Messe kom godt i vejret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Messe kom godt i vejret"

Transkript

1 December årgang 6 Messe kom godt i vejret Side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 DFF holdt første landsrådsmøde 16 Nye øjne på kommunalkursus 19 Kendisser på Ajour Kursus med Enneagram Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Side 3 Leder Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 1. februar Næste nummer udkommer den 25. februar Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 12 Side 13 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Beslutningsreferat for bestyrelsesmødet Fokus på medlemstallet DFF taler det enkelte medlems sag Forbereder sig til OK-møderne Flot messe både inde og ude Nye øjne kiggede på formændene Hvad er Lean? Et liv på hjul Faderen, Sønnen og Heldigånden Hvordan opnås det optimale samarbejde? Nyt fra hovedkontoret Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 1. februar Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 12:01:02 CET Krisen kradser i byggeriet Leder Krisen kradser virkelig i øjeblikket. Der bliver afskediget en del formænd både på det private og det offentlige område. Det betyder samtidig, at vi har mange sager, men vi forsøger naturligvis at give medlemmerne den gode og solide service, som vi er kendt for. Dansk Formands Forenings første landsrådsmøde med tilhørende messe er vel overstået. Det var et meget positivt landsrådsmøde, og der var en god dialog. Bestyrelsen fik meget med hjem, som vi kan arbejde videre med. Vi har nu fået et kopi af den afgørelse, Beskæftigelsesministeriet har givet til Ledernes Arbejdsløshedskasse. I afgørelsen bliver det fastslået, at der ikke er grundlag for at kritisere direktoratets afgørelse, som sagde, at Ledernes A- kasse skulle stoppe deres aktivitet med at kontakte vores medlemmer. Beskæftigelsesministeriet er øverste administrative myndighed, og sagen kan ikke ankes. Det må nu forventes, at Datatilsynet vil agere, og vi vil med spænding afvente, hvad Datatilsynet vil foretage sig. Så er det igen galt med sikkerheden på byggepladserne, og det er meget skræmmende tal, der kommer fra Arbejdstilsynet. Ved den seneste aktion blev der i hele landet besøgt 199 byggepladser. På 95 af dem blev der ikke konstateret problemer, enten fordi forholdene var i orden, eller der ikke blev udført arbejde på besøgstidspunktet. Men der blev givet 142 straks-påbud eller forbud, som betyder, at arbejdet på byggepladserne blev stoppet, indtil forholdene er i orden. I langt de fleste tilfælde handlede det om fare for nedstyrtning. Det er samtidig trist at se den ringe interesse, der er for vores kursustilbud. Det var jo egentlig nu, hvor der ikke er så meget at lave i branchen, at arbejdsgiverne bør sende deres formænd på kursus, så de kan blive endnu mere kompetente til deres job. Til slut vil jeg gerne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Kim Bøje Madsen Landsformand 02/2009 da Bygger på erfaring og ekspertise Framax Xlife Stor brugervenlighed og høj kvalitet Entreprenørskolen Sikker. Hurtig. Effektiv. Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Høgemosevænget Trige Tel Fax

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 2. oktober 2009 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 45, 2300 København S DAGSORDEN Forhandlingsprotokollen Der var ikke kommet indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 4. september 2009 på Hovedkontoret, hvorefter landsformanden underskrev protokollen. 01. Orientering vedrørende verserende sager 02. Overenskomster 03. FR 04. A-kassen 05. Ankesag 06. Budget Øvrige forhold 08. Eventuelt Ad. 01 Et medlem fra en kommune er utilfreds med afdelingsformandens og DFFs manglende orientering og har kontaktet DFF pr. mail. Afdelingsformanden og Landsformanden har sammen givet medlemmet en orientering, som handlede om det psykiske arbejdsmiljø i kommunen og har forklaret, hvorvidt det er acceptabelt at orientere om andre medlemmer. - Et medlem i en kommune har fået ny stilling, der er udarbejdet et oplæg, som har været til forhandling med chefen og kommunen. Sagen er ikke afsluttet, men er en speditionssag. - Et medlem er blevet opsagt på grund af firmaets økonomiske vanskeligheder. DFF har rykket firmaet, som har stoppet al aktivitet, for manglende løn. Sagen er endt som en LG sag. - Sag med et firma er afsluttet med et forlig, så medlemmet får en måneds godtgørelse, og fritstilles fra den 1. november og overgår herefter til pension. 4 - Sag mod et firma som har omgået vores overenskomst. De har indgået en speciel aftale om en fritstillelse til medlemmet, og så har de givet ham tre måneder efter 2a i funktionærloven. De har ikke givet de tre måneder efter 11 i overenskomsten. Det har hele tiden lydt fra firmaet, at han ikke skulle snydes. Sagen er blevet sendt til Dansk Byggeri, som er af en anden mening. DFF har fået en sagsfremstilling retur, men vil ikke umiddelbart kommentere den. Landsformanden oplyste til Dansk Byggeri, at han vil lade vores advokat gennemgå sagen. Sagen overgår til mægling. - Vores medlem fra en kommune er blevet opsagt og fritstillet i forbindelse med omlægning i organisationen. Medlemmet har bedt DFF køre en sag på det psykiske arbejdsmiljø, samt for at være blevet sagt op, uden hensyn til tryghedsaftalen. Landsformanden har bedt om mere dokumentation. - I en kommune har man sat vores medlem over på chefleder løn uden lønstigning. Det kan man ikke. Kommunen fastholder lønaftalen. Der er desuden en forbedret pensionsordning, samt andre opsigelsesvarsler. - Landsformanden orienterede om, at 232 byggepladser er blevet kontrolleret på den seneste kontrolaktion - og af dem blev 121 lukket, indtil sikkerheden blev bragt i orden. I alt blev der afgivet 165 af de såkaldte straks-påbud. Det var især nedstyrtningsfare, der fik Arbejdstilsynet til at finde notesblokken frem. - Sagen imellem Hillerød Kommune og DFF. Vi har modtaget replik i sagen. Det er en god replik, der er udarbejdet af advokaten. Så nu venter vi bare på retten. Ad. 02 Der skal aftales en mødedato med forhandlingsudvalg på landsrådsmødet den 24. oktober 2009.

5 Ad. 03 Landsformanden og vicelandsformanden gav en orientering fra mødet i FR som var i Aalborg den 15. september Næste møde i FR er sat til den 9. december 2009 hos MMF i København. Ad. 04 Der er intet nyt fra Datatilsynet. Vi havde ellers modtaget en telefonisk tilbagemelding om, at de ville komme med en skrivelse snarest. Ad. 05 Bestyrelsen blev enig om at fremlægge en kontingentstigning på kr. 25,00 for aktive samt kr. 10,00 til efterlønnere til landsrådsmødet. Ad. 06 Overenskomst med HK og DFF er ikke kommet videre. Vi har opsagt vores samhandelsaftale med Bermann Company, så fra 1. januar 2010 skal vi selv står for vores annoncer til bladet. Der er lavet en ny aftale med maskinmestrene vedrørende juridisk hjælp. Ad. 07 Vi har på nuværende tidspunkt 21 tilmeldinger til det kommunale kursus i Grenå. Ledelse i praksis er på plads, det kommer i næste blad. Der skal være mindst 15 deltagere, før kurset kan blive gennemført. Landsmødet på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 24. oktober Landsformanden orienterede om forløbet. Dagsorden til landsrådsmødet blev fremlagt og gået igennem, Næste møde for afdelingsformænd er aftalt til den 8. maj Ad. 08 Intet. Bestyrelsesmøde Næste møder for bestyrelsen Fredag den 20. november

6 Landsmøde 2009 Fokus på medlemstallet Allerede mange gode idéer til, hvordan DFF kan optimere antallet af medlemmer Landsformand Kim Bøje Madsen på talerstolen på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Medlemstallet i Dansk Formands Forening er desværre skrumpet, ikke mindst på grund af den aggressive adfærd som Ledernes Hovedorganisation har udvist. - Vi får måske nok svært ved at overbevise dem, der har ladet sig lokke af Lederne, men i bestyrelsen er vi af den opfattelse, at der ude på arbejdspladserne går masser af formænd, som af forskellige grunde endnu ikke er medlem af Dansk Formands Forening den eneste fagforening der har overenskomst på området. Dem vil vi gerne byde velkommen til DFF, og vi har allerede modtaget forslag til, hvordan vi kan gøre fra både Nordjyllands og Københavns afdelinger. Her lyder forslagene bl.a. på, at vi skal tilgodese både det medlem, der skaffer et nyt medlem, og det ny medlem med tre måneders fri kontingent. Vi vil gerne se på forslagene i bestyrelsen, lovede landsformand, Kim Bøje Madsen, da Dansk Formands Forening afviklede historiens første landsrådsmøde på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Landsrådsmødet blev overværet af medlemmerne af bestyrelserne i Dansk Formands Forenings 12 lokalafdelinger samt indbudte æresmedlemmer. 6 Aktivt til stede - Nogle af de medarbejdergrupper, der kan være virkelig interessante for Dansk Formands Forening er struktørerne. Derfor skal vi være aktivt til stede og synlige, når struktørerne dimitterer fra skolerne rundt i landet, mente afdelingsformand fra Lolland-Falster, Lars Hansen, der også fungerede som landsrådsmødets ordstyrer. Simon Pedersen fra Nordjylland foreslog, at DFF skriver ud til de enkelte entreprenørvirksomheder og gør opmærksom på Dansk Formands Forening. Hertil svarede Kim Bøje Madsen, at han tror på, at påvirkningen fra det enkelte medlem virker bedst, og at arbejdsgiverne i øvrigt ikke må anbefale én fagforening på bekostning af de andre. Formandsbladet Nr. 5 oktober 2009 Medlemmer af bestyrelsen lytter. Fra venstre er det afdelingsformand i København, John Pedersen, afdelingsformand i Sønderjylland Svend-Erik Petersen og afdelingsformand i Århus og fødselar Jørgen Hansen. Fusion ikke aktuel Henning Pedersen fra Sønderjylland luftede tanken om, at Dansk Formands Forening kunne blive en underafdeling af en anden fagforening, måske ingeniørernes. Hertil svarede Kim Bøje Madsen, at det ikke kan lade sig gøre, fordi ingeniørerne kun optager akademisk uddannede. I øvrigt mente han, at formændene stadig skal have deres egen fagforening. Det mente Lars Hansen også, men hvis, det engang skulle komme på tale at fusionere med en anden fagforening, så mente han, at Maskinmestrenes Forening eller Teknisk Landsforbund vil være de mest oplagte at tage kontakt til. På landsrådsmødet blev det i øvrigt diskuteret, hvornår mødet for 2010 skal ligge. Ifølge vedtægterne skal landsrådsmødet afvikles i oktober, og der var fra salen forslag om at lægge mødet tidligere på måneden, måske allerede den 2. oktober af hensyn til vejret. Vicelandsformand Lars Hansen (th) mente, at DFF skal være synlige, når struktørerne dimitterer. Til venstre kasserer Winnie Hansen og landsformand Kim Bøje Madsen.

7 DFF taler det enkelte medlems sag Sagen med Ledernes Hovedorganisation skabte interesse Landsmøde 2009 Afdelingsformand i Randers, Leo Kristoffersen mente, at Dansk Formands Forening skal koncentrere sig om de medlemmer, foreningen har og ikke dem, som af den ene eller den anden grund forlader foreningen. Vi skal koncentrere os meget mere om, hvor vi kan få/finde nye medlemmer. - Når nu Ledernes Hovedorganisation tydeligvis overtræder lovene ved at rette henvendelse til medlemmerne af Dansk Formands Forening, hvordan er det enkelte medlems juridiske stilling så, spurgte Per Esbensen fra Københavns Afdeling på landsrådsmødet. - Dansk Formands Forening fører sagerne ved Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring og Datatilsynet på vegne af de enkelte medlemmer, forklarede landsformand Kim Bøje Madsen. - De medlemmer, der er flyttet over til lederne er efter vores overbevisning blevet bondefanget. Ledernes Hovedorganisation har lederaftalen, men de har ingen overenskomst på området. Det har kun Dansk Formands Forening, og det har Lederne garanteret glemt at fortælle, og det har skabt mange uheldige situationer. Jeg har talt med flere, som var af den overbevisning, at de selv om de er flyttet over til Lederne stadig mener sig omfattet af overenskomsten. Det må jeg fortælle dem, at det er de ikke. Vicelandsformand Lars Hansen var det første medlem af Dansk Formands Forening, der lagde sag an i Direktoratet og i Datatilsynet. Ministeren - Er det ikke ministeren, vi skal gå til, når ikke det er muligt at få et endegyldigt svar fra Datatilsynet, som igen og igen udsætter svaret med den begrundelse, at de har travlt, spurgte æresmedlem Gunner Pedersen. - Problemet er, at Datatilsynet hører under Justitsministeriet, mens Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring hører under arbejdsministeren, svarede Lars Hansen. - Hvis medlemmerne vil forlade os, kan vi ikke gøre så meget ved det. Jeg mener, at vi hellere skal gøre noget for de medlemmer, vi har, sagde afdelingsformand i Randers, Leo Kristoffersen. Vi skal koncentrere os meget mere om hvor vi kan få/finde nye medlemmer, og spurgte, om standen på Have & Landskab 09 i Slagelse havde givet noget. - Deltagelsen på Have & Landskab 09 har rent faktisk givet nye medlemmer, lige som vi har flere ansøgninger om medlemskab til behandling. Standen blev besøgt af rigtigt mange formænd og potentielle medlemmer, og vi fik megen ros på messen, svarede Kim Bøje Madsen. 7

8 Landsmøde 2009 Forbereder sig til OK-møderne Dansk Formands Forening skal mødes med bl.a. Dansk Byggeri og Asfaltindustrien Attraktive tilbudsordninger til medlemmerne er et af indsatsområderne i den kommende tid. - Dansk Formands Forening skal her i foråret i gang med OK 2010 med Dansk Byggeri, og her skal vi nok regne med, at de vil være meget besværlige, fordi de sandsynligvis ingen penge har med. Sådan sagde Kim Bøje Madsen på landsrådsmødet og forudså, at det formentlig bliver de bløde værdier, som DFF skal slå på i forhandlingerne. - Vi vil prøve at få en aftale igennem, således at vi tilgodeser de formænd, der er fyldt 60 år og derover, så det kommer til at ligne den aftale, som vi har i den offentlige sektor, fastslog formanden, der i øvrigt gav en kort redegørelse for nogle af de krav som DFF ville tage med til OK 2010 Tilbud - Dansk Formands Forening har tidligere forsøgt at forhandle attraktive ordninger til medlemmerne, men mange af udbyderne har fundet DFF for lille. Derfor er det måske en mulighed at forhandle spændende ordninger igennem i regi af FR. Dansk Byggeri men dog med nogle fingeraftryk fra Asfaltindustrien og os selv, gjorde Kim Bøje Madsen opmærksom på. MT Højgaard MT Højgaard har meldt sig ud af Dansk Byggeri og har i stedet valgt at placere sig hos Dansk Industri, og nu bliver udfordringen så at finde ud af, hvordan landets største entreprenørfirma kan indgå i Dansk Formands Forenings overenskomster. MT Højgaard har ansat 52 formænd i firmaet, som er medlem i DFF. Endelig deltager vicelandsformand Lars Hansen og Kim Bøje Madsen i et seminar i foråret i KTO, hvor der præsenteres oplæg til de offentlige overenskomster. Materialehejs til lette og tunge løft Asfaltindustrien Dansk Formands Forening skal også i gang med overenskomstforhandlingerne på asfaltområdet. Her har landsformanden allerede haft et formøde med Asfaltindustriens nye direktør, Anders Hundahl, som fastslog, at industrien vil have sin egen overenskomst med formændene. - Den vil selvfølgelig blive lige som overenskomsten med 8 Telefon

9 Landsmøde 2009 Flot messe både inde og ude Udstillingen i forbindelse med DFFs landsrådsmøde blev flittigt studeret hele dagen Fire virksomheder, der havde givet accept på, at de ville stille op til messen i forbindelse med Dansk Formands Forenings første landsrådsmøde på Hotel Pejsegården i Brædstrup, glimrede ved deres fravær. Men det kunne ikke skjule glæden over den særdeles fine messe, som blev studeret særdeles flittigt hele dagen på den store parkeringsplads ved hotellet. - Og de fleste af udstillerne har allerede givet tilsagn om, at de også gerne vil komme til næste års landsrådsmøde den 2. oktober, fastslår landsformand Kim Bøje Madsen, der endda kan supplere med endnu flere markante virksomheder indenfor bygge- og anlæg, som også har meldt deres ankomst, således at messen i 2010 vil blive endnu større og endnu flottere end i år. Nuanceret billede Messen gav et bredt og nuanceret billede af de mange fagområder, som medlemmerne af Dansk Formands Forening dækker. Udlejningsfirmaerne Loxam og Pon Rental viste f. eks. en del af det udstyr, som mange formænd lejer hver eneste dag. Skilte- og afspærringsvirksomheden Daluiso fra Odense havde taget både skilte og blink med og bidrog dermed kraftigt til underholdningen på den efterårskolde p-plads. Michael Trasbo fra Trasbo Sandblæsning var inde og ude med sit særdeles effektive udstyr til ikke sandblæsning men vandblæsning, hvor eksempelvis beton spules væk under kraftigt tryk. Forskallingsfirmaerne Hünnebeck og Peri havde valgt at holde sig indendøre, hvor de med fine udstillinger viste noget af det, som de kan tilbyde formændene. Nyttige kontakter Her fandt man også Dansk Formands Forenings egen stand. De fleste af udstillerne havde valgt at tage imod indbydelsen til aftenens fest med revy på Pejsegården, og her blev der rig lejlighed til at tale endnu mere med de formænd, som til daglig er dem, der tager beslutningen om, hvilket grej og hvilke maskiner der skal lejes og indkøbes. Nyttige kontakter blev helt sikkert knyttet over bordene. KONTINGENT PR. 1. JANUAR ÅR 2010 FOR DANSK FORMANDS FORENING OG A-KASSEN PR. KVARTAL Statsbidrag Kontingent Arbejdsløs- Statsbidrag DFF ADM-bidrag incl. EFhedsforsik. efterløn Kontingent lønmodt. Bidrag i alt Aktive m/a-kasse kr 918,00 kr 1.317,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 3.111,00 Aktive u/ef-bidrag kr 918,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 1.794,00 Aktiv deltid m/a-kasse kr 612,00 kr 879,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 2.367,00 Efterløn 60 år kr 918,00 kr 150,00 kr 219,00 kr 1.287,00 Aktiv medlem 60 år med EF-bevis kr 918,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 1.794,00 Medlem 60 år deltid med EF-bevis kr 612,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 1.488,00 Medlemmer u/a-kasse kr - kr 657,00 kr 657,00 Pensionister kr - kr 75,00 kr 75,00 Dansk Formands Forening IAK 9

10 Landsmøde 2009 Liften fra Loxam blev særdeles fl ittigt demonstreret hele dagen og der var bidende koldt på toppen. Michael Trasbo forklarer for bl.a. DFFs afdelingsformand i København, John Pedersen til højre. Pon Rental havde godt besøg på standen, hvor det bl.a. var muligt at se det nyeste fra Caterpillar. Trasbo Sandblæsning havde også sat sig på to stande, her den indendørs. Udlejningsfirmaet Loxam var både inde og ude på messen. Landsformand Kim Bøje Madsen (tv) i samtale med Bjarne Kruse og en medarbejder fra result.dk Hünnebeck viste nyheder indenfor forskalling og sikkerhedsudstyr. Peri var naturligvis også på plads på DFFs messe. 10

11 Jobsøgende Ny mulighed for jobsøgende IAK indleder samarbejde med rekrutteringsfirmaet Moment, der har mange års erfaringer med at koble jobsøgende akademikere og virksomheder Heldigvis er der stadig mange virksomheder, der søger højtuddannet arbejdskraft. Så der er god grund til at øge mulighederne for jobsøgerne. Det gør Ingeniørernes A-kasse (IAK) ved at indlede et samarbejde med vikar- og rekrutteringsfirmaet Moment. IAK ser store muligheder i samarbejdet. Tilsammen har vi en unik kombination af kendskab og adgang til både udbud af og efterspørgsel på uddannet teknisk arbejdskraft. Hertil kommer, at en af de helt store udfordringer nu og de næste par år er at have fokus på at få nyuddannede i relevante job. Og her er Moments erfaringer og resultater i forhold til især unge meget interessant for IAK og vore ledige medlemmer, konstaterer direktør Charlotte Aakerlund, IAK. Som situationen er lige nu, er det meget vigtigt at se muligheder og udvikle nye partnerskaber og kombinationer. Og det er dét, som IAK og Moment er gået i gang med her. Konkret håber jeg, at alle IAK s medlemmer vil lægge deres cv ind på Moments datsbase, og at vore medlemmer vil tage åbent imod de stillingsopslag, som Moment præsenterer, tilføjer hun. På et andet niveau kan samarbejdet illustreres af, at både Moment og IAK er blandt de få eksempler, der bliver nævnt handlingsplanen projekt Tidlig fokus på dimittender fra Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland under Arbejdsmarkedsstyrelsen. Spændende og lovende Tilsvarende ser Moments adm. direktør Morten T. Højberg også frem til samarbejdet. Han peger på to årsager til, at Moment går ind i samarbejdet med IAK. Det er spændende og lovende, for sammen kan vi hjælpe hinanden. Vi har kunder, der ansætter mange ingeniører, så derfor har vi basis for jobformidlingen. For det andet har vi en god kemi med hinanden og der er mulighed for mange spændende projekter, konstaterer Morten T. Højberg. Moments direktør peger i den forbindelse på, at DONG nu er inde i kundekredsen. I konkurrence med 120 andre virksomheder og efter to runder er Moment kommet med i en gruppe på 20 rekrutteringsbureauer, som DONG vil gøre brug på de forskellige områder. Moment skal bistå det store firma med ansættelse af ingeniører og andre vidensmedarbejdere og firmaet forventer mange ansættelser den kommende tid. Stadig ansættelser Trods finanskrise har DONG og mange andre virksomheder stadig behov for at ansætte nye medarbejdere. Det bekræftes af en undersøgelse, som Moment har lavet blandt 80 virksomheder, der allerede har ingeniører ansat. Undersøgelsen bekræfter, at det er vigtigt at bruge sit netværk ved jobsøgning, for det gør 80 pct. af virksomhederne. Og at det er de færreste virksomheder, der aldrig bruger rekrutteringsfirmaer i jagten på nye medarbejdere. Såvel IAK som Ingeniørforeningen er bekymrede for stigningen i ledigheden ikke mindst blandt de nyuddannede. Omkring halvdelen af dem, der har afsluttet deres uddannelse inden for de seneste 12 måneder, har ikke fået noget job endnu. Morten T. Højberg drister sig til at give dem fire gode råd (se faktaboksen). Men det er vigtigt for mig at understrege, at selv om man følger rådene, er der desværre ingen garanti for job. Mange ingeniører er specialiserede, og fx bygningsingeniører har en hård tid, når hele byggebranchen står stille, siger Moments direktør. Af Johs Krarup Moments 4 gode råd til nyledige og andre jobsøgere: Altid god idé at trække på dit netværk spred rygtet, at du er ledig på markedet. Lav research og identificer virksomheder, som ansætter medarbejdere med dine kvalifikationer. Send uopfordrede men målrettede ansøgninger og følg evt. op telefonisk. Søg projektansættelser/vikariater det er en god idé at få relevant erfaring og der er muligheden for en efterfølgende fastansættelse. God idé at søge om optagelse i netværk som Moment Talent og Aktive Ingeniører det kan være vejen til drømmejobbet men generelt og så en god inspirationskilde. Læs mere på eller moment.dk 11

12 Kommunalkursus 2009 Nye øjne kiggede på formændene Endnu en Michael dukkede op som underviser på det kommunale kursus Dansk Formands Forenings kommunalkursus 2009 på Den Kommunale Højskole i Grenå blev på flere måder en historisk begivenhed. For det første var der adskillige nye ansigter blandt kursisterne. For det andet var det første gang, at der var to Michael er bag katederet. Legendariske Michael Jenne, der har undervist i flere end 25 år på kurset, blev denne gang suppleret af endnu en Michael, nemlig Michael Groser, der tidligere på året debuterede som underviser i DFF-regi, da han stod i spidsen for at samarbejdskursus for afdelingsformænd. Michael Groser, der efter at have drevet egen IT-virksomhed i lidt mere end en snes år, har brugt de seneste knap 10 år på at hjælpe teams og ledere med at blive den bedste udgave af sig selv. Michael Groser arbejder som konsulent, underviser og coach med specialer i kommunikation, leder-udvikling, konfliktforebyggelse, team-udvikling og salg. Michael Groser introducerer og underviser med fundament i Enneagrammet, tidens mest effektive persontype værktøj til udvikling af ledere og teams. I den del af kurset, som handlede om kommunikation fik deltagerne mulighed for at indplacere sig selv i ni kategorier ud fra talestil, kropssprog, blinde punkter og forvrængende filtre ud fra en betragtning om, at 80 pct. af al kommunikation er nonverbal altså uden ord. I undervisningen blev deltagerne præsenteret for en række enneagrampersontyper, som de i grupper skulle forholde sig til. Enneagram-typerne er virkelige personer, som eksisterer og er som beskrevet. Lean På kurset fik deltagerne også råd og Konsulent Michael Groser underviste på kommunalkursus for første gang. vink om, hvordan de selv kan arbejde med at udvikle og forbedre deres egen kommunikation, altså de signaler de sender i forskellige situationer. Michael Jenne fortalte i sin del af kurset bl.a. den spændende historie om begrebet Lean, om hvordan det blev opfundet og udviklet hos bilproducenten Toyota i Japan, om hvordan Lean kræver afvikling af vaner, om hvordan man bruger Lean, hvad der kendetegner en Lean-virksomhed og hvordan man benytter Lean i hverdagen, hvordan man får styr på arbejdsgange og høj produktivitet og hvordan man får motiverede og ansvarlige medarbejdere. Enneagram-typerne På kurset fik deltagerne bl.a. udleveret materiale, således at de var i stand til at identificere hvilken af de ni persontyper der passer bedst på dem. Formålet med at finde sin kasse er at starte rejsen ud af den selvsamme kasse, som en måde at udvide sit adfærds repertoire og ændre lidt på sin autopilot adfærd. Deltagerne lagde ud med at snakke med om hvordan de så på sig selv, hvordan de i hvert fald ikke så på sig selv, og hvordan andre i værste fald så på dem. 12 Deltagerne var engagerede og opmærksomme.

13 Hvad er Lean? Begrebet Lean er opfundet af forskerne Jim Womack og Daniel Jones. De havde registreret, hvordan Toyotas produktion af biler foregik langt billigere end hos alle konkurrenterne. De satte sig derfor for at undersøge fænomenet. De fandt ud af, at Toyota brugte et bestemt system, hvor fokus i alle sammenhænge var på at minimere spild. Womack og Jones valgte ordet Lean til at beskrive dette specielle fokus på spild, fordi det betyder trimmet. Pointen er, at de virksomheder, der systematisk arbejder med at trimme arbejdsgangene, klarer sig bedst. Lean blev i første omgang udviklet i Toyotas industriproduktion som fem grundlæggende principper; 1. Forstå, hvad der skaber værdi for kunderne og se den værdikæde, hvormed råvaren tilføres værdi frem til, at kunden får dækket sit behov. 2. Identificér de aktiviteter i værdikæderne, der ikke skaber værdi for kunderne, dvs. spild, og fjern straks de umiddelbare kilder til spild, mens der på længere sigt, i de næste skridt, 3, 4 og 5, arbejdes videre på at fjerne det resterende spild. 3. Skab flow i produktionen, sådan at produkterne flyder gennem processerne med færrest mulige stop og ansvarsskift. 4. Gør produktionen trækstyret, således at det altid er den interne eller eksterne kunde, der ud fra sine behov bestemmer, hvad der skal produceres og hvornår. Michael Jenne fortæller intenst om Lean og Toyota-fabrikkerne i Japan. 5. Mobilisér hele organisationen, og skab kompetencerne til at gennemføre løbende forbedringer (kaizen) med udgangspunkt i 1, 2, 3 og 4. Og placér procesansvar og kompetence i organisationen, så der sikres overblik og forbedringer af hele værdikæden fra produktidé til produktleverance, ikke kun af enkelte dele. Kompetence er nøglen til succes Hünnebeck er uløseligt forbundet med den rigtige kompetence. Vores styrke ligger i kombinationen af salg og leje af løsninger og produkter. Vores dygtige ingeniører og øvrige medarbejdere står altid klar til at assistere med kompetent rådgivning og praktisk håndtering. Altid lige i nærheden Hünnebeck dækker det danske marked med kontorer og lagre strategisk placeret for altid at være tilgængelige. Vores salgskonsulenter og rådgivere er altid parate til dialog om nye eller løbende sager og vores lagre er bestykket med markedets mest moderne produkter og løsninger. Hovedkontor Lynge Vassingerødvej 25, 3540 Lynge Fax Afdeling Brabrand Sintrupvej 4, 8220 Brabrand Fax: Afdeling Hammel Irlandsvej 2, 8450 Hammel Fax: Telefon

14 Leif Nielsen Formand Der er ingen tvivl om, at når vi har med disse typer konstruktioner at gøre, så er det PERI SKYDECK som er den mest optimale løsning. Det er nemmere, hurtigere og bedre. Forskallet Drop-hoved sænket 60 Afforskallingen foregår ved at drophovedet bliver slået. Dermed løsnes og frigøres, kassetterne og ridebjælken 60 mm.

15 PERI SKYDECK Handy og tidsbesparende dækforskalling i aluminium Ved byggeri i dagens Danmark er der altid stor fokus på tidsplanen. Alt skal udføres hurtigere og bedre, og det skal helst ske på den halve tid. Det gælder også, når det drejer sig om insitu støbte dækkonstruktioner. Med brugen af PERI SKYDECK er det muligt at reducere den samlede forskallingstid. PERI SKYDECK er en systemforskalling, som er udført i aluminium. Ingen del vejer mere end 15 kilo, og det betyder, at store felter kan opsættes både hurtigt og på den mest ergonomisk rigtige måde. En anden fordel ved at bruge PERI SKYDECK er, at man slipper for at bruge en masse penge på støbefinerplader både de store, som er besværlige at håndtere, og de små, som ikke er til at afforskalle, uden de går i stykker. Ved brugen af PERI SKYDECK er det tiden, som er i fokus. PERI SKYDECK kan med fordel bruges på alle større dækkonstruktioner og til konstruktioner med mange gentagelser. PERI SKYDECK klarer uden problemer dæktykkelser helt op til 950 mm. Det særlige Drop-hoved-system tillader, at afforskallingen afhængig af dæktykkelse og betonstyrke kan indledes allerede efter kun én dag. Det betyder, at man hurtigt kan genanvende kassetten og dermed reducere de samlede omkostninger til forskalling på byggepladsen. Kassetterne og ridebjælken kan genanvendes til den næste støbning. Mens drophovedet og støtten bliver stående ind til fuld styrke i dækket er opnået. DK PERI/9.202 Forskalling Stillads Rådgivning

16 Ajour 2009 Gal eller genial Jazzmusikeren og tv-dommeren Thomas Blachman bevæger sig i en gråzone mellem genialitet og galskab. Thomas Blachman holdt et foredrag, hvor det var nødvendigt at holde ørene mere end almindeligt stive Digterpræsten Johannes Møllehave ville være grøn af misundelse. Peter A. G. Nielsen fra Gnags ville være mundlam i sit blå univers. Thomas Blachman gav nemlig disse to super-ordekvillibrister baghjul, da han som den sidste indtog scenen på Ajour 09. Hans lidt tilsyneladende åndsfraværende og distræte stil var en svær en at sluge for mange. Flere holdt ud i nogle minutter, hvorefter de begyndte at sive på en fredag eftermiddag. Stilen fra Xfactor blev dem for meget, og mange måtte indvendigt erkende, at de havde mere end svært ved dels at finde tråden og dels at fastholde den, hvis de fandt den. Gråzone Den venlige mand med det afvæbnende smil bevæger sig i en gråzone mellem at være gal og genial. Ordene vælter ud af munden på ham, når han flagrer i alle mulige retninger uden tilsyneladende at have et mål, men hvor han blot lader sig rive med af en spontan bemærkning og straks haster afsted i en ny retning. Han begyndte med at erkende, at han aldrig forberedte sig, når han stod foran kvinder i overgangsalderen til en mental Chippendale, som han kaldte det. Allerede der fik man et hint om, hvor det ville bære henad. Ordstrømmen gav et bud på, hvad der vil ske i vores tilværelse over de næste 10 år, og hvis det alligevel ikke sker, så vil vi blive husket som generationen, der ikke eksisterede, mente Thomas Blachman, der slog til lyd for at bevare troen på sig selv og om realisationen af sine drømme og planer og om at erstatte normaliteten med genialiteten. 16

17 -Ajour 2009 Fire dages uge Jazzmusikeren, der holder lige så godt om trommestikkerne som om ordene, slog også til lyd for et livslangt arbejdsliv med fire dages uge, hvor den femte dag skal bruges som en obligatorisk studiedag, som skal gøre os klogere og give og mulighed for at stifte nøjere bekendtskab med det, der interesserer os. Det vil være selværdsopbyggende og selvtillidsopbyggende. Det er berigende ikke at eje tre sommerhuse, mente Thomas Blachman. Afdelingen med den nådesløse tv-dommer var bygget op som tovejs-kommunikation, hvor tilhørerne gerne måtte bryde ind med spørgsmål. En enkelt dristede sig til næsten som i eventyret om Kejserens Nye Klæder at spørge, hvad Thomas Blachman mente, at han som tilhører skulle have med hjem fra foredraget. Det er endnu uvist, om den dristige spørger fandt ud, hvad svaret var. Legen med ordene og de gode intentioner gav Thomas Blachman et stort og varmt bifald, for uanset hvad så er den sortklædte skikkelse charmerende og uden tvivl en brilliant begavelse. Det fik han kredit for. Besøg på Nordjyllandsværket Omkring 20 havde taget imod Nordjyllands Afdelings invitation til at besøge Nordjyllandsværket i Aalborg, og de fik som fik en flot En fantastisk udsigt fra Nordjyllandsværket rundvisning i den imponerende bygning. Deltagerne var ligeledes i turbinerummet. På grund af smittefare var deltagerne forhindret i at komme ind i kontrolrummet, men alle fik en fornemmelse af, hvordan der bliver produceret kraftvarme på Nordjyllandsværket. Rundvisning i nyt butikscenter i Aalborg Nordjyllands Afdeling havde indbudt til rundvisning i det nye butikscenter Friis i det centrale Aalborg. Byggeriet som er opført af Enggaard A/S i Aalborg er allerede godt fremskreden, og de fremmødte fik en god og detaljeret rundvisning af Poul Erik Pedersen, som er formand på pladsen. Han fortalte bl.a. om den store parkeringskælder, samt lidt om det specielle etagebyggeri med butiksområder, samt kontorer m. m på anden etage. Enggaard havde allerede afleveret en del af byggeriet til hoteldrift. En god rundvisning og stor tak til Poul Erik og Enggaard A/S for deres gæstfrihed. Arrangementet afsluttedes på Casa Blanca med en buffet. Fra indkøbscentret Friis er der en storslået udsigt over Limfjorden og den megen byggeaktivitet på området. Liftmateriel Jord- og anlægsmateriel Aalborg Bårse KUNDER Ser vice Sor timent Fleksibil ilitet Bygningsmateriel Stabil ilitet MEDA RBEJDERE Ef te r u ddann nnelse Grønt materiel Fo r ve ntning nger Rådgivning ISO 9002 Skurvogne og moduler Landsdækkende udlejning Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Odense Roskilde Rødekro Sakskøbing Slagelse Sønderborg Vassingerød Viborg Århus 17

18 Et liv på hjul Racerkøreren Jason Watt fortalte om et liv på hjul først de fire under racervognen, siden de to på kørestolen. Et liv på hjul Racerkøreren fortalte om en tilværelse i hurtige biler og i kørestol Den dag skulle Jason Watt have været til jobsamtale om et sæde i Williams Formel 1 Team. I stedet lå han i en seng på Rigshospitalet. Nerverne i ryggen var rykket over som følge af et motorcykeluheld. Hans liv lå i ruiner. - Du har mistet førligheden, men du reddede livet. Sådan sagde lægerne til mig, da jeg vågnede på hospitalet, og selv om jeg dengang ikke havde lyst til at leve ét minut længere, så kan jeg jo se, at man sagtens kan få et både positivt og godt liv, mens man sidder i kørestol, fortalte racerkøreren Jason Watt på Ajour 09. Overhalingsbanen Racerkøreren fortalte muntert og spændende om et liv i overhalingsbanen, om hvordan han kørte gal i racerbiler med over 200 km i timen, hvordan han kæmpede og aldrig gav op for at nå sit mål om at komme ud at køre med de store. Om hvordan et banalt uheld med en motorcykel og han kørte endda ikke ret hurtigt med én kolbøtte vendte op og ned på livet og drømmene, og ændrede en lys fremtid i motorsporten til den unge mands værste øjeblik. Jason Watt fortalte om en sej genoptræning, og om hvordan han sammen med vennen Jan Magnusson kom i gang med at køre igen i en specialbygget racerbil fra Peugeot, og hvordan han siden har bygget sit Team Bygma Jason Watt Racing op. Villig til at kæmpe Jason Watts foredrag handlede meget om at kæmpe, at være villig til at ofre og kæmpe for at opfylde sine drømme. Om at tro på sig selv, og opsøge heldet der, hvor heldet er. Om ægteskabet med fotomodellen Mai Britt Vingsøe, om at få børn og glædes med dem og det ansvar, det giver at opdrage på tre børn. Om at huske at være til stede i nuet. Jason Watt fik et langt og varmt bifald for et oprigtigt og hjertevarm foredrag om et liv, der på nogle områder blev meget sværere end motorsportstalentet havde regnet med. Men også et liv, der har gjort ham til et bedre menneske. 18

19 Ajour 2009 Faderen, Sønnen og Heldigånden Jacob Haugaard fik salen til at hyle af grin på Ajour 09 i Odense Congress Center hvordan han havde fået plads i salen ved siden af en stakkel fra De Forenede Danske Dødsboer, som han kaldte Enhedslisten, og hvordan staklen måtte tåle tågehornet fra Malling. Medlemmet fra Enhedslisten havde ingen andre at vende sig imod, for til den ene side sad Haugaard, til den anden var midtergangen, så der var bare ikke andre at tale med. Han fortalte også om, hvordan han i sit jakkesæt, der var syet af kradsende kaffesække, mødte op hos Dronningen, om hvordan elastikken i hans boxershorts fungerede som en regulær flyvespærring, da han svedte som en hest og forsøgte at gå i ét med gobelinnerne på Amalienborg. Her kom hans træning i at kunne skide i bukserne i en brandert, uden at nogen kunne se det, ham virkelig til gavn. Jacob Haugaard har været tørlagt i 17 år. Og det betyder, at de hjemme i huset nu har både bar og vinkælder. Før havde de ikke en dråbe i huset, for den århusianske kunstner og politiker med de færøske rødder drak heftigt efter det nordatlantiske drikkemønster. Jacob Haugaard delte sit liv som kunstner og politiker med deltagerne i Ajour 09 Maskinmestrenes Forenings imponerende konference og messe i Odense Congress Center og salen lå bogstaveligt talt flad af grin. Tårerne trillede, og kindbenene værkede, mens Haugaard fyrede den ene geniale bemærkning af efter den anden på sit charmerende århusianske, som er med til at sætte en tyk streg under den kunstner, der elegant bevæger sig på en knivsæg mellem det geniale og det gale. Kunstneren og politikeren Jacob Haugaard lagde salen ned, da han fortalte om sit liv. Valgt til Folketinget Meget af showet handlede om Haugaards fire år som folketingspolitiker, om hvordan han pludselig blev valgt ind det var slet ikke med vilje, og hans mangeårige kampagneleder, Poul, måtte da også gå hjem i total afmagt, da det pludselig gik op for alle, at løfter om bedre vejr og medvind på cykelstien var det, der skulle til for at blive valgt til landets højeste embede. Jacob Haugaard blev valgt ind i Folketinget i 1994, og han gør nærmest en dyd ud af, at han ikke vidste en skid om politik for slet ikke at tale om de mekanismer, der ligger bag arbejdet på Christiansborg Hos Dronningen Han fortalte hylende morsomt om, Kanonsommer - Men jeg var altså en af Danmarks mest kendte politikere og det siger bare mere om de andre, end det gør om mig. Men mine valgløfter virkede. Jeg gik ud af Folketinget i 1998, og det har stort set regnet siden. I 1995 året efter at jeg blev valgt havde vi en kanonsommer, og da jeg lovede medvind på cykelstierne, vandt Bjarne Riis Tour de France året efter, gjorde Jacob Haugaard opmærksom på. - Jeg fandt stor styrke i ikke at vide noget. Jeg var ikke belastet på forhånd og søgte hjælp hos erfarne og dygtige politikere. Jeg er en troende mand, men jeg har min egen treenighed. Jeg tror på Faderen, Sønnen og Heldigånden, og man er kun heldig, hvis man opsøger heldet, sagde Jacob Haugaard. - Gå nu hjem og husk at være ufornuftige. For hvis man ikke er ufornuftig, så ved man ikke, hvad fornuft er. 19

20 Optimalt samarbejde Hvordan opnås det optimale samarbejde? Af Michael Groser, BizCoach.dk Det spørgsmål er der sikkert mere end eet rigtig svar på, men én ting er helt sikkert; Hvis ledere og medarbejdere beslutter sig for løbende at blive den bedst mulige udgave af sig selv så er vi i alle tilfælde rigtig godt på vej. Hvis den enkelte medarbejder, såvel som de ansvarlige ledere, formår at skabe accept og respekt for forskellighed, så vil arbejdsklimaet være præget af trivsel og minimal stress. Tjae, tænker du måske det var der så ikke meget nyt i! Du har ret! Det nye kommer her; for det er klart at hvis man gør det man altid har gjort, så får man antagelig de resultater man altid har fået. Men ved at tilføre persontype værktøjet, Enneagrammet, får man pludselig den fælles platform for ledelse, kommunikation, konflikthåndtering og sågar salg som er nødvendig for at opnå nye frugtbare resultater. Væk er frustrationerne ved ikke at ane hvad man skal gøre for netop at få samarbejdet til at glide og have en effektiv, produktiv og indtjenende enhed eller team. Enneagrammet som værktøj Enneagrammet er en lettilgængeligt og enkel (international) anerkendt psykologisk model, der beskriver 9 persontyper. Modellen forklarer bl.a. menneskers tanke- og adfærdsmønstre og hvilke talenter og styrker hver enkelt personligheds type besidder. Enneagrammet kan konkret hjælpe hvert enkelt menneske med dennes eventuelle faldgruber, dvs. den, ofte automatiske, del af vores adfærd som giver os udfordringer, konflikter og øget stress i hverdagen. Del der nogen gange spærrer for effektivitet, samarbejde og trivsel. 20 Det betyder at du som leder eller medarbejder nemt og hurtigt kan opsamle værdifuld viden om din egen drivkraft, hvad der motiverer dig og ikke mindst hvad der irriterer dig og udsætter dig for stress. Kort sagt får I alle et redskab, en slags kraks kort over hvordan du bliver den bedst mulige udgave af sig selv. Enneagrammet kan med hurtigt og stort udbytte anvendes som fundament for inspirerende lederskab, kommunikation, samarbejde, konflikt håndtering, salg og udvikling på mange områder og måder. Enneagrammet helt konkret Enneagram modellen er enkel i sin opbygning. Det er op til den enkelte hvor langt man vil fordybe sig i dets muligheder. Navnet Enneagrammet, der kommer fra græsk og betyder ni-model, er en grafisk model af en 9-takket stjerne i en cirkel. Hver spids i stjernen har et tal fra 1-9 og repræsenterer en personlighedstype. Hver type er forbundet med een eller to af sine naboer (fx. er type 3 forbundet med enten type 2, type 4 eller begge). Desuden er typen forbundet med to andre typer, kaldet en såkaldt stress-type og en trygheds-type. At have forbindelse med andre typer betyder at man kan være præget i større eller mindre grad af de forbundne typer. Sluttelig bevæger den enkelte person/type sig op og ned i et område som Michael Groser underviser med basis i Enneagrammet. nemmest kan betegnes som niveauet for hvor god en udgave af sig selv man er. Dette vil yderligere vise variationen indenfor typen. Hvad kan du bruge Enneagrammet til? Som beskrevet, er Enneagrammet et værktøj som er særdeles velegnet til forretningsmæssig og personlig udvikling. Udvikling med Enneagrammet og de mange tilhørende værktøjer er let forståelige og let tilgængelige. I modsætning til så mange andre udviklings værktøjer, kræver det ingen særlige forkundskaber at udvikle sig selv, din virksomhed eller dit team med Enneagrammet som fundament. Alt du behøver, er lyst og mod til forandring så er du i gang. Husk at hvis du gør det samme som du altid har gjort må du forvente de samme resultater som du altid har fået. Nye resultater kræver nye overbevisninger og dermed nye handlinger. Du kan læse mere om de 9 Enneagram typer og evt. selv undersøge hvilken Enneagram type du synes passer bedst på dig på Rigtig god fornøjelse.

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Slagter industri. Oversigt over: Følgegruppe og forhandlingsudvalg. Virksomheder med antal medlemmer og tillidshverv

Slagter industri. Oversigt over: Følgegruppe og forhandlingsudvalg. Virksomheder med antal medlemmer og tillidshverv Slagter industri Oversigt over: Følgegruppe og forhandlingsudvalg Virksomheder med antal medlemmer og tillidshverv Faglige sagsbehandlere fordelt på virksomheder Den 2. december 2013 2 Forhandlingsudvalg:

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn 2014 Mårup DDS SP v.3.14.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 Oval 4 Sort 51 Høj knælende Mål 2 Tønde 1 Gul 22 Høj knælende Mål 3 1/7 Grøn 22 Høj knælende Station

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn Mårup

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn Mårup RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn Mårup DDS SP v.3.16.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 S10 Horisontal Gul 24 Høj knælende Mål 2 Oval 2 Grøn 24 Mål 3 S15 Horisontal Gul 31 Mål 4 1/8 Gul 31

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere