Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø"

Transkript

1 Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning på kr. 150 millioner

2 BEREGNING PÅ STÅLSILOER LØSNING OG PRIS?

3 DAN-CORN A/S HVORFOR TØRRING? Hvis ikke afgrøden nedtørres kan følgende bl.a. forekomme: Høj temperatur: Beskadigelse af spireevne, ca. 40 C Lagersvampe: Skadedyr: Modvirkes ved: Penicillum gruppen Ochratoxin svampe m.fl. Mykotoksiner: Giftstoffer dannet af svampe. Kornsnudebiller Kornmider Rengjorte tørrings- og lagerfaciliteter Hurtig og effektiv nedtørring Undgå varmeudvikling = effektiv køling

4 Maksimal sikker lagringstid (døgn) m.h.t. tilvækst af lagersvampe Antal døgn ved afgrødens vandindhold % Temperatur ºC ,5 1,7 1, , ,5

5

6 Derfor først tørring Luften (evt. opvarmet) anvendes for at transportere vandet bort Mængde vand (ton) at tørre bort ved forskellige mængder korn (ton): Vandindhold % ,7 18,6 37,2 55, ,9 55,8 83,7

7 Ligevægtstabel mellem relativ luftfugtighed og vandindhold i korn og frøafgrøder Relativ luftfugtighed i % Byg 10,5 11,1 11,8 12,6 13,4 14,3 15,2 16,3 17, ,9 Hvede 10,6 11,3 12,3 13,1 13,5 14,3 15,2 16,3 17,4 19,1 20,5 Havre 9,7 10,3 11,3 11,9 12,5 13,3 14,2 15,4 16,7 18,5 21 Rug 10,3 10,9 11,6 12,4 13,2 13,9 14, , ,5 Raps 5,7 6,1 6,6 7 7, ,3 12,7 14,3 Ærter 10, ,9 12,7 13,5 14, , Rajgræs 8,6 9,3 10, , ,2 15,6 17,4 19,8 23,3 Opvarmning af luften med 1 C = 4% reduktion af relativ luftfugtighed Plantørring: max. 6ºC opvarmning af udeluften inkl. blæserens egenopvarmning (ca. 1ºC)

8 Betydning af varmetilsætning 750 ton hvede, 6,5 meter lagringshøjde i silo med omrører Nedtørring % giver 35 ton vand at tørre bort 22 kw blæser og Jumbo 200 olieovn 18 C og 70% luftfugtighed Betyder følgende: Tørretid uden varme, ca. 30 døgn Tørretid med varme, ca. 6 døgn Samme omkostning til energi, men meget kortere tørretid!

9 Derefter køling Effektiv køling efter tørring, eksempelvis i udendørs silo: Husk gennemblæsning med jævne mellemrum for at undgå :

10 Skidt (støv) under silogulv? Støv kan lægge sig under silogulvene i mindre omfang. Billeder fra 5 år gammel silo. Støvet vil ved en tæt silo være meget tørt, da al anvendt tørreluft er passeret forbi.

11 Rengøring under silogulv? Mulig løsning: Udtagning af silogulv Rengøring Fugning af silo/fundament Montering af gulv igen I nye siloer fuges der i dag på indvendig side mellem silovæg og fundament.

12 Ekstrem dålig opbevaring

13 DAN-CORN A/ GENERELT TØRRING HUSK ALTID: 1. TILSTRÆKKELIG LUFTMÆNGDE 2. (OMRØRING) 3. TØRRING STRAKS AFGRØDEN ER HØSTET 4. VARME (HVIS NØDVENDIGT) 5. KOLD LUFT EFTER TØRRING = NEDKØLING Jo bedre en råvare, der kommer ind, des bedre en færdigvare får man ud i den anden ende. Evt. rensning inden lagring gælder for både planlager og siloer. Afgrøderne er plejet og passet optimalt sæsonen igennem så sørg for at gøre arbejdet færdigt.

14 TØRRINGSPRINCIPPER PLANTØRRING SILOTØRRING MED OMRØRING GENNEMLØBSTØRRING VOGNTØRRING

15 DAN-CORN A/ PLANLAGER Fordele: Eksisterende bygninger kan ofte benyttes. Fleksibilitet; bruges til korn, frø, kartofler, hø m.v. Opdeling i flere adskilte partier Tomt lager eventuel ekstra maskinhus Ulemper: Svært at styre, hvor de våde læs eventuel ligger. Arbejdskrævende at fjerne våde lommer. Dyrere hvis man skal bygge alt forfra inkl. bygning Arbejdskrævende/udstyr til at fylde og tømme. Ikke sikret mod fugle, katte og mus Hvad kan gå galt: Våde læs breder sig = uensartet tørring. Kondenslag, der lægger sig lige under toppen. Lagersvampe og skadedyr. Manglende løbende kontrol af tørringsprocessen.

16 Plantørringsanlæg kørefast gulv eller rundbuekanaler

17 Luftmængder ved plantørring: Lufthastighed ca. 0,1 m/sek. (6 m/min.) svarende til: Luftmængde ca m 3 /time pr. ton frø Luftmængde ca. 200 m 3 /time pr. ton korn Overvågning af lageret under tørringsprocessen: Kommer der luft over hele tørreriet (flowmeter) Korrekt fugtighedsprocent på tørreluften Kontrol af temperatur på afgrøder uden luft Undgå at gå oven i frøet Veltørret afgrøde => god spireevne = god afregning korn => kvalitetsvare = god foderkvalitet

18 Fejlkilder og udbedring: For dårlig gennemblæsning : Der bliver efterhånden et fugtigt og dødt lag (kondenslag) i den øverste del. Dette kan skyldes: - For lille blæserkapacitet eller for små sidekanaler - For stor indlægningshøjde til blæseren (max. 3 mtr for 11 kw) - For tidlig varmetilsætning først ved under 20% vand Lufthastighed 0,1m/sek. eller 6m/min

19 Fejlkilder og udbedring: Partiel dårlig gennemblæsning: Der dannes lommer, hvor tørreluften ikke vil gå igennem. Dette kan skyldes: - Partiet er uensartet lagt ind (fyldning i kegler) - Der er sket en sammentrædning (ved græsfrø) - Sidekanal med dårlig/tilstoppet luftgennemgang

20 Typiske tørringsfejl i planlager: For lille blæserkapacitet Dårlig luftgennemgang i kanalerne Forkert dimensioneret hovedkanal / utæt Indlægningshøjden for stor til blæser Forkert varmetilsætning Uensartet vandprocent i lageret Forkert indlægning af afgrøden (kegler) Undgå overtørring = spild af tid og penge Manglende viden hos bruger eller sløseri

21 DAN-CORN A/ SILOER MED OMRØRING Fordele: Ulemper: Blander hele siloens indhold ensartet. Mulighed for tørring og lager i samme silo. Nem at fylde = minimalt arbejde. Kan motionere kornet. Med omrøresystemet kørende, og korrekt luftmængde er man sikker på en god vare i hele siloen. Enkel tømning = minimalt arbejde. Relativ billig nyinvestering på bar mark. Ikke opbevare/tørre andet end korn og raps i siloerne. Kun én sort pr. silo (planteavler) Skidt kan samle sig i det nederste lag, hvis man ikke får tømt siloen helt ud hvert år. Hvad kan gå galt: Man får ikke kontrolleret om mekanikken fungerer, som den skal. (Husk kornet ligger i et lag på 7-8 mtr). Manglende løbende kontrol af lageret.

22 Fordele ved omrøring: Ensartet kvalitet ingen våde læs Intet kondenslag i toppen Større indlægningshøjde Øget varmetilsætning mulig Blanding af afgrøder, f.eks. byg/hvede Lufthastighed 0,1m/sek. eller 6m/min

23 Princip ved omrøring og tørring i silo Lufthastighed 0,1m/sek. eller 6m/min

24 Siloer omrøresystemer - tømmesystemer

25 Korrekt brug af omrøresilo: Luftmængde ca. 50 m 3 /time pr. ton korn Før høst: Kontrol og smøring af remme, gear, lejer m.m. Fejesnegl parkeres korrekt over udløb Blæser må ikke startes før minimum 1 meter kornlag på gulvet Under fyldning: Omrøresystem kører så længe der fyldes korn i siloen Justér kornspreder så siloen fyldes jævnt Siloen må maksimal fyldes til spredepladerne på omrøresneglene Under tørringsprocessen: Omrøresystemet kører så længe der tørres Udnyt vejret bedst muligt evt. tilsæt varme (10-15 C opvarmning) Køl kornet ned efter endt tørring og med jævne mellemrum

26 MOBILTØRRERI Fordele: Hurtig nedtørring. Kan med det samme levere en færdig vare. Mulighed for løntørring. Anvendes flere steder? Kombineres med eksisterende planlager og siloer. Ulemper: Kræver en vis mængde korn før det er rentabelt. Skal løbende tilses (management) Hvad kan gå galt: Man får ikke kølet kornet efter tørring. For kraftig varme på fremavlskorn/maltbyg.

27 Silo batteri 5000 tons hvede- forsilo for mobiltørreri.

28 DAN-CORN A/ ØKONOMI VED TØRRING Omkostning for etablering af de forskellige systemer. Anlægsprisen er meget forskellig afhængig af størrelse, kompleksitet, kapacitet m.m. 1. PLANTØRRING: kr. pr. 100 kg (uden bygning) 2. SILO MED OMRØRING: kr. pr. 100 kg (med mobilsnegl - merpris ved transportanlæg) 3. GENNEMLØBSTØRRING: kr. pr. 100 kg (anlægsstørrelse: tons +) 4. VOGNTØRRING? ca. ½ million for vognen

29 Små og enkle contra store og komplekse anlæg

30 Kr. pr Tørresilo priser inkl. fundament og montage Komplet silo inkl. spindeltrappe, korngulv, 8" lodret tømmesnegl, omrører, olieovn og el-tavle Silostørrelse i tons DAN-CORN A/

31 Anlæg til tons inkl. transportanlæg

32 Anlæg til tons inkl. transportanlæg

33 DAN-CORN A/ BEREGNING PÅ TONS SILOANLÆG: Omkostning for etablering af de forskellige dele: Anlægsprisen er meget forskellig afhængig af størrelse, kompleksitet, kapacitet m.m x 800 tons silo komplet inkl. montage : kr ,- 2. Fundamenter til siloer : kr ,- 3. Korngrav (beton) inkl. montage : kr ,- 4. Transportanlæg inkl. aspiratør og montage : kr ,- 5. El-tavle for siloer og transportanlæg : kr ,- 6. Elektriker (ekskl. forsyning) : kr ,- Samlet anlægspris (budget) : kr Fyldning med mobilsnegl = besparelse på ca. kr ,-

34 Anlægseksempel på tons anlæg

35 Anlægseksempel på tons anlæg

36 Anlægseksempel på tons anlæg

37 Fyldning med mobilsnegl

38 Alternativ (og billig) fyldning

39 DAN-CORN A/ ØKONOMI VED TØRRING Omkostning for tørring i de forskellige systemer. Prisen er for energiforbruget alene, altså olie/gas + elektricitet Der er regnet med 4% nedtørring (19 15%) 1. PLANTØRRING ca. 3 kr. pr. 100 kg 2. SILO MED OMRØRING ca. 3 kr. pr. 100 kg 3. GENNEMLØBSTØRRING ca. 5 kr. pr. 100 kg 4. VOGNTØRRING ca. 8 kr. pr. 100 kg Hertil kommer investering / afskrivning på anlægget.

40 DAN-CORN A/ RENTABILITET Omkostninger ved eget lager contra forderstof Skal jeg kunne opbevare mine afgrøder? JA Hvorfor? 1. Egen kontrol over egne afgrøder 2. Kan altid sælge til højest bydende 3. Spare analyseomkostninger 4. Spare renseomkostninger 5. Spare transportomkostninger 6. Selv tjene ind- og udleveringsgebyr 7. Lagerleje medfinancierer eget lager

41 Omkostninger ved eget lager contra forderstof DAN-CORN A/

42 DAN-CORN A/ Konklusion: Omkostningsbesparelse ved egen opbevaring: kr./år Investering: kr. Tilbagebetalingstid: 5,6 år Forbedret indtjening v. uafhængig salg: 5 kr./tdr kr./år Besparelse ved egen opbevaring: kr./år Tilbagebetalingstid: 4,1 år Skal jeg kunne opbevare mine afgrøder? JA Men med omtanke og rettidig omhu!

43 Se mere på:

Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring

Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring Produktkatalog Totalløsninger til korntørring og opbevaring Siloer Transportudstyr Westfield snegle Mobile tørrerier Planlagre tømmesystemer Omrøresystem Dan-Corn stålsilo Dan-Corn kvalitetssilo Diametre

Læs mere

Plantørring. Kongskilde. Plantørring

Plantørring. Kongskilde. Plantørring Plantørring Kongskilde Plantørring 2 Komplette plananlæg Plananlæg er mange steder den optimale metode til tørring, lagring og beluftning af afgrøder, fordi investeringen ved etablering af et plananlæg

Læs mere

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d Do dipsum xx volutat Værd at vide om Frøtærskning Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d 2 Indholdsfor tegnelse Side Forord...3 Valg af høst tidspunkt og høstmetode...4 Generelle anvisninger

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Et godt lejemål starter med at lejer og udlejer er godt forberedt. Tema > > Joachim Glerup Andersen, LMO Leje af stalde skal være en god forretning for både

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere