Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt"

Transkript

1 Fødevarestyrelsen Susanne Elmholt Dato: 6. november 2009 Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, er den 28/10 af Fødevarestyrelsen (FVST) bedt om et kort notat som bidrag til besvarelse af spørgsmål 10 fra Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Spørgsmålet lyder: Ministeren bedes oplyse, hvilke teknikker til opbevaring af frugt - både mekanisk og kemisk, der er godkendt ud over særlige kølerum med nedsat iltindhold og gasarten Smartfresh, samt udbredelsen af disse i Danmark. Journalnr: Reference: Direkte tlf: Direkte fax: Mobiltlf: E-post: Web: CVR-nr: EAN-nr: Notatet, som følger herunder, er skrevet af seniorforsker Merete Edelenbos og seniorforsker og Temakoordinator for fødevarekvalitet Ulla Kidmose, Institut for Fødevarekvalitet. Evt. opfølgende spørgsmål kan rettes til Ulla Kidmose. Med venlig hilsen Susanne Elmholt Seniorforsker, koordinator for DJF s myndighedsrådgivning Det Jordbrugsvidenskablige Fakultet (DJF) Aarhus Universitet Blichers Allé 20, Postboks Tjele Tlf: Fax: E-post: Web:

2 Kort notat omkring teknikker til opbevaring af frisk frugt og grønt i Danmark Merete Edelenbos og Ulla Kidmose, Institut for Fødevarekvalitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Bestilling Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, er den 28/10 af Fødevarestyrelsen (FVST) bedt om et kort notat som bidrag til besvarelse af spørgsmål 10 fra Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Spørgsmålet lyder: Ministeren bedes oplyse, hvilke teknikker til opbevaring af frugt - både mekanisk og kemisk, der er godkendt ud over særlige kølerum med nedsat iltindhold og gasarten Smartfresh, samt udbredelsen af disse i Danmark. FVST oplyser, at spørgsmålet skal ses i forlængelse af debatten om anvendelse af SmartFresh i Danmark og FVST beder om at notatet skal omfatte teknologier til forlængelse af holdbarhed hos frugt og grønt, post harvest treatment mm. Der ønskes en liste over relevante anvendte metoder og teknikker med kort beskrivelse og med en vurdering af udbredelsen af anvendelsen, herunder f.eks. 1) opbevaring i kontrolleret atmosfære; 2) anvendelse af smartfresh (herunder bør de teknologiske fordele i forhold til kontrolleret atmosfære nævnes); 3) pakning i beskyttende atmosfære; 4) anvendelse af overfladebehandlingsmidler, (voks; konserveringsmidler, herunder svovlpads); 5) anvendelse af post harvest pesticider (svampemidler, spiringshæmmende midler); 6) eftermodning i modningskamre. Indledning Frisk frugt og grønt er levende produkter. Det vil sige, at produkterne respirerer eller ånder. Under denne proces omsættes sukker og ilt til kuldioxid, vand og varme, og der frigives energi til at opretholde cellernes fysiologiske aktivitet. Selvom frisk frugt og grønt er høstet, sker der altså stofomsætning. Hvilken betydning denne stofomsætning har for produkternes holdbarhed og efter-høst (post-harvest) kvalitet afhænger bl.a. af art og sort. Hvilken betydning en given efter-høst (post-harvest) behandling har for kvaliteten er derfor også arts- og sortsafhængig. Frisk frugt og grønt er derfor en meget stor og blandet fødevaregruppe. Nogle definitioner og begrebsafklaringer Efter-høst (postharvest): Perioden fra høst og frem til konsum. 2

3 Holdbarhed (shelf-life): Er den periode hvor et produkt er egnet til salg og konsum. I holdbarhedsperioden har produktet sine specifikke egenskaber. Frisk frugt og grønt: Er hele eller skårne råvarer, der ikke er klar til brug. Disse er ikke omfattet af mærkningsbekendtgørelsen. Convenience grønt: Er råvarer, der er forarbejdet og gjort let-tilgængelige ved trimning, snitning og pakning. Disse produkter er klar til brug og er omfattet af mærkningsbekendtgørelsen. Liste over anvendte postharvest metoder og teknikker i Danmark Der findes i dag en række teknikker til at forlænge holdbarheden af frisk frugt og grønt. Fælles for de fleste er, at de nedsætter produktets respiration og dermed den metaboliske omsætningshastighed. Med det resultat, at produkterne holder længere tid. Anvendelse af pesticider med henblik på forbedre holdbarheden på lager Spirehæmning Spiseløg og kartofler til industriel forarbejdning behandles med spirehæmmere for at undgå tidlig spiring og for at reducere spild og svind under langtidslagring. Løg behandles i marken med Antergon MH ved topfald. Kartofler til forarbejdede produkter (pommes frites, chips og granual flakes) kan behandles med chlorpropham under lagring, såfremt de kartoffelforarbejdende virksomheder har specielt udstyr hertil, så behandlingen kan forløbe under meget kontrollerede forhold. Spisekartofler må ikke behandles med chlorpropham i Danmark. Svampemidler til at reducere sygdomstrykket på lager Produkter til langtidslagring skal som udgangspunkt være af høj kvalitet. Derfor er det vigtigt kun at opbevare de bedste råvarer. Vi har ikke kendskab til, hvilke svampemidler der udelukkende bliver brugt i produktionen med henblik på at forlænge holdbarheden på lager. En rundringning til konsulenterne i Gartnerirådgivningen vil kunne afdække dette spørgsmål. Smartfresh-behandling I 2008 blev de første danske æbler smartfreshbehandlet før lagring. Denne teknik er udbredt i udlandet. Smartfresh er et salt, der via kontakt med vand omdannes til en flygtig gas: 1-methylcyclopropen. Denne gas har lighedspunkter med modningshormonet ethylen. Ethylen udskilles naturligt i visse frugter under opbevaring og modning og i frisk frugt og grønt som følge af såring. 3

4 Virkning af smartfresh. 1-methylcyclopropen sætter sig de steder i cellerne, hvor ethylen ellers ville sætte sig (Blankenship & Dole, 2003). Det betyder, at modningsforløbet ændres, og holdbarheden forlænges. Et eksempel er smartfresh behandling af æbler: Ved høst indeholder æbler stivelse. Under modning nedbrydes stivelse til sukker. Æblet bliver mindre fast. Æblet bliver også mere aromatisk som følge af dannelse af en lang række aromastoffer. Holdbarheden aftager. Æblerne bliver bløde og melede og bliver med tiden mindre smagfulde. Disse naturlige aldringsprocesser går hurtigere ude i detailhandlen, hvor der ikke er køl. Smartfresh-behandlede æbler har derimod længere holdbarhed i detailhandlen, fordi de forbliver fastere, saftigere og sødere i længere tid. Forskningsresultater tyder dog på, at smart-fresh behandlede æbler smager mindre aromatiske, fordi der dannes færre aromastoffer efter høst. Forbrugerne vænnes derfor til fastere og sødere men mindre aromatisk frugt. Der sker en ensretning i udbuddet og kvaliteten af frisk frugt, fordi de mindre holdbare sorter ikke kan klare sig i konkurrencen med de smartfresh-behandlede sorter ude i butikken. Tilvænning til opbevaring Nogle produkter har brug for langsomt at vænne sig til lagring. I gulerødder og kartofler sker der en langsom sænkning af temperaturen efter høst. Løg tørres først ved høj temperatur, før de langtidsopbevares ved lav temperatur. Denne tilvænningsperiode kaldes curing på engelsk. Køling Køling er den mest anvendte opbevaringsmetode til frisk frugt og grønt. Korrekt køling forlænger holdbarheden, kvaliteten og giver mindre spild og svind på lager samt større restholdbarhed i husholdningen. Mange af de frugter og grønsager, som produceres i Danmark, kræver en meget lav opbevaringstemperatur for at have en lang holdbarhed. Dette gælder bla. for æbler og pærer. Tropisk frugt kræver derimod en lidt højere opbevaringstemperatur for at opnå en lang holdbarhed og for at undgå køleskader. Relativ luftfugtighed Frisk frugt og grønt kan tørre ud eller rådne, hvis produkterne opbevares under forkerte fugtighedsforhold. Korrekt dimensionering af kølerum samt pakning i folier med barriereegenskaber over for vand er de mest anvendte metoder i Danmark. 4

5 Opbevaring i kontrolleret atmosfære Holdbarheden af æbler og pærer kan forlænges ved opbevaring ved lav temperatur og ved et reduceret iltindhold i lagerluften. Denne metode er i gennem de senere år blevet udbredt i Danmark og omtales i pressen som opbevaring på lagerhoteller eller på ULO-lager (ultra low oxygen). Ved denne opbevaringsform fjernes der fra lagerluften ofte også ethylen, som ellers vil fremme modningen og hermed mindske holdbarheden. Eftermodning i modningskamre Bananer og avokado plukkes og transporteres hjem umodne, da de ved modenhed en meget kort holdbarhed. For at sikre en ensartet modning af bananer behandles de med ethylen før de kommer ud i detailhandlen. Avokado opbevares ved høj temperatur for at igangsætte en modningsproces, før de komme ud i detailhandlen. Anvendelse af overfladebehandlingsmidler Vi har ikke kendskab til, at der anvendes overfladebehandlingsmidler til frisk frugt og grønt. Der anvendes antibrunfarvningsmidler ved forarbejdning af frisk frugt. Pakning i emballage med barrieregenskaber Frisk frugt og grønt pakkes ikke i beskyttende atmosfærer som animalske produkter. Nogle produkter som f.eks. babyleafsalater pakkes i emballage med barriereregenskaber. Herved ændres pakkens indhold af ilt- og kuldioxid via produktets respiration. I forbindelse med pakning af frisk frugt og grønt anvendes gasskylning, det vil sige at der introduceres en blanding af ilt og kvælstof eller ilt, kuldioxid eller kvælstof i forbindelse med selve pakningen. Brug af efter-høst teknikker i udlandet Da frisk frugt og grønt importeres til Danmark sker der også import at råvarer, der er opbevaret ved brug af andre teknikker end de teknikker, som anvendes kommercielt her i landet. For forbrugeren vil det ofte være umuligt at gennemskue, hvorledes importeret frisk frugt og grønt er håndteret og opbevaret fra høst og frem til butik. Nedenfor er der listet forskellige teknikker, som anvendes i udlandet i kombination med korrekt temperatur- og fugtighedsopbevaring. For nogle produkter, så som økologiske spisekartofler, er køl og korrekt fugtighed de eneste muligheder. Teknikkerne anvendes, fordi de kan forlænge produkternes holdbarhed på lager og i butik samt reducere spild og svind: 5

6 Tilvænning (curing) til lagring: visse rødder, løg og stængelknolde, kernefrugt Sortering og afpudsning forud for indlagring Voksning, coatning og pakning i folie med barriereegenskaber Varmebehandling før og efter indlagring: varmt vand, varm luft og damp for bl.a. at reducere antal af mikroorganismer Behandling med postharvest fungicider Ozonbehandling, som reducerer antallet af mikroorganismer UV-C behandling, som reducerer antallet af mikroorganismer Spirehæmning: kemisk, bla. spirehæmmermidlet chlorpropham til både spisekartofler og kartofler til forarbejdning i England, Tyskland og Holland, ethylenbehandling af spisekartofler under lagring i England, brug af planteekstrakter Kemisk behandling i plantagen Fjernelse af insekter: pesticider, gasning, varmt vand Regulering af ethylenindholdet i lagerluften: fjernelse for at udsætte modning, tilførsel for at styre modning Smart-fresh behandling Statisk og dynamisk kontrolleret atmosfære lagring: nedregulering af ilt samt nedregulering af ilt og opregulering af kuldioxid. Konklusion Korrekt temperatur og luftfugtighed på lager er de mest afgørende faktorer til at forlænge holdbarheden af frisk frugt og grønt, idet den metaboliske aktivitet nedsættes. Men ved hjælp af andre teknikker er det dog muligt at forlænge holdbarheden yderligere. Litteratur Blankenship, S. & Dole, J.M Methyl-cyclopropene: A review. Postharvest Biol. Technol. 28:1-25 6

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter 1 Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter Alle nedenstående felter skal udfyldes. Skrifttype Arial, str. 11, enkelt linjeafstand skal anvendes. A1. Projekttype (sæt kun ét kryds!) A2. Vedrører

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger. I»I landbekendtgørelsen«står der:

Kølekæden skal holdes hele vejen fra fangst til forbruger. I»I landbekendtgørelsen«står der: Kapitel 9 side 77 Fangsten forarbejdes Den videre forarbejdning af fisk og fiskevarer til konsum foregår i fiskeindustrien og hos fiskehandlere. Den kan også godt foregå om bord på fartøjerne. Fisk og

Læs mere

Læsemateriale. Spis med sanserne

Læsemateriale. Spis med sanserne BroKom Forskningskommunikation som brobygning og kompetenceudvikling for unge mennesker i Region Midtjylland Undervisningsmaterialet er udviklet af ph.d.-studerende Line Holler Mielby, Institut for Fødevarekvalitet,

Læs mere

Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild

Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild Forbrugerpanelet om lukkelovens og forskellige tiltag i dagligvarebutikkers indflydelse på madspild Madspild og lukkeloven Den 1. Oktober 2012 blev lukkeloven liberaliseret i Danmark. Dette har medført,

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Redaktion: Malene Østergaard Loft og Birthe Kyhn Layout: Ole Steen Pedersen, Pedersen & Pedersen, Aarhus

Redaktion: Malene Østergaard Loft og Birthe Kyhn Layout: Ole Steen Pedersen, Pedersen & Pedersen, Aarhus l rervejledning Redaktion: Malene Østergaard Loft og Birthe Kyhn Layout: Ole Steen Pedersen, Pedersen & Pedersen, Aarhus Tak til: Kirsten Marie Pedersen, Hanne Birkum og Mikkel Østergaard Troelsen. indhold

Læs mere

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild Lisbeth Mogensen 1, Ulla Kidmose 2, John E. Hermansen 1 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø og 2 Institut for Fødevarekvalitet 15. juni

Læs mere

- praktisk viden til skibets egenkontrol

- praktisk viden til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - praktisk viden til skibets egenkontrol DEL 3 Til KABYS 1 1.0. Råvarer 6 2.0. Forurening af mad 10 3.0. Fødevarebåren sygdom og smittekilder 11 4.0. Mikroorganismer og fødevarer 12

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Projekt Sundere Mad i Idrætshaller. Evalueringsrapport

Projekt Sundere Mad i Idrætshaller. Evalueringsrapport Projekt Sundere Mad i Idrætshaller Evalueringsrapport Projektet er finansieret af midler fra Silkeborg Kommunes Sundhedspulje. Projektkonsulenter: Susanne Højer Jensen Professionsbachelor i Human ernæring

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog

Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog 10. juni 2011 Det skjulte madspild Kortlægning og handlingskatalog 1. Indledning Madspild er spild af ressourcer og bidrager unødigt til udledningen af drivhusgasser. Siden januar 2011 har Danmarks grønne

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Sukkerets funktionelle egenskaber

Sukkerets funktionelle egenskaber Sukkerets funktionelle egenskaber Sukker findes i dag i mange forskellige varianter og kan derfor bruges i mange forskellige levnedsmidler. Sukker har en række unikke egenskaber, som hver for sig eller

Læs mere