JT 379

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JT 379 www.whirlpool.com"

Transkript

1 JT 379.hilpool.com DK 1

2 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl ind i bølgldn. ANBRING OVNEN PÅ EN STABIL, PLAN OVERFLADE, d solid nok til at bæ ovnn og dt tilbhø, d anvnds i dn. Håndt ovnn md fosigtighd. DENNE OVN ER IKKE BEREGNET til at bliv plact ll bugt på n bodplad, d bfind sig mind nd 850 mm ov gulvt. ANBRING OVNEN I PASSENDE AFSTAND af and vamkild. Fo at sik tilstækklig vntilation skal d væ mindst 20 cm fi plads ov ovnn. Søg fo, at d plads nok und, ov og omking ovnn til at sik tilstækklig luftvntilation. Mikobølgovnn må ikk placs i t køkknskab. KONTROLLÉR, AT OVNEN IKKE ER BESKADIGET. Kontollé, at ovndøn lukk tæt mod døholdn, og at dn indvndig tætningslist i døn ikk bskadigt. Tøm ovnn, og gø dn n indvndig md n blød, fugtig klud. ANVEND IKKE DETTE APPARAT, hvis ntldningn ll stikpoppn bskadigt, hvis dt ikk fung kokt, ll hvis dt bskadigt ll ha væt tabt på gulvt. Dyp ikk ntldningn ll stikpoppn i vand. Hold ntldningn væk fa vam ovflad. Ells d isiko fo lktisk stød, band ll andn fa. EFTER TILSLUTNING OVNEN KAN KUN ANVENDES, hvis ovndøn lukkt kokt. DÅRLIG TV-MODTAGELSE og adiofostyls kan fokomm, hvis ovnn installs i næhdn af tv, adio ll antnn. DETTE APPARAT skal kstabskytts jvf. stækstømsglmntt. Poducntn falægg sig thvt ansva fo skad på pson, dy ll ting som følg af manglnd ovholdls af lovgivningn. Poducntn falægg sig thvt ansva fo poblm, d skylds manglnd ovholdls af diss angivls. 2 DK

3 OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERIALER i ll tæt vd ovnn. Dampn kan stat n band ll n ksplosion. ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til tøing af tkstil, papi, kyddi, kyddut, tæ, blomst, fugt ll and bændba matial. Dt kan sult i n band. HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG: Hold ovndøn lukkt, og sluk fo ovnn. Tag stikkt ud af stikkontaktn, ll afbyd stømmn vd sikingn ll guppafbydn. BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID. Dt kan sult i n band. LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN, isæ hvis d anvnds papi, plast ll and bændba matial i fobindls md n tilbdning. Papi kan fokull ll bænd, og nogl plasttyp kan smlt und opvamning af madva. Lad aldig ovnn væ udn opsyn, hvis du tilbd md mgt fdtstof ll oli, da d kan gå ild i mgt vam oli og fdtstof! ANVEND IKKE aggssiv kmikali ll damp i ovnn. Dnn typ ovn spcilt konstut til opvamning og tilbdning af madva. Dn ikk bgnt til industi- ll laboatoibug. HÆNG ELLER ANBRING IKKE tung gnstand på døn, da d kan bskadig ovnummt og hængsln. D må ikk hængs gnstand på døhåndtagt. VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG LAD KUN BØRN bug ovnn udn opsyn, nå d ha fåt tilstækklig vjldning til at kunn bug dn på btyggnd måd, og så d kla ov isikon vd fokt bug. Hold øj md bøn, nå d anvnd and vamkild (hvis d finds) aln ll i kombination md mikobølg pga. d høj tmpatu. OVNEN ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE bugt af bøn ll pson md fysisk, snsoisk ll mntal handicap ll md manglnd faing og vidn, mdmind diss pson und opsyn ll oplæt i bugn af appaatt af n pson, d ansvalig fo ds sikkhd. HOLD ØJE MED BØRN, så d ikk kan komm til at lg md ovnn. ANVEND ALDRIG MIKROBØLGEOVNEN til opvamning af nogt i n lufttæt, lukkt bhold. Tykkt i bholdn stig, så dn kan foåsag skad, nå dn åbns, ll dn kan ksplod. DØRTÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE skal jævnligt ftss fo skad. Hvis d skad i diss omåd, må ovnn ikk bugs, fø dn pat af n svictknik. OVNEN ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE dvt af n tim ll md fjnbtjning. ÆG ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til kogning ll opvamning af hl æg md ll udn skal, da d kan ksplod, slv nå mikobølgn ikk vam læng. DK 3

4 SIKKERHEDSFORSKRIFTER GENERELT DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG! OVNEN MÅ IKKE BRUGES udn madva i, nå d anvnds mikobølg. Ells kan dt ødlægg ovnn. VENTILATIONSÅBNINGERNE i ovnkabinttt må ikk tildækks. Hvis luftindtag og vntilationsåbning blokt, kan dt skad ovnn og giv dålig tilbdningssultat. HVIS DU ØVER DIG I BRUG af ovnn, skal d sætts t glas vand ind i dn. Vandt optag mikobølgngin, så ovnn ikk bliv bskadigt. OPBEVAR ELLER ANVEND IKKE ovnn udndøs. ANVEND IKKE ovnn tæt på n køkknvask, i n fugtig kæld, i næhdn af n simmingpool ll lignnd. ANVEND IKKE ovnummt til nogn fom fo opbvaing. FJERN METALPOSELUKKERE fa papill plastpos, indn d anvnds i ovnn. OPVARMNING AF VÆSKER FOR EKSEMPEL DRIKKEVARER ELLER VAND. Ovophdning af væskn op ov kogpunktt kan sk, udn at d komm bobl. Dt kan mdfø, at dn vam væsk pludslig kog ov. Tag følgnd foholdsgl fo at undgå dtt: 1. Undgå anvndls af cylindisk bhold md small åbning. 2. Rø undt i væskn, fø bholdn sætts i ovnn, og lad skn bliv i bholdn. 3. Eft opvamningn skal bholdn hvil t øjblik. Rø att undt, og tag bholdn fosigtigt ud af ovnn. FORSIGTIG SE ALTID I kogbogn til mikobølgovnn ft åd og vjldning. Dt gæld spcilt, hvis du tilbd mad, d indhold alkohol. NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD ll væsk i n suttflask ll bhold, skal du altid ø undt og kontoll tmpatun fø sving. Så sik du, at vamn jævnt fodlt, og du undgå isikon fo skoldning ll vabl. Fjn altid låg og sut fø opvamning! FRITURESTEGNING ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til fitustgning. Olitmpatun kan ikk kontolls. BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER fo at undgå at bænd fingn vd bøing af bhold, ovndl ll pand ft tilbdning. Bøn bø ikk ophold sig i næhdn af ovnn, nå dn i bug, da dns tilgænglig dl kan bliv mgt vam. 4 DK

5 TILBEHØR GENERELT DER ER t stot udvalg af tilbhø på makdt. Fø indkøb skal du sik dig, at dt vlgnt til bug i mikobølgovn. SØRG FOR AT BRUGE TILBEHØR, d ovnfast og tillad mikobølgn at pass. NÅR DU PLACERER MAD OG TILBEHØR i mikobølgovnn, skal du sik dig, at dt ikk bø ovnsidn. Dtt spcilt vigtigt vd tilbhø af mtal ll md mtaldl. HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, komm i bøing md ovnummt, mns ovnn i bug, kan d opstå gnist, og ovnn kan bskadigs. INDEN DU TÆNDER fo ovnn, skal du altid sik dig, at djtallknn kan dj fit. Hvis djtallknn ikk kan dj fit, skal du bug n mind bhold. DREJEKRYDS ANVEND DREJEKRYDSET und glasdjtallknn. Sæt aldig andt udsty på djkydst. Mont djkydst i ovnn. GLASDREJETALLERKEN BRUG GLASDREJETALLERKENEN vd all fom fo tilbdning. Dn opsaml dyppnd saft og madst, d lls vill bænd fast på ovnbundn. Anbing glasdjtallknn på djkydst. LÅG LÅGET ANVENDES TIL AT dækk madn til md und tilbdning og opvamning, nå d kun bugs mikobølg. Dsudn hind dt, at ovnn stænks til, og at madn tø ud, samtidig md at tilbdningstidn afkots. BRUG lågt, nå d opvams i to nivau. RIST BRUG DEN HØJE RIST, nå du tilbd md gill ll md gill kombi. BRUG DEN LAVE RIST, nå du tilbd md vamluft ll n vamluft kombi funktion. CRISPHÅNDTAG ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE CRISPHÅNDTAG, nå dn vam cisppand tags ud af ovnn. CRISPPANDE ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISPPANDEN. Anvnd altid glasdjtallknn und cisppandn. ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR på cisppandn, da dn hutigt bliv mgt vam og sandsynligvis vil bskadig dskabt. CRISPPANDEN kan fovams fø bug (maks. 3 min). Bug altid cispfunktionn til at fovam cisppandn. DAMPKOGER BRUG DAMPKOGEREN SAMMEN MED SIEN til tilbdning af fo ksmpl fisk, gøntsag og katofl. BRUG DAMPKOGEREN UDEN DAMPRISTEN vd tilbdning af madva som is, pasta og hvid bønn. ANBRING ALTID dampkogn på glasdjtallknn. BAGEPLADE BRUG KUN BAGEPLADEN, nå d tilbds mad md vamluft. Bug dn aldig i kombination md mikobølg. DK 5

6 STARTBESKYTTELSE / BØRNESIKRING DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES ET MINUT EFTER, at ovnn gåt i "standby. (Ovnn i "standby", nå 24-tims ut viss, ll (hvis ut ikk indstillt) displayt tomt). DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.ks. fo at lægg mad i ovnn, fø sikkhdslåsn figøs. Ells viss odt DOOR på displayt. DOOR AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING: VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE TILBEREDNINGEN fo at kontoll, vnd ll ø i madn. Indstillingn husks i 10 minutt. FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN: LUK OVNDØREN, og tyk på Stat-knappn ÉN GANG. Tilbdningn gnoptags, hvo dn blv afbudt. NÅR DER TRYKKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE, øgs tilbdningstidn md 30 skund. HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE: TAG MADEN UD AF OVNEN, luk ovnlågn, og tyk på STOP-knappn, ll dj funktionsknappn til off-positionn. DER LYDER ET BIP hvt minut i 10 minutt, nå tilbdningn afsluttt. Tyk på STOPknappn, ll åbn ovndøn fo at stopp signalt. BEMÆRK: Ovnn husk kun indstillingn i 60 skund, hvis ovndøn åbns og lukks ign, nå tilbdningn afsluttt. 6 DK

7 INDSTILLINGSTILSTAND NÅR OVNEN FORBINDES TIL STIKKONTAKTEN føst gang, skal d fotags n føstgangsinstallationspocdu. NÅR SKÆRMEN HAR VIST mæknavnt, åbns spogindstillingn. Nå spogt bkæftt, åbns tidsindstillingn. Eft bkæftls af uindstillingn gå ovnn i standby. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til indstillingspositionn fo at gå til dn anføt, indldnd indstilling. Dj dft -/+ knappn, og tyk på OK-knappn fo at vælg n andn indstilling. Indstil spog DREJ PÅ -/+ KNAPPEN fo at bvæg dig gnnm d syv spog til ådighd. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. PUNKTER Spog Englsk Fansk Italinsk Tysk Svnsk Spansk Hollandsk Indstil u DREJ PÅ -/+ KNAPPEN fo at ænd tidn. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. (Hvis d tykks på stopknappn på dtt tidspunkt, daktivs ut). BEMÆRK: Hvis ut ikk indstillt, ss tidspunktt 12:00. Indstil lydsignal DREJ -/+ KNAPPEN fo at skift mllm tændt og slukkt. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. Indstil kontast DREJ -/+ KNAPPEN fo at øg/mindsk kontastindstillingn. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. Indstil lysstyk DREJ -/+ KNAPPEN fo at øg/mindsk lysstykindstillingn. TRYK PÅ OK fo at bkæft valgt. DK 7

8 STRØMSPARETILSTANDE NÅR OVNEN ER I STANDBY-TILSTAND, og hvis bugn ikk indstill ut ll fotag nogn handling i løbt af ti minutt, gå ovnn i stømspatilstand. I dtt øjblik slukk skæmn. Dnn tilstand kan folads vd at dj på n af knappn, vd at tykk på n af knappn ll vd at åbn døn. MINUTUR (TIMER) ANVEND DENNE FUNKTION, nå d bug fo t køkknu til at mål dn nøjagtig tid fo f.ks. hævning af dj. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til standby-positonn. TRYK PÅ OK. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill dn tid, d skal gå. TRYK PÅ OK- ELLER START-KNAPPEN fo at stat ndtællingn. DER HØRES ET LYDSIGNAL, nå ndtællingn slut. 8 DK

9 TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER BRUG DENNE FUNKTION til nomal tilbdning og gnopvamning af f.ks. gøntsag, fisk, katofl og kød. t STIL FUNKTIONSKNAPPEN i MW Mod (Mikobølg) position. DREJ PÅ -/+ KNAPPEN fo at indstill MW (Mikobølg) ffkt.. TRYK PÅ OK fo at bkæft. (Cifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn. TRYK PÅ START-KNAPPEN. NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET: Tilbdningstidn kan indstills vd at dj -/+ knappn og mikobølg-ffktn kan indstills vd at tykk to gang på Tilbag-knappn og dft dj -/+ knappn. Hvis d tykks to gang på Tilbag-knappn und tilbdningn, blink cifn fo mikobølgffkt. Dn ny indstilling fo mikobølgffkt bliv aktiv, nå d tykkt på OK-knappn. Dn ny indstilling aktiv, nå cifn fo mikobølgffkt lys konstant. VED AT TRYKKE PÅ START-KNAPPEN KAN DU NEMT FORLÆNGE TIDEN md 30 skund ad gangn. Hvt tyk øg tidn md 30 skund. t EFFEKT JET VALG AF EFFEKT KUN MIKROBØLGER ANBEFALET BRUG: OPVARMNING af dikkva, vand, kla supp, kaff, t ll and madva md højt vandindhold. Hvis madn indhold æg ll flød, vælgs n lav ffkt. 750 W TILBEREDNING af fisk, kød, gatin osv. 650 W TILBEREDNING AF tt, d ikk kan omøs. 500 W RETTER, DER kæv påpasslighd (f.ks. sauc md højt potinindhold, ost- og æggtt) og fædigtilbdning af sammnkogt tt. 350 W VIDEREKOGNING AF agout, smltning af smø. 160 W OPTØNING. 90 W BLØDGØRING af smø, ost og flødis. DK 9

10 JET START DENNE FUNKTION BRUGES til hutig opvamning af madva md stot vandindhold, f.ks. kla supp, kaff ll t. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til MW (Mikobølg) position. TRYK PÅ START-KNAPPEN. DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK md standadffktn (750 W) og tilbdningstidn indstillt til 30 skund. Hvt tyk øg tidn md 30 skund. Du kan også ænd tidn vd at dj på justingsknappn fo at folæng ll fokot tidn, ft at funktionn statt. MANUEL OPTØNING FØLG VEJLEDNINGEN fo tilbdning og opvamning md mikobølg, og vælg ffktnivaut 160 W vd manul optøning. FROSNE MADVARER I PLASTPOSER, husholdningsfoli ll katonæsk kan sætts dikt i ovnn, foudsat at matialt ikk indhold mtaldl (f.ks. mtalposlukk). EMBALLAGENS FACON ha indflydls på optøningstidn. Flad pakk tø hutig op nd tykk. ADSKIL STYKKERNE, fthåndn som d tø op. Enkltfosn stykk tø hutig op. BESKYT DELE AF MADEN md små stykk alufoli, hvis d bgynd at bliv vam (f.ks. kyllinglå og dn ydst dl af kyllingving). SE JÆVNLIGT TIL MADEN. Md lidt faing læ du dn kokt tid til d foskllig mængd. VEND STORE STYKKER ft halvdln af optøningstidn. KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE tø ltt op, hvis d øs undt i dm und optøningn. VED OPTØNING anbfals dt ikk at tø madvan hlt op, mn at lad dn ndlig optøning afslutt und hviltidn. HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID sultatt, da vamn fodl sig m jævnt i madn. 10 DK

11 JET-OPTØNING BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjkæ, fisk, gøntsag og bød. FUNKTIONEN JET-OPTØNING skal knd madvans vægt, og dn må kun bugs, hvis vægtn mllm 100 g og 3 kg (s tablln fo Jt-optøning). ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdjtallknn. t STIL FUNKTIONSKNAPPEN i Jt Dfost Mod (Jtoptøning) position. t DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill madkatgoin. TRYK PÅ OK fo at bkæft. (Vægtcifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill madns vægt. TRYK PÅ START-KNAPPEN. HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN stopp ovnn, og displayt vis TURN FOOD (vnd madn). Åbn døn. Vnd madn. TURN FOOD Luk døn, og gnstat vd at tykk på Stat-knappn. BEMÆRK: Ovnn fotsætt automatisk ft 2 min, hvis madn ikk blvt vndt. I så fald bliv optøningstidn læng. DK 11

12 JET-OPTØNING FROSNE MADVARER: ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE: Følg pocdun fo Tilbdning og opvamning md mikobølg", og vælg 160 W til optøning. FROSNE MADVARER: HVIS MADEN ER VARMERE nd dybfosttmpatun (-18 C), skal du vælg n lav vægtindstilling. HVIS MADEN ER KOLDERE nd dybfosttmpatun (-18 C), skal du vælg n høj vægtindstilling. t MADKATEGORI MÆNGDE TIPS KØD (MEAT) 100 G - 2 KG Hakkkød, kotltt, bøff ll stg. FJERKRÆ (POULTRYY ) 100 G - 3 KG Kylling, hl stykk ll filt. FISK (FISH) 100 G - 2 KG Hl, kotltt ll filt. GRØNTSAGER (VEGETABLES) 100 G - 2 KG Blandd gøntsag, æt, boccoli osv. BRØD (BREAD) 100 G - 2 KG Bød, boll ll undstykk. HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægtn ov ll und dn anbfald vægt, anbfals dt at bug fmgangsmådn fo "Tilbdning og opvamning md mikobølg" og vælg 160 W til optøning. 12 DK

13 GRILNING BRUG DENNE FUNKTION TIL hutigt at giv madn n flot bun ovflad. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Gill-position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn TRYK PÅ START-KNAPPEN. ANBRING MADEN PÅ DEN HØJE RIST vd tilbdning af ost, toast, bøff og pøls. SØRG FOR, AT DE ANVENDTE REDSKABER vam- og ovnfast, nå du anvnd dnn funktion. ANVEND IKKE plastdskab md gillfunktionn, da d vil smlt. Ting af tæ ll katon hll ikk gnd. PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftpladn i ovnummt und gilllmntt. DK 13

14 GRILL KOMBI ANVEND DENNE FUNKTION TIL tilbdning af tt som gatin, lasagn, fjkæ og bagt katofl. t DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Gill Combi (Gill Kombi) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill MW (Mikobølg) ffkt TRYK PÅ OK fo at bkæft. (Cifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn. TRYK PÅ START-KNAPPEN DEN MAKSIMALT MULIGE MIKROBØLGEEFFEKT ER BEGRÆNSET TIL ET FABRIKSINDSTILLET NIVEAU, nå funktionn Gill anvnds. MADVARERNE SKAL ANBRINGES på dn høj ist ll på glasdjtallknn, nå du tilbd md dnn funktion. DET ER MULIGT at slukk fo mikobølgn vd at duc mikobølgns ffktnivau til 0 W vd at tykk på tuknappn og dj -/+ knappn. Nå ffktnivaut på?0?w, skift ovnn til kun at bug gillfunktionn. SØRG FOR, AT DE ANVENDTE REDSKABER vlgnd til bug md mikobølg, og at d vam- og ovnfast, nå du bug dnn funktion. ANVEND IKKE plastdskab md gillfunktionn, da d vil smlt. Ting af tæ ll katon hll ikk gnd. PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftspladn i ovnummt und gilllmntt. t VALG AF EFFEKT 14 DK GRILL KOMBI EFFEKT ANBEFALET BRUG: 650 W TILBEREDNING AF gøntsag og gatin W TILBEREDNING AF fjkæ og lasagn W TILBEREDNING AF fisk og fosn gatin 160 W TILBEREDNING AF kød 90 W GRATINERING AF fugt 0 W BRUNING kun und tilbdning

15 SPRØD BRUG DENNE FUNKTION TIL opvamning og tilbdning af pizza og and tt md bund af dj. Dn også god til stgning af bacon og æg, pøls, hambug osv. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Cisp-position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn TRYK PÅ START-KNAPPEN. DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE fo ffktnivaut ll gilln, nå Cisp-funktionn i bug. OVNEN STARTER AUTOMATISK mikobølg og gill fo at opvam cisppandn. Dt gø, at cisppandn hutigt komm op på abjdstmpatun og bgynd at bun madn og giv dn n spød ovflad. SØRG FOR, at cisppandn plact kokt midt på glasdjtallknn. OVNEN OG CRISPPANDEN bliv mgt vam vd bug af dnn funktion. SÆT IKKE DEN VARME CRISPPANDE på vamfølsomm ovflad. PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftspladn i ovnummt und gilllmntt. BRUG OVNHANDSKER ll dt mdfølgnd spcill Cisp-håndtag, nå dn vam Cisp-pand skal tags ud. BRUG KUN dn mdfølgnd cisppand til dnn funktion. And cisppand, d fås på makdt, giv ikk t kokt sultat, nå d anvnds md dnn funktion. DK 15

16 FORCED AIR (VARMLUFT) BRUG DENNE FUNKTION til tilbdning af mangs, mø- og buttdjskag, kag, soufflé, fjkæ og stgt kød. t STIL FUNKTIONSKNAPPEN i Focd Ai (Luftcikulation) position. (Tmpatucifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill dn ønskd tmpatu. TRYK PÅ OK-KNAPPEN fo at bkæft. (Cifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn. TRYK PÅ START-KNAPPEN. t SÆT MADEN PÅ RISTEN, så luftn kan cikul fit om dn. BRUG BAGEPLADEN, nå du bag småkag ll undstykk. UNDER TILBEREDNINGSPROCESSEN kan tilbdningstidn indstills vd at dj -/+ knappn og tmpatun kan indstills vd at tykk to gang på Tilbag-knappn og dft dj - /+ knappn. Hvis d tykks to gang på Tilbag-knappn und tilbdningn, blink tmpatutalln. Dn ny tmpatuindstilling aktiv, ft at d tykkt på OK knappn. Dn ny indstilling aktiv, nå cifn fo tmpatu lys konstant. SØRG FOR, AT DE ANVENDTE REDSKABER ovnfast, nå du anvnd dnn funktion. 16 DK

17 FORCED AIR COMBI (VARMLUFT KOMBI) ANVEND DENNE FUNKTION VED tilbdning af stgt kød, fjkæ, bagt katofl, fosn fædigtt, sukkbødskag, mø- og buttdjskag, fisk og dsst i fom. t y u DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Focd Ai+MW mod position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill dn ønskd tmpatu. t TRYK PÅ OKn fo at bkæft. (Cifn fo mikobølgffkt blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill MW (Mikobølg) ffkt. TRYK PÅ OK-KNAPPEN fo at bkæft. (Cifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn. TRYK PÅ START. SÆT MADEN PÅ RISTEN, så luftn kan cikul fit om dn. u y UNDER TILBEREDNINGSPROCESSEN kan tilbdningstidn indstills vd at dj -/+ knappn og tmpatun og mikobølgffktn kan indstills vd at tykk to gang på Tilbagknappn og dft dj -/+ knappn. D ny tmpatu- og ffktindstilling aktiv, nå d tykkt på OK knappn. D ny indstilling aktiv, nå cifn fo tmpatu og mikobølgffkt lys konstant. DEN MAKSIMALT MULIGE MIKROBØLGEEFFEKT und bug af vamluft bgænst til t fabiksindstillt nivau. SØRG FOR, AT DE ANVENDTE REDSKABER vlgnd til bug md mikobølg, og at d ovnfast, nå du bug dnn funktion. VALG AF EFFEKT EFFEKT 350 W 160 W 90 W VARMLUFT KOMBI ANBEFALET BRUG: TILBEREDNING AF fjkæ, bagt katofl, lasagn og fisk TILBEREDNING AF stgt kød og fugttæt TILBEREDNING AF kag og mø- og buttdjskag DK 17

18 QUICK HEAT (HURTIG OPVARMNING) ANVEND DENNE FUNKTION TIL AT fovam dn tomm ovn. ANBRING IKKE MADVARER i ovnn fø ll und fovamning. D kan bliv bændt af dn kaftig vam. FORVARMNING fotags altid md tom ovn. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Quick hat (Hutigopvamning) position. (Tmpatucifn blink.) DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill dn ønskd tmpatu TRYK PÅ START-KNAPPEN. NÅR OPVARMNINGEN ER STARTET, kan tmpatun lt ænds vd at dj på justingsknappn. UNDER OPVARMNINGSPROCESSEN ss symbol på skæmn, HEATING UP ( VARMER OP )ss, og statusbjælkn ss, indtil dn indstilld tmpatu nåt. NÅR TEMPERATUREN ER NÅET, ss END" ("SLUT"). Ovnn fotsætt md at kog md luftcikulation i ti minutt fo at bibva dn nåd tmpatu. D kan ikk indstills nogn kogpaamt på dtt tin. 18 DK

19 6 TH SENSE CRISP BRUG DENNE FUNKTION TIL hutig opvamning af mad fa fossn tilstand til svingstmpatu. Funktionn bugs kun til dybfosn fædigtt. t y MADKATEGORI MÆNGDE TIPS POMMES FRITES (FROSNE) G Fodl pomms fitn på cisppandn i t jævnt lag. Dys dm md salt, hvis d skal væ spød. Du kan ø i pomms fitn, nå tidn viss. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Sns Cook (Føl kogning) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg 6 th Sns Cisp TRYK PÅ OK fo at bkæft. DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill madkatgoin. TRYK PÅ OK fo at bkæft. TRYK PÅ START-KNAPPEN. DER MÅ KUN ANBRINGES MAD på cisppandn. TYK PIZZA, FROSSEN (PAN PIZZA, FFROZEN) TYND PIZZA, FROSSEN (THIN PIZZA, FFROZEN ) KYLLINGEVINGER, FROSNE (B UFFALO WINGS, FFROZEN) PROGRAMMET BØR IKKE afbyds, mns displayt vis G Til pizza md tyk bund G Til pizza md tynd bund. t y PROGRAMMET KAN afbyds, nå displayt vis tidn. BRUG OVNHANDSKER ll dt mdfølgnd spcill Cisp-håndtag, nå dn vam skal tags ud. BRUG KUN dn mdfølgnd cisppand til dnn funktion. And cisppand, d fås på makdt, giv ikk t kokt sultat, nå d anvnds md dnn funktion. ANBRING ALDRIG nogn fom fo bhold ll indpakning på cisppandn! G Fodl kyllingving på cisppandn i t jævnt lag. HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE STÅR PÅ DENNE LISTE, og hvis vægtn ov ll und dn anbfald vægt, bugs samm fmgangsmåd som fo manul cisp-funktion. DK 19

20 6 TH SENSE STEAM (DAMPKOGNING) BRUG DENNE FUNKTION TIL at tilbd tt som gøntsag, fisk, is og pasta. FUNKTIONEN HAR TO TRIN. * FØRSTE TRIN bing madn hutigt til kogpunktt. * ANDET TRIN TILPASSER automatisk ffktn, så madn sim og ikk kog ov. Skæmn vil vis damptidn og ndtællingn på dtt tin. t DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Sns Cook (Føl kogning) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg 6 th Sns Stam (Føl damp). TRYK PÅ OK fo at bkæft. DREJ -/+ KNAPPEN FOR AT indstill tilbdningstidn. (Hvis tidn ikk indstills, kø pogammt kun til kogpunktt, indn dt slukk). TRYK PÅ START-KNAPPEN. DÆK ALTID MADEN TIL MED ET LÅG. Kontollé, at båd bholdn og lågt gnd til mikobølgovn, fø d tags i bug. Hvis du ikk ha t vlgnt låg til kogkat, kan du anvnd n tallkn. Dn skal anbings md undsidn vndt mod kogkat. BRUG IKKE plast ll alufoli til at dækk madn md. DET ANVENDTE KOGEKAR Bø højst væ halvt fyldt. Hvis d skal tilbds n stø potion, skal du bug n tilsvand stø bhold, så dn kun bliv halvt fyldt. Sådan undgå du, at madn kog ov. TILBEREDNING AF GRØNTSAGER Anbing gøntsagn i sin. Hæld 1/2-1 dl vand i unddln. Læg låg på, og indstil tidn. Blød gøntsag som boccoli og po skal hav 2-3 minutt. Håd gøntsag som gulødd og katofl skal hav 4-5 minutt. KOGNING AF RIS Følg anbfalingn på pakkn vdønd kogtid og mængd vand/is. Hæld ingdinsn i unddln, læg låg på, og indstil tidn. DAMPKOGEREN udlukknd bgnt til anvndls md mikobølg! DEN MÅ ALDRIG anvnds md nogn andn funktion. HVIS DAMPKOGEREN anvnds md n andn funktion, kan dt mdfø bskadigls. INDEN DER TÆNDES FOR OVNEN, SKAL DU ALTID SIKRE DIG, AT djtallknn kan dj fit. ANBRING ALTID dampkogn på glasdjtallknn. t 20 DK

21 6 TH SENSE REHEAT (OPVARMNING) BRUG DENNE FUNKTION til opvamning af fædigtt ntn fosn, kølskabskold ll md umtmpatu. Plac ttn på n ovn- og mikobølgfast tallkn ll fad. DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Sns Cook (Føl kogning) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg 6 th Sns Rhat. TRYK PÅ OK fo at bkæft. TRYK PÅ START-KNAPPEN. PROGRAMMET BØR IKKE afbyds, mns displayt vis. PROGRAMMET KAN afbyds, nå displayt vis tidn. NÅR DU GEMMER n t i kølskabt ll lægg dn på t fad fø opvamning, skal du lægg d tykk og m fast madva ydst på tallknn og d tynd ll mind fast madva i midtn. ANBRING TYNDE SKIVER AF KØD ovn på hinandn ll taglagt. TYKKERE STYKKER af f.ks. fasbød ll pøls skal læggs tæt vd sidn af hinandn. HVILETID 1-2 minutts hviltid fobd altid sultatt, spcilt fo fosn madva. BRUG ALTID DET MEDFØLGENDE LÅG til dnn funktion, undtagn vd opvamning af supp lig fa kølskabt. H dt ikk nødvndigt at bug lågt! Hvis madn indpakkt på n måd, d ikk gø dt muligt at anvnd lågt, skal d skæs 2-3 snit i mballagn, så tykkt kan ltts und opvamningn. SLIPPE OVERTRYK UD PLASTFILM skal snitts ll pikks md n gaffl fo at mindsk tykkt og hind, at filmn sping, nå d saml sig damp und tilbdningn. NETTOVÆGTEN skal ligg mllm 250 og 600 g, nå dnn funktion bugs. E dtt ikk muligt, bø du bug dn manull funktion fo at opnå dt bdst sultat. SØRG FOR, at ovnn ha umtmpatu, fø funktionn tags i anvndls, så d opnås dt bdst sultat. DK 21

22 ASSISTERET KØKKENCHEF MED DENNE FUNKTION kan du nmt tilbd al madn anføt i ndnstånd tabl. t y DREJ FUNKTIONSKNAPPEN til Assistd Mod (Hjælpindstilling) position. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg madkatgoi. TRYK PÅ OK fo at bkæft. DREJ -/+ KNAPPEN fo at vælg madkatgoi. TRYK PÅ OK fo at bkæft. PÅ DETTE TIDSPUNKT anmods du om på skæmn at indstill mængdn. Dn afhæng af dn valgt madkatgoi. Tidsindstilling DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill tilbdningstidn, og tyk på OK-knappn fo at bkæft. Indstilling af mængd DREJ PÅ -/+ KNAPPEN fo at indstill mængdn og tyk på OK fo at bkæft Indstilling af vægt DREJ -/+ KNAPPEN fo at indstill vægtn, og tyk på OK-knappn fo at bkæft. Donnss adjustmnt DREJ PÅ -/+ KNAPPEN FOR AT ÆNDRE "DONENESS" ("HVOR MEGET, DEN SKAL HAVE") og tyk på OK fo at bkæft BEMÆRK: "DONENESS" KAN FOR NOGLE AUTOMATISKE FUNKTIONER INDSTILLES Und instuktionn indn statpunktt ll indn fo 20 skund, ft at kogningn bgyndt. u TRYK PÅ START. MADKATEGORI MADKATEGORI MÆNGDE FORBEREDELSE TILBEHØR M E A T (KØD) OKSESTEG (ROAST BEEF) FLÆSKESTEG (ROAST PORK) LAMMESTEG (ROAST LAMB) KALVESTEG (ROAST VEAL) 800 G - 1,5 KG 800 G - 1,5 KG Dys stgn md kyddi, og stil dn i dn fovamd ovn. Vnd stgn, nå displayt angiv dt. Fo fansk oast-bf skal du sætt "donnss" på minusfunktion. Dys stgn md kyddi, og stil dn i n kold ovn. Vnd stgn, nå displayt angiv dt. 1-1,5 KG Dys stgn md kyddi, og stil dn i n kold ovn. Vnd stgn, nå displayt angiv dt. 800 G - 1,5 KG RIBBEN (RIBS) 700 G - 1,2 ENTRECOTE (ENTRECOTE) KG Dys stgn md kyddi, og stil dn i dn fovamd ovn. Vnd stgn, nå displayt angiv dt. Kom kyddi på og anbing på n cisppand. 2-4 STK. Smø md oli og anbing i n kold ovn. Vnd, nå displayt angiv dt. Dys md kyddi. Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Høj ist på djtallkn 22 DK

23 MADKATEGORI MADKATEGORI MÆNGDE FORBEREDELSE TILBEHØR M E A T (KØD) POULTRY (FJERKRÆ) LAMMEKOTELET (LAMB CUTLET) PØLSE (BRATWURST) HOT DOG, KOG (HOT DOG, BBOIL) HAMURGERS, FROZEN (HAMURGERS, FROZEN) BACON (BACON) FARSBRØD (MEAT LOAF) KYLLINGSTEG (ROAST CHICKEN) KYLLINGFILETER, DAMPET (CHICKEN FILLETS, STEAM) KYLLINGEFILETER, STEGTE (CHICKEN FILLETS, FRYY ) KYLLINGESTYKKER (CHICKEN PIECES) 2-6 STK G 4-8 STK G 50G-150G 4-8 PORTIONER 800 G - 1,5 KG G 300 G - 1 KG 400 G - 1,2 KG Smø md oli og anbing i n kold ovn. Vnd, nå displayt angiv dt. Dys md kyddi. Smø cisppandn md lidt oli. Tilføj pøls, nå tallknn foopvamt, og vnd dm, nå ovnn anmod dig om dt. Hæld n lit vand i dampbundn og dæk til md lågt. Nå ovnn bipp, skal du komm pølsn i og lægg lågt på. Smø cisppandn md lidt oli. Kom kødt på, nå cisppandn fovamt. Vnd, nå displayt angiv dt. Kom kødt på, nå cisppandn fovamt, og vnd, nå displayt angiv dt Lav dn ønskd fas, og fom dn til t bød. Kom kyddi på og anbing i n kold ovn md bystsidn opad. Dys md kyddi, og anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Smø cisppandn md lidt oli. Dys md kyddi, og kom filtn på, nå cisppandn fovamt. Vnd madn, nå displayt angiv dt. Dys kyllingstykkn md kyddi, og læg dm på cisppandn md skindsidn opad. DK Høj ist på djtallkn Dampkogns bund og låg Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Dampkog ENSURE THE CHICKEN MEAT is ady by picking ith a tooth-pick in th thickst pat. Th mat juic should b non-colod. If still pink, add som mo tim. FISH (FISK) HEL FISK, BAGT (CHICKEN PIECES) HEL FISK, KOGT (WHOLE FISH, BOILED) 600 G - 1,2 KG 600 G - 1,2 KG ASSISTED CHEF Kom kyddi på og smø md smø ll æg. Kom vntult asp ovnpå. Dys md kyddi, og tilsæt 1 dl fiskbouillon. Tilbd tildækkt. Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Fad md låg, vlgnt til mikoovn, ll bug plastfilm som låg. Sæt på djtallkn. 23

24 ASSISTED CHEF MADKATEGORI MADKATEGORI MÆNGDE FORBEREDELSE TILBEHØR FISH (FISK) POTATOES (KARTOFLER) VEGETABLES (GRØNTSAGER) FILETER (FILLETS) KOTELETTER, STEG (CUTLETS, FRY) KOTELETTER, DAMP (CUTLETS, STEAM) GRATIN, FROSSEN (GRATIN, FROZEN) PANEREDE FILETER, FROSNE (FILLETS COATED, FROZEN) KARTOFLER, KOGTE (POTATOES, BOILED) KARTOFLER, BAGTE (POTATOES, BAKED) GRATIN (GRATIN) POMMES FRITES (FROSNE) KARTOFFELBÅDE (POTATO WEDGES) GRØNTSAGER, FROSNE (VEGETABLES, FROZEN) GULERØDDER (CARROTS) G Dys md kyddi, og anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på G Smø cisppandn md lidt oli. Dys md kyddi, og kom madn på, nå cisppandn fovamt. Vnd madn, nå displayt angiv dt G Dys md kyddi, og anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. 600 G - 1,2 KG Fjn al aluminiumsfoli G Smø cisppandn md lidt oli. Anbing madn, nå cisppandn fovamt. Vnd madn, nå displayt angiv dt. 300 G - 1 KG Kom gøntsagn i bundn af dampkogn, og hæld 1 dl vand vd. Læg låg på. 200 G - 1 KG Skyl, og pik md n gaffl. Vnd, nå displayt angiv dt. 4-8 PORTIONER Skæ d å katofl i skiv, og læg dm taglagt md løg. Kyd md salt, pb og hvidløg, og hæld flød ov. Dys md ost. Dampkog Dampkog Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på djtallkn. Dampkogns bund og låg Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på djtallkn. Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist G Kom altid salt på indn stgning G Skæl, og skæ i båd. Dys md kyddi, smø cisppandn lt md oli + stænk md oli. Rø undt, nå displayt afgiv dt G Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på G Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Dampkog Dampkog 24 DK

25 ASSISTED CHEF MADKATEGORI MADKATEGORI MÆNGDE FORBEREDELSE TILBEHØR VEGETABLES (GRØNTSAGER) RICE (RIS) GRØNNE BØNNER (GREEN BEANS) BROCCOLI (BROCCOLI) BLOMKÅL (CAULI FLOWER) GRATIN, FROSSEN (GRATIN, FROZEN) PEBERFR, DAMP (PEPPER, STEAM) PEBERFR, STEG (PEPPER, FRY ) AUBERGINE (EGG PLANT) SQUASH, DAMP (SQUASH, STEAM) MAJSKOLBER (CORN ON COB) TOMATER (TOMATOES) RICE, BOILED (RICE, BOILED) RISENGRØD (RICE PORRIDGE) OAT PORRIDGE (OAT PORRIDGE) G G G G G G G G 300 G - 1 KG G Kom gøntsagn i bundn af dampkogn, og hæld 1 dl vand vd. Læg låg på. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Fjn vntul alufoli. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Smø cisppandn md lidt oli. Skæ i tn, og læg på cisppandn, nå dn fovamt. Dys md kyddi, og stænk md oli. Rø undt, nå displayt angiv dt. Skæ i halv stykk, kom salt på og lad dt stå t stykk tid, så væskn kan løb fa. Smø cisppandn md lidt oli, og kom madn på, nå cisppandn fovamt. Vnd, nå displayt angiv dt. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Anbing i dampistn. Kom 1 dl vand i bundn, og læg låg på. Skæ i halv, smag til, og dys md ost 1-4 DL Indstil dn anbfald kogtid fo is. Kom is og vand i bundn i hnhold til dn anbfald mængd og læg lågt på. 2-4 PORTIONER 1-2 PORTIONER Kom is og vand i dampkogns bund. Læg låg på. Tilsæt mælk, nå displayt angiv dt, og fotsæt tilbdningn. Til to potion skal d bugs 75ml is, 200ml vand og 400ml mælk. Til fi potion skal d bugs 150ml is, 300ml vand og ml mælk. Bland havgyn, salt og vand i hnhold til pakkns anvisning fo mikobølgovn. Dampkogns bund og låg Dampkog Dampkog Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på djtallkn. Dampkog Dampkog Dampkog Ovnfast fad, d vlgnt til mikoovn, på lav ist Dampkogns bund og låg Dampkogns bund og låg Mikobølgsikk tallkn ll gyd udn låg DK 25

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog

Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog MAD i det fri Opskrifterne kan hentes på nettet: www.spejder.dk/kogebog MAD i det fri. udgave Forlag Det Danske Spejderkorps Forlag 2004 Arsenalvej 0 436 København K Tlf. 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 Email:

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Fra pizza til popcorn

Fra pizza til popcorn Fra pizza til popcorn - en kogebog til børn og unge, der vil spise sundt Fra pizza til popcorn - en kogebog til børn og unge, der vil spise sundt Ernæringsenhedens kogebog til børn og unge 2008 Fra pizza

Læs mere

"Mad kan sagtens være nemt og hurtigt" KOGEBOG FOR DIG PÅ SU. - med kød, fjerkræ og æg

Mad kan sagtens være nemt og hurtigt KOGEBOG FOR DIG PÅ SU. - med kød, fjerkræ og æg "Mad kan sagtens være nemt og hurtigt" KOGEBOG FOR DIG PÅ SU - med kød, fjerkræ og æg Hurtige og nemme opskrifter med kød, fjerkræ og æg Opskrifterne er fra voresmad.dk. Det er testede opskrifter, hvor

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre Energien på rette sted sådan gør du din elregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Inspiration og faktuelle oplysninger til Energien på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Spis godt. Når kræft er en del af hverdagen

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Spis godt. Når kræft er en del af hverdagen Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Spis godt Når kræft er en del af hverdagen Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Opskrifter: Louisa Lorang Smoothies side 20-2: Jens Jepson Ernæringsfaglige kilder:

Læs mere

Indhold. Introduktion til materialet Å 1. 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2. 2. Dagens måltider Å 6

Indhold. Introduktion til materialet Å 1. 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2. 2. Dagens måltider Å 6 Mad i dagplejen Indhold Introduktion til materialet Å 1 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2 2. Dagens måltider Å 6 3. Lav frokost efter de 8 kostråd ernæringsanbefalinger til dagplejen Å 10 4. Madplaner

Læs mere

1 Praktiske køkkentips og kulinariske

1 Praktiske køkkentips og kulinariske 1 Praktiske køkkentips og kulinariske kneb Agurk Bitter agurk skæres i stave og lægges i koldt vand natten over; næste dag er den bitre smag forsvundet. Ananas Viser det sig, at den ananas, man kommer

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Primitiv madlavning -i naturen

Primitiv madlavning -i naturen Primitiv madlavning -i naturen Gilwell projekt af Søren Bundgaard 2002 Mad i det fri Madlavning i det fri lægger op til en anderledes madoplevelse end i det traditionelle indendørs køkken. Det tager længere

Læs mere