Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase."

Transkript

1 Modelbase Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. En modelbase, f.eks. Agrimach, kan anvendes ved oprettelse af maskiner: I stedet for at indmelde alle oplysninger manuelt, er der mulighed for at hente en del af oplysningerne fra modelbasen. Der kan endvidere oprettes varer fra modelbasen, og oplysninger fra modelbasen kan udskrives på arbejdskort (specifikationer). Før modelbasen kan anvendes, skal den/de ønskede modelbaser indlæses i systemet via en særskilt kørsel indlæsning sker efter nærmere aftale med JMA A/S. Desuden skal en række faste oplysninger vedr. modelbasen defineres. I de viste eksempler nedenfor anvendes modelbasen Agrimach. Opsætning Under DSM opsætning skal faste oplysninger vedr. brugen af modelbasen indmeldes: Feltet Anvend Kategorikode fra I feltet angives hvor den kategorikode, som påsættes varer ved oprettelse fra modelbase, som standard er oprettet. Kategorikoden angiver

2 standardværdier for produktbogføringsgruppe, varebogføringsgruppe, moms-bogføringsgruppekode og standardkostmetode for varen. Kategorikoden hentes fra tabellen Gruppefabrikat i Modelbasen. Felterne vedr. Standard Modelkildekode, Specifikationskode 1 og Specifikationskode 2 redigeres ved at vælge knappen Funktion Rediger globale specifikationer: Feltet Standard modelkildekode I feltet indmeldes hvilken modelkilde, du ønsker at anvende som standard. Standard modelkilden vil automatisk blive foreslået i programmets skærmbilleder, men kan overskrives til en anden modelkilde. Dog vil standard modelkilden altid blive anvendt i forbindelse med udskrift af specifikationer på arbejdskort. Modelkilder, som anvendes i systemet, oprettes under Maskinhandel Opsætning Modelbase Modeldatakilde. Felterne Specifikationskode 1 og 2 De specifikationskoder, som angives her, vil blive anvendt som globale specifikationer på maskinen, dvs. de vises på maskinen, på fanen Model. De ønskede specifikationskoder vælges - ved hjælp af AssistButton i felterne - blandt specifikationerne i den valgte standard modelkilde. Opsætning af modelbasen Under Maskinhandel Opsætning Modelbase foretages opsætningen af selve modelbasen. Datakilder Under Modelbase Datakilder defineres, hvilke modelbaser der p.t. skal kunne anvendes:

3 Der kan indmeldes en enhedskode, som vil blive påsat maskiner og varer, der oprettes via modelbasen. Hvis modelnr. ønskes påsat som leverandørvarenummer på varer, der oprettes via modelbasen, skal feltet Modelnr. er Leverandørvarenummer markeres. Fabrikater Under Modelbase Fabrikat vises de fabrikater (f.eks. John Deere, JF), som findes i den valgte modelbase. Som hovedregel oprettes der ikke nye fabrikater i billedet, idet de fabrikater og beskrivelser, som vises her, skal stemme nøjagtig overens med de fabrikater, som kendes i modelbasen. Afvigelser herfra kan i givet fald betyde forkert placering på en evt. salgskanal. Er der behov for fabrikater, der ikke findes i modelbasen, kan disse dog oprettes ved at trykke F3 og derefter F

4 Der er endvidere mulighed for at indmelde en varekategorikode (for henholdsvis nyt og brugt), som automatisk sættes på de varer, der oprettes via modelbasen. Varekategorikoden skal kun indmeldes i dette billede, såfremt du under Forhandler servicestyring opsætning har valgt, at varekategorikode skal hentes fra fabrikat (varekategorikoden kan i stedet hentes fra gruppen). Endelig kan der indmeldes et kreditornummer, som ligeledes indsættes på varer, der oprettes via modelbasen. Dimensioner på fabrikat Ved at klikke på knappen Fabrikat kan der tilknyttes dimensioner til fabrikatkoderne. Dimensionerne kan tilknyttes enkeltvis (Dimensioner Enkelt) eller flere ad gangen (Dimensioner Flere). Ønskes samme dimension på flere fabrikater gøres følgende: Marker de fabrikater, hvor dimension ønskes påsat. Klik på Fabrikat Dimensioner Dimensioner Flere. Herved åbnes følgende skærmbillede:

5 I feltet Dimensionskode angives den dimensionskode, som skal tilknyttes. Dimensionskoden skal være oprettet under Økonomistyring Opsætning - Dimensioner Dimensioner. I feltet Dimensionsværdikode angives den dimensionsværdikode, der skal anvendes til den valgte dimensionskode. Dimensionsværdikoden skal være oprettet under Økonomistyring Opsætning - Dimensioner Dimensioner, Knappen Dimensioner - Dimensionsværdier. Ved klik på OK overføres oplysningerne til samtlige de markerede fabrikater. Ved at klikke på knappen Dimensioner Dimensioner Enkelt vises et tilsvarende skærmbillede vedr. dimensioner, blot tilknyttes oplysningerne til den ene fabrikatkode, som er markeret. Modelgrupper Under Modelbase Modelgrupper vises de modelgrupper (f.eks. traktorer, høstmaskiner m.v.), som findes i den valgte modelbase. Der kan ikke oprettes nye modelgrupper i billedet, med mindre der er hak i feltet: tillad gruppeoprettelse i opsætning af Modeldatakilde

6 Der er endvidere mulighed for at indmelde en varekategorikode (for henholdsvis nyt og brugt), som automatisk sættes på de varer, der oprettes via modelbasen. Varekategorikoden skal kun indmeldes i dette billede, såfremt du under Forhandler servicestyring opsætning har valgt, at varekategorikode skal hentes fra gruppen (varekategorikoden kan i stedet hentes fra fabrikatet). Undergrupper Til nogle modelgrupper kan der findes en opdeling i undergrupper. Undergrupperne kan vises ved at klikke på knappen Gruppe Undergrupper: Herved vises de undergrupper, som hører til den modelgruppe, der er markeret i skærmbilledet. Der kan ikke oprettes eller ændres på oplysningerne i billedet, idet de modelundergrupper, som vises her, skal stemme nøjagtig overens med modelbasen

7 Hvis man har en modeldatabase til eget brug - eller det er tilladt at oprette nye modelundergrupper, selv om der skal afleveres data til f.eks. Maskinbladet/DMibrugt - kan man, hvis der i opsætning af Modeldatakilde er hak i feltet Tillad gruppeoprettelse få lov at oprette nye Modelundergrupper. I det viste eksempel er gruppen traktorer valgt (gruppe 0102), hertil hører følgende undergrupper: Det er endvidere muligt, at angive en Varekategori (for hhv. Ny og Brugt) i undergrupperne. Hvis man kører med hierarkiske undergrupper, vil programmet finde Varekategorien på laveste niveau (venligt se eksempler på side 22). Bemærk: Varekategorikoder angivet i undergrupper overstyres altid af Varekategorikode angivet på Gruppefabrikat (denne skal altså være blank, hvis Varekategorikode på Undergruppe skal slå igennem ). Gruppefabrikater Ved hjælp af knappen Gruppe i skærmbilledet med Modelgrupper kan man desuden få vist hvilke fabrikater, der findes inden for den valgte modelgruppe:

8 Modeller Yderligere kan man - ved at anvende knappen Modeller i dette billede få specificeret hvilke modeller, der findes til den valgte gruppe/undergruppe/fabrikat. I eksemplet er valgt gruppen 0102 Traktorer, Undergruppe 01 Traktorer 2WD, Fabrikatkode 18 Belarus, hvor der findes 2 modeller i modelbasen: Såfremt der er behov for at oprette modeller, gøres dette ved at trykke F3 og derefter F2, hvorefter der er klar til oprettelse. Feltet øverst i billedet, hvor ønsket undergruppe kan angives, er kun tilgængeligt hvis der findes undergrupper til den valgte modelgruppe

9 Opret ny model med specifikationer Hvis man ønsker at oprette nye modeller til en gruppe, hvor der er undergrupper, skal der være hak i feltet Tillad altid modeloprettelse under: Maskinhandel Opsætning Modelbase Modeldatakilde: Dermed er det muligt at oprette en ny model under f.eks.: Traktorer 2WD Belarus Specifikationer Når Gruppe, Fabrikat og evt. undergruppe er valgt, kan de specifikationer, der hører til den model, der markeres i skærmbilledet, vises ved at klikke på knappen specifikationer:

10 Oprettelse af varer I billedet med modeller er der også mulighed for at anvende modelbasens data her kan man oprette en vare ved at klikke på knappen Funktion: Vælges denne funktion, vil der fremkomme følgende tekstboks: Denne meddelelse skal der svares på for at den korrekte varekategorikode kan blive påsat den nye vare, idet der jo er mulighed for at anvende forskellig varekategori til hhv. nyt og brugt. Når der er taget stilling til, om varen er ny eller brugt, oprettes varen automatisk, og følgende kvittering fremkommer:

11 Varer oprettes med blandt andet følgende oplysninger: Varenummer - næste ledige nummer i.h.t. valgt nummerserie til vareoprettelse. Beskrivelse og søgebeskrivelse model, fabrikat, f.eks. 800, Belarus. Enhedskode fra den valgte datakilde (Modelbase Datakilde). Varekategorikode (og hermed øvrige oplysninger fra varekategorikoden, f.eks. bogføringsgrupper, maskingruppe og varesporingskode) fra enten Gruppe eller Fabrikat, afhængig af opsætning. Leverandørs varenummer modelnummer, såfremt dette er defineret for valgt datakilde (Modelbase Datakilde). Dimensioner på modelgruppe Ved at klikke på knappen Gruppe kan der tilknyttes dimensioner til modelgrupperne. Dimensionerne kan tilknyttes enkeltvis (Dimensioner Enkelt) eller flere ad gangen (Dimensioner Flere). Ønskes samme dimension på flere modelgrupper gøres følgende: Marker de modelgrupper, hvor dimension ønskes påsat. Klik på Gruppe Dimensioner Dimensioner Flere. Herved åbnes følgende skærmbillede: I feltet Dimensionskode angives den dimensionskode, som skal tilknyttes. Dimensionskoden skal være oprettet under Økonomistyring Opsætning - Dimensioner Dimensioner

12 I feltet Dimensionsværdikode angives den dimensionsværdikode, der skal anvendes til den valgte dimensionskode. Dimensionsværdikoden skal være oprettet under Økonomistyring Opsætning - Dimensioner Dimensioner, Knappen Dimensioner - Dimensionsværdier. Ved klik på OK overføres oplysningerne til samtlige de markerede modelgrupper. Ved at klikke på knappen Dimensioner Dimensioner Enkelt vises et tilsvarende skærmbillede vedr. dimensioner, blot tilknyttes oplysningerne til den ene modelgruppe, som er markeret. Skabeloner Den sidste valgmulighed under knappen Gruppe i skærmbilledet med Modelgrupper giver mulighed for at oprette en skabelon til den valgte modelgruppe. Modelgruppeskabelonen gør det muligt at begrænse antallet af specifikationer, der overføres til maskinen ved oprettelse via modelbasen (og hermed begrænse antallet af oplysninger som videreføres til en salgskanal som f.eks. DM i brugt), ligesom rækkefølgen af de valgte oplysninger kan defineres her. Endelig kan man ved hjælp af skabelonen definere hvilke oplysninger, der ønskes udskrevet på arbejdskort. Det anbefales derfor at oprette en skabelon til hver modelgruppe i modelbasen. Første gang skærmbilledet åbnes for en modelgruppe er der ingen specifikationer vist:

13 Specifikationerne skal tilvælges ved at anvende AssistButton i feltet Specifikationstypekode, hvorved samtlige modelbasens specifikationstyper vises: De specifikationer, som ønskes tilknyttet skabelonen for modelgruppen, markeres, og ved tryk på OK overføres de til skabelonen. Ved hjælp af Ctrl-tasten kan der markeres flere specifikationer ad gangen, som så overføres i én arbejdsgang. Bemærk, at den rækkefølge, som specifikationerne overføres i også er den rækkefølge oplysningerne vises i på den enkelte maskine, samt udskrives i på arbejdskort

14 Bemærk også, at oplysningerne vedr. arbejdskort og salgskanal kun kan tilvælges, når det er valgt at specifikationen skal kopieres til maskinen. Beskrivelsesteksten på de oprettede specifikationer i skabelonen kan ændres, såfremt der er behov herfor, men der kan ikke oprettes specifikationstypekoder, som ikke eksisterer i den valgte modelbase. Skabelon pr. undergruppe Det er muligt at have skabelon pr. undergruppe. Dette sættes op på modeldatakilden på feltet skabelon. Her vælges pr. Undergr.. Hvis man vælger at oprette skabelon pr. undergruppe er det ikke muligt at lave skabelon pr. modelgruppe. Feltet Skabelon under Maskinhandel

15 Opsætning - Modelbase Modelgrupper - Knappen Gruppe vil være nedtonet. Skabelon pr. undergruppe oprettes under Maskinhandel Opsætning Modelbase Modelgrupper, knappen Gruppe Undergrupper, knappen Undergruppe - Skabelon. Hvis datakilden kører på skabelon pr. undergruppe, vil der når modeloplysninger påsættes en maskine - automatisk blive vist de specifikationer, der er indmeldt på alle relevante undergrupper, startende på øverste niveau og sluttende med den valgte undergruppe. Eksempel: Undergruppe Traktorer 4WD Specifikationer Motorstørrelse, kabine Powershift 2WD For Traktor 4WD vil skabelonen indeholde: Motorstørrelse, Kabine, Powershift For ovenstående opsætning vil skabelon for Traktor 2WD være: Motorstørrelse, Kabine. I nedenstående eksempel er MB datakilde

16 For at opsætte skabelon på gruppen: 5 Traktorer, som har flere niveauer under sig (f.eks. 6 Traktorer 2 WD), skal man oprette de specifikationstypekoder, man ønsker at benytte på gruppe 5, ved at kopiere disse fra en af de underliggende grupper. Specifikationer på gruppe 5 Traktorer: Specifikationer under Traktorer 4 WD

17 Specifikationstypekoderne til gruppe 5 traktorer er udvalgt ved at gå ind på undergruppe 4WD og benytte F6-opslag. Værdien i feltet kode kopieres og indsættes derefter i undergruppeskabelonen til gruppe 5 Traktorer. Bemærk hvis man benytter MBO som modelbase skal skabelon være pr. undergruppe. Feltmapning På modelbasen er det muligt at markere på specifikationstyper, at der skal ske mapning til de tilsvarende felter på maskinkortet. Herved undgås dobbelt vedligehold af data, som både findes på maskinkort og som maskinspecifilkation i modelbasen

18 Mapning er muligt på følgende felter: Årgang Modelår Standkode Tæller (sidste) Salgspris Automatikken gælder kun for primær datakilde. Der må kun opsættes feltmapning til feltet Årgang, hvis man indtaster årgang i formatet: År (f.eks. 2009) (Nogle datakilder f.eks. MBO (Maskinbladet Online) forudsætter at man benytter År som formatering, dvs. der må indtastes 4 cifre) Opsætning af Årgangsformatering sker under DSM opsætningen på Generelt fanebladet. Feltmapning sættes op under Maskinhandel Opsætning - Modelbase Datakilder, knappen Datakilde Specifikationstyper feltet: Feltmapning. Her er felterne: Standkode, Salgspris og Årgang sat op

19 Hvis man på maskinkortet ændrer Standkode til: Som ny vil det se således ud på Model fanen:

20 Standkode ændret til: Som ny. I feltet Standkode er det muligt at taste F6 (Opslag) for at få de tilladte værdier. Opsættes mapning på Standkode, skal man være opmærksom på, at hvis ikke standkode indeholder en af de værdier, der er tilgængelig i modelbasen, vil indholdet af feltet blive teksten: Fejl Benytter man MB som modelbase skal værdien i feltet være en af følgende: Afhentning, Som ny, I orden, Velholdt ellers vil Standkode blive til: Fejl Hvis man senere fjerner mapning på standkode-feltet, vil værdien på maskinkortet skulle ændres manuelt. F.eks. vil værdien I orden blive til RUNS_WELL og dette vil skulle ændres manuelt på den enkelte maskine. Vær opmærksom på at hvis feltet: Salgspris opsættes under feltmapning er det ikke længere muligt at have een pris ude på salgskanalen, og en anden salgspris internt

21 Felter med feltmapning skal sættes op under skabelon, på lige fod med andre felter. Disse felter fremkommer ikke automatisk som specifikationer, medmindre de er valgt for den pågældende gruppe/undergruppe. Felter med feltmapning vil ikke kunne redigeres i wizarden (Trin 4), men skal vedligeholdes under specifikationer via wizarden eller på maskinen under modelfanen. I nedenstående eksempel er der feltmapning på: Salgspris, Stand og Årgang Disse felter vil være nedtonet/ikke tilgængelige felter i wizarden (Trin 4). Kopier Maskinspecifikationer Når man står på et maskinkort kan man kopiere maskinspecifikationer fra den pågældende maskine til en eller flere maskiner. For at kopiere maskinspecifikationerne benyttes knappen Funktion Kopier Maskinspecifikationer

22 Alle specifikationer fra den aktuelle maskine kopieres over på den/de valgte maskiner, det sker uanset om modeloplysninger/maskinskabelon er ens med den maskine der kopieres fra. Eksempler Nedenstående eksempler, viser hvordan DSM (fra ver. 1.59) finder varekategorikoder til oprettelse af Maskiner. Eksemplerne tager udgangspunkt i Maskinhandel, der anvender Modeldata fra Maskinbladet. Eksempel1: I DSM opsætning er feltet Anvend varekategorikode fra markeret med Gruppe. Gruppe: Landbrugsmaskine har varekategorikode VK1. Undergruppe: Traktorer VK2 2WD VK3 4WD Jordbearbejdning BLANK Plov BLANK Gruppefabrikat: John Deere Traktorer VK5 New Holland Traktorer BLANK Kvernland Plov BLANK Fabrikat: John Deere VK6 New Holland VK

23 Kvernland VK8 Hvis der vælges en John Deere Traktor med 2WD, returneres VK5 Hvis der vælges en John Deere Traktor med 4WD, returneres VK5 Hvis der vælges en New Holland Traktor med 2WD, returneres VK3 Hvis der vælges en New Holland Traktor med 4WD, returneres VK2 Hvis der vælges en Kverneland Plov, returneres VK1 Eksempel2: I DSM opsætningen er feltet Anvend varekategorikode fra markeret med Fabrikat. Gruppe: Landbrugsmaskine har varekategorikode VK1. Undergruppe: Traktorer VK2 2WD VK3 4WD JordbearbejdningVK12 Gruppefabrikat: John Deere Traktorer VK5 New Holland Traktorer Fabrikat: John Deere VK6 New Holland VK7 Kvernland VK8 Hvis der vælges en John Deere Traktor med 2WD, returneres VK5 Hvis der vælges en John Deere Traktor med 4WD, returneres VK5 Hvis der vælges en New Holland Traktor med 2WD, returneres VK

24 Hvis der vælges en New Holland Traktor med 4WD, returneres VK7 Hvis der vælges en Kverneland Plov, returneres VK

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner

Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner FORMÅL: At oprette handelsaftaler og herigennem at kunne udskrive leveringssedler, ordrebekræftelser samt fakturaer på maskinhandler. Der kan foretages følgende opgaver

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine. Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine. Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse. Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Værksted Programopdatering version DSM 02.05

Værksted Programopdatering version DSM 02.05 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Programopdatering DSM version Januar 2008

Programopdatering DSM version Januar 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.63 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67

Programopdatering version DSM 01.67 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Programopdatering version DSM

Programopdatering version DSM Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Overflytningsordre maskiner. Overflytningsordre maskiner

Overflytningsordre maskiner. Overflytningsordre maskiner Overflytningsordre maskiner Under Maskinhandel Maskiner er der mulighed for at oprette overflytningsordrer på maskiner, således at maskiner eller maskinvarenumre kan flyttes mellem lokationer, på samme

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.54

Programopdatering version DSM 01.54 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm BETJENINGSVEJLEDNING Når du er på start siden (index.htm), vælg altid fuld skærm. Herved får du bedre plads til at se på tegningerne. Du kan også klikke på F11 på tastaturet. Hvis du altid vil starte med

Læs mere

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Statistiksøgning EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 -

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Ukuransberegning. Ukuransberegning Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil:

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil: Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login.

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Vejledning til anmelder af jordflytning Login Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Her udfyldes oplysninger om anmelderen (navn, adresse,

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning Servicekontrakter Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning

Læs mere

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort HåndOffice Spillertrupper og Holdkort Spillertrupper - opret... 3 Tilføj spillere til spillertrup... 6 Tilføj kontaktpersoner til spillertrup... 8 Tilføj hold til spillertrup... 9 Holdfællesskaber og spillertrup....

Læs mere

BUANCO Supports førstehjælpspakke

BUANCO Supports førstehjælpspakke BUANCO Supports førstehjælpspakke Prøv at følge nedenstående vejledninger for at løse opgaven selv. Lykkes det ikke, er du velkommen til at ringe til BUANCO Support på tlf. 72 17 07 24 Dagsmodeller, opret

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Følgende vejledning indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer, der implementeres i PAS og WebPAS pr. 10. juni 2015. Vejledningen sendes

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen. Garanti og garantiopfølgning Ved at anvende DSM s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af reparationen kunden evt. skal

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Butik Gavekort og Tilgodebevis Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Det er muligt at følge hvor

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Brugervejledning til Køre-Slutseddel i Notes

Brugervejledning til Køre-Slutseddel i Notes Brugervejledning til Køre-Slutseddel i Notes Indhold Prøvekørsel:... 3 Oprettelse af nyt Tilbud/Slutseddel:... 5 Bilinformation / Priskonfigurator... 6 Vigtige funktioner i priskonfiguratoren... 7 Skruerabat

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Rykker Brugervejledning

Rykker Brugervejledning Rykker Brugervejledning AdvoForum A/S RYKKER...3 Rykkeropsætning...4 Rykkerbetingelser...5 Rykkerbetingelsernes niveauer...6 Skabelon pr sprog...7 Bogføring af rykker og/eller opkrævningsgebyr...8 Debitorbogføringsgrupper...9

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Datafiler fra Kvægdatabasen trækkes gennem Dyreregistrering som k01-filer. Opsætning af udtræk beskrives andet sted. Denne vejledning dækker kun bestilling

Læs mere

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28 Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Menuerne 3 1.1 Fil 3 1.1.1 Valutakurser

Læs mere

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering).

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering). Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne salgspriser og/eller købspriser på reservedele ud fra priskalkulationsgrundlag dette kan gøres pr. vare eller periodisk for et interval af varer

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere