BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på DU SKAL LÆSE DENNE BRUGERVEJLEDNING, FØR DU BETJENER GASGRILLEN. m FARE Hvis du lugter gas: 1) Luk for gasapparatet. 2) Luk al åben ild. 3) Åbn låget. 4) Hvis lugten vedvarer, skal du holde dig på afstand af apparatet, og straks tilkalde din gasleverandør eller brandvæsenet. Udsivende gas kan forårsage brand eller eksplosion, som kan forårsage alvorlige personskader, død eller materielle skader. m ADVARSEL 1) Opbevar og brug ikke benzin eller andre brandfarlige væsker eller dampe i nærheden af dette eller noget andet apparat. 2) En forsyningsgasflaske, der ikke er tilsluttet til brug, må ikke opbevares i nærheden af dette eller alle andre apparater. m ADVARSEL: Følg nøje alle fremgangsmåder for lækagekontrol i denne brugervejledning, før grillen tændes. Dette skal også gøres, selv om grillen blev samlet af forhandleren. m ADVARSEL: Tænd ikke dette apparat uden først at have læst afsnittet om TÆNDING AF BRÆNDERs i denne brugervejledning. KUN TIL UDENDØRS BRUG. BRUGSANVNISNING TIL INSTALLATØREN: Disse anvisninger skal opbevares af ejeren for evt. fremtidig brug. 845CO DA - DANISH 07/31/13

2 m FARE Hvis FARER, ADVARSLER OG FORSIGTIG i denne brugsvejledning ikke overholdes, kan det føre til alvorlige personskader eller døden, eller det kan resultere i brand eller eksplosion, der resulterer i alvorlige materielle skader. ADVARSLER ADVARSLER: m Ukorrekt samling af grillen kan være farlig. Følg nøje samleanvisningerne. m Brug ikke grillen, medmindre alle dele er på plads, Grillen skal være korrekt samlet ifølge samleanvisningerne. m Din Weber -gasgrill må aldrig anvendes af børn. De dele af grillen, som kan berøres, kan blive meget varme. Hold mindre børn, ældre mennesker og kæledyr væk fra grillen, når den er i brug. m Vær forsigtig, når du bruger Weber gasgrillen. Den bliver varm under madlavning eller rengøring, og den må aldrig efterlades uden opsyn eller flyttes, mens den er i brug. m Brug ikke kul, briketter eller lavasten i din Weber gasgrill. m Læn dig aldrig ind over den åbne grill under antænding eller tilberedning af mad. m Sæt aldrig hænder eller fingre for forsiden af grillboksen, når grillen er varm eller låget er åbent. m Hele grillboksen bliver varm under brug. Berør den ikke. m Man må under ingen omstændigheder løsne gasregulatoren eller nogen gassamlinger, mens grillen er i brug. m Brug varmebeskyttende grillhandsker eller ovnhandsker, når du betjener grillen. m For tilslutning af regulatoren følges vejledningen, der passer til din type af gasgrill. m Hvis brænderne skulle gå ud, mens grillen er i funktion, skal man lukke for alle gasventilerne. Åbn låget, og vent fem minutter, før du prøver at tænde grillen igen, og følg anvisningerne for tænding. m Brændbare materialer må ikke være inden for cirka 60 cm fra grillen. Det indbefatter grillens top, bund, bagside eller sider. m Denne grillmodel må ikke indbygges eller indgå i en indglidende konstruktion. Ikke overholdelse af denne ADVARSEL kan forårsage brand eller eksplosion, der kan give materiel skade og personskader eller død. m Opbevar ikke en ekstra (reserve) eller frakoblet forsyningsgasflaske under eller i nærheden af denne grill. m Efter en periode hvor Weber gasgrillen har været opbevaret og/eller ikke været i brug, skal den kontrolleres for gaslækager og tilstopning af brænderen før brug. Se anvisninger i denne brugervejledning for korrekte fremgangsmåder. m Brug ikke Weber gasgrillen, hvis der er siver gas ud fra gastilkoblingerne. m Brug ikke åben ild til at kontrollere, om der er gaslækager. m Læg ikke grillafdækning eller noget brændbart over grillen eller i opbevaringsområdet under grillen, mens grillen er i drift eller er varm. m Flydende propangas er ikke naturgas. Det er farligt at ændre eller forsøge at bruge naturgas i en propangasenhed og eller propangas i en naturgasenhed, og det vil ophæve garantien. m Hold alle elforsyningsledninger og brændstofslanger væk fra alle opvarmede overflade. m Gør ikke ventildyserne eller brænderhullerne større, når ventiler og brændere rengøres. m Weber gasgrillen skal jævnligt rengøres grundigt. m En bulet eller rusten gasflaske kan være farlig og skal kontrolleres af gasleverandøren. Brug ikke en gasflaske med beskadiget ventil. m Selvom din gasflaske kan se tom ud, kan der stadig være gas i den, og den skal transporteres og opbevares i overensstemmelse hermed. m Antændes fedtstoffet, slukkes der for alle brændere, og låget skal holdes lukket, indtil ilden er slukket. m Er der en ukontrolleret opflamning, skal maden fjernes fra ilden, indtil opflamningen aftager. 2

3 GARANTI INDHOLDSFORTEGNELSE Tak, fordi du har valgt at købe et produkt fra Weber. Weber-Stephen Products LLC ( Weber ) sætter en ære i at levere et sikkert, holdbart og pålideligt produkt. Dette er Webers begrænsede garanti, som vi tilbyder uden ekstra omkostninger. Den indeholder de oplysninger, som du skal bruge for at få dit WEBER -produkt repareret, hvis det mod forventning skulle gå i stykker eller blive defekt. WEBERS ANSVAR Weber garanterer over for den person, der oprindeligt har købt WEBER -produktet (eller i tilfælde af, at produktet gives som gave eller PR-materiale, den person, der har købt produktet som gave eller PR-materiale), at WEBER produktet ikke er behæftet med materielle eller håndværksmæssige fejl i den eller de perioder, der er specificeret herunder, såfremt produktet samles og betjenes i overensstemmelse med den medfølgende brugervejledning. (Bemærk: Hvis du mister din WEBER -brugermanual, kan du få en ny online på Ved normal, privat brug og vedligeholdelse i et enfamiliehus eller -lejlighed indvilger Weber i at reparere eller udskifte defekte dele inden for de gældende tidsperioder, begrænsninger og undtagelser, der er angivet herunder. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI YDES KUN TIL DEN OPRINDELIGE KØBER OG KAN IKKE OVERFØRES TIL EFTERFØLGENDE EJERE, MEDMINDRE DER ER TALE OM GAVER OG PR-MATERIALE SOM ANGIVET HEROVER. EJERENS ANSVAR For at sikre problemfri dækning er det vigtigt, at du registrerer dit WEBER -produkt online på eller via Webers kundeservice på Gem også din originale købskvittering og/eller faktura. Når du registrerer dit WEBER - produkt, bliver din garantidækning bekræftet, og der oprettes en direkte forbindelse mellem dig og Weber, som vi kan benytte, hvis vi får brug for at kontakte dig. Ejeren skal inden for rimelighedens grænser passe på sit WEBER - produkt og følge alle samlevejledninger, betjeningsvejledninger og anvisninger til forebyggende vedligeholdelse, som er beskevet i den medfølgende brugervejledning. Hvis du bor tæt på kysten eller har dit produkt stående i nærheden af en swimmingpool, omfatter vedligeholdelsen også, at de udvendige overflader vaskes og skylles regelmæssigt som beskrevet i den medfølgende brugervejledning. Hvis du har en komponent, som du mener er dækket af denne begrænsede garanti, bedes du kontakte Webers kundeservice på eller på weberstephen.com. Weber vil efter en inspektion (efter eget valg) reparare eller udskifte en defekt komponent, som er dækket af denne begrænsede garanti. Hvis det ikke er muligt at reparere eller udskifte komponenten, kan Weber vælge at erstatte den pågældende grill med en ny grill af samme eller højere værdi. Weber kan bede dig om at returnere komponenter, som skal inspiceres, og forsendelsesomkostningerne skal betales forud. Denne BEGRÆNSEDE GARANTI dækker ikke skader, forringelser, misfarvning og/eller rust, som er forårsaget af: misbrug, mishandling, ændringer, ombygning, fejlagtig brug, hærværk, forsømmelse, forkert samling eller installation samt undladelse af at udføre normal og rutinemæssig vedligeholdelse; insekter (fx edderkopper) og gnavere (fx egern), herunder, men ikke begrænset til, skader på brænderrør og/eller gasslanger; eksponering for saltholdig luft og/eller klorinkilder som swimmingpools og boblebade/spabade; voldsomme vejrforhold som haglbyger, orkaner, jordskælv, tsunamier eller oversvømmelser, tornadoer eller voldsomme uvejr. Ved brug og/eller installation af komponenter på dit WEBER produkt, som ikke er originale Weber-komponenter, vil denne begrænsede garanti bortfalde, og skader, der måtte opstå som et resultat af dette, dækkes ikke af denne begrænsede garanti. Enhver konstruktionsændring på en gasgrill, som ikke er godkendt af Weber og udført af en autoriseret Weber-servicetekniker, vil medføre, at denne begrænsede garanti bortfalder. De grillmodeller, der er illustreret i denne brugervejledning, kan variere en anelse fra den model, du har købt. PRODUKTGARANTIENS VARIGHED Grillkasse: 5 år, ingen gennemtæring/gennembrænding (2 år for maling, gælder ikke falmen eller misfarvning) Låg: 5 år, ingen gennemtæring/gennembrænding (2 år for maling, gælder ikke falmen eller misfarvning) Brænderrør af rustfrit stål: 5 år, ingen gennemtæring/ gennembrænding Porcelænsemaljerede grillriste i støbejern: 5 år, ingen gennemtæring/ gennembrænding Plastikdele: 5 år, gælder ikke falmen eller misfarvning Alle resterende dele: 2 år ANSVARSFRASKRIVELSE WEBER STILLER INGEN UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER OG IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, UD OVER DE GARANTIER, DER EKSPLICIT STILLES I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. DER ER INGEN GARANTI EFTER DE GÆLDENDE PERIODER, SOM ER ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. INGEN ANDRE GARANTIER, SOM STILLES AF EN PERSON ELLER ENTITET, HERUNDER EN FORHANDLER ELLER BUTIK, FOR ET HVILKET SOM HELST PRODUKT (SÅSOM UDVIDET GARANTI ) KAN GØRES BINDENDE FOR WEBER. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GÆLDER UDELUKKENDE AFHJÆLPNING I FORM AF REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF KOMPONENTEN ELLER PRODUKTET. BETINGELSERNE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI UDGØR DEN FULDE OG ENESTE AFHJÆLPNING, DER KAN BLIVE RELEVANT I FORBINDELSE MED SALG AF DE PRODUKTER, SOM ER DÆKKET HERI. WEBER ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SÆRLIGE, INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER KONSEKVENTIELLE SKADER ELLER TAB. NOGLE REGIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE ELLER KONSEKVENTIELLE SKADER ELLER BEGRÆNSNINGER AF, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI GÆLDER, SÅ DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE I DIT TILFÆLDE. EN ERSTATNING KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BLIVE STØRRE END INDKØBSPRISEN FOR DET SOLGTE WEBER-PRODUKT. DU HAR ERSTATNINGSANSVARET FOR TAB, SKADER OG LEGEMSBESKADIGELSE PÅ DIG SELV OG DIN EJENDOM OG/ ELLER PÅ ANDRE OG DERES EJENDOM, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF FORKERT BRUG ELLER MISBRUG AF PRODUKTET ELLER UNDLADELSE AF AT FØLGE DE ANVISNINGER, DER ER ANGIVET AF WEBER I DEN MEDFØLGENDE BRUGERVEJLEDNING. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KOMPONENTER OG TILBEHØR, SOM UDSKIFTES UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI, ER KUN DÆKKET I DEN RESTERENDE DEL AF DEN/DE RESTERENDE GARANTIPERIODE(R). DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GÆLDER UDELUKKEDE VED PRIVAT BRUG I ENFAMILIEHUSE ELLER -LEJLIGHEDER OG GÆLDER IKKE WEBER-GRILLPRODUKTER DER ANVENDES TIL KOMMERCIEL ELLER FÆLLES BRUG ELLER BRUG I FLERE ENHEDER, FX PÅ RESTAURANTER, HOTELLER OG RESORTS ELLER I UDLEJNINGSEJENDOMME. WEBER ÆNDRER AF OG TIL DESIGNET PÅ DERES PRODUKTER. INTET I DEN BEGRÆNSEDE GARANTI KAN TOLKES PÅ EN SÅDAN MÅDE, AT WEBER ER FORPLIGTET TIL AT INKORPORERE SÅDANNE DESIGNÆNDRINGER I TIDLIGERE PRODUCEREDE PRODUKTER, OG SÅDANNE ÆNDRINGER KAN HELLER IKKE TOLKES SOM EN INDRØMMELSE AF, AT TIDLIGERE DESIGN HAR VÆRET FEJLBEHÆFTEDE. ADVARSLER...2 GARANTI...3 INDHOLDSFORTEGNELSE...3 WEBER Q 3000 SPLITTEGNING...4 WEBER Q 3200 SPLITTEGNING...6 LISTE OVER DELE...8 MONTERING...10 OPBEVARINGSPLADS...23 VIGTIG INFORMATION OM FLYDENDE PROPANGAS OG GASTILSLUTNINGER...24 HVAD ER PROPAN-/BUTANGAS? TIPS TIL SIKKER HÅNDTERING AF GASFLASKER RETNINGSLINJER FOR OPBEVARING OG PERIODER UDEN BRUG KRAV TIL GASFLASKEN TILSLUTNING AF OG KRAV TIL REGULATOR MONTERING AF GASFLASKE...25 HVOR SKAL GASFLASKEN PLACERES? KRAV TIL MONTERING PÅ VOGN MONTERING PÅ VOGN KRAV TIL MONTERING PÅ JORDEN MONTERING PÅ JORDEN TILSLUTNING AF REGULATOR...27 TILSLUTNING AF REGULATOREN TIL GASFLASKEN HVAD ER EN REGULATOR? FORBEREDELSE FØR BRUG AF GRILLEN...28 HVAD ER GASUDSIVNINGSKONTROL? GASUDSIVNINGSTJEK FRAKOBLING AF REGULATOR...30 FRAKOBLING AF REGULATOR FRA GASFLASKE PÅFYLDNING AF GASFLASKE GENMONTERING AF GASFLASKE SIKKERHEDSTJEK FØR BRUG AF GRILLEN...31 SIKKERHED FREM FOR ALT AFTAGELIG OPSAMLINGSBAKKE OG ENGANGSDRYPBAKKE EFTERSYN AF SLANGE TÆNDING OG BRUG AF BRÆNDER...32 METODER TIL TÆNDING AF BRÆNDER TÆNDING AF BRÆNDER SÅDAN SLUKKES BRÆNDEREN GRILLTIPS OG GODE RÅD...34 TIPS OG GODE RÅD FORVARMNING GRILLNING UNDER LÅG FEDTOPSAMLINGSSYSTEM GRILLTIPS OG GODE RÅD...35 GRILLMETODER...36 DIREKTE ELLER INDIREKTE METODE? FEJLFINDING...37 GENEREL FEJLFINDING FEJLFINDING PÅ GRILL OUT -LYS TIL HÅNDTAGET ÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE...38 SÅDAN HOLDER DU DIN WEBER GASGRILL I TOPFORM FLAMMEMØNSTER FOR BRÆNDER WEBER -INSEKTNET BRÆNDERRØRETS ÅBNINGER RENGØRING ELLER UDSKIFTNING AF BRÆNDERRØR RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE...41 SMUK BÅDE INDVENDIGT OG UDVENDIGT UDVENDIG RENGØRING AF GRILLEN INDVENDIG RENGØRING AF GRILLEN EFTERSYN AF SLANGE BETJENING AF TÆNDINGSSYSTEM VEDLIGEHOLDELSE AF TRYKKNAPTÆNDINGSSYSTEMET (Q 3000) VEDLIGEHOLDELSE AF DET ELEKTRONISKE T ÆNDINGSSYSTEM (Q 3200) VEDLIGEHOLDELSE AF GRILL OUT -LYS TIL HÅNDTAGET (Q 3200)

4 WEBER Q 3000 SPLITTEGNING Q3000_EURO_LP_

5 WEBER Q 3000 SPLITTEGNING 1. Venstre bord, der kan slås ned 2. Termometer 3. Afstandsstykke til håndtag 4. Håndtag 5. Grillrist 6. Yderste brænderrør 7. Inderste brænderrør 8. Afstiver 9. Elektronisk tændingssystem 10. Tryk på gnisttænderen 11. Grillkasse/Benramme 12. Reguleringsknap til stor brænder 13. Reguleringsknap til lille brænder 14. Engangsdrypbakke 15. Aftagelig opsamlingsbakke 16. Venstre benramme 17. Forreste rammestøtte 18. Redskabsholder 19. Gasflaskestøtte 20. Beslag til gasflaske 21. Gasflaskestrop 22. Bundhylde 23. Låg 24. Højre bord, der kan slås ned 25. Manifold og slange regulator 26. Bagerste rammestøtte 27. Gasflaskeafskærmning 28. Højre benramme 29. Hjuldæksel 30. Hjul 31. Aksel 5

6 WEBER Q 3200 SPLITTEGNING Q3200_EURO_LP_

7 WEBER Q 3200 SPLITTEGNING 1. Venstre bord, der kan slås ned 2. Termometer 3. Grill Out -lys til håndtaget 4. Afstandsstykke til håndtag 5. Håndtag 6. Grillrist 7. Yderste brænderrør 8. Inderste brænderrør 9. Afstiver 10. Elektronisk tændingssystem 11. Knap til elektronisk gnisttænder/ Elektronisk gnisttændersystem 12. Grillkasse/Benramme 13. Reguleringsknap til stor brænder 14. Reguleringsknap til lille brænder 15. Engangsdrypbakke 16. Aftagelig opsamlingsbakke 17. Venstre benramme 18. Forreste rammestøtte 19. Redskabsholder 20. Gasflaskestøtte 21. Beslag til gasflaske 22. Gasflaskestrop 23. Bundhylde 24. Låg 25. Varmehylde 26. Højre bord, der kan slås ned 27. Manifold og slange regulator 28. Bagerste rammestøtte 29. Gasflaskeafskærmning 30. Højre benramme 31. Hjuldæksel 32. Hjul 33. Aksel 7

8 LISTE OVER DELE

9 LISTE OVER DELE

10 MONTERING NØDVENDIGT VÆRKTØJ:

11 MONTERING

12 MONTERING 4 m Anbring hjulrammen til højre

13 MONTERING 6 13

14 MONTERING

15 MONTERING

16 MONTERING

17 MONTERING 13 A) Udrul slangen og regulatoren til Weber Q 3000/3200. B) Fjern benskruen derefter fastgøres slange og holderklemme (1) på vognens ben. m ADVARSEL: Slangen skal fastgøres sikkert på vognens ben med den medfølgende slangeholdelserklemme. Gøres det ikke sådan, kan slangen blive beskadiget, hvilket kan udløse en brand eller eksplosion, som kan forårsage alvorlige kvæstelser eller døden samt materielle skader

18 MONTERING

19 MONTERING

20 MONTERING Du hører muligvis en raslen i lysstikket. Det er normalt

21 MONTERING Bruger 3 stk. AAA alkaliske batterier (medfølger ikke). Brug kun alkaliske batterier. Bland ikke gamle eller nye batterier eller forskellige typer batterier (almindelige, alkaliske eller genopladelige). Har du ingen planer har, om at anvende lyset på håndtaget Weber Q Grill Out i 1 måned eller længere, så tag batterierne ud. 1 Lyset på håndtaget Weber Q Grill Out har en vippesensor : Låget op - ON (tændt)/låget lukket - OFF (slukket). Strømforsyningsknappen (1) aktiverer eller deaktiverer vippesensoren. Til brug om dagen deaktiveres sensoren ved at trykke på strømforsyningsknappen (1). 21

22 AAA MONTERING

23 OPBEVARINGSPLADS 23

24 VIGTIG INFORMATION OM FLYDENDE PROPANGAS OG GASTILSLUTNINGER HVAD ER PROPAN-/ BUTANGAS? Flydende petroleumsgas, også kaldet LPG, LP-gas eller helt enkelt propan eller butan, er det brændbare, petroleumsbaserede produkt, der anvendes som brændstof i din grill. Ved moderat temperatur og tryk er det en gas, når den ikke er på flaske. Ved moderat tryk i en beholder, fx en gasflaske, er propan-/butangas dog flydende. Når væsken frigives fra gasflasken, fordamper den hurtigt og bliver til propan-/ butangas. Flydende propan-/butangas lugter omtrent som naturgas. Vær opmærksom på denne lugt. Flydende propan-/butangas er tungere end luft. Hvis flydende propan-/butangas lækker, kan det samle sig på lave områder, hvor det ikke spredes. TIPS TIL SIKKER HÅNDTERING AF GASFLASKER Der er forskellige retningslinjer og sikkerhedsfaktorer, som du skal være opmærksom på, når du bruger flydende propan-/butangas. Følg disse anvisninger nøje, før du bruger din Weber -gasgrill. Luk altid gasflaskens ventil, inden regulatoren frakobles. Anvend aldrig en beskadiget gasflaske. Bulede eller rustne gasflasker eller en gasflaske med en beskadiget ventil kan være farlige og skal omgående udskiftes med en ny. Håndtér tomme gasflasker lige så varsomt, som du håndterer fyldte gasflasker. Selv når en gasflaske er tømt for væske, kan der være gastryk i gasflasken. Gasflasker skal monteres, transporteres og opbevares i opretstående stilling. Gasflasker må ikke tabes eller håndteres med voldsomhed. Gasflasken må aldrig opbevares eller transporteres, hvor temperaturen kan nå op på 51 C (gasflasken bliver for varm til, at den kan berøres med hænderne). For eksempel: Efterlad aldrig gasflasken i bilen på en varm dag. Foretag udsivningstest på samlingen mellem regulator og gasflaske, hver gang den tilsluttes. For eksempel: Test gasflasken, hver gang den påfyldes og genmonteres. Gasflasker skal opbevares utilgængeligt for børn. Må aldrig tilsluttes naturgasforsyningen (bygas). Ventilerne og hullerne er kun beregnet til flydende propan-/butangas. Området omkring gasflasken skal være ryddet og fri for affald. Gasflasken må aldrig udskiftes i nærheden af en antændingskilde. RETNINGSLINJER FOR OPBEVARING OG PERIODER UDEN BRUG Hvis en grill har været opbevaret i længere tid, er det vigtigt at følge disse retningslinjer: Når Weber -gasgrillen ikke er i brug, skal der lukkes for gassen på gasflasken. m ADVARSEL: Kontrollér, at ventilen på gasflasken er lukket, når grillen ikke er i brug. LAND Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Ungarn, Island, Letland, Litauen, Malta, Holland, Norge, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tyrkiet Belgien, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Schweiz, Storbritannien Polen Østrig, Tyskland Hvis Weber -gasgrillen opbevares indendørs, skal gastilførslen FRAKOBLES, og gasflasken skal opbevares udendørs på et sted med god ventilation. En frakoblet gasflaske må ikke opbevares i en bygning, en garage eller et andet lukket område. Hvis du ikke kobler gasflasken fra Weber -gasgrillen, skal du sørge for at opbevare både grillen og gasflasken udendørs på et sted med god ventilation. Kontrollér, at der ikke er snavs i området under grillkassen og den aftagelige opsamlingsbakke, som eventuelt kan blokere for forbrændingen eller ventilationsluften. Weber -gasgrillen skal kontrolleres for gasudsivning og eventuelle tilstopninger i brænderrørene inden brug. Insektnettene skal også kontrolleres for eventuelle tilstopninger. KRAV TIL GASFLASKEN Anvend kun en gasflaske på 3-13 kg. TILSLUTNING AF OG KRAV TIL REGULATOR I Storbritannien skal dette apparat udstyres med en regulator, der er i overensstemmelse med BS 3016 og har en nominel effekt på 37 millibar (leveres sammen med grillen). Slangens længde må ikke være mere end 1,5 meter. Undgå knæk på slangen. Udskift den fleksible slange, når de nationale bestemmelser kræver det. Alle dele, der er forseglet af producenten, må ikke ændres af brugeren. Enhver ændring på grillen kan være farlig. Der må kun anvendes en lavtryksslange og en regulator, som er godkendt i landet. Trykregulatorer og slangesamlinger skal altid udskiftes med de typer, som producenten af den udendørs madlavningsgas har specificeret. Kontrollér, at regulatoren er monteret, så det lille ventilationshul vender nedad, så der ikke samler sig vand i det. Der må ikke være snavs, fedt, insekter osv. i ventilationen. GASTYPE OG TRYK I 3 B/P 30 mbar I /37 mbar I 3 B/P 37 mbar I 3 B/P 50 mbar FORBRUGSOPLYSNINGER Propan kw Butan kw Propan g/t Butan g/t Weber Q ,1 6, Weber Q ,1 6, UDSKIFTNINGSMODUL MED SLANGE, REGULATOR OG VENTIL m VIGTIG OPLYSNING: Vi anbefaler, at du udskifter gasslangen på din Weber - gasgrill hvert femte år. I nogle lande er der krav om, at gasslangen skal udskiftes hyppigere end hvert femte år, og i disse tilfælde skal du naturligvis følge landets bestemmelser. Hvis du har brug for et udskiftningsmodul med slange, regulator og ventil/ manifold, skal du kontakte din lokale kundeservicerepræsentant via kontaktoplysningerne på vores websted. Log ind på 24

25 MONTERING AF GASFLASKE HVOR SKAL GASFLASKEN PLACERES? Placering og montering afhænger af den type og størrelse gasflaske, du har købt. Der er to monteringsalternativer: fastgjort til flaskebeslaget på vognens bundholder eller placeret på jorden bag grillen. 1 m FARE Opbevar ikke en ekstra (reserve) eller frakoblet gasflaske under eller i nærheden af denne grill. KRAV TIL MONTERING PÅ VOGN Gasflasken kan monteres på vognens bundhylde, hvis gasflasken ikke overskrider den maksimale tilladte størrelse for montering på vogn: Gasflaskens kapacitet: Højst 6 kg. Gasflaskens højde: Højst 465 mm Gasflasken skal være fastgjort til beslaget på vognens bundhylde ved hjælp af den medfølgende strop (1). m ADVARSEL: Hvis gasflasken er større end den maksimale tilladte størrelse for montering på vognen, må du ikke forsøge at placere gasflasken på eller tilslutte den på vognen. Placér og tilslut gasflasken på jorden ved siden af grillen. Hvis dette ikke gøres, kan slangen blive beskadiget, hvilket kan udløse en brand eller eksplosion, som kan forårsage alvorlige kvæstelser eller døden samt materielle skader. Der er vist flere forskellige typer gasflasker, som er godkendt til montering på vognen, samt deres mål. 25

26 MONTERING AF GASFLASKE MONTERING PÅ VOGN A) Sørg for, at gasflaskestøtten er monteret, så bundholderen ikke bliver ridset. Løft gasflasken op, og placér den på gasflaskestøtten (1). B) Vend gasflasken således, at ventilåbningen vender mod grillens højre side eller bagside. C) Montér gasflasken på beslaget til gasflasken ved hjælp af gasflaskestroppen (2). m ADVARSEL: Gasflasken skal være fastgjort til beslaget, når grillen er i brug. D) Tilslut regulatoren til gasflasken. Læs TILSLUTNING AF REGULATOR TIL GASFLASKEN. 1 Ved montering af en gasflaske PÅ VOGNEN under grillen er maksimumkapaciteten 6 kg. Slangens længde må ikke være mere end 1,5 meter. 2 KRAV TIL MONTERING PÅ JORDEN Hvis din gasflaske overskrider den maksimale tilladte størrelse for montering på vognen, skal gasflasken placeres på jorden bagved grillen. Den maksimale tilladte størrelse for gasflasker, der monteres på jorden, er: Gasflaskens kapacitet: Højst 13 kg. Gasflaskens højde: Højst 587 mm Gasflaskens bredde: Højst 306 mm MONTERING PÅ JORDEN A) Placér gasflasken på jorden bagved grillen (3). B) Vend gasflasken således, at ventilåbningen vender mod grillens højre side eller bagside. C) Tilslut regulatoren til gasflasken. Læs TILSLUTNING AF REGULATOR TIL GASFLASKEN. 3 Ved montering af en gasflaske PÅ JORDEN er maksimumkapaciteten 13 kg. Slangens længde må ikke være mere end 1,5 meter. 26

27 TILSLUTNING AF REGULATOR HVAD ER EN REGULATOR? Din Weber -gasgrill er udstyret med en trykregulator, som er en anordning, der styrer og opretholder et ensartet gastryk, når gassen udledes fra gasflasken TILSLUTNING AF REGULATOREN TIL GASFLASKEN Anvend kun gasflasker med en minimumkapacitet på 3 kg og en maksimumkapacitet på 13 kg. A) Fjern skruen fra vognens højre ben. Indsæt slangeholderklemmen. Fastgør skruen igen. m ADVARSEL: Slangen skal fastgøres sikkert på vognens ben med den medfølgende slangeholderklemme. Hvis dette ikke gøres, kan slangen blive beskadiget, hvilket kan udløse en brand eller eksplosion, som kan forårsage alvorlige kvæstelser eller døden samt materielle skader. B) Tilslut regulatoren til gasflasken. m ADVARSEL: Kontrollér, at gasflasken eller regulatorventilen er lukket. På nogle regulatorer skal man trykke den på for at tilslutte og trække den af for at frakoble. Andre har en møtrik med venstregevind, som skrues på cylinderventilen. Identificér din regulatortype, og følg de tilslutningsanvisninger, der gælder for den pågældende regulator Tilslutning ved at dreje med uret Skru regulatoren på gasflasken ved at dreje tilslutningen med uret (1). Placér regulatoren, så ventilationshullet (2) peger nedad Tilslutning ved at dreje mod uret Skru regulatoren på gasflasken ved at dreje tilslutningen mod uret (3) (4). Tilslutning ved at dreje grebet/klikke det på plads Drej regulatorgrebet med uret (5) til positionen OFF. Tryk regulatoren ned på gasflaskens ventil, indtil regulatoren klikker på plads (6). Tilslutning ved hjælp af krave Kontrollér, at regulatorgrebet står i positionen OFF (7) (10). Før regulatorkraven opad (8) (11). Tryk regulatoren ned på gasflaskens ventil, og hold trykket. Før kraven ned for at lukke (9) (12). Hvis regulatoren ikke låser sig fast, gentages proceduren Bemærk: De tegninger af regulatoren, som er vist i denne vejledning, svarer muligvis ikke til den regulator, som du bruger på din gasgrill, hvilket kan skyldes lokale bestemmelser i dit land eller område. 27

28 FORBEREDELSE FØR BRUG AF GRILLEN HVAD ER GASUDSIVNINGSKONTROL? Brændstofsystemet i din grill har en række forskellige samlinger. Gasudsivningskontrol er en pålidelig metode til at sikre, at der ikke siver gas ud af nogen af tilslutningerne. Selvom alle tilslutninger er blevet kontrolleret for gasudsivning på fabrikken, er det vigtigt at foretage gasudsivningskontrol, inden du tager grillen i brug, hver gang du frakobler og tilkobler en tilslutning samt hver gang du foretager rutinemæssig vedligeholdelse. GASUDSIVNINGSTJEK Du skal bruge: En sprayflaske, børste eller klud og sæbevand. (Du kan lave dit eget sæbevand ved at blande 1 del flydende sæbe med 4 dele vand, eller du kan købe en opløsning til gasudsivningstjek i VVS-afdelingen i ethvert byggemarked). A) Sørg for, at ALLE brændernes reguleringsknapper er slukket. Kontrollér dette ved at trykke reguleringsknapperne ind og dreje dem med uret, indtil de stopper. B) Åbn for gastilførslen ved kilden. Identificér din regulatortype. Følg anvisningerne for den pågældende regulator. Drej ventilen Drej flaskeventilen mod uret (1) (2) (3). 1 2 Flyt grebet Flyt regulatorgrebet til positionen ON (4) (5) (6). m ADVARSEL: Tænd aldrig for brænderne, mens der foretages gasudsivningstjek. 3 4 m FARE Brug ikke åben ild til at kontrollere, om der er gasudsivning. Sørg for, at der ikke er gnister eller åben ild i nærheden, mens det kontrolleres, om der er gasudsivning. Gnister og åben ild kan forårsage brand eller eksplosion, hvilket kan føre til alvorlige personskader eller døden samt materielle skader. 5 m ADVARSEL: Gastilslutningerne på din gasgrill er blevet testet på fabrikken. Vi anbefaler dog, at du kontrollerer alle gastilslutninger for udsivning, inden din gasgrill tages i brug. m ADVARSEL: Udfør disse udsivningstjek, også selvom det er forhandleren eller butikken, der har samlet grillen. m ADVARSEL: Man skal kontrollere, om der er gasudsivning, hver gang en gastilslutning løsnes og sættes på igen. BEMÆRK: Alle fabriksfremstillede samlinger er blevet grundigt kontrolleret for gasudsivning, og brænderne er blevet flammetestet. Som en sikkerhedsforanstaltning bør du dog kontrollere alle samlinger for gasudsivning, inden du tager din Weber -gasgrill i brug. En gassamling kan være blevet løsnet eller beskadiget under transport og håndtering

29 FORBEREDELSE FØR BRUG AF GRILLEN C) For at kontrollere om der er gasudsivninger, skal du fugte samlingerne med sæbevand ved brug af en sprayflaske, børste eller klud. Dannes der bobler, eller vokser en boble, så er der gasudsivning. Påfør sæbevandet på følgende samlinger: a) Tilslutning mellem manifold, slange og regulator (7). b) Gasledningstilslutning mellem ventil og yderste brænderrør (8). c) Gasledningstilslutning mellem ventil og inderste brænderrør (9). d) Tilslutning mellem regulator og gasflaske (10). e) Tilslutning mellem regulatorslange og regulator (11). m ADVARSEL: Luk for gassen, hvis der er udsivning ved tilslutningerne (7), (8), (9), (10) eller (11). ANVEND IKKE GRILLEN. Kontakt din lokale kundeservicerepræsentant via kontaktoplysningerne på vores website. Log ind på D) Når udsivningstjekket er gennemført, lukkes der for gastilførslen ved kilden, og tilslutningerne skylles med vand. BEMÆRK: Da nogle testopløsninger til udsivning, herunder sæbevand, kan være let rustfremkaldende, skal alle tilslutninger skylles med vand, når udsivningstjekket er gennemført. Nu er grillen klar til brug

BRUGERVEJLEDNING TIL PROPAN/BUTAN -GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL PROPAN/BUTAN -GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL PROPAN/BUTAN -GASGRILL Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. m FARE Ved gaslugt:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL LP GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL LP GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL LP GASGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Tak fordi du har anskaffet en Weber grill. Du har gjort en klog investering. Brug nu et par minutter, og beskyt den ved at registrere

Læs mere

GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill

GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill #5697 DENNE BRUGERVEJLEDNING SKAL LÆSES OMHYGGELIGT, FØR DU ANVENDER DIN GASGRILL. m FARE Ved gaslugt:. Luk for gassen til udstyret.. Sluk åbne flammer.. Åbn låget..

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE DENNE BRUGERVEJLEDNING,

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 13.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

PLACE STICKER HERE Brugervejledning til gasgrillen. Registrer din grill online på www.weber.com

PLACE STICKER HERE Brugervejledning til gasgrillen. Registrer din grill online på www.weber.com PLACE STICKER HERE Brugervejledning til gasgrillen Registrer din grill online på www.weber.com Ved gaslugt: 1. Luk for gassen til apparatet. 2. Sluk al åben ild. 3. Åbn låget. 4. Bliver lugten ved, så

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugervejledning 3. FØLG ALLE SAMLEANVISNINGER I DENNE BRUGERVEJLEDNING. HVIS ANVISNINGERNE IKKE FØLGES, KAN DET

Brugervejledning 3. FØLG ALLE SAMLEANVISNINGER I DENNE BRUGERVEJLEDNING. HVIS ANVISNINGERNE IKKE FØLGES, KAN DET Brugervejledning VIGTIGT LÆS ALLE ANVISNINGER OG BETJENINGSVEJLEDNINGER, INDEN GRILLEN TAGES I BRUG. FØLG DE KORREKTE OPTÆNDINGS- OG ANVENDELSESPROCEDURER. HÅNDTER METALDELE MED FORSIGTIGHED FOR AT UNDGÅ

Læs mere

GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill

GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill GASGRILL Brugervejledning til LP gasgrill Assembly - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41082 Registrer din grill online på www.weber.com DENNE BRUGERVEJLEDNING SKAL LÆSES OMHYGGELIGT, FØR DU ANVENDER DIN GASGRILL.

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

CUBA. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT

CUBA. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 REGULATOR SELGES SEPERAT Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill CUBA GG301400 CUBA REGULATOR SELGES SEPERAT Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

LAKESIDE KG201445. Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING KUN TIL UDENDØRS BRUG!

LAKESIDE KG201445. Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING KUN TIL UDENDØRS BRUG! DK KG201445 LAKESIDE Lakeside picnic MONTERINGS OG BRUGSANVISNING!! KUN TIL UDENDØRS BRUG! GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING!!

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 8 Gennemlæs og sæt dig ind i denne brugsanvisning før grillen tages i brug. 8 Før grillen

Læs mere

Brugervejledning til LP-gasgrill

Brugervejledning til LP-gasgrill Brugervejledning til LP-gasgrill Montering - 7 PLACE STICKER HERE #41032 Registrér din grill online på www.weber.com Du skal læse denne brugervejleding, før du betjener gasgrillen m FARE Hvis du lugter

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Terrassevarmer med kvartsglasrør

Terrassevarmer med kvartsglasrør Terrassevarmer med kvartsglasrør HN 8735 Brugervejledning OBS: Leveres uden regulator, gasslange og gasflaske. Gem vejledningen til senere reference. ADVARSLER OG SIKKERHEDSREGLER Læs de følgende instruktioner

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Monterings- og brugsanvisning. Rockford kulgrill. Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala.

MONTERINGSVEJLEDNING. Monterings- og brugsanvisning. Rockford kulgrill. Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala. MONTERINGSVEJLEDNING Monterings- og brugsanvisning Rockford kulgrill Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala. Model: KG030 ADVARSEL Kun til udendørs brug. Ikke beregnet til kommerciel brug. Læs

Læs mere

LP GASGRILL 1008-13. Brugervejledning #

LP GASGRILL 1008-13. Brugervejledning # LP GASGRILL MODEL # 720-0819 BF(720015) Gastype: butan(g30), propan (G31) 1008-13 Brugervejledning # For at reducere risikoen for forbrændinger eller andre skader, skal du læse brugervejledningen omhyggeligt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12006 Anvendelse Ukrudtsbrænder benyttes i forbindelse med flaskegas, dvs. til butan, propan eller blandinger af disse gasser. Kan anvendes både

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

SEATTLE. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT

SEATTLE. Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT SEATTLE Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill SEATTLE GG301402 REGULATOR SELGES SEPERAT Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Anvendelse Håndtag og brænder benyttes i forbindelse med flaskegas, d.v.s. til butan, propan eller blandinger af disse gasser og kun

Læs mere

GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.

GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. Kun til udendørs brug. Ikke til kommerciel brug. Læs brugervejledningen

Læs mere

12213 DK 06/11 LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12213 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255

Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255 12255 DK 08/1 TC/LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12255 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 1 GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 780064 BRUGERVEJLEDNING Indhold: A. Godt at vide, før du bruger. B. Sikkerhed C. Installation og drift D. Installer gas regulator

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER i denne manual.

ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER i denne manual. CURTIS Montering, anvendelse og vedligeholdelse af Gassgrill Curtis GG201414 BEMÆRK: LÆS OG UDFØR AFSNITTET OM LÆKAGETEST I MANUALEN ADVARSEL: Tænd ikke grillen, før du har læst afsnittet om TÆNDINGSINSTRUKTIONER

Læs mere

DK Model Brugsanvisning

DK Model Brugsanvisning Model 94130 DK Brugsanvisning GASGRILL MED 4 BRÆNDERE OG SIDEBRÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning,

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

12723JSK DK 2007 - LIN Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12723JSK Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

12750-2008 DK Monterings- og brugsanvisning til gasgrill 12750 Læs monterings- og brugsvejledningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Indhold: 1.Tekniske data 2.Funktioner 3.Monteringstips

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

PRODUKTINFORMATION FRA KOSAN GAS JULI 2011 SIKKER MED FLASKEGAS

PRODUKTINFORMATION FRA KOSAN GAS JULI 2011 SIKKER MED FLASKEGAS PRODUKTINFORMATION FRA KOSAN GAS JULI 2011 SIKKER MED FLASKEGAS INDHOLD Fakta om flaskegas side 3 Om flaskegasinstallationer side 4 Flasketyper, køb og ombytning side 5 Brug flaskegas med omtanke side

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og sidebrænder 0359 2 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIK- KERHEDSVELJEDNIN- GEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371

Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371 12371 DK-2009 12/08 1 Monterings- og brugsanvisning til lavastens-gasgrill Art.-Nr. 12371 Læs brugsanvisningen grundigt inden du tager din LANDMANN -grill i brug. Anvendes grillen efter forskrifterne,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere