BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på DU SKAL LÆSE DENNE BRUGERVEJLEDNING, FØR DU BETJENER GASGRILLEN. m FARE Hvis du lugter gas: 1) Luk for gasapparatet. 2) Luk al åben ild. 3) Åbn låget. 4) Hvis lugten vedvarer, skal du holde dig på afstand af apparatet, og straks tilkalde din gasleverandør eller brandvæsenet. Udsivende gas kan forårsage brand eller eksplosion, som kan forårsage alvorlige personskader, død eller materielle skader. m ADVARSEL 1) Opbevar og brug ikke benzin eller andre brandfarlige væsker eller dampe i nærheden af dette eller noget andet apparat. 2) En forsyningsgasflaske, der ikke er tilsluttet til brug, må ikke opbevares i nærheden af dette eller alle andre apparater. m ADVARSEL: Følg nøje alle fremgangsmåder for lækagekontrol i denne brugervejledning, før grillen tændes. Dette skal også gøres, selv om grillen blev samlet af forhandleren. m ADVARSEL: Tænd ikke dette apparat uden først at have læst afsnittet om TÆNDING AF BRÆNDERs i denne brugervejledning. KUN TIL UDENDØRS BRUG. BRUGSANVNISNING TIL INSTALLATØREN: Disse anvisninger skal opbevares af ejeren for evt. fremtidig brug. 845CO DA - DANISH 07/31/13

2 m FARE Hvis FARER, ADVARSLER OG FORSIGTIG i denne brugsvejledning ikke overholdes, kan det føre til alvorlige personskader eller døden, eller det kan resultere i brand eller eksplosion, der resulterer i alvorlige materielle skader. ADVARSLER ADVARSLER: m Ukorrekt samling af grillen kan være farlig. Følg nøje samleanvisningerne. m Brug ikke grillen, medmindre alle dele er på plads, Grillen skal være korrekt samlet ifølge samleanvisningerne. m Din Weber -gasgrill må aldrig anvendes af børn. De dele af grillen, som kan berøres, kan blive meget varme. Hold mindre børn, ældre mennesker og kæledyr væk fra grillen, når den er i brug. m Vær forsigtig, når du bruger Weber gasgrillen. Den bliver varm under madlavning eller rengøring, og den må aldrig efterlades uden opsyn eller flyttes, mens den er i brug. m Brug ikke kul, briketter eller lavasten i din Weber gasgrill. m Læn dig aldrig ind over den åbne grill under antænding eller tilberedning af mad. m Sæt aldrig hænder eller fingre for forsiden af grillboksen, når grillen er varm eller låget er åbent. m Hele grillboksen bliver varm under brug. Berør den ikke. m Man må under ingen omstændigheder løsne gasregulatoren eller nogen gassamlinger, mens grillen er i brug. m Brug varmebeskyttende grillhandsker eller ovnhandsker, når du betjener grillen. m For tilslutning af regulatoren følges vejledningen, der passer til din type af gasgrill. m Hvis brænderne skulle gå ud, mens grillen er i funktion, skal man lukke for alle gasventilerne. Åbn låget, og vent fem minutter, før du prøver at tænde grillen igen, og følg anvisningerne for tænding. m Brændbare materialer må ikke være inden for cirka 60 cm fra grillen. Det indbefatter grillens top, bund, bagside eller sider. m Denne grillmodel må ikke indbygges eller indgå i en indglidende konstruktion. Ikke overholdelse af denne ADVARSEL kan forårsage brand eller eksplosion, der kan give materiel skade og personskader eller død. m Opbevar ikke en ekstra (reserve) eller frakoblet forsyningsgasflaske under eller i nærheden af denne grill. m Efter en periode hvor Weber gasgrillen har været opbevaret og/eller ikke været i brug, skal den kontrolleres for gaslækager og tilstopning af brænderen før brug. Se anvisninger i denne brugervejledning for korrekte fremgangsmåder. m Brug ikke Weber gasgrillen, hvis der er siver gas ud fra gastilkoblingerne. m Brug ikke åben ild til at kontrollere, om der er gaslækager. m Læg ikke grillafdækning eller noget brændbart over grillen eller i opbevaringsområdet under grillen, mens grillen er i drift eller er varm. m Flydende propangas er ikke naturgas. Det er farligt at ændre eller forsøge at bruge naturgas i en propangasenhed og eller propangas i en naturgasenhed, og det vil ophæve garantien. m Hold alle elforsyningsledninger og brændstofslanger væk fra alle opvarmede overflade. m Gør ikke ventildyserne eller brænderhullerne større, når ventiler og brændere rengøres. m Weber gasgrillen skal jævnligt rengøres grundigt. m En bulet eller rusten gasflaske kan være farlig og skal kontrolleres af gasleverandøren. Brug ikke en gasflaske med beskadiget ventil. m Selvom din gasflaske kan se tom ud, kan der stadig være gas i den, og den skal transporteres og opbevares i overensstemmelse hermed. m Antændes fedtstoffet, slukkes der for alle brændere, og låget skal holdes lukket, indtil ilden er slukket. m Er der en ukontrolleret opflamning, skal maden fjernes fra ilden, indtil opflamningen aftager. 2

3 GARANTI INDHOLDSFORTEGNELSE Tak, fordi du har valgt at købe et produkt fra Weber. Weber-Stephen Products LLC ( Weber ) sætter en ære i at levere et sikkert, holdbart og pålideligt produkt. Dette er Webers begrænsede garanti, som vi tilbyder uden ekstra omkostninger. Den indeholder de oplysninger, som du skal bruge for at få dit WEBER -produkt repareret, hvis det mod forventning skulle gå i stykker eller blive defekt. WEBERS ANSVAR Weber garanterer over for den person, der oprindeligt har købt WEBER -produktet (eller i tilfælde af, at produktet gives som gave eller PR-materiale, den person, der har købt produktet som gave eller PR-materiale), at WEBER produktet ikke er behæftet med materielle eller håndværksmæssige fejl i den eller de perioder, der er specificeret herunder, såfremt produktet samles og betjenes i overensstemmelse med den medfølgende brugervejledning. (Bemærk: Hvis du mister din WEBER -brugermanual, kan du få en ny online på Ved normal, privat brug og vedligeholdelse i et enfamiliehus eller -lejlighed indvilger Weber i at reparere eller udskifte defekte dele inden for de gældende tidsperioder, begrænsninger og undtagelser, der er angivet herunder. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI YDES KUN TIL DEN OPRINDELIGE KØBER OG KAN IKKE OVERFØRES TIL EFTERFØLGENDE EJERE, MEDMINDRE DER ER TALE OM GAVER OG PR-MATERIALE SOM ANGIVET HEROVER. EJERENS ANSVAR For at sikre problemfri dækning er det vigtigt, at du registrerer dit WEBER -produkt online på eller via Webers kundeservice på Gem også din originale købskvittering og/eller faktura. Når du registrerer dit WEBER - produkt, bliver din garantidækning bekræftet, og der oprettes en direkte forbindelse mellem dig og Weber, som vi kan benytte, hvis vi får brug for at kontakte dig. Ejeren skal inden for rimelighedens grænser passe på sit WEBER - produkt og følge alle samlevejledninger, betjeningsvejledninger og anvisninger til forebyggende vedligeholdelse, som er beskevet i den medfølgende brugervejledning. Hvis du bor tæt på kysten eller har dit produkt stående i nærheden af en swimmingpool, omfatter vedligeholdelsen også, at de udvendige overflader vaskes og skylles regelmæssigt som beskrevet i den medfølgende brugervejledning. Hvis du har en komponent, som du mener er dækket af denne begrænsede garanti, bedes du kontakte Webers kundeservice på eller på weberstephen.com. Weber vil efter en inspektion (efter eget valg) reparare eller udskifte en defekt komponent, som er dækket af denne begrænsede garanti. Hvis det ikke er muligt at reparere eller udskifte komponenten, kan Weber vælge at erstatte den pågældende grill med en ny grill af samme eller højere værdi. Weber kan bede dig om at returnere komponenter, som skal inspiceres, og forsendelsesomkostningerne skal betales forud. Denne BEGRÆNSEDE GARANTI dækker ikke skader, forringelser, misfarvning og/eller rust, som er forårsaget af: misbrug, mishandling, ændringer, ombygning, fejlagtig brug, hærværk, forsømmelse, forkert samling eller installation samt undladelse af at udføre normal og rutinemæssig vedligeholdelse; insekter (fx edderkopper) og gnavere (fx egern), herunder, men ikke begrænset til, skader på brænderrør og/eller gasslanger; eksponering for saltholdig luft og/eller klorinkilder som swimmingpools og boblebade/spabade; voldsomme vejrforhold som haglbyger, orkaner, jordskælv, tsunamier eller oversvømmelser, tornadoer eller voldsomme uvejr. Ved brug og/eller installation af komponenter på dit WEBER produkt, som ikke er originale Weber-komponenter, vil denne begrænsede garanti bortfalde, og skader, der måtte opstå som et resultat af dette, dækkes ikke af denne begrænsede garanti. Enhver konstruktionsændring på en gasgrill, som ikke er godkendt af Weber og udført af en autoriseret Weber-servicetekniker, vil medføre, at denne begrænsede garanti bortfalder. De grillmodeller, der er illustreret i denne brugervejledning, kan variere en anelse fra den model, du har købt. PRODUKTGARANTIENS VARIGHED Grillkasse: 5 år, ingen gennemtæring/gennembrænding (2 år for maling, gælder ikke falmen eller misfarvning) Låg: 5 år, ingen gennemtæring/gennembrænding (2 år for maling, gælder ikke falmen eller misfarvning) Brænderrør af rustfrit stål: 5 år, ingen gennemtæring/ gennembrænding Porcelænsemaljerede grillriste i støbejern: 5 år, ingen gennemtæring/ gennembrænding Plastikdele: 5 år, gælder ikke falmen eller misfarvning Alle resterende dele: 2 år ANSVARSFRASKRIVELSE WEBER STILLER INGEN UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER OG IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, UD OVER DE GARANTIER, DER EKSPLICIT STILLES I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. DER ER INGEN GARANTI EFTER DE GÆLDENDE PERIODER, SOM ER ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. INGEN ANDRE GARANTIER, SOM STILLES AF EN PERSON ELLER ENTITET, HERUNDER EN FORHANDLER ELLER BUTIK, FOR ET HVILKET SOM HELST PRODUKT (SÅSOM UDVIDET GARANTI ) KAN GØRES BINDENDE FOR WEBER. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GÆLDER UDELUKKENDE AFHJÆLPNING I FORM AF REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF KOMPONENTEN ELLER PRODUKTET. BETINGELSERNE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI UDGØR DEN FULDE OG ENESTE AFHJÆLPNING, DER KAN BLIVE RELEVANT I FORBINDELSE MED SALG AF DE PRODUKTER, SOM ER DÆKKET HERI. WEBER ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SÆRLIGE, INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER KONSEKVENTIELLE SKADER ELLER TAB. NOGLE REGIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE ELLER KONSEKVENTIELLE SKADER ELLER BEGRÆNSNINGER AF, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI GÆLDER, SÅ DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE I DIT TILFÆLDE. EN ERSTATNING KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BLIVE STØRRE END INDKØBSPRISEN FOR DET SOLGTE WEBER-PRODUKT. DU HAR ERSTATNINGSANSVARET FOR TAB, SKADER OG LEGEMSBESKADIGELSE PÅ DIG SELV OG DIN EJENDOM OG/ ELLER PÅ ANDRE OG DERES EJENDOM, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF FORKERT BRUG ELLER MISBRUG AF PRODUKTET ELLER UNDLADELSE AF AT FØLGE DE ANVISNINGER, DER ER ANGIVET AF WEBER I DEN MEDFØLGENDE BRUGERVEJLEDNING. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KOMPONENTER OG TILBEHØR, SOM UDSKIFTES UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, ER KUN DÆKKET I DEN RESTERENDE DEL AF DEN/DE RESTERENDE GARANTIPERIODE(R). DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GÆLDER UDELUKKEDE VED PRIVAT BRUG I ENFAMILIEHUSE ELLER -LEJLIGHEDER OG GÆLDER IKKE WEBER-GRILLPRODUKTER DER ANVENDES TIL KOMMERCIEL ELLER FÆLLES BRUG ELLER BRUG I FLERE ENHEDER, FX PÅ RESTAURANTER, HOTELLER OG RESORTS ELLER I UDLEJNINGSEJENDOMME. WEBER ÆNDRER AF OG TIL DESIGNET PÅ DERES PRODUKTER. INTET I DEN BEGRÆNSEDE GARANTI KAN TOLKES PÅ EN SÅDAN MÅDE, AT WEBER ER FORPLIGTET TIL AT INKORPORERE SÅDANNE DESIGNÆNDRINGER I TIDLIGERE PRODUCEREDE PRODUKTER, OG SÅDANNE ÆNDRINGER KAN HELLER IKKE TOLKES SOM EN INDRØMMELSE AF, AT TIDLIGERE DESIGN HAR VÆRET FEJLBEHÆFTEDE. ADVARSLER...2 GARANTI...3 INDHOLDSFORTEGNELSE...3 WEBER Q 3000 SPLITTEGNING...4 WEBER Q 3200 SPLITTEGNING...6 LISTE OVER DELE...8 MONTERING...10 OPBEVARINGSPLADS...23 VIGTIG INFORMATION OM FLYDENDE PROPANGAS OG GASTILSLUTNINGER...24 HVAD ER PROPAN-/BUTANGAS? TIPS TIL SIKKER HÅNDTERING AF GASFLASKER RETNINGSLINJER FOR OPBEVARING OG PERIODER UDEN BRUG KRAV TIL GASFLASKEN TILSLUTNING AF OG KRAV TIL REGULATOR MONTERING AF GASFLASKE...25 HVOR SKAL GASFLASKEN PLACERES? KRAV TIL MONTERING PÅ VOGN MONTERING PÅ VOGN KRAV TIL MONTERING PÅ JORDEN MONTERING PÅ JORDEN TILSLUTNING AF REGULATOR...27 TILSLUTNING AF REGULATOREN TIL GASFLASKEN HVAD ER EN REGULATOR? FORBEREDELSE FØR BRUG AF GRILLEN...28 HVAD ER GASUDSIVNINGSKONTROL? GASUDSIVNINGSTJEK FRAKOBLING AF REGULATOR...30 FRAKOBLING AF REGULATOR FRA GASFLASKE PÅFYLDNING AF GASFLASKE GENMONTERING AF GASFLASKE SIKKERHEDSTJEK FØR BRUG AF GRILLEN...31 SIKKERHED FREM FOR ALT AFTAGELIG OPSAMLINGSBAKKE OG ENGANGSDRYPBAKKE EFTERSYN AF SLANGE TÆNDING OG BRUG AF BRÆNDER...32 METODER TIL TÆNDING AF BRÆNDER TÆNDING AF BRÆNDER SÅDAN SLUKKES BRÆNDEREN GRILLTIPS OG GODE RÅD...34 TIPS OG GODE RÅD FORVARMNING GRILLNING UNDER LÅG FEDTOPSAMLINGSSYSTEM GRILLTIPS OG GODE RÅD...35 GRILLMETODER...36 DIREKTE ELLER INDIREKTE METODE? FEJLFINDING...37 GENEREL FEJLFINDING FEJLFINDING PÅ GRILL OUT -LYS TIL HÅNDTAGET ÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE...38 SÅDAN HOLDER DU DIN WEBER GASGRILL I TOPFORM FLAMMEMØNSTER FOR BRÆNDER WEBER -INSEKTNET BRÆNDERRØRETS ÅBNINGER RENGØRING ELLER UDSKIFTNING AF BRÆNDERRØR RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE...41 SMUK BÅDE INDVENDIGT OG UDVENDIGT UDVENDIG RENGØRING AF GRILLEN INDVENDIG RENGØRING AF GRILLEN EFTERSYN AF SLANGE BETJENING AF TÆNDINGSSYSTEM VEDLIGEHOLDELSE AF TRYKKNAPTÆNDINGSSYSTEMET (Q 3000) VEDLIGEHOLDELSE AF DET ELEKTRONISKE T ÆNDINGSSYSTEM (Q 3200) VEDLIGEHOLDELSE AF GRILL OUT -LYS TIL HÅNDTAGET (Q 3200)

4 WEBER Q 3000 SPLITTEGNING Q3000_EURO_LP_

5 WEBER Q 3000 SPLITTEGNING 1. Venstre bord, der kan slås ned 2. Termometer 3. Afstandsstykke til håndtag 4. Håndtag 5. Grillrist 6. Yderste brænderrør 7. Inderste brænderrør 8. Afstiver 9. Elektronisk tændingssystem 10. Tryk på gnisttænderen 11. Grillkasse/Benramme 12. Reguleringsknap til stor brænder 13. Reguleringsknap til lille brænder 14. Engangsdrypbakke 15. Aftagelig opsamlingsbakke 16. Venstre benramme 17. Forreste rammestøtte 18. Redskabsholder 19. Gasflaskestøtte 20. Beslag til gasflaske 21. Gasflaskestrop 22. Bundhylde 23. Låg 24. Højre bord, der kan slås ned 25. Manifold og slange regulator 26. Bagerste rammestøtte 27. Gasflaskeafskærmning 28. Højre benramme 29. Hjuldæksel 30. Hjul 31. Aksel 5

6 WEBER Q 3200 SPLITTEGNING Q3200_EURO_LP_

7 WEBER Q 3200 SPLITTEGNING 1. Venstre bord, der kan slås ned 2. Termometer 3. Grill Out -lys til håndtaget 4. Afstandsstykke til håndtag 5. Håndtag 6. Grillrist 7. Yderste brænderrør 8. Inderste brænderrør 9. Afstiver 10. Elektronisk tændingssystem 11. Knap til elektronisk gnisttænder/ Elektronisk gnisttændersystem 12. Grillkasse/Benramme 13. Reguleringsknap til stor brænder 14. Reguleringsknap til lille brænder 15. Engangsdrypbakke 16. Aftagelig opsamlingsbakke 17. Venstre benramme 18. Forreste rammestøtte 19. Redskabsholder 20. Gasflaskestøtte 21. Beslag til gasflaske 22. Gasflaskestrop 23. Bundhylde 24. Låg 25. Varmehylde 26. Højre bord, der kan slås ned 27. Manifold og slange regulator 28. Bagerste rammestøtte 29. Gasflaskeafskærmning 30. Højre benramme 31. Hjuldæksel 32. Hjul 33. Aksel 7

8 LISTE OVER DELE

9 LISTE OVER DELE

10 MONTERING NØDVENDIGT VÆRKTØJ:

11 MONTERING

12 MONTERING 4 m Anbring hjulrammen til højre

13 MONTERING 6 13

14 MONTERING

15 MONTERING

16 MONTERING

17 MONTERING 13 A) Udrul slangen og regulatoren til Weber Q 3000/3200. B) Fjern benskruen derefter fastgøres slange og holderklemme (1) på vognens ben. m ADVARSEL: Slangen skal fastgøres sikkert på vognens ben med den medfølgende slangeholdelserklemme. Gøres det ikke sådan, kan slangen blive beskadiget, hvilket kan udløse en brand eller eksplosion, som kan forårsage alvorlige kvæstelser eller døden samt materielle skader

18 MONTERING

19 MONTERING

20 MONTERING Du hører muligvis en raslen i lysstikket. Det er normalt

21 MONTERING Bruger 3 stk. AAA alkaliske batterier (medfølger ikke). Brug kun alkaliske batterier. Bland ikke gamle eller nye batterier eller forskellige typer batterier (almindelige, alkaliske eller genopladelige). Har du ingen planer har, om at anvende lyset på håndtaget Weber Q Grill Out i 1 måned eller længere, så tag batterierne ud. 1 Lyset på håndtaget Weber Q Grill Out har en vippesensor : Låget op - ON (tændt)/låget lukket - OFF (slukket). Strømforsyningsknappen (1) aktiverer eller deaktiverer vippesensoren. Til brug om dagen deaktiveres sensoren ved at trykke på strømforsyningsknappen (1). 21

22 AAA MONTERING

23 OPBEVARINGSPLADS 23

24 VIGTIG INFORMATION OM FLYDENDE PROPANGAS OG GASTILSLUTNINGER HVAD ER PROPAN-/ BUTANGAS? Flydende petroleumsgas, også kaldet LPG, LP-gas eller helt enkelt propan eller butan, er det brændbare, petroleumsbaserede produkt, der anvendes som brændstof i din grill. Ved moderat temperatur og tryk er det en gas, når den ikke er på flaske. Ved moderat tryk i en beholder, fx en gasflaske, er propan-/butangas dog flydende. Når væsken frigives fra gasflasken, fordamper den hurtigt og bliver til propan-/ butangas. Flydende propan-/butangas lugter omtrent som naturgas. Vær opmærksom på denne lugt. Flydende propan-/butangas er tungere end luft. Hvis flydende propan-/butangas lækker, kan det samle sig på lave områder, hvor det ikke spredes. TIPS TIL SIKKER HÅNDTERING AF GASFLASKER Der er forskellige retningslinjer og sikkerhedsfaktorer, som du skal være opmærksom på, når du bruger flydende propan-/butangas. Følg disse anvisninger nøje, før du bruger din Weber -gasgrill. Luk altid gasflaskens ventil, inden regulatoren frakobles. Anvend aldrig en beskadiget gasflaske. Bulede eller rustne gasflasker eller en gasflaske med en beskadiget ventil kan være farlige og skal omgående udskiftes med en ny. Håndtér tomme gasflasker lige så varsomt, som du håndterer fyldte gasflasker. Selv når en gasflaske er tømt for væske, kan der være gastryk i gasflasken. Gasflasker skal monteres, transporteres og opbevares i opretstående stilling. Gasflasker må ikke tabes eller håndteres med voldsomhed. Gasflasken må aldrig opbevares eller transporteres, hvor temperaturen kan nå op på 51 C (gasflasken bliver for varm til, at den kan berøres med hænderne). For eksempel: Efterlad aldrig gasflasken i bilen på en varm dag. Foretag udsivningstest på samlingen mellem regulator og gasflaske, hver gang den tilsluttes. For eksempel: Test gasflasken, hver gang den påfyldes og genmonteres. Gasflasker skal opbevares utilgængeligt for børn. Må aldrig tilsluttes naturgasforsyningen (bygas). Ventilerne og hullerne er kun beregnet til flydende propan-/butangas. Området omkring gasflasken skal være ryddet og fri for affald. Gasflasken må aldrig udskiftes i nærheden af en antændingskilde. RETNINGSLINJER FOR OPBEVARING OG PERIODER UDEN BRUG Hvis en grill har været opbevaret i længere tid, er det vigtigt at følge disse retningslinjer: Når Weber -gasgrillen ikke er i brug, skal der lukkes for gassen på gasflasken. m ADVARSEL: Kontrollér, at ventilen på gasflasken er lukket, når grillen ikke er i brug. LAND Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Ungarn, Island, Letland, Litauen, Malta, Holland, Norge, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tyrkiet Belgien, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Schweiz, Storbritannien Polen Østrig, Tyskland Hvis Weber -gasgrillen opbevares indendørs, skal gastilførslen FRAKOBLES, og gasflasken skal opbevares udendørs på et sted med god ventilation. En frakoblet gasflaske må ikke opbevares i en bygning, en garage eller et andet lukket område. Hvis du ikke kobler gasflasken fra Weber -gasgrillen, skal du sørge for at opbevare både grillen og gasflasken udendørs på et sted med god ventilation. Kontrollér, at der ikke er snavs i området under grillkassen og den aftagelige opsamlingsbakke, som eventuelt kan blokere for forbrændingen eller ventilationsluften. Weber -gasgrillen skal kontrolleres for gasudsivning og eventuelle tilstopninger i brænderrørene inden brug. Insektnettene skal også kontrolleres for eventuelle tilstopninger. KRAV TIL GASFLASKEN Anvend kun en gasflaske på 3-13 kg. TILSLUTNING AF OG KRAV TIL REGULATOR I Storbritannien skal dette apparat udstyres med en regulator, der er i overensstemmelse med BS 3016 og har en nominel effekt på 37 millibar (leveres sammen med grillen). Slangens længde må ikke være mere end 1,5 meter. Undgå knæk på slangen. Udskift den fleksible slange, når de nationale bestemmelser kræver det. Alle dele, der er forseglet af producenten, må ikke ændres af brugeren. Enhver ændring på grillen kan være farlig. Der må kun anvendes en lavtryksslange og en regulator, som er godkendt i landet. Trykregulatorer og slangesamlinger skal altid udskiftes med de typer, som producenten af den udendørs madlavningsgas har specificeret. Kontrollér, at regulatoren er monteret, så det lille ventilationshul vender nedad, så der ikke samler sig vand i det. Der må ikke være snavs, fedt, insekter osv. i ventilationen. GASTYPE OG TRYK I 3 B/P 30 mbar I /37 mbar I 3 B/P 37 mbar I 3 B/P 50 mbar FORBRUGSOPLYSNINGER Propan kw Butan kw Propan g/t Butan g/t Weber Q ,1 6, Weber Q ,1 6, UDSKIFTNINGSMODUL MED SLANGE, REGULATOR OG VENTIL m VIGTIG OPLYSNING: Vi anbefaler, at du udskifter gasslangen på din Weber - gasgrill hvert femte år. I nogle lande er der krav om, at gasslangen skal udskiftes hyppigere end hvert femte år, og i disse tilfælde skal du naturligvis følge landets bestemmelser. Hvis du har brug for et udskiftningsmodul med slange, regulator og ventil/ manifold, skal du kontakte din lokale kundeservicerepræsentant via kontaktoplysningerne på vores websted. Log ind på 24

25 MONTERING AF GASFLASKE HVOR SKAL GASFLASKEN PLACERES? Placering og montering afhænger af den type og størrelse gasflaske, du har købt. Der er to monteringsalternativer: fastgjort til flaskebeslaget på vognens bundholder eller placeret på jorden bag grillen. 1 m FARE Opbevar ikke en ekstra (reserve) eller frakoblet gasflaske under eller i nærheden af denne grill. KRAV TIL MONTERING PÅ VOGN Gasflasken kan monteres på vognens bundhylde, hvis gasflasken ikke overskrider den maksimale tilladte størrelse for montering på vogn: Gasflaskens kapacitet: Højst 6 kg. Gasflaskens højde: Højst 465 mm Gasflasken skal være fastgjort til beslaget på vognens bundhylde ved hjælp af den medfølgende strop (1). m ADVARSEL: Hvis gasflasken er større end den maksimale tilladte størrelse for montering på vognen, må du ikke forsøge at placere gasflasken på eller tilslutte den på vognen. Placér og tilslut gasflasken på jorden ved siden af grillen. Hvis dette ikke gøres, kan slangen blive beskadiget, hvilket kan udløse en brand eller eksplosion, som kan forårsage alvorlige kvæstelser eller døden samt materielle skader. Der er vist flere forskellige typer gasflasker, som er godkendt til montering på vognen, samt deres mål. 25

26 MONTERING AF GASFLASKE MONTERING PÅ VOGN A) Sørg for, at gasflaskestøtten er monteret, så bundholderen ikke bliver ridset. Løft gasflasken op, og placér den på gasflaskestøtten (1). B) Vend gasflasken således, at ventilåbningen vender mod grillens højre side eller bagside. C) Montér gasflasken på beslaget til gasflasken ved hjælp af gasflaskestroppen (2). m ADVARSEL: Gasflasken skal være fastgjort til beslaget, når grillen er i brug. D) Tilslut regulatoren til gasflasken. Læs TILSLUTNING AF REGULATOR TIL GASFLASKEN. 1 Ved montering af en gasflaske PÅ VOGNEN under grillen er maksimumkapaciteten 6 kg. Slangens længde må ikke være mere end 1,5 meter. 2 KRAV TIL MONTERING PÅ JORDEN Hvis din gasflaske overskrider den maksimale tilladte størrelse for montering på vognen, skal gasflasken placeres på jorden bagved grillen. Den maksimale tilladte størrelse for gasflasker, der monteres på jorden, er: Gasflaskens kapacitet: Højst 13 kg. Gasflaskens højde: Højst 587 mm Gasflaskens bredde: Højst 306 mm MONTERING PÅ JORDEN A) Placér gasflasken på jorden bagved grillen (3). B) Vend gasflasken således, at ventilåbningen vender mod grillens højre side eller bagside. C) Tilslut regulatoren til gasflasken. Læs TILSLUTNING AF REGULATOR TIL GASFLASKEN. 3 Ved montering af en gasflaske PÅ JORDEN er maksimumkapaciteten 13 kg. Slangens længde må ikke være mere end 1,5 meter. 26

27 TILSLUTNING AF REGULATOR HVAD ER EN REGULATOR? Din Weber -gasgrill er udstyret med en trykregulator, som er en anordning, der styrer og opretholder et ensartet gastryk, når gassen udledes fra gasflasken TILSLUTNING AF REGULATOREN TIL GASFLASKEN Anvend kun gasflasker med en minimumkapacitet på 3 kg og en maksimumkapacitet på 13 kg. A) Fjern skruen fra vognens højre ben. Indsæt slangeholderklemmen. Fastgør skruen igen. m ADVARSEL: Slangen skal fastgøres sikkert på vognens ben med den medfølgende slangeholderklemme. Hvis dette ikke gøres, kan slangen blive beskadiget, hvilket kan udløse en brand eller eksplosion, som kan forårsage alvorlige kvæstelser eller døden samt materielle skader. B) Tilslut regulatoren til gasflasken. m ADVARSEL: Kontrollér, at gasflasken eller regulatorventilen er lukket. På nogle regulatorer skal man trykke den på for at tilslutte og trække den af for at frakoble. Andre har en møtrik med venstregevind, som skrues på cylinderventilen. Identificér din regulatortype, og følg de tilslutningsanvisninger, der gælder for den pågældende regulator Tilslutning ved at dreje med uret Skru regulatoren på gasflasken ved at dreje tilslutningen med uret (1). Placér regulatoren, så ventilationshullet (2) peger nedad Tilslutning ved at dreje mod uret Skru regulatoren på gasflasken ved at dreje tilslutningen mod uret (3) (4). Tilslutning ved at dreje grebet/klikke det på plads Drej regulatorgrebet med uret (5) til positionen OFF. Tryk regulatoren ned på gasflaskens ventil, indtil regulatoren klikker på plads (6). Tilslutning ved hjælp af krave Kontrollér, at regulatorgrebet står i positionen OFF (7) (10). Før regulatorkraven opad (8) (11). Tryk regulatoren ned på gasflaskens ventil, og hold trykket. Før kraven ned for at lukke (9) (12). Hvis regulatoren ikke låser sig fast, gentages proceduren Bemærk: De tegninger af regulatoren, som er vist i denne vejledning, svarer muligvis ikke til den regulator, som du bruger på din gasgrill, hvilket kan skyldes lokale bestemmelser i dit land eller område. 27

28 FORBEREDELSE FØR BRUG AF GRILLEN HVAD ER GASUDSIVNINGSKONTROL? Brændstofsystemet i din grill har en række forskellige samlinger. Gasudsivningskontrol er en pålidelig metode til at sikre, at der ikke siver gas ud af nogen af tilslutningerne. Selvom alle tilslutninger er blevet kontrolleret for gasudsivning på fabrikken, er det vigtigt at foretage gasudsivningskontrol, inden du tager grillen i brug, hver gang du frakobler og tilkobler en tilslutning samt hver gang du foretager rutinemæssig vedligeholdelse. GASUDSIVNINGSTJEK Du skal bruge: En sprayflaske, børste eller klud og sæbevand. (Du kan lave dit eget sæbevand ved at blande 1 del flydende sæbe med 4 dele vand, eller du kan købe en opløsning til gasudsivningstjek i VVS-afdelingen i ethvert byggemarked). A) Sørg for, at ALLE brændernes reguleringsknapper er slukket. Kontrollér dette ved at trykke reguleringsknapperne ind og dreje dem med uret, indtil de stopper. B) Åbn for gastilførslen ved kilden. Identificér din regulatortype. Følg anvisningerne for den pågældende regulator. Drej ventilen Drej flaskeventilen mod uret (1) (2) (3). 1 2 Flyt grebet Flyt regulatorgrebet til positionen ON (4) (5) (6). m ADVARSEL: Tænd aldrig for brænderne, mens der foretages gasudsivningstjek. 3 4 m FARE Brug ikke åben ild til at kontrollere, om der er gasudsivning. Sørg for, at der ikke er gnister eller åben ild i nærheden, mens det kontrolleres, om der er gasudsivning. Gnister og åben ild kan forårsage brand eller eksplosion, hvilket kan føre til alvorlige personskader eller døden samt materielle skader. 5 m ADVARSEL: Gastilslutningerne på din gasgrill er blevet testet på fabrikken. Vi anbefaler dog, at du kontrollerer alle gastilslutninger for udsivning, inden din gasgrill tages i brug. m ADVARSEL: Udfør disse udsivningstjek, også selvom det er forhandleren eller butikken, der har samlet grillen. m ADVARSEL: Man skal kontrollere, om der er gasudsivning, hver gang en gastilslutning løsnes og sættes på igen. BEMÆRK: Alle fabriksfremstillede samlinger er blevet grundigt kontrolleret for gasudsivning, og brænderne er blevet flammetestet. Som en sikkerhedsforanstaltning bør du dog kontrollere alle samlinger for gasudsivning, inden du tager din Weber -gasgrill i brug. En gassamling kan være blevet løsnet eller beskadiget under transport og håndtering

29 FORBEREDELSE FØR BRUG AF GRILLEN C) For at kontrollere om der er gasudsivninger, skal du fugte samlingerne med sæbevand ved brug af en sprayflaske, børste eller klud. Dannes der bobler, eller vokser en boble, så er der gasudsivning. Påfør sæbevandet på følgende samlinger: a) Tilslutning mellem manifold, slange og regulator (7). b) Gasledningstilslutning mellem ventil og yderste brænderrør (8). c) Gasledningstilslutning mellem ventil og inderste brænderrør (9). d) Tilslutning mellem regulator og gasflaske (10). e) Tilslutning mellem regulatorslange og regulator (11). m ADVARSEL: Luk for gassen, hvis der er udsivning ved tilslutningerne (7), (8), (9), (10) eller (11). ANVEND IKKE GRILLEN. Kontakt din lokale kundeservicerepræsentant via kontaktoplysningerne på vores website. Log ind på D) Når udsivningstjekket er gennemført, lukkes der for gastilførslen ved kilden, og tilslutningerne skylles med vand. BEMÆRK: Da nogle testopløsninger til udsivning, herunder sæbevand, kan være let rustfremkaldende, skal alle tilslutninger skylles med vand, når udsivningstjekket er gennemført. Nu er grillen klar til brug

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill

GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill Assembly - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41082 Registrer din grill online på www.weber.com DENNE BRUGERVEJLEDNING SKAL LÆSES OMHYGGELIGT, FØR DU ANVENDER DIN GASGRILL.

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Efter endt brug kan de rustfri dele sættes i opvaskemaskinen. Nemmere bliver det ikke!

Efter endt brug kan de rustfri dele sættes i opvaskemaskinen. Nemmere bliver det ikke! Cobb Grill Tag Cobb med på stranden, på camping, på skovturen, på sejlturen eller med ind til naboen til en spontan middag. Selv på den mindste altan er der plads til en Cobb. Cobb er klar på få minutter

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum.

Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. Denne grill må kun benyttes udendørs og ikke i et område uden god ventilation eller indendørs i udestue eller andet lukket rum. DK NOTER SERIENUMMER FRA KARTONNEN SERIE NUMMER XXXXXX000000 MODEL NR. 410,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Sådan ryger man på en JensenGrill

Sådan ryger man på en JensenGrill Sådan ryger man på en JensenGrill Indledning Når der laves mad under åben himmel, er der ofte et ønske om, at maden får mere eller mindre røgsmag. Her bliver man kort introduceret til 3 forskellige måde

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere