BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER"

Transkript

1 BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER 1

2 FORORD Denne rapport er udarbejdet på baggrund af Living IT Lab s brugerinddragende forundersøgelsesprojekt vedrørende anvendelsen af beacon-teknologi til personer med funktionsnedsættelser. Projektet fandt sted i efteråret 2014 og vinteren Takket være samarbejde med følgende har forundersøgelsesprojektet kunne udvikle en tidlig prototype, afprøve den med borgere og fagprofessionelle og få kvalificeret sparring og feedback: Bagvendt IBOS Instituttet for blinde og svagsyende DBS - Dansk Blindesamfund Bogstedet Kuben Væveriet og Medieskolen Juno Del af Center Paletten, Københavns Kommune

3 INDHOLD OM FORUNDERSØGELSEN 4 MERE END BLOT EN TEKNOLOGI TIL MARKEDSFØRING 6 BEACON-TEKNOLOGI - HARDWARE OG SOFTWARE 11 ANVENDELSESPOTENTIALER 18 FUNKTIONALITET I PROTOTYPE 20 AFPRØVNING I BRUGSSCENARIER 23 NØGLERESULTATER 34 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER GENERELT 42 IDEER OG NYE ANVENDELSESPOTENTIALER 45 BEHOV FOR YDERLIGERE UNDERSØGELSE 48 KONKLUSION 49 3

4 OM FORUNDERSØGELSEN 4 Forundersøgelsen har gennem brugerinddragelse udforsket forskellige måder, hvorpå beacons kan anvendes som en assisterende teknologi 1 i social IT-løsninger til værdi for målgrupperne blinde og svagsynede og mennesker med udviklingshæmning. Konkret har forundersøgelsen udforsket forskellige anvendelsespotentialer gennem afprøvning af en eksperimenterende app-prototype 2 i udvalgte brugsscenarier i relation til og sammen med repræsentanter fra målgrupperne. Forud for forundersøgelsen blev der afholdt en workshop 3 hos Living IT Lab, hvor repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, LEV, Dansk Blindesamfund, Apple Danmark, Instituttet for Blinde og Svagsynede samt virksomheden Bagvendt deltog og sammen udfoldede forskellige anvendelsespotentialer og brugsscenarier i relation til blinde og svagsynede og personer med udviklingshæmning. Formål Formålet med forundersøgelsen har været: at udvikle og afprøve en eksperimenterende app-prototype i udvalgte brugsscenarier og derigennem undersøge beacon-teknologiens anvendelsespotentialer og begrænsninger som en assisterende teknologi til personer med specifikke funktionsnedsættelser. at skabe grundlag for, at der i fremtiden kan arbejdes mere kvalificeret med at udnytte beacon-teknologiens potentialer til værdi for personer med funktionsnedsættelser.

5 FAKTABOKS Beacons 4 - kort fortalt ibeacons, Beacons, Hardware Beacons, Bluetooth LE beacons, Bluetooth Smart beacons, Bluetooth 4.0 beacons er alle navne for det samme. Nemlig små Bluetooth Low Energy (BLE) sendere, der udsender hver deres unikke signal og id, som kan meddele en app på fx en smartphone eller tablet om et beacons tilstedeværelse og automatisk få app en og enheden til at udføre specifikke handlinger - fx vise specifik information i form af tekst, links, video eller lyd. Enhver computer, smartphone, tablet eller stort set hvilken som helst enhed med BLE kan fungere som et beacon - en funktion og mulighed, der kaldes Virtual Beacon og åbner op for, at du fx kan bruge din smartphone til automatisk at identificere dig eller aktivere indhold på andre enheder - her kan man forestille sig, at infoskærmen på botilbuddet automatisk viser information relevant for den beboer eller medarbejder, som står ved skærmen (med sin smartphone i lommen). Beacon-teknologien er stadig meget ny og baserer sig kort sagt på at formidle information, der relaterer sig til der, hvor du befinder dig lige nu, også kaldet micro location. Teknologiens mest åbenlyse anvendelsespotentiale - og det, de fleste i dag udnytter den til - er steds- og kontekstspecifik markedsføring. På det seneste er der dog set flere eksempler på mere service- og oplevelsesorienterede tilgange til udnyttelse af beacon-teknologien. Et eksempel er, hvordan beacons kan guide dig rundt på Louvre-museet i Paris og vise relevant information foran en kunstgenstand. Andre eksempler er fra restaurationsbranchen: en bartender vil fx automatisk kunne se, hvilket bord, man sidder ved, ligesom en gæst har mulighed for automatisk at få vist en restaurants menukort på sin smartphone, allerede før han har sat sig til bords. Endvidere findes der også eksempler på beacon-teknologien brugt i hjemmet til at gøre ting intelligente - fx et beacon på køleskabet, som sammen med en app, husker dig på at opdatere din indkøbsliste. Beacons kan altså være en af de teknologier, der er med til at at forcere mulighederne i det automatiserede hjem eller det, der kaldes the internet of things - altså at alle vores elektroniske apparater og hvidevarer bliver intelligente og forbundne. Flere eksempler på anvendelse til markedsføring og oplevelsesorienterede services kan findes her: ibeacon-transform-more-than-retail.html 5

6 MERE END BLOT EN TEKNOLOGI TIL MARKEDSFØRING 6 6 Det mest brugte brugsscenarie til at forklare teknologien er, som man kunne forvente, scenariet med en butik, der har placeret beacons ved udvalgte produkter rundt om i butikken. Når en kunde, med butikkens app på sin smartphone, kommer i nærheden af et produkt med et tilknyttet beacon, modtager kundens smartphone automatisk en notifikation med fx et link til et tilbud eller mere information (links, tekst, video, lyd mv.) om produktet. FAKTABOKS Men hvad med fx at udnytte beacon-teknologien til at: gøre det lettere for blinde og svagsynede at færdes mere selvstændigt og trygt indendørs ved at give information om bygningens indretning gøre det mere overskueligt for personer med psykiske funktionsnedsættelser at træde ind i en ukendt bygning ved automatisk at byde dem velkommen, give dem information om bygningen og lokalers indretning og placering samt fortælle, hvor man kan henvende sig for hjælp - allerede før man træder ind i bygningen Når vi når længere frem, så kan det måske blive sådan, at jeg som blind kan modtage informationer til netop mig som blind, og fx hjerneskadede kan modtage relevante informationer for den gruppe. Jeg tænker, at jeg skal have en app på min telefon, og i den app kan jeg vælge, hvilke informationer jeg vil modtage

7 gøre det lettere for personer med kognitive funktionsnedsættelser at udføre arbejdsgange og betjene apparater ved automatisk at præsentere dem for audiovisuelle guider ved de apparater, hvor de har brug for hjælp til betjeningen For eksempler på eksisterende projekter, der anvender beacons som en assisterende teknologi, se: FAKTABOKS gøre det lettere for personer med psykiske funktionsnedsættelser at huske vigtige opgaver i eget hjem ved at give dem påmindelser herom på det rette tidspunkt og sted. Fx på badeværelset: Har du husket at gøre dit badeværelse rent?, eller ved postkassen: Har du husket at tjekke, om du har fået post? 7

8 Målgrupper og undersøgelsesspørgsmål Konkret har forundersøgelsen arbejdet med at bekræfte, afkræfte eller kvalificere følgende spørgsmål omkring beacons i relation til målgrupperne: 8 Blinde og svagsynede: Hvordan kan en applikation, der bruger beacons til automatisk aktivering af stedsspecifik information (tekstbeskrivelser oplæst med Voice-Over), gøre det lettere og mere trygt for blinde og svagsynede at færdes i bygninger? Personer med udviklingshæmning: Hvordan kan en applikation, der bruger beacons til automatisk aktivering af stedsspecifik information (tekstbeskrivelser oplæst med Voice-Over), gøre det lettere og mere trygt for blinde og svagsynede at færdes i bygninger? Årsagen til at vi i denne forundersøgelse har valgt at fokusere på at udforske beacon-teknologien i relation til målgrupperne blinde og svagsynede og personer med udviklingshæmning er, at disse to målgrupper muliggør udforskning af to ret forskelligartede anvendelsespotentialer.

9 Samarbejdspartnere Living IT Lab Living IT Lab har taget initiativ til forundersøgelsen, er projektejer og har stået for projektledelse og brugerinddragelse, herunder afprøvning af den eksperimenterende app-prototype. Endvidere har Living IT Lab udarbejdet nærværende rapport med feedback fra projektets samarbejdspartnere: Bagvendt - IT-virksomhed, der arbejder med IT-produktudvikling og innovation. Bagvendt har bidraget med følgende: viden og sparring i forhold til beacon-teknologiens tekniske muligheder og begrænsninger konceptudvikling og idégenerering i forbindelse med workshop-aktiviteter design, udvikling og programmering af eksperimenterende prototype teknisk assistance ved afprøvninger Kontaktperson: Stephan Sloth. IBOS - Instituttet for Blinde og Svagtsynede - IBOS er Danmarks Nationale Kompetenceog Rehabiliteringscenter for unge og voksne med synsnedsættelse. IBOS har bidraget med følgende: viden og sparring i forhold til udnyttelse af beacon-teknologien til fordel for blinde og svagsynede viden og sparring omkring tilgængelighed for blinde og svagsynede i forbindelse med udvikling af prototype - fx samarbejde med VoiceOver rekruttering af blinde og svagsynede til afprøvning hos IBOS Kontaktperson: Birgit Christensen. 9

10 10 DBS - Dansk Blinde Samfund - Dansk Blindesamfund er en uafhængig, privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. DBS har bidraget med følgende: viden og sparring i forhold til målgruppens ønsker og behov i forbindelse med navigation i bygninger rekruttering af blinde og svagsynede til afprøvning hos DBS i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup Kontaktperson: John D. Heilbrunn. Bostedet Kuben Kuben ligger i København NV og er et tilbud med 23 individuelle lejligheder til bl.a. personer med udviklingshæmning. Kuben har bidraget med følgende: viden og sparring om personer med udviklingshæmnings behov og udfordringer samt forudsætninger for at anvende en app, der udnytter beacon-teknologien afprøvning af eksperimenterende prototype sammen med pædagogisk personale Kontaktperson: Sune Frederiksen. Væveriet og Medieskolen Juno - en del af Center Paletten, Københavns Kommune Væveriet er til voksne personer med udviklingshæmning og består af beskyttet beskæftigelse samt et daghjem. Medieskolen Juno er et undervisningstilbud for borgere med handicap, hvor kerneydelsen er at skabe øgede livsmuligheder og identitet for den enkelte elev. Væveriet og Medieskolen Juno har bidraget med følgende: viden og sparring om personer med udviklingshæmnings behov og udfordringer samt forudsætninger for at anvende en app, der udnytter beacon-teknologien afprøvning af eksperimenterende prototype sammen med personer med udviklingshæmning og pædagogisk personale Kontaktperson: Dorte Rosager.

11 BEACON-TEKNOLOGI - HARDWARE OG SOFTWARE Hvad er det og hvorfor er det interessant? Beacons er små hardwareenheder på størrelse med en tændstikæske. De udsender et signal som fx en smartphone eller tablet kan opfange og udveksle data med. De fleste beacons har et indbygget batteri med en levetid på op til 2 år. Én måde at forstå beacons på er som et fyrtårn, der hele tiden udsender et signal og gør opmærksom på sin tilstedeværelse. Med den rigtige app (software) installeret på din smartphone, kan et beacons signal opfanges af din smartphone og bl.a. bruges til at pinpointe din placering ret præcist - efter sigende ned til 0,5 meters nøjagtighed. Beacons har dog også en anden kvalitet. Det er muligheden for at aktivere specifik information, når du er i nærheden af et beacon - indenfor en radius på op til ca. 70 meter af et beacon. Dette kræver igen en app på din smartphone, som - når du er i nærheden af eller passerer et specifikt beacon - pusher specifik information til din smartphone. Her åbnes endvidere op for muligheden for at dele data mellem din smartphone (dig) og app en. Der er med andre ord to begreber, der er centrale for beacon-teknologien: mikrolokation og kontekstafhængig interaktion: Mikrolokation betyder, at smartphones og tablets ret nøjagtigt kender deres geografiske position i relation til et beacon - selv indendørs, hvor GPS-signaler ikke kan opfanges. Kontekstafhængig interaktion sigter til, at et signal fra et beacon gør det muligt for en bruger at interagere med en mobil app. Det kan for eksempel være ved at aktivere en funktion i en app, der gør det muligt at udføre en særlig opgave på en smartphone, på et specifikt tidspunkt og en specifik lokation. 11 IMMEDIATE NEAR FAR AFSTAND > 0.5 meter 3 meter < 70 meter

12 Et beacon, sammen med en app, kan altså siges at fortælle to ting på samme tid: her er du og dette har du mulighed for at gøre. Kombineret med, at den digitale enhed kan identificere brugeren via internettet (kende til personlige data, handlinger og præferencer), kan beacons dermed støtte services, der har brug for oplysninger som hvem, hvor, hvornår og hvad. 12 Endvidere kan et beacon, sammen med en app, også give dig specifik information afhængigt af, hvor tæt du er på et beacon. Beacon-teknologi og -software opererer nemlig med tre såkaldte regioner, som defineres ud fra en enheds nærhed til et beacon. De tre regioner er: Immediate (0.5 meter), Near (3 meter) og Far (op til 70 meter). Disse afstande kan dog variere, hvis fysiske objekter og menneskekroppe blokerer eller forstyrrer signalet. Det vil sige, at beacon-teknologi kræver et uforstyrret synsfelt til signalmodtageren, hvis det skal fungere 100% præcist. Når en smartphone er meget tæt på et specifikt beacon, kan en app altså give én information, og når den er længere væk fra det pågældende beacon, kan den give en anden. For at opsummere: det potentielt revolutionerende ved beacons er, at et beacon placeret hvor som helst i en butik, på et stadion, i et museum, i en park, på et offentligt sted eller inde i en bygning, kan tale med en specifik app på din smartphone, finde ud af, hvor du befinder dig (med ret stor nøjagtighed) og derefter kommunikere med dig i overensstemmelse hermed. Beacon-teknologiens potentiale understøttes af, at Bluetooth Low Energy allerede findes i de fleste nyere smartphones og tablets. De fleste nye Android-smartphones har kapacitet til at bruge BLE og det har været til stede i Apples produkter siden iphone 4S og ipad 3. Det var dog først med Apples ios7, at potentialet for alvor opstod. I ios7 og 8 (og også siden Android 4.3) behøver en app, der virker med BLE, desuden ikke at være åben/ tændt for at virke - modtage og anvende et signal fra et beacon. Her vil fx en app til audiovisuelle guider, som virker med beacons, altså automatisk åbnes/tændes af et beacon som den er opsat til at arbejde sammen med. Forestil dig, at du står ved vaskemaskinen og vupti - så kommer der, via en app, automatisk en guide til brugen af vaskemaskinen på din smartphone, uden at du behøver at gøre noget.

13 Hvilke beacons skal man vælge? Dette kommer helt an på, hvad de skal bruges til, hvor de skal bruges, hvor meget og hvor længe. Der findes i dag mange producenter af de fysiske beacons. Beacons kommer i forskellige størrelser, design, farver, med forskellig rækkevidde (signalstyrke) og pris. De fleste beacons har indbygget batteri, men der findes også beacons, som kan sættes i fx stikkontakter eller strømforsynes på andre måder end via batteri, hvilket kan være særligt væsentligt i forhold til at begrænse omfanget af ressourcer forbundet med vedligeholdelse. En anden overvejelse i forhold til valg af beacons kan være valg af det backend system, der skal fungere som beacons CMS eller BMS - Beacon Management System til at administrere beacons og indstille fx signalstyrke, signalfrekvens, definere regioner og analysere brugeradfærd mm. Et CMS til opsætning og administration af beacons og indhold er afgørende for, hvor nemt det er at arbejde med beacons generelt. En tredje overvejelse bør være, hvor godt en producents beacons integrerer med eksisterende software. Virksomheden Estimote har fx lavet deres eget bibliotek til ios programmører, hvilket gør det meget nemt at kode til Estimote beacons. 13 Vi har samlet nogle links til et udvalg af producenter og forhandlere af beacons med hver deres kvaliteter og priser: Estimote (beacons anvendt i forundersøgelsen): StickNFind: https://www.sticknfind.com Gimbal: RadBeacon: HeyBuy: For information om det seneste indenfor det, man kan kalde intelligente beacons - beacons som kan være forbundet til hinanden:

14 Fem kvaliteter Nedenfor listes fem kvaliteter, som er relevante for beacon-teknologiens anvendelsespotentiale. AUTOMATIK INTERNET BATTERI 14 PRIS VIRTUEL BEACONS

15 Et par eksempler på apps Poke me later (TritheCat Studio) vandt Estimotes RealityHack Challenge konkurrence i forsommeren App en hjælper en bruger med at huske ting og aktiviteter i hjemmet, ved at lade brugeren knytte aktiviteter til specifikke områder i boligen. Den er med andre ord en digital post-it note, der selv henvender sig til brugeren, og sørger for at hun ikke glemmer at vande blomster, husker at gå ned med skraldespanden, få nøgler og pung med sig osv. Få mere information her: https://itunes.apple.com/us/app/poke-me-later/id ?mt=8 15 Launch Here (Aww Apps) åbner apps, som brugeren har knyttet til beacons, der er placeret i hjemmet. For eksempel en fjernkontrol app til TV et, når man sidder i sofaen, en indkøbsliste i køkkenet eller et vækkeur, når man nærmer sig et beacon placeret ved sengen. Få mere information her:

16 PillAware (Adam Miller) er en daglig påmindelse om piller app, der minder brugeren om at tage sin medicin ved at give alarmer baseret på placering og tidspunkt. PillAware hjælper således brugeren med at holde styr på sit indtag af medicin, vitaminer og kosttilskud. PillAware er den første pille påmindelse app, der bruger beacons. Beacons gør, at PillAware giver præcise stedsspecifikke påmindelser. Bemærk: PillAware understøtter udelukkende beacons fra Estimote. AUTOMATIK BATTERI Få mere information her: https://itunes.apple.com/us/app/pillaware/id ?mt=8 16 VIRTUEL BeHere er en app udviklet til at hjælpe med at holde styr på fremmøde i en undervisningssetting. BeHere lader fx studerendes smartphones fungere som Virtual Beacons, BEACONS der fortæller PRIS INTERNET underviserens smartphone hvem, der er mødt op til undervisning. Få mere information her:

17 Kompatibilitet Beacon-teknologien er kompatible med: Smartphones/tablets, der anvender ios med Bluetooth 4.0 (fra iphone 4S, ipad 3. generation, ipad Mini (1a generation og ipod Touch (5. generation). Smartphones/tablets, der anvender Android med Bluetooth for eksempel Samsung Galaxy S3/S4/S5/S4 Mini, Samsung Galaxy Note 2/3, HTC One, Google/LG Nexus 7 (2013 version)/nexus 4/Nexus 5, HTC Butterfly og Moto G 17 Macintosh computere, der anvender OS X Mavericks og senere (10.9) og Bluetooth 4.0

18 ANVENDELSESPOTENTIALER 18 Følgende anvendelsespotentialer er blevet udforsket med brug af en eksperimenterende prototype i en række brugsscenarier og med udgangspunkt i forskellige undersøgelsesspørgsmål: Blinde og svagsynede Beacons til automatisk aktivering af stedsspecifik information i form af tekst oplæst med Voice-Over. Formålet er mere selvstændig og tryg færden i bygninger. Hvornår - og indenfor hvilken radius af et sted, et rum eller en genstand - er det mest hensigtsmæssigt at kunne modtage information? Hvilken form skal informationen have, og hvor meget information er ønskværdigt? (herunder afprøve og sikre at prototypen virker med VoiceOver til oplæsning af den tekst, som informationen er udgjort af). Jeg synes det var fedt. Jeg forestiller mig det yderst brugbart, når du kommer til steder du ellers ikke plejer at besøge. Det giver dig en større frihed og uafhængighed fra andre Undersøgelsesspørgsmål: Hvilke steder, rum, genstande og omstændigheder i en bygning er det værdifuldt for brugeren at få information om? Hvordan skal informationen helst aktiveres - automatisk eller som følge af en handling fra brugeren?

19 Personer med udviklingshæmning Jeg kunne godt bruge det der hjemme, så jeg husker at bruge min støvsuger Beacons til automatisk aktivering af kontekstog genstandsspecifik information, i form af audiovisuelle guider og påmindelser. Formålet er nemmere adgang til og bedre oplevelse med denne form for digital støtte. Undersøgelsesspørgsmål: Hvordan opleves muligheden for automatisk at få audiovisuel støtte i form af guider til gennemførsel af arbejdsgange og opgaver? Hvordan opleves muligheden for automatisk at få påmindelser på specifikke steder? Hvilke steder, rum, genstande, omstændigheder og praksisser er det værdifuldt for brugeren automatisk at få audiovisuelle step-by-step guider til eller påmindelser om? Der findes i dag velfungerende applikationer til støtte i gennemførsel af bl.a. arbejdsgange (fx hvordan man udfører en bestemt opgave på arbejdet eller i ghemmet) gennem audiovisuelle guider. Et eksempel er app en Scan How (www.scanhow.com), som anvender QR-koder til at aktivere audiovisuelle guider. 19 Ligeledes findes der en række forskellige applikationer til dagsstruktur og påmindelser. Formålet med udforskningen af beacon-teknologien i relation til personer med udviklingshæmning var i den forbindelse også at undersøge, hvorvidt eksisterende applikationer kan få øget værdi ved implementering af beacon-teknologien.

20 FUNKTIONALITET I PROTOTYPE I det følgende introduceres CMS systemet bag den eksperimenterende app-prototype, funktionaliteten i selve prototypen samt forhold vedrørende opsætning og installation af beacons i forbindelse med afprøvninger. Prototypen er blevet udviklet af virksomheden Bagvendt. Systemet var designet således, at ændringer eller tilføjelser til indhold for hvert brugsscenarie skulle ændres igennem browseren på en computer. 20 CMS bag app-prototype I det udviklede web-cms, har det været muligt at indsætte og ændre alt indhold for hvert af de forskellige brugsscenarier. Indholdet omfatter tekst-notifikationer, overskrifter, tjekliste med ikoner og links til YouTube film. Denne funktionalitet gør det muligt, løbende at opdatere brugsscenarier med nyt indhold, inden eller under test. Alt dette uden at der skal laves opdateringer til ios applikationen.

21 Funktionalitet i ios app-prototypen Den udviklede ios applikation gjorde det muligt at facilitere forskellige forudbestemte brugsscenarier med beacons. ios applikationen fungerede på følgende ios enheder: iphone 4S eller nyere ipad Mini og ipad 3. generation eller nyere Applikationen har som udgangspunkt været designet til at teste og evaluere ét brugsscenarie ad gangen for at undgå notifikations spam fra irrelevante beacons under test. 21

22 Opsætning og installation af beacons i konteksten for afprøvning Til afprøvningen blev der brugt beacons fra Estimote. Før hver afprøvning var der en opsætningsfase, hvor hvert beacon blev installeret i den specifikke kontekst og testet ift. signalstyrke (synlighed for ios enheden). Dette var for at sikre, at push-notifikationer blev modtaget i en passende afstand fra hvert beacon. Indstillingen af beacons signalstyrke foregik igennem Estimote appen. Al funktionalitet til dette er nemlig allerede implementeret heri. Desuden kunne der vindes noget ved at lave denne implementering selv - i forhold til formålet med forundersøgelsen. 22

23 AFPRØVNING I BRUGSSCENARIER I det følgende præsenteres et udvalg af de brugsscenarier, som er blevet afprøvet med forundersøgelsens målgrupper. Af hensyn til rapportens omfang har vi valgt kun at præsentere det mest sigende og relevante indhold 5, som brugerne er blevet præsenteret for via prototypen under afprøvningen og efterfølgende har forholdt sig til. 23 Afprøvning af prototypen har fundet sted i vinteren hos: Dansk Blinde Samfund i Handicaporganisationernes hus i Høje Taastrup: handicaporganisationerneshus.dk/ IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup: Væveriet, Medieskolen Juno og Bostedet Kuben på Nørrebro: Tilbud/Vaeveriet.aspx

24 24 Blinde og svagsynede Der er blevet gennemført en afprøvning af ca. 4 timers varighed med 4 blinde og svagsynede i Handicaporganisationernes hus og 2 afprøvninger af ca. 4 timers varighed med i alt 10 blinde og svagsynede samt 2 mobilityinstruktører og 1 ansat fra Hjælpemiddeludstillingen hos IBOS. De 2 afprøvninger hos IBOS muliggjorde bl.a. optimering af indhold samt justering af beacons signalstyrke imellem de to afprøvninger. Før afprøvningen fik testpersonerne en kort introduktion til teknologien og de anvendelsespotentialer, vi ønskede at udforske sammen med dem, og som vi gerne ville have feedback på. Testpersonerne blev ikke introduceret for, hvor de præcist kunne forvente at få information, ligesom de heller ikke vidste, hvilken information de ville få. I nogle tilfælde blev de stillet en opgave om at finde frem til en specifik destination eller blot bevæge sig i en retning og bruge den information, de fik undervejs til at færdes videre i bygningen. Ca. ¾ dele af testpersonerne havde i forvejen godt eller nogenlunde kendskab til bygningerne for afprøvningen, mens ¼ ikke kendte til bygningerne. Ved afprøvningerne gennemgik testpersonerne nogle af brugsscenarierne flere gange, efter vi havde foretaget optimeringer af indholdet og finjusteret signalstyrke og broadcast frequency (hvor ofte et beacon udsender signal) på beacons ud fra de tidligere testpersoners feedback. Under afprøvningen fulgte en ansat fra Living IT Lab eller IBOS testpersonerne, som blev bedt om at tænke højt - fortælle hvad de gjorde, og hvad de oplevede. Efter afprøvningen gav testpersonerne feedback ud fra følgende spørgsmål: Hvordan oplevede du det - kunne du bruge informationen? Hvordan kan informationen blive bedre? Kortere eller længere? Mere præcis? Hvad virkede bedst? Hvad kan du ikke bruge?

25 Indholdstype #1: Trin-baseret navigation via tekstoplæsning 6 Brugsscenarie (Handicaporganisationernes hus): Placering af Beacons Beacon var placeret i den umiddelbare nærhed af ledelinjens ophør 1. Testpersonen er ved hjælp af ledelinje i færd med at navigere til hovedindgangen ved Handicaporganisationernes Hus. 2. Ledelinjen stopper pludseligt i parkeringsområdet, og den pågældende testperson mangler herefter navigationsmæssige instruktioner for at kunne finde hovedindgangen. 3. Testpersonen modtager en push-notifikation på sin ios enhed, aktiveret af et beacon placeret ved ledelinjens ophør, med følgende tekst: Ledelinjen stopper. 4. Testpersonen aktiverer push-notifikationen, og den tilhørende app på ios enheden åbnes. 5. Ved hjælp af VoiceOver funktionalitet på sin ios enhed, får testpersonen oplæst følgende tekst: Ledelinjen stopper. Tryk for navigationsinstruktioner til hovedindgang. 6. Ved hjælp af VoiceOver funktionaliteten på sin ios enhed, får testpersonen oplæst første navigationsinstruktion, der skal hjælpe vedkommende til at navigere til hovedindgangen: Du er ca. 53 meter fra hovedindgang. På vej til hovedindgang kan du følge en kant, der ophører og begynder igen 4 gange med stykker af ledelinje i mellem. Ledelinjestykkerne er ca. 3 meter. 7. Testpersonen navigerer efter instruktionen, og vælger herefter Næste Instruktion Den efterfølgende navigationsinstruktion bliver læst højt, hvorefter denne process gentages indtil vedkommende ankommer ved hovedindgangen. 9. Ved ankomst til hovedindgangen, får testpersonen en besked herom.

26 #2: Beacon-waypoint navigation via tekstoplæsning Brugsscenarie (Handicaporganisationernes hus): Indholdstype 1. Testpersonen er ankommet til hovedindgangen ved Handicaporganisationernes Hus, og ønsker at navigere til kontoret for Dansk Blindesamfund. 6. Testpersonen navigerer herefter ud fra den oplæste instruktion, fra hovedindgangens reception frem til trappen i stueetagen Et beacon-waypoint er placeret ved hovedindgangens reception, og et signal fra dette beacon opfanges af testpersonens ios enhed. 3. Ved hjælp af VoiceOver funktionalitet på sin ios enhed, får testpersonen oplæst en introducerende tekst, som forklarer hvordan man kan få hjælp til at navigere til kontoret for Dansk Blindesamfund. Man har herefter mulighed for at navigere til første navigationsinstruktion via tryk på en knap. 7. Ved trappen opfanges signalet fra et nyt beacon-waypoint, og en ny navigationsinstruktion bliver modtaget på testpersonens ios enhed med teksten: Følg trappen til højre til 3. sal, 78 trin. 8. Ved ankomst til 3. sal opfanges signalet fra et nyt beacon-waypoint, og en ny navigationsinstruktion bliver modtaget på testpersonens ios enhed med teksten: Ved tre knopper på siden af gelænder følg gelænder til højre, frem til 1. kontorgang, ved en knop øverst på gelænder, cirka 8 meter. Placering af Beacons 4. Første navigationsinstruktion bliver herefter vist på ios enheden 5. Ved hjælp af VoiceOver funktionaliteten på sin ios enhed, får testpersonen oplæst første navigationsinstruktion med følgende tekst: Med ryggen mod hovedindgangen. Følg ledelinjen til venstre ca. 10 meter frem til advarselsfelt. Trappe til højre. 9. Denne process gentages indtil testpersonen ankommer til kontoret for Dansk Blindesamfund 10. Ved ankomst til kontoret for Dansk Blindesamfund, får testpersonen følgende besked herom: Du er nu ankommet til Dansk Blindesamfunds kontor. Noter

27 Indholdstype #3: Færden ud fra information om omgivelser via tekstoplæsning Brugsscenarie (IBOS): Placering af Beacons 1. Testpersonen ankommer til vindfanget ved IBOS reception. På sin ios enhed modtager hun en push-notifikation aktiveret af et beacon placeret ved receptionen. 2. Testpersonen aktiverer push-notifikationen, og den tilhørende app på ios enheden åbnes. 3. Ved hjælp af VoiceOver-funktionalitet på sin ios enhed, får testpersonen oplæst følgende tekst: Velkommen til IBOS hovedindgang. Hvis du kommer udefra er Informationen gennem døren til venstre i vindfanget. Hvis man går videre gennem den automatiske dør, kommer man til hallen. 4. Testpersonen går gennem den automatiske dør til hallen, hvor et beacon aktiverer følgende push-notifikation: Hall ved information. Dobbelt tap for flere informationer. Ved dobbelt tap får testpersonen oplæst følgende tekst: Du er nu i IBOS hall. Med ryggen mod hovedindgangen er Øjenklinikken og Hjælpemiddeludstillingen gennem døren til venstre. Går du til højre, finder du trappen til 1. sal. Ligeud fortsætter hallen. 5. Testpersonen bruger informationen til at finde frem til ønsket destination. 27

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en iphone. Sådan parrer du høreapparaterne med din iphone. Sådan bruger

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

SPRINT! IDÉKATALOG IDÉER NETVÆRK SPARRING IT-PROJEKTER

SPRINT! IDÉKATALOG IDÉER NETVÆRK SPARRING IT-PROJEKTER IDÉKATALOG SPRINT! IDÉER NETVÆRK SPARRING IT-PROJEKTER INDHOLD OM SPRINT!... 3 GRUPPE 1... 4 GRUPPE 2... 6 GRUPPE 3... 8 GRUPPE 4... 10 GRUPPE 5-6... 12 GRUPPE 7... 14 GRUPPE 8... 16 INSPIRATION... 17

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0 Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App.8.0 Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en Andriod. Sådan parrer du Oticon Opn høreapparater med en Android.

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0 Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App.8.0 Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en iphone. Sådan parrer du høreapparaterne med din iphone. Sådan bruger

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater TILBEHØR Din optimale forbindelse Med Oticon ConnectLine kan du få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater i flere situationer end før. Med ConnectLine

Læs mere

Mini guide til Mobilize Me

Mini guide til Mobilize Me Mini guide til Mobilize Me Maj 2017 Login: Åben Mobilize Me på din telefon, tablet eller computer og indtast det brugernavn og den adgangskode, som du har modtaget fra Mobilize Me. Hvis du ønsker at bruge

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

SÅDAN PRINTER DU FRA SMARTPHONE ELLER TAVLE-PC:

SÅDAN PRINTER DU FRA SMARTPHONE ELLER TAVLE-PC: SÅDAN PRINTER DU FRA SMARTPHONE ELLER TAVLE-PC: Du kan nemt udskrive tekst og billeder direkte fra din tavlecomputer eller smartphone. Find den bedste printerløsning til dit udstyr: SÅDAN! Vi viser, hvordan

Læs mere

INTERTON APP BRUGERVEJLEDNING

INTERTON APP BRUGERVEJLEDNING INTERTON APP BRUGERVEJLEDNING Introduktion Tillykke med at have downloadet Interton appen. Interton appen er udviklet for at forbedre din høreoplevelse og give dig mulighed for at få mere ud af dine Interton

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2014 PRAKTISKE INFORMATIONER AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen træffes på afdelingskontoret,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3Omstilling App til iphone og Android smartphones er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Remote 3.0 fjernbetjening Introduktion Indhold Efter opdatering af Oticon Opn firmware er det nødvendigt

Læs mere

iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK AF MARTIN WOLSING WOLSING MEDIA

iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK AF MARTIN WOLSING WOLSING MEDIA iphone TIPS & TRICKS AF MARTIN WOLSING 100 iphone-tips PÅ DANSK WOLSING MEDIA iphone MARTIN WOLSING TIPS & TRICKS AF MARTIN WOLSING iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK WOLSING MEDIA 100 iphone-tips

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

Følg dine kunders adfærd og udnyt de digitale muligheder

Følg dine kunders adfærd og udnyt de digitale muligheder CGI Beacon platform Følg dine kunders adfærd og udnyt de digitale muligheder Velkommen Planlæg dit besøg Tid til service 50 enheder har passeret i zone 2 Ventetiden er ca. 15 min. Læs dagens aviser her,

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

GN Hearing app brugsanvisning

GN Hearing app brugsanvisning GN Hearing app brugsanvisning Introduktion Appen er udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater. Vores innovative lydteknologi og design i kombination

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

RUTE. Følg en rute og bliv guidet på en spændende tur under åben himmel.

RUTE. Følg en rute og bliv guidet på en spændende tur under åben himmel. 1 RUTE Følg en rute og bliv guidet på en spændende tur under åben himmel. 2 POI Stedbeskrivelser (Points Of Interest). Via billeder, film eller lyd får man en spændende beskrivelse af det sted du er i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Velkommen. Ved registrering sendes en besked til værten for mødet, og dit gæstekort printes, hvorefter du afhentes i receptionen. Allan Mørch.

Velkommen. Ved registrering sendes en besked til værten for mødet, og dit gæstekort printes, hvorefter du afhentes i receptionen. Allan Mørch. AskCody Welcome+ Welcome+ Manager AskCody Welcome+ er din nye interaktive receptionist, der står klar til at modtage gæster og besøgende når de ankommer til din virksomhed. Welcome+ AskCody Welcome+ er

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne.

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne. Notat SEGES P/S Koncern Digital Stedfæstede instrukser ved brug af Recho Ansvarlig JPH Projekt: 7463, Kompetenceudvikling - når landmanden har tid og behov Oprettet 12-2015 Side 1 af 6 Stedfæstede instrukser

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Nyheder i Handi. Sarinti N Christensen. Rev. 2014-12-02

Nyheder i Handi. Sarinti N Christensen. Rev. 2014-12-02 Nyheder i Handi Sarinti N Christensen Rev. 2014-12-02 Hvad er Handi? Et hjælpemiddel til tryghed og selvstændighed Giver støtte til: - Tid - Struktur - Planlægning - Hukommelse - Fokus og koncentration

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

ØGET FOKUS PÅ SIKKERHED

ØGET FOKUS PÅ SIKKERHED white paper ØGET FOKUS PÅ SIKKERHED er et varslings- og krisehåndteringssystem udviklet af Magenta. Der er et stigende behov for at have systemer, der kan give øget tryghed og sikkerhed på arbejdspladser,

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO på iphone/ipod/ipad

Brugermanual til MOBI:DO på iphone/ipod/ipad Brugermanual til MOBI:DO på iphone/ipod/ipad Introduktion Med MOBI:DO opnås, der adgang til skræddersyet de guides, der er lavet til at støtte en, i opgaver i hjemmet. Adgangen til guides sker enten via:

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi WiFi Mere komfort, mere kontrol og mindre energi - den smarteste måde at opvarme hjemmet på 2 Komfort og kontrol 3 evohome systemet for intelligent zonekontrol

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Forbind din ovn med fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_DA.indd :24

Forbind din ovn med fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_DA.indd :24 9001 154 707 Forbind din ovn med fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_DA.indd 1 29.10.15 14:24 Home Connect. En app til det hele. Home Connect er den første app, som kan vaske, vaske op, bage,

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Digital Signage. Information på rette tid og sted

Digital Signage. Information på rette tid og sted Digital Signage Information på rette tid og sted Digital Signage Infoløsninger der formidler information hurtigt og enkelt Behovet for information i virksomheder, uddannelsesinstitutioner og butikker har

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Sphero. http://via.mitcfu.dk/99872760

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Sphero. http://via.mitcfu.dk/99872760 Pædagogisk vejledning til Materialesæt Sphero http://via.mitcfu.dk/99872760 Pædagogisk vejledning til materialesættet Sphero Materialesættet kan lånes hos VIA Center for Undervisningsmidler og evt. hos

Læs mere

Brugermanual. AirPrint

Brugermanual. AirPrint Brugermanual AirPrint INDLEDNING Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er komplette, nøjagtige og up-to-date. Producenten påtager sig ikke ansvaret for følgerne

Læs mere

Brugermanual til applikation Interwalk

Brugermanual til applikation Interwalk Brugermanual til applikation Interwalk Info omkring Interwalk Hvad er Interwalk? Interwalk er en applikation til SmartPhone, som tilbyder et let tilgængeligt intervalgangsprogram. Når du går intervalgang

Læs mere

GN Hearing app brugsanvisning

GN Hearing app brugsanvisning GN Hearing app brugsanvisning Introduktion Tillykke, du har nu downloadet din app. Appen er udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater. Vores

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Sådan indstiller du din ipad første gang

Sådan indstiller du din ipad første gang Sådan indstiller du din ipad første gang Betjeningsvejledning - ver. 1.2, Side 1 Rudersdal Ny lærer-ipad Du får udleveret en ipad som lån fra kommunen. Denne vejledning gennemgår i en række skærmbilleder,

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 AirPlay...11 FAQ...12 Kontaktinformation...16

Læs mere

Tylstrup Skole. Indhold

Tylstrup Skole. Indhold Indhold Grundlæggende opsætning af ipad... 2 Installation af Skolekom App ( ALLE Ipad brugere skal installere denne )... 9 Installation af Find my iphone... 16 Oprettelse af Apple-id... 23 1 Grundlæggende

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO påwindows Phone 8

Brugermanual til MOBI:DO påwindows Phone 8 Brugermanual til MOBI:DO påwindows Phone 8 Introduktion Med MOBI:DO opnås adgang til de skræddersyet guides, der er lavet til at hjælpe med opgaver i og ude for hjemmet. Adgangen til guides sker enten

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning Phonak RemoteControl App Betjeningsvejledning Sådan kommer du i gang Remote Control App er udviklet af Phonak, som er en af verdens førende virksomheder inden for høreteknologi. Læs denne betjeningsvejledning

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Gennemgang af ios app

Gennemgang af ios app Gennemgang af ios app Log ind Log ind skærmen er det første du møder når du starter app en. Her kan du vælge at oprette en ny konto eller logge ind i en eksisterende. Husk at vælge et sikkert password,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND Touch -APPLIKATIONEN Vi anbefaler, at du spiller BEYOND: Two Souls med din trådløse DUALSHOCK 3- controller for at få den fulde oplevelse af spillet.

Læs mere

Kom i gang. Tema. med din ipad Opdateret 16 oktober 2017

Kom i gang. Tema. med din ipad Opdateret 16 oktober 2017 Tema Kom i gang med din ipad Opdateret 16 oktober 2017 Sofus Opdateret d. 16. oktober 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Emne Side ipad i grundtræk 3 Tænd og sluk 4 Sæt din ipad på vågeblus 4 Før du logger

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Waschen_Trocknen_X_Bosch_210x148_V001_DA_STAR.indd 1

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Waschen_Trocknen_X_Bosch_210x148_V001_DA_STAR.indd 1 Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Waschen_Trocknen_X_Bosch_210x148_V001_DA_STAR.indd 1 14.01.16 11:55 Home Connect. En app til det hele. Home Connect er den første app,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Smart Baby Monitor Manual

Smart Baby Monitor Manual Smart Baby Monitor Manual Inside the box Smart Baby Monitor Pose Holder til sengen Li-ion batteri Strømadaptor + 3 landespecifikke adaptorer Manual 2 Tak fordi du har valgt Smart Baby Monitor Overvåg dit

Læs mere