Det Lokale Beskæftigelsesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller Jytte Møller Pedersen Kurt Nielsen Else Aaris Hansen Lingathasan Ramalingam Sornalingam Jørgen Helledie Søren Larsen Jacob Randrup René Johansen Svend Asbjørn Sørensen Lars Hostrup David Nordstrøm Lone Christiansen Birgit Stenbak Hansen John Karlsson - Formand

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Status på Norgesprojekt Medlemmer til Sundhedspanel Partnerskabsaftalen med LEV om løntilskudsjobs (skånejobs) til førtidspensionister Orientering vedrørende Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Følgegruppe til implementering af nytteindsats Evaluering af "Kvalificering til nye job" Evaluering af "Unge i vækst" Slutevaluering jobrotationsprojekt Evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU) indsatsen i Kvartalsoversigt for løntilskud og virksomhedspraktik Statistik Eventuelt...22 Underskrifter: Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 2 af 23

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Partnerskabsaftale - Partnerskabsaftale Landsforeningen LEV, KLAP og Frederikshavn kommune.doc /14 Åben Carsten Koch udvalget /14 Åben VS: Unge i vækst - Evaluering af UIV endelig rapport AAU.pdf /14 Åben Jobrotation - evaluering - Fra hylde til virkelighed 2013 (2).doc /14 Åben Overblik over igangsatte aktiviteter på løntilskud- og virksomehdspraktik området i 2013.pdf Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 3 af 23

4 1. Status på Norgesprojekt Sagsfremstilling I efteråret 2012 bevilligede Det Lokale Beskæftigelsesråd i Frederikshavn og Læsø Kommuner i alt kr. til Projekt Norgeskonsulent. Projektet er et samarbejde mellem de 3 Lokale Beskæftigelsesråd i Vendsyssel og løber frem til efteråret Åben sag Sagsnr: 13/2003 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: Det Lokale Beskæftigelsesråd I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og forlængelse af den særlige uddannelsesordning, er det aftalt med regeringen og Enhedslisten, at aftalen finansieres ved omprioriteringer af de beskæftigelsesrettede puljer. Det medfører, at bevillingen til De Lokale Beskæftigelses Råd (LBR) ekstraordinært falder bort i LBR for Frederikshavn og Læsø kommuner har i 2014 budgetteret med udgifter til projekt Norgeskonsulent for i alt kr. LBR for Frederikshavn og Læsø Kommuner har i 2014 derfor ikke økonomi til projektet og har ansøgt Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune om fuld medfinansiering til projekt Norgeskonsulent i Dette blev bevilget. Projekt Norgeskonsulent er et samarbejde mellem de 3 kommuner i Vendsyssel, og har til opgave at få ledige i beskæftigelse på det norske arbejdsmarked og at tiltrække investeringer til det private arbejdsmarked i Vendsyssel. Projektet startede i 2012 og afsluttes ultimo Indtil videre har projektet været en stor succes, hvor over 100 ledige i Vendsyssel har fået arbejde i Norge. Projektet har til formål at få langtidsledige i Vendsyssel i job, og Norgeskonsulenten har igennem projektperioden til opgave at udfylde den koordinerende rolle i forhold til samarbejdspartnere i både Norge og Danmark. Samarbejdspartnere er bl.a.; NAV Den norske pendant til de danske Jobcentre Store Norske virksomheder De medvirkende danske Jobcentre Uddannelsesinstitutioner Evt. rekrutteringsfirmaer i både Danmark og Norge Norgeskonsulenten har endvidere til opgave at undersøge muligheden for at få Norske virksomhederne til at placere arbejdsopgaver i Vendsyssel. Succeskriteriet for projektet er, at i alt 950 personer fordelt på alle 3 kommuner, aktivers til deltagelse i infomøder om mulighederne for at påtage sig arbejde i Norge. Heraf at 20 % vil kunne få og påtage sig job i Norge i alt ca. 200 personer i løbet af projektperioden. Norgeskonsulenten vil på mødet præsentere erfaringer og resultater fra projektet. Gæster til mødet den 12. marts 2014: Norgeskonsulent Stein-Erik Linna. Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 4 af 23

5 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 5 af 23

6 2. Medlemmer til Sundhedspanel Sagsfremstilling Frederikshavn Kommunes Byråd godkendte d. 18. september 2013 Sundhedsudvalgets beslutning om at omdanne det tidligere Sundhedsråd til et Sundhedspanel. Hermed blev Sundhedsrådet de facto nedlagt, og dets arbejde vil fortsætte i det nyetablerede Sundhedspanel. Sundhedspanelet vil mødes med Sundhedsudvalget til emnebaserede dialogmøder 1-2 gange om året. Åben sag Sagsnr: 13/6410 Forvaltning: CSÆ Sbh: hato Besl. komp: Det Lokale Beskæftigelsesråd For at sikre, at alle af panelets medlemmer fremadrettet får de samme informationer fremsender administrationen hermed en opfordring, til de interessenter der tidligere var en del af Sundhedsrådet og fremover udgør Sundhedspanelet, om at udpege en repræsentant. Derfor bedes parterne om, at melde tilbage hvem fra deres regi fremover vil varetage deres interesser i Sundhedspanelet. Indstilling Det indstilles, at der udpeges en repræsentant til Sundhedspanelet. Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 6 af 23

7 3. Partnerskabsaftalen med LEV om løntilskudsjobs (skånejobs) til førtidspensionister Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune har de seneste 2 ½ år gjort en indsats for førtidspensionister, der ønsker tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er fortsat stigende interesse fra førtidspensionister, der ønsker at komme i job primært job med lønstilskud til førtidspensionister (også kaldet skånejob). Indsatsen har involveret mange samarbejdspartnere, herunder Landsforeningen LEV, som gennem projektet Kreativ langsigtet arbejdsplanlægning (KLAP) nu ønsker et mere formaliseret samarbejde. I den forbindelse har der været afholdt møde mellem følgende: Åben sag Sagsnr: 14/2030 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: Det Lokale Beskæftigelsesråd Konsulenter fra Landsforeningen LEV Repræsentant fra Center for Handicap og Psykiatri Handicappolitisk konsulent Repræsentanter fra Center for Arbejdsmarked. På mødet er forhold omkring etablering af løntilskudsjob til førtidspensionister i Frederikshavn Kommune drøftet og der er opnået enighed om indholdet i et udkast til en partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen skal medvirke til, at skabe flere praktikpladser og skånejobs til førtidspensionister på private og offentlige arbejdspladser i Frederikshavn Kommune. Ambitionen er, at skabe ansættelse for 20 førtidspensionister. Udgangspunktet er et fælles ønske om, at flere førtidspensionister opnår en reel mulighed for et aktivt arbejdsliv samt at vælge karriere på lige fod med øvrige arbejdstagere. Samtidig får Frederikshavn Kommune udplaceret og inkluderet førtidspensionister, som erfaringsmæssigt kan bidrage til et godt arbejdsklima i de virksomheder og afdelinger, som de får ansættelse hos. Arbejdet omkring såvel praktik- og jobåbninger som borgerkontakt, skal ske i tæt samarbejde med Frederikshavn Kommunes virksomhedskonsulent på førtidspensionsområdet. Samarbejdet er bygget op efter 50/50 modellen, hvor kommunens private arbejdspladser skal skabe halvdelen af arbejdspladserne og den øvrige halvdel skal skabes internt i kommunens egen organisation. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Det Lokal Beskæftigelsesråd drøfter partnerskabsaftalen med henblik på godkendelse. Bilag Partnerskabsaftale - Partnerskabsaftale Landsforeningen LEV, KLAP og Frederikshavn kommune.doc (dok.nr.41602/14) Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 7 af 23

8 4. Orientering vedrørende Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Sagsfremstilling Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (jf. Carsten Koch udvalget) blev nedsat ved et bredt forlig i Folketinget i forbindelse med, at dagpengeperioden blev forkortet til 2 år. Ekspertgruppen har til opgave at komme med anbefalinger til beskæftigelsesindsatsen, som kan være med til at løfte beskæftigelsen i Danmark med udgangspunkt i den eksisterende økonomiske ramme. Åben sag Sagsnr: 14/1221 Forvaltning: CAM Sbh: hhbj Besl. komp: AMU/LBR Ekspertgruppen vurderer, at redskaberne i beskæftigelsesindsatsen i dag, ikke i tilstrækkeligt omfang er målrettet den enkeltes behov og virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Det skyldes primært den nuværende lovgivning, som danner afsæt for en standardiseret indsats, hvor kommunerne bruger mange ressourcer på at administrere indsatsen. Derudover argumenterer ekspertudvalget for, at det i forbindelse med afkortning af dagpengeperioden til 2 år, er vigtigt at sætte ind med en tidlig og intensiv indsats. Konsekvenser for kommunerne Beskæftigelsesindsatsen skal ifølge Ekspertgruppen fortsat være en kommunal opgave, hvor dagpengemodtagere skal have den 1. samtale i Jobcentret. Efter den 1. samtale åbnes der op for frit valgs muligheder mellem Jobcentret og A-kasserne. Ledige, der vurderes at have gode muligheder for hurtigt at komme tilbage i job, skal kunne vælge at få jobsøgningshjælp fra A-kassen i stedet for Jobcentret i starten af ledighedsperioden. Ledige, der vurderes at have sværere ved at finde et job, skal hurtigt have jobsøgningsstøtte i Jobcentret. Dermed får Jobcentret et særligt ansvar for ledige, der har brug for en mere håndholdt indsats for at komme tilbage til et job. I forbindelse med denne anbefaling skal det bemærkes, at Frederikshavn Kommune i perioden 2009 til og med 2013 har haft en partnerskabsaftale med LO A-kasserne, som har betydet, at A-kasserne har haft ansvaret for dagpengemodtagere i det 1. halve år af ledighedsforløbet. Det vurderes, at Frederikshavn Kommune dermed står godt rustet, såfremt forslaget vedtages. Ekspertgruppen forslår at udvide samarbejdet på tværs af kommunegrænser med fokus på tværgående problemstillinger. Ekspertgruppen anbefaler derfor, at Det Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges, og at der i stedet etableres Tværgående Arbejdsmarkedsråd (TAR), der dækker hver sit arbejdskraftsopland. Hvis en kommune forsat ønsker at få rådgivning og input fra interessenter på lokalt niveau, kan kommunen f.eks. oprette et advisory board. De nye TAR skal være med til at sikre koordination og sammenhæng mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet. Derudover skal de sikre et bedre samarbejde hen over kommunegrænserne. Dermed stilles der krav til et bredere samarbejde mellem jobcentrene og inddragelse af erhvervs- og uddannelsespolitik i beskæftigelsesindsatsen. Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 8 af 23

9 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. februar 2014 Indstillingen tiltrædes. Bilag Carsten Koch udvalget (dok.nr.15531/14) Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 9 af 23

10 5. Følgegruppe til implementering af nytteindsats Sagsfremstilling I henhold til strategien omkring nytteindsats i Frederikshavn Kommune, som blev vedtaget af Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Arbejdsmarkedsudvalget (AMU), blev det aftalt, at nedsætte en følgegruppe i implementeringsfasen. Åben sag Sagsnr: 13/20544 Forvaltning: CAM Sbh: hhbj Besl. komp: AMU/LBR Følgegruppen refererer til LBR og AMU og har til opgave at rådgive Center for Arbejdsmarked omkring implementeringen af nytteindsats. Det betyder, at nye projekter og evalueringen skal drøftes i følgegruppen, inden de indstilles til drøftelse i LBR og AMU. Følgegruppen har dermed mulighed for at afgive kommentarer i forbindelse med udarbejdelse af dagsordenspunkter til LBR og AMU. Følgegruppen forslås repræsenteret med følgende organisationer og personer: Søren Larsen (Dansk Metal) René Johansen (FOA) Cai Møller (LO Vendsyssel) Svend Asbjørn Sørensen (Dansk Arbejdsgiverforening) Anders Ferløv Andersen (Leder af Projekt Afdelingen og ansvarlig for nytteindsatsområdet i Frederikshavn Kommune) Flemming Søborg (Centerchef og referent for følgegruppen) Mette Krog (jobcenterchef) Claus Henrik Nedermark (HK) Peter Thyregod (Teknisk Landsforbund) Anna-Birthe Lang Andersen (Socialpædagogernes Landsforening) Jørgen Helledie (3F) Følgegruppen afholder møder hvert kvartal. Næste møde er fastsat til den 3. april kl På Rådhuset lokale 0:27. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 10 af 23

11 6. Evaluering af "Kvalificering til nye job" Sagsfremstilling Kvalificering til nye job er et socialfondsprojekt, der er forankret under AMU Nordjylland med regionens 10 jobcentre som partnere. 13 uddannelsesinstitutioner i VEU-Center Aalborg/Himmerland samt VEU-Center Nord er tilknyttet projektet som aktører/leverandører. Projektet gennemføres med udgangspunkt i 4 fysiske enheder: Vendsyssel, Aalborg, Thy/Mors og Himmerland. Projektperioden løber fra juni 2012 til september Åben sag Sagsnr: 14/2003 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: AMU/LBR Projektet er nedsat med en national følgegruppe, en regional styregruppe og 4 lokale projektgrupper, som alle har til formål at følge indsatsen og arbejde fremadrettet for en forankring af modellen for projektet. Der er stort landsdækkende fokus på projektet, herunder: Lokale og regionale oplæg Workshop på LO konference Input til Carsten Koch udvalget mm. FoU konference Artikler og omtale i diverse medier Projektets målsætning Projektets overordnede målsætning er, at % af i alt 240 langtidsledige dagpenge eller kontanthjælpsmodtagere gennemfører et individuelt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb, som vil resultere i et af følgende succeskriterier: 68 i ordinær beskæftigelse på vækstområder 44 vikarer i forbindelse med jobrotation 44 er påbegyndt som voksenlærling 36 gennemfører en GVU-plan (grundlæggende voksenuddannelse) 22 opnår et faglært niveau (erhvervsuddannelse) Her ud over skal projektet understøtte at ledige fra yderområderne får en større palet af uddannelses- og jobmuligheder. Der skal sikres fokus på job indenfor vækstområder og en udvidelse af arbejdsstyrken. Deltagerne skal have kvalifikationer, der modsvarer regionens behov/vækstplaner. Foreløbige resultater Den 5. december 2013 er status på projektet, at 313 deltagere er visiteret ind i projektet, i alt 12 hold er afsluttet. Projektets økonomi blev opgjort den 31. oktober 2013 og der har været et mindre-forbrug på kontoen for køb af uddannelsesforløb. Derfor fortsatte projektet med 4 nye hold af 20 deltagere. Projektet forventes endeligt afsluttet til september 2014, med sidste indrapportering ultimo august. Ud af de 313 deltagere er 246 personer udsluset igen. 33 % af de udslusede er i tilknytning til en arbejdsplads og 34 % af de udslusede er enten i eller på vej i et Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 11 af 23

12 uddannelsesforløb. I alt 76 deltagere er udsluset fra Vendsyssel. Vendsysselenheden skiller sig især ud ved, at udslusning til ordinær beskæftigelse ligger meget højt sammenlignet med de øvrige enheder i projektet. Evalueringsrapport Ultimo marts 2014 vil den eksterne evalueringsrapport være færdig. Den eksterne evaluering af projektet vil bl.a. blive målrettet udarbejdelsen af en national indsats samt danne grundlag for et formidlingshæfte, der indeholder en samlet metode- og casebeskrivelse. Projektet afsluttes med en formidlingskonference, som på baggrund af projektets forskellige effektmål har både et regionalt og nationalt sigte. Konferencen tilrettelægges i et samarbejde mellem projektledelsen, repræsentanter fra Ministeriet for Børn og Undervisning og arbejdsmarkeds parter, der har deltaget i udviklingsgruppen vedrørende den nationale model. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at redegørelsen tages til efterretning og at den endelige evaluering imødeses efter projektets afslutning september Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 12 af 23

13 7. Evaluering af "Unge i vækst" Sagsfremstilling Projekt Unge i vækst (UIV) er et forsøgsprojekt. UIV har til formål at finde nye metoder og gennemføre en ny form for udviklingsforløb, som kan motivere og opkvalificere unge ledige til at deltage i ordinær uddannelse eller job med uddannelsesperspektiv. Projektet er blevet muligt ved hjælp af midler fra Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Nordjylland. UIV er et partnerskabssamarbejde mellem Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommune, EUC Nord, SOSU Nord, VUC, Frederikshavn Handelsskole, Hjørring Produktionsskole, Frederikshavn Produktionsskole, Hjørring Erhvervscenter, Frederikshavns Erhvervsråd, Brønderslev Erhverv og turisme, LO Hjørring og UU Vendsyssel. Åben sag Sagsnr: 14/2248 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: AMU/LBR Projektets formål falder i tre dele: Udvikling og etablering af lokalt samarbejde og partnerskab i Vendsyssel om den opgave, det er at sikre uddannet arbejdskraft samt helhedsorienteret visitering, vejledning og indsats overfor unge udenfor uddannelse og erhverv. Vægtet med 20 %. Fælles kompetenceudvikling og udvikling af viden og erfaringer ift. pædagogik, vejledning, helhedsorienteret indsats overfor unge, der står udenfor arbejdsmarked og uddannelse altså en lokal fælles udvikling af begrebet uddannelsesparathed samt pædagogik og samarbejde i forhold til dette. Vægtet med 20 %. Beskæftigelsesrette tilbud til ledige årige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Målet er, at mindst 70 % af de deltagende unge senest 3 måneder efter forløbet skal være i gang med en aktivitet. Indsatsen skal mindst omfatte 210 unge. Vægtet med 60 %. Der er etableret to typer forløb: Forløb 1: For unge, der kun skal have en kort vejledningsindsats, hvor de får intensiv vejledning individuelt og i grupper samt får mulighed for uddannelses- og erhvervsintroduktion på de nordjyske skoler. Forløb 2: For unge, der har brug for længere vejlednings- og opkvalificeringsindsats inden de er klar til at gå i uddannelse. Forløbet indbefatter individuel og gruppebaseret vejledning, motion, flere praktikker på uddannelser eller i erhverv, opkvalificering indenfor de almene fag og i det hele taget hjælp og støtte til at få et dagligliv til at fungere mens man går i uddannelse. Projektperiode Projektet startede i januar 2011 og sluttede ultimo Projektledelsen blev ved projektets afslutning opfordret til at søge forlængelse, hvilket blev bevilget. Perioden for forlængelse er 2 år, dvs. fra 1. januar 2013 til 31. december UIV fortsætter under samme vilkår, målgrupperne er de samme og indsatsen vil ligeledes omfatte 210 unge i løbet af de 2 år. Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 13 af 23

14 Foreløbige resultater Evalueringen viser, at der i den brede kreds af partnere er overvejende tilfredshed med projektets bidrag til udvikling af partnerskaber. Parterne har igangsat drøftelser om den fremadrettede implementering af samarbejdet efter projektets afslutning. Udviklingen og gennemførsel af forløbene under UIV bidrager til det mål for projektet, som handler om at lave lokalt defineret og udviklet viden om pædagogik og vejledning i forhold til at sikre unges uddannelsesparathed. Det generelle princip bag forløbenes aktiviteter er, at tage afsæt i kursisternes ressourcer, personlige behov og ønsker, og søge at matche aktiviteterne hertil. Den praksis er løbende blevet udviklet på baggrund af respons fra kursister samt refleksion og diskussion blandt koordinatorer og undervisere. Der var for projektet opstillet det kvantitative mål, at mindst 70 % af de deltagende unge senest 3 måneder efter forløbet skulle være i gang med en aktivitet samt omfatte mindst 210 unge.. Oplysninger om de unges overgang til uddannelse og/eller arbejder efter UIV-forløbene viser, at disse mål er opfyldt. Evaluering Projektets første 2 år blev eksternt evalueret af Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Rapportens resultater fremlægges med henblik på virkningsevaluering, således at projektets resultater kan bidrage til at kvalificere arbejdet med unge ledige. Projektets sidste 2 år evalueres via en database udarbejdet af projektledelsen. Formålet er, at generere statistisk materiale samt følge de unge over en længere periode end de nuværende 3 måneder. Videndeling vedrørende projektets resultater med projektets parter samt andre relevante parter bidrager til viden om den fremadrettede implementering af projektet. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at efterretningen tages til orientering. Bilag VS: Unge i vækst - Evaluering af UIV endelig rapport AAU.pdf (dok.nr.39860/14) Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 14 af 23

15 8. Slutevaluering jobrotationsprojekt Sagsfremstilling Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) bevilgede i efteråret 2011 midler til et toårigt jobrotationsprojekt Fra hylde til virkelighed. Formålet var, at etablere jobrotationsprojekter indenfor det private arbejdsmarked. Projektet blev afsluttet ultimo Projektet skal i henhold til bevillingen slutevalueres efter endt projektperiode. Åben sag Sagsnr: 11/6983 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: Det Lokale Beskæftigelsesråd Formålet med projektet er, at udbrede kendskabet til jobrotation, så flere arbejdsgivere bliver interesseret i og indgår aftaler om jobrotationsprojekter, herunder især private virksomheder. Projektet målsætning er, at der skal oprettes 10 jobrotationsprojekter hos primært private arbejdsgivere, og at 130 ansatte deltager i uddannelse, mens 80 ledige bliver ansat som vikarer. Af projektbeskrivelsen fremgår det, at halvdelen af projekterne skal være påbegyndt eller afsluttet pr. 31. august Derudover har projektet som delmål, at samtlige virksomheder i Frederikshavn Kommune skal have modtaget materiale/information om mulighederne for jobrotation deraf skal mindst 400 virksomheder besøges. Mindst 200 virksomheder, med det største potentiale ift. jobrotation, skal have deltaget i temamøder. Slutevalueringens resultater på jobrotationsprojektet er, at der er lavet aftaler med 44 virksomheder, nogle virksomheder har lavet flere aftaler der er igangsat 104 jobrotationsprojekter, herunder aflyste eller lukkede i alt ledige har fået ansættelse som vikar, over 160 personer forventes at være ansat inden udløbet af beskæftigede har været i kortere eller længere uddannelsesforløb. Flere beskæftigede har været på kursus flere gange, hvorfor antallet af kursusaktiviteter når op på 1300 projektet har desuden medvirket til ansættelse af 31 højtuddannede gennem yderlig vækst og videnspilot ordninger. Kendskabet til jobrotationsordninger er primært markedsført via 1 til 1 møder med virksomhederne. Herudover afholdelse af møder med forskellige grupper af virksomheder samt deltagelse i relevante netværksmøder. I december 2013 afholdte Erhvervshus Nord desuden en konference med fokus på jobrotationsprojektet. Erhvervshus Nord har i projektperioden bidraget med PR af jobrotation via cases, som er publiceret i flere Nordjyske Medier samt via det sociale medie LinkedIn gruppen Jobrotation. Beskæftigelsesregionen har ligeledes medvirket til at udbrede kendskabet til jobrotation ved at lave informationsmateriale, cases til nyhedsblade/hjemmesider, afholdt arrangementer og netværksmøder med alle jobcentrene i forhold til videndeling og markedsføring af jobrotation. Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 15 af 23

16 Status på projektet er derfor, at projektet til fulde har opfyldt målsætningen i forhold til antallet af igangsatte jobrotationsprojekter. Faktisk er det gået så godt, at Frederikshavn Kommune er den kommune i landet, som i perioden har igangsat flest projekter. Dog er der fortsat en udfordring i, at få budskabet ud til de private virksomheder samt at få de beskæftigede til at uddanne sig over en længere periode. De korte uddannelsesaktiviteter gør, at der skal igangsættes mange uddannelsesaktiviteter for, at frigøre et årsværk, som en jobrotationsvikar kan ansættes i. Projektets succes skyldes primært det gode tværfaglige samarbejde mellem Center for Arbejdsmarked og Erhvervshus Nord samt kendskabet og relationerne til virksomhederne i Frederikshavn Kommune. Projektet overgår til ordinær drift i jobcenteret, hvor der er stort fokus på, at fremtidige projekter indenfor beskæftigelses- og erhvervsområderne ikke kan stå alene. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at slutevalueringen af jobrotationsprojektet Fra hylde til virkelighed tages til efterretning. Bilag Jobrotation - evaluering - Fra hylde til virkelighed 2013 (2).doc (dok.nr.23078/14) Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 16 af 23

17 9. Evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU) indsatsen i 2013 Sagsfremstilling I 2013 blev Frederikshavn Kommune tildelt en bevilling på kr. til forberedende voksenundervisning (FVU) forløb for ledige med læse-, stave og regne udfordringer. Puljen er etableret for at give jobcentrene et ekstra incitament til at tilbyde FVU-forløb til ledige uden ungdomsuddannelse. Åben sag Sagsnr: 13/2836 Forvaltning: CAM Sbh: hhbj Besl. komp: AMU/LBR Formålet med FVU er at give ledige mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning, skriftlig fremstilling og regning. Dette sker med henblik på videreuddannelse samt for at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle dele af samfundslivet, herunder på arbejdsmarkedet. I alt har 41 personer deltaget i et FVU forløb, og Center for Arbejdsmarked (CAM) kan oplyse, at alle midlerne er blevet anvendt i Ud af de 41 personer var 26 personer over 30 år, mens de resterende 15 var under 30 år. CAM vil fortsætte indsatsen i 2014, så flere ledige får mulighed for at deltage i et forløb. Kontanthjælpsreformen har givet bedre muligheder for at anvende FVU som aktiveringstilbud for kontanthjælpsmodtagere. Hvad angår de forsikrede ledige, har CAM et godt samarbejde med LO a-kasserne med henblik på at få ledige i målgruppen til at påbegynde et forløb. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. februar 2014 Indstillingen tiltrædes. Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 17 af 23

18 10. Kvartalsoversigt for løntilskud og virksomhedspraktik Sagsfremstilling I 2013 er Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) løbende blevet orienteret om igangværende og afsluttede løntilskuds- og virksomhedspraktikforløb. På bagrund af aktiviteterne i 2013 præsenteres LBR her et samlet overblik over aktiviteterne i Opgørelsen indeholder oplysninger omkring alle de virksomheder i Frederikshavn Kommune, som har haft en person eller flere i virksomhedspraktik eller løntilskud. Åben sag Sagsnr: 13/11694 Forvaltning: CAM Sbh: hhbj Besl. komp: Det Lokale Beskæftigelsesråd På løntilskudsområdet, er der følgende fordeling: 1. Offentligt løntilskud: 1. Caspershus: Ældre Bangsbo aktivitetscenter: Koktvedparken: Park og vej: Frederikshavn Kommune: Privat: 1. Amanda Sea Foods: 5 2. Norisol: 5 3. MG Hjemmepleje: 4 4. Blue Workforce: 3 5. Arena Nord: 3 På virksomhedspraktik området, er der følgende fordeling: 1. Offentlig: Park og Vej: 44 (det skal bemærkes, at Park og Vej rummer et virksomhedscenter) 2. Beredskabsafdelingen: 36 (det skal bemærkes, at Beredskabsafdelingen rummer et virksomhedscenter) 3. Ældre Bangsbo aktivitetscenter: 36 (det skal bemærkes, at aktivitetscentret rummer et virksomhedscenter). 4. Caspershus: Frederikshavn Kommune: Privat: 1. Føtex: 49 (det skal bemærkes, at Føtex rummer et virksomhedscenter) 2. Knivholt Hovedgård: 30 (det skal bemærkes, at Knivholt Hovedgård rummer et virksomhedscenter) 3. Super Best Sæby: 28 (det skal bemærkes, at Super Best rummer et virksomhedscenter) 4. Super Best H.C. Ørstedsvej: SILVAN: 15 (det skal bemærkes, at SILVAN rummer et virksomhedscenter). På løntilskuds området skal det bemærkes, at de offentlige løntilskuds stillinger er Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 18 af 23

19 genstand for kvoter, hvormed antallet af ansatte i løntilskud vil have et højt niveau. I forhold til virksomhedspraktikker er der størst aktivitet i de virksomheder, som rummer et virksomhedscenter. Virksomhedscentrene er specielle, da de rummer de personer, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Ofte er der tale om person, som er i praktik i ganske få timer om ugen og ofte med mentor støtte. Virksomhederne varetager dermed en vigtig opgave på det rummelige arbejdsmarked. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Overblik over igangsatte aktiviteter på løntilskud- og virksomehdspraktik området i 2013.pdf (dok.nr.35431/14) Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 19 af 23

20 11. Statistik Sagsfremstilling Der var på opdateringstidspunktet ingen nye data tilgængelig for resultatoversigten og scorebord. Derfor er data specificeret direkte på ministermålene, hvilket betyder, at sammenligning med klyngekommuner udelades. Det skal dog bemærkes, at der ikke var nye opdateringer på ministermål 1 (uddannelsesgrad). Opfølgningen udgør dermed. Åben sag Sagsnr: 12/11504 Forvaltning: CAM Sbh: maku Besl. komp: AMU/LBR Ministermål 2: Tilgang til førtidspension Tilgangen til førtidspension var i perioden februar 2013 til og med januar 2014 på 84 personer. Sammenlignes tilgangen med de forrige perioder, viser opgørelsen en klar tendens til, at tilgangen til førtidspension er stærkt begrænset. Ministermål 3: Langtidsledighed Antallet af langtidsledige var i december måned på 365 personer, hvilket svarer til et fald på 6 personer i forhold til måneden før og et fald på ca. 200 personer i forhold til samme måned året før. Langtidsledigheden har stort set haft en faldende tendens siden sommeren En person defineres som langtidsledig, når denne har modtaget dagpenge eller kontanthjælp i 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger. Bruttoledigheden var i december måned på personer, hvilket betyder, at andelen af langtidsledige var på 21 %. Ministermål 4: Samarbejdet med virksomhederne Ministermål 4 er et nyt ministermål, som kommunerne skal forholde sig til. Styrelsen for fastholdelse og rekruttering har haft implementeringsvanskeligheder med ministermålet vedrørende validering af data. Derfor kan der fremkomme forholdsvis store forskelle mellem de fastsatte kommunale mål og de løbende afrapporteringen fra styrelsen. Målet for Frederikshavn Kommune er, at samarbejdsgraden med virksomhederne ved udgangen af 2014 skal være på 34 % svarende til en stigning på 2 procentpoint i forhold til 2012, hvor samarbejdsgraden var på 32 procentpoint. Af jobindsats.dk fremgår det, at samarbejdsgraden i 2012 var på 43,5 procentpoint. Dette betyder, at målsætningen i Beskæftigelsesplan 2014 ikke længere er aktuel, hvilket skyldes senere opdateringer af datasættet fra styrelsen. Samarbejdsgraden var i januar måned på 41,2 %. Det skal dog bemærkes, at opdateringen er baseret på en måned og det er forventningen, at samarbejdet med virksomhederne vil øges i løbet af Virksomhedsrettede aktiviteter Antallet af virksomhedsrettede aktiviteter var i januar 2014 på 820, svarende til et fald på 38 aktiviteter i forhold til måneden før. Antallet af aktiviteter for løntilskud var i januar på 308, svarende til et fald på 9 i forhold til måneden før. De seneste 12 måneder har antallet af løntilskudsaktiviteter ligget stabilt på omkring 300. Antallet af virksomhedspraktikker var i januar måned på 445, svarende til et fald på 27 i forhold til måneden før. De seneste 12 måneder har antallet af virksomhedspraktikker ligget på et niveau mellem 386 og 519. Jobrotation Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden marts 2014 Side 20 af 23

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 10.03.2014 Dato 10. marts 2014 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson (A) Erik Kyed Trolle (A) Jytte Høyrup (V) Helle Madsen (V)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Det Lokale Konstituerende møde Dato 8. september 2015 Tid 14:30 Sted Mødelokale 1:64, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Claus Henrik Nedermark, Jens Nielsen, Jytte Møller

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 JOBCENTER Team service Dato: 28-04-2014 Sagsnr.: 12/10876 Kontaktperson: Louise Hansen Dir. tlf.: 7996 6613 NOTAT E-mail: lhan@vejenkom.dk Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 Uddannelsesgraden for unge

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.10.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. oktober 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 163 Sagsnr.

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:45 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Anders

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 20. august 2014 Tid 15:00 18:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Lars Hostrup,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 10. Juni 2014 J.nr. : 2014-0020119/AHE Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 3. juni 2014 Mødedeltagere:

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 14. maj 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Frederikshavn rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Cai Møller, Lingathasan Ramalingam Sornalingam,

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere