JT 379

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JT 379 www.whirlpool.com"

Transkript

1 JT 379.hilpool.com DK 1

2 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl ind i bølgldn. ANBRING OVNEN PÅ EN STABIL, PLAN OVERFLADE, d solid nok til at bæ ovnn og dt tilbhø, d anvnds i dn. Håndt ovnn md fosigtighd. DENNE OVN ER IKKE BEREGNET til at bliv plact ll bugt på n bodplad, d bfind sig mind nd 850 mm ov gulvt. ANBRING OVNEN I PASSENDE AFSTAND af and vamkild. Fo at sik tilstækklig vntilation skal d væ mindst 20 cm fi plads ov ovnn. Søg fo, at d plads nok und, ov og omking ovnn til at sik tilstækklig luftvntilation. Mikobølgovnn må ikk placs i t køkknskab. KONTROLLÉR, AT OVNEN IKKE ER BESKADIGET. Kontollé, at ovndøn lukk tæt mod døholdn, og at dn indvndig tætningslist i døn ikk bskadigt. Tøm ovnn, og gø dn n indvndig md n blød, fugtig klud. ANVEND IKKE DETTE APPARAT, hvis ntldningn ll stikpoppn bskadigt, hvis dt ikk fung kokt, ll hvis dt bskadigt ll ha væt tabt på gulvt. Dyp ikk ntldningn ll stikpoppn i vand. Hold ntldningn væk fa vam ovflad. Ells d isiko fo lktisk stød, band ll andn fa. EFTER TILSLUTNING OVNEN KAN KUN ANVENDES, hvis ovndøn lukkt kokt. DÅRLIG TV-MODTAGELSE og adiofostyls kan fokomm, hvis ovnn installs i næhdn af tv, adio ll antnn. DETTE APPARAT skal kstabskytts jvf. stækstømsglmntt. Poducntn falægg sig thvt ansva fo skad på pson, dy ll ting som følg af manglnd ovholdls af lovgivningn. Poducntn falægg sig thvt ansva fo poblm, d skylds manglnd ovholdls af diss angivls. 2 DK

3 OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERIALER i ll tæt vd ovnn. Dampn kan stat n band ll n ksplosion. ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til tøing af tkstil, papi, kyddi, kyddut, tæ, blomst, fugt ll and bændba matial. Dt kan sult i n band. HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG: Hold ovndøn lukkt, og sluk fo ovnn. Tag stikkt ud af stikkontaktn, ll afbyd stømmn vd sikingn ll guppafbydn. BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID. Dt kan sult i n band. LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN, isæ hvis d anvnds papi, plast ll and bændba matial i fobindls md n tilbdning. Papi kan fokull ll bænd, og nogl plasttyp kan smlt und opvamning af madva. Lad aldig ovnn væ udn opsyn, hvis du tilbd md mgt fdtstof ll oli, da d kan gå ild i mgt vam oli og fdtstof! ANVEND IKKE aggssiv kmikali ll damp i ovnn. Dnn typ ovn spcilt konstut til opvamning og tilbdning af madva. Dn ikk bgnt til industi- ll laboatoibug. HÆNG ELLER ANBRING IKKE tung gnstand på døn, da d kan bskadig ovnummt og hængsln. D må ikk hængs gnstand på døhåndtagt. VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG LAD KUN BØRN bug ovnn udn opsyn, nå d ha fåt tilstækklig vjldning til at kunn bug dn på btyggnd måd, og så d kla ov isikon vd fokt bug. Hold øj md bøn, nå d anvnd and vamkild (hvis d finds) aln ll i kombination md mikobølg pga. d høj tmpatu. OVNEN ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE bugt af bøn ll pson md fysisk, snsoisk ll mntal handicap ll md manglnd faing og vidn, mdmind diss pson und opsyn ll oplæt i bugn af appaatt af n pson, d ansvalig fo ds sikkhd. HOLD ØJE MED BØRN, så d ikk kan komm til at lg md ovnn. ANVEND ALDRIG MIKROBØLGEOVNEN til opvamning af nogt i n lufttæt, lukkt bhold. Tykkt i bholdn stig, så dn kan foåsag skad, nå dn åbns, ll dn kan ksplod. DØRTÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE skal jævnligt ftss fo skad. Hvis d skad i diss omåd, må ovnn ikk bugs, fø dn pat af n svictknik. OVNEN ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE dvt af n tim ll md fjnbtjning. ÆG ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til kogning ll opvamning af hl æg md ll udn skal, da d kan ksplod, slv nå mikobølgn ikk vam læng. DK 3

4 SIKKERHEDSFORSKRIFTER GENERELT DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG! OVNEN MÅ IKKE BRUGES udn madva i, nå d anvnds mikobølg. Ells kan dt ødlægg ovnn. VENTILATIONSÅBNINGERNE i ovnkabinttt må ikk tildækks. Hvis luftindtag og vntilationsåbning blokt, kan dt skad ovnn og giv dålig tilbdningssultat. HVIS DU ØVER DIG I BRUG af ovnn, skal d sætts t glas vand ind i dn. Vandt optag mikobølgngin, så ovnn ikk bliv bskadigt. OPBEVAR ELLER ANVEND IKKE ovnn udndøs. ANVEND IKKE ovnn tæt på n køkknvask, i n fugtig kæld, i næhdn af n simmingpool ll lignnd. ANVEND IKKE ovnummt til nogn fom fo opbvaing. FJERN METALPOSELUKKERE fa papill plastpos, indn d anvnds i ovnn. OPVARMNING AF VÆSKER FOR EKSEMPEL DRIKKEVARER ELLER VAND. Ovophdning af væskn op ov kogpunktt kan sk, udn at d komm bobl. Dt kan mdfø, at dn vam væsk pludslig kog ov. Tag følgnd foholdsgl fo at undgå dtt: 1. Undgå anvndls af cylindisk bhold md small åbning. 2. Rø undt i væskn, fø bholdn sætts i ovnn, og lad skn bliv i bholdn. 3. Eft opvamningn skal bholdn hvil t øjblik. Rø att undt, og tag bholdn fosigtigt ud af ovnn. FORSIGTIG SE ALTID I kogbogn til mikobølgovnn ft åd og vjldning. Dt gæld spcilt, hvis du tilbd mad, d indhold alkohol. NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD ll væsk i n suttflask ll bhold, skal du altid ø undt og kontoll tmpatun fø sving. Så sik du, at vamn jævnt fodlt, og du undgå isikon fo skoldning ll vabl. Fjn altid låg og sut fø opvamning! FRITURESTEGNING ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til fitustgning. Olitmpatun kan ikk kontolls. BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER fo at undgå at bænd fingn vd bøing af bhold, ovndl ll pand ft tilbdning. Bøn bø ikk ophold sig i næhdn af ovnn, nå dn i bug, da dns tilgænglig dl kan bliv mgt vam. 4 DK

5 TILBEHØR GENERELT DER ER t stot udvalg af tilbhø på makdt. Fø indkøb skal du sik dig, at dt vlgnt til bug i mikobølgovn. SØRG FOR AT BRUGE TILBEHØR, d ovnfast og tillad mikobølgn at pass. NÅR DU PLACERER MAD OG TILBEHØR i mikobølgovnn, skal du sik dig, at dt ikk bø ovnsidn. Dtt spcilt vigtigt vd tilbhø af mtal ll md mtaldl. HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, komm i bøing md ovnummt, mns ovnn i bug, kan d opstå gnist, og ovnn kan bskadigs. INDEN DU TÆNDER fo ovnn, skal du altid sik dig, at djtallknn kan dj fit. Hvis djtallknn ikk kan dj fit, skal du bug n mind bhold. DREJEKRYDS ANVEND DREJEKRYDSET und glasdjtallknn. Sæt aldig andt udsty på djkydst. Mont djkydst i ovnn. GLASDREJETALLERKEN BRUG GLASDREJETALLERKENEN vd all fom fo tilbdning. Dn opsaml dyppnd saft og madst, d lls vill bænd fast på ovnbundn. Anbing glasdjtallknn på djkydst. LÅG LÅGET ANVENDES TIL AT dækk madn til md und tilbdning og opvamning, nå d kun bugs mikobølg. Dsudn hind dt, at ovnn stænks til, og at madn tø ud, samtidig md at tilbdningstidn afkots. BRUG lågt, nå d opvams i to nivau. RIST BRUG DEN HØJE RIST, nå du tilbd md gill ll md gill kombi. BRUG DEN LAVE RIST, nå du tilbd md vamluft ll n vamluft kombi funktion. CRISPHÅNDTAG ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE CRISPHÅNDTAG, nå dn vam cisppand tags ud af ovnn. CRISPPANDE ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISPPANDEN. Anvnd altid glasdjtallknn und cisppandn. ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR på cisppandn, da dn hutigt bliv mgt vam og sandsynligvis vil bskadig dskabt. CRISPPANDEN kan fovams fø bug (maks. 3 min). Bug altid cispfunktionn til at fovam cisppandn. DAMPKOGER BRUG DAMPKOGEREN SAMMEN MED SIEN til tilbdning af fo ksmpl fisk, gøntsag og katofl. BRUG DAMPKOGEREN UDEN DAMPRISTEN vd tilbdning af madva som is, pasta og hvid bønn. ANBRING ALTID dampkogn på glasdjtallknn. BAGEPLADE BRUG KUN BAGEPLADEN, nå d tilbds mad md vamluft. Bug dn aldig i kombination md mikobølg. DK 5

6 STARTBESKYTTELSE / BØRNESIKRING DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES ET MINUT EFTER, at ovnn gåt i "standby. (Ovnn i "standby", nå 24-tims ut viss, ll (hvis ut ikk indstillt) displayt tomt). DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.ks. fo at lægg mad i ovnn, fø sikkhdslåsn figøs. Ells viss odt DOOR på displayt. DOOR AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING: VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE TILBEREDNINGEN fo at kontoll, vnd ll ø i madn. Indstillingn husks i 10 minutt. FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN: LUK OVNDØREN, og tyk på Stat-knappn ÉN GANG. Tilbdningn gnoptags, hvo dn blv afbudt. NÅR DER TRYKKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE, øgs tilbdningstidn md 30 skund. HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE: TAG MADEN UD AF OVNEN, luk ovnlågn, og tyk på STOP-knappn, ll dj funktionsknappn til off-positionn. DER LYDER ET BIP hvt minut i 10 minutt, nå tilbdningn afsluttt. Tyk på STOPknappn, ll åbn ovndøn fo at stopp signalt. BEMÆRK: Ovnn husk kun indstillingn i 60 skund, hvis ovndøn åbns og lukks ign, nå tilbdningn afsluttt. 6 DK

7 INDSTILLINGSTILSTAND NÅR OVNEN FORBINDES TIL STIKKONTAKTEN føst gang, skal d fotags n føstgangsinstallationspocdu. NÅR SKÆRMEN HAR VIST mæknavnt, åbns spogindstillingn. Nå spogt bkæftt, åbns tidsindstillingn. Eft bkæftls af uindstillingn gå ovnn i standby. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til indstillingspositionn fo at gå til dn anføt, indldnd indstilling. Dj dft -/+ knappn, og tyk på OK-knappn fo at vælg n andn indstilling. Indstil spog DREJ PÅ -/+ KNAPPEN fo at bvæg dig gnnm d syv spog til ådighd. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. PUNKTER Spog Englsk Fansk Italinsk Tysk Svnsk Spansk Hollandsk Indstil u DREJ PÅ -/+ KNAPPEN fo at ænd tidn. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. (Hvis d tykks på stopknappn på dtt tidspunkt, daktivs ut). BEMÆRK: Hvis ut ikk indstillt, ss tidspunktt 12:00. Indstil lydsignal DREJ -/+ KNAPPEN fo at skift mllm tændt og slukkt. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. Indstil kontast DREJ -/+ KNAPPEN fo at øg/mindsk kontastindstillingn. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. Indstil lysstyk DREJ -/+ KNAPPEN fo at øg/mindsk lysstykindstillingn. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. DK 7

8 STRØMSPARETILSTANDE NÅR OVNEN ER I STANDBY-TILSTAND, og hvis bugn ikk indstill ut ll fotag nogn handling i løbt af ti minutt, gå ovnn i stømspatilstand. I dtt øjblik slukk skæmn. Dnn tilstand kan folads vd at dj på n af knappn, vd at tykk på n af knappn ll vd at åbn døn. MINUTUR (TIMER) ANVEND DENNE FUNKTION, nå d bug fo t køkknu til at mål dn nøjagtig tid fo f.ks. hævning af dj. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til standby-positonn. TRYK PÅ OK. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill dn tid, d skal gå. TRYK PÅ OK- ELLER START-KNAPPEN fo at stat ndtællingn. DER HØRES ET LYDSIGNAL, nå ndtællingn slut. 8 DK

9 TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER BRUG DENNE FUNKTION til nomal tilbdning og gnopvamning af f.ks. gøntsag, fisk, katofl og kød. t STIL FUNKTIONSKNAPPEN i MW Mod (Mikobølg) position. DREJ PÅ -/+ KNAPPEN fo at indstill MW (Mikobølg) ffkt.. TRYK PÅ OK fo at bkæft. (Cifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn. TRYK PÅ START-KNAPPEN. NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET: Tilbdningstidn kan indstills vd at dj -/+ knappn og mikobølg-ffktn kan indstills vd at tykk to gang på Tilbag-knappn og dft dj -/+ knappn. Hvis d tykks to gang på Tilbag-knappn und tilbdningn, blink cifn fo mikobølgffkt. Dn ny indstilling fo mikobølgffkt bliv aktiv, nå d tykkt på OK-knappn. Dn ny indstilling aktiv, nå cifn fo mikobølgffkt lys konstant. VED AT TRYKKE PÅ START-KNAPPEN KAN DU NEMT FORLÆNGE TIDEN md 30 skund ad gangn. Hvt tyk øg tidn md 30 skund. t EFFEKT JET VALG AF EFFEKT KUN MIKROBØLGER ANBEFALET BRUG: OPVARMNING af dikkva, vand, kla supp, kaff, t ll and madva md højt vandindhold. Hvis madn indhold æg ll flød, vælgs n lav ffkt. 750 W TILBEREDNING af fisk, kød, gatin osv. 650 W TILBEREDNING AF tt, d ikk kan omøs. 500 W RETTER, DER kæv påpasslighd (f.ks. sauc md højt potinindhold, ost- og æggtt) og fædigtilbdning af sammnkogt tt. 350 W VIDEREKOGNING AF agout, smltning af smø. 160 W OPTØNING. 90 W BLØDGØRING af smø, ost og flødis. DK 9

10 JET START DENNE FUNKTION BRUGES til hutig opvamning af madva md stot vandindhold, f.ks. kla supp, kaff ll t. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til MW (Mikobølg) position. TRYK PÅ START-KNAPPEN. DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK md standadffktn (750 W) og tilbdningstidn indstillt til 30 skund. Hvt tyk øg tidn md 30 skund. Du kan også ænd tidn vd at dj på justingsknappn fo at folæng ll fokot tidn, ft at funktionn statt. MANUEL OPTØNING FØLG VEJLEDNINGEN fo tilbdning og opvamning md mikobølg, og vælg ffktnivaut 160 W vd manul optøning. FROSNE MADVARER I PLASTPOSER, husholdningsfoli ll katonæsk kan sætts dikt i ovnn, foudsat at matialt ikk indhold mtaldl (f.ks. mtalposlukk). EMBALLAGENS FACON ha indflydls på optøningstidn. Flad pakk tø hutig op nd tykk. ADSKIL STYKKERNE, fthåndn som d tø op. Enkltfosn stykk tø hutig op. BESKYT DELE AF MADEN md små stykk alufoli, hvis d bgynd at bliv vam (f.ks. kyllinglå og dn ydst dl af kyllingving). SE JÆVNLIGT TIL MADEN. Md lidt faing læ du dn kokt tid til d foskllig mængd. VEND STORE STYKKER ft halvdln af optøningstidn. KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE tø ltt op, hvis d øs undt i dm und optøningn. VED OPTØNING anbfals dt ikk at tø madvan hlt op, mn at lad dn ndlig optøning afslutt und hviltidn. HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID sultatt, da vamn fodl sig m jævnt i madn. 10 DK

11 JET-OPTØNING BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjkæ, fisk, gøntsag og bød. FUNKTIONEN JET-OPTØNING skal knd madvans vægt, og dn må kun bugs, hvis vægtn mllm 100 g og 3 kg (s tablln fo Jt-optøning). ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdjtallknn. t STIL FUNKTIONSKNAPPEN i Jt Dfost Mod (Jtoptøning) position. t DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill madkatgoin. TRYK PÅ OK fo at bkæft. (Vægtcifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill madns vægt. TRYK PÅ START-KNAPPEN. HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN stopp ovnn, og displayt vis TURN FOOD (vnd madn). Åbn døn. Vnd madn. TURN FOOD Luk døn, og gnstat vd at tykk på Stat-knappn. BEMÆRK: Ovnn fotsætt automatisk ft 2 min, hvis madn ikk blvt vndt. I så fald bliv optøningstidn læng. DK 11

12 JET-OPTØNING FROSNE MADVARER: ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE: Følg pocdun fo Tilbdning og opvamning md mikobølg", og vælg 160 W til optøning. FROSNE MADVARER: HVIS MADEN ER VARMERE nd dybfosttmpatun (-18 C), skal du vælg n lav vægtindstilling. HVIS MADEN ER KOLDERE nd dybfosttmpatun (-18 C), skal du vælg n høj vægtindstilling. t MADKATEGORI MÆNGDE TIPS KØD (MEAT) 100 G - 2 KG Hakkkød, kotltt, bøff ll stg. FJERKRÆ (POULTRYY ) 100 G - 3 KG Kylling, hl stykk ll filt. FISK (FISH) 100 G - 2 KG Hl, kotltt ll filt. GRØNTSAGER (VEGETABLES) 100 G - 2 KG Blandd gøntsag, æt, boccoli osv. BRØD (BREAD) 100 G - 2 KG Bød, boll ll undstykk. HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægtn ov ll und dn anbfald vægt, anbfals dt at bug fmgangsmådn fo "Tilbdning og opvamning md mikobølg" og vælg 160 W til optøning. 12 DK

13 GRILNING BRUG DENNE FUNKTION TIL hutigt at giv madn n flot bun ovflad. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Gill-position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn TRYK PÅ START-KNAPPEN. ANBRING MADEN PÅ DEN HØJE RIST vd tilbdning af ost, toast, bøff og pøls. SØRG FOR, AT DE ANVENDTE REDSKABER vam- og ovnfast, nå du anvnd dnn funktion. ANVEND IKKE plastdskab md gillfunktionn, da d vil smlt. Ting af tæ ll katon hll ikk gnd. PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftpladn i ovnummt und gilllmntt. DK 13

14 GRILL KOMBI ANVEND DENNE FUNKTION TIL tilbdning af tt som gatin, lasagn, fjkæ og bagt katofl. t DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Gill Combi (Gill Kombi) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill MW (Mikobølg) ffkt TRYK PÅ OK fo at bkæft. (Cifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn. TRYK PÅ START-KNAPPEN DEN MAKSIMALT MULIGE MIKROBØLGEEFFEKT ER BEGRÆNSET TIL ET FABRIKSINDSTILLET NIVEAU, nå funktionn Gill anvnds. MADVARERNE SKAL ANBRINGES på dn høj ist ll på glasdjtallknn, nå du tilbd md dnn funktion. DET ER MULIGT at slukk fo mikobølgn vd at duc mikobølgns ffktnivau til 0 W vd at tykk på tuknappn og dj -/+ knappn. Nå ffktnivaut på?0?w, skift ovnn til kun at bug gillfunktionn. SØRG FOR, AT DE ANVENDTE REDSKABER vlgnd til bug md mikobølg, og at d vam- og ovnfast, nå du bug dnn funktion. ANVEND IKKE plastdskab md gillfunktionn, da d vil smlt. Ting af tæ ll katon hll ikk gnd. PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftspladn i ovnummt und gilllmntt. t VALG AF EFFEKT 14 DK GRILL KOMBI EFFEKT ANBEFALET BRUG: 650 W TILBEREDNING AF gøntsag og gatin W TILBEREDNING AF fjkæ og lasagn W TILBEREDNING AF fisk og fosn gatin 160 W TILBEREDNING AF kød 90 W GRATINERING AF fugt 0 W BRUNING kun und tilbdning

15 SPRØD BRUG DENNE FUNKTION TIL opvamning og tilbdning af pizza og and tt md bund af dj. Dn også god til stgning af bacon og æg, pøls, hambug osv. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Cisp-position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn TRYK PÅ START-KNAPPEN. DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE fo ffktnivaut ll gilln, nå Cisp-funktionn i bug. OVNEN STARTER AUTOMATISK mikobølg og gill fo at opvam cisppandn. Dt gø, at cisppandn hutigt komm op på abjdstmpatun og bgynd at bun madn og giv dn n spød ovflad. SØRG FOR, at cisppandn plact kokt midt på glasdjtallknn. OVNEN OG CRISPPANDEN bliv mgt vam vd bug af dnn funktion. SÆT IKKE DEN VARME CRISPPANDE på vamfølsomm ovflad. PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftspladn i ovnummt und gilllmntt. BRUG OVNHANDSKER ll dt mdfølgnd spcill Cisp-håndtag, nå dn vam Cisp-pand skal tags ud. BRUG KUN dn mdfølgnd cisppand til dnn funktion. And cisppand, d fås på makdt, giv ikk t kokt sultat, nå d anvnds md dnn funktion. DK 15

16 FORCED AIR (VARMLUFT) BRUG DENNE FUNKTION til tilbdning af mangs, mø- og buttdjskag, kag, soufflé, fjkæ og stgt kød. t STIL FUNKTIONSKNAPPEN i Focd Ai (Luftcikulation) position. (Tmpatucifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill dn ønskd tmpatu. TRYK PÅ OK-KNAPPEN fo at bkæft. (Cifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn. TRYK PÅ START-KNAPPEN. t SÆT MADEN PÅ RISTEN, så luftn kan cikul fit om dn. BRUG BAGEPLADEN, nå du bag småkag ll undstykk. UNDER TILBEREDNINGSPROCESSEN kan tilbdningstidn indstills vd at dj -/+ knappn og tmpatun kan indstills vd at tykk to gang på Tilbag-knappn og dft dj - /+ knappn. Hvis d tykks to gang på Tilbag-knappn und tilbdningn, blink tmpatutalln. Dn ny tmpatuindstilling aktiv, ft at d tykkt på OK knappn. Dn ny indstilling aktiv, nå cifn fo tmpatu lys konstant. SØRG FOR, AT DE ANVENDTE REDSKABER ovnfast, nå du anvnd dnn funktion. 16 DK

17 FORCED AIR COMBI (VARMLUFT KOMBI) ANVEND DENNE FUNKTION VED tilbdning af stgt kød, fjkæ, bagt katofl, fosn fædigtt, sukkbødskag, mø- og buttdjskag, fisk og dsst i fom. t y u DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Focd Ai+MW mod position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill dn ønskd tmpatu. t TRYK PÅ OKn fo at bkæft. (Cifn fo mikobølgffkt blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill MW (Mikobølg) ffkt. TRYK PÅ OK-KNAPPEN fo at bkæft. (Cifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn. TRYK PÅ START. SÆT MADEN PÅ RISTEN, så luftn kan cikul fit om dn. u y UNDER TILBEREDNINGSPROCESSEN kan tilbdningstidn indstills vd at dj -/+ knappn og tmpatun og mikobølgffktn kan indstills vd at tykk to gang på Tilbagknappn og dft dj -/+ knappn. D ny tmpatu- og ffktindstilling aktiv, nå d tykkt på OK knappn. D ny indstilling aktiv, nå cifn fo tmpatu og mikobølgffkt lys konstant. DEN MAKSIMALT MULIGE MIKROBØLGEEFFEKT und bug af vamluft bgænst til t fabiksindstillt nivau. SØRG FOR, AT DE ANVENDTE REDSKABER vlgnd til bug md mikobølg, og at d ovnfast, nå du bug dnn funktion. VALG AF EFFEKT EFFEKT 350 W 160 W 90 W VARMLUFT KOMBI ANBEFALET BRUG: TILBEREDNING AF fjkæ, bagt katofl, lasagn og fisk TILBEREDNING AF stgt kød og fugttæt TILBEREDNING AF kag og mø- og buttdjskag DK 17

18 QUICK HEAT (HURTIG OPVARMNING) ANVEND DENNE FUNKTION TIL AT fovam dn tomm ovn. ANBRING IKKE MADVARER i ovnn fø ll und fovamning. D kan bliv bændt af dn kaftig vam. FORVARMNING fotags altid md tom ovn. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Quick hat (Hutigopvamning) position. (Tmpatucifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill dn ønskd tmpatu TRYK PÅ START-KNAPPEN. NÅR OPVARMNINGEN ER STARTET, kan tmpatun lt ænds vd at dj på justingsknappn. UNDER OPVARMNINGSPROCESSEN ss symbol på skæmn, HEATING UP ( VARMER OP )ss, og statusbjælkn ss, indtil dn indstilld tmpatu nåt. NÅR TEMPERATUREN ER NÅET, ss END" ("SLUT"). Ovnn fotsætt md at kog md luftcikulation i ti minutt fo at bibva dn nåd tmpatu. D kan ikk indstills nogn kogpaamt på dtt tin. 18 DK

19 6 TH SENSE CRISP BRUG DENNE FUNKTION TIL hutig opvamning af mad fa fossn tilstand til svingstmpatu. Funktionn bugs kun til dybfosn fædigtt. t y MADKATEGORI MÆNGDE TIPS POMMES FRITES (FROSNE) G Fodl pomms fitn på cisppandn i t jævnt lag. Dys dm md salt, hvis d skal væ spød. Du kan ø i pomms fitn, nå tidn viss. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Sns Cook (Føl kogning) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg 6 th Sns Cisp TRYK PÅ OK fo at bkæft. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill madkatgoin. TRYK PÅ OK fo at bkæft. TRYK PÅ START-KNAPPEN. DER MÅ KUN ANBRINGES MAD på cisppandn. TYK PIZZA, FROSSEN (PAN PIZZA, FFROZEN) TYND PIZZA, FROSSEN (THIN PIZZA, FFROZEN ) KYLLINGEVINGER, FROSNE (B UFFALO WINGS, FFROZEN) PROGRAMMET BØR IKKE afbyds, mns displayt vis G Til pizza md tyk bund G Til pizza md tynd bund. t y PROGRAMMET KAN afbyds, nå displayt vis tidn. BRUG OVNHANDSKER ll dt mdfølgnd spcill Cisp-håndtag, nå dn vam skal tags ud. BRUG KUN dn mdfølgnd cisppand til dnn funktion. And cisppand, d fås på makdt, giv ikk t kokt sultat, nå d anvnds md dnn funktion. ANBRING ALDRIG nogn fom fo bhold ll indpakning på cisppandn! G Fodl kyllingving på cisppandn i t jævnt lag. HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE STÅR PÅ DENNE LISTE, og hvis vægtn ov ll und dn anbfald vægt, bugs samm fmgangsmåd som fo manul cisp-funktion. DK 19

20 6 TH SENSE STEAM (DAMPKOGNING) BRUG DENNE FUNKTION TIL at tilbd tt som gøntsag, fisk, is og pasta. FUNKTIONEN HAR TO TRIN. * FØRSTE TRIN bing madn hutigt til kogpunktt. * ANDET TRIN TILPASSER automatisk ffktn, så madn sim og ikk kog ov. Skæmn vil vis damptidn og ndtællingn på dtt tin. t DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Sns Cook (Føl kogning) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg 6 th Sns Stam (Føl damp). TRYK PÅ OK fo at bkæft. DREJ -/+ KNAPPEN FOR AT indstill tilbdningstidn. (Hvis tidn ikk indstills, kø pogammt kun til kogpunktt, indn dt slukk). TRYK PÅ START-KNAPPEN. DÆK ALTID MADEN TIL MED ET LÅG. Kontollé, at båd bholdn og lågt gnd til mikobølgovn, fø d tags i bug. Hvis du ikk ha t vlgnt låg til kogkat, kan du anvnd n tallkn. Dn skal anbings md undsidn vndt mod kogkat. BRUG IKKE plast ll alufoli til at dækk madn md. DET ANVENDTE KOGEKAR Bø højst væ halvt fyldt. Hvis d skal tilbds n stø potion, skal du bug n tilsvand stø bhold, så dn kun bliv halvt fyldt. Sådan undgå du, at madn kog ov. TILBEREDNING AF GRØNTSAGER Anbing gøntsagn i sin. Hæld 1/2-1 dl vand i unddln. Læg låg på, og indstil tidn. Blød gøntsag som boccoli og po skal hav 2-3 minutt. Håd gøntsag som gulødd og katofl skal hav 4-5 minutt. KOGNING AF RIS Følg anbfalingn på pakkn vdønd kogtid og mængd vand/is. Hæld ingdinsn i unddln, læg låg på, og indstil tidn. DAMPKOGEREN udlukknd bgnt til anvndls md mikobølg! DEN MÅ ALDRIG anvnds md nogn andn funktion. HVIS DAMPKOGEREN anvnds md n andn funktion, kan dt mdfø bskadigls. INDEN DER TÆNDES FOR OVNEN, SKAL DU ALTID SIKRE DIG, AT djtallknn kan dj fit. ANBRING ALTID dampkogn på glasdjtallknn. t 20 DK

21 6 TH SENSE REHEAT (OPVARMNING) BRUG DENNE FUNKTION til opvamning af fædigtt ntn fosn, kølskabskold ll md umtmpatu. Plac ttn på n ovn- og mikobølgfast tallkn ll fad. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Sns Cook (Føl kogning) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg 6 th Sns Rhat. TRYK PÅ OK fo at bkæft. TRYK PÅ START-KNAPPEN. PROGRAMMET BØR IKKE afbyds, mns displayt vis. PROGRAMMET KAN afbyds, nå displayt vis tidn. NÅR DU GEMMER n t i kølskabt ll lægg dn på t fad fø opvamning, skal du lægg d tykk og m fast madva ydst på tallknn og d tynd ll mind fast madva i midtn. ANBRING TYNDE SKIVER AF KØD ovn på hinandn ll taglagt. TYKKERE STYKKER af f.ks. fasbød ll pøls skal læggs tæt vd sidn af hinandn. HVILETID 1-2 minutts hviltid fobd altid sultatt, spcilt fo fosn madva. BRUG ALTID DET MEDFØLGENDE LÅG til dnn funktion, undtagn vd opvamning af supp lig fa kølskabt. H dt ikk nødvndigt at bug lågt! Hvis madn indpakkt på n måd, d ikk gø dt muligt at anvnd lågt, skal d skæs 2-3 snit i mballagn, så tykkt kan ltts und opvamningn. SLIPPE OVERTRYK UD PLASTFILM skal snitts ll pikks md n gaffl fo at mindsk tykkt og hind, at filmn sping, nå d saml sig damp und tilbdningn. NETTOVÆGTEN skal ligg mllm 250 og 600 g, nå dnn funktion bugs. E dtt ikk muligt, bø du bug dn manull funktion fo at opnå dt bdst sultat. SØRG FOR, at ovnn ha umtmpatu, fø funktionn tags i anvndls, så d opnås dt bdst sultat. DK 21

22 ASSISTERET KØKKENCHEF MED DENNE FUNKTION kan du nmt tilbd al madn anføt i ndnstånd tabl. t y DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Assistd Mod (Hjælpindstilling) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg madkatgoi. TRYK PÅ OK fo at bkæft. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg madkatgoi. TRYK PÅ OK fo at bkæft. PÅ DETTE TIDSPUNKT anmods du om på skæmn at indstill mængdn. Dn afhæng af dn valgt madkatgoi. Tidsindstilling DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn, og tyk på OK-knappn fo at bkæft. Indstilling af mængd DREJ PÅ -/+ KNAPPEN fo at indstill mængdn og tyk på OK fo at bkæft Indstilling af vægt DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill vægtn, og tyk på OK-knappn fo at bkæft. Donnss adjustmnt DREJ PÅ -/+ KNAPPEN FOR AT ÆNDRE "DONENESS" ("HVOR MEGET, DEN SKAL HAVE") og tyk på OK fo at bkæft BEMÆRK: "DONENESS" KAN FOR NOGLE AUTOMATISKE FUNKTIONER INDSTILLES Und instuktionn indn statpunktt ll indn fo 20 skund, ft at kogningn bgyndt. u TRYK PÅ START. MADKATEGORI MADKATEGORI MÆNGDE FORBEREDELSE TILBEHØR M E A T (KØD) OKSESTEG (ROAST BEEF) FLÆSKESTEG (ROAST PORK) LAMMESTEG (ROAST LAMB) KALVESTEG (ROAST VEAL) 800 G - 1,5 KG 800 G - 1,5 KG Dys stgn md kyddi, og stil dn i dn fovamd ovn. Vnd stgn, nå displayt angiv dt. Fo fansk oast-bf skal du sætt "donnss" på minusfunktion. Dys stgn md kyddi, og stil dn i n kold ovn. Vnd stgn, nå displayt angiv dt. 1-1,5 KG Dys stgn md kyddi, og stil dn i n kold ovn. Vnd stgn, nå displayt angiv dt. 800 G - 1,5 KG RIBBEN (RIBS) 700 G - 1,2 ENTRECOTE (ENTRECOTE) KG Dys stgn md kyddi, og stil dn i dn fovamd ovn. Vnd stgn, nå displayt angiv dt. Kom kyddi på og anbing på n cisppand. 2-4 STK. Smø md oli og anbing i n kold ovn. Vnd, nå displayt angiv dt. Dys md kyddi. Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Høj ist på djtallkn 22 DK

23 MADKATEGORI MADKATEGORI MÆNGDE FORBEREDELSE TILBEHØR M E A T (KØD) POULTRY (FJERKRÆ) LAMMEKOTELET (LAMB CUTLET) PØLSE (BRATWURST) HOT DOG, KOG (HOT DOG, BBOIL) HAMURGERS, FROZEN (HAMURGERS, FROZEN) BACON (BACON) FARSBRØD (MEAT LOAF) KYLLINGSTEG (ROAST CHICKEN) KYLLINGFILETER, DAMPET (CHICKEN FILLETS, STEAM) KYLLINGEFILETER, STEGTE (CHICKEN FILLETS, FRYY ) KYLLINGESTYKKER (CHICKEN PIECES) 2-6 STK G 4-8 STK G 50G-150G 4-8 PORTIONER 800 G - 1,5 KG G 300 G - 1 KG 400 G - 1,2 KG Smø md oli og anbing i n kold ovn. Vnd, nå displayt angiv dt. Dys md kyddi. Smø cisppandn md lidt oli. Tilføj pøls, nå tallknn foopvamt, og vnd dm, nå ovnn anmod dig om dt. Hæld n lit vand i dampbundn og dæk til md lågt. Nå ovnn bipp, skal du komm pølsn i og lægg lågt på. Smø cisppandn md lidt oli. Kom kødt på, nå cisppandn fovamt. Vnd, nå displayt angiv dt. Kom kødt på, nå cisppandn fovamt, og vnd, nå displayt angiv dt Lav dn ønskd fas, og fom dn til t bød. Kom kyddi på og anbing i n kold ovn md bystsidn opad. Dys md kyddi, og anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Smø cisppandn md lidt oli. Dys md kyddi, og kom filtn på, nå cisppandn fovamt. Vnd madn, nå displayt angiv dt. Dys kyllingstykkn md kyddi, og læg dm på cisppandn md skindsidn opad. DK Høj ist på djtallkn Dampkogns bund og låg Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Dampkog ENSURE THE CHICKEN MEAT is ady by picking ith a tooth-pick in th thickst pat. Th mat juic should b non-colod. If still pink, add som mo tim. FISH (FISK) HEL FISK, BAGT (CHICKEN PIECES) HEL FISK, KOGT (WHOLE FISH, BOILED) 600 G - 1,2 KG 600 G - 1,2 KG ASSISTED CHEF Kom kyddi på og smø md smø ll æg. Kom vntult asp ovnpå. Dys md kyddi, og tilsæt 1 dl fiskbouillon. Tilbd tildækkt. Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Fad md låg, vlgnt til mikoovn, ll bug plastfilm som låg. Sæt på djtallkn. 23

24 ASSISTED CHEF MADKATEGORI MADKATEGORI MÆNGDE FORBEREDELSE TILBEHØR FISH (FISK) POTATOES (KARTOFLER) VEGETABLES (GRØNTSAGER) FILETER (FILLETS) KOTELETTER, STEG (CUTLETS, FRY) KOTELETTER, DAMP (CUTLETS, STEAM) GRATIN, FROSSEN (GRATIN, FROZEN) PANEREDE FILETER, FROSNE (FILLETS COATED, FROZEN) KARTOFLER, KOGTE (POTATOES, BOILED) KARTOFLER, BAGTE (POTATOES, BAKED) GRATIN (GRATIN) POMMES FRITES (FROSNE) KARTOFFELBÅDE (POTATO WEDGES) GRØNTSAGER, FROSNE (VEGETABLES, FROZEN) GULERØDDER (CARROTS) G Dys md kyddi, og anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på G Smø cisppandn md lidt oli. Dys md kyddi, og kom madn på, nå cisppandn fovamt. Vnd madn, nå displayt angiv dt G Dys md kyddi, og anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. 600 G - 1,2 KG Fjn al aluminiumsfoli G Smø cisppandn md lidt oli. Anbing madn, nå cisppandn fovamt. Vnd madn, nå displayt angiv dt. 300 G - 1 KG Kom gøntsagn i bundn af dampkogn, og hæld 1 dl vand vd. Læg låg på. 200 G - 1 KG Skyl, og pik md n gaffl. Vnd, nå displayt angiv dt. 4-8 PORTIONER Skæ d å katofl i skiv, og læg dm taglagt md løg. Kyd md salt, pb og hvidløg, og hæld flød ov. Dys md ost. Dampkog Dampkog Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på djtallkn. Dampkogns bund og låg Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på djtallkn. Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist G Kom altid salt på indn stgning G Skæl, og skæ i båd. Dys md kyddi, smø cisppandn lt md oli + stænk md oli. Rø undt, nå displayt afgiv dt G Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på G Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Dampkog Dampkog 24 DK

25 ASSISTED CHEF MADKATEGORI MADKATEGORI MÆNGDE FORBEREDELSE TILBEHØR VEGETABLES (GRØNTSAGER) RICE (RIS) GRØNNE BØNNER (GREEN BEANS) BROCCOLI (BROCCOLI) BLOMKÅL (CAULI FLOWER) GRATIN, FROSSEN (GRATIN, FROZEN) PEBERFR, DAMP (PEPPER, STEAM) PEBERFR, STEG (PEPPER, FRY ) AUBERGINE (EGG PLANT) SQUASH, DAMP (SQUASH, STEAM) MAJSKOLBER (CORN ON COB) TOMATER (TOMATOES) RICE, BOILED (RICE, BOILED) RISENGRØD (RICE PORRIDGE) OAT PORRIDGE (OAT PORRIDGE) G G G G G G G G 300 G - 1 KG G Kom gøntsagn i bundn af dampkogn, og hæld 1 dl vand vd. Læg låg på. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Fjn vntul alufoli. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Smø cisppandn md lidt oli. Skæ i tn, og læg på cisppandn, nå dn fovamt. Dys md kyddi, og stænk md oli. Rø undt, nå displayt angiv dt. Skæ i halv stykk, kom salt på og lad dt stå t stykk tid, så væskn kan løb fa. Smø cisppandn md lidt oli, og kom madn på, nå cisppandn fovamt. Vnd, nå displayt angiv dt. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Skæ i halv, smag til, og dys md ost 1-4 DL Indstil dn anbfald kogtid fo is. Kom is og vand i bundn i hnhold til dn anbfald mængd og læg lågt på. 2-4 PORTIONER 1-2 PORTIONER Kom is og vand i dampkogns bund. Læg låg på. Tilsæt mælk, nå displayt angiv dt, og fotsæt tilbdningn. Til to potion skal d bugs 75ml is, 200ml vand og 400ml mælk. Til fi potion skal d bugs 150ml is, 300ml vand og ml mælk. Bland havgyn, salt og vand i hnhold til pakkns anvisning fo mikobølgovn. Dampkogns bund og låg Dampkog Dampkog Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på djtallkn. Dampkog Dampkog Dampkog Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Dampkogns bund og låg Dampkogns bund og låg Mikobølgsikk tallkn ll gyd udn låg DK 25

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Gode ideer til turmad

Gode ideer til turmad Gode ideer til turmad Hvor meget? Afhængig af hvor længe man skal være på farten, er det vigtigt at tænke på vægten af egen mad. Jo længere tid du skal være af sted jo, mere påpasselig bør du være med

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

AFTENSMADSFORSLAG fase 1

AFTENSMADSFORSLAG fase 1 AFTENSMADSFORSLAG fase 1 På de næste sider finder du forslag til hvad du kan spise til aftensmad. Spiser du mad på farten, så hent inspiration fra madforslagene til hvordan du kan bede restauranten sammensætte

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

1. Papad 10 Små, sprøde, krydrede brød

1. Papad 10 Små, sprøde, krydrede brød Forretter 1. Papad 10 Små, sprøde, krydrede brød 2. Vegetable Pakoda 25 Aubergine, kartofler og løg i kikærtedej friturestegt. Serveret med salat og krydret mynte yoghurt 3. Momo 5 pcs 35 Hakket kylling

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt!

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! Hakke- / Rivejern Model Nr.: 1995 10-i-1 til køkkenet Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! BETJENINGSVEJLEDNING Kære kunde! Normalt tager det lang tid

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17.

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. januar 2015 Antipasta: Grøn salat 1 iceberg salathoved 1 dåse artiskokhjerter 1 dåse palmehjerter 1 glas cornichoner 1 stor fennikel Strimler af

Læs mere

sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9

sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9 sommer Hjemmelavet er nemt... supernemt! Opskrift se side 9 Det er sommer, himlen er blå, og havens frugtbuske bugner af bær... Vil du fryde dine smagsløg med hjemmelavet saft, marmelade og andre søde

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Dukan Kuren. Vekselfasen

Dukan Kuren. Vekselfasen Anesinha Sev s www.anesinhasev.com Dukan Kuren Vekselfasen Vekselfasen - 2 Dukan Kuren Protein, protein, protein... dette er en kur hvor man ikke sulter, man bliver mæt af protein og det fjerner trangen

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

HISTORIEN OM THE BAGEL CO

HISTORIEN OM THE BAGEL CO VAREKATALOG HISTORIEN OM THE BAGEL CO I 1994 midt i gademylderet på Manhatten fik Birthe og hendes mand, Barak, deres første bagel. Den smagte fantastisk. De faldt med det samme for det ringformede brød.

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Madplan for uge 52 årets sidste uge er i gang, det er JUL En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Mandag: Op af bakke, men det er jo nemt, smil og kys mandagen

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

Velkommen til endnu en kokkeskole

Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole Januar er måneden hvor vi kigger på en klar himmel, en lavt stående sol og en temperatur efter disse forhold. Vi må hige efter friske råvarer men realisere at sylteglas

Læs mere

Opskrifter fra os til dig!

Opskrifter fra os til dig! Opskrifter fra os til dig! Hér finder du alle opskrifterne til den russiske menu, Buffet Russka, som vi serverede for FSL Kreds 10 i forbindelse med det årlige TR-træf på Hornstrup Kursuscenter. En dejlig

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere