Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A."

Transkript

1 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2001/2002

2 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 2 Indledning Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2001/2002 (1. maj april 2002) er det sjette grønne regnskab for Karup Kartoffelmelfabrik. Regnskabet er udarbejdet frivilligt med det formål, at skabe større miljøbevidsthed i virksomheden og vise omverdenen, at virksomheden drives miljørigtigt. Regnskabet er således ikke omfattet af lovkrav i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 975 af 13. december 1995 vedr. visse godkendelsespligtige virksomheders pligt til udarbejdelse af grønt regnskab, men er udarbejdet efter samme retningslinier. Præsentation Virksomheden Karup Kartoffelmelfabrik AmbA Engholmvej 19, 7470 Karup Tlf : Fax: CVR nr.: Anlæggelsesår 1933 Medlemmer 587 medlemmer/kartoffelavlere. Bestyrelse Thorkild Sangild, formand Ole Carstensen, næstformand Niels Barslund Anders Dyrberg Eigil Henriksen Kaj Jepsen Ivan Kloster Carsten Bønløkke Johan Mikkelsen Direktion Jens Mikkelsen, adm. direktør Revision Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

3 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 3 Branche Kartoffelstivelsesindustri. Hovedaktivitet Fremstilling af kartoffelstivelse. Hovedaktivitetens beliggenhed Engholmvej 19, 7470 Karup. Åhusevej 3, 7470 Karup. Væsentlige biaktiviteter Opbevaring/udbringning af kartoffelfrugtvand til anvendelse som gødningsformål på landbrugsjord. Salg af kartoffelpulp - hovedsageligt til kreaturfoder. Væsentlige biaktiviteters beliggenhed Opbevaringsanlæg for frugtvand Uhrevej 72, 7470 Karup / Gedhusvej 14, 7441 Bording. Salg af kartoffelpulp Engholmvej 19, 7470 Karup. Listepunkt Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse over listevirksomheder pkt. E.13: Kartoffelmelfabrikker, stivelsesfabrikker. Miljøtilsynsmyndigheder Hovedaktiviteter Karup kommune Viborg amtskommune Aarestrupvej 19 Skottenborg Karup 8800 Viborg Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Væsentlige biaktiviteter Karup kommune Viborg amtskommune Aarestrupvej 19 Skottenborg Karup 8800 Viborg Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Ikast kommune Ringkjøbing amtskommune Torvet 1 Damstrædet Ikast 6950 Ringkjøbing Tlf.: Tlf.: Fax: Fax:

4 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 4 Miljø- og Energirådgivere WaterTech, 8000 Århus C Dansk Proces Teknologi I/S, 9240 Nibe Dansk Teknologisk Institut, 8000 Århus C Regnskabsår 2001/2002 Virksomhedens nøgletal: Regnskabsperiode : Antal medarbejdere : 27 Omsætning : 238 mill. kr. Hovedaktiviteter, væsentlige biaktiviteter og produktbeskrivelse Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. består af flere fabriksafsnit, afsæknings- og udleveringsfaciliteter, samt lagersiloer, og reservoirer for opbevaring af frugtvand. Virksomhedens hovedaktivitet er fremstilling af kartoffelstivelse. Der fremstilles kartoffelstivelse i perioden fra ultimo august til primo januar, den såkaldte kampagne. Dansk kartoffelstivelse - er anerkendt over alt i verden, ikke alene fordi det er dansk, men også fordi det er et rent og godt produkt. Ca. 85% eksporteres til over 60 forskellige lande. Kartoffelstivelse indeholder 80% stivelse og 20% vand. Kartofler består af vand, cellemateriale, forskellige næringsstoffer og stivelse. I fremstillingsprocessen udskilles og udvaskes stivelsen, og denne udvaskning foregår ved hjælp af rent vand. Vandets kvalitet har stor betydning for den færdige stivelses kvalitet. Der anvendes kun rent grundvand til raffinering af stivelse. Efter at vandet har været brugt til udvaskning af stivelse, genanvendes det flere gange til de mindre krævende processer i fabrikken. Procesvandet benævnes i daglig tale som frugtvand. Frugtvandet bliver udsprøjtet på landbrugsjord med vandingsanlæg i vækstsæsonen. Langt den største del (ca. 76 %) af en kartoffel består af vand(frugtsaft). Spisekartofler indeholder omkring 10 % stivelse, mens de kartoffelsorter der benyttes til stivelsesfremstilling i gennemsnit indeholder 18 % stivelse. De resterende 6 % af kartoflen består af cellevægge for stivelseskorn, mineraler og næringsstoffer (f.eks. protein).

5 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 5 Biprodukter De 2 biprodukter kartoffelpulp og kartoffelfrugtvand udnyttes på en fornuftig måde. Pulpen, som anvendes til kreaturfoder, har et højt proteinindhold og er et eftertragtet fodermiddel. Pulpen består af ca. 12% tørstof og ca. 88% vand. Kartoffelpulp er et eftertragtet fodermiddel. Kartoffelfrugtvand består af kartoflens naturlige saftindhold iblandet rent vand og anvendes, via et rørledningssystem på ca. 135 km, til gødningsformål på ca ha landbrugsjord. Frugtvandet, som kun indeholder naturlige næringsstoffer, genanvendes i landbrug som erstatning for handelsgødning. Frugtvandet er så rent et naturgødning, at det må anvendes i økologisk landbrug. Frugtvandet udbringes på en energivenlig måde og på et tidspunkt hvor planterne har størst optagelsesevne. Fabrikken har, i form af reservoirer, opbevaringskapacitet til hele frugtvandsproduktionen. Frugtvand har et tørstofindhold på ca. 2%. Vaskevand, som er det vand der har været brugt til at vaske kartoflerne med, udsprøjtes med vandingsanlæg på omkringliggende landbrugsjorde efter samme miljømæssige principper som frugtvand. Samlet giver anvendelsen af produkterne en fuld udnyttelse af stivelseskartoflens indhold af gødnings- og næringsstoffer. Miljøgodkendelser 1979 Første godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Virksomheden er godkendt som en liste E. virksomhed og er underlagt miljømyndighedernes tilsyn for så vidt angår emissioner til omgivelserne, herunder røg, støj, støv, spildevand, lugt m.v Hele virksomheden godkendes efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven Tillæg til miljøgodkendelse vedr. reservoir m 3, Uhrevej 72, 7470 Karup til opbevaring af frugtvand Ny miljøgodkendelse omhandlende hele virksomhedens produktions- og opbevaringsanlæg Tillæg til miljøgodkendelse vedr. reservoir m 3, Gedhusvej 14, 7441 Bording til opbevaring af frugtvand Ny miljøgodkendelse forventes juni 2002.

6 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 6 Certificeringer, Autorisationer og Aftaler 1995 Autorisation fra Levnedsmiddelstyrelsen til selvkontrol indenfor levnedsmidler. Virksomheden er autoriseret til selvkontrol indenfor levnedsmidler efter Miljø- og Levnedsmiddelstyrelsens fastsatte normer angående hygiejne og kvalitetskontrol vedr. tilvirkning, opbevaring, emballering, ompakning og transport af levnedsmidler ISO 9002 certificering: Et kvalitetsstyringssystem, der fokuserer på arbejdsgange og ikke på kvaliteten af selve produktet HACCP certificering: Et hygiejnestyringssystem, der fokuserer på produktsikkerhed. Efter retningslinier beskrevet i en dansk standard DS3027 identificerer virksomheden selv mulige risici mht. fødevaresikkerhed i produktionen, hvortil der opstilles forebyggende foranstaltninger eller kontrol AIB certificering: En international hygiejnecertificering benævnt AIB, som kræves af et antal udenlandske kunder Fornyet energieffektiviseringsaftale med Energistyrelsen vedr. tung proces (første aftale 1996). For at opnå energieffektiviseringsaftale med Energistyrelsen skal der foretages energisyn af et godkendt energikonsulentfirma. Aftalen betinger at virksomheden har et energiledelsessystem og at virksomheden følger en handlingsplan vedr. energieffektivisering ISO certificering: Et miljøstyringssystem, hvor der sættes mål for forbedringer, samt opbygges procedurer for miljøhåndtering og miljøledelse Fornyet bevilling til fremstilling af kartoffelstivelse i henhold til EU-forordning nr. 97/95. Beredskabsplaner Beredskabsplaner er udarbejdet og afprøvet i fuld skala omhandlende: Fabriksanlægget, Engholmvej 19, 7470 Karup. Lager-, afsæknings- og udleveringsfaciliteter Åhusevej 3, 7470 Karup Opbevaringsanlæg for frugtvand Uhrevej 72, 7470 Karup / Gedhusvej 14, 7441 Bording.

7 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 7 Ledelsens Årsberetning Begrundelse Det grønne regnskab for 2001/2002 indeholder efter ledelsens opfattelse de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af de miljømæssige forhold i forbindelse med virksomheden Karup Kartoffelmelfabrik AmbA's aktiviteter på adresserne Engholmvej 19, 7470 Karup, Åhusevej 3, 7470 Karup, Uhrevej 72, 7470 Karup og Gedhusvej 14, 7441 Bording. Redegørelse Kampagnen 2001/2002 er den tredje kampagne efter fusionen mellem Djursland og Karup Kartoffelmelfabrik med samling af de 2 fabrikkers aktiviteter i Karup. Sammenligningstal/miljøindeks på side 14 er derfor alle fra Karup fabrikken. Virksomheden har i kampagnen 2001/2002 på i alt 131 døgn produceret ton kartoffelstivelse. Det er ca. 11% under sidste års rekordproduktion. Produktionsnedgangen kan henføres til dels 2,87 % kvotenedsættelse og dels, ingen produktion af C-mel i år. Virksomheden har i løbet af kampagnen fået gennemprøvet og recertificeret de eksisterende 4 kvalitets-, hygiejne og miljøstyrings systemer ISO 9002 HACCP AIB samt ISO 14001, samt Energiledelsessystemet af udefra kommende godkendte eksperter. I forhold til 1998/99 (året før fusionen) er der besparelser på alle ressourcemæssige områder, men i forhold til 1999/00, som var det første år med hele produktionen samlet på fabrikken i Karup, er elforbruget steget en del. Dette tillægges hovedsageligt de store udvidelser, der er sket på fabrikken, samt det højere aktivitetsniveau indenfor afsækning og udlevering, da salg af kartoffelmel i småsække udgør en stadig stigende andel af salget. Miljøindeks for vaskevand ligger stadig pænt. Vaskevandet indeholder kun en mindre mængde næringsstoffer. Virksomheden har, i samarbejde med de øvrige kartoffelmelfabrikker, de sidste 3 år haft dispensation, fra Miljøstyrelsen, til udbringning af vaskevand i perioden 1. oktober 1. februar. Undersøgelse viser at der ikke er sket en større udvaskning af næringsstoffer i denne periode, hvorfor ansøgning om en permanent tilladelse til udbringning af vaskevand i ovennævnte periode er til behandlling hos Miljøstyrelsen, Det lavere miljøindeks for frugtvand i forhold til 2000/01 tillægges ikke større betydning, da det er højere end i 1999/00 Der vil forekomme udsving i gødningsværdien (miljøindekset), da de enkelte kartoffelsorter kan variere meget år for år. Det er virksomhedens opfattelse at den lugtforebyggende metode, med at tilsætte frugtvandet en passende mængde mælkesyrekulturer, som fodres med melasse, virker tilfredsstillende. Der kan dog opstå problemer med at styre processen, hvis der er unormalt høje udendørstemperaturer i opbevaringsperioden. Virksomheden har derfor udført forsøg i såvel lille som i stor skala, med tilsætning af svovlsyre i stedet for melasse. Tilsætning af svovlsyre nedsætter ph-værdien i frugtvandet og forhindrer derved vækst af ildelugtende smørsyrebakterier. Forsøgene har forløbet tilfredsstillende, da der ikke har været lugtgener fra virksomhedens opbevaringsreservoirer for frugtvand. Såvel melasse som svovlsyre er tilsat på fabrikken og bliver derved blandet godt med frugtvandet på vej gennem ca. 5 km rørledning til frugtvandsreservoirerne. Udover mælkesyrekulturer er frugtvandet tilsat 577 tons melasse og 500 tons svovlsyre, som ikke indgår i virksomhedens miljøindeks, da melassen er opbrugt af mælkesyrebakterierne og svovlsyren er omdannet og indgår som en naturlig bestanddel i frugtvandets gødningsværdi. Svovlsyren er derved med til at dække planternes naturlige behov for svovl.

8 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 8 Elforbrug pr. tons produceret kartoffelmel er i forhold til de sidste 2 år steget med henholdsvis 4,6% og 4,4%. Det større elforbrug skyldes, at virksomheden har etableret et større og mere omfattende kartoffelindkørings- og rensningssystem, samt at der på baggrund af kundekrav er etableret nye, forbedrede og mere omfattende sigte- og udleveringsfaciliteter. Der ud over har der været et højt aktivitetsniveau udenfor kampagnen, hvor der bl.a. er brugt strøm til bygning af ovennævnte faciliteter. Indeks for naturgasforbrug (produktion) ligger jævnt omkring 100 i de sidste 3 år. Virksomheden har, i samarbejde med de øvrige kartoffelmelfabrikker, igangsat undersøgelse omkring eventuelle besparelser i tørrerierne. Udviklingen i virksomhedens energiforbrug er vist på nedenstående figurer. I nøgletallene er Kartoffelmelsfabriken Djurslands produktioner indregnet for 96/97, 97/98 og 98/99. (Omregningsfaktor: 1 Nm³ gas ~ 0,899 l gasolie). El pr. ton kartoffelmel kwh/ton / / / / / /02 Varme pr. ton kartoffelmel NM 3 /ton / / / / / /02

9 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 9 Naturgas(rumvarme) anvendes til opvarmning af kontorer, kantine og værksted (i alt 400 m 2 ), samt til opvarmning af vand i baderummet. Der ud over anvendes naturgas(rumvarme) til delvis opvarmning af afsækningshal (skønsmæssigt sat til 600 m 2 ). Det store fald i forbruget skyldes, at der er kommet bedre styring på varmeforbruget i det nye afsæknings- og udleveringslager, som opvarmes med naturgas. Virksomheden har gennem sit energiledelsessystem forpligtet sig til at finde og implementere energibesparende foranstaltninger, som vil bevirke et fald på minimum 1% pr. år i forhold til 1999/00. Indekstallet for vandforbrug (produktion) er igen nede på normalt niveau med den nuværende teknologi, som fabrikken råder over. Der arbejdes på at finde og implementere ny vandbesparende teknologi i det omfang det er teknisk og økonomisk muligt uden at forringe stivelseskvaliteten. Vandforbrug (øvrige) ændrer sig en del. I dette tal indgår den vandmængde, der er medgået til rengøring af produktionsanlægget udenfor produktionsperioden, samt den mængde der er brugt til vanding af markafgrøder på virksomhedens landbrugsejendom. Mængden kan variere meget på grund af tørkeperioder, hvor markvanding nødvendiggøres. Det store fald i forbruget af natriumbisulfit skal ses med lidt skepsis, da der i perioder har været brugt for lidt, hvilket tydeligt kan ses i produktionsanlægget, hvor der så kommer en brunlig belægning. Natriumbisulfit (levnedsmiddelgodkendelse E222) anvendes udelukkende som teknisk hjælpestof for at modvirke aflejring/misfarvning af kartoffelsaft i raffineringsanlægget. Der analyseres løbende for rester af natriumbisulfit i det endelige produkt, som i år viser ppm SO 2 < 2, hvilket er langt under grænseværdien. Forbruget af struktol er steget kraftigt. Dette skyldes ibrugtagning af det nye og større vaskeri, hvor volumen på vandindholdet er steget med ca. 25%. Dertil kommer, at der er anvendt, nogle større og mere effektive vasketromler, hvilket bevirker øget skumdannelse. Der arbejdes på, at finde en bedre styring af forbruget af struktol. Struktol er en blanding af fedtsyreestre og -alkoholer og er FDA og LMBG godkendt som teknisk hjælpestof i levnedsmiddelproduktion. Struktol indgår ikke i slutproduktet og anvendes kun som skumdæmpende middel ved vaskning af kartofler i et meget lille målforhold. Struktol er opblandet i vaskevandet og bortskaffes ved udvanding på landbrugsjord. Struktol forårsager, ifølge produktoplysningerne, ingen påvirkninger af miljøet. Virksomheden holder sig løbende orienteret, om anvendelse af natriumbisulfit og struktol kan undgås ved hjælp af ny teknologi.

10 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 10 Miljøpolitik og mål Det er virksomhedens miljøpolitik: At drive en virksomhed, som til stadighed overholder de af myndighederne stillede miljøkrav samt andre bestemmelser, fabrikken eventuelt har tilsluttet sig. At minimere den eksterne og interne miljøbelastning. At minimere risici for uheld og påvirkninger, som på kort eller lang sigt kan være skadelige for miljøet og for medarbejdernes helbred. At den enkelte medarbejder har et dokumenteret ansvars- og beslutningsgrundlag, således at den specificerede kvalitet, hygiejne og miljøbevidsthed opnås. At gennemføre langsigtede miljømål med baggrund i den for virksomheden nødvendige forskning i og udvikling af virksomhedens produktionsmetoder og produktsortiment baseret på forædling af nuværende biprodukter. Miljømål: El- og gasforbrug per produceret ton mel reduceres med den i energiledelseshåndbogen nævnte procentsats. Derudover skal forbruget af vand og kemikalier reduceres mest muligt per produceret ton mel. Arbejdsmiljø Karup Kartoffelmelfabrik prioriterer medarbejdernes sundhed og sikkerhed højt. Der anvendes ikke sundhedsskadelige stoffer i produktionen. Der er ingen støvgener og ingen bakteriepåvirkning. Det er påbudt at anvende høreværn i fabrikshallen. Der er stor fleksibilitet i arbejdet, så ensformige arbejdsstillinger undgås og for at undgå tunge løft, er der overalt hjælpemidler til rådighed. Som følge af de store om- og tilbygninger, samt ændringer i produktionsudstyret har virksomheden gennemgået og udarbejdet en ny APV (arbejdspladsvurdering). Medarbejderinddragelse Medarbejderne deltager aktivt i virksomhedens miljøregistreringssystem ved indsamling af data til udarbejdelse af dagbøger til fremlæggelse for Fødevaredirektoratet, samt indsamling af data vedr. energiforbrug, vandforbrug m.v. og motiveres der igennem til at være miljø- og energibevidste.

11 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 11 Væsentlige miljø- og ressourcemæssige parametre De væsentligste ressourcemæssige forbrug er anvendelse af energi i form af el og naturgas. Virksomhedens energiforbrug er ca. 10 mill. kwh og ca. 1.5 mill. m³ naturgas årligt. Virksomheden er meget opmærksom på den miljømæssige belastning, som energiforbruget udgør og arbejder, gennem det indførte energiledelsessystem, aktivt på at finde mulige områder for energibesparelser. Frugtvand anses for at være en væsentlig miljøparameter på grund af det høje indhold af næringsstoffer, som ved udvaskning til grundvandet kan udgøre en miljømæssig belastning. Virksomheden har etableret kontrolboringer og udtager løbende prøver for at se, om grundvandet påvirkes af frugtvandsopbevaringen. Der er ikke konstateret ændringer i grundvandets nitratindhold, som kan tilbageføres til opbevaring af frugtvand. Anvendelse og opbevaring af frugtvand til gødningsformål på landbrugsjord er underlagt Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 20. januar 2000, om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, med indberetningspligt om indhold og mængde til kommunale og amtslige miljømyndigheder. Mængderne indgår i landmændenes gødningsregnskaber, som kontrolleres af Plantedirektoratet. Virksomheden anser også forbrug af grundvand som et væsentligt miljøparameter og har som mål at anvende mindst muligt vand pr. ton produceret stivelse uden at forringe stivelseskvaliteten. Øvrige væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne er emission af CO 2 fra afbrænding af naturgas samt emission af støv fra tørrerier m.v. Investeringer Frugtvand For at opnå en tilfredsstillende afsætning af frugtvand, er fabrikkens frugtvandsrørledningssystem udvidet med ca. 3,7 km. Virksomheden har således et fuldt udbygget og velfungerende system til håndtering af frugtvand, tilpasset miljølovgivningen som vi kender den for nuværende. Der ud over er der, af driftsmæssige grunde, etableret omløb på de 3 hovedpumper på rørledningen fra fabrikken til opbevaringsreservoirerne i Uhre. Dette bevirker at pumperne kan udtages og efterses/renoveres under drift. Vaskevand For udsprøjtning af vaskevand har fabrikken købt yderligere 7,5 ha og lejet 15 ha landbrugsjord. Fabrikken disponerer nu over ca. 185 ha med etablerede græsarealer. Fabrikkens landbrugsejendom Langborggaard repræsenterer de ca. 97 ha. Fabrikken har et fuldt udbygget anlæg bestående af vaskevandsbuffer, pumpehus og et udbygget rørsystem til håndtering af fabrikkens vaskevand. Kartoffelvaskeri Halvdelen af eksisterende kartoffelvaskeri (den ældste og mindste del) placeret på 1. sal under loftsbjælkerne, er udskiftet med det større og nyere vaskeri, som kom fra kartoffelmelfabrikken, Djursland. Ved ombygningen, der er foretaget indenfor eksisterende bygningsmasse, er hele vaskeriet samlet i gulvplan som 2 kartoffelvaskelinier i samme bygningsdel. Her ud over opfyldes nu alle gældende krav til pladsforhold, arbejdsmiljø samt hygiejnestandard.

12 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 12 Udsnit af det nye kartoffelrensnings- og opbevaringsanlæg Magasingruber Fabrikkens kartoffelmagasingruber er renoverede og udbygget fra en opbevaringskapacitet på ca tons til ca tons kartofler. Kartoffelindtaget, herunder 2 stk. tørrensetromler 20 stk. transportbånd, fundamenter mm. er udskiftet med nyt. Renovering af eksisterende gruber var yderst påkrævet, og selve grubeudvidelsen var nødvendig for at overgå til 7 dages produktionsuge, og deraf kortere kampagne. I udvidelsen er ligeledes taget højde for øget pladsbehov i forbindelse med en eventuel fremtidig tuning af procesanlægget, med deraf følgende øget timekapacitet. Ovennævnte tiltag har medført en bedre planlægning og øget fleksibilitet i dagligdagen. Der ud over er kampagnen afkortet med ca. 3½ uge. Afsækning og udlevering Fabrikken etablerede sidste år et m 2 stor afsæknings- /udleverings- og færdigvarelager umiddelbart ved siden af silo 2 og 3. Fabrikken har derved samlet alle færdigvareaktiviteter under samme tag, væsentligt udbygget afsæknings- og udleveringskapacitet, samt fået bedre rammer for planlægning og fleksibilitet i arbejdsgange. På meludleveringssiden er der, som følge af kapacitetsbehov og kvalitetskrav i år investeret i forbedring af meltransport fra produktion til lagersiloer, i form af større blæserør i rustfrit stål. Der ud over er der investeret i en fuldautomatisk pallefolievikler, samt en 2 tons eltruck. Pallefolievikleren i funktion Investeringer til kampagnen 2002/2003 Inden kommende kampagne skal en afdeling af fabrikkens procesanlæg moderniseres og optimeres mht. PLC styring, ventilstyring, CIP rengøring, større rivsels- og renmælkstanke i rustfrit stål. Om- og udbygning af proceshal holdes indenfor eksisterende bygningsmasse. Det giver i alt en forbedret processtyring og automatisering, øget hygiejneniveau og lidt bedre pladsforhold i hallen. Vejehuset skal have nyt og tidssvarende EDB-udstyr, samt nye smuds- og stivelsesvægte, affødt af udviklingen og fremtidens behov. Brovægten forlænges fra nuværende 14 m. til 20 m. Det betyder én ind- og udvejning, hurtigere ekspedition og forhåbentlig mindre kødannelse. Ledelsens underskrift Karup, den 14. maj 2002

13 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 13 Direktion Jens Mikkelsen Bestyrelse Thorkild Sangild Ole Carstensen Niels Barslund Kaj Jepsen Anders Dyrberg Eigil Henriksen Ivan Kloster Carsten Bønløkke Johan Mikkelsen REVISORERKLÆRING Vi har gennemgået det grønne regnskab 2001/2002 for Karup Kartoffelmelfabrik AmbA. Gennemgangens formål og indhold Vores gennemgang har efter aftale med ledelsen omfattet: Vurderet fremgangsmåden, der er anvendt ved indsamling af oplysningerne. Vurderet, hvorvidt de indsamlede data er sammendraget og præsenteret på en hensigtsmæssig måde. Analyseret sammenhængen mellem det grønne regnskab og virksomhedens årsregnskab for 2001/2002. Konklusion Det grønne regnskab er efter vores opfattelse opgjort i overensstemmelse med lovgivningen. Alle væsentlige forhold, som vi er bekendt med, er medtaget i det grønne regnskab og præsenteret på en hensigtsmæssig måde. Viborg, den 14. maj 2002 DELOITTE & TOUCHE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Gert Stampe statsautoriseret revisor

14 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 14 Råvareforbrug, produktion og udledninger I nedenstående skema fremgår virksomhedens forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer samt udledningen af forskellige stoffer: Note 2001/02 Miljø- 2000/01 Miljø- 1999/00 Miljøindeks indeks indeks Kartofler brutto ton ton ton Gns. smudsindhold 2 4,41 % 4,10 % 3,57 % Sten ton ton ton Sand, jord, humus ton ton ton Vaskevand m³ m³ m³ 100 Rene kartofler ton ton ton Gns. stivelsesindhold 6 18,85 % 18,48 % 18,90 % Stivelse ton ton ton Produceret kartoffelmel ton ton ton Kartoffelpulp ton ton ton Frugtvand (inkl. regnvand) m³ m³ m³ 100 Vand-, energi- og hjælpemiddelforbrug: Vand (produktion) m³ m³ m³ 100 Vand (øvrige) m³ m³ m³ El kwh kwh kwh 100 Naturgas (produktion) m³ m³ m³ 100 Naturgas (rumvarme) m m m Natriumbisulfit ,3 ton ,7 ton ,1 ton 100 Struktol 14 8,3 ton 145 7,5 ton 120 7,4 ton 100 Som følge af afrundinger vil der ved efterregning være mindre differencer i tallene. Beregnet gødningsværdi 2001/2002: Kvælstof (N) Fosfor (P) Kalium (K) Magnesium (Mg) Vaskevand 8,3 ton 1,4 ton 10,8 ton 1,2 ton Frugtvand 582,6 ton 83,6 ton 993,2 ton 50,9 ton I alt 590,9 ton 85,0 ton 1.004,0 ton 52,1 ton Beregningen er foretaget på baggrund af gennemsnit af udtagne analyser.

15 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 15 Anvendelse af motorbrændstof, rengørings- og smøremidler Der er i 2001/2002 anvendt ca.: Til trucks, traktor og bil: liter let motordiesel Til rengøring og desinfektion: liter blegessens (klor) liter Cip Alka (cipvæske) 400 liter natronlud 700 liter brintoverilte Til smøring: 250 liter olie 125 kg smørefedt 50 kg levnedsmiddelgodkendt smørefedt Til afrensning: 75 liter rensevæske Til frostsikring: 50 liter glycol Der ud over anvendes en mindre mængde sæbe og rengøringsmidler. Spildolie m.v. indleveres til godkendt modtagervirksomhed. Renovation indleveres til kontrolleret losseplads.

16 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 16 Noter: 1. Kartofler brutto Kartofler brutto er den mængde urensede kartofler, som virksomheden modtager. 2. Gns. smudsindhold Gennemsnitligt smudsindhold er den indvejede mængde sten, sand, jord og humus. 3. Sten, sand, jord, humus Sten er anvendt til vejmateriale/opfyldningsformål i lokalområdet. Sand og jord fra tørrensning er anvendt til opfyldningsformål i lokalområdet. Humus (kartoffelskind, - stykker og toppe) fra rotorsiever er afhændet som dyrefoder til landbrugsbedrifter. Mængderne er beregnet på baggrund af vejet læs gange antal læs og kan derfor afvige i forhold til gennemsnitligt smudsindhold. 4. Vaskevand Vaskevand fra sedimentationsanlægget er udbragt på græsbevokset landbrugsjord i lokalområdet. Miljøindekset er beregnet efter m³ vaskevand pr. ton produceret kartoffelmel. 5. Rene kartofler Rene kartofler er kartoffelmængde efter vaskning. 6. Gns. stivelsesindhold, stivelse. Mængden af stivelse i de rene kartofler. 7. Produceret kartoffelmel. Mængden af produceret kartoffelmel. Kartoffelmel består af 80% stivelse og 20% vand. 8. Kartoffelpulp Mængden af produceret kartoffelpulp. Anvendes hovedsageligt til kreaturfoder. Kartoffelpulp består af ca. 12% tørstof og ca. 88% vand. 9. Frugtvand (inkl. regnvand) Frugtvand, som er kartoflernes naturlige saftindhold tilsat rent vand, anvendes til gødningsformål på landbrugsjord. Frugtvand må anvendes i økologisk landbrug. Miljøindekset er beregnet efter kvælstof (N)- værdien pr. ton produceret kartoffelmel. Frugtvand indeholder ca. 2% tørstof. Regnvand er den mængde nedbør, der falder i opbevaringsperioden. Det store overfladeareal på reservoirerne gør, at der pr. mm nedbør indgår ca. 45 m³ regnvand i det opbevarede frugtvand. 10. Vand Vand (produktion) er den anvendte vandmængde i produktionsanlægget. Miljøindekset er beregnet efter m³ vand pr. ton produceret kartoffelmel. Vand (øvrige) er den mængde vand, der anvendes til rengøring af produktionsanlæg uden for produktionsperioden, samt til vanding af markafgrøder på fabrikkens landbrugsejendom. Mængden kan variere meget f.eks. som følge af tørkeperioder.

17 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2001/2002 Side 17 Noter: 11. El Det anvendte elforbrug. Miljøindekset er beregnet efter kwh pr. ton produceret kartoffelmel. 12. Naturgas Naturgas(produktion) anvendes til tørring af kartoffelstivelsen. Miljøindekset er beregnet efter m 3 naturgas pr. ton produceret kartoffelmel. Naturgas(rumvarme) anvendes til opvarmning af kontor, kantine og værksted (i alt 400 m 2 ), samt til opvarmning af vand i baderummet. Der ud over anvendes naturgas(rumvarme) til delvis opvarmning af afsækningshal (skønsmæssigt sat til 600 m 2 ). Miljøindeks er beregnet efter forbrug pr m Natriumbisulfit Natriumbisulfit anvendes som teknisk hjælpestof i produktionsanlægget. Miljøindekset er beregnet efter kg natriumbisulfit pr. ton produceret kartoffelmel. 14. Struktol Struktol anvendes kun som skumdæmpende middel ved kartoffelvaskningen. Miljøindekset er beregnet efter kg struktol pr. m³ vaskevand.

18 Karup Kartoffelmelfabrik FLOWDIAGRAM Kartofler Rent vand Genbrugsvand Struktol Procesvand Natriumbisulfit Tørrensning Vaskning Rivning Jord, humus Jord, humus Sand Sten Vaskevand Procesvand Ekstraktion Pulp Procesvand Rent vand Natriumbisulfit Raffinering Frugtvand Rent vand Afvanding Returstivelse Frisk luft Transportluft Lagersiloer Tørring Støv Vanddamp Transportluft Grovsigtning Skalmel Finsigtning Transportluft Emballage Færdigvaresiloer Bulk Sække Danish Potatostarch Spildmel Emballering Big Bag

19 Færdigvarer tons tons J. PAPIR A/S Karup Kartoffelmelfabrik MASSEBALANCE 2001/02 Natriumbisulfit Struktol Klor Cipvæske Natronlud Brintoverilte Let motordiesel 212,3 8,3 1,2 3,2 0,4 0,7 3,3 tons tons tons tons tons tons tons CO tons NO X 5,66 tons Luftemission Kartofler Råvarer Kartoffelmel tons tons Pulp tons Frugtvand m 3 El MWh Naturgas NM 3 Sten Sand, jord, humus Vand m 3 Vaskevand m 3

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2002/2003 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2002/2003 Side 2 Indledning Karup Kartoffelmelfabrik har i 6 år frivilligt udarbejdet grønt regnskab

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2004/2005 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2004/2005 Side 2 Indledning Karup Kartoffelmelfabrik aflægger hermed grønt regnskab for regnskabsåret

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2005/2006 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2005/2006 Side 2 Indledning Karup Kartoffelmelfabrik aflægger hermed grønt regnskab for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver.

Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver. Side 1 Forord Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2003/2004 (1. maj 2003 30. april 2004) er det første grønne regnskab for Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland iht. bekendtgørelse nr. 594 af 5.

Læs mere

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver.

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver. GRØNT REGNSKAB 2005 / 2006 Side 1 Forord Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2005/2006 (1. maj 2005 30. april 2006) er det tredje grønne regnskab for iht. bekendtgørelse nr. 594 af 5.juli 2002 om visse

Læs mere

2008/2009 Grønt regnskab 2008/2009

2008/2009 Grønt regnskab 2008/2009 2008/2009 Grønt regnskab 2008/2009 Side 1 Forord Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2008/2009 (1. maj 2008 30. april 2009) er det sjette grønne regnskab for iht. Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2010/2011. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2010/2011. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2010 2011 Grønt regnskab 2010/2011 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2010/2011 (1. maj 2010 30. april 2011) er det fjortende grønne regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2009/2010. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2009/2010. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2009 2010 Grønt regnskab 2009/2010 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2009/2010 (1. maj 2009 30. april 2010) er det trettende grønne regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2011/2012. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2011/2012. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2011 2012 Grønt regnskab 2011/2012 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2011/2012 (1. maj 2011 30. april 2012) er det femtende grønne regnskab

Læs mere

Grønt regnskab 2014/2015. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2014/2015. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2014 2015 Grønt regnskab 2014/2015 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2014/2015 (1. maj 2014 30. april 2015) er det attende grønne regnskab

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Fra kartofler til stivelse

Fra kartofler til stivelse Fra kartofler til stivelse Masser af mel En gennemsnitlig, dansk familie køber ikke meget kartoffelmel. Vi bruger lidt kartoffelmel til at jævne frugtgrøden eller skysovsen, og ellers finder vi kun posen

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Forbrugsmønster på vand og fremtidige udfordringer.

Forbrugsmønster på vand og fremtidige udfordringer. Forbrugsmønster på vand og fremtidige udfordringer. Ejerskabet Brande Karup To3lund En del af gruppen. Akv Langholt BRANDE KARUP KMC Granules KMC HQ KMC Derivat TOFTLUND S9velsesproduk9on 13/14 48.000

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A.

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt Regnskab 2003/2004 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.A. Grønt regnskab 2003/2004 Side 2 Indledning Karup Kartoffelmelfabrik aflægger hermed grønt regnskab for regnskabsåret

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2015 BERETNING 2015 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 215 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken GRØNT REGNSKAB 215 VA 59 Galgebakken Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 59 Galgebakken. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/031800 CVR-nummer 25926196 Virksomhed Adresse Samsø Grønt A/S Industrivej 10, 8305 Samsø

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Dommerparken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Ryparken II Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

Hørt på avlermødet d. 19. februar 2015 på Agerskov Kro

Hørt på avlermødet d. 19. februar 2015 på Agerskov Kro Hørt på avlermødet d. 19. februar 2015 på Agerskov Kro Velkomst v. Peter Petersen: Peter C. Petersen startede med at byde alle avlere velkommen til en spændende dag. Desuden orienterede han om at der bliver

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Årsrapport. 70. regnskabsår

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Årsrapport. 70. regnskabsår Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Årsrapport 70. regnskabsår 1. maj 2002 til 30. april 2003 Karup Kartoffelmelfabrik AmbA 2 DAGSORDEN: Dagsorden for generalforsamlingen onsdag den 11. juni 2003 kl 13.00

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Annual Green Audit Report

Annual Green Audit Report Annual Green Audit Report Jordejerskab: Private owner Antal ansatte : 45 Antal medlemmer: 2500 Sted/område: Kbh og nordsjællland Golfbanens arealer Samlet areal af greens hektar: 3 Samlet areal af tees

Læs mere

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Ishøj Kommune Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Foto : Indkørsel til Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk - Industrivangen 34-2635 Ishøj - Tlf.: 43 57 76 76 - E-mail : sf@ishoj.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere