Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion"

Transkript

1 Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Denne FarmTest af Driftschefen fra ICEconsult indeholder en afprøvning af programmet foretaget på tre store DPL-svinebedrifter. Formål med undersøgelsen: At undersøge egnethed af programmet Driftschefen til landbruget At undersøge, om IT-administration af vedligehold egner sig til landbruget Skabe erfaringer og få tilbagemeldinger fra landbruget Disse erfaringer skal i fremtiden bruges til at tilpasse eller udvikle en IT-løsning, med landbruget som udgangspunkt og målgruppe. Sammendrag og konklusion indeholder en kort beskrivelse af følgende: Programbeskrivelse En kort gennemgang af programmet Driftschefen. Opbygning og funktioner. Forsøgsbeskrivelse Hvad indeholder denne FarmTest og hvordan er den gennemført? Registrering og drift af program Hvordan forløb opstartsfasen, hvor bedriftens bygninger og anlæg blev registreret hos ICEconsult? Daglig brug af programmet Hvordan forløb den daglige brug af programmet hos brugeren? Hvilke fordele/ulemper viste programmet gennem testforløbet? Programmets egnethed til landbruget Kan Driftschefen bruges i landbruget? Hvad gør programmet egnet/uegnet og hvorfor? Landbrugets krav til et IT-værktøj Hvilke krav stilles der til et program, for at landbruget vil bruge det? Hvilke egenskaber er det vigtigst at programmet indeholder? Systematisk vedligehold stiller krav til landbruget Hvilke faktorer er afgørende for om systematisk vedligehold bliver en succes på bedriften? Det afhænger meget af brugerens indstilling og bedriftens størrelse. Konklusion Hvilke erfaringer har FarmTesten overordnet givet? Kan Driftschefen bruges i landbruget? Hvad skal et vedligeholdsprogram indeholde, for at blive en succes i landbruget? Generel perspektivering Hvad er fremtidsplanerne for systematisk vedligehold i landbruget? Hvor vil Dansk Landbrugsrådgivning sætte ind for at indføre konceptet? 1

2 Programbeskrivelse Der findes p.t. ikke en IT-løsning, som er udviklet til landbruget. Driftschefen er et IT-program, som er udviklet til overordnet at administrere styring af vedligehold på bygninger, teknik og udstyr. Programmet er ikke udviklet med landbruget som målgruppe. Driftschefen er et standardprogram, der dækker drift og vedligehold samt relaterede behov under facilities management. Programmet er skalerbart i størrelse, og kan udvides eller indskrænkes efter brugerens behov. Brugeren indtaster alle bedriftens bygninger og anlæg, og noterer vedligeholdsaktiviteter samt interval. Programmet sender derefter løbende meddelelser (kaldet rekvisitioner) til brugeren, om anlæg der skal vedligeholdes. Brugeren tilbageregistrerer alle hændelser i vedligeholdet til programmet. Programmet indeholder en række funktioner, der gør det muligt at lave statistik og opstille budgetter for drift og vedligehold. Al software er placeret på en server hos ICEconsult. For at få adgang logger brugeren sig på over Internettet. Eneste krav til brugeren er derfor en PC med internetopkobling. Brugeren har ikke software liggende på sin egen PC. Al indtastning foregår over Internettet. Forsøgsbeskrivelse Det er valgt at gennemføre FarmTesten på tre store svinebedrifter under DPL Invest (Dansk Primær Landbrug). Her opfyldtes kravene om store svinebedrifter med flere ansatte, meget teknik og detaljeret økonomi. Krav som stilles, for at få så stort et udbytte af testen som muligt. Det er valgt at teste programmet på tre bedrifter. En med lave vedligeholdsomkostninger og to med høje. Grunden hertil er at undersøge, om der er en sammenhæng mellem vedligeholdsomkostninger og brugerens indstilling til vedligehold af produktionsanlægget. Bedrifternes data er registreret i Driftschefen efter anvisninger fra brugeren. Gennem en testperiode på to til fem måneder afprøves programmet i praksis af landmanden. Undersøgelsens resultater Registrering og drift af program Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret besøgte brugerne og registrerede al byggeri og teknik i et Excel regneark. Regnearket blev derefter sendt til ICEconsult. Figur 1. Registrering af bedriften foretages i selve Driftschefen, som er placeret på ICEconsults server. Brugeren kan selv foretage registreringen, efter anvendelse af login til programmet. 2

3 Opstartsregistrering af data forløb uden problemer hos ICEconsult. Ventetiden på ca. tre uger er fair, hvis den relativt store datamængde tages i betragtning. Dertil kommer specielle tilpasninger, så opsætningen passede til brugerens ønsker. Ifølge ICEconsult er det muligt selv at foretage opstartsregistreringerne. Dette kræver dog stort kendskab til programmet. ICEconsult har efterfølgende ændret opsætningsstrukturen på registreringerne, på opfordring af de tre bruger. Dette for at opnå et mindre tidskrævende system. Antallet af vedligeholdsrekvisitioner blev for stort og tidskrævende. Ændringerne blev foretaget på ca. en uges tid. Ønsker man selv at ændre i de registrerede anlæg, kræver det dybdegående kendskab til programmet, men det kan lade sig gøre. Der er mange muligheder for individuel opsætning af data. Programmet kan tilpasses, så det kun indeholder de ønskede funktioner. Det er muligt at tilføje flere funktioner i takt med, at man lærer programmet bedre at kende. Registrering og drift af program Fordele Registrering og opstart forløb fint hos ICEconsult Programmets opsætning kan tilpasses brugeren ICEconsult er hurtige til at foretage ændringer Ulemper Brugeren kan ikke selv foretage registrering af bygninger og anlæg uden indlæring Svært for brugeren at foretage ændringer Kompleks og uoverskuelig brugerflade i indtastningsprogrammet Delkonklusion på registrering og drift af program ICEconsult er hurtige til at foretage oprettelsen og registreringen af bedriften. Ændringer i opsætningen og telefonsupport er også meget tilfredsstillende, og programmet giver mange muligheder for personlig opsætning af brugerfladen. På den negative side bør nævnes, at det kræver dybdegående kendskab til programmet at registrere bedriften og foretage ændringer i opsætningen. Brugerfladen for dette er meget kompleks og ulogisk opbygget. Daglig brug af programmet Programmet består af to brugerflader: - Servicewebben, hvor alle vedligeholdsrekvisitioner behandles. Her foregår alle indtastninger af brugeren. - Infowebben, hvor det er muligt at trække oplysninger og foretage ændringer i registreringerne og opsætningen. De to websider snakker sammen og opdateres automatisk. Adgangen foregår via Internettet. Det kræver bredbånd for at opnå en tilfredsstillende arbejdshastighed. Princippet fungerer rigtig godt. Brugeren slipper for at have programmet liggende på sin egen PC, og opstår der problemer, kan ICEconsult logge sig på brugerens side og assistere. Der behøves ingen servicebesøg, og programmet er altid opdateret. Servicewebben er brugerens adgang til vedligeholdsrekvisitionerne. Her popper alle meddelelser frem på anlæg, som skal vedligeholdes. Hver rekvisition består blandt andet af et checkskema, med de ønskede vedligeholdspunkter, samt en indtastningsdel, hvor relevante data kan indtastes. Pludselige defekter registreres også i servicewebben, ved at oprette en ny rekvisition, som derefter udfyldes. 3

4 Figur 2. På servicewebben listes alle opgaver op i form af rekvisitioner. Farven på rekvisitionerne antyder, om de er forsinkede (røde), eller om de er i forberedelse (sorte, som på billedet). Når anlægget er efterset, melder brugeren tilbage, at opgaven er udført. Derefter forsvinder rekvisitionen fra oversigten. Arbejdsgangen i programmet er tung. Der skal klikkes meget rundt i rekvisitionens faneblade for at afslutte opgaven. 4

5 Figur 3.: I servicewebben får man adgang til rekvisitionerne, hvor selve indtastningen af vedligeholdsdata foregår. Man kan klikke rundt mellem emnerne i fanebladene. Alle data gemmes nu automatisk i infowebben. Her kan brugeren nu klikke sig ind på hvert enkelt anlæg og se sine indtastninger. Der kan laves budgetter og oversigter på de enkelte anlæg. Der er mange muligheder. For mange muligheder. Brugeren har meget svært ved at gennemskue alle funktionerne. Brugerfladen er ikke tilstrækkelig brugervenlig, og virker ikke logisk opbygget. Også her gælder det, at programmet er tungt at arbejde i. At al kommunikation foregår via Internettet, fremmer ikke arbejdshastigheden. 5

6 Figur 4.: I Infowebben er det muligt at hente informationer på de indtastede vedligeholdsdata, og trække rapporter og lister. Gældende for begge sider er, at det ikke er muligt at navigere rundt i programmet vha. logik. Det betyder, at nye brugere skal have en introduktion i programmet. Efter to til tre timers brug lærer man at oprette og checke rekvisitioner. En mulig reduktion af brugerfladen vil forøge indlæringshastigheden. Under testforløbet var programmet relativt stabilt. Der opstod to til tre mindre problemer, som blev udbedret fra dag til dag af ICEconsult. Der opstod to større problemer, hvor serveren var nede et par dage. ICEconsult har efterfølgende foretaget tekniske ændringer, så systemet kan håndtere mere trafik på serveren, som var årsag til problemerne. Daglig brug af programmet Fordele Ingen software på brugerens PC Ideen med betjening via Internettet er god Programmet er altid opdateret Al support kan afhjælpes vha. telefon eller mail. Programmet indeholder mange funktioner Mulighed for personlig opsætning af brugerfladen Mulighed for at starte enkelt, og forøge brugerfladen i takt med øgede behov Ulemper To login for at bruge programmet Programmet er tungt at arbejde i med den komplekse brugerflade Internet betjening og mange faneblade nedsætter arbejdshastigheden Meget kompleks opbygning Ulogisk opbygning af brugerflade Meget tidskrævende indlæringsfase Programmet har mindre børnesygdomme ICEconsults kommentarer til Daglig brug af programmet : Der er foretaget nye tiltag, så det er muligt at trække stamdata fra Infowebben, mens man arbejder i servicewebben. Man skal derfor kun logge på Infowebben, når der skal foretages ændringer i stamdata. 6

7 I det daglige arbejde med aktiviteter betyder det, at brugeren kun skal arbejde i én web. ICEconsult overvejer at slå de to adgange sammen, men dette vil medføre, at kompleksiteten stiger i det daglige arbejde. Det vil lette arbejdet i de tilfælde, hvor der skal trækkes rapporter og foretages ændringer i stamdata, samtidig med at der arbejdes med daglige aktiviteter. Servicewebben og flere andre moduler er udviklet til anvendelse på en håndholdt Palm computer, hvilket giver brugeren fordele ved forøget mobilitet. Ind- og aflæsning af den håndholdte computer kan vælges som trådløs eller i fast installation. Denne funktion blev ikke afprøvet under FarmTesten, men kunne være med til at gøre arbejdet mere brugervenligt. ICEconsult har foretaget forenklinger, som ikke har indgået i afprøvningen. Det bliver muligt at foretage samtlige indtastninger i ét vindue, så der ikke skal klikkes rundt mellem fanebladene. Det er muligt at opsætte vinduet præcist, som brugeren ønsker det. Ved fortsættelse af testen vil reduktionerne, og dermed simplificeringen, være foretaget ved projektets start i overensstemmelse med projektledelsen. Delkonklusion på Daglig brug af programmet Ideen med at foretage vedligeholdsadministrationen over Internettet er god. Ingen problemer med softwaren og man slipper for dyre support besøg. Problemet er p.t. at programmet på grund af den anvendte brugerflade ikke egner sig til betjening over nettet. Man klikker rundt imellem mange faneblade, og det tager tid. Programmets brugerflade er meget kompleks, og tager lang tid at sætte sig ind i. Funktionerne er ikke logisk opbygget. Programmets egnethed til landbruget Programmet er blevet afprøvet over en tre måneders periode. Registrering af bedrifterne forløb fint hos ICEconsult. Et problem er det store tidsforbrug i implementeringsfasen, for at opfylde brugerens ønske om personlige vedligeholdsintervaller og -punkter. Eneste løsning på problemet er at lave et standardbibliotek med alle anlægstyper, hvor brugeren selv kan udvælge anlægstyper, som matcher hans egne. Dette giver en langt mindre personlig opsætning, men nedsætter udgifter til oprettelse hos ICEconsult. Oplæring i programmet er nødvendigt. Ellers kommer brugeren aldrig i gang. Dertil er brugerfladen alt for kompleks og uoverskuelig i den testede brugerflade. Selv efter en introduktion til programmets opbygning og de mest nødvendige funktioner, er der store problemer for brugerne. Brugerfladen virker ikke logisk, og man gennemskuer ikke programmets opbygning før efter længere tids brug. Det er derfor nødvendigt, at minimere brugerfladens muligheder til det absolut nødvendige. 7

8 Figur 5.: Det kan være svært at navigere rundt i infowebben. Der er mange funktioner, og brugerfladen kunne være mere logisk opbygget. Derfor opgiver brugerne inden de rigtigt er kommet i gang. Landmænd har ikke tid og lyst til at fordybe sig i programmet og alle dets muligheder. De skal have et super brugervenligt program, som de kan bruge uden undervisning fra dag ét. Hellere for få end for mange funktioner. Programmet skal bruges som værktøj, ikke legetøj. Det er her Driftschefen i den testede opsætning afviger mest fra de krav, som stilles fra landbruget. Programmet tilbyder mange funktioner og et utal af opsætningsmuligheder. Men det tager tid at lære programmet og dets funktioner at kende. Man er derfor meget afhængig af support fra ICEconsult, og det koster. Programmets egnethed til landbruget Fordele Ingen software på brugerens PC Ideen med betjening via Internettet er god Programmet er altid opdateret Al support kan afhjælpes vha. telefon Mulighed for individuelle løsninger Brugernes opsætning kan tilpasses individuelt fra en minimal startpakke til et vilkårligt ønsket udviklingsniveau Ulemper Programmet er tungt og tidskrævende at arbejde i Meget kompleks og uoverskuelig opbygning Tidskrævende indlæringsfase Programmet har mindre børnesygdomme Tidskrævende registrering hos ICEconsult ICEconsults kommentar til Programmets egnethed til landbruget Leverandøren har erfaring i, at brugeren kan undvære undervisning, hvis der udarbejdes en brugervenlig manual. 8

9 Programmets mulighed for minimal opsætning skal udnyttes, for at det er velegnet, og dette vil blive gennemført i samarbejde mellem parterne inden genopstart af test. Programmet kan med al sandsynlighed opsættes i en startversion, og med en vejledning der er tilpasset landmændenes behov for en succesfuld opstart. Programmet indeholder muligheder for mobilitet, der vil tilfredsstille landbruget. Delkonklusion på Programmets egnethed til landbruget Programmet er p.t. for tungt og komplekst til brug i landbruget i den testede opsætning. Det tager for lang tid at lære, og at indtaste data. Arbejdsgangen er ikke logisk, og den eneste måde at lære programmet på, var at prøve sig frem. Inden brugerne var nået så langt, opgav de. Registreringen af bedriften er meget tidskrævende, som den er nu. Programmet giver store muligheder for individuel opsætning, og muligheder for kun at vise de funktioner, man har brug for. Alt foregår via Internettet, hvilket virker rigtig godt. Support og opdateringer kræver derfor ingen dyre besøg, men klares over Internettet eller telefonen. ICEconsult yder en god support, og er hurtige til at foretage ændringer i opsætningen. Landbrugets krav til et IT-værktøj Med de erfaringer, der blev gjort under FarmTest forløbet, er det nødvendigt, at programmet opfylder en række krav. Ikke alle krav opfyldes p.t. af Driftschefen. ICEconsult arbejder på at opfylde disse krav, ved at foretage en række ændringer i programmet. Ændringerne er listet efter kravene. Oprettelse af data i opstartsfasen: Krav: Der oprettes standarder for vedligeholdelse af standard anlægstyper Dette skal indeholde en maskinoversigtsdatabase med alle nødvendige vedligeholdsdata, så registreringen af bedriften foregår ved blot at vinke aktuelle anlæg af i en oversigt, og vælge vedligeholdsniveauet. Løsning: Der oprettes standarder for vedligeholdelse af standard anlægstyper Standarderne oprettes i regneark, der kan importeres i Driftschefen herefter skal kun ejendommens stamdata og anlægsstrukturen oprettes manuelt. Standard skemaet kan afkrydses af bedriftens ejer og sendes til ICEconsult, som på få timer kan oprette anlæg og vedligeholdelsessystematik. Daglig brug: Krav: Meget brugervenligt. Skal kunne bruges uden større introduktion fra dag ét. Simpel og overskuelig brugerflade. Hurtig og præcis registrering af bedriften samt indtastning af løbende data. Alle data skal indtastes i samme billede, uden at springe mellem faneblade. Hellere for få end for mange funktioner i opstartsfasen. Jo flere funktioner, jo mere kompleks og uoverskuelig bliver programmet. Mulighed for opstilling af printvenlige vedligeholdsplaner til medarbejdere. Løsning, så Driftschefen lever op til kravene: Der udarbejdes en brugermanual specielt tilpasset landbruget 9

10 Brugerfladen minimeres og layout ændres, så det kun indeholder de absolut nødvendige funktioner. Antallet af faneblade reduceres til ét på rekvisitionerne. Programmets aktivitetsoversigt ændres layoutmæssigt, og gøres printvenligt. Oversigten tilføres et afmærkningsafsnit, hvor medarbejderne checker tilbage, når opgaven er udført. Mobilitet og real time: Krav: Internet løsning. o Lettere at yde support o Programmet er altid opdateret o Alle data ligger på central server, hvor der kan laves statistik o Brugerne kan trække på hinandens erfaringer o Lettere at opdatere maskinoversigtsdatabasen o Evt. en håndholdt løsning med eller uden scanner. Løsning: Internetløsningen fortsætter uændret som en hostet web-løsning. Der arbejdes på at indføre håndholdt PC-løsning. Der oprettes bedriftsgrupper, som samler og evaluerer data. Der gives adgang til data til gruppens interessenter. Løsningen med maskinoversigtsdatabase anvendes til opdatering af eksisterende anlæg, og vil således også være opdateret til nyimplementeringer. Systematisk vedligehold stiller krav til landbruget Undersøgelsen viste, at det ikke kun er programmet, som skal være egnet til Landbruget. Brugerne skal også overholde visse krav, for at opnå succes. Ud fra afprøvningen kan følgende krav til brugeren opstilles: Bedriften skal have en vis størrelse, inden systematisk vedligehold og brug af IT-styring kan betale sig: o Flere ansatte, som deltager i vedligeholdelse af produktionsanlæg. o Jo mere teknik bedriften indeholder, jo mere relevant er styring. o Manglende overblik over vedligeholdssituationen (hvad blev udskiftet/vedligeholdt hvornår, økonomi, etc.). Brugeren skal have lyst, evner og ressourcer til at indføre systematisk vedligehold. Medarbejderne skal være indstillet på en øget arbejdsbyrde til vedligehold og registrering. Tålmodighed. Systematisk vedligehold er en langsigtet proces. Forvent ikke synlige resultater fra dag ét. Vedligeholdsopgaverne klarer ikke sig selv. Indstillingen til at prioritere opgaverne højt skal være til stede. Går du halvhjertet til opgaven er det spild af tid. Konklusion Med erfaringerne fra denne FarmTest er det målet at udvikle en IT-løsning, som opfylder de krav, der stilles fra brugerne. Om løsningen bliver en nyudvikling eller en ændring af det eksisterende program, vides endnu ikke. Faktum er, at Driftschefen i sin anvendte opsætning er for tung og kompliceret for brugeren at komme i gang med. ICEconsult er villig til at deltage i udviklingen af et brugbart program. Samarbejdet mellem Dansk Landbrugsrådgivning og ICEconsult fortsættes derfor. Undersøgelsen viste også, at brugerne selv skal være villige til at yde en indsats. Anlæggene vedligeholder ikke sig selv, bare fordi man åbner programmet en gang om ugen. Vedligeholdsopgaverne 10

11 skal derfor prioriteres højere end de bliver nu. Undersøgelsen viste også, at brugeren med de laveste vedligeholdsudgifter også var den mest engagerede i at lære programmet at kende, og få det implementeret. Her spiller andre faktorer selvfølgelig også ind, så som anlæggets alder og indretning. Hvis målet om at skabe større fokus på drift og vedligehold skal opnås og indføres i landbruget, er det derfor ikke nok at have et godt IT-registreringsværktøj. Landbrugets holdning og prioritering på området skal også ændres, hvis man ønsker succes. Generel perspektivering Projektperioden har været for kort til, at ICEconsult har kunnet foretage de ændringer, der blev forespurgt fra landbruget. Ud fra erfaringerne fra FarmTesten arbejdes der videre med at tilpasse programmet, så det opfylder de krav, som stilles fra landbruget. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret vil tage udfordringen op, og forsøge at udvikle og indføre planlagt drift og vedligehold i landbruget. I samarbejde med lokalcentrene skal der udvikles et drift og vedligeholdskoncept, som brugerne vil blive tilbudt i forbindelse med nybyggeri. Tilbuddet vil indeholde en komplet drift og vedligeholdsplan over nybyggeriet. Rammerne for konceptet ligger endnu ikke fast. Den komplette FarmTest rapport på Driftschefen vil være færdig i april Flere oplysninger om programmet Driftschefen kan findes på: eller ved at rette henvendelse til ICEconsult på telefon: Se også rapporten Der er penge at tjene ved at systematisere drift og vedligehold Oplysninger om FarmTesten Drift og Vedligehold kan rettes til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Mads Gjødesen. Tlf..:

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Dalux Field Brugermanual

Dalux Field Brugermanual Dalux Field Brugermanual Administrator Version 1.2 Dalux Field Brugermanual Administration Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error! Bookmark not defined.

Læs mere

Dalux Field Brugermanual

Dalux Field Brugermanual Dalux Field Brugermanual Brugerstyring Version 2.0 Dato: 11. Juli 2014 Dalux Field Brugermanual - Brugerstyring Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... 3 Indstilling

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk 1 Introduktion Der vil være en lettere elektronisk styring for alle lærere, elever og forældre. Det vil være et glimrende værktøj for alle på skolen Skolen vil kunne trække statistikker ud af systemet,

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

Kom godt i gang med epostkasse

Kom godt i gang med epostkasse Kom godt i gang med epostkasse Brugervejledning Kom godt i gang med epostkasse Dette hæfte er en introduktion til brugen af epostkasse. epostkasse er et værktøj til transport af data mellem programmer

Læs mere

support@we-time.com 01-08-2010

support@we-time.com 01-08-2010 TIDSTAGNINGS SYSTEM support@we-time.com 01-08-2010 2 TIDSTAGNINGS SYSTEM Indhold GENERELT... 3 OPBYGNING... 3 BRUGERFLADE... 3 FLEKSIBILITET... 3 BETJENING SERVER... 4 WT-BOX... 4 BROWSER... 4 EKSEMPLER...

Læs mere

Webzoo Joomla Beginners Guide

Webzoo Joomla Beginners Guide Webzoo Joomla Beginners Guide Indholdsfortegnelse Joomla Vejledning 2 FTP-opsætning 2 Sektioner, Kategorier og Indhold 3 Sektioner 4 Kategorier 5 Artikler 6 Artikler - Indsæt billede 7 Artikler - Indsæt

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid

Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid Ikke alle naturmedarbejdere har taget imod Danmarks Miljøportals applikation NaturAppl med åbne arme. Til gengæld vinder den

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop Vejledning i brug af BI-Håndbold Webshop Indholdsfortegnelse: Side Forord 3 1. Oprettelse af ny bruger / nyt medlem 4-5 2. Log ind i webshoppen 6-8 3. Betale kontingent (handle i webshoppen) kræver at

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

24-timer tilbud. Håndtering af tilbudsgivning via web vers. 1.02 September 2013

24-timer tilbud. Håndtering af tilbudsgivning via web vers. 1.02 September 2013 24-timer tilbud Håndtering af tilbudsgivning via web vers. 1.02 September 2013 I denne guide gennemgås forretningsgangen i håndtering af kunder, der ønsker at få et tilbud på et givent projekt indenfor

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du:

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du: Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Denne lille manual skulle gerne hjælpe dig i gang med brugen af skolens server, således at den bliver din naturlige arbejdsplads for alt, hvad der hedder skolearbejde

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

WinPLC. til alment praktiserende læger

WinPLC. til alment praktiserende læger WinPLC til alment praktiserende læger WinPLC Klinikkens primære værktøj WinPLC fra A-Data Lægesystemet med de fair priser I mere end 20 år har A-Data leveret software og hardware til den primære danske

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

GLS forsendelses modul til Magento

GLS forsendelses modul til Magento Opsætningsguide til GLS forsendelses modul til Magento Version 2.6.0 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Magentomoduler ApS Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager Følgende vejledning beskriver hvordan man opgraderer firmware i en Trimble GNSS modtager. Alle versioner af firmware til modtagerne kan findes her på Trimble s hjemmeside: Modtager R4 R6 R8 Link til firmware

Læs mere

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. 1. Download APP fra din IPHONe eller IPAD

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering Næsgaard MOBILE Tid Generelt Næsgaard MOBILE Tid er et tillægsmodul og skal anvendes sammen med modulet Næsgaard MARK Online i PC programmet. Næsgaard MOBILE Tid kan anvendes separat eller sammen med Næsgaard

Læs mere

EazyProject Tidsregistrering

EazyProject Tidsregistrering EazyProject Tidsregistrering Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid også via deres iphone, når de er på farten. Stine Osted, TestCenter Chef, TestHuset.dk Hvad er EazyProject Tidsregistrering

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER Introduktion Powerbooking er en virksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af bookingsystemer til tennisklubber. Systemet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

EDUROAM WINDOWS 8. Nemt for brugeren og nemt for universitetet

EDUROAM WINDOWS 8. Nemt for brugeren og nemt for universitetet 1 Eduroam er det foretrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med eduroam få nem og automatisk adgang til internettet overalt på Aarhus Universitet eller på andre universiteter

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere