BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER"

Transkript

1 BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER 1

2 FORORD Denne rapport er udarbejdet på baggrund af Living IT Lab s brugerinddragende forundersøgelsesprojekt vedrørende anvendelsen af beacon-teknologi til personer med funktionsnedsættelser. Projektet fandt sted i efteråret 2014 og vinteren Takket være samarbejde med følgende har forundersøgelsesprojektet kunne udvikle en tidlig prototype, afprøve den med borgere og fagprofessionelle og få kvalificeret sparring og feedback: Bagvendt IBOS Instituttet for blinde og svagsyende DBS - Dansk Blindesamfund Bogstedet Kuben Væveriet og Medieskolen Juno Del af Center Paletten, Københavns Kommune

3 INDHOLD OM FORUNDERSØGELSEN 4 MERE END BLOT EN TEKNOLOGI TIL MARKEDSFØRING 6 BEACON-TEKNOLOGI - HARDWARE OG SOFTWARE 11 ANVENDELSESPOTENTIALER 18 FUNKTIONALITET I PROTOTYPE 20 AFPRØVNING I BRUGSSCENARIER 23 NØGLERESULTATER 34 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER GENERELT 42 IDEER OG NYE ANVENDELSESPOTENTIALER 45 BEHOV FOR YDERLIGERE UNDERSØGELSE 48 KONKLUSION 49 3

4 OM FORUNDERSØGELSEN 4 Forundersøgelsen har gennem brugerinddragelse udforsket forskellige måder, hvorpå beacons kan anvendes som en assisterende teknologi 1 i social IT-løsninger til værdi for målgrupperne blinde og svagsynede og mennesker med udviklingshæmning. Konkret har forundersøgelsen udforsket forskellige anvendelsespotentialer gennem afprøvning af en eksperimenterende app-prototype 2 i udvalgte brugsscenarier i relation til og sammen med repræsentanter fra målgrupperne. Forud for forundersøgelsen blev der afholdt en workshop 3 hos Living IT Lab, hvor repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, LEV, Dansk Blindesamfund, Apple Danmark, Instituttet for Blinde og Svagsynede samt virksomheden Bagvendt deltog og sammen udfoldede forskellige anvendelsespotentialer og brugsscenarier i relation til blinde og svagsynede og personer med udviklingshæmning. Formål Formålet med forundersøgelsen har været: at udvikle og afprøve en eksperimenterende app-prototype i udvalgte brugsscenarier og derigennem undersøge beacon-teknologiens anvendelsespotentialer og begrænsninger som en assisterende teknologi til personer med specifikke funktionsnedsættelser. at skabe grundlag for, at der i fremtiden kan arbejdes mere kvalificeret med at udnytte beacon-teknologiens potentialer til værdi for personer med funktionsnedsættelser.

5 FAKTABOKS Beacons 4 - kort fortalt ibeacons, Beacons, Hardware Beacons, Bluetooth LE beacons, Bluetooth Smart beacons, Bluetooth 4.0 beacons er alle navne for det samme. Nemlig små Bluetooth Low Energy (BLE) sendere, der udsender hver deres unikke signal og id, som kan meddele en app på fx en smartphone eller tablet om et beacons tilstedeværelse og automatisk få app en og enheden til at udføre specifikke handlinger - fx vise specifik information i form af tekst, links, video eller lyd. Enhver computer, smartphone, tablet eller stort set hvilken som helst enhed med BLE kan fungere som et beacon - en funktion og mulighed, der kaldes Virtual Beacon og åbner op for, at du fx kan bruge din smartphone til automatisk at identificere dig eller aktivere indhold på andre enheder - her kan man forestille sig, at infoskærmen på botilbuddet automatisk viser information relevant for den beboer eller medarbejder, som står ved skærmen (med sin smartphone i lommen). Beacon-teknologien er stadig meget ny og baserer sig kort sagt på at formidle information, der relaterer sig til der, hvor du befinder dig lige nu, også kaldet micro location. Teknologiens mest åbenlyse anvendelsespotentiale - og det, de fleste i dag udnytter den til - er steds- og kontekstspecifik markedsføring. På det seneste er der dog set flere eksempler på mere service- og oplevelsesorienterede tilgange til udnyttelse af beacon-teknologien. Et eksempel er, hvordan beacons kan guide dig rundt på Louvre-museet i Paris og vise relevant information foran en kunstgenstand. Andre eksempler er fra restaurationsbranchen: en bartender vil fx automatisk kunne se, hvilket bord, man sidder ved, ligesom en gæst har mulighed for automatisk at få vist en restaurants menukort på sin smartphone, allerede før han har sat sig til bords. Endvidere findes der også eksempler på beacon-teknologien brugt i hjemmet til at gøre ting intelligente - fx et beacon på køleskabet, som sammen med en app, husker dig på at opdatere din indkøbsliste. Beacons kan altså være en af de teknologier, der er med til at at forcere mulighederne i det automatiserede hjem eller det, der kaldes the internet of things - altså at alle vores elektroniske apparater og hvidevarer bliver intelligente og forbundne. Flere eksempler på anvendelse til markedsføring og oplevelsesorienterede services kan findes her: ibeacon-transform-more-than-retail.html 5

6 MERE END BLOT EN TEKNOLOGI TIL MARKEDSFØRING 6 6 Det mest brugte brugsscenarie til at forklare teknologien er, som man kunne forvente, scenariet med en butik, der har placeret beacons ved udvalgte produkter rundt om i butikken. Når en kunde, med butikkens app på sin smartphone, kommer i nærheden af et produkt med et tilknyttet beacon, modtager kundens smartphone automatisk en notifikation med fx et link til et tilbud eller mere information (links, tekst, video, lyd mv.) om produktet. FAKTABOKS Men hvad med fx at udnytte beacon-teknologien til at: gøre det lettere for blinde og svagsynede at færdes mere selvstændigt og trygt indendørs ved at give information om bygningens indretning gøre det mere overskueligt for personer med psykiske funktionsnedsættelser at træde ind i en ukendt bygning ved automatisk at byde dem velkommen, give dem information om bygningen og lokalers indretning og placering samt fortælle, hvor man kan henvende sig for hjælp - allerede før man træder ind i bygningen Når vi når længere frem, så kan det måske blive sådan, at jeg som blind kan modtage informationer til netop mig som blind, og fx hjerneskadede kan modtage relevante informationer for den gruppe. Jeg tænker, at jeg skal have en app på min telefon, og i den app kan jeg vælge, hvilke informationer jeg vil modtage

7 gøre det lettere for personer med kognitive funktionsnedsættelser at udføre arbejdsgange og betjene apparater ved automatisk at præsentere dem for audiovisuelle guider ved de apparater, hvor de har brug for hjælp til betjeningen For eksempler på eksisterende projekter, der anvender beacons som en assisterende teknologi, se: FAKTABOKS gøre det lettere for personer med psykiske funktionsnedsættelser at huske vigtige opgaver i eget hjem ved at give dem påmindelser herom på det rette tidspunkt og sted. Fx på badeværelset: Har du husket at gøre dit badeværelse rent?, eller ved postkassen: Har du husket at tjekke, om du har fået post? 7

8 Målgrupper og undersøgelsesspørgsmål Konkret har forundersøgelsen arbejdet med at bekræfte, afkræfte eller kvalificere følgende spørgsmål omkring beacons i relation til målgrupperne: 8 Blinde og svagsynede: Hvordan kan en applikation, der bruger beacons til automatisk aktivering af stedsspecifik information (tekstbeskrivelser oplæst med Voice-Over), gøre det lettere og mere trygt for blinde og svagsynede at færdes i bygninger? Personer med udviklingshæmning: Hvordan kan en applikation, der bruger beacons til automatisk aktivering af stedsspecifik information (tekstbeskrivelser oplæst med Voice-Over), gøre det lettere og mere trygt for blinde og svagsynede at færdes i bygninger? Årsagen til at vi i denne forundersøgelse har valgt at fokusere på at udforske beacon-teknologien i relation til målgrupperne blinde og svagsynede og personer med udviklingshæmning er, at disse to målgrupper muliggør udforskning af to ret forskelligartede anvendelsespotentialer.

9 Samarbejdspartnere Living IT Lab Living IT Lab har taget initiativ til forundersøgelsen, er projektejer og har stået for projektledelse og brugerinddragelse, herunder afprøvning af den eksperimenterende app-prototype. Endvidere har Living IT Lab udarbejdet nærværende rapport med feedback fra projektets samarbejdspartnere: Bagvendt - IT-virksomhed, der arbejder med IT-produktudvikling og innovation. Bagvendt har bidraget med følgende: viden og sparring i forhold til beacon-teknologiens tekniske muligheder og begrænsninger konceptudvikling og idégenerering i forbindelse med workshop-aktiviteter design, udvikling og programmering af eksperimenterende prototype teknisk assistance ved afprøvninger Kontaktperson: Stephan Sloth. IBOS - Instituttet for Blinde og Svagtsynede - IBOS er Danmarks Nationale Kompetenceog Rehabiliteringscenter for unge og voksne med synsnedsættelse. IBOS har bidraget med følgende: viden og sparring i forhold til udnyttelse af beacon-teknologien til fordel for blinde og svagsynede viden og sparring omkring tilgængelighed for blinde og svagsynede i forbindelse med udvikling af prototype - fx samarbejde med VoiceOver rekruttering af blinde og svagsynede til afprøvning hos IBOS Kontaktperson: Birgit Christensen. 9

10 10 DBS - Dansk Blinde Samfund - Dansk Blindesamfund er en uafhængig, privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. DBS har bidraget med følgende: viden og sparring i forhold til målgruppens ønsker og behov i forbindelse med navigation i bygninger rekruttering af blinde og svagsynede til afprøvning hos DBS i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup Kontaktperson: John D. Heilbrunn. Bostedet Kuben Kuben ligger i København NV og er et tilbud med 23 individuelle lejligheder til bl.a. personer med udviklingshæmning. Kuben har bidraget med følgende: viden og sparring om personer med udviklingshæmnings behov og udfordringer samt forudsætninger for at anvende en app, der udnytter beacon-teknologien afprøvning af eksperimenterende prototype sammen med pædagogisk personale Kontaktperson: Sune Frederiksen. Væveriet og Medieskolen Juno - en del af Center Paletten, Københavns Kommune Væveriet er til voksne personer med udviklingshæmning og består af beskyttet beskæftigelse samt et daghjem. Medieskolen Juno er et undervisningstilbud for borgere med handicap, hvor kerneydelsen er at skabe øgede livsmuligheder og identitet for den enkelte elev. Væveriet og Medieskolen Juno har bidraget med følgende: viden og sparring om personer med udviklingshæmnings behov og udfordringer samt forudsætninger for at anvende en app, der udnytter beacon-teknologien afprøvning af eksperimenterende prototype sammen med personer med udviklingshæmning og pædagogisk personale Kontaktperson: Dorte Rosager.

11 BEACON-TEKNOLOGI - HARDWARE OG SOFTWARE Hvad er det og hvorfor er det interessant? Beacons er små hardwareenheder på størrelse med en tændstikæske. De udsender et signal som fx en smartphone eller tablet kan opfange og udveksle data med. De fleste beacons har et indbygget batteri med en levetid på op til 2 år. Én måde at forstå beacons på er som et fyrtårn, der hele tiden udsender et signal og gør opmærksom på sin tilstedeværelse. Med den rigtige app (software) installeret på din smartphone, kan et beacons signal opfanges af din smartphone og bl.a. bruges til at pinpointe din placering ret præcist - efter sigende ned til 0,5 meters nøjagtighed. Beacons har dog også en anden kvalitet. Det er muligheden for at aktivere specifik information, når du er i nærheden af et beacon - indenfor en radius på op til ca. 70 meter af et beacon. Dette kræver igen en app på din smartphone, som - når du er i nærheden af eller passerer et specifikt beacon - pusher specifik information til din smartphone. Her åbnes endvidere op for muligheden for at dele data mellem din smartphone (dig) og app en. Der er med andre ord to begreber, der er centrale for beacon-teknologien: mikrolokation og kontekstafhængig interaktion: Mikrolokation betyder, at smartphones og tablets ret nøjagtigt kender deres geografiske position i relation til et beacon - selv indendørs, hvor GPS-signaler ikke kan opfanges. Kontekstafhængig interaktion sigter til, at et signal fra et beacon gør det muligt for en bruger at interagere med en mobil app. Det kan for eksempel være ved at aktivere en funktion i en app, der gør det muligt at udføre en særlig opgave på en smartphone, på et specifikt tidspunkt og en specifik lokation. 11 IMMEDIATE NEAR FAR AFSTAND > 0.5 meter 3 meter < 70 meter

12 Et beacon, sammen med en app, kan altså siges at fortælle to ting på samme tid: her er du og dette har du mulighed for at gøre. Kombineret med, at den digitale enhed kan identificere brugeren via internettet (kende til personlige data, handlinger og præferencer), kan beacons dermed støtte services, der har brug for oplysninger som hvem, hvor, hvornår og hvad. 12 Endvidere kan et beacon, sammen med en app, også give dig specifik information afhængigt af, hvor tæt du er på et beacon. Beacon-teknologi og -software opererer nemlig med tre såkaldte regioner, som defineres ud fra en enheds nærhed til et beacon. De tre regioner er: Immediate (0.5 meter), Near (3 meter) og Far (op til 70 meter). Disse afstande kan dog variere, hvis fysiske objekter og menneskekroppe blokerer eller forstyrrer signalet. Det vil sige, at beacon-teknologi kræver et uforstyrret synsfelt til signalmodtageren, hvis det skal fungere 100% præcist. Når en smartphone er meget tæt på et specifikt beacon, kan en app altså give én information, og når den er længere væk fra det pågældende beacon, kan den give en anden. For at opsummere: det potentielt revolutionerende ved beacons er, at et beacon placeret hvor som helst i en butik, på et stadion, i et museum, i en park, på et offentligt sted eller inde i en bygning, kan tale med en specifik app på din smartphone, finde ud af, hvor du befinder dig (med ret stor nøjagtighed) og derefter kommunikere med dig i overensstemmelse hermed. Beacon-teknologiens potentiale understøttes af, at Bluetooth Low Energy allerede findes i de fleste nyere smartphones og tablets. De fleste nye Android-smartphones har kapacitet til at bruge BLE og det har været til stede i Apples produkter siden iphone 4S og ipad 3. Det var dog først med Apples ios7, at potentialet for alvor opstod. I ios7 og 8 (og også siden Android 4.3) behøver en app, der virker med BLE, desuden ikke at være åben/ tændt for at virke - modtage og anvende et signal fra et beacon. Her vil fx en app til audiovisuelle guider, som virker med beacons, altså automatisk åbnes/tændes af et beacon som den er opsat til at arbejde sammen med. Forestil dig, at du står ved vaskemaskinen og vupti - så kommer der, via en app, automatisk en guide til brugen af vaskemaskinen på din smartphone, uden at du behøver at gøre noget.

13 Hvilke beacons skal man vælge? Dette kommer helt an på, hvad de skal bruges til, hvor de skal bruges, hvor meget og hvor længe. Der findes i dag mange producenter af de fysiske beacons. Beacons kommer i forskellige størrelser, design, farver, med forskellig rækkevidde (signalstyrke) og pris. De fleste beacons har indbygget batteri, men der findes også beacons, som kan sættes i fx stikkontakter eller strømforsynes på andre måder end via batteri, hvilket kan være særligt væsentligt i forhold til at begrænse omfanget af ressourcer forbundet med vedligeholdelse. En anden overvejelse i forhold til valg af beacons kan være valg af det backend system, der skal fungere som beacons CMS eller BMS - Beacon Management System til at administrere beacons og indstille fx signalstyrke, signalfrekvens, definere regioner og analysere brugeradfærd mm. Et CMS til opsætning og administration af beacons og indhold er afgørende for, hvor nemt det er at arbejde med beacons generelt. En tredje overvejelse bør være, hvor godt en producents beacons integrerer med eksisterende software. Virksomheden Estimote har fx lavet deres eget bibliotek til ios programmører, hvilket gør det meget nemt at kode til Estimote beacons. 13 Vi har samlet nogle links til et udvalg af producenter og forhandlere af beacons med hver deres kvaliteter og priser: Estimote (beacons anvendt i forundersøgelsen): StickNFind: https://www.sticknfind.com Gimbal: RadBeacon: HeyBuy: For information om det seneste indenfor det, man kan kalde intelligente beacons - beacons som kan være forbundet til hinanden:

14 Fem kvaliteter Nedenfor listes fem kvaliteter, som er relevante for beacon-teknologiens anvendelsespotentiale. AUTOMATIK INTERNET BATTERI 14 PRIS VIRTUEL BEACONS

15 Et par eksempler på apps Poke me later (TritheCat Studio) vandt Estimotes RealityHack Challenge konkurrence i forsommeren App en hjælper en bruger med at huske ting og aktiviteter i hjemmet, ved at lade brugeren knytte aktiviteter til specifikke områder i boligen. Den er med andre ord en digital post-it note, der selv henvender sig til brugeren, og sørger for at hun ikke glemmer at vande blomster, husker at gå ned med skraldespanden, få nøgler og pung med sig osv. Få mere information her: https://itunes.apple.com/us/app/poke-me-later/id ?mt=8 15 Launch Here (Aww Apps) åbner apps, som brugeren har knyttet til beacons, der er placeret i hjemmet. For eksempel en fjernkontrol app til TV et, når man sidder i sofaen, en indkøbsliste i køkkenet eller et vækkeur, når man nærmer sig et beacon placeret ved sengen. Få mere information her:

16 PillAware (Adam Miller) er en daglig påmindelse om piller app, der minder brugeren om at tage sin medicin ved at give alarmer baseret på placering og tidspunkt. PillAware hjælper således brugeren med at holde styr på sit indtag af medicin, vitaminer og kosttilskud. PillAware er den første pille påmindelse app, der bruger beacons. Beacons gør, at PillAware giver præcise stedsspecifikke påmindelser. Bemærk: PillAware understøtter udelukkende beacons fra Estimote. AUTOMATIK BATTERI Få mere information her: https://itunes.apple.com/us/app/pillaware/id ?mt=8 16 VIRTUEL BeHere er en app udviklet til at hjælpe med at holde styr på fremmøde i en undervisningssetting. BeHere lader fx studerendes smartphones fungere som Virtual Beacons, BEACONS der fortæller PRIS INTERNET underviserens smartphone hvem, der er mødt op til undervisning. Få mere information her:

17 Kompatibilitet Beacon-teknologien er kompatible med: Smartphones/tablets, der anvender ios med Bluetooth 4.0 (fra iphone 4S, ipad 3. generation, ipad Mini (1a generation og ipod Touch (5. generation). Smartphones/tablets, der anvender Android med Bluetooth for eksempel Samsung Galaxy S3/S4/S5/S4 Mini, Samsung Galaxy Note 2/3, HTC One, Google/LG Nexus 7 (2013 version)/nexus 4/Nexus 5, HTC Butterfly og Moto G 17 Macintosh computere, der anvender OS X Mavericks og senere (10.9) og Bluetooth 4.0

18 ANVENDELSESPOTENTIALER 18 Følgende anvendelsespotentialer er blevet udforsket med brug af en eksperimenterende prototype i en række brugsscenarier og med udgangspunkt i forskellige undersøgelsesspørgsmål: Blinde og svagsynede Beacons til automatisk aktivering af stedsspecifik information i form af tekst oplæst med Voice-Over. Formålet er mere selvstændig og tryg færden i bygninger. Hvornår - og indenfor hvilken radius af et sted, et rum eller en genstand - er det mest hensigtsmæssigt at kunne modtage information? Hvilken form skal informationen have, og hvor meget information er ønskværdigt? (herunder afprøve og sikre at prototypen virker med VoiceOver til oplæsning af den tekst, som informationen er udgjort af). Jeg synes det var fedt. Jeg forestiller mig det yderst brugbart, når du kommer til steder du ellers ikke plejer at besøge. Det giver dig en større frihed og uafhængighed fra andre Undersøgelsesspørgsmål: Hvilke steder, rum, genstande og omstændigheder i en bygning er det værdifuldt for brugeren at få information om? Hvordan skal informationen helst aktiveres - automatisk eller som følge af en handling fra brugeren?

19 Personer med udviklingshæmning Jeg kunne godt bruge det der hjemme, så jeg husker at bruge min støvsuger Beacons til automatisk aktivering af kontekstog genstandsspecifik information, i form af audiovisuelle guider og påmindelser. Formålet er nemmere adgang til og bedre oplevelse med denne form for digital støtte. Undersøgelsesspørgsmål: Hvordan opleves muligheden for automatisk at få audiovisuel støtte i form af guider til gennemførsel af arbejdsgange og opgaver? Hvordan opleves muligheden for automatisk at få påmindelser på specifikke steder? Hvilke steder, rum, genstande, omstændigheder og praksisser er det værdifuldt for brugeren automatisk at få audiovisuelle step-by-step guider til eller påmindelser om? Der findes i dag velfungerende applikationer til støtte i gennemførsel af bl.a. arbejdsgange (fx hvordan man udfører en bestemt opgave på arbejdet eller i ghemmet) gennem audiovisuelle guider. Et eksempel er app en Scan How (www.scanhow.com), som anvender QR-koder til at aktivere audiovisuelle guider. 19 Ligeledes findes der en række forskellige applikationer til dagsstruktur og påmindelser. Formålet med udforskningen af beacon-teknologien i relation til personer med udviklingshæmning var i den forbindelse også at undersøge, hvorvidt eksisterende applikationer kan få øget værdi ved implementering af beacon-teknologien.

20 FUNKTIONALITET I PROTOTYPE I det følgende introduceres CMS systemet bag den eksperimenterende app-prototype, funktionaliteten i selve prototypen samt forhold vedrørende opsætning og installation af beacons i forbindelse med afprøvninger. Prototypen er blevet udviklet af virksomheden Bagvendt. Systemet var designet således, at ændringer eller tilføjelser til indhold for hvert brugsscenarie skulle ændres igennem browseren på en computer. 20 CMS bag app-prototype I det udviklede web-cms, har det været muligt at indsætte og ændre alt indhold for hvert af de forskellige brugsscenarier. Indholdet omfatter tekst-notifikationer, overskrifter, tjekliste med ikoner og links til YouTube film. Denne funktionalitet gør det muligt, løbende at opdatere brugsscenarier med nyt indhold, inden eller under test. Alt dette uden at der skal laves opdateringer til ios applikationen.

21 Funktionalitet i ios app-prototypen Den udviklede ios applikation gjorde det muligt at facilitere forskellige forudbestemte brugsscenarier med beacons. ios applikationen fungerede på følgende ios enheder: iphone 4S eller nyere ipad Mini og ipad 3. generation eller nyere Applikationen har som udgangspunkt været designet til at teste og evaluere ét brugsscenarie ad gangen for at undgå notifikations spam fra irrelevante beacons under test. 21

22 Opsætning og installation af beacons i konteksten for afprøvning Til afprøvningen blev der brugt beacons fra Estimote. Før hver afprøvning var der en opsætningsfase, hvor hvert beacon blev installeret i den specifikke kontekst og testet ift. signalstyrke (synlighed for ios enheden). Dette var for at sikre, at push-notifikationer blev modtaget i en passende afstand fra hvert beacon. Indstillingen af beacons signalstyrke foregik igennem Estimote appen. Al funktionalitet til dette er nemlig allerede implementeret heri. Desuden kunne der vindes noget ved at lave denne implementering selv - i forhold til formålet med forundersøgelsen. 22

23 AFPRØVNING I BRUGSSCENARIER I det følgende præsenteres et udvalg af de brugsscenarier, som er blevet afprøvet med forundersøgelsens målgrupper. Af hensyn til rapportens omfang har vi valgt kun at præsentere det mest sigende og relevante indhold 5, som brugerne er blevet præsenteret for via prototypen under afprøvningen og efterfølgende har forholdt sig til. 23 Afprøvning af prototypen har fundet sted i vinteren hos: Dansk Blinde Samfund i Handicaporganisationernes hus i Høje Taastrup: handicaporganisationerneshus.dk/ IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup: Væveriet, Medieskolen Juno og Bostedet Kuben på Nørrebro: Tilbud/Vaeveriet.aspx

24 24 Blinde og svagsynede Der er blevet gennemført en afprøvning af ca. 4 timers varighed med 4 blinde og svagsynede i Handicaporganisationernes hus og 2 afprøvninger af ca. 4 timers varighed med i alt 10 blinde og svagsynede samt 2 mobilityinstruktører og 1 ansat fra Hjælpemiddeludstillingen hos IBOS. De 2 afprøvninger hos IBOS muliggjorde bl.a. optimering af indhold samt justering af beacons signalstyrke imellem de to afprøvninger. Før afprøvningen fik testpersonerne en kort introduktion til teknologien og de anvendelsespotentialer, vi ønskede at udforske sammen med dem, og som vi gerne ville have feedback på. Testpersonerne blev ikke introduceret for, hvor de præcist kunne forvente at få information, ligesom de heller ikke vidste, hvilken information de ville få. I nogle tilfælde blev de stillet en opgave om at finde frem til en specifik destination eller blot bevæge sig i en retning og bruge den information, de fik undervejs til at færdes videre i bygningen. Ca. ¾ dele af testpersonerne havde i forvejen godt eller nogenlunde kendskab til bygningerne for afprøvningen, mens ¼ ikke kendte til bygningerne. Ved afprøvningerne gennemgik testpersonerne nogle af brugsscenarierne flere gange, efter vi havde foretaget optimeringer af indholdet og finjusteret signalstyrke og broadcast frequency (hvor ofte et beacon udsender signal) på beacons ud fra de tidligere testpersoners feedback. Under afprøvningen fulgte en ansat fra Living IT Lab eller IBOS testpersonerne, som blev bedt om at tænke højt - fortælle hvad de gjorde, og hvad de oplevede. Efter afprøvningen gav testpersonerne feedback ud fra følgende spørgsmål: Hvordan oplevede du det - kunne du bruge informationen? Hvordan kan informationen blive bedre? Kortere eller længere? Mere præcis? Hvad virkede bedst? Hvad kan du ikke bruge?

25 Indholdstype #1: Trin-baseret navigation via tekstoplæsning 6 Brugsscenarie (Handicaporganisationernes hus): Placering af Beacons Beacon var placeret i den umiddelbare nærhed af ledelinjens ophør 1. Testpersonen er ved hjælp af ledelinje i færd med at navigere til hovedindgangen ved Handicaporganisationernes Hus. 2. Ledelinjen stopper pludseligt i parkeringsområdet, og den pågældende testperson mangler herefter navigationsmæssige instruktioner for at kunne finde hovedindgangen. 3. Testpersonen modtager en push-notifikation på sin ios enhed, aktiveret af et beacon placeret ved ledelinjens ophør, med følgende tekst: Ledelinjen stopper. 4. Testpersonen aktiverer push-notifikationen, og den tilhørende app på ios enheden åbnes. 5. Ved hjælp af VoiceOver funktionalitet på sin ios enhed, får testpersonen oplæst følgende tekst: Ledelinjen stopper. Tryk for navigationsinstruktioner til hovedindgang. 6. Ved hjælp af VoiceOver funktionaliteten på sin ios enhed, får testpersonen oplæst første navigationsinstruktion, der skal hjælpe vedkommende til at navigere til hovedindgangen: Du er ca. 53 meter fra hovedindgang. På vej til hovedindgang kan du følge en kant, der ophører og begynder igen 4 gange med stykker af ledelinje i mellem. Ledelinjestykkerne er ca. 3 meter. 7. Testpersonen navigerer efter instruktionen, og vælger herefter Næste Instruktion Den efterfølgende navigationsinstruktion bliver læst højt, hvorefter denne process gentages indtil vedkommende ankommer ved hovedindgangen. 9. Ved ankomst til hovedindgangen, får testpersonen en besked herom.

26 #2: Beacon-waypoint navigation via tekstoplæsning Brugsscenarie (Handicaporganisationernes hus): Indholdstype 1. Testpersonen er ankommet til hovedindgangen ved Handicaporganisationernes Hus, og ønsker at navigere til kontoret for Dansk Blindesamfund. 6. Testpersonen navigerer herefter ud fra den oplæste instruktion, fra hovedindgangens reception frem til trappen i stueetagen Et beacon-waypoint er placeret ved hovedindgangens reception, og et signal fra dette beacon opfanges af testpersonens ios enhed. 3. Ved hjælp af VoiceOver funktionalitet på sin ios enhed, får testpersonen oplæst en introducerende tekst, som forklarer hvordan man kan få hjælp til at navigere til kontoret for Dansk Blindesamfund. Man har herefter mulighed for at navigere til første navigationsinstruktion via tryk på en knap. 7. Ved trappen opfanges signalet fra et nyt beacon-waypoint, og en ny navigationsinstruktion bliver modtaget på testpersonens ios enhed med teksten: Følg trappen til højre til 3. sal, 78 trin. 8. Ved ankomst til 3. sal opfanges signalet fra et nyt beacon-waypoint, og en ny navigationsinstruktion bliver modtaget på testpersonens ios enhed med teksten: Ved tre knopper på siden af gelænder følg gelænder til højre, frem til 1. kontorgang, ved en knop øverst på gelænder, cirka 8 meter. Placering af Beacons 4. Første navigationsinstruktion bliver herefter vist på ios enheden 5. Ved hjælp af VoiceOver funktionaliteten på sin ios enhed, får testpersonen oplæst første navigationsinstruktion med følgende tekst: Med ryggen mod hovedindgangen. Følg ledelinjen til venstre ca. 10 meter frem til advarselsfelt. Trappe til højre. 9. Denne process gentages indtil testpersonen ankommer til kontoret for Dansk Blindesamfund 10. Ved ankomst til kontoret for Dansk Blindesamfund, får testpersonen følgende besked herom: Du er nu ankommet til Dansk Blindesamfunds kontor. Noter

27 Indholdstype #3: Færden ud fra information om omgivelser via tekstoplæsning Brugsscenarie (IBOS): Placering af Beacons 1. Testpersonen ankommer til vindfanget ved IBOS reception. På sin ios enhed modtager hun en push-notifikation aktiveret af et beacon placeret ved receptionen. 2. Testpersonen aktiverer push-notifikationen, og den tilhørende app på ios enheden åbnes. 3. Ved hjælp af VoiceOver-funktionalitet på sin ios enhed, får testpersonen oplæst følgende tekst: Velkommen til IBOS hovedindgang. Hvis du kommer udefra er Informationen gennem døren til venstre i vindfanget. Hvis man går videre gennem den automatiske dør, kommer man til hallen. 4. Testpersonen går gennem den automatiske dør til hallen, hvor et beacon aktiverer følgende push-notifikation: Hall ved information. Dobbelt tap for flere informationer. Ved dobbelt tap får testpersonen oplæst følgende tekst: Du er nu i IBOS hall. Med ryggen mod hovedindgangen er Øjenklinikken og Hjælpemiddeludstillingen gennem døren til venstre. Går du til højre, finder du trappen til 1. sal. Ligeud fortsætter hallen. 5. Testpersonen bruger informationen til at finde frem til ønsket destination. 27

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

Blinde i byrum - At krydse en vej

Blinde i byrum - At krydse en vej Blinde i byrum - At krydse en vej Først semester, Humtek 6.1, Roskilde Universitet Gruppe 5 Emil Zuschlag Christiansen, Jonas Hansen, Simon Rove Jensen og Stefan Alexander Parbst Vejleder: Maja Fagerberg

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE Kuben Manegement Oktober2012 Indholdsfortegnelse Forord/Opsummering... 2 FASE 0 - Projektudvikling... 4 Problemstilling... 4 Baggrund... 4 Brugerinddragelse...

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER

POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER Letlæst inspirationshæfte med idékatalog, kort gennemgang af teknologier samt eksempler på kørende og kommende systemer ALEXANDRA INSTITUTTET, feb. 2010 KOLOFON

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen. Smarthometeknologi Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk April 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed 26.03.2014 Rapport udarbejdet af Center for Digital Pædagogik for Københavns Kommune Udarbejdet af Center for Digital Pædagogik ved Jonas Sindal Nielsen

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere