Messe kom godt i vejret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Messe kom godt i vejret"

Transkript

1 December årgang 6 Messe kom godt i vejret Side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 DFF holdt første landsrådsmøde 16 Nye øjne på kommunalkursus 19 Kendisser på Ajour Kursus med Enneagram Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Side 3 Leder Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 1. februar Næste nummer udkommer den 25. februar Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 12 Side 13 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Beslutningsreferat for bestyrelsesmødet Fokus på medlemstallet DFF taler det enkelte medlems sag Forbereder sig til OK-møderne Flot messe både inde og ude Nye øjne kiggede på formændene Hvad er Lean? Et liv på hjul Faderen, Sønnen og Heldigånden Hvordan opnås det optimale samarbejde? Nyt fra hovedkontoret Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 1. februar Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 12:01:02 CET Krisen kradser i byggeriet Leder Krisen kradser virkelig i øjeblikket. Der bliver afskediget en del formænd både på det private og det offentlige område. Det betyder samtidig, at vi har mange sager, men vi forsøger naturligvis at give medlemmerne den gode og solide service, som vi er kendt for. Dansk Formands Forenings første landsrådsmøde med tilhørende messe er vel overstået. Det var et meget positivt landsrådsmøde, og der var en god dialog. Bestyrelsen fik meget med hjem, som vi kan arbejde videre med. Vi har nu fået et kopi af den afgørelse, Beskæftigelsesministeriet har givet til Ledernes Arbejdsløshedskasse. I afgørelsen bliver det fastslået, at der ikke er grundlag for at kritisere direktoratets afgørelse, som sagde, at Ledernes A- kasse skulle stoppe deres aktivitet med at kontakte vores medlemmer. Beskæftigelsesministeriet er øverste administrative myndighed, og sagen kan ikke ankes. Det må nu forventes, at Datatilsynet vil agere, og vi vil med spænding afvente, hvad Datatilsynet vil foretage sig. Så er det igen galt med sikkerheden på byggepladserne, og det er meget skræmmende tal, der kommer fra Arbejdstilsynet. Ved den seneste aktion blev der i hele landet besøgt 199 byggepladser. På 95 af dem blev der ikke konstateret problemer, enten fordi forholdene var i orden, eller der ikke blev udført arbejde på besøgstidspunktet. Men der blev givet 142 straks-påbud eller forbud, som betyder, at arbejdet på byggepladserne blev stoppet, indtil forholdene er i orden. I langt de fleste tilfælde handlede det om fare for nedstyrtning. Det er samtidig trist at se den ringe interesse, der er for vores kursustilbud. Det var jo egentlig nu, hvor der ikke er så meget at lave i branchen, at arbejdsgiverne bør sende deres formænd på kursus, så de kan blive endnu mere kompetente til deres job. Til slut vil jeg gerne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Kim Bøje Madsen Landsformand 02/2009 da Bygger på erfaring og ekspertise Framax Xlife Stor brugervenlighed og høj kvalitet Entreprenørskolen Sikker. Hurtig. Effektiv. Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Høgemosevænget Trige Tel Fax

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 2. oktober 2009 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 45, 2300 København S DAGSORDEN Forhandlingsprotokollen Der var ikke kommet indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 4. september 2009 på Hovedkontoret, hvorefter landsformanden underskrev protokollen. 01. Orientering vedrørende verserende sager 02. Overenskomster 03. FR 04. A-kassen 05. Ankesag 06. Budget Øvrige forhold 08. Eventuelt Ad. 01 Et medlem fra en kommune er utilfreds med afdelingsformandens og DFFs manglende orientering og har kontaktet DFF pr. mail. Afdelingsformanden og Landsformanden har sammen givet medlemmet en orientering, som handlede om det psykiske arbejdsmiljø i kommunen og har forklaret, hvorvidt det er acceptabelt at orientere om andre medlemmer. - Et medlem i en kommune har fået ny stilling, der er udarbejdet et oplæg, som har været til forhandling med chefen og kommunen. Sagen er ikke afsluttet, men er en speditionssag. - Et medlem er blevet opsagt på grund af firmaets økonomiske vanskeligheder. DFF har rykket firmaet, som har stoppet al aktivitet, for manglende løn. Sagen er endt som en LG sag. - Sag med et firma er afsluttet med et forlig, så medlemmet får en måneds godtgørelse, og fritstilles fra den 1. november og overgår herefter til pension. 4 - Sag mod et firma som har omgået vores overenskomst. De har indgået en speciel aftale om en fritstillelse til medlemmet, og så har de givet ham tre måneder efter 2a i funktionærloven. De har ikke givet de tre måneder efter 11 i overenskomsten. Det har hele tiden lydt fra firmaet, at han ikke skulle snydes. Sagen er blevet sendt til Dansk Byggeri, som er af en anden mening. DFF har fået en sagsfremstilling retur, men vil ikke umiddelbart kommentere den. Landsformanden oplyste til Dansk Byggeri, at han vil lade vores advokat gennemgå sagen. Sagen overgår til mægling. - Vores medlem fra en kommune er blevet opsagt og fritstillet i forbindelse med omlægning i organisationen. Medlemmet har bedt DFF køre en sag på det psykiske arbejdsmiljø, samt for at være blevet sagt op, uden hensyn til tryghedsaftalen. Landsformanden har bedt om mere dokumentation. - I en kommune har man sat vores medlem over på chefleder løn uden lønstigning. Det kan man ikke. Kommunen fastholder lønaftalen. Der er desuden en forbedret pensionsordning, samt andre opsigelsesvarsler. - Landsformanden orienterede om, at 232 byggepladser er blevet kontrolleret på den seneste kontrolaktion - og af dem blev 121 lukket, indtil sikkerheden blev bragt i orden. I alt blev der afgivet 165 af de såkaldte straks-påbud. Det var især nedstyrtningsfare, der fik Arbejdstilsynet til at finde notesblokken frem. - Sagen imellem Hillerød Kommune og DFF. Vi har modtaget replik i sagen. Det er en god replik, der er udarbejdet af advokaten. Så nu venter vi bare på retten. Ad. 02 Der skal aftales en mødedato med forhandlingsudvalg på landsrådsmødet den 24. oktober 2009.

5 Ad. 03 Landsformanden og vicelandsformanden gav en orientering fra mødet i FR som var i Aalborg den 15. september Næste møde i FR er sat til den 9. december 2009 hos MMF i København. Ad. 04 Der er intet nyt fra Datatilsynet. Vi havde ellers modtaget en telefonisk tilbagemelding om, at de ville komme med en skrivelse snarest. Ad. 05 Bestyrelsen blev enig om at fremlægge en kontingentstigning på kr. 25,00 for aktive samt kr. 10,00 til efterlønnere til landsrådsmødet. Ad. 06 Overenskomst med HK og DFF er ikke kommet videre. Vi har opsagt vores samhandelsaftale med Bermann Company, så fra 1. januar 2010 skal vi selv står for vores annoncer til bladet. Der er lavet en ny aftale med maskinmestrene vedrørende juridisk hjælp. Ad. 07 Vi har på nuværende tidspunkt 21 tilmeldinger til det kommunale kursus i Grenå. Ledelse i praksis er på plads, det kommer i næste blad. Der skal være mindst 15 deltagere, før kurset kan blive gennemført. Landsmødet på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 24. oktober Landsformanden orienterede om forløbet. Dagsorden til landsrådsmødet blev fremlagt og gået igennem, Næste møde for afdelingsformænd er aftalt til den 8. maj Ad. 08 Intet. Bestyrelsesmøde Næste møder for bestyrelsen Fredag den 20. november

6 Landsmøde 2009 Fokus på medlemstallet Allerede mange gode idéer til, hvordan DFF kan optimere antallet af medlemmer Landsformand Kim Bøje Madsen på talerstolen på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Medlemstallet i Dansk Formands Forening er desværre skrumpet, ikke mindst på grund af den aggressive adfærd som Ledernes Hovedorganisation har udvist. - Vi får måske nok svært ved at overbevise dem, der har ladet sig lokke af Lederne, men i bestyrelsen er vi af den opfattelse, at der ude på arbejdspladserne går masser af formænd, som af forskellige grunde endnu ikke er medlem af Dansk Formands Forening den eneste fagforening der har overenskomst på området. Dem vil vi gerne byde velkommen til DFF, og vi har allerede modtaget forslag til, hvordan vi kan gøre fra både Nordjyllands og Københavns afdelinger. Her lyder forslagene bl.a. på, at vi skal tilgodese både det medlem, der skaffer et nyt medlem, og det ny medlem med tre måneders fri kontingent. Vi vil gerne se på forslagene i bestyrelsen, lovede landsformand, Kim Bøje Madsen, da Dansk Formands Forening afviklede historiens første landsrådsmøde på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Landsrådsmødet blev overværet af medlemmerne af bestyrelserne i Dansk Formands Forenings 12 lokalafdelinger samt indbudte æresmedlemmer. 6 Aktivt til stede - Nogle af de medarbejdergrupper, der kan være virkelig interessante for Dansk Formands Forening er struktørerne. Derfor skal vi være aktivt til stede og synlige, når struktørerne dimitterer fra skolerne rundt i landet, mente afdelingsformand fra Lolland-Falster, Lars Hansen, der også fungerede som landsrådsmødets ordstyrer. Simon Pedersen fra Nordjylland foreslog, at DFF skriver ud til de enkelte entreprenørvirksomheder og gør opmærksom på Dansk Formands Forening. Hertil svarede Kim Bøje Madsen, at han tror på, at påvirkningen fra det enkelte medlem virker bedst, og at arbejdsgiverne i øvrigt ikke må anbefale én fagforening på bekostning af de andre. Formandsbladet Nr. 5 oktober 2009 Medlemmer af bestyrelsen lytter. Fra venstre er det afdelingsformand i København, John Pedersen, afdelingsformand i Sønderjylland Svend-Erik Petersen og afdelingsformand i Århus og fødselar Jørgen Hansen. Fusion ikke aktuel Henning Pedersen fra Sønderjylland luftede tanken om, at Dansk Formands Forening kunne blive en underafdeling af en anden fagforening, måske ingeniørernes. Hertil svarede Kim Bøje Madsen, at det ikke kan lade sig gøre, fordi ingeniørerne kun optager akademisk uddannede. I øvrigt mente han, at formændene stadig skal have deres egen fagforening. Det mente Lars Hansen også, men hvis, det engang skulle komme på tale at fusionere med en anden fagforening, så mente han, at Maskinmestrenes Forening eller Teknisk Landsforbund vil være de mest oplagte at tage kontakt til. På landsrådsmødet blev det i øvrigt diskuteret, hvornår mødet for 2010 skal ligge. Ifølge vedtægterne skal landsrådsmødet afvikles i oktober, og der var fra salen forslag om at lægge mødet tidligere på måneden, måske allerede den 2. oktober af hensyn til vejret. Vicelandsformand Lars Hansen (th) mente, at DFF skal være synlige, når struktørerne dimitterer. Til venstre kasserer Winnie Hansen og landsformand Kim Bøje Madsen.

7 DFF taler det enkelte medlems sag Sagen med Ledernes Hovedorganisation skabte interesse Landsmøde 2009 Afdelingsformand i Randers, Leo Kristoffersen mente, at Dansk Formands Forening skal koncentrere sig om de medlemmer, foreningen har og ikke dem, som af den ene eller den anden grund forlader foreningen. Vi skal koncentrere os meget mere om, hvor vi kan få/finde nye medlemmer. - Når nu Ledernes Hovedorganisation tydeligvis overtræder lovene ved at rette henvendelse til medlemmerne af Dansk Formands Forening, hvordan er det enkelte medlems juridiske stilling så, spurgte Per Esbensen fra Københavns Afdeling på landsrådsmødet. - Dansk Formands Forening fører sagerne ved Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring og Datatilsynet på vegne af de enkelte medlemmer, forklarede landsformand Kim Bøje Madsen. - De medlemmer, der er flyttet over til lederne er efter vores overbevisning blevet bondefanget. Ledernes Hovedorganisation har lederaftalen, men de har ingen overenskomst på området. Det har kun Dansk Formands Forening, og det har Lederne garanteret glemt at fortælle, og det har skabt mange uheldige situationer. Jeg har talt med flere, som var af den overbevisning, at de selv om de er flyttet over til Lederne stadig mener sig omfattet af overenskomsten. Det må jeg fortælle dem, at det er de ikke. Vicelandsformand Lars Hansen var det første medlem af Dansk Formands Forening, der lagde sag an i Direktoratet og i Datatilsynet. Ministeren - Er det ikke ministeren, vi skal gå til, når ikke det er muligt at få et endegyldigt svar fra Datatilsynet, som igen og igen udsætter svaret med den begrundelse, at de har travlt, spurgte æresmedlem Gunner Pedersen. - Problemet er, at Datatilsynet hører under Justitsministeriet, mens Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring hører under arbejdsministeren, svarede Lars Hansen. - Hvis medlemmerne vil forlade os, kan vi ikke gøre så meget ved det. Jeg mener, at vi hellere skal gøre noget for de medlemmer, vi har, sagde afdelingsformand i Randers, Leo Kristoffersen. Vi skal koncentrere os meget mere om hvor vi kan få/finde nye medlemmer, og spurgte, om standen på Have & Landskab 09 i Slagelse havde givet noget. - Deltagelsen på Have & Landskab 09 har rent faktisk givet nye medlemmer, lige som vi har flere ansøgninger om medlemskab til behandling. Standen blev besøgt af rigtigt mange formænd og potentielle medlemmer, og vi fik megen ros på messen, svarede Kim Bøje Madsen. 7

8 Landsmøde 2009 Forbereder sig til OK-møderne Dansk Formands Forening skal mødes med bl.a. Dansk Byggeri og Asfaltindustrien Attraktive tilbudsordninger til medlemmerne er et af indsatsområderne i den kommende tid. - Dansk Formands Forening skal her i foråret i gang med OK 2010 med Dansk Byggeri, og her skal vi nok regne med, at de vil være meget besværlige, fordi de sandsynligvis ingen penge har med. Sådan sagde Kim Bøje Madsen på landsrådsmødet og forudså, at det formentlig bliver de bløde værdier, som DFF skal slå på i forhandlingerne. - Vi vil prøve at få en aftale igennem, således at vi tilgodeser de formænd, der er fyldt 60 år og derover, så det kommer til at ligne den aftale, som vi har i den offentlige sektor, fastslog formanden, der i øvrigt gav en kort redegørelse for nogle af de krav som DFF ville tage med til OK 2010 Tilbud - Dansk Formands Forening har tidligere forsøgt at forhandle attraktive ordninger til medlemmerne, men mange af udbyderne har fundet DFF for lille. Derfor er det måske en mulighed at forhandle spændende ordninger igennem i regi af FR. Dansk Byggeri men dog med nogle fingeraftryk fra Asfaltindustrien og os selv, gjorde Kim Bøje Madsen opmærksom på. MT Højgaard MT Højgaard har meldt sig ud af Dansk Byggeri og har i stedet valgt at placere sig hos Dansk Industri, og nu bliver udfordringen så at finde ud af, hvordan landets største entreprenørfirma kan indgå i Dansk Formands Forenings overenskomster. MT Højgaard har ansat 52 formænd i firmaet, som er medlem i DFF. Endelig deltager vicelandsformand Lars Hansen og Kim Bøje Madsen i et seminar i foråret i KTO, hvor der præsenteres oplæg til de offentlige overenskomster. Materialehejs til lette og tunge løft Asfaltindustrien Dansk Formands Forening skal også i gang med overenskomstforhandlingerne på asfaltområdet. Her har landsformanden allerede haft et formøde med Asfaltindustriens nye direktør, Anders Hundahl, som fastslog, at industrien vil have sin egen overenskomst med formændene. - Den vil selvfølgelig blive lige som overenskomsten med 8 Telefon

9 Landsmøde 2009 Flot messe både inde og ude Udstillingen i forbindelse med DFFs landsrådsmøde blev flittigt studeret hele dagen Fire virksomheder, der havde givet accept på, at de ville stille op til messen i forbindelse med Dansk Formands Forenings første landsrådsmøde på Hotel Pejsegården i Brædstrup, glimrede ved deres fravær. Men det kunne ikke skjule glæden over den særdeles fine messe, som blev studeret særdeles flittigt hele dagen på den store parkeringsplads ved hotellet. - Og de fleste af udstillerne har allerede givet tilsagn om, at de også gerne vil komme til næste års landsrådsmøde den 2. oktober, fastslår landsformand Kim Bøje Madsen, der endda kan supplere med endnu flere markante virksomheder indenfor bygge- og anlæg, som også har meldt deres ankomst, således at messen i 2010 vil blive endnu større og endnu flottere end i år. Nuanceret billede Messen gav et bredt og nuanceret billede af de mange fagområder, som medlemmerne af Dansk Formands Forening dækker. Udlejningsfirmaerne Loxam og Pon Rental viste f. eks. en del af det udstyr, som mange formænd lejer hver eneste dag. Skilte- og afspærringsvirksomheden Daluiso fra Odense havde taget både skilte og blink med og bidrog dermed kraftigt til underholdningen på den efterårskolde p-plads. Michael Trasbo fra Trasbo Sandblæsning var inde og ude med sit særdeles effektive udstyr til ikke sandblæsning men vandblæsning, hvor eksempelvis beton spules væk under kraftigt tryk. Forskallingsfirmaerne Hünnebeck og Peri havde valgt at holde sig indendøre, hvor de med fine udstillinger viste noget af det, som de kan tilbyde formændene. Nyttige kontakter Her fandt man også Dansk Formands Forenings egen stand. De fleste af udstillerne havde valgt at tage imod indbydelsen til aftenens fest med revy på Pejsegården, og her blev der rig lejlighed til at tale endnu mere med de formænd, som til daglig er dem, der tager beslutningen om, hvilket grej og hvilke maskiner der skal lejes og indkøbes. Nyttige kontakter blev helt sikkert knyttet over bordene. KONTINGENT PR. 1. JANUAR ÅR 2010 FOR DANSK FORMANDS FORENING OG A-KASSEN PR. KVARTAL Statsbidrag Kontingent Arbejdsløs- Statsbidrag DFF ADM-bidrag incl. EFhedsforsik. efterløn Kontingent lønmodt. Bidrag i alt Aktive m/a-kasse kr 918,00 kr 1.317,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 3.111,00 Aktive u/ef-bidrag kr 918,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 1.794,00 Aktiv deltid m/a-kasse kr 612,00 kr 879,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 2.367,00 Efterløn 60 år kr 918,00 kr 150,00 kr 219,00 kr 1.287,00 Aktiv medlem 60 år med EF-bevis kr 918,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 1.794,00 Medlem 60 år deltid med EF-bevis kr 612,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 1.488,00 Medlemmer u/a-kasse kr - kr 657,00 kr 657,00 Pensionister kr - kr 75,00 kr 75,00 Dansk Formands Forening IAK 9

10 Landsmøde 2009 Liften fra Loxam blev særdeles fl ittigt demonstreret hele dagen og der var bidende koldt på toppen. Michael Trasbo forklarer for bl.a. DFFs afdelingsformand i København, John Pedersen til højre. Pon Rental havde godt besøg på standen, hvor det bl.a. var muligt at se det nyeste fra Caterpillar. Trasbo Sandblæsning havde også sat sig på to stande, her den indendørs. Udlejningsfirmaet Loxam var både inde og ude på messen. Landsformand Kim Bøje Madsen (tv) i samtale med Bjarne Kruse og en medarbejder fra result.dk Hünnebeck viste nyheder indenfor forskalling og sikkerhedsudstyr. Peri var naturligvis også på plads på DFFs messe. 10

11 Jobsøgende Ny mulighed for jobsøgende IAK indleder samarbejde med rekrutteringsfirmaet Moment, der har mange års erfaringer med at koble jobsøgende akademikere og virksomheder Heldigvis er der stadig mange virksomheder, der søger højtuddannet arbejdskraft. Så der er god grund til at øge mulighederne for jobsøgerne. Det gør Ingeniørernes A-kasse (IAK) ved at indlede et samarbejde med vikar- og rekrutteringsfirmaet Moment. IAK ser store muligheder i samarbejdet. Tilsammen har vi en unik kombination af kendskab og adgang til både udbud af og efterspørgsel på uddannet teknisk arbejdskraft. Hertil kommer, at en af de helt store udfordringer nu og de næste par år er at have fokus på at få nyuddannede i relevante job. Og her er Moments erfaringer og resultater i forhold til især unge meget interessant for IAK og vore ledige medlemmer, konstaterer direktør Charlotte Aakerlund, IAK. Som situationen er lige nu, er det meget vigtigt at se muligheder og udvikle nye partnerskaber og kombinationer. Og det er dét, som IAK og Moment er gået i gang med her. Konkret håber jeg, at alle IAK s medlemmer vil lægge deres cv ind på Moments datsbase, og at vore medlemmer vil tage åbent imod de stillingsopslag, som Moment præsenterer, tilføjer hun. På et andet niveau kan samarbejdet illustreres af, at både Moment og IAK er blandt de få eksempler, der bliver nævnt handlingsplanen projekt Tidlig fokus på dimittender fra Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland under Arbejdsmarkedsstyrelsen. Spændende og lovende Tilsvarende ser Moments adm. direktør Morten T. Højberg også frem til samarbejdet. Han peger på to årsager til, at Moment går ind i samarbejdet med IAK. Det er spændende og lovende, for sammen kan vi hjælpe hinanden. Vi har kunder, der ansætter mange ingeniører, så derfor har vi basis for jobformidlingen. For det andet har vi en god kemi med hinanden og der er mulighed for mange spændende projekter, konstaterer Morten T. Højberg. Moments direktør peger i den forbindelse på, at DONG nu er inde i kundekredsen. I konkurrence med 120 andre virksomheder og efter to runder er Moment kommet med i en gruppe på 20 rekrutteringsbureauer, som DONG vil gøre brug på de forskellige områder. Moment skal bistå det store firma med ansættelse af ingeniører og andre vidensmedarbejdere og firmaet forventer mange ansættelser den kommende tid. Stadig ansættelser Trods finanskrise har DONG og mange andre virksomheder stadig behov for at ansætte nye medarbejdere. Det bekræftes af en undersøgelse, som Moment har lavet blandt 80 virksomheder, der allerede har ingeniører ansat. Undersøgelsen bekræfter, at det er vigtigt at bruge sit netværk ved jobsøgning, for det gør 80 pct. af virksomhederne. Og at det er de færreste virksomheder, der aldrig bruger rekrutteringsfirmaer i jagten på nye medarbejdere. Såvel IAK som Ingeniørforeningen er bekymrede for stigningen i ledigheden ikke mindst blandt de nyuddannede. Omkring halvdelen af dem, der har afsluttet deres uddannelse inden for de seneste 12 måneder, har ikke fået noget job endnu. Morten T. Højberg drister sig til at give dem fire gode råd (se faktaboksen). Men det er vigtigt for mig at understrege, at selv om man følger rådene, er der desværre ingen garanti for job. Mange ingeniører er specialiserede, og fx bygningsingeniører har en hård tid, når hele byggebranchen står stille, siger Moments direktør. Af Johs Krarup Moments 4 gode råd til nyledige og andre jobsøgere: Altid god idé at trække på dit netværk spred rygtet, at du er ledig på markedet. Lav research og identificer virksomheder, som ansætter medarbejdere med dine kvalifikationer. Send uopfordrede men målrettede ansøgninger og følg evt. op telefonisk. Søg projektansættelser/vikariater det er en god idé at få relevant erfaring og der er muligheden for en efterfølgende fastansættelse. God idé at søge om optagelse i netværk som Moment Talent og Aktive Ingeniører det kan være vejen til drømmejobbet men generelt og så en god inspirationskilde. Læs mere på eller moment.dk 11

12 Kommunalkursus 2009 Nye øjne kiggede på formændene Endnu en Michael dukkede op som underviser på det kommunale kursus Dansk Formands Forenings kommunalkursus 2009 på Den Kommunale Højskole i Grenå blev på flere måder en historisk begivenhed. For det første var der adskillige nye ansigter blandt kursisterne. For det andet var det første gang, at der var to Michael er bag katederet. Legendariske Michael Jenne, der har undervist i flere end 25 år på kurset, blev denne gang suppleret af endnu en Michael, nemlig Michael Groser, der tidligere på året debuterede som underviser i DFF-regi, da han stod i spidsen for at samarbejdskursus for afdelingsformænd. Michael Groser, der efter at have drevet egen IT-virksomhed i lidt mere end en snes år, har brugt de seneste knap 10 år på at hjælpe teams og ledere med at blive den bedste udgave af sig selv. Michael Groser arbejder som konsulent, underviser og coach med specialer i kommunikation, leder-udvikling, konfliktforebyggelse, team-udvikling og salg. Michael Groser introducerer og underviser med fundament i Enneagrammet, tidens mest effektive persontype værktøj til udvikling af ledere og teams. I den del af kurset, som handlede om kommunikation fik deltagerne mulighed for at indplacere sig selv i ni kategorier ud fra talestil, kropssprog, blinde punkter og forvrængende filtre ud fra en betragtning om, at 80 pct. af al kommunikation er nonverbal altså uden ord. I undervisningen blev deltagerne præsenteret for en række enneagrampersontyper, som de i grupper skulle forholde sig til. Enneagram-typerne er virkelige personer, som eksisterer og er som beskrevet. Lean På kurset fik deltagerne også råd og Konsulent Michael Groser underviste på kommunalkursus for første gang. vink om, hvordan de selv kan arbejde med at udvikle og forbedre deres egen kommunikation, altså de signaler de sender i forskellige situationer. Michael Jenne fortalte i sin del af kurset bl.a. den spændende historie om begrebet Lean, om hvordan det blev opfundet og udviklet hos bilproducenten Toyota i Japan, om hvordan Lean kræver afvikling af vaner, om hvordan man bruger Lean, hvad der kendetegner en Lean-virksomhed og hvordan man benytter Lean i hverdagen, hvordan man får styr på arbejdsgange og høj produktivitet og hvordan man får motiverede og ansvarlige medarbejdere. Enneagram-typerne På kurset fik deltagerne bl.a. udleveret materiale, således at de var i stand til at identificere hvilken af de ni persontyper der passer bedst på dem. Formålet med at finde sin kasse er at starte rejsen ud af den selvsamme kasse, som en måde at udvide sit adfærds repertoire og ændre lidt på sin autopilot adfærd. Deltagerne lagde ud med at snakke med om hvordan de så på sig selv, hvordan de i hvert fald ikke så på sig selv, og hvordan andre i værste fald så på dem. 12 Deltagerne var engagerede og opmærksomme.

13 Hvad er Lean? Begrebet Lean er opfundet af forskerne Jim Womack og Daniel Jones. De havde registreret, hvordan Toyotas produktion af biler foregik langt billigere end hos alle konkurrenterne. De satte sig derfor for at undersøge fænomenet. De fandt ud af, at Toyota brugte et bestemt system, hvor fokus i alle sammenhænge var på at minimere spild. Womack og Jones valgte ordet Lean til at beskrive dette specielle fokus på spild, fordi det betyder trimmet. Pointen er, at de virksomheder, der systematisk arbejder med at trimme arbejdsgangene, klarer sig bedst. Lean blev i første omgang udviklet i Toyotas industriproduktion som fem grundlæggende principper; 1. Forstå, hvad der skaber værdi for kunderne og se den værdikæde, hvormed råvaren tilføres værdi frem til, at kunden får dækket sit behov. 2. Identificér de aktiviteter i værdikæderne, der ikke skaber værdi for kunderne, dvs. spild, og fjern straks de umiddelbare kilder til spild, mens der på længere sigt, i de næste skridt, 3, 4 og 5, arbejdes videre på at fjerne det resterende spild. 3. Skab flow i produktionen, sådan at produkterne flyder gennem processerne med færrest mulige stop og ansvarsskift. 4. Gør produktionen trækstyret, således at det altid er den interne eller eksterne kunde, der ud fra sine behov bestemmer, hvad der skal produceres og hvornår. Michael Jenne fortæller intenst om Lean og Toyota-fabrikkerne i Japan. 5. Mobilisér hele organisationen, og skab kompetencerne til at gennemføre løbende forbedringer (kaizen) med udgangspunkt i 1, 2, 3 og 4. Og placér procesansvar og kompetence i organisationen, så der sikres overblik og forbedringer af hele værdikæden fra produktidé til produktleverance, ikke kun af enkelte dele. Kompetence er nøglen til succes Hünnebeck er uløseligt forbundet med den rigtige kompetence. Vores styrke ligger i kombinationen af salg og leje af løsninger og produkter. Vores dygtige ingeniører og øvrige medarbejdere står altid klar til at assistere med kompetent rådgivning og praktisk håndtering. Altid lige i nærheden Hünnebeck dækker det danske marked med kontorer og lagre strategisk placeret for altid at være tilgængelige. Vores salgskonsulenter og rådgivere er altid parate til dialog om nye eller løbende sager og vores lagre er bestykket med markedets mest moderne produkter og løsninger. Hovedkontor Lynge Vassingerødvej 25, 3540 Lynge Fax Afdeling Brabrand Sintrupvej 4, 8220 Brabrand Fax: Afdeling Hammel Irlandsvej 2, 8450 Hammel Fax: Telefon

14 Leif Nielsen Formand Der er ingen tvivl om, at når vi har med disse typer konstruktioner at gøre, så er det PERI SKYDECK som er den mest optimale løsning. Det er nemmere, hurtigere og bedre. Forskallet Drop-hoved sænket 60 Afforskallingen foregår ved at drophovedet bliver slået. Dermed løsnes og frigøres, kassetterne og ridebjælken 60 mm.

15 PERI SKYDECK Handy og tidsbesparende dækforskalling i aluminium Ved byggeri i dagens Danmark er der altid stor fokus på tidsplanen. Alt skal udføres hurtigere og bedre, og det skal helst ske på den halve tid. Det gælder også, når det drejer sig om insitu støbte dækkonstruktioner. Med brugen af PERI SKYDECK er det muligt at reducere den samlede forskallingstid. PERI SKYDECK er en systemforskalling, som er udført i aluminium. Ingen del vejer mere end 15 kilo, og det betyder, at store felter kan opsættes både hurtigt og på den mest ergonomisk rigtige måde. En anden fordel ved at bruge PERI SKYDECK er, at man slipper for at bruge en masse penge på støbefinerplader både de store, som er besværlige at håndtere, og de små, som ikke er til at afforskalle, uden de går i stykker. Ved brugen af PERI SKYDECK er det tiden, som er i fokus. PERI SKYDECK kan med fordel bruges på alle større dækkonstruktioner og til konstruktioner med mange gentagelser. PERI SKYDECK klarer uden problemer dæktykkelser helt op til 950 mm. Det særlige Drop-hoved-system tillader, at afforskallingen afhængig af dæktykkelse og betonstyrke kan indledes allerede efter kun én dag. Det betyder, at man hurtigt kan genanvende kassetten og dermed reducere de samlede omkostninger til forskalling på byggepladsen. Kassetterne og ridebjælken kan genanvendes til den næste støbning. Mens drophovedet og støtten bliver stående ind til fuld styrke i dækket er opnået. DK PERI/9.202 Forskalling Stillads Rådgivning

16 Ajour 2009 Gal eller genial Jazzmusikeren og tv-dommeren Thomas Blachman bevæger sig i en gråzone mellem genialitet og galskab. Thomas Blachman holdt et foredrag, hvor det var nødvendigt at holde ørene mere end almindeligt stive Digterpræsten Johannes Møllehave ville være grøn af misundelse. Peter A. G. Nielsen fra Gnags ville være mundlam i sit blå univers. Thomas Blachman gav nemlig disse to super-ordekvillibrister baghjul, da han som den sidste indtog scenen på Ajour 09. Hans lidt tilsyneladende åndsfraværende og distræte stil var en svær en at sluge for mange. Flere holdt ud i nogle minutter, hvorefter de begyndte at sive på en fredag eftermiddag. Stilen fra Xfactor blev dem for meget, og mange måtte indvendigt erkende, at de havde mere end svært ved dels at finde tråden og dels at fastholde den, hvis de fandt den. Gråzone Den venlige mand med det afvæbnende smil bevæger sig i en gråzone mellem at være gal og genial. Ordene vælter ud af munden på ham, når han flagrer i alle mulige retninger uden tilsyneladende at have et mål, men hvor han blot lader sig rive med af en spontan bemærkning og straks haster afsted i en ny retning. Han begyndte med at erkende, at han aldrig forberedte sig, når han stod foran kvinder i overgangsalderen til en mental Chippendale, som han kaldte det. Allerede der fik man et hint om, hvor det ville bære henad. Ordstrømmen gav et bud på, hvad der vil ske i vores tilværelse over de næste 10 år, og hvis det alligevel ikke sker, så vil vi blive husket som generationen, der ikke eksisterede, mente Thomas Blachman, der slog til lyd for at bevare troen på sig selv og om realisationen af sine drømme og planer og om at erstatte normaliteten med genialiteten. 16

17 -Ajour 2009 Fire dages uge Jazzmusikeren, der holder lige så godt om trommestikkerne som om ordene, slog også til lyd for et livslangt arbejdsliv med fire dages uge, hvor den femte dag skal bruges som en obligatorisk studiedag, som skal gøre os klogere og give og mulighed for at stifte nøjere bekendtskab med det, der interesserer os. Det vil være selværdsopbyggende og selvtillidsopbyggende. Det er berigende ikke at eje tre sommerhuse, mente Thomas Blachman. Afdelingen med den nådesløse tv-dommer var bygget op som tovejs-kommunikation, hvor tilhørerne gerne måtte bryde ind med spørgsmål. En enkelt dristede sig til næsten som i eventyret om Kejserens Nye Klæder at spørge, hvad Thomas Blachman mente, at han som tilhører skulle have med hjem fra foredraget. Det er endnu uvist, om den dristige spørger fandt ud, hvad svaret var. Legen med ordene og de gode intentioner gav Thomas Blachman et stort og varmt bifald, for uanset hvad så er den sortklædte skikkelse charmerende og uden tvivl en brilliant begavelse. Det fik han kredit for. Besøg på Nordjyllandsværket Omkring 20 havde taget imod Nordjyllands Afdelings invitation til at besøge Nordjyllandsværket i Aalborg, og de fik som fik en flot En fantastisk udsigt fra Nordjyllandsværket rundvisning i den imponerende bygning. Deltagerne var ligeledes i turbinerummet. På grund af smittefare var deltagerne forhindret i at komme ind i kontrolrummet, men alle fik en fornemmelse af, hvordan der bliver produceret kraftvarme på Nordjyllandsværket. Rundvisning i nyt butikscenter i Aalborg Nordjyllands Afdeling havde indbudt til rundvisning i det nye butikscenter Friis i det centrale Aalborg. Byggeriet som er opført af Enggaard A/S i Aalborg er allerede godt fremskreden, og de fremmødte fik en god og detaljeret rundvisning af Poul Erik Pedersen, som er formand på pladsen. Han fortalte bl.a. om den store parkeringskælder, samt lidt om det specielle etagebyggeri med butiksområder, samt kontorer m. m på anden etage. Enggaard havde allerede afleveret en del af byggeriet til hoteldrift. En god rundvisning og stor tak til Poul Erik og Enggaard A/S for deres gæstfrihed. Arrangementet afsluttedes på Casa Blanca med en buffet. Fra indkøbscentret Friis er der en storslået udsigt over Limfjorden og den megen byggeaktivitet på området. Liftmateriel Jord- og anlægsmateriel Aalborg Bårse KUNDER Ser vice Sor timent Fleksibil ilitet Bygningsmateriel Stabil ilitet MEDA RBEJDERE Ef te r u ddann nnelse Grønt materiel Fo r ve ntning nger Rådgivning ISO 9002 Skurvogne og moduler Landsdækkende udlejning Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Odense Roskilde Rødekro Sakskøbing Slagelse Sønderborg Vassingerød Viborg Århus 17

18 Et liv på hjul Racerkøreren Jason Watt fortalte om et liv på hjul først de fire under racervognen, siden de to på kørestolen. Et liv på hjul Racerkøreren fortalte om en tilværelse i hurtige biler og i kørestol Den dag skulle Jason Watt have været til jobsamtale om et sæde i Williams Formel 1 Team. I stedet lå han i en seng på Rigshospitalet. Nerverne i ryggen var rykket over som følge af et motorcykeluheld. Hans liv lå i ruiner. - Du har mistet førligheden, men du reddede livet. Sådan sagde lægerne til mig, da jeg vågnede på hospitalet, og selv om jeg dengang ikke havde lyst til at leve ét minut længere, så kan jeg jo se, at man sagtens kan få et både positivt og godt liv, mens man sidder i kørestol, fortalte racerkøreren Jason Watt på Ajour 09. Overhalingsbanen Racerkøreren fortalte muntert og spændende om et liv i overhalingsbanen, om hvordan han kørte gal i racerbiler med over 200 km i timen, hvordan han kæmpede og aldrig gav op for at nå sit mål om at komme ud at køre med de store. Om hvordan et banalt uheld med en motorcykel og han kørte endda ikke ret hurtigt med én kolbøtte vendte op og ned på livet og drømmene, og ændrede en lys fremtid i motorsporten til den unge mands værste øjeblik. Jason Watt fortalte om en sej genoptræning, og om hvordan han sammen med vennen Jan Magnusson kom i gang med at køre igen i en specialbygget racerbil fra Peugeot, og hvordan han siden har bygget sit Team Bygma Jason Watt Racing op. Villig til at kæmpe Jason Watts foredrag handlede meget om at kæmpe, at være villig til at ofre og kæmpe for at opfylde sine drømme. Om at tro på sig selv, og opsøge heldet der, hvor heldet er. Om ægteskabet med fotomodellen Mai Britt Vingsøe, om at få børn og glædes med dem og det ansvar, det giver at opdrage på tre børn. Om at huske at være til stede i nuet. Jason Watt fik et langt og varmt bifald for et oprigtigt og hjertevarm foredrag om et liv, der på nogle områder blev meget sværere end motorsportstalentet havde regnet med. Men også et liv, der har gjort ham til et bedre menneske. 18

19 Ajour 2009 Faderen, Sønnen og Heldigånden Jacob Haugaard fik salen til at hyle af grin på Ajour 09 i Odense Congress Center hvordan han havde fået plads i salen ved siden af en stakkel fra De Forenede Danske Dødsboer, som han kaldte Enhedslisten, og hvordan staklen måtte tåle tågehornet fra Malling. Medlemmet fra Enhedslisten havde ingen andre at vende sig imod, for til den ene side sad Haugaard, til den anden var midtergangen, så der var bare ikke andre at tale med. Han fortalte også om, hvordan han i sit jakkesæt, der var syet af kradsende kaffesække, mødte op hos Dronningen, om hvordan elastikken i hans boxershorts fungerede som en regulær flyvespærring, da han svedte som en hest og forsøgte at gå i ét med gobelinnerne på Amalienborg. Her kom hans træning i at kunne skide i bukserne i en brandert, uden at nogen kunne se det, ham virkelig til gavn. Jacob Haugaard har været tørlagt i 17 år. Og det betyder, at de hjemme i huset nu har både bar og vinkælder. Før havde de ikke en dråbe i huset, for den århusianske kunstner og politiker med de færøske rødder drak heftigt efter det nordatlantiske drikkemønster. Jacob Haugaard delte sit liv som kunstner og politiker med deltagerne i Ajour 09 Maskinmestrenes Forenings imponerende konference og messe i Odense Congress Center og salen lå bogstaveligt talt flad af grin. Tårerne trillede, og kindbenene værkede, mens Haugaard fyrede den ene geniale bemærkning af efter den anden på sit charmerende århusianske, som er med til at sætte en tyk streg under den kunstner, der elegant bevæger sig på en knivsæg mellem det geniale og det gale. Kunstneren og politikeren Jacob Haugaard lagde salen ned, da han fortalte om sit liv. Valgt til Folketinget Meget af showet handlede om Haugaards fire år som folketingspolitiker, om hvordan han pludselig blev valgt ind det var slet ikke med vilje, og hans mangeårige kampagneleder, Poul, måtte da også gå hjem i total afmagt, da det pludselig gik op for alle, at løfter om bedre vejr og medvind på cykelstien var det, der skulle til for at blive valgt til landets højeste embede. Jacob Haugaard blev valgt ind i Folketinget i 1994, og han gør nærmest en dyd ud af, at han ikke vidste en skid om politik for slet ikke at tale om de mekanismer, der ligger bag arbejdet på Christiansborg Hos Dronningen Han fortalte hylende morsomt om, Kanonsommer - Men jeg var altså en af Danmarks mest kendte politikere og det siger bare mere om de andre, end det gør om mig. Men mine valgløfter virkede. Jeg gik ud af Folketinget i 1998, og det har stort set regnet siden. I 1995 året efter at jeg blev valgt havde vi en kanonsommer, og da jeg lovede medvind på cykelstierne, vandt Bjarne Riis Tour de France året efter, gjorde Jacob Haugaard opmærksom på. - Jeg fandt stor styrke i ikke at vide noget. Jeg var ikke belastet på forhånd og søgte hjælp hos erfarne og dygtige politikere. Jeg er en troende mand, men jeg har min egen treenighed. Jeg tror på Faderen, Sønnen og Heldigånden, og man er kun heldig, hvis man opsøger heldet, sagde Jacob Haugaard. - Gå nu hjem og husk at være ufornuftige. For hvis man ikke er ufornuftig, så ved man ikke, hvad fornuft er. 19

20 Optimalt samarbejde Hvordan opnås det optimale samarbejde? Af Michael Groser, BizCoach.dk Det spørgsmål er der sikkert mere end eet rigtig svar på, men én ting er helt sikkert; Hvis ledere og medarbejdere beslutter sig for løbende at blive den bedst mulige udgave af sig selv så er vi i alle tilfælde rigtig godt på vej. Hvis den enkelte medarbejder, såvel som de ansvarlige ledere, formår at skabe accept og respekt for forskellighed, så vil arbejdsklimaet være præget af trivsel og minimal stress. Tjae, tænker du måske det var der så ikke meget nyt i! Du har ret! Det nye kommer her; for det er klart at hvis man gør det man altid har gjort, så får man antagelig de resultater man altid har fået. Men ved at tilføre persontype værktøjet, Enneagrammet, får man pludselig den fælles platform for ledelse, kommunikation, konflikthåndtering og sågar salg som er nødvendig for at opnå nye frugtbare resultater. Væk er frustrationerne ved ikke at ane hvad man skal gøre for netop at få samarbejdet til at glide og have en effektiv, produktiv og indtjenende enhed eller team. Enneagrammet som værktøj Enneagrammet er en lettilgængeligt og enkel (international) anerkendt psykologisk model, der beskriver 9 persontyper. Modellen forklarer bl.a. menneskers tanke- og adfærdsmønstre og hvilke talenter og styrker hver enkelt personligheds type besidder. Enneagrammet kan konkret hjælpe hvert enkelt menneske med dennes eventuelle faldgruber, dvs. den, ofte automatiske, del af vores adfærd som giver os udfordringer, konflikter og øget stress i hverdagen. Del der nogen gange spærrer for effektivitet, samarbejde og trivsel. 20 Det betyder at du som leder eller medarbejder nemt og hurtigt kan opsamle værdifuld viden om din egen drivkraft, hvad der motiverer dig og ikke mindst hvad der irriterer dig og udsætter dig for stress. Kort sagt får I alle et redskab, en slags kraks kort over hvordan du bliver den bedst mulige udgave af sig selv. Enneagrammet kan med hurtigt og stort udbytte anvendes som fundament for inspirerende lederskab, kommunikation, samarbejde, konflikt håndtering, salg og udvikling på mange områder og måder. Enneagrammet helt konkret Enneagram modellen er enkel i sin opbygning. Det er op til den enkelte hvor langt man vil fordybe sig i dets muligheder. Navnet Enneagrammet, der kommer fra græsk og betyder ni-model, er en grafisk model af en 9-takket stjerne i en cirkel. Hver spids i stjernen har et tal fra 1-9 og repræsenterer en personlighedstype. Hver type er forbundet med een eller to af sine naboer (fx. er type 3 forbundet med enten type 2, type 4 eller begge). Desuden er typen forbundet med to andre typer, kaldet en såkaldt stress-type og en trygheds-type. At have forbindelse med andre typer betyder at man kan være præget i større eller mindre grad af de forbundne typer. Sluttelig bevæger den enkelte person/type sig op og ned i et område som Michael Groser underviser med basis i Enneagrammet. nemmest kan betegnes som niveauet for hvor god en udgave af sig selv man er. Dette vil yderligere vise variationen indenfor typen. Hvad kan du bruge Enneagrammet til? Som beskrevet, er Enneagrammet et værktøj som er særdeles velegnet til forretningsmæssig og personlig udvikling. Udvikling med Enneagrammet og de mange tilhørende værktøjer er let forståelige og let tilgængelige. I modsætning til så mange andre udviklings værktøjer, kræver det ingen særlige forkundskaber at udvikle sig selv, din virksomhed eller dit team med Enneagrammet som fundament. Alt du behøver, er lyst og mod til forandring så er du i gang. Husk at hvis du gør det samme som du altid har gjort må du forvente de samme resultater som du altid har fået. Nye resultater kræver nye overbevisninger og dermed nye handlinger. Du kan læse mere om de 9 Enneagram typer og evt. selv undersøge hvilken Enneagram type du synes passer bedst på dig på Rigtig god fornøjelse.

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling og et måltid mad FIU-Ligestilling har 19

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk - med fokus på organisering og mangfoldighed Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere