INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION"

Transkript

1 INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1

2 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2

3 Hvem er KOMBIT som kunde? 100 % ejet af KL og dermed af kommunerne. Det løse : Bor på Islands Brygge Ca. 80 medarbejdere med it-mæssig eller samfundsvidenskabelig baggrund. Ca. to år gammel organisation. Opgaver: Bestille og indkøbe it-løsninger på vegne af kommunerne. Samle kommunerne mhp. ligeværdig dialog med leverandører ang. pris og kvalitet. Finansiel og praktisk løftestang for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og KL. 3

4 Hvem er KOMBIT s kunder? Først og fremmest kommunerne men også tæt samarbejde med ministerier, styrelser og regioner Og it-leverandører NemRefusion og sammenhængen mellem tilgrænsende systemer: NemRefusion, Virk.dk, Dagpengesystemet (og DIMS), VAS, Opera og Workbase Driftskoordinationsgruppe med KOMBIT, KMD, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Pensionsstyrelsen og Medialogic, samt KL under etablering. Overordnet samarbejde om fejlhåndtering, support, releases m.v. Varsling af lønsystemleverandører ved snitfladeændringer m.v.: Løbende information via NemRefusion Support og nemrefusion.dk Ad hoc informationsmøder 4

5 Hvorfor digital indberetning En analyse fra 2002 viste bl.a., at De mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. De mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte. Der indberettes årligt ca. 1,7 mio. blanketter, og der udbetales syge- og barseldagpenge for ca. 24 mia. kr. årligt. Der er derfor stort potentiale for effektiviseringer og administrative besparelser. 5

6 Besparelser Virksomheder skal opnå følgende besparelser/lettelser: Spare tid på indberetningen Hjælp til valg af rette blanket Færre (ingen) portoudgifter Ingen underskrift fra den fraværende Kommuner skal opnå følgende besparelser/lettelser: Manuel indtastning af blanketterne bortfalder Bedre datakvalitet Reduceret kontakt med arbejdsgivere Hurtigere sagsbehandling Færre portoudgifter 6

7 Hvad er NemRefusion NemRefusion er afløseren for den gamle løsning fra 2006 på virk.dk NemRefusion er ejet af alle kommuner via KOMBIT A/S og det er også kommunerne, der finansierer løsningen. KOMBIT A/S har ansvaret for at udvikle og drive løsningen for kommunerne i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen. 7

8 NemRefusion og lovgivning Det fremgår af Lov nr. 283 af 15/04/2009 hvad NemRefusion skal kunne og hvem der skal bruge løsningen. 1 - Arbejdsgivere kan anmelde sygefravær, afgive oplysninger om afholdt sygefraværssamtale samt anmode om refusion af sygedagpenge eller dagpenge efter barselloven via SDPI-løsningen. 1, stk. 4 - Tidspunktet for anmeldelsen af sygefraværet, afgivelse af oplysningerne om afholdt sygefraværssamtale eller anmodningen om sygedagpenge eller dagpenge efter barselloven, er det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren, har signeret indberetningen i SDPI-løsningen. NemRefusion bliver obligatorisk den 1. september BEK nr. 117 af 18/02/2011. Fra 1. september vil det ikke længere være lovligt at indberette på en papirblanket. 8

9 Udviklingen af NemRefusion Startede allerede i 2006 efter lanceringen af den første løsning. KOMBIT overtog projektledelsen i Begrænset udbud som KMD vandt. Udviklingen løb over perioden juni 2009 til august Kommunal følgegruppe til råd og vejledning på modtagersiden. Følgegruppe bestående af store og mellemstore virksomheder, fx IKEA, til at rådgive på brugersiden. Ændringsønsker til den første løsning inddraget. 9

10 Teknikken bag NemRefusion NemRefusion er baseret på serviceorienteret arkitektur (SOA) anvender åbne, standardiserede OIOXML-snitflader anvender den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring i regi af Virk.dk integrerer bl.a. til eindkomst, Dokumentboks og NemSMS. 10

11 Hvordan får man adgang til NemRefusion? NemRefusion har to indgange, som man frit kan vælge mellem. Webdialogen via Målgruppen er de mindre virksomheder. System-til-system Målgruppen er bl.a. store virksomheder og lønbureauer, der administrerer refusion for mindre virksomheder. NemRefusion kan det samme, uanset hvilken indgang man benytter. 11

12 12

13 Konverterede sager Indberetningen er blevet overført til NemRefusion fra en tidligere indberetning, der enten er indberettet via en papirblanket eller den gamle indberetningsløsning på Virk.dk. Der kan ikke rettes i konverterede indberetninger, men man kan bruge dem som udgangspunkt for nye anmodninger. Konverterede sager opdateres ikke med nye refusionsdatoer.

14 Hvad er nyt? Det er stort set umuligt at vælge den forkerte blanket. Går fra blanketnumre til en handlingsorienteret tilgang. Indberetningerne for et fravær hænger sammen. Data gemmes i hvert trin (faneblad) Kopiere indberetninger og genbruge disse. Oprette skabeloner. Starte en indberetning op og gemme som kladde. Brugeren kan rette i en anmeldelse. Status for indberetningen kan følges, fx om den behandles i kommunen. 14

15 Status på fravær Kladde Indberetningen er endnu ikke signeret. Indberetningen kan genoptages på et givent tidspunkt, og vil efter signering blive afhentet af kommunen. Signeret Indberetningen er signeret af virksomheden og ligger klar til afhentning af kommunen. Virksomheden skal ikke foretage sig yderligere ved denne indberetning, men blot afvente kommunens behandling. Behandles Indberetningen er under behandling hos kommunen. Sagsbehandlet Indberetningen er blevet behandlet hos kommunen. Hvis det drejer sig om en refusionsanmodning vil virksomheden enten modtage en udbetalingsspecifikation eller et afslag. Annulleret Indberetningen er annulleret af enten kommunen eller virksomheden.

16 Hvad er nyt? Kvitteringer for tidligere indberetninger kan findes frem og udskrives. Udbetalingsspecifikation for den enkelte indberetning sendes fra kommunen til NemRefusion. Servicebeskeder om fx gentagen refusion og andre tidsfrister. Muligt at indberette for personer bosat i udlandet. Muligt at raskmelde uden at man søger refusion. Forudfyldt P-nummer og SE-nummer. Forbedrede søgemuligheder, herunder se kollegaers indberetninger. Ikke muligt at benytte løsningen uden at logge på med digital signatur. Fuldautomatisk overførsel af data (system-til-system). 16

17 Hvor er vi nu? Løsningen har været i drift siden 23. august. Niveauet for indberetninger er nu på højde med den gamle løsning. Siden august er der oprettet over en ½ mio. indberetninger Hertil kommer næsten anmodninger, som er fra konverterede sager. Over arbejdsgivere bruger løsningen. Der er ca signerede indberetninger hver dag. Først på måneden er det daglige antal omkring Der indberettes også i weekender. 17

18 Uhensigtsmæssigheder Månedsreglen ved gentagen refusion Som loven er i dag, kan der kun søges om refusion med 1 måneds mellemrum. Loven forventes ophævet 1. juli Problemer med fra-dato ved ansøgning om refusion Hvis man søger refusion på en konverteret sag, foreslås der en fra-dato, som kan virke misvisende. Optimering af login-hastighed hvis man har mange fuldmagter, kan det tage lidt længere til at logge ind. Forventes løst i foråret

19 Hvor er vi på vej hen? Lanceringen den 23. august er 1. version af NemRefusion. Der kommer løbende forbedringer af løsningen, fx samspillet med de kommunale systemer. Der er fortsat tilknyttet to brugergrupper én på brugersiden og én på kommunesiden. 19

20 Ændringer der er på vej Papirversionen af udbetalingsspecifikationerne afskaffes når NemRefusion bliver obligatorisk. Forbedret brugerrettighedsstyring medio Arbejdsgiverperioden udvides fra 21 til 30 dage i januar Søgnehelligdagsordningen afskaffes i juli Beskæftigelseskravet for at kunne få sygedagpenge udvides fra 13 uger til 26 uger i juli Barselområdet flyttes fra kommunen til Udbetaling Danmark. 20

21 Ændringer der måske er på vej Afskaffelse af indberetning af sygefraværssamtalen Sygeligt forløbende graviditet skal anmeldes som sygdom og ikke barsel Forenkling af Lønoplysninger Anmeldelsen Harmonisering af anmeldelsesregler 21

22 Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? NemRefusion betyder ændring af jeres nuværende praksis. I skal overveje hvilken indgang I vil benytte Kun via dialog på Kun via system-til-system? En blanding af de to? Uanset hvad, bør I gennemgå jeres arbejdsgange, for at få det bedste ud af NemRefusion. 22

23 Anvend mulighederne! Kopiér indberetninger Hvis man har ansatte med 56-aftaler (kronisk syge) eller ansatte i fleksjob kan man kopiere en tidligere anmeldelse i stedet for at starte forfra med en ny. Opret skabeloner Hvis man har grupper med fx samme arbejdsforhold, kan man oprette skabeloner. Skabelonerne er ikke personlige.

24 Få den refusion du har ret til Få oparbejdet en god arbejdsgang internt i kommunen, som sikrer, at I får anmeldt et fravær til tiden. Hvis I først har anmeldt et fravær i NemRefusion, hjælper vi med at holde styr på frister. Tilmeld jer Meddelelser så sender vi en besked, når Det er tid til at søge refusion Fristen for at søge refusion er ved at udløbe I kan altid søge refusion hvis: I stopper med at udbetale løn Fraværet er ophørt 24

25 Mere information På findes der: Kom let i gang en introduktion til NemRefusion Brugervejledning E-learning videovejledninger Aktuelt fra supporten status på bl.a. uhensigtsmæssighederne Tilmelding til informationsmail Ændringsønsker sendes til

26 Login via virk.dk/nemrefusion

27 Overbliksbilledet

28 Et fravær

29 Genvejs ikoner Ny refusionsanmodning: Giver mulighed for at indberette en ny anmodning for den fraværende medarbejder. Ny sygefraværssamtale: Giver mulighed for at indberette en sygefraværssamtale for den fraværende medarbejder. Ny raskmelding: Giver mulighed for at meddele kommunen, at den fraværende medarbejder er blevet rask.

30 Man skal tilmelde sig de typer af meddelelser, man vil abonnere på. Dette gøres af virkadministratoren i Administrations modulet. Meddelelser

31 Meddelelser

32 Udbetalinger

33 Søgning I NemRefusion er der udvalgt seks prædefinerede søgninger, der giver let adgang til ofte anvendte søgninger samt en brugerdefineret genvej "Min genvej".

34 Avanceret søgning I NemRefusion er der udvalgt seks prædefinerede søgninger, der giver let adgang til ofte anvendte søgninger samt en brugerdefineret genvej "Min genvej".

35 Oprettelse af fravær

36 Oprettelse af fravær

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Orientering om Virksomhedsservice

Orientering om Virksomhedsservice NemRefusion Informationsmøder oktober 2009 Århus d. 5.10 og København d. 7.10 Orientering om Virksomhedsservice Grænsefladen til løn-, fraværs- og personalesystemer samt til a-kasse systemer Dagsorden

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere