Folkeskolens afgangsprøve Maj Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B2"

Transkript

1 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 B2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B2

2 Indledning Foto: Keld Nørgaard Fødevareproduktion Det danske landbrug producerer mange af vores fødevarer. Over 60 % af Danmarks areal er dækket af landbrugsjord. Arbejdet i landbruget kræver stor indsigt i biologisk videnskab. Viden om biologi og landbrug har også stor betydning for vores valg af fødevarer. 2/22 B2

3 Opgave 1 Udviklingen i dansk landbrug Antallet af landbrug i Danmark er blevet meget mindre i løbet af de seneste 50 år. Markerne er dog blevet meget større, og i de fleste landbrug er det blevet almindeligt at bruge sprøjtegifte mod vilde planter og skadedyr. Foto: Keld Nørgaard Hvilken betydning har denne udvikling i dansk landbrug haft for de vilde planter og dyr i marken? Sæt 2 X Insekter, for eksempel biller, bliver lokket ud i marken af sprøjtegifte. De vilde planter spreder kun deres pollen væk fra marken. Artsdiversiteten blandt insekter og vilde planter bliver mindre. Sprøjtegiften smager så dårligt, at mange små dyr holder sig væk. De vilde planters mulighed for at sprede sig er blevet forringet. Markerne bliver for store til, at landmanden kan fange alle insekterne. 3/22 B2

4 Opgave 2 Forbedring af dyrkningsjorden En landmand har fået den idé, at hans kartofler vokser bedre på marken, hvis dyrkningsjorden er tilsat ekstra sand. For at teste sin idé bruger han to store urtepotter med kartoffelplanter. Den ene urtepotte ses på billedet herunder. Sollys Sollys Sand, jord og vand Sand, jord og vand Hvad skal han komme i den anden urtepotte, og hvor skal den placeres? A Sæt et X B C D E A B C D E 4/22 B2

5 Opgave 3 Kornblomst Kornblomst er en almindelig vild plante, der ofte vokser i kornmarker. Kornblomst i kornmark Foto: Keld Nørgaard Hvilket udsagn om kornblomst er korrekt? Sæt et X Kornblomst er en busk, en sporeplante og en karplante. Kornblomst er en karplante, en frøplante og en sporeplante. Kornblomst er en karplante, en urt og en frøplante. Kornblomst er en sporeplante, en frøplante og en vandplante. Kornblomst er en sporeplante, et græs og en karplante. 5/22 B2

6 Opgave 4 Gensplejsning Ved hjælp af gensplejsning kan vi få landbrugsafgrøder, som er modstandsdygtige over for sprøjtegifte. Ved gensplejsningen er et eller flere gener kunstigt overført til en fremmed organisme. Hvad er rigtigt om gener og gensplejsning? Sæt 3 X Overførsel af et gen fra en arts DNA til en anden arts DNA kaldes gensplejsning. Landmanden kan selv gensplejse sine dyr i sit laboratorium. Det er kun dyr og svampe, som kan gensplejses. Et gen udgøres af et lille stykke af DNA-strengen. DNA-strengen består udelukkende af sukkerstoffer. Et protein dannes ud fra koden af et enkelt gen. Ved respiration dannes mange gener i organismen. Generne sidder fast på nervecellernes udløbere. 6/22 B2

7 Opgave 5 Ukønnet formering Bladlus er små insekter, som kan være skadedyr i en kornmark. Bladlus er i stand til at formere sig ukønnet. Det betyder, at en hun kan lægge æg, der kan udvikle sig til nye bladlus, uden at blive befrugtet af en han. Bladlus Foto: Keld Nørgaard Hvilken betydning har ukønnet formering for bladlus? Sæt 2 X Alle bladlusenes unger vil udvikle sig til intetkøn. Ungerne bliver både hanner og hunner, såkaldte hermafroditter. Bladlusenes unger bliver kloner, da de får ens arvemasse. En han vil dø, hvis den forsøger at parre sig. Hele populationen af bladlus vil dø meget hurtigt. Mængden af bladlus kan meget hurtigt blive stor. Alle hunbladlusenes æg vil kun blive til hanbladlus. 7/22 B2

8 Opgave 6 Lærkers ungeproduktion Gennemsnitlige antal unger per rede Sprøjtede marker Usprøjtede marker 3,00 2,00 1,00 0, Alle årene Efter RAM på en Poul Palludan Müller (2000) s Se på figuren og brug din viden. Sæt streg under det rigtige svar i hver parentes På de usprøjtede marker var det i året ( ), at lærkerne fik flest unger. I året ( ) fik alle lærker på begge typer marker tilsammen flest unger per rede. Når lærker får færrest unger på de sprøjtede marker, skyldes det, at sprøjtegiftene dræber (slanger insekter krebsdyr krybdyr småfugle), som ellers skulle have været en vigtig del af føden for ungerne. Disse byttedyr kendes på, at de oftest har ( ) ben. De fleste sprøjtegifte dræber kun de dyr, der tilhører en bestemt (dyregruppe alder farve størrelse landsdel). 8/22 B2

9 Opgave 7 Kulhydrat Kulhydrat (C 6 H 12 O 6 ) bliver opbygget, ved at planterne på marken udnytter sollyset til at lave fotosyntese. Korn Foto: Keld Nørgaard Hvad kan der ske med kulhydrat i kornplanterne? Sæt 2 X Kulhydrat siver ud gennem bladenes spalteåbninger til den atmosfæriske luft. Cellulose sammensættes af kulhydrater til opbygning af plantens cellevæg. Kulhydrat laves om til mitokondrier, som sættes sammen til proteiner. Bakterier ændrer kulhydrat til uorganisk kulhydrat, som lagres i planteroden. En del kulhydrat nedbrydes, så der kan frigøres energi til plantens vækst. Kulhydrater omdannes i proteinsyntesen til alene at danne arvemateriale. 9/22 B2

10 Opgave 8 sk viden Det er vigtigt at kunne skelne mellem forskellige slags argumenter. I diskussioner om landbrug og fødevareproduktion bruges ofte økonomiske eller politiske argumenter, men også biologiske argumenter kan bruges. ske argumenter bygger på biologisk viden, som er blevet til på baggrund af naturvidenskabelige arbejdsmetoder. Hvilke af følgende argumenter bygger udelukkende på biologisk viden? Sæt 2 X Der er mange mennesker ansat i virksomheder, som eksporterer svinekød. Kornbladbiller er insekter, som kan hæmme kornets vækst ved at spise af bladene. Solceller på landbrugsbygningerne kan producere en del elektricitet til landbruget. På mange marker er store og effektive markredskaber nødvendige for arbejdet. Dyrkning af kornplanter på marken kræver både tilgængeligt vand og næringsioner. Da landbruget eksporterer for mange milliarder kr. hvert år, er det et vigtigt erhverv. 10/22 B2

11 Opgave 9 Nitrat i vandløb Mange landmænd gøder deres afgrøder med kunstgødning, som blandt andet indeholder nitrat (NO 3 - ). Det kan ske, at en del af nitraten siver fra marken ud i et nærliggende vandløb. Vandløb mellem marker Foto: Keld Nørgaard Hvad kan der ske, hvis der siver nitrat ud i vandløbet? Sæt 2 X Mange fisk vil kun spise nitrat og derfor ikke leve af almindelige byttedyr. Plantevæksten i vandløbet kan blive så voldsom, at vandet ikke kan løbe af sted. Vandløbets fisk vil bruge nitrat til at bygge skjulesteder langs bredden. Mange vandplanter kan vokse hurtigere, da nitrat er et næringsstof for planter. Sollyset vil ikke nå ned til bunden, da nitrat lægger sig på vandoverfladen. Nitrat vil sætte sig på fiskenes øjne, så de ikke kan finde føde. 11/22 B2

12 Opgave 10 Udnyttelse af næringsioner Kunstgødning anvendes af konventionelle landmænd som gødning på markerne. Hvilke organismer kan med det samme udnytte næringsionerne, der frigøres fra kunstgødningen? Sæt 4 X Majsplanter Store regnorme Valmueplanter Agersnegle Kartoffelplanter Græsser Encellede dyr Myrer 12/22 B2

13 Opgave 11 Organisk gødning Økologiske landmænd må ikke anvende kunstgødning. I stedet gøder de med organisk gødning, som for eksempel husdyrgødning eller kompost. Den organiske gødning skal nedbrydes og omdannes til næringsioner, før kornet kan optage den. Spredning af organisk gødning Foto: Keld Nørgaard Sæt 1 X i hver linje Næringsioner kan udvaskes til Næringsioner kan frigøres af Næringsioner optages gennem kornets rodnet. nedbryderorganismer. plantens cellekerner. atmosfærens CO 2. grundvandet. 13/22 B2

14 Opgave 12 Symbiose Nogle landmænd dyrker lucerne, som på rødderne kan have små knolde. Disse rodknolde indeholder mange bakterier. Lucerneplanten lever i symbiose med knoldbakterierne. Rodknolde Foto: Keld Nørgaard Hvad sker der ved symbiosen mellem lucerneplanten og bakterierne? Sæt 2 X Lucerneplanten opløser og æder alle bakterierne. Lucerneplanten leverer sukkerstof til bakterierne. Lucerneplantens vækst bliver hæmmet af bakterierne. Symbiose kan medføre fotosyntese i rodknoldene. Bakterierne leverer næringsioner til lucerneplanten Lucerneplanten bliver syg, visner og dør langsomt. 14/22 B2

15 Opgave 13 Arvelige egenskaber I landbruget bruges forskellige svineracer, som har forskellige arvelige egenskaber. Orne (hangris) Fotos: Keld Nørgaard So (hungris) Tag stilling til følgende udsagn: Sæt et X i hver linje Rigtig faktaviden Forkert faktaviden En holdning Kromosomer indeholder lange rækker af gener. DNA og RNA er store proteinmolekyler. Alle pattegrise er dejlige. I cellekernen findes DNA. I alle grisens levende celler er der DNA. En hungris arver kun sin mors gener. 15/22 B2

16 Opgave 14 Kønnet formering I Danmark produceres mange grise. Grise har kønnet formering. Kønscellerne hos grise og andre pattedyr dannes ved den særlige celledeling, som kaldes meiose. Smågrise Foto: Keld Nørgaard Hvad er resultatet af meiosen i de enkelte celler? Sæt et X Antallet af kromosomer bliver firdoblet. Kromosomerne har ændret alle generne. Kromosomerne bliver farvet blå. Antallet af kromosomer bliver halveret. Antallet af kromosomer forbliver det samme. 16/22 B2

17 Opgave 15 Proteiner Svinekød består blandt andet af proteiner. Når svinekød bruges som føde, bliver det ved fordøjelsen nedbrudt til mindre bestanddele. Hvad bliver proteiner nedbrudt til ved fordøjelsen? Sæt et X Hormoner Aminosyrer DNA Disakkarider Stivelse 17/22 B2

18 Opgave 16 Fedt i fødevarer Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser fødevarer med et begrænset fedtindhold. Hvad er rigtigt om fødevarer, fedt og menneskekroppen? Sæt 3 X Mange fedtstoffer er opbygget af lange kæder af proteiner med mange forgreninger. Menneskekroppen har ikke brug for sukker, og derfor skal man ikke spise sukkerholdig mad. Nogle fødevarer er light-udgaver med mindre energiindhold end andre tilsvarende fødevarer. Forbrænding af 1 g protein kan frigøre mere energi end forbrænding af 1 g fedt. Muskelstyrken øges, jo mere fedt man indtager med føden. Forbrænding af 1 g fedt frigør mere end dobbelt så meget energi som forbrænding af 1 g protein. Det er naturligt, at kvinder har mindre fedtdepoter på hofterne end mænd. Nerveimpulsen kan sendes hurtigere, når nervecellers udløbere er omviklet af fedtskeder. 18/22 B2

19 Opgave 17 Konservering af fødevarer Sæt streg under det rigtige ord i hver parentes Der er flere forskellige måder at konservere fødevarer på. En gammel metode er at binde vandet i fødevaren ved hjælp af (kul vand sand salt ler). En nyere konserveringsform er bestråling, som kan dræbe mikroorganismerne, ved at deres (lever arveanlæg hjerne bugspytkirtel nervesystem) ødelægges. Man kan også tilsætte konserveringsstoffer, som (belyser fremmer stimulerer underbygger hæmmer) mikroorganismernes vækst eller (opvarmer udvikler køler omslutter dræber) dem. 19/22 B2

20 Opgave 18 Opbevaring af mad Mange fødevarer opbevares i køleskab ved 5 C for at holde sig friske i et stykke tid. Hvad er baggrunden for, at fødevarer kan holde sig friske i køleskab? Sæt 2 X Ved en temperatur på 5 C vil alle bakterier formere sig hurtigt. Formering af forskellige mikroorganismer hæmmes i køleskab. Lyset i køleskabet vil sætte gang i bakteriernes respiration. Antallet af sygdomsfremkaldende virus vokser meget hurtigt. Alle mikroorganismer i køleskabets fødevarer laver mere fotosyntese. Væksten af bakterier i fødevarer sker langsommere ved 5 C end ved 16 C. Ved temperaturer under 5 C hæmmes bakteriers blodcirkulation. 20/22 B2

21 Opgave 19 Udskillelse af urin Kroppen kan afgiftes, ved at leveren tilbageholder skadelige stoffer, som man har spist med maden. Disse stoffer uskadeliggøres og gøres opløselige i vand, så de kan udskilles fra kroppen med urinen. Gennem hvilket organ udskiller kroppen urin? Sæt et X Spiserøret Lymfekirtlerne Nyren Tyndtarmen Leveren Bugspytkirtlen 21/22 B2

22 Opgave 20 Fordøjelsessystemet Menneskets fordøjelsessystem består af forskellige dele. Hver del har sin særlige funktion. Sæt et X i hver linje udskilles saltsyre (HCl). optages vand. optages kuldioxid (CO 2 ). findeles maden mekanisk. optages næringsstoffer. udskilles afføring. I munden I maven I tyndtarmen I tyktarmen Fra endetarmen 22/22 B2

23

24

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B1 Indledning Maden vi spiser De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg eller

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 B3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B3 afgangsprøver maj 2012 Sæt 3 Levende organismers udvikling og livsytringer

Læs mere

Revideret facitliste

Revideret facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 B1 Revideret facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B1 Opgave 1 Fiskenes udvikling Fisk i sø, å og hav er

Læs mere

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym)

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym) Fatzymes Vi er to elever fra Langhøjskolen, der har valgt emnet vendepunkter og forandringer med udgangspunkt i enzymer og med overskriften Fatzymes. Inspirationen er kommet fra at vi i klassen har lært

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1]

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1] Marts 2012 PROJEKTOPGAVE Overemne Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D Underemne Ø [1] Indledning...Side 2 Problemstilling, problemformulering og arbejdsbeskrivelse... Side 3 Hvad er økologi?... Side 4 Hvad

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg 15 MiljøBiblioteket Pesticider påvirkninger i naturen Trine Hedemand Morten Strandberg Hovedland 15 Pesticider påvirkninger i naturen MiljøBiblioteket Trine Hedemand Morten Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

Naturens mønstre. - fornyet jagt på lovmæssigheder

Naturens mønstre. - fornyet jagt på lovmæssigheder 17 Naturens mønstre - fornyet jagt på lovmæssigheder Etablering af generelle sammenhænge er vigtig for naturvidenskabernes udvikling, formidling og praktiske anvendelse. I biologien skaber de fælles principper

Læs mere