foregår indmeldelse til standard, nytegninger og ændringer digitalt, så I ikke skal bruge tid og ressourcer på genindtastninger. Visma Consulting har udviklet Pension Broker i samarbejde med PFA, Skandia, Willis og Mercer, og vi inddrager løbende vores kunder i videreudvikling af løsningen, så den både nu og i fremtiden tager specifikt udgangspunkt i arbejdet hos pensionsrådgivere og pensionsselskaber.

5 Pension Broker er også et stærkt værktøj til at forbedre kundeservice, da pensionsrådgiveren under samtalen med kunden skaber det indhold, der er nødvendigt for den pågældende kunde. Pensionstageren får individuelt tilpassede dokumenter, der kun indeholder det, der er aftalt på mødet med pensionsrådgiveren, uden overflødige felter fra standarddokumenter. På den måde får pensionstageren fuldt overblik over, hvad vedkommende skriver under på og får efterfølgende leveret de underskrevne dokumenter digitalt. Vores mål med samarbejdet er at få en strategisk platform for hele branchen og sørge for, at pensionsmæglerne får én integration til alle pensionsselskaberne. Det begrænser administrationen betydeligt og kommer både os og vores kunder til gode. Lars Gundorph, administrerende direktør hos Willis. Output Management Med en professionel Output Managementløsning kan I udveksle data med jeres kunder via valgfrie kanaler, for eksempel papir, pdf, elektronisk dokumentportal og . Det giver jer en stor fleksibilitet i forhold til jeres kunder og sikrer, at I kan formatere og distribuere data på præcis den måde, jeres kunder foretrækker. Og hvis en kunde efterspørger et dokument, I allerede har sendt én gang, kan I let finde dokumentet og sende det igen. Med andre ord er Output Management et stærkt redskab, når I vil holde administrationsomkostningerne nede og sikre ensartet kommunikation med jeres kunder. Visma Consulting samarbejder med FormPipe Software, der leverer Output Managementløsningen LaserNet. Vi sørger for, at løsningen bliver integreret med jeres bagvedliggende forretningssystemer. Application Management Som pensionsselskab eller pensionskasse kan I outsource hele eller dele af jeres Application Management til Visma Consulting. Vores Liv & Pensionsafdeling består af forsikringsuddannede, Liv.Net-specialister, systemudviklere, projektledere og forretningsudviklere, der udelukkende beskæftiger sig med at håndtere og udvikle it-løsninger til jeres branche. Liv.Net Siden 2007 har vi haft særligt fokus på rammesystemet Liv.Net fra Edlund A/S, som nyder stor respekt og udbredelse i liv- og pensionsbranchen. Liv.Net består dels af kernekode, som kan bruges af enhver virksomhed i liv- og pensionsbranchen, dels af en selskabsspecifik kode, der bliver udviklet specifikt til den enkelte virksomhed, og som tager hensyn til den pågældende virksomheds produkter, særlige ønsker og behov. Visma Consultings rolle i forhold til din virksomhed er at håndtere den selskabsspecifikke kode. I kan blandt andet få hjælp til: Implementering af funktionalitet, der honorerer ny eller ændret lovgivning. Løbende håndtering af ændringer. Løft til nyt hovedspor på grundlag af de to årlige releases af kernekoden fra Edlund. Service-enabling af Liv.Net-funktionalitet, så løsningen integrerer og spiller sammen med andre systemer. Dokumentation af allerede eksisterende og nyudviklet funktionalitet. Migrering til Liv.Net, herunder konvertering af data. Support. Når Visma Consulting varetager Application Management af den selskabsspecifikke Liv. Net-kode er din virksomhed med andre ord sikker på at kunne håndtere både ændringer og nye projekter.

6 Visma Consulting fungerer som vores Single Point of Contact i forhold til eksterne leverandører, så vi ikke selv skal bøvle med at finde ud af, hvilken leverandør, vi skal have fat i, hvis der er noget, der skal rettes. Esben Larsen, it-chef, Unipension Sådan gør vi Vi integrerer, hvor andre giver op! Hos Visma Consulting er vi vilde med integration, og vi vil vove at påstå, vi er rigtig gode til det! Jo sværere projektet umiddelbart kan virke, jo mere brænder vi for at gå i gang. Vi har oplevet, at vores kunder har fået lavet løsninger, som de ikke troede mulige, og det endda til fornuftige priser. Professionalisme er det ord, jeg vil bruge. Jeg har mødt folk med utrolig unik forretningsforståelse og viden om de særlige forhold i pensionsbranchen. Samtidig har vi oplevet en god forståelse for vores rammer og en stor fleksibilitet i samarbejdet. Mia Lindblad, afdelingschef, It- og Proces- afdelingen, Skandia Agil udvikling også til fast pris Mange af vores kunder ønsker en fast pris, samtidig med at de gerne vil have fleksibiliteten fra den agile udviklingsform, der tilgodeser eventuelle uforudsete problemstillinger undervejs. Hos Visma Consulting arbejder vi efter agile metoder og tilpasser projekterne i forhold til de behov, der opstår hen ad vejen. Vores mangeårige erfaring betyder, at vi alligevel kan give en fast pris, så I ved, hvad I skal budgettere med. Få det bedste hold Vi sætter det hold, der bedst løser opgaven for jer, og holdet består ikke nødvendigvis kun af Visma Consulting-konsulenter. Tværtimod har vi stor erfaring med at arbejde sammen med andre leverandører - både danske og udenlandske - på de områder, hvor vi ikke selv har spidskompetencer. Det kan også være, at I allerede har leverandører, I gerne vil holde fast i, og som vi indgår et samarbejde med. Som kunde skal I ikke bekymre jer om at have kontakten til flere leverandører Visma Consulting tager det samlede ansvar for, at jeres projekt kommer i mål.

7

8 Jeres eksterne it-afdeling Visma Consulting har kontorer i Danmark, Norge, Sverige og Litauen og beskæftiger 420 medarbejdere, heraf ca. 150 i Danmark (Hellerup). Visma Consulting er en del af Visma-koncernen, der beskæftiger mere end medarbejdere, fordelt over hele Norden. Inden for Liv & Pension har Visma Consulting en afdeling med mere end 50 medarbejdere, der har mange års erfaring med at fungere som ekstern it-afdeling for kunder i liv- og pensionsbranchen Derfor kender vi til bunds de særlige krav og behov, der gør sig gældende i jeres branche, og vi sørger for, at jeres it-systemer til hver en tid lever op til lovkrav og almindelig udvikling på området. Ved at trække på vores kompetencer i stedet for at have dem internt i organisationen, har I altid adgang til den nyeste og mest specialiserede viden på området. Blandt vores kunder er Pensam, Skandia, Unipension, PFA, Mercer og Willis. Kontakt Hvis I vil høre mere om, hvordan I får fleksibel og professionel rådgivning og hjælp til jeres itprojekter, så kontakt os på telefon eller Samarbejdspartnere inden for liv- og pensionssektoren Invensure Invensure besidder tunge aktuarkompetencer, som Visma Consulting kan trække på, når vi rådgiver om specifikke opgaver i forbindelse med vores Application Management-ydelser omkring Liv. Net. Derudover hjælper Invensure med at løse særlig komplekse forsikringsmatematiske problemstillinger. Sogeti Som supplement til Visma Consultings egne QA-konsulenter, trækker vi på kompetencer inden for testledelse, test og testværktøjer fra Sogeti. På den måde er I som kunde sikre på, at vi også i spidsbelastningsperioder råder over tilstrækkelig kapacitet på dette område. Visma Consulting A/S Rygårds Alle Hellerup Telefon: visma.dk/consulting

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på News Nr.4 ære læser KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på døren, er jeg stolt af endnu engang at kunne præsentere et nyt nummer af vores kundemagasin Innofactor News. I de forgangne måneder

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Outsourcing af IT skaber værdi for din forretning

Outsourcing af IT skaber værdi for din forretning Outsourcing af IT skaber værdi for din forretning Hostnordic har valgt HP Blade Server til Datacenteret det kan ikke betale sig at lade være Regnestykket er enkelt. Det kan ikke betale sig at lade være.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Involverende sagbehandling 4

Involverende sagbehandling 4 analogt magasin om digitalisering 4. udgave efteråret 2012 3 Digitalisering af arbejdsgange i Aarhus kommune Involverende sagbehandling 4 Mere naturbooking i Aarhus 6 5 Hr. & fru Jensen hjælper til med

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Apport Nyt 4. kvartal 2014 Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål... Side 2 Lagerstyring som konkurrenceparameter... Side 4 Nye kunder... Side 5 Nye medarbejdere...

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Skanderborg Forsyningsvirksomhed Skanderborg Forsyningsvirksomhed får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis Skanderborg forsyning får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Digital Asset Management strukturér og fordel virksomhedens digitale mediefiler

Digital Asset Management strukturér og fordel virksomhedens digitale mediefiler WHITEPAPER Digital Asset Management strukturér og fordel virksomhedens digitale mediefiler Digital Asset Management (DAM) er den række af processer som muliggør arkivering og håndtering af digitale aktiver

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

NETS PARTNER PROGRAM NETS STANDARDLØSNINGER TIL HÅNDTERINGER AF OPKRÆVNINGER, INFORMATIONER OG DOKUMENTER

NETS PARTNER PROGRAM NETS STANDARDLØSNINGER TIL HÅNDTERINGER AF OPKRÆVNINGER, INFORMATIONER OG DOKUMENTER 1 NETS PARTNER PROGRAM NETS STANDARDLØSNINGER TIL HÅNDTERINGER AF OPKRÆVNINGER, INFORMATIONER OG DOKUMENTER YDELSE TIL HÅNDTERING AF OPKRÆVNINGER 4 BETALINGSSERVICE 5 INDBETALINGSKORT VIA BETALINGSSERVICE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere