Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1"

Transkript

1 Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer Metabolismen er de levende cellers stofomsætning. De mange processer er oftest katalyseret af enzymer. Nogle af processerne er nedbrydende (biolytiske eller kataboliske), andre er opbyggende (biosyntetiske, anaboliske). Enzymerne er derfor afgørende for organismernes livsytringer. Derudover har enzymer fundet en vigtig plads i industriel produktion. Eksperimenterne på de følgende sider kan bruges til at belyse disse forskellige sider af enzymernes rolle. Oversigt 1. Forsøg med amylase Simpelt, klassisk forsøg til eftervisning af stivelsesnedbrydning og diskussion af begrebet diffusion. 2. Forsøg med catecholase (1) Simpelt forsøg med et enzym udvundet fra kartoffel. Forsøget kan bruges til at illustrere enzymers specifitet samt eftervise sammenhæng mellem enzymaktivitet og temperatur, ph og betydningen af co-faktoren. Forsøget kan bruges i sin helhed eller skaleres til et mindre omfattende, hurtigt udført forsøg. 3. Forsøg med catecholase (2) Forsøg hvor enzymaktivitet følges spektrofotometrisk. Der laves forsøg med hæmning. Forsøgsresultaterne indsættes i et Lineweaver-Burk diagram. 4. Forsøg med biosyntese Simpelt og hurtigt forsøg til påvisning af stivelsesopbygning hos kartofler. Der kan evt. anvendes spektrofotometer til påvisning af stivelsesdannelsen. 5. Amylases nedbrydning af stivelse Forsøg til påvisning af stivelsesnedbrydning. Anvendelse af spektrofotometer, fastlæggelse af måleområde, standardkurve. Træning i pipettering. Stivelsesnedbrydning med og uden iod. 6. Kinetisk undersøgelse af enzymet lactase Enzymkinetik belyst ved lactases nedbrydning af ONPG. En mindre udbygning giver anledning til at eftervise enzymhæmning. 7. Sweetzyme Forsøg med omdannelse af glucose til fructose ved hjælp af et immobiliseret enzym. Stikordsregister α-amylase... 2;14 β-galactosidase ADP-glucose AGPase... 10;13 Aspergillus oryzae... 2;14;18 biosyntese catecholase... 4 Dialyseforsøg... 2 diastase... 2 Enzylac inhibitor... 7;20 Kluyveromyces lactis K M... 9;18 Lactase Lineweaver-Burk diagram... 9 Lugols iodopløsning (opskrift) Novozymes Sweetzyme IT Novozymes Termamyl 120 L... 2;14 Selivanoffs reagens (opskrift) Standardkurve (grundprincip) Stivelsesprøve... 2 Sweetzyme V max... 9;18

2 Forsøg med amylase Forsøg med enzymer 2 α-amylase er et enzym, der katalyserer spaltning af α-glycosid bindinger i stivelse. Enzymet kan ikke katalysere en fuldstændig nedbrydning. Bindinger, der er terminale (dvs. placeret ude i enden af molekylet), eller sådanne, der støder op til en α-1,6 binding bliver ikke spaltet. Enzymet dannes af mange forskellige organismer inklusiv Homo sapiens. Sigma A 6211 er en α-amylase (=diastase) fra Aspergillus oryzae (en svamp). (2004: Pris units 27,20 ), ph optimum 6,9. α-amylase kan også fås hos Erhvervsakademiet Roskilde Novozymes Termamyl 120 L (2004: pris 105 kr.) Mennesker har α-amylase bl.a. i spyttet, men koncentrationerne er varierende fra person til person og fra situation til situation, så forsøg med spyt falder ikke altid ens ud. Formål I dette forsøg belyses bl.a. stivelses nedbrydning ved hjælp af α-amylase. Stivelse er en væsentlig bestanddel af de fleste organismers føde. Stivelse syntetiseres af planterne, og er en af de væsentligste energikilder for både planter og dys metabolisme. I dette forsøg skal vi undersøge, hvorfor stivelse må fordøjes, før det kan udnyttes af cellerne. Materialer: 3 stykker dialyseslange, ca. 10 cm lange og 1,5-2 cm i diameter. Snor (fx kinesertråd). 3 store reagensglas (evt. propper, til at fastholde snor). Pipetter. Saks. 0,5 g opløselig stivelse opløses i vand til 100 ml (koges). Maltose opløsning (c = 0,1 M). Diastase-opløsning (75 mg enzym opløses til 10 ml). Lugol's iodopløsning. JJK-opl. laves umiddelbart før forsøget (1 del Lugol s iodopl blandes med 4 dele vand). Forsøgsopstilling til fordøjelse af stivelse (dialyseslangen har porer med diameter ca. 20 Å). Fremgangsmåde Foretag stivelsesprøver på hvert af følgende materialer: Stivelsesopløsning, maltoseopløsning, diastase-opløsning, vand. Noter resultaterne i tabellen (se næste side). Stivelsesprøve. Tilføj nogle få dråber Lugol s iodopløsning til en smule af den opløsning, der skal prøves. Blandingen vil antage en kraftig blå farve, såfremt den indeholder stivelse (prøven kan foretages med Lugol s iodopløsning og et par dråber testopløsning i de små fordybninger på en porcelænsplade (et farvekar)). Dialyseforsøg Opstil reagensglas m.m. som vist på figuren ovenfor. (Illustrationen viser opstillingen med de materialer, der anvendes i forsøg A). Der tilsættes opløsninger til dialyseslange og reagensglas, som angivet i tabellen (se resultat- og opstillingsark på næste side). Dialyseslangen fugtes først og åbnes forsigtigt. Den ene ende snøres til, det ønskede materiale tilsættes (et par ml), hvorpå den anden ende ligeledes snøres til. Husk ved hvert forsøg skal ydersiden af dialysesækken skylles i rindende vand, før den anbringes i reagensglasset.

3 Studiespørgsmål Forsøg med enzymer 3 1. Hvilken enzym-hovedgruppe skal enzymet α-amylase placeres i? 2. Forudsig hvilke stoffer, man vil vente at finde i og udenfor dialysesækken efter kort tids forløb. 3. Efter et stykke tids forløb iagttages indholdet af dialysesæk og reagensglas i forsøgene A og B. Disse iagttagelser noteres i kolonnen til forsøgsresultater. Forklar de iagttagne resultater. Hvilke slutninger kan man drage med hensyn til partikelstørrelserne i stivelsesopløsningen og Lugol's iodopløsning? 4. Var det nødvendigt at have begge forsøg (A og B)? Forklar. 5. Hvilket resultat vil du forvente, hvis vi tester indholdet af reagensglasset i forsøg C for maltose? Bemærkninger I forsøg C foretages på sædvanlig vis stivelsetest (den resterende prøve (både dialysesæk og reagensglas) kan forsigtigt hældes op i et et lille reagensglas og testes for indhold af reducerende sukker vha. Benedicts eller Fehlings reagens). Vær opmærksom på at både kortkædet opløselig stivelse og enzymopløsning kan give en reducerende reaktion. Kontrolforsøg er derfor ikke altid mulige. Resultatskemaer Opløsning Stivelse Maltose Diastase Vand Stivelsesprøve (pos. el neg.) Forsøg Indhold i dialysesæk Indhold i Resultater reagensglas Dialysesæk Reagensglas A Stivelsesopl. JJK-opl. - B JJK-opl. Stivelsesopl. C ½ stivelsesopl. + ½ diastaseopl. Destilleret vand

4 Forsøg med enzymer 4 Forsøg med catecholase (1) I dette forsøg skal vi arbejde med enzymet catecholase (også kaldet catechol oxidase, eller polyphenol oxidase). Enzymet forekommer almindeligt i planter. Her spiller det en vigtig rolle bl.a. som i plantens forsvar mod angreb af mikroorganismer. Enzymet kan udvindes fra frisk kartoffelsaft. Enzymets substrater er catechol (pyrochatechol, = 1,2 dihydroxybenzen) og oxygen. Substraterne reagerer med hinanden i enzymets bindingslomme (= active site ) og danner benzoquinon (brungul farve). Benzoquinon hæmmer mikroorganismer og forhindrer derved angreb. I ikke beskadigede celler er catecholasen placeret isoleret fra omgivelserne inde i små vesikler. Formål At påvise enzymaktivitet, samt at eftervise forskellige faktorers indvirkning på denne (f.eks. ph og temperatur). Materialer Friske kartofler (mellemstørrelse), blender, kaffefilter, Büchnertragt, reagensglas, propper, bægerglas, termometre, kogende vand, is og isbad, sug, en serie pufferopløsninger (ph 2, 4, 6, 8, 10, 12), 1,2 dihydroxybenzen (1% opløsning) Sigma C 9510 (2004: Pris 100g 21,70 ), hydroquinon (1,4 dihydroxybenzen) 1% opløsning Sigma H 9003 (2004: Pris 100g 26,30 ), PTU N-phenylthiourinstof (Phenylthiocarbamid, PTC) Sigma P 7629 (2004: Pris 10 g 33,70 ), destilleret vand, pipetter. Bemærk mærkningen af kemikalierne! Fremgangsmåde En kartoffel skrælles, skæres i små stykker og blendes (tilføj evt. en smule isvand). Sug straks kartoffelsaften igennem et kaffefilter klippet til, så det passer i en Büchnertragt. Kartoffelekstraktet sættes straks i et tilproppet reagensglas på isbad (der skal være så lidt luft som muligt i glasset). I. Dannelse og bestemmelse af benzoquinon I denne del af forsøget ser vi enzymets virkning på 1,2 dihydroxybenzen (=catechol). Bland Start farve Slut farve (efter 5 min.) 10 dråber kartoffel-ekstrakt og 10 dråber 1% catechol opl. 10 dråber kartoffel-ekstrakt og 10 dråber H 2 O 10 dråber 1% catechol opl. og 10 dråber H 2 O

5 Forsøg med enzymer 5 II. Enzym specifitet I dette forsøg undersøger vi om enzymet også kan omdanne hydroquinon til benzoquinon. Bland Start farve Slut farve (efter 5 min.) 10 dråber kartoffelekstrakt og 10 dråber 1% cathecol 10 dråber kartoffelekstrakt og 10 dråber 1% hydroquinon 10 dråber 1% hydroquinon og 10 dråber H 2 O III. Temperatur effekt Sæt 6 par bægerglas op. I hvert bægerglas placeres 2 reagensglas. I det ene kommes 10 dråber kartoffelekstrakt, i det andet 10 dråber 1% catechol opløsning. Bægerglassene fyldes med vand, således at temperaturen kan holdes nogenlunde konstant. Lad reagensglassene stå, til væsken og glasset har samme temperatur som vandet (ca. 3 min.). Bland indholdet sammen og lad det reagere i 5 minutter. Temperatur C Start farve Slut farve (5 min. efter sammenblandingen) 0 C 20 C 40 C 60 C 80 C 100 C IV. Betydningen af ph Opstil 7 reagensglas. I hvert glas kommes 40 dråber ph puffer-opløsning. Derpå tilsættes 10 dråber kartoffelekstrakt (bland) og endelig 10 dråber 1% catechol (bland) ph Start farve Slut farve (5 min. efter tilsætning af catechol)

6 Forsøg med enzymer 6 V. Cofaktor Phenylthiocarbamid (PTC) har en meget høj affinitet for kobberioner - større end catecholases, og phenylthiocarbamidet snupper enzymets kobberion. Bland Start farve Slut farve (5 min. efter at catechol er tilføjet) Reagensglas A 10 dråber kartoffelekstrakt og 5 PTC krystaller blandes. Efter 5 minutter tilsættes 10 dråber 1% catechol. Reagensglas B 10 dråber kartoffelekstrakt. Efter 5 minutter tilsættes 10 dråber 1% catechol Studiespørgsmål 1. Skriv formlen for 1,2 dihydroxybenzen. 2. Opskriv et afstemt reaktionsskema, hvor 1,2 dihydroxybenzen + oxygen bliver til benzoquinon 3. Hvorfor er de 2 sidste test i afsnit I. taget med? 4. Hvilken konklusion kan vi træffe på baggrund af II.? 5. Forklar resultaterne i III. 6. Hvordan kan man forklare, at ph har betydning for enzymets aktivitet? 7. Gør rede for resultatet i forsøg V.

7 Forsøg med enzymer 7 Forsøg med catecholase (2) Formål I dette forsøg undersøger vi catechecolasens aktivitet. Desuden efterviser vi, hvorledes phenylthiocarbamid virker som inhibitor (hæmmer). Materialer Friske kartofler (mellemstørrelse), blender, kaffefilter, Büchnertragt, reagensglas, prop, reagensglasstativ, is og isbad, sug, 1,2 dihydroxybenzen (1% opløsning) Sigma C 9510 (2004: Pris 100g 21,70 ), PTU N-phenylthiourinstof (Phenylthiocarbamid, PTC) Sigma P 7629 (2004: Pris 10 g 33,70 ), destilleret vand, pipetter (5 ml, 3 ml, 20 µl, 100 µl), spektrofotometer helst med mulighed for dataopsamling, kuvetter, evt. centrifuge og centrifugeglas. Bemærk oplysningssedler på kemikalierne! Fremgangsmåde 1) Spektrofotometeret tændes. Der skal måles ved 540 nm, i 3-5 minutter. 2) Gør parat til at fremstille 2 fortyndingsserier. 2 rækker reagensglas, 5 i hver, sættes op i et stativ (reagensglassene skal have en dimension, så man bekvemt og hurtigt kan afpipettere 5 ml og 3 ml (alternativt skal man have bægerglas parat til ophældning og efterfølgende afpipettering). Glassene mærkes 1-5, den ene række mærkes tillige + PTC. 3) Glas 2, 3, 4 og 5 i begge rækker påfyldes 5 ml vand. 4) Afvej: a) 1,2 dihydroxybenzen til fremstilling af i alt 20 ml opløsning, c = 4,8 mm b) Phenylthiocarbamid til fremstilling af 1 mlopløsning, c = 10mM 5) En kartoffel skrælles, skæres i små stykker, og blendes (tilføj evt. en smule isvand). Sug straks kartoffelsaften igennem et kaffefilter klippet til, så det passer i en Büchnertragt. Kartoffelekstraktet (=enzymopløsningen) sættes straks i et tilproppet reagensglas på isbad (der skal være mindst muligt luft i glasset). Ønsker man en klarere kartoffelekstrakt, kan ekstraktet centrifugeres et par minutter ved omdrejninger/min, hvorpå supernatanten anvendes som enzymopløsning. 6) Spektrofotometeret nulstilles. Tilsæt 3 ml vand til en kuvette. Overfør 100 µl enzymopløsning og bland. 7) Tilsæt vand til phenylthiocarbamidet og overfør 20 µl til hvert enkelt reagensglas i den PTCmærkede række. 8) Tilsæt vand (20 ml) til det afvejede 1,2 dihydroxybenzenen. Del de 20 ml i 2 x 10 ml, der ophældes i de to glas nr. 1. 9) I begge rækker overføres nu 5 ml fra glas 1 til glas 2. Der blandes og proceduren fortsættes indtil glas 5 indeholder 10 ml blandet opløsning; de øvrige glas har hver 5 ml. 10) Overfør 3 ml fra glas 1 (uden PTC) til en kuvette, der sættes i spektrofotometret. Tag 100 µl enzymopløsning i en pipette. Start dataopsamlingen (5 min., målinger/min.) og tilsæt de 100 µl enzymopløsning til kuvetten (denne forbliver i spektrofotometeret). Bland ved at suge væske frem og tilbage et par gange (PAS PÅ stød ikke luft ned i kuvetten). Når målingen er slut gemmes resultaterne. Nu gentages måleproceduren blot med glas 2. Fortsæt indtil alle glas i begge rækker er målt.

8 Forsøg med enzymer 8 Resultater Find initialomsætningshastigheden i de forskellige måleserier. Reaktionshastigheden (v) kan udtrykkes ved absorbanskurvens hældning, lige efter enzymtilsætningen, v = A t (Hvis målingerne er gode nok, kan man lave en standardkurve og finde v i enheden mm/min.. Udfra målinger ved forskellige substratkoncentrationer, kan man skønne den absorbansværdi som kurven asymptotisk nærmer sig til. Denne værdi svarer til en total omsætning af det tilstedeværende substrat til benzoquinon.) Eksempel på resultat: Figuren viser en måleserie (uden hæmning). Resultatskema (uden PTC) Glas 1 Glas 2 Glas 3 Glas 4 Glas 5 [S] * 1/[S] A v = t 1/v Resultatskema (med PTC) Glas 1 Glas 2 Glas 3 Glas 4 Glas 5 [S] 1/[S] A v = t 1/v * Ved beregningen af substratkoncentration kan man se bort fra fortyndingen med enzym og PTC.

9 Forsøg med enzymer 9 Studiespørgsmål 1. Hvilken rolle spiller cathecholoxidase for planten (se forgående øvelse) 2. Forklar hvorfor phenylthiocarbamid virker som inhibitor på enzymaktiviteten (se foregående øvelse). 3. Fremstil (brug regneark) to grafer, der viser resultaterne af de to forsøgsrækker. Afbildningen skal vise 1/v som funktion af 1/[S] Denne afbildning kaldes et Lineweaver-Burk diagram. Grafens skæring af y-aksen er lig med 1/V max, skæringen med x aksen angiver = 1/K M + PTC /v ,5-0,5 0,5 1,5 2,5 3,5-10 1/[S] Lineweawer-Burk diagram. Afbilding af 1/v som funktion af 1/[S] 4. Gør rede for hvilken type hæmning der er fundet i forsøget (ændres V max eller K M?)

10 Forsøg med enzymer 10 Forsøg med biosyntese hos kartoffel Forsøget kan gennemføres med eller uden spektrofometer. Ved fotosyntesen danner planter carbohydrat. Carbohydraterne oplagres bl.a som stivelse. Stivelsen i kartofler er placeret i stivelseskorn (se figuren til højre). Stivelseskornene, der er ret tunge og kan centrifugeres fra i et kartoffelekstrakt. I kartofler er stivelsen påhæftet fosfat, med een fosfat-ester binding pr glucoseenheder. Rent teknisk er disse stivelses-fosfatgrupper vigtige, idet stivelsen derved opnår nogle bedre egenskaber med hensyn til stabilitet og anvendelighed i fødevareindustrien. Derfor arbejder man med at gensplejse kartofler, sådan at man kan få sorter, der i højere grad end normalt sætter fosfat til stivelse. Stivelsen i kartofler syntetiseres næsten som glykogen hos mennesket, der dannes dog ikke UDPglucose men ADP-glucose. Figur 1. Syntesen af amylose (uforgrenet stivelse) Formål At påvise at kartoflers enzymsystem opbygger stivelse. Materialer Friske kartofler (mellemstørrelse), blender, kaffefilter, Büchnertragt, reagensglas, prop, reagensglasstativ, målekolber, pipetter (5mL, 20µL, 50 µl, 100µL), sug, glucose, maltose, glucose-1-p (α-d-glucose-1-phosphat di Kalium salt; Sigma G 6875 (Pris: g 43,50 ), stopur, centrifuge og centrifugeglas (helst med skruelåg), frisk Lugol s iodopløsning (til 5 ml vand tilsættes 0,127 g I 2 (afvej iodkrystaller) og 0,5 g KI, der fyldes op til 10 ml, opløsningen opbevares mørkt (brun flaske)). I et udbygget forsøg kan man anvende spektrofotometer, kuvetter, kartoffelmel. Fremgangsmåde Vandet til fremstilling af opløsninger skal have stuetemperatur. 1) Spektrofotometer tændes (måling ved 560nm) 2) Opløs 0,5 g glucose i 50 ml vand. 3) Opløs 0,5 g maltose i 50 ml vand. 4) Afvej 0,5 g glucose-1-p, sukkeret placeres i en tom målekolbe (50 ml). 5) Opstil 3 reagensglas i reagensglasstativ (glassene mærkes: G-1-P, G og M)

11 Forsøg med enzymer 11 6) Overfør 5 ml glucose opløsning til glas G, og 5 ml maltose til glas M 7) Et farvekar (porcelænsplade med små fordybninger) gøres parat med en række dråber til stivelsespåvisning (Lugol s iodopløsning) 8) Et par kartofler (stuetemperatur) skrælles og skæres i små stykker, hvorpå de blendes evt. sammen med lidt vand (der skal bruges i alt 20 ml ekstrakt). Sug straks kartoffelsaften igennem et kaffefilter klippet til, så det passer i en Büchnertragt. Kartoffelekstraktet (=enzymopløsningen) hældes straks i centrifugeglas gerne med låg (der skal være mindst muligt luft i glasset). PAS PÅ, at de forskellige centrifugeglas har præcis samme vægt. Der centrifugeres i ca. 3 min. ved omdrejninger/min. 9) Test supernatant (topvæsken) i centrifugeglasset for stivelsesreaktion (det forberedte farvekar). Hvis reaktionen er negativ forsættes forsøget. (- er testen derimod positiv centrifugeres yderligere 3 min.). 10) Spektrofotometeret nulstilles. En kuvette påfyldes 3 ml vand, 20 µl Lugols iodopløsning, 50 µl vand og 50 µl enzymopløsning. 11) Tilsæt 50 ml vand til det afvejede glucose-1-p 12) Overfør 5 ml glucose-1-p til glas G-1-P Uden spektrofotometer 13) Overfør 5 ml enzymekstrakt til hver af glassene G-1-P, G og M og bland. Samtidigt startes et stopur 14) Hvert minut tages en dråbe fra hvert af de 3 glas til stivelsesprøve (klargjort farvekar ). Notér evt. farveændring. Med spektrofotometer 13) Overfør 5 ml enzymekstrakt til hver af glassene G-1-P, G og M og bland. Samtidigt startes et stopur 14) En kuvette gøres parat med 3 ml vand og 20 µl Lugols iodopløsning. 15) Efter 2 minutter udtages 100 µl fra glas G-1-P. Prøven blandes med indholdet i kuvetten. Absorbtionen aflæses og noteres. 16) Der tages et par dråber fra glasset G og M til stivelsesprøve (klargjort farvekar ). 17) Efter yderligere 2 minutter gentages punkterne Forsæt med i alt ca. 10 målinger Notér evt. farveændring ved glas G og M 18) 0,2 g kartoffelmel opløses i ca. 80 ml vand. Opløsningen koges, der fyldes op til 100 ml. 19) En kuvette gøres klar med 3 ml vand, 20 µl Lugols iodopløsning, 50 µl vand og 50 µl enzymopløsning. Tilsæt 100 µl kartoffelmelopløsning. Mål absorbtionen 20) På tilsvarende måde måles med tilsætning af 75-, 50-, og 25 µl tilsat kartoffelmelopløsning. Fremstil standardkurve.

12 Resultater Tid (min.) G-1-P G M Forsøg med enzymer 12 Resultater Tid G-1-P (min.) Abs Standardkurve Stivelses konc. (mg/ml) 0,063 0,047 0,032 0,016 G Evt. stivelsesreaktion Abs. M Evt. stivelsesreaktion

13 Forsøg med enzymer 13 Eksempel på standardkurve: 0,45 y = 5,5301x + 0,0375 0,4 0,35 0,3 Abs. 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 mg/ml Studiespørgsmål 1. Hvorfor kan det være nødvendigt for planter at omlejre monosaccharider til polysaccharider? 2. Hvilken betydning har stivelsen for kartoflen? 3. Opskriv formlen for glucose-1-p samt ADP-glucose (ADP angives ved forkortelse) 4. AGPase (se Fig. 1) kaldes også ADP-glucose Pyrophosphorylase. Hvorfor det? 5. Hvilken hovedgruppe skal enzymet placeres i? 6. Beskriv (anvend formler) hvordan stivelse er opbygget. 7. Kan man være sikker på, at processen forløber ved hjælp af enzymer? Skitser et udbygget forsøg, som kan vise at enzymer er afgørende. 8. Hvor mange mg G-1-P er oprindeligt tilstede i vores testvolumen (de udtagne 100µL), hvor mange mg/ml bliver det i kuvetten? (vi antager, at enzymopløsningen oprindeligt er uden G-1-P). 9. Hvor store stivelsesmængder er fundet (mg/ml i kuvetten)? 10. Hvordan ville forsøget være gået, hvis vi havde brugt glucose-6-p? (se i biokemi-bogen) 11. Hvorfor må man formode, at kartoflens størrelse og alder er af betydning?

14 Forsøg med enzymer 14 Amylases nedbrydning af stivelse Polysaccharidet stivelse kan nedbrydes af α-amylase. Enzymet kan ikke foretage en fuldstændig nedbrydning. Bindinger, der er terminale (dvs. placeret ude i enden af molekylet), eller sådanne, der støder op til en α-1,6 binding bliver ikke spaltet. Enzymet dannes af mange forskellige organismer inklusiv Homo sapiens. Sigma A 6211 er en α-amylase (=diastase) fra Aspergillus oryzae (en svamp). (2004: Pris units 27,20 ), ph optimum 6,9. α-amylase kan også fås hos Erhvervsakademiet Roskilde Novozymes Termamyl 120 L (2004: pris 105 kr.) Mennesker har α-amylase bl.a. i spyttet, men koncentrationerne er varierende fra person til person og fra situation til situation, så forsøg med spyt falder ikke altid heldigt ud. Formål I forsøgene undersøger vi stivelsesnedbrydning ved α-amylase, derudover belyses nogle metoder, der kan bruges ved målinger af enzymaktiviteter. Materialer Spektrofotometer med dataopsamling, kuvetter, målekolber, pipetter (3mL, µl) Stivelse-stamopløsning: 0,5 g opløselig stivelse (Sigma S 2630; : Pris g 19,20 ) opløses til 100 ml. Opløsningen koges OBS! afkøles før afpipettering (den varme stivelsesopløsning vil tvinge luft ud af pipettespidsen og gøre afmålingen ukorrekt) Lugols iodopløsning: Laves umiddelbart før forsøget. Opbevares i brun, lukket flaske. Til 5 ml vand tilsættes 0,127 g I 2 (iodkrystaller afvejes) og 0,5 g KI (kaliumiodid). Der fyldes op til 10 ml. α-amylase opløsning: Laves umiddelbart før brug. 75 mg α-amylase * (Sigma A 6211) opløses til 10 ml Fastlæggelse af måleområde 1) Basislinie, bølgelængdeskan (med 0-prøve) (Hvad skal vi bruge som reference (= 0-prøve)? se evt. pkt. 2) 2) Spektrum bølgelængdeskan 3 ml vand + 20 µl stivelse-stamopløsning + 20 µl Lugols iodopløsning blandes i en kuvette. Hvilken bølgelængde vil være optimal til et forsøg, hvor vi måler på koncentration af stivelse, når det er blandet med Lugol s iodopløsning? (eksempel på resultat: Se næste side) * 75 mg diastase opløses til 10 ml. 1mg = 42 U. Fra Aspergillus oryzae. 1U = frigør 1 mg maltose på 3 min.

15 Forsøg med enzymer 15 Eksempel på resultat: Standardkurve - sammenhæng mellem koncentration og farveintensitet Et stort hold kan opdeles i et passende antal grupper, f.eks. 5. Hver gruppe forbereder 3 mærkede bægerglas, indeholdende 10 ml vand. Bægerglasset tilsættes stivelsesstamopløsning (evt. bortpipettere først et volumen svarende til det volumen stivelsesopløsning, der skal tilsættes). Til sidst tilføjes 20 µl Lugol s iodopløsning (evt. kan man blot lave en fælles fortyndingsserie og måle på den). Farveintensiteterne iagttages og måles i spektrofotometer. Fremstil et regneark til beregning af stivelseskoncentrationen µg/ml og afbildning af absorbans som funktion af stivelseskoncentration µg/ml (standardkurve) Tilsat µl stivelsesstamopløsning Glas Hold Hold Hold Hold Hold Eksempel på standardkurve ABS ,05 0,1 0,15 0,2 0,25 stivelse mikro-g/ml

16 Forsøg med enzymer 16 Enzymaktivitet (1) Stil 2 stk. 50 ml bægerglas på et stykke hvidt papir. I begge glas kommes 10 ml H 2 O, 50 µl stivelses-stamopløsning og 5 µl Lugol s iodopløsning. Til det ene glas tilsættes 200 µl vand, til det andet 200 µl enzymopløsning. Iagttag udviklingen i de 2 bægerglas. Planlæg, hvordan vi kan foretage en spektrofotometrisk måling af den iagttagne reaktion Hvilken reference (0-prøve) skal anvendes? Hvilken bølgelængde skal spektrofotometeret indstilles på? Materialer og fremgangsmåde (en råskitse) 10 ml H 2 O tilsættes 5 µl JJK og 50 µl stivelsesstamopløsning. Pipetter 3 ml til en kuvette. Indstil spektrofotometert til at måle i 10 minutter (en måling pr. sekund) Start måling Tilsæt 75 µl enzymopløsning. Sug straks efter indholdet op i en 3 ml engangspipette og ned i kuvetten igen. Herved blandes indholdet. Eksempel på resultat:

17 Forsøg med enzymer 17 Studiespørgsmål 1. Hvordan forklarer I det fundne kurveforløb? 2. Hvor meget stivelse er til stede i henholdsvis bægerglas og kuvette? 3. Hvordan kan vi bestemme ændringen i stivelsesmængden pr. tidsenhed? (Hvad udtrykker dette mål?) 4. Hvor meget maltose kan maksimalt dannes ved nedbrydningen af stivelsen? 5. Hvor lang tid er diastasen om, at nedbryde stivelsen? 6. Hvordan vil I beregne enzymets aktivitet? Enzymaktivitet (2) Opstil et bægerglas som angivet under Enzymaktivitet (1), dog UDEN Lugol s iodopløsning. Forbered en porcelænsplade (farvekar) med en dråbe Lugol s iodopløsning i hver af de små fordybninger. Tilsæt 50 µl enzymopløsning samtidig med at et stopur startes. Hvert 15. sekund udtages et par dråber til test for stivelse. Hvordan forløber forsøget, sammenlignet med forsøget Enzymaktivitet (1)? Bemærkninger Forsøget kan nu udbygges som følger: Volumenet i forsøg (2) ganges op til i alt 50 ml. Der forberedes en række kuvetter (skal kunne indeholde 3 ml). I hver kuvette placeres 5 µl Lugol s iodopløsning. Hvert 15. sekund udtages 3 ml prøve. Prøven tilsættes til glasset med Lugol s iodopløsning. Stivelseskoncentrationen bestemmes ved standardkurve og spektrofotometermåling. Beregn enzymets aktivitet Studiespørgsmål Hvordan kan vi forklare eventuelle forskelle mellem de målte reaktionshastigheder i de 2 forskellige forsøg? (find oplysninger på nettet om iods indflydelse på enzymatiske procesforløb).

18 Forsøg med enzymer 18 Kinetisk undersøgelse af enzymet Lactase Lactase er en β-galactosidase som katalyserer hydrolyse af lactose til D-glucose og D-galactose. β-galactosidase produceres af mange forskellige organismer. De enzymer, der er i handlen, er oftest produceret af bakterier eller svampe. Til forsøg kan man f.eks. købe enzymet Sigma G 5160 fra Aspergillus oryzae, (2004: Pris U 34,40 ) ph opt. 4,5, temp. opt. 30 C. Billigere er Enzylac fra apoteket. Formål i dette forsøg er at bestemme Michaelis-Menten konstanterne V max og K M for lactase. Lactose-intolerans (eller malabsorption) Evnen til at spalte lactose (mælkesukker) er hos nogle nedsat pga. mangel på enzymet lactase i tyndtarmen. Problemet er mest udbredt i asiatiske lande og i lande, hvor indtagelsen af mælkeprodukter er lav. For de fleste børn med lactose-intolerans aftager evnen til selv at nedbryde lactose i 3-4 års alderen, hvilket betyder, at lactosen primært nedbrydes af bakterier i tyktarmen til organiske syrer og CO 2. Det kan give ubehag i form af mavekrampe, luft i maven og i visse tilfælde diarré. I Danmark har 3-6 procent af befolkningen laktose-intolerans. Det ses især hos mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Til at afhjælpe problemet kan man købe lactasedråber og behandle laktoseholdig føde med lactase, inden den spises. I dette forsøg vil vi bruge et syntetisk substrat: Ortho-nitrophenyl-β-D-galactopyranosid (ONPG) Hydrolyse af ONPG giver β-galactose og orthonitrophenolat (ONP), som er gult. 1,6 ABS [S] = 8 mm Der skal gennemføres en række forsøg med forskellige koncentrationer af substratet ONPG. Dannelsen af ONP følges ved at måle reaktionsblandingens absorbans ved 420 nm, hvor det dannede ONP absorberer mere end andre stoffer i reaktionsblandingen. 1,4 1,2 1 Hældningskoefficient 0,0212 s -1 [S] = 2 mm Absorbans ved 420 nm afbildes som funktion af tiden. Initialhastigheden i hvert forsøg ud fra tangents hældningskoefficient. 0,8 0,6 0,4 Hældningskoefficient 0,0121 s -1 0,2 t/s Information om Enzylac: Enzylac produceres af gærsvampen Kluyveromyces lactis. Enzymet har K M = 2,5 [mm] (der findes flere isomere former af enzymet med forskellige K M værdier), temp. opt. 35 C, ph opt. 7

19 Materialer Forsøg med enzymer 19 Ortho-nitrophenyl-β-D-galactopyranosid (ONPG, MW 301,3). Opløsning i vand, c = 20mM. Opløsningen er holdbar nogle dage i køleskab. Længere holdbarhed i dybfryser. ONPG Sigma N (2004: Pris 500 mg 13,80 ) (Ved at anvende halvmikro kuvetter kan man skære ned på mængderne og spare på det ret dyre substrat) Phosphatpuffer ph = 7 (Anvendes en anden β-galactosidase, skal pufferen ændres, f.eks. vil en acetat puffer med ph 4,5 være passende til lactase fra Aspergillus oryzae) Lactasedråber Enzylac kan købes på apoteker. Produktet kan opbevares i årevis i køleskab. Enzylac fortyndes med vand for at opnå en passende reaktionshastighed: 5 dråber i 5 ml vand som udgangspunkt, justeres efter produktets alder. Spektrofotometer, PC, programmet Datalyse eller andet program til dataopsamling. Automatpipetter 100 µl, 1000 µl, 5000 µl. Fremgangsmåde Spektrofotometer indstilles til 420 nm og nulstilles på opløsning nr. 5 dog uden tilsat enzym, se blandeskema nedenfor. Stamopløsning af substrat S og pufferopløsning P afmåles med pipetter direkte i kuvetter, se blandeskema nedenfor. Umiddelbart før måling tilsættes 100 µl enzymopløsning og der blandes, hvorefter absorbansen straks måles som funktion af tiden. Efter 100 sekunder skulle der være tilstrækkeligt med data og målingen kan gemmes. Blandeskema til 3 ml kuvetter fra regnearket enzymkinetik_onpg.xls * Enzymkinetik med lactase og ONPG konc. ONPG stamopløsning 20 mm samlet volumen analyse 3000 µl molar absorbans ONP v. 420 nm /(M cm) nr S-stam /µl puffer/µl Enzym/µL [S] / mm Absorbans hældning Datalyse [S] / mm v / µm/min ,2 0, , ,6 0, , ,0 0, , ,0 0, , ,0 0, , ,0 0, , ,0 0, , ,0 0, , ,0 0, ,0 292 * Regnearket kan findes på adressen

20 Forsøg med enzymer 20 Databehandling Steady state initialhastighed bestemmes ud fra tangentens hældningskoefficient. Sammenhørende værdier af substratkoncentration og steady state initialhastighed afbildes. Konstanterne K M og V max bestemmes ved at tilpasse en Michaelis-Menten kurve til eksperimentelle data vha. et regneark (se fodnote side 20) Studiespørgsmål 1. Opskriv hydrolysereaktionen med strukturformler 2. Giv en begrundelse for at der dannes o-nitrophenolat (ikke o-nitrophenol) 3. Gennemfør et gennemregnet eksempel på databehandling (foruden anvendelse af regneark) 4. Forklaring af betydningen af konstanterne K M og V max 5. Lactase er klassificeret med nummeret EC Forklar hvad der ligger i nummeret 6. Et alternativt navn for lactase er Exo-(1-4)-beta-D-galactanase. Forklar hvad der ligger i dette navn. Bemærkning Forsøget Kinetisk undersøgelse af enzymet Lactase kan udbygges, idet vi introducerer en enzymhæmning. Man kan benytte methyl β-d-thiogalactosid (TMG, konc. i rektionsblanding c = 15 mm) eller/og methyl β-d-galactopyranosid (MPG, konc. i rektionsblanding c = 3 mm) TMG; Sigma M 8146 (2004: Pris 250 mg 63,50 ) MPG, Sigma M 1379 (2004: Pris 1 g 25,90 ) -eller den noget billigere løsning β- lactose. Sigma L 1768 (2004: Pris 1 kg. 34,80 ) Sammenlignet med ONPG binder Lactose væsentlig svagere til enzymet. Formål I dette forsøg undersøges introduktionen af en hæmmer (inhibitor) i et enzymatisk procesforløb. Materialer Lactose stamopløsning. Bemærk ved afvejning om der benyttes lactose eller lactose monohydrat. Der laves 10 ml, c = 1,2 M (se i øvrigt forsøget Kinetisk undersøgelse af enzymet Lactase ) Enzymkinetik med lactase, ONPG og lactose konc. lactose stamopløsning konc. ONPG stamopløsning 1,2 M 20 mm samlet volumen analyse 3000 µl molar absorbans ONP v. 420 nm /(M cm) Der tilsættes 500 µl lactose pr. glas (puffer-volumen nedsættes tilsvarende 500 µl pr. glas) Proceduren er som tidligere anført. Bestem K M og V max. Databehandling

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj Oprensning af fructofuranosidase fra gær Formål Øvelsens formål er at demonstrere, hvordan et enzym kan ekstraheres fra gær og groft oprenses via gelfiltrering. Desuden bestemmes enzymets aktivitet og

Læs mere

Dialyse og carbamidanalyse

Dialyse og carbamidanalyse C.12.1 Dialyse og carbamidanalyse Formål: Ved dialyse af en vandig opløsning af proteinet albumin og det lavmolekylære stof carbamid trænes forskellige laboratorieprocedurer (afpipettering, tidtagning,

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bygning af et glucosemolekyle... 2 Bygning af et poly- sakkarid.... 3 Påvisning af glukose (1)... 4 Påvisning af glucose (2)... 5 Påvisning af disakkarider....

Læs mere

Fremstilling af bioethanol

Fremstilling af bioethanol Bioteknologi 3, Tema 6 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Fremstilling af bioethanol Nedenstående fermenteringsforsøg

Læs mere

Amalie Avnborg 2.y SRO 18/3-12

Amalie Avnborg 2.y SRO 18/3-12 Side 1 af 23 SRO for 2. y 2012 Opgaveformulering: Med udgangspunkt i enzymet catecholase, som du har lavet to forsøg med, skal du lave enzymkinetiske undersøgelser. Du skal redegøre for centrale begreber

Læs mere

Matematiske modeller Forsøg 1

Matematiske modeller Forsøg 1 Matematiske modeller Forsøg 1 At måle absorbansen af forskellige koncentrationer af brilliant blue og derefter lave en standardkurve. 2 ml pipette 50 og 100 ml målekolber Kuvetter Engangspipetter Stamopløsning

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

Øvelse 29. Studieportalen.dk Din online lektieguide Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Kemi Aflevering 2m KE2 Herning Gymnasium

Øvelse 29. Studieportalen.dk Din online lektieguide Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Kemi Aflevering 2m KE2 Herning Gymnasium Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Øvelse 29 Forsøget er lavet d. 6/4-2006 Forsøget er udført i samarbejde med; Jacob Haurum Rapporten er skrevet af Sara Hestehave Kristensen 2.x Sara Hestehave Side 2 08-05-2007

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

Opgave 1.1 1 KemiForlaget

Opgave 1.1 1 KemiForlaget Opgave 1.1 Byg et monosaccharid Kulhydrat-molekylerne består af tre forskellige atomer : arbon, (sorte); ydrogen, (hvide), og Oxygen,O (røde). 1. Lav en ring af 5 -atomer og et O-atom. 2. Byg en gruppe

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

mens mange enzymkatalyserede reaktioner er to-substrat reaktioner (2):

mens mange enzymkatalyserede reaktioner er to-substrat reaktioner (2): KemiF2 Enzymkinetik Trypsin er en serinproteinase, der katalyserer hydrolyse af peptid- og esterbindinger, hvor Arg eller Lys leverer carbonylgruppen. Ved øvelsen bestemmes de kinetiske parameterværdier,

Læs mere

Laboratorieforsøg: Phosphats binding i jord

Laboratorieforsøg: Phosphats binding i jord Laboratorieforsøg: Phosphats binding i jord Karina Knudsmark Jessing, ph.d. studerende Jordbunds-og Miljøkemi, Institut for Grundvidenskab Assistent: ph.d. studerende Karin Cederkvist Dias 1 Oversigt over

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

2UJDQLVNHýVWRIJUXSSHUýLýSODQWHIU

2UJDQLVNHýVWRIJUXSSHUýLýSODQWHIU 3ODQWHI\VLRORJL,QWURGXNWLRQ 2UJDQLVNHýVWRIJUXSSHUýLýSODQWHIU I et plantefrø findes bl.a. anlægget til en ny plante i form af det såkaldte kimanlæg. Dette anlæg skal kunne udvikle sig til en ny plante under

Læs mere

Algedråber og fotosyntese

Algedråber og fotosyntese Algedråber og fotosyntese Fotosyntesen er en utrolig kompleks proces, som kan være svær at forstå. Heldigvis kan fotosyntesen illustreres på en måde, så alle kan forstå, hvad der helt præcist foregår i

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme (gruppeopgaver i databar 152 (og 052)) Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme Tirsdag den 17. september kl 13-14.15 (ca) Auditorium 53, bygning 210 Susanne Jacobsen sja@bio.dtu.dk Enzyme and Protein

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

KemiF2 Enzymkinetik. Ved en overfladisk beskrivelse af denne type enzymkatalyseret reaktion, angives reaktionen som (4):

KemiF2 Enzymkinetik. Ved en overfladisk beskrivelse af denne type enzymkatalyseret reaktion, angives reaktionen som (4): KemiF2 nzymkinetik Trypsin er en serinproteinase, der katalyserer hydrolyse af peptid- og esterbindinger, hvor Arg eller Lys leverer carbonylgruppen. Ved øvelsen bestemmes de kinetiske parameterværdier,

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer SRP-øvelse ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Anvendelse af Enzymer i Fødevarer Øvelsesvejledning 2013 Henriette Erichsen, Anni Bygvrå Hougaard, Karsten Olsen og Jeanette

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Task 1. Gær til hverdag og fest. DM i Science for 1.g Finale 2015 Onsdag 25.februar 2015 kl. 14-17.

Task 1. Gær til hverdag og fest. DM i Science for 1.g Finale 2015 Onsdag 25.februar 2015 kl. 14-17. Task 1 Gær til hverdag og fest DM i Science for 1.g Finale 2015 Onsdag 25.februar 2015 kl. 14-17. Opgave 1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: 25 point 29 point 31 point 29 point Gær kan bruges til lidt af

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Intro5uktion: I'" Acetylsalicylsyre. Salicylsyre

Intro5uktion: I' Acetylsalicylsyre. Salicylsyre Intro5uktion: H'11t frem til omkring 1850 var alle tilgængelige smertestillende midler "naturstoffer", dvs oftest ekstrakter fra planter eller dyr. Det første syntetisk fremstillede smertestillende stof

Læs mere

AFKØLING Forsøgskompendium

AFKØLING Forsøgskompendium AFKØLING Forsøgskompendium IBSE-forløb 2012 1 KULDEBLANDING Formålet med forsøget er at undersøge, hvorfor sneen smelter, når vi strøer salt. Og derefter at finde frysepunktet for forskellige væsker. Hvad

Læs mere

Det store energikørekort

Det store energikørekort Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.vvs-uddannelse.dk/folkeskole - E-mail: folkeskole@vvsu.dk

Læs mere

Madkemi-forsøg. Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97

Madkemi-forsøg. Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97 Madkemi-forsøg Mad, kemi og biologi Torsdag d. 2. og tirsdag d. 7 oktober A.I. Holmsvej 97 Blodsukker Bakteriedyrkning Simpel forbrændingskonstatering Forbrænding hos mennesket Vand og kuldioxid Proteiner

Læs mere

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L)

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L) Ølbrygning Udarbejdet af Jacob Højgaard Thinggaard, Viborg Gymnasium og Hf for Aktuel Naturvidenskab. Se også artiklen: Ølbrygning avanceret bioteknologi i nr. 5 2016. http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/aktuel_naturvidenskab/nr

Læs mere

B i o k e m i ø v e l s e 1 Regulatoriske mekanismer i det intermediære stoftskifte Udarbejdet af: Matilda Lantz og Elif Bayram

B i o k e m i ø v e l s e 1 Regulatoriske mekanismer i det intermediære stoftskifte Udarbejdet af: Matilda Lantz og Elif Bayram Regulatoriske mekanismer i det intermediære stoftskifte Udarbejdet af: Matilda Lantz og Elif Bayram Dato: 20. November 2011 Underskrifter: Godkendt: Dato Regulatoriske mekanismer i det intermediære stofskifte

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12.

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12. Kemi laboratorieforsøg 9.2 Anioniske surfaktanter Anioniske surfaktanter er vaskeaktive stoffer, der har en hydrofob ende og en hydrofil ende. Den hydrofile ende er negativt ladet, dvs. en anion. Da der

Læs mere

Fordøjelse af brødprodukter

Fordøjelse af brødprodukter Frdøjelse af brødprdukter Brød består vervejende af kulhydrat, samt prtein. Kulhydrat i brød er vervejende stivelse, resten er kstfibre. Nedbrydningen af stivelse katalyseres af enzymer sm amylaser, så

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Baggrundsmateriale til Minigame 7 side 1 A + B C + D

Baggrundsmateriale til Minigame 7 side 1 A + B C + D Baggrundsmateriale til Minigame 7 side 1 Indhold Kernestof... 1 Supplerende stof... 1 1. Differentialligninger (Baggrundsmateriale til Minigame 3)... 1 2. Reaktionsorden (Nulte-, første- og andenordensreaktioner)...

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDENTEREKSAMEN 2007 2007-BT-1 BITEKNLGI HØJT NIVEAU Torsdag den 31. maj 2007 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver samt 1 bilag i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar af bilaget afleveres

Læs mere

$P\ORVH ,QWURGXNWLRQ 0DWHULDOHU. )UHPJDQJVð PnGH 3ODQWHI\VLRORJL

$P\ORVH ,QWURGXNWLRQ 0DWHULDOHU. )UHPJDQJVð PnGH 3ODQWHI\VLRORJL 3ODQWHI\VLRORJL,QWURGXNWLRQ $P\ORVH Amylose (stivelse) er et kulhydrat, der har vid udbredelse i plante-riget. Amylose kan påvises ved hjælp af jod-jodkalium (J-JK). Når amylose (hvidt) udsættes for J-JK

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2007 Vejledende opgavesæt nr. 1 KEMI A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl STX071-KEA V

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2007 Vejledende opgavesæt nr. 1 KEMI A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl STX071-KEA V STUDENTEREKSAMEN MAJ 2007 Vejledende opgavesæt nr. 1 KEMI A-NIVEAU Xxxxdag den xx. måned åååå Kl. 09.00 14.00 STX071-KEA V pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 16 spørgsmål samt 2 bilag i 2 eksemplarer.

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 1 ENZYMKINETIK

BIOZYMER ØVELSE 1 ENZYMKINETIK BIZYME ØVELE 1 EZYMKIETIK FAGLIG BAGGUD Det forudsættes, at teorien bag enzymer og enzymkinetik er bekendt. ertil kan bl.a. henvises til kapitlet om antibiotika og resistens i Bioteknologiske orisonter,

Læs mere

Opgaver DM i Science for 1.g Kvalifikationsrunde 2015 Tirsdag 27. januar 12-15

Opgaver DM i Science for 1.g Kvalifikationsrunde 2015 Tirsdag 27. januar 12-15 Opgaver DM i Science for 1.g Kvalifikationsrunde 2015 Tirsdag 27. januar 12-15 Opgave 1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: 27 point 10 point 35 point 23 point Holdkode: Opgave 1 Point: 27 Glaubersalt Stoffet

Læs mere

Kulhydrater - pest eller guld

Kulhydrater - pest eller guld Kulhydrater - pest eller guld Kulhydrater er en kompleks størrelse fordomme og fakta er årsag til overvægt og hyperaktive børn 4 ud af 10 voksne danskere og omkring 8 ud af 10 børn har et forbrug, der

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi

OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk SMÅ OPGAVER Nedskriv

Læs mere

KEMI FOR DE YNGSTE GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN. De allerførste oplevelser med naturfag

KEMI FOR DE YNGSTE GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN. De allerførste oplevelser med naturfag GOD TIL NATURFAG Elevark KEMI FOR DE YNGSTE Et undervisningsforløb til natur/teknik 1. - 3. KLASSETRIN De allerførste oplevelser med naturfag Udviklet af Christian Petresch & Erland Andersen Redaktion:

Læs mere

Kemi A. Højere teknisk eksamen

Kemi A. Højere teknisk eksamen Kemi A Højere teknisk eksamen htx111-kem/a-2-19052011 Torsdag den 19. maj 2011 kl. 9.40-14.40 Side 1 af 6 sider Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at løse opgaverne korrekt

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Teori. Size does matter. Nano-Science Center, Københavns Universitet, Formål

Teori. Size does matter. Nano-Science Center, Københavns Universitet, Formål Formål Vi skal i dette forsøg fokusere på at syntetisere guld-nanopartikler. Dette bliver gjort ved at reducere guld(iii) til neutrale guldatomer med natrium citrat. Efterfølgende skal vi se hvordan guld-nanopartikel

Læs mere

Kulhydrater består af grundstofferne C, H og O. Der findes tre former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider

Kulhydrater består af grundstofferne C, H og O. Der findes tre former for kulhydrater. Monosakkarider, disakkarider og polysakkarider Madkemi Mad giver os de dele vi skal bruge til at opbygge vores krop. Maden består af de kemiske stoffer vi skal bruge, når nye celler skal dannes. Hvis vi ikke spiser en varieret kost kan vi komme til

Læs mere

Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK

Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK 1 Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK Formål: Steady state hastighedsmålinger og kinetisk analyse til undersøgelse af enzymkatalyseret reaktion. Der gøres rede

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Er dit reaktionsskema afstemt? Dvs. undersøg for hvert grundstof, om der er lige mange atomer af grundstoffet før reaktionen som efter reaktionen.

Er dit reaktionsskema afstemt? Dvs. undersøg for hvert grundstof, om der er lige mange atomer af grundstoffet før reaktionen som efter reaktionen. 7.12 Bagning med hjortetaksalt I skal undersøge, hvilke egenskaber bagepulveret hjortetaksalt har. Hjortetaksalt bruges i bagværk som kiks, klejner, brunkager m.m. Saltet giver en sprødhed i bagværket.

Læs mere

Enzymer og katalysatorer

Enzymer og katalysatorer Enzymer og katalysatorer Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: I forløbet Enzymer og katalysatorer arbejdes der med, hvordan den naturlige reaktionshastighed kan ændres ved hjælp af enzymer

Læs mere

Højere Teknisk Eksamen maj Kemi A. - løse opgaverne korrekt. - tegne og aflæse grafer. Ved bedømmelsen vægtes alle opgaver ens.

Højere Teknisk Eksamen maj Kemi A. - løse opgaverne korrekt. - tegne og aflæse grafer. Ved bedømmelsen vægtes alle opgaver ens. 054129 18/05/06 12:21 Side 1 Højere Teknisk Eksamen maj 2006 Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at - løse opgaverne korrekt - begrunde løsningerne med relevante beregninger,

Læs mere

ØVELSE 3 ENZYMMÅLINGER OG ENZYMKINETISKE UNDERSØGELSER

ØVELSE 3 ENZYMMÅLINGER OG ENZYMKINETISKE UNDERSØGELSER 27023, Forår 2013 ØVELSE 3 ENZYMMÅLINGER OG ENZYMKINETISKE UNDERSØGELSER Lærer: Maher Abou Hachem, maha@bio.dtu.dk, Tlf. 45252732, Bygning 224, 122 Indholdsfortegnelse: INTRODUKTION... 3 1. Enzymer - definition

Læs mere

4. Kulstofkredsløbet (CO 2

4. Kulstofkredsløbet (CO 2 4. Kulstofkredsløbet (CO 2 82 1. Fakta om kulstofkredsløb 2. Kulstof på jorden 3. Kulstofstrømmene 4. Tidsfaktoren i kulstofstrømmene 5. Forvitring og vulkanisme 6. Temperaturvariationer og klimaforandringer

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Elevforsøg i 10. klasse Alkohol

Elevforsøg i 10. klasse Alkohol Fysik/kemi Viborg private Realskole 2016-17 Elevforsøg i 10. klasse Alkohol Model af et alkohol-molekyle Formål At illustrere hvordan forskellige alkohol-molekyler er opbygget At bygge modeller af alkohol

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Øvelse 2 Mest mættede olier

Øvelse 2 Mest mættede olier Øvelse 2 Mest mættede olier Formål Formålet med denne øvelse er at foretage en kvalitativ undersøgelse af mængden af dobbeltbindinger i forskellige olier for at undersøge hvilke der er mest mættede. Teori

Læs mere

Kemi A. Højere teknisk eksamen

Kemi A. Højere teknisk eksamen Kemi A Højere teknisk eksamen htx131-kem/a-31052013 Fredag den 31. maj 2013 kl. 9.00-14.40 Kemi A Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til at løse opgaverne korrekt begrunde løsningerne

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 1stx131-KEM/A-24052013 Fredag den 24. maj 2013 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 10 sider Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 17 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Ideer til halv-åbne opgaver

Ideer til halv-åbne opgaver Ideer til halv-åbne opgaver - for mere lukkede opgaver henvises til de angivne trykte læremidler samt til fx til opgaver hentet på EMU: http://tinyurl.com/emu-alkohol I filerne digitale kilder og trykte

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

PÅVISNING AF FOTOSYNTESE & RESPIRATION ELEVER: CASPER, KEVIN & LARS-EMIL. LÆRER: CHRISTIAN KROMANN. Page 1

PÅVISNING AF FOTOSYNTESE & RESPIRATION ELEVER: CASPER, KEVIN & LARS-EMIL. LÆRER: CHRISTIAN KROMANN. Page 1 ELEVER: CASPER, KEVIN & LARS-EMIL. LÆRER: CHRISTIAN KROMANN 2012 Page 1 Teori: Når man snakker om planter så er det primært om det at de producere O 2 altså ilt. Det gør de via Fotosyntesen 6 CO 2 + 6

Læs mere

Artikel 2: Kulhydratkemi

Artikel 2: Kulhydratkemi Artikel 2: Kulhydratkemi Kulhydrater dannes i planter ved hjælp af fotosyntese og er en vigtig kilde til ernæring for mennesket. Navnet kulhydrat dækker over en række forskellige sukkerarter, som inddeles

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet

Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet Del A Formål: Måling af metabolitkonc. i biopsier fra muskelvæv (rotter). Fremgangsmåde: se øvelsesvejleding Vi målte på ATP og PCr. Herudover var der andre

Læs mere

Vejledning. Prøven Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 16 delopgaver. Alle hjælpemidler er tilladt.

Vejledning. Prøven Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 16 delopgaver. Alle hjælpemidler er tilladt. Vejledning Prøven Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 16 delopgaver. Alle hjælpemidler er tilladt. Opgavebesvarelsen Din opgavebesvarelse skal afleveres i et samlet dokument. Kildehenvisning Du

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Besøget retter sig primært til elever med biologi på B eller A niveau Program for besøget Hvis besøget foretages af en hel klasse,

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nitratudvaskning i landbrugsafgrøder

Nitratudvaskning i landbrugsafgrøder Om forsøget I forsøget skal I analysere jordvand taget op fra jorden under forskellige afgrøder i sædskiftet hos Forsker for en dag. Gennem såkaldte sugeceller, som ligger permanent nedgravet under afgrødernes

Læs mere

Fotosyntese og respiration

Fotosyntese og respiration Biologi Fotosyntese og respiration Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 16/12 2007 Formål Der uføres og analyseres nogle forsøg der kan besvare: Forbruger en grøn plante kuldioxid (CO 2), når den udsættes

Læs mere