Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler"

Transkript

1 Dyrkningsvejledning Avl af egne læggekartofler

2 2 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indhold En krævende produktion...3 Lovens krav...4 Et sundt udgangspunkt...4 Før lægning...5 Lægning... 6 Speciel gødskning... 6 Ukrudtsbekæmpelse...7 Optimal vanding... 8 Skimmelfrie kartofler... 8 Cikader & tæger... 9 Forebyggende lugning... 9 Nødvendig nedvisning...10 Omhyggelig optagning...11 Sårheling & nedkøling...12 Opbevaring under tilsyn Husk! Dyrkningsvejledning: Avl af egne læggekartofler 2012 KMC, Herningvej 60, 7330 Brande Design og layout: DeltaComm Tryk: CS Grafisk A/S

3 Dyrkningsvejledning læggekartofler 3 En krævende produktion En del mel- og pulveravlere producerer deres egne læggekartofler nogle med større held end andre! Der er flere forhold, man skal have afklaret, inden man går i gang med sådan en produktion: At man har lyst og energi til at lave egne læggekartofler og gøre det optimalt, hvilket betyder, at man også skal være klar til at investere den fornødne tid i det. At man har plads i sit sædskifte, at man råder over et areal af en tilpas størrelse, og at dette areal er veldrænet og helt igennem sund jord, der rent faktisk egner sig til produktion af læggekartofler. At man har de fornødne muligheder for lagring, hvad enten det er i hus eller i kule. At man har de fornødne håndteringsfaciliteter til at klargøre læggekartoflerne i foråret. Risiko for en dyr besparelse Læggematerialets kvalitet kan påvirke efterårets høst af mel- og pulverkartofler med op til %. Derfor må avl af læggekartofler ikke blive

4 4 Dyrkningsvejledning læggekartofler venstrehåndsarbejde, fordi man lige tror man kan spare lidt penge ved at lave læggekartofler selv. Hvis der kommer til at mangle 20 % af avlen pga. af dårlige læggekartofler, kan det let betyde et tab på kr./ ha. I den situation kunne det måske have været fornuftigt at indkøbe materialet 100 %. Det diskuteres ofte, hvad den interne pris på egne læggekartofler egentlig er? Sætter man prisen til nul, kan man altid lave en forretning ud af det, men her snyder man sig selv. Hvis man sætter den interne pris på læggekartoflerne til ca. 110 kr./td., har man sikret sig en ordentlig pris for egen produktion. Lovens krav I Danmark er det lovpligtigt at udskifte læggekartofler. I henhold til Plantedirektoratets bekendtgørelse om kartofler kan man vælge 2 veje: 1: 100 % udskiftning hvert år eller 2: en løbende 10 % udskiftning. De 10 % er af den mængde, man forventer at lægge det næste år. Har man f.eks. 50 ha med kartofler, skal man regne med at skulle bruge ca tdr., og man skal derfor året før indkøbe 125 tdr. til denne opformering. Man skal være opmærksom på, at de 10 % gælder pr. sort. Et sundt udgangspunkt Eftersom det materiale man regner med at skulle lægge næste år skal være sundt, er det vigtigt, at man køber sundt opformeringsmateriale. Med sundt materiale menes der certificeret materiale uden virus og med fejlfri markkontrolrapport, dvs. ingen sortbensyge. Alle partier af læggekartofler bliver markkontrolleret, og derfor er det nemt for sælger at fremskaffe en kopi af Plantedirektoratets data fra marken. Ikke alle sorter bliver virus kontrolleret ved vintertest kræv af din leverandør, at der er lavet en vintertest. Er der ikke en vintertest, kan det skyldes, at man helst vil undgå en sådan.

5 Dyrkningsvejledning læggekartofler 5 Jo højere klassificering materialet har, desto dyrere er det, men normalt også lidt bedre. Ved opformering til industribrug behøver man ikke indkøbe kl. S, da disse ofte er uforholdsmæssigt dyre i forhold til normale, certificerede basiskartofler (Kl. E). Men stil krav til din leverandør, det højner kvaliteten. Før lægning De marker, man forventer at skulle producere sine egne læggekartofler på, skal have et sundt sædskifte, hvilket betyder mindst 3 kartoffelfrie år. Lad være med at vælge et stykke jord, der normalt bliver betragtet som ustabilt. Jorden skal være veldrænet og uden våde pletter. Det er vigtigt, at man kan køre på stykket i august/september og få høstet avlen, mens vejret er godt. Forbehandling af udsæden inden lægning Alle læggekartofler, egne som indkøbte, bør forvarmes inden lægning. Knoldtemperaturen skal nogenlunde være lig med jordtemperaturen, hvilket vil sige ca. 7,5-8 C.

6 6 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indkøbte læggekartofler er typisk sorteret i størrelsen 35/55 mm. Hvorvidt man skal sortere sine egne i den størrelse (eller måske op til 60 mm eller i 2 størrelser, f.eks 30/45 og 45/60) er lidt forskelligt fra sted til sted, og alt efter hvilken sort, der er tale om. Jo mere snævert læggekartoflerne er sorteret, jo mere ensartet bliver marken og de knolde der høstes. Jo større læggekartoflerne er, desto mere livskraft har de og desto sværere er de at lægge ordentligt. 30/45 mm er til gengæld lette at lægge, men måske knap så grokraftige, f.eks. hvis de får en gang frost i begyndelsen af juni. Lægning Opformeringsmaterialet skal lægges så snart jorden er tjenlig og tilpas varm. Tilpas varm er ca. 8 C. Er udsæden godt forvarmet, kan man sagtens lægge kartoflerne i den første del af april. Det giver optimale vækstbetingelser i udsædsmarken. Nedsprøjtning kan ske tidligt, og man kan få høstet kartoflerne i begyndelsen af september. Plantetallet kan regulere knoldstørrelsen Plantetallet i læggekartoffelmarken skal være planter/ha. I storknoldede sorter som Kuras og Aviala, kan det betale sig med endnu højere plantetal for at sikre, at knoldene ikke bliver for store. Jo højere plantetal, desto mere bliver planterne presset på pladsen, og derved sikrer man, at knoldene ikke bliver for store (lidt modsat af hvad man gør, når man producerer til fabrikken). Kartoflerne skal bejdses med Monceren eller Rizolex mod rodfiltsvamp. Speciel gødskning Læggekartofler skal ikke gødskes som industrikartofler. Da målet er at opnå en jævn størrelsesfordeling af knolde mellem 30 og 60 mm, vil overgødskning give for mange store knolde og gøre det særdeles vanskeligt at sprøjte kartoflerne ned.

7 Dyrkningsvejledning læggekartofler 7 Afhængig af sort, jordtype og erfaring fra den enkelte ejendom skal de fleste læggekartoffelmarker have kg N/ha! Man skal undgå husdyrgødning/gylle på arealet, da den forsinker afmodningen og gør nedsprøjtningen vanskeligere. Endelig skal marken være velforsynet med P og K og øvrige mikronæringsstoffer, og derfor skal man bruge en god PK gødning. Anbefalet mængde er kg P/ha og kg K/ha. Ukrudtsbekæmpelse Ukrudtsbekæmpelse kan udføres på samme måde som i produktionsmarkerne med en vigtig undtagelse: Der må ikke anvendes RoundUp eller andre glyphosat midler. Glyphosat kan give skader på toppen, også inden planterne er fremspiret. Derfor ingen glyphosat.

8 8 Dyrkningsvejledning læggekartofler Optimal vanding Ved avl af læggekartofler er det meget vigtigt, at vandforsyningen er optimal i hele vækstperioden. Specielt omkring knolddannelsen (normalt begyndelsen af juni) skal der være fugt ved rødderne. Dels for at sikre, at der dannes flest muligt knolde, dels for at forhindre voldsomme angreb af skurv. I storknoldede sorter som Kuras og Oleva er det ekstra vigtigt. Det er bl.a. en af årsagerne til, at man aldrig skal avle sine læggekartofler på jorde, der ikke kan vandes! Skimmelfrie læggekartofler Læggekartoffelmarken skal holdes fri for skimmel i hele vækstperioden. Derved undgås også knoldskimmel, der vil kunne være årsagen til de første angreb i produktionsmarken året efter.

9 Dyrkningsvejledning læggekartofler 9 Start tidligt med første behandling, når planterne er 15 cm høje. Undgå at bruge Ridomil i læggekartoffelmarken for at undgå resistensopbygning. Ranman er effektivt mod knoldskimmel og bør indgå i den sidste sprøjtning inden nedvisning. Cikader & tæger Det vil normalt ikke kunne betale sig at Prestige-bejdse sin læggekartoffelmark, da den typisk skal nedvisnes midt/sidst i juli. De insekter, der kan plage læggekartoffelmarken er cikader og tæger, og én eller to sprøjtninger med et pyrethroid eller Mospilan vil kunne holde skaderne i ave. Disse sprøjtninger kan laves samtidig med skimmelbehandlingerne. Forebyggende lugning Selv om man indkøber nye læggekartofler hvert år til opformering, er det en god investering at gå gennem opformeringsmarken flere gange for at fjerne mistænkelige planter.

10 10 Dyrkningsvejledning læggekartofler Det er i de fleste melsorter relativt nemt at se virusangreb. Virusangrebene ses tydeligst i overskyet vejr, mens højt solskin ofte gør det sværere at se angrebene. Desuden giver inspektionsturen i marken mulighed for at se eventuelle angreb af sortbensyge. Man bør gå igennem marken umiddelbart før nedvisning for at fjerne sortbensyge planter. Nødvendig nedvisning For at undgå virussmitte og for at få en jævn størrelsesfordeling af læggekartoflerne skal opformeringsmarken nedvisnes, når 5-7 % af de største knolde er over mm. Det kræver, at man fra ca. 10. juli og fremefter overvåger udviklingen af knoldene i marken. Når knoldene har den passende størrelse, skal væksten stoppes ved at man slår toppen ihjel. Flere behandlinger 2-3 sprøjtninger med Reglone vil i de fleste tilfælde kunne slå toppen ihjel. 1. sprøjtning foretages med ca. 2 l/ha og efterfølges 4-6 dage efter

11 Dyrkningsvejledning læggekartofler 11 af endnu en sprøjtning med 2 l/ha evt. suppleret med endnu en sprøjtning. Specielt sene sorter kan være svære at nedvisne 100 %, og her skal man gøre sine egne erfaringer med kvælstofmængden og ens jordtype. Optimal nedvisning foretages om formiddagen med udsigt til en dag med solskin og skyfri himmel. Sprøjtningen skal ske senest kl Derved sikres optimal effekt, og risikoen for at skade knoldene er meget lille. Omhyggelig optagning 2-4 uger efter nedvisning er de fleste sorter klar til optagning. Forudsætningen for at optagningen forløber uden problemer er, at knoldene kan holde skindet. Hvis skindet kan tåle, at man presser/skubber med en tommelfinger, er kartoflerne klar til optagning. Brug den fornødne tid Optagningen skal foregå således, at man laver færrest mulige beskadigelser. Vil man have ordentlige læggekartofler ud af det, skal man give sig tid til at gøre arbejdet ordentligt det vil sige: Behersket fremkørselshastighed. Jord på bundkæden og en differenshastighed på 0 hvilket betyder, at bundkæden ikke kører stærkere end fremkørselshastigheden. Folk på maskinen til at fjerne toprester, sten, jordklumper, klumper af ukrudt og eventuelle ikke-rådnede moderknolde. Læsning i vogne, kasser eller kule med lavest mulig faldhøjde (under 30 cm), ellers brug falddæmpere. Hold kartofler fra vand- og sprøjtespor for sig selv. Luft, luft og mere luft Al optagning af læggekartofler skal forgå i absolut tørvejr og ved temperaturer over C. Kolde knolde bliver lettere beskadigede og har sværere ved at sårhele hurtigt nok. Nyoptagne kartofler skal ventileres, også selv om vejret er godt. Specielt er de første døgn efter optagning meget vigtige her kan man

12 12 Dyrkningsvejledning læggekartofler ikke ventilere for meget. En beskeden investering i et par tørrevogne er næsten essentiel. 6-8 timer i en tørrevogn gør det stort set altid nemmere at opbevare sine kartofler. Brug den tid der skal bruges. Avlen af egne læggekartofler er grundlaget for hele produktionsavlen næste år. Er kvaliteten ikke god nok, kan et udbyttetab på tdr./ha let blive en realitet. Sårheling & nedkøling Efter optagning skal knoldene sårheles i 3-4 uger. Det sker bedst ved C og med løbende ventilation. Lavere temperaturer gør sårhelingen langsommere og øger risikoen betydeligt for infektioner med lagersygdomme som phoma og fusarium. I sårhelingsperioden hærdes skrællen og overskydende vand fjernes fra knoldenes overflade. Det er essentielt at få fjernet dette vand, inden nedkølingen startes. Omhyggelig temperaturstyring Når sårhelingen er overstået, dvs. når knoldene er skindfaste, kan nedkølingen begynde. De fleste sorter til industribrug skal opbevares ved temperaturer på 3,5-4,5 C.

13 Dyrkningsvejledning læggekartofler 13 Nedkølingen skal ikke startes før efter 1. november, og den skal derefter ske med et fald på 0,3-0,5 C i døgnet. Hvis man køler langsommere ned, risikerer man, at kartoflerne begynder at spire, inden de når opbevaringstemperaturen, og køler man hurtigere ned, risikerer man dannelse af kondens. Det er en kunst, man skal lære, og det kræver opsyn og overvågning. I nogle situationer kan man blive tvunget til at fravige fra planen, og det skal man være parat til. Opbevaring under tilsyn Når opbevaringstemperaturen er nået, skal der løbende ventileres med intern luft, og der skal også en gang imellem ventileres med frisk luft. Har man et lagerhus med automatisk styring, kan programmet indstilles præcist som man ønsker, men pas på ikke at gøre tingene mere vanskelige end nødvendigt. Ligger kartoflerne i kule, kræver det opsyn med halmen: er den våd, er den tør, og er der halm nok (mindst 50 cm)? Måske kan det blive nødvendigt at skifte noget af halmen ud i toppen af kulen. Fugten vil normalt samle sig i toppen af kulen, og derfor skal man være opmærksom på halmen i toppen af kulen.

14 14 Dyrkningsvejledning læggekartofler Kuler med læggekartofler skal ikke indeholde mere end tdr. pr. løbende meter. Plastikken skal trækkes op og ned afhængig af vejret, og vær specielt påpasselig når det fryser og blæser samtidig så skal der lukkes ned. Kartoflen udvikler sig i lagerperioden Uanset om man opbevarer på den ene eller den anden måde, skal der løbende være tilsyn med kartoflerne. Kend temperaturen og følg den, skriv temperaturen ned i din lommebog, så du kan huske, hvordan det så ud for 14 dage siden. Lagring af egne læggekartofler kræver, at man har forståelse for de processer, der løbende sker igennem lagringsperioden. Læggekartoflerne ældes gennem vinteren, og på et tidspunkt er de klar til at skulle spire. De første dage efter optagningen befinder knoldene sig i en såkaldt spirehvile, og i den periode kan knoldene overhovedet ikke spire. Spirevillige sorter som f.eks. Oleva er klar til at spire i midten af november, mens en spiretræg sort som Kuras først er klar i løbet af januar. Opbevaringen ved ca. 4 C forhindrer sorterne i at spire for tidligt.

15 Dyrkningsvejledning læggekartofler 15 Husk! Jo varmere luft er, desto mere vand kan den indeholde. Varm luft stiger op og kold luft falder ned. De første timer efter optagning skal alle kartofler ventileres, også selvom man synes, at de er helt tørre, og at de blev taget op i godt vejr osv. Der skal ventileres. Produktion af egne læggekartofler kræver, at man jævnligt tilser kartoflerne, uanset hvordan de er lagret. Er der fugt på kartoflerne, er tingene ikke som de skal være find ud af hvad der er galt. Hold et sundt sædskifte i de marker, hvor egne læggekartofler bliver produceret, dvs. minimum 3 kartoffelfrie år Læggekartofler skal avles som læggekartofler, og de er ikke bare de yderste 40 rækker i marken med produktionskartofler. Det er heller ikke den ene ende af en kule, hvor kartoflerne ser nogenlunde ud. Hold god hygiejne i alle led af læggekartoffelproduktionen det vil sige at man skal rengøre og desinficere lægger, optager og lagerudstyr (kasser, bånd etc.) og rengøre og desinficere hele huset, hvis man bruger løslager. Produktion af egne læggekartofler kræver omhu og tilsyn, og man skal afsætte den fornødne tid til at gøre arbejdet ordentligt ellers lad være!

16 KMC Herningvej 60 DK-7330 Brande Denmark Tel.: Fax:

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d Do dipsum xx volutat Værd at vide om Frøtærskning Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d 2 Indholdsfor tegnelse Side Forord...3 Valg af høst tidspunkt og høstmetode...4 Generelle anvisninger

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel 15 Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1]

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1] Marts 2012 PROJEKTOPGAVE Overemne Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D Underemne Ø [1] Indledning...Side 2 Problemstilling, problemformulering og arbejdsbeskrivelse... Side 3 Hvad er økologi?... Side 4 Hvad

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere