BULLETIN Nr. 72 Marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BULLETIN Nr. 72 Marts 2005 1"

Transkript

1 BULLETIN Nr. 72 Marts

2 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. september Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til medlemmer af bestyrelsen eller NKF-dk s bestyrelse Michael Højlund Rasmussen, formand Vejle Amts konserveringsværksted Maribovej Vejle Tlf Ansvarshavende redaktør: Susan Ritterband Gungevej Hvidovre Øvrig redaktion: Karen Borchersen, næstformand Konservatorskolen Esplanaden København K. Tlf Karin Wegener Tams Martin Bernsted Annoncer: Katja Storkholm Indlæg til Bulletin sendes uformateret på diskette, CD, eller via til den ansvarshavende redaktør. Vivi Lønborg Andersen, kasserer Arbejdermuseet Nørrebrogade 66 D 2200 København N. Tlf Hjemmesider: Fællesnordisk hjemmeside: IT-ansvarlig og webredaktør: Jens Aagaard Oplag: 400 Skrifttype: Century Schoolbook Tryk: L.P. Nielsen Offset Bogtryk Susan Ritterband, ansvarshavende redaktør af Bulletin Gungevej Hvidovre Tlf Maj Ringgaard Frilandsmuseet Højskolevej Kgs. Lyngby tlf Suppleanter: Camilla Bastholm, Martin Bernsted, Repræsentant i ECCO: Helle Strehle, Husk at fortælle, at du har set annoncen i Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Redaktør af Meddelelser om Konservering : Maj Stief Aistrup, Revisorer: Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk 2

3 Indholdsfortegnelse Leder Leder 3 Generalforsamling, indkaldelse 4 Aros-arrangement 6 Er du candidatus, artikel 6 Magasinseminar, referat 8 E.C.C.O. 9 Klima og transportgruppe 11 Arbejdsgrupper under NKF-dk 12 Udvalg 12 Funori, referat af emnedag 13 Fuglsø, referat 15 Jørn Rubow Center 17 Meddelelser om Konservering 19 Boganmeldelse 19 Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden: 3 Michael Højlund Rasmussen, formand Nordisk samarbejde Det har jævnligt været debatteret, hvad der skulle til for at styrke det nordiske samarbejde i Nordisk Konservatorforbund. Udgivelsen af Meddelelser om Konservering har gennem mange år været et synligt udtryk for vore nordisk samarbejdsrelationer. Igennem de senere år har vi haft en fælles nordisk hjemmeside, som under ledelse af forbundsrådsformanden, Tina Kramer Molkte bliver løbende udviklet og styrket, således at flere vil komme til at bruge den. På det seneste har vi udgivet postprints fra Nordisk Videreuddannelses kursus i Sorø, 2004 om magasinbygningens fysik og funktion i bogen er samlet alle bidrag til kurset, som var velbesøgt af kolleger fra alle de nordiske lande. Jeg tror nok, vi uden at prale kan tale om et succesfuldt kursus, der behandlede et relevant tema, tiltrak sig opmærksomhed i hele norden og tilmed gav overskud. Bestyrelsen skylder stor tak til koordinationsgruppen: Maj Ringgaard, Marianne Hadsund, Simon Botfeldt og Morten Ryhl- Svendsen. På det allerseneste har forbundet markeret sig i to sager, som har krævet en hurtig reaktion fra Forbudsrådsformandens side. I det ene tilfældes drejer det sig om et forslag fra EU-kommissionen om at forbyde produktion og anvendelse af trætjære. Det mistænkes for at være giftigt og vil derfor blive optaget på en liste over farlige stoffer i et kommende biocid-direktiv. Bureaukratiet havde desværre glemt at spørge de relevante brugere typisk konservatorer og håndværkere, der beskæftiger sig med bevaring af huse, skibe m.m.. Der er nu blevet afsendt en protest mod disse overvejelser til Skibsbevaringsfonden, der sammen med organisationer vil videreformidle en samlet protest til de relevante politikere og embedsmænd i norden og EU. En anden celeber sag er det svenske forslag om at udflytte Riksantikvarieämbetet til Gotland, som kompensation for tabte offentlige arbejdspladser i udkantsområderne. NKF har afsendt et høringssvar, der advarer mod at udflytte højt specialiserede funktioner til områder, hvor behovet for specialister ikke vil kunne dækkes lokalt. Vi har desuden påpeget den forøgede risiko ved at fragte museumsgenstande fra de statslige samlinger i Stockholm over land og vand for at lade dem konservere unødigt langt borte fra deres hjemsted. Holdninger som i virkeligheden er af helt principiel art, og som kan anvendes overalt, hvor man forsøger at bruge kulturbevaringen i en anden sags tjeneste (ved at reducere den til et spørgsmål om regional jobudvikling.) Netop de principielle forhold berettiger til en fælles indsigelse mod et i øvrigt internt, svensk anliggende.

4 Generalforsamling Årets første faglige arrangement er meget passende en rundtur i HC-Andersen-museet, hvor Ejnar Askgaard vil vise rundt. Vi mødes foran HC-Andersen Huset, Bangs Boder 29, 5000 Odense C, kl Derefter er der frokost på Møntergården, Overgade 48, som bestilles på forhånd ved mail til senest den 5. april. lørdag den 9. april 2005 Odense Kl generalforsamling også på Møntergården (i henhold til vedtægternes 6). Generalforsamlingen er Den danske Afdelings højeste myndighed og ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsorden: 1. Formandens beretning for det forløbne år. 2. Regnskabsaflæggelse og budget. 3. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. a. På grund af de nye posttakster foreslår bestyrelsen, at ECCO Newletter ikke længere bliver udsendt til alle medlemmerne, men kan rekvireres. 4. Valg af formand og øvrige bestyrelse plus én suppleant (jfr. 4). 5. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant. 6. Meddelelser om Konservering. 7. Nordisk Videreuddannelse. 8. Eventuelt. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag til denne indleveres skriftligt mindst 5 dage før til bestyrelsen. Forsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til deltagerantal. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Vi skal forlade museet kl. 16, og forventer derfor at afslutte generalforsamlingen på dette tidspunkt. 4

5 NKF-DK 2004 Regnskab 2004 Budget 2004 Budgetkommentarer Indtægter: Kontingent , ,00 Kontingent ,00 Annoncesalg 4.800, ,00 Labelssalg 3.717, ,00 rejsetilskud ,00 Vi mangler fra KUAS til Helles rejse i april Tilbagebetaling af MOK-lån 5.999, ,00 Renter 117,54 100,00 Overskud fra studietur 1.872,58 Turen kostede totalt ,42 Tilbagebetaling af fælles hjemmeside ,50 Islands andel for 2003 Indtægter i alt: , ,00 Udgifter: Bulletin tryk (21.182,75) (24.000,00) Bulletin porto (4.847,00) (9.000,00) Meddelser tryk (32.950,00) (32.000,00) ECCO kontingent 2004 (11.462,89) (12.500,00) Kontingent. Bestyrelsesmøder incl rejser (10.136,10) (8.000,00) Medlemsmøder (152,10) (1.000,00) Generalforsamling (371,35) (2.000,00) Forbundsråd fællesudgifter (8.685,16) (9.000,00) Fællesudgifter for både 2003 og 2004 Arbejdsgrupper 6 stk (814,45) (3.500,00) Rejser (9.267,82) (8.000,00) Kontorartikler (1.250,35) (5.000,00) Porto (2.357,25) (3.000,00) Hjemmeside (30.115,31) (28.000,00) kr til opgradering af hjemmeside Gebyr (785,00) (500,00) Repræsentation - (500,00) Studietur underskudsdækning (8.000,00) Vi fik overskud så derfor ikke anvendt. udgifter til fælles hjemmeside (2.812,50) Bliver betalt af forbundet i Fælles hjemmeside NKF-DK andel - (500,00) CEN-tilskud 2003 og 2004 (12.500,00) (6.250,00) Videreuddannelseseminar (10.417,73) (15.000,00) Kurset kostede i alt , ,03 kr videreføres til Finland. Udgifter i alt: ( ,76) ( ,00) Årets resultat (20.047,14) (40.450,00) Balance: Aktiver: Giro ,13 Tilgodehavende fra Meddelelser om ,00 Beløbet er fra primo 2005 konservering ,13 Passiver: Egenkapital primo 2004 på giro ,27 årets resultat (20.047,14) ultimo 2004 disponibel kapital ,13

6 Arrangement: ARoS Aarhus Kunstmuseum konserveringsafdeling og samlinger Onsdag d. 16. marts 2005 kl Arrangementet afholdes på ARoS, hvor vi mødes ved billetlugen kl Herfra vil malerikonservator Dorthe Aggerholm fra Fælleskonserveringen Afd. Vest hente os og vise os konserveringsafdelingen. Efter en spændende rundvisning, hvor konserveringsafdelingen også byder på kaffe og the, mødes vi med én af museets omvisere i garderoben kl Omviseren vil fortælle om museets arkitektur og vise rundt i særudstillingen med videokunstneren Bill Viola. Efter omvisningen vil det for interesserede være muligt at spise i museets café eller restaurant, hvis ikke man foretrækker et andet hyggeligt sted i byen. På museets hjemmeside: kan man hente yderligere oplysninger om de aktuelle udstillinger og museets samlinger. Sted: ARoS, Aarhus Kunstmuseum Aros Allé Århus C Medbring: Dokumentation for tilknytning til konserveringsfaget giver gratis adgang til museet. Pris: 25 kr. som tilskud til betaling af omviseren. Tilmelding til arrangementet skal ske senest onsdag d til: Camilla Bastholm på tlf / eller Helle Strehle på tlf / Er du candidatus eller konservator? - Om den rette brug af titler blandt konservatorer. Michael Højlund Rasmussen, formanden, Der er i den seneste tid opstået nogen usikkerhed om hvilken titel man må benytte i forhold til den uddannelse man har indenfor konservatorfaget. Det er navnlig blandt de videreuddannede konservatorer, at usikkerhed og misforståelser har bredt sig, og jeg skal derfor forsøge at tydeliggøre Nordisk Konservatorforbunds holdning til spørgsmålet. Kun personer, der har taget afgang efter den nye ordning som beskrevet i Bekendtgørelse nr. 993 af 14. december 1999 kan bruge titlerne Cand.scient.cons. (efter 5 års studier) og B.Sc. i konservering (efter 3 års studier). Personer der har taget afgang som konserveringstekniker og konservator efter den gamle ordning (indtil 2001) må ikke benytte disse titler, da de er lovbeskyttede. Konservatorskolen kan ustyre personer med gamle uddannelser med et brev fra Kulturministeriet, hvori de gamle titler sidestilles med de nye internationale og beskyttede grader. Brevet ækvivalerer udtrykkeligt begreberne og giver således ikke lov til at kalde sig andet end det man har fået tildelt. Da de gamle titler konserveringstekniker/konservator ikke er beskyttede på nogen måde, og alle 6 (med eller uden uddannelse i øvrigt) kan kalde sig konservator, kan man som uddannet konservator understrege forskellen ved at have taget den 5-årige uddannelse ved at benytte den angelsaksiske betegnelse M.Sc. (Master of Science) eller MS. Det er der skabt præcedens for med en skrivelse fra Kulturministeriet af maj 1993 (gengivet i Bulletin nr. 46/1993 s.38). I en international sammenhæng kan det ligefrem være tilrådeligt at anvende disse betegnelser, da man ellers kan have nogen vanskelighed med at forklare de meget flydende og lokalt danske titler.

7 7

8 Marianne Hadsund & Simon Botfelt Den oktober 2004 afholdt NKF-dk et seminar om magasinbygningens fysik og funktion på Museumshøjskolen i Sorø. Seminaret samlede knap 40 deltagere fra Norge, Sverige, Finland, Island Færøerne og Danmark til en tætpakket uge med foredrag og undervisning, en hel dags ekskursion og lange aftener med rødvin og opgaveskrivning. Seminaret blev indledt med indlæg fra de forskellige nordiske lande om magasinsituationen eller om spændende projekter med nye magasiner. På den måde fik vi et indtryk af hinandens vilkår og indsatsområder. Den følgende dag var afsat til en teoretisk indføring i grundlæggende klimalære, materialelære, klimamåling og klimaregulering samt risikovurdering og tilstandsvurdering. Nu skulle alle så være klar til onsdagens ekskursion, hvor vi i mindre grupper besøgte og gennemgik udvalgte museumsmagasiner på Nationalmuseet, Arbejdermuseet samt Musikhistorisk Museum og Carl Claudius Samling. Torsdagen blev brugt på opgaveskrivning og fremlæggelse af gruppernes resultater. Grupperne havde lagt meget arbejde i opgaverne, og det blev nogle flotte og interessante fremlæggelser. Den sidste dags program var åbent for alle interesserede. Suzanne Keene (MA Suzanne Keene Consultancy, UK) og Jonathan Ashley-Smith (Senior Research Fellow, V & A, UK) satte med to underholdende foredrag perspektiv på emnet og satte magasinering i sammenhæng med resten af museernes virke. Tilbagemeldinger fra deltagerne tydede på et stort fagligt udbytte, men også en vis udmattelse! Programmet var tæt, og alle arbejdede koncentreret og engageret ugen igennem. Der kunne godt have været mere tid til snak og uforpligtende samvær. Der blev dog også udvekslet og knyttet kontakter på kryds og tværs. NKF-dk s magasinseminar i Sorø 2004, referat Seminaret blev gennemført med støtte fra Nordisk Kulturfond, Knud Højgaards fond, Nordiske Museifonden, Kulturarvsstyrelsen, Nationalmuseet, Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole, Køge Museum og Nordjyllands Amts Konserveringsværksted. Postprintet er udgivet og indeholder både foredragene og gruppeopgaverne. Postprintet udsendes til alle deltagere og foredragsholdere. Maj Stief NKFs seminar om Magasinbygningens fysik og funktion sluttede med to åbne foredrag, hvor alle interesserede kunne tilmelde sig. Foredragene var af Suzanne Keene, MA, Suzanne Keene Consultancy, UK, der talte om Managing Collections Storage og Jonathan Ashley Smith, Senior Research Fellow, V&A, UK, der talte om Risk Asse-ssment for Conservation. Suzanne Keenes foredrag drejede sig om bevaring og magasinering af genstande. Hun gennemgik udviklingen i museernes tilvækst på udvalgte engelske museer og for hele nationen (årlig tilvækst 1,5%). Herefter beskæftigede hun sig med kvaliteten af magasiner og pointerede, at etablering og drift kræver penge. Suzanne Keene hævdede, at museerne endnu ikke har indset at drift af magasiner skal ske som driften af supermarkeder, i stedet for som drift af den lille forretning. Suzanne Keene gennemgik de elementer magasinering kræver i etablering og drift, og dermed de krav, der skal stilles til magasinbygning og vedligehold. Herefter talte Suzanne Keene om tilstandsvurdering af eksisterende magasiner. Suzanne Keene anbefalede årlig inspektion af magasi- 8 nerne med tilstandsvurdering af disse på skemaer, som hun viste eksempler på. Til sidst talte Suzanne Keene noget om deaccession/kassation set i forhold til omkostningerne ved bevaring. Jonathan Ashley Smith talte først filosofisk om tiden som begreb, med fokus på vores baggrund i erfaringer fra fortiden, der i nutiden bruges til at tage beslutninger om fremtiden. Herefter talte Jonathan Ashley Smith om prisen på anskaffelse af genstande, som modsætning til prisen ved bevaring af de samme genstande. Han kom ind på opdeling af magasiner i hensigtsmæssige enheder, hvor klimaet kan rette sig mod genstandskategorien, dvs. at dele genstandene i organisk/uorganiske genstande og sætte dem på magasin i disse kategorier i stedet for efter proveniens eller samhørighed. Hvis dette gennemføres er det lettere at tilgodese præventiv bevaring. Jonathan Ashley Smith talte også en del om bæredygtighed og overvejede de økonomiske byrder skatteyderne bliver belastet med, hvis vi ikke tænker økonomisk ved bevaring og magasinering. Jonathan Ashley Smith havde også tanker om det åbne magasin, hvor publikum kan gå mellem de magasinerede genstande. Foredragene var meget forskellige, hvor Suzanne Keene talte mest praktik og snusfornuft causerede Jonathan Ashley Smith filosofisk over emnerne, men begge foredrag var spændende og meget veltilrettelagte, og man mærkede, at der er tale om meget rutinerede talere. Foredragene, der er meget læseværdige, er trykt i deres fulde udstrækning i det flotte Postprint Magasinbygningens fysik og funktion, der netop er udkommet. Det er udgivet af NKF-DK og redigeret af Maj Ringgard, Morten Ryhl- Svendsen, Simon Botfeldt og Marianne Thorling Hadsund, lay-out af Karen Borchersen.

9 E.C.C.O. -er ikke at råbe i ørkenen Helle Strehle, NKF-DK s repræsentant i E.C.C.O. Af og til spørger man sig selv: Hvad laver de egentlig i E.C.C.O? Hvad får vi mon for kontingentet? Det er således ikke mere end 4-5 måneder siden I, ærede medlemmer, senest fik et resumé af ECCO s arbejde (i Bulletin nr. 71 fra oktober 2004). Derfor kan det være svært at pege på markante landvindinger siden sidst. Der er nemlig tale om organisationsarbejde med lange horisonter. Desuden er der tale om et ganske tungt arbejde med at koordinere de forskelligartede holdninger og problemstillinger i medlemslandene. Der bruges derfor en del kræfter på blot at skabe overblik over forskellighederne og på at opnå en fælles forståelse af termernes betydning. Dette formål er således en del af baggrunden for APEL-projektet, for oversigten over konserveringsuddannelserne i Europa, for undersøgelsen af lønninger og takster på konserveringsarbejde m.v. Alle disse sager er omtalt i detaljer ved tidligere lejligheder. Og alle disse sammenlignende undersøgelser tjener til at give vor fælleseuropæiske arbejde en holdbar platform at arbejde ud fra. Der er derfor et element af sejtrækkeri over foretagendet, hvor man skal holde sig kursen og de overordnede mål for øje. 9 ECCO s overordnede p.t. højst prioriterede mål er -som formuleret og tiltrådt på generalforsamlingen- at: 1) Opnå en konsistent, lovbunden definition og officiel anerkendelse af vor profession i national og international lov. ( To achieve a consistent legal definition and official recognition of the profession in national and international law ). For at kunne opnå en lovformelig anerkendelse af vor profession har det været nødvendigt at skabe enighed om en definition af vor profession, d.v.s. at formulere professionens profil i forhold til omverdenen. Dette sker fornuftigvis i tæt parløb med konservatorskolernes organisation, ENCoRE. En fælles E.C.C.O.-ENCoRE Professional Profile er således ved at være færdigformuleret. Næste skridt er at få profilen godkendt på de to organisationers generalforsamlinger her i foråret. Det lovende perspektiv er, at vore nære kolleger, arkitekterne, er blevet indskrevet i Det europæiske direktiv for professionelle Kvalifikationer med hensyn til deres rolle i bevaring af kulturarv. Planen er, med APEL-projektet som

10 ballast og E.C.C.O.-ENCoRE Professional Profile som skyts- at lobbyere på Europarådet i Strassbourg for at få vor profession føjet ind i direktivet. Et sådant overnationalt direktiv kunne være et nyttigt redskab til at sikre vor profession en formel anerkendelse på dansk nationalt niveau også. Det handler dybest set om at blive rettidigt inddraget som faglig partner i kulturarvsspørgsmål. Konkret kunne det være nyttigt med en slags autorisation til at udføre professionelt konserverings-restaureringsarbejde i lighed med de autorisationer der f. eks. kræves for at drive tandlæge- og arkitekt maa-virksomhed. Udvidelsen af EU med 10 nye medlemslande i juli 2004 og forventningen om arbejdskraftens og opgavernes bevægelighed over landegrænserne har gjort det aktuelt at interssere sig for konserveringsstandarden i disse nye lande. ECCO arbejder derfor på at skabe kontakter til disse nye landes konservatorforbund. Også konservatororganisationer fra potentielle ansøgerlande bliver så vidt muligt kontaktet af ECCO. Som en følge af NKF-studieturen til Estland, Letland og Lithauen er der skabt en række personlige kontakter til balterne. Det har derfor været muligt at sætte balterne og ECCO i forbindelse med hinanden. Flere lande har allerede vist interesse i et medlemsskab af ECCO. De nye landes organisationer bliver dog i givet fald først optaget efter en grundig granskning af deres praksis og bestemmelser. Vi har fra dansk side været med til at anbefale optagelsesforhandlinger med de slovakiske konservatorers forbund, Komora Restauratorov. Deres organisation er omfattet af den Slovakiske Republiks nationale lovgivning og fremstår som dén organisation, hvorfra man henter professionel konservatorassistance. Måske kan vi lære noget af dem? De har en liste over medlemmer af konservatorforbundet (personer/værksteder) med angivelse af de pågældendes arbejdsområder og indenfor hvilke af disse, man har opnået autorisation. Autorisationen er en blåstempling, som forbundet kan tildele den enkelte person. Forbundet har formuleret et etisk kodeks, standarder for uddannelse, krav til erfaringer m.v. Også de britiske og irske konserveringsforeninger arbejder med akkreditering. Se deres hjemmeside: <www.nccr.org.uk/ caf.html>. Undertegnede ser det som sin opgave at formidle henvendelser fra E.C.C.O. videre til de danske medlemmer af NKF samt efter bedste evne at komme med input til E.C.C.O. s arbejde, idet jeg dog ikke har ønsket at indgå i decideret bestyrelsesarbejde. Jeg sørger hele tiden for at kende og repræsentere de danske holdninger, det vil i praksis sige at stå i tæt kontakt med bestyrelsen i NKF-DK. Skriftligt materiale fra ECCO lægges ud på NKF-DK s hjemmeside under Forum. Se også <www.eccoeu.info>. 10

11 Møde i NKF s klima og transportgruppe Næste møde afholdes fredag den 8. april kl i Bevaringsafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, Lergravsvej 59, 4.sal, 2300 København S. Følgende punkter er på dagsordenen: Velkomst kaffe og morgenbrød Nyt magasinbyggeri på Det Kongelige Bibliotek. Bevaringschef Marie Vest fortæller om nogle af de bevaringsmæssige udfordringer der følger med Orientering om Kulturarvsstyrelsens minimumsstandarder. Christina Henningsen fortæller generelt om arbejdet og specielt om standarden om indretning og inventar i magasiner Erfaringer med dataloggere. Skal gruppen tage på faglige udflugter? Sammenligning af materialer Eventuelt Dagen afsluttes med en rundvisning på konserveringsværkstedet, hvor vi også runder æskemaskinen og diskussion af æsker på markedet. Tilmelding senest fredag den 1. april til Hanne Karin Sørensen på eller tlf.: ApS Arkivbokse og Albums Polyester Melinex-Mylar Arkiv Kuverter/Foldere Natur Historie Konserveringsudstyr Duetten ApS kan nu som eneste forhandler i Danmark tilbyde produkter fra Preservation Equipment Limited Fordele: Hurtig levering ca. 5 arbejdsdage. Konsulenter i Danmark Afregning i DK kroner Katalog kan bestilles på: Tlf Fax Se også for produkt katalog ApS 11

12 Arbejdsgrupper under NKF-dk Vi har i øjeblikket 7 grupper som laver et meget værdifuldt arbejde. Hvis du har lyst til at deltage i dette arbejde kan du bl.a. henvende dig til nedenstående personer og høre nærmere. Møbler Poul Rasmussen Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 Papir Henriette Berg Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Arkæologigruppen Dorthe Gramtorp Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 Ramme Berit Møller Bommen Solrød Strand tlf Klima, udstilling og transport Maj Stief Aistrup Hellerupgårdsvej 3 st Hellerup Tekstiler Maj Ringgaard Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Magasin Lone Petersen Kulturhistoriske Museum Stemannsgade Randers Vi har desværre ikke mulighed for at kompensere økonomisk for folks deltagelse i arbejdet, men der er mulighed for at få refunderet op til 500 kr. pr. år til møderne mod at gruppen afleverer mindst 1 referat til Bulletin om året. Udvalg under NKF-dk 2004: Optagelsesudvalget: Karen Borchersen, Konservatorskolen Rikke Bjarnhof, Fælleskonserveringen, afd. øst Ion Meyer, Medicinsk-Historisk Museum Susanne Trudsø, Nationalmuseet NKF-arrangements komité Camilla Bastholm, Roskilde Amts Konserveringsværksted Maj Ringgård, Nationalmuseet Bulletin-redaktionen: Susan Ritterband, MaleriKonservering Martin Bernsted, Nordisk konservering Karin Tams, privat Katja Storkholm, Frederiksborg Slot Web-master: Jens Aagaard, Odense Bys Museer NKF-dk repræsentanter i andre netværk og arbejdsgrupper: Forbundsrådsformand: Tina Kramer Moltke, Nordjyllands Amts Konserveringsværksted NKF s Forbundsråd: Michael Højlund Rasmussen, Vejle Amts Konserveringsværksted NKF-dk s repræsentant i ECCO: Helle Strehle, Moesgård Museum Bevaringsnetværket under DKM: Michael Højlund, Vejle Amts konserveringsværksted Konservatorskolens efteruddannelsesudvalg: Per Hadsund, Aalborg Historiske Museum CEN Standardardiseringsarbejdet under Dansk Standard: Lone Petersen, Kulturhistorisk Museum Randers KUAS arbejdsgruppe vedr. minimumsstandarder: Michael Højlund, Vejle Amts konserveringsværksted Marianne Hadsund, Nordjyllands Amts Konserveringsværksted Ida Hovmand Langelands Museum Brancheudvalget for museumsansatte teknikere i Teknisk Landsforbund: Vivi Lønborg Andersen, Arbejdermuseet 12

13 Funori og JunFunori, et mat bindemiddel Referat fra DKF/KEP s emnedag nov Mette Humle Jørgensen og Anette Aalling Funori; en løsning på de matte overfladers problem. Fastlægning, rensning og retouchering af matte overflader er et stort problem for blandt andet tekstil-, papir-, etnografisk-, mural- og malerikonservatorer. Enten er bindemidlet for blankt, det mørkner farvelaget, det er næsten umuligt at rense for overfladesnavs eller der opstår skjolder hvor bindemidlet har været anvendt, så det er svært at få et tilfredsstillende resultat. Anvendelsen af Funori som bindemiddel kan være løsningen. Funori er en alge der stammer fra Japan hvorfra der kan koges et ekstrakt som er et fantastisk mat bindemiddel. Funori, frisk, tørret eller ekstrakt er traditionelt blevet brugt til så forskellige formål som fra shampo, levnedsmidler til klæbestof i traditionel japansk papirkonservering og rensning af kimonoer, for at nævne nogle få områder. KEP (Konservatorernes Efteruddannelses Pulje, tidligere DKF) arrangerede i november 2004 en emnedag om brug af Funori i teori og praktik. Der var stor søgning til kurset som blev holdt i lånte lokaler først på Vejle Amts Konserveringsværksted og dagen efter på Konservatorskolen. Funori blev introduceret i den vestlige konserveringsverden for 20 år siden, men har været brugt i Japan i flere århundreder. Foredragsholderen var Francoise Michel, konservator fra Schweizerischen Landesmuseum som har ledet et forskningsprojekt om Funori og Junfunori. Det schweiziske projekt startede da Francoise Michel stod overfor at skulle fastlægge et mat og meget sensibelt farvelag, på et maleri Die Schweiz das Ferienland der Völker af Hans Erni fra Maleriet har størrelsen af 91 m. i bredden x 5 m. i højden. Hans Erni er en afholdt schweizisk maler. Maleriet er udført som kasseintempera og tilhører Des Schweizerischen Landesmuseum. I den forbindelse prøvede de at anvende Funori. På en lille film viste Francoise Michel, hvordan hun ren praktisk konsoliderede farvelaget ved hjælp af et Areosol apparat og Funori. I samme proces havde de den glædelige overraskelse at Funori også havde en rensende effekt. Funori påføres med Areosol apparat. 13 Eftersom Funori er et naturprodukt og derfor uensartet samt noget omstændigt at præparere, blev der fremstillet et raffineret produkt kaldet JunFunori. Dette produkt har de samme egenskaber som Funori. JunFunori er renere, helt ensartet og meget nemmere at arbejde med. Begge produkter kan anvendes som konsolidering af matte farvelag, til udkitning, reparation af flænger, forsidesikring, retouchering og rensning af skjolder eller overfladesnavs. Produktet er blevet udviklet og testet af EMPA Swiss Federal Laboratoriums for Materials Testing und Research) og Konserveringscenteret off the Swiss National Museum. Studiet af Funori og JunFunori har været et samarbejde mellem Institut for Monument Conservation ved ETH Zürich, EMPA ( og Konserveringscenteret af det Swiss Nationale Museum. Francoise Michel fremlagde et blændende foredrag omhandlende: den biologiske og kemiske baggrund for Funori; Hvordan det traditionelt er anvendt i Japan; Udvikling af JunFunori; Opstillingen og resultatet af en forsøgsrække med forskellige lime som blev ældet med UV, fugt, og varme. De valgte lime var: Methylcellulose (lang og kort molekylære), Klucel E, gelatine, størlim og desuden testede de forskellige Funorier fra forskellige områder for at se om der var forskellige kvaliteter. Resultat af denne test var noget skræmmende. Det viste sig, at Metylcelluloserne og Klucel blev meget sprøde og pulveriser, medens størlim og nogle af Funori typerne var de mest stabile. Efter den teoretiske tilgang til Funori, illustrerede Francoise Michel hvordan bindemidlet blev præpareret. Produkterne blev prøvet i praktisk af de konservatorer som selv kunne teste om bindemidlet havde den ønskede effekt til konsolidering og til retouchering af matte overflader på diverse prøvematerialer. Der kom mange gode praktiske fif med på vejen fra Francoise Michel

14 som f.eks. at anvende postevand, ikke hælde Funori i et vådt glas men tørt da pulveret ellers sætter sig i bunden af glasset, ikke at lave opløsninger over 1%, og hvordan man kan forlænge bindemidlets holdbarhed i køleskabet ved at tilsætte et par dråber alkohol langsomt til blandingen. Funori eller JunFunori er ikke så stærk som størlim, men størlim og Junfunori kan sammenblandes i diverse forhold, for derved at få de gode egenskaber fra størlim og Junfunori, nemlig et stærkere bindemiddel, bedre penetrering og ingen eftermørkning eller skjolder. Undervejs på kurset fik vi prøvet at smage på den tørrede alge Funori, fastlagt, renset og retoucheret med produktet. Og der blev diskuteret og nikket anerkendende til dette nye produkt, som Forskellige Funori produkter nok vil blive afprøvet på flere danske konserveringsværksteder. Forhandlere: Funori som tørret bleget algeprodukt kan købes hos blandt andre Paper Nao. Køb af JunFunori: Anbefalet læsning: Michel, F. m.fl: Funori, ein Japanisches festungsmittel für matte malerei. I: Zeitschrift für kunsttechnologie und konservierung. 2002, 16:2, side Michel, F.: JunFunori Anwendungsbeispiele auf matter Malerei. I: Zeitschrift für kunsttechnologie und konservierung. 2003, 17:2, side KEP s hjemmeside: Ønsker om andre emner kan evt. videregives på denne adresse. 12

15 Signe Nygaard, Nationalmuseet Fuglsøformødet, referat den 16. og 17. november 2004 Emnet for dette års Fuglsøformøde var arkæologisk feltkonservering. Svend Erik Albrechtsen (KUAS) fortalte om den ny museumslov, som trådte i kraft i januar Grundprincippet er, at bygherren skal betale for arkæologiske udgravninger, beretninger og stabiliserende konservering (den konservering der er nødvendig for, at de udgravede genstande kan bevares for eftertiden). Målet med lovgivningen har været at begrænse udgravning af kulturarv. På KUAS hjemmeside kan man orientere sig om de nye regler og få vejledning i udarbejdelse af budgetter: David Gregory og Henning Matthiesen (Nationalmuseet) er begge med i in-situ gruppen, som blev oprettet i forbindelse med udgravninger i Nydam Mose. Der blev fundet så mange genstande, at man ikke havde ressourcer til at udgrave og konservere alle genstande. Der blev skrevet en rapport i 2002 som beskriver, hvordan man kan overvåge et sådant område og forske i nedbrydningsmekanismer. Rapporten kan downloades som pdf-fil på: (http:// nydam_rapport.pdf). DG fortalte om in-situ bevaring af marine fund og HM fortalte om insitu bevaring i bylag og vådområder. Indtil videre har in-situ bevaring været meget mandskabstungt og dyrt. Slutmålet er at udvikle et automatisk overvågningsudstyr, der passer sig selv. Jannie Amsgaard Ebsen (Odense Bys Museer) og Per Hadsund (Aalborg Historiske Museum) fortalte om in-situ konservering af en tørveruin fra vikingetiden i centrum af Reykjavik. Tørveruinen blev fundet i forbindelse med opførelsen af et hotel. Fundet er den ældste rest af bebyggelse i Island, og derfor er det et meget vigtigt fund i Island og har en særlig betydning - også i den fælles nordiske historie. Man har derfor planlagt at bygge et in-situ museum under hotellet. Mht. bevaring af tørveruinen var det store spørgsmål, om den skulle bevares som vådt eller tørt præparat. Foredraget var status over de forsøg, de indtil nu har lavet. Lizzi Thamdrup (Ribe), Karin Lindahl (Riksantikvarie Ämbetet, Stockholm) og Margit Petersen (Viborg Stiftsmuseum) fortalte om store udgravninger, hvor de hver især havde deltaget som feltkonservatorer. LT fortalte om en middelalderbyudgravning i Ribe, KL fortalte om feltkonservering på udgravningen på lokaliteten Svarta jorden i Birka på Björnö og MP fortalte om en stor forskningsprojektudgravning på lokaliteten Viborg Søndersø (som pga. mangel på fund ikke blev helt så stor som forventet). De fortalte om fordele ved det tætte samarbejde med arkæologerne, som gav begge parter øget viden, og det positive ved at konservering var en del af udgravningen og på den måde blev mere synlig. Ofte er det arkæologer eller konservatorer, som udtager prøver til naturvidenskabelige analyser. Annine Moltsen (Natur og Kultur) talte om prøveudtagelser til naturvidenskabelige analyser, og gav gode råd om, hvad man skal gøre, og hvad man helst ikke skal gøre i forbindelse med prøveudtagelse. Mads Gulløv (Handels- og Søfartsmuseet) er erhvervsdykker foruden konserveringstekniker, og han fortalte om sine erfaringer som feltkonservator på marine lokaliteter. Helle Strehle (Moesgård) har 18 gange på 16 år været i Mellemøsten som feltkonservator og har undervist lokale i konservering. Lars Vig Jensen (Silkeborg Museum) fortalte om sine erfaringer med feltkonservering på henholdsvis ekspeditioner på Svalbard og feltkonserveringsopgaver i Silkeborg. Det er meget vigtigt at planlægge opgaverne. Under fremmede himmelstrøg bliver man udsat for ekstreme situationer, og det kan være meget svært at skaffe materialer. Uanset hvor meget man planlægger, vil der dog alligevel ofte opstå uventede situationer, og så må man klare sig med det, man har. Man vil ofte få brug for at tænke alternativt. Det er en fordel at anvende lokale materialer så vidt det er muligt, da de er 15

16 nemmere at få fat på og ofte koster mindre. Eske Wohlfart (KUAS) fortalte om fremtidsperspektiver for fælles databaser. Med udgangspunkt i museumsloven skal KU- AS føre de centrale kulturarvsregistre. Det er meningen at en ny fællesdatabase: REGIN skal erstatte DMI (dansk museums indeks). Museerne kan indtaste deres oplysninger i REGIN. I MU- SEERNES SAMLINGER, som er et passivt lag, kan man se de oplysninger andre museer har indtastet. EW opfordrede til at man undersøgte og afprøvede databaserne. REGIN kan findes på: med adgangskoden: gaest og kodeord: gaest. MUSEERNES SAMLIN- GER kan besøges på: mussam.snorre.kuas.dk, hvor testmuseer indtil videre har indtastet data. Derudover var der foredrag om metoder og materialer anvendt til feltkonserveringsopgaver: Carsten Korthauer (Randers Kulturhistoriske Museum) fortalte om en metode til profilaftræk med en 1-komponent PUlim. Metoden er beskrevet i Meddelelser om konservering:1:2003. Per Hadsund fortalte om optagning af store lerkar i polyurethanskum. Han viste en diasserie af processen, som han havde brugt til at undervise arkæologer. Anders Moltke (Nordjyllands Amts Konserveringsværksted) præsenterede en maskine til optagning af store præparater, som man kan låne ved henvendelse til Nordjyllands Amts Konserveringsværksted. Anders Ekstrøm (Museet på Kroppedal) viste, hvorledes man kan skære store præparater fri med en embryotom. Under mødet var indlagt workshops, hvor deltagerne kunne dele erfaringer i forbindelse med feltkonserveringsopgaver og udveksle tips, tricks og fif. Bl.a. havde Per Hadsund en tørrekasse til opbevaring af metaller Tegningsskabe til plancher, plakater og kalker SCAN-FLEX har i flere år beskæftiget sig med magasinindretning til museer og arkiver. Vi spænder lige fra småvarereoler til de store komplette indretninger. Vi tilbyder Dem en reel og kompetent vejledning, lige fra de tomme rum til det færdige magasin kontakt os for yderligere information. Højvangsvej Tølløse Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: 16 STÅLREOLER ApS Storfagsreoler i et eller flere plan til opbevaring af store genstande Mobil-Reoler til malerier og arkivalier mm. på udgravningslokaliteten, indtil de indleveres til konservering. Nordjyllands Amts Konserveringsværksted havde udarbejdet et metodeblad (skurvognstips) til opbevaring og korrekt håndtering af forskellige materialegrupper. Skurvognstipsene havde de ligeledes fået trykt som en lamineret plakat til ophængning i skurvognen. Mange andre havde medbragt deres feltkonserveringsværktøjskasser. Tak til foredragsholderne, DKF og koordinatorerne: Hanne Billeskov Juhl (Nordjyllands Amts Konserveringsværksted), Lars Vig Jensen (Silkeborg Museum), Margit Petersen (Viborg Stiftsmuseum) og Ove Madsen (Viborg Amts Konserveringsværksted) for et spændende og veltilrettelagt møde. Næste års Fuglsøformøde vil omhandle alle former for bemaling og belægning på glas. Referatet kan læses i sin fulde længde på NKF s hjemmeside:

17 Statens Museum for Kunst, Jørn Rubow Center for Bevaring Pressemeddelelse d Jørn Rubow Center for Bevaring Statens Museum for Kunst modtog for nylig en merbevilling fra Kulturministeriet på 2,5 mio. kr. årlig i fire år. Bevillingen er øremærket til bevaringen af museets samlinger og markeres 15. august med oprettelsen af et nyt bevaringscenter, der skal yde en særlig indsats overfor hovedværkerne i samlingerne. Foto: Jørn Rubow, direktør på Statens Museum for Kunst Den ekstraordinære bevilling, som ligger til grund for oprettelsen af det nye Jørn Rubow Center for Bevaring, er et markant og tiltrængt økonomisk løft til bevaringsarbejdet med museets samlinger. Centrets formål bliver aktivt at fremme konserveringen, restaureringen og forskningen i relation til kunstværker af enestående national betydning (også kaldet ENB-værker) i Den Kgl. Maleri- og Skulptursamling og Den Kgl. Kobberstiksamling. Derudover vil centrets virke også omfatte den præventive konservering med planlægning og udvikling af tidssvarende magasineringsforhold for samlingerne. Nuværende bevaringschef Henrik Bjerre er udpeget leder af Jørn Rubow Center for Bevaring, som vil være fuldt forankret i museets Bevaringsafdeling. Centrets første opgave bliver i samarbejde med museets kunsthistorikere at skulle indkredse de værker, der skal indbefattes i ENB-begrebet. Der er tale om kunstværker, danske såvel som udenlandske, der anses for at have særlig stor kulturel og historisk værdi. ENBregistreringen vil være fortløbende, således at den ikke udelukker, at andre værker på et senere tidspunkt bliver tilføjet som ENB-værker. Først og fremmest skal den betragtes som en måde at prioritere bevaringsarbejdet på. Alene Kobberstiksamlingen rummer omtrent værker, så et langsigtet perspektiv i bevaringsarbejdets særlige indsatsområder er nødvendigt. De nye tiltag vil desuden betyde, at præsentationsniveauet for langt flere værker vil blive forbedret. Det nye bevaringscenter er opkaldt efter Jørn Rubow ( ), museets direktør i årene Hvor den tidligere direktør Leo Swane var af den opfattelse, at samlingerne gerne måtte dø i skønhed, så Rubow det som en af sine væsentligste opgaver at bringe dem på fode igen. I begyndelsen af 1960 erne fik han konserveringsafdelingen i Sølvgade moderniseret med nyt apparatur og trak ved den lejlighed et kuld unge, energiske konservatorer til museet. Udadtil vil Rubow måske være husket som en anakronisme på grund af sin skyhed overfor offentligheden og pressen og sin modstand mod forskellige eksterne forslag til nye tiltag på museet. Rubow var dog uden tvivl en stor connaisseur, 17 som foretog adskillige betydelige erhvervelser til museet, og som stod bag en række berømmede ophængninger af de faste samlinger. Og uden hans store indsats og interesse for samlingernes stand, havde det langsigtede konserveringsarbejde og dermed værkernes præsentationsniveau ikke haft den kvalitet, prioritet og omfang, det har i dag. Det er en stor glæde at kunne ære denne kunstelskende personlighed med oprettelsen af Jørn Rubow Center for Bevaring, siger Allis Helleland. Den ekstraordinære bevilling er resultat af udredningsarbejdet i årene i Kulturministeriets regi om bevaring af den fysiske kulturarv, hvor der blev besluttet en årlig merbevilling på 40 mio. kroner til de såkaldte ABMinstitutioner - arkiver, biblioteker, museer - foreløbig over de næste fire finansår. Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden:

18 Sandblæserkabiner Standardmodel 1500 mm med pulver reservoir. Kan benytte alle typer materialer, sand, glas, aluminium oxid, mm. Den viste model har elektriske aktuatorer for hurtig indstilling af korrekt arbejdshøjde. Standardmodel længde 750 mm uden reservoir. Vibratoranlæg Klik ind på og se flere produkter under Museum Equipment. KC Denmark website: Holmbladsvej 19 DK-8600 Silkeborg Denmark - Tel Fax

19 Maj Stief Kort nyt om Meddelelser om Konservering Generelt om bladet. Bladet er opdelt i 2 afsnit: Artikler og NYT. Artikler skal efter vedtagelse i Forbundsrådet juni 2004 godkendes efter en referee-ordning. Meddelelser og mindre artikler, der bringes i NYT er ikke omfattet af referee-ordning. Om referee-ordningen. Referee-ordningen betyder at redaktionen til hver artikel udpeger to referees med speciale i det område artiklen omhandler. Referees vælges fortrinvis blandt foreningens medlemmer og deres identitet er ukendt for forfatteren. De to referees får artiklen til gennemlæsning og godkendelse. Godkendes artiklen, kan den bringes i bladet. Hvis de to referees ikke godkender artiklen, kan de anbefale ændringer som redaktøren forelægger forfatteren, der derefter kan vælge at rette sig efter anbefalingerne, således at artiklen kan bringes. Hvis forfatteren ikke ønsker ændringer kan artiklen muligvis bringes i Nyt. En forfattervejledning, der nærmere beskriver ordningen og vejleder om formater med videre, er under udarbejdelse. Publikationsplan Deadline 1. marts Forventet udgivelse maj/juni Generelt nummer, hvortil der er lovet indlæg fra forskellige forfattere om blandt andet en artikel om luftforurening i udstillinger og magasinbygninger. Bladet er fyldt Deadline 1. september Forventet udgivelse oktober/november Temanummer om konservering af arkæologiske fund/genstande. Her er flere artikler fra Finland om spændende forskningsresultater inden for arkæologisk konservering, men stadig lidt plads til Nyt Deadline 1. marts Forventet udgivelse maj/juni Generelt nummer. En (måske to) artikler haves, men der er plads til Nyt Deadline 1. september Forventet udgivelse oktober/november Temanummer om lavtryksborde i konservering. En artikel haves. Tina Kramer Rasmussen, Michael Højlund: Pas på papiret praktisk vejledning om bevaringsforhold samt bevaring af bøger og papir. Udgivet af Sammenslutningen af lokalarkiver (SLA), 2004, 63 sider. Ved køb kontakt: SLA s sekretatiat, Enghavevej 2, Postboks 235, 7100 Vejle, Tel , Bogen er et godt opslagsværk og henvender sig både til arkivfolk og museumspersonale, som arbejder med bevaring og håndtering af papirbaserede arkivalier som dokumenter, bøger, kort, og skilderier. Den kan bruges, enten når man skal indrette et nyt magasin, eller hvis man vil lave forbedringer på magasinet. Den giver en Boganmeldelse rigtig god vejledning i materialevalg. Man får en god fornemmelse af at sidde med den rigtige bog i hånden, når man vil vide noget om bevaring af arkivalier. Bogen er systematisk sat op og kommer vidt omkring. Den starter med en overordnet beskrivelse af ideelle og egnede opbevaringsforhold for arkivalier. Den beskriver klimaforhold generelt og mere specifikt klimakrav til opbevaring af papirmateriale. I bogen beskrives de forskellige former for skader, som forekommer på arkivalier, og bogen afsluttes med en vejledning i praktiske bevaringstiltag. Bogen er spændende læsning og ikke en opremsning af 19 opbevaringsforhold, klimaforhold, klimamålinger, papirkvaliteter. Ind imellem kan man læse om papirhistorie og skrivemidler, hvilket giver en bedre forståelse for nedbrydningen af papirmaterialer. Og man behøver ikke længere holde styr på standarder for papirkvaliteter og lovmæssige krav for magasiner. Det er med i bogen det hele, hvis man får brug for det. Bogen er godt bygget op. Den har et rigtig godt stikordsregister og en god forhandlerliste, som der hele tiden henvises til i teksten. Bogen kan bruges af både den erfarne og mindre erfarne museums- /arkivmedarbejder. Der er gode oplysninger at hente for enhver der har interesse indenfor bevaring af arkivalier og bøger.

20 Generalforsamling lørdag den 9. april 2005 Odense Arrangement på ARoS i Århus Onsdag d. 16. marts 2005 kl Opfordring! Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåde er beskrevet på hjemmesiden Følg også med på den fælles nordiske hjemmeside: Opfordring! Brug hjemmesiden og følg med i vores faglige univers.

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Vedtægter for Selskabet Interkulturel psykologi

Vedtægter for Selskabet Interkulturel psykologi 7. december 2016 Den nuværende styrelse i Selskabet Interkulturel Psykologi ønsker at modernisere selskabets vedtægter, således at de bliver mere tidssvarende, psykologrelevante og praktisk udførlige,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2006

REFERAT GENERALFORSAMLING 2006 REFERAT GENERALFORSAMLING 2006 Dagsorden 1. Valg af dirt 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Revisorernes beretning 6. Budget for foreningen 2006, herunder fastlæggelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1

BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1 BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. februar 2006. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Dagsorden til MUD s generalforsamling Mandag d. 11. juni 2015, kl. 14.00 15:00 I foredragssalen på Moesgård

Dagsorden til MUD s generalforsamling Mandag d. 11. juni 2015, kl. 14.00 15:00 I foredragssalen på Moesgård Dagsorden til MUD s generalforsamling Mandag d. 11. juni 2015, kl. 14.00 15:00 I foredragssalen på Moesgård Generalforsamling afholdes traditionen tro samme dag som Arkæologisk GIS-forum. Indbydelse hertil

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægt for IDA Kemi

Vedtægt for IDA Kemi INGENIØRFORENINGEN I DANMARK Vedtægt for IDA Kemi 1. Navn og område Selskabets navn er IDA Kemi. IDA Kemi er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA. Selskabets arbejdsområde

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere