Den service orienteret arkitektur (SOA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den service orienteret arkitektur (SOA)"

Transkript

1 Den service orienteret arkitektur (SOA) SOA s betydning for enterprise-arkitekturen i ATP Helen Lunau IT-arkitekt

2 Kort om ATP Ud over den obligatoriske pensionsforsikring tager ATP sig af en række andre opgaver som berører store dele af det danske samfundsliv. Det drejer sig om: - Den Særlige Pensionsopsparing Lønmodtagernes Garantifond Arbejdsgivernes Elevrefusion Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring FerieKonto - ATP's fondsafdeling styrer Danmarks største institutionelle portefølje på over 300 mia. kr. - Vi står for udvikling og drift af egne it-systemer og itmæssigt er vi i det hele taget langt fremme. Vi arbejder hen imod den papirløse arbejdsplads og har i samarbejde med flere pensionskasser og - selskaber samt ministerier sat i værk. - Der er i alt 750 medarbejdere ansat i ATP. 2

3 IT-forandring batch Fra mainframe egenudvikling en applikation pr. ordning Til transaktionsorienteret decentral platform størst mulig brug af standard-ramme systemer et system, der skal kunne rumme alle ordninger 3

4 1. skridt IT-mæssigt: Tænke SOA og projektkonkurrence Anvender Udbyder Applikations arkitektur Komponent arkitektur Service arkitektur præsentation forretningsservices forretningsproces komponenter 4

5 1. skridt forretningsmæssigt: Organisationsændring Service orienteret organisation Fra ordningsorienterede afdelinger, fx - ATP - LG - SP - AES og AER Til procesorienterede afdelinger, som - Kundeservice - Kunder og produkter 5

6 Strategi fokus Forretningskoncepter Enterprise Arkitektur i ATP Forretnings -strategi IT-strategi Enterprise fokus Forretningsmæssige muligheder og trends Enterprise Arkitektur (EA) Principper Framework Arkitekturmodeller (konceptuelle) Teknologi arkitektur Løsningsportefølje IT legoklodser sikrer, at funktionelle og tekniske løsninger understøtter ATP s forretning dvs. sikrer ATP strategisk fri vilje. Teknologiske muligheder og trends Transition plan Projekt- og løsningsfokus Produktionsfokus Løsninger Teknisk Infrastruktur 28. februar 2006 atp

7 Enterprise Arkitektur i ATP ATP Strategi statements som udgangspunkt for EA-principper Verdens bedste pensionskoncern 2010 Lave enhedsomkostninger en konkurrence parameter Ekspert i fra paragraf til effektiv administrativ løsning Forretningsmæssige ydelser bygges af IT-legoklodser Stærk sammenhæng mellem forretning og IT Enkel og kompetent kundebetjening IT-kerneaktiviteter in-house Strategisk fri vilje 7

8 Enterprise Arkitektur i ATP Formålet med Enterprise Arkitektur i ATP er at sikre forretningen den strategiske frie vilje Med forretningens ord vil vi potentielt være klar til at kunne gribe en strategisk mulighed 8

9 Enterprise Arkitektur består af 2 væsentlige dele Enterprise Arkitektur principper - De 10 bud Enterprise Arkitektur framework - med tilhørende EA modeller, f.eks. Domænelandskab, Begrebsmodeller og Forretningsprocesser og vi er ved at etablere processer, der skal understøtte anvendelsen af framework og principper 9

10 Enterprise Arkitektur principper De 10 bud - Hvorfor? - Enterprise Arkitektur principperne er pejlemærker, der skal sikre, at IT-relaterede beslutninger understøtter forretningens ønsker på lang sigt. Hvis ikke -> Følg eller forklar 10

11 ATP s 10 EA principper 1. Én koncern funktionalitet udvikles én gang ATP vil udvikle funktionalitet én gang og bruge den mange gange. Funktionalitet skal således anvendes på tværs af ydelser, ordninger og støttefunktioner i form af løsninger. 2. Optimering af processer ATP vil forenkle, IT-understøtte og automatisere processer - ikke bare kerneprocesser, men også støtte-, udviklings- og ITdriftsprocesser. 3. Portefølje fokus Løsninger, systemer og infrastruktur betragtes som enhver anden investeringsportefølje, der skal vurderes og plejes. 4. Processernes strategiske betydning betinger implementering Processer opdeles i tre kategorier: stor, medium og lille strategisk betydning. For alle kategorier gælder arkitekturretningslinjer og -anbefalinger for implementeringen og jo større strategisk betydning, des strengere er disse. 5. Formalisering af information Oprettelse og vedligeholdelse af forretningsmæssige begreber og deres relationer til hinanden sker kun ét sted nemlig i Informationsmodellen. 6. Sikkerhed ATP beskytter information og funktionalitet, så ingen hverken internt eller eksternt kan få adgang, som de ikke er berettiget til. Endvidere må information ikke kunne kompromitteres hverken tilsigtet eller utilsigtet. 7. Løs kobling ATP ønsker IT-løsninger bygget efter princippet om løs kobling. Det betyder, at afhængigheder mellem ellers integrerede dele af en IT-løsning, skal fjernes mest muligt. 8. Robusthed IT-løsninger - og dermed bagvedliggende systemer og infrastruktur - skal være robuste og stabile. 9. Skalerbarhed De enkelte elementer, som indgår i ATP s løsninger og infrastruktur, skal være skalerbare, således at kapaciteten kan op- og nedjusteres i takt med forandrede forretningsmæssige som tekniske behov. 10. Arkitektur- og Metodefokus Der skal i ATP arbejdes metodisk efter de retningslinjer, der udstikkes bl.a. i Enterprise Arkitekturen, Kvalitetssikring, Governance, Udviklingsmodellen og Design principperne. Dette gælder både internt og i samarbejde med eksterne leverandører. ATP Februar 2006

12 ATP s 10 EA principper når man ikke kan følge, men må forklare 1. Én koncern funktionalitet udvikles én gang ATP vil udvikle funktionalitet én gang og bruge den mange gange. Funktionalitet skal således anvendes på tværs af ydelser, ordninger og støttefunktioner i form af løsninger. 2. Optimering af processer ATP vil forenkle, IT-understøtte og automatisere processer - ikke bare kerneprocesser, men også støtte-, udviklings- og ITdriftsprocesser. 3. Portefølje fokus Løsninger, systemer og infrastruktur betragtes som enhver anden investeringsportefølje, der skal vurderes og plejes. Beskrivelse af afvigelse og umiddelbare konsekvenser 4. Processernes strategiske betydning betinger implementering Processer opdeles i tre kategorier: stor, medium og lille strategisk betydning. For alle kategorier gælder arkitekturretningslinjer og -anbefalinger Forklaring for implementeringen af hvorfor og jo afvigelsen større strategisk betydning, er nødvendig? des strengere er disse. 5. Formalisering af information Oprettelse og vedligeholdelse Hvad af forretningsmæssige vil man gøre begreber på kort og deres og lang relationer sigt? til hinanden sker kun ét sted nemlig i Informationsmodellen. - for at rette sig ind efter EA principperne. 6. Sikkerhed ATP beskytter information Hvad og funktionalitet, koster såafvigelsen ingen hverken på internt kort eller og eksternt lang kan sigt? få adgang, som de ikke er berettiget til. Endvidere må information ikke kunne kompromitteres hverken tilsigtet eller utilsigtet. - målt i såvel penge som i potentielle forretnings- 7. Løs kobling muligheder vundet/tabt (jf. den strategiske frie vilje). ATP ønsker IT-løsninger bygget efter princippet om løs kobling. Det betyder, at afhængigheder mellem ellers integrerede dele af en IT-løsning, skal fjernes mest muligt. Er der anden relevant information? 8. Robusthed IT-løsninger - og dermed bagvedliggende systemer og infrastruktur - skal være robuste og stabile. 9. Skalerbarhed De enkelte elementer, som indgår i ATP s løsninger og infrastruktur, skal være skalerbare, således at kapaciteten kan op- og nedjusteres i takt med forandrede forretningsmæssige som tekniske behov. 10. Arkitektur- og Metodefokus Der skal i ATP arbejdes metodisk efter de retningslinjer, der udstikkes bl.a. i Enterprise Arkitekturen, Kvalitetssikring, Governance, Udviklingsmodellen og Design principperne. Dette gælder både internt og i samarbejde med eksterne leverandører. ATP Februar 2006

13 ATP s 10 EA principper i forhold til SAP GUI løsningen 1. Én koncern funktionalitet udvikles én gang ATP vil udvikle funktionalitet én gang og bruge den mange gange. Funktionalitet skal således anvendes på tværs af ydelser, ordninger og støttefunktioner i form af løsninger. 2. Optimering af processer ATP vil forenkle, IT-understøtte og automatisere processer - ikke bare kerneprocesser, men også støtte-, udviklings- og ITdriftsprocesser. 3. Portefølje fokus Løsninger, systemer og infrastruktur betragtes som enhver anden investeringsportefølje, der skal vurderes og plejes. I sagens natur vil der være Én koncern to systemer og dermed to brugergrænseflader; Portal og SAP GUI, som begge vil blive eksponeret for mange brugere. Procesmæssigt vil der ligeledes være to processer en SOA proces og en SAP proces. 4. Processernes strategiske betydning betinger implementering Processer opdeles i tre kategorier: stor, medium og lille strategisk betydning. For alle kategorier gælder arkitekturretningslinjer og -anbefalinger for implementeringen og jo større strategisk betydning, des strengere er disse. 5. Formalisering af information Oprettelse og vedligeholdelse Frihedsgraden af forretningsmæssige til at begreber sammensætte og deres relationer andre til hinanden processer sker kun ét sted til nemlig i Informationsmodellen. koncernkunder formindskes. 6. Sikkerhed ATP beskytter information og funktionalitet, så ingen hverken internt eller eksternt kan få adgang, som de ikke er berettiget til. Endvidere må information ikke kunne kompromitteres hverken tilsigtet eller utilsigtet. 7. Løs kobling ATP ønsker IT-løsninger bygget efter princippet om løs kobling. Det betyder, at afhængigheder mellem ellers integrerede dele af en IT-løsning, skal fjernes mest muligt. 8. Robusthed IT-løsninger - og dermed bagvedliggende systemer og infrastruktur - skal være robuste og stabile. 9. Skalerbarhed De enkelte elementer, som indgår i ATP s løsninger og infrastruktur, skal være skalerbare, således at kapaciteten kan op- og nedjusteres i takt med forandrede forretningsmæssige som tekniske behov. 10. Arkitektur- og Metodefokus Der skal i ATP arbejdes metodisk efter de retningslinjer, der udstikkes bl.a. i Enterprise Arkitekturen, Kvalitetssikring, Governance, Udviklingsmodellen og Design principperne. Dette gælder både internt og i samarbejde med eksterne leverandører. ATP Februar 2006

14 Arkitektur i praksis? Det er vigtigt at etablere en fælles opfattelse af arkitektur! Hvad er tilgængelighed? Hvad er sikkerhed? Er løsningen skalerbar? Understøtter genbrug af allerede fastlagte rammer.

15 Enterprise Arkitektur framework REOLEN - Sikrer at dokumentation ligger samme sted - Sikrer at dokumentation har samme form & struktur - Man skal aldrig starte fra scratch mere - Kan vise sammenhænge mellem dokumentationselementer - Hænger procesmæssigt sammen med - udviklingsprocessen - kvalitetssikring - og på sigt governance, projektporteføljestyring, 15

16 ATP s Enterprise Arkitektur framework Strategi Interessent Proces Information Løsning Teknologi Konceptuelt niveau EA principper Forretningsstrategi (Ydelses- og og produktstrategi) IT-strategi Love og paragraffer Interessentmodel Ydelseskatalog Forretningsprocesser Ydelsespakker Generelle nonfunktionelle krav Begrebsmodel Domænelandskab Løsningsportefølje Domænelandskab Forretningsteknologimønstre Logisk niveau Designprincipper System integrations politik (SIP) ATP s organisations diagram Rollemodel Forretningsworkflow Løsningsflow Informationsmodeller Logiske datamodeller Datawarehouse modeller (ETL (ETL specifikationer, EDW EDW model, Datamart model, Explor. warehouse model) Systemportefølje Specifikke nonfunktionelle krav Use cases Servicekatalog Teknologimønstre Roadmaps Operationelt niveau Operationaliserede designprincipper Sikkerhedsmodel IT-workflow Instrukser Kørselsspecifikation Fysiske datamodeller Designmodeller (Komponentmodeller, Portlet specifikationer, Portal Portal specifikationer, Dokument specifikationer) Test (af blivende art) Brugervejledninger Hjælpetekster Teknisk Infrastruktur modeller Product mappings Implementeringsniveau?? Sikkerhedsprofiler Kørselsplan Driftsdokumentation Database tabeller Kildetekst Tekniske Implementerings modeller 20. juni 2006 atp

17 atp= domænelandskab Processtyring workflow & kørsler - initiering, ændring, afvikling Portal infrastruktur teknisk portal, løsninger Data Warehouse Integrationsplatform ledelsesinformation, aggregerede domænedata og eksterne data, analyse-miljø Kerneforretningen Interessenter bredt Sikring, forsikring og pension kunde, virksomhedsaftale, opkrævn.grundlag, produkt, udbet.aftaler, unit link motor Interessenter kunder, virksomheder, medarb, myndigheder, samarbejdspartnere, indbyrdes relationer, adresser, globale data (valuta, land m.v.) Ind-/Udbetaling Kundebogholderi indberetning, ind-/udbetaling, opkrævning, restant, krav/ gebyrer, posteringsart, detailbogføringspost (fra kernen) CRM kundeadfærd, segmentering, kampagne, henvendelsesregistrering Fonds porteføljeadministration (investeringsbeslutninger, afvikling, risiko administration, performance management) system integration policy (SIP), BaseLine definitioner/ opsætninger, integration Støtteprocesser Økonomistyring sumposter (fra kernen), bogføring, controlling, budgettering, projektøkonomi, omkostningsstyr., anlægsstyr., konsolidering, cash management Lager og indkøb indkøb, rekvisition, leverandør, lagerstyring, varemodtagelse, kontraktadministration, fakturahåndtering HR kompetenceudvikling, organisationsstyring, personaleadm., personaleudvikling, rekruttering, lønadministration, tidsadministration Ressourcestyring projektstyring, porteføljestyring, ressourcestyring Kommunikation bredt Call center håndtering af telefonopkald Workflow sagsstyring, sagslagring, aktiviteter Dokumenthåndtering skabeloner, brevgenerering, lagring, ind- og udgående dokumenter, print Dataleverancer registrering af dataleverancer og deres status Sikkerhed autentifikation, konfidentialitet, uafviselighed, autorisation Ekstern kommunikation modtagelse fra/forsendelse til banker, myndigheder, pensionsudbydere m.fl., simpel validering, transformation = infrastruktur domæner = funktionelle domæner 2. maj 2006 atp

18 Omverden SOA s betydning for Enterprise arkitekturen i ATP Overordnet begrebsmodel Øvrige interessenter Virksomheder, organisationer, myndigheder og personer som ATP har samarbejdsrelationer med - og som påvirker ATP s forretningsmuligheder Nære interessenter Bl.a. ToldSkat, fogedret, Danmarks Statistik, ASK, Feriekontoret, ministerier, den Sociale ankestyrelse, økonomistyrelsen, KMD, DA, LO, DI, KL, Finanstilsynet, e-boks, PBS, virk.dk, Jyske Bank, FP, Erhvervsstyrelsen Øvrige Interessenter Bl.a. De politiske partier, Finansrådet, EU-kommissionen, Ældresagen, arbejdsgiver- & Lønmodtager organisationer, arbejdsmarkedes parter Samarbejdsaftale 1 Samarbejdsaftale 1 indgået med nære interesssenter. ATP Koncernen Kundechefer Ledere & Specialister Rådgivning Løbende opfølgning Europas Daglig samarbejdsrelation bedste pensionsselskab kåret af 1 Investment & Pensions Europe 2005 Salg Rådgivning Definerer centrale begreber. som: - Interessenter: Koncernkunder Slutkunder Kunderådgiver - Ydelsespakker - Produkter og IT-understøttelse Koncernkunde Ministerie Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet 1 Familieministeriet Finansministeriet Bestyrelse 1 Koncernkundeaftale Faglig Organisation Aftale en DA Koncernkunde har indgået med ATP 1 Koncernen 1 Virksomhed ALKA 1 JØP PensionDanmark PBU LD 1 Slutkundeaftale Aftale med en Slutkunde i forlængelse af en Ordning Koncernkundeaftale. Der findes en Slutkundeaftale En Sikrings- eller pr. Ordning. pensionsordning hos en Koncernkunden, og som deres Slutkunder er 1 omfattet af. Kundedelaftale 1 En Slutkunde med flere pensionsordninger vil have en Kundedelaftale pr. pensionsordning pr. Slutkunde Ordning. Virksomhed Arbejdsgiver 1 Eksternt ydelseskatalog IT Ydelsespakke Koncernkunder kan frit 1..1 vælge in- og outsource ydelser til - og fra ATP Koncernen - så længe at de som min. har en Basisydelse. 1 Sikring, Forsikring og Pension Produkt Produktskabelon Produktpakkeskabelon Produktelementskabelon Basisydelse Grundlæggende basisadministration af sikring, forsikring eller pensionsaftaler. Fx: Pensionskerne, Unit Link og teknisk administration af arbejdsgiver/lønmodtagere. Procesydelse (Valgfri) Procesydelser er alle øvrige administrationsprocesser, som skal bruges til administration Fx: Indbetaling/indberetning, udbetaling, rådgivning og kundeservice mv. Tillægsydelse (Valgfri) Ekstra ydelser fx kan være et valg af et forbedret serviceniveau eller aftale om engangsaktiviteter. Fx: e-boks, online sagsbehandling, udvidet åbningstid, business controlling, teknisk hotline, data warehouse, kundeanalyser, co-browsing, statistik muligheder, udvikling og drift af hjemmesider Callcenter WorkFlow CRM DataWarehouse Dokumenthåndtering Portal & Internet UnitLink Indbetaling Udbetaling Person ATP Koncernen Lønmodtager Elever Pensionister Ansatte Privat kunde Selvstændige Tilskadekomne 1 Kunderådgiver Administration Rådgivning Adhoc opgaver 18

19 Interessent Interessent InteressentRelation Interessent OrganisatoriskEnhed 1 Individ Adresse 1 1 Virksomhed Person LeveattestStatus InternOrganisation Medarbejder Myndighed Kontaktperson Samarbejdspartner 1 Koncernkunde Erhvervsskole 19

20 Informationsmodel for Interessent - klip 20

21 Informationsmodeller pr. domæne Informationsmodellens klasser og attributter anvendes i specifikation af: - Use cases - Procesflow - Serviceoperationerne input, output, pre- og post-conditoner Største og første indsatsområder: - Interessent Koncernkunder, slutkunder, samarbejdspartnere - Produkt Produktsnedkeri, Aftalestrukturer 21

22 DokH - forretningen ønsker nyt online brev udviklet Oplæg til brev udfærdiges Definer brev Findes exiten i forvejen? Ja Skal brevet startes fra Notes? Ja Brev menu udarbejdes Brevet udvikles Nej Nej Exit udvikles CICS program udvikles Sammenhænge i ATP s Innovationsmodel Processtyring workflow - initiering, ændring, afvikling Data Ware- house ledelses-information, aggregerede domænedata og eksterne data, analyse-miljø Sikkerhed autentifikation, konfidentialitet, uafviselighed, autorisation Økonomistyring sumposter (fra, omkost-ningsstyr., anlægsstyr., konsolidering, Call center håndtering telefonopkald Sikring, forsikring og pension kunde, virksomhedsaftale, link motor Interessent kunder, virksomheder, medarb, (valuta, land m.v.) Lager og indkøb indkøb, rekvisition, leverandør Workflow sagsstyring, sagslagring, aktiviteter Ind-/Udbetaling Kundebogholderi indberetning, ind-/udbe-taling, opkrævning, restant, krav/ gebyrer, posterings- art, detailbogføringspost Portal infrastruktur teknisk portal, løsninger CRM CRM kundeadfærd, kampagne, henvendelsesregistrering HR kompetenceudvikling, HR organisationsstyring, personaleadm., Dokumenthåndtering skabeloner, brevgenerering, dokumenter, print Fonds porteføljeadministration (investeringsbeslutninger, afvikling, Fonds risiko Ekstern kommunikation modtagelse, forsendelse, simpel validering, transformation Projektstyring projektstyring, porteføljestyring, ressourcestyring Leverancer registrering af leverancer og deres status Integrationsplatform system integration policy (SIP), BaseLine definitioner/ opsætninger, integration Proces Aktivitet Ordning Består af 0.. Journalisering Sagstype JournalSag + sagstypeidentifikation sagsid + sagstypetekst status + saneringstype + statusdato + saneringsdato + arkivtype + valgtsaneringsdato + afgørelse 1 + årsag SaneringsRegel + saneringsregeltype 0..1 Behandler JournalSagsElement + journaldato + journalhændelse + elementtype 1 SagsRelation + hovedsagsid relateretsagsid sagsrelationnote Til SagsNote sagsnoteindhold + notetype 1 Note + noteindhold + datoogtidspunkt Innovationsidé - Politiske, markedsmæssige og teknologiske muligheder - Ønsker/behov f.eks. udtrykt i radio, tv, aviser og kunder Forretningsprocesser - Hændelser - Finansomkostninger og SLA Eksternt Ydelseskatalog - Produkter ATP sælger - Basis-, tillægs- og procesydelser Internt Ydelseskatalog - Omkostninger - Medarbejderes tidsforbrug Workflow - Aktiviteter koblet til roller Use Case - Funktionalitet i forhold til aktører Begrebsmodel - ATP` forretningsbegreber Dokumentlagring Dokumentlagring Specialist Specialist DokumentVisDokument DokumentVisDokument Kontaktperson Kontaktperson Portalsider - Opbygning/indhold Domænelandskab - Funktionalitet ATP tilbyder Informationsmodel - Løsningers behov for information Tilbagebetalingsbestilling ATP LD Der er nu tilbagebetalt for [Ordning] pr. [Dato] LG Tilbagebetalingsoplysninger Dato: PensionDanmark Feriekonto AES Ordning: AER Vis listen Printvenligside Støtteprocesser Kommunikation bredt Kerneforretningen Interessenter bredt 20.juni 2006, atp

23 ATP s enterprise arkitektur framework Strategi Interessent Proces Information Løsning Teknologi Konceptuelt niveau EA principper Forretningsstrategi IT-strategi Love og paragraffer Interessentmodel Begrebsmodeller Domænelandskab Løsningsportefølje Ydelsespakker Forretningsprocesser Ydelseskatalog Domænelandskab Forretningsteknologimønstre Logisk niveau Designprincipper Udviklingsmodel Projektstyringsmodel Driftsprocesser ATP s organisations diagram Rollemodel Forretningsworkflow Løsningsflow Informationsmodeller Logiske datamodeller Data warehouse modeller Systemportefølje Servicekatalog Use cases Teknologimønstre Roadmaps Operationelt niveau Operationaliserede designprincipper Sikkerhedsmodel IT-workflows Fysiske datamodeller Komponentmodeller Portlet specifikation Output specifikation Teknisk Infrastruktur modeller Implementeringsniveau?? Sikkerhedsprofiler Kørselsplan Driftsdokumentation Database tabeller Kildetekst Tekniske implementerings modeller 20. juni 2006 atp

24 Udviklingsprocessen i ATP Ledelsesprocesser Governance Enterprise Arkitektur Kvalitetsstyring Styringsprocesser Projektstyring Projektafslutning Projektkvalificering Projektrealisering Udviklingsprocessen Den Røde Tråd Ydelsesudvikling Løsningsanalyse Design Realisering Test iteration Configuration Management Organisatorisk implementering Deployment Driftsprocesser IT Service Management - ITIL 2006 ATP 4. juli 2006 ATP

25 Eksempel på proces: Løsningsanalyse Analyser Information Begrebsmodel Forretningsworkflow Forretningsbegrebs livsforløb Use case Løsningsanalytiker Fastlæg informationsbehov Beskriv livsforløb på udvalgt information Udarbejd CRUD-matrix Informationsmodel Informationsklasse livsforløb CRUD-matrix 25

26 Eksempel på proces: Kvalitetsstyring Udarbejd kvalitetsplan Relativ artefaktplan Liste over projektstyrings produkter Projektplan Tjekliste, standard Tjekliste, standard Kvalitetsansvarlig Udarbejd Kvalitetsplan Tjekliste, klargjort Tjekliste, klargjort Kvalitetsplan 26

27 Processen: Revidér EA-principper Muligheder og trends Godkendes i EA Governance-board Enterprisearkitekt Ikke implementeret endnu Forretningsstrategi Revidér EA principper Operationalisér EA princippper IT-strategi EA principper 27

28 Kloge ord! Stability is over Turbulence is normal Managing change is critical Architecture is the key John A. Zachman 28

Hvorfor BPM i ATP? ATP koncernen i 2003. DA Barsel. DK fond. Ferie Konto (FIB) Applikationer. Database VIRK / CPR

Hvorfor BPM i ATP? ATP koncernen i 2003. DA Barsel. DK fond. Ferie Konto (FIB) Applikationer. Database VIRK / CPR Erfaringer med implementering af BPM i ATP Charlotte Pockendahl 1 Hvorfor BPM i ATP? ATP koncernen i 2003 ATP PDK SP SUPP AES AER LG (FIB) LD Ferie Konto DA Barsel Barsel. DK Uddannelses fond VIRK / CPR

Læs mere

Det Digitale Danmark. Indlægsholder: Jes Rude Dragsted, ATP Kristian Vengsgaard, SKAT Michael Strand, Deloitte Dato: 2. April 2009

Det Digitale Danmark. Indlægsholder: Jes Rude Dragsted, ATP Kristian Vengsgaard, SKAT Michael Strand, Deloitte Dato: 2. April 2009 Det Digitale Danmark Indlægsholder: Jes Rude Dragsted, ATP Kristian Vengsgaard, SKAT Michael Strand, Deloitte Dato: 2. April 2009 Agenda Introduktion EA erfaringer fra ATP EA erfaringer fra SKAT Diskussion

Læs mere

Data warehouse End-to-end (mission impossible)

Data warehouse End-to-end (mission impossible) SAS Forum 2008 Data warehouse End-to-end (mission impossible) Dorte Walter BICC Manager dw@atp.dk www.atp.dk Agenda ATP NAFS Data warehouse tidslinie BICC Data warehouse Konklusioner 2 Næsten alle danskere

Læs mere

HP Test Brugerkonference 2009. Godt i gang med performancetest

HP Test Brugerkonference 2009. Godt i gang med performancetest HP Test Brugerkonference 2009 Godt i gang med performancetest HP Test brugekonference.november 2009 2 Godt i gang med performancetest i ATP Vi fortæller om:. Implementering af performancetest i ATP Koncernen

Læs mere

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger En digital verden Fra ideer til brugbare løsninger Fra Marketing til Digitalisering Marketing Marketing og digitalisering Digitalisering Udbetaling Danmark Tillykke-brevet Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Decentral forecasting/ planlægning i et callcenter

Decentral forecasting/ planlægning i et callcenter SAS Forum 2006 Decentral forecasting/ planlægning i et callcenter Jan Selchau-Hansen specialist Business & Market Intelligence jas@atp.dk www.atp.dk Agenda ATP hvad er det, hvem er vi (3 slides) Behovet

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT AGENDA HVAD SKAL VI IGENNEM? FØR FROKOST Hvad er Enterprise Architecture (EA) Baggrunden for EA EA Rammeværk(er), den danske vinkel EFTER FROKOST Gennemgang af

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

GLOBETEAM. SOA Seminar 19.06.2007

GLOBETEAM. SOA Seminar 19.06.2007 SOA Seminar 19.06.2007 Agenda Kl. 08.30 09.00 Registrering og morgenmad Kl. 09.00 09.15 Velkomst Kl. 09.15 09.30 Indledning Kl. 09.30 10.30 Hvad er SOA og hvad er Enterprise Arkitektur? Kl. 10.30 10.45

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Bilag 2A Sådan forretningsmodellerer vi i ATP

Bilag 2A Sådan forretningsmodellerer vi i ATP Bilag 2A Sådan forretningsmodellerer vi i ATP Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 FORRETNINGSMÅLARKITEKTUR... 5 2.2 FORRETNINGSUDBUDSARKITEKTUR... 5

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Idriftsætninger altid et risikoområde

Idriftsætninger altid et risikoområde Idriftsætninger altid et risikoområde Michael Lindahl, ATP Release Management 2014 Agenda Kort om ATP. Systemlandskab for ATP s Business Platform. Overgang til ny releasestruktur. High Level Release Management

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Vejen mod en automatiseret fremtid

Vejen mod en automatiseret fremtid Vejen mod en automatiseret fremtid Agenda Kort om Skandia Indførelsen af SOA Investering i vækst Kun én vej frem -Auto-projektet Løsningen Change Management Vigtige erfaringer Kort om Skandia Kort om Skandia

Læs mere

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand På tur med Alm. Brand Alm. Brand IT Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand Alm. Brand koncernen Alm. Brand tilbyder finansielle løsninger (forsikring, pension og bank) til privatpersoner, landbrug

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Enkle og gode kundeoplevelser er god forretning

Enkle og gode kundeoplevelser er god forretning Enkle og gode kundeoplevelser er god forretning Finanskonferencen 5. Oktober 2017 Anders Schmidt Hansen Underdirektør Digitalisering i ATP 0 ATP s administrationsforretning 2/3 Offentlige velfærdsydelser

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT EFTER FROKOST Del 2 - EA Use case Når forretningen driver teknikken. EA USE CASE Dansk produktionsvirksomhed Producerer og sælger elektronikkomponenter til Droner

Læs mere

System Arkitekt Practitioner

System Arkitekt Practitioner System Arkitekt Practitioner Kompetencebeskrivelsee DISAC Danish IT Society s Architectural Certification DANSK IT 2012 1 IT arkitekt Practitioner System Arkitekt Denne certificering repræsenterer det

Læs mere

OIO Enterprise Arkitektur

OIO Enterprise Arkitektur OIO Enterprise Arkitektur OIO relateret til andre metoder og rammeværk Version 1.0 Tekniske og forretningsmæssige X1. Forretningsmæssige X2. Tekniske Strategi Forretning Teknik A1. relaterede udfordringer

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017 Dnr. 15710-17 FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V.1 2017-2020 FEBRUAR 2017 1 INDLEDNING Formålet med handlingsplanen vurderet, hvilke kompetencer principperne for brugen af det muligt at gennemføre de er at

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

OIO Enterprise Arkitektur

OIO Enterprise Arkitektur OIO Enterprise Arkitektur FAQ Version 1.0 Tekniske og forretningsmæssige trends X1. Forretningsmæssige trends X2. Tekniske trends Strategi Forretning Teknik A1. EArelaterede udfordringer A3. EA metodegrundlag

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

ZEBRANET. Serviceorienteret Arkitektur. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver. Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet.

ZEBRANET. Serviceorienteret Arkitektur. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver. Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver E-BUSS konference 14. september 2007 Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet.dk ZEBRANET Serviceorienteret SOA og Enterprise Architechture Definitioner

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Styr på processerne med Business Intelligence

Styr på processerne med Business Intelligence Styr på processerne med Business Intelligence 26-10-2009 Kort om Bridgeconsulting A/S Introduktion til Business Intelligence (LIS) Kort om samarbejdet Traen Bridgeconsulting Den teknologiske platform En

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK

UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK E-sundhedsobservatoriets årskonference Nyborg Strand d. 12.10.2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Ph.D-studerende

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning

Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. FORKLARING PÅ CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER FREMTIDSMODELLEN (BLUEPRINT)... 4 3. FORMÅLET MED FREMTIDSMODELLEN... 4 4. HVEM MODTAGER FREMTIDSMODELLEN...

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når forsyningsselskaber har en klar

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur

Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 8 Punkt 13 Kvalitative målepunkter til effektmåling af den fælleskommunale rammearkitektur Juni 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Overblik over kvalitative målepunkter # Målepunkt 1 Bedre betingelser

Læs mere

Organisatorisk modenhed. Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009

Organisatorisk modenhed. Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009 Organisatorisk modenhed Oplæg ved IT-Arkitekturkonferencen den 2. april 2009 Præsentation af Lægemiddelstyrelsens rejse og værktøjer - Mikael Skilbreid & Sine Søgaard, Lægemiddelstyrelsen Dialogværktøjet

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Beskyttelse af danskernes data

Beskyttelse af danskernes data Beskyttelse af danskernes data Per K. Rasmussen, ATP 28. oktober 2015 Agenda ATP Udviklingen i anskaffelsen af IT ydelser Sikring af stabil drift IT Sikkerhed Data sikkerhed Spørgsmål 1 ATP s to forretningsområder

Læs mere

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene Bilag 1 - a 1 Ét hospital Der samarbejdes koordineres om it i DNU inden for områder hvor øget forretningsværdi eller reducerede omkostninger kan realiseres 2 It styring er en ledelseopgave DNU ledelsen

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

SAPA NETVÆRK FOR KOMMUNER. 10. og 12. marts 2014 KMJ

SAPA NETVÆRK FOR KOMMUNER. 10. og 12. marts 2014 KMJ SAPA NETVÆRK FOR KOMMUNER 10. og 12. marts 2014 KMJ HVORFOR SAPA? HVILKEN FORRETNINGSMÆSSIG GEVINST? Hvad er målet? Sikre kommunerne en reel mulighed for at frigøre sig fra KMD Sag Basis og Journal Så

Læs mere

Reducér risikoen for falske mails

Reducér risikoen for falske mails Reducér risikoen for falske mails Center for Cybersikkerhed 1 November 2017 Indledning Center for Cybersikkerhed oplever i stigende grad, at danske myndigheder og virksomheder udsættes for cyberangreb.

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server. 1 Danfoss Group IT

Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server. 1 Danfoss Group IT Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server 1 Danfoss Group IT Carsten Davidsen Global MFG Solution Manager Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Direct: +45 7488 6261 Mobile: +45 2949 5051 E-mail:

Læs mere

Bestyrelsens bidrag til den teknologiske agenda og påvirkning af forretningsmodeller

Bestyrelsens bidrag til den teknologiske agenda og påvirkning af forretningsmodeller www.pwc.dk Bestyrelsens bidrag til den teknologiske agenda og påvirkning af forretningsmodeller Revision. Skat. Rådgivning. Opdrag Robert Bo Jensen vil sætte fokus på, hvordan bestyrelsen kan sikre at

Læs mere

OIO Enterprise Arkitektur

OIO Enterprise Arkitektur OIO Enterprise Arkitektur OIO EA roller Version 1.0 Tekniske og forretningsmæssige trends X1. Forretningsmæssige trends X2. Tekniske trends Forretning Teknik A1. EArelaterede udfordringer A3. EA metodegrundlag

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem OS2KITOS Kommunernes IT OverbliksSystem Formål Leverancer Succeskriterier Moving target, men som de langt hen ad vejen er blevet kommunikeret indtil nu! Idé Fælles kommunal digitaliseringsstrategi Indsatsområde

Læs mere

Hvad er virksomheds- og ITarkitektur? Peter B. Lau og Peter Holbech, Rambøll Management

Hvad er virksomheds- og ITarkitektur? Peter B. Lau og Peter Holbech, Rambøll Management Hvad er virksomheds- og ITarkitektur? Peter B. Lau og Peter Holbech, Rambøll Management Definition af virksomhedsarkitektur Enterprise Architecture er samspillet mellem virksomhedens forretningsstrategi,

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV

Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV INDLÆG 06: DYNAMICS NAV Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV Jens Bakke 6. og 11. november 2014 Jens Bakke Uddannelse Rolle Certificeringer Nationaløkonomi - Odense Universitet Senior

Læs mere

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Uden velfungerende processer ingen tillid Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Processammenhænge Service & Support Forum 2 Hvad er en proces? Merværdi Input Aktivitet Aktivitet Aktivitet Output

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Udvalgte projekterfaringer

Udvalgte projekterfaringer Navn: Fødselsår: 1972 Adresse: Nymarks Allé 302, 8320 Mårslet Mobil: +45 3069 8626 Business Intelligence og rapporteringsløsning Periode: 2014/06-2015/01 Proces AS3 Companies, Danmark Projektleder på etablering

Læs mere

Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser

Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser Business Rules i DBMS er Helen Lunau IT-arkitekt hlu@atp.dk Tryk Alt+F8 og Afspil auto_open for at vise værktøjslinien til opdatering af ATP ATP SP

Læs mere