SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb"

Transkript

1 SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb

2 Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige viden om patientens forløb automatisk bliver udvekslet mellem lægepraksis, sygehuse og kommuner. Platformen præsenterer et samlet overblik over patientens forløb i ét skærmbillede og giver dermed merværdi i den kliniske hverdag. Også patienten kan se og indtaste egne data, hvilket styrker mulighederne for patientens egenomsorg. Shared Care platformen kan understøtte alle patientforløb Shared Care platformen er udviklet til at understøtte det tværsektorielle sundheds samarbejde omkring de mere komplekse patientforløb, hvor lægepraksis, kommune og sygehus i fællesskab bidrager til eller er ansvarlige for et sammenhængende behandlingsforløb. Platformen er nu udviklet til at understøtte patientforløbsprogrammet for hjertepatienter, men er fleksibelt og kan konfigureres op til at understøtte alle patientforløb, hvor der er behov for særlig tværsektoriel indsats. Shared Care platformen understøtter et sammenhængende patientforløb Shared Care platformen indeholder patientdata fra alle tre sektorer: Lægepraksis, kommuner og sygehuse og understøtter dermed det tværsektorielle sundhedssamarbejde omkring patienten, så patienten oplever sammenhæng i sit behandlingsforløb. Der kan oprettes en behandlingsplan for patienten, som alle tre sektorer kan bidrage med at understøtte. Og der kan registreres målsætninger for patient behandlingen, som hver part kan følge op på. Shared Care platformen understøtter patientens egenomsorg Patienten har selvfølgelig adgang til egne data og kan selv bidrage med blandt andet hjemmemålinger, besvarelse af spørgeskemaer fx inden et ambulant besøg, dialog med behandlerne og dagbog. Det styrker patientens muligheder for egenomsorg. Således understøtter Shared Care platformen også patient empowerment. 2

3 Apotek Apotek med nogle (evt. piller) en person Kommune Kommune (evt en person i alm tøj Kommune (evt Kommune siden en (evt af person en hinanden) i alm tøj person i alm tøj Kommune eks kvinde (evt måske en person to personer i alm tøj ved siden eks kvinde af hinanden) måske to personer ved Speciallæge Speciallæge et røntgenbillede (evt. en eller person, en i en der hvid holder kittel) tek (evt. Apotek en person (evt. en person d nogle med piller) nogle piller) Kommune (evt Kommune en person (evt i en alm person tøj i alm tøj eks kvinde eks måske kvinde to personer måske to ved personer ved Kommune (evt person i alm tøj hjertelytter/stetoskop om nakken) Praktiserende læge (evt. person med Praktiserende hjertelytter/stetoskop læge (evt. om en nakken) person med hjertelytter/stetoskop om nakken) hjertelytter/stetoskop om nakken) Sygehus person med (enten bind en for bygning munden) eller en Speciallæge Speciallæge (evt. en person, (evt. der en person, holder der holder et røntgenbillede et røntgenbillede eller i en eller hvid en kittel) i en hvid kittel) En borger (evt. en ældre p En borger (evt. en ældre person) En borger (evt. en ældre person) En borger (evt. en ældre person) Praktiserende læge Patient i eget hjem Sygehus iserende Praktiserende læge (evt. en læge person (evt. med en person med Sygehus (enten Sygehus en bygning (enten en eller bygning en eller en En borger (evt. En borger en ældre (evt. person) en ældre person) lytter/stetoskop hjertelytter/stetoskop om nakken) om nakken) person med person bind for med munden) bind for munden) En borger (evt. en ældre person) hjertelytter/stetoskop om nakken) Shared Care platformen person med understøtter bind for munden) tværsektorielle kommunikation. Alle involverede parter: De sundhedsprofessionelle i lægepraksis, kommuner og på sygehuse og patienten selv, leverer hver deres brik af informationer. Shared Care platformen samler alle brikkerne i et samlet overblik over patientens aktuelle data i ét overskueligt og lettilgængeligt skærmbillede. 3

4 Parternes adgang til patientens data une (evt en person i alm tøj inde måske to personer ved af hinanden) Shared Care platformen anvender nationale og internationale standarder for dataudveksling. Derfor er det muligt at koble platformen sammen med it-systemerne på Kommune (evt en person i alm tøj sygehuse, i lægepraksis og i kommunerne. Der er udviklet data integration til laboratorieportalen, cpr. registeret, EPJ og Sentinel datafangst-systemet i almen praksis samt link til de sundhedsfagliges egne systemer. Speciallæge et røntgenbi Patienten Sygehuset Patienter kan få adgang til relevante data og får mulighed for at være en aktiv del af eget sygdomsforløb. De får et samlet overblik over de informationer, der findes om dem, de får mulighed for at kommunikere med de sundhedsprofessionelle og de får mulighed for hjemmemonitorering. Omvendt behøver patienter med Apotek såkaldt (evt. en ringe person egenomsorgsevne ikke længere selv at være med nogle informationsbærer piller) de sundhedsprofessionelle kan se et samlet overblik over de øvrige parters informationer. Disse patienter kan også inddrage pårørende som et stærkere netværk, der kan støtte op om deres forløb. Lægepraksis Den praktiserende læge, speciallæge eller praksispersonale kan via et link i datafangstmodulet få adgang til patientens hjerteplan i Shared Care plat formen. Der kan følges op på forløbet og indtastes hjertelytter/stetoskop ny status, og om der nakken) kan indtastes beskeder til øvrige behandlere. I lægepraksis kommunikeres relevante data mellem lægesystemerne og platformen via datafangstmodulet. En borger (evt. en ældre person) hjertelytter/stetoskop om nakken) Sygehuspersonale får via et link i EPJ adgang til patientens hjerteplan i Shared Care platformen. Systemet indeholder formularer, som understøtter Sygehus arbejdsgangene (enten en bygning eller i en forbindelse med et hjerterehabiliteringsforløb. Der kan følges op på forløbet og indtastes ny status. Der kan ligeledes indtastes beskeder til øvrige behandlere. Kommune (evt en person i alm tøj Kommunen Det kommunale sundhedspersonale kan via et link i deres eget system se patientens data på Shared Care platformen. For Apotek kommunens (evt. person med arbejdere vil platformen derfor tilbyde en helt unik og afgørende mulighed for at skabe samarbejde både internt i den enkelte kommune og eksternt med sygehuse og lægepraksis. Kommune (evt en person i alm tøj Kommunen Sygehus får (enten adgang en bygning til platformen eller gennem den webbaserede brugergrænseflade, hvorfra der både kan vises og indtastes data. Der kan følges op på patientens forløb og indtastes ny status. Der kan indtastes beskeder til øvrige behandlere. En borger (evt. en ældre person 4

5 Patienten kan se sin behandlingsplan, de aftalte mål og den aktuelle status på sin mobiltelefon eller tablet samt svare på spørgsmål og indberette egne målinger Fordelene ved Shared Care platformen Giver bedre mulighed for at følge patienten kontinuerligt og smidigt via patientens egne målinger, noter og hjemmemonitorering. Sikrer, at også patienter med ringe egenomsorg oplever et sammenhængende patientforløb og inddragelse af pårørende. Giver alle parter et bedre overblik over evt. andre sygdomme og informationer knyttet til den konkrete patients sygdom og behandling. Understøtter arbejdsgangene omkring kroniske sygdomme, som for eksempel opfølgning på fælles mål i patientens plan. Sikrer koordination i forhold til både hverdagslivet, pleje og behandling. Giver patienten mulighed for at svare elektronisk på spørgeskemaer inden fx et ambulant besøg eller som opfølgning på en behandling. Muliggør en effektiv dialog mellem patienten og de sundhedsprofessio nelle. Giver på sigt færre besøg og bedre opfølgning via hjemmemonitorering og videokonference med patienten og evt. øvrige sundhedsprofesionele fagpersoner fra andre sektorer. 5

6 Shared Care platformens indhold I Shared Care platformen kan der oprettes en række forskellige brugerprofiler, så den enkelte bruger kun præsenteres for den information, der er relevant for dem. Plat for mens funktionalitet er bygget op omkring de grundlæg gende informationer og værktøjer, som udvalgte sundhedsprofessionelle har defineret som afgørende for deres rolle i patientens forløb. Platformen udvides løbende med funktio nalitet i henhold til brugernes ønsker og behov. Platformen har taget udgangspunkt i arbejdet med hjerterehabilitering, men kan konfigureres til andre områder med behov for tværsektorielt samarbejde. Shared Care platformens grundlag er genbrug af eksisterende data og udveksling med de fagsystemer, de enkelte parter i forvejen anvender. Derfor er platformen stærkt fokuseret på integration med lokale og nationale systemer og databaser. Brugere Funktionalitet Sygdomsområde Integration Sygehus Stamdata og pårørende Hjerte Bruger administration Beslutningsstøtte Svangrejournal NemID CPR Kommune Analyser og rapporter Patientens egne data Patientens plan KOL Den ældre medicinske patient SOR Laboratorie portalen Almen praksis Hjemmemonitorering Konfigurering Aktivitetsliste/ kalender Diabetes Hjerneskadede børn/unge Datafangst, pjournal Kontekstkald til øvrige systemer Patienter Spørgeskemaer Patienter Formularer Kræftrehabilitering Psykiatri Det Fælles Medicinkort EPJ sygehus EOJ kommuner Pårørende ekonsultation (video) Klinisk integreret hjemmemonitorering (DB) XDS Consumer 6

7 Ved at hente data fra eksisterende systemer og databaser får både sundhedsprofessionelle og patienten selv et samlet overblik over vigtige helbredsoplysninger. Tværsektoriel kommunikation og deling af data I første omgang er platformen udviklet til at omfatte hjertepatienter. Men de foreløbige erfaringer viser, at der er potentiale til at understøtte mange andre områder. Data om den enkelte patients tilstand kan kommunikeres tværsektorielt via standardiserede snitflader og de it systemer, som klinikerne allerede anvender i dag. Shared Care platformen giver patienten og de sundhedsprofessionelle mulighed for at tilgå informationerne via en webbaseret brugergrænseflade eller en tablet/smartphone. Shared Care platformen afprøves i 2013 med patienter med kronisk hjertesygdom og de generiske funktioner testes for andre sygdomsområder. Resultatet af Shared Care vil betyde en bedre udnyttelse af den specialiserede sundhedsfaglige kapacitet, en forbedret behandlingskvalitet, en mere rationel ressourceudnyttelse, og en mulighed for bedre at inddrage patienterne i behandlingen og give dem et medansvar for deres eget sygdomsforløb. Der udveksles i dag en lang række standardiserede MedCom meddelelser elektronisk mellem parterne. Shared Care platformen er et supplement til disse meddelelser i tilfælde hvor der er et særligt behov for koordinering og tværsektoriel udveksling af informationer. Modellen giver et overblik over nuværende og planlagte funktionaliteter i Shared Care platformen. Felter med kursiv er planlagte. 7

8 BLIV EN DEL AF SHARED CARE PLATFORMEN Hvis du vil vide mere kontakt Projektleder Allan Nasser, Enhedschef Tove Lehrmann, Grafisk Service, Region Syddanmark Læs mere på syddansksundhedsinnovation.dk Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken 10, 5230 Odense M Version

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8 Status Marts 2014 1 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Implementering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Indledning Udviklingsgruppen vedrørende patientrettet forebyggelse

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere