Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion"

Transkript

1 Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Denne FarmTest af Driftschefen fra ICEconsult indeholder en afprøvning af programmet foretaget på tre store DPL-svinebedrifter. Formål med undersøgelsen: At undersøge egnethed af programmet Driftschefen til landbruget At undersøge, om IT-administration af vedligehold egner sig til landbruget Skabe erfaringer og få tilbagemeldinger fra landbruget Disse erfaringer skal i fremtiden bruges til at tilpasse eller udvikle en IT-løsning, med landbruget som udgangspunkt og målgruppe. Sammendrag og konklusion indeholder en kort beskrivelse af følgende: Programbeskrivelse En kort gennemgang af programmet Driftschefen. Opbygning og funktioner. Forsøgsbeskrivelse Hvad indeholder denne FarmTest og hvordan er den gennemført? Registrering og drift af program Hvordan forløb opstartsfasen, hvor bedriftens bygninger og anlæg blev registreret hos ICEconsult? Daglig brug af programmet Hvordan forløb den daglige brug af programmet hos brugeren? Hvilke fordele/ulemper viste programmet gennem testforløbet? Programmets egnethed til landbruget Kan Driftschefen bruges i landbruget? Hvad gør programmet egnet/uegnet og hvorfor? Landbrugets krav til et IT-værktøj Hvilke krav stilles der til et program, for at landbruget vil bruge det? Hvilke egenskaber er det vigtigst at programmet indeholder? Systematisk vedligehold stiller krav til landbruget Hvilke faktorer er afgørende for om systematisk vedligehold bliver en succes på bedriften? Det afhænger meget af brugerens indstilling og bedriftens størrelse. Konklusion Hvilke erfaringer har FarmTesten overordnet givet? Kan Driftschefen bruges i landbruget? Hvad skal et vedligeholdsprogram indeholde, for at blive en succes i landbruget? Generel perspektivering Hvad er fremtidsplanerne for systematisk vedligehold i landbruget? Hvor vil Dansk Landbrugsrådgivning sætte ind for at indføre konceptet? 1

2 Programbeskrivelse Der findes p.t. ikke en IT-løsning, som er udviklet til landbruget. Driftschefen er et IT-program, som er udviklet til overordnet at administrere styring af vedligehold på bygninger, teknik og udstyr. Programmet er ikke udviklet med landbruget som målgruppe. Driftschefen er et standardprogram, der dækker drift og vedligehold samt relaterede behov under facilities management. Programmet er skalerbart i størrelse, og kan udvides eller indskrænkes efter brugerens behov. Brugeren indtaster alle bedriftens bygninger og anlæg, og noterer vedligeholdsaktiviteter samt interval. Programmet sender derefter løbende meddelelser (kaldet rekvisitioner) til brugeren, om anlæg der skal vedligeholdes. Brugeren tilbageregistrerer alle hændelser i vedligeholdet til programmet. Programmet indeholder en række funktioner, der gør det muligt at lave statistik og opstille budgetter for drift og vedligehold. Al software er placeret på en server hos ICEconsult. For at få adgang logger brugeren sig på over Internettet. Eneste krav til brugeren er derfor en PC med internetopkobling. Brugeren har ikke software liggende på sin egen PC. Al indtastning foregår over Internettet. Forsøgsbeskrivelse Det er valgt at gennemføre FarmTesten på tre store svinebedrifter under DPL Invest (Dansk Primær Landbrug). Her opfyldtes kravene om store svinebedrifter med flere ansatte, meget teknik og detaljeret økonomi. Krav som stilles, for at få så stort et udbytte af testen som muligt. Det er valgt at teste programmet på tre bedrifter. En med lave vedligeholdsomkostninger og to med høje. Grunden hertil er at undersøge, om der er en sammenhæng mellem vedligeholdsomkostninger og brugerens indstilling til vedligehold af produktionsanlægget. Bedrifternes data er registreret i Driftschefen efter anvisninger fra brugeren. Gennem en testperiode på to til fem måneder afprøves programmet i praksis af landmanden. Undersøgelsens resultater Registrering og drift af program Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret besøgte brugerne og registrerede al byggeri og teknik i et Excel regneark. Regnearket blev derefter sendt til ICEconsult. Figur 1. Registrering af bedriften foretages i selve Driftschefen, som er placeret på ICEconsults server. Brugeren kan selv foretage registreringen, efter anvendelse af login til programmet. 2

3 Opstartsregistrering af data forløb uden problemer hos ICEconsult. Ventetiden på ca. tre uger er fair, hvis den relativt store datamængde tages i betragtning. Dertil kommer specielle tilpasninger, så opsætningen passede til brugerens ønsker. Ifølge ICEconsult er det muligt selv at foretage opstartsregistreringerne. Dette kræver dog stort kendskab til programmet. ICEconsult har efterfølgende ændret opsætningsstrukturen på registreringerne, på opfordring af de tre bruger. Dette for at opnå et mindre tidskrævende system. Antallet af vedligeholdsrekvisitioner blev for stort og tidskrævende. Ændringerne blev foretaget på ca. en uges tid. Ønsker man selv at ændre i de registrerede anlæg, kræver det dybdegående kendskab til programmet, men det kan lade sig gøre. Der er mange muligheder for individuel opsætning af data. Programmet kan tilpasses, så det kun indeholder de ønskede funktioner. Det er muligt at tilføje flere funktioner i takt med, at man lærer programmet bedre at kende. Registrering og drift af program Fordele Registrering og opstart forløb fint hos ICEconsult Programmets opsætning kan tilpasses brugeren ICEconsult er hurtige til at foretage ændringer Ulemper Brugeren kan ikke selv foretage registrering af bygninger og anlæg uden indlæring Svært for brugeren at foretage ændringer Kompleks og uoverskuelig brugerflade i indtastningsprogrammet Delkonklusion på registrering og drift af program ICEconsult er hurtige til at foretage oprettelsen og registreringen af bedriften. Ændringer i opsætningen og telefonsupport er også meget tilfredsstillende, og programmet giver mange muligheder for personlig opsætning af brugerfladen. På den negative side bør nævnes, at det kræver dybdegående kendskab til programmet at registrere bedriften og foretage ændringer i opsætningen. Brugerfladen for dette er meget kompleks og ulogisk opbygget. Daglig brug af programmet Programmet består af to brugerflader: - Servicewebben, hvor alle vedligeholdsrekvisitioner behandles. Her foregår alle indtastninger af brugeren. - Infowebben, hvor det er muligt at trække oplysninger og foretage ændringer i registreringerne og opsætningen. De to websider snakker sammen og opdateres automatisk. Adgangen foregår via Internettet. Det kræver bredbånd for at opnå en tilfredsstillende arbejdshastighed. Princippet fungerer rigtig godt. Brugeren slipper for at have programmet liggende på sin egen PC, og opstår der problemer, kan ICEconsult logge sig på brugerens side og assistere. Der behøves ingen servicebesøg, og programmet er altid opdateret. Servicewebben er brugerens adgang til vedligeholdsrekvisitionerne. Her popper alle meddelelser frem på anlæg, som skal vedligeholdes. Hver rekvisition består blandt andet af et checkskema, med de ønskede vedligeholdspunkter, samt en indtastningsdel, hvor relevante data kan indtastes. Pludselige defekter registreres også i servicewebben, ved at oprette en ny rekvisition, som derefter udfyldes. 3

4 Figur 2. På servicewebben listes alle opgaver op i form af rekvisitioner. Farven på rekvisitionerne antyder, om de er forsinkede (røde), eller om de er i forberedelse (sorte, som på billedet). Når anlægget er efterset, melder brugeren tilbage, at opgaven er udført. Derefter forsvinder rekvisitionen fra oversigten. Arbejdsgangen i programmet er tung. Der skal klikkes meget rundt i rekvisitionens faneblade for at afslutte opgaven. 4

5 Figur 3.: I servicewebben får man adgang til rekvisitionerne, hvor selve indtastningen af vedligeholdsdata foregår. Man kan klikke rundt mellem emnerne i fanebladene. Alle data gemmes nu automatisk i infowebben. Her kan brugeren nu klikke sig ind på hvert enkelt anlæg og se sine indtastninger. Der kan laves budgetter og oversigter på de enkelte anlæg. Der er mange muligheder. For mange muligheder. Brugeren har meget svært ved at gennemskue alle funktionerne. Brugerfladen er ikke tilstrækkelig brugervenlig, og virker ikke logisk opbygget. Også her gælder det, at programmet er tungt at arbejde i. At al kommunikation foregår via Internettet, fremmer ikke arbejdshastigheden. 5

6 Figur 4.: I Infowebben er det muligt at hente informationer på de indtastede vedligeholdsdata, og trække rapporter og lister. Gældende for begge sider er, at det ikke er muligt at navigere rundt i programmet vha. logik. Det betyder, at nye brugere skal have en introduktion i programmet. Efter to til tre timers brug lærer man at oprette og checke rekvisitioner. En mulig reduktion af brugerfladen vil forøge indlæringshastigheden. Under testforløbet var programmet relativt stabilt. Der opstod to til tre mindre problemer, som blev udbedret fra dag til dag af ICEconsult. Der opstod to større problemer, hvor serveren var nede et par dage. ICEconsult har efterfølgende foretaget tekniske ændringer, så systemet kan håndtere mere trafik på serveren, som var årsag til problemerne. Daglig brug af programmet Fordele Ingen software på brugerens PC Ideen med betjening via Internettet er god Programmet er altid opdateret Al support kan afhjælpes vha. telefon eller mail. Programmet indeholder mange funktioner Mulighed for personlig opsætning af brugerfladen Mulighed for at starte enkelt, og forøge brugerfladen i takt med øgede behov Ulemper To login for at bruge programmet Programmet er tungt at arbejde i med den komplekse brugerflade Internet betjening og mange faneblade nedsætter arbejdshastigheden Meget kompleks opbygning Ulogisk opbygning af brugerflade Meget tidskrævende indlæringsfase Programmet har mindre børnesygdomme ICEconsults kommentarer til Daglig brug af programmet : Der er foretaget nye tiltag, så det er muligt at trække stamdata fra Infowebben, mens man arbejder i servicewebben. Man skal derfor kun logge på Infowebben, når der skal foretages ændringer i stamdata. 6

7 I det daglige arbejde med aktiviteter betyder det, at brugeren kun skal arbejde i én web. ICEconsult overvejer at slå de to adgange sammen, men dette vil medføre, at kompleksiteten stiger i det daglige arbejde. Det vil lette arbejdet i de tilfælde, hvor der skal trækkes rapporter og foretages ændringer i stamdata, samtidig med at der arbejdes med daglige aktiviteter. Servicewebben og flere andre moduler er udviklet til anvendelse på en håndholdt Palm computer, hvilket giver brugeren fordele ved forøget mobilitet. Ind- og aflæsning af den håndholdte computer kan vælges som trådløs eller i fast installation. Denne funktion blev ikke afprøvet under FarmTesten, men kunne være med til at gøre arbejdet mere brugervenligt. ICEconsult har foretaget forenklinger, som ikke har indgået i afprøvningen. Det bliver muligt at foretage samtlige indtastninger i ét vindue, så der ikke skal klikkes rundt mellem fanebladene. Det er muligt at opsætte vinduet præcist, som brugeren ønsker det. Ved fortsættelse af testen vil reduktionerne, og dermed simplificeringen, være foretaget ved projektets start i overensstemmelse med projektledelsen. Delkonklusion på Daglig brug af programmet Ideen med at foretage vedligeholdsadministrationen over Internettet er god. Ingen problemer med softwaren og man slipper for dyre support besøg. Problemet er p.t. at programmet på grund af den anvendte brugerflade ikke egner sig til betjening over nettet. Man klikker rundt imellem mange faneblade, og det tager tid. Programmets brugerflade er meget kompleks, og tager lang tid at sætte sig ind i. Funktionerne er ikke logisk opbygget. Programmets egnethed til landbruget Programmet er blevet afprøvet over en tre måneders periode. Registrering af bedrifterne forløb fint hos ICEconsult. Et problem er det store tidsforbrug i implementeringsfasen, for at opfylde brugerens ønske om personlige vedligeholdsintervaller og -punkter. Eneste løsning på problemet er at lave et standardbibliotek med alle anlægstyper, hvor brugeren selv kan udvælge anlægstyper, som matcher hans egne. Dette giver en langt mindre personlig opsætning, men nedsætter udgifter til oprettelse hos ICEconsult. Oplæring i programmet er nødvendigt. Ellers kommer brugeren aldrig i gang. Dertil er brugerfladen alt for kompleks og uoverskuelig i den testede brugerflade. Selv efter en introduktion til programmets opbygning og de mest nødvendige funktioner, er der store problemer for brugerne. Brugerfladen virker ikke logisk, og man gennemskuer ikke programmets opbygning før efter længere tids brug. Det er derfor nødvendigt, at minimere brugerfladens muligheder til det absolut nødvendige. 7

8 Figur 5.: Det kan være svært at navigere rundt i infowebben. Der er mange funktioner, og brugerfladen kunne være mere logisk opbygget. Derfor opgiver brugerne inden de rigtigt er kommet i gang. Landmænd har ikke tid og lyst til at fordybe sig i programmet og alle dets muligheder. De skal have et super brugervenligt program, som de kan bruge uden undervisning fra dag ét. Hellere for få end for mange funktioner. Programmet skal bruges som værktøj, ikke legetøj. Det er her Driftschefen i den testede opsætning afviger mest fra de krav, som stilles fra landbruget. Programmet tilbyder mange funktioner og et utal af opsætningsmuligheder. Men det tager tid at lære programmet og dets funktioner at kende. Man er derfor meget afhængig af support fra ICEconsult, og det koster. Programmets egnethed til landbruget Fordele Ingen software på brugerens PC Ideen med betjening via Internettet er god Programmet er altid opdateret Al support kan afhjælpes vha. telefon Mulighed for individuelle løsninger Brugernes opsætning kan tilpasses individuelt fra en minimal startpakke til et vilkårligt ønsket udviklingsniveau Ulemper Programmet er tungt og tidskrævende at arbejde i Meget kompleks og uoverskuelig opbygning Tidskrævende indlæringsfase Programmet har mindre børnesygdomme Tidskrævende registrering hos ICEconsult ICEconsults kommentar til Programmets egnethed til landbruget Leverandøren har erfaring i, at brugeren kan undvære undervisning, hvis der udarbejdes en brugervenlig manual. 8

9 Programmets mulighed for minimal opsætning skal udnyttes, for at det er velegnet, og dette vil blive gennemført i samarbejde mellem parterne inden genopstart af test. Programmet kan med al sandsynlighed opsættes i en startversion, og med en vejledning der er tilpasset landmændenes behov for en succesfuld opstart. Programmet indeholder muligheder for mobilitet, der vil tilfredsstille landbruget. Delkonklusion på Programmets egnethed til landbruget Programmet er p.t. for tungt og komplekst til brug i landbruget i den testede opsætning. Det tager for lang tid at lære, og at indtaste data. Arbejdsgangen er ikke logisk, og den eneste måde at lære programmet på, var at prøve sig frem. Inden brugerne var nået så langt, opgav de. Registreringen af bedriften er meget tidskrævende, som den er nu. Programmet giver store muligheder for individuel opsætning, og muligheder for kun at vise de funktioner, man har brug for. Alt foregår via Internettet, hvilket virker rigtig godt. Support og opdateringer kræver derfor ingen dyre besøg, men klares over Internettet eller telefonen. ICEconsult yder en god support, og er hurtige til at foretage ændringer i opsætningen. Landbrugets krav til et IT-værktøj Med de erfaringer, der blev gjort under FarmTest forløbet, er det nødvendigt, at programmet opfylder en række krav. Ikke alle krav opfyldes p.t. af Driftschefen. ICEconsult arbejder på at opfylde disse krav, ved at foretage en række ændringer i programmet. Ændringerne er listet efter kravene. Oprettelse af data i opstartsfasen: Krav: Der oprettes standarder for vedligeholdelse af standard anlægstyper Dette skal indeholde en maskinoversigtsdatabase med alle nødvendige vedligeholdsdata, så registreringen af bedriften foregår ved blot at vinke aktuelle anlæg af i en oversigt, og vælge vedligeholdsniveauet. Løsning: Der oprettes standarder for vedligeholdelse af standard anlægstyper Standarderne oprettes i regneark, der kan importeres i Driftschefen herefter skal kun ejendommens stamdata og anlægsstrukturen oprettes manuelt. Standard skemaet kan afkrydses af bedriftens ejer og sendes til ICEconsult, som på få timer kan oprette anlæg og vedligeholdelsessystematik. Daglig brug: Krav: Meget brugervenligt. Skal kunne bruges uden større introduktion fra dag ét. Simpel og overskuelig brugerflade. Hurtig og præcis registrering af bedriften samt indtastning af løbende data. Alle data skal indtastes i samme billede, uden at springe mellem faneblade. Hellere for få end for mange funktioner i opstartsfasen. Jo flere funktioner, jo mere kompleks og uoverskuelig bliver programmet. Mulighed for opstilling af printvenlige vedligeholdsplaner til medarbejdere. Løsning, så Driftschefen lever op til kravene: Der udarbejdes en brugermanual specielt tilpasset landbruget 9

10 Brugerfladen minimeres og layout ændres, så det kun indeholder de absolut nødvendige funktioner. Antallet af faneblade reduceres til ét på rekvisitionerne. Programmets aktivitetsoversigt ændres layoutmæssigt, og gøres printvenligt. Oversigten tilføres et afmærkningsafsnit, hvor medarbejderne checker tilbage, når opgaven er udført. Mobilitet og real time: Krav: Internet løsning. o Lettere at yde support o Programmet er altid opdateret o Alle data ligger på central server, hvor der kan laves statistik o Brugerne kan trække på hinandens erfaringer o Lettere at opdatere maskinoversigtsdatabasen o Evt. en håndholdt løsning med eller uden scanner. Løsning: Internetløsningen fortsætter uændret som en hostet web-løsning. Der arbejdes på at indføre håndholdt PC-løsning. Der oprettes bedriftsgrupper, som samler og evaluerer data. Der gives adgang til data til gruppens interessenter. Løsningen med maskinoversigtsdatabase anvendes til opdatering af eksisterende anlæg, og vil således også være opdateret til nyimplementeringer. Systematisk vedligehold stiller krav til landbruget Undersøgelsen viste, at det ikke kun er programmet, som skal være egnet til Landbruget. Brugerne skal også overholde visse krav, for at opnå succes. Ud fra afprøvningen kan følgende krav til brugeren opstilles: Bedriften skal have en vis størrelse, inden systematisk vedligehold og brug af IT-styring kan betale sig: o Flere ansatte, som deltager i vedligeholdelse af produktionsanlæg. o Jo mere teknik bedriften indeholder, jo mere relevant er styring. o Manglende overblik over vedligeholdssituationen (hvad blev udskiftet/vedligeholdt hvornår, økonomi, etc.). Brugeren skal have lyst, evner og ressourcer til at indføre systematisk vedligehold. Medarbejderne skal være indstillet på en øget arbejdsbyrde til vedligehold og registrering. Tålmodighed. Systematisk vedligehold er en langsigtet proces. Forvent ikke synlige resultater fra dag ét. Vedligeholdsopgaverne klarer ikke sig selv. Indstillingen til at prioritere opgaverne højt skal være til stede. Går du halvhjertet til opgaven er det spild af tid. Konklusion Med erfaringerne fra denne FarmTest er det målet at udvikle en IT-løsning, som opfylder de krav, der stilles fra brugerne. Om løsningen bliver en nyudvikling eller en ændring af det eksisterende program, vides endnu ikke. Faktum er, at Driftschefen i sin anvendte opsætning er for tung og kompliceret for brugeren at komme i gang med. ICEconsult er villig til at deltage i udviklingen af et brugbart program. Samarbejdet mellem Dansk Landbrugsrådgivning og ICEconsult fortsættes derfor. Undersøgelsen viste også, at brugerne selv skal være villige til at yde en indsats. Anlæggene vedligeholder ikke sig selv, bare fordi man åbner programmet en gang om ugen. Vedligeholdsopgaverne 10

11 skal derfor prioriteres højere end de bliver nu. Undersøgelsen viste også, at brugeren med de laveste vedligeholdsudgifter også var den mest engagerede i at lære programmet at kende, og få det implementeret. Her spiller andre faktorer selvfølgelig også ind, så som anlæggets alder og indretning. Hvis målet om at skabe større fokus på drift og vedligehold skal opnås og indføres i landbruget, er det derfor ikke nok at have et godt IT-registreringsværktøj. Landbrugets holdning og prioritering på området skal også ændres, hvis man ønsker succes. Generel perspektivering Projektperioden har været for kort til, at ICEconsult har kunnet foretage de ændringer, der blev forespurgt fra landbruget. Ud fra erfaringerne fra FarmTesten arbejdes der videre med at tilpasse programmet, så det opfylder de krav, som stilles fra landbruget. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret vil tage udfordringen op, og forsøge at udvikle og indføre planlagt drift og vedligehold i landbruget. I samarbejde med lokalcentrene skal der udvikles et drift og vedligeholdskoncept, som brugerne vil blive tilbudt i forbindelse med nybyggeri. Tilbuddet vil indeholde en komplet drift og vedligeholdsplan over nybyggeriet. Rammerne for konceptet ligger endnu ikke fast. Den komplette FarmTest rapport på Driftschefen vil være færdig i april Flere oplysninger om programmet Driftschefen kan findes på: eller ved at rette henvendelse til ICEconsult på telefon: Se også rapporten Der er penge at tjene ved at systematisere drift og vedligehold Oplysninger om FarmTesten Drift og Vedligehold kan rettes til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Mads Gjødesen. Tlf..:

FarmTest - Bygninger nr. 17-2004. Drift og vedligehold

FarmTest - Bygninger nr. 17-2004. Drift og vedligehold FarmTest - Bygninger nr. 17-2004 Drift og vedligehold Drift og vedligehold Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel: Drift og vedligehold Forfatter: Konsulent

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne

Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne TraceTool er det værktøj, som medarbejderne i din kommune skal anvende til at registrere henvendelser manuelt i tælleugerne. Denne vejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

YIT A/S Danmark Bjarne Brusgaard. DriftsChefen kvalitetsværktøj som støtter YIT s professionelle service. COWI A/S FM konferance 17.

YIT A/S Danmark Bjarne Brusgaard. DriftsChefen kvalitetsværktøj som støtter YIT s professionelle service. COWI A/S FM konferance 17. YIT A/S Danmark Bjarne Brusgaard DriftsChefen kvalitetsværktøj som støtter YIT s professionelle service COWI A/S FM konferance 17. september 2008 Agenda Introduktion af YIT YIT er med hele vejen - fra

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Dalux Field Brugermanual

Dalux Field Brugermanual Dalux Field Brugermanual Administrator Version 1.2 Dalux Field Brugermanual Administration Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error! Bookmark not defined.

Læs mere

Dalux Field Brugermanual

Dalux Field Brugermanual Dalux Field Brugermanual Brugerstyring Version 2.0 Dato: 11. Juli 2014 Dalux Field Brugermanual - Brugerstyring Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... 3 Indstilling

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.39 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 6 Principper... 7 Opbygning... 8 Projektinfo - Entreprenør... 8 Opsummering

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skærmtastatur med en virtuel musekliksfeature og taleoutput lader dig skrive hurtigt og arbejde med

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 3 Tilføje en funktionspostkasse 4 Vise ugenumre

Læs mere

Før valg af adgangskontrol - kundekrav. Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem

Før valg af adgangskontrol - kundekrav. Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem Her er opstillet en række krav, det er vigtigt og relevant, at kunden stiller til sit kommende adgangskontrolsystem. Et forkert valg kan medføre, at

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Opsætning af Rapportforsendelse

Opsætning af Rapportforsendelse Opsætning af Rapportforsendelse 10. november 2015 Ekstern Version 2.0 Dansk Denne manual guider dig igennem hvordan du sætter en rapport op til automatisk at blive udsendt til ønskede modtagere. Mosedalvej

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Elevplaner På HVAL.DK

Elevplaner På HVAL.DK Journal nr. 13.21.12 Modulet Elevplaner På HVAL.DK Tutorial til testskoler Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger DLK PRO DOWNLOAD KEY Avancerede digitale tachograf løsninger DLK Pro Download Key Download tools PC program Med Download Tools programmet, der ligger på din DLK Pro, kan du; Se de generelle data for hver

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Kom godt i gang med epostkasse

Kom godt i gang med epostkasse Kom godt i gang med epostkasse Brugervejledning Kom godt i gang med epostkasse Dette hæfte er en introduktion til brugen af epostkasse. epostkasse er et værktøj til transport af data mellem programmer

Læs mere

Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus

Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus Installationsvejledning til F-Secure Anti-Virus Kør setup (blå trekant) i FSECURE-mappen. Klik OK Programmet udpakkes, og følgende skærmbillede fremkommer: Klik Next 1 Klik ved I accept the agreement.

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

Foto upload manual Til www.kampseddel.dk

Foto upload manual Til www.kampseddel.dk Foto upload manual Til www.kampseddel.dk Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en idrætsklub. En leder der har behov for at holde

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Emply Project. Nyt projekt. Senest opdateret: 12. maj 2015 Version 1/MO/2015

Emply Project. Nyt projekt. Senest opdateret: 12. maj 2015 Version 1/MO/2015 Emply Project Nyt projekt Senest opdateret: 12. maj 2015 Version 1/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som projektleder / puljeadministrator har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

ZoneAlarm Dansk vejledning 1

ZoneAlarm Dansk vejledning 1 ZoneAlarm Dansk vejledning 1 Installation Kør installationsprogrammet fra menuen, eller find filen og dobbeltklik på den. Følg anvisningerne på skærmen. Der bliver bl.a. bedt om navn, email, hvor mange

Læs mere

Hvorfor skal du vælge TempNet?

Hvorfor skal du vælge TempNet? TempNet Hvorfor skal du vælge TempNet? Cloud-løsning TempNet er cloud-baseret løsning. Det betyder du kan bruge systemet på alle dine enheder, samt alle data er realtime alle steder i systemet. Software

Læs mere

WinPLC. til alment praktiserende læger

WinPLC. til alment praktiserende læger WinPLC til alment praktiserende læger WinPLC Klinikkens primære værktøj WinPLC fra A-Data Lægesystemet med de fair priser I mere end 20 år har A-Data leveret software og hardware til den primære danske

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere