Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april KMD Projekt UP-3219

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219"

Transkript

1 Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015 KMD Projekt UP-3219 Oprettet dato: 30/ Reviewdato: 4/ Af: Af: Til godkendelse: KOMBIT ved

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Indhold 2 3. Deltagere i testen 3 4. Gennemførelse af testen 4 5. Kendte fejl ved testens start 4 6. Registrerede defects 4 7. Opsamling og konklusion Fejl, uhensigtsmæssigheder som rettes (som rettes) r (som ikke rettes) Afviste sager samt dubletter Formål Formålet med testen var at teste den nye funktionalitet i BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) og de gennemførte fejlrettelser. 2. Indhold Testen havde fokus på nedenstående nye og ændrede funktioner i Nyt BBR; de eksisterende grundlæggende funktioner i BBR blev også testet. Bestillingsblanket Overskrift/opgavenavn (BB) Opsplitningen 198 Konvertering af adressedata fra BBR til DAR 200 Implementering af DAR 201 Implementering af eksterne ajourføringsservices til DAR 202 Ny opret-funktionalitet i ADK klienten 203 Tilpasning af BBR 220 Engangskørsel hvor der hentes koordinater til adgangsadresser med 0,0 koordinater 221 Nye felter til registrering af fleksboliger i BBR 222 Ændring i kodelisten vedrørende registrering af påbud i BBR for felterne BYG.124 og GRU.23 og rettelse til indholdet af feltet GRU r i ADK-klienten (Adresse- og dialogklienten) i forbindelse med opsplitningen af BBR til BBR 1.7 og DAR Bemærkningsfelt i ADK en Kommunale ændringsønsker 204 Spærre for inaktive koder for afløbsforhold 209 Ændring af funktionalitet vedr. hentning af foreløbige koordinater hos GST 206 Fremsøgning af forklædesager 207 Visning af ejendomsnummer for teknisk anlæg på lejet grund 213 Defaultværdier for toilet og bad Fejlrettelser Fejlrettelser af følgende fejl/defects: Side 2 af 18

3 3. Deltagere i testen 10 medarbejdere fra 7 forskellige kommuner udførte brugertesten: Desuden deltog MBBL med følgende medarbejdere: Desuden deltog KOMBIT med følgende medarbejdere: KMD var repræsenteret med følgende 9 medarbejdere: Side 3 af 18

4 4. Gennemførelse af testen Testen blev gennemført med udgangspunkt i den udarbejdede testdrejebog for brugertesten og med hjemkaldte data fra deltagernes egne kommuner. De data der indgik i testen blev hjemkaldt den 9. april 2015, og brugertesten blev afholdt den 28. april Brugertesten startede med at KOMBIT og KMD bød velkommen og præsenterede indholdet i brugertesten, i BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) overordnet set. Dernæst præsenterede KMD de ting, der skulle testes med særlig vægt på den mest komplicerede funktionalitet. Desuden forklarede KMD testprocessen og det værktøj, der skulle benyttes til registrering af fundne fejl. Opgørelsen over indberettede defects afspejler den visitering der blev foretaget på selve brugertestdagen, og som blev opsummeret for testdeltagerne ved testens afslutning. Visiteringen sker i form af inddeling af alle defects i følgende kategorier: fejl (A-, B- og C-fejl) ændringsønsker afvist/dublet 5. Kendte fejl ved testens start Der var følgende kendte fejl i BBR 1.7 og DAR 0.9 (AdresseKlient ADK 0.9.2) da brugertesten gik i gang: Der var 1 åben fejl i BBR s produktionsmiljø som endnu ikke var rettet. 6. Registrerede defects Samtlige registrerede defects under brugertesten er som allerede nævnt i løbet af brugertesten blevet visiteret af KMD. Visiteringsresultatet fremgår under konklusionen i afsnit Side 4 af 18

5 7. Opsamling og konklusion Brugertesten forløb fint for alle parter. Der var tilfredshed hos testdeltagerne med testen af BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2). Samtidig skal det nævnes, at der kom en pæn mængde ændringsønsker til ADK en. Mængden af fundne fejl er begrænset og versionens kvalitet vurderes til at være i orden. Konklusionen er derfor, at BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) kan sættes i drift som aftalt den april 2015 således at den virker for brugerne om morgenen mandag den 11. maj Testresultaterne viser overordnet, at BBR 1.7 og DAR 0.9 fungerer efter hensigten. De registrerede fejl fra brugertesten er ved at blive rettet og vil blive gentestet i ugen op til idriftsættelsen. De forventes alle rettet inden idriftsættelsen. Efter KMDs visitering fordelte kategoriseringen af de 71 registrerede defects sig som følger: Registrerede defects: o Fejl og uhensigtsmæssigheder der rettes: 21 B-fejl: 12 C-fejl: 8 Og et spørgsmål: 1 o r: 30 (1 af disse rettes) o Afviste samt dubletter: Side 5 af 18

6 8. 21 Fejl, uhensigtsmæssigheder som rettes Defect C-fejl Accepted ADK: Centrering ved GEM Centrering ved GEM. Adgangspunktet centreres, men i et zoomniveau, hvor man ikke får vist husnummeret. Husnummeret bør vises, så man ved at det er det rigtige adgangspunkt/husnummerma n har fat i : Det handler om at husnummer ikke bliver vist på grund af zoomniveau. Rettes C-fejl Accepted Placering af forklædesager på ubebyggede grunde B-fejl Accepted Oprette 2 ens adresser Ingen. Man kan bare manuelt zoome ind, men det er upraktisk. Hvis man tilknytter en forklædesag på en ubebygget grund (U), skifter grunden status, således der ikkevises et (U) udfor grunden. Dette er ikke nødvendigvis rigtigt, da der kan være tale om byggemodninger, terrænreguleringer mm. som ikke fysisk placerer bebyggelse på ejendommen. Det lykkedes mig at oprette 2 ens adresser i højre faneblad fordi jeg havde angivet sidedørbetegnelsen med store/små bogstaver. Rettes. Problemet er at der er blevet tilføjet den samme adresse to gange i listen på NY Opret siden. En gang med stort TV og en medlille tv. Rettes Jeg får dog fejl når jeg forsøger at gemme B-fejl Accepted ADK: Fejl i fejlmeddelelsen : Valideringsfejlen Når man opretter en adresse på klienten skal fjernes. På og husnummeret indeholder serveren afgøres om de tegn som det ikke må (fx adressen er ok eller ej. Q) og status er "gældende" kommer vedhæftede Rettes fejlemeddelelse. Man kan dog ikke gemme, som der står i meddelelsen - meddelelsen kommer bare igen og igen Spørgsmål Accepted Hvorfor ændres eks. roller vedr. adresser ikke automatisk til de nye? : Det ville være godt hvis alle dem som i dag havde rollen Adressesagsbehandler automatisk fik rollen AdresseklientWrite Der laves script. Rettes Side 6 af 18

7 64 02 B-fejl Accepted Flytning af bygning gning kan ikke flyttes fra en ejendom til en anden ejendom. Andre brugere har flyttet bygninger imellem ejendomme sammen med adressen. Jeg valgte at ville flytte både bygning og adresse samtidig, men fik en fejl jf. skærmdump. Jeg forsøgte at flytte bygning 1 påejd.nr , og ville placere den som bygning 5 påejd.nr Jeg havde også husket at ændrematriklen : Ligner en fejl med kald til ESR. Andre bygninger kan godt flyttes til andre matrikler på andre ejendomme C-fejl Accepted Musen hænger stadig fast C-fejl Fixed BBR: Tooltip teksten vedr. teknisk anlæg på lejet grund... der mangler et mellemrum mellem teknisk og anlæg B-fejl Fixed Fejl i samspil mellem BBR og DAR B-fejl Fixed Oprettelse af enhedsadresser fra BOB B-fejl Fixed Fejl i kommunikation til DAR... OPr. af opg. med ny adresse, som Jette netop har opr. Musen hænger stadig fast. Ved oprettelse af udhus i stam fremkommer fejl: Fejl i kommunikationen til DAR. Data ikke gemt. Man kan ikke oprette enhedsadresser fra BOB over i DAR, hvis man ikke udfylder etageangivelsen på enhedsadresse. Rettes Rettet. Der har været performance problemer i DAR en time i går pga. AWS har kaldt hvert sekund, og vi har kørt en "profiler" på alle kald til databasen for bedre at kunne optimere databasen inden produktion. Derudover blev der indsat og fjernet index i perioden. Derfor har enkelt kald fået en timeout i perioden og så kommer fejlen i BBR når DAR ikke svarer. Fejlen er rettet, DAR tillader ikke tomme etagebetegnelser. De skal enten indeholde en værdi eller være null. Servicegateway mapper overholder nu dette. Se fejl 48. Timeout ca. 2 minutter før fejlen her er oprettet. Det har været muligt senere at oprette en opgang på adressen så det har været en midlertidig fejl Side 7 af 18

8 59 02 B-fejl Fixed Servicen er ikke tilgængelig Ved opr. af enhed... Servicen er ikke tilgængelig Der var fjernet en stored procedure for meget fra databasen. Denne er nu sat ind igen B-fejl Fixed Ved afsluttet enhed pga. indfytning - vises oplysninger korrekt i BBRmeddelelsen men i med-data vises kun grunden. Ved afsluttet enhed pga. indfytning - vises oplysninger korrekt i BBRmeddelelsen men i med-data vises kun grunden. Rettet B-fejl Fixed Servicen er ikke tilgængelig... skulle slette en enhed for at lave en sammenlægning Servicen er ikke tilgængelig De to nye flexbolig felter manglede i stored procedure: usp_enhedopslitsammenlae gdelete. Disse er nu tilføjet Rettet C-fejl Fixed BBR: valgbare afløbskoder afløbskoder ved ubebygget grund - alle koder valgbare - der er først advis når man trykker gem Fejlen opstår når man først gemmer og der kommer en validering, derefter er (UDGÅET) koder tilgængelige! Rettet B-fejl Accepted Misvisende fejlbesked ved flyt af bygning Matriklen er ikke i overensstemmelse med adgangsadressensp unktets matrikel fra GST 2 02 B-fejl Ready for ADK: 0 i ejendomsnr test Rettes Side 8 af 18

9 11 02 B-fejl Ready for test ADK - søgening på ejendomsnr. med flere matrnr. Når jeg laver en udvidet søgning på et ejdnr , så får jeg ikke hele ejendommen frem. Denne ejendom består af mange matrikler og den vil have at jeg vælger én. Det skal være muligt at slå en hel ejendom op, for at få et overblik C-fejl Ready for test ADK: Klik opfanges ikke første gang i etage/sidedør feltet efter opret (+ knappen) Ingen jeg finder adresserne på anden vis. Jeg har oprettet en adresse og trykker på plus. Næste gang jeg trykker ind på etage/sidedør feltet, skal jeg trykke 2gange før at feltet "fanger" markøren B-fejl Ready for test C-fejl Ready for test ADK - Udvidet søgning på matr. med mange adresser giver hård fejl ADK: zoom/centrering Når jeg søger på et matrnr a får jeg en hård fejl. se vedhæftet. Ikke så smart at vi ikke kan teste ejendommen med mange adresser. Det adgangspunkt der er valgt kan ikke ses i kortet 9. 1 (som rettes) Defect 8 08 BBR: Sag skal vises tydeligere ved forklædesager på GRU Sag skal vises tydeligere... "SAG" drukner i en større søgning. (S) og (N) gør det tydeligt. Aftalt at SAG skrives med grøn farve r (som ikke rettes) Defect Side 9 af 18

10 4 08 BBR: Fejl i BB 204 Når man bruger TAP til at hoppe mellem felterne og skriver 10 i afløb vælges automatisk 101. Fejlener både på grund og på bygning., samme funktionalitet som i dag. Hvis jeg efterfølgende vælger 2 hoppes der automatisk til 201. Hvis man venter ca. 15 sek. og så taster 2, hoppestilbage til C-fejl 7 08 BBR: Søgeresultat på forklædesager ADK: CASE2 zoomer ikke ind i kortet Når man søger forklædesager frem med journalnummer via søgning på "Alle", vises forklædesagen i træstrukturen sammen med resten af ejendommen. Hvis man søger forklædesagen frem med journalnummer via "ggesag", åbnes træstruktur for ejendommen ikke, og man kan umiddelbart ikke se hvor man er henne. Det er problematisk, da de kommunale brugere er vant til at fremsøge alle sagstyper via "ggesag" og derfor bør denne præsentere samme resultat som de øvrige søgninger gør : jeg har snakket med xx, HVIS man søger på niveau byggesag og der kun er en byggesag som opfylder søgekriterier, så vises byggesagen. HVIS der er en bygning i byggesagen, vises jo Samurai billedet. Hvis der ikke er en bygning i byggesagen, vises byggesagsbilledet. BOB træet med byggesagen og ikke ggesag træet. Det samme gælder ikke hvis den ene sag er en forklædesag. Jeg vil kategorisere det som relevant ændringsønske B-fejl ADK: Info i dialogbox ved gem af to eksisterende adresser Jeg forsøger at oprette to adresser som findes. Jeg får kun at vide at den ene findes. Jeg skal velhave af vide at de begge findes. Sådan er det også i BBR, at man kun få vist den første fejl. Derfor ændringsønske Side 10 af 18

11 12 08 ADK: Hurtig opret af flere adgangspunkter + husnumre i forbindelse med fx. udstykning Det kunne fx. være at placere x antal adgangspunkter med husnumre i en cirkel således at de senere kunne flyttes til korrekt position, ved hurtig opret kan punkter flyttes på plads som ligger ovenpå hinanden BBR og DAR: Ønske om dybt link mellem BBR og DAR 14 ADK: case3 mangler at zoome ind i kortet "hurtig opret" er valgt. Når matrikelnummeret er indtastet, bør kortet zoome ind. Derefter indtastes vejnavn og nyt husnr, der mangler også zoom, så man kan orienterer sig om at man er det rigtige sted i verden. Kortet indstiller sig først efter GEM B-fejl ADK: udpejning i kort Syntes det vil være en stor fordel at kunne markere i kortet hvor det er jeg skal placere den nye adresse, jeg kender oftest ikke ejd. nr eller matr. nr. som adressen skal placeres på B-fejl ADK: Zoom i kortet ingen, men man kan jo være usikker på om det er den rigtige matrikel du er ved at tildeleadresser til. mangler at kortet zoomer ind på den ejendom, jeg har tastet i højre side ADK: Infoknap mangler ingen - men jeg ved ikke om jeg oprettet adressen på den rigtige ejendom savner en infoknap som kan fortælleoplysninger om adgangspunkter, matrikler mv. På billedet har jeg søgt Morbærvænget 26 frem og der er så et tomt adgangspunkt som jeg gerne vil have oplysninger på, inden jeg fx opretterflere adresser. Xx har talt med yy Hun ønsker at man kan klikke på kortet og få informationer om et vilkårligt punkt på kortet fx ejerlav og matrikelnummer og vejkode m.m. Altså bare det at man kan få disse oplysninger på kortet i stedet for at skulle søge dem frem andetsteds Side 11 af 18

12 30 08 Klik i kortet jeg mangler meget at jeg kan kilkke i kortet, og den så henter oplysninger fra GST i højre side af skærmbillede, så jeg herefter kan taste mit adgangspunkt Har man brug for kortet kan man benytte den gamle opret funktionalitet ADK: Resultatliste kunne evt. starte med kun at vise adgangspunkter. En plus/minus funktion a la BBR (BOB) til at vise adresser... manglende adresser i venstre side af skærmen ingenmen på den måde er jeg helt sikker på jeg opretter adresser på den rigtige matrikel Overblik savnes!!! (spørg evt xx) ejdnr og matrikel i resultatlisten hjælper også på overblik Når jeg har oprette adresser i højre side af skærmen, kommer de ikke over i liste til venstre side, det ville være en stor hjælp. 35 Zoom ændringsønske ingen, men jeg kan få et bedre overblik over hvor langt jeg er kommet i oprettelsen af mineadresser Man skal zoome alt for langt ind før adgangspunkter bliver synlige 37 Ændre status Det er for langhåret at ændre status. Først skal man ændre status på adgangspunk dernæst på husnummer og til sidst på adressen. Det ville være rart hvis man ændre status på adgangspunkt så ændre systemet automatisk status på husnummer og adresserne A-fejl BB222 Det er muligt at indberette dato, uden at indberette noget i påbuds feltet Tilladelse til udtræden - Dato kan indtastes alene uden fejl / advis Når der indberettes dato for frist til forbedring uden at indtaste en kode for påbud. Kommer der ingen fejl / advis. Datoen bliver gemt. Når der indberettes dato for tilladelse for udtræden, uden at indtaste noget i feltet "tilladelse til udtræden" gemmes datoen uden fejl meddelelse eller advis Det er rigtigt at det ikke giver så meget mening at indtaste dato uden at indtaste påbud, men det kategoriseres som et ændringsønske. En ekstra validering. Det er rigtigt at det ikke giver så meget mening at indtaste dato uden at indtaste tilladelse, men det kategoriseres som et ændringsønske. En ekstra validering Side 12 af 18

13 44 08 Alle matrikler nr. der hører til en ejendom vises når man søger på ejendoms nr. ønskes der alle de matr.nr. der hører til ejendommen vises, evt. under udgangspunktet Man vil gerne se alle matrikler på et ejendomsnummer i resultatlisten Placeringstandard Man bør ikke kunne vælge Tk standard når programmet ikke kan placere med den standard Ja, det er rigtigt. Men et ændringsønske Generelt - Ikrafttrædelsesdato ADK - Resultatliste visning adgangspunkt og adresse bør hænge bedre sammen ingen - men adressen er ikke så nøjagtig, som standarden der er valgt Feltet Ikrafttrædelsesdato, er ikkevalgbart. Feltet skal kunne fremdateres, så man ikke skal huske at ændre foreløbige adresser til gældende. ens for testen: Det ville være rart hvis man i resultatlisten fik vist matrikelnr. i stedet for postnr. og distrikt, evt. ved personlige indstillinger. Resultatlisten måtte godt ligne den i BOB. Syntes at når man har placeret et adgangspunkt, bør funktionen adresser komme op, så jeg husker at få koblet et husnummer på punktet også Når et adgangspunkt gemmes skal den efterfølgende gå til adresse Spørgsmål påbud om rensning - datofelt påbud om forbedret rensning - Datofelt - bør datofeltet ikke være KUN kunne fremdateres? hvad medadvis ligesom påbegyndelse? ADK - Kopiering af adgangspunkt og husnr. Det ville lette en hel del, hvis man dog bare kunne kopier adgangspunkter og husnr. Som det fungerer i dag over i adressefanebladet Side 13 af 18

14 56 08 Placering af flere adresser Det er utroligt tungt når der skal oprettes flere adresser i f.eks. rækkehuse, det koster rigtige mange klik =museskader burde kunne laves noget mere brugervenligt C-fejl reportbuilder datofelt i påbud reportbuilder - påbud om rensning - datofelt - hvorfor kommer tidspunktet med? Datoer gemmes som Dato og Tid. det er derfor tidsstemplet er med i reportbuilder info knap i kort der kan vise matrikel nr. ønsker en info knap i kort, der skal vise matrikel nr. Det er svært at bevare overblikket når der skal zoomes lang ind. Det er specielt grønne områder, landbrugsejendomme Hjertesuk overblik Mangler overblikket over om jeg opretter husnummeret i den rigtige nummerrækkefølge Ønsker at resultatlisten opdateres med de ny oprettede adresser B-fejl ADK - kan oprette adgangspunkter og husnr. uden for kommunegrænsen Der bør som minimum være en grænse for hvor langt fra egen kommune man kan oprette gældende adgangspunkteroghusnr Afviste sager samt dubletter Defect Spørgsmål Doublet BBR: Hvorfor vises der ikke flere opl. i resultatlisten, når der søges med et sagsnr... sagen er kun opr. som forklædesag på GRU Når jeg søger med "ggesag" på et sagsnr. kommer kunsagsnr. frem i resultatlisten... når jeg søger med sagsnr. hvor der er entiteter under kommer alle opl.... jeg mener at GRU m.m. skal vises i resultatlisten doublet til fejl C-fejl Doublet BBR: Teknisk Anlæg på lejet grund - Tooltip Tooltiptekst for Teknisk Anlæg på lejet grund skal redigeres (mangler mellemrum imellem "teknisk" og "anlæg"). doublet til fejl Side 14 af 18

15 63 01 A-fejl Doublet Fejl ved oprettelse af ny enhed 3 02 B-fejl Rejected ADK: Vejnavn kan ikke fremfindes. Ny enhed kan ikke oprettes når etage ikke er udfyldt. Lars og Sonja kender til fejlen. Vejnavn/vejkode ikke kendt i ADK. Den findes i CPR's vejregister og ligeledes i BBR Åbrinken doublet til fejl 51 Årsagen er, at vejstykkerne er oprettet den 23/4 - hvilket er efter hjemkaldelsen. Derfor kan vejen ikke findes i DAR. Det vil ikke være et problem B-fejl Rejected BBR: Ved søgning med gentag søgning kommer tidligere søgning ikke frem søg kikkert med samme kriterie Årsagen til det som xx oplever, er, at der kun er een grund som opfylder søgekriterierne. Den åbnes automatisk. Sådan er det altid når der kun er en grund i søgeresultatet. design. 10 Rejected ADK: Case2 foreløbige adresse, etage adresser bliver gældende Case2 foreløbige adresse, etage adresser bliver gældende Når man opretter en gældende adresse, bliver overliggende husnummer og adgangspunkt automatisk gældende. Det er som det skal være. Afvises derfor Rejected BBR: ændring af tasteværdi ønske til s.19. hvis man i stamregister skriver et tal, skal felterne "toiletforhold" og "badforhold" ændreværdi til "T" eller "V" uanset om der i forvejen er valgt en anden værdi. ejerlejlighedsejendomsnumm er Sådan er det ikke blevet ønsket. Man var netop bekymret for at der bliver overskrevet værdier som eksisterer i forvejen. Derfor afvises B-fejl Rejected BBR: Forklædesager inkonsistente i struktur Ved søgning på ejendom "Vaarstvej 43" får jeg en oversigt over grunde, med tilhørende underliggende forklædesag placeret på første grund (Skærmdump 1). Når jeg klikker på forklædesagen i træstrukturen, mister jeg træstrukturen for ejendommen, og det er udelukkende sagens oplysninger jeg bliver præsenteret for, modsat en "almindelig" byggesag (skærmdump 2). Hvis jeg efterfølgende vil placere forklædesagen på eksisterende via "søg" knappen, skal jeg igen placeresagen på den grund som den i forvejen er tilknyttet under, i stedet for at skulle placere på en konkretmatrikel (skærmdump 4). Det virker Grund er den eneste BBR entitet som kan tilknyttes en forklædesag når det er en tom grund. Så det er ok som det er. xx har fået besked Side 15 af 18

16 meget rodet B-fejl Rejected BBR: Ændring kommer ikke med kursiv på BBR- Meddelelsen vedr. ændring af kælderareal under 1,25 Kursiv markering kan ikke forekomme på beregnede felter B-fejl Rejected Jeg fremfinder et tek anlæg... for at se BBR-Meddelelse (det er oprettet tilbage i Når jeg skal se om grundens ejd. nr. m.m. slår igennem og jeg vælger ejer... kommer en lang række opl. med kursiv blandt andet andressen - Det er kun første gang... jeg har prøvet 2. Grunden til at "alle" oplysninger er med kursiv skuldes at der i brugertest tabellen ikke ligger nogle udskrifter for ejer/ejendom og derfor vil første udskrift markere ændringer. Hvilket også forklarer hvorfor efterfølgende udskrifter ikke er kursiv markeret A-fejl Rejected Ny tooltip teksten er ændret men datoen skal også ændres 38 Rejected Hvorfor hedder ny adresse F i ADK og N i BBR C-fejl Rejected reportbuilder - adresser Hvorfor hedder ny adresse F i ADK og N i BBR entitetsnavnene "adgangsadresser" og "enhedsadresser" i reportbuilder rettes Den dato som vises i tooltip er datoen for hvornår feltet blev oprettet i BBr. Så det er ok. Xx har snakket med yy F for Forslået og N for Nye foreløbige I BBr hedder tabellerne stadig Adgangsadresser og Enhedsadresser. Derfor afvises den Side 16 af 18

17 41 Rejected SAMSPIL - Oprettet enhedsadresse i BBR Kan ikke oprette enhedsadresse i BBR. Adressen Morbærvænget 25A (F) eksisterer. i ADK, Morbærvænget 25A 01 kan ikke oprettes i BBR Har snakket med xx, det virkede fint alligevel C-fejl Rejected Scrolle i landsejerlavslisten Jeg klikker i feltet med landsejerlav og vil gerne bladre ned i listen, ved hjælp af scrollbarren i højre side. Når jeg klikker en gang i nedenfor scrollbarren, forsvinder listen, så jeg ikke kan scrollened. kan ikke genskabes i Chrome, sker kun af og til i IE. xx har snakket med yy. 47 Rejected Feltet medtag historik er ikke med mere ved ny søgning Flueben i medtag historik er ikke med mere??? Jeg har snakket med xx, dette er ikke en fejl. Der manglede blot tildeling af korrekt rolle C-fejl Rejected Centrering ved geografisk fremsøgning Jeg laver en geografisk fremsøgning (klikker på luppen i søgefeltet). Markerer de relevante adgangspunkter. Kortet centeres således at det relevante område ligger inde under fanen i venstreside, så det ikke er synligt. Geografisk søgning tager ikke højde for at højre-fanen er synlig. Problemet opstår hvis du sidder på en lille skærm. Det er ikke en fejl men en feature. Alternativt ville det ikke være muligt at Zoome Spørgsmål Rejected Bliver der givet besked til DAR... eller går den automatisk på plads... jeg har flyttet en byg. til en anden ejd. og andet matr. nr. Den besked xx får er en besked vedr. bygningskoordinater. jeg har snakket med xx og det er ok Side 17 af 18

18 70 Rejected Validering på husnumre. Hvis der allerede findes en ST på et husnummer skal der valideres på at adressen ikke er blankt. et er tilladt, derfor afvises Der må ikke forekomme eksempler med. Skolevej 19 Skolevej 19 st eller skolevej 19 st skolevej 19 st tv Side 18 af 18

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Indholdsfortegnelse 02-03 04-12 13-14 15-24 25-27 28 29 30 31 32 33-36 37-41 42-47 48-57 58-59 60 61-62 63 64 65-72.

Indholdsfortegnelse 02-03 04-12 13-14 15-24 25-27 28 29 30 31 32 33-36 37-41 42-47 48-57 58-59 60 61-62 63 64 65-72. Indstilling af Søgebilledet Anvendelse af Søgebilledet Søgebilledet overførsel til regneark mv. Sagsoprettelse Aktiviteter Noter til Aktiviteter Tilknytninger Ny tilknytning Interessenter Ny interessent

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 20.06.2014 PKR Første udgave 0.2 21.06.2014 PKR Tilføjet toppanel krav 0.3 26.06.2014 PKR Klargjort

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 01. maj 2010

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Spørgsmål og kommentarer rettes til Miljøministeriets hotline: 72544804 eller plansystemdk@blst.dk 1. Indledning - Panorér --hvad gælder for arealet 2. Visning

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Billedregistrering. Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder

Billedregistrering. Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder Billedregistrering Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder 1 STAMKORT Arkibas foreslår selv næste ledige nummer. Nummeret kan overskrives/

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Sådan søger du boliger på Findbolig.nu

Sådan søger du boliger på Findbolig.nu Sådan søger du boliger på Findbolig.nu 1 Sådan søger du boliger på Findbolig.nu Denne vejledning viser de forskellige søgemuligheder, du har på Findbolig.nu. I vejledningen kan du se, hvordan du - søger

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

MultiPlan Selvbetjening. Spærreplan

MultiPlan Selvbetjening. Spærreplan MultiPlan Selvbetjening Spærreplan spærreplan - søgning For at benytte SpærrePlan skal virksomheden oprette et eller flere profilnavne. Et profilnavn kan defineres som f.eks. Indkøb, Salg eller Produktion.

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

MedWin vagtlægesystem Brugervejledning

MedWin vagtlægesystem Brugervejledning MedWin vagtlægesystem Brugervejledning Side 1 Brugervenlighed Der er nu udarbejdet et nyt vagtlægesystem, der kan betjene regionerne. Vi har så vidt muligt fastholdt præsentationen og brugervenligheden.

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Erhvervs- og Boligstyrelsen Erhvervs- og Boligstyrelsen Analyse af vejnavnesammenfald Undersøgelse af problemer mht. flere forekomster af samme vejnavn i kommunen - efter en kommunesammenlægning Februar 2004 www.carlbro.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1047-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Kommunekort Vejledning

Kommunekort Vejledning Haderslev Kommune Kommunekort Vejledning Data & Information Rådhuscentret 6500 Vojens www.haderslev.dk gis@harderslev.dk Redigeret 23-01-2013 Indhold Tryk for at spring til afsnit 1. Kom nemt i gang 2.

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login.

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Vejledning til anmelder af jordflytning Login Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Her udfyldes oplysninger om anmelderen (navn, adresse,

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller.

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. Generelt. Hvad er en farveskala anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. For hvilke programmoduler er dette afsnit relevant. er relevante på jobtyperne: Analyse,

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere