Den service orienteret arkitektur (SOA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den service orienteret arkitektur (SOA)"

Transkript

1 Den service orienteret arkitektur (SOA) SOA s betydning for enterprise-arkitekturen i ATP Helen Lunau IT-arkitekt

2 Kort om ATP Ud over den obligatoriske pensionsforsikring tager ATP sig af en række andre opgaver som berører store dele af det danske samfundsliv. Det drejer sig om: - Den Særlige Pensionsopsparing Lønmodtagernes Garantifond Arbejdsgivernes Elevrefusion Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring FerieKonto - ATP's fondsafdeling styrer Danmarks største institutionelle portefølje på over 300 mia. kr. - Vi står for udvikling og drift af egne it-systemer og itmæssigt er vi i det hele taget langt fremme. Vi arbejder hen imod den papirløse arbejdsplads og har i samarbejde med flere pensionskasser og - selskaber samt ministerier sat i værk. - Der er i alt 750 medarbejdere ansat i ATP. 2

3 IT-forandring batch Fra mainframe egenudvikling en applikation pr. ordning Til transaktionsorienteret decentral platform størst mulig brug af standard-ramme systemer et system, der skal kunne rumme alle ordninger 3

4 1. skridt IT-mæssigt: Tænke SOA og projektkonkurrence Anvender Udbyder Applikations arkitektur Komponent arkitektur Service arkitektur præsentation forretningsservices forretningsproces komponenter 4

5 1. skridt forretningsmæssigt: Organisationsændring Service orienteret organisation Fra ordningsorienterede afdelinger, fx - ATP - LG - SP - AES og AER Til procesorienterede afdelinger, som - Kundeservice - Kunder og produkter 5

6 Strategi fokus Forretningskoncepter Enterprise Arkitektur i ATP Forretnings -strategi IT-strategi Enterprise fokus Forretningsmæssige muligheder og trends Enterprise Arkitektur (EA) Principper Framework Arkitekturmodeller (konceptuelle) Teknologi arkitektur Løsningsportefølje IT legoklodser sikrer, at funktionelle og tekniske løsninger understøtter ATP s forretning dvs. sikrer ATP strategisk fri vilje. Teknologiske muligheder og trends Transition plan Projekt- og løsningsfokus Produktionsfokus Løsninger Teknisk Infrastruktur 28. februar 2006 atp

7 Enterprise Arkitektur i ATP ATP Strategi statements som udgangspunkt for EA-principper Verdens bedste pensionskoncern 2010 Lave enhedsomkostninger en konkurrence parameter Ekspert i fra paragraf til effektiv administrativ løsning Forretningsmæssige ydelser bygges af IT-legoklodser Stærk sammenhæng mellem forretning og IT Enkel og kompetent kundebetjening IT-kerneaktiviteter in-house Strategisk fri vilje 7

8 Enterprise Arkitektur i ATP Formålet med Enterprise Arkitektur i ATP er at sikre forretningen den strategiske frie vilje Med forretningens ord vil vi potentielt være klar til at kunne gribe en strategisk mulighed 8

9 Enterprise Arkitektur består af 2 væsentlige dele Enterprise Arkitektur principper - De 10 bud Enterprise Arkitektur framework - med tilhørende EA modeller, f.eks. Domænelandskab, Begrebsmodeller og Forretningsprocesser og vi er ved at etablere processer, der skal understøtte anvendelsen af framework og principper 9

10 Enterprise Arkitektur principper De 10 bud - Hvorfor? - Enterprise Arkitektur principperne er pejlemærker, der skal sikre, at IT-relaterede beslutninger understøtter forretningens ønsker på lang sigt. Hvis ikke -> Følg eller forklar 10

11 ATP s 10 EA principper 1. Én koncern funktionalitet udvikles én gang ATP vil udvikle funktionalitet én gang og bruge den mange gange. Funktionalitet skal således anvendes på tværs af ydelser, ordninger og støttefunktioner i form af løsninger. 2. Optimering af processer ATP vil forenkle, IT-understøtte og automatisere processer - ikke bare kerneprocesser, men også støtte-, udviklings- og ITdriftsprocesser. 3. Portefølje fokus Løsninger, systemer og infrastruktur betragtes som enhver anden investeringsportefølje, der skal vurderes og plejes. 4. Processernes strategiske betydning betinger implementering Processer opdeles i tre kategorier: stor, medium og lille strategisk betydning. For alle kategorier gælder arkitekturretningslinjer og -anbefalinger for implementeringen og jo større strategisk betydning, des strengere er disse. 5. Formalisering af information Oprettelse og vedligeholdelse af forretningsmæssige begreber og deres relationer til hinanden sker kun ét sted nemlig i Informationsmodellen. 6. Sikkerhed ATP beskytter information og funktionalitet, så ingen hverken internt eller eksternt kan få adgang, som de ikke er berettiget til. Endvidere må information ikke kunne kompromitteres hverken tilsigtet eller utilsigtet. 7. Løs kobling ATP ønsker IT-løsninger bygget efter princippet om løs kobling. Det betyder, at afhængigheder mellem ellers integrerede dele af en IT-løsning, skal fjernes mest muligt. 8. Robusthed IT-løsninger - og dermed bagvedliggende systemer og infrastruktur - skal være robuste og stabile. 9. Skalerbarhed De enkelte elementer, som indgår i ATP s løsninger og infrastruktur, skal være skalerbare, således at kapaciteten kan op- og nedjusteres i takt med forandrede forretningsmæssige som tekniske behov. 10. Arkitektur- og Metodefokus Der skal i ATP arbejdes metodisk efter de retningslinjer, der udstikkes bl.a. i Enterprise Arkitekturen, Kvalitetssikring, Governance, Udviklingsmodellen og Design principperne. Dette gælder både internt og i samarbejde med eksterne leverandører. ATP Februar 2006

12 ATP s 10 EA principper når man ikke kan følge, men må forklare 1. Én koncern funktionalitet udvikles én gang ATP vil udvikle funktionalitet én gang og bruge den mange gange. Funktionalitet skal således anvendes på tværs af ydelser, ordninger og støttefunktioner i form af løsninger. 2. Optimering af processer ATP vil forenkle, IT-understøtte og automatisere processer - ikke bare kerneprocesser, men også støtte-, udviklings- og ITdriftsprocesser. 3. Portefølje fokus Løsninger, systemer og infrastruktur betragtes som enhver anden investeringsportefølje, der skal vurderes og plejes. Beskrivelse af afvigelse og umiddelbare konsekvenser 4. Processernes strategiske betydning betinger implementering Processer opdeles i tre kategorier: stor, medium og lille strategisk betydning. For alle kategorier gælder arkitekturretningslinjer og -anbefalinger Forklaring for implementeringen af hvorfor og jo afvigelsen større strategisk betydning, er nødvendig? des strengere er disse. 5. Formalisering af information Oprettelse og vedligeholdelse Hvad af forretningsmæssige vil man gøre begreber på kort og deres og lang relationer sigt? til hinanden sker kun ét sted nemlig i Informationsmodellen. - for at rette sig ind efter EA principperne. 6. Sikkerhed ATP beskytter information Hvad og funktionalitet, koster såafvigelsen ingen hverken på internt kort eller og eksternt lang kan sigt? få adgang, som de ikke er berettiget til. Endvidere må information ikke kunne kompromitteres hverken tilsigtet eller utilsigtet. - målt i såvel penge som i potentielle forretnings- 7. Løs kobling muligheder vundet/tabt (jf. den strategiske frie vilje). ATP ønsker IT-løsninger bygget efter princippet om løs kobling. Det betyder, at afhængigheder mellem ellers integrerede dele af en IT-løsning, skal fjernes mest muligt. Er der anden relevant information? 8. Robusthed IT-løsninger - og dermed bagvedliggende systemer og infrastruktur - skal være robuste og stabile. 9. Skalerbarhed De enkelte elementer, som indgår i ATP s løsninger og infrastruktur, skal være skalerbare, således at kapaciteten kan op- og nedjusteres i takt med forandrede forretningsmæssige som tekniske behov. 10. Arkitektur- og Metodefokus Der skal i ATP arbejdes metodisk efter de retningslinjer, der udstikkes bl.a. i Enterprise Arkitekturen, Kvalitetssikring, Governance, Udviklingsmodellen og Design principperne. Dette gælder både internt og i samarbejde med eksterne leverandører. ATP Februar 2006

13 ATP s 10 EA principper i forhold til SAP GUI løsningen 1. Én koncern funktionalitet udvikles én gang ATP vil udvikle funktionalitet én gang og bruge den mange gange. Funktionalitet skal således anvendes på tværs af ydelser, ordninger og støttefunktioner i form af løsninger. 2. Optimering af processer ATP vil forenkle, IT-understøtte og automatisere processer - ikke bare kerneprocesser, men også støtte-, udviklings- og ITdriftsprocesser. 3. Portefølje fokus Løsninger, systemer og infrastruktur betragtes som enhver anden investeringsportefølje, der skal vurderes og plejes. I sagens natur vil der være Én koncern to systemer og dermed to brugergrænseflader; Portal og SAP GUI, som begge vil blive eksponeret for mange brugere. Procesmæssigt vil der ligeledes være to processer en SOA proces og en SAP proces. 4. Processernes strategiske betydning betinger implementering Processer opdeles i tre kategorier: stor, medium og lille strategisk betydning. For alle kategorier gælder arkitekturretningslinjer og -anbefalinger for implementeringen og jo større strategisk betydning, des strengere er disse. 5. Formalisering af information Oprettelse og vedligeholdelse Frihedsgraden af forretningsmæssige til at begreber sammensætte og deres relationer andre til hinanden processer sker kun ét sted til nemlig i Informationsmodellen. koncernkunder formindskes. 6. Sikkerhed ATP beskytter information og funktionalitet, så ingen hverken internt eller eksternt kan få adgang, som de ikke er berettiget til. Endvidere må information ikke kunne kompromitteres hverken tilsigtet eller utilsigtet. 7. Løs kobling ATP ønsker IT-løsninger bygget efter princippet om løs kobling. Det betyder, at afhængigheder mellem ellers integrerede dele af en IT-løsning, skal fjernes mest muligt. 8. Robusthed IT-løsninger - og dermed bagvedliggende systemer og infrastruktur - skal være robuste og stabile. 9. Skalerbarhed De enkelte elementer, som indgår i ATP s løsninger og infrastruktur, skal være skalerbare, således at kapaciteten kan op- og nedjusteres i takt med forandrede forretningsmæssige som tekniske behov. 10. Arkitektur- og Metodefokus Der skal i ATP arbejdes metodisk efter de retningslinjer, der udstikkes bl.a. i Enterprise Arkitekturen, Kvalitetssikring, Governance, Udviklingsmodellen og Design principperne. Dette gælder både internt og i samarbejde med eksterne leverandører. ATP Februar 2006

14 Arkitektur i praksis? Det er vigtigt at etablere en fælles opfattelse af arkitektur! Hvad er tilgængelighed? Hvad er sikkerhed? Er løsningen skalerbar? Understøtter genbrug af allerede fastlagte rammer.

15 Enterprise Arkitektur framework REOLEN - Sikrer at dokumentation ligger samme sted - Sikrer at dokumentation har samme form & struktur - Man skal aldrig starte fra scratch mere - Kan vise sammenhænge mellem dokumentationselementer - Hænger procesmæssigt sammen med - udviklingsprocessen - kvalitetssikring - og på sigt governance, projektporteføljestyring, 15

16 ATP s Enterprise Arkitektur framework Strategi Interessent Proces Information Løsning Teknologi Konceptuelt niveau EA principper Forretningsstrategi (Ydelses- og og produktstrategi) IT-strategi Love og paragraffer Interessentmodel Ydelseskatalog Forretningsprocesser Ydelsespakker Generelle nonfunktionelle krav Begrebsmodel Domænelandskab Løsningsportefølje Domænelandskab Forretningsteknologimønstre Logisk niveau Designprincipper System integrations politik (SIP) ATP s organisations diagram Rollemodel Forretningsworkflow Løsningsflow Informationsmodeller Logiske datamodeller Datawarehouse modeller (ETL (ETL specifikationer, EDW EDW model, Datamart model, Explor. warehouse model) Systemportefølje Specifikke nonfunktionelle krav Use cases Servicekatalog Teknologimønstre Roadmaps Operationelt niveau Operationaliserede designprincipper Sikkerhedsmodel IT-workflow Instrukser Kørselsspecifikation Fysiske datamodeller Designmodeller (Komponentmodeller, Portlet specifikationer, Portal Portal specifikationer, Dokument specifikationer) Test (af blivende art) Brugervejledninger Hjælpetekster Teknisk Infrastruktur modeller Product mappings Implementeringsniveau?? Sikkerhedsprofiler Kørselsplan Driftsdokumentation Database tabeller Kildetekst Tekniske Implementerings modeller 20. juni 2006 atp

17 atp= domænelandskab Processtyring workflow & kørsler - initiering, ændring, afvikling Portal infrastruktur teknisk portal, løsninger Data Warehouse Integrationsplatform ledelsesinformation, aggregerede domænedata og eksterne data, analyse-miljø Kerneforretningen Interessenter bredt Sikring, forsikring og pension kunde, virksomhedsaftale, opkrævn.grundlag, produkt, udbet.aftaler, unit link motor Interessenter kunder, virksomheder, medarb, myndigheder, samarbejdspartnere, indbyrdes relationer, adresser, globale data (valuta, land m.v.) Ind-/Udbetaling Kundebogholderi indberetning, ind-/udbetaling, opkrævning, restant, krav/ gebyrer, posteringsart, detailbogføringspost (fra kernen) CRM kundeadfærd, segmentering, kampagne, henvendelsesregistrering Fonds porteføljeadministration (investeringsbeslutninger, afvikling, risiko administration, performance management) system integration policy (SIP), BaseLine definitioner/ opsætninger, integration Støtteprocesser Økonomistyring sumposter (fra kernen), bogføring, controlling, budgettering, projektøkonomi, omkostningsstyr., anlægsstyr., konsolidering, cash management Lager og indkøb indkøb, rekvisition, leverandør, lagerstyring, varemodtagelse, kontraktadministration, fakturahåndtering HR kompetenceudvikling, organisationsstyring, personaleadm., personaleudvikling, rekruttering, lønadministration, tidsadministration Ressourcestyring projektstyring, porteføljestyring, ressourcestyring Kommunikation bredt Call center håndtering af telefonopkald Workflow sagsstyring, sagslagring, aktiviteter Dokumenthåndtering skabeloner, brevgenerering, lagring, ind- og udgående dokumenter, print Dataleverancer registrering af dataleverancer og deres status Sikkerhed autentifikation, konfidentialitet, uafviselighed, autorisation Ekstern kommunikation modtagelse fra/forsendelse til banker, myndigheder, pensionsudbydere m.fl., simpel validering, transformation = infrastruktur domæner = funktionelle domæner 2. maj 2006 atp

18 Omverden SOA s betydning for Enterprise arkitekturen i ATP Overordnet begrebsmodel Øvrige interessenter Virksomheder, organisationer, myndigheder og personer som ATP har samarbejdsrelationer med - og som påvirker ATP s forretningsmuligheder Nære interessenter Bl.a. ToldSkat, fogedret, Danmarks Statistik, ASK, Feriekontoret, ministerier, den Sociale ankestyrelse, økonomistyrelsen, KMD, DA, LO, DI, KL, Finanstilsynet, e-boks, PBS, virk.dk, Jyske Bank, FP, Erhvervsstyrelsen Øvrige Interessenter Bl.a. De politiske partier, Finansrådet, EU-kommissionen, Ældresagen, arbejdsgiver- & Lønmodtager organisationer, arbejdsmarkedes parter Samarbejdsaftale 1 Samarbejdsaftale 1 indgået med nære interesssenter. ATP Koncernen Kundechefer Ledere & Specialister Rådgivning Løbende opfølgning Europas Daglig samarbejdsrelation bedste pensionsselskab kåret af 1 Investment & Pensions Europe 2005 Salg Rådgivning Definerer centrale begreber. som: - Interessenter: Koncernkunder Slutkunder Kunderådgiver - Ydelsespakker - Produkter og IT-understøttelse Koncernkunde Ministerie Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet 1 Familieministeriet Finansministeriet Bestyrelse 1 Koncernkundeaftale Faglig Organisation Aftale en DA Koncernkunde har indgået med ATP 1 Koncernen 1 Virksomhed ALKA 1 JØP PensionDanmark PBU LD 1 Slutkundeaftale Aftale med en Slutkunde i forlængelse af en Ordning Koncernkundeaftale. Der findes en Slutkundeaftale En Sikrings- eller pr. Ordning. pensionsordning hos en Koncernkunden, og som deres Slutkunder er 1 omfattet af. Kundedelaftale 1 En Slutkunde med flere pensionsordninger vil have en Kundedelaftale pr. pensionsordning pr. Slutkunde Ordning. Virksomhed Arbejdsgiver 1 Eksternt ydelseskatalog IT Ydelsespakke Koncernkunder kan frit 1..1 vælge in- og outsource ydelser til - og fra ATP Koncernen - så længe at de som min. har en Basisydelse. 1 Sikring, Forsikring og Pension Produkt Produktskabelon Produktpakkeskabelon Produktelementskabelon Basisydelse Grundlæggende basisadministration af sikring, forsikring eller pensionsaftaler. Fx: Pensionskerne, Unit Link og teknisk administration af arbejdsgiver/lønmodtagere. Procesydelse (Valgfri) Procesydelser er alle øvrige administrationsprocesser, som skal bruges til administration Fx: Indbetaling/indberetning, udbetaling, rådgivning og kundeservice mv. Tillægsydelse (Valgfri) Ekstra ydelser fx kan være et valg af et forbedret serviceniveau eller aftale om engangsaktiviteter. Fx: e-boks, online sagsbehandling, udvidet åbningstid, business controlling, teknisk hotline, data warehouse, kundeanalyser, co-browsing, statistik muligheder, udvikling og drift af hjemmesider Callcenter WorkFlow CRM DataWarehouse Dokumenthåndtering Portal & Internet UnitLink Indbetaling Udbetaling Person ATP Koncernen Lønmodtager Elever Pensionister Ansatte Privat kunde Selvstændige Tilskadekomne 1 Kunderådgiver Administration Rådgivning Adhoc opgaver 18

19 Interessent Interessent InteressentRelation Interessent OrganisatoriskEnhed 1 Individ Adresse 1 1 Virksomhed Person LeveattestStatus InternOrganisation Medarbejder Myndighed Kontaktperson Samarbejdspartner 1 Koncernkunde Erhvervsskole 19

20 Informationsmodel for Interessent - klip 20

21 Informationsmodeller pr. domæne Informationsmodellens klasser og attributter anvendes i specifikation af: - Use cases - Procesflow - Serviceoperationerne input, output, pre- og post-conditoner Største og første indsatsområder: - Interessent Koncernkunder, slutkunder, samarbejdspartnere - Produkt Produktsnedkeri, Aftalestrukturer 21

22 DokH - forretningen ønsker nyt online brev udviklet Oplæg til brev udfærdiges Definer brev Findes exiten i forvejen? Ja Skal brevet startes fra Notes? Ja Brev menu udarbejdes Brevet udvikles Nej Nej Exit udvikles CICS program udvikles Sammenhænge i ATP s Innovationsmodel Processtyring workflow - initiering, ændring, afvikling Data Ware- house ledelses-information, aggregerede domænedata og eksterne data, analyse-miljø Sikkerhed autentifikation, konfidentialitet, uafviselighed, autorisation Økonomistyring sumposter (fra, omkost-ningsstyr., anlægsstyr., konsolidering, Call center håndtering telefonopkald Sikring, forsikring og pension kunde, virksomhedsaftale, link motor Interessent kunder, virksomheder, medarb, (valuta, land m.v.) Lager og indkøb indkøb, rekvisition, leverandør Workflow sagsstyring, sagslagring, aktiviteter Ind-/Udbetaling Kundebogholderi indberetning, ind-/udbe-taling, opkrævning, restant, krav/ gebyrer, posterings- art, detailbogføringspost Portal infrastruktur teknisk portal, løsninger CRM CRM kundeadfærd, kampagne, henvendelsesregistrering HR kompetenceudvikling, HR organisationsstyring, personaleadm., Dokumenthåndtering skabeloner, brevgenerering, dokumenter, print Fonds porteføljeadministration (investeringsbeslutninger, afvikling, Fonds risiko Ekstern kommunikation modtagelse, forsendelse, simpel validering, transformation Projektstyring projektstyring, porteføljestyring, ressourcestyring Leverancer registrering af leverancer og deres status Integrationsplatform system integration policy (SIP), BaseLine definitioner/ opsætninger, integration Proces Aktivitet Ordning Består af 0.. Journalisering Sagstype JournalSag + sagstypeidentifikation sagsid + sagstypetekst status + saneringstype + statusdato + saneringsdato + arkivtype + valgtsaneringsdato + afgørelse 1 + årsag SaneringsRegel + saneringsregeltype 0..1 Behandler JournalSagsElement + journaldato + journalhændelse + elementtype 1 SagsRelation + hovedsagsid relateretsagsid sagsrelationnote Til SagsNote sagsnoteindhold + notetype 1 Note + noteindhold + datoogtidspunkt Innovationsidé - Politiske, markedsmæssige og teknologiske muligheder - Ønsker/behov f.eks. udtrykt i radio, tv, aviser og kunder Forretningsprocesser - Hændelser - Finansomkostninger og SLA Eksternt Ydelseskatalog - Produkter ATP sælger - Basis-, tillægs- og procesydelser Internt Ydelseskatalog - Omkostninger - Medarbejderes tidsforbrug Workflow - Aktiviteter koblet til roller Use Case - Funktionalitet i forhold til aktører Begrebsmodel - ATP` forretningsbegreber Dokumentlagring Dokumentlagring Specialist Specialist DokumentVisDokument DokumentVisDokument Kontaktperson Kontaktperson Portalsider - Opbygning/indhold Domænelandskab - Funktionalitet ATP tilbyder Informationsmodel - Løsningers behov for information Tilbagebetalingsbestilling ATP LD Der er nu tilbagebetalt for [Ordning] pr. [Dato] LG Tilbagebetalingsoplysninger Dato: PensionDanmark Feriekonto AES Ordning: AER Vis listen Printvenligside Støtteprocesser Kommunikation bredt Kerneforretningen Interessenter bredt 20.juni 2006, atp

23 ATP s enterprise arkitektur framework Strategi Interessent Proces Information Løsning Teknologi Konceptuelt niveau EA principper Forretningsstrategi IT-strategi Love og paragraffer Interessentmodel Begrebsmodeller Domænelandskab Løsningsportefølje Ydelsespakker Forretningsprocesser Ydelseskatalog Domænelandskab Forretningsteknologimønstre Logisk niveau Designprincipper Udviklingsmodel Projektstyringsmodel Driftsprocesser ATP s organisations diagram Rollemodel Forretningsworkflow Løsningsflow Informationsmodeller Logiske datamodeller Data warehouse modeller Systemportefølje Servicekatalog Use cases Teknologimønstre Roadmaps Operationelt niveau Operationaliserede designprincipper Sikkerhedsmodel IT-workflows Fysiske datamodeller Komponentmodeller Portlet specifikation Output specifikation Teknisk Infrastruktur modeller Implementeringsniveau?? Sikkerhedsprofiler Kørselsplan Driftsdokumentation Database tabeller Kildetekst Tekniske implementerings modeller 20. juni 2006 atp

24 Udviklingsprocessen i ATP Ledelsesprocesser Governance Enterprise Arkitektur Kvalitetsstyring Styringsprocesser Projektstyring Projektafslutning Projektkvalificering Projektrealisering Udviklingsprocessen Den Røde Tråd Ydelsesudvikling Løsningsanalyse Design Realisering Test iteration Configuration Management Organisatorisk implementering Deployment Driftsprocesser IT Service Management - ITIL 2006 ATP 4. juli 2006 ATP

25 Eksempel på proces: Løsningsanalyse Analyser Information Begrebsmodel Forretningsworkflow Forretningsbegrebs livsforløb Use case Løsningsanalytiker Fastlæg informationsbehov Beskriv livsforløb på udvalgt information Udarbejd CRUD-matrix Informationsmodel Informationsklasse livsforløb CRUD-matrix 25

26 Eksempel på proces: Kvalitetsstyring Udarbejd kvalitetsplan Relativ artefaktplan Liste over projektstyrings produkter Projektplan Tjekliste, standard Tjekliste, standard Kvalitetsansvarlig Udarbejd Kvalitetsplan Tjekliste, klargjort Tjekliste, klargjort Kvalitetsplan 26

27 Processen: Revidér EA-principper Muligheder og trends Godkendes i EA Governance-board Enterprisearkitekt Ikke implementeret endnu Forretningsstrategi Revidér EA principper Operationalisér EA princippper IT-strategi EA principper 27

28 Kloge ord! Stability is over Turbulence is normal Managing change is critical Architecture is the key John A. Zachman 28

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer.

I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer. Et fælles overblik over it-arkitekturen UDKAST Baggrund I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer.

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012 Referencedatamodelprojektet DDV integrationsmetoden Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: DDV integrationsmetoden DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Udarbejdet af: Peter Huber,

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

OIO Enterprise Arkitektur. Michael Bang Kjeldgaard Lars Wilkens Henriksen Jens Peter Koch / Emil Broholm

OIO Enterprise Arkitektur. Michael Bang Kjeldgaard Lars Wilkens Henriksen Jens Peter Koch / Emil Broholm OIO Enterprise Arkitektur Aalborg 29. oktober 2007 Århus 30. oktober 2007 København 5. november 2007 Odense 5. november 2007 Michael Bang Kjeldgaard Lars Wilkens Henriksen Jens Peter Koch / Emil Broholm

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

Public Digital Governance 2006 Dansk Best Practice + + + nline branding

Public Digital Governance 2006 Dansk Best Practice + + + nline branding Public Digital Governance 2006 Dansk Best Practice + + + = nline branding Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord 3 1. Sammenfatning... 4 1.1 Model for god Public Digital Governance...4 1.2

Læs mere

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen Tak til:

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Geografisk information i en enterprise arkitektur

Geografisk information i en enterprise arkitektur Geografisk information i en enterprise arkitektur - principper for understøttelse af forretningsfunktioner i Digital Forvaltning Informi GIS A/S Titel: Geografisk information i en enterprise arkitektur

Læs mere

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark digitalisér 2010 Foto: Jakob Mark IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010-1 - DigITAlisér 2010 digitalisering af hele Danmark Af Jørgen Abild Andersen, direktør, IT- og Telestyrelsen Foto: Martin

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere