Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer MBBL-REF: Version: 1.1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 16. januar 2014 Fil:GD2c_AdrReg_Løsningsarkitektur_Bilag_C_Processer_v1.1.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Oprettet SD-KFC Use case understøttelse tilføjet SD-KFC Klargøring til udsendelse før sidste kommuneworkshop Aktivitetsbeskrivelser Use case understøttelse Use case beskrivelser Bearbejdning af kommentarer fra kommuneworkshop IV og klargøring til internt review Tilretning efter internt review. Indsat alle procesdiagrammer i A3-format sidst i dokumentet. SD-KFC SD-KFC SD-KFC 0.9a Rettelser efter review d SD-KFC 0.9b Rettelser mht. konsistens i termer og definitioner MLI-MBBL Versionsnummer ændret. Beskrivelse af Karenstid for vejnavne er tilføjet KSK-MBBL Drøftet og godkendt af Projektforum THJ-MBBL Godkendt af styregruppen THJ-MBBL Afklaringer indarbejdet KSK-MBBL Tilrettet efter ekstern review KSK MBBL - 2 af 83 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER LÆSEVEJLEDNING OVERBLIK BAGGRUND GRUNDDATA PROCESSER AKTØRER GRUNDDATA PROCESSER FASTSÆTTELSE AF NY ADRESSE Aktivitetsbeskrivelser ÆNDRING AF EKSISTERENDE ADRESSE Aktivitetsbeskrivelser NEDLÆGGELSE AF ADRESSE Aktivitetsbeskrivelser BEHANDLING AF INDBERETNING OM FEJL I VEJNAVN/ADRESSE Aktivitetsbeskrivelser FASTSÆTTELSE AF NYT SUPPLERENDE BYNAVN Aktivitetsbeskrivelser ÆNDRING AF EKSISTERENDE SUPPLERENDE BYNAVN Aktivitetsbeskrivelser FASTSÆTTELSE AF NY NAVNGIVEN VEJ Aktivitetsbeskrivelser ÆNDRING AF EKSISTERENDE NAVNGIVEN VEJ Aktivitetsbeskrivelser NEDLÆGGELSE AF NAVNGIVEN VEJ Aktivitetsbeskrivelser RESERVATION AF VEJNAVN Aktivitetsbeskrivelser RESERVATION AF HUSNUMMERINTERVAL Aktivitetsbeskrivelser KONTROLLER DATAKVALITET Aktivitetsbeskrivelser BEHANDLING AF KLAGE OVER ADRESSEMYNDIGHEDS AFGØRELSE Aktivitetsbeskrivelser HÅNDTER ÆNDRING I EN ADMINISTRATIV INDDELING Aktivitetsbeskrivelser HÅNDTERING AF VEJPUNKT HVIS VEJMIDTE ÆNDRES Aktivitetsbeskrivelser HÅNDTERING AF ADGANGSPUNKT HVIS BYGNINGSPUNKT/GEOKODNING ÆNDRES Aktivitetsbeskrivelser HÅNDTERING AF MATRIKELSAGS(?)HÆNDELSER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET Aktivitetsbeskrivelser... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4. USE CASE UNDERSTØTTELSE af 83 - MBBL-REF:

4 4.1 USE CASES Registreringsfunktionalitet Dialogfunktionalitet Konfigureringsfunktionalitet Modtage/lytte funktionalitet Eksterne klienter USE CASE ANVENDELSE Fastsættelse af ny adresse Ændring af eksisterende adresse Nedlæggelse af adresse Behandling af indberetning om fejl i vejnavn/adresse Fastsættelse af nyt supplerende bynavn Ændring af eksisterende supplerende bynavn Fastsættelse af ny navngiven vej Ændring af eksisterende navngiven vej Nedlæggelse af navngiven vej Reservation af vejnavn Reservation af husnummerinterval Kontroller datakvalitet Behandling af klage over adressemyndigheds afgørelse Håndter ændring i en administrativ inddeling Håndtering af vejpunkt hvis vejmidte ændres Håndtering af adgangspunkt hvis bygning/geokodning ændres Håndtering af matrikelsags(?)hændelser... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 5. USE CASE UNDERSTØTTELSE - ADRESSESUPPLERING REGISTRERINGSFUNKTIONALITET (ADRESSEKLIENT 1.0) DIALOGFUNKTIONALITET (DIALOGKLIENT 1.0) af 83 - MBBL-REF:

5 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: For at sikre at Adressedataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der en løsningsarkitektur, som kvalitetssikres i sammenhæng med resten af grunddataprogrammet. Dokumentet her beskriver løsningsarkitektur for Adresseregister V1.0 til brug for denne tværgående kvalitetssikring. Derudover danner løsningsarkitekturen rammerne for kravspecificering og udvikling af Adresseregister 1.0 til Adressedataprogrammet. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter Figur 1. Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter. Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og tre underbilag. Dokumentet her udgør løsningsarkitekturens underbilag C Processer (set indefra). Rammerne omkring løsningsarkitekturen kommer primært fra fire kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også udstukket rammer i forhold til en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. Adressedataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for adressedata som grunddata. BBR-adresse eksisterende dokumentation hvorfra viden om de eksisterende datastrukturer er hentet. Adressebekendtgørelsen og lovgivning omkring vejnavne og adresser. - 5 af 83 - MBBL-REF:

6 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik Indeholder en beskrivelse af hvilke processer der er medtaget i løsningsarkitekturen, sammenhængen til målarkitekturen og forhold, eksempelvis i organisationen, som har betydning for processerne. Desuden beskrives sammenhængen til målarkitekturens processer set ude fra og andre processer som er relevante for løsningen, men som ikke er omfattet af grunddataprogrammets målarkitektur. Endelig gives der et overblik over de involverede aktører. Kapitel 3 Grunddata processer Indeholder en nedbrydning af hver af de processer fra målarkitekturen, som er relevante for løsningen. Processerne nedbrydes i aktiviteter og beskrives dels i et BPMN diagram og dels i en beskrivelse af de enkelte aktiviteter. Kapitel 4 Use case understøttelse Indeholder en kort beskrivelse af use cases der er identificerede i forbindelse med udarbejdelse af løsningsarkitekturen. Hver use case er kun beskrevet kortfattet (et par linjer) og kan anvendes som input til kravspecifikationen som en første indikation af løsningens omfang. Kapitel 5 Use case understøttelse Adressesupplering Indeholder en kort beskrivelse af de use cases der er identificerede til at skulle understøtte adressesuppleringen. Bilag Nogle af procesdiagrammerne kan være svære at læse i dokumentet, derfor er alle diagrammerne vedhæftet bagest i dokumentet i A3-format. Procesdiagrammerne i dette dokument er beskrevet BPMN 2.0 notation. Herunder følger en kort signaturforklaring til den anvendte notation. Figur 2 Signaturforklaring BPMN - 6 af 83 - MBBL-REF:

7 2. Overblik 2.1 Baggrund Løsningsarkitekturens processer er en detaljering af målarkitekturens processer vedrørende håndtering af navngivne veje og adresser. Målarkitekturen har fokus på sammenspillet mellem adressemyndigheden og de forskellige aktører involveret i adressefastsættelsen. Løsningsarkitekturen har fokus på it-understøttelse af adressefastsættelse og ajourføring. Processerne omkring fastsættelse af navngivne veje og adresser er udarbejdet på baggrund af en fire workshops med deltagelse af en række kommuner, samt repræsentanter fra KL, Kombit og MBBL. Styringsprocesserne er udarbejdet på baggrund af en række interne workshops i samarbejde med MBBL. 2.2 Grunddata processer I forhold til målarkitekturen, så er der i forbindelse med løsningsarkitekturen, foretaget en række ændringer. Enkelte processer er slået sammen, blevet omdøbt eller er flyttet til en anden hovedproces. Nye processer i forhold til målarkitekturen Reservation af vejnavn Reservation af husnummerinterval Omdøbte processer i forhold til målarkitekturen Fastsættelse af ny navngiven vej (tidligere Fastsættelse af vejnavn) Ændring af eksisterende navngiven vej (tidligere Ændring af eksisterende vejnavn) Nedlæggelse af navngiven vej (tidligere Nedlæggelse af vejnavn) Håndtering af adgangspunkt hvis bygningspunkt/geokodning ændres (tidligere Håndtering af vejpunkt hvis vejmidte ændres) Udgåede processer i forhold til målarkitekturen Behandling af indberetning om fejl i vejnavn, slået sammen med processen Behandling af indberetning om fejl i adresse Behandling af klage vedrørende vejnavn Behandling af klage vedrørende adresse Markering af nyt adgangspunkt, nu indeholdt i processen Fastsættelse af ny adresse Ændring af eksisterende adgangspunkt, nu indeholdt i processen Ændring af eksisterende adresse 2.3 Aktører Adressemyndighed Anden part Kommunen er adressemyndighed og er eneste myndighed der kan fastsætte vejnavne og adresser. Alle andre parter der kan være involveret i en adressesag ud over ejer eller ejers repræsentant (fx naboer). - 7 af 83 - MBBL-REF:

8 DAGI Ejer/repræsentant Fejlindmelder Klager MBBL Parter Udløser Danmarks administrative geografiske inddelinger. Ejer (eller ejers repræsentant) af den ejendom hvortil en ny adresse skal fastsættes. Borger eller anden part der indberetter en adressefejl eller klager over en adresseafgørelse. En borger eller virksomhed (eller repræsentant) der klager over en kommunal adressemyndighed. Fører tilsyn med kvaliteten i kommunernes adressedata, vejleder kommunerne og samarbejder med en lang række andre aktører på adresseområdet. Parter der skal høres eller inddrages i dialogen om en sag Udløser af en adressesag. Adressesager kan enten udløses via plansager, ejendomsdannelse, byggesager eller ad hoc. - 8 af 83 - MBBL-REF:

9 3. Grunddata processer Figur 3 Procesoverblik I forhold til målarkitekturens identificerede processer, beskrives i dette dokument indefra perspektivet på processerne i de fire hovedprocesser fra målarkitekturen for navngiven vej og adresse. Fastsættelse af navngiven vej Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) en navngiven vej Fastsættelse af adresse Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) en eller flere adresser Fastsættelse af supplerende bynavn Adressemyndigheden fastsætter eller ændrer (herunder nedlægger) et supplerende bynavn Styring af adressegrunddata Diverse processer som opretholder konsistente adressegrunddata Processerne i ovennævnte hovedprocesser skal alle understøttes af Adresseregisteret. Den sidste hovedproces, Distribution af adressegrunddata, beskrives ikke i dette dokument da udstilling af adressegrunddata er forankret under projektet Adressetjenester. I de følgende afsnit beskrives de enkelte processer. Procesdiagrammerne illustrerer logiske/skematiske procesforløb, dvs. at diagrammerne viser de aktiviteter der skal gennemløbes og i en rækkefølge der understøtter den nye adressebegrebsverden. Efterfølgende systemunderstøttelse kan sagtens implementere varianter af de beskrevne forløb, hvor dette måtte være formålstjenstligt. Bemærk, at ikke-kritiske baggrundsoplysninger som fx ortofotos, planinformation, grundkort mv. ikke vises som beskeder i procesdiagrammerne. I de systemer der skal understøtte adressefastsættelsen vil det være et krav at disse baggrundsoplysninger er tilgængelige, i det omfang at det er muligt. - 9 af 83 - MBBL-REF:

10 I processerne vedrørende Fastsættelse af ny navngiven vej og Ændring af eksisterende navngiven vej er der beskrevet at en navngiven vej ikke kan gøres endelig før den statslige adressemyndighed (MBBL) har haft lejlighed til efterse at vejnavnet følger reglerne for korrekt retskrivning. Reglen indføres for at sikre, at der ikke fastsættes og distribueres vejnavne som er i uoverensstemmelse med adressebekendtgørelsens regler om vejnavnes retskrivning. Med den kommende, meget tidlige distribution af vejnavne- og adressedata vil det være meget omkostningstungt at tilbagerulle et vejnavn på grund af fejlagtig stavemåde, selvom dette finder sted sjældent. Såfremt stavemåden ikke følger reglerne, skal MBBL gøre indsigelse inden 5 arbejdsdage fra vejnavnet første gang er registreret. Såfremt MBBL ikke har gjort indsigelse, kan vejnavnet uden videre træde i kraft. MBBL's mulighed for at gøre indsigelse træder også i kraft når vejnavnet registreres med status som reserveret, foreløbigt eller forslag til vejnavn. Hvis der i ekstraordinære situationer er behov for at forkorte de 5 dages "karenstid" (fordi kommunen har behov særlig hurtig ikrafttræden) kan kommunen til hver en tid kontakte MBBL, med henblik på at opnå en egentlig godkendelse hurtigere. Kontaktoplysninger til de rette i MBBL vil fremgå af Adresseklienten. Der er ikke beskrevet en særskilt proces for håndtering af matrikulære hændelser, da disse hændelser behandles som triggere til en ajourføring af adressen, adgangspunktet eller navngiven vej, og dermed er håndteret i disse procesoptegninger. 3.1 Fastsættelse af ny adresse Figur 4 Proces: Fastsættelse af ny adresse Målarkitekturens proces Fastsættelse af ny adresse beskriver de aktiviteter der udføres og sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med oprettelse af nye adresser i adresseregisteret. Procesdiagrammet (Figur 4) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at fastsætte en adresse af 83 - MBBL-REF:

11 Adressesager initieres af en udløser hvor udløser er enten kommunen, en landinspektør eller en byggesagsbehandler alt efter baggrunden for adressesagen. Adressesager kan initieres på baggrund af: plansager, ejendomsdannelse, byggesager (både tilladelses- og anmeldelsessager) samt ad hoc. Plansager Ejendomsdannelse Beskrivelse Udløser Adresseobjekter I forbindelse med plansager (lokalplan, bebyggelsesplan) er det altid kommunen der er udløser af adressesagen. Udstykning af grund efter forslag fra Landinspektør via matriklen. Landinspektøren skal sende forslag til nye adgangspunkter og kan sende forslag/ønsker til adresser med. Det er ikke sikkert at det giver anledning til nye adresser. I så tilfælde aktiveres processen ikke. Opdeling/sammenlægning af ejerlejligheder efter forslag fra Landinspektør. Det er ikke sikkert at det giver anledning til nye adresser. I så tilfælde aktiveres processen ikke. Bygning på lejet grund udløses af Landinspektøren. I enkelte sager ved bygninger af ringe værdi vil udløseren være kommunen. Byggesager Ved behov for ny adresse uden dørbetegnelse (ny bygning, ombygning, tilbygning) vil processen udløses af byggesagsbehandleren. Indmelding af Mangler GD2 Adressesupplering (i en periode) Processen kan initieres af indmeldte mangler (fx manglende adresse på enhed i bygning). I den periode hvor adressesuppleringsprojektet kører vil processen kunne initieres af deltagere i taskforcen. Kommunen/Planmynd ighed Vejnavne Adgangspunkter og vejpunkter Adresser - evt. reserverede/foreløbige Landinspektør Vejnavne Adgangspunkter og vejpunkter Adresser Landinspektør (Adgangspunkter) - fx når ejerlejligheder skal have direkte adgang fra stuen. Adresser og vejpunkter Landinspektør Kommunen/Byggesags behandler Kommunen/Byggesags behandler Ved behov for ny adresse med dørbetegnelse (inkl. opsplitning, ny bygning med flere etager) er udløseren byggesagsbehandleren Kommunen/Byggesags behandler Ejer/borger/ virksomhed GD2 Adressesupplerings taskforce (Vejnavne) - Ved stort byggeri Adgangspunkter og vejpunkter - Evt. forslag fra bygherre/byggesagsbehandler Adresser -Forslag til husnummer (Vejnavne) - Ved stort byggeri (Adgangspunkter og vejpunkter) Adresser -Forslag til husnummer, etage og dør (Adgangspunkter og vejpunkter) Adresser Adgangspunkter og vejpunkter Adresser - 11 af 83 - MBBL-REF:

12 Hvis adressefastsættelsen er initieret på baggrund af en anden sag udenfor processen, så kan processen afbrydes hvis denne sag henlægges. Adresser mv. der måtte være oprettet i denne forbindelse henlægges derefter. I visse situationer kan fastsatte adresser først gøres gældende når en anden sag udenfor processen skifter status. I sådanne situationer vil processen være sat i venteposition og fortsætte når der modtages relevant sagshændelse fra sagen udenfor processen, hvorefter adressen gøres gældende. En adresse kan gennemløbe følgende tilstande i sit livsforløb (for yderligere detaljer, se informationsmodellen i bilag B). Tilstande for adresse: Foreløbig, anvendes til en kommende adresse hvor man ikke kender andet end "prikken". Adressen er dermed også reserveret (adressen har fået et UUID). Foreslået, en komplet adresse med alle tilhørende egenskaber. Bygning, vej etc kan dog stadig godt være på tegnebrættet. Anvendes også til partshøring. Godkendt, vejnavnet skal nu være kendt. Gældende, adressen er gjort gældende. Nedlagt, adressen er nedlagt efter at have været i brug. Henlagt, adressen er henlagt Aktivitetsbeskrivelser I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Fastsættelse af ny adresse. Fastsæt adresser Adressemyndighed Forberedelse af en eller flere adresser til fastsættelse. Denne aktivitet opretter eller tilknytter sagsreferencer og forbereder en eller flere adresser, herunder udpegning af adgangspunkt og fastsættelse af husnummer og evt. etage- /dørbetegnelser af 83 - MBBL-REF:

13 Forløb: Aktiviteten har et komplekst forløb og de trin der skal gennemløbes, afspejles bedst i et diagram. Adressemyndigheden opretter sagsreferencer og/eller tilknytter eksisterende sagsreferencer. Adressemyndigheden konstaterer om nødvendige adgangspunkter er til stede. Adgangspunkterne holdes op mod fælleslandsdækkende baggrundskort og beslutning om næste skridt i processen tages. Forslag til adgangspunkter for de adresser i adressesagen der ikke har tilknyttet adgangspunkt udarbejdes. Hvis der er mangelfulde oplysninger om adgangspunktet og dets placering forberedes materiale der kan anvendes til at indgå i dialog med ejer eller ejers repræsentant. Gennem dialog indhentes supplerende oplysninger vedrørende adgangspunkt(er). Hvis supplerende oplysninger fra dialog med ejer/ejers repræsentant giver anledning til ændringer, så justeres adgangspunkt(erne). På baggrund af BBR og fælles landsdækkende baggrundskort kontrolleres hvorvidt adgangspunktet er koblet korrekt til BBR-bygning eller om BBR-bygningen ikke kan kobles på nuværende tidspunkt (fx hvis BBR-bygningen ikke findes eller ikke kan udpeges). På baggrund af FOT og fælles landsdækkende baggrundskort kontrolleres eventuelle vejpunkter. Adgangspunkt kobles til BBR-bygning fx ved brug af anvendelseskode fra BBR. Hvis der ikke er FOT-vejmidte kobles adgangspunktets vejpunkt på den nærmeste adgangsgivende FOT-vejmidte (specificeres i regelsæt) og der anføres et vejtilslutningspunkt Adgangspunkter der ikke skal anvendes, registreres som henlagte. Foreløbige adresser med UUID oprettes efter sagens behov. Ved manglende vejnavn eller ved behov for ændringer til eksisterende vejnavn initieres processen for fastsættelse/ændring af vejnavn hvis vejnavnet ikke er blevet bragt på plads allerede. o Se nærmere i procesbeskrivelserne for: Fastsættelse af nyt vejnavn Ændring af eksisterende vejnavn Hvis adresse, husnummer og evt. dørbetegnelse kendes kan de fastsættes. Hvis adressen er beliggende på et nyt vejnavn fastsættes UUID for vejnavn. Hvis adressen er indenfor område med gadepostnumre, så hentes gadepostnummer fra separat gadepostnummertabel. Husnummeret kan tages fra listen over reserverede husnumre på adressens navngivne vej. Hvis et reserveret husnummer anvendes, så fjernes husnummeret efterfølgende fra listen. Konsekvensrettelser i form af justering af supplerende bynavn eller anmodning om justering af postnummerinddeling gennemføres. Adressen kan dog godt publiceres uden at vejnavn er fastsat, i så tilfælde kræves dog som minimum at der er fastsat UUID for vejnavnet af 83 - MBBL-REF:

14 Adresse(r) forberedt Beskrevet af: SDKFC Sagsreference, Adgangspunkt, Vejpunkt, Adresse Dialog om adresser og evt. partshøring Adressemyndighed Hvis det er nødvendigt at indgå i dialog med bygherre/ejer om adressefastsættelsen og evt. gennemføre partshøring. Adressefastsættelsen præsenteres for ejer og om nødvendigt gennemføres en partshøring med relevante parter. Parter til sagshøring findes ved for privatpersoner, at undersøge aktive BFE-nr., navn og adresse på ejer. I forbindelse erhverv undersøges aktive P-numre/cvr-nummer, navn og adresse på ejer. Forløb: Forbered dialogmateriale (for enkeltadresse eller vedrørende en adresseopgave) Udsend dialogmateriale Modtag dialogsvar Behandl dialogsvar Forbered evt. høringsmateriale til partshøring Find parter til partshøring Udsend høringsmateriale Modtag høringssvar Behandl høringssvar Forberedende arbejde vedrørende adressen og adgangspunkt er foretaget. Dialog gennemført og behandlet Evt. partshøring gennemført Adresse, Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Træf afgørelse om adresser Adressemyndighed Afgørelse træffes om fastsættelse af adressen. Efter dialog med ejer og evt. gennemført partshøring kan der træffes afgørelse om adressefastsættelsen. Forløb: Beslut godkendelse eller henlæggelse af adressen. Meddelelse sendes til evt. bygherre/ejer Adresse klar til afgørelse Adressen kan være godkendt Adressen kan være henlagt Adresse, Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Registrer adresser endeligt Adressemyndighed Registrering af adressen som godkendt/gældende eller henlagt. Adressen gøres gældende eller henlægges til en fastsat dato. Forløb: Opdater status på adresserne Opdater sagsreference - 14 af 83 - MBBL-REF:

15 Der er truffet afgørelse om adressen. Adressen er registreret med relevant status. Adresse, Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Ændring af eksisterende adresse Figur 5 Ændring af eksisterende adresse Målarkitekturens proces Ændring af eksisterende adresse beskriver de aktiviteter der udføres og sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med ændringer til eksisterende adresser i adresseregisteret. Procesdiagrammet (Figur 5) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at fastsætte et nyt vejnavn. Hvis adresseændringen er initieret på baggrund af en ekstern sag, så kan processen afbrydes hvis denne eksterne sag henlægges. Adresseændringer registreres derefter som henlagte. I visse situationer kan adresseændringer først gøres gældende når en ekstern sag skifter status. I sådanne situationer vil processen være sat i venteposition og fortsætte når der modtages relevant ekstern sagshændelse, hvorefter adresseændringerne gøres gældende Aktivitetsbeskrivelser I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Ændring af eksisterende adresse. Fastsæt adresseændring(er) - 15 af 83 - MBBL-REF:

16 Adressemyndighed Forberedelse af en eller flere adresseændringer. Denne aktivitet forbereder en eller flere adresseændringer. Forløb: Opret eller tilknyt evt. sagsreferencer Flyt evt. vejpunkt Flyt evt. adgangspunkt Foretag evt. ændring af adresse Hvis ændringen er skift af husnummer, så kan det nye husnummer tages fra listen over reserverede husnumre på adressens navngivne vej. Hvis et reserveret husnummer anvendes, så fjernes husnummeret efterfølgende fra listen. Evt. fastsættelse af ny navngiven vej eller ændring til eksisterende navngiven vej er foretaget. Adresseændring(er) forberedt Adgangspunkt, Vejpunkt, Adresse Beskrevet af: SDKFC Evt. dialog om adresseændring(er) Adressemyndighed Hvis det er nødvendigt at indgå i dialog med bygherre/ejer om adresseændring(er). Adresseændring(er) præsenteres for ejer. Forløb: Forbered materiale (for enkeltadresse eller vedrørende en adressesag) Udsend materiale Modtag svar Behandl svar Forberedende arbejde vedrørende adresseændring(er)foretaget. Dialog gennemført og behandlet Adresse, Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Gennemfør partshøring Adressemyndighed At gennemføre en partshøring med andre parter end bygherre/ejer. Adresseændring(er) præsenteres for andre parter. Parter til sagshøring findes ved for privatpersoner, at undersøge aktive BFE-nr., navn og adresse på ejer og lejere. I forbindelse erhverv undersøges aktive P-numre, navn og adresse på ejer og lejere. Forløb: Forbered materiale (for enkeltadresse eller vedrørende en adressesag) Find høringsparter Udsend materiale Modtag svar Behandl svar Det er nødvendigt at udsende adresseændring(er) til partshøring. Der kan træffes afgørelse om adresseændring(er). Sagsreference, Adresse Beskrevet af: SDKFC af 83 - MBBL-REF:

17 Træf afgørelse om adresseændring(er) Adressemyndighed At træffe afgørelse om adresseændring(er). Efter dialog med ejer og evt. gennemført partshøring kan der træffes afgørelse om adresseændring(er). Forløb: Beslut godkendelse, henlæggelse eller yderligere behandling af adressen. Adresse klar til afgørelse Adresseændring kan være godkendt Adresseændring kan være henlagt (meddelelse sendes til bygherre/ejer) Adresseændring kan kræve yderligere behandling Adresse, Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Registrer adresseændring(er) Adressemyndighed At registrere adresseændring(er). Adresseændringen gøres gældende eller henlægges til en fastsat dato. Hvis adresseændringen er en del af en adressesag, registreres alle ændringerne i adressesagen samlet. Forløb: Registrer ændringer Luk evt. adressesag Der er truffet afgørelse om adresseændring(er). Adresseændringer registreret. Adresse, Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Nedlæggelse af adresse Figur 6 Nedlæggelse af adresse - 17 af 83 - MBBL-REF:

18 Målarkitekturens proces Nedlæggelse af adresse beskriver de aktiviteter der udføres og sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med nedlæggelse af en adresse i adresseregisteret. Procesdiagrammet (Figur 6) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at nedlægge en adresse. Inden en adresse kan nedlægges skal det undersøges hvorvidt der er registreret ophold på adressen. Hvis der er registreret ophold kan adressen ikke nedlægges. I så tilfælde må adressemyndigheden tage kontakt til den folkeregistreringsansvarlige i kommunen Aktivitetsbeskrivelser I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Nedlæggelse af adresse. Forbered nedlæggelse af adresse Adressemyndighed At forberede nedlæggelse af adressen Det undersøges hvorvidt der er registreret ophold (CPR) på adressen. Ligeledes undersøges det om der i BBR er koblet enheder til adressen. Hvis der er registreret ophold eller koblet enheder til adressen, så kan adressen ikke nedlægges. Forløb: Opret eller tilknyt sagsreference Undersøg i CPR om der er registreret ophold på adressen Undersøg i BBR om der er registreret enheder på adressen Lås for registrering af nye ophold på adressen Hvis adressen ikke kan nedlægges, afsluttes sagsreferencen Adressenedlæggelse forberedt eller konstateret ikke mulig. Adresse, Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Nedlæg adresse og nedlæg evt. adgangspunkt Adressemyndighed Nedlæggelse af en adresse og evt. tilhørende adgangspunkt. Adressen registreres som nedlagt i Adresseregisteret. Forløb: Register adressen som nedlagt (evt. inkl. adgangspunkt) Afslut sagsreference Adressen nedlagt Beskrevet af: SDKFC Sagsreference, Adresse, Adgangspunkt - 18 af 83 - MBBL-REF:

19 3.4 Behandling af indberetning om fejl i vejnavn/adresse Figur 7 Behandling af indberetning om fejl i vejnavn/adresse Målarkitekturens proces Behandling af indberetning om fejl i vejnavn/adresse beskriver de aktiviteter der udføres og sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med behandling af en indberetning om fejl i adresseregisteret. Procesdiagrammet (Figur 7) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at behandle indberetningen. Indberetninger behandles og det undersøges hvorvidt der skal fastsættes nye adresser, eksisterende adresser skal ændres, korrektioner af henholdsvis adresse, adgangspunkt eller vejpunkt og/eller fastsættelse af ny navngiven vej. Behandlingen kan også munde ud i en konstatering af at der ikke er fejl i adressen. Processen afsluttes med at der sendes svar til fejlindmelder Aktivitetsbeskrivelser I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Behandling af indberetning om fejl i adresse. Undersøg fejl Adressemyndighed At undersøge indberettet fejl og konstatere hvilken handling indberetningen skal munde ud i. Ved hjælp af egne eller fælles landsdækkende baggrundskort og adressebekendtgørelse undersøges indberetningen og det vurderes hvorvidt der kan konstateres en fejl og i så tilfælde om det medfører fastsættelse af en ny adresse, ændring af en eksisterende adresse eller en korrektion af adresse/adgangspunkt/vejpunkt af 83 - MBBL-REF:

20 Forløb: Opret sagsreference Vurder indberetning Der er indberettet er fejl Beskrevet af: SDKFC Videre behandling af sagen er afgjort Det kommer an på hvilket begreb fejlen angår. Dialog med ejer Adressemyndighed At indgå i dialog med ejer omkring fejl. Forløb: Indgå dialog Dialog med ejer eller ejers repræsentant vedrørende fejl i adresse/navngiven vej. Behandl svar Beslut videre forløb Sagen er vurderet Videre forløb besluttet Beskrevet af: SDKFC Sagsreference. Det kommer an på hvilket begreb fejlen angår. Fastsæt ny adresse (proces) Hvis undersøgelsen af den indberettede fejl har konstateret at det er nødvendigt at få fastsat en ny adresse, så igangsættes processen Fastsættelse af ny adresse. Ændre adresse (proces) Hvis undersøgelsen af den indberettede fejl har konstateret at det er nødvendigt at få ændret en eksisterende adresse, så igangsættes processen Ændring af eksisterende adresse. Korriger adgangspunkt/vejpunkt Adressemyndighed Korrektion af adresse, adgangspunkt eller vejpunkt. Hvis undersøgelsen af den indberettede fejl har konstateret mindre fejl i adressen eller flytninger af adgangspunkt/vejpunkt så korrigeres fejlen. Forløb: Korriger adgangspunkt/vejpunkt Behov for korrektion af adgangspunkt/vejpunkt Adresse korrigeret Beskrevet af: SDKFC Sagsreference, Adresse, Adgangspunkt, Vejpunkt - 20 af 83 - MBBL-REF:

21 Fastsæt ny navngiven vej Hvis undersøgelsen af den indberettede fejl har konstateret at det er nødvendigt at få oprettet en ny navngiven vej, så igangsættes processen Fastsættelse af ny navngiven vej hvor der så også typisk skal om-nummereres en række husnumre. Ændring af eksisterende navngiven vej Hvis undersøgelsen af den indberettede fejl har konstateret at det er nødvendigt at foretage ændring af en eksisterende navngiven vej, så igangsættes processen Ændring af eksisterende navngiven vej. Afslut behandling af indberettet fejl Adressemyndighed At afslutte behandling af indberettet fejl Adressesagen afsluttes og svar udsendes til fejlindmelder. Forløb: Send svar til fejlindmelder Afslut sagsreference Fejlen er behandlet Svar sendt til fejlindmelder Sagsreference afsluttet Fejl/mangel behandlet Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Fastsættelse af nyt supplerende bynavn Figur 8 Fastsættelse af nyt supplerende bynavn - 21 af 83 - MBBL-REF:

22 Målarkitekturens proces Fastsættelse af nyt supplerende bynavn beskriver de aktiviteter der udføres og sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med fastsættelse af nye supplerende bynavne i adresseregisteret. Procesdiagrammet (Figur 8) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at fastsætte et nyt supplerende bynavn. Når et behov for fastsættelse af nyt supplerende bynavn opstår igangsættes processen. Behovet kan fx opstå i forbindelse med en ny, større byudvikling, ved rettelse af fejl eller efter lokale ønsker Aktivitetsbeskrivelser I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Fastsættelse af nyt supplerende bynavn. Forbered supplerende bynavn Adressemyndighed Forberedelse af oprettelsen af et nyt supplerende bynavn. Med udgangspunkt i sagsbilledet og ved hjælp af fælles landsdækkende baggrundskort angives den geografiske udstrækning af det supplerende bynavn. Politisk og administrativ behandling gennemføres og det supplerende bynavn registreres i DAGI. Forløb: Opret eller tilknyt sagsreference Angiv geografisk udstrækning af det supplerende bynavn. Registrér supplerende bynavn i DAGI Konsulter evt. nabokommuner Vurder konsekvenser for andre distrikter Gennemfør politisk behandling Supplerende bynavn forberedt Supplerende bynavn, sagsreference Beskrevet af: SDKFC Politisk behandling Adressemyndighed At foretage politisk behandling af ny supplerende bynavn. Det nye supplerende bynavn behandles i byråd/kommunalbestyrelse og et afgøres hvorvidt det supplerende bynavn skal effektueres (evt. i partshøring) eller henlægges. Forløb: Gennemfør politisk behandling af nyt supplerende bynavn Træf afgørelse Forslag til nyt Supplerende bynavn er behandlet og registreret Afgørelse vedrørende supplerende bynavn truffet. Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Henlæg supplerende bynavn - 22 af 83 - MBBL-REF:

23 Adressemyndighed At henlægge supplerende bynavn. Der er truffet afgørelse om, at det supplerende bynavn ikke skal anvendes og derfor henlægges det. Forløb: Henlæg supplerende bynavn Opdater sagsreference Ændring af det supplerende Bynavn er sendt til politisk behandling Supplerende bynavn henlagt Sagsreference, Supplerende bynavn Beskrevet af: SDKFC Gennemfør partshøring Adressemyndighed Gennemførelse af partshøring med relevante parter. Materiale forberedes og udsendes til partshøring og svarene behandles. Parter til sagshøring findes ved for privatpersoner, at undersøge aktive BFE-nr., navn og adresse på ejer og lejere. I forbindelse erhverv undersøges aktive P-numre, navn og adresse på ejer og lejere. Forløb: Forbered materiale til partshøring Find høringsparter Udsend materiale Modtag svar Behandl svar Supplerende bynavn har været politisk behandlet Partshøring gennemført Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Effektuer supplerende bynavn Adressemyndighed Effektuering af det fastsatte nye supplerende bynavn. Beslutningen om et nyt supplerende bynavn effektueres. Forløb: Effektuér beslutning om supplerende bynavn og registrer det supplerende bynavn i DAGI. Derved ændres et antal adressebetegnelser og der oprettes nye version af disse adresser Supplerende bynavn klar til effektuering Supplerende bynavn effektueret. Supplerende bynavn, Sagsreference Beskrevet af: SDKFC af 83 - MBBL-REF:

24 3.6 Ændring af eksisterende supplerende bynavn Figur 9 Ændring af eksisterende supplerende bynavn Målarkitekturens proces Ændring af eksisterende supplerende bynavn beskriver de aktiviteter der udføres og sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med ændring af eksisterende supplerende bynavne i adresseregisteret. Procesdiagrammet (Figur 9) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at ændre et supplerende bynavn. Når et behov for ændring af et eksisterende supplerende bynavn opstår igangsættes processen. Behovet kan fx opstå i forbindelse med en ny, større byudvikling, ved rettelse af fejl eller efter lokale ønsker Aktivitetsbeskrivelser I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Ændring af eksisterende supplerende bynavn. Forbered ændring af supplerende bynavn Adressemyndighed Forberedelse af ændringen af et eksisterende supplerende bynavn. Med udgangspunkt i sagsbilledet og ved hjælp af egne eller fælles baggrundskort angives den geografiske udstrækning af det supplerende bynavn. Politisk og administrativ behandling gennemføres og ændringen af det supplerende bynavn registreres i DAGI. Forløb: Opret eller tilknyt sagsreference Angiv ændret geografisk udstrækning af det supplerende bynavn. Konsulter evt. nabokommuner Vurder konsekvenser for andre distrikter Ændring af supplerende bynavn forberedt - 24 af 83 - MBBL-REF:

25 Supplerende bynavn, sagsreference Beskrevet af: SDKFC Politisk behandling Adressemyndighed At foretage politisk behandling af ændringen af supplerende bynavn. Ændringen af det supplerende bynavn behandles i byråd/kommunalbestyrelse og et afgøres hvorvidt ændringen skal effektueres (evt. i partshøring) eller henlægges. Forløb: Gennemfør politisk behandling af ændring af supplerende bynavn Træf afgørelse Forslag til nyt Supplerende bynavn er behandlet og registreret Afgørelse vedrørende ændring af supplerende bynavn truffet. Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Henlæg ændring af supplerende bynavn Adressemyndighed At henlægge ændringen af supplerende bynavn. Der er truffet afgørelse om, at ændringen af det supplerende bynavn ikke skal anvendes og derfor henlægges det. Forløb: Henlæg ændring af supplerende bynavn Opdater sagsreference Afgørelse om henlæggelse er truffet Ændring af supplerende bynavn henlagt Sagsreference, Supplerende bynavn Beskrevet af: SDKFC Gennemfør partshøring Adressemyndighed Gennemførelse af partshøring med relevante parter. Materiale forberedes og udsendes til partshøring og svarene behandles. Parter til sagshøring findes ved for privatpersoner, at undersøge aktive BFE-nr., navn og adresse på ejer og lejere. I forbindelse erhverv undersøges aktive P-numre, navn og adresse på ejer og lejere. Forløb: Forbered materiale til partshøring Find høringsparter Udsend materiale Modtag svar Behandl svar - 25 af 83 - MBBL-REF:

26 Partshøring gennemført Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Effektuer ændring af supplerende bynavn Adressemyndighed Effektuering af det ændrede supplerende bynavn. Beslutningen om ændring af supplerende bynavn effektueres. Forløb: Effektuér beslutning om ændret supplerende bynavn. Registrer ændring i DAGI Ændring af supplerende bynavn klar til effektuering Ændring af supplerende bynavn effektueret. Supplerende bynavn, Sagsreference Beskrevet af: SDKFC af 83 - MBBL-REF:

27 3.7 Fastsættelse af ny navngiven vej Figur 10 Fastsættelse af ny navngiven vej Når der opstår behov for fastsættelse af en ny navngiven vej, fx i forbindelse med udstykningsplaner, lokalplaner eller vejprojekter, fastsætter adressemyndigheden et nyt vejnavn. Målarkitekturens proces Fastsættelse af ny navngiven vej beskriver de aktiviteter der udføres og sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med fastsættelse af nye vejnavne i adresseregisteret. Procesdiagrammet (Figur 10) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at fastsætte et nyt vejnavn. Hvis fastsættelsen af ny navngiven vej er initieret på baggrund af en sag udenfor processen, så kan processen afbrydes hvis denne sag henlægges. Navngivne veje der måtte være oprettet i denne forbindelse henlægges derefter. I visse situationer kan fastsatte navngivne veje først gøres gældende når en sag udenfor processen skifter status. I sådanne situationer vil processen være sat i venteposition og fortsætte når der modtages relevant sagshændelse fra sagen udenfor processen, hvorefter den navngivne vej gøres gældende. En navngiven vej kan gennemløbe følgende tilstande i sit livsforløb (for yderligere detaljer, se informationsmodellen i bilag B) af 83 - MBBL-REF:

28 Tilstande for Navngiven vej: Foreløbig Godkendt Gældende Nedlagt Henlagt Aktivitetsbeskrivelser I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Fastsættelse af ny navngiven vej. Opret foreløbig navngiven vej Adressemyndighed At forberede fastsættelsen af ny navngiven vej Der udarbejdes et eller flere forslag til nyt vejnavn og vejnavn/vejnavneområdeforslag registreres. Forløb: Opret eller tilknyt evt. sagsreference Opret foreløbig vejnavn evt. med tilhørende alternative vejnavneforslag. Vejnavne kan evt. tages fra listen med reserverede vejnavne hvorefter listen med reserverede vejnavne opdateres Opret vejnavnelinje, opret forslag til FOT-vejmidte eller knyt til eksisterende FOTvejmidte, ELLER Opret vejnavneområde dvs. omrids af det område (fx udstykning) som vejnavnet skal gælde for Hvis navngiven vej går gennem flere kommuner, så foretag koordinering Opret foreløbig navngiven vej inkl. vejkode (pr. kommune hvis flere) Tjek at regler for vejnavnet er opfyldt Tjek entydighed af vejnavn blandt gældende og reserverede Foreløbig navngiven vej oprettet med navn, vejkode og vejnavnelinje ELLER vejnavneområde Navngiven vej, Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Dialog og evt. høring Adressemyndighed Dialog med relevante part og evt. partshøringsproces. Vejnavneforslag behandles i dialog med berørte parter. Om nødvendigt gennemføres en partshøring. Parter til partshøring findes ved, for privatpersoner, at undersøge aktive BFE-nr., navn og adresse på ejer og lejere. I forbindelse erhverv undersøges aktive P-numre, navn og adresse på ejer og lejere af 83 - MBBL-REF:

29 Forløb: Gennemfør dialog om vejnavneforslag Udarbejd evt. supplerende materiale til partshøring Gennemfør evt. partshøring med relevante parter Træf afgørelse om hvorvidt nyt vejnavn kræver yderligere behandling Vejnavneforslag oprettet Dialog med parter gennemført Evt. partshøring gennemført Beslutning om vejnavn kræver yderligere behandling Navngiven vej, Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Politisk behandling Adressemyndighed At gennemføre politisk behandling af nyt vejnavn Vejnavneforslag behandles politisk i byråd/kommunalbestyrelsen og beslutning træffes vedrørende ny navngiven vej. Forløb: Gennemfør politisk behandling af vejnavneforslag Træf afgørelse om nyt vejnavn Vejnavneforslag oprettet Politisk behandling gennemført Beslutning om vejnavn Navngiven vej Beskrevet af: SDKFC Send afgørelse Adressemyndighed At sende afgørelse til relevante parter Afgørelse vedrørende ny navngiven vej sendes til parterne og afgørelsen offentliggøres derefter i henhold til gældende regler, fx via kommunens hjemmeside. Forløb: Send afgørelse til parter Offentliggør ny navngiven vej Politisk beslutning truffet Afgørelse sendt til parter Navngiven vej offentliggjort Beskrevet af: SDKFC Registrer navngiven vej endeligt Adressemyndighed - 29 af 83 - MBBL-REF:

30 Registrering af nyt vejnavn som enten gældende eller henlagt. Det nye vejnavn registreres som gældende eller henlagt i Adresseregisteret alt efter afgørelsen. Inden navngiven vej gøres gældende er der en karenstid på et antal dage hvor MBBL har mulighed for at gøre indsigelse mod stavemåden. Hvis navnet allerede tidligere er kontrolleret, så kan det gøres gældende med det samme. Forløb: Registrerer vejnavn som gældende/henlagt Vejnavn har været politisk behandling Nyt vejnavn registreret som gældende eller henlagt Navngiven vej Beskrevet af: SDKFC Ændring af eksisterende navngiven vej Figur 11 Ændring af eksisterende vejnavn Når der opstår behov for ændringer af eksisterende navngivne veje, fx i forbindelse med udstykningsplaner, lokalplaner eller vejprojekter, fastsætter adressemyndigheden et nyt vejnavn af 83 - MBBL-REF:

31 Målarkitekturens proces Ændring af eksisterende navngiven vej beskriver de aktiviteter der udføres og sammenspillet mellem de forskellige aktører i forbindelse med ændring af eksisterende vejnavne i adresseregisteret. Procesdiagrammet (Figur 11) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter der skal gennemløbes for at ændre et eksisterende vejnavn. Hvis ændringen af eksisterende navngiven vej er initieret på baggrund af en sag udenfor processen, så kan processen afbrydes hvis denne sag henlægges. Ændringer til navngivne veje der måtte være sket i denne forbindelse henlægges. I visse situationer kan ændringer til navngivne veje først gøres gældende når en sag udenfor processen skifter status. I sådanne situationer vil processen være sat i venteposition og fortsætte når der modtages relevant sagshændelse fra sagen udenfor processen, hvorefter ændringen gøres gældende Aktivitetsbeskrivelser I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Ændring af eksisterende navngiven vej. Fastsæt ændring af navngiven vej Adressemyndighed At forberede ændringen af eksisterende navngiven vej Der udarbejdes forslag til ændret vejnavn og ændret vejnavn/vejnavneområde registreres. Forløb: Opret eller tilknyt sagsreference Lav forslag til ændring inkl. håndtering af vejkodeskift ved sammenlægning af flere navngivne veje til en Evt. konsultation med nabokommuner Registrér ændret navngiven vej og vejnavnelinje ELLER vejnavneområde Vejnavneforslag oprettet Vejnavn og vejnavneområde præregistreret Navngiven vej, Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Dialog og evt. høring Adressemyndighed Dialog med relevante part og evt. partshøringsproces. Forslag til ændring af navngiven vej behandles i dialog med berørte parter. Om nødvendigt gennemføres en partshøring. Parter til partshøring findes ved, for privatpersoner, at undersøge aktive BFE-nr., navn og adresse på ejer og lejere. I forbindelse erhverv undersøges aktive P-numre, navn og adresse på ejer og lejere af 83 - MBBL-REF:

32 Forløb: Gennemfør dialog om vejnavneforslag Udarbejd evt. supplerende materiale til partshøring Gennemfør evt. partshøring med relevante parter Træf afgørelse om hvorvidt nyt vejnavn kræver yderligere behandling Vejnavneforslag oprettet Dialog med parter gennemført Evt. partshøring gennemført Beslutning om ændring af navngiven vej kræver yderligere behandling Navngiven vej, Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Politisk behandling Adressemyndighed At gennemføre politisk behandling af ændringen af navngiven vej. Forslag til ændring af navngiven vej behandles politisk i byråd/kommunalbestyrelsen og beslutning træffes vedrørende ændringen. Forløb: Gennemfør politisk behandling af ændringsforslag Træf afgørelse om ændring af navngiven vej Ændringsforslag til navngiven vej oprettet Politisk behandling gennemført Beslutning om ændring af navngiven vej Navngiven vej Beskrevet af: SDKFC Send afgørelse Adressemyndighed At sende afgørelse til relevante parter Afgørelse vedrørende ændring af navngiven vej sendes til parterne og afgørelsen offentliggøres derefter i henhold til gældende regler, fx via kommunens hjemmeside. Forløb: Send afgørelse til parter Offentliggør ændring af navngiven vej Politisk beslutning truffet Beskrevet af: SDKFC Afgørelse sendt til parter Ændring af navngiven vej offentliggjort Registrer ændring af navngiven vej endeligt Adressemyndighed - 32 af 83 - MBBL-REF:

33 At registrere ændret navngiven vej som gældende Den ændrede navngivne vej registreres som gældende i Adresseregisteret. Inden ændringen af navngiven vej gøres gældende er der en karenstid på et antal dage hvor MBBL har mulighed for at gøre indsigelse. Hvis navnet allerede tidligere er kontrolleret, så kan det gøres gældende med det samme. Forløb: Registrerer vejnavn som gældende Afslut sagsreference Ændret vejnavn registreret som gældende Navngiven vej, Sagsreference Beskrevet af: SDKFC Nedlæggelse af navngiven vej Figur 12 Nedlæggelse af navngiven vej Når der opstår behov for at nedlægge navngivne veje nedlægger adressemyndigheden den navngivne vej. Målarkitekturens proces Nedlæggelse af navngiven vej beskriver de aktiviteter der udføres, og sammenspillet mellem de forskellige aktører, i forbindelse med nedlæggelse af en navngiven vej i adresseregisteret. Procesdiagrammet (Figur 12) detaljerer dette og specificerer de aktiviteter, der skal gennemløbes for at ændre et eksisterende vejnavn Aktivitetsbeskrivelser I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Nedlæggelse af navngiven vej. Forbered nedlæggelse af navngiven vej Adressemyndighed - 33 af 83 - MBBL-REF:

34 Forberedelse af nedlæggelsen af en eksisterende navngiven vej. Adressemyndigheden undersøger om der er koblet adresser til den navngivne vej. Hvis der ikke er koblet adresser til den navngivne vej, så nedlægges den. Forløb: Opret sagsreference Undersøg om der er koblet adresser til den navngivne vej Navngiven vej kan enten nedlægges eller kan ikke nedlægges Sagsreference, Navngiven vej Beskrevet af: SDKFC Nedlæg navngiven vej Adressemyndighed Nedlæggelse af en eksisterende navngiven vej. Adressemyndigheden registrerer den navngivne vej som nedlagt. Forløb: Nedlæg navngiven vej Afslut sagsreference Navngiven vej kan nedlægges Navngiven vej nedlagt Sagsreference, Navngiven vej Beskrevet af: SDKFC af 83 - MBBL-REF:

35 3.10 Reservation af vejnavn Figur 13 Reservation af vejnavn Adressemyndigheden kan reservere vejnavne, til fremtidig brug, i op til to år. Længden af reservationen skal kunne konfigureres af den enkelte kommune. Processen Reservation af vejnavn beskriver de aktiviteter der udføres i forbindelse med reservation af et vejnavn. Processen var ikke oprindeligt med i målarkitekturen som en selvstændig proces. I målarkitekturen var vejnavnereservation en del af livsforløbet for navngiven vej. I løsningsarkitekturen er reserveret vejnavn blevet adskilt fra navngiven vej, som et selvstændigt begreb Aktivitetsbeskrivelser I dette afsnit beskrives de enkelte aktiviteter i processen Reserver vejnavn. Reserver vejnavn Adressemyndighed At reservere et vejnavn til evt. fremtidig brug Reservation af et vejnavn indenfor en kommune i op til fx. tre år. Forløb: Undersøg om vejnavn er reserveret i forvejen Reserver vejnavn med angivet område Vejnavn reserveret Reserveret vejnavn Beskrevet af: SDKFC af 83 - MBBL-REF:

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012.

Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012. Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012. 1. P-nummer er ikke indberettet På adresseblanketten skal du indberette tilbuddets produktionsenhedsnummer

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014 Plan for grunddataforbedringer februar-april GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer februar-april Version:

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde 2015

Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde 2015 6. maj 2015 Manuskript til formandens beretning om 2014 ved formand

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 20.06.2014 PKR Første udgave 0.2 21.06.2014 PKR Tilføjet toppanel krav 0.3 26.06.2014 PKR Klargjort

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 25. juni 2008, j.nr. 07/07405 BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Metodehåndbog. Processer. Udarbejdet i fællesskab mellem KL og KOMBIT

Metodehåndbog. Processer. Udarbejdet i fællesskab mellem KL og KOMBIT Metodehåndbog Processer Udarbejdet i fællesskab mellem KL og KOMBIT Indhold Introduktion... 3 Procesmodellering... 3 Qualiware... 4 Notation for Processer... 4 Pool... 5 Lane... 6 Aktivitet... 6 Hændelse...

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 15. december 2008, j.nr. 08/00538 BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune...

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Høringssvar adressebekendtgørelse

Høringssvar adressebekendtgørelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. adresser@mbbl.dk Høringssvar adressebekendtgørelse KL s sekretariat har med interesse læst ministeriets udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Erhvervs- og Boligstyrelsen Erhvervs- og Boligstyrelsen Analyse af vejnavnesammenfald Undersøgelse af problemer mht. flere forekomster af samme vejnavn i kommunen - efter en kommunesammenlægning Februar 2004 www.carlbro.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Til de på høringslisten anførte

Til de på høringslisten anførte Til de på høringslisten anførte Jord & Affald J.nr. MST-7779-00225 Ref. Mamun, Lilma Den 7. november 2012 Udsendelse i høring af tre bekendtgørelser: Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 21. november 2014 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Ældredokumentationsprojektet skal ne levere data fra deres elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ) om borgere på plejehjem/-bolig.

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 66 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til Adresseloven Kontor Forvaltningsdata Dato 25. oktober 2016 J nr. KMS-660-00004 Et udkast til forslag

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning Indberetning.da.dk samler al information vedrørende indberetning til DA Statistik for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA. For

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed

Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed Vejledning til ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN www.ebst.dk 18. december 2007 Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed Rettet 3. januar 2008: Side 7 øverst Sag 07/04873 ke/mli 2/18 1. Indledning... 3 1.1 Om bekendtgørelsen...

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013 FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Hvornår kommer fagområderne med i FLIS?... 2 Idriftsættelse

Læs mere

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010 Vejledning til PURE for redaktører på IHK Peter Hald 5.11.2010 Dette er en tilrettet udgave af Vejledning til PURE for publikationsredaktører i VIA, af Charlotte Greve 02.02.2010 1 Vejledning for godkendelsesprocedure,

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig

Imputering af borgere på plejehjem/-bolig 11. juni 2013 AVJ Velfærd Imputering af borgere på plejehjem/-bolig Til Nordic Statistical Meeting in Bergen 2013 Abstract I forbindelse med indsamling af data til at danne indikatorer om ældre, har det

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere