Den service orienteret arkitektur (SOA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den service orienteret arkitektur (SOA)"

Transkript

1 Den service orienteret arkitektur (SOA) SOA s betydning for enterprise-arkitekturen i ATP Helen Lunau IT-arkitekt

2 Kort om ATP Ud over den obligatoriske pensionsforsikring tager ATP sig af en række andre opgaver som berører store dele af det danske samfundsliv. Det drejer sig om: - Den Særlige Pensionsopsparing Lønmodtagernes Garantifond Arbejdsgivernes Elevrefusion Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring FerieKonto - ATP's fondsafdeling styrer Danmarks største institutionelle portefølje på over 300 mia. kr. - Vi står for udvikling og drift af egne it-systemer og itmæssigt er vi i det hele taget langt fremme. Vi arbejder hen imod den papirløse arbejdsplads og har i samarbejde med flere pensionskasser og - selskaber samt ministerier sat i værk. - Der er i alt 750 medarbejdere ansat i ATP. 2

3 IT-forandring batch Fra mainframe egenudvikling en applikation pr. ordning Til transaktionsorienteret decentral platform størst mulig brug af standard-ramme systemer et system, der skal kunne rumme alle ordninger 3

4 1. skridt IT-mæssigt: Tænke SOA og projektkonkurrence Anvender Udbyder Applikations arkitektur Komponent arkitektur Service arkitektur præsentation forretningsservices forretningsproces komponenter 4

5 1. skridt forretningsmæssigt: Organisationsændring Service orienteret organisation Fra ordningsorienterede afdelinger, fx - ATP - LG - SP - AES og AER Til procesorienterede afdelinger, som - Kundeservice - Kunder og produkter 5

6 Strategi fokus Forretningskoncepter Enterprise Arkitektur i ATP Forretnings -strategi IT-strategi Enterprise fokus Forretningsmæssige muligheder og trends Enterprise Arkitektur (EA) Principper Framework Arkitekturmodeller (konceptuelle) Teknologi arkitektur Løsningsportefølje IT legoklodser sikrer, at funktionelle og tekniske løsninger understøtter ATP s forretning dvs. sikrer ATP strategisk fri vilje. Teknologiske muligheder og trends Transition plan Projekt- og løsningsfokus Produktionsfokus Løsninger Teknisk Infrastruktur 28. februar 2006 atp

7 Enterprise Arkitektur i ATP ATP Strategi statements som udgangspunkt for EA-principper Verdens bedste pensionskoncern 2010 Lave enhedsomkostninger en konkurrence parameter Ekspert i fra paragraf til effektiv administrativ løsning Forretningsmæssige ydelser bygges af IT-legoklodser Stærk sammenhæng mellem forretning og IT Enkel og kompetent kundebetjening IT-kerneaktiviteter in-house Strategisk fri vilje 7

8 Enterprise Arkitektur i ATP Formålet med Enterprise Arkitektur i ATP er at sikre forretningen den strategiske frie vilje Med forretningens ord vil vi potentielt være klar til at kunne gribe en strategisk mulighed 8

9 Enterprise Arkitektur består af 2 væsentlige dele Enterprise Arkitektur principper - De 10 bud Enterprise Arkitektur framework - med tilhørende EA modeller, f.eks. Domænelandskab, Begrebsmodeller og Forretningsprocesser og vi er ved at etablere processer, der skal understøtte anvendelsen af framework og principper 9

10 Enterprise Arkitektur principper De 10 bud - Hvorfor? - Enterprise Arkitektur principperne er pejlemærker, der skal sikre, at IT-relaterede beslutninger understøtter forretningens ønsker på lang sigt. Hvis ikke -> Følg eller forklar 10

11 ATP s 10 EA principper 1. Én koncern funktionalitet udvikles én gang ATP vil udvikle funktionalitet én gang og bruge den mange gange. Funktionalitet skal således anvendes på tværs af ydelser, ordninger og støttefunktioner i form af løsninger. 2. Optimering af processer ATP vil forenkle, IT-understøtte og automatisere processer - ikke bare kerneprocesser, men også støtte-, udviklings- og ITdriftsprocesser. 3. Portefølje fokus Løsninger, systemer og infrastruktur betragtes som enhver anden investeringsportefølje, der skal vurderes og plejes. 4. Processernes strategiske betydning betinger implementering Processer opdeles i tre kategorier: stor, medium og lille strategisk betydning. For alle kategorier gælder arkitekturretningslinjer og -anbefalinger for implementeringen og jo større strategisk betydning, des strengere er disse. 5. Formalisering af information Oprettelse og vedligeholdelse af forretningsmæssige begreber og deres relationer til hinanden sker kun ét sted nemlig i Informationsmodellen. 6. Sikkerhed ATP beskytter information og funktionalitet, så ingen hverken internt eller eksternt kan få adgang, som de ikke er berettiget til. Endvidere må information ikke kunne kompromitteres hverken tilsigtet eller utilsigtet. 7. Løs kobling ATP ønsker IT-løsninger bygget efter princippet om løs kobling. Det betyder, at afhængigheder mellem ellers integrerede dele af en IT-løsning, skal fjernes mest muligt. 8. Robusthed IT-løsninger - og dermed bagvedliggende systemer og infrastruktur - skal være robuste og stabile. 9. Skalerbarhed De enkelte elementer, som indgår i ATP s løsninger og infrastruktur, skal være skalerbare, således at kapaciteten kan op- og nedjusteres i takt med forandrede forretningsmæssige som tekniske behov. 10. Arkitektur- og Metodefokus Der skal i ATP arbejdes metodisk efter de retningslinjer, der udstikkes bl.a. i Enterprise Arkitekturen, Kvalitetssikring, Governance, Udviklingsmodellen og Design principperne. Dette gælder både internt og i samarbejde med eksterne leverandører. ATP Februar 2006

12 ATP s 10 EA principper når man ikke kan følge, men må forklare 1. Én koncern funktionalitet udvikles én gang ATP vil udvikle funktionalitet én gang og bruge den mange gange. Funktionalitet skal således anvendes på tværs af ydelser, ordninger og støttefunktioner i form af løsninger. 2. Optimering af processer ATP vil forenkle, IT-understøtte og automatisere processer - ikke bare kerneprocesser, men også støtte-, udviklings- og ITdriftsprocesser. 3. Portefølje fokus Løsninger, systemer og infrastruktur betragtes som enhver anden investeringsportefølje, der skal vurderes og plejes. Beskrivelse af afvigelse og umiddelbare konsekvenser 4. Processernes strategiske betydning betinger implementering Processer opdeles i tre kategorier: stor, medium og lille strategisk betydning. For alle kategorier gælder arkitekturretningslinjer og -anbefalinger Forklaring for implementeringen af hvorfor og jo afvigelsen større strategisk betydning, er nødvendig? des strengere er disse. 5. Formalisering af information Oprettelse og vedligeholdelse Hvad af forretningsmæssige vil man gøre begreber på kort og deres og lang relationer sigt? til hinanden sker kun ét sted nemlig i Informationsmodellen. - for at rette sig ind efter EA principperne. 6. Sikkerhed ATP beskytter information Hvad og funktionalitet, koster såafvigelsen ingen hverken på internt kort eller og eksternt lang kan sigt? få adgang, som de ikke er berettiget til. Endvidere må information ikke kunne kompromitteres hverken tilsigtet eller utilsigtet. - målt i såvel penge som i potentielle forretnings- 7. Løs kobling muligheder vundet/tabt (jf. den strategiske frie vilje). ATP ønsker IT-løsninger bygget efter princippet om løs kobling. Det betyder, at afhængigheder mellem ellers integrerede dele af en IT-løsning, skal fjernes mest muligt. Er der anden relevant information? 8. Robusthed IT-løsninger - og dermed bagvedliggende systemer og infrastruktur - skal være robuste og stabile. 9. Skalerbarhed De enkelte elementer, som indgår i ATP s løsninger og infrastruktur, skal være skalerbare, således at kapaciteten kan op- og nedjusteres i takt med forandrede forretningsmæssige som tekniske behov. 10. Arkitektur- og Metodefokus Der skal i ATP arbejdes metodisk efter de retningslinjer, der udstikkes bl.a. i Enterprise Arkitekturen, Kvalitetssikring, Governance, Udviklingsmodellen og Design principperne. Dette gælder både internt og i samarbejde med eksterne leverandører. ATP Februar 2006

13 ATP s 10 EA principper i forhold til SAP GUI løsningen 1. Én koncern funktionalitet udvikles én gang ATP vil udvikle funktionalitet én gang og bruge den mange gange. Funktionalitet skal således anvendes på tværs af ydelser, ordninger og støttefunktioner i form af løsninger. 2. Optimering af processer ATP vil forenkle, IT-understøtte og automatisere processer - ikke bare kerneprocesser, men også støtte-, udviklings- og ITdriftsprocesser. 3. Portefølje fokus Løsninger, systemer og infrastruktur betragtes som enhver anden investeringsportefølje, der skal vurderes og plejes. I sagens natur vil der være Én koncern to systemer og dermed to brugergrænseflader; Portal og SAP GUI, som begge vil blive eksponeret for mange brugere. Procesmæssigt vil der ligeledes være to processer en SOA proces og en SAP proces. 4. Processernes strategiske betydning betinger implementering Processer opdeles i tre kategorier: stor, medium og lille strategisk betydning. For alle kategorier gælder arkitekturretningslinjer og -anbefalinger for implementeringen og jo større strategisk betydning, des strengere er disse. 5. Formalisering af information Oprettelse og vedligeholdelse Frihedsgraden af forretningsmæssige til at begreber sammensætte og deres relationer andre til hinanden processer sker kun ét sted til nemlig i Informationsmodellen. koncernkunder formindskes. 6. Sikkerhed ATP beskytter information og funktionalitet, så ingen hverken internt eller eksternt kan få adgang, som de ikke er berettiget til. Endvidere må information ikke kunne kompromitteres hverken tilsigtet eller utilsigtet. 7. Løs kobling ATP ønsker IT-løsninger bygget efter princippet om løs kobling. Det betyder, at afhængigheder mellem ellers integrerede dele af en IT-løsning, skal fjernes mest muligt. 8. Robusthed IT-løsninger - og dermed bagvedliggende systemer og infrastruktur - skal være robuste og stabile. 9. Skalerbarhed De enkelte elementer, som indgår i ATP s løsninger og infrastruktur, skal være skalerbare, således at kapaciteten kan op- og nedjusteres i takt med forandrede forretningsmæssige som tekniske behov. 10. Arkitektur- og Metodefokus Der skal i ATP arbejdes metodisk efter de retningslinjer, der udstikkes bl.a. i Enterprise Arkitekturen, Kvalitetssikring, Governance, Udviklingsmodellen og Design principperne. Dette gælder både internt og i samarbejde med eksterne leverandører. ATP Februar 2006

14 Arkitektur i praksis? Det er vigtigt at etablere en fælles opfattelse af arkitektur! Hvad er tilgængelighed? Hvad er sikkerhed? Er løsningen skalerbar? Understøtter genbrug af allerede fastlagte rammer.

15 Enterprise Arkitektur framework REOLEN - Sikrer at dokumentation ligger samme sted - Sikrer at dokumentation har samme form & struktur - Man skal aldrig starte fra scratch mere - Kan vise sammenhænge mellem dokumentationselementer - Hænger procesmæssigt sammen med - udviklingsprocessen - kvalitetssikring - og på sigt governance, projektporteføljestyring, 15

16 ATP s Enterprise Arkitektur framework Strategi Interessent Proces Information Løsning Teknologi Konceptuelt niveau EA principper Forretningsstrategi (Ydelses- og og produktstrategi) IT-strategi Love og paragraffer Interessentmodel Ydelseskatalog Forretningsprocesser Ydelsespakker Generelle nonfunktionelle krav Begrebsmodel Domænelandskab Løsningsportefølje Domænelandskab Forretningsteknologimønstre Logisk niveau Designprincipper System integrations politik (SIP) ATP s organisations diagram Rollemodel Forretningsworkflow Løsningsflow Informationsmodeller Logiske datamodeller Datawarehouse modeller (ETL (ETL specifikationer, EDW EDW model, Datamart model, Explor. warehouse model) Systemportefølje Specifikke nonfunktionelle krav Use cases Servicekatalog Teknologimønstre Roadmaps Operationelt niveau Operationaliserede designprincipper Sikkerhedsmodel IT-workflow Instrukser Kørselsspecifikation Fysiske datamodeller Designmodeller (Komponentmodeller, Portlet specifikationer, Portal Portal specifikationer, Dokument specifikationer) Test (af blivende art) Brugervejledninger Hjælpetekster Teknisk Infrastruktur modeller Product mappings Implementeringsniveau?? Sikkerhedsprofiler Kørselsplan Driftsdokumentation Database tabeller Kildetekst Tekniske Implementerings modeller 20. juni 2006 atp

17 atp= domænelandskab Processtyring workflow & kørsler - initiering, ændring, afvikling Portal infrastruktur teknisk portal, løsninger Data Warehouse Integrationsplatform ledelsesinformation, aggregerede domænedata og eksterne data, analyse-miljø Kerneforretningen Interessenter bredt Sikring, forsikring og pension kunde, virksomhedsaftale, opkrævn.grundlag, produkt, udbet.aftaler, unit link motor Interessenter kunder, virksomheder, medarb, myndigheder, samarbejdspartnere, indbyrdes relationer, adresser, globale data (valuta, land m.v.) Ind-/Udbetaling Kundebogholderi indberetning, ind-/udbetaling, opkrævning, restant, krav/ gebyrer, posteringsart, detailbogføringspost (fra kernen) CRM kundeadfærd, segmentering, kampagne, henvendelsesregistrering Fonds porteføljeadministration (investeringsbeslutninger, afvikling, risiko administration, performance management) system integration policy (SIP), BaseLine definitioner/ opsætninger, integration Støtteprocesser Økonomistyring sumposter (fra kernen), bogføring, controlling, budgettering, projektøkonomi, omkostningsstyr., anlægsstyr., konsolidering, cash management Lager og indkøb indkøb, rekvisition, leverandør, lagerstyring, varemodtagelse, kontraktadministration, fakturahåndtering HR kompetenceudvikling, organisationsstyring, personaleadm., personaleudvikling, rekruttering, lønadministration, tidsadministration Ressourcestyring projektstyring, porteføljestyring, ressourcestyring Kommunikation bredt Call center håndtering af telefonopkald Workflow sagsstyring, sagslagring, aktiviteter Dokumenthåndtering skabeloner, brevgenerering, lagring, ind- og udgående dokumenter, print Dataleverancer registrering af dataleverancer og deres status Sikkerhed autentifikation, konfidentialitet, uafviselighed, autorisation Ekstern kommunikation modtagelse fra/forsendelse til banker, myndigheder, pensionsudbydere m.fl., simpel validering, transformation = infrastruktur domæner = funktionelle domæner 2. maj 2006 atp

18 Omverden SOA s betydning for Enterprise arkitekturen i ATP Overordnet begrebsmodel Øvrige interessenter Virksomheder, organisationer, myndigheder og personer som ATP har samarbejdsrelationer med - og som påvirker ATP s forretningsmuligheder Nære interessenter Bl.a. ToldSkat, fogedret, Danmarks Statistik, ASK, Feriekontoret, ministerier, den Sociale ankestyrelse, økonomistyrelsen, KMD, DA, LO, DI, KL, Finanstilsynet, e-boks, PBS, virk.dk, Jyske Bank, FP, Erhvervsstyrelsen Øvrige Interessenter Bl.a. De politiske partier, Finansrådet, EU-kommissionen, Ældresagen, arbejdsgiver- & Lønmodtager organisationer, arbejdsmarkedes parter Samarbejdsaftale 1 Samarbejdsaftale 1 indgået med nære interesssenter. ATP Koncernen Kundechefer Ledere & Specialister Rådgivning Løbende opfølgning Europas Daglig samarbejdsrelation bedste pensionsselskab kåret af 1 Investment & Pensions Europe 2005 Salg Rådgivning Definerer centrale begreber. som: - Interessenter: Koncernkunder Slutkunder Kunderådgiver - Ydelsespakker - Produkter og IT-understøttelse Koncernkunde Ministerie Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet 1 Familieministeriet Finansministeriet Bestyrelse 1 Koncernkundeaftale Faglig Organisation Aftale en DA Koncernkunde har indgået med ATP 1 Koncernen 1 Virksomhed ALKA 1 JØP PensionDanmark PBU LD 1 Slutkundeaftale Aftale med en Slutkunde i forlængelse af en Ordning Koncernkundeaftale. Der findes en Slutkundeaftale En Sikrings- eller pr. Ordning. pensionsordning hos en Koncernkunden, og som deres Slutkunder er 1 omfattet af. Kundedelaftale 1 En Slutkunde med flere pensionsordninger vil have en Kundedelaftale pr. pensionsordning pr. Slutkunde Ordning. Virksomhed Arbejdsgiver 1 Eksternt ydelseskatalog IT Ydelsespakke Koncernkunder kan frit 1..1 vælge in- og outsource ydelser til - og fra ATP Koncernen - så længe at de som min. har en Basisydelse. 1 Sikring, Forsikring og Pension Produkt Produktskabelon Produktpakkeskabelon Produktelementskabelon Basisydelse Grundlæggende basisadministration af sikring, forsikring eller pensionsaftaler. Fx: Pensionskerne, Unit Link og teknisk administration af arbejdsgiver/lønmodtagere. Procesydelse (Valgfri) Procesydelser er alle øvrige administrationsprocesser, som skal bruges til administration Fx: Indbetaling/indberetning, udbetaling, rådgivning og kundeservice mv. Tillægsydelse (Valgfri) Ekstra ydelser fx kan være et valg af et forbedret serviceniveau eller aftale om engangsaktiviteter. Fx: e-boks, online sagsbehandling, udvidet åbningstid, business controlling, teknisk hotline, data warehouse, kundeanalyser, co-browsing, statistik muligheder, udvikling og drift af hjemmesider Callcenter WorkFlow CRM DataWarehouse Dokumenthåndtering Portal & Internet UnitLink Indbetaling Udbetaling Person ATP Koncernen Lønmodtager Elever Pensionister Ansatte Privat kunde Selvstændige Tilskadekomne 1 Kunderådgiver Administration Rådgivning Adhoc opgaver 18

19 Interessent Interessent InteressentRelation Interessent OrganisatoriskEnhed 1 Individ Adresse 1 1 Virksomhed Person LeveattestStatus InternOrganisation Medarbejder Myndighed Kontaktperson Samarbejdspartner 1 Koncernkunde Erhvervsskole 19

20 Informationsmodel for Interessent - klip 20

21 Informationsmodeller pr. domæne Informationsmodellens klasser og attributter anvendes i specifikation af: - Use cases - Procesflow - Serviceoperationerne input, output, pre- og post-conditoner Største og første indsatsområder: - Interessent Koncernkunder, slutkunder, samarbejdspartnere - Produkt Produktsnedkeri, Aftalestrukturer 21

22 DokH - forretningen ønsker nyt online brev udviklet Oplæg til brev udfærdiges Definer brev Findes exiten i forvejen? Ja Skal brevet startes fra Notes? Ja Brev menu udarbejdes Brevet udvikles Nej Nej Exit udvikles CICS program udvikles Sammenhænge i ATP s Innovationsmodel Processtyring workflow - initiering, ændring, afvikling Data Ware- house ledelses-information, aggregerede domænedata og eksterne data, analyse-miljø Sikkerhed autentifikation, konfidentialitet, uafviselighed, autorisation Økonomistyring sumposter (fra, omkost-ningsstyr., anlægsstyr., konsolidering, Call center håndtering telefonopkald Sikring, forsikring og pension kunde, virksomhedsaftale, link motor Interessent kunder, virksomheder, medarb, (valuta, land m.v.) Lager og indkøb indkøb, rekvisition, leverandør Workflow sagsstyring, sagslagring, aktiviteter Ind-/Udbetaling Kundebogholderi indberetning, ind-/udbe-taling, opkrævning, restant, krav/ gebyrer, posterings- art, detailbogføringspost Portal infrastruktur teknisk portal, løsninger CRM CRM kundeadfærd, kampagne, henvendelsesregistrering HR kompetenceudvikling, HR organisationsstyring, personaleadm., Dokumenthåndtering skabeloner, brevgenerering, dokumenter, print Fonds porteføljeadministration (investeringsbeslutninger, afvikling, Fonds risiko Ekstern kommunikation modtagelse, forsendelse, simpel validering, transformation Projektstyring projektstyring, porteføljestyring, ressourcestyring Leverancer registrering af leverancer og deres status Integrationsplatform system integration policy (SIP), BaseLine definitioner/ opsætninger, integration Proces Aktivitet Ordning Består af 0.. Journalisering Sagstype JournalSag + sagstypeidentifikation sagsid + sagstypetekst status + saneringstype + statusdato + saneringsdato + arkivtype + valgtsaneringsdato + afgørelse 1 + årsag SaneringsRegel + saneringsregeltype 0..1 Behandler JournalSagsElement + journaldato + journalhændelse + elementtype 1 SagsRelation + hovedsagsid relateretsagsid sagsrelationnote Til SagsNote sagsnoteindhold + notetype 1 Note + noteindhold + datoogtidspunkt Innovationsidé - Politiske, markedsmæssige og teknologiske muligheder - Ønsker/behov f.eks. udtrykt i radio, tv, aviser og kunder Forretningsprocesser - Hændelser - Finansomkostninger og SLA Eksternt Ydelseskatalog - Produkter ATP sælger - Basis-, tillægs- og procesydelser Internt Ydelseskatalog - Omkostninger - Medarbejderes tidsforbrug Workflow - Aktiviteter koblet til roller Use Case - Funktionalitet i forhold til aktører Begrebsmodel - ATP` forretningsbegreber Dokumentlagring Dokumentlagring Specialist Specialist DokumentVisDokument DokumentVisDokument Kontaktperson Kontaktperson Portalsider - Opbygning/indhold Domænelandskab - Funktionalitet ATP tilbyder Informationsmodel - Løsningers behov for information Tilbagebetalingsbestilling ATP LD Der er nu tilbagebetalt for [Ordning] pr. [Dato] LG Tilbagebetalingsoplysninger Dato: PensionDanmark Feriekonto AES Ordning: AER Vis listen Printvenligside Støtteprocesser Kommunikation bredt Kerneforretningen Interessenter bredt 20.juni 2006, atp

23 ATP s enterprise arkitektur framework Strategi Interessent Proces Information Løsning Teknologi Konceptuelt niveau EA principper Forretningsstrategi IT-strategi Love og paragraffer Interessentmodel Begrebsmodeller Domænelandskab Løsningsportefølje Ydelsespakker Forretningsprocesser Ydelseskatalog Domænelandskab Forretningsteknologimønstre Logisk niveau Designprincipper Udviklingsmodel Projektstyringsmodel Driftsprocesser ATP s organisations diagram Rollemodel Forretningsworkflow Løsningsflow Informationsmodeller Logiske datamodeller Data warehouse modeller Systemportefølje Servicekatalog Use cases Teknologimønstre Roadmaps Operationelt niveau Operationaliserede designprincipper Sikkerhedsmodel IT-workflows Fysiske datamodeller Komponentmodeller Portlet specifikation Output specifikation Teknisk Infrastruktur modeller Implementeringsniveau?? Sikkerhedsprofiler Kørselsplan Driftsdokumentation Database tabeller Kildetekst Tekniske implementerings modeller 20. juni 2006 atp

24 Udviklingsprocessen i ATP Ledelsesprocesser Governance Enterprise Arkitektur Kvalitetsstyring Styringsprocesser Projektstyring Projektafslutning Projektkvalificering Projektrealisering Udviklingsprocessen Den Røde Tråd Ydelsesudvikling Løsningsanalyse Design Realisering Test iteration Configuration Management Organisatorisk implementering Deployment Driftsprocesser IT Service Management - ITIL 2006 ATP 4. juli 2006 ATP

25 Eksempel på proces: Løsningsanalyse Analyser Information Begrebsmodel Forretningsworkflow Forretningsbegrebs livsforløb Use case Løsningsanalytiker Fastlæg informationsbehov Beskriv livsforløb på udvalgt information Udarbejd CRUD-matrix Informationsmodel Informationsklasse livsforløb CRUD-matrix 25

26 Eksempel på proces: Kvalitetsstyring Udarbejd kvalitetsplan Relativ artefaktplan Liste over projektstyrings produkter Projektplan Tjekliste, standard Tjekliste, standard Kvalitetsansvarlig Udarbejd Kvalitetsplan Tjekliste, klargjort Tjekliste, klargjort Kvalitetsplan 26

27 Processen: Revidér EA-principper Muligheder og trends Godkendes i EA Governance-board Enterprisearkitekt Ikke implementeret endnu Forretningsstrategi Revidér EA principper Operationalisér EA princippper IT-strategi EA principper 27

28 Kloge ord! Stability is over Turbulence is normal Managing change is critical Architecture is the key John A. Zachman 28

Data warehouse End-to-end (mission impossible)

Data warehouse End-to-end (mission impossible) SAS Forum 2008 Data warehouse End-to-end (mission impossible) Dorte Walter BICC Manager dw@atp.dk www.atp.dk Agenda ATP NAFS Data warehouse tidslinie BICC Data warehouse Konklusioner 2 Næsten alle danskere

Læs mere

HP Test Brugerkonference 2009. Godt i gang med performancetest

HP Test Brugerkonference 2009. Godt i gang med performancetest HP Test Brugerkonference 2009 Godt i gang med performancetest HP Test brugekonference.november 2009 2 Godt i gang med performancetest i ATP Vi fortæller om:. Implementering af performancetest i ATP Koncernen

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Vejen mod en automatiseret fremtid

Vejen mod en automatiseret fremtid Vejen mod en automatiseret fremtid Agenda Kort om Skandia Indførelsen af SOA Investering i vækst Kun én vej frem -Auto-projektet Løsningen Change Management Vigtige erfaringer Kort om Skandia Kort om Skandia

Læs mere

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand På tur med Alm. Brand Alm. Brand IT Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand Alm. Brand koncernen Alm. Brand tilbyder finansielle løsninger (forsikring, pension og bank) til privatpersoner, landbrug

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning

Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning Fremtidsmodel (Blueprint) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. FORKLARING PÅ CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER FREMTIDSMODELLEN (BLUEPRINT)... 4 3. FORMÅLET MED FREMTIDSMODELLEN... 4 4. HVEM MODTAGER FREMTIDSMODELLEN...

Læs mere

ZEBRANET. Serviceorienteret Arkitektur. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver. Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet.

ZEBRANET. Serviceorienteret Arkitektur. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver. Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver E-BUSS konference 14. september 2007 Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet.dk ZEBRANET Serviceorienteret SOA og Enterprise Architechture Definitioner

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Udvalgte projekterfaringer

Udvalgte projekterfaringer Navn: Fødselsår: 1972 Adresse: Nymarks Allé 302, 8320 Mårslet Mobil: +45 3069 8626 Business Intelligence og rapporteringsløsning Periode: 2014/06-2015/01 Proces AS3 Companies, Danmark Projektleder på etablering

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser

Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser Sådan arbejder atp med forretningsregler i databaser Business Rules i DBMS er Helen Lunau IT-arkitekt hlu@atp.dk Tryk Alt+F8 og Afspil auto_open for at vise værktøjslinien til opdatering af ATP ATP SP

Læs mere

Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV

Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV INDLÆG 06: DYNAMICS NAV Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV Jens Bakke 6. og 11. november 2014 Jens Bakke Uddannelse Rolle Certificeringer Nationaløkonomi - Odense Universitet Senior

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Indstilling Master i IT-sikkerhed Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Baggrund Med it i alting, Supply Change Management, netværksorganisationer og med systemer sammensat af kommunikerende

Læs mere

Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP

Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP Kondicykler eller direktører i psykisk arbejdsmiljø - visioner for sundhed og sikkerhed i 2020 Lone Kastholm, ATP SSID konference 2009 Om ATP Oprettet i 1964

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

90 erne. Værksted. Håndværker (Specialister) Kunsthåndværk. Applikationer. Isolerede Systemer. Mange leder var biologer. Uddannelsen hed svagstrøm.

90 erne. Værksted. Håndværker (Specialister) Kunsthåndværk. Applikationer. Isolerede Systemer. Mange leder var biologer. Uddannelsen hed svagstrøm. 90 erne Værksted Håndværker (Specialister) Kunsthåndværk Applikationer Isolerede Systemer 2 1 0 '90'erne Mange leder var biologer Moore s Law Uddannelsen hed svagstrøm. ITSM- Tool Mailbox, simpel database

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen!

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Opbygning og forankring af en robust ledelsesplatform på 3 måneder /Finn Henrik Hansen Slide 1 Nulpunktsmodellen, MSEK 1 Refleksion

Læs mere

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Hansen@ampartner.com Hvad er en CMDB? Et register over enheder (ITIL sk: Configuration Items eller CIs) CIs indeholder relevante oplysninger: attributter Sammenhænge eller

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV Standardkonfiguration Elbek & Vejrup Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV STANDARDKONFIGURATION EV STANDARDKONFIGURATION Med EV Standardkonfiguration til Microsoft Dynamics NAV får

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Udnyt potentialet i alle medarbejdere. Optimer lønsomheden i usikre tider. Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Udnyt potentialet i alle medarbejdere. Optimer lønsomheden i usikre tider. Tilbud på ekstra brugerlicenser Juletilbud til Mamut-kunder Optimer lønsomheden i usikre tider op til Viden er en sikker invistering 47% Køb kurser og spar op til 47%. Tag kurserne i 2009 Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere