BULLETIN Nr. 71 Oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1"

Transkript

1 BULLETIN Nr. 71 Oktober

2 Bulletin NKF-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til medlemmer af bestyrelsen. Ansvarshavende redaktør: Susan Ritterband Gungevej Hvidovre Øvrig redaktion: Karin Wegener Tams Martin Bernsted Annoncer: Katja Storkholm Indlæg til Bulletin sendes uformateret på diskette, CD, eller via til den ansvarshavende redaktør. Michael Højlund Rasmussen, formand. Vejle Amts konserveringsværksted Maribovej Vejle Tlf Karen Borchersen, næstformand Konservatorskolen Esplanaden København K. Tlf Vivi Lønborg Andersen, kasserer Arbejdermuseet Nørrebrogade 66 D 2200 København N. Tlf Hjemmesider: Fællesnordisk hjemmeside: IT-ansvarlig og webredaktør: Jens Aagaard Oplag: 400 Susan Ritterband, ansvarshavende redaktør af Bulletin Gungevej Hvidovre Tlf Skrifttype: Century Schoolbook Tryk: L.P. Nielsen Offset Bogtryk Næste deadline 1. februar Opfordring! Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret (fremgangsmåde er beskrevet på hjemmesiden Følg også med på den fælles nordiske hjemmeside: Suppleanter: Maj Ringgaard Frilandsmuseet Højskolevej Kgs. Lyngby tlf Camilla Bastholm, Martin Bernsted, Opfordring! Brug hjemmesiden og følg med i vores faglige univers. Husk at fortælle, at du har set annoncen i Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Repræsentant i ECCO: Revisorer: 2 Helle Strehle, Redaktør af Meddelelser om Konservering : Maj Stief Aistrup, Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk

3 Indholdsfortegnelse Leder Leder 3 Generalforsamling, referat 5 Formandens beretning 7 Strategiplan 9 Rådhusbesøg, referat 10 Baltikumtur, referat 12 NKF-dk arbejdsgrupper 14 Udvalg 15 ECCO 16 Abstracts 17 Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden: 3 Michael Højlund Rasmussen, formand To tilbud og ENB er De forvirret? Museerne har deres trængsler bevaringen er kommet i fokus. Alle burde være glade, for der er nu bevilget penge til konservering af genstande af enestående national betydning (ENB), og de kan søges hos Kulturarvsstyrelsen ved indhentning af mindst to tilbud fra forskellige konserveringsværksteder. Man er blevet management bevidst, så derfor må vi til at lade som om, vi alle er private aktører på et frit og uafhængigt marked, hvor konservering blot er en vare eller tjeneste ydelse ligesom bananer og bilreparationer. Men er konservering det? En ting er den forvirring som begrebet ENB har skabt i museumskredse. Hvornår er noget enestående, og hvad betinger egentlig det nationale ved en genstand? Netop fordi begrebet er blevet introduceret uden nogen forudgående diskussion, er forståelsen af det meget uklar. Frustrationerne er derfor åbenlyse, når det skal lægges til grund ved ansøgninger. Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings samlingsnetværk tager hul på debatten d. 30 september. Er dette kunstkammerbegreb kommet for at blive intelligente holdninger søges! En anden ting er, at der ved ansøgning til ENB-puljen skal afgives flere tilbud. Fremgangsmåden virker ikke særlig gennemtænkt. KUAS har øjensynligt ikke kunnet bestemme sig til, om konservering finder sted på rene markedsvilkår, eller om der stadig er tale om offentlig virksomhed. Det er sådan set samme fremgangsmåde, som man hidtil har

4 anvendt ved ansøgninger til konservering via rådighedssummen. Det har også været en tung og uhensigtsmæssig ansøgningsprocedure, men da der ikke har været særligt mange ansøgninger af denne type, er det først nu, hvor der er mange penge at søge, at vi for alvor ser konsekvenserne. Ordningen rejser flere spørgsmål end svar, den skaber megen forvirring, og den giver unødigt meget administration! Konservatorer har ikke valgt at arbejde med deres fag for at score kassen. Derfor virker kravet om de to tilbud som udtryk for manglende tillid. Vi vil have klare retningslinjer, der tager hensyn de faktiske forhold, vi virker under!!!! Når der skal indhentes to tilbud, bør det være på enslydende betingelser. Det kræver at museumslederen afsætter meget tid til at sætte sig ind i konserveringsarbejdet og i konservatorens valg og argumenter i forbindelse med definitionen af opgaven. KUAS lader til at mene, at dette er en del af museumslederens bevaringsansvar men i virkeligheden lader museumsfolk sig jo ofte rådgive af selv samme konservatorer, der skal afgive tilbud. Og så bliver konservatorerne inddraget i noget der kan ligne et habilitetsproblem. Storfagsreoler i et eller flere plan til opbevaring af store genstande For nogle museer kan det blive en dyr fornøjelse at tilkalde en konservator fra den anden ende af landet for at afgive et tilbud. Det absurde forstærkes i de tilfælde, hvor man i forvejen råder over en kompetent konservator, der kan klare jobbet. Det kan være svært at forstå, hvorfor museerne og konservatorerne skal pålægges disse ekstra byrder tid og penge der kunne være brugt bedre på institutionernes øvrige opgaver? Når de genstande, der søges penge til er enestående, skal de vel konserveres udfra et kvalitetskriterium og ikke blot til laveste pris! Tegningsskabe til plancher, plakater og kalker SCAN-FLEX har i flere år beskæftiget sig med magasinindretning til museer og arkiver. Vi spænder lige fra småvarereoler til de store komplette indretninger. Vi tilbyder Dem en reel og kompetent vejledning, lige fra de tomme rum til det færdige magasin kontakt os for yderligere information. STÅLREOLER ApS Mobil-Reoler til malerier og arkivalier mm. Højvangsvej Tølløse Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: 4

5 Generalforsamling d , kl.14-16, referat. Susan Ritterband, referent Dagsorden: 1 a. formandens beretning 1 b. ny forbundsrådsordfører 1 c. nyt fra ECCO 2. Regnskabsaflæggelse og budget. 3. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. a. kontingentforhøjelse b. optagelse af ordinære medlemmer 4. Valg af formand og øvrige bestyrelse plus én suppleant (jvf.. 4). 5. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant. 6. Meddelelser om Konservering. 7. Nordisk Videreuddannelse. 8. Eventuelt. Michael Højlund indledte med at takke Martin Bernsted for den fine rundvisning på Københavns Rådhus. Jan Brøndsted blev på bestyrelsens forslag valgt som dirigent. ad 1a: Se formandens beretning side 7. Jan kommenterede beretningen med at undre sig over, at Kulturarvstyrelsen (KUAS) igangsætter et standardiseringsprojekt, samtidigt med at CEN (europæiske standard projekt) er sat i gang. Han mente, at KUAS burde udskyde deres til der kom et resultat fra CEN. Michael sagde, at KUAS var forpligtet til at udarbejde standarder, og det danske projekt kunne gå i detaljer, hvad CEN ikke skal gøre. ad 1 b: Tina Kramer blev indstillet af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen. ad 1 c: Se ECCO-repræsentanten Helle Strehles beretning side 16. ad 2: Regnskab for 2003 samt budget for 2004 blev gennemgået af kasserer Vivi Lønborg Andersen. Efter rettelser til budgettet udviste det nu et underskud på kr i stedet for kr Jan stillede spørgsmål, om vi ville bruge så mange penge på publikationerne. Nina Dahlstrøm foreslog, at Bulletin kunne lægges på hjemmesiden, men Michael mente, at bladet i papirudgaven er en vigtig del af vores ansigt udadtil. Dog synes han, at så stort et underskud var uacceptabelt og foreslog, at udgifterne til redigering af hjemmesiden udskydes, indtil vi ser om underskudsgarantien til videreuddannelsen udløses. Det store underskud vidner om det meget høje aktivitetsniveau, der er i bestyrelsen og i foreningen som sådan. Flere mente, at bare vi havde kr stående som buffer, så var økonomien sund nok, og derfor kunne vi godt bruge af opsparingen. Michael sagde, at bestyrelsen ikke havde vidst, at der var to numre af Meddelelser om Konservering klar til trykning. Han ønskede en strammere planlægning. ad 3 a: Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse på kr.50.- for alle kategorier af medlemmer. Lin Spaabæk var bange for, at vi ville miste medlemmer ved en forhøjelse, da hun 5 havde hørt fra flere, at de ikke synes, de fik nok for pengene. Michael var skuffet over den holdning, da der aldrig før har været så meget aktivitet i NKFdk som nu. Vivi mente, det måtte være bestyrelsens skyld, at nogle oplevede foreningen på den måde, og at vi måtte formidle vores aktiviteter bedre. Kontingentforhøjelsen blev vedtaget. ad 3 b: De af optagelsesudvalgets indstillede kandidater blev optaget som ordinære medlemmer. En ansøger var blevet afvist af udvalget. Dette blev diskuteret, da der til og med denne generalforsamling har eksisteret en overgangsordning. Michael vil forhøre sig hos udvalget om bevæggrunde til at afslå ansøgeren. Hvis udvalget ikke har været opmærksom på overgangsordningen og ellers ikke har andre indvendinger, må det konstateres at ansøgningen er kommet rettidigt til, at pågældende kan blive ordinært medlem. ad 4: Suppleant Camilla Bastholm, bestyrelsesmedlem Maj Ringgaard, næstformand Karen Borchersen samt formand Michael Højlund var på valg. Alle blev genvalgt. ad 5: Karin Wegener Tams, Lin Spaabæk blev genvalgt som revisorer. Ornella Maria Scarpa blev valgt som revisorsuppleant. ad 6: Maj Stief gennemgik regnskabet for Meddelelser om Konservering (MoK). Det er tanken, at der skal laves en referee eller peer-review ordning for bladet. Det skal disku-

6 teres med de andre nordiske lande. Annonceindtægter figurerer ikke i regnskabet, da trykkeriet udsender regningerne til annoncørerne, og udgifterne til trykningen bliver det mindre. Momsen spares. Det blev bemærket, at Danmark afholder broderparten af udgifterne til MoK, hvilket er urimeligt. Michael fortalte, at bestyrelsen just har nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til Forbundsrådsmødet om en reorganisering af vores publikationer. Det blev billiget af generalforsamlingen. ad 7: Maj Ringgaard fortalte om seminaret Magasinbygningen - fysisk og funktionsmæssigt. Seminaret løber af stablen okt og er allerede overtegnet. Flere udtrykte beklagelse over det faktum, da de gerne ville deltage. Der blev diskuteret muligheden af at flytte selve foredragene til en større sal, for således at kunne sælge flere billetter. Det er især foredrag af Suzanne Keene og Jonathan Ashley-Smith, der trækker, og de ligger samlet d Michael takkede Maj og organisationsgruppen for den flotte indsats med at stable et så velkvalificeret seminar på benene. ad 8: Lin Spaabæk spurgte til hvervekampagne. Anders Abildgaard mente, det var vigtigt, at NKF-dk møder de studerende allerede i starten af studiet. Der burde være en introduktion på lige fod med andre organisationer som f.eks. TL. Lise Ræder Knudsen foreslog, at der skulle være en medlemskategori, der hedder studentermedlemmer. Det forslag faldt i god jord, så bestyrelsen vil arbejde videre med ideen. Jan udtrykte glæde ved kulturministeriets store bevilling til bevaring. Michael fortalte i den sammenhæng, at NKF-dk og andre organisationer havde været med til at arbejde på sagen. Jan afsluttede generalforsamlingen, og Michael takkede både ham og andre implicerede i hele arrangementet. 6

7 Formandens beretning 2003/2004 Michael Højlund Rasmussen Efter generalforsamlingen 2003 konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: Michael Højlund, formand; Karen Borchersen, næstformand og sekretær; Vivi Lønborg Andersen, kasserer; Susan Ritterband, redaktør af Bulletin; Maj Ringgaard, ordinært medlem. Som suppleant nyvalgtes Martin Bernsted i stedet for Robert Larsen der trådte ud efter mange års tro tjeneste; Camilla Bastholm Jensen fortsætter som suppleant. Revisorerne Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk blev genvalgt. Helle Strehle fortsætter som foreningens repræsentant i E.C.C.O. I det forløbne år er to ældre kolleger afgået ved døden. Det drejer sig om æresmedlem, tidligere konservator ved Tøjhusmuseet og kgl. våbenmaler, Aage Wulff; og tidligere konservator ved Nationalmuseet, Gerda Møller. Bulletin har bragt deres nekrologer, og NKF-dk vil hermed ære deres minde. Bestyrelsens arbejde Det har været et aktivt år med mange jern i ilden. NKF-dk er involveret i en række initiativer på bevaringsområdet. 1. Vi er repræsenteret i det europæiske projekt vedr. standarder for bevaring af kulturarv (CEN) vi havde først 2 repræsentanter, men da det ikke er gratis at være med, har vi reduceret engagementet til én, nemlig Lone Petersen, Kulturhistorisk Museum, Randers. Vi betaler et årligt bidrag á kr. over 3 år for deltagelsen. Foreløbig er den danske spejlgruppe blevet dannet og sekretariatet for arbejdsgruppen (WG4) er etableret. Arbejdet er kun lige begyndt, og man afventer flere deltagende fra de øvrige europæiske lande. 2. Vi er derudover netop blevet opfordret til at deltage i en arbejdsgruppe under Kulturarvsstyrelsen (KUAS), der skal udarbejde minimumsstandarder for bevaring af museumsgenstande på danske museer. NKF-dk oplæg vil indgå som grundlag deltagere bliver tidligere medlemmer af NKFdk lovgruppe: Marianne Hadsund, Ida Hovman og Michael Højlund. 3. Formanden har deltaget i et foreløbigt møde om etablering af et konserveringsfagligt kompetencecenter, hvor det er tanken at samle og formidle samtlige faglige kompetencer samt virke for en koordinering af vidensformidling og beslutningstagning på bevaringsområdet. Initiativet til projektet er taget af Konservatorskolens rektor, René Larsen. Da det ikke er færdigt formuleret, og der foregår mange andre ting for tiden, er formaliseringen af et sådant center midlertidigt udsat. 4. NKF-dk deltager i flere netværksgrupper: a. Karen Borchersen er kommet med i styregruppen for Dansk Magisterforenings kulturnetværk, der samarbejder om fælles holdninger indenfor kulturområdet. b. Michael Højlund er med i styregruppen for Bevaringsnetværket under Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM), hvor alle konservatorer er velkomne til at deltage. Sidstnævnte netværk arbejder 7 bl.a. med nogle af de samme emner af faglig og politisk art, som NKF-dk ellers har taget sig af. Der vil fremover ske en koordinering af indsatsen de to grupperinger imellem med henblik på en vis arbejdsdeling og konsensus. c. Vivi Lønborg arbejder i Teknisk Landsforbunds brancheudvalg med at fremme vore interesser her. 5. NKF-dk har endvidere afleveret høringssvar til Kulturministeriet og protesteret mod forslaget om frivilliggørelse af amtsmuseumsrådene. Det seneste afsendte høringssvar til Indenrigsministeriet om amtskonserveringsordningernes fremtid i forbindelse med strukturreformen. Høringssvaret indeholdt en opfordring til at fastholde amtskonserveringsordningerne og sikre dem med et lovgrundlag. 6. Vores repræsentant i Konservatorskolens efteruddannelsesudvalg, Per Hadsund, Ålborg Historiske Museum, er kommet godt i gang, og der arbejdes bl.a. på at etablere en række grundlæggende opgraderingskurser af lidt længere varighed. 7. Der er nu nedsat et optagelsesudvalg til vurdering af ansøgere til det ordinære medlemskab. Det består af: Rikke Bjarnhof, Ion Meyer, Susanne Trudsø og Karen Borchersen. Udvalget har vurderet dette års ansøgere. De mange aktiviteter har kunnet mærkes på økonomien ikke på årets resultat men på budgettet for næste år, hvor der kalkuleres med underskud. Den øgede mødeaktivitet er en naturlig følge af den store interesse for bevaringen af kulturarven en sag vi selv har bi-

8 draget aktivt til at få sat på den politiske dagsorden. 8. Hjemmesiden fungerer OK, men der arbejdes videre på en optimering af den i det nye år. Bulletin Bulletin udgives fortsat under Susan Ritterbands myndige ledelse, og det tilstræbes at kombinere indhold og kvalitet med en passende lav pris. Det viser sig dog stadigt vanskeligere, hvorfor bestyrelsen har løbende diskussioner om prioriteringerne af vore udgivervirksomhed samt indholdet af bladet. Desuden skriver medlemmerne ikke så meget konserveringsfagligt stof, som man kunne forvente. Tak til Susan og hendes redaktion for et solidt arbejde med Bulletin. Nordisk Konservatorforbunds Forbundsråd (FR) Forbundsrådsmødet blev afholdt i juni i Nordens Hus, Reykjavik i forbindelse med NKF-Kongressen juni Mødet kom for en stor del til at handle om Meddelelser om Konservering (MoK). Den manglende opbakning til finansieringen lader til at være et tilbageværende problem, så Forbundsrådsordfører, Eva Ringborg havde lagt op til indførelse af regler, der skal sikre de enkelte sektioners engagement og i højere grad forpligte dem. Det blev vedtaget, at der udarbejdes en revideret forretningsorden for udgivelsen. Endelig blev spørgsmålet om publikationssproget endelig afgjort MoK udgives fremover på skandinavisk med engelske og finske resumeer (ligesom tidligere). Fra og med i år stopper Eva Ringborg, Sverige, som Forbundsrådsordfører (FR), og det er Danmarks tur til at stille med en kandidat til posten. Generalforsamlingen vil indstille en egnet kandidat til Forbundsrådet, der træffes endelig beslutning på mødet i år i København. En arbejdsgruppe under ledelse af Maj Ringgaard er i fuld gang med forberedelserne til det næste kursus under Nordisk Videreuddannelseskursus, som finder sted i Danmark til efteråret. ECCO ECCO s arbejde gennem 2003 har ikke været så synligt som vi kunne ønske os. Helle har loyalt formidlet de sparsomme informationer om aktiviteterne og på bedste vis søgt at videregive vores holdninger senest på generalforsamlingen ECCO arbejder med flere mindre projekter bl.a. en undersøgelse af konservatorers lønninger i Europa. Problemet er, at de overordnede forhold som f.eks. en formel anerkendelse af konservatorprofessionen på EU plan står noget i stampe. Det samme kan siges om engagementet i det europæiske standardiseringsarbejde vedr. udarbejdelse af standarder for bevaring kulturarv (CEN), hvor bestyrelsen har gjort for lidt for at engagere medlemslandene i arbejdet. Fra dansk side har vi kritiseret dette, og man lytter til os, men det lader til, at ECCO s bestyrelse hellere forlader sig på medlemmernes eget engagement frem for selv at gå forrest og tage initiativ. 8 Arrangementer NKF-dk har afholdt 3 arrangementer i det forløbne år. Et besøg på Filmmuseets magasiner i Glostrup 8. maj Et besøg i Stadager Brugsforening d. 28. maj 2003 på Frilandsmuseet, samt besøg på Politihistorisk Museum 26. november 2003 på den nedlagte politistation 9 på Fælledvej, København. Det var spændende og velbesøgte arrangementer. Tak til værter og arrangører. Blandt arbejdsgrupperne har der været afholdt 2 møder i tekstilgruppen, et møde i papirgruppen, og et møde i arbejdsgruppen for klima, udstilling og transport. Arbejdsgruppen vedr. magasiner holdt et afsluttende møde i 2004 for derefter at overgå til det nyetablerede netværk for samlinger og magasinering under Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM). Den længe ventede tur til de baltiske lande måtte desværre udskydes i 2003, men den er nu fastlagt til at finde sted først i maj Camilla Bastholm og Maj Ringgaard har taget en stor tørn med dette projekt, som vi er glade for nu bliver realiseret. Medlemstallet primo april 2004 er: 227 ordinære, 51 associerede, 5 æresmedlemmer, 22 institutioner. Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden:

9 Arbejds- og strategiplan for NKF 2004/2005 Bestyrelsen Bestyrelsen har her opstillet en række emner og projekter hvoraf nogle allerede er i gang. De er inddelt i målsætninger vedrørende Forbundet og Den Danske Afdeling, som tillige er underdelt i emner. De enkelte emner og projekter udtrykker bestyrelsens ønsker til det fremtidige arbejde et arbejde som bestyrelsen gerne ser realiseret i et tæt samarbejde med medlemmerne. Løbende overordnede målsætninger i forhold til Nordisk Konservatorforbund Der skal stadig arbejdes for, at nordiske fællesskab i foreningen fortsat skal styrkes med fællesinitiativer og bedre kontakt sektionerne imellem. Vi vil fremover arbejde stærkere for, at foreningen bliver en egentlig faglig interesseorganisation. Det skal dels ske som et led på vejen til en højere grad af professionalisering af faget og dels som en styrkelse af foreningen generelt. Vi ønsker at følge tendensen i E.C.C.O., der netop arbejder for disse mål. Fremover vil foreningen være rettet lige så meget mod Europa som mod Norden sådan er verden lige nu, og derfor må vi engagere os mere i de problemstillinger, der formuleres via organisationer som E.C.C.O., ENCoRE m.fl. Akademiseringen af faget er en realitet som NKF-dk støtter udfra tanken om fælles standarder for uddannelse af konservatorer i EU. Omvendt må der arbejdes for at fastholde kontakten med restaureringshåndværket og støtte initiativer til opgradering og videreuddannelse indenfor dette. Akademiseringen må ikke føre til en uhensigtsmæssig opsplitning af faggrupper. NKF skal fortsat udgive bladet Meddelelser om Konservering. Det skal hvile økonomisk i sig selv, og finansieringen skal deles ligeligt mellem de nordiske lande og ikke som nu hvile på fortrinsvis danske bidrag. Arbejdsplan for Nordisk Konservatorforbund Den Danske Afdeling Administrativt: Vedtægterne skal ændres med henblik på at optimere formålsparagraffen, optagelseskriterierne for ordinære medlemmer samt overveje eksklusionsparagraffer. Vi skal have formuleret en forretningsorden, der udover at fastlægge retningslinier for bestyrelsesarbejdet tillige fastholder bestyrelsen på tidligere vedtagne principper og holdninger, som ikke tydeligt fremgår af vedtægterne. Vi skal have indarbejdet det nye logo i brevpapir, kuverter og hjemmeside. Vi skal også have fundet et passende engelsk navn til foreningen, der skal koordineres med de andre medlemslande. Kontakten til medlemmer Fortsat arbejde på at udvikle hjemmesiden, og få flere til at bruge den. Vi skal også have medlemmerne til at bruge debatsiden noget mere. 9 Der skal etableres en fast procedure for hvervning af nye medlemmer på konservatorskolen i løbet af uddannelsen. Der skal udarbejdes forslag til vedtægterne om et særligt studentermedlemskab. Aktiviteter: Der skal fortsat være 1-2 årlige medlemsmøder med et fagligt indhold. Vi opfordrer til, at der holdes gang i de nuværende faglige arbejdsgrupper og hilser nye initiativer velkommen. Der ydes fortsat støtte til arbejdsgrupperne således giver vi p.t. årligt 500 kr. pr. gruppe. Vi står for planlægningen af Nordisk videreuddannelseskursus Arbejdet er i gang. Der arrangeres en medlemsrejse til de baltiske landes hovedstæder, hvor vi skal besøge udvalgte konserveringsværksteder. Arbejdet er i fuld gang. Der arbejdes på at skabe tættere kontakt til VDR Landesgruppe Scleswig-Holstein konkret ved planlægning af et besøg på et eller to sydjyske værksteder i løbet af året. Der arbejdes på i samarbejde med en eller flere fagforeninger at arrangere en emnedag om konservatorprofessionen set i lyset af professionsdebatten. Økonomi: Vi vil arbejde for, at foreningens økonomi stadig er sund og at vi har en rimelig arbejdskapital, der muliggør computeropgraderinger, øget aktivitet, afholdelse af møder m.m.

10 Bulletin: Fortsat udgivelse af Bulletin med en netbaseret udgave. Kommentarer og en løbende debat kan ske på Forum under NKF s hjemmeside. Formatet samt mængden af debatskabende stof skal fastholdes. Der satses på faste tilbagevendende sider med referater fra emnegrupperne. Politik og lobbyarbejde: Der skal fortsat arbejdes politisk med at påvirke lovgiverne og andre til at inddrage konservatorerne og vores holdninger, i sager der vedrører bevaringen af kulturarven, uddannelsen af konservatorer eller forhold vedrørende udøvelsen af vores erhverv. NKF-dk indgår i den arbejdsgruppe, der er nedsat under KUAS til udarbejdelse af minimumsstandarder for bevaring og håndtering af museumsgenstande. Samarbejdet med Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM) forventes intensiveret efter dannelsen af det bevaringsfaglige netværk, hvor NKF-dk er repræsenteret. Vi skal i samarbejde med fagforeningerne og museumsforeningerne arbejde for at museerne ikke sætter langtidsledige til at udføre konservering. Der arbejdes videre med ideen om oprettelse af et konserveringsfagligt kompetencecenter. Forholdet til ECCO søges styrket gennem en målrettet og kritisk dialog med ECCO s bestyrelse, hvor synliggørelse af ECCO s aktiviteter har høj prioritet. Arrangement på Københavns Rådhus. Susan Ritterband Københavns Rådhus er fuld af finurligheder fra top til tå, og det fik knap 30 medlemmer af Nordisk Konservatorforbunddk erfaret ved selvsyn lørdag d.17. april i timerne før generalforsamlingen. Martin Bernsted fra bestyrelsen har i en periode haft sin gang i bygningen, da han har deltaget i restaureringen af de store fresker på Borgertrappen. Derfor stod han for arrangementet og havde entreret med Joyce Svensson, som arbejder på Rådhuset. Begge to fortalte med en ildhu, der fængede tilhørerne. 10 Vi startede i kælderen af det 7000 m 2 store kompleks og så grundstenen lagt af arkitekt Martin Nyrop i Ottetallet i årstallet var vendt på hovedet enten ved en fejl eller fuld bevidst, da intet måtte være perfekt kun Gud skaber det perfekte. Vi fik at vide at byggeriet havde kostet 5 millioner kroner, og at budgettet blev overskredet. Mange steder sås duer afbilledet, hvilket symboliserer kontakten mellem politikere og borgere. På en af de store trapper er der bl.a. smukt udformede udskæringer af de 17 håndværksfag, der har været med til at bygge Rådhuset. Desuden kan ses laugsmærker, borgmesterportrætter og dyremotiver. Som kuriosum kan nævnes en mus i sten, som arkitekten har placeret ganske synligt, således at de besøgende borgere kunne føle sig velkomne. Righoldige detaljer kan også iagttages på ydersiden af byg-

11 Bemærk detaljen med musen i søjlen, som arkitekten har indføjet for, at de besøgende skulle føle sig velkomne. ningen. F.eks. er byens tårne gengivet på nedløbsrør! Og basilisker (fabeldyr) ses på trapperne. Inde i rådhuskarreen ligger en lille grøn oase, der er offentlig tilgængelig. Den ene væg i den store indganghal er lavet som en udendørsfacade! Og rundt langs de andre vægge er der sentenser om vigtige begivenheder i Københavns historie. Og videre i festsalen findes landets forskellige byvåben placeret. Det er også fra denne sal, at udgangen til den nok så berømte balkon findes. Det er her, fodbolddrengene og håndboldpigerne har stået og er blevet hyldet af københavnerne nede på pladsen. I festsalen hænger også et trontæppe, som for få år siden har gennemgået en stor restaurering. Bl.a. er den blevet slidt af dronningens stol og hat, som har skuret på tæppet. ses på tæt hold Der er gæstearrangementer hver 3. dag med flere hundreder deltagere. Op ad stejle trapper nåede vi vægtergangen med en fabelagtig udsigt over København. Vægterfigurerne og de nok så berømte isbjørne kunne Ovenover os havde vi udsyn til rådhusuret, der er fem meter i diameter. I depotrum under taget eksisterer originalmodellerne til de fleste udsmykninger, som findes på Rådhuset. En imponerende samling. På grund af det specielle varmluftsanlæg på Rådhuset har freskerne på Borgertrappen set frygtelige medtaget ud. De var meget snavsede og stødfugerne mellem dagsværkene sugede endnu mere snavs til sig. Dette ses ikke længere, da de er blevet renset. Freskerne er malet af Vigeland og Jens Møller Jensen. At give sig til at studere freskerne er en rejse ind i det gamle københavnerliv. En lille spøjs detalje viser galgen, hvor to mennesker er ophængt. I sidelys anes flere hængte, men de er blevet malet over, da man ikke ville give indtryk af, at København var en by fuld af forbrydere. En lille tissende hund er blevet synlig på et københavnsk gadehjørne. Denne hund var ellers næsten væk på grund af besøgendes berøringer. Malerierne er lavet efter kalker, som i øvrigt er bevaret i Rådhusets kælder! Det er tydeligt at se ridsningen i pudslaget, hvorefter motivet er malet. En tak til Martin Bernsted for den meget berigende, men alt for korte rundvisning på Københavns Rådhus. Køkkenet og køkkengangen er fyldt med musselmalet Kgl. Porcelæn. Der kan dækkes op til 1200 gæster, men brandmyndighederne tillader kun 11

12 NKF-dk s Baltikumstudietur maj 2004 Karin Wegener Tams En af grundene til, at jeg tilmeldt mig turen, var, at her fik jeg lejlighed til at se de lande, hvis skæbne man i min skoletid begræd, og den gode fortælling fra Estland, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219 ikke at forglemme. Men jeg har aldrig forbundet landene med konservering og bevaring, men selvfølgelig har de også det ligesom alle andre lande. Disse unge, gamle nationer, vi skriver 13 år efter deres befrielse fra Rusland, må have et stort behov for at bevare deres kulturarv, for at få samling på de rødder, der har været brudt så mange gange. Vi landede med fly i Tallin og her startede kirke, borge, slotte, frilandsmuseer, konservatorskoler, museer besøgene i meget koncentreret form, hvilket skulle vise sig at holde alle 10 dage. Derfor vil jeg trække det overordnede indtryk op. Den hårdt tiltrængte restaurering af de talrige våbenskjolde i Domkirken i Tallinn foregik på stedet, hvor man nederst i hovedskibet havde indrettet et lokale til værksted. Jeg fremhæver dette værksted på grund af den lidt utraditionelle måde at indrette sig på og den høje standard i restaurering og dokumentation, som vi havde den glæde at få forevist. Deres nationalmuseum kan ses på hjemmesiden: Efter Tallinn tog vi til universitetsbyen Tartu, som var en stor kontrast til middelalderbyen Tallinn med dens bygninger i nyklassistisk stil. På Tartu kunstmuseum tog museumsdirektøren os op i samlingen efter værkstedbesøget, for at vi kunne diskutere konserveringen/restaureringen af de udstillede malerier. Det var en glimrende ide, da jeg var lidt træt af at sno mig rundt i overfyldte atelierer og smile, da 12 manglende sprogkundskaber flere steder var en barriere. Se www. ut.ee/artmuseum. Her kan man også se de imponerende pompejanske rum med deres afstøbningssamling, men konservatorens værksted, som lå i kælderen, var der ikke meget glans over eller meget plads i. Vi fik en oversigt over Tartus konservatorer, hvor 22 af 48 var papirkonservatorer, 6 var tekstil, 3 bogbindere, 5 træ, 3 metal, 2 malerikonservatorer, 2 læder, 2 afstøbninger/ sten, 1 metal/ træ,1 møbel/træ, 1 møbelpolstre. Her skal tilføjes, at 44 havde . Lederen af kon

13 serveringsafdelingen var kemiker, som det viste sig næsten var reglen for lederne i alle tre lande. Fra det meget grønne og rene Estland tog vi videre til Letland hvor første stop var en trestjernet frokost på et hotel som ejes af en dansker i byen Cesis. Museet i byen havde bedt borgerne, at støtte museets samling ved at udvælge de genstande, de ville sponsere. Vores danske vært havde valgt Leninstatuen af alle, som viste sig at trænge til konservering. Denne udgift havde han ikke taget i betragtning, så her var ikke billedstorm, hvilket man måske bedre kunne forstå end i byen København. Herfra kørte vi videre til storbyen Riga, med parisisk atmosfære og et kæmpe museum, hvor malerikonservatorens atelier var overfyldt med dejlige malerier, blændrammer, rammer, store borde, lysstofrør i loftet, luplamper ved bordene og en gammel hvidhåret smilende konservator og hans yngre assistent, som desværre ikke talte de sprog vi kunne. Fra Riga kørte vi mod Rundâle Slot opført I et fladt landskab dukkede dette imponerende slot op, som har været under restaurering i mindst 30 år. Der var lavet en mindre udstilling over restaureringen, med A4 tegninger/akvareller, hvor vægfarveholdningen var gengivet, og malerierne var ikke kun markeret, men motivet var perfekt gengivet, små miniatureperler, det var helt utroligt. Restaureringen bestod i afdækninger ned til de oprindelige farvelag og dekorationer. Så var der ellers vævet, malet, polstret, udskiftet træ, døre, så man havde en duft af, hvordan det så ud, da det stod færdig for 234 år siden. Næsten da, for det første var man ikke helt færdig, og for det andet, havde malerierne fået fernis, nye ens prydrammer og hang som mørke felter på de nye silketapeter. Akvarel maleriernes lethed passede til interiøret, men det var desværre ikke fulgt op. Turen gik videre, hvor Vilnius snoede gader og kirkerøgelse mødte os. Igen gik turen gennem værksteder. Med duften af størlim, dammarfernis, som alle malerikonservatoren i Baltikum brugte med flotte resultater. Jeg vil takke dem, som har gjort det muligt, at vi fik indsigt i de tre lande, som har ligge så fjernt og nu er så tæt på, at man uden videre kan tage et fly og aflægge dem et besøg og de forhåbentligt os. Baltikumarrangement, se bagsiden af Bulletin. 13

14 Arbejdsgrupper under NKF-dk Vi har i øjeblikket 7 grupper som laver et meget værdifuldt arbejde. Hvis du har lyst til at deltage i dette arbejde kan du bl.a. henvende dig til nedenstående personerne og høre nærmere. Møbler Poul Rasmussen Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 Papir Henriette Berg Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Arkæologigruppen Dorthe Gramtorp Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 Ramme Berit Møller Bommen Solrød Strand tlf Klima, udstilling og transport Maj Stief Aistrup Hellerupgårdsvej 3 st Hellerup Tekstiler Maj Ringgaard Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Magasin Lone Petersen Kulturhistoriske Museum Stemannsgade Randers Vi har desværre ikke mulighed for at kompensere økonomisk for folks deltagelse i arbejdet, men der er mulighed for at få refunderet op til 500 kr. pr. år til møderne mod at gruppen afleverer mindst 1 referat til Bulletin om året. r 14

15 Udvalg under NKF-dk 2004: Optagelsesudvalget: Karen Borchersen, Konservatorskolen Rikke Bjarnhof, Fælleskonserveringen, afd. øst Ion Meyer, Medicinsk-Historisk Museum Susanne Trudsø, Nationalmuseet Nordisk Videreuddannelse, 2004 arbejdsgruppe: Maj Ringgård, Nationalmuseet Marianne Thorling, Nordjyllands Amtskonserveringsværksted Morten Ryhl Svendsen, Nationalmuseet Simon Botfeldt, Roskilde Amtskonserveringværksted Baltikum-studieturen 2004: Camilla Bastholm, Roskilde Amtskonserveringsværksted Maj Ringgård, Nationalmuseet Bulletin-redaktionen: Susan Ritterband, MaleriKonservering Martin Bernsted, Nordisk konservering Karin Tams, privat Katja Storkholm, Frederiksborg Slot Udvalg under NKF-dk 2004: Web-master: Jens Aagaard, Odense Bys Museer NKF-dk repræsentanter i andre netværk og arbejdsgrupper: Forbundsrådsformand: Tina Kramer Moltke, Nordjyllands Amtskonserveringsværksted NKF s Forbundsråd: Michael Højlund, Vejle Amts konserveringsværksted, NKF-dk s repræsentant i ECCO: Helle Strehle, Moesgård Museum Bevaringsnetværket under DKM: Michael Højlund, Vejle Amts konserveringsværksted Konservatorskolens efteruddannelsesudvalg: Per Hadsund, Aalborg Historiske Museum CEN Standardardiseringsarbejdet under Dansk Standard: Lone Petersen, Kulturhistorisk Museum Randers KUAS arbejdsgruppe vedr. minimumsstandarder: Michael Højlund, Vejle Amts konserveringsværksted Marianne Thorling, Nordjyllands Amtskonserveringsværksted Ida Hovman, Langelands Museum Dansk Magisterforenings kulturnetværk: Karen Borchersen, Konservatorskolen Brancheudvalget for museumansatte teknikere i Teknisk Landsforbund: Vivi Lønborg Andersen, Arbejdermuseet 15

16 Generalforsamling i E.C.C.O. 2. april 2004 Helle Strehle, NKF-dk s repræsentant i E.C.C.O. De europæiske konservatorforbund har sluttet sig sammen i European Confederation of Conservator-Restorers Organisations. Hvert forår holdes der en stor formel generalforsamling i et af EU s mødelokaler i Bruxelles. Kulturarvsstyrelsen, KUAS, har i lighed med tidligere år lykkeligvis bevilget rejse og ophold for den danske delegat. Mødets dagsorden og bestyrelsens forslag til strategiplan for næste års arbejde bliver naturligvis udsendt forud for generalforsamlingen. Mødets sager er således hjemmefra diskuteret i den danske NKF-bestyrelse, således at delegaten ved hvad vi mener og har mandatet klart. Strategiplan Bestyrelsens arbejdsplan var meget omfattende og oplistede en lang række punkter som lige vigtige. På dansk forslag blev punkterne prioriterede. Det man herefter først og fremmest skal arbejde for er: At opnå en konsistent lovformelig definition og officiel anerkendelse af profesionen i national og international lov. (To achieve a consistent legal definition and official recognition of the profession in national and international law). Det vil konkret sige, at E.C.C.O. forpligter sig til at sætte alle kræfter ind på at få konserveringsfaget omfattet af det europæiske direktiv om anerkendelse af professionelle kvalifikationer. Det sker ved -sammen med ENCoRE- at definere en profil på vor profession og med den i hånden at lobbyere i de relevante EUorganer. Nye medlemmer E.C.C.O. har taget -eller er i færd med at tage- kontakt til de tidligere østlande. Det har allerede resulteret i ansøgninger om medlemsskab fra bl.a. det slovakiske konservatorforbund. Vi har i NKF-dk behandlet deres ansøgning og kan varmt anbefale, at de slovakiske kolleger optages til næste år. Det irske (The Institute for the Conservation of Historic and Artistic Works in Ireland) og det sydtyrolske (d.v.s. et italiensk) konservatorforbund (Verband der Restauratoren Südtirol) har været igennem optagelsesprocedurer og blev på generalforsamlingen optaget som ordinære medlemmer. Overblik over europæiske konservatorlønninger Sidste år blev der lavet en undersøgelse af lønninger og takster for konserveringsarbejde. De enkelte landes delegater svarede her på hjemlandets vegne. Resultatet står at læse i E.C.C.O. Reports, nr. 1/2003, p.17f. Denne undersøgelse er nu mundet ud i et nyt og mere detaljeret spørgeskema, som blev fremlagt på generalforsamlingen, og som skal besvares af de enkelte medlemmer. Vor struktur i Danmark (beskatningsmæssigt og fordelingen af offentligt kontra privat ansatte) passer dårligt i skemaet, og det blev der gjort tydeligt opmærksom på. Det skema, som alle danske medlemmer i juni modtog til venlig besvarelse er en desværre uændret version af det fremlagte og kritiserede skema. Men skemaets fædre er opmærksomme på de anderledes danske forudsætninger. Derfor opfordres 16 man trods alt til at få sendt skemaet ind. Arbejdet i CEN E.C.C.O. har haft en følgegruppe med henblik på at kunne gå ind i det europæiske strandardiseringsarbejde. Efterhånden som strukturen på arbejdet har udkrystalliseret sig, er det blevet klart, at man engagerer sig gennem de nationale standardiseringsbureauer. E.C.C.O. var blevet tilbudt en form for partnerskab, der indebar at E.C.C.O. ville være uden for indflydelse men stå som sanktionerende organisation. På de betingelser har E.C.C.O. valgt ikke at indgå i et formelt partnerskab på organisationsplan. Man opfordrer i stedet de nationale konservatorforbund til at gøre deres indflydelse gældende gennem de respektive landes bureauer. I Danmark er det konserveringsfaglige input som bekendt væsentligt. Det er p.t. ikke tilfældet i ret mange andre lande. Præsentationsmateriale En folder med en præsentation af, hvad E.C.C.O. er og står for blev lagt frem på generalforsamlingen. Folderen er tænkt som en støtte i E.C.C.O.`s arbejde med at profilere professionen overfor vore med-og modspillere på europæisk plan. Delegaterne syntes godt om indhold og udseende. Alle danske medlemmer har siden fået et eksemplar. Kontakten til medlemmerne Hjemmesiden har, som nogen vil have bemærket, været uma-

17 nerligt dårligt drevet de seneste par år. Der har været problemer med både en efterladede web-vært og en domænehaj. E.C.C.O.-hjemmesiden har derfor fået ny vært, er desuden blevet lagt helt om og vil fremover blive styret af en af vore egne, nemlig den norske delegat Tanja Røskar Reed. Da hjemmesiden er lagt op som et dynamisk sted, har man samtidig ændret profilen på organisationens tidsskrift: Fra at være et E.C.C.O. Newsletter, der har forsøgt også at rumme aktuelt stof, vil det fremover være et opsummerende blad, nemlig et E.C.C.O. reports. På opfordring sendes nu også referaterne fra E.C.C.O. s bestyrelsesmøder ud til delegaterne. De vil derefter blive udsendt på NKF-dk s postliste på Webadresser: Generel information og dokumenter: Informationer vedrørende apelprojektet: Abstracts Bachelorafgangsopgaver fra konservatorskolen, sommer 2004 Udvaskning af jern fra vanddrukkent træ med chelaterne EDDHMA og DTPA Nanna Bjerregaard Pedersen, kulturhistorisk linie, hold Undersøgelser af arkæologisk vanddrukkent træ fra især skibsvrag har vist, at materialet ofte indeholder store mængder jern og svovl. Netop disse uorganiske forbindelser har i nogle tilfælde givet problemer med saltudfældninger og syredannelse mange år efter, at den egentlige konserveringsproces er afsluttet. Dette projekt omfattede undersøgelser af effektiviteten og en eventuel nedbrydende effekt af de to chelatforbindelser ethylendiiminobis(2- hydroxy-4- methylphenyl)eddikesyre (ED- DHMA) og diethylentriaminpentaeddikesyre (DTPA) til udvaskning af jernforbindelser fra vanddrukkent arkæologisk træ før en konsoliderings og tørreproces. Effektiviteten blev bestemt ved kvantitative analyser af jern i træmaterialet efter behandling og ved kvantitative analyser af jern i udvaskningsvæskerne under 35 døgns udvaskning. Materialets nedbrydningsgrad blev bestemt ved måling af densiteten, det maksimale vandindhold, indholdet af syre-uopløseligt lignin, opløseligheden i 1% natriumhydroxid samt infra-rød spektroskopi og mikroskopiske undersøgelser. Undersøgelserne viste, at begge chelater havde en høj effektivitet sammenlignet med en reference behandlet i vand, og at DTPA var mere effektiv end EDDHMA. Her skal der dog tages højde for, at typen af jernsalte i materialet ikke blev undersøgt og at undersøgelserne viste en ujævn fordeling af jern i prøvematerialet. Bestemmelserne af prøvematerialernes nedbrydningsgrad viste ikke en målbar forøget nedbrydning af materialet behandlet med de to chelater sammenlignet med en reference behandlet i vand. Her skal analysemetodernes følsomhed, den korte behandlingstid samt det lille antal replikaer dog tages i betragtning. De tilfredsstillende resultater indbyder til yderligere undersøgelser af de to chelater til udvaskning af jernforbindelser i vanddrukkent arkæologisk træ inden imprægnering og tørring, så post-konserveringsskader kan undgås i fremtiden. Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden:

18 Abstracts Bachelorafgangsopgaver fra konservatorskolen, sommer Att bevara hårarbeten Undersökning av effekten av ljus och klimat samt en tillståndsvärdering på Bangsbo Museum Anna Sparr, Kulturhistorisk linie, hold 13 I detta bachelorprojekt på Konservatorskolen studeras bevarande av hårarbeten. Undersökningen består av en teoretisk studie, en experimentell och en dokumenterande undersökning. Den dokumenterande delen av undersökningen utgjordes av en tillståndsvärdering av Bangsbo Museums hårarbetssamling. Här registrerades fyra vanliga typer av skador, nämligen insektsangrepp, torrhet, slitage och blekning. Ett signifikant samband observerades mellan torrhet och slitage. Som det allvarligaste hotet mot samlingen uppfattades insektsangrepp. I museets utställning fanns larvhudar av mattbaggar, släkten Anthrenus sp.. Blekning var den minst vanliga av de fyra skadetyperna. Vissa föremål hade dock blekts kraftigt. Dessa exempel illustrerar vilken allvarlig effekt oförsiktig belysning kan ha. Vid de experimentella försöken utsattes hår från fyra personer för olika åldringsfaktorer, varefter det undersöktes i mikroskop och med fysiska test. Åldringsfaktorerna studerades genom vistelse i mörka klimatkammare med torrt, medel, fuktigt eller skiftande klimat. Andra hår utsattes för ljus med spektral fördelning som efterliknade den hos dagsljus filtrerat genom fönsterglas. Undersökningen visade att inga signifikanta förändringar skett efter fem månaders förvaring i de olika klimatkamrarna. Åldringsförändringar i hår är en långsam process. De hår som bestrålats med ljus genomgick en svag blekning, i övrigt kunde ingen effekt registreras. Håren belystes ca kiloluxtimmar, vilket motsvarar upp till 80 år i ett museum där ljusintensiteten begränsas till 50 lux. Som sammanfattning kan sägas att även om hår vanligtvis uppfattas som ett relativt beständigt material så måste man ägna stor uppmärksamhet åt dess förvaring i museimiljö. Detta gäller speciellt för ljus och insekter. Undersøgelser, konservering og restaurering af en billedfrise. En butiksdekoration udført i oliefarve på puds i begyndelsen af 1900-tallet til et kødudsalg på Østerbro Johanne Bornemann Mogensen Kunstlinien, hold 13 På væggen i et tidligere kødudsalg er der med oliefarve malet en billedfrise, der kan dateres til at være malet mellem 1901 og Billedfrisen blev få år efter kødudsalgets udflytning i 1907 tapetseret over. I 1998 blev billedfrisen opdaget og tapetet fjernet. Disse processer har med stor sandsynlighed været med til at forårsage billedfrisens nuværende tilstand: Billedfrisen er stærkt skæmmet af tapetklister, et tykt lag snavs og mange af- og opskalninger i varierende størrelser. Et afgrænset stykke af billedfrisen blev valgt til konservering og restaurering. I den forbindelse blev billedfrisens maleteknik og materialesammensætning undersøgt ved hjælp af farvesnit, FTIR og spottest. Med udgangspunkt i det udarbejdede konserverings- og 18 restaureringsforslag blev det udvalgte stykke renset, opskalningerne fastlagt, huller i pudsen udfyldt og forstyrrende mangler i farvelaget retoucheret. Endvidere blev klimaets og belysningens indvirkning på billedfrisen undersøgt.

19 PRESERVATION EQUIPMENT Arkivbokse og Albums Polyester Melinex-Mylar Arkiv Kuverter/Foldere Natur Historie Konserveringsudstyr NYHED I DANMARK Duetten ApS kan nu som eneste forhandler i Danmark tilbyde produkter fra Preservation Equipment Limited Fordele: Hurtig levering ca. 5 arbejdsdage. Konsulenter i Danmark Afregning i DK kroner Se også for produkt katalog Katalog kan bestilles på: ApS Tlf Fax

20 Password og adgangskode til dele af hjemmesiden er vedlagt separat i denne udsendelse af Bulletin. Arrangement for rejsedeltagerne og alle andre interesserede: Turen til Baltikum i ord og billeder. Tid: lørdag d. 9 oktober kl Sted: Konservatorskolens auditorium Mens vi hører om og ser billeder fra turen får vi kaffe og kage. Hvis der er interesse går vi ud og spiser sammen efter arrangementet. (NB. For ikke Københavnere: Kan kombineres med et besøg til Københavns Kulturnat fredag 8.okt. ) Hold øje med arrangementer der annonceres på hjemmesiden. Bl. a. vil politimand Ole Koch fortælle om brugen af digetale fotos til dokumentation.

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2006

REFERAT GENERALFORSAMLING 2006 REFERAT GENERALFORSAMLING 2006 Dagsorden 1. Valg af dirt 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Revisorernes beretning 6. Budget for foreningen 2006, herunder fastlæggelse

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone Pedersen (LP), Vibeke Vangsaa (VV), Ole Pind (OP),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål www.genanvendbiomasse.dk Referat, Generalforsamling den 20. april 2007 kl. 10:00 Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 Kbh.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998.

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. 1) Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Elisabeth Wichmann. Stemmetællere: Bagge, Vita Lund og Søster Roll. 2) Valg

Læs mere

www.kultustedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk

www.kultustedetlindegaarden.dk - Mail: Info@kulturstedetlindegaarden.dk Referat fra Ordinær Generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden Mandag den 29. september 2014 kl. 19.30 på Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Kgs. Lyngby Generalforsamlingen indledtes

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010

Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010 Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010 Dato og Tid: Tirsdag den 14. september 2010, kl. 19:30 Sted: Forsamlingshuset, Koldingvej 31, 6040 Egtved Agenda: Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Lokalrådets

Læs mere