KF Beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KF 2012-2014 Beretning"

Transkript

1 KF Beretning

2 Konstruktørforeningens beretning Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet 33 Kommunikation 37 Udvikling af organisationen 2

3 Formandens forord Siden generalforsamlingen for to år siden er bygningskonstruktørerne og vores forening kommet endnu mere i vælten end tidligere. Den økonomiske krise i samfundet er kun langsomt ved at klinge af, og vi kan endnu ikke sige med sikkerhed, at økonomien nu bliver bedre. Men beskæftigelsen for konstruktører er blevet bedre og stiger. Moderne byggeri er mere kompliceret og kræver bedre kompetencer. Krav om bæredygtighed i alle henseender, effektive processer, øget digitalisering og øget samarbejde på tværs af fag og landegrænser kræver dygtigere folk. Og mange flere virksomheder har fået øjnene op for, at bygningskonstruktørerne oftest er det bedste bud. Konstruktøruddannelsen er blevet den største videregående uddannelse indenfor byggeriet, og der har aldrig været flere erhvervsaktive konstruktører end nu. Som forening holder vi fanen højt for kvalitet i byggeriet og kvalitet i uddannelsen, og vi kan bestemt ikke hvile på laurbærrene. Der er altid nogen, der søger, hvad de tror, er den nemmeste, billigste vej, som de forventer at profitere på. Hvad enten det er byggeri af lav standard, forringede arbejdsvilkår for medarbejderne eller korte, snævre uddannelser. Og det ender altid med at være utrolig dyrt for samfundet med de halve løsninger. Derfor har vi en fælles opgave med at udvikle byggeriet og uddannelserne, med at sikre konstruktørerne ordentlige løn- og arbejdsvilkår og med samtidig at forsvare os mod tilbageskridt indenfor fag, arbejdsliv og uddannelse. Vi er et stærkt fagligt fællesskab, der vinder større og større anerkendelse og tilslutning. Vi drives af aktive, engagerede medlemmer, og vi har rigtigt gode muligheder for at udvikle vores fællesskab endnu mere i de kommende år. Vi byder nye medlemmer velkomne i vores professionelle sammenslutning og inviterer både gamle og nye til at tage del i foreningens liv. I den skriftlige beretning kan du læse mere om, hvad foreningen har arbejdet med de sidste to år. Hvis du har bemærkninger til den, så hører jeg gerne fra dig, ligesom du er meget velkommen til at deltage i foreningens generalforsamling lørdag den 25. oktober i Vejle. Gert Johansen Formand for Konstruktørforeningen 3

4 4

5 Det fag- og byggepoli tiske område Arbejdet med at definere bygningskonstruktørerne som profession Med afsæt i profilpjecen og det bagvedliggende arbejde i den forbindelse er der blevet arbejdet med et kompetencekort. Profilpjecen handlede om kompetencer på det generelle overordnede niveau og målgruppen var bl.a. studerende (herunder de potentielle) samt virksomheder og andre, der endnu ikke kender nok til bygningskonstruktørernes kompetencer. Et kompetencekort skulle derimod handle om kompetencer i den enkeltes profil og have fokus på medlemmets udbytte som vejledningsværktøj fx ved jobsøgning, rekruttering, efter- og videreuddannelse mv. KF har i perioden øget opmærksomheden og indsatsen for at gøre de studerende og uddannede bygningskonstruktører mere bevidste om og sætte ord på deres kompetencer og de muligheder, det giver dem på arbejdsmarkedet og i videre uddannelse. I KF s strategi- og handlingsplan for var målene for området: > At definere bygningskonstruktørerne som profession for at sikre, at bygningskonstruktører altid kan gøre gavn for samfundet > At sikre kvaliteten i det bebyggede miljø til gavn for samfundet 5

6 Et fag i vækst og fremgang Konstruktørfaget er vokset de seneste år. Der er nu mere end erhvervsaktive bygningskonstruktører i Danmark. Bygningskonstruktører, beskæftigede Konstruktørerne er til stede i alle dele af byggeriet, hvor vi varetager mange forskellige funktioner % af konstruktørerne har ledelsesansvar. Kilde: Danmarks Statistik, Konstruktørforeningen Beskæftigede konstruktører, fordelt på brancher (9.155 personer) Arkitekt 17% Andet 3% Produktion/ leverandør 15% Ingeniør 10% Ejendomssalg, -drift, - finansiering -forsikring 13% Entreprenør/ håndværk 25% Offentlig 15% Kilde: Danmarks Statistik, Konstruktørforeningen

7 Antallet af studerende er også vokset. Det tog fart, da krisen brød ud i 2008, og mange ledige traf det fornuftige valg at videreuddanne sig. Konstruktøruddannelsen er nu den største videregående uddannelse indenfor byggeriet, og der uddannes flere bygningskonstruktører end der uddannes bygningsingeniører og arkitekter tilsammen. Optag på studier 2013 Bygningskonstruktører (årsoptag) Bygningsingeniører m.v. (årsoptag - inkl. diplom- og civilingeniører, byggeteknik, anlæg, bygningsdesign) 849 Arkitekter (årsoptag) 355 Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Konstruktørforeningen Samlet antal konstruktørstuderende Kilde:Danmarks Statistik, Konstruktørforeningen Til gengæld vil tilgangen af nye studerende måske tage lidt af, efterhånden som krisen tager af. Der er også en risiko for at den nu lancerede byggekoordinatoruddannelse i hvert fald midlertidigt vil bremse tilstrømningen til konstruktøruddannelsen. Elevtilgang bygningskonstruktion Kilde:Danmarks Statistik, Konstruktørforeningen

8 Ledighed blandt konstruktører (Tal for juni måned) 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: FTF-A, Konstruktørforeningen 2014 På trods af det voksende antal bygningskonstruktører går det bedre med beskæftigelsen. Bygningskonstruktørernes beskæftigelse ligger nogenlunde på niveau med den gennemsnitlige ledighed for alle grupper i landet, og dermed lavere end ledigheden i byggeriet. Ledigheden har været faldende de sidste to år, og særligt glædeligt er det, at dimittenderne nu får job meget hurtigere efter afsluttet uddannelse, end de gjorde for et par år siden. Undtagelsen fra det positive billede er, at vi står med en større gruppe langtidsledige dimittender fra , som måske blev fanget i de dårlige tider, og som ikke endnu har haft held til at få deres første job. Ydermere ser vi en tendens til, at ældre bygningskonstruktører (55+) endnu kan have svært ved at komme i job efter ledighed. Som forening bruger vi en del ressourcer på at skaffe arbejde til de ledige medlemmer af foreningen. Det kan du læse om længere nede i beretningen. 8

9 Store opgaver og investeringer holder hånden under jobbene Siden 2012 er der for alvor kommet gang i arbejdet med de store offentlige investeringer i ny infrastruktur såsom Femern Bælt-forbindelsen, jernbaner, broer og veje, nye supersygehuse og en vis mængde skole- og institutionsbyggeri rundt omkring i landet. Renoveringer i den almene sektor gennem midler fra Landsbyggefonden har givet anledning til en del større projekter, og Boligjob-ordningen har (midlertidigt) givet jobs til især små og mellemstore entreprenørvirksomheder. Til gengæld er den almindelige private efterspørgsel efter rådgivning og byggeri begrænset. Der er heller ikke blevet bygget mange nye boliger de senere år. COWI har beregnet, at der skal bruges ekstra bygningskonstruktører (og lignende) til de store offentlige infrastrukturprojekter i årene frem mod SBI har beregnet, at 50-60% af alle udgifter til byggeri og anlæg skal bruges indenfor renovering, hvis Danmark skal opfylde sine klimamål om at være fossilfri inden 2050 og bygningsopvarmning m.v. skal være CO 2 -neutral inden Grundejernes Investeringsfond og Bygherreforeningen har undersøgt renoveringskompetencerne hos arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører og konkluderet, at konstruktørerne er den gruppe, der p.t. er bedst uddannet til at varetage renoveringsopgaven. Bæredygtighed og effektivitet Byggeriet i dag er præget af nye høje krav til bæredygtighed og effektivitet i alle henseender. Det skyldes på den ene side positive side klima- og miljøhensyn og den almindelige teknologiske udvikling. Totaløkonomien på de færdige byggerier og anlæg er kommet langt mere i fokus. Ledighed blandt konstruktører maj juli ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 maj juni juli august september oktober november december januer februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april maj juli juli Glidende gennemsnit Fuldtidsledige i perioden Kilde: FTF-A, Konstruktørforeningen 2014 CO 2 -udledningen skal reduceres kraftigt og gennem BR20 sættes nye standarder for bygningers miljøpåvirkning. I projektering, udførelse og drift får det digitale en øget betydning. I 2013 trådte IKT-bekendtgørelserne i kraft, og herefter skal alle projekter af en vis størrelse leve op til bestemte digitale krav. 9

10 Alle de uddannelsessteder, undervisere og interessenter, der er aktive omkring udviklingen af konstruktøruddannelserne, kan rose sig af at have været fremsynede. For konstruktørerne uddannes i høj grad til at møde kravene i tidens byggeri. På den anden (knap så positive) side er byggeriet også presset fra den internationale konkurrence, den fri bevægelighed og den økonomiske krise, der har gjort det muligt for virksomhederne at presse arbejdskraften hårdt. Der skal produceres mere for mindre. Som bygningskonstruktører frygter vi ikke konkurrencen, som vi føler os godt rustede til. Men det økonomiske pres, ulige vilkår for store og små virksomheder og forekomsten af virksomheder, der forsøger at drive rovdrift på medarbejderne, har negative følger for arbejdsmiljø og sikkerhed. Et permanent fag- og byggepolitisk udvalg For at styrke vores fag- og byggepolitiske indsats besluttede bestyrelsen i november 2013 at nedsætte et permanent byggepolitisk udvalg. Udvalget skal samle de KF-medlemmer, der repræsenterer KF i diverse faglige netværk, og andre interesserede medlemmer. Formålet med udvalget er at udvikle KF s fag- og byggepolitiske synspunkter og hjælpes ad med at repræsentere dem. Flere faglige arrangementer Konstruktørforeningen afholder arrangementer om konstruktørfaglige og byggefaglige emner, når vi har relevante emner, gode oplægsholdere og kapacitet til at organisere mødet, kurset eller hvad det nu drejer sig om. Regionsledelserne er helt afgørende for både at få de gode ideer og for at de kan gennemføres med støtte fra sekretariatet. 10

11 Der er i denne generalforsamlingsperiode blevet taget flere initiativer end tidligere, og afholdt flere arrangementer end før. De regionale konstruktørdage i oktober 2013 omhandlede DGNB-standarden og rummede også en serie rigtigt vellykkede besøg på byggepladser og et enkelt færdigt byggeri. I 2014 har der været rekordstor tilslutning til arrangementerne om drift og vedligeholdelse. I september har vi gennemført endnu en serie arrangementer landet over om dagslys og indeklima med pæn tilslutning. De faglige arrangementer tjener til at blive klogere, til at styrke netværket blandt konstruktørerne og til at gøre foreningen nærværende for medlemmerne. Derfor vil vi gerne holde så mange arrangementer som muligt i samarbejde mellem regionerne og sekretariatet. KF s indsatser på det fag- og byggepolitiske område > > Fokus på krav om kvalitet, bæredygtighed, effektive processer, sikkerhed og godt arbejdsmiljø og om kompetencer i byggeriet > > Oplysning om bygningskonstruktørernes profession, kompetencer og indsats > > Deltagelse i faglige og byggepolitiske netværk, fora og udvalg > > Møder med relevante politikere, embedsmænd og branchefolk > > Bidrag med høringssvar og deltagelse i arbejdsgrupper om lovgivning, bekendtgørelse > > Debatindlæg, pressekontakter > > Samling af et nyt permanent fag- og byggepolitisk udvalg 11

12 12

13 Det internationale arbejde Det internationale perspektiv bliver stadigt mere vigtigt for bygningskonstruktørerne. Konkurrencen mellem virksomhederne om opgaverne er blevet endnu mere international og opgaver, ydelser og medarbejdere krydser grænserne i stigende omfang, både ind i og ud af landet. Det samme gør viden, erfaring og uddannelse indenfor byggeriet. De danske virksomheder opererer på et internationaliseret marked, og det gør vi som bygningskonstruktører også. For foreningen er det derfor vigtigt, at konstruktørerne er så godt klædt på som muligt til at klare sig på det marked, og at vi har et godt samarbejde med ligesindede uden for Danmarks grænser. KF s strategi- og handlingsplan for har ikke fastlagt selvstændige mål for det internationale arbejde Konstruktørforeningen har været aktivt involveret i et europæisk og et nordisk samarbejde i mange år. Og det er gradvist vokset i omfang. AEEBC og EU I AEEBC (the Association of European Experts of Building and Construction) samarbejder vi med partnere i 12 EU-lande om gensidig anerkendelse af hinandens professionelle kvalifikationer. Det har efter mange år resulteret i etableringen af EurBe-kortet og det dertil knyttede godkendelsessystem. Kortet har endnu ikke fået den store udbredelse, men AEEBC arbejder videre på at gøre det kendt. Desuden arbejder vi for at få flere nye lande med i samarbejdet i AEEBC. KF s formand Gert Johansen er vicepresident i AEEBC, hvis store forsamling mødes to gange om året. Politisk er der mange udfordringer i EU. Der er barrierer for bygningskonstruktører i en række EU-lande, hvor man ikke anerkender konstruktørernes kompetencer. Den nyeste udgave af Anerkendelsesdirektivet har ikke løst det problem, og 13

14 KF arbejder fortsat og vedvarende på at sikre konstruktørernes ret til at udfolde vores profession i alle dele af EU. En anden udfordring er, at der kun er en meget ringe grad af fælles standarder for byggeri, materialer, energimærkning, certificeringer m.v. og det skaber også barrierer for danske virksomheder, der vil agere i Europa. Fair forhold på det europæiske arbejdsmarked er også en udfordring. En ting er selvfølgelig social dumping indenfor byggeriet i form af underbetaling og urimelige arbejdsvilkår formidlet gennem skumle vikarordninger. En anden ting er generelt at opnå regulerede, sikre og rimelige løn- og arbejdsvilkår. Både når internationale virksomheder opererer i Danmark (hvor vi især er optagede af, at overenskomsterne og lovgivningen overholdes), og når danske virksomheder og konstruktører arbejder i udlandet (hvor det først og fremmest er vores medlemskab af FTF, og FTF s samarbejde med LO og AC i Bruxelles, der er KF s vej til indflydelse). Vi følger det internationale arbejde i FTF nøje, blandt andet ved at være med i FTF s Sekretariatsforum for EU-forhold. Nordisk Byggsymposium og Nordic Built Charter I Norden deltager vi i samarbejdet i Nordisk Byggsymposium. Det er en løs og uforpligtende sammenslutning af organisationer for konstruktører og bygningsingeniører, hvor vi mindst en gang om året udveksler erfaringer om aktuelle byggefaglige emner og gør status på situationen i landene. De faste deltagere er Norge, Sverige, Finland og Danmark, og i løbet af de sidste to år er Island og Færøerne også kommet med i samarbejdet. På KF s initiativ og med afsæt i Nordisk Byggsymposium har vi fået kontakt med Nordisk Ministerråd. KF har tilsluttet sig Nordic Built Charter, som er et nordisk charter og et projektprogram, der skal understøtte, at den nordiske måde at bygge og renovere bæredygtigt bliver et globalt brand. Sammen med nogle af partnerne fra Nordisk Byggsymposium og med uddannelsessteder i Danmark, Norge og Sverige har vi opnået en bevilling på 2 mio. norske kroner. Midlerne skal bruges til at udvikle konstruktøruddannelserne og de tilsvarende uddannelser i de andre lande i et projekt, der skal sikre, at fremtidens bygningskonstruktører bliver endnu bedre forberedt til at gennemføre bæredygtig renovering. Projektet løber fra KF har den overordnede projektledelse og har i Danmark et tæt samarbejde med vores partnere VIA, UCN og KEA om projektet. De øvrige danske skoler er inviteret med til dele af projektaktiviteterne. Hjælp til medlemmer, der arbejder i udlandet Vi har flere medlemmer, som i kortere eller længere tid arbejder i udlandet. Nogle gange er de ansat af danske virksomheder, og andre gange af udenlandske virksomheder. I begge tilfælde yder vi rådgivning til medlemmet om kontrakt m.v., og som ansat i en dansk virksomhed beholder du dit fuldgyldige medlemskab med adgang til fuld juridisk bistand. Når ansættelsen sker hos en udenlandsk virksomhed i et andet land, har vi som regel ikke mulighed for at yde egentlig juridisk eller arbejdsretlig bistand. Derfor vil du også blive tilbudt at blive associeret medlem, så længe du arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver i udlandet. I sjældne tilfælde kan vi alligevel hjælpe, fordi vi har lokale samarbejdspartnere, men det hører fortsat til undtagelserne. Udenlandske studerende Konstruktøruddannelserne oplever en stigende tilstrømning af studerende fra udlandet. Mange kommer fra Østeuropa, men der er nu også en del fra for eksempel UK, Spanien og Frankrig. Det skyldes både, at uddannelsen er gratis for EU/EØS-borgere og at flere har hørt om uddannelsen Bachelor of Architectural Technology and Construction Management. Der er dog også en del danske unge, der vælger at tage uddannelsen på den internationale linje. 14

15 De udenlandske studerende bidrager til studiemiljøet og de øvrige studerendes internationale kompetencer. Desuden lærer de om byggeri efter danske standarder, og det gavner hele branchen. Langt de fleste udenlandske studerende tager tilsyneladende hjem efter have afsluttet deres konstruktøruddannelse, så de udgør ikke en overvældende jobmæssig konkurrence. Derfor støtter Konstruktørforeningen, at man importerer studerende, og de udenlandske studerende kan blive medlemmer af KF gratis på lige fod med de danske. KF s indsatser i det internationale arbejde > > Deltagelse i AEEBC, Gert Johansen Vicepresident > > Påvirkning af udviklingen af EU s anerkendelsesdirektiv > > Deltagelse i FTF s Sekretariatsforum for EU-forhold > > Medvirken til udvikling af Nordisk Byggsymposium > > Tilslutning til Nordic Built Charter > > Initiativ til nordisk projekt om uddannelse af konstruktører og andre til bæredygtig renovering > > Rådgivning til medlemmer om arbejde i udlandet 15

16 16

17 Konstruktørernes arbejdsliv Løn- og arbejdsvilkår for konstruktørerne har været, og er stadig, under pres disse seneste år på grund af krise, arbejdsløshed, nedgang i byggeriet og en skærpet international konkurrence. Arbejdsgiverne har generelt været offensive og aggressive med krav om løntilbageholdenhed, endda lønnedgang, forringede arbejdsvilkår og dårligere overenskomstaftaler. På den anden side er de også afhængige af at kunne få kompetent arbejdskraft til at løse opgaverne, og der indgås mange gode ansættelsesaftaler. Konstruktørforeningen er dannet for at varetage bygningskonstruktørernes interesser indenfor arbejdslivet. Det er en af foreningens primære målsætninger, at vi som konstruktører og igennem foreningen kan hjælpe medlemmerne til at få gode, trygge og sikre ansættelsesforhold. Hvad enten det sker gennem kollektive overenskomstaftaler eller individuelle ansættelsesvilkår. Og hvad enten det drejer sig om beskæftigede eller ledige bygningskonstruktører. Arbejdet for gode løn- og ansættelsesforhold har der virkelig været brug for i den sidste generalforsamlingsperiode, og det har været svært. Tryk på medlemsrådgivningen Tilgangen af faglige sager har været stor de senere år. Det skyldes den kedelige kendsgerning, at krisen i byggeriet og dermed også konkurser, opsigelser og bortvisninger - langt fra er et overstået kapitel. Og det skyldes den mere glædelige omstændighed, at KF vokser: Vi har haft en stor tilgang af aktive medlemmer i de seneste år - i løbet af 2013 og frem til 1. kvartal 2014 var der tale om en stigning på knap 10 %. I KF s strategi- og handlingsplan for er målene på området for arbejdsliv: > At yde medlemmerne rådgivning af høj kvalitet på medlemmernes egne præmisser. > At opnå bedst mulige ansættelses- og udviklingsvilkår for både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede medlemmer. > At forebygge ledighed og mangel på kvalificerede bygningskonstruktører. > At foreningens tillidsrepræsentanter kan varetage deres hverv på arbejdspladserne. 17

18 Konkurssagerne har fyldt forholdsvis meget i sekretariatets sagsbehandling i perioden. Fra at ligge på et jævnt højt antal på ca. 80 om året, kom der i efteråret 2013 en række konkurser hos store markante arbejdsgivere, blandt andet E. Pihl & Søn A/S. Det bragte det samlede antal behandlede konkurssager op på 150 i I begyndelsen af 2014 er antallet igen faldet til et niveau, der svarer til de forrige år. Den voldsomme stigning i antallet af konkurssager i 2013 har øget presset på sagsbehandlingen generelt, og ikke kun på de sagsbehandlere, der har håndteret konkurssagerne. Derudover har der også været vækst i antallet af de øvrige medlemssager. Målt på 1. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014 steg antallet af nye sager (ekskl. konkurssagerne) fra 785 til 848 svarende til en stigning på godt 8 %. Den stigende sagsmængde skyldes heldigvis ikke kun manglende løn og konkurs, opsigelser og lignende. Ser man på fordelingen af sager, fylder rådgivning ved nyansættelse (løn/arbejdsvilkår og kontrakt) meget, og det samme gælder bistand i forbindelse med lønforhandling. Er man interesseret i et nærmere indblik i sagernes fordeling, kan man kigge i de følgende afsnit med tabeller: Procentvis tegner billedet sig af de store sagstyper sig således i 2013, hvor de mange konkurssager satte sit præg: Antal oprettede sager i pct. i hele 2013 (2.752 i alt) Kontrakter incl. for fleksjob Løn vejledning Lønforhandlinger Jobsøgning Diverse Konkurs- og betalingsstandsning Opsigelse i øv. forlæng. osv Ferie/feriefridage Barsel Selvstændige TR- og Arb.miljø.rep.vejl. Try & Hire Efteruddannelse Psykisk arbejdsmiljø stress Lønpåkrav/ukorrekt løn Arbejdstid overarbejde Pension Sygdom Opsigelse Usaglig Ændrede arbejdsvilkår Sager henvist til socialrådgiv. Lønaccessorier, bil mv. Arbejdsskadesager Advarsler tjenstlige samtaler A-kasse probl. selvopsig. mv. Sager henvist til psykolog Andre arbejdsmiljøsager Forkert løn Bortvisning Soc. sager i øv. bl.a. revalid Fratrædelsesaft. selvopsigelse Konkurrence- og kundeklausuler Bonus Sager til advokat Virksomhedsoverdragelser Kompetencefond Fleksjob Senioraftaler Overenskomstbrud 3,5 2,8 2,7 2,2 2,2 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,4 5,5 5,3 5,3 4,5 10,6 13,6 20,5 Kilde: KF. Konkurserne sprang fra et normalt leje på under 2 % (1,7 % 1. kvartal 2014) til 5,3 % af den samlede sagstilgang og de ny konkurssager lå koncentreret i de sidste 4 måneder i 2013, hvor Pihl s og senere Myhlenbergs konkurs prægede billedet. I den mere positive del af statistikken lå kontraktgennemgang, som udgjorde 20,5 % - en smule lavere end ved mere normal drift, hvor andel af kontraktsager har udgjort omkring 22 % de senere år. Andre højdespringere i statistikken er vejledning i forbindelse med lønforhandling (13,6 %) og direkte bistand til løn- 18

19 forhandling (10,6 %). Bistand ved opsigelser, ferieproblemer og hjælp til jobsøgning ligger på mellem 4,5 og 6,4 %. Bistand i forbindelse med barsel lå på 3,5 % og bistand til selvstændige på 2,8 %. Procentvis tegner billedet sig af sagstyper sig således (i normal drift, 1. kvartal 2014): Antal oprettede sager i pct. i 1. kvt (664 i alt) Kontrakter incl. for fleksjob Løn vejledning Lønforhandlinger Jobsøgning Opsigelse i øv. forlæng. osv Diverse Barsel TR- og Arb.miljø.rep.vejl. Ferie/feriefridage Efteruddannelse Kompetencefond Arbejdstid overarbejde Pension Lønpåkrav/ukorrekt løn Konkurs- og betalingsstandsning Try & Hire Psykisk arbejdsmiljø stress Lønaccessorier, bil mv. Ændrede arbejdsvilkår Selvstændige Sygdom Opsigelse Usaglig Sager henvist til psykolog Arbejdsskadesager Virksomhedsoverdragelser Fleksjob Sager til advokat Sager henvist til socialrådgiv. Bortvisning Fratrædelsesaft. selvopsigelse A-kasse probl. selvopsig. mv. Andre arbejdsmiljøsager Soc. sager i øv. bl.a. revalid Advarsler tjenstlige samtaler Senioraftaler 2,4 2,3 2,3 2,1 1,7 1,7 1,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 3,9 3,9 3,8 7,4 6,4 5,7 5,1 17,0 22,4 Kilde: KF. Konkurssagerne har igen fundet et mere normalt leje på 1,7 %, kontraktgennemgang ligger tæt på den typiske andel på 22,4 %, vejledning i forbindelse med lønforhandling 17 %, direkte bistand til lønforhandling 7,4 %. Bistand i forbindelse med barselsorlov, ved opsigelser, ferieproblemer og hjælp til jobsøgning ligger på mellem 3,9 og 6,4 %. Bistand til selvstændige ligger atypisk lavt i årets første kvartal (0,8 %, hvor normalen de seneste to år har ligger på mellem knapt 3 % og 4,4 %). KF s lønstatistik Konstruktørforeningen udsender hvert år i september spørgeskemaer til medlemmerne om deres løn- og ansættelsesforhold. 37 % svarede på undersøgelsen i 2012 og 36% i Undersøgelsen viste, at bygningskonstruktørernes gennemsnitsløn i september måned stort set var uændret fra 2012 til Dog kunne måles en svag stigning for de offentligt ansatte konstruktører. Lønstatistikken er et godt redskab for den enkelte konstruktør i forbindelse med lønforhandlinger, og et godt redskab for sekretariatet i vores medlemsrådgivning. Arkitektområdet, overenskomsten og Danske Ark i DI Cirka 18 % af de erhvervsaktive bygningskonstruktører og af KF s medlemmer i Danmark arbejder indenfor arkitektbranchen. Derfor har det stor betydning for KF, hvad der sker med de danske arkitektvirksomheder og med overenskomsten på arkitektområdet. Ved overenskomstfornyelsen i 2012 blev der indført nyt lønsystem baseret på langt mere individuel lønforhandling end tidligere og med en overgangsordning 19

20 frem mod 2018, hvor målet er, at lønforhandlingerne i princippet bliver som på andre overenskomstområder; det vil sige baseret på helt individuel lønforhandling. I 2013 skete der imidlertid noget nyt: DANSKE ARK meddelte, at de ville søge optagelse i Dansk Industri (DI). Begrundelsen var at stå stærkere i eksportkonkurrencen og i overenskomsterne. For at forberede det opsagde DANSKE ARK hovedaftalen med KF (hovedaftalen er en aftale, der bl.a. beskytter overenskomsten mod at blive opsagt, så den bortfalder helt den skal altid genforhandles). Dermed var vejen, lidt groft sagt, banet for, at KF s overenskomst med DANSKE ARK kunne opsiges, så den i princippet bortfaldt helt. DANSKE ARK har dog tilkendegivet, at dette ikke var hensigten med at opsige hovedaftalen hensigten kunne også være at gøre klar til indmeldelse i DI, fordi en sådan indmeldelse samtidig vil betyde overgang til nyt hovedaftaleområde: Nemlig LO/ DA-hovedaftalen. I marts 2014 besluttede DANSKE ARK s generalforsamling så, at DANSKE ARK skulle optages i DI pr. 1. maj De enkelte medlemsvirksomheder skal individuelt beslutte sig for, om de vil følge med senest den 1. september Vi ved endnu ikke, hvilke konsekvenser overgangen til DI-medlemskab kan få for KF s overenskomst på arkitektområdet. Men DANSKE ARK/DI har i sommeren 2014 tilkendegivet, at de vil invitere til drøftelser om det fremtidige overenskomstsamarbejde. Vi kan heller ikke endnu vurdere, om vi får et problem med virksomheder, der vælger ikke at gå ind i DI og derfor bliver uorganiserede. Konsekvensen heraf vil være, at KF skal forhandle virksomhedsoverenskomst med hver enkelt arkitektfirma, hvis overenskomsten skal fastholdes og vedligeholdes på sigt. Aktive tillidsrepræsentanter på arkitektområdet Der har i perioden 2012 og -13 været stor aktivitet på området, især på grund af et nyt lønsystem baseret på langt mere individuel lønforhandling end tidligere. Systemet blev implementeret løbende fra 1. oktober 2012 til 1. januar Ud over møderne med tillidsrepræsentanter (TR) i forbindelse med OK-forhandlingerne i 2012 blev der gennemført 11 TR-kurser med fokus på det nye lønsystem. Ud over det deltog mange arkitekt-tr i KF s faste årlige septemberkurser i Middelfart, hvor TR for både arkitekt- kommune- og statsområdet samles. Endelig blev der også afholdt to TR-introkurser for nyvalgte TR både i 2012, 2013 og Samlet blev der i efteråret 2012 afholdt hele 52 kurser i lønforhandling for både TR og andre medlemmer på arkitektområdet. Fra 2013 blev lønforhandlingskurserne et tilbud til alle KF-medlemmer, og de indgår nu i KF s faste udbud af kurser til alle medlemmer. 20

21 21

22 De offentlige overenskomster 2013 og optakt til OK2015 Kommuner og regioner Overenskomsterne for de kommunalt og regionalt ansatte blev i 2013 noget tynde på grund af de få midler. Overenskomsterne forventes ikke at dække stigningen i købekraften. Udover nogle små procentvise stigninger for alle, gav OK13 en mindre pensionsstigning for de kommunalt ansatte og en mindre stigning på grundlønnen for de regionalt ansatte. OK2015 vil lægge sig op ad overenskomsterne på det private område fra 2014, således at man forventer at kunne modstå prisstigningerne denne gang, men heller ikke mere. Samtidig arbejdes der kraftigt på, at samarbejdet på arbejdstagersiden skal styrkes, således at KTO og Sundhedskartellet laver en ny organisation i fællesskab for at kunne modstå arbejdsgivernes angreb på erhvervede goder. Samarbejdet i FTF-K og i Forhandlingskartellet (FK) fungerer godt derved, at KF har en fast plads i Forhandlingskartellets sekretariatsudvalg og derfor også i FTF-K s sekretariatsudvalg. Endvidere repræsenterer KF også FK i KTO s bestyrelses sekretariatsudvalg. KF kan hele tiden følge med i, hvad der er på vej og kan også påvirke processen. Hvordan hele strukturen bliver i forbindelse med det nye samarbejde med Sundhedskartellet, er i skrivende stund lidt usikkert. Staten På statens område er der pt. 225 konstruktører ansat under vores overenskomster. KF er medlem af CO10, hvor Gert Johansen er indvalgt i bestyrelsen. Samarbejdet er i høj grad præget af de store organisationer, men med bestyrelsesposten og et samarbejde mellem de mindre CO10 organisationer gør vi alt for at få KF s interesser frem til forhandlingsbordet. 22

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen 100% professionsbachelorvilkår ja tak, og gerne hurtigt Med loven om professionshøjskoler (2007) er rammerne skabt for de praksisnære videregående uddannelser. Et særligt

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice 1 Rapportens indhold OM UNDERSØGELSEN KONKLUSIONER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft NOTAT 16-0367 - ANAN - 06.04.2016 KONTAKT: Andy Andresen - ANAN@FTF.DK - TLF: 33 36 833 36 88 11 FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft I de kommende trepartsforhandlinger

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 146 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X 26. november 2010 J.nr.

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

REFERAT. Referat fra Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen. videre-uddannelser. VIA University College

REFERAT. Referat fra Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen. videre-uddannelser. VIA University College VIA University College Referat fra Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen og tilknyttede efter- og videre-uddannelser Sted: VIA University College, Chr. M. Østergaards Vej 4 A, 8700 Horsens

Læs mere

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 18-12-08 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en produktionsskole? Dit fællesskab Er du underviser, vejleder, konsulent eller i en anden pædagogisk funktion på

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

TILLIDSBREVET. overhalet os for så vidt angår arbejdsomkostninger,

TILLIDSBREVET. overhalet os for så vidt angår arbejdsomkostninger, LØNFORHANDLINGER MIDT I EN FREMGANG De danske industrivirksomheder har haft en markant fremgang i produktivitet og eksport i de seneste år samtidig med, at omkostningerne er bremset op. Og de seneste tal

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere