Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Sprogbrug og omgangsformer Sundhed, kost og motion Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Magtanvendelse og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Eksternt samarbejde Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Ishøj Kommuneforetaget et anmeldt tilsyn på Spindehuset. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. Det overordnede indtryk af Spindehuset er, at det er et godt og velfungerende botilbud til målgruppen af borgere. Det er tilsynets, at Spindehuset er i gang med at udvikle deres pædagogiske referenceramme og de holder sig for øje, at denne skal matche målgruppen. Det er ligeledes tilsynets, at der er rette fokus på arbejdet med de pædagogiske planer. Tilsynet har noteret sig, at de nye planer skal implementeres i Når det gælder hverdagen, så vurderes det, at borgerne tilbydes en god og individuel hverdag, som er tilpasset den enkelte borger. Borgerne har formel indflydelse på deres hverdag gennem Spindehusets afholdte beboer(hus)møder, og der er ligeledes en mere indirekte indflydelse via dialogen på borgernes hjemmedage. Det er tilsynets, at omgangsformen i Spindehuset er kendetegnet ved en god og værdig forholdemåde fra personalets side mod borgerne. Det er dertil og også tilsynets, at Spindehusets borgere får den støtte, som de søger eller har brug for, hvis de har behov for guidning i sociale situationer. Der er rette fokus på en sund og nærende kost. Dertil har tilsynet også noteret sig, at det aktuelt overvejes om man kunne få sig et motionsrum i kælderen. Tilsynet vurderer, at der er fokus på korrekt medicinprocedure og har noteret sig, at alle medarbejdere har medicinkursus, og at borgerne er selvadministrerende på dette område. Det er tilsynets, at Spindehuset kender til regler og procedure på magtanvendelsesområdet. Tilsynet bemærker, at Spindehuset har visse udfordringer på dette område, og der derfor er et ledelsesmæssigt fokus på området. Det er leders, at medarbejderne har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne håndtere korrekt praksis i forhold til magtanvendelser. Når det gælder de overordnede rammer for arbejdet på Spindehuset, så er der fokus og visioner for dette. Tilsynet har noteret sig, at leder vil kontakte LEV angående den høje husleje for borgerne. Personalesituationen er stabil og det er tilsynets, at der er et godt og velfungerende internt og eksternt samarbejde. Det eksterne samarbejde er kendetegnet ved en meget engagereret pårørendekreds. Det er tilsynets, at der er et godt fokus på kompetenceudvikling. Tilsynet bemærker det gode initiativ omkring neuropædagogikken, hvor 2 medarbejdere (en erfaren og en ny medarbejder) skal på i foråret og ditto i efteråret 2013, hvilket vil skabe gode betingelser for et fælles neuropædagogiske fundament. Tilsynet vurderer, at der er rette fokus på arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold. Endelig er de fysiske rammer velegnet til målgruppen. Tilsynet har noteret sig, at de pårørende finder rammerne for utidssvarende og for dyre i husleje, når man sammenligner med hvad man ellers kan få for pengene, hvilket understøtter leders kommende initiativ på området. 2

4 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at Spindehuset har visse udfordringer på magtanvendelsesområdet, og at der derfor er et ledelsesmæssigt fokus på området. 2. Tilsynet bemærker det gode initiativ omkring neuropædagogikken, hvor 2 medarbejdere (en erfaren og en ny medarbejder) skal på i foråret og ditto i efteråret 2013, hvilket vil skabe gode betingelser for et fælles neuropædagogiske fundament. Anbefalinger Ingen anbefalinger. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud. 2 Oplysninger Adresse Drejerpladsen 54, 2635 Ishøj Leder Karoline Winther-Lund Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt botilbud. Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 107. Antal pladser og belægningsgrad Der er 6 pladser og fuld belægning Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr Målgruppebeskrivelse Målgruppen er borgere med en udviklingshæmning uden behov for nattevagt. (kilde: Tilbudsportal) Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af: Leder, Karoline Winther-Lund, uddannet pædagog, ansat siden 1. maj 2012 og 4 pædagoger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 3

5 29. november kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Karoline Winther-Lund, uddannet pædagog og diplom uddannelse i ledelse, ansat siden maj Medarbejder, uddannet pædagog, ansat siden september 2012 Medarbejder, uddannet socialpædagog, ansat siden oktober 2012 Beboere: Pårørende: Borger, boet på tilbuddet i flere år (kan ikke huske det præcist) Borger, boet på tilbuddet i 2 år Borger, boet på tilbuddet i 2 år Borger, boet på tilbuddet i 4 år Mor til voksen søn, boet på tilbuddet i 2 år Far til voksen søn, boet på tilbuddet i 2 år Mor til voksen søn, boet på tilbuddet i 2 år Far til voksen datter, boet på tilbuddet i 4 år Mor til voksen datter, boet på tilbuddet i 4 år Mor til voksne datter, boet på tilbuddet i 2 år BDO blev vist rundt på stedet af: To medarbejdere Tilsynsførende Lene Thorius (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Rikke Due (Chefkonsulent, cand.pæd.soc., PD og socialpædagog) 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Ved det sidste tilsyn (uanmeldt juni 2012), foretaget af BDO blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at introduktion til retningslinjer vedrørende magtanvendelser og kendskab til organisatorisk sammenhæng indarbejdes i tjeklisten til brug for introduktion af nye medarbejdere. Leder oplyser, at juristen har deltaget i et personalemøde, hvor reglerne på området er blevet gennemgået og nye medarbejdere er blevet introduceret til dette område. 2. Tilsynet anbefaler, at Spindehuset får korrigeret sin info omkring medicin, så det tydeligt fremgår for alle medarbejdere, hvis en beboer modtager medicin og hvordan den udleveres. 4

6 Leder oplyser, at der ikke administreres nogen form for medicin i Spindehuset. Al medicin opbevares i borgernes egen bolig 3. Tilsynet anbefaler, at Spindehuset snarligt får udarbejdet en skabelon for de pædagogiske planer, hvor målene med hver enkelt beboer tydeligt fremgår. Derudover anbefales det, at Spindehuset får beskrevet deres systematik, indhold, ydelse, interne procedurer for tidsfrister, ansvar, evaluering og sparrings muligheder i dette arbejde. Leder oplyser, at der er udarbejdet skabeloner til både pædagogiske planer og status. Pårørende er dertil introduceret til, at det er dette fokus der vil være i Medarbejderne er ligeledes informeret og introduceret. Adspurgt til om der har været formelle klager siden sidste tilsyn, oplyser leder, at der har været en formel klage siden sidste tilsyn. Denne klage omhandlede en tidligere akutbolig i Spindehuset. Klagen er håndteret. Tilsynet har noteret sig leders informationer og vurderer, at der er fulgt godt og grundigt op på alle anbefalinger. En klage er desuden håndteret Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt til om der har været tilsyn fra andre instanser, så oplyses det, at der ikke har været tilsyn fra Embedslæge, Arbejdstilsyn eller Fødevarestyrelsen. Der har været et Brandtilsyn og ved dette tilsyn kom det frem, at borgerne kan finde på, at klippe ledningen over til røgalarmen. Spindehuset er i dag opmærksom på denne udfordring. Tilsynet har noteret sig Spindehuset informationer og har ingen yderligere bemærkninger. 3.2 Fysiske rammer Der er tidligere redegjort for, at huset er i et plan, og der er 6 lejemål alle med eget bad og toilet. Der er fælles køkken, opholdsstue, have, vaskerum og indgang til huset. Fra stuen er der udgang til haven, med 2 små terrasser. I fællesvaskeriet er der opsat skema for vasketider. I køkkenet hænger et skema, hvoraf det fremgår, at beboerne har faste indkøbs- og maddage. Ved sidste tilsyn (anmeldt), påtalte de pårørende, at de fysiske rammer var slidte og trængte til en renovering - både beboernes egne boliger og fællesarealerne. Ved dette tilsyn fremstår fællesarealerne ny renoverede. Der er nyt loft, nymalet, nye gardiner, nye møbler og et nyt køkken. Ved dette tilsyn fortæller personalet og leder, at de er i gang med at istandsætte den fælles have. Tilsynet observerer da også, at der ved tilsynets afholdelse er ved at blive plantet frugttræer. Leder fortæller dertil, at der er overvejelser om man kunne lave et motionsrum i kælderen. Aktuelt er der derfor ved at blive undersøgt om man må opholde sig i kælderen. Medarbejder fortæller, at hun finder de fysiske rammer er gode og velfungerende. To af borgerne fortæller, at de er glade for deres lejligheder. Den tredje 5

7 borger fortæller, at hun er glad for lejligheden, men synes det kan larme med nogle knallertbøller udenfor. Det oplyses desuden, at fælles stuen anvendes til at se fjernsyn og spise sammen. De pårørende fortæller generelt, at de fysiske rammer fortsat er for utidssvarende, de er ikke velholdte og for små. Det er vigtigt, at holde sig for øje, at det er voksne mennesker og de jo lever deres voksne liv der. Den ene pårørende fortæller, at vinduer og gulve i den voksne datters lejlighed ikke er velholdt. En anden pårørende finder mere, at rummene er for små, men synes den voksne søns lejlighed er vedligeholdt. En tredje pårørende fortæller om en tidligere klage omkring en akutbolig og fordelingen af varmeregningen. Denne pårørende har derfor klaget og vedkommendes voksne barn har fået justeret sin varmeregning, men dette er ifølge de pårørende ikke sket for de andre medbeboere. De pårørende fortæller dertil også i samlet enighed, at de finder huslejen for deres voksne børns etværelses lejligheder for høj. De gør ligeledes opmærksom på, at de har gjort opmærksom på dette forhold tidligere. En pårørende fortæller, at han har været i dialog med LEV, som ejer bygningen og meldingen fra LEV er, at de ikke vil blande sig. Det er tilsynets, at de fysiske rammer er egnet til målgruppen. Tilsynet har noteret sig, at de pårørende finder rammerne for utidssvarende og for dyre i husleje, når man sammenligner med hvad man ellers kan få for pengene. 3.3 Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Ved sidste tilsyn blev det noteret og bemærket, at Spindehuset sigtede mod et højt fagligt niveau og de havde været i proces med Spindehusets supervisor for at opnå dette. Tilsynet bemærkede, at de tilgange som der pædagogisk blev taget afsæt i, ikke er vant socialpædagogik, hvorfor tilsynet foreslår, at tilbuddet kunne afsøge om der var andre relevante social- og specialpædagogiske metoder, som de kunne finde inspiration ved. Leder fortæller her, at der i forhold til den pædagogiske referenceramme er sket forskellige tiltag, blandt andet er det planlagt, at 2 medarbejdere (en erfaren og en ny medarbejder) skal på 12-dages neuropædagogisk kursus i foråret og ditto i efteråret Derudover skal der afholdes en temadag i den personcentrerede metode. Leder redegør for, at den personcentrerede metode omhandler, at man som personale ikke skal lægge normer ned over borgeren, man respektere hvem borgeren er, og borgeren skal selv finde frem til sine ressourcer. Man skal selvfølgelige støtte borgerne i at navigere i dette, idet borgerne jo bor på tilbuddet af en grund der er derfor vigtigt, at man finder den rette balance mellem borgerens ressourcer og udfordringer. Tilsynet spørger til, hvis borgeren ikke har den rette kognitive formåen til selv at forvalte sit liv, hvad stiller man så op? Leder fortæller her igen, at man skal finde den rette balance (ramme) for udvikling og støtte. Leder pointerer, at Spindehuset er gode til denne tilgang. Endelig fortæller leder også, at der skal findes en ny supervisor og dette arbejde er i gang. 6

8 Medarbejder fortæller, at hun er blevet introduceret til den personcentrerede metode ganske kort, og at hun ved, at denne skal have et brush up. Metoden giver for medarbejderne god mening, idet metoden giver borgerne et valg mellem to ting. Vedkommende sidestiller meget af metoden med den anerkendende tilgang. Det nye for medarbejderen er netop den individuelle tilgang, man kommer på arbejde inde hos borgeren, inde i dennes lejlighed. Adspurgt til det kommende neuropædagogiske initiativ, så fortæller medarbejder, at hun finder dette som en god ide og glæder sig til det fælles fundament, som de skal have omkring neuropædagogik. Medarbejder fortæller dertil også, at de dagligt drøfter pædagogik og en er, at der er en høj grad af faglighed på Spindehuset. Det er tilsynets, at Spindehuset er i gang med at udvikle deres pædagogiske referenceramme og de holder sig for øje, at denne skal matche målgruppen af borgere Pædagogiske planer Som skrevet i rubrik 3.1, har leder udarbejdet nye skabeloner til den pædagogiske handleplan og til statusplanerne samt en vejledning. De nye skabeloner skal igangsættes i 2013, hvor der vil være fokus på de pædagogiske handleplaner og handleplansmøder. Dette er en helt ny proces, idet stedliggende kommune ikke før har prioriteret dette arbejde for egne borgere i egne tilbud. Den tidligere plan min plan skal stadig anvendes, som borgerens helt eget redskab, således at de nye og kommende pædagogiske planer mere vil være personalets arbejdsværktøj. Tilsynet får udleveret en skabelon for de pædagogiske planer og skabelonen indeholder: først plads til formalia (navn, adresse, værgemål mm), dernæst er der plads til evaluering af den forgangne periodes mål. Herefter følger borgernes egne ønsker og mål for det kommende år, de pædagogiske mål og indsatsområder samt en punkt til andet eller øvrig info og koordinering. Tilsynet får også udleveret vejledningen til den pædagogiske plan, som uddybende redegør for sigtet med planen og hvordan arbejdsopgaven skal gribes an. Tilsynet får dertil også udleveret en skabelon til brug for statusbeskrivelserne og denne skabelon indeholder først: et punkt til formalia (navn, adresse, værgemål, kontaktperson mm), derefter generelle oplysninger (diagnose, historik, civilstand mm). Herefter er der punkter såsom; psykisk/socialt/intellektuelt, dagligdagsfunktioner, beskæftigelse, kost og sundhed, økonomi og post, kontakt med øvrige myndigheder og evaluering. Alle disse punkter er uddybende beskrevet, så det tydeligt angives, hvad man som medarbejdere skal beskrive. Medarbejder fortæller, at hun er blevet introduceret til de nye tiltag på området og at hun ved, at hele medarbejdergruppen er med i processen, og at tiltagene skal implementeres i Denne medarbejder finder arbejdet med de pædagogiske planer særligt spændende, og netop helhedsperspektivet ligger medarbejderen meget på sinde. Medarbejder vurderer, at min plan har den styrke, at det er borgernes stemme der bliver hørt. Umiddelbart kan det måske virke lidt uoverskueligt, hvis borgeren fx siger, at vedkommende gerne vil bo på et slot, men man 7

9 bliver hurtigt mere jordnær og får nogle gode samtaler med borgerne om, hvad der er muligt, hvorved der arbejdes med borgerens selvindsigt. Det er tilsynets, at der er rette fokus på arbejdet med de pædagogiske planer. Tilsynet har noteret sig, at planerne skal implementeres i Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medarbejder fortæller, at alle borgerne har et dagtilbud, blandt andet på TV- Glad, JAC m.fl. Alle borgere har dertil en ugentlig hjemmedag, hvor man taler om økonomi, går i banken og sørger for forskellige praktiske ting. Adspurgt om medarbejder finder, at borgerne har en god hverdag, så fortæller medarbejderen, at hendes er, at alle borgerne har en god hverdag og at de trives. Adspurgt til om der er fælles arrangementer i Spindehuset, så fortæller medarbejder, at dette ved hun endnu ikke så meget om, men hun ved, at de alle har været på en fælles Danmarkstur. Derudover er der særlige arrangementer, eksempelvis julemarkeder mm, hvilket personalet sørger for at informere borgerne om. Den ene borger fortæller, at han har et dagtilbud, som han er glad for. Han er hjemme igen hver dag kl. lidt i fire, hvor han så slapper af. En anden borger fortæller, at hun har et dagtilbud ude i Herlev, og at hun har hjemmedag om fredagen. Hun ved, at hun skal handle ind til madlavningen på sin hjemmedag, da hun også skal lave mad på denne dag. Borgeren fortæller, at hun går til Hockey. En tredje borger fortæller, at hans dagtilbud også er i Herlev, at han har hjemmedag om tirsdagen samt at vedkommende også går til Hockey. Den fjerde borger fortæller at hun har dagtilbud inde i København på TV-Glad og at hun har hjemmedag om mandagen. Borgeren fortæller også, at hun har en kæreste og har en drøm om at flytte sammen med kærsten, men hun ved, at det godt kan blive svært. Borgeren fortæller, at hun har været i motionscenter for første gang for ikke så længe siden, sammen med sine medbeboere. Borgerne fortæller generelt, at de kan få hjælp til samtaler om personlige ting eller praktiske ting, eksempelvis at lægge sengetøj på eller finde ud af, hvilke grader vasketøjet skal vaskes på. En anden god ting, som en borger gerne vil fortælle om er, at det er godt, når pædagogerne er gået hjem og man har det hele lidt for sig selv og kan hygge. Den ene pårørende fortæller, at de finder, at deres voksne barn har en god hverdag, og at den nye kontaktperson har været god til at yde omsorg og skabe en god hverdag for det voksne barn. En anden pårørende fortæller, at de endnu ikke ved, hvem der er blevet kontaktperson for deres voksne barn, men de er tryg ved situationen. En tredje pårørende fortæller, at hun aktuelt er inviteret til et møde i Spindehuset sammen med hendes voksne søn, og at hun er glad for dette initiativ. 8

10 Tilsynet vurderer, at borgerne tilbydes en god og individuel hverdag, som er tilpasset den enkelte borger Medindflydelse og kommunikation Medarbejder fortæller, at der er en fast dagsorden til hjemmedagene, hvor der er faste emner, som skal drøftes eksempelvis en post gennemgang. Har borgeren mere overordnede punkter til denne dagsorden, så tages dette med til de fælles husmøder. Der afholdes fælles beboer(hus)møder hver 14. dag om søndagen, og der er her fast dagsorden og referater. Visse punkter er visualiseret, så borgerne ikke kun kan læse, men også kan se punkterne. Medarbejder fortæller, at mange af borgerne både kan læse og skrive, så man skal finde rette balance, hvis man skal bruge visualisering. Borgerne fortæller, at de afholder beboer(hus)møder om søndagen, og at de kan sætte ting på deres dagsorden. Ordstyreren er forskellig fra gang til gang. Borgerne synes det er nogle gode møder fordi man kan få lov at bestemme. En af borgerne fortæller, at der er besluttet nogle husregler, som der er lidt delte meninger om. Det gode ved det er, at man ikke skal blande sig i andres sager, men det kan også være lidt svært med de husregler. Tilsynet vurderer, at borgerne har formel indflydelse på deres hverdag gennem Spindehusets beboer(hus)møder, ligesom der er en mere indirekte indflydelse via dialogen på borgernes hjemmedage Sprogbrug og omgangsformer Medarbejder fortæller, at der er en god og respektfuld omgangsform og sprogbrug borgerne imellem. Medarbejder fortæller også, at hun har dyb respekt for sine kollegers tilgang på dette område. Der er konstant opmærksomhed på at have en værdig og etisk korrekt tilgang overfor borgerne. Medarbejderen har aldrig oplevet et eksempel på mindre god praksis. Den ene borger fortæller, at de godt kan blive lidt uvenner en gang imellem, men at de er gode til at blive gode venner igen og sige undskyld. Personalet hjælper dem nogle gange til blive gode venner igen, hvis det kan blive svært for dem selv at sørge for dette. En anden borger fortæller, at det for det meste er godt og en tredje følger op og nikker tilkendegivende. Borgerne fortæller, at de kan hygge med at se en film og spise pandekager og/eller man kan se en fodboldkamp sammen. De pårørende udtrykker alle, at personalet er respektfulde overfor borgerne, og at der altid er en værdig og etisk omgang og sprogbrug med og om borgerne. De illustrerer dette med, at personalet altid banker pænt på og afventer et kom ind, inden de træder ind i borgernes lejligheder. Derudover ansøges der altid om samtykke fra borgerne, ifald personalet har brug for at være i lejligheden for en kort stund uden, at borgeren er tilstede. Det er tilsynets, at omgangsformen i Spindehuset er kendetegnet ved en god og værdig forholdemåde fra personalet mod borgerne. Det er dertil og også tilsynets, at Spindehusets borgere får den støtte som de søger eller har brug for, hvis de har behov for guidning i sociale situationer. 9

11 3.4.4 Sundhed, kost og motion Medarbejder fortæller, at der er stor opmærksomhed på sundhed, kost og motion i Spindehuset. Alle borgere er med ude at handle ind og hjælper til med at lave maden en gang om ugen. Spindehuset italesætter den sunde kost som en nærende kost, idet borgerne er blevet lidt trætte af ordet sund kost. Medarbejder fortæller, at borgerne har en generel god sundhedstilstand, dog har to borgere udfordringer på dette område. Der foregår derfor aktuelt en udredning af disse borgere. Medarbejder fortæller, at de arbejder med kosten på en meget respektfuld og anerkendende måde. Borgerne er gode til at overholde, hvis noget mad er reserveret til et bestemt måltid (dette mærkes i køleskabet). Det er tilsynets, at der er rette fokus på en sund og nærende kost. Dertil har tilsynet også noteret sig (se venligst rubrik 3.2), at det overvejes om man kunne få sig et motionsrum i kælderen. 3.5 Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Leder oplyser, at der er medicinprocedure og retningslinjer på Spindehuset. De tre ansatte har et kortere medicinkursus og en ny medarbejder har et kursus fra hendes tidligere job. Medarbejder fortæller, at de ikke har noget med medicinen at gøre, da den alene opbevares i borgernes lejligheder og alle borgerne er selvadministrerende i forhold til deres medicin. Medarbejder oplyser, at hun har medicinkursus. Tilsynet vurderer, at der er fokus på korrekt medicinprocedure og har noteret sig, at alle medarbejdere har medicinkursus, og at borgerne er selvadministrerende på dette område Magtanvendelse og konflikthåndtering Ved sidste tilsyn blev det bemærket, at der var igangsat en proces i samarbejde med kommunens jurist om at få udarbejdet retningslinjer for håndteringen af magtanvendelser. Under rubrik 3.1 er det oplyst, at der har været en jurist med til et personalemøde, hvor de sammen har gennemgået magtanvendelsesområdet. Leder oplyser dertil, at de har arbejdet en del med dette, da der kan være konflikter på tilbuddet. Der er derfor en procedure for, hvordan personalet skal håndtere disse situationer. Der reflekteres derfor også løbende over dette emne til personalemøderne og leder vurderer, at medarbejderne har de kompetencer, som de skal have for at håndtere disse situationer. Leder fortæller også, at der aktuelt er en udfordring med en borger som har en voldelig kæreste. Denne kæreste må ikke komme på besøg i 10

12 Spindehuset jf. en husregel. Borgeren er tilfreds med denne ordning. Leder fortæller, at kommunens jurist har været inde over denne løsning. Medarbejder fortæller, at hun har haft god nytte af juristens gennemgang af magtanvendelsesreglerne, og at gennemgangen har skabt gode refleksioner. Adspurgt til om de i tilbuddet reflekterer over gråzonerne ved deres personalemøder, fortæller medarbejderen, at hun endnu ikke har oplevet at de har gjort dette, men måske er dette gjort tidligere, før vedkommendes ansættelse. Det er tilsynets, at Spindehuset kender til regler og procedure på magtanvendelsesområdet. Tilsynet bemærker, at Spindehuset har visse udfordringer på dette område, og at der derfor er et ledelsesmæssigt fokus på området. Samtidig er det leders er, at medarbejderne har de kompetencer som er nødvendige for at kunne håndtere korrekt praksis. 3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Leder fortæller, at hendes visioner for Spindehuset er, at der skal laves et opgangsnetværk i sammenhæng med tilbuddet. Derfor er visionen, at når man bor i Spindehuset, så får man en intensiv indsats, så borgerne bliver trænet til at kunne flytte i et kommende opgangsfællesskab, og dernæst måske helt egen bolig. Leder mener, at denne vision ikke er fremmed for Spindehuset, idet man hele tiden har haft borgere, som er kommet til og flyttet igen, ud i egen bolig. Leder fortæller om en analyse, der har vist, at de mangler botræningspladser på Vestegnen. Virksomhedsplanen skal revideres på sigt, og der er driftsaftale med LEV. Leder vil på sigt tage en dialog med LEV, idet en etværelses lejlighed i Spindehuset koster kr , og dette vurderes til at være højt sat for størrelse og niveau. Leder fortæller dertil, at de får flere og flere borgere som er yngre og flytter hjemmefra for første gang. Dertil kommer der også flere og flere borgere med anden etnisk baggrund, som giver nogle andre udfordringer, som man også skal forholde sig til. Ishøj Kommune er derfor ved at se på, hvordan de skal tackle denne udfordring og man overvejer eksempelvis at inddrage VISO. Det er tilsynets, at der fokus og visioner for de overordnede rammer. Tilsynet har noteret sig, at leder vil kontakte LEV angående den høje husleje for borgerne Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Leder fortæller, at der er kommet to nye medarbejdere til Spindehuset, da en (nu tidligere) medarbejder skulle på efterløn og en anden fik andet arbejde. Den ene nye medarbejder er kommet fra et andet tilbud i denne kommune og dette har været med stor succes. Sygefraværet er lavt (aktuelt 5,6 %). Tilsynet vurderer, at personalesituationen er stabil. 11

13 3.6.3 Internt samarbejde og kommunikation Leder fortæller, at hendes oplevelse er, at det interne samarbejde er velfungerende både medarbejdere imellem og mellem leder og medarbejdere. Der afholdes personalemøder en gang om ugen, idet disse medarbejdere har meget alene arbejde, og det derfor giver god mening med et ugentligt møde. Derudover er der også de fælles temamøder med Løkkekrogen hver 3. måned med forskellige temaer. Der har tidligere været et ønske om mere struktur til personalemøderne og dette er nu efterkommet, således at der er fast dagsorden og emner, hvor man skal være velforberedt. Adspurgt til, hvad leder gør for, at det gode samarbejde og arbejde fortsætter, så fortæller leder, at hun kommer i huset et par gange om ugen, og at hun respektere deres arbejde og det som de gør. Leder har også en vision om at Spindehuset skal brande sig selv meget mere med den personcentrerede metode, idet eksempelvis VISO fortæller, at de kun kender til Spindehuset, som arbejder med denne tilgang. Adspurgt til, hvordan det er at være ny i Spindehuset, fortæller den ene medarbejder, at hun nok har haft den fordel, at hun tidligere været ansat i Løkkekrogen (et andet samarbejdende tilbud), og at hun har følt sig godt taget imod. Medarbejderen fortæller, at hun har haft to følvagter, og der er blevet gennemgået en introduktionsliste. Den anden medarbejder nikker genkendende til overstående, idet hun også har følt sig velkommen og medarbejderen fortæller, at der var følvagter og borgerne var informeret om hendes ankomst. Begge medarbejdere fortæller, at der er et godt velfungerende samarbejde i Spindehuset. Samarbejdet er kendetegnet ved åbenhed, og ved at man gerne må stille alle de spørgsmål, som man har brug. Medarbejderne fortæller dertil, at de som relative nye er glade for, at de to andre kolleger er mere erfarne og kender til ting, traditioner mm. Medarbejderne fortæller, at de altid bliver inddraget i de forskellige beslutninger, og at de er i gang med at finde deres fælles fodslag. Adspurgt til om de får de informationer som de har brug for, så fortæller medarbejderne, at dette gør de bestemt. Medarbejderne fortæller desuden, at personalemøderne fungerer godt, og at det er nemt at få tingene til ske. Den lille personalegruppe er velfungerende og medarbejderne ser det som en styrke, at den ikke er større end den er. Det oplyses tillige, at der ingen koordinator er på Spindehuset, de ansatte har fordelt opgaverne imellem sig. Medarbejderne er på arbejde fra kl i hverdagene, kl lørdag og kl om søndagen. Tilsynet vurderer, at der et godt og velfungerende internt samarbejde Kompetenceudvikling Leder fortæller, at der er afholdt MUS og der skal igangsættes et nyt supervisionsforløb, når den rette supervisor er fundet. Derudover har der nyligt været afholdt en temadag omkring misbrug med Henrik Rindom, som gav fin mening, idet der er borgere med et madmisbrug. Se øvrigt rubrik 3.1 og afsnittet omkring pædagogik for mere info omkring kurser og temadage. 12

14 Adspurgt til om der er god sammenhæng mellem borgerens behov og medarbejdernes kompetencer, så vurderer leder, at der er et fint match. Medarbejder fortæller, at hun har været på temadage omkring demens, misbrug, pædagogiske planer m.fl. og finder at kommunen giver gode muligheder for kompetenceudvikling. Adspurgt til om der er steder, hvor vedkommende gerne så sig selv kompetenceudviklet, så fortæller medarbejder, at vedkommende har ønsket mere viden omkring neuropædagogik. Her nævnes igen det 12-dages kursus i neuropædagogik, som 2 medarbejdere (en erfaren og en ny medarbejder) skal på i foråret og ditto i efteråret Det er tilsynets, at der er et godt fokus på kompetenceudvikling. Tilsynet bemærker det gode initiativ omkring neuropædagogikken, hvor 2 medarbejdere (en erfaren og en ny medarbejder) skal på i foråret og ditto i efteråret 2013, hvilket vil skabe gode betingelser for et fælles neuropædagogiske fundament Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Leder fortæller, at APV en blev evalueret august 2012 og den omhandlede flere emner, som ikke mere er relevante, idet de var tilknyttet en tidligere leder. Andre emner er der sat flueben ud for. Leder oplyser dertil, der er afholdt brandøvelse sammen med Løkkekrogen, som leder også er leder for. Medarbejder fortæller, at arbejdsmiljøet er godt og der er ingen trusler eller vold. Medarbejder er informeret om, at den ene borger kan blive vred og truende i sin adfærd, men har endnu ikke oplevet det. Skulle det ske, så ved medarbejder, hvordan hun skal håndtere situationen og aftalen her er, at de som medarbejdere skal trække sig tilbage til kontornet. Medarbejder fortæller, at der er udarbejdet en brand og evakueringsplan for Spindehuset og den nylige brandøvelse var god og meget virkelig. Medarbejder anbefaler Roskilde Brandvæsen. Medarbejder fortæller, at de tjekker røgalarmen en gang imellem, og at borgerne har skrevet under på, at personalet må tjekke dette i deres lejligheder. Tilsynet vurderer, at der er rette fokus på arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Eksternt samarbejde Leder fortæller, at det eksterne samarbejde generelt er velfungerende. Det samme er gældende for samarbejdet med de pårørende. Når det gælder samarbejdet med de pårørende, så udsendes der nyhedsbreve, når det findes relevant. Medarbejder fortæller at der er et godt samarbejde med borgernes dagtilbud og der er et godt samarbejde med de pårørende. Medarbejderen, der jo er forholdsvis ny, er i gang med at skabe gode relationer og samarbejdsflader med de pårørende. Alle de pårørende fortæller, at de gennem årene har haft et godt samarbejde med personalet i Spindehuset. De er glade for og har et godt indtryk af de nye medarbejdere. To pårørende til den samme borger, er endnu ikke rigtigt blevet introduceret til den nye kontaktperson. 13

15 Et nyt initiativ er at den nye leder skriver nyhedsbreve ud, som informerer de pårørende om visioner og tiltag. De pårørende giver stor anerkendelse til dette initiativ og ønsker, at dette forsættes. En pårørende fortæller, at de savner fælles arrangementer, såsom en julefest/hyggedag eller anden fast tradition. De pårørende fortæller også, at der ikke kan afholdes større arrangementer i Spindehuset eksempelvis fødselsdage. Det er tilsynets, at der er godt og velfungerende eksternt samarbejde og en meget engageret pårørendekreds. 3.7 Øvrige udfordringer Spindehuset oplyser ingen øvrige udfordringer. Tilsynet har ingen bemærkninger. 14

16 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Ishøj Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 15

17 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere/brugere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Ishøj Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 16

18 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 17

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Josephinehøj Anmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren Søndersø Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne Tilsynsrapport Lejre Kommune Bofællesskaberne Anmeldt tilsyn Februar 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscenteret Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet...

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Randers Krisecenter Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Blindenetværket, afdeling M

Blindenetværket, afdeling M INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Blindenetværket, afdeling M Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING... 2 1.1.1 Overordnet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK.

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus Uanmeldt tilsyn Dronninghus Maj 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...2 3 METODE...3 4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE...3 5 OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET...3

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Støttecentret Cirklen. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Støttecentret Cirklen. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Støttecentret Cirklen Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Kirsten Marie Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Vinkelvejscentret Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Bo- og Servicecenter Ringsted

Bo- og Servicecenter Ringsted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bo- og Servicecenter Ringsted Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. Hvidovre Kommune

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. Hvidovre Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Hvidborg Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Ældre og Sundhed Sandby Ældrecenter Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Værkstedet Nymarksvej Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere