IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER TILFREDSHED SCREENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER TILFREDSHED SCREENING"

Transkript

1 IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER Fem ud af ni KTS-elever er videre til DM i håndværksfag efter regionsmesterskaberne på Erhvervsskolen Hamlet i Hillerød. TILFREDSHED Medarbejderne på KEA Lygten sætter pris på deres frihed, men vil gerne have mere styring og kontrol fra ledelsen. SCREENING Test af elevernes læse- og matematikkundskaber vinder indpas på de tekniske skoler. KTS har haft besøg af en læsevejleder fra Aarhus tekniske Skole.

2 IND TRYK er Københavns Tekniske Skoles medarbejderblad Det trykkes i 1050 eksemplarer Trykkeri: Rosenberg Bogtryk Ballerup REDAKTION Direktør Mogens Nielsen (ansvarshavende redaktør) Direkte Mobil KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN INDHOLD 4 Lederskab ønskes 6 Screening vinder indpas på de tekniske skoler 7 Med masser af hjælp fra vennerne 8 Ny bestyrelse 10 Så kom billedet i kassen 12 Fem KTS-elever videre til DM 14 Medaljer og millionfest på Rådhuset 15 Kort nyt Pernille Dehn Direkte Mobil Michael Schmidt Direkte Mobil Marousca Helqvist Direkte Mobil Deadline for indlevering af materiale til næste nummer er fredag den 18. august Udkommer den 31. august Forsidefoto: Ole Rømer Send materialet til

3 Forårsstatus Her hvor sommerferien nærmer sig, er tiden inde til at tage temperaturen på KTS-året 2006 indtil nu. Endnu et halvår, hvor vi fortsat er i stand til at tiltrække de unge til vores uddannelser. Det eneste område, der halter, er efteruddannelse. Vi får fra flere sider skudt i skoene, at vi nedprioriterer området, hvilket ikke er tilfældet. At vi budgetterer med de tal, vi oplever som realistiske, er en praksis, vi anvender på alle vores uddannelser, men er ikke den praksis, der tidligere har været anvendt i AMU. Derfor opleves vores bud på forbrug af den såkaldte EVE-ramme som en nedprioritering. Det styresystem og den finansiering, der er på området, kombineret med det glædelige faktum, at der er voldsom vækst i beskæftigelsen på stort set alle områder i hovedstadsregionen, fortæller nok en større sandhed end den upræcise og udokumenterede kritik, vi ofte møder. Nogle af os husker de tider, hvor kursisten fik fuld lønkompensation for at deltage i efteruddannelse, og der var økonomisk dækning til at gennemføre kurser med ganske få deltagere. Den tid er for længst forbi, og set fra skatteborgerens synspunkt er det nok meget fornuftigt. Ved udgangen af april har skolen et samlet plus på knap 60 årselever i forhold til det forventede. Umiddelbart ser det fint ud, men der er stadig behov for at være opmærksom på frafald. Derfor er det vigtigt, at mødet med skolen efterlader et indtryk af respekt for den enkelte elev, og at eleverne oplever medarbejdernes faglige dygtighed, så de fortsat finder det nyttigt og værdifuldt at komme her. I løbet af foråret fik vi færdiggjort arbejdet med de nye adfærdsregler, der blev sat i gang i fjor. Selv om ganske mange heldigvis har følt indholdet i værdisættet som selvfølgeligheder, har den dialog og de input, processen har medført, givetvis bidraget til refleksioner, der kan styrke den enkelte i de vanskelige situationer, som ind imellem opstår, når mange mennesker med vidt forskellig observans og kultur skal fungere i det fællesskab, der er på enhver arbejdsplads. Kvalitet er et ord, der tit anvendes, når der stilles spørgsmålstegn ved, om alt nu er, som det skal være. En simpel måde at få pejlemærker på, om der er kvalitet i KTS aktiviteter, kunne være at rette blikket på, om de unge vælger os eller andre udbydere. Vi ser som tidligere nævnt en fortsat vækst, men det er en forenklet måde at se på forholdene og giver ikke svar på en lang række andre forhold, som vi også er interesseret i. Vi har efterhånden fået etableret et godt målesystem, og er nu efter flere års arbejde i fuld skala benchmarking-samarbejde med langt de fleste af landets erhvervsskoler. I netværket gennemføres undersøgelser på henholdsvis elevtilfredshed (ETU), medarbejdertilfredshed (MTU) og sidste skud på stammen, virksomhedstilfredshed (VTU). Samarbejdet giver os mulighed for at sammenligne resultater med andre erhvervsskoler og dermed få relevante observationspunkter for fremtidige forbedringsmuligheder på disse tre vigtige områder. Der er grund til at glæde sig over den store deltagelse i de gennemførte undersøgelser. Ikke mindst de to sidste skud på stammen, MTU med en deltagelse på 75 procent og VTU med en deltagelse på cirka 35. Det er meget fine resultater set i lyset af, at det er første gang, de finder sted. Der forestår nu et vigtigt arbejde med at få omsat resultaterne til handlinger, hvor de fokuspunkter, de enkelte medarbejdergrupper har peget på som problematiske, bliver analyseret og fulgt op med de tiltag, der er behov for. Analysen af tilfredsheden i virksomhederne er endnu ikke afsluttet. Vi håber at kunne lære af de tilbagemeldinger, der er kommet, og er tilfredse med, at vi nu får konkrete tilbagemeldinger på, hvordan virksomhederne ser på skolen. Forhåbentlig får vi mulighed for at justere og få en dialog på de områder, hvor der er uoverensstemmelser mellem forventningerne. Det skal medvirke til, at den udvikling af praktikpladser, der heldigvis har fundet sted det seneste år, kan fortsætte. I april 2005 var der 1822 igangværende uddannelsesaftaler på EUD området, og i april 2006 er dette tal steget til Til gengæld falder antallet af SKP-aftaler, efter at først og fremmest træfagene har fået en 0 kvote. Her var det samlede tal for SKP i april 2005 på 696 elever. I april 2006 er tallet faldet til 527. På baggrund af årets første fem måneder er der grund til at rose alle skolens medarbejdere, som igen tydeligvis har gjort et godt stykke arbejde, hvilket først og fremmest kommer til udtryk ved den stigning, der er i optaget. At der også har været en del lederskift med deraf følgende turbulens på specielt htx-kvu-mvu-afdelingerne, samtidig med, at der er indmeldt flere og flere studerende med start efter sommerferien, tjener til anerkendelse og viser engagement. At der dertil har været tid til udvikling, udarbejdelse af skolens nye adfærdsregler, tilpasning af nye lokale undervisningsplaner på mange områder, implementering af KTSnet med massiv brugertilslutning, som er nødvendig for, at det skal blive en succes, skal bestemt også med. Derfor ønskes I og jeres familier alle en rigtig velfortjent og god sommerferie. På vegne af direktionen Mogens Nielsen Direktør 3

4 Lederskab ønskes På Lygten er de rigtig gode til at snakke og få ideer til at forbedre medarbejdertilfredsheden. Den store udfordring kommer nu, hvor ideerne skal omsættes til handling MTU er en lang proces. Her er KEA Lygtens administrative leder Tina Lockenwitz, den nye inspektør Ulla Skram og den nye studieleder Ola Pukki til stormøde i Julius Thomsens Gade den 8. marts, hvor den overordnede skolerapport blev gennemgået Lærerne fik udleveret deres egen enhedsrapport ved et morgenmøde på Lygten og fik herefter 14 dage til at få gode ideer til indsatser. Dem fik de masser af. Her Frederikke Benders første kig i rapporten 4 Af Pernille Dehn»Ikke overraskende«. Sådan betegner sikkerhedsrepræsentant Frederikke Bender og tillidsrepræsentant Thomas Blom Hansen arbejdet med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) indtil videre. Indtil nu er alt forløbet, som det plejer. Vi er rigtig gode til at få ideer; hurdlen er at få tingene gjort bagefter. Så kommer dagligdagen, og det ender mere eller mindre som før. Så det vigtigste mangler stadig. Jeg er meget begejstret, men det er ikke nyt, at vi er gode til idefasen, forklarer Frederikke Bender. Vi er jo en flok akademikere, og vi er rigtig gode til at sætte skibe i søen, men vi finder ikke altid ud af, om de også sejler videre, siger Thomas Blom Hansen. Man kan næsten læse det direkte i et af undersøgelsens resultater. I medarbejdernes vurdering af»nærmeste leder«er der meget høj score på den nærmeste leders lydhørhed og dialogevner og lysten til at give indflydelse og medansvar. Til gengæld er lederen ikke særlig god til at opstille klare mål for det daglige arbejde eller til at følge op på resultaterne i forhold til at nå målene. I øvrigt en modsætning, der går igen i det samlede resultat for hele KTS og på landsplan, hvis man kigger i den sammenlignende benchmarking-rapport. Frihed under kontrol Ikke overraskende har den modsætning også optaget studieleder Michael Holmstrøm en del. Der er et klart ønske om mere kontrol og styring, samtidig med at medarbejderne sætter pris på den store frihed i arbejdet. Det overrasker mig lidt, at de to ting er til stede samtidig, siger han. Det er også overraskende, at vores erfaring er, at der blandt medarbejderne er en stor modstand mod ledelse, samtidig med at kravet om ledelse tilsyneladende er så latent. Det kunne tyde på, at medarbejderne ikke entydigt har den holdning. Under alle omstændigheder er det en helt særlig ledelsesmæssig udfordring, som jeg tror, vi deler med mange skoleledere, siger Michael Holmstrøm. Han mener også, at friheden kræver, at man tager et ansvar, og at man som medarbejder har et indgående kendskab til organisationen og de systemer, der driver virksomheden. Det skal man tage på sig som medarbejder; ellers mindskes friheden, forklarer Michael Holmstrøm. Medarbejderne efterlyser, at lederen har et klart overblik over deres kompetencer, at han i højere grad udstikker mål, danner team og tildeler de enkelte team deres opgaver. Jeg savner lidt, at lederne siger,»vi har hørt jeres forslag, og nu har vi truffet en beslutning det er den vej, vi går«, siger Frederikke Bender. Derudover skal lederen have nærvær nok til også at overvåge den enkelte medarbejders funktion og trivsel i teamet. Frederikke Bender forklarer, hvorfor lederen er nødt til at have den rolle. Det kan være svært at sige til en teamkollega, at»nu kommer du igen for sent«, eller»jeg synes, du spilder vores tid«. Ledelsen bør være så meget med i det daglige, at de selv ser problemerne, så man ikke skal sladre om en kollega, hvis man kan sige det sådan. Frihed kan være stressende En anden konsekvens af den megen selvbestemmelse og indflydelse på eget arbejde kan være stress. Det er fint med åbenhed og muligheder, men det kan måske også generere noget stress, for hvor er vores overordnede styrepind, spørger Frederikke Bender. Vi har på det seneste haft tre langtidssygemeldinger, og vi har et

5 højt gennemsnitligt sygefravær. Her hjælper sådan en undersøgelse, for nu kommer arbejdet med i områdeplanen, og det vil være i fokus i det daglige arbejde, siger Thomas Blom Hansen. Frederikke Bender vil som sikkerhedsrepræsentant foreslå, at afdelingen laver en pædagogisk dag om stresshåndtering, hvor man lærer at se symptomerne på stress, men også hvordan man kan reagere på det. Lederne er faktisk gode til at se det, men de er knap så gode til at handle. Det ville være godt, at vi alle sammen lærer, hvordan man ser tegnene på stress og får en procedure for, hvad man så gør og siger, forklarer hun. Lederne ud blandt lærerne Frederikke Bender lægger stor vægt på at fastholde de ting, som går godt. Vi er gode til det daglige arbejde, til at støtte hinanden og arbejde sammen. Vi har stor frihed, og vi skal også passe på, at vores lyst til overordnet styring ikke sætter den uafhængighed over styr, siger hun. Thomas Blom Hansen mener, at det bliver afgørende, at ledelsen får kommunikeret klart ved nye tiltag som for eksempel evaluering af den enkelte underviser. Det er helt klart ledelsens opgave at vise, at det er et omsorgsværktøj og ikke en pisk, siger han. Både Frederikke Bender og Thomas Blom Hansen mener, at lederne skal være mere med i lærernes daglige arbejde. Lederne bør deltage aktivt ved teammøderne, være til stede ved planlægningen, orientere sig i klasseværelserne og sidde med til eksamener og gennemgange, siger Frederikke Bender. Thomas Blom Hansen vil forsøge at genoplive lærernes faggrupper, som har været nedlagt det seneste år. Vi har savnet, at vores ledere kunne se os. Derfor skal lederne med til faggruppemøderne, så vi får et sted, vi kan mødes fagligt, siger han. Lederne skal klædes på Michael Holmstrøm er meget glad for de klare og konstruktive meldinger, men også lidt forpustet. Jeg vil som leder rigtig gerne både sætte mål og følge op, men jeg har svært ved at se, hvordan jeg skal nå det. Vi bør måske organisere os anderledes, så uddannelseslederne kommer tættere på underviserne, siger han. Et af hans medarbejderes forslag lyder,»ledelsen bør prioritere egen udvikling gennem målrettede lederkurser«, og det kan han kun give dem ret i. I dag ligger min argumentation altid i dialogen og i respekten for den enkelte. Når jeg nu skal argumentere i forhold til mål og konsekvenser, er jeg ikke klædt på til det. Derfor bør der være en uddannelse af mellemlederne på KTS. Lærerne har hele tiden sagt, at der er for meget dialog og for lidt ledelse, men vi mangler den ledelseskraft, siger han. Hans medarbejdere er dog mere rolige. To af de tre ledere på Lygten er helt nye, og de er kommet godt fra start. Vores nuværende ledelse har et spillerum til at træde i karakter, og de udnytter det allerede. Jeg tror for eksempel, at Ola Pukkis (ny studieleder, red.) evner til at planlægge og systematisere kan gøre en forskel i denne sammenhæng, men ledelsen kunne også overveje at inddrage FUL-konsulenten, der har erfaring med evalueringer, siger Thomas Blom Hansen. Ligesom Frederikke Bender glæder han sig til at se ledelsens udspil til, hvilke områder der skal prioriteres og til selv at gøre en indsats for at løfte medarbejdernes tilfredshed. Sådan gjorde de på Lygten Ligesom på resten af KTS arbejder medarbejdere og ledelse på erhvervsakademiet Lygten i øjeblikket med undersøgelsen om medarbejdertilfredsheden. På Lygten er lærerne delt op i to grupper; en, der underviser på første år af multimediedesigneruddannelsen og en anden, der underviser på andet år. Onsdag den 26. april klokken 9 om morgenen havde de to studieledere, Ola Pukki og Michael Holstrøm, indkaldt lærere fra første år og fra afdelingens forberedelseskursus for udlændinge. Studielederne udleverede enhedens rapport, forklarede den videre proces og besvarede spørgsmål. To uger senere mødtes de alle igen til en halv dags arbejde med undersøgelsen. Studielederne havde udvalgt fire indsatsområder fra rapporten, som de bad alle arbejde videre med. Indsatsområderne er nærmeste leder samarbejde det daglige arbejde og faglig og personlig udvikling Der blev dannet fire grupper. Ved fire borde sad en tovholder med hver sit emne. Nu fik hver gruppe 25 minutter ved hvert bord, hvor de skulle komme med konkrete, konstruktive ideer til, hvordan man kan forbedre tilfredsheden inden for de fire emner. Til slut fremlagde tovholderne og afleverede et referat til studielederne, der nu skal udvælge og konkretisere de indsatsområder, der skal arbejdes videre med. 5

6 Screening vinder indpas på tekniske skoler De gør det i Kongedybet og snart også på htx Vibenhus. På Hamlet i Nordsjælland og på Aarhus tekniske Skole har det nedbragt frafaldet. Screening af elever vinder frem som redskab på de tekniske skoler Af Pernille Dehn Frafaldet på erhvervsuddannelserne skal ned, og på KTS er det et særligt indsatsområde. Men hvad kan man gøre for at undgå, at eleverne dropper ud? Man kan blandt andet tilpasse undervisningen til den enkelte elevs særlige behov, men for at gøre det, er man nødt til at kende elevens udgangspunkt. På erhvervsskolen Hamlet i Hillerød har systematisk screening af autoeleverne nedbragt frafaldet fra 50 til 10 procent, oplyste skolen til Radioavisen i april. På Aarhus tekniske Skole (AtS) har man i flere år screenet alle elevers læsefærdigheder og i nogle tilfælde også for matematikkundskaber, når de starter på uddannelserne. Skolen begyndte tilbage i 1996 at arbejde med læsetest, og siden da har skolen udviklet sit eget screeningsmateriale og uddannet 13 læse- og matematikvejledere. På baggrund af Århusskolens store erfaring havde produktudviklingschef Tøger Kyvsgaard i slutningen af april inviteret læse- og matematikvejleder Anders Harbo Andersen fra AtS til at fortælle KTS FUL-konsulenter og inspektører om arbejdet med screening og læsevejledning. korps af læsevejledere, der tager fat i de elever, som ligger under middel. Læsevejlederne opbevarer også screeningsresultaterne til eventuel senere brug, hvis eleven for eksempel skifter uddannelse. Flere muligheder for undervisning Når en elev har fået vurderingen under middel, laver læsevejlederen individuelle læsevejledertiltag for eleven. På AtS har man valgt at organisere undervisningen i regi af Forberedende VoksenUndervisning (FVU). FVU er ikke egentlig holdundervisning, men individuel læse- og skrivevejledning, der tager udgangspunkt i de opgaver, eleven er i gang med i sit uddannelsesforløb. For at kunne starte på FVU skal eleven være 18 år, vejledningen foregår ved siden af den almindelige undervisning, og der er en del administration forbundet med ordningen Herudover skal der uddannes læsevejledere til at varetage undervisningen, så det er ikke helt ligetil at udbyde FVU. Men der findes andre muligheder for ekstra læse- og skriveundervisning, påpeger produktudviklingschef Tøger Kyvsgaard. Hovedbekendtgørelsen for erhvervsuddannelser giver klart lov til at forlænge grundforløbet med op til 20 ugers supplerende undervisning, hvis eleven mangler de kvalifikationer, der skal give adgang til uddannelsens hovedforløb, forklarer Tøger Kysgaard. Til formålet kan skolerne eksempelvis udbyde valgfaget»erhvervsrettet andetsprogsdansk«eller som på Rebslagervej lave særlige grundforløb rettet mod læse- og skrivesvage elever, mener produktudviklingschefen. 6 Sådan screener Århus Når en elev starter på AtS, skal han igennem en screening for læsefærdighed. Selve testen tager cirka en time at gennemføre og består af tre dele, en indsætningsøvelse, en læseprøve og et diktat. Materialet giver et samlet indtryk af elevens stavefærdighed, ordforråd, læsehastighed, læseforståelse og skriftlige formuleringsevne. Lærerne på AtS gennemfører testen med et hold ad gangen, og det tager cirka en time. Selve rettearbejdet og indplaceringen af eleverne i en af tre kategorier, under middel, middel eller over middel, tager også cirka en time for et hold på elever. Herefter overdrages screeningsmaterialet til skolens Folkeskolen har ikke givet alle elever de nødvendige forudsætninger for at klare et grundforløb. Screening af elevernes læse- og matematikfærdigheder kan afsløre hullerne og kvalificere planlægningen af den enkelte elevs uddannelsesforløb

7 Med masser af hjælp fra vennerne Møbelsnedkerlærling Kristoffer Kjær kunne i maj præsentere sit møbeldesign på den internationale møbelmesse i Bella Centret, men det var aldrig lykkedes uden et godt netværk Af Pernille Dehn Kristoffer Kjær fik ideen til sit eget møbeldesign tilbage i 2001 sammen med sin kammerat, Mikael Høilund. I maj 2006 kunne han præsentere Hover Collection på den internationale møbelmesse i Bella Centret, men uden gode venner og bekendtes hjælp var han aldrig kommet så langt. Du må trække i de tråde, du har. Jeg har et godt netværk, og jeg bruger det. Uden mine venner og bekendte ville jeg aldrig kunne have gjort det, fortalte Kristoffer tilbagelænet i sin nærmest svævende sofa på sin sponserede stand i Bella Centret. Og vennerne har så sandelig hjulpet til. Kristoffers kusine har stået for pr-arbejdet, Kristoffers kæreste Sannes veninde og dennes kæreste har lavet hjemmesiden billederne af møblerne er taget af en anden kammerat, prototyperne er lavet i samarbejde med to bekendte, der er henholdsvis smed og møbelpolstrer, stoffet er sponseret af firmaet Kvadrat, og møbelfirmaet Montanas ejer, Peter J. Lassen, har sponseret halvdelen af produktionsbudgettet. Ved salgsmøderne på messen fik Kristoffer hjælp af en anden kammerat, der til daglig er direktør, og to advokater hjalp til med papirerne, da Kristoffer og hans daværende partner Mikael Høilund gik hver til sit, og Kristoffer blev eneejer af firmaet. Kristoffers kammerat var i mellemtiden blevet selvstændig arkitekt og havde ikke længere tid til projektet. Besøg af en sponsor Kristoffers kæreste Sanne Sørensen har været en stor støtte undervejs, og hun stod også parat på standen de fire dage, messen varede. Allerede på førstedagen havde hun en pudsig oplevelse. Der kom en dame forbi, og jeg præsenterede møblerne og fortalte om designet. Undervejs forklarede jeg, at stoffet er sponseret af Kvadrat, og at puderne er udlånt af den svenske designer Fanny Aronsen.»Det er mig«, udbrød hun så og fortalte, hvor glad hun var for at se sine puder i Kristoffers møbler. Sannes hjælp på messen var uundværlig, for torsdag og fredag havde Kristoffer andet at se til. Han er i gang med uddannelsen til møbelsnedker på Tæbyvej, og var samtidig med messen i gang med sidste hovedforløb inden svendeprøven. Selv om Kristoffer indrømmer, at der ikke er den store snedkermæssige udfordring i møblerne - kun armlænene og sædet er træarbejde - er det alligevel ønsket om at lave det gode håndværk, der driver ham. Det er jo ikke det sværeste at lave et par armlæn, men jeg går ikke på kompromis med kvaliteten. Jeg vil lave et godt stykke håndværk; det er derfor, jeg er gået i lære, sagde Kristoffer. Succeskriterierne nået Kristoffers holdning til kvalitet er han tilsyneladende ikke alene om. Under de fire dages møbelmesse fik han besøg af en masse mennesker på standen og fik knyttet mange kontakter. Jeg havde jo håbet på at få kontakt til mindst en producent og måske få et par bestillinger, men allerede på førstedagen havde fire producenter vist interesse for projektet. Det overstiger langt min fantasi, sagde Kristoffer. En lille uge efter messen er Kristoffers begejstring ikke blevet mindre. Jeg har fået en masse kontakter, som jeg først nu er ved at følge op på. Men det har været helt vildt godt. En større dansk-italiensk møbelfirma var forbi min stand tre gange og hver gang med en af cheferne, fortalte Kristoffer, der nu er spændt på, om det lykkes at sætte møblerne i produktion. Kristoffer Kjær og Sanne Sørensen tog sig en sjælden pause under møbelmessen Navnet på designet, hover, er engelsk og betyder at svæve. Sofaen er udført i glasblæst stål, valnødfinér og uldstof fra Kvadrat. Kristoffer anslår en endelig salgspris på cirka kroner

8 Ny bestyrelse 1. maj fik Københavns Tekniske Skole ny bestyrelse. Ved konstitueringen gik bestyrelsen tilbage til sin oprindelige størrelse på 12 medlemmer med stemmeret efter i en periode at have bestået af 16 stemmeberettigede medlemmer som følge af fusionen med AMU Center København i 2004.Der er fortsat fire medlemmer uden stemmeret. Medlemmer markeret med * er nye i bestyrelsen. Medlemmer med stemmeret KTS bestyrelsesformand, adm. direktør Henrik Salée, udpeget af Dansk Industri. Direktør i RMIG A/S Formand for Dansk Industris erhvervsuddannelsesudvalg Medlem af DI s hovedbestyrelse Bestyrelsesmedlem for Industriens Arbejdsgivere i København KTS bestyrelsesnæstformand, afdelingsnæstformand Karsten Skyum Pedersen*, udpeget af Teknisk Landsforbund. Formand for det uddannelsespolitiske udvalg og medlem af forretningsudvalget i Teknisk Landsforbund Medlem af EurEta, en organisation, der samordner de tekniske uddannelser i Europa Medlem af det lokale uddannelsesråd på Københavns Erhvervsakademi i Stevnsgade Adm. direktør Claus Spiegelhauer*, udpeget af Dansk Industri Administrerende direktør og medejer af Dan Spray A/S Medlem af bestyrelsen i Dansk Industri Hovedstaden Medlem af udvalget for forskning, innovation og uddannelse og udvalget for erhvervsskolerne i DI Hovedstaden Afdelingsformand Kirsten Andersen, udpeget af Teknisk Landsforbund Afdelingsformand Teknisk Landsforbund i København Repræsentant i LO Storkøbenhavn Repræsentant i Kommuneudvalg City Repræsentant i København Kommunes Erhvervsråd og det Lokale Beskæftigelsesråd Repræsentant i EVU, Erhvervscenter for Etablering, Vækst og Udvikling Repræsentant i Byggefagenes Samvirke Bogtrykker Steen B. Sørensen, udpeget af Grafisk Arbejdsgiverforening Direktør for Litoprint ApS Hovedbestyrelsesmedlem i Grafisk Arbejdsgiverforening Bestyrelsesmedlem i Grafisk Arbejdsgiverforening i København Fra medlem af grafisk uddannelsesudvalg Gruppeformand Jan Juul, udpeget af Træ-Industri-Byg Gruppeformand i Træ-Industri-Bygs afd. 27 København (industri- og offentlige arbejdspladser) Medlem af KTS bestyrelse siden starten af 80 erne

9 Formand Simon Tøgern, udpeget af HK/Medie & kommunikation København Formand for HK/medie & kommunikation København Medlem af bestyrelsen i HK/København, HK/ Privats sektorbestyrelse og HK/Danmarks hovedbestyrelse. Medlem af sektorens uddannelsesudvalg Medlem af LO Storkøbenhavns forretningsudvalg Formand for det lokale uddannelsesudvalg ved KTS afdeling i Julius Thomsens Gade (de grafiske fag) Murermester Jørn Buch Andersen, udpeget af Dansk Byggeri Indehaver af murer- entreprenørfirmaet Otto P. Nedergaard A/S Oldermand i Københavns Murerlaug Næstformand i Dansk Byggeri Bestyrelsesmedlem i Dansk Arbejdsgiverforening Bestyrelsesmedlem i Dansk Arbejdsmiljø Bestyrelsesmedlem i Haandværker Kollegiet Afdelingsformand Bjarne Høpner, udpeget af Fagligt Fælles Forbund (3F) Hovedbestyrelsesmedlem i SID (senere 3F) Bestyrelsesmedlem/arbejdsudvalgsmedlem i Danmarks Erhvervsskoleforening Formand for Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (en afdeling i 3F) Medlem af Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR) Medlem af efteruddannelsesudvalget for stilladsuddannelser Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jakob Hougaard*, udpeget af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune Beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune Næstformand i økonomiudvalget i Københavns Kommune Specialestuderende i antropologi ved Københavns Universitet Direktør, litograf Erik Pedersen*, udpeget af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Direktør i egen grafisk virksomhed 2. næstformand i Haandværkerforeningen i Kjøbenhavns bestyrelse Formand for Håndværkerforeningerne i hovedstadsregionen Medlem af Håndværksrådets bestyrelse Næstformand i Håndværker- og Industriforeningernes Samarbejdsudvalg (HIS) Medlem af Grafisk Arbejdsgiverforenings bestyrelse Amtsrådsmedlem Joel Bigler, udpeget af Københavns Amt (pr. 1. januar 2007 Region København) Amtsrådsmedlem med særlig vægt på uddannelse, erhverv, forskning, beskæftigelse og internationalt samarbejde og socialdemokratisk gruppeformand for amtsrådsgruppen Formand for den Regionale socialfond (EU-program)/RSU Næstformand i Københavns Amts Erhvervsservicecenter Medlem af det regionale arbejdsmarkedsråd/(rar) FU og aktiveringsudvalg Ordførende for INTERREG-programmet/ Sjælland-Skåne og Østersøregionen Voksenunderviser på Københavns VUC Medlemmer uden stemmeret Værkstedsassistent Mogens V. Nielsen*, udpeget af det teknisk/administrative personale ved Københavns Tekniske Skole Fællestillidsrepræsentant på KTS for Håndværkere i Staten Medlem af CSU og LSU på Tæbyvej Afventer repræsentant for elevorganisationerne (EUD) ved Københavns Tekniske Skole Lærer Arne Christensen, udpeget af lærerrepræsentanterne ved Københavns Tekniske Skole Fællestillidsrepræsentant for lærerne på EUDområdet Formand for DTL-foreningen på Københavns Tekniske Skole Medlem af DTL-forbundets hovedbestyrelse og forretningsudvalg Næstformand i skolens centrale samarbejdsudvalg, CSU Afventer repræsentant for elevorganisationerne (MVU/KVU) ved Københavns Tekniske Skole

10 Så kom billedet i kassen Masser af motiver blev foreviget ved hjælp af flyttekasser og fotopapir. KTS fejrede den internationale Pinhole Dag Af Pernille Dehn, elevbilleder af Julie og Mattias Først bankede de et lille hul midt i en af kassens sider, hvorefter hullet blev dækket med sort pap. Så gik turen ind i mørkekammeret, hvor et stort stykke fotopapir blev monteret på kassens inderside modsat hullet. Nu skulle alle sprækker og huller tapes godt til med sort tape, og kameraet var klar 10 Med hver sin flyttekasse under armen spadserede en lind strøm af mennesker ud af døren på KTS afdeling på Brønderslev Allé søndag den 30. april. Forinden havde de hver især tryllet flyttekassen om til et såkaldt pinhole-kamera Hele dagen blev fotograferne hjulpet af Brønderslev Allés medarbejdere, der blandt andet udgav opdaterede eksponeringsguider hver time. Hvor længe billedet skal eksponeres, afhænger nemlig af den mængde lys, der er til stede. Her ses uddannelsesleder Peter Vesterby Laursen i gang med at fotografere eventens maskot, Marlene Dong

11 Og her det færdige resultat Efter fremkaldelsen blev alle pinhole-billederne affotograferet digitalt, og hver fotograf fik sine egne billeder med hjem til digital behandling. Billederne skulle afleveres færdigbehandlede to uger senere, og bliver nu udstillet på: Samme sted kan du også se flere reportagebilleder fra dagen. 13årige Johan Kjær Thillemann har taget dette smukke billede af et træ. Eksponeringstiden var 22 minutter, og det var lidt koldt og vådt ude på marken klokken halv ni om morgenen, oplyste den unge fotograf

12 Rasmus Larsen Fem KTS-elever videre til DM Regionsmesterskabet i Hillerød til DM i byggehåndværk 2006 bød på spænding til sidste sekund. Fem ud af ni KTS-elever kom videre Aske Emil Munksgaard Benjamin Christensen Casper Langvad Tekst og foto: Ole Rømer Tidspunktet for det regionale mesterskab i byggehåndværk kunne ikke være mere velvalgt. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og metrologerne havde lovet op til 22 grader. Blyanterne var spidset, og værktøjet var knivskarpt. I modsætning til de øvrige år blev mesterskabet denne gang afholdt i Nordsjælland på erhvervsskolen Hamlet. Tidligere har mesterskabet været gennemført på KTS. Fredag den 5. og lørdag den 6.maj havde man sat 42 elever fra 9 bygge- og anlægsfag stævne til en hård konkurrence om det regionale mesterskab. Vinderen fra hvert fag skal i efteråret deltage i DM i byggehåndværk, som holdes i Herning Messecenter. For møbelsnedkerne i Fredericia. Danmarksmesteren vil i 2007 skulle repræsentere Danmark i verdensmesterskabet, som afholdes i Japan. Frafaldet voksede Fem elever mødte ikke op, og da første dag var omme, havde yderligere otte elever kastet håndklædet. De havde tilsyneladende erkendt, at de ikke ville kunne gennemføre inden for den afsatte tidsfrist. Tilbage på andendagen var der derfor kun 29 elever inden for følgende fag: anlægsstruktør, bygningsstruktør, møbelsnedker, bygningssnedker, tømrer, gulvlægger, vvs, murer og bygningsmaler. Her var kampgejsten og koncentrationen til gengæld helt i top. Der blev gået til den fra morgenstunden, og uret tikkede ubønhørligt frem mod afslutningen klokken 14. Flere elever overvejede, om de skulle droppe pausen, men det var jo ikke tilladt. Tæt murerfight I murerteltet var spændingen ikke til at udholde. Steven Holme Kristensen fra KTS havde mere eller mindre fejet tre af konkurrenterne af banen på førstedagen ved i et hæsblæsende tempo at få rejst sine mure med indlagt halvbue som han aldrig havde prøvet at lave før. Og vel at mærke særdeles flot murerarbejde. I hælene på ham fulgte Marco Hansen fra Hamlet, men vi, der gik rundt og fulgte kampen, syntes ikke i tvivl om udfaldet. Da der var et kvarter tilbage var Steven færdig med afsyring og oprydning og gik lidt rundt og nussede ved sin opgave. Af de tre sidste blev den ene ikke færdig, og de to manglede stadig at afsyre og rydde op. De nåede dog lige på sekundet at smide værktøjet og forlade pladsen med deres opgave færdiggjort. Fotofinish Ind kom dommerne, to fra Hamlet og to fra KTS og gik i gang med bedømmelsen. Uddannelsesleder Hans Hother og inspektør Vibeke Uhrenholdt fulgte tæt med i dommernes votering. Seneste mesterskabs resultat stor i klar erindring. Dengang havde vores murerlærling tabt med så lille en margen, som man kunne tænke sig, til Hamlet. Dommerne blev færdige og afleverede deres resultater til den endelige beregning. I beregnerpanelet sad foruden deres udsendte også Ole Sørensen fra Hamlet. Tallene blev indtastet, og ud kom det for KTS skuffende resultat: Murerlærlingen fra Hamlet havde lige akkurat opnået 0,07 point mere end Steven fra KTS, møgærgerligt at det glippede endnu engang og med så lille en margen. Meget bedre gik det så til gengæld for vores tømrerlærling Jacob Albrechtsen, møbelsnedker Casper Langvad, bygningssnedker Aske Emil Munksgaard, bygningsstruktør Rasmus Larsen samt anlægsstruktør Benjamin Christensen. De kom flot i hus med førstepladser og hjertelig tillykke med det. Nu følger så forberedelsen til DM i Herning og Fredericia. Alle sejl vil blive sat ind på, at de også vinder her. Pøj pøj og mere om det senere. Jacob Albrechtsen

13 Steven Holme Kristensen dybt koncentreret i jagten på adgangsbilletten til DM De samlede resultater blev Fag Vinder Skole Firma Anlægsstruktør Benjamin Christensen KTS- Glostrup Entreprenørfirmaet Nordkysten, Gilleleje Bygningsstruktør Rasmus Larsen KTS- Glostrup HTO Beton, Hornbæk Bygningssnedker Aske Emil Munksgaard KTS- Tæbyvej Svend Aage Hagedorn, Gentofte Møbelsnedker Casper Langvad KTS- Tæbyvej Johnny Larsen Snedkerier A/S, Albertslund Gulvlægger Robert Rivero de la Fuente Viborg Jensens Gulvlægning, KBH V Murer Marco Hansen Hamlet Ronnie Kristensen, Jægerspris Maler Ditte Vilsøe Hamlet Sv. Åge Sørensen, melby Tømrer Jacob Albrechtsen KTS- Tæbyvej Georg Wohlers, Brøndby Strand Vvs- Energi Lui Paldrup TEC Breuning VVS, herlev 13

14 Medaljer og millionfest på rådhuset Dronning, nybagte svende, kunsthåndværkere, æreshåndværker og gæster var samlet til medaljeoverrækkelse i Københavns Rådhus 14 Af Marousca Helqvist I blændende solskin og Dannebrog til tops på Rådhuspladsen og med flotte laugsfaner hængende fra balkonen i Københavns Rådhushal var stemningen sat til den årlige medaljeoverrækkelse tirsdag den 9. maj. Danmarks Radios Pigekor stod klar til at synge Kong Christian, da Dronningen trådte ind i rådhushallen med sin buket i hånden. Mere end hundrede medaljemodtagere sad på rad og række og ventede spændt på, at det blev deres tur til at få overrakt deres medaljer af enten bronze eller sølv, modtage et rejselegat og hilse på Majestæten. Rundt om i den smukke rådhushal tog festklædte gæster og laugsmestre med deres flotte laugskæder del i begivenheden med fællessang og klapsalver. Kunsthåndværkere hædret Da medaljesvendene havde modtaget deres anerkendelser, kom turen til de kunsthåndværkere, der havde opnået medaljer ved årets bedømmelse af Kunsthåndværkerprisen af I alt havde 52 kunsthåndværkere sendt værker ind til bedømmelse. Syv af dem skulle have en bronzemedalje inden for kategorierne glas, keramik, tekstil og ædelmetal. Med en af medaljerne fulgte desuden et legat på kr. En særlig flot sølvmedalje og et rejselegat på kr. blev givet for et armbånd og fire par øreringe. Medaljeværkerne kan opleves på Kunstindustrimuseet fra den 16. juni til den 30. juli. Traditionen tro blev årets æreshåndværker udnævnt efter en præsentation af personen i ord. Undervejs i præsentationen blev der gættet flittigt på, hvem det kunne være. Med langvarige klapsalver tog Michael Kvium plads på talerstolen og takkede for sin titel. Bronzemedalje med mere til Jonas Blandt medaljemodtagerne var møbelsnedker Jonas Søndergaard Nielsen, som glædede sig til at skulle have sin bronzemedalje for sit svendestykke, et serveringsskab i mahogni og ahorn. Jonas havde håbet på lidt mere. Håbet var et positivt svar på en ansøgning om et rejselegat, men Jonas fik desværre afslag. I stedet fik han til sin store overraskelse hele to legater på tilsammen kroner. Jeg havde accepteret afslaget og glædede mig til at få min medalje. Alligevel blev jeg en anelse skuffet, da en af dem, der havde lavet Jonas Søndergaard Nielsen hilser på Dronningen med sin medalje i hånden Foto: Klaus Møller svendeprøve samtidig med mig, fik kroner, og jeg lige havde fået afslag på en ansøgning til et legat. Skuffelsen stoppede dog brat, da Jonas blev kaldt op og skulle modtage først kroner, og følelsen var euforisk, da han blev kaldt op for at modtage endnu en check, denne gang på kroner. Jeg har aldrig holdt så mange penge i hånden før, og så var det mine. Det var en helt euforisk fornemmelse at gå rundt med to checks og en medalje i inderlommen, sagde Jonas. Brandmand først Inden Jonas får mulighed for at bruge sine legater, skal han lige en tur gennem militæret. Det bliver Beredskabsstyrelsen, der får fornøjelsen af den nybagte møbelsnedker i seks måneder. Selvom han hellere vil af sted med det samme, så er det jo ikke så dårligt at vide, hvad det vil sige at kunne slukke brande, forklarede Jonas, der i løbet af militærtiden vil undersøge mulighederne for at opfylde drømmen om at designe møbler. Jeg regner med at få tid nok til at finde frem til den eller de skoler, der har den undervisning, jeg har brug for. Men det hele afhænger jo af, hvor langt pengene rækker. I første omgang var tanken, at turen skulle gå til Paris, men helst længere væk, for eksempel til Italien, fortæller Jonas, som glæder til at opleve kulturen, naturen og sproget samtidig med at blive klogere og dygtigere til sit fag og den fremtid, det giver mulighed for. Selvom nordisk møbeldesign er blandt det bedste i verden, mener Jonas, at italienerne kan noget helt andet. Deres design er meget slankt og elegant, og det glæder jeg mig til at opleve og lære af, og så er der jo klimaet, siger Jonas, mens han sender venlige tanker til de to checks i inderlommen.

15 NYT FRA PERSONALEFORENINGEN Byvandring med personaleforeningen Personaleforeningen havde inviteret til byvandring med en times sejlads og gåtur den 7.maj. Vi var 50 som mødtes ved ankeret i Nyhavn og gik derfra til Nyhavn 71, hvor vores kanalrundtur startede med Allan Mylius Thomsen som guide. Vi kom forbi de gamle torpedohaller, Operaen, den lille havfrue, det nye skuespilhus, så til Christianshavn Kanal samt Frederiksholms Kanal, hvor vi stod af og gik vi over til Thorvaldsens Museum. Så gik turen forbi Højesteret til forsiden af Christiansborg Slot, ind igennem hvælvingen til gården, hvor folketingsmedlemmerne kommer ind i Folketinget, ind i den smukke Biblioteks have, videre over til ridebanen, hvor Hofteatret og de kongelige ridestalde ligger, så op til Vandkunsten, et lille torv, videre til Slutterigade og Gammel Torv, hvor vores byvandring endte med spisning af stegt flæsk i Café Nytorv. Det var en virkelig hyggelig dag med masser af solskin. Vi glæder os allerede til næste år, hvor Eva talte om en vandring på Bakken med Allan Mylius Thomsen. Han er dog utrolig god til at formidle byens historie. Lars og Elisabeth Fogh Jensen STUDIEPROJEKT 130 studerende udstiller på Holmen Som et led i at fremme samarbejde og forståelse blandt arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører har Fonden BYG-ERFA og Selskab for Bygningsfysik udskrevet en studieopgave om energioptimalt byggeri blandt de studerende på alle landets byggetekniske uddannelser. 130 studerende fra seks forskellige uddannelsessteder deltager i projektet. Arkitektskolen i Aarhus, Danmark Tekniske Universitet/ BYG-DTU, Ingeniørhøjskolen i Århus, Kunstakademiets Arkitektskole, Københavns Erhvervsakademi og Vitus Bering Danmark. De nye energibestemmelser skal opfyldes, men de studerendes valg af bygningstype og geografisk lokalisering er frit. De studerende fra København har valgt at projektere et bæredygtigt højhusbyggeri på benzinøen. Samarbejdet foregår i partneringgrupper, hvor alle tre fagområder deltager i alle faser af projektet for at opnå det optimale byggeri. Samarbejdsprojektet anses for meget relevant både på grund af det aktuelle byggeboom og branchens store interesse for partnering og bæredygtighed. De studerende har taget initiativ til at fremvise de endelige projektforslag på en udstilling Kedelsmedien på Holmen den 16. juni Se mere om udstillingen på Se mere om projektet på 15

16 NYT FRA PERSONALEFORENINGEN Godnat til dyrene Solen skinnede fra en skyfri himmel, da 115 mennesker troppede op foran Zoologisk Have denne skønne torsdag aften. Som sædvanlig havde Personaleforeningen arrangeret øl, vand, kiks og frugt til alle, inden vi skulle ind til dyrene. Vi blev delt i tre grupper, som alle havde en dyrepasser med rundt i haven til at fortælle om dyrene. I vores gruppe startede vi ved løverne, som lå og dasede i solen, dernæst var vi ved kameler, lamaer, aber, isbjørn, brune bjørne, som havde de mest nuttede små unger, og endelig kom vi til elefanterne. Man skulle virkelig tage en dyb indånding, inden man gik ind i elefanthuset. Den store han-elefant var i musth og udskilte derfor en lugt, som ikke kan beskrives. Lækkert? Nej, men man vænnede ligesom næseborene lidt til lugten, når man havde været der et stykke tid. Der var den sødeste lille elefantunge, halvanden måned gammel, den var ved at lære at bruge sin snabel, men det var svært for den, men øvelse gør mester, så den skal nok få det lært. En skøn fornemmelse at komme ud i den friske luft igen. Til sidst skulle vi i Børne Zoo, hvor der skulle nusses, pusses og klappes ved heste, geder og køer men, vi var lidt» mugne«over, at vi ikke havde fået set de tasmanske djævle, men vupti, så var der et skilt på vej til Børne Zoo, at vi var på rette vej til djævlene. Vi nåede lige akkurat at se dem, for da vi kom, var en dyrepasser ved at lukke dem ind for natten. Den stakkels dyrepasser var ikke på en nem opgave, for den sidste tasmanske djævel ville ikke så gerne i seng, så den blev jagtet en del rundt i buret, inden det til sidst lykkedes for dyrepasseren at få den indenfor. Til sidst var vi ved girafferne, som KTS sponsorerer, og derefter var det ved at være tid til at skulle hjem efter en dejlig aften i Zoologisk have. Tak til Personaleforeningen for endnu et super arrangement. Gitte Nielsen, Stevnsgade OMRÅDEPLAN 2006/2007 Mindre frafald og bedre dialog med virksomhederne 16 Den 24. maj udsendte direktionen sit oplæg til områdeplanerne på KTS for Ligesom i 2005 bliver skoleområderne hver især bedt om at beskrive mål og handlingsplaner på en række områder. Sammenlignet med sidste år er oplægget mindre omfattende og mindre detaljeret. Det skyldes et ønske om at koncentrere indsatsen på færre udviklingsområder, og at skoleområderne også efterhånden har udviklet en praksis omkring for eksempel lærerkvalifikationsudvikling og udbud og markedsføring af uddannelser, der gør tidligere års detail-spørgsmål overflødige. Områdeplanskonceptet indeholder to nye fokusområder. Det ene er den systematiske indsats mod frafaldet af elever og studerende i alle skolens uddannelser i efteråret Det andet er en udvidelse af begrebet målstyret kvalitet på KTS, hvor vi i vil indarbejde tilbagemeldinger fra både elever, virksomheder og medarbejdere i kvalitetsudviklingen. Hertil kommer blandt andet, at de lokale undervisningsplaner på EUD-området skal ses grundigt efter i sømmene, forventninger om flere praktikpladser samt fortsat vækst på for eksempel htx-området. Oplæggene er sendt til inspektørerne, og direktionen ønsker alle god arbejdslyst og ser frem til at modtage skoleområdernes områdeplaner for i begyndelsen af september. TKy

17 UDSTILLING Kunsthåndværkerprisen af 1879 i 2006 I år havde 52 kunsthåndværkere sendt værker til bedømmelse, der fandt sted tirsdag den 2. maj. Bedømmelsesudvalget vurderede, at otte værker havde en kunsthåndværksmæssig idé, var veludført håndværk og kunne bruges til det, de var tiltænkt. Medaljerne blev fordelt på de fem kategorier glas, keramik, tekstil, metal og diverse med syv bronze- og en sølvmedalje. Med en bronzemedalje og sølvmedaljen fulgte henholdsvis kroner og kroner. Medaljeværkerne kan opleves fra den 16. til den 30. juli 2006 på Kunstindustrimuseet, Bredgade 68, tirsdag - fredag klokken 10-16, lørdag - søndag klokken bmh SVENDEPRØVER Materialeprisen var for høj DR s TV-Avisen satte fredag den 31. marts fokus på materialeprisen på møbelsnedkernes svendeprøver, som en elev gav udtryk for, er for høj. Prisfastsættelsen på elevopgaver sker på baggrund af de faktiske udgifter i forhold til de indkøbte materialer tillagt hjælpematerialer, som tages fra lager. Prisen var ved svendeprøven i marts 2900 kroner. En efterregning på prisen for svendeprøverne hos møbelsnedkerne har vist, at eleverne har betalt for meget for deres svendeprøver. De elever, der valgte at lave en skrivepult, har betalt 298,20 kroner for meget, og de elever, der valgte at lave et serviceskab, har betalt 47,25 kroner for meget. Alle elever fra svendeprøven har fået et brev, hvor de er blevet tilbudt at få det respektive beløb tilbage. pde JUBILÆUM Personaleforeningen fejrede sit 10 års jubilæum ved en hyggelig reception den 29. maj i maskinhallen i Stevnsgade. Skolen forærede i den anledning personaleforeningen en hjemmeside til at fortælle om foreningens mange gode tilbud og annoncere de sociale arrangementer. På billedet er det direktør Mogens Nielsen, der overbringer gaven og lykønskninger til formanden for personaleforeningen Eva Andersen. Bestyrelsesmedlemmerne i personaleforeningen blev i anledning af 10-års jubilæet begavet med en hel kasse ægte fransk champagne. Den glade giver var vinklubben og sportsklubben i fællesskab. De to klubber havde været i det poetiske hjørne og skrevet et festligt lykønskningskort på rim. På billede ses fra venstre Per Ludvig, Lars Erichsen, formanden Eva Andersen, Karin Søndergaard Jensen. Johnny Larsen fra vinklubben var den glade budbringer. 17

18 DHL-STAFETTEN Efter sidste års store succes vil vi igen i år tilmelde os DHL-stafetten (5x5 km stafetten) i Fælledparken. Vi skal løbe torsdag den 31. august Prisen for at løbe er 75 kroner. Du kan også melde sig som hepper/ indpisker for 30 kroner. Sportsklubben vil i samarbejde med Vinklubben sørge for vins- magning, øl, vand og lidt godt til maven. Derudover er der en madkurv fra DHL til hvert hold. I år har vi reserveret telte samt borde og bænke, hvor vi kan nyde det medbragte. Alle løbere og heppere/indpiskere får udleveret T- shirts.praktiske oplysninger og starttider i forbindelse med stafetten sendes til alle inden løbsdagen. Tilmelding kan foregå enten holdvis eller som enkeltperson (vi sætter dig på et hold) til Per Ludvig, Lygten, senest mandag den 8. august Brug tilmeldingsblanketten, som er sendt ud. SAMARBEJDE Htx Vibenhus indgår strategiske samarbejder Htx Vibenhus ligger i et geografisk smørhul i forhold til flere videregående uddannelsesinstitutioner. Derved har gymnasiet en enestående mulighed for at intensivere samarbejdet med disse, hvilket vi også er begyndt på. Gymnasiets mål med sådanne samarbejdsaftaler er flertydigt: Eleverne får en større viden om de videregående uddannelsers form og indhold, hvorved deres studievalg kvalificeres betydeligt Gymnasiet får adgang til undervisnings- og laboratoriefaciliteter samt undervisningskompetencer, som vi ikke råder over til dagligt Undervisningen tilføres derved en ekstra dimension (et krydderi) og gøres endnu mere vedkommende, udfordrende og inspirerende Eleverne får mulighed for at få merit ved optagelse på nogle af uddannelserne ved Københavns Universitet Lærersamarbejdet på tværs af uddannelserne medvirker til kompetenceudviklingen af gymnasiets undervisere Gymnasiet forventer at kunne rekruttere flere nye elever Indledningsvist er der taget kontakt til Laborantskolen (CVU Øresund) og Niels Bohr Instituttet. Samtidigt er gymnasiet blevet inviteret til at deltage i et samarbejde med Københavns Universitet, der giver elever på Matematik A og Engelsk A holdene mulighed for at få merit ved optagelse på KU. Samarbejdet, der er i opstartsfasen, vil blandt andet rumme følgende aktiviteter: Fælles lærerworkshops Gensidige besøg af undervisere og elever Tilbud om faglig bistand og sparring på projekter og studieretningsforløb herunder blandt andet det nye studieretningsprojekt i 3.g Aftalte faglige aktiviteter for hele klasser Enkelt elevers deltagelse i særlige kursusforløb på KU, der giver ECTS points (merit) Mette Grønvaldt, studierektor Htx Vibenhus FØDSELSDAG Jens Peter Munk fyldte Lederen af Virksomhedssekretariatet, inspektør Jens Peter Munk, fejrede den 19. april sin 60 års fødselsdag ved en reception på Marielundsvej. Det gav anledning til at møde gamle kolleger og samarbejdspartnere. Her er det murermester Ib Toudahl (til venstre) og Ole Aakjær Ravn viceoldermand for murerlavet (til højre), der udveksler anekdoter fra gamle dage med fødselaren.

19 MEDARBEJDERTILBUD Medarbejder-rabat hos Autodania Bilcenter A/S Sådan gør du Du skal som ny kunde kontakte kundekonsulent Per Bang hos Autodania Bilcenter A/S og oplyse, at du er kunde fra KTS. Ved første besøg skal du medbringe din bils registreringsattest, så centret kan bestille de rigtige reservedele til bilen. Hvis du gerne vil se værkstedet først, er du også velkommen til at kontakte Per Bang, der gerne viser rundt. Per Bang, tlf Læs mere om Autodania Bilcenter A/S på Ny bil? Står du og mangler en ny bil, kan Autodania Bilcenter A/S både sælge dig en helt ny KIA eller en brugt vogn. Hvis du er interesseret i en ny bil, kan du kontakte vicedirektør Flemming Brandt eller administrationschef Per Nielsen for at høre mere om flåderabat. Betalingsbetingelser Som kunde fra KTS får du dit eget kontonummer hos Autodania Bilcenter A/S. Betalingsbetingelserne er også favorable, du skal betale efter løbende måned plus 10 dage. Hvis du for eksempel får repareret din bil den 12. i en måned, skal du først betale regningen den 10. i den efterfølgende måned. Rabat og gratis rengøring Centret giver 10 % i rabat på alt på regningen. Derudover får du vasket og støvsuget din bil uden beregning. Hvad kan Autodania Bilcenter A/S lave? Værkstedet udfører pladearbejde, malearbejde, serviceeftersyn og reparation. Derudover kan du købe 4 nye dæk for 3 dæks pris. Gratis lånebil Er reparationen så omfattende, at du får brug for en anden bil, stiller centret en lånebil gratis til rådighed - du skal dog selv betale for brændstof, mens du kører i bilen. NYT OM NAVNE Nye medarbejdere Alan Engelhardt er ansat som lærer den 1. april på Lygten Susanne Steensborg er ansat som faglærer på Rebslagervej den 1. maj Birthe Hviid Petersen er ansat som grundfagslærer på Rebslagervej den 1. maj Tonny Guldhammer er ansat som faglærer i Glostrup den 15. maj Bo Haugesen er ansat som SKP-instruktør i Julius Thomsens Gade fra den 18. april til den 30. september Bodil Schmidt er ansat som timelærer i Glostrup fra den 27. februar til den 31. december Rasmus Gerdes er ansat som faglærer på Rebslagervej den 1. maj Fratrædelser Faglærer Torben Halby, Glostrup, er fratrådt den 30. april Overlærer Kurt Mørch Jensen, Tuborgvej, er gået på pension den 30. april Faglærer Tony Thordahl Sinding ønskede alligevel ikke at tiltræde en stilling ved Rebslagervej den 1. maj Controller Martin Hobér er fratrådt sin stilling på Lygten den 7. maj Datafagteknikerelev Stephan Stavnsholm er fratrådt sin elevstilling på Sukkertoppen den 7. maj Mette C. Frandsen er fratrådt som faglærer på Kongedybet den 31. maj Inge Davidsen er fratrådt som kontorelev på Tuborgvej den 31. maj 50 år Faglærer Helle Bisgaard Lysen, Sukkertoppen, den 16. juni Lærer Bo Constantin, Sukkertoppen, den 16. juni Lærer Jørgen Dean Kønig, Rebslagervej, den 24. juni Faglærer Poul Erik Primdahl, Sukkertoppen, den 24. juli Pedel Peer Madsen, Glostrup, den 1. august Overlærer Kirstine Larsen, Julius Thomsens Gade, den 19. august 60 år Lærer Astrid Munkedal, Vibenhus, den 10. juni Lærer Elis Hoffmann, Rebslagervej, den 25. juni Faglærer John René Petersen, Glostrup, den 25. juni Overlærer Boe Folkvang Larsen, Rebslagervej, den 27. august 65 år Overlærer Leif Dyhrberg, Tæbyvej, den 27. august Dødsfald Torben Schmidt fra tandteknikerafdelingen er afgået ved døden. Æret være hans minde

20 For 10. gang mødes Danmarks bedste juniorer KTS Cup 2006 Lørdag den 5. og søndag den 6. august Vanløse Idrætspark Følg med online Gratis adgang Pulje 1 Lyngby Hvidovre AB Pulje 2 Brøndby KB Frem Pulje 3 Vanløse Avarta B 93 Pulje 4 Amager U Albertslund Skjold

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

indtryk Mere af denne slags Kæft, trit og retning-disciplin Htx udklækker iværksættere Bertel Haarder indvier Flextek-lokalet

indtryk Mere af denne slags Kæft, trit og retning-disciplin Htx udklækker iværksættere Bertel Haarder indvier Flextek-lokalet indtryk Københavns Tekniske Skoles personaleblad Nr. 43 Oktober 2009 Mere af denne slags Bertel Haarder indvier Flextek-lokalet Kæft, trit og retning-disciplin 31 tømrerlærlinge på skole i Tyskland Htx

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

Uheld i firmabil TØMRER PAR. Skud på stammen. Penge i løft EXCELLENCE

Uheld i firmabil TØMRER PAR. Skud på stammen. Penge i løft EXCELLENCE Uheld i firmabil TØMRER PAR Skud på stammen Penge i løft EXCELLENCE TIB nr. 7 september 2009 Hvor meget samlerabat mon du kan få med en Forbunds Familieforsikring? Som du måske ved, har dit fagforbund

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer marts 3 2014 Uddannelsesbladet ANGST ødelægger unges uddannelse Nye arbejdstidsregler: Det går for langsomt mange steder Så har de første taget en fuld erhvervs-pd Skoledebatten er fyldt med klicheer Vi

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere