Messe kom godt i vejret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Messe kom godt i vejret"

Transkript

1 December årgang 6 Messe kom godt i vejret Side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 DFF holdt første landsrådsmøde 16 Nye øjne på kommunalkursus 19 Kendisser på Ajour Kursus med Enneagram Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Side 3 Leder Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 1. februar Næste nummer udkommer den 25. februar Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 12 Side 13 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Beslutningsreferat for bestyrelsesmødet Fokus på medlemstallet DFF taler det enkelte medlems sag Forbereder sig til OK-møderne Flot messe både inde og ude Nye øjne kiggede på formændene Hvad er Lean? Et liv på hjul Faderen, Sønnen og Heldigånden Hvordan opnås det optimale samarbejde? Nyt fra hovedkontoret Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 1. februar Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 12:01:02 CET Krisen kradser i byggeriet Leder Krisen kradser virkelig i øjeblikket. Der bliver afskediget en del formænd både på det private og det offentlige område. Det betyder samtidig, at vi har mange sager, men vi forsøger naturligvis at give medlemmerne den gode og solide service, som vi er kendt for. Dansk Formands Forenings første landsrådsmøde med tilhørende messe er vel overstået. Det var et meget positivt landsrådsmøde, og der var en god dialog. Bestyrelsen fik meget med hjem, som vi kan arbejde videre med. Vi har nu fået et kopi af den afgørelse, Beskæftigelsesministeriet har givet til Ledernes Arbejdsløshedskasse. I afgørelsen bliver det fastslået, at der ikke er grundlag for at kritisere direktoratets afgørelse, som sagde, at Ledernes A- kasse skulle stoppe deres aktivitet med at kontakte vores medlemmer. Beskæftigelsesministeriet er øverste administrative myndighed, og sagen kan ikke ankes. Det må nu forventes, at Datatilsynet vil agere, og vi vil med spænding afvente, hvad Datatilsynet vil foretage sig. Så er det igen galt med sikkerheden på byggepladserne, og det er meget skræmmende tal, der kommer fra Arbejdstilsynet. Ved den seneste aktion blev der i hele landet besøgt 199 byggepladser. På 95 af dem blev der ikke konstateret problemer, enten fordi forholdene var i orden, eller der ikke blev udført arbejde på besøgstidspunktet. Men der blev givet 142 straks-påbud eller forbud, som betyder, at arbejdet på byggepladserne blev stoppet, indtil forholdene er i orden. I langt de fleste tilfælde handlede det om fare for nedstyrtning. Det er samtidig trist at se den ringe interesse, der er for vores kursustilbud. Det var jo egentlig nu, hvor der ikke er så meget at lave i branchen, at arbejdsgiverne bør sende deres formænd på kursus, så de kan blive endnu mere kompetente til deres job. Til slut vil jeg gerne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Kim Bøje Madsen Landsformand 02/2009 da Bygger på erfaring og ekspertise Framax Xlife Stor brugervenlighed og høj kvalitet Entreprenørskolen Sikker. Hurtig. Effektiv. Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Høgemosevænget Trige Tel Fax

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Fredag den 2. oktober 2009 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 45, 2300 København S DAGSORDEN Forhandlingsprotokollen Der var ikke kommet indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 4. september 2009 på Hovedkontoret, hvorefter landsformanden underskrev protokollen. 01. Orientering vedrørende verserende sager 02. Overenskomster 03. FR 04. A-kassen 05. Ankesag 06. Budget Øvrige forhold 08. Eventuelt Ad. 01 Et medlem fra en kommune er utilfreds med afdelingsformandens og DFFs manglende orientering og har kontaktet DFF pr. mail. Afdelingsformanden og Landsformanden har sammen givet medlemmet en orientering, som handlede om det psykiske arbejdsmiljø i kommunen og har forklaret, hvorvidt det er acceptabelt at orientere om andre medlemmer. - Et medlem i en kommune har fået ny stilling, der er udarbejdet et oplæg, som har været til forhandling med chefen og kommunen. Sagen er ikke afsluttet, men er en speditionssag. - Et medlem er blevet opsagt på grund af firmaets økonomiske vanskeligheder. DFF har rykket firmaet, som har stoppet al aktivitet, for manglende løn. Sagen er endt som en LG sag. - Sag med et firma er afsluttet med et forlig, så medlemmet får en måneds godtgørelse, og fritstilles fra den 1. november og overgår herefter til pension. 4 - Sag mod et firma som har omgået vores overenskomst. De har indgået en speciel aftale om en fritstillelse til medlemmet, og så har de givet ham tre måneder efter 2a i funktionærloven. De har ikke givet de tre måneder efter 11 i overenskomsten. Det har hele tiden lydt fra firmaet, at han ikke skulle snydes. Sagen er blevet sendt til Dansk Byggeri, som er af en anden mening. DFF har fået en sagsfremstilling retur, men vil ikke umiddelbart kommentere den. Landsformanden oplyste til Dansk Byggeri, at han vil lade vores advokat gennemgå sagen. Sagen overgår til mægling. - Vores medlem fra en kommune er blevet opsagt og fritstillet i forbindelse med omlægning i organisationen. Medlemmet har bedt DFF køre en sag på det psykiske arbejdsmiljø, samt for at være blevet sagt op, uden hensyn til tryghedsaftalen. Landsformanden har bedt om mere dokumentation. - I en kommune har man sat vores medlem over på chefleder løn uden lønstigning. Det kan man ikke. Kommunen fastholder lønaftalen. Der er desuden en forbedret pensionsordning, samt andre opsigelsesvarsler. - Landsformanden orienterede om, at 232 byggepladser er blevet kontrolleret på den seneste kontrolaktion - og af dem blev 121 lukket, indtil sikkerheden blev bragt i orden. I alt blev der afgivet 165 af de såkaldte straks-påbud. Det var især nedstyrtningsfare, der fik Arbejdstilsynet til at finde notesblokken frem. - Sagen imellem Hillerød Kommune og DFF. Vi har modtaget replik i sagen. Det er en god replik, der er udarbejdet af advokaten. Så nu venter vi bare på retten. Ad. 02 Der skal aftales en mødedato med forhandlingsudvalg på landsrådsmødet den 24. oktober 2009.

5 Ad. 03 Landsformanden og vicelandsformanden gav en orientering fra mødet i FR som var i Aalborg den 15. september Næste møde i FR er sat til den 9. december 2009 hos MMF i København. Ad. 04 Der er intet nyt fra Datatilsynet. Vi havde ellers modtaget en telefonisk tilbagemelding om, at de ville komme med en skrivelse snarest. Ad. 05 Bestyrelsen blev enig om at fremlægge en kontingentstigning på kr. 25,00 for aktive samt kr. 10,00 til efterlønnere til landsrådsmødet. Ad. 06 Overenskomst med HK og DFF er ikke kommet videre. Vi har opsagt vores samhandelsaftale med Bermann Company, så fra 1. januar 2010 skal vi selv står for vores annoncer til bladet. Der er lavet en ny aftale med maskinmestrene vedrørende juridisk hjælp. Ad. 07 Vi har på nuværende tidspunkt 21 tilmeldinger til det kommunale kursus i Grenå. Ledelse i praksis er på plads, det kommer i næste blad. Der skal være mindst 15 deltagere, før kurset kan blive gennemført. Landsmødet på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 24. oktober Landsformanden orienterede om forløbet. Dagsorden til landsrådsmødet blev fremlagt og gået igennem, Næste møde for afdelingsformænd er aftalt til den 8. maj Ad. 08 Intet. Bestyrelsesmøde Næste møder for bestyrelsen Fredag den 20. november

6 Landsmøde 2009 Fokus på medlemstallet Allerede mange gode idéer til, hvordan DFF kan optimere antallet af medlemmer Landsformand Kim Bøje Madsen på talerstolen på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Medlemstallet i Dansk Formands Forening er desværre skrumpet, ikke mindst på grund af den aggressive adfærd som Ledernes Hovedorganisation har udvist. - Vi får måske nok svært ved at overbevise dem, der har ladet sig lokke af Lederne, men i bestyrelsen er vi af den opfattelse, at der ude på arbejdspladserne går masser af formænd, som af forskellige grunde endnu ikke er medlem af Dansk Formands Forening den eneste fagforening der har overenskomst på området. Dem vil vi gerne byde velkommen til DFF, og vi har allerede modtaget forslag til, hvordan vi kan gøre fra både Nordjyllands og Københavns afdelinger. Her lyder forslagene bl.a. på, at vi skal tilgodese både det medlem, der skaffer et nyt medlem, og det ny medlem med tre måneders fri kontingent. Vi vil gerne se på forslagene i bestyrelsen, lovede landsformand, Kim Bøje Madsen, da Dansk Formands Forening afviklede historiens første landsrådsmøde på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Landsrådsmødet blev overværet af medlemmerne af bestyrelserne i Dansk Formands Forenings 12 lokalafdelinger samt indbudte æresmedlemmer. 6 Aktivt til stede - Nogle af de medarbejdergrupper, der kan være virkelig interessante for Dansk Formands Forening er struktørerne. Derfor skal vi være aktivt til stede og synlige, når struktørerne dimitterer fra skolerne rundt i landet, mente afdelingsformand fra Lolland-Falster, Lars Hansen, der også fungerede som landsrådsmødets ordstyrer. Simon Pedersen fra Nordjylland foreslog, at DFF skriver ud til de enkelte entreprenørvirksomheder og gør opmærksom på Dansk Formands Forening. Hertil svarede Kim Bøje Madsen, at han tror på, at påvirkningen fra det enkelte medlem virker bedst, og at arbejdsgiverne i øvrigt ikke må anbefale én fagforening på bekostning af de andre. Formandsbladet Nr. 5 oktober 2009 Medlemmer af bestyrelsen lytter. Fra venstre er det afdelingsformand i København, John Pedersen, afdelingsformand i Sønderjylland Svend-Erik Petersen og afdelingsformand i Århus og fødselar Jørgen Hansen. Fusion ikke aktuel Henning Pedersen fra Sønderjylland luftede tanken om, at Dansk Formands Forening kunne blive en underafdeling af en anden fagforening, måske ingeniørernes. Hertil svarede Kim Bøje Madsen, at det ikke kan lade sig gøre, fordi ingeniørerne kun optager akademisk uddannede. I øvrigt mente han, at formændene stadig skal have deres egen fagforening. Det mente Lars Hansen også, men hvis, det engang skulle komme på tale at fusionere med en anden fagforening, så mente han, at Maskinmestrenes Forening eller Teknisk Landsforbund vil være de mest oplagte at tage kontakt til. På landsrådsmødet blev det i øvrigt diskuteret, hvornår mødet for 2010 skal ligge. Ifølge vedtægterne skal landsrådsmødet afvikles i oktober, og der var fra salen forslag om at lægge mødet tidligere på måneden, måske allerede den 2. oktober af hensyn til vejret. Vicelandsformand Lars Hansen (th) mente, at DFF skal være synlige, når struktørerne dimitterer. Til venstre kasserer Winnie Hansen og landsformand Kim Bøje Madsen.

7 DFF taler det enkelte medlems sag Sagen med Ledernes Hovedorganisation skabte interesse Landsmøde 2009 Afdelingsformand i Randers, Leo Kristoffersen mente, at Dansk Formands Forening skal koncentrere sig om de medlemmer, foreningen har og ikke dem, som af den ene eller den anden grund forlader foreningen. Vi skal koncentrere os meget mere om, hvor vi kan få/finde nye medlemmer. - Når nu Ledernes Hovedorganisation tydeligvis overtræder lovene ved at rette henvendelse til medlemmerne af Dansk Formands Forening, hvordan er det enkelte medlems juridiske stilling så, spurgte Per Esbensen fra Københavns Afdeling på landsrådsmødet. - Dansk Formands Forening fører sagerne ved Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring og Datatilsynet på vegne af de enkelte medlemmer, forklarede landsformand Kim Bøje Madsen. - De medlemmer, der er flyttet over til lederne er efter vores overbevisning blevet bondefanget. Ledernes Hovedorganisation har lederaftalen, men de har ingen overenskomst på området. Det har kun Dansk Formands Forening, og det har Lederne garanteret glemt at fortælle, og det har skabt mange uheldige situationer. Jeg har talt med flere, som var af den overbevisning, at de selv om de er flyttet over til Lederne stadig mener sig omfattet af overenskomsten. Det må jeg fortælle dem, at det er de ikke. Vicelandsformand Lars Hansen var det første medlem af Dansk Formands Forening, der lagde sag an i Direktoratet og i Datatilsynet. Ministeren - Er det ikke ministeren, vi skal gå til, når ikke det er muligt at få et endegyldigt svar fra Datatilsynet, som igen og igen udsætter svaret med den begrundelse, at de har travlt, spurgte æresmedlem Gunner Pedersen. - Problemet er, at Datatilsynet hører under Justitsministeriet, mens Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring hører under arbejdsministeren, svarede Lars Hansen. - Hvis medlemmerne vil forlade os, kan vi ikke gøre så meget ved det. Jeg mener, at vi hellere skal gøre noget for de medlemmer, vi har, sagde afdelingsformand i Randers, Leo Kristoffersen. Vi skal koncentrere os meget mere om hvor vi kan få/finde nye medlemmer, og spurgte, om standen på Have & Landskab 09 i Slagelse havde givet noget. - Deltagelsen på Have & Landskab 09 har rent faktisk givet nye medlemmer, lige som vi har flere ansøgninger om medlemskab til behandling. Standen blev besøgt af rigtigt mange formænd og potentielle medlemmer, og vi fik megen ros på messen, svarede Kim Bøje Madsen. 7

8 Landsmøde 2009 Forbereder sig til OK-møderne Dansk Formands Forening skal mødes med bl.a. Dansk Byggeri og Asfaltindustrien Attraktive tilbudsordninger til medlemmerne er et af indsatsområderne i den kommende tid. - Dansk Formands Forening skal her i foråret i gang med OK 2010 med Dansk Byggeri, og her skal vi nok regne med, at de vil være meget besværlige, fordi de sandsynligvis ingen penge har med. Sådan sagde Kim Bøje Madsen på landsrådsmødet og forudså, at det formentlig bliver de bløde værdier, som DFF skal slå på i forhandlingerne. - Vi vil prøve at få en aftale igennem, således at vi tilgodeser de formænd, der er fyldt 60 år og derover, så det kommer til at ligne den aftale, som vi har i den offentlige sektor, fastslog formanden, der i øvrigt gav en kort redegørelse for nogle af de krav som DFF ville tage med til OK 2010 Tilbud - Dansk Formands Forening har tidligere forsøgt at forhandle attraktive ordninger til medlemmerne, men mange af udbyderne har fundet DFF for lille. Derfor er det måske en mulighed at forhandle spændende ordninger igennem i regi af FR. Dansk Byggeri men dog med nogle fingeraftryk fra Asfaltindustrien og os selv, gjorde Kim Bøje Madsen opmærksom på. MT Højgaard MT Højgaard har meldt sig ud af Dansk Byggeri og har i stedet valgt at placere sig hos Dansk Industri, og nu bliver udfordringen så at finde ud af, hvordan landets største entreprenørfirma kan indgå i Dansk Formands Forenings overenskomster. MT Højgaard har ansat 52 formænd i firmaet, som er medlem i DFF. Endelig deltager vicelandsformand Lars Hansen og Kim Bøje Madsen i et seminar i foråret i KTO, hvor der præsenteres oplæg til de offentlige overenskomster. Materialehejs til lette og tunge løft Asfaltindustrien Dansk Formands Forening skal også i gang med overenskomstforhandlingerne på asfaltområdet. Her har landsformanden allerede haft et formøde med Asfaltindustriens nye direktør, Anders Hundahl, som fastslog, at industrien vil have sin egen overenskomst med formændene. - Den vil selvfølgelig blive lige som overenskomsten med 8 Telefon

9 Landsmøde 2009 Flot messe både inde og ude Udstillingen i forbindelse med DFFs landsrådsmøde blev flittigt studeret hele dagen Fire virksomheder, der havde givet accept på, at de ville stille op til messen i forbindelse med Dansk Formands Forenings første landsrådsmøde på Hotel Pejsegården i Brædstrup, glimrede ved deres fravær. Men det kunne ikke skjule glæden over den særdeles fine messe, som blev studeret særdeles flittigt hele dagen på den store parkeringsplads ved hotellet. - Og de fleste af udstillerne har allerede givet tilsagn om, at de også gerne vil komme til næste års landsrådsmøde den 2. oktober, fastslår landsformand Kim Bøje Madsen, der endda kan supplere med endnu flere markante virksomheder indenfor bygge- og anlæg, som også har meldt deres ankomst, således at messen i 2010 vil blive endnu større og endnu flottere end i år. Nuanceret billede Messen gav et bredt og nuanceret billede af de mange fagområder, som medlemmerne af Dansk Formands Forening dækker. Udlejningsfirmaerne Loxam og Pon Rental viste f. eks. en del af det udstyr, som mange formænd lejer hver eneste dag. Skilte- og afspærringsvirksomheden Daluiso fra Odense havde taget både skilte og blink med og bidrog dermed kraftigt til underholdningen på den efterårskolde p-plads. Michael Trasbo fra Trasbo Sandblæsning var inde og ude med sit særdeles effektive udstyr til ikke sandblæsning men vandblæsning, hvor eksempelvis beton spules væk under kraftigt tryk. Forskallingsfirmaerne Hünnebeck og Peri havde valgt at holde sig indendøre, hvor de med fine udstillinger viste noget af det, som de kan tilbyde formændene. Nyttige kontakter Her fandt man også Dansk Formands Forenings egen stand. De fleste af udstillerne havde valgt at tage imod indbydelsen til aftenens fest med revy på Pejsegården, og her blev der rig lejlighed til at tale endnu mere med de formænd, som til daglig er dem, der tager beslutningen om, hvilket grej og hvilke maskiner der skal lejes og indkøbes. Nyttige kontakter blev helt sikkert knyttet over bordene. KONTINGENT PR. 1. JANUAR ÅR 2010 FOR DANSK FORMANDS FORENING OG A-KASSEN PR. KVARTAL Statsbidrag Kontingent Arbejdsløs- Statsbidrag DFF ADM-bidrag incl. EFhedsforsik. efterløn Kontingent lønmodt. Bidrag i alt Aktive m/a-kasse kr 918,00 kr 1.317,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 3.111,00 Aktive u/ef-bidrag kr 918,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 1.794,00 Aktiv deltid m/a-kasse kr 612,00 kr 879,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 2.367,00 Efterløn 60 år kr 918,00 kr 150,00 kr 219,00 kr 1.287,00 Aktiv medlem 60 år med EF-bevis kr 918,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 1.794,00 Medlem 60 år deltid med EF-bevis kr 612,00 kr 657,00 kr 219,00 kr 1.488,00 Medlemmer u/a-kasse kr - kr 657,00 kr 657,00 Pensionister kr - kr 75,00 kr 75,00 Dansk Formands Forening IAK 9

10 Landsmøde 2009 Liften fra Loxam blev særdeles fl ittigt demonstreret hele dagen og der var bidende koldt på toppen. Michael Trasbo forklarer for bl.a. DFFs afdelingsformand i København, John Pedersen til højre. Pon Rental havde godt besøg på standen, hvor det bl.a. var muligt at se det nyeste fra Caterpillar. Trasbo Sandblæsning havde også sat sig på to stande, her den indendørs. Udlejningsfirmaet Loxam var både inde og ude på messen. Landsformand Kim Bøje Madsen (tv) i samtale med Bjarne Kruse og en medarbejder fra result.dk Hünnebeck viste nyheder indenfor forskalling og sikkerhedsudstyr. Peri var naturligvis også på plads på DFFs messe. 10

11 Jobsøgende Ny mulighed for jobsøgende IAK indleder samarbejde med rekrutteringsfirmaet Moment, der har mange års erfaringer med at koble jobsøgende akademikere og virksomheder Heldigvis er der stadig mange virksomheder, der søger højtuddannet arbejdskraft. Så der er god grund til at øge mulighederne for jobsøgerne. Det gør Ingeniørernes A-kasse (IAK) ved at indlede et samarbejde med vikar- og rekrutteringsfirmaet Moment. IAK ser store muligheder i samarbejdet. Tilsammen har vi en unik kombination af kendskab og adgang til både udbud af og efterspørgsel på uddannet teknisk arbejdskraft. Hertil kommer, at en af de helt store udfordringer nu og de næste par år er at have fokus på at få nyuddannede i relevante job. Og her er Moments erfaringer og resultater i forhold til især unge meget interessant for IAK og vore ledige medlemmer, konstaterer direktør Charlotte Aakerlund, IAK. Som situationen er lige nu, er det meget vigtigt at se muligheder og udvikle nye partnerskaber og kombinationer. Og det er dét, som IAK og Moment er gået i gang med her. Konkret håber jeg, at alle IAK s medlemmer vil lægge deres cv ind på Moments datsbase, og at vore medlemmer vil tage åbent imod de stillingsopslag, som Moment præsenterer, tilføjer hun. På et andet niveau kan samarbejdet illustreres af, at både Moment og IAK er blandt de få eksempler, der bliver nævnt handlingsplanen projekt Tidlig fokus på dimittender fra Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland under Arbejdsmarkedsstyrelsen. Spændende og lovende Tilsvarende ser Moments adm. direktør Morten T. Højberg også frem til samarbejdet. Han peger på to årsager til, at Moment går ind i samarbejdet med IAK. Det er spændende og lovende, for sammen kan vi hjælpe hinanden. Vi har kunder, der ansætter mange ingeniører, så derfor har vi basis for jobformidlingen. For det andet har vi en god kemi med hinanden og der er mulighed for mange spændende projekter, konstaterer Morten T. Højberg. Moments direktør peger i den forbindelse på, at DONG nu er inde i kundekredsen. I konkurrence med 120 andre virksomheder og efter to runder er Moment kommet med i en gruppe på 20 rekrutteringsbureauer, som DONG vil gøre brug på de forskellige områder. Moment skal bistå det store firma med ansættelse af ingeniører og andre vidensmedarbejdere og firmaet forventer mange ansættelser den kommende tid. Stadig ansættelser Trods finanskrise har DONG og mange andre virksomheder stadig behov for at ansætte nye medarbejdere. Det bekræftes af en undersøgelse, som Moment har lavet blandt 80 virksomheder, der allerede har ingeniører ansat. Undersøgelsen bekræfter, at det er vigtigt at bruge sit netværk ved jobsøgning, for det gør 80 pct. af virksomhederne. Og at det er de færreste virksomheder, der aldrig bruger rekrutteringsfirmaer i jagten på nye medarbejdere. Såvel IAK som Ingeniørforeningen er bekymrede for stigningen i ledigheden ikke mindst blandt de nyuddannede. Omkring halvdelen af dem, der har afsluttet deres uddannelse inden for de seneste 12 måneder, har ikke fået noget job endnu. Morten T. Højberg drister sig til at give dem fire gode råd (se faktaboksen). Men det er vigtigt for mig at understrege, at selv om man følger rådene, er der desværre ingen garanti for job. Mange ingeniører er specialiserede, og fx bygningsingeniører har en hård tid, når hele byggebranchen står stille, siger Moments direktør. Af Johs Krarup Moments 4 gode råd til nyledige og andre jobsøgere: Altid god idé at trække på dit netværk spred rygtet, at du er ledig på markedet. Lav research og identificer virksomheder, som ansætter medarbejdere med dine kvalifikationer. Send uopfordrede men målrettede ansøgninger og følg evt. op telefonisk. Søg projektansættelser/vikariater det er en god idé at få relevant erfaring og der er muligheden for en efterfølgende fastansættelse. God idé at søge om optagelse i netværk som Moment Talent og Aktive Ingeniører det kan være vejen til drømmejobbet men generelt og så en god inspirationskilde. Læs mere på eller moment.dk 11

12 Kommunalkursus 2009 Nye øjne kiggede på formændene Endnu en Michael dukkede op som underviser på det kommunale kursus Dansk Formands Forenings kommunalkursus 2009 på Den Kommunale Højskole i Grenå blev på flere måder en historisk begivenhed. For det første var der adskillige nye ansigter blandt kursisterne. For det andet var det første gang, at der var to Michael er bag katederet. Legendariske Michael Jenne, der har undervist i flere end 25 år på kurset, blev denne gang suppleret af endnu en Michael, nemlig Michael Groser, der tidligere på året debuterede som underviser i DFF-regi, da han stod i spidsen for at samarbejdskursus for afdelingsformænd. Michael Groser, der efter at have drevet egen IT-virksomhed i lidt mere end en snes år, har brugt de seneste knap 10 år på at hjælpe teams og ledere med at blive den bedste udgave af sig selv. Michael Groser arbejder som konsulent, underviser og coach med specialer i kommunikation, leder-udvikling, konfliktforebyggelse, team-udvikling og salg. Michael Groser introducerer og underviser med fundament i Enneagrammet, tidens mest effektive persontype værktøj til udvikling af ledere og teams. I den del af kurset, som handlede om kommunikation fik deltagerne mulighed for at indplacere sig selv i ni kategorier ud fra talestil, kropssprog, blinde punkter og forvrængende filtre ud fra en betragtning om, at 80 pct. af al kommunikation er nonverbal altså uden ord. I undervisningen blev deltagerne præsenteret for en række enneagrampersontyper, som de i grupper skulle forholde sig til. Enneagram-typerne er virkelige personer, som eksisterer og er som beskrevet. Lean På kurset fik deltagerne også råd og Konsulent Michael Groser underviste på kommunalkursus for første gang. vink om, hvordan de selv kan arbejde med at udvikle og forbedre deres egen kommunikation, altså de signaler de sender i forskellige situationer. Michael Jenne fortalte i sin del af kurset bl.a. den spændende historie om begrebet Lean, om hvordan det blev opfundet og udviklet hos bilproducenten Toyota i Japan, om hvordan Lean kræver afvikling af vaner, om hvordan man bruger Lean, hvad der kendetegner en Lean-virksomhed og hvordan man benytter Lean i hverdagen, hvordan man får styr på arbejdsgange og høj produktivitet og hvordan man får motiverede og ansvarlige medarbejdere. Enneagram-typerne På kurset fik deltagerne bl.a. udleveret materiale, således at de var i stand til at identificere hvilken af de ni persontyper der passer bedst på dem. Formålet med at finde sin kasse er at starte rejsen ud af den selvsamme kasse, som en måde at udvide sit adfærds repertoire og ændre lidt på sin autopilot adfærd. Deltagerne lagde ud med at snakke med om hvordan de så på sig selv, hvordan de i hvert fald ikke så på sig selv, og hvordan andre i værste fald så på dem. 12 Deltagerne var engagerede og opmærksomme.

13 Hvad er Lean? Begrebet Lean er opfundet af forskerne Jim Womack og Daniel Jones. De havde registreret, hvordan Toyotas produktion af biler foregik langt billigere end hos alle konkurrenterne. De satte sig derfor for at undersøge fænomenet. De fandt ud af, at Toyota brugte et bestemt system, hvor fokus i alle sammenhænge var på at minimere spild. Womack og Jones valgte ordet Lean til at beskrive dette specielle fokus på spild, fordi det betyder trimmet. Pointen er, at de virksomheder, der systematisk arbejder med at trimme arbejdsgangene, klarer sig bedst. Lean blev i første omgang udviklet i Toyotas industriproduktion som fem grundlæggende principper; 1. Forstå, hvad der skaber værdi for kunderne og se den værdikæde, hvormed råvaren tilføres værdi frem til, at kunden får dækket sit behov. 2. Identificér de aktiviteter i værdikæderne, der ikke skaber værdi for kunderne, dvs. spild, og fjern straks de umiddelbare kilder til spild, mens der på længere sigt, i de næste skridt, 3, 4 og 5, arbejdes videre på at fjerne det resterende spild. 3. Skab flow i produktionen, sådan at produkterne flyder gennem processerne med færrest mulige stop og ansvarsskift. 4. Gør produktionen trækstyret, således at det altid er den interne eller eksterne kunde, der ud fra sine behov bestemmer, hvad der skal produceres og hvornår. Michael Jenne fortæller intenst om Lean og Toyota-fabrikkerne i Japan. 5. Mobilisér hele organisationen, og skab kompetencerne til at gennemføre løbende forbedringer (kaizen) med udgangspunkt i 1, 2, 3 og 4. Og placér procesansvar og kompetence i organisationen, så der sikres overblik og forbedringer af hele værdikæden fra produktidé til produktleverance, ikke kun af enkelte dele. Kompetence er nøglen til succes Hünnebeck er uløseligt forbundet med den rigtige kompetence. Vores styrke ligger i kombinationen af salg og leje af løsninger og produkter. Vores dygtige ingeniører og øvrige medarbejdere står altid klar til at assistere med kompetent rådgivning og praktisk håndtering. Altid lige i nærheden Hünnebeck dækker det danske marked med kontorer og lagre strategisk placeret for altid at være tilgængelige. Vores salgskonsulenter og rådgivere er altid parate til dialog om nye eller løbende sager og vores lagre er bestykket med markedets mest moderne produkter og løsninger. Hovedkontor Lynge Vassingerødvej 25, 3540 Lynge Fax Afdeling Brabrand Sintrupvej 4, 8220 Brabrand Fax: Afdeling Hammel Irlandsvej 2, 8450 Hammel Fax: Telefon

14 Leif Nielsen Formand Der er ingen tvivl om, at når vi har med disse typer konstruktioner at gøre, så er det PERI SKYDECK som er den mest optimale løsning. Det er nemmere, hurtigere og bedre. Forskallet Drop-hoved sænket 60 Afforskallingen foregår ved at drophovedet bliver slået. Dermed løsnes og frigøres, kassetterne og ridebjælken 60 mm.

15 PERI SKYDECK Handy og tidsbesparende dækforskalling i aluminium Ved byggeri i dagens Danmark er der altid stor fokus på tidsplanen. Alt skal udføres hurtigere og bedre, og det skal helst ske på den halve tid. Det gælder også, når det drejer sig om insitu støbte dækkonstruktioner. Med brugen af PERI SKYDECK er det muligt at reducere den samlede forskallingstid. PERI SKYDECK er en systemforskalling, som er udført i aluminium. Ingen del vejer mere end 15 kilo, og det betyder, at store felter kan opsættes både hurtigt og på den mest ergonomisk rigtige måde. En anden fordel ved at bruge PERI SKYDECK er, at man slipper for at bruge en masse penge på støbefinerplader både de store, som er besværlige at håndtere, og de små, som ikke er til at afforskalle, uden de går i stykker. Ved brugen af PERI SKYDECK er det tiden, som er i fokus. PERI SKYDECK kan med fordel bruges på alle større dækkonstruktioner og til konstruktioner med mange gentagelser. PERI SKYDECK klarer uden problemer dæktykkelser helt op til 950 mm. Det særlige Drop-hoved-system tillader, at afforskallingen afhængig af dæktykkelse og betonstyrke kan indledes allerede efter kun én dag. Det betyder, at man hurtigt kan genanvende kassetten og dermed reducere de samlede omkostninger til forskalling på byggepladsen. Kassetterne og ridebjælken kan genanvendes til den næste støbning. Mens drophovedet og støtten bliver stående ind til fuld styrke i dækket er opnået. DK PERI/9.202 Forskalling Stillads Rådgivning

16 Ajour 2009 Gal eller genial Jazzmusikeren og tv-dommeren Thomas Blachman bevæger sig i en gråzone mellem genialitet og galskab. Thomas Blachman holdt et foredrag, hvor det var nødvendigt at holde ørene mere end almindeligt stive Digterpræsten Johannes Møllehave ville være grøn af misundelse. Peter A. G. Nielsen fra Gnags ville være mundlam i sit blå univers. Thomas Blachman gav nemlig disse to super-ordekvillibrister baghjul, da han som den sidste indtog scenen på Ajour 09. Hans lidt tilsyneladende åndsfraværende og distræte stil var en svær en at sluge for mange. Flere holdt ud i nogle minutter, hvorefter de begyndte at sive på en fredag eftermiddag. Stilen fra Xfactor blev dem for meget, og mange måtte indvendigt erkende, at de havde mere end svært ved dels at finde tråden og dels at fastholde den, hvis de fandt den. Gråzone Den venlige mand med det afvæbnende smil bevæger sig i en gråzone mellem at være gal og genial. Ordene vælter ud af munden på ham, når han flagrer i alle mulige retninger uden tilsyneladende at have et mål, men hvor han blot lader sig rive med af en spontan bemærkning og straks haster afsted i en ny retning. Han begyndte med at erkende, at han aldrig forberedte sig, når han stod foran kvinder i overgangsalderen til en mental Chippendale, som han kaldte det. Allerede der fik man et hint om, hvor det ville bære henad. Ordstrømmen gav et bud på, hvad der vil ske i vores tilværelse over de næste 10 år, og hvis det alligevel ikke sker, så vil vi blive husket som generationen, der ikke eksisterede, mente Thomas Blachman, der slog til lyd for at bevare troen på sig selv og om realisationen af sine drømme og planer og om at erstatte normaliteten med genialiteten. 16

17 -Ajour 2009 Fire dages uge Jazzmusikeren, der holder lige så godt om trommestikkerne som om ordene, slog også til lyd for et livslangt arbejdsliv med fire dages uge, hvor den femte dag skal bruges som en obligatorisk studiedag, som skal gøre os klogere og give og mulighed for at stifte nøjere bekendtskab med det, der interesserer os. Det vil være selværdsopbyggende og selvtillidsopbyggende. Det er berigende ikke at eje tre sommerhuse, mente Thomas Blachman. Afdelingen med den nådesløse tv-dommer var bygget op som tovejs-kommunikation, hvor tilhørerne gerne måtte bryde ind med spørgsmål. En enkelt dristede sig til næsten som i eventyret om Kejserens Nye Klæder at spørge, hvad Thomas Blachman mente, at han som tilhører skulle have med hjem fra foredraget. Det er endnu uvist, om den dristige spørger fandt ud, hvad svaret var. Legen med ordene og de gode intentioner gav Thomas Blachman et stort og varmt bifald, for uanset hvad så er den sortklædte skikkelse charmerende og uden tvivl en brilliant begavelse. Det fik han kredit for. Besøg på Nordjyllandsværket Omkring 20 havde taget imod Nordjyllands Afdelings invitation til at besøge Nordjyllandsværket i Aalborg, og de fik som fik en flot En fantastisk udsigt fra Nordjyllandsværket rundvisning i den imponerende bygning. Deltagerne var ligeledes i turbinerummet. På grund af smittefare var deltagerne forhindret i at komme ind i kontrolrummet, men alle fik en fornemmelse af, hvordan der bliver produceret kraftvarme på Nordjyllandsværket. Rundvisning i nyt butikscenter i Aalborg Nordjyllands Afdeling havde indbudt til rundvisning i det nye butikscenter Friis i det centrale Aalborg. Byggeriet som er opført af Enggaard A/S i Aalborg er allerede godt fremskreden, og de fremmødte fik en god og detaljeret rundvisning af Poul Erik Pedersen, som er formand på pladsen. Han fortalte bl.a. om den store parkeringskælder, samt lidt om det specielle etagebyggeri med butiksområder, samt kontorer m. m på anden etage. Enggaard havde allerede afleveret en del af byggeriet til hoteldrift. En god rundvisning og stor tak til Poul Erik og Enggaard A/S for deres gæstfrihed. Arrangementet afsluttedes på Casa Blanca med en buffet. Fra indkøbscentret Friis er der en storslået udsigt over Limfjorden og den megen byggeaktivitet på området. Liftmateriel Jord- og anlægsmateriel Aalborg Bårse KUNDER Ser vice Sor timent Fleksibil ilitet Bygningsmateriel Stabil ilitet MEDA RBEJDERE Ef te r u ddann nnelse Grønt materiel Fo r ve ntning nger Rådgivning ISO 9002 Skurvogne og moduler Landsdækkende udlejning Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Odense Roskilde Rødekro Sakskøbing Slagelse Sønderborg Vassingerød Viborg Århus 17

18 Et liv på hjul Racerkøreren Jason Watt fortalte om et liv på hjul først de fire under racervognen, siden de to på kørestolen. Et liv på hjul Racerkøreren fortalte om en tilværelse i hurtige biler og i kørestol Den dag skulle Jason Watt have været til jobsamtale om et sæde i Williams Formel 1 Team. I stedet lå han i en seng på Rigshospitalet. Nerverne i ryggen var rykket over som følge af et motorcykeluheld. Hans liv lå i ruiner. - Du har mistet førligheden, men du reddede livet. Sådan sagde lægerne til mig, da jeg vågnede på hospitalet, og selv om jeg dengang ikke havde lyst til at leve ét minut længere, så kan jeg jo se, at man sagtens kan få et både positivt og godt liv, mens man sidder i kørestol, fortalte racerkøreren Jason Watt på Ajour 09. Overhalingsbanen Racerkøreren fortalte muntert og spændende om et liv i overhalingsbanen, om hvordan han kørte gal i racerbiler med over 200 km i timen, hvordan han kæmpede og aldrig gav op for at nå sit mål om at komme ud at køre med de store. Om hvordan et banalt uheld med en motorcykel og han kørte endda ikke ret hurtigt med én kolbøtte vendte op og ned på livet og drømmene, og ændrede en lys fremtid i motorsporten til den unge mands værste øjeblik. Jason Watt fortalte om en sej genoptræning, og om hvordan han sammen med vennen Jan Magnusson kom i gang med at køre igen i en specialbygget racerbil fra Peugeot, og hvordan han siden har bygget sit Team Bygma Jason Watt Racing op. Villig til at kæmpe Jason Watts foredrag handlede meget om at kæmpe, at være villig til at ofre og kæmpe for at opfylde sine drømme. Om at tro på sig selv, og opsøge heldet der, hvor heldet er. Om ægteskabet med fotomodellen Mai Britt Vingsøe, om at få børn og glædes med dem og det ansvar, det giver at opdrage på tre børn. Om at huske at være til stede i nuet. Jason Watt fik et langt og varmt bifald for et oprigtigt og hjertevarm foredrag om et liv, der på nogle områder blev meget sværere end motorsportstalentet havde regnet med. Men også et liv, der har gjort ham til et bedre menneske. 18

19 Ajour 2009 Faderen, Sønnen og Heldigånden Jacob Haugaard fik salen til at hyle af grin på Ajour 09 i Odense Congress Center hvordan han havde fået plads i salen ved siden af en stakkel fra De Forenede Danske Dødsboer, som han kaldte Enhedslisten, og hvordan staklen måtte tåle tågehornet fra Malling. Medlemmet fra Enhedslisten havde ingen andre at vende sig imod, for til den ene side sad Haugaard, til den anden var midtergangen, så der var bare ikke andre at tale med. Han fortalte også om, hvordan han i sit jakkesæt, der var syet af kradsende kaffesække, mødte op hos Dronningen, om hvordan elastikken i hans boxershorts fungerede som en regulær flyvespærring, da han svedte som en hest og forsøgte at gå i ét med gobelinnerne på Amalienborg. Her kom hans træning i at kunne skide i bukserne i en brandert, uden at nogen kunne se det, ham virkelig til gavn. Jacob Haugaard har været tørlagt i 17 år. Og det betyder, at de hjemme i huset nu har både bar og vinkælder. Før havde de ikke en dråbe i huset, for den århusianske kunstner og politiker med de færøske rødder drak heftigt efter det nordatlantiske drikkemønster. Jacob Haugaard delte sit liv som kunstner og politiker med deltagerne i Ajour 09 Maskinmestrenes Forenings imponerende konference og messe i Odense Congress Center og salen lå bogstaveligt talt flad af grin. Tårerne trillede, og kindbenene værkede, mens Haugaard fyrede den ene geniale bemærkning af efter den anden på sit charmerende århusianske, som er med til at sætte en tyk streg under den kunstner, der elegant bevæger sig på en knivsæg mellem det geniale og det gale. Kunstneren og politikeren Jacob Haugaard lagde salen ned, da han fortalte om sit liv. Valgt til Folketinget Meget af showet handlede om Haugaards fire år som folketingspolitiker, om hvordan han pludselig blev valgt ind det var slet ikke med vilje, og hans mangeårige kampagneleder, Poul, måtte da også gå hjem i total afmagt, da det pludselig gik op for alle, at løfter om bedre vejr og medvind på cykelstien var det, der skulle til for at blive valgt til landets højeste embede. Jacob Haugaard blev valgt ind i Folketinget i 1994, og han gør nærmest en dyd ud af, at han ikke vidste en skid om politik for slet ikke at tale om de mekanismer, der ligger bag arbejdet på Christiansborg Hos Dronningen Han fortalte hylende morsomt om, Kanonsommer - Men jeg var altså en af Danmarks mest kendte politikere og det siger bare mere om de andre, end det gør om mig. Men mine valgløfter virkede. Jeg gik ud af Folketinget i 1998, og det har stort set regnet siden. I 1995 året efter at jeg blev valgt havde vi en kanonsommer, og da jeg lovede medvind på cykelstierne, vandt Bjarne Riis Tour de France året efter, gjorde Jacob Haugaard opmærksom på. - Jeg fandt stor styrke i ikke at vide noget. Jeg var ikke belastet på forhånd og søgte hjælp hos erfarne og dygtige politikere. Jeg er en troende mand, men jeg har min egen treenighed. Jeg tror på Faderen, Sønnen og Heldigånden, og man er kun heldig, hvis man opsøger heldet, sagde Jacob Haugaard. - Gå nu hjem og husk at være ufornuftige. For hvis man ikke er ufornuftig, så ved man ikke, hvad fornuft er. 19

20 Optimalt samarbejde Hvordan opnås det optimale samarbejde? Af Michael Groser, BizCoach.dk Det spørgsmål er der sikkert mere end eet rigtig svar på, men én ting er helt sikkert; Hvis ledere og medarbejdere beslutter sig for løbende at blive den bedst mulige udgave af sig selv så er vi i alle tilfælde rigtig godt på vej. Hvis den enkelte medarbejder, såvel som de ansvarlige ledere, formår at skabe accept og respekt for forskellighed, så vil arbejdsklimaet være præget af trivsel og minimal stress. Tjae, tænker du måske det var der så ikke meget nyt i! Du har ret! Det nye kommer her; for det er klart at hvis man gør det man altid har gjort, så får man antagelig de resultater man altid har fået. Men ved at tilføre persontype værktøjet, Enneagrammet, får man pludselig den fælles platform for ledelse, kommunikation, konflikthåndtering og sågar salg som er nødvendig for at opnå nye frugtbare resultater. Væk er frustrationerne ved ikke at ane hvad man skal gøre for netop at få samarbejdet til at glide og have en effektiv, produktiv og indtjenende enhed eller team. Enneagrammet som værktøj Enneagrammet er en lettilgængeligt og enkel (international) anerkendt psykologisk model, der beskriver 9 persontyper. Modellen forklarer bl.a. menneskers tanke- og adfærdsmønstre og hvilke talenter og styrker hver enkelt personligheds type besidder. Enneagrammet kan konkret hjælpe hvert enkelt menneske med dennes eventuelle faldgruber, dvs. den, ofte automatiske, del af vores adfærd som giver os udfordringer, konflikter og øget stress i hverdagen. Del der nogen gange spærrer for effektivitet, samarbejde og trivsel. 20 Det betyder at du som leder eller medarbejder nemt og hurtigt kan opsamle værdifuld viden om din egen drivkraft, hvad der motiverer dig og ikke mindst hvad der irriterer dig og udsætter dig for stress. Kort sagt får I alle et redskab, en slags kraks kort over hvordan du bliver den bedst mulige udgave af sig selv. Enneagrammet kan med hurtigt og stort udbytte anvendes som fundament for inspirerende lederskab, kommunikation, samarbejde, konflikt håndtering, salg og udvikling på mange områder og måder. Enneagrammet helt konkret Enneagram modellen er enkel i sin opbygning. Det er op til den enkelte hvor langt man vil fordybe sig i dets muligheder. Navnet Enneagrammet, der kommer fra græsk og betyder ni-model, er en grafisk model af en 9-takket stjerne i en cirkel. Hver spids i stjernen har et tal fra 1-9 og repræsenterer en personlighedstype. Hver type er forbundet med een eller to af sine naboer (fx. er type 3 forbundet med enten type 2, type 4 eller begge). Desuden er typen forbundet med to andre typer, kaldet en såkaldt stress-type og en trygheds-type. At have forbindelse med andre typer betyder at man kan være præget i større eller mindre grad af de forbundne typer. Sluttelig bevæger den enkelte person/type sig op og ned i et område som Michael Groser underviser med basis i Enneagrammet. nemmest kan betegnes som niveauet for hvor god en udgave af sig selv man er. Dette vil yderligere vise variationen indenfor typen. Hvad kan du bruge Enneagrammet til? Som beskrevet, er Enneagrammet et værktøj som er særdeles velegnet til forretningsmæssig og personlig udvikling. Udvikling med Enneagrammet og de mange tilhørende værktøjer er let forståelige og let tilgængelige. I modsætning til så mange andre udviklings værktøjer, kræver det ingen særlige forkundskaber at udvikle sig selv, din virksomhed eller dit team med Enneagrammet som fundament. Alt du behøver, er lyst og mod til forandring så er du i gang. Husk at hvis du gør det samme som du altid har gjort må du forvente de samme resultater som du altid har fået. Nye resultater kræver nye overbevisninger og dermed nye handlinger. Du kan læse mere om de 9 Enneagram typer og evt. selv undersøge hvilken Enneagram type du synes passer bedst på dig på Rigtig god fornøjelse.

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ:

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ: 2 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 2 Maj 2015 SIDE 6: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER TEMA: Maskiner og arbejdsbiler SIDE 24: ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE LÆS OGSÅ: BRUGEREN

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere formandsbladet 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 3 juni 2013 Tema: Grønne områder og maskiner Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere Ansvar giver tilfredse og motiverede

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

kr fa Unge iværksættere: magasinet Vi har da hørt om tiden før krisen side 4 side 8 side 10 side 16 side 20 TEMA: LEDELSE SIDE 8-13 et værdifuldt valg

kr fa Unge iværksættere: magasinet Vi har da hørt om tiden før krisen side 4 side 8 side 10 side 16 side 20 TEMA: LEDELSE SIDE 8-13 et værdifuldt valg kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2012 FARVEL TIL KARL SMART-CHEFEN Goddag til faderidealet side 8 CHEF-TERROR: Chikaneret dagligt af chefen side 10 JONAR FIK EN GOD IDE og vandt 25.000 kr. side

Læs mere

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11

Taxien er en vigtig ven i hverdagen side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 02 - Februar 2010-7. årgang Brancheanalyse: Frikørsel giver massive tab side 11 Stil krav til limousinerne ellers bliver de taxiens stille død side 8 Loyal, myreflittig

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Med 2CV og diarré til Mongoliet s. 2 NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG Jernviljen fra Als...4 Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 Redder danskere hjem fra ferie...12 Med

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008 Indhold Konkurs og millionudgifter...4-5 Billig overenskomst sikrer kædernes overskud...6-7 Polske frisører lokket i gældsfælde...8-9

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere