Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70"

Transkript

1 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning

2 2 Åbn her

3 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3

4 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af betjeningsdelen 2 Tast, tænd/sluk apparatet, lydfrakobling (Mute) af apparatet 3 Volumenknap 4 Softkeys, funktionen af Softkeys er afhængig af displayets pågældende indhold 5 OK-tast, til kvittering af menupunkter og til at forlade menuen 6 DEQ-tast til valg af equalizer-menuen 7 Multifunktionsvippe 8 MENU-tast, valg af menuerne for grundindstillingerne 9 AUD-tast, indstilling af bas, diskant, balance, fader og loudness : DIS-tast, skift af displayindhold ; Display < CD-tast, til start af CD-afspilning = CDC-tast, til start af Multi CD-afspilning (kun hvis tilsluttet) eller afspilning af en ekstern lydkilde (kun hvis tilsluttet) > TUNE-tast, til start af radiodrift Valg af radio-funktionsmenuen (kun mulig ved radiodrift) 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Henvisninger... 6 Trafiksikkerhed... 6 Montering... 6 Tilbehør... 6 Garanti... 6 International telefoninformation... 6 Tyverisikringssystem KeyCard... 7 Indføring af KeyCard... 7 Fjernelse af KeyCard... 7 Tilpasning af andet KeyCard/ udskiftning af KeyCard... 7 Tabt eller ødelagt KeyCard... 8 Tilpasning af et nyt KeyCard/ indtastning af Mastercode... 8 Optisk visning af tyverisikring (LED)... 8 Læs radiopas-data... 8 Vedligeholdelse af KeyCard... 9 Tænd/sluk... 9 Indstilling af lydstyrke Klang og lydstyrkeforhold Indstilling af display Radiodrift Tænd radiodrift RDS-komfortfunktion (AF, REG) Valg af bølgeområde/hukommelsesniveau Indstilling af stationer Indstilling af stationssøgerens følsomhed Gemme stationer Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Valg af radiostationer fra hukommelsen 14 Skanning af stationer Indstilling af skanningstid (Scantime) Programtype (PTY) Optimering af radiomodtagning Omskiftning af stereo/mono Skift af displayvisning Trafikradio CD-drift Start af CD-drift, isætning af CD Fjernelse af CD Valg af musiknummer Hurtig søgning (hørbar) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af musiknumre (SCAN) Gentagelse af musiknumre (REPEAT).. 19 Skift af displayvisning Trafikmeldinger i løbet af CD-drift Programmering af yndlingsnumre på en CD Indkodning af CD-navn Multi CD-drift (option) Start af Multi CD-drift Valg af CD Valg af musiknummer Hurtig søgning (hørbar) Skift af displayvisning Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD er (REPEAT) 22 Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af alle musiknumre på alle CD er (SCAN) Indkodning af CD-navn Programmering af yndlingsnumre på en CD CLOCK - klokkeslæt Indstilling af klokkeslæt Valg af 12- eller 24-timers mode Permanent visning af klokkeslæt ved frakoblet bilradio Equalizer Indstillingshenvisninger Tænd/sluk equalizer Indstilling af equalizer Indstilling af filterets kvalitetsfaktor Valg af klangforindstillinger (Preset) Indstilling af niveaumåler Indstillingshjælp til equalizeren Eksterne lydkilder TMC til dynamiske navigationssystemer Forforstærker/subout Tekniske data Monteringsvejledning DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 5

6 HENVISNINGER Det glæder os, at du har valgt et Blaupunktprodukt og ønsker dig god fornøjelse med dit nye apparat. Henvisning Før du tager din bilradio i brug, bedes du læse følgende henvisninger omhyggeligt og gøre dig kendt med apparatet. Opbevar denne vejledning i bilen til senere brug. Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Bilradioen må kun betjenes, når den aktuelle trafiksituation tillader det. Gør dig kendt med apparatet før det anvendes i bilen. Advarselssignaler fra f.eks. politi, brandværn og redningstjeneste skal kunne registreres i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen. Montering Hvis du selv vil montere bilradioen, bør du ubetinget læse monterings- og tilslutningshenvisningerne bagerst i brugsanvisningen, inden du går i gang. Multi CD (Changer) Følgende Multi CD-apparater fra Blaupunkt kan tilsluttes: CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 og IDC A 09. Via et adapterkabel (Blaupunkt-nr.: ) kan Multi CD-apparaterne CDC A 05 og CDC A 071 tilsluttes ekstra. Garanti Omfanget af garantien retter sig efter de lovlige bestemmelser i landet, hvor apparatet er købt. Uagtet de lovlige bestemmelser yder Blaupunkt en garanti på tolv måneder. Har du spørgsmål vedrørende garantien, så henvend dig til en autoriseret Blaupunkt-forhandler. Kvitteringen gælder i alle tilfælde som garantibevis. International telefoninformation Har du spørgsmål om betjening af apparatet eller har du brug for andre informationer? Ring til os! Telefoninformationens numre finder du på den sidste side i denne vejledning. Tilbehør Benyt kun tilbehør, der er godkendt af Blaupunkt. Fjernbetjening Fjernbetjeningen RC 08, RC 10 eller RC 10H, der kan fås som ekstra tilbehør, muliggør sikker betjening af de vigtigste funktioner fra rattet. Forstærker Alle Blaupunkt-forstærkere kan anvendes. 6

7 Tyverisikringssystem KeyCard Leveringen af bilradioen omfatter et KeyCard. Til bilradioen kan man imidlertid også benytte et andet KeyCard. Hvis et KeyCard går tabt eller beskadiges, kan du købe et reservekort hos din Blaupunktforhandler. Hvis du anvender to KeyCard, overtager det andet KeyCard grundindstillingerne for det første KeyCard. Du har dog mulighed for at gemme følgende funktioner individuelt i hukommelsen: Belægning af stationstaster, indstilling af bas, diskant (treble), balance og fader, loudness, lydstyrke af trafikmeldinger, BEEP-lydstyrke og indstilling af equalizer. Desuden bliver den sidst indstillede værdi for bølgeområde, stationsindstilling, trafikmeldinger, RDS, REG, skanningstid, stationssøgerens følsomhed, startlydstyrke og SHARX gemt i hukommelsen. Du vender altså altid tilbage til din valgte grundindstilling, når du indfører KeyCard. Indføring af KeyCard Tryk på tasten 1. Betjeningsdelen åbnes. Indfør KeyCard med nedadvendte kontaktflader, som vist på billedet (pil 1). 3 2 Skub KeyCard med slæden i pilens retning (2) forsigtigt til stoppet. Betjeningsdelen lukkes (pil 3). 1 TYVERISIKRINGSSYSTEM Hvis der indføres et fremmed kort, f.eks. et kreditkort, vises WRONG KC på displayet. Tag det forkerte kort ud og indfør et KeyCard, som bilradioen kan identificere. Fjernelse af KeyCard For at åbne betjeningsdelen, tryk på tasten 1. Betjeningsdelen åbnes. Skub kortet med slæden mod højre, indtil det stopper. Træk kortet ud af betjeningsdelen. Luk betjeningsdelen. Når bilen forlades, fjern KeyCard og lad betjeningsdelen være åben til beskyttelse mod tyveri. Betjeningsdelen skal af sikkerhedsårsager altid være lukket under kørsel. Tilpasning af andet KeyCard/ udskiftning af KeyCard Et ekstra KeyCard kan tilpasses som supplerende kort, når bilradioen er i gang med det første KeyCard. Hvis du vil tilpasse et ekstra KeyCard, indfør det første KeyCard og tænd for bilradioen. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil LEARN KC vises på displayet. Tryk på -tasten 7. På displayet vises CHANGE. Fjern det første KeyCard i. Sæt det nye KeyCard. På displayet vises LEARN OK. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 7

8 TYVERISIKRINGSSYSTEM For at forlade menuen tryk på tasten MENU 8. Nu kan bilradioen også anvendes med det nye KeyCard. Hvert apparat kan maksimalt anvendes med to KeyCards. Hvis der tilpasses et tredje KeyCard, når der allerede findes to KeyCards til apparatet, kan bilradioen ikke mere anvendes med kortet, der ikke blevet anvendt ved tilpasningen. Tabt eller ødelagt KeyCard Når alle KeyCards, der hører til apparatet, er beskadigede eller mistes, kan du tilpasse et nyt KeyCard. Det nye KeyCard kan købes hos specialisten. For at kunne anvende det nye KeyCard, har du brug for bilradioens Mastercode, der fremgår af apparatets radiopas. Tilpasning af et nyt KeyCard beskrives i afsnittet Tilpasning af et nyt KeyCard. Opbevar radiopasset på et sikkert sted, men aldrig i bilen. Tilpasning af et nyt KeyCard/ indtastning af Mastercode Hvis du ikke mere har et gyldigt KeyCard til dit apparat og vil tilpasse et nyt KeyCard: Indfør det nye KeyCard, som apparatet ikke kender. Luk betjeningsdelen. Sluk i givet fald for apparatet. Tryk samtidigt på tasterne TUNE > og ST1 4. Tænd for bilradioen med tasten 2. På displayet vises Indtast den firecifrede Mastercode fra radiopasset på følgende måde: Indtast Mastercodes enkelte cifre med tasterne / 7. Tryk hertil så mange på tasterne, indtil det ønskede ciffer vises på displayet. Indkodepositionen forandres med tasterne 7. Tryk på tasten OK 5, når den korrekte Mastercode vises. Det nye KeyCard anerkendes, når apparatet skifter til afspilning. Optisk visning af tyverisikring (LED) Når apparatet er slukket og KeyCard er fjernet, kan starttasten og drevskaktens belysningen blinke som tyverisikring. Hertil skal indstillingen LED stilles på ON i menuen. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil LED ON hhv. LED OFF vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at vælge mellem indstillingerne ON (tændt) og OFF (slukket). Læs radiopas-data Du kan læse radiopassets data såsom apparatnavn, typenummer (7 6...) og apparatnummer på displayet ved hjælp af det leverede KeyCard. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil READ KC vises på displayet. 8

9 TYVERISIKRINGSSYSTEM Tryk på -tasten 7. På displayet vises radiopas-data som løbetekst. For at forlade menuen tryk på tasten OK 5 eller tasten MENU 8. Indstillingerne Vedligeholdelse af KeyCard En upåklagelig funktion af KeyCard er garanteret, når kontakterne er frie for fremmedpartikler. Undgå direkte berøring af kontakterne med huden. Kontakterne af KeyCard rengøres om nødvendigt med en fnugfri klud, der er fugtet med alkohol. Tænd/sluk For at tænde eller slukke for apparatet findes der flere muligheder. Tænd/sluk med tasten 2 TÆND/SLUK Tryk på tasten 2 for at tænde. Apparatet tændes. Tryk længere end to sekunder på tasten 2 for at slukke. Apparatet slukkes. Tænd/sluk via bilens tænding Hvis apparatet er korrekt forbundet med bilens tænding og det ikke er blevet slukket med tasten 2, kan det tændes og slukkes via bilens tænding. Du kan også tænde for apparatet med afbrudt tænding. Tryk hertil på tasten 2. Efter en spilletid på en time, slukkes automatisk for bilradioen ved afbrudt tænding for at skåne bilbatteriet. Tænd/sluk med KeyCard Bilradioen kan også tændes og slukkes ved at indføre eller fjerne KeyCard, når apparatet ikke er blevet slukket med tasten 2 forinden. Læs kapitel Tyverisikringssystem KeyCard angående indføring/fjernelse af KeyCard. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 9

10 LYDSTYRKE Indstilling af lydstyrke Lydstyrken kan indstilles i skridt fra 0 (off) til 66 (maks.). For at forøge lydstyrken, drej volumenknappen til højre. For at reducere lydstyrken, drej volumenknappen til venstre. Indstilling af startlydstyrke Lydstyrken, med hvilken apparatet tændes, kan indstilles. Tryk så mange gange på tasten 7, indtil ON VOL vises på displayet. Indstil startlydstyrken med tasterne 7 eller volumenknappen. Når lydstyrken indstilles under værdien 1, vises LAST VOL på displayet. Det betyder, at lydstyrken, som radioen spillede i før frakoblingen, aktiveres igen efter indkoblingen. Fare for alvorlige kvæstelser! Når værdien for startlydstyrken er indstillet på maksimum, kan lydstyrken ved indkoblingen være meget høj. Når lydstyrken har været indstillet på maksimum før frakoblingen og værdien for startlydstyrken er stillet på LAST VOL, kan lydstyrken ved indkoblingen være meget høj. I begge tilfælde kan det medføre alvorlige skader med hensyn til høreevnen. Lydfrakobling (Mute) Lydstyrken kan dæmpes lynhurtigt (Mute). Tryk kort på tasten 2. MUTE vises på displayet. Ophævelse af lydfrakobling (Mute) Tryk kort på tasten 2. eller drej volumenknappen 3. Lydfrakobling i løbet af telefondrift Hvis bilradioen er forbundet med en mobiltelefon, kan lyden af bilradioen frakobles, når røret løftes. Hertil skal mobiltelefonen være tilsluttet bilradioen, som beskrevet i monteringsvejledningen. Når der i løbet af telefonsamtaler modtages trafikmeldinger og trafikradio-førsteret er aktiveret, sendes trafikmeldingen. Læs hertil kapitlet Trafikradio. Indstilling af signaltonens (BEEP) lydstyrke Når der ved nogle funktioner trykkes længere på en tast end 2 sekunder, f.eks. til lagring af en station på en stationstast, høres en signaltone (BEEP-lyd). BEEP-lydens lydstyrke kan indstilles. Tryk så mange gange på tasten 7, indtil BEEP vises på displayet. Indstil lydstyrken med tasterne 7 eller volumenknappen. 0 betyder ingen BEEP-lyd, 9 betyder maksimal BEEPlydstyrke. 10

11 Klang og lydstyrkeforhold Indstillingerne af bas, diskant og loudness kan foretages separat for hver lydkilde. Indstilling af bas Tryk på tasten AUD 9. BASS vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at indstille bastonerne. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUD 9. Indstilling af diskant Tryk på tasten AUD 9. BASS vises på displayet. Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil TREBLE vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at indstille diskanttonerne. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUD 9. Loudness Loudness betyder den rigtige forøgelse af bastonerne ved lav lydstyrke. Tryk på tasten AUD 9. BASS vises på displayet. Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil LOUD vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at indstille loudness. LOUD OFF betyder ingen loudness, LOUD 6 betyder maksimal forøgelse af loudness. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUD 9. KLANG OG LYDSTYRKEFORHOLD Indstilling af lydstyrkeforhold højre/venstre (balance) For at indstille balance, tryk på tasten AUD 9. BASS vises på displayet. Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil BAL vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for indstille lydstyrkefordelingen højre/venstre. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUD 9. Lydstyrkeforhold foran/bagved (fader) For at indstille fader, tryk på tasten AUD 9. BASS vises på displayet. Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil FADER vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for indstille lydstyrkefordelingen foran/bagved. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUD 9. TA-SOUND Indstilling af klang og lydstyrkeforhold for trafikmeldinger kan foretages separat. Tryk længere end 2 sekunder på softkey 4 med displayfunktionen TA. TA-SOUND vises på displayet. Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil den ønskede parameter vises på displayet. Indstillingerne foretages med tasten eller 7. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUD 9. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 11

12 DISPLAY Indstilling af display Displayet kan tilpasses til monteringspositionen i bilen og dine behov. Indstilling af læsevinkel Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil ANGLE vises på displayet. Indstil læsevinklen med tasterne 7. Indstilling af displayets lysstyrke Når bilradioen er tilsluttet, som beskrevet i monteringsvejledningen, skifter displayets lysstyrke alt efter indstillet belysning. Displayets lysstyrke kan indstilles separat for nat og dag i trin på 1-9. Displayet lysstyrke om dagen Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil DIM DAY vises på displayet. Indstil lysstyrken med tasterne 7. Displayets lysstyrke om natten Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil DIM NGHT vises på displayet. Indstil lysstyrken med tasterne 7. Radiodrift RADIODRIFT Dette apparat har en RDS-radiomodtager. Mange af FM-stationerne, der kan modtages, sender et signal, der ved siden af programmet også indeholder informationer som f.eks. stationsnavn og programtype (PTY). Stationens navn vises på displayet, så snart den kan modtages. Programtypen kan også lades vise. Læs hertil afsnittet Programtype (PTY). Tænd radiodrift Når apparatet er i en af de andre driftsarter, tryk på tasten TUNE TUNE >. RDS-komfortfunktion (AF, REG) Med RDS-komfortfunktionen AF (alternativ frekvens) og REG (regional) har du endnu flere muligheder med din bilradio (kun ved FM-drift). AF. Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret, søger apparatet automatisk den bedste modtagerfrekvens for den aktuelle station i baggrunden. REG. Nogle stationer inddeler til bestemte tider deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med REG-funktionen undgås det, at bilradioen skifter til alternative frekvenser, der har et andet regionalt programindhold. REG skal aktiveres/inaktiveres særskilt i radiofunktionsmenuen. Tænd/sluk RDS-komfortfunktion For at bruge RDS-komfortfunktionerne AF og REG, tryk på tasten TUNE > ved radiodrift. Radio-funktionsmenuen vises på displayet. Tryk på softkey 4 med displayfunktionen RDS. 12

13 RADIODRIFT RDS-komfortfunktionerne er aktive, når RDS vises inverst på displayet. Når der tændes eller slukkes for RDS-komfortfunktionen vises REG ON hhv. REG OFF et øjeblik, For at komme tilbage til radio-grundmenuen, tryk på tasten TUNE > eller vent 8 sekunder. Indstillingerne Tænd/sluk REG For at bruge RDS-komfortfunktionen REG, tryk på tasten TUNE > ved radiodrift. Radio-funktionsmenuen vises på displayet. Tryk på softkey 4 med displayfunktionen REG. Når der tændes eller slukkes for REG-funktionen vises REG ON hhv. REG OFF et øjeblik på displayet. For at komme tilbage til radio-grundmenuen, tryk på tasten TUNE > eller vent 8 sekunder. Indstillingerne Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Med dette apparat kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM), MB og LB. For bølgeområdet FM er der tre hukommelsesniveauer til rådighed og bølgeområderne MB og LB har hver et hukommelsesniveau. På hvert hukommelsesniveau kan der lagres seks stationer. Valg af FM-hukommelsesniveau For at skifte mellem FM-hukommelsesniveauerne, tryk så mange gange på softkey 4 med displayfunktionen NEXT, indtil det ønskede hukommelsesniveau vises på displayet. Hukommelsesniveauerne vælges i rækkefølgen FM I, FM II og FMT. Valg af bølgeområde For at vælge en af bølgeområderne FM, MB eller LB, tryk ved radiodrift på tasten TUNE >. Radio-funktionsmenuen vises på displayet. Tryk så mange gange på softkey 4 med displayfunktionen BND, indtil det ønskede bølgeområde vises på displayet. For at komme tilbage til radio-grundmenuen, tryk på tasten TUNE > eller vent 8 sekunder. Indstillingerne Indstilling af stationer Der findes flere muligheder for at indstille stationer. Automatisk stationssøgning Tryk på tasten eller 7. Den næste station, der kan modtages, indstilles. Manuel indstilling af stationer Stationerne kan også indstilles manuelt. Tryk på tasten eller 7. Den manuelle indstilling af stationer er kun mulig, når RDS-komfortfunktionen ikke er aktiveret. Gennemblade stationskæderne (kun FM) Hvis en station sender flere programmer, kan man gennemblade denne såkaldte stationskæde. Tryk på tasten eller 7 for at skifte til stationskædens næste program. For at kunne bruge denne funktion, skal RDSkomfortfunktionen være aktiveret. På denne måde kan du kun skifte til stationer, som du har modtaget før. Anvend hertil Scan- eller Travelstore-funktionen. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 13

14 RADIODRIFT Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du kan vælge, om der kun skal indstilles kraftige eller også svagere stationer. Tryk så mange på tasten eller 7, indtil FM-SENS vises på displayet. På displayet vises den aktuelle værdi for følsomheden. SENS 6 betyder den højeste følsomhed for modtagningen. SENS 1 den laveste. Indstil den ønskede følsomhed med tasterne 7. Tryk på tasten OK 5 eller MENU 8 for at forlade menuen. Indstillingerne Gemme stationer Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau FM I, FM II, FMT eller en af bølgeområderne MB eller LB. Indstil den ønskede station, som beskrevet i afsnit Indstilling af stationer. Tryk længere end 2 sekunder på softkey 4 med displayfunktionen ST1 - ST6, hvor stationen skal Automatisk lagring af stationer (Travelstore) De seks kraftigste stationer i regionen kan gemmes automatisk (kun FM). Lagringen foretages på hukommelsesniveau FMT. Stationer, der forinden er blevet gemt på dette niveau, slettes. For at kunne anvende Travelstore-funktionen, tryk ved radiodrift på tasten TUNE >. Radio-funktionsmenuen vises på displayet. Tryk på softkey 4 med displayfunktionen TS. Lagringen starter. På displayet vises T- STORE. Når processen er afsluttet, spilles stationen på stationsplads 1 på niveauet FMT. Valg af radiostationer fra hukommelsen Vælg hukommelsesniveauet hhv. bølgeområdet. Tryk på softkey 4 med displayfunktionen ST1 - ST6 for den ønskede station. Skanning af stationer Skanning af stationer, der kan modtages (Radio-SCAN) Du kan kort tune ind på alle stationer, der kan modtages. Skanningstiden kan indstilles fra 5 til 30 sekunder i menuen. Start af Radio-SCAN For at starte Radio-Scan, tryk ved radiodrift på tasten TUNE >. Radio-funktionsmenuen vises på displayet. Tryk på softkey 4 med displayfunktionen SCA. Skanningen starter. SCAN vises et øjeblik på displayet, derefter vises det aktuelle stationsnavn hhv. frekvensen blinkende. Skanning af gemte stationer (Preset Scan) Du kan kort tune ind på gemte stationer på det valgte FM-hukommelsesniveau, der for tiden kan modtages. Skanningstiden kan indstilles fra 5 til 30 sekunder i menuen. Start af Preset-SCAN For at starte Preset Scan, tryk ved radiodrift på tasten TUNE >. Radio-funktionsmenuen vises på displayet. 14

15 Tryk længere end 1 sekund på softkey 4 med displayfunktionen SCA. Skanningen starter. SCAN vises et øjeblik på displayet. Hukommelsesniveauerne skannes efter hinanden, og den pågældende indtunede hukommelsesplads ST1 - ST6 vises inverst. Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til station Tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen SCA. Skanningen afbrydes og den sidste skannede station sendes. Indstilling af skanningstid (Scantime) Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil SCANTIME vises på displayet. Indstil den ønskede skanningstid med tasterne 7. Tryk på tasten OK 5 eller MENU 8 for at forlade menuen. Indstillingerne Den indstillede skanningstid gælder også for skanningen ved CD-, kassette-, MiniDisc- og Multi CD-drift (alt efter bilradioens udførelse). Programtype (PTY) Ved siden af stationens navn sender nogle FM-stationer også informationer om typen af deres program. Disse informationer kan modtages og vises af denne bilradio. Sådanne programtyper kan f.eks. være: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Med PTY-funktionen kan man direkte vælge stationer med en bestemt programtype. RADIODRIFT Når en PTY-søgning er blevet startet og ingen station er blevet fundet, fortsættes denne søgning i baggrunden. Så snart en station med den valgte programtype modtages, skifter apparatet automatisk fra den aktuelle station hhv. fra CD-, kassette-, MiniDisc- eller Multi CD-drift (alt efter bilradioens udførelse) til stationen med den valgte programtype. Tænd/sluk PTY For at anvende PTY-funktionen, tryk ved radiodrift på tasten TUNE > Radio-funktionsmenuen vises på displayet. Tryk på softkey 4 med displayfunktionen PTY. Når PTY aktiveres, vises den sidste valgte programtype et øjeblik på displayet. PTY lyser på displayet. For at vende tilbage til radio-grundmenuen, tryk på tasten TUNE > eller vent 8 sekunder. Indstillingerne Valg af programtype og start af søgning Tryk på tasten eller 7. Den aktuelle programtype vises på displayet. Når du vil vælge en anden programtype, tryk så mange gange på en af tasterne eller 7, indtil den ønskede programtype vises eller tryk på en af softkeys 4 med displayfunktionen ST1 - ST6 for at vælge en lagret programtype. Den valgte programtype vises et øjeblik. For at starte søgningen, tryk på tasten eller 7. Den næste station med den valgte programtype, der kan modtages, indstilles. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 15

16 RADIODRIFT Hvis der ikke findes en station med den valgte programtype, høres en BEEP-lyd og på displayet vises NO PTY et øjeblik. Den sidste station, der er blevet modtaget, indstilles igen. Lagring af programtype på stationstaster Vælg en programtype med tasten eller 7. Tryk længere end 1 sekund på en af softkeys 4 med displayfunktionen ST1 - ST6 for at lagre en programtype. Programtypen er lagret på den valgte plads. Indstilling af PTY-sprog Sproget, på hvilket programtyperne skal vises, kan indstilles. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil PTY LANG vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at vælge mellem sprogene DEUTSCH, ENG- LISH eller FRANCAIS. Optimering af radiomodtagning Støjafhængig dæmpning af diskant (HICUT) HICUT-funktionen bevirker en klangforbedring ved dårlig radiomodtagning. I tilfælde af forstyrrelser i modtagningen, dæmpes diskanttonerne og dermed også støjniveauet automatisk. Tænd/sluk HICUT Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil HICUT vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at indstille HICUT. NO HICUT betyder ingen, HICUT 3 betyder kraftigste automatiske dæmpning af diskant og støjniveau. Støjafhængig omstilling af båndbredde (SHARX) Med SHARX-funktionen er det vidtgående muligt at udelukke forstyrrelser gennem nabostationer. Tænd for SHARX-funktionen, når der findes mange stationer. Tænd/sluk SHARX Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil SHARX vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at tænde eller slukke for SHARX. NO SHARX betyder ingen, SHARX ON betyder automatisk omstilling af båndbredde. 16

17 RADIODRIFT Omskiftning af stereo/mono Ved dårlig radiomodtagning kan man vælge at indstille radioen på mono. Omskiftningen fra stereo til mono sker glidende, og efter indkobling af apparatet spiller radioen i stereo. Indstillingen af stereo/mono foretages i menuen. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil STEREO hhv. MONO vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at vælge mellem stereo og mono. Skift af displayvisning Du kan vælge, hvad der skal vises på displayet. I den øverste displaylinie (første linie) kan der skiftes mellem visning af stationsnavn, frekvens og programtype. I den nederste displaylinie (DOT-felt) kan der skiftes mellem klokkeslæt og hukommelsesniveau. Skift af første linie Tryk så mange gange på tasten DIS :, indtil de ønskede informationer om stationsnavn, frekvens eller programtype vises i den første linie. Skift af DOT-felt Tryk længere end et sekund på tasten DIS :. Displayet skifter mellem klokkeslæt og hukommelsesniveau. Trafikradio Dette apparat har en RDS-EON-modtager. Under EON (Enhanced Other Network) forstås transmissionen af stationsinformationer inden for en stationskæde. I tilfælde af en trafikmelding (TA) skiftes der automatisk fra en station uden trafikradio til en tilsvarende station med trafikradio inden for stationskæden. Efter trafikmeldingen skiftes igen tilbage til det før hørte program. Tænd/sluk trafikradio-førsteret Tryk på softkey 4 med displayfunktionen TA. Trafikradio-førsteret er aktiveret, når TA vises inverst på displayet. Du hører en signaltone, når du forlader dækningsområdet for trafikradiostationen, som du lige lytter til. når du forlader dækningsområdet for den indstillet trafikradiostation, mens du lytter til CD, kassette eller MiniDisc (alt efter bilradioens udførelse) og den derefter følgende automatiske søgning ikke finder en ny trafikradiostation. når du skifter fra en trafikradiostation til en station uden trafikradio. Sluk her enten for trafikradio-førsteret eller skift til en station med trafikradio. Indstilling af lydstyrke på trafikradio TRAFIKRADIO Tryk på tasten eller 7, indtil TA VOLUME vises på displayet. Indstil lydstyrken med tasterne 7 eller volumenknappen. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 17

18 CD-DRIFT CD-drift Til dette apparat kan man anvende normale CD er med en diameter på 12 cm. Såkaldte CD-Rs ( selvbrændte CD er) kan som regel anvendes. På grund af den forskellige CD-kvalitet overtager Blaupunkt intet ansvar for upåklagelig funktion. CD er (CD-RWs), der kan overskrives, kan ikke anvendes! Fare for ødelæggelse af CD-drevet! Single-CD er med en diameter på 8 cm og CD er med kontur (Shape-CDs) må ikke anvendes. For beskadigelser af CD-drevet på grund af uegnede CD er overtages intet ansvar. Start af CD-drift, isætning af CD Når der ikke er nogen CD i drevet, tryk på tasten 1. Betjeningsdelen åbnes. Skub CD en med teksten opadvendt uden anvendelse af magt ind i drevet, indtil du møder modstand. CD en trækkes automatisk ind i drevet. Når CD en trækkes ind, må dette ikke hindres eller understøttes. Luk betjeningsdelen med et let tryk, indtil den mærkbart kommer i indgreb. CD-menuen vises, CD-afspilningen starter. Når der allerede er en CD i drevet, tryk på tasten CD <. CD-menuen vises, afspilningen starter på det punkt, hvor den blev afbrudt. Fjernelse af CD Tryk på tasten 1. Betjeningsdelen åbnes fremadtil. Tryk på tasten på den åbne betjeningsdel. CD en skubbes ud. Fjern forsigtigt CD en. Hvis CD en ikke fjernes inden for 30 sekunder, trækkes den ind i drevet igen. Valg af musiknummer Tryk så mange gange på en tast på piletastblokken 7, indtil nummeret på det ønskede musiknummer vises på displayet. Ved at trykke een gang på tasten eller 7 startes det aktuelle musiknummer igen. Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk på en af tasterne eller / 7, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Tryk på softkey 4 med displayfunktionen MIX. MIX CD vises et øjeblik på displayet. Det næste, tilfældigt valgte musiknummer spilles. Afbrydelse af MIX Tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen MIX. MIX OFF vises et øjeblik på displayet. Skanning af musiknumre (SCAN) Alle musiknumre på en CD kan skannes et øjeblik. Tryk på softkey 4 med displayfunktionen SCA. På displayet vises SCAN. Musiknumrene på CD en skannes i opadstigende rækkefølge. Skanningstiden kan indstilles. Læs om indstillingen af skanningstid i afsnittet Indstilling af skanningstid i kapitel Radiodrift. 18

19 CD-DRIFT Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til musiknummer Tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen SCA. Det aktuelle musiknummer spilles videre. Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Tryk på softkey 4 med displayfunktionen RPT. Musiknummeret gentages, indtil RPT inaktiveres. Afbrydelse af REPEAT Tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen RPT. Afspilningen fortsættes normalt. Skift af displayvisning Du kan vælge mellem forskellige displayvisninger under CD-drift: Visning af musiknummer og klokkeslæt. Visning af musiknummer og spilletid. Visning af CD-navn og musiknummer. For at skifte mellem de forskellige displayvisninger, tryk så mange gange på tasten DIS :, indtil de ønskede informationer vises på displayet. Visning af et CD-navn er kun mulig, når den isatte CD er forsynet med et navn. Læs hertil afsnittet Indkodning af CD-navn. Trafikmeldinger i løbet af CD-drift Når du vil modtage trafikmeldinger i løbet af CD-drift, tryk på softkey 4 med displayfunktionen TA. Trafikradio-førsteret er aktiveret, når TA vises inverst på displayet. Læs hertil kapitel Trafikradio. Programmering af yndlingsnumre på en CD Med TPM-funktionen (Track Program Memory) kan du programmere, lagre og spille dine musiknumre på henholdsvis en CD. Programmeringen kan foretages i vilkårlig rækkefølge, afspilningen sker altid i opadstigende rækkefølge. Når afspilningen af yndlingsnumre er aktiveret, spilles kun de forinden programmerede musiknumre på CD en, der er sat i drevet. Ved CD-drift kan op til 30 CD er med max. 40 musiknumre hver forvaltes. Programmering af yndlingsnumre Programmeringen af yndlingsnumre på en CD foretages på følgende måde: Indfør CD en med yndlingsnumrene, som du vil programmere, i CD-drevet. Vælg det første yndlingsnummer. Tryk længere end 1 sekund på softkey 4 med displayfunktionen TPM. Musiknummeret er optaget i listen over yndlingsnumre for denne CD. På samme måde programmeres alle andre yndlingsnumre på CD en. Tænd/sluk afspilning af yndlingsnumre For at vælge de programmerede yndlingsnumre på den isatte CD eller afbryde afspilningen af yndlingsnumrene, tryk kort på softkey 4 med displayfunktionen TPM. Den aktuelle tilstand af TPM ( TPM ON hhv. TPM OFF ) vises et øjeblik på displayet. Når afspilningen af yndlingsnumre er aktiveret, vises TPM inverst på displayet. Sletning af nummer fra listen For at slette enkelte numre fra listen over programmerede yndlingsnumre for en CD, aktiveres TPM. Vælg nummeret, der skal slettes. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 19

20 CD-DRIFT Tryk længere end ca. to sekunder på softkey 4 med displayfunktionen CLR. På displayet vises TRCK CLR et øjeblik. Nummeret er slettet fra listen. Sletning af listen over musiknumre for en CD Hele listen over yndlingsnumre for en CD kan slettes på en gang. Hertil skal CD en indføres, hvis liste over yndlingsnumre du vil slette. TPM aktiveres. Tryk længere end ca. fem sekunder på softkey 4 med displayfunktionen CLR. På displayet vises CD CLR et øjeblik. Programmeringen er slettet. Sletning af alle lister over musiknumre i apparatet Alle gemte programmeringer af yndlingsnumrene for alle CD er kan slettes på en gang. Hertil skal en CD indføres, hvor der findes en gemt liste over yndlingsnumre. TPM aktiveres. Tryk længere end ca. otte sekunder på softkey 4 med displayfunktionen CLR. På displayet vises ALL CLR et øjeblik. Programmeringerne er slettede. Indkodning af CD-navn Til bedre oversigt over CD erne kan man indkode navne til 30 CD er med bilradioen. Navnene må maksimalt være ottecifret. Hvis der forsøges at indkode flere end 30 navne, vises FULL på displayet. Indkodning/ændring af CD-navn Lyt til den ønskede CD. Vælg CD NAME med tasterne / 7. Tryk på tasten eller 7. Du kommer til redigeringsmoden. Hvis den valgte CD endnu ikke har et navn, vises otte streger på displayet. Den aktuelle indkodeposition blinker. Vælg bogstaverne med tasterne / 7. Når en position skal overspringes, vælg stregen. Med tasten eller 7 kan indkodepositionen forandres. Tryk på tasten MENU 8 for at gemme navnet. Sletning af et CD-navn Lyt til CD en, hvis navn skal slettes. Vælg UPDATE med tasterne / 7. Tryk på tasten 7. På displayet vises CLR DISC. Tryk vedvarende på tasten OK 5. Efter 4 sekunder høres en BEEP-lyd og på displayet vises DELETING. Slip tasten OK 5. CD-navnet er slettet. 20

21 CD-DRIFT Sletning af alle CD-navne Lyt til en CD. Vælg UPDATE med tasterne / 7. Tryk på tasten 7. På displayet vises CLR ALL. Tryk vedvarende på tasten OK 5. Efter 4 sekunder høres en BEEP-lyd og på displayet vises DELETING. Slip tasten OK 5. Alle CD-navne er slettede. Multi CD-drift (option) Hvilke Multi CD-apparater du kan anvende med denne bilradio, erfarer du på side 6 i denne vejledning eller hos din Blaupunkt-forhandler. Henvisninger: Informationer om omgang med CD er, isætning af CD er og håndtering af Multi CD-apparatet fremgår af betjeningsvejledningen for Multi CD-apparatet. Start af Multi CD-drift Tryk CDC =. Multi CD-menuen vises, afspilningen starter på det punkt, hvor den blev afbrudt. Hvis magasinet er blevet fjernet fra Multi CD en og sat i igen, starter afspilningen med det første musiknummer på den første CD, som Multi CD en registrerer. Valg af CD For at skifte opad eller nedad til en anden CD, tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil nummeret på den ønskede CD vises på displayet. Valg af musiknummer MULTI CD-DRIFT For at skifte opad eller nedad til en andet musiknummer på den aktuelle CD, tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil cifret for det ønskede musiknummer vises på displayet. Når tasten 7 trykkes en gang, startes det aktuelle musiknummer igen. Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk på en af tasterne / 7, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 21

22 MULTI CD-DRIFT Skift af displayvisning Du kan vælge mellem forskellige displayvisninger under Multi CD-drift: Visning af CD-nummer, musiknummer og klokkeslæt. Visning af CD-nummer, musiknummer og spilletid. Visning af CD-navn og musiknummer. For at skifte mellem de forskellige displayvisninger, tryk så mange gange på tasten DIS :, indtil de ønskede informationer vises på displayet. Visning af et CD-navn er kun mulig, når den isatte CD er forsynet med et navn. Læs hertil afsnittet Indkodning af CD-navn. Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD er (REPEAT) Tryk på softkey 4 med displayfunktionen RPT. På displayet vises RPT TRCK et øjeblik. For at gentage hele CD en, tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen RPT. På displayet vises RPT DISC et øjeblik. Afbrydelse af REPEAT For at afbryde gentagelsen af det aktuelle musiknummer hhv. den aktuelle CD, tryk så mange gange på softkey 4 med displayfunktionen RPT, indtil RPT OFF vises på displayet. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) For at afspille musiknumrene på den aktuelle CD i tilfældig rækkefølge, tryk på softkey 4 med displayfunktionen MIX. På displayet vises MIX CD et øjeblik. For at spille musiknumrene på alle ilagte CD er i tilfældig rækkefølge, tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen MIX. På displayet vises MIX MAG et øjeblik. Ved CDC A 08 og IDC A 09 vælges alle CD er og musiknumre i Multi CD-apparatet tilfældigt. Ved alle andre Multi CD-apparater spilles først alle musiknumre på en CD i tilfældig rækkefølge, og derefter afspilles den næste CD i Multi CD-apparatet. Afbrydelse af MIX Tryk så mange gange på softkey 4, indtil MIX OFF vises et øjeblik. Skanning af alle musiknumre på alle CD er (SCAN) For at skanne alle musiknumre et øjeblik på alle isatte CD er i opadstigende rækkefølge, tryk på softkey 4 med displayfunktionen SCA. På displayet vises SCAN. Afbrydelse af SCAN For at afbryde skanningen, tryk igen på softkey 4 med displayfunktionen SCA. Det aktuelt skannede musiknummer spilles videre. Skanningstiden kan indstilles. Læs hertil afsnittet Indstilling af skanningstid i kapitlet Radiodrift. 22

23 MULTI CD-DRIFT Indkodning af CD-navn Til bedre oversigt over CD erne kan man indkode navne til 99 CD er med bilradioen. Navnene må maksimalt være syvcifret. Hvis der forsøges at indkode flere end 99 navne, vises FULL på displayet. Indkodning/ændring af CD-navn Vælg CDC NAME med tasterne / 7. Tryk på tasten eller 7. Apparatet er nu i valgmode. Vælg CD en, der skal navngives, med tasterne / 7. Tryk på tasten eller 7. Du kommer til redigeringsmoden. Hvis den valgte CD endnu ikke har et navn, vises syv streger på displayet. Den aktuelle indkodeposition blinker. Vælg bogstaverne med tasterne / 7. Når en position skal overspringes, vælg stregen. Med tasten eller 7 kan indkodepositionen forandres. Sletning af et CD-navn Lyt til CD en, hvis navn skal slettes. Vælg UPDATE med tasterne / 7. Tryk på tasten 7. På displayet vises CD CLR et øjeblik og derefter vises CD-navnet. Tryk vedvarende på tasten OK 5. Efter fire sekunder vises DELETING på displayet. Slip tasten OK 5 igen. CD-navnet er slettet. Tryk på tasten MENU 8 eller OK 5. Sletning af alle CD-navne Lyt til en CD i Multi CD-drift. Vælg UPDATE med tasterne / 7. Tryk på tasten 7. På displayet vises CLR ALL. Tryk vedvarende på tasten OK 5. Efter fire sekunder vises DELETING på displayet. Slip tasten OK 5. Alle CD-navne er slettede. Programmering af yndlingsnumre på en CD Med TPM-funktionen (Track Program Memory) kan du programmere, lagre og spille dine musiknumre på henholdsvis en CD. Programmeringen kan foretages i vilkårlig rækkefølge, afspilningen sker altid i opadstigende rækkefølge. Når afspilningen af yndlingsnumre er aktiveret, spilles kun de forinden programmerede musiknumre på den aktuelle CD. Ved CD-drift kan op til 30 CD er med max. 40 musiknumre hver forvaltes. Programmering af yndlingsnumre Programmeringen af yndlingsnumre på en CD foretages på følgende måde: Vælg CD en med yndlingsnumrene, som du vil programmere, i Multi CDdrift. Vælg det første yndlingsnummer. DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 23

24 MULTI CD-DRIFT Tryk længere end 1 sekund på softkey 4 med displayfunktionen TPM. Musiknummeret er optaget i listen over yndlingsnumre for denne CD. På samme måde programmeres alle andre yndlingsnumre på CD en. Tænd/sluk afspilning af yndlingsnumre For at vælge de programmerede yndlingsnumre på den isatte CD eller afbryde afspilningen af yndlingsnumrene, tryk kort på softkey 4 med displayfunktionen TPM. Den aktuelle tilstand af TPM ( TPM ON hhv. TPM OFF ) vises et øjeblik på displayet. Når afspilningen af yndlingsnumre er aktiveret, vises TPM inverst på displayet. Sletning af alle lister over musiknumre i apparatet Alle gemte programmeringer af yndlingsnumrene for alle CD er kan slettes på en gang. Hertil skal en CD indføres, hvor der findes en gemt liste over yndlingsnumre. TPM aktiveres. Tryk længere end ca. otte sekunder på softkey 4 med displayfunktionen CLR. På displayet vises ALL CLR et øjeblik. Alle programmeringer er slettede. Sletning af nummer fra listen For at slette enkelte numre fra listen over programmerede yndlingsnumre for en CD, aktiveres TPM. Vælg nummeret, der skal slettes. Tryk længere end ca. to sekunder på softkey 4 med displayfunktionen CLR. På displayet vises TRCK CLR et øjeblik. Nummeret er slettet fra listen. Sletning af listen over musiknumre for en CD Hele listen over yndlingsnumre for en CD kan slettes på en gang. Hertil skal CD en spilles, hvis liste over yndlingsnumre du vil slette. TPM aktiveres. Tryk længere end ca. fem sekunder på softkey 4 med displayfunktionen CLR. På displayet vises CD CLR et øjeblik. Programmeringen er slettet. 24

25 CLOCK - klokkeslæt Indstilling af klokkeslæt Klokkeslættet kan indstilles automatisk via RDS-signalet. Hvis der ikke kan modtages nogen RDS-station eller hvis RDS-stationen, der lyttes til, ikke understøtter denne funktion, kan klokkeslættet også indstilles manuelt. Automatisk indstilling af klokkeslæt Tryk på tasten MENU 8 for at lade klokkeslættet indstille automatisk. Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil CLK MAN (manuel) på displayet. Når CLK AUTO vises, er den automatiske indstilling af klokkeslæt allerede aktiveret. Tryk på 7, indtil CLK AUTO vises på displayet. Når CLK AUTO er valgt og en station med RDS-klokkeslætfunktionen (RDS-CT) modtages, stilles uret automatisk. Manuel indstilling af klokkeslæt For at indstille klokkeslættet, tryk på tasten MENU 8. Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil CLOCKSET vises på displayet. Tryk på tasten eller 7. Klokkeslættet vises på displayet. Timerne blinker og kan indstilles. Indstil timerne med tasterne / 7. Når timerne er indstillet, tryk på tasten 7. Minutterne blinker. Indstil minutterne med tasterne / 7. Valg af 12- eller 24-timers mode KLOKKESLÆT Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil 24 H MODE hhv. 12 H MODE vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at skifte mode. Permanent visning af klokkeslæt ved frakoblet bilradio For at se på klokkeslættet, når bilradioen er koblet fra, tryk på tasten MENU 8. Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil CLK OFF hhv. CLK ON vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at skifte visningen mellem ON (tændt) eller OFF (slukket). DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 25

26 EQUALIZER Equalizer Dette apparat har en parametrisk digital-equalizer. Parametrisk betyder i dette tilfælde, at der for hvert af de tre filtre individuelt kan hæves eller dæmpes én frekvens (GAIN +8 til -8 db). Følgende filtre er til rådighed: LOW EQ Hz MID EQ Hz HIGH EQ Hz Disse filtre kan indstilles uden måleinstrumenter. Således kan klangbilleder i bilen påvirkes betydeligt. Indstillingshenvisninger Vi anbefaler at anvende en CD, som du kender. Inden indstilling af equalizeren skal indstillingerne for klang og lydstyrkeforhold stilles på nul og loudness inaktiveres. Læs hertil kapitlet Klang- og lydstyrkeforhold. Lyt til en CD, kassette eller MiniDisc (alt efter bilradioens udførelse). Bestem klangen efter dine egne forestillinger. Læs derefter teksten under Klangindtryk i tabellen Indstillingshjælp til equalizer. Indstil værdierne for equalizeren som beskrevet under Foranstaltning. Tænd/sluk equalizer Tryk på tasten DEQ 6 for at tænde for equalizeren. LOW EQ vises på displayet. Tryk på tasten DEQ 6 for at slukke for equalizeren, indtil DEQ OFF vises på displayet et øjeblik. Indstilling af equalizer Tryk på DEQ-tasten 6. Vælg filteret LOW EQ, MID EQ eller HIGH EQ med tasten eller 7. Tryk på tasten eller 7 for at vælge frekvensen. Indstil niveauet med tasten eller 7. For at vælge det næste filter, tryk først på tasten OK 5 og derefter på tasten Indstil niveauet med tasten eller 7. Når alle indstillinger er færdige, tryk på DEQ-tasten 6. Indstilling af filterets kvalitetsfaktor Tryk på tasten DEQ 6. Vælg indstillingerne for kvalitetsfaktoren for de enkelte filtre LO-Q-FAC, MI-Q- FAC eller HI-Q-FAC med tasten eller 7. For at indstille filterkvaliteten, tryk på tasten eller 7. For at vælge det næste filter, tryk først på tasten OK 5 og derefter på tasten eller 7. Når alle indstillinger er blevet foretaget, tryk på tasten DEQ 6. Valg af klangforindstillinger (Preset) Der kan vælges klangforindstillinger til følgende musikretninger. ROCK DISCO JAZZ CLASSIC VOCAL 26

27 Indstillingerne for disse musikarter er allerede forprogrammerede. Tryk på tasten DEQ 6. Vælg PRESET med tasten 7. eller Tryk på tasten eller 7 for at vælge klangforindstillingen. Tryk på tasten OK 5. Når alle indstillinger er blevet foretaget, tryk på tasten DEQ 6. Indstilling af niveaumåler Under indstillingen viser niveaumåleren (spektrometer) på displayet kortvarigt symbolsk lydstyrken, indstillingerne af klangen og equalizeren. Når ingen indstillinger foretages, kan spektrometret vise bilradioens udgangsniveau. Indstillingshjælp til equalizeren Klangindtryk/problem Basgengivelse for svag Uren bas Afspilning drøner Ubehageligt tryk på ørerne Klang for meget i forgrunden, aggressiv, ingen stereoeffekt EQUALIZER Tænd/sluk spektrometer På displayet vises MENU. Tryk så mange gange på tasten hhv. 7, indtil PEAK ON eller PEAK OFF vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for tænde eller slukke for spektrometeren. Foranstaltning Hævning af bas med filter: LOW EQ Frekvens: 50 til 100 Hz Niveau: +4 til +6 db Midterlyde dæmpes med filter: LOW EQ, MID EQ Frekvens: 125 til 400 Hz Niveau: ca. -4 db Midterlyde dæmpes med filter: MID EQ, HIGH EQ Frekvens: til Hz Niveau: -4 til -6 db DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS Hul gengivelse For lidt transparens Ingen glans i instrumenterne Diskantområdet hæves med filter: HIGH EQ Frekvens: ca khz Niveau: +2 til +4 db 27

28 EKSTERNE LYDKILDER Eksterne lydkilder I stedet for en Multi CD kan du også tilslutte en anden ekstern lydkilde via Line-udgangen. Sådanne kilder kan f.eks. være mobile CDafspillere, MiniDisc-afspillere eller MP3-afspillere. I menuen skal AUX-indgangen indkobles. For at tilslutte en ekstern lydkilde, har du brug for et adapterkabel. Dette kabel kan købes hos en autoriseret Blaupunkt-forhandler. Tænd/sluk AUX-indgang Tryk så mange gange på tasten 7, indtil AUX OFF hhv. AUX ON vises på displayet. Når AUX ON vises, er indgangen allerede indkoblet. Tryk på tasten eller 7 for at tænde eller slukke for AUX. TMC til dynamiske navigationssystemer TMC TMC betyder Traffic Message Channel. Via TMC sendes trafikmeldinger digitalt og kan på den måde anvendes til ruteplanlægning af egnede navigationssystemer. Bilradioen har en TMC-udgang, hvor Blaupunktnavigationssystemer kan tilsluttes. Hvilke navigationssystemer, der kan anvendes med bilradioen, kan du spørge din Blaupunkt-forhandler om. Når et navigationssystem er tilsluttet og der modtages en TMC-station, lyser TMC på displayet. Når AUX-indgangen er indkoblet, kan den vælges med CDC-tasten =. 28

29 FORFORSTÆRKER/SUBOUT Forforstærker/subout Via bilradioens tilsvarende tilslutninger kan du tilslutte eksterne forforstærkere eller en Subwoofer. Vi anbefaler at anvende passende produkter fra Blaupunkt- eller Velocity-produktrækken. Startforsinkelse for ekstern forforstærker Du kan indstille en startforsinkelse for forstærkeren, der er tilsluttet Pre-amp Out-udgangen. Den maksimale forsinkelse er på fire sekunder. Tryk så mange gange på tasten eller 7, indtil AMP DLAY vises på displayet. Tryk på tasten eller 7 for at indstille startforsinkelsen. DLAY OFF betyder ingen startforsinkelse, DELAY 1 til DELAY 4 betyder forsinkelsestiden i sekunder. Tekniske data Forstærker Udgangsydelse: TEKNISKE DATA 4 x 25 watt sinus i h.t. DIN ved 14,4 V 4 x 45 watt maks. power Tuner Bølgeområder: VHF (FM) : 87,5 108 MHz MB : khz LB : khz FM - Frekvensrespons: Hz CD Frekvensrespons: Pre-amp Out 4 kanaler: 4 V AUX-indgang Hz Indgangsfølsomhed: 1,2 V / 10 kω DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS Ret til ændringer forbeholdes! 29

30 Service-numre Tel.: Fax: Deutschland Belgique / België France Nederland Great Britain Ireland (01) (01) Danmark Sverige Norge Suomi Österreich EÏÏ âeská republika USA Singapore Slovensko Blaupunkt-Werke GmbH Bosch Gruppe 09/00 TRO K7/VKD (DK)

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Los Angeles MP Toronto MP

Los Angeles MP Toronto MP Radio / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Heidelberg CD

Heidelberg CD Radio / CD Heidelberg CD52 7 642 280 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

TravelPilot DX-R4 / RNS4

TravelPilot DX-R4 / RNS4 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 222 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

MP3-Player / DSP VDP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3-Player / DSP VDP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3-Player / DSP VDP 01-MP3 Betjeningsvejledning CODE CARD D Bitte die Code Card herausnehmen und sicher, keinesfalls im Fahrzeug, aufbewahren. GB Please take out the Code Card and keep it in a safe place

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning Radio / Kassette / Changer Pasadena DJ I Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør vide... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning...

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning MMC Driver MMC-Driver 01 Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Alment... 99 Installation af system... 99 Systemforudsætninger... 99 Tilslutning af MMC-driver... 99 Tilpasning af BIOS... 100 Software-installation...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3311738

Din brugermanual BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3311738 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere