Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder"

Transkript

1 Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder 2016 Overordnet niveau

2 Forord Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, rottebekæmpelse og gadelys dette er blot nogle af de mange forskellige opgaver der håndteres af fællesskabet i kommunen til glæde for både borgere og erhverv samt kommunens mange gæster. I nærværende beskrivelse kan borgere, politikere og anlægsafdelingen leverer på området veje og grønne områder samt få et overblik over hvem der i øvrigt varetager hvilke opgaver. Med denne beskrivelse ønsker Teknisk Område i Ikast-Brande Kommune at give et overblik over hvem der gør hvad for hvem, når det handler om driften på det tekniske område. Opgaverne udføres i to hovedgrupper: Entreprenørafdelingen udfører den største del af opgaverne for Teknisk Område Teknisk Område udfører oftest via udbud en stor del af opgaverne selv Udover opgaverne for Teknisk Område udfører Entreprenørafdelingen også opgaver for andre kommunale afdelinger og forvaltninger. Bl.a. drift af genbrugspladser, rottebekæmpelse m.m. I tilknytning til denne beskrivelse er der udarbejdet yderligere to beskrivelser, der henvender sig til andre niveauer: 2. Entreprenørafdelingens driftsarbejder medarbejdere i Entreprenørafdelingen. 3. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for drift af veje og grønne områder En uddybende beskrivelse som er den detaljerede driftsaftale mellem Drift- og anlægsafdelingen og Entreprenørafdelingen. God fornøjelse med læsningen! Henrik Engedahl Formand for Teknik- og Miljøudvalget Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 DK-7330 Brande Tlf.: Fax: Godkendt af Byrådet Godkendt af Økonomi- og Planudvalget Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget Teknisk Områdes driftsarbejder

3 Serviceklasser Alle veje og grønne områder, herunder også torve og pladser, er opdelt i tre og vedligehold er fastlagt ud fra områ- På de følgende sider illustreres niveau- eksempler på, hvad der kendetegner på landet og i by samt i grønne områder i form af torve/pladser og parker. og grønne områder i Ikast-Brande Kommune på kommunens GIS-kort. GRØNNE OMRÅDER VEJE KLASSE Arealerne A har en høj prioritet og tilstræbes altid at være vedligeholdt/velplejet Forhave Omfatter færdselsarealer, som har afgørende byparker samt rekreative anlæg samt indfaldsveje. Omfatter veje i bymidter, det rutenummererede vejnet og større indfalds- og omfartsveje i Ikast, Brande og Nørre Snede. KLASSE SE Arealerne B har en høj prioritet og tilstræbes at være vedligeholdt/velplejet Baghave Omfatter parker og grønne Omfatter færdselsarealer, som har betydning for områder. bysamfund eller kvarterer i større byer. De højst prioriterede fordelingsveje til erhverv- og boligområder, samt de vigtigste p-pladser. KLASSE Arealerne C har en middelhøj prioritet og kan ikke altid forventes at være vedligeholdt/velplejet Natur Omfatter skov- og naturområder, Omfatter færdselsarealer, som har betydning for hegn og krat, samt ekstensive parkarealer. erhvervsområder. Teknisk Områdes driftsarbejder 3

4 Teknisk Områdes driftsarbejder Vejafvandingsbidrag Broer, autoværn Vejafmærkning Gadefejning og brøndtømning Skovdrift, legepladser Signal og fartvisere Vejbelysning Elforbrug Drift af rutenummerrede veje Figuren viser fordelingen af opgaver inden for drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder for Drift- og Anlægsafdelingen og Entreprenørafdelingen i Ikast-Brande Kommune. Drift af veje og grønne områder udføres på baggrund af en aftale mellem Drift- og Anlægsafdelingen og er de rammer, der arbejdes med, inden for drift af veje og grønne områder. Asfalt og fortove Vejdrift, faste opgaver Vejdrift, årsopgaver DRIFT OG ANLÆGSAFDELINGEN De øvrige driftsarbejder er opgaver, som Drift- og Anlægsafdelingen håndterer uden for Driftsaftalen samt opgaver som Entreprenørafdelingen løser uden for Driftsaftalen. Vejdrift, faste opgaver Vejdrift, årsopgaver Levering af betonvarer til retablering Levering af betonvarer til retablering Grøn drift, faste opgaver Grøndrift, årsopgaver Vintertjeneste Indkøb af salt Vintertjeneste eksterne entreprenører ENTREPRENØRAFDELINGEN Grøn drift, faste opgaver Grøndrift, årsopgaver Vintertjeneste Indkøb af salt Vintertjeneste eksterne entreprenører Skadedyrsbekæmpelse Genbrugspladser Idrætsanlæg Skoler, institutioner og naturpleje Andre opgaver 4 Teknisk Områdes driftsarbejder

5 Drift- og Anlægsafdelingens opgaver uden for Driftsaftalen Asfalt og fortove Drift af rutenummererede veje Ikast-Brande Kommune har km Driften på rutenummererede veje med asfalterede veje. Asfalten vedligeholdes tilhørende rastepladser og grønne arealer består af renholdelse og reparation af således, at vejkapitalen ikke forringes væsentligt under hensyntagen til komfort asfaltbelægninger, græsslåning af rabatter, pleje af græs- og plantearealer samt og sikkerhed. På baggrund af data fra vejvedligeholdelsesprogrammet RoSy vedligeholdelse af afvanding, brolægning, udvælges årligt de vejstrækninger, der ud færdsels- og vejvisningstavler, bygninger misk mest fordelagtige resultat. og inventar på rastepladser. Større fortovsarbejder i forbindelse med almin de lig vejrenovering udføres normalt Entreprenør er Arkil. af Entreprenørafdelingen som en del af Driftsaftalen. Andre større fortovsarbejder Kontrakt er gældende for perioden udbydes i offentligt udbud til med mulighed for forlængelse i op til 2 år. DRIFT- OG ANLÆGSAFDELINGENS OPGAVER Disse opgaver sendes i offentligt udbud hvert år. Lemminkäinen. Betonvarer indkøbes efter Ikast-Brande Kommunes indkøbsaftale med IBF. Aftalen er gældende for perioden til med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Gadefejning og brøndtømning Inden for byområder fejes langs kantsten på veje, parkeringspladser, i rundkørsler råder fejes langs kantsten på broer og i der (tidligt forår, sommer og efter løvfald) og 2 gange om året på øvrige strækninger (forår og efter løvfald). Vejafmærkning Der udføres vejafmærkning på nye asfaltlag og slidt vejafmærkning genmarkeres. Entreprenør er Lemminkäinen. Kontrakt er gældende for perioden til med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Rendestensbrønde samt nedløbs-, gennemløbs-, spule- og sandfangsbrønde tømmes 1 gang årligt. Entreprenør er Dansweep. Kontrakt er gældende for perioden til med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Teknisk Områdes driftsarbejder 5

6 DRIFT- OG ANLÆGSAFDELINGENS OPGAVER Signalanlæg og fartvisere Ikast-Brande Kommune har 13 stk. signalanlæg samt 11 stk. faste fartvisere. og torontoanlæg ved fodgængerovergange. Drift og vedligeholdelse af fartvisere ud- Drift og vedligeholdelse af signalanlæg omfatter afhjælpning af fejl, udskiftning af standere, tilbehør og lyskilder, årlige eftersyn og en vagtordning. Broer Broer og større bygværker får udført generaleftersyn hvert 5-6 år for konstatering af bygværkets tilstand og evt. investeringsbehov. Ud fra resultatet af generaleftersynet fastlægges hvilke arbejder, der skal udføres for bevarelse af bygværkets kapitalværdi. Årligt rutineeftersyn udføres af Entreprenørafdelingen som en del af Driftsaftalen. Rådgiver er Atkins. Større renoveringsprojekter og nyanlæg udbydes i offentlig udbud. Kontrakt er gældende for perioden til med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Vejbelysning stk. gadelamper. Autoværn Ved konstaterede behov for reparation, udskiftning eller nyopsætning indhentes tilbud. Større projekter udbydes i offentlig udbud. Drift og vedligeholdelsen omfatter afhjælpning af fejl, udskiftning af standere og lyskilder (på private fællesveje kun udskiftning af lyskilder), årlige eftersyn og en vagtordning. mio. kr. til indkøb af el efter indkøbsaftale. Kontrakt er gældende for perioden til med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Vejafvandingsbidrag Ikast-Brande Kommune skal i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsselskaber mv. betale et årligt vejbidrag for kommunale veje og private fællesveje til spildevandsforsyningsselskabet på højst ningsanlæggene. rer fra år til år afhængig af Ikast-Brande Spildevands anlægsbudget). 6 Teknisk Områdes driftsarbejder

7 Legepladser fentlige legepladser på torve og i parker. Ved udskiftning af legeredskaber og etablering af nye indhentes tilbud. Større projekter sendes i offentligt udbud. Vintertjeneste Vintertjeneste består af glatførebekæmpelse og snerydning på offentlige veje, fortove og stier. Hertil kommer de arealer, hvor kommunen selv er grundejer. I Ikast-Brande Kommunes vinterregulativ DRIFT- OG ANLÆGSAFDELINGENS OPGAVER Skovdrift Den ordinære drift af skove er begrænset til ren- og vedligeholdelse af inventar og beskæring langs stier. Disse arbejder udføres af Entreprenørafdelingen, som en del af Driftsaftalen. Større skovningsopgaver sendes i udbud eller laves på tilbud. Årligt budget er kr. 0,-, da driften skal kunne bære sig selv. km fortove i Ejstrupholm og Nørre Snede har været i EU-udbud. mio. kr. til indkøb af salt). Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning på klasse 1 veje, snerydning på klasse 2 og 3 veje samt fortove er gældende for perioden til med mulighed for op til 2 års forlængelse. Entreprenører på kørebaner er Bjarne Madsen Give Aps., Nørre Snede og Mosegaarden ApS. Entreprenøren på fortove er Søren K ApS. Salt og saltlage indkøbes efter Ikast- Brande Kommunes indkøbsaftaler med Vejdirektoratet. Teknisk Områdes driftsarbejder 7

8 KLASSE A GRØNNE OMRÅDER TORVE OG PLADSER Hække og pur Klippes 3 gange/år Opsamling af affald på hele arealet 2 gange/år Ekstra udstyr Juletræ m. belysning Blomsterkummer Udplantning af blomster i maj Udplantning af lyng i september Lugning 1 gang/uge Gadebelysning Træer Beskæres 1 gang/år Skaterramper 1 sæt står permanent i Ikast, og Nørre Snede Sejl Sættes op i forår og nedtages i efterår Flagstang Flag hejses på kommunalebygninger Skraldespande Tømning 3 gange/uge* Og 2 gange/uge** Buske/busketter Beskæres 1 gang/år Opsamling af affald 2 gange/år Skilte Skilte rengøres 1 gang/år Græs Slås 1 gang/uge Omkring faste genstande 8 gange/år Opsamling af løv 4 gange/år Inventar og udstyr Bænke, skraldespande etc. behandles 1 gang/år Skulpturer rengøres 1 gang/år Skilte rengøres 1 gang/år Springvand I funktion april-oktober Vandrende Rengøres 4 gange/år Bede med lyng/ stauder/rhododendron Lugning 8 gange/år Beskæres 1 gang/år Belægningssten Ukrudtsbrændes hver 14. dag* Fejes 3 gange/år Kanter af græs skæres 1 gang/år Belægninger repareres ved opspring over 3 cm Hække og pur Klippes 3 gange/år Opsamling af affald 2 gange/år Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts 8 Teknisk Områdes driftsarbejder

9 GRØNNE OMRÅDER PARKER KLASSE A Bede med lyng/stauder/rhododendron Luges 8 gange/år Beskæres 1 gang/år Træer Beskæres 1 gang/år Legeplads Tilsyn hver 14. dag Udjævning af faldunderlag 1 gang/måned Skraldespande Tømning 3 gange/uge* Og 2 gange/uge** Grusstier Harves/ukrudtsbrændes hver 14. dag Reraration af huller dybere end 5 cm Buske/busketter Beskæres 1 gang/år Opsamling af affald 2 gange/år Inventar og udstyr Bænke, skraldespande etc. males 1 gang/år Skulpturer rengøres 1 gang/år Skilte rengøres 1 gang/år Søer/vandløb i parker Kanter slås 2 gange/år Afvandingsanlæg tømmes min. 1 gang/år Græs Slås 1 gang/uge Omkring faste genstande 8 gange/år Opsamling af løv 2 gange/år Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts Teknisk Områdes driftsarbejder 9

10 KLASSE A VEJE I BYER Vejafmærkning Genmarkeres efter behov Signalanlæg Fejning Fejes langs kantsten 1 gang i foråret og 1 gang i efteråret efter løvfald. I bymidter fejes også om sommeren. Brønde Tømmes 1 gang/år Renholdelse af riste er en grundejerforpligtigelse Gadebelysning I by- og erhvervsområder Træer og beplantning Øvrige træer og beplantning er en grundejerforpligtigelse Skraldespande Tømmes 3 gange/uge* Henholdsvis 2 gange/uge** Belægningssten Reparation ved opspring der er over 3 cm Cykelstier Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Evt. cykelsti/bane i 1 eller 2 sider. Asfalt Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Der asfalteres ca. 1 gang/15. år eller efter behov. Heller i byer Græs slås hver 14. dag Belægning ukrudtsbrændes hver 14. dag Fortove Reparation ved opspring der er over 3 cm. I bymæssige områder er der oftest fortove i begge sider. Renholdelse og snerydning er en grundejerforpligtigelse. Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts 10 Teknisk Områdes driftsarbejder

11 VEJE PÅ LANDET Træer/beplantning Øvrige træer og beplantning er en grundejerforpligtigelse Rundkørsler Græs slås hver 14. dag Belægninger ukrudtsbrændes hver 14. dag Heller Græs slås hver 14. dag Belægninger ukrudtsbrændes hver 14. dag Sideanlæg Skraldespande tømmes 3 gange/uge* og 2 gange/uge** Græs slås 1 gang/uge og omkring faste genstande 8 gange/år Opsamling af løv 4 gange/år Rabatter Slås langs kørebane i juni. Slås i fuld bredde om efteråret. Afhøvles 1 gang/5. år eller efter behov. Kanttilfyldning efter behov, dog må kanter maks. være 8 cm dybe. KLASSE A Cykelstier Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Reparation af huller dybere end 5 cm i grusstier. Evt. cykelsti/bane i 1 eller 2 sider. Vejafmærkning Genmarkeres efter behov Skilte og kantpæle Rengøres 1 gang/år Udskiftes ved beskadigelse eller manglende reparation Grøfter Oprenses 1 gang/5. år eller efter behov. Asfalt Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afsk alninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Der asfalteres ca. 1 gang/15. år eller efter behov. Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts Teknisk Områdes driftsarbejder 11

12 KLASSE B GRØNNE OMRÅDER TORVE OG PLADSER Blomsterkummer Udplantning af blomster i maj Udplantning af lyng i september Lugning 1 gang/uge* Bede med lyng/stauder/rhododendron Lugning 8 gange/år Beskæres 1 gang/år Hække og pur Klippes 2 gange/år Opsamling af affald 2 gange/år Gadebelysning Skilte Rengøres 1 gang/år Inventar og udstyr Bænke, skraldespande etc. behandles 1 gang/år Skulpturer rengøres 1 gang/år Skraldespande Tømning 1 gang/uge Træer Beskæres 1 gang/år Belægningssten Ukrudtsbrændes hver 14. dag Fejes 3 gange/år Belægninger repareres ved opspring over 3 cm Buske/busketter Beskæres 1 gang/år Opsamling af affald 2 gange/år Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts 12 Teknisk Områdes driftsarbejder

13 GRØNNE OMRÅDER PARKER Faste belægninger Ukrudtsbrændes hver 14. dag Fejes 2 gange/år Grusstier Harves/ukrudtsbrændes hver 14. dag Reparation af huller dybere end 5 cm Eventuelle brønde tømmes 1 gange/år Bede med lyng/stauder/rhododendron Luges 8 gange/år Beskæres 1 gang/år KLASSE B Skilte Skilte rengøres 1 gang/år Træer Beskæres 1 gang/år Hække og pur Klippes 2 gange/år Opsamling af affald 2 gange/år Skraldespande Tømning 1 gang/uge Nedfaldne blade Fjernes 2 gange/år Græs Slås hver 14. dag Omkring faste genstande 8 gange/år Opsamling af løv 2 gange/år Inventar og udstyr Bænke, skraldespande etc. males 1 gang/2 år Skulpturer rengøres 1 gang/år Skilte rengøres 1 gang/år Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts Teknisk Områdes driftsarbejder 13

14 KLASSE B VEJE I BYER Skilte og kantpæle Rengøres 1 gang/år Signalanlæg Cykelstier Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Reparation af huller dybere end 5 cm i grusstier. Evt. cykelsti/bane i 1 eller 2 sider. Hække og pur Klippes 2 gang/år Ildløn klippes 6 gang/år Opsamling af affald 2 gange/år Gadebelysning I by- og erhvervsområder Belægningssten Repareres efter behov Træer og beplantning Beskæring 1 gang/år Øvrige træer og beplantning er en grundejerforpligtigelse Kantfræsning 6 gange/år Brønde Tømmes 1 gang/år Renholdelse af riste er en grundejerforpligtigelse Fejning Fejes 1 gang forår og efterår langs kantsten Fortove Der foretages reparation ved opspring der er over 3 cm. I bymæssige områder overvejende fortove i begge sider ved nyanlæg og renovering vurderes, om der skal være fortove eller kun fortov i en side. Renholdelse og snerydning er en grundejerforpligtigelse. Asfalt Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Der asfalteres ca. 1 gang/25. år eller efter behov. Vejmarkering Genmarkeres efter behov Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts 14 Teknisk Områdes driftsarbejder

15 VEJE PÅ LANDET Skilte og kantpæle Rengøres 1 gang/år, Udskiftes ved beskadigelse eller manglende reparation Træer og beplantning Øvrige træer og beplantning er en grundejerforpligtigelse Rundkørsler Græs slås 1 gange/måned Belægninger ukrudtsbrændes hver 14. dag Pur klippes 2 gange/år Heller Græs slås hver 14. dag Belægninger ukrudtsbrændes hver 14. dag Sideanlæg Skraldespande tømmes 1 gang/uge Græs slås hver 14. dag og omkring faste genstande 8 gange/år Opsamling af løv 2 gange/år Rabatter Oversigtsarealer og ved skilte slås i juni. Rabatter slås i fuld bredde om efteråret. Afhøvles 1 gang/10. år eller efter behov. Kanttilfyldning efter behov, dog må kanter maks. være 8 cm dybe. KLASSE B Grøfter Oprenses 1 gang/10. år eller efter behov Vejmarkering Genmarkeres efter behov Asfalt Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Der asfalteres ca. 1 gang/25. år eller efter behov Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts Teknisk Områdes driftsarbejder 15

16 KLASSE C GRØNNE OMRÅDER Nedfaldne blade Fjernes ikke Skov Krat ved veje og stier Bjørneklo og andre invasive arter Bekæmpes løbende Trampesti Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts 16 Teknisk Områdes driftsarbejder

17 GRØNNE OMRÅDER KLASSE C Skraldespande Tømmes 1 gang/uge Naturgræs Slås 1-2 gange/år Det afslåede materiale fjernes eventuelt Grussti Harves/ukrudtsbrændes hver 14. dag Reparation dybere end 5 cm Græs Langs stier slås i 1 skår 1 gang/måned Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts Teknisk Områdes driftsarbejder 17

18 KLASSE C VEJE I BYER Belægningssten Reparation efter behov. Alternativt bliver belægningen asfalteret. Fortove Reparation ved opspring der er over 3 cm. I bymæssige områder overvejende fortove i begge sider ved nyanlæg og renovering vurderes behovet for fortove. Renholdelse og snerydning er en grundejerforpligtigelse. Træer og beplantning Gadebelysning I by- og erhvervsområder Fejning Fejes 1 gang/år langs kantsten Brønde Tømmes 1 gang/år Renholdelse af riste er en grundejerforpligtigelse Asfalt Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Der asfalteres, når slidlaget er nedbrudt. Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts 18 Teknisk Områdes driftsarbejder

19 VEJE PÅ LANDET Skilte og kantpæle Rengøres 1 gang/2 år, Udskiftes ved beskadigelse eller manglende reparation Heller Græs slås hver 14. dag Belægning ukrudtsbrændes hver 14. dag Grusveje Reparation af slaghuller der er dybere end 7 cm Høvles efter behov, ca. 8 gange/år Træer og beplantning Øvrige træer og beplantning er en grundejerforpligtigelse KLASSE C Asfalt Reparation af slaghuller der er dybere end 3 cm, kantskader der er større end 15x15 cm eller afskalninger større end 50x50 cm og 3 cm dybe. Der asfalteres, når slidlaget er nedbrudt. Grøfter Oprenses 1 gang/10. år eller efter behov Rabatter Slås i fuld bredde om efteråret. Afhøvles 1 gang/10. år eller efter behov. Oversigtsarealer og ved skilte slås i juni. Kanttilfyldning efter behov, dog må kanter maks. være 8 cm dybe. Alle frekvenser er vejledende og varierer efter vejrliget * I perioden april-oktober ** I perioden november-marts Teknisk Områdes driftsarbejder 19

20 20 Teknisk Områdes driftsarbejder

21 Ressourcer Hovedparten af arealer (veje og grønne områder) i Ikast-Brande Kommune er i klasse B, og svarer til det budget, der eksisterer i dag. Omprioriteres et enkelt område til en højere klasse, se således, at omprioriteringen foretages inden for økonomiens rammer. Nuværende Driftsaftale med ensartet serviceniveau over alt Ny Driftsaftale med differentierede serviceniveauer Illustration af 2 forskellige inddelinger i serviceklasser ved samme budget. Serviceklasse B Serviceklasse A Serviceklasse B Serviceklasse C - Drift- og Anlægsafdelingen og Entreprenørafdelingen har i fællesskab med input og kommentarer fra borgere inddelt kommunens mest efterspørgsel og størst behov. Ved ændringer i det overordnede budget er det muligt fremover at ændre på udførelseskravene i til drift og vedligehold rammer budgettet både når det gælder op- og nedjusteringer. Alternativt kan det vælges at øge omfanget af veje og grønne af, om det er tale om besparelser eller forøgelser i budgettet. Endvidere bemærkes det, at hvis det ønskes at gennemføre udviklingsopgaver i klasse A, - Fra klasse B til klasse A Fra klasse B til klasse C Konsekvens Lokaliteten går fra i klasse B at være prioriteret højt mht. vedligehold og drift, til i klasse A fortsat at være prioriteret højt og tilstræbt altid at være vedligeholdt/velplejet. Kommunens drift af lokaliteten øges, og derfor er omkostningerne højere. være prioriteret middelhøjt og derfor ikke altid kan forventes at være vedligeholdt/velplejet. Drift at sikre et niveau over standard. Teknisk Områdes driftsarbejder 21

22 ENTREPRENØRAFDELINGENS OPGAVER Entreprenørafdelingens opgaver uden for Driftsaftalen Vintertjeneste 2016 bygningsinspektion af alle kom- Udførelsen af vintertjeneste på klasse 1 veje, for snerydning på klasse 2 og 3 veje og på fortove i Ejstrupholm og Nørre sikring mod indtrængning af rotter. Ved fejl og mangler i bygningernes passive mænd. og opsætning af de af Ejendomsgruppen bygningsinspektion vurderes behovet for indkøbte Wiseboxe til aktiv sikring. Den resterende del af vintertjenesten på veje, stier og fortove udføres af Entreprenørafdelingen, ligesom Entreprenørafdelingen udfører de kommunale grundejerforpligtelser ved kom- mio. kr. munens ejendomme. Entreprenørafdelingen har desuden ansvaret for den praktiske gennemførelse af vintertjenesten ved varetagelse af vintervagt-funktionen med overvågning af veje- Genbrugspladser og vejrlig, udkald og styring af indsatsen. Bygge- og Miljøafdelingen er myndighed Drift og vedligeholdelse af alt vintermateriel udføres af Entreprenørafdelingen, der mander og har driften af Ikast-Brande for affald. Entreprenørafdelingen be- også står for den praktiske del ved indkøb Kommunes 4 genbrugspladser beliggende af salt. i Ikast, Bording, Brande og Nørre Snede. Opsynsfolkene skal give god og ensartet fektiv, stabil og sikker økonomisk drift af Skadedyrsbekæmpelse genbrugspladserne. Ejendomsgruppen er myndighed for rottebekæmpelsen. Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen sørger for tømning varetager den lovmæssige bekæmpelse af skraldespande ved 122 miljøøer og for af rotter i kommunen i og ved private reparation af mindre skader på miljøøer. ejendomme i henhold til kommunens Efter bestilling fra Miljøafdelingen foretages opsætning af nye Rottehandlingsplan. miljøøer. I kloakker og stikledninger udfører Entreprenørafdelingen rottebekæmpelse rundt efter konstateret behov. - Entreprenørafdelingen varetager den praktiske del omkring udsætning af affaldsbeholdere ved borgere i forbindelse med dagrenovation samt tilhørende hjemtagning af beholdere, påsætning af labels/tag, informationsmateriale og øv- Entreprenørafdelingen udfører i 2015 og 22 Teknisk Områdes driftsarbejder

23 Idrætsanlæg Kultur og Fritid har ansvaret og budgettet for drift og vedligeholdelse af de kommunale idrætsanlæg. Entreprenørafdelingen varetager den praktiske udførelse i form af græspleje på baneanlæg i Ikast, Tulstrup, Bording, Engesvang, Isenvad, Sydbyens boldbaner, Brande, Blåhøj, Uhre, Drantum, Nørre Snede, Ejstrupholm, Klovborg, Gludsted og Hampen samt boldbaner på alle skoler. Hertil kommer kunstgræsbanen i Ikast. Plejen er tilpasset brugen af de enkelte baner og består af klipning af græs, gødskning, vanding, vertikalskæring, eftersåning og jævning. Den omkringliggende beplantning plejes ved beskæ- Driftsaftalen. Skoler institutioner og naturpleje Entreprenørafdelingen har aftaler med tre om pleje og vedligeholdelse af deres grønne områder. Niveauet er tilpasset den enkelte institutions behov. Naturpleje og invasive arter Bygge- og Miljøafdelingen er myndighed for naturpleje. Drift- og Anlægsafdelingen er ansvarlig for udførelsen af opgaven. Entreprenørafdelingen udfører pleje af fortidsminder i den kommunale fortidsmindeplejeordning, pleje af indhegninger ved græsningsarealer, vedligeholdelse af kæmpelse af invasive arter som kæmpebjørneklo. Andre opgaver dre opgaver for andre afdelinger i kom- praktiske opgaver i f.m. valg, gennem- ve- og rådighedstilladelser, opsætning af kampagneskilte (f.eks. skolestart- og mobilboldbane samt beskæftigelse af nyttejobbere og andre med særlige behov. ENTREPRENØRAFDELINGENS OPGAVER Entreprenørafdelingen bygger legepladser og redskaber til institutioner efter tilbudsafgivelse. Teknisk Områdes driftsarbejder 23

24 Teknisk Område DK-7330 Brande Tlf.: Fax:

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder 2016 Overordnet niveau Forord Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, rottebekæmpelse og gadelys dette

Læs mere

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder 2017 Overordnet niveau Forord Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, rottebekæmpelse og gadelys dette

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice a r k i l v ejser vice Mere end 30 år på de danske veje Arkil Vejservice er en af Danmarks mest erfarne serviceentreprenører inden for drift og vedligehold

Læs mere

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009 Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg 24.-25. november 2009 Statsvejene i Danmark Vejdirektoratet anlægger, driver og vedligeholder statsvejnettet Med kommunalreformens

Læs mere

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014 Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REDUKTIONSFORSLAG

HJØRRING KOMMUNE REDUKTIONSFORSLAG Budget 215 Budget 216 Budget 217 Budget 218 TM drift 1,944 4,43 6,82 9,251 TM knt 6,565 1,248 1,937 2,627 TM i alt 2,59 5,651 8,757 11,878 Forslag til besparelser i mio. kr. Forslag Sektor Forslagets navn

Læs mere

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Senest ajourført: 13. april 2015 Nedenstående oversigt indeholder de spørgsmål, Nordfyns

Læs mere

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016 Særlige Arbejdsbeskrivelser () MARTS 2014 1. ALMENT 1.1 Alment Gadefejning og brøndsugning - er supplerende arbejdsbeskrivelse til Vejdirektoratets

Læs mere

Notat om. opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud. af veje/grønne områder

Notat om. opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud. af veje/grønne områder Notat om opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud af veje/grønne områder 1. Omfang af udbuddet Plan og Teknikudvalget besluttede på mødet den 27. marts 2013 at gennemføre udbud af Drifts opgaver

Læs mere

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for servicemedarbejder, vejmandstilsyn og pedel Indberetning af skadevoldersager Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

Hvordan udbydes hele materielgården? Mette Vangkilde Gram - NIRAS Britt Bak Odgaard - Viborg Kommune

Hvordan udbydes hele materielgården? Mette Vangkilde Gram - NIRAS Britt Bak Odgaard - Viborg Kommune Hvordan udbydes hele materielgården? Mette Vangkilde Gram - NIRAS Britt Bak Odgaard - Viborg Kommune Indlæggets formål og indhold Formål Indføring i den proces, der skal gennemføres, når en materielgård

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej

Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej 1 of 10 Skovhegnet nedklassificeres til privat fællesvej Syddjurs Kommune, Udvalget for natur, teknik og miljø har bestemt, at der skal ske en harmonisering af boligveje i kommunen. Nogle boligveje har

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup. Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016

Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup. Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016 Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016 Forord Denne driftsinstruks for regnvandsanlæg fastlægger plejen og vedligeholdelsen af

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1.

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Fuglsøgårdsvej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

NOTAT. Kontrolbudsberegning og prisloft til brug for udbud af driften på vej og park området

NOTAT. Kontrolbudsberegning og prisloft til brug for udbud af driften på vej og park området SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Kontrolbudsberegning og prisloft til brug for udbud af driften på vej og park området Byrådet Dato: 19.december 2012 Sagsbeh.: Sagsnr.: KPMG, Økonomiafdelingen

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Trekroner - Øst. Driftsinstruks for regnvandsanlæg. Marts 2006

Trekroner - Øst. Driftsinstruks for regnvandsanlæg. Marts 2006 Trekroner - Øst Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2006 Indholdsfortegnelse Forord...3 Vandrender og regnvandsbassiner...4 Nedsivningsanlæg...7 Trekroner Øst: Driftsinstruks for friarealer. 21. marts

Læs mere

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Maj 2014 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indholdsfortegnelse 1.0 Græs 2.0 Blomster 3.0 Buske 4.0 Hække Indledning Visioner og målsætninger

Læs mere

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Frederikshavn Kommune Teknisk udvalg Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Økonomicentret, d. juni 2014 Drifts besparelses forslag Vinter -562-709 -818-925 Renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017 Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen 18-08-2016 Udvalg: Budget 2017 Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Tilsyn, vandløbsvæsen 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 2 Bekæmpelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Nr. Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 9: Natur og miljø 9.1 Klipning af græs på boldbaner reduceres. 350 450 Primært reduceret indsats på træningsbaner,

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Konklusion Københavns Kommune har relativt høje enhedspriser sammenlignet med de øvrige 6-byer Københavns Kommune har lavere enhedspriser på grønne

Læs mere

Retningslinjer for træer. Forvaltning af træer

Retningslinjer for træer. Forvaltning af træer Retningslinjer for træer Forvaltning af træer Træplan Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indledning

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Entreprenørafdelingens driftsarbejder

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Entreprenørafdelingens driftsarbejder Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Entreprenørafdelingens driftsarbejder 2016 Udførende niveau Forord Denne tredelte beskrivelse af driftsarbejder inden for områderne veje og

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter at de fremmødte var budt velkomne af

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00421 Indhold 1. ALMENT.....................................

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

Besparelseskatalog 2017

Besparelseskatalog 2017 V E J O G E J E N D O M Udgivet af: Norddjurs Kommune Afdeling: Vej og Ejendom, Driftskontoret Acadrenr.: Dato: 18. februar 2016 Rev. dato: 25, februar 2016, 11., 15., 16. og 17. marts 2016. Besparelseskatalog

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV IKAST BRANDE KOMMUNE 1. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Tillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt

Tillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt Tillykke med grundkøbet - og lidt om ret og pligt Først og fremmest tillykke med din nye byggegrund. Da du nu har taget én af livets store beslutninger, håber vi, at du får opfyldt dine drømme om både

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.06.2014-1005433413 TINGLYSNINGSDATO: 24.06.2014 13:59:06 EJENDOM: Adresse: Adresse: Resdal Bakke 11A 0001p Resdal Bakke 11B 0001ae SERVITUT: MYNDIGHED:

Læs mere

Park & Vejservice en del af Viborg Kommune

Park & Vejservice en del af Viborg Kommune Park & Vejservice en del af Viborg Kommune Park & Vejservice Viborg Kommune Tlf.: 87 87 53 53 E mail: parkogvejservice@viborg.dk Katmosevej 4 8, 8800 Viborg DIN KOLLEGA I KOMMUNEN Park & Vejservice er

Læs mere

Formandens beretning Y2004

Formandens beretning Y2004 Y2004 Pga. hospitalsindlæggelse kunne jeg desværre ikke deltage i den ordinære generalforsamling den 31/3 2004. Denne beretning dækker perioden oktober 2003 august 2004. Grundejerforeningens hjemmeside

Læs mere

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på

Læs mere

Sdr. Nærå Kirke. Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården

Sdr. Nærå Kirke. Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården Sdr. Nærå Kirke Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården 1. udgave 2016 Indledning Denne pleje- og kvalitetsbeskrivelse er udarbejdet for at beskrive de arbejdsopgaver og serviceydelser, vi udfører

Læs mere

Index. Her finder du alle Arkil Vejservice produktblade. Vi har overblikket. Afvanding. Boldbaner. Bygværker. Ejendomsservice. Fejning.

Index. Her finder du alle Arkil Vejservice produktblade. Vi har overblikket. Afvanding. Boldbaner. Bygværker. Ejendomsservice. Fejning. ARKIL VEJSERVICE INDEX Index Her finder du alle produktblade Afvanding udfører alle typer af afvandingsopgaver i hele landet Boldbaner ved, hvad der skal til for at skabe en bane, der holder Bygværker

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

Referat fra det 48. bestyrelsesmøde

Referat fra det 48. bestyrelsesmøde Referat fra det 48. bestyrelsesmøde Dato: 7. September 2015 kl. 17:00 Sted: Hanne, Liseborgvej Deltagere Per B Jørgensen (PBJ) Søren Roslyng (SR) Juel (HJJ) Knudsen (BK) Lene Christensen (LC)- afbud Hanne

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Skjoldhøjparkens Grundejerforening. Formandens beretning for 2007

Skjoldhøjparkens Grundejerforening. Formandens beretning for 2007 FORMANDENS BERETNING Jeg skal hermed gøre rede for nogle af de primære aktiviteter gartnerne og bestyrelsen har arbejdet med i 2007. Glatførebekæmpelse. Mange af de tidligere år har noget af det, der virkelig

Læs mere

Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12. juni 2012.

Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12. juni 2012. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/07092 UDGIFTER TIL VEJBELYSNING Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12.

Læs mere

Formandens beretning for året 2006. Jeg vil hermed gøre rede for nogle af de primære aktiviteter gartnerne og bestyrelsen har arbejdet med i 2006.

Formandens beretning for året 2006. Jeg vil hermed gøre rede for nogle af de primære aktiviteter gartnerne og bestyrelsen har arbejdet med i 2006. Formandens beretning for året 2006 Jeg vil hermed gøre rede for nogle af de primære aktiviteter gartnerne og bestyrelsen har arbejdet med i 2006. Glatførebekæmpelse. Er der et emne der altid kan skabe

Læs mere

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier Bilag C: Retningslinjer for tilstandsregistreringer kørebaner og cykelstier Retningslinjer vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier 1 1. Generelt 1.1 Registreringsomfang Det antal m 2 som

Læs mere

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg Bevilling 53 Veje, parker og anlæg Bevilling 53 Vej, park og anlæg hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter planlægning af og drift af veje, grønne områder og skove i Center for Ejendomme

Læs mere

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Bygherreforeningens temamøde om nye samarbejdsformer v/driftssouschef Michael Ebbesen, Vejdirektoratet Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken mandag den 15. marts 2010.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken mandag den 15. marts 2010. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken mandag den 15. marts 2010. Formanden Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer og henviste til

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Det mindede os om, hvilken elendig stand, vores fortove efterhånden er i.

Det mindede os om, hvilken elendig stand, vores fortove efterhånden er i. Beretning 2014/15 Grundejerforeningen Kløverbladet Vejene For et års tid siden, lige efter sidste generalforsamling blev bestyrelsen underrettet om seks grundejere, der havde fået påbud fra kommunen om

Læs mere

Retningslinjer og mål for træer. Forvaltning af træer

Retningslinjer og mål for træer. Forvaltning af træer Retningslinjer og mål for træer Forvaltning af træer Træplan Udarbejdet af: Afdeling for Trafik, Park og Havne Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti. Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti. Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch & Lisbeth Garder Linda Kampmann, Kim Reenberg, Kim Sommer 10. januar 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1. Opfølgning

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

Back to basic. Back to basic. Kurt B. Hansen. v/ Kurt B. Hansen. 23-10-13 Vejforum 2013.

Back to basic. Back to basic. Kurt B. Hansen. v/ Kurt B. Hansen. 23-10-13 Vejforum 2013. Back to basic. Back to basic Kurt B. Hansen v/ Kurt B. Hansen 1 Hvorfor dette indlæg? Hvis jeg var kunde, ville jeg ligge mærke til, hvordan disse ting udføres. Helt elementær viden fra mange år i branchen.

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Grundejerforeningen Ammershøj Syd Dato 27 maj 2010 Sted Plejecenter Starttidspunkt 19.30 Sluttidspunkt 21.30

Grundejerforeningen Ammershøj Syd Dato 27 maj 2010 Sted Plejecenter Starttidspunkt 19.30 Sluttidspunkt 21.30 1. Deltagere Navn Til stede Fraværende Carsten Kjølby, formand, Valnøddevej 1 Linda Larsen, Valnøddevej 14 Annette Kjølby, Valnøddevej 1 x Arne Pedersen, Enebærhaven 4 Britta Madsen, Tranebærhaven 2 Finn

Læs mere

Fuglsbølle - Skovsti. Opgaver. Inventar: 1 bænk 2,5 time. Inventar Bænk holdes fri for alger. Males når mindre end 90% af fladerne er dækket.

Fuglsbølle - Skovsti. Opgaver. Inventar: 1 bænk 2,5 time. Inventar Bænk holdes fri for alger. Males når mindre end 90% af fladerne er dækket. PLEJEPLANER STIER Fuglsbølle - Skovsti Græsslåning: 3 timer Hækklipning: 6 timer Inventar: 1 bænk 2,5 time 1 time Inventar Bænk holdes fri for alger. Males når mindre end 90% af fladerne er dækket. Affald

Læs mere

Udkast til 12.03.2008

Udkast til 12.03.2008 Udkast til 12.03.2008 AFTALE MELLEM Børne & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard

Læs mere

GF Indkilden. Referat fra 17. Bestyrelsesmøde. Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Louise Holm, Arne Jensen og Tommy Breck

GF Indkilden. Referat fra 17. Bestyrelsesmøde. Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Louise Holm, Arne Jensen og Tommy Breck GF Indkilden Emne: Referat fra 17. Bestyrelsesmøde Mødeleder: Breck Referent: Breck Dato: 28. November 2011 Varighed: 1900-2100 Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Louise Holm, Arne Jensen og Breck Fraværende:

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Tilstandsvurdering af veje

Tilstandsvurdering af veje Tilstandsvurdering af veje Resumé Center for Byens Anvendelse (tidligere Trafik og Veje) og efterfølgende forkortet CBA, har i en årrække foretaget visuelt hovedeftersyn på en tredjedel af kommunens vejnet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget (side 162-183) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

HOLMEVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HOLMEVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HOLMEVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

UDLICITERING OG OVERDRAGELSE AF DEN GRØNNE DRIFT I ODENSE KOMMUNE

UDLICITERING OG OVERDRAGELSE AF DEN GRØNNE DRIFT I ODENSE KOMMUNE UDLICITERING OG OVERDRAGELSE AF DEN GRØNNE DRIFT I ODENSE KOMMUNE Odense kommune har en lang tradition for udlicitering af den grønne drift. Allerede i midt 90 erne sender man dele af den grønne drift

Læs mere

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15375-5 Side 1/6 Afgørelse klage over påbud om beskæring Lyøvej 9 Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Til Dokumenttype Tilstandsrapport Dato September, 2015 Område Stamvej A-G, boligvej C-D og G-H, sti a-b, h-i, j-h, c, d-e og f-h NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Revision

Læs mere

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE SNERYDNING FOR GRUNDEJERE I december 2014 blev en ny vejlov vedtaget, og herefter gælder nye regler om, hvad man som grundejer har pligt til at rydde, salte og gruse. Af Marianne Fromm Pedersen, KLA Personskade

Læs mere

HAVEREGULATIV. Generelt for haverne

HAVEREGULATIV. Generelt for haverne Afdeling Langhusene HAVEREGULATIV Haveregulativet er et supplement til afdelingens gældende vedligeholdelsesreglement, råderetsreglement og husorden. Generelt for haverne Ændringer omfattet at dette regulativ

Læs mere

Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg

Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg 16.05.2013 Trends indenfor asfaltbelægninger i Danmark Februar Marts April Maj Maj Maj Maj Arbejdsproces : Drøftelse

Læs mere

Driftsenheden. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mølledamsvej 3-5 9530 Støvring

Driftsenheden. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mølledamsvej 3-5 9530 Støvring Kontrakt 2013-14 Driftsenheden Mølledamsvej 3-5 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2015

Bestyrelsens beretning 2015 Bestyrelsens beretning 2015 Endnu et år er gået i Nærum Park og ligesom de andre år har der været masser af aktiviteter ikke mindst på bygge og anlægsfronten. Som det efterhånden er tradition, har vi haft

Læs mere