JT 379

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JT 379 www.whirlpool.com"

Transkript

1 JT 379.hilpool.com DK 1

2 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl ind i bølgldn. ANBRING OVNEN PÅ EN STABIL, PLAN OVERFLADE, d solid nok til at bæ ovnn og dt tilbhø, d anvnds i dn. Håndt ovnn md fosigtighd. DENNE OVN ER IKKE BEREGNET til at bliv plact ll bugt på n bodplad, d bfind sig mind nd 850 mm ov gulvt. ANBRING OVNEN I PASSENDE AFSTAND af and vamkild. Fo at sik tilstækklig vntilation skal d væ mindst 20 cm fi plads ov ovnn. Søg fo, at d plads nok und, ov og omking ovnn til at sik tilstækklig luftvntilation. Mikobølgovnn må ikk placs i t køkknskab. KONTROLLÉR, AT OVNEN IKKE ER BESKADIGET. Kontollé, at ovndøn lukk tæt mod døholdn, og at dn indvndig tætningslist i døn ikk bskadigt. Tøm ovnn, og gø dn n indvndig md n blød, fugtig klud. ANVEND IKKE DETTE APPARAT, hvis ntldningn ll stikpoppn bskadigt, hvis dt ikk fung kokt, ll hvis dt bskadigt ll ha væt tabt på gulvt. Dyp ikk ntldningn ll stikpoppn i vand. Hold ntldningn væk fa vam ovflad. Ells d isiko fo lktisk stød, band ll andn fa. EFTER TILSLUTNING OVNEN KAN KUN ANVENDES, hvis ovndøn lukkt kokt. DÅRLIG TV-MODTAGELSE og adiofostyls kan fokomm, hvis ovnn installs i næhdn af tv, adio ll antnn. DETTE APPARAT skal kstabskytts jvf. stækstømsglmntt. Poducntn falægg sig thvt ansva fo skad på pson, dy ll ting som følg af manglnd ovholdls af lovgivningn. Poducntn falægg sig thvt ansva fo poblm, d skylds manglnd ovholdls af diss angivls. 2 DK

3 OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERIALER i ll tæt vd ovnn. Dampn kan stat n band ll n ksplosion. ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til tøing af tkstil, papi, kyddi, kyddut, tæ, blomst, fugt ll and bændba matial. Dt kan sult i n band. HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG: Hold ovndøn lukkt, og sluk fo ovnn. Tag stikkt ud af stikkontaktn, ll afbyd stømmn vd sikingn ll guppafbydn. BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID. Dt kan sult i n band. LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN, isæ hvis d anvnds papi, plast ll and bændba matial i fobindls md n tilbdning. Papi kan fokull ll bænd, og nogl plasttyp kan smlt und opvamning af madva. Lad aldig ovnn væ udn opsyn, hvis du tilbd md mgt fdtstof ll oli, da d kan gå ild i mgt vam oli og fdtstof! ANVEND IKKE aggssiv kmikali ll damp i ovnn. Dnn typ ovn spcilt konstut til opvamning og tilbdning af madva. Dn ikk bgnt til industi- ll laboatoibug. HÆNG ELLER ANBRING IKKE tung gnstand på døn, da d kan bskadig ovnummt og hængsln. D må ikk hængs gnstand på døhåndtagt. VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG LAD KUN BØRN bug ovnn udn opsyn, nå d ha fåt tilstækklig vjldning til at kunn bug dn på btyggnd måd, og så d kla ov isikon vd fokt bug. Hold øj md bøn, nå d anvnd and vamkild (hvis d finds) aln ll i kombination md mikobølg pga. d høj tmpatu. OVNEN ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE bugt af bøn ll pson md fysisk, snsoisk ll mntal handicap ll md manglnd faing og vidn, mdmind diss pson und opsyn ll oplæt i bugn af appaatt af n pson, d ansvalig fo ds sikkhd. HOLD ØJE MED BØRN, så d ikk kan komm til at lg md ovnn. ANVEND ALDRIG MIKROBØLGEOVNEN til opvamning af nogt i n lufttæt, lukkt bhold. Tykkt i bholdn stig, så dn kan foåsag skad, nå dn åbns, ll dn kan ksplod. DØRTÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE skal jævnligt ftss fo skad. Hvis d skad i diss omåd, må ovnn ikk bugs, fø dn pat af n svictknik. OVNEN ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE dvt af n tim ll md fjnbtjning. ÆG ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til kogning ll opvamning af hl æg md ll udn skal, da d kan ksplod, slv nå mikobølgn ikk vam læng. DK 3

4 SIKKERHEDSFORSKRIFTER GENERELT DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG! OVNEN MÅ IKKE BRUGES udn madva i, nå d anvnds mikobølg. Ells kan dt ødlægg ovnn. VENTILATIONSÅBNINGERNE i ovnkabinttt må ikk tildækks. Hvis luftindtag og vntilationsåbning blokt, kan dt skad ovnn og giv dålig tilbdningssultat. HVIS DU ØVER DIG I BRUG af ovnn, skal d sætts t glas vand ind i dn. Vandt optag mikobølgngin, så ovnn ikk bliv bskadigt. OPBEVAR ELLER ANVEND IKKE ovnn udndøs. ANVEND IKKE ovnn tæt på n køkknvask, i n fugtig kæld, i næhdn af n simmingpool ll lignnd. ANVEND IKKE ovnummt til nogn fom fo opbvaing. FJERN METALPOSELUKKERE fa papill plastpos, indn d anvnds i ovnn. OPVARMNING AF VÆSKER FOR EKSEMPEL DRIKKEVARER ELLER VAND. Ovophdning af væskn op ov kogpunktt kan sk, udn at d komm bobl. Dt kan mdfø, at dn vam væsk pludslig kog ov. Tag følgnd foholdsgl fo at undgå dtt: 1. Undgå anvndls af cylindisk bhold md small åbning. 2. Rø undt i væskn, fø bholdn sætts i ovnn, og lad skn bliv i bholdn. 3. Eft opvamningn skal bholdn hvil t øjblik. Rø att undt, og tag bholdn fosigtigt ud af ovnn. FORSIGTIG SE ALTID I kogbogn til mikobølgovnn ft åd og vjldning. Dt gæld spcilt, hvis du tilbd mad, d indhold alkohol. NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD ll væsk i n suttflask ll bhold, skal du altid ø undt og kontoll tmpatun fø sving. Så sik du, at vamn jævnt fodlt, og du undgå isikon fo skoldning ll vabl. Fjn altid låg og sut fø opvamning! FRITURESTEGNING ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til fitustgning. Olitmpatun kan ikk kontolls. BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER fo at undgå at bænd fingn vd bøing af bhold, ovndl ll pand ft tilbdning. Bøn bø ikk ophold sig i næhdn af ovnn, nå dn i bug, da dns tilgænglig dl kan bliv mgt vam. 4 DK

5 TILBEHØR GENERELT DER ER t stot udvalg af tilbhø på makdt. Fø indkøb skal du sik dig, at dt vlgnt til bug i mikobølgovn. SØRG FOR AT BRUGE TILBEHØR, d ovnfast og tillad mikobølgn at pass. NÅR DU PLACERER MAD OG TILBEHØR i mikobølgovnn, skal du sik dig, at dt ikk bø ovnsidn. Dtt spcilt vigtigt vd tilbhø af mtal ll md mtaldl. HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, komm i bøing md ovnummt, mns ovnn i bug, kan d opstå gnist, og ovnn kan bskadigs. INDEN DU TÆNDER fo ovnn, skal du altid sik dig, at djtallknn kan dj fit. Hvis djtallknn ikk kan dj fit, skal du bug n mind bhold. DREJEKRYDS ANVEND DREJEKRYDSET und glasdjtallknn. Sæt aldig andt udsty på djkydst. Mont djkydst i ovnn. GLASDREJETALLERKEN BRUG GLASDREJETALLERKENEN vd all fom fo tilbdning. Dn opsaml dyppnd saft og madst, d lls vill bænd fast på ovnbundn. Anbing glasdjtallknn på djkydst. LÅG LÅGET ANVENDES TIL AT dækk madn til md und tilbdning og opvamning, nå d kun bugs mikobølg. Dsudn hind dt, at ovnn stænks til, og at madn tø ud, samtidig md at tilbdningstidn afkots. BRUG lågt, nå d opvams i to nivau. RIST BRUG DEN HØJE RIST, nå du tilbd md gill ll md gill kombi. BRUG DEN LAVE RIST, nå du tilbd md vamluft ll n vamluft kombi funktion. CRISPHÅNDTAG ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE CRISPHÅNDTAG, nå dn vam cisppand tags ud af ovnn. CRISPPANDE ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISPPANDEN. Anvnd altid glasdjtallknn und cisppandn. ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR på cisppandn, da dn hutigt bliv mgt vam og sandsynligvis vil bskadig dskabt. CRISPPANDEN kan fovams fø bug (maks. 3 min). Bug altid cispfunktionn til at fovam cisppandn. DAMPKOGER BRUG DAMPKOGEREN SAMMEN MED SIEN til tilbdning af fo ksmpl fisk, gøntsag og katofl. BRUG DAMPKOGEREN UDEN DAMPRISTEN vd tilbdning af madva som is, pasta og hvid bønn. ANBRING ALTID dampkogn på glasdjtallknn. BAGEPLADE BRUG KUN BAGEPLADEN, nå d tilbds mad md vamluft. Bug dn aldig i kombination md mikobølg. DK 5

6 STARTBESKYTTELSE / BØRNESIKRING DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES ET MINUT EFTER, at ovnn gåt i "standby. (Ovnn i "standby", nå 24-tims ut viss, ll (hvis ut ikk indstillt) displayt tomt). DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.ks. fo at lægg mad i ovnn, fø sikkhdslåsn figøs. Ells viss odt DOOR på displayt. DOOR AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING: VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE TILBEREDNINGEN fo at kontoll, vnd ll ø i madn. Indstillingn husks i 10 minutt. FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN: LUK OVNDØREN, og tyk på Stat-knappn ÉN GANG. Tilbdningn gnoptags, hvo dn blv afbudt. NÅR DER TRYKKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE, øgs tilbdningstidn md 30 skund. HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE: TAG MADEN UD AF OVNEN, luk ovnlågn, og tyk på STOP-knappn, ll dj funktionsknappn til off-positionn. DER LYDER ET BIP hvt minut i 10 minutt, nå tilbdningn afsluttt. Tyk på STOPknappn, ll åbn ovndøn fo at stopp signalt. BEMÆRK: Ovnn husk kun indstillingn i 60 skund, hvis ovndøn åbns og lukks ign, nå tilbdningn afsluttt. 6 DK

7 INDSTILLINGSTILSTAND NÅR OVNEN FORBINDES TIL STIKKONTAKTEN føst gang, skal d fotags n føstgangsinstallationspocdu. NÅR SKÆRMEN HAR VIST mæknavnt, åbns spogindstillingn. Nå spogt bkæftt, åbns tidsindstillingn. Eft bkæftls af uindstillingn gå ovnn i standby. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til indstillingspositionn fo at gå til dn anføt, indldnd indstilling. Dj dft -/+ knappn, og tyk på OK-knappn fo at vælg n andn indstilling. Indstil spog DREJ PÅ -/+ KNAPPEN fo at bvæg dig gnnm d syv spog til ådighd. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. PUNKTER Spog Englsk Fansk Italinsk Tysk Svnsk Spansk Hollandsk Indstil u DREJ PÅ -/+ KNAPPEN fo at ænd tidn. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. (Hvis d tykks på stopknappn på dtt tidspunkt, daktivs ut). BEMÆRK: Hvis ut ikk indstillt, ss tidspunktt 12:00. Indstil lydsignal DREJ -/+ KNAPPEN fo at skift mllm tændt og slukkt. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. Indstil kontast DREJ -/+ KNAPPEN fo at øg/mindsk kontastindstillingn. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. Indstil lysstyk DREJ -/+ KNAPPEN fo at øg/mindsk lysstykindstillingn. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. DK 7

8 STRØMSPARETILSTANDE NÅR OVNEN ER I STANDBY-TILSTAND, og hvis bugn ikk indstill ut ll fotag nogn handling i løbt af ti minutt, gå ovnn i stømspatilstand. I dtt øjblik slukk skæmn. Dnn tilstand kan folads vd at dj på n af knappn, vd at tykk på n af knappn ll vd at åbn døn. MINUTUR (TIMER) ANVEND DENNE FUNKTION, nå d bug fo t køkknu til at mål dn nøjagtig tid fo f.ks. hævning af dj. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til standby-positonn. TRYK PÅ OK. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill dn tid, d skal gå. TRYK PÅ OK- ELLER START-KNAPPEN fo at stat ndtællingn. DER HØRES ET LYDSIGNAL, nå ndtællingn slut. 8 DK

9 TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER BRUG DENNE FUNKTION til nomal tilbdning og gnopvamning af f.ks. gøntsag, fisk, katofl og kød. t STIL FUNKTIONSKNAPPEN i MW Mod (Mikobølg) position. DREJ PÅ -/+ KNAPPEN fo at indstill MW (Mikobølg) ffkt.. TRYK PÅ OK fo at bkæft. (Cifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn. TRYK PÅ START-KNAPPEN. NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET: Tilbdningstidn kan indstills vd at dj -/+ knappn og mikobølg-ffktn kan indstills vd at tykk to gang på Tilbag-knappn og dft dj -/+ knappn. Hvis d tykks to gang på Tilbag-knappn und tilbdningn, blink cifn fo mikobølgffkt. Dn ny indstilling fo mikobølgffkt bliv aktiv, nå d tykkt på OK-knappn. Dn ny indstilling aktiv, nå cifn fo mikobølgffkt lys konstant. VED AT TRYKKE PÅ START-KNAPPEN KAN DU NEMT FORLÆNGE TIDEN md 30 skund ad gangn. Hvt tyk øg tidn md 30 skund. t EFFEKT JET VALG AF EFFEKT KUN MIKROBØLGER ANBEFALET BRUG: OPVARMNING af dikkva, vand, kla supp, kaff, t ll and madva md højt vandindhold. Hvis madn indhold æg ll flød, vælgs n lav ffkt. 750 W TILBEREDNING af fisk, kød, gatin osv. 650 W TILBEREDNING AF tt, d ikk kan omøs. 500 W RETTER, DER kæv påpasslighd (f.ks. sauc md højt potinindhold, ost- og æggtt) og fædigtilbdning af sammnkogt tt. 350 W VIDEREKOGNING AF agout, smltning af smø. 160 W OPTØNING. 90 W BLØDGØRING af smø, ost og flødis. DK 9

10 JET START DENNE FUNKTION BRUGES til hutig opvamning af madva md stot vandindhold, f.ks. kla supp, kaff ll t. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til MW (Mikobølg) position. TRYK PÅ START-KNAPPEN. DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK md standadffktn (750 W) og tilbdningstidn indstillt til 30 skund. Hvt tyk øg tidn md 30 skund. Du kan også ænd tidn vd at dj på justingsknappn fo at folæng ll fokot tidn, ft at funktionn statt. MANUEL OPTØNING FØLG VEJLEDNINGEN fo tilbdning og opvamning md mikobølg, og vælg ffktnivaut 160 W vd manul optøning. FROSNE MADVARER I PLASTPOSER, husholdningsfoli ll katonæsk kan sætts dikt i ovnn, foudsat at matialt ikk indhold mtaldl (f.ks. mtalposlukk). EMBALLAGENS FACON ha indflydls på optøningstidn. Flad pakk tø hutig op nd tykk. ADSKIL STYKKERNE, fthåndn som d tø op. Enkltfosn stykk tø hutig op. BESKYT DELE AF MADEN md små stykk alufoli, hvis d bgynd at bliv vam (f.ks. kyllinglå og dn ydst dl af kyllingving). SE JÆVNLIGT TIL MADEN. Md lidt faing læ du dn kokt tid til d foskllig mængd. VEND STORE STYKKER ft halvdln af optøningstidn. KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE tø ltt op, hvis d øs undt i dm und optøningn. VED OPTØNING anbfals dt ikk at tø madvan hlt op, mn at lad dn ndlig optøning afslutt und hviltidn. HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID sultatt, da vamn fodl sig m jævnt i madn. 10 DK

11 JET-OPTØNING BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjkæ, fisk, gøntsag og bød. FUNKTIONEN JET-OPTØNING skal knd madvans vægt, og dn må kun bugs, hvis vægtn mllm 100 g og 3 kg (s tablln fo Jt-optøning). ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdjtallknn. t STIL FUNKTIONSKNAPPEN i Jt Dfost Mod (Jtoptøning) position. t DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill madkatgoin. TRYK PÅ OK fo at bkæft. (Vægtcifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill madns vægt. TRYK PÅ START-KNAPPEN. HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN stopp ovnn, og displayt vis TURN FOOD (vnd madn). Åbn døn. Vnd madn. TURN FOOD Luk døn, og gnstat vd at tykk på Stat-knappn. BEMÆRK: Ovnn fotsætt automatisk ft 2 min, hvis madn ikk blvt vndt. I så fald bliv optøningstidn læng. DK 11

12 JET-OPTØNING FROSNE MADVARER: ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE: Følg pocdun fo Tilbdning og opvamning md mikobølg", og vælg 160 W til optøning. FROSNE MADVARER: HVIS MADEN ER VARMERE nd dybfosttmpatun (-18 C), skal du vælg n lav vægtindstilling. HVIS MADEN ER KOLDERE nd dybfosttmpatun (-18 C), skal du vælg n høj vægtindstilling. t MADKATEGORI MÆNGDE TIPS KØD (MEAT) 100 G - 2 KG Hakkkød, kotltt, bøff ll stg. FJERKRÆ (POULTRYY ) 100 G - 3 KG Kylling, hl stykk ll filt. FISK (FISH) 100 G - 2 KG Hl, kotltt ll filt. GRØNTSAGER (VEGETABLES) 100 G - 2 KG Blandd gøntsag, æt, boccoli osv. BRØD (BREAD) 100 G - 2 KG Bød, boll ll undstykk. HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægtn ov ll und dn anbfald vægt, anbfals dt at bug fmgangsmådn fo "Tilbdning og opvamning md mikobølg" og vælg 160 W til optøning. 12 DK

13 GRILNING BRUG DENNE FUNKTION TIL hutigt at giv madn n flot bun ovflad. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Gill-position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn TRYK PÅ START-KNAPPEN. ANBRING MADEN PÅ DEN HØJE RIST vd tilbdning af ost, toast, bøff og pøls. SØRG FOR, AT DE ANVENDTE REDSKABER vam- og ovnfast, nå du anvnd dnn funktion. ANVEND IKKE plastdskab md gillfunktionn, da d vil smlt. Ting af tæ ll katon hll ikk gnd. PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftpladn i ovnummt und gilllmntt. DK 13

14 GRILL KOMBI ANVEND DENNE FUNKTION TIL tilbdning af tt som gatin, lasagn, fjkæ og bagt katofl. t DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Gill Combi (Gill Kombi) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill MW (Mikobølg) ffkt TRYK PÅ OK fo at bkæft. (Cifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn. TRYK PÅ START-KNAPPEN DEN MAKSIMALT MULIGE MIKROBØLGEEFFEKT ER BEGRÆNSET TIL ET FABRIKSINDSTILLET NIVEAU, nå funktionn Gill anvnds. MADVARERNE SKAL ANBRINGES på dn høj ist ll på glasdjtallknn, nå du tilbd md dnn funktion. DET ER MULIGT at slukk fo mikobølgn vd at duc mikobølgns ffktnivau til 0 W vd at tykk på tuknappn og dj -/+ knappn. Nå ffktnivaut på?0?w, skift ovnn til kun at bug gillfunktionn. SØRG FOR, AT DE ANVENDTE REDSKABER vlgnd til bug md mikobølg, og at d vam- og ovnfast, nå du bug dnn funktion. ANVEND IKKE plastdskab md gillfunktionn, da d vil smlt. Ting af tæ ll katon hll ikk gnd. PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftspladn i ovnummt und gilllmntt. t VALG AF EFFEKT 14 DK GRILL KOMBI EFFEKT ANBEFALET BRUG: 650 W TILBEREDNING AF gøntsag og gatin W TILBEREDNING AF fjkæ og lasagn W TILBEREDNING AF fisk og fosn gatin 160 W TILBEREDNING AF kød 90 W GRATINERING AF fugt 0 W BRUNING kun und tilbdning

15 SPRØD BRUG DENNE FUNKTION TIL opvamning og tilbdning af pizza og and tt md bund af dj. Dn også god til stgning af bacon og æg, pøls, hambug osv. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Cisp-position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn TRYK PÅ START-KNAPPEN. DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE fo ffktnivaut ll gilln, nå Cisp-funktionn i bug. OVNEN STARTER AUTOMATISK mikobølg og gill fo at opvam cisppandn. Dt gø, at cisppandn hutigt komm op på abjdstmpatun og bgynd at bun madn og giv dn n spød ovflad. SØRG FOR, at cisppandn plact kokt midt på glasdjtallknn. OVNEN OG CRISPPANDEN bliv mgt vam vd bug af dnn funktion. SÆT IKKE DEN VARME CRISPPANDE på vamfølsomm ovflad. PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftspladn i ovnummt und gilllmntt. BRUG OVNHANDSKER ll dt mdfølgnd spcill Cisp-håndtag, nå dn vam Cisp-pand skal tags ud. BRUG KUN dn mdfølgnd cisppand til dnn funktion. And cisppand, d fås på makdt, giv ikk t kokt sultat, nå d anvnds md dnn funktion. DK 15

16 FORCED AIR (VARMLUFT) BRUG DENNE FUNKTION til tilbdning af mangs, mø- og buttdjskag, kag, soufflé, fjkæ og stgt kød. t STIL FUNKTIONSKNAPPEN i Focd Ai (Luftcikulation) position. (Tmpatucifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill dn ønskd tmpatu. TRYK PÅ OK-KNAPPEN fo at bkæft. (Cifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn. TRYK PÅ START-KNAPPEN. t SÆT MADEN PÅ RISTEN, så luftn kan cikul fit om dn. BRUG BAGEPLADEN, nå du bag småkag ll undstykk. UNDER TILBEREDNINGSPROCESSEN kan tilbdningstidn indstills vd at dj -/+ knappn og tmpatun kan indstills vd at tykk to gang på Tilbag-knappn og dft dj - /+ knappn. Hvis d tykks to gang på Tilbag-knappn und tilbdningn, blink tmpatutalln. Dn ny tmpatuindstilling aktiv, ft at d tykkt på OK knappn. Dn ny indstilling aktiv, nå cifn fo tmpatu lys konstant. SØRG FOR, AT DE ANVENDTE REDSKABER ovnfast, nå du anvnd dnn funktion. 16 DK

17 FORCED AIR COMBI (VARMLUFT KOMBI) ANVEND DENNE FUNKTION VED tilbdning af stgt kød, fjkæ, bagt katofl, fosn fædigtt, sukkbødskag, mø- og buttdjskag, fisk og dsst i fom. t y u DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Focd Ai+MW mod position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill dn ønskd tmpatu. t TRYK PÅ OKn fo at bkæft. (Cifn fo mikobølgffkt blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill MW (Mikobølg) ffkt. TRYK PÅ OK-KNAPPEN fo at bkæft. (Cifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn. TRYK PÅ START. SÆT MADEN PÅ RISTEN, så luftn kan cikul fit om dn. u y UNDER TILBEREDNINGSPROCESSEN kan tilbdningstidn indstills vd at dj -/+ knappn og tmpatun og mikobølgffktn kan indstills vd at tykk to gang på Tilbagknappn og dft dj -/+ knappn. D ny tmpatu- og ffktindstilling aktiv, nå d tykkt på OK knappn. D ny indstilling aktiv, nå cifn fo tmpatu og mikobølgffkt lys konstant. DEN MAKSIMALT MULIGE MIKROBØLGEEFFEKT und bug af vamluft bgænst til t fabiksindstillt nivau. SØRG FOR, AT DE ANVENDTE REDSKABER vlgnd til bug md mikobølg, og at d ovnfast, nå du bug dnn funktion. VALG AF EFFEKT EFFEKT 350 W 160 W 90 W VARMLUFT KOMBI ANBEFALET BRUG: TILBEREDNING AF fjkæ, bagt katofl, lasagn og fisk TILBEREDNING AF stgt kød og fugttæt TILBEREDNING AF kag og mø- og buttdjskag DK 17

18 QUICK HEAT (HURTIG OPVARMNING) ANVEND DENNE FUNKTION TIL AT fovam dn tomm ovn. ANBRING IKKE MADVARER i ovnn fø ll und fovamning. D kan bliv bændt af dn kaftig vam. FORVARMNING fotags altid md tom ovn. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Quick hat (Hutigopvamning) position. (Tmpatucifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill dn ønskd tmpatu TRYK PÅ START-KNAPPEN. NÅR OPVARMNINGEN ER STARTET, kan tmpatun lt ænds vd at dj på justingsknappn. UNDER OPVARMNINGSPROCESSEN ss symbol på skæmn, HEATING UP ( VARMER OP )ss, og statusbjælkn ss, indtil dn indstilld tmpatu nåt. NÅR TEMPERATUREN ER NÅET, ss END" ("SLUT"). Ovnn fotsætt md at kog md luftcikulation i ti minutt fo at bibva dn nåd tmpatu. D kan ikk indstills nogn kogpaamt på dtt tin. 18 DK

19 6 TH SENSE CRISP BRUG DENNE FUNKTION TIL hutig opvamning af mad fa fossn tilstand til svingstmpatu. Funktionn bugs kun til dybfosn fædigtt. t y MADKATEGORI MÆNGDE TIPS POMMES FRITES (FROSNE) G Fodl pomms fitn på cisppandn i t jævnt lag. Dys dm md salt, hvis d skal væ spød. Du kan ø i pomms fitn, nå tidn viss. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Sns Cook (Føl kogning) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg 6 th Sns Cisp TRYK PÅ OK fo at bkæft. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill madkatgoin. TRYK PÅ OK fo at bkæft. TRYK PÅ START-KNAPPEN. DER MÅ KUN ANBRINGES MAD på cisppandn. TYK PIZZA, FROSSEN (PAN PIZZA, FFROZEN) TYND PIZZA, FROSSEN (THIN PIZZA, FFROZEN ) KYLLINGEVINGER, FROSNE (B UFFALO WINGS, FFROZEN) PROGRAMMET BØR IKKE afbyds, mns displayt vis G Til pizza md tyk bund G Til pizza md tynd bund. t y PROGRAMMET KAN afbyds, nå displayt vis tidn. BRUG OVNHANDSKER ll dt mdfølgnd spcill Cisp-håndtag, nå dn vam skal tags ud. BRUG KUN dn mdfølgnd cisppand til dnn funktion. And cisppand, d fås på makdt, giv ikk t kokt sultat, nå d anvnds md dnn funktion. ANBRING ALDRIG nogn fom fo bhold ll indpakning på cisppandn! G Fodl kyllingving på cisppandn i t jævnt lag. HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE STÅR PÅ DENNE LISTE, og hvis vægtn ov ll und dn anbfald vægt, bugs samm fmgangsmåd som fo manul cisp-funktion. DK 19

20 6 TH SENSE STEAM (DAMPKOGNING) BRUG DENNE FUNKTION TIL at tilbd tt som gøntsag, fisk, is og pasta. FUNKTIONEN HAR TO TRIN. * FØRSTE TRIN bing madn hutigt til kogpunktt. * ANDET TRIN TILPASSER automatisk ffktn, så madn sim og ikk kog ov. Skæmn vil vis damptidn og ndtællingn på dtt tin. t DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Sns Cook (Føl kogning) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg 6 th Sns Stam (Føl damp). TRYK PÅ OK fo at bkæft. DREJ -/+ KNAPPEN FOR AT indstill tilbdningstidn. (Hvis tidn ikk indstills, kø pogammt kun til kogpunktt, indn dt slukk). TRYK PÅ START-KNAPPEN. DÆK ALTID MADEN TIL MED ET LÅG. Kontollé, at båd bholdn og lågt gnd til mikobølgovn, fø d tags i bug. Hvis du ikk ha t vlgnt låg til kogkat, kan du anvnd n tallkn. Dn skal anbings md undsidn vndt mod kogkat. BRUG IKKE plast ll alufoli til at dækk madn md. DET ANVENDTE KOGEKAR Bø højst væ halvt fyldt. Hvis d skal tilbds n stø potion, skal du bug n tilsvand stø bhold, så dn kun bliv halvt fyldt. Sådan undgå du, at madn kog ov. TILBEREDNING AF GRØNTSAGER Anbing gøntsagn i sin. Hæld 1/2-1 dl vand i unddln. Læg låg på, og indstil tidn. Blød gøntsag som boccoli og po skal hav 2-3 minutt. Håd gøntsag som gulødd og katofl skal hav 4-5 minutt. KOGNING AF RIS Følg anbfalingn på pakkn vdønd kogtid og mængd vand/is. Hæld ingdinsn i unddln, læg låg på, og indstil tidn. DAMPKOGEREN udlukknd bgnt til anvndls md mikobølg! DEN MÅ ALDRIG anvnds md nogn andn funktion. HVIS DAMPKOGEREN anvnds md n andn funktion, kan dt mdfø bskadigls. INDEN DER TÆNDES FOR OVNEN, SKAL DU ALTID SIKRE DIG, AT djtallknn kan dj fit. ANBRING ALTID dampkogn på glasdjtallknn. t 20 DK

21 6 TH SENSE REHEAT (OPVARMNING) BRUG DENNE FUNKTION til opvamning af fædigtt ntn fosn, kølskabskold ll md umtmpatu. Plac ttn på n ovn- og mikobølgfast tallkn ll fad. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Sns Cook (Føl kogning) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg 6 th Sns Rhat. TRYK PÅ OK fo at bkæft. TRYK PÅ START-KNAPPEN. PROGRAMMET BØR IKKE afbyds, mns displayt vis. PROGRAMMET KAN afbyds, nå displayt vis tidn. NÅR DU GEMMER n t i kølskabt ll lægg dn på t fad fø opvamning, skal du lægg d tykk og m fast madva ydst på tallknn og d tynd ll mind fast madva i midtn. ANBRING TYNDE SKIVER AF KØD ovn på hinandn ll taglagt. TYKKERE STYKKER af f.ks. fasbød ll pøls skal læggs tæt vd sidn af hinandn. HVILETID 1-2 minutts hviltid fobd altid sultatt, spcilt fo fosn madva. BRUG ALTID DET MEDFØLGENDE LÅG til dnn funktion, undtagn vd opvamning af supp lig fa kølskabt. H dt ikk nødvndigt at bug lågt! Hvis madn indpakkt på n måd, d ikk gø dt muligt at anvnd lågt, skal d skæs 2-3 snit i mballagn, så tykkt kan ltts und opvamningn. SLIPPE OVERTRYK UD PLASTFILM skal snitts ll pikks md n gaffl fo at mindsk tykkt og hind, at filmn sping, nå d saml sig damp und tilbdningn. NETTOVÆGTEN skal ligg mllm 250 og 600 g, nå dnn funktion bugs. E dtt ikk muligt, bø du bug dn manull funktion fo at opnå dt bdst sultat. SØRG FOR, at ovnn ha umtmpatu, fø funktionn tags i anvndls, så d opnås dt bdst sultat. DK 21

22 ASSISTERET KØKKENCHEF MED DENNE FUNKTION kan du nmt tilbd al madn anføt i ndnstånd tabl. t y DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Assistd Mod (Hjælpindstilling) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg madkatgoi. TRYK PÅ OK fo at bkæft. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg madkatgoi. TRYK PÅ OK fo at bkæft. PÅ DETTE TIDSPUNKT anmods du om på skæmn at indstill mængdn. Dn afhæng af dn valgt madkatgoi. Tidsindstilling DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn, og tyk på OK-knappn fo at bkæft. Indstilling af mængd DREJ PÅ -/+ KNAPPEN fo at indstill mængdn og tyk på OK fo at bkæft Indstilling af vægt DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill vægtn, og tyk på OK-knappn fo at bkæft. Donnss adjustmnt DREJ PÅ -/+ KNAPPEN FOR AT ÆNDRE "DONENESS" ("HVOR MEGET, DEN SKAL HAVE") og tyk på OK fo at bkæft BEMÆRK: "DONENESS" KAN FOR NOGLE AUTOMATISKE FUNKTIONER INDSTILLES Und instuktionn indn statpunktt ll indn fo 20 skund, ft at kogningn bgyndt. u TRYK PÅ START. MADKATEGORI MADKATEGORI MÆNGDE FORBEREDELSE TILBEHØR M E A T (KØD) OKSESTEG (ROAST BEEF) FLÆSKESTEG (ROAST PORK) LAMMESTEG (ROAST LAMB) KALVESTEG (ROAST VEAL) 800 G - 1,5 KG 800 G - 1,5 KG Dys stgn md kyddi, og stil dn i dn fovamd ovn. Vnd stgn, nå displayt angiv dt. Fo fansk oast-bf skal du sætt "donnss" på minusfunktion. Dys stgn md kyddi, og stil dn i n kold ovn. Vnd stgn, nå displayt angiv dt. 1-1,5 KG Dys stgn md kyddi, og stil dn i n kold ovn. Vnd stgn, nå displayt angiv dt. 800 G - 1,5 KG RIBBEN (RIBS) 700 G - 1,2 ENTRECOTE (ENTRECOTE) KG Dys stgn md kyddi, og stil dn i dn fovamd ovn. Vnd stgn, nå displayt angiv dt. Kom kyddi på og anbing på n cisppand. 2-4 STK. Smø md oli og anbing i n kold ovn. Vnd, nå displayt angiv dt. Dys md kyddi. Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Høj ist på djtallkn 22 DK

23 MADKATEGORI MADKATEGORI MÆNGDE FORBEREDELSE TILBEHØR M E A T (KØD) POULTRY (FJERKRÆ) LAMMEKOTELET (LAMB CUTLET) PØLSE (BRATWURST) HOT DOG, KOG (HOT DOG, BBOIL) HAMURGERS, FROZEN (HAMURGERS, FROZEN) BACON (BACON) FARSBRØD (MEAT LOAF) KYLLINGSTEG (ROAST CHICKEN) KYLLINGFILETER, DAMPET (CHICKEN FILLETS, STEAM) KYLLINGEFILETER, STEGTE (CHICKEN FILLETS, FRYY ) KYLLINGESTYKKER (CHICKEN PIECES) 2-6 STK G 4-8 STK G 50G-150G 4-8 PORTIONER 800 G - 1,5 KG G 300 G - 1 KG 400 G - 1,2 KG Smø md oli og anbing i n kold ovn. Vnd, nå displayt angiv dt. Dys md kyddi. Smø cisppandn md lidt oli. Tilføj pøls, nå tallknn foopvamt, og vnd dm, nå ovnn anmod dig om dt. Hæld n lit vand i dampbundn og dæk til md lågt. Nå ovnn bipp, skal du komm pølsn i og lægg lågt på. Smø cisppandn md lidt oli. Kom kødt på, nå cisppandn fovamt. Vnd, nå displayt angiv dt. Kom kødt på, nå cisppandn fovamt, og vnd, nå displayt angiv dt Lav dn ønskd fas, og fom dn til t bød. Kom kyddi på og anbing i n kold ovn md bystsidn opad. Dys md kyddi, og anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Smø cisppandn md lidt oli. Dys md kyddi, og kom filtn på, nå cisppandn fovamt. Vnd madn, nå displayt angiv dt. Dys kyllingstykkn md kyddi, og læg dm på cisppandn md skindsidn opad. DK Høj ist på djtallkn Dampkogns bund og låg Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Dampkog ENSURE THE CHICKEN MEAT is ady by picking ith a tooth-pick in th thickst pat. Th mat juic should b non-colod. If still pink, add som mo tim. FISH (FISK) HEL FISK, BAGT (CHICKEN PIECES) HEL FISK, KOGT (WHOLE FISH, BOILED) 600 G - 1,2 KG 600 G - 1,2 KG ASSISTED CHEF Kom kyddi på og smø md smø ll æg. Kom vntult asp ovnpå. Dys md kyddi, og tilsæt 1 dl fiskbouillon. Tilbd tildækkt. Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Fad md låg, vlgnt til mikoovn, ll bug plastfilm som låg. Sæt på djtallkn. 23

24 ASSISTED CHEF MADKATEGORI MADKATEGORI MÆNGDE FORBEREDELSE TILBEHØR FISH (FISK) POTATOES (KARTOFLER) VEGETABLES (GRØNTSAGER) FILETER (FILLETS) KOTELETTER, STEG (CUTLETS, FRY) KOTELETTER, DAMP (CUTLETS, STEAM) GRATIN, FROSSEN (GRATIN, FROZEN) PANEREDE FILETER, FROSNE (FILLETS COATED, FROZEN) KARTOFLER, KOGTE (POTATOES, BOILED) KARTOFLER, BAGTE (POTATOES, BAKED) GRATIN (GRATIN) POMMES FRITES (FROSNE) KARTOFFELBÅDE (POTATO WEDGES) GRØNTSAGER, FROSNE (VEGETABLES, FROZEN) GULERØDDER (CARROTS) G Dys md kyddi, og anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på G Smø cisppandn md lidt oli. Dys md kyddi, og kom madn på, nå cisppandn fovamt. Vnd madn, nå displayt angiv dt G Dys md kyddi, og anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. 600 G - 1,2 KG Fjn al aluminiumsfoli G Smø cisppandn md lidt oli. Anbing madn, nå cisppandn fovamt. Vnd madn, nå displayt angiv dt. 300 G - 1 KG Kom gøntsagn i bundn af dampkogn, og hæld 1 dl vand vd. Læg låg på. 200 G - 1 KG Skyl, og pik md n gaffl. Vnd, nå displayt angiv dt. 4-8 PORTIONER Skæ d å katofl i skiv, og læg dm taglagt md løg. Kyd md salt, pb og hvidløg, og hæld flød ov. Dys md ost. Dampkog Dampkog Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på djtallkn. Dampkogns bund og låg Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på djtallkn. Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist G Kom altid salt på indn stgning G Skæl, og skæ i båd. Dys md kyddi, smø cisppandn lt md oli + stænk md oli. Rø undt, nå displayt afgiv dt G Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på G Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Dampkog Dampkog 24 DK

25 ASSISTED CHEF MADKATEGORI MADKATEGORI MÆNGDE FORBEREDELSE TILBEHØR VEGETABLES (GRØNTSAGER) RICE (RIS) GRØNNE BØNNER (GREEN BEANS) BROCCOLI (BROCCOLI) BLOMKÅL (CAULI FLOWER) GRATIN, FROSSEN (GRATIN, FROZEN) PEBERFR, DAMP (PEPPER, STEAM) PEBERFR, STEG (PEPPER, FRY ) AUBERGINE (EGG PLANT) SQUASH, DAMP (SQUASH, STEAM) MAJSKOLBER (CORN ON COB) TOMATER (TOMATOES) RICE, BOILED (RICE, BOILED) RISENGRØD (RICE PORRIDGE) OAT PORRIDGE (OAT PORRIDGE) G G G G G G G G 300 G - 1 KG G Kom gøntsagn i bundn af dampkogn, og hæld 1 dl vand vd. Læg låg på. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Fjn vntul alufoli. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Smø cisppandn md lidt oli. Skæ i tn, og læg på cisppandn, nå dn fovamt. Dys md kyddi, og stænk md oli. Rø undt, nå displayt angiv dt. Skæ i halv stykk, kom salt på og lad dt stå t stykk tid, så væskn kan løb fa. Smø cisppandn md lidt oli, og kom madn på, nå cisppandn fovamt. Vnd, nå displayt angiv dt. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Skæ i halv, smag til, og dys md ost 1-4 DL Indstil dn anbfald kogtid fo is. Kom is og vand i bundn i hnhold til dn anbfald mængd og læg lågt på. 2-4 PORTIONER 1-2 PORTIONER Kom is og vand i dampkogns bund. Læg låg på. Tilsæt mælk, nå displayt angiv dt, og fotsæt tilbdningn. Til to potion skal d bugs 75ml is, 200ml vand og 400ml mælk. Til fi potion skal d bugs 150ml is, 300ml vand og ml mælk. Bland havgyn, salt og vand i hnhold til pakkns anvisning fo mikobølgovn. Dampkogns bund og låg Dampkog Dampkog Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på djtallkn. Dampkog Dampkog Dampkog Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Dampkogns bund og låg Dampkogns bund og låg Mikobølgsikk tallkn ll gyd udn låg DK 25

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugervejledning. Whirlpool Sweden AB

Brugervejledning. Whirlpool Sweden AB 69 69 659 Brugervejledning Whirlpool Sweden AB INDHOLD INDLEDNING MILJØVEJLEDNING OVERSIGT INSTALLATION SIKKERHEDSFORSKRIFTER TILBEHØR STARTBESKYTTELSE/BØRNESIKRING AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

Læs mere

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INDEN TILSLUTNINGEN OPSTILLING Stil ovnen i passende afstand af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der

Læs mere

BØRN MÅ IKKE LEGE med ovnen. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE må ikke udføres af børn, med mindre at de er mindst 8 år gamle og er under opsyn.

BØRN MÅ IKKE LEGE med ovnen. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE må ikke udføres af børn, med mindre at de er mindst 8 år gamle og er under opsyn. OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆND- BARE MATERIALER i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion. ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter,

Læs mere

AMW 848 INSTALLATION, QUICK START

AMW 848 INSTALLATION, QUICK START AMW 848 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO, GUIA

Læs mere

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 OPSTILLING INSTALLATION AF APPARATET FØLG DEN MEDFØLGENDE installationsvjldning vd installation af apparatt. FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn svarr til spændingn

Læs mere

AMW 832 AMW 836 INSTALLATION, QUICK START

AMW 832 AMW 836 INSTALLATION, QUICK START AMW 832 AMW 836 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO,

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN En mere detaljeret og dybdegående Brugsanvisning kan downloades fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugsvejledning og selve apparatet

Læs mere

MWD 201

MWD 201 MWD 201 www.whirlpool.com OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. ANBRING OVNEN PÅ EN STABIL, PLAN OVERFLADE, der er solid nok til at bære ovnen

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekotelet Broccoli og Espressostegt Spaghetti med stegte løgtærte med

Læs mere

AMW 831 AMW 834 INSTALLATION, QUICK START

AMW 831 AMW 834 INSTALLATION, QUICK START AMW 831 AMW 834 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO,

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INDEN DU TILSLUTTER APPARATET KONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på mærkepladen svarer til spændingen i dit hjem. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE PÅ MIKROOVNENS INDLØB på siden

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

COMPACT EASYTRONIC.

COMPACT EASYTRONIC. COMPACT EASYTRONIC www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. ANBRING OVNEN PÅ EN STABIL, PLAN OVERFLADE, der er solid nok til

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kylling i karry Sur sød suppe med med ris og svinekødsstrimler salat og

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Carbonara - Det skal du bruge: 1 ps fuldkornsspaghetti ca. 500 gram, koges 1 minut mindre end angivet på pakke 5 skiver bacon 2 stk. nye små gulerødder,

Læs mere

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ Opskrift 41-48 150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ FITNESS MED GRANATÆBLE Ingredienser 1 granatæble 1 glas cultura med hindbærsmag 2 spsk FITNESS Adskil frøene fra granatæblet og put en håndfuld i et glas. Overhæld

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder:

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder: Sanne Venlov, Søren Ejlersen og Thomas Hess er kokkene bag JuleMåltidsKassen. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul! Skriv til info@aarstiderne.com, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til kassen.

Læs mere

Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer)

Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer) Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer) 50 minutter Gryde Sigte Kartoffelskræller spatel Grydelåg Husk at vaske 200 g grønne bønner 1 tsk salt 250 kartofler 2 løg, ca. 150 g 4 tsk

Læs mere

En skoledag om ENERGI

En skoledag om ENERGI Nord Energi forsyner ca. 93.180 forbrugere med el. nord energi Ørstedsvej 2-9800 Hjørring OPSKRIFTER En skoledag om ENERGI 2015-2016 Telefon: 99 24 56 56 www.nordenergi.dk E-mail: info@nordenergi.dk Side

Læs mere

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax:

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax: OPSKRIFTER til 2012-2013 Ørstedsvej 2-9800 Hjørring Telefon: 99 24 56 56 Fax: 98 90 16 93 www.nordenergi.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Kogning af æg 3 Kogning af pasta 4 Stegning

Læs mere

INSTALLATION. INSTALLATION AF APPARATET FØLG DEN MEDFØLGENDE installationsvejledning. FØR TILSLUTNING

INSTALLATION. INSTALLATION AF APPARATET FØLG DEN MEDFØLGENDE installationsvejledning. FØR TILSLUTNING INSTALLATION INSTALLATION AF APPARATET FØLG DEN MEDFØLGENDE installationsvejledning. FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekoteletter Klassisk med asparges æggekage med og kartofler bacon Laks fra i fredags med agurkedressing Strimler af

Læs mere

Rose. Forside. Opskrifter med dansk kylling

Rose. Forside. Opskrifter med dansk kylling Rose Forside Opskrifter med dansk kylling Kylling med muligheder Kylling med muligheder Rose Poultry er en af Nordeuropas førende leverandører af dansk fjerkræ. En position vi har gjort os fortjent til

Læs mere

Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner.

Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner. Brugsanvisning Mikro-kombiovn Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner. MWHA 424 AX Indholdsfortegnelse Side Informationer

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hakkebøf Torskeruller Stegte ris med Medister med Ribbensteg med ramsløg

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

Opskrifter Oktober 2014

Opskrifter Oktober 2014 Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 nøglehuls retter 1 Oksekødsgryde Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Oksekødsgryde Det skal du bruge (4 pers.) 400 g SMAGFULD hakket oksekød 3-7% 1 spsk. olie 1 stort skrællet groft hakket løg (ca. 90 g)

Læs mere

Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle!

Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle! Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle! 150 g smør* 150 g sukker 2 dråber vaniljeekstrakt 2 æg** 150 g glutenfrit selvhævende hvidt mel fra Doves Farm (Self-raising White

Læs mere

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College Løgkompot til fisk 3 stk. Kepaløg. 2 stk. Stjerne anis. ½ spsk. Karry. 25 gram. Cashewnødder. ½ dl. Hvid balsamico. 1 stor spsk. Honning. Salt og peber. Rapsolie. Pil og rens løgene. Skær fra top til bund

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Skinketortilla med sennepscreme

Skinketortilla med sennepscreme Skinketortilla med sennepscreme Ingredienser 100 g friskost med højst 4 % fedt 1 spsk. sød fransk sennep 1 tsk. dijonsennep Salt og peber Fyld 2 blade icebergsalat 1 stor gulerod (ca. 100 g) ½ grøn peberfrugt

Læs mere

Eriks Mad og Musik Jordskok- og kartoffelsuppe. Persillepesto

Eriks Mad og Musik Jordskok- og kartoffelsuppe. Persillepesto Jordskok- og kartoffelsuppe Eriks Mad og Musik. 0. 0 00 g. jordskokker 00 g. kartofler (kan varieres med andre rodfrugter) ½ l mælk friskreven muskat salt friskkværnet peber Tilbehør: Bacon, forårsløg

Læs mere

Den 19. februar 2015. Danmarks bedste. v/rikke Kring

Den 19. februar 2015. Danmarks bedste. v/rikke Kring Den 19. februar 2015 Danmarks bedste v/rikke Kring www.mgi.dk Menu Gammeldaws Flæskesteg m/kartofler, brun sovs og hjemmelaver rødkål Lækkerier fra Kring chokoladekage af chokolade fra Ecuador med blødende

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet 1 roulade =16 stk. Kage: 3 æg str. L 150 g sukker 60 g mel 60 g kartoffelmel 1 tsk bagepulver

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Sundhed er for alle Opskrifter. Maj Sundhed Idræt og Kultur

Sundhed er for alle Opskrifter. Maj Sundhed Idræt og Kultur Sundhed er for alle Opskrifter Maj 2015 Sundhed Idræt og Kultur Forord Denne kogebog er udarbejdet efter afholdelse af et sundhedsfremmende kursus Sundhed er for alle målrettet borgere med medfødt hjerneskade/

Læs mere

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso AMW 393 AMW 436 AMW 437 AMWR 483 AMW 497 AMW 498 MW 4200 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de

Læs mere

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Kokkeskole den 10. januar 2012 Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Jordskokkesuppe 600g jordskokker 2 stk skalotteløg 1 fed hvidløg 1 bagekartoffel 100g smør 1

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

DUD 2011 Vestlimfjord Distrikt

DUD 2011 Vestlimfjord Distrikt Boller 20 g gær 4 ss. mælk 40 g smør 20 g sukker ¼ ts. salt 1 æg 200 g mel (3½dl) Mælk, smør, sukker og salt smeltes, afkøles til lillefinger temperatur Gær opløses heri Æg og mel tilsættes, og det hele

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆND-

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆND- VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN SKAL LÆSES OG GEMMES TIL FREMTIDIG BRUG OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆND- BARE MATERIALER i eller tæt ved ovnen. Dampene kan skabe brandfare eller medføre en eksplosion.

Læs mere

17. november 2016 NINGS FOOD v/ning Srikaew

17. november 2016 NINGS FOOD v/ning Srikaew 17. november 2016 NINGS FOOD v/ning Srikaew Menu Monye Bags Panang Tom Yam Gung Cashew nut stir fry Papaya Salad Sprøde Bananer ทานให อร อยนะ Velbekomme Money Bags Små knasende mundfulde, med majs, kartofler,

Læs mere

Bagt tomat og dild laks med ris

Bagt tomat og dild laks med ris Bagt tomat og dild laks med ris 2 dl Nutridrink Protein Abrikos 1 dl piskefløde 1 spsk koncentreret hummerfond 2 spsk tomatpuré 1 spsk sambal oelek 2 spsk koncentreret citronsaft på flaske eller fra frisk

Læs mere

Opskrifter med majs og kartofler

Opskrifter med majs og kartofler Missionsprojekt 2016 Opskrifter 1 Opskrifter med majs og kartofler Tekst: Janne Bak-Pedersen For længe siden havde Spanierne en»skat«med hjem fra Peru. Det var kartoflen. Vi spiser rigtig mange kartofler

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39 Uge 38-39 Indkøbsliste Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksekød 650 gram oksekødsgyros 8 stk. fadkoteletter 800 gram kyllingestrimler 2 glas champignon (evt. 500 g friske) 7 fed hvidløg

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset)

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset) Svinekam med svær Fersk Svinekam (ikke ridset) Programmering af combiovn ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 5 minutter Alarm Svinekammene sættes i ovnen ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 10 minutter Alarm

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Indbagt marsbar. 4 Mars bar 4 stykker butterdej Et pisket æg til pensling

Indbagt marsbar. 4 Mars bar 4 stykker butterdej Et pisket æg til pensling Indbagt marsbar 4 Mars bar 4 stykker butterdej Et pisket æg til pensling Tø butterdejsstykkerne op og rul dem forsigtigt lidt tyndere på et melstrøget bord et ad gangen. Pak hver enkelt Mars bar ind i

Læs mere

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Forret Boullionkogt Gul Vandel med kartoffel dildcreme på Royal, stuvede Rød Vandel og muslinge sauce med dild akvavit Boullionkogt Gul Vandel Kom den

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

Opskrifter 1900-1950

Opskrifter 1900-1950 Opskrifter 1900-1950 Når man skal forstå en gammel opskrift, må man vide, hvor meget de gamle mål er. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at omregne til moderne mål. En kvint Et lod Et pund En pægl En

Læs mere

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET www.gorenje.com 2 - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AVM 380 AMW 733 AMW 490 AVM 390 INSTALLATION, QUICK START

AVM 380 AMW 733 AMW 490 AVM 390 INSTALLATION, QUICK START AVM 380 AMW 733 AVM 390 AMW 490 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AMW 497 AMW 498 INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA INSTALLATION, SNABBGUIDE

AMW 497 AMW 498 INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA INSTALLATION, SNABBGUIDE AMW 497 AMW 498 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO,

Læs mere

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen (

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen ( Ribbensteg & Brød Ca. 2 kg ribbensteg 2-3 spsk. salt 2 tsk peber 5 laurbærblade 1 l vand Tænd ovnen på 250 0 Salt og peber gnides grundigt ned i alle ridserne i sværen. Del laurbærbladene og stik dem ned

Læs mere

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser Eriks Mad og Musik.. 0 Kogte nye kartofler Kartofler Groft salt Smør Evt. persille eller dild TEMA: Kartofler Vask kartoflerne og kog dem men endelig ikke for længe. 0- minutter kan være nok, hvis de er

Læs mere

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER)

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) OKSEKØD KRYDRET OKSEKØDSPIE SVENSK FARSBRØD AMERIKANSK FARSBRØD UNGARSK RISFAD OKSEKØD I FAD VINTERGRYDE BØFGRYDE M/ GRØNSAGER UNGARSK PAPRIKAGRYDE STRIMLEBØF ALM. GULLASCH

Læs mere

KARTOFFELFRIKADELLER (DET SUNDE FIBREKØKKEN)

KARTOFFELFRIKADELLER (DET SUNDE FIBREKØKKEN) VEGETAR RETTER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) KARTOFFELFRIKADELLER VARM CHAMPIGNON PATE' SELLERIPOSTEJ GULERODSPOSTEJ GRØNSAGSTERRIN STEGT RØDBEDEFARS GRØNSAGSFRIKADELLER MED RÅ GRØNSAGER GRØNSAGSFRIKADELLER

Læs mere

Menu til lørdag aften på korweekend 2014 ca. 40 personer

Menu til lørdag aften på korweekend 2014 ca. 40 personer Menu til lørdag aften på korweekend 2014 ca. 40 personer Stegt laks m/birkes, ingefær og paprika Kyllingebryst til de, som ikke tåler fisk tilbehør: Blomkålssalat m/avocados og saltmandler Kartofler stegt

Læs mere

Spise dem som snack, eller brug dem i din salater, eller tilbehør til fx fisk og kylling sammen med ris og grønt

Spise dem som snack, eller brug dem i din salater, eller tilbehør til fx fisk og kylling sammen med ris og grønt Banan chips Spise dem som snack, eller brug dem i din salater, eller tilbehør til fx fisk og kylling sammen med ris og grønt 2 store bananer (umodne) 1 tsk røget mild paprika 1 tsk groft salt 1 tsk sesamfrø

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere