KF Beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KF 2012-2014 Beretning"

Transkript

1 KF Beretning

2 Konstruktørforeningens beretning Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet 33 Kommunikation 37 Udvikling af organisationen 2

3 Formandens forord Siden generalforsamlingen for to år siden er bygningskonstruktørerne og vores forening kommet endnu mere i vælten end tidligere. Den økonomiske krise i samfundet er kun langsomt ved at klinge af, og vi kan endnu ikke sige med sikkerhed, at økonomien nu bliver bedre. Men beskæftigelsen for konstruktører er blevet bedre og stiger. Moderne byggeri er mere kompliceret og kræver bedre kompetencer. Krav om bæredygtighed i alle henseender, effektive processer, øget digitalisering og øget samarbejde på tværs af fag og landegrænser kræver dygtigere folk. Og mange flere virksomheder har fået øjnene op for, at bygningskonstruktørerne oftest er det bedste bud. Konstruktøruddannelsen er blevet den største videregående uddannelse indenfor byggeriet, og der har aldrig været flere erhvervsaktive konstruktører end nu. Som forening holder vi fanen højt for kvalitet i byggeriet og kvalitet i uddannelsen, og vi kan bestemt ikke hvile på laurbærrene. Der er altid nogen, der søger, hvad de tror, er den nemmeste, billigste vej, som de forventer at profitere på. Hvad enten det er byggeri af lav standard, forringede arbejdsvilkår for medarbejderne eller korte, snævre uddannelser. Og det ender altid med at være utrolig dyrt for samfundet med de halve løsninger. Derfor har vi en fælles opgave med at udvikle byggeriet og uddannelserne, med at sikre konstruktørerne ordentlige løn- og arbejdsvilkår og med samtidig at forsvare os mod tilbageskridt indenfor fag, arbejdsliv og uddannelse. Vi er et stærkt fagligt fællesskab, der vinder større og større anerkendelse og tilslutning. Vi drives af aktive, engagerede medlemmer, og vi har rigtigt gode muligheder for at udvikle vores fællesskab endnu mere i de kommende år. Vi byder nye medlemmer velkomne i vores professionelle sammenslutning og inviterer både gamle og nye til at tage del i foreningens liv. I den skriftlige beretning kan du læse mere om, hvad foreningen har arbejdet med de sidste to år. Hvis du har bemærkninger til den, så hører jeg gerne fra dig, ligesom du er meget velkommen til at deltage i foreningens generalforsamling lørdag den 25. oktober i Vejle. Gert Johansen Formand for Konstruktørforeningen 3

4 4

5 Det fag- og byggepoli tiske område Arbejdet med at definere bygningskonstruktørerne som profession Med afsæt i profilpjecen og det bagvedliggende arbejde i den forbindelse er der blevet arbejdet med et kompetencekort. Profilpjecen handlede om kompetencer på det generelle overordnede niveau og målgruppen var bl.a. studerende (herunder de potentielle) samt virksomheder og andre, der endnu ikke kender nok til bygningskonstruktørernes kompetencer. Et kompetencekort skulle derimod handle om kompetencer i den enkeltes profil og have fokus på medlemmets udbytte som vejledningsværktøj fx ved jobsøgning, rekruttering, efter- og videreuddannelse mv. KF har i perioden øget opmærksomheden og indsatsen for at gøre de studerende og uddannede bygningskonstruktører mere bevidste om og sætte ord på deres kompetencer og de muligheder, det giver dem på arbejdsmarkedet og i videre uddannelse. I KF s strategi- og handlingsplan for var målene for området: > At definere bygningskonstruktørerne som profession for at sikre, at bygningskonstruktører altid kan gøre gavn for samfundet > At sikre kvaliteten i det bebyggede miljø til gavn for samfundet 5

6 Et fag i vækst og fremgang Konstruktørfaget er vokset de seneste år. Der er nu mere end erhvervsaktive bygningskonstruktører i Danmark. Bygningskonstruktører, beskæftigede Konstruktørerne er til stede i alle dele af byggeriet, hvor vi varetager mange forskellige funktioner % af konstruktørerne har ledelsesansvar. Kilde: Danmarks Statistik, Konstruktørforeningen Beskæftigede konstruktører, fordelt på brancher (9.155 personer) Arkitekt 17% Andet 3% Produktion/ leverandør 15% Ingeniør 10% Ejendomssalg, -drift, - finansiering -forsikring 13% Entreprenør/ håndværk 25% Offentlig 15% Kilde: Danmarks Statistik, Konstruktørforeningen

7 Antallet af studerende er også vokset. Det tog fart, da krisen brød ud i 2008, og mange ledige traf det fornuftige valg at videreuddanne sig. Konstruktøruddannelsen er nu den største videregående uddannelse indenfor byggeriet, og der uddannes flere bygningskonstruktører end der uddannes bygningsingeniører og arkitekter tilsammen. Optag på studier 2013 Bygningskonstruktører (årsoptag) Bygningsingeniører m.v. (årsoptag - inkl. diplom- og civilingeniører, byggeteknik, anlæg, bygningsdesign) 849 Arkitekter (årsoptag) 355 Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Konstruktørforeningen Samlet antal konstruktørstuderende Kilde:Danmarks Statistik, Konstruktørforeningen Til gengæld vil tilgangen af nye studerende måske tage lidt af, efterhånden som krisen tager af. Der er også en risiko for at den nu lancerede byggekoordinatoruddannelse i hvert fald midlertidigt vil bremse tilstrømningen til konstruktøruddannelsen. Elevtilgang bygningskonstruktion Kilde:Danmarks Statistik, Konstruktørforeningen

8 Ledighed blandt konstruktører (Tal for juni måned) 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: FTF-A, Konstruktørforeningen 2014 På trods af det voksende antal bygningskonstruktører går det bedre med beskæftigelsen. Bygningskonstruktørernes beskæftigelse ligger nogenlunde på niveau med den gennemsnitlige ledighed for alle grupper i landet, og dermed lavere end ledigheden i byggeriet. Ledigheden har været faldende de sidste to år, og særligt glædeligt er det, at dimittenderne nu får job meget hurtigere efter afsluttet uddannelse, end de gjorde for et par år siden. Undtagelsen fra det positive billede er, at vi står med en større gruppe langtidsledige dimittender fra , som måske blev fanget i de dårlige tider, og som ikke endnu har haft held til at få deres første job. Ydermere ser vi en tendens til, at ældre bygningskonstruktører (55+) endnu kan have svært ved at komme i job efter ledighed. Som forening bruger vi en del ressourcer på at skaffe arbejde til de ledige medlemmer af foreningen. Det kan du læse om længere nede i beretningen. 8

9 Store opgaver og investeringer holder hånden under jobbene Siden 2012 er der for alvor kommet gang i arbejdet med de store offentlige investeringer i ny infrastruktur såsom Femern Bælt-forbindelsen, jernbaner, broer og veje, nye supersygehuse og en vis mængde skole- og institutionsbyggeri rundt omkring i landet. Renoveringer i den almene sektor gennem midler fra Landsbyggefonden har givet anledning til en del større projekter, og Boligjob-ordningen har (midlertidigt) givet jobs til især små og mellemstore entreprenørvirksomheder. Til gengæld er den almindelige private efterspørgsel efter rådgivning og byggeri begrænset. Der er heller ikke blevet bygget mange nye boliger de senere år. COWI har beregnet, at der skal bruges ekstra bygningskonstruktører (og lignende) til de store offentlige infrastrukturprojekter i årene frem mod SBI har beregnet, at 50-60% af alle udgifter til byggeri og anlæg skal bruges indenfor renovering, hvis Danmark skal opfylde sine klimamål om at være fossilfri inden 2050 og bygningsopvarmning m.v. skal være CO 2 -neutral inden Grundejernes Investeringsfond og Bygherreforeningen har undersøgt renoveringskompetencerne hos arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører og konkluderet, at konstruktørerne er den gruppe, der p.t. er bedst uddannet til at varetage renoveringsopgaven. Bæredygtighed og effektivitet Byggeriet i dag er præget af nye høje krav til bæredygtighed og effektivitet i alle henseender. Det skyldes på den ene side positive side klima- og miljøhensyn og den almindelige teknologiske udvikling. Totaløkonomien på de færdige byggerier og anlæg er kommet langt mere i fokus. Ledighed blandt konstruktører maj juli ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 maj juni juli august september oktober november december januer februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april maj juli juli Glidende gennemsnit Fuldtidsledige i perioden Kilde: FTF-A, Konstruktørforeningen 2014 CO 2 -udledningen skal reduceres kraftigt og gennem BR20 sættes nye standarder for bygningers miljøpåvirkning. I projektering, udførelse og drift får det digitale en øget betydning. I 2013 trådte IKT-bekendtgørelserne i kraft, og herefter skal alle projekter af en vis størrelse leve op til bestemte digitale krav. 9

10 Alle de uddannelsessteder, undervisere og interessenter, der er aktive omkring udviklingen af konstruktøruddannelserne, kan rose sig af at have været fremsynede. For konstruktørerne uddannes i høj grad til at møde kravene i tidens byggeri. På den anden (knap så positive) side er byggeriet også presset fra den internationale konkurrence, den fri bevægelighed og den økonomiske krise, der har gjort det muligt for virksomhederne at presse arbejdskraften hårdt. Der skal produceres mere for mindre. Som bygningskonstruktører frygter vi ikke konkurrencen, som vi føler os godt rustede til. Men det økonomiske pres, ulige vilkår for store og små virksomheder og forekomsten af virksomheder, der forsøger at drive rovdrift på medarbejderne, har negative følger for arbejdsmiljø og sikkerhed. Et permanent fag- og byggepolitisk udvalg For at styrke vores fag- og byggepolitiske indsats besluttede bestyrelsen i november 2013 at nedsætte et permanent byggepolitisk udvalg. Udvalget skal samle de KF-medlemmer, der repræsenterer KF i diverse faglige netværk, og andre interesserede medlemmer. Formålet med udvalget er at udvikle KF s fag- og byggepolitiske synspunkter og hjælpes ad med at repræsentere dem. Flere faglige arrangementer Konstruktørforeningen afholder arrangementer om konstruktørfaglige og byggefaglige emner, når vi har relevante emner, gode oplægsholdere og kapacitet til at organisere mødet, kurset eller hvad det nu drejer sig om. Regionsledelserne er helt afgørende for både at få de gode ideer og for at de kan gennemføres med støtte fra sekretariatet. 10

11 Der er i denne generalforsamlingsperiode blevet taget flere initiativer end tidligere, og afholdt flere arrangementer end før. De regionale konstruktørdage i oktober 2013 omhandlede DGNB-standarden og rummede også en serie rigtigt vellykkede besøg på byggepladser og et enkelt færdigt byggeri. I 2014 har der været rekordstor tilslutning til arrangementerne om drift og vedligeholdelse. I september har vi gennemført endnu en serie arrangementer landet over om dagslys og indeklima med pæn tilslutning. De faglige arrangementer tjener til at blive klogere, til at styrke netværket blandt konstruktørerne og til at gøre foreningen nærværende for medlemmerne. Derfor vil vi gerne holde så mange arrangementer som muligt i samarbejde mellem regionerne og sekretariatet. KF s indsatser på det fag- og byggepolitiske område > > Fokus på krav om kvalitet, bæredygtighed, effektive processer, sikkerhed og godt arbejdsmiljø og om kompetencer i byggeriet > > Oplysning om bygningskonstruktørernes profession, kompetencer og indsats > > Deltagelse i faglige og byggepolitiske netværk, fora og udvalg > > Møder med relevante politikere, embedsmænd og branchefolk > > Bidrag med høringssvar og deltagelse i arbejdsgrupper om lovgivning, bekendtgørelse > > Debatindlæg, pressekontakter > > Samling af et nyt permanent fag- og byggepolitisk udvalg 11

12 12

13 Det internationale arbejde Det internationale perspektiv bliver stadigt mere vigtigt for bygningskonstruktørerne. Konkurrencen mellem virksomhederne om opgaverne er blevet endnu mere international og opgaver, ydelser og medarbejdere krydser grænserne i stigende omfang, både ind i og ud af landet. Det samme gør viden, erfaring og uddannelse indenfor byggeriet. De danske virksomheder opererer på et internationaliseret marked, og det gør vi som bygningskonstruktører også. For foreningen er det derfor vigtigt, at konstruktørerne er så godt klædt på som muligt til at klare sig på det marked, og at vi har et godt samarbejde med ligesindede uden for Danmarks grænser. KF s strategi- og handlingsplan for har ikke fastlagt selvstændige mål for det internationale arbejde Konstruktørforeningen har været aktivt involveret i et europæisk og et nordisk samarbejde i mange år. Og det er gradvist vokset i omfang. AEEBC og EU I AEEBC (the Association of European Experts of Building and Construction) samarbejder vi med partnere i 12 EU-lande om gensidig anerkendelse af hinandens professionelle kvalifikationer. Det har efter mange år resulteret i etableringen af EurBe-kortet og det dertil knyttede godkendelsessystem. Kortet har endnu ikke fået den store udbredelse, men AEEBC arbejder videre på at gøre det kendt. Desuden arbejder vi for at få flere nye lande med i samarbejdet i AEEBC. KF s formand Gert Johansen er vicepresident i AEEBC, hvis store forsamling mødes to gange om året. Politisk er der mange udfordringer i EU. Der er barrierer for bygningskonstruktører i en række EU-lande, hvor man ikke anerkender konstruktørernes kompetencer. Den nyeste udgave af Anerkendelsesdirektivet har ikke løst det problem, og 13

14 KF arbejder fortsat og vedvarende på at sikre konstruktørernes ret til at udfolde vores profession i alle dele af EU. En anden udfordring er, at der kun er en meget ringe grad af fælles standarder for byggeri, materialer, energimærkning, certificeringer m.v. og det skaber også barrierer for danske virksomheder, der vil agere i Europa. Fair forhold på det europæiske arbejdsmarked er også en udfordring. En ting er selvfølgelig social dumping indenfor byggeriet i form af underbetaling og urimelige arbejdsvilkår formidlet gennem skumle vikarordninger. En anden ting er generelt at opnå regulerede, sikre og rimelige løn- og arbejdsvilkår. Både når internationale virksomheder opererer i Danmark (hvor vi især er optagede af, at overenskomsterne og lovgivningen overholdes), og når danske virksomheder og konstruktører arbejder i udlandet (hvor det først og fremmest er vores medlemskab af FTF, og FTF s samarbejde med LO og AC i Bruxelles, der er KF s vej til indflydelse). Vi følger det internationale arbejde i FTF nøje, blandt andet ved at være med i FTF s Sekretariatsforum for EU-forhold. Nordisk Byggsymposium og Nordic Built Charter I Norden deltager vi i samarbejdet i Nordisk Byggsymposium. Det er en løs og uforpligtende sammenslutning af organisationer for konstruktører og bygningsingeniører, hvor vi mindst en gang om året udveksler erfaringer om aktuelle byggefaglige emner og gør status på situationen i landene. De faste deltagere er Norge, Sverige, Finland og Danmark, og i løbet af de sidste to år er Island og Færøerne også kommet med i samarbejdet. På KF s initiativ og med afsæt i Nordisk Byggsymposium har vi fået kontakt med Nordisk Ministerråd. KF har tilsluttet sig Nordic Built Charter, som er et nordisk charter og et projektprogram, der skal understøtte, at den nordiske måde at bygge og renovere bæredygtigt bliver et globalt brand. Sammen med nogle af partnerne fra Nordisk Byggsymposium og med uddannelsessteder i Danmark, Norge og Sverige har vi opnået en bevilling på 2 mio. norske kroner. Midlerne skal bruges til at udvikle konstruktøruddannelserne og de tilsvarende uddannelser i de andre lande i et projekt, der skal sikre, at fremtidens bygningskonstruktører bliver endnu bedre forberedt til at gennemføre bæredygtig renovering. Projektet løber fra KF har den overordnede projektledelse og har i Danmark et tæt samarbejde med vores partnere VIA, UCN og KEA om projektet. De øvrige danske skoler er inviteret med til dele af projektaktiviteterne. Hjælp til medlemmer, der arbejder i udlandet Vi har flere medlemmer, som i kortere eller længere tid arbejder i udlandet. Nogle gange er de ansat af danske virksomheder, og andre gange af udenlandske virksomheder. I begge tilfælde yder vi rådgivning til medlemmet om kontrakt m.v., og som ansat i en dansk virksomhed beholder du dit fuldgyldige medlemskab med adgang til fuld juridisk bistand. Når ansættelsen sker hos en udenlandsk virksomhed i et andet land, har vi som regel ikke mulighed for at yde egentlig juridisk eller arbejdsretlig bistand. Derfor vil du også blive tilbudt at blive associeret medlem, så længe du arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver i udlandet. I sjældne tilfælde kan vi alligevel hjælpe, fordi vi har lokale samarbejdspartnere, men det hører fortsat til undtagelserne. Udenlandske studerende Konstruktøruddannelserne oplever en stigende tilstrømning af studerende fra udlandet. Mange kommer fra Østeuropa, men der er nu også en del fra for eksempel UK, Spanien og Frankrig. Det skyldes både, at uddannelsen er gratis for EU/EØS-borgere og at flere har hørt om uddannelsen Bachelor of Architectural Technology and Construction Management. Der er dog også en del danske unge, der vælger at tage uddannelsen på den internationale linje. 14

15 De udenlandske studerende bidrager til studiemiljøet og de øvrige studerendes internationale kompetencer. Desuden lærer de om byggeri efter danske standarder, og det gavner hele branchen. Langt de fleste udenlandske studerende tager tilsyneladende hjem efter have afsluttet deres konstruktøruddannelse, så de udgør ikke en overvældende jobmæssig konkurrence. Derfor støtter Konstruktørforeningen, at man importerer studerende, og de udenlandske studerende kan blive medlemmer af KF gratis på lige fod med de danske. KF s indsatser i det internationale arbejde > > Deltagelse i AEEBC, Gert Johansen Vicepresident > > Påvirkning af udviklingen af EU s anerkendelsesdirektiv > > Deltagelse i FTF s Sekretariatsforum for EU-forhold > > Medvirken til udvikling af Nordisk Byggsymposium > > Tilslutning til Nordic Built Charter > > Initiativ til nordisk projekt om uddannelse af konstruktører og andre til bæredygtig renovering > > Rådgivning til medlemmer om arbejde i udlandet 15

16 16

17 Konstruktørernes arbejdsliv Løn- og arbejdsvilkår for konstruktørerne har været, og er stadig, under pres disse seneste år på grund af krise, arbejdsløshed, nedgang i byggeriet og en skærpet international konkurrence. Arbejdsgiverne har generelt været offensive og aggressive med krav om løntilbageholdenhed, endda lønnedgang, forringede arbejdsvilkår og dårligere overenskomstaftaler. På den anden side er de også afhængige af at kunne få kompetent arbejdskraft til at løse opgaverne, og der indgås mange gode ansættelsesaftaler. Konstruktørforeningen er dannet for at varetage bygningskonstruktørernes interesser indenfor arbejdslivet. Det er en af foreningens primære målsætninger, at vi som konstruktører og igennem foreningen kan hjælpe medlemmerne til at få gode, trygge og sikre ansættelsesforhold. Hvad enten det sker gennem kollektive overenskomstaftaler eller individuelle ansættelsesvilkår. Og hvad enten det drejer sig om beskæftigede eller ledige bygningskonstruktører. Arbejdet for gode løn- og ansættelsesforhold har der virkelig været brug for i den sidste generalforsamlingsperiode, og det har været svært. Tryk på medlemsrådgivningen Tilgangen af faglige sager har været stor de senere år. Det skyldes den kedelige kendsgerning, at krisen i byggeriet og dermed også konkurser, opsigelser og bortvisninger - langt fra er et overstået kapitel. Og det skyldes den mere glædelige omstændighed, at KF vokser: Vi har haft en stor tilgang af aktive medlemmer i de seneste år - i løbet af 2013 og frem til 1. kvartal 2014 var der tale om en stigning på knap 10 %. I KF s strategi- og handlingsplan for er målene på området for arbejdsliv: > At yde medlemmerne rådgivning af høj kvalitet på medlemmernes egne præmisser. > At opnå bedst mulige ansættelses- og udviklingsvilkår for både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede medlemmer. > At forebygge ledighed og mangel på kvalificerede bygningskonstruktører. > At foreningens tillidsrepræsentanter kan varetage deres hverv på arbejdspladserne. 17

18 Konkurssagerne har fyldt forholdsvis meget i sekretariatets sagsbehandling i perioden. Fra at ligge på et jævnt højt antal på ca. 80 om året, kom der i efteråret 2013 en række konkurser hos store markante arbejdsgivere, blandt andet E. Pihl & Søn A/S. Det bragte det samlede antal behandlede konkurssager op på 150 i I begyndelsen af 2014 er antallet igen faldet til et niveau, der svarer til de forrige år. Den voldsomme stigning i antallet af konkurssager i 2013 har øget presset på sagsbehandlingen generelt, og ikke kun på de sagsbehandlere, der har håndteret konkurssagerne. Derudover har der også været vækst i antallet af de øvrige medlemssager. Målt på 1. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014 steg antallet af nye sager (ekskl. konkurssagerne) fra 785 til 848 svarende til en stigning på godt 8 %. Den stigende sagsmængde skyldes heldigvis ikke kun manglende løn og konkurs, opsigelser og lignende. Ser man på fordelingen af sager, fylder rådgivning ved nyansættelse (løn/arbejdsvilkår og kontrakt) meget, og det samme gælder bistand i forbindelse med lønforhandling. Er man interesseret i et nærmere indblik i sagernes fordeling, kan man kigge i de følgende afsnit med tabeller: Procentvis tegner billedet sig af de store sagstyper sig således i 2013, hvor de mange konkurssager satte sit præg: Antal oprettede sager i pct. i hele 2013 (2.752 i alt) Kontrakter incl. for fleksjob Løn vejledning Lønforhandlinger Jobsøgning Diverse Konkurs- og betalingsstandsning Opsigelse i øv. forlæng. osv Ferie/feriefridage Barsel Selvstændige TR- og Arb.miljø.rep.vejl. Try & Hire Efteruddannelse Psykisk arbejdsmiljø stress Lønpåkrav/ukorrekt løn Arbejdstid overarbejde Pension Sygdom Opsigelse Usaglig Ændrede arbejdsvilkår Sager henvist til socialrådgiv. Lønaccessorier, bil mv. Arbejdsskadesager Advarsler tjenstlige samtaler A-kasse probl. selvopsig. mv. Sager henvist til psykolog Andre arbejdsmiljøsager Forkert løn Bortvisning Soc. sager i øv. bl.a. revalid Fratrædelsesaft. selvopsigelse Konkurrence- og kundeklausuler Bonus Sager til advokat Virksomhedsoverdragelser Kompetencefond Fleksjob Senioraftaler Overenskomstbrud 3,5 2,8 2,7 2,2 2,2 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,4 5,5 5,3 5,3 4,5 10,6 13,6 20,5 Kilde: KF. Konkurserne sprang fra et normalt leje på under 2 % (1,7 % 1. kvartal 2014) til 5,3 % af den samlede sagstilgang og de ny konkurssager lå koncentreret i de sidste 4 måneder i 2013, hvor Pihl s og senere Myhlenbergs konkurs prægede billedet. I den mere positive del af statistikken lå kontraktgennemgang, som udgjorde 20,5 % - en smule lavere end ved mere normal drift, hvor andel af kontraktsager har udgjort omkring 22 % de senere år. Andre højdespringere i statistikken er vejledning i forbindelse med lønforhandling (13,6 %) og direkte bistand til løn- 18

19 forhandling (10,6 %). Bistand ved opsigelser, ferieproblemer og hjælp til jobsøgning ligger på mellem 4,5 og 6,4 %. Bistand i forbindelse med barsel lå på 3,5 % og bistand til selvstændige på 2,8 %. Procentvis tegner billedet sig af sagstyper sig således (i normal drift, 1. kvartal 2014): Antal oprettede sager i pct. i 1. kvt (664 i alt) Kontrakter incl. for fleksjob Løn vejledning Lønforhandlinger Jobsøgning Opsigelse i øv. forlæng. osv Diverse Barsel TR- og Arb.miljø.rep.vejl. Ferie/feriefridage Efteruddannelse Kompetencefond Arbejdstid overarbejde Pension Lønpåkrav/ukorrekt løn Konkurs- og betalingsstandsning Try & Hire Psykisk arbejdsmiljø stress Lønaccessorier, bil mv. Ændrede arbejdsvilkår Selvstændige Sygdom Opsigelse Usaglig Sager henvist til psykolog Arbejdsskadesager Virksomhedsoverdragelser Fleksjob Sager til advokat Sager henvist til socialrådgiv. Bortvisning Fratrædelsesaft. selvopsigelse A-kasse probl. selvopsig. mv. Andre arbejdsmiljøsager Soc. sager i øv. bl.a. revalid Advarsler tjenstlige samtaler Senioraftaler 2,4 2,3 2,3 2,1 1,7 1,7 1,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 3,9 3,9 3,8 7,4 6,4 5,7 5,1 17,0 22,4 Kilde: KF. Konkurssagerne har igen fundet et mere normalt leje på 1,7 %, kontraktgennemgang ligger tæt på den typiske andel på 22,4 %, vejledning i forbindelse med lønforhandling 17 %, direkte bistand til lønforhandling 7,4 %. Bistand i forbindelse med barselsorlov, ved opsigelser, ferieproblemer og hjælp til jobsøgning ligger på mellem 3,9 og 6,4 %. Bistand til selvstændige ligger atypisk lavt i årets første kvartal (0,8 %, hvor normalen de seneste to år har ligger på mellem knapt 3 % og 4,4 %). KF s lønstatistik Konstruktørforeningen udsender hvert år i september spørgeskemaer til medlemmerne om deres løn- og ansættelsesforhold. 37 % svarede på undersøgelsen i 2012 og 36% i Undersøgelsen viste, at bygningskonstruktørernes gennemsnitsløn i september måned stort set var uændret fra 2012 til Dog kunne måles en svag stigning for de offentligt ansatte konstruktører. Lønstatistikken er et godt redskab for den enkelte konstruktør i forbindelse med lønforhandlinger, og et godt redskab for sekretariatet i vores medlemsrådgivning. Arkitektområdet, overenskomsten og Danske Ark i DI Cirka 18 % af de erhvervsaktive bygningskonstruktører og af KF s medlemmer i Danmark arbejder indenfor arkitektbranchen. Derfor har det stor betydning for KF, hvad der sker med de danske arkitektvirksomheder og med overenskomsten på arkitektområdet. Ved overenskomstfornyelsen i 2012 blev der indført nyt lønsystem baseret på langt mere individuel lønforhandling end tidligere og med en overgangsordning 19

20 frem mod 2018, hvor målet er, at lønforhandlingerne i princippet bliver som på andre overenskomstområder; det vil sige baseret på helt individuel lønforhandling. I 2013 skete der imidlertid noget nyt: DANSKE ARK meddelte, at de ville søge optagelse i Dansk Industri (DI). Begrundelsen var at stå stærkere i eksportkonkurrencen og i overenskomsterne. For at forberede det opsagde DANSKE ARK hovedaftalen med KF (hovedaftalen er en aftale, der bl.a. beskytter overenskomsten mod at blive opsagt, så den bortfalder helt den skal altid genforhandles). Dermed var vejen, lidt groft sagt, banet for, at KF s overenskomst med DANSKE ARK kunne opsiges, så den i princippet bortfaldt helt. DANSKE ARK har dog tilkendegivet, at dette ikke var hensigten med at opsige hovedaftalen hensigten kunne også være at gøre klar til indmeldelse i DI, fordi en sådan indmeldelse samtidig vil betyde overgang til nyt hovedaftaleområde: Nemlig LO/ DA-hovedaftalen. I marts 2014 besluttede DANSKE ARK s generalforsamling så, at DANSKE ARK skulle optages i DI pr. 1. maj De enkelte medlemsvirksomheder skal individuelt beslutte sig for, om de vil følge med senest den 1. september Vi ved endnu ikke, hvilke konsekvenser overgangen til DI-medlemskab kan få for KF s overenskomst på arkitektområdet. Men DANSKE ARK/DI har i sommeren 2014 tilkendegivet, at de vil invitere til drøftelser om det fremtidige overenskomstsamarbejde. Vi kan heller ikke endnu vurdere, om vi får et problem med virksomheder, der vælger ikke at gå ind i DI og derfor bliver uorganiserede. Konsekvensen heraf vil være, at KF skal forhandle virksomhedsoverenskomst med hver enkelt arkitektfirma, hvis overenskomsten skal fastholdes og vedligeholdes på sigt. Aktive tillidsrepræsentanter på arkitektområdet Der har i perioden 2012 og -13 været stor aktivitet på området, især på grund af et nyt lønsystem baseret på langt mere individuel lønforhandling end tidligere. Systemet blev implementeret løbende fra 1. oktober 2012 til 1. januar Ud over møderne med tillidsrepræsentanter (TR) i forbindelse med OK-forhandlingerne i 2012 blev der gennemført 11 TR-kurser med fokus på det nye lønsystem. Ud over det deltog mange arkitekt-tr i KF s faste årlige septemberkurser i Middelfart, hvor TR for både arkitekt- kommune- og statsområdet samles. Endelig blev der også afholdt to TR-introkurser for nyvalgte TR både i 2012, 2013 og Samlet blev der i efteråret 2012 afholdt hele 52 kurser i lønforhandling for både TR og andre medlemmer på arkitektområdet. Fra 2013 blev lønforhandlingskurserne et tilbud til alle KF-medlemmer, og de indgår nu i KF s faste udbud af kurser til alle medlemmer. 20

21 21

22 De offentlige overenskomster 2013 og optakt til OK2015 Kommuner og regioner Overenskomsterne for de kommunalt og regionalt ansatte blev i 2013 noget tynde på grund af de få midler. Overenskomsterne forventes ikke at dække stigningen i købekraften. Udover nogle små procentvise stigninger for alle, gav OK13 en mindre pensionsstigning for de kommunalt ansatte og en mindre stigning på grundlønnen for de regionalt ansatte. OK2015 vil lægge sig op ad overenskomsterne på det private område fra 2014, således at man forventer at kunne modstå prisstigningerne denne gang, men heller ikke mere. Samtidig arbejdes der kraftigt på, at samarbejdet på arbejdstagersiden skal styrkes, således at KTO og Sundhedskartellet laver en ny organisation i fællesskab for at kunne modstå arbejdsgivernes angreb på erhvervede goder. Samarbejdet i FTF-K og i Forhandlingskartellet (FK) fungerer godt derved, at KF har en fast plads i Forhandlingskartellets sekretariatsudvalg og derfor også i FTF-K s sekretariatsudvalg. Endvidere repræsenterer KF også FK i KTO s bestyrelses sekretariatsudvalg. KF kan hele tiden følge med i, hvad der er på vej og kan også påvirke processen. Hvordan hele strukturen bliver i forbindelse med det nye samarbejde med Sundhedskartellet, er i skrivende stund lidt usikkert. Staten På statens område er der pt. 225 konstruktører ansat under vores overenskomster. KF er medlem af CO10, hvor Gert Johansen er indvalgt i bestyrelsen. Samarbejdet er i høj grad præget af de store organisationer, men med bestyrelsesposten og et samarbejde mellem de mindre CO10 organisationer gør vi alt for at få KF s interesser frem til forhandlingsbordet. 22

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Beretning indtil 1. september 2014

Beretning indtil 1. september 2014 Beretning indtil 1. september 2014 DSL s 10 mand store overgangsbestyrelse har virket siden de nye vedtægters ikrafttræden medio maj 2014. Nærværende beretning vil derfor have fokus på netop overgangsbestyrelsens

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

REFERAT. Referat fra Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen. samt og tilknyttede efter- og videreuddannelser. VIA University College

REFERAT. Referat fra Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen. samt og tilknyttede efter- og videreuddannelser. VIA University College VIA University College Referat fra Uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen og Kort- og landmålingstekniker samt og tilknyttede efter- og videreuddannelser Sted: VIA University College, Chr.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere