BULLETIN Nr. 71 Oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1"

Transkript

1 BULLETIN Nr. 71 Oktober

2 Bulletin NKF-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til medlemmer af bestyrelsen. Ansvarshavende redaktør: Susan Ritterband Gungevej Hvidovre Øvrig redaktion: Karin Wegener Tams Martin Bernsted Annoncer: Katja Storkholm Indlæg til Bulletin sendes uformateret på diskette, CD, eller via til den ansvarshavende redaktør. Michael Højlund Rasmussen, formand. Vejle Amts konserveringsværksted Maribovej Vejle Tlf Karen Borchersen, næstformand Konservatorskolen Esplanaden København K. Tlf Vivi Lønborg Andersen, kasserer Arbejdermuseet Nørrebrogade 66 D 2200 København N. Tlf Hjemmesider: Fællesnordisk hjemmeside: IT-ansvarlig og webredaktør: Jens Aagaard Oplag: 400 Susan Ritterband, ansvarshavende redaktør af Bulletin Gungevej Hvidovre Tlf Skrifttype: Century Schoolbook Tryk: L.P. Nielsen Offset Bogtryk Næste deadline 1. februar Opfordring! Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret (fremgangsmåde er beskrevet på hjemmesiden Følg også med på den fælles nordiske hjemmeside: Suppleanter: Maj Ringgaard Frilandsmuseet Højskolevej Kgs. Lyngby tlf Camilla Bastholm, Martin Bernsted, Opfordring! Brug hjemmesiden og følg med i vores faglige univers. Husk at fortælle, at du har set annoncen i Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Repræsentant i ECCO: Revisorer: 2 Helle Strehle, Redaktør af Meddelelser om Konservering : Maj Stief Aistrup, Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk

3 Indholdsfortegnelse Leder Leder 3 Generalforsamling, referat 5 Formandens beretning 7 Strategiplan 9 Rådhusbesøg, referat 10 Baltikumtur, referat 12 NKF-dk arbejdsgrupper 14 Udvalg 15 ECCO 16 Abstracts 17 Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden: 3 Michael Højlund Rasmussen, formand To tilbud og ENB er De forvirret? Museerne har deres trængsler bevaringen er kommet i fokus. Alle burde være glade, for der er nu bevilget penge til konservering af genstande af enestående national betydning (ENB), og de kan søges hos Kulturarvsstyrelsen ved indhentning af mindst to tilbud fra forskellige konserveringsværksteder. Man er blevet management bevidst, så derfor må vi til at lade som om, vi alle er private aktører på et frit og uafhængigt marked, hvor konservering blot er en vare eller tjeneste ydelse ligesom bananer og bilreparationer. Men er konservering det? En ting er den forvirring som begrebet ENB har skabt i museumskredse. Hvornår er noget enestående, og hvad betinger egentlig det nationale ved en genstand? Netop fordi begrebet er blevet introduceret uden nogen forudgående diskussion, er forståelsen af det meget uklar. Frustrationerne er derfor åbenlyse, når det skal lægges til grund ved ansøgninger. Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings samlingsnetværk tager hul på debatten d. 30 september. Er dette kunstkammerbegreb kommet for at blive intelligente holdninger søges! En anden ting er, at der ved ansøgning til ENB-puljen skal afgives flere tilbud. Fremgangsmåden virker ikke særlig gennemtænkt. KUAS har øjensynligt ikke kunnet bestemme sig til, om konservering finder sted på rene markedsvilkår, eller om der stadig er tale om offentlig virksomhed. Det er sådan set samme fremgangsmåde, som man hidtil har

4 anvendt ved ansøgninger til konservering via rådighedssummen. Det har også været en tung og uhensigtsmæssig ansøgningsprocedure, men da der ikke har været særligt mange ansøgninger af denne type, er det først nu, hvor der er mange penge at søge, at vi for alvor ser konsekvenserne. Ordningen rejser flere spørgsmål end svar, den skaber megen forvirring, og den giver unødigt meget administration! Konservatorer har ikke valgt at arbejde med deres fag for at score kassen. Derfor virker kravet om de to tilbud som udtryk for manglende tillid. Vi vil have klare retningslinjer, der tager hensyn de faktiske forhold, vi virker under!!!! Når der skal indhentes to tilbud, bør det være på enslydende betingelser. Det kræver at museumslederen afsætter meget tid til at sætte sig ind i konserveringsarbejdet og i konservatorens valg og argumenter i forbindelse med definitionen af opgaven. KUAS lader til at mene, at dette er en del af museumslederens bevaringsansvar men i virkeligheden lader museumsfolk sig jo ofte rådgive af selv samme konservatorer, der skal afgive tilbud. Og så bliver konservatorerne inddraget i noget der kan ligne et habilitetsproblem. Storfagsreoler i et eller flere plan til opbevaring af store genstande For nogle museer kan det blive en dyr fornøjelse at tilkalde en konservator fra den anden ende af landet for at afgive et tilbud. Det absurde forstærkes i de tilfælde, hvor man i forvejen råder over en kompetent konservator, der kan klare jobbet. Det kan være svært at forstå, hvorfor museerne og konservatorerne skal pålægges disse ekstra byrder tid og penge der kunne være brugt bedre på institutionernes øvrige opgaver? Når de genstande, der søges penge til er enestående, skal de vel konserveres udfra et kvalitetskriterium og ikke blot til laveste pris! Tegningsskabe til plancher, plakater og kalker SCAN-FLEX har i flere år beskæftiget sig med magasinindretning til museer og arkiver. Vi spænder lige fra småvarereoler til de store komplette indretninger. Vi tilbyder Dem en reel og kompetent vejledning, lige fra de tomme rum til det færdige magasin kontakt os for yderligere information. STÅLREOLER ApS Mobil-Reoler til malerier og arkivalier mm. Højvangsvej Tølløse Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: 4

5 Generalforsamling d , kl.14-16, referat. Susan Ritterband, referent Dagsorden: 1 a. formandens beretning 1 b. ny forbundsrådsordfører 1 c. nyt fra ECCO 2. Regnskabsaflæggelse og budget. 3. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. a. kontingentforhøjelse b. optagelse af ordinære medlemmer 4. Valg af formand og øvrige bestyrelse plus én suppleant (jvf.. 4). 5. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant. 6. Meddelelser om Konservering. 7. Nordisk Videreuddannelse. 8. Eventuelt. Michael Højlund indledte med at takke Martin Bernsted for den fine rundvisning på Københavns Rådhus. Jan Brøndsted blev på bestyrelsens forslag valgt som dirigent. ad 1a: Se formandens beretning side 7. Jan kommenterede beretningen med at undre sig over, at Kulturarvstyrelsen (KUAS) igangsætter et standardiseringsprojekt, samtidigt med at CEN (europæiske standard projekt) er sat i gang. Han mente, at KUAS burde udskyde deres til der kom et resultat fra CEN. Michael sagde, at KUAS var forpligtet til at udarbejde standarder, og det danske projekt kunne gå i detaljer, hvad CEN ikke skal gøre. ad 1 b: Tina Kramer blev indstillet af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen. ad 1 c: Se ECCO-repræsentanten Helle Strehles beretning side 16. ad 2: Regnskab for 2003 samt budget for 2004 blev gennemgået af kasserer Vivi Lønborg Andersen. Efter rettelser til budgettet udviste det nu et underskud på kr i stedet for kr Jan stillede spørgsmål, om vi ville bruge så mange penge på publikationerne. Nina Dahlstrøm foreslog, at Bulletin kunne lægges på hjemmesiden, men Michael mente, at bladet i papirudgaven er en vigtig del af vores ansigt udadtil. Dog synes han, at så stort et underskud var uacceptabelt og foreslog, at udgifterne til redigering af hjemmesiden udskydes, indtil vi ser om underskudsgarantien til videreuddannelsen udløses. Det store underskud vidner om det meget høje aktivitetsniveau, der er i bestyrelsen og i foreningen som sådan. Flere mente, at bare vi havde kr stående som buffer, så var økonomien sund nok, og derfor kunne vi godt bruge af opsparingen. Michael sagde, at bestyrelsen ikke havde vidst, at der var to numre af Meddelelser om Konservering klar til trykning. Han ønskede en strammere planlægning. ad 3 a: Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse på kr.50.- for alle kategorier af medlemmer. Lin Spaabæk var bange for, at vi ville miste medlemmer ved en forhøjelse, da hun 5 havde hørt fra flere, at de ikke synes, de fik nok for pengene. Michael var skuffet over den holdning, da der aldrig før har været så meget aktivitet i NKFdk som nu. Vivi mente, det måtte være bestyrelsens skyld, at nogle oplevede foreningen på den måde, og at vi måtte formidle vores aktiviteter bedre. Kontingentforhøjelsen blev vedtaget. ad 3 b: De af optagelsesudvalgets indstillede kandidater blev optaget som ordinære medlemmer. En ansøger var blevet afvist af udvalget. Dette blev diskuteret, da der til og med denne generalforsamling har eksisteret en overgangsordning. Michael vil forhøre sig hos udvalget om bevæggrunde til at afslå ansøgeren. Hvis udvalget ikke har været opmærksom på overgangsordningen og ellers ikke har andre indvendinger, må det konstateres at ansøgningen er kommet rettidigt til, at pågældende kan blive ordinært medlem. ad 4: Suppleant Camilla Bastholm, bestyrelsesmedlem Maj Ringgaard, næstformand Karen Borchersen samt formand Michael Højlund var på valg. Alle blev genvalgt. ad 5: Karin Wegener Tams, Lin Spaabæk blev genvalgt som revisorer. Ornella Maria Scarpa blev valgt som revisorsuppleant. ad 6: Maj Stief gennemgik regnskabet for Meddelelser om Konservering (MoK). Det er tanken, at der skal laves en referee eller peer-review ordning for bladet. Det skal disku-

6 teres med de andre nordiske lande. Annonceindtægter figurerer ikke i regnskabet, da trykkeriet udsender regningerne til annoncørerne, og udgifterne til trykningen bliver det mindre. Momsen spares. Det blev bemærket, at Danmark afholder broderparten af udgifterne til MoK, hvilket er urimeligt. Michael fortalte, at bestyrelsen just har nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til Forbundsrådsmødet om en reorganisering af vores publikationer. Det blev billiget af generalforsamlingen. ad 7: Maj Ringgaard fortalte om seminaret Magasinbygningen - fysisk og funktionsmæssigt. Seminaret løber af stablen okt og er allerede overtegnet. Flere udtrykte beklagelse over det faktum, da de gerne ville deltage. Der blev diskuteret muligheden af at flytte selve foredragene til en større sal, for således at kunne sælge flere billetter. Det er især foredrag af Suzanne Keene og Jonathan Ashley-Smith, der trækker, og de ligger samlet d Michael takkede Maj og organisationsgruppen for den flotte indsats med at stable et så velkvalificeret seminar på benene. ad 8: Lin Spaabæk spurgte til hvervekampagne. Anders Abildgaard mente, det var vigtigt, at NKF-dk møder de studerende allerede i starten af studiet. Der burde være en introduktion på lige fod med andre organisationer som f.eks. TL. Lise Ræder Knudsen foreslog, at der skulle være en medlemskategori, der hedder studentermedlemmer. Det forslag faldt i god jord, så bestyrelsen vil arbejde videre med ideen. Jan udtrykte glæde ved kulturministeriets store bevilling til bevaring. Michael fortalte i den sammenhæng, at NKF-dk og andre organisationer havde været med til at arbejde på sagen. Jan afsluttede generalforsamlingen, og Michael takkede både ham og andre implicerede i hele arrangementet. 6

7 Formandens beretning 2003/2004 Michael Højlund Rasmussen Efter generalforsamlingen 2003 konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: Michael Højlund, formand; Karen Borchersen, næstformand og sekretær; Vivi Lønborg Andersen, kasserer; Susan Ritterband, redaktør af Bulletin; Maj Ringgaard, ordinært medlem. Som suppleant nyvalgtes Martin Bernsted i stedet for Robert Larsen der trådte ud efter mange års tro tjeneste; Camilla Bastholm Jensen fortsætter som suppleant. Revisorerne Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk blev genvalgt. Helle Strehle fortsætter som foreningens repræsentant i E.C.C.O. I det forløbne år er to ældre kolleger afgået ved døden. Det drejer sig om æresmedlem, tidligere konservator ved Tøjhusmuseet og kgl. våbenmaler, Aage Wulff; og tidligere konservator ved Nationalmuseet, Gerda Møller. Bulletin har bragt deres nekrologer, og NKF-dk vil hermed ære deres minde. Bestyrelsens arbejde Det har været et aktivt år med mange jern i ilden. NKF-dk er involveret i en række initiativer på bevaringsområdet. 1. Vi er repræsenteret i det europæiske projekt vedr. standarder for bevaring af kulturarv (CEN) vi havde først 2 repræsentanter, men da det ikke er gratis at være med, har vi reduceret engagementet til én, nemlig Lone Petersen, Kulturhistorisk Museum, Randers. Vi betaler et årligt bidrag á kr. over 3 år for deltagelsen. Foreløbig er den danske spejlgruppe blevet dannet og sekretariatet for arbejdsgruppen (WG4) er etableret. Arbejdet er kun lige begyndt, og man afventer flere deltagende fra de øvrige europæiske lande. 2. Vi er derudover netop blevet opfordret til at deltage i en arbejdsgruppe under Kulturarvsstyrelsen (KUAS), der skal udarbejde minimumsstandarder for bevaring af museumsgenstande på danske museer. NKF-dk oplæg vil indgå som grundlag deltagere bliver tidligere medlemmer af NKFdk lovgruppe: Marianne Hadsund, Ida Hovman og Michael Højlund. 3. Formanden har deltaget i et foreløbigt møde om etablering af et konserveringsfagligt kompetencecenter, hvor det er tanken at samle og formidle samtlige faglige kompetencer samt virke for en koordinering af vidensformidling og beslutningstagning på bevaringsområdet. Initiativet til projektet er taget af Konservatorskolens rektor, René Larsen. Da det ikke er færdigt formuleret, og der foregår mange andre ting for tiden, er formaliseringen af et sådant center midlertidigt udsat. 4. NKF-dk deltager i flere netværksgrupper: a. Karen Borchersen er kommet med i styregruppen for Dansk Magisterforenings kulturnetværk, der samarbejder om fælles holdninger indenfor kulturområdet. b. Michael Højlund er med i styregruppen for Bevaringsnetværket under Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM), hvor alle konservatorer er velkomne til at deltage. Sidstnævnte netværk arbejder 7 bl.a. med nogle af de samme emner af faglig og politisk art, som NKF-dk ellers har taget sig af. Der vil fremover ske en koordinering af indsatsen de to grupperinger imellem med henblik på en vis arbejdsdeling og konsensus. c. Vivi Lønborg arbejder i Teknisk Landsforbunds brancheudvalg med at fremme vore interesser her. 5. NKF-dk har endvidere afleveret høringssvar til Kulturministeriet og protesteret mod forslaget om frivilliggørelse af amtsmuseumsrådene. Det seneste afsendte høringssvar til Indenrigsministeriet om amtskonserveringsordningernes fremtid i forbindelse med strukturreformen. Høringssvaret indeholdt en opfordring til at fastholde amtskonserveringsordningerne og sikre dem med et lovgrundlag. 6. Vores repræsentant i Konservatorskolens efteruddannelsesudvalg, Per Hadsund, Ålborg Historiske Museum, er kommet godt i gang, og der arbejdes bl.a. på at etablere en række grundlæggende opgraderingskurser af lidt længere varighed. 7. Der er nu nedsat et optagelsesudvalg til vurdering af ansøgere til det ordinære medlemskab. Det består af: Rikke Bjarnhof, Ion Meyer, Susanne Trudsø og Karen Borchersen. Udvalget har vurderet dette års ansøgere. De mange aktiviteter har kunnet mærkes på økonomien ikke på årets resultat men på budgettet for næste år, hvor der kalkuleres med underskud. Den øgede mødeaktivitet er en naturlig følge af den store interesse for bevaringen af kulturarven en sag vi selv har bi-

8 draget aktivt til at få sat på den politiske dagsorden. 8. Hjemmesiden fungerer OK, men der arbejdes videre på en optimering af den i det nye år. Bulletin Bulletin udgives fortsat under Susan Ritterbands myndige ledelse, og det tilstræbes at kombinere indhold og kvalitet med en passende lav pris. Det viser sig dog stadigt vanskeligere, hvorfor bestyrelsen har løbende diskussioner om prioriteringerne af vore udgivervirksomhed samt indholdet af bladet. Desuden skriver medlemmerne ikke så meget konserveringsfagligt stof, som man kunne forvente. Tak til Susan og hendes redaktion for et solidt arbejde med Bulletin. Nordisk Konservatorforbunds Forbundsråd (FR) Forbundsrådsmødet blev afholdt i juni i Nordens Hus, Reykjavik i forbindelse med NKF-Kongressen juni Mødet kom for en stor del til at handle om Meddelelser om Konservering (MoK). Den manglende opbakning til finansieringen lader til at være et tilbageværende problem, så Forbundsrådsordfører, Eva Ringborg havde lagt op til indførelse af regler, der skal sikre de enkelte sektioners engagement og i højere grad forpligte dem. Det blev vedtaget, at der udarbejdes en revideret forretningsorden for udgivelsen. Endelig blev spørgsmålet om publikationssproget endelig afgjort MoK udgives fremover på skandinavisk med engelske og finske resumeer (ligesom tidligere). Fra og med i år stopper Eva Ringborg, Sverige, som Forbundsrådsordfører (FR), og det er Danmarks tur til at stille med en kandidat til posten. Generalforsamlingen vil indstille en egnet kandidat til Forbundsrådet, der træffes endelig beslutning på mødet i år i København. En arbejdsgruppe under ledelse af Maj Ringgaard er i fuld gang med forberedelserne til det næste kursus under Nordisk Videreuddannelseskursus, som finder sted i Danmark til efteråret. ECCO ECCO s arbejde gennem 2003 har ikke været så synligt som vi kunne ønske os. Helle har loyalt formidlet de sparsomme informationer om aktiviteterne og på bedste vis søgt at videregive vores holdninger senest på generalforsamlingen ECCO arbejder med flere mindre projekter bl.a. en undersøgelse af konservatorers lønninger i Europa. Problemet er, at de overordnede forhold som f.eks. en formel anerkendelse af konservatorprofessionen på EU plan står noget i stampe. Det samme kan siges om engagementet i det europæiske standardiseringsarbejde vedr. udarbejdelse af standarder for bevaring kulturarv (CEN), hvor bestyrelsen har gjort for lidt for at engagere medlemslandene i arbejdet. Fra dansk side har vi kritiseret dette, og man lytter til os, men det lader til, at ECCO s bestyrelse hellere forlader sig på medlemmernes eget engagement frem for selv at gå forrest og tage initiativ. 8 Arrangementer NKF-dk har afholdt 3 arrangementer i det forløbne år. Et besøg på Filmmuseets magasiner i Glostrup 8. maj Et besøg i Stadager Brugsforening d. 28. maj 2003 på Frilandsmuseet, samt besøg på Politihistorisk Museum 26. november 2003 på den nedlagte politistation 9 på Fælledvej, København. Det var spændende og velbesøgte arrangementer. Tak til værter og arrangører. Blandt arbejdsgrupperne har der været afholdt 2 møder i tekstilgruppen, et møde i papirgruppen, og et møde i arbejdsgruppen for klima, udstilling og transport. Arbejdsgruppen vedr. magasiner holdt et afsluttende møde i 2004 for derefter at overgå til det nyetablerede netværk for samlinger og magasinering under Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM). Den længe ventede tur til de baltiske lande måtte desværre udskydes i 2003, men den er nu fastlagt til at finde sted først i maj Camilla Bastholm og Maj Ringgaard har taget en stor tørn med dette projekt, som vi er glade for nu bliver realiseret. Medlemstallet primo april 2004 er: 227 ordinære, 51 associerede, 5 æresmedlemmer, 22 institutioner. Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden:

9 Arbejds- og strategiplan for NKF 2004/2005 Bestyrelsen Bestyrelsen har her opstillet en række emner og projekter hvoraf nogle allerede er i gang. De er inddelt i målsætninger vedrørende Forbundet og Den Danske Afdeling, som tillige er underdelt i emner. De enkelte emner og projekter udtrykker bestyrelsens ønsker til det fremtidige arbejde et arbejde som bestyrelsen gerne ser realiseret i et tæt samarbejde med medlemmerne. Løbende overordnede målsætninger i forhold til Nordisk Konservatorforbund Der skal stadig arbejdes for, at nordiske fællesskab i foreningen fortsat skal styrkes med fællesinitiativer og bedre kontakt sektionerne imellem. Vi vil fremover arbejde stærkere for, at foreningen bliver en egentlig faglig interesseorganisation. Det skal dels ske som et led på vejen til en højere grad af professionalisering af faget og dels som en styrkelse af foreningen generelt. Vi ønsker at følge tendensen i E.C.C.O., der netop arbejder for disse mål. Fremover vil foreningen være rettet lige så meget mod Europa som mod Norden sådan er verden lige nu, og derfor må vi engagere os mere i de problemstillinger, der formuleres via organisationer som E.C.C.O., ENCoRE m.fl. Akademiseringen af faget er en realitet som NKF-dk støtter udfra tanken om fælles standarder for uddannelse af konservatorer i EU. Omvendt må der arbejdes for at fastholde kontakten med restaureringshåndværket og støtte initiativer til opgradering og videreuddannelse indenfor dette. Akademiseringen må ikke føre til en uhensigtsmæssig opsplitning af faggrupper. NKF skal fortsat udgive bladet Meddelelser om Konservering. Det skal hvile økonomisk i sig selv, og finansieringen skal deles ligeligt mellem de nordiske lande og ikke som nu hvile på fortrinsvis danske bidrag. Arbejdsplan for Nordisk Konservatorforbund Den Danske Afdeling Administrativt: Vedtægterne skal ændres med henblik på at optimere formålsparagraffen, optagelseskriterierne for ordinære medlemmer samt overveje eksklusionsparagraffer. Vi skal have formuleret en forretningsorden, der udover at fastlægge retningslinier for bestyrelsesarbejdet tillige fastholder bestyrelsen på tidligere vedtagne principper og holdninger, som ikke tydeligt fremgår af vedtægterne. Vi skal have indarbejdet det nye logo i brevpapir, kuverter og hjemmeside. Vi skal også have fundet et passende engelsk navn til foreningen, der skal koordineres med de andre medlemslande. Kontakten til medlemmer Fortsat arbejde på at udvikle hjemmesiden, og få flere til at bruge den. Vi skal også have medlemmerne til at bruge debatsiden noget mere. 9 Der skal etableres en fast procedure for hvervning af nye medlemmer på konservatorskolen i løbet af uddannelsen. Der skal udarbejdes forslag til vedtægterne om et særligt studentermedlemskab. Aktiviteter: Der skal fortsat være 1-2 årlige medlemsmøder med et fagligt indhold. Vi opfordrer til, at der holdes gang i de nuværende faglige arbejdsgrupper og hilser nye initiativer velkommen. Der ydes fortsat støtte til arbejdsgrupperne således giver vi p.t. årligt 500 kr. pr. gruppe. Vi står for planlægningen af Nordisk videreuddannelseskursus Arbejdet er i gang. Der arrangeres en medlemsrejse til de baltiske landes hovedstæder, hvor vi skal besøge udvalgte konserveringsværksteder. Arbejdet er i fuld gang. Der arbejdes på at skabe tættere kontakt til VDR Landesgruppe Scleswig-Holstein konkret ved planlægning af et besøg på et eller to sydjyske værksteder i løbet af året. Der arbejdes på i samarbejde med en eller flere fagforeninger at arrangere en emnedag om konservatorprofessionen set i lyset af professionsdebatten. Økonomi: Vi vil arbejde for, at foreningens økonomi stadig er sund og at vi har en rimelig arbejdskapital, der muliggør computeropgraderinger, øget aktivitet, afholdelse af møder m.m.

10 Bulletin: Fortsat udgivelse af Bulletin med en netbaseret udgave. Kommentarer og en løbende debat kan ske på Forum under NKF s hjemmeside. Formatet samt mængden af debatskabende stof skal fastholdes. Der satses på faste tilbagevendende sider med referater fra emnegrupperne. Politik og lobbyarbejde: Der skal fortsat arbejdes politisk med at påvirke lovgiverne og andre til at inddrage konservatorerne og vores holdninger, i sager der vedrører bevaringen af kulturarven, uddannelsen af konservatorer eller forhold vedrørende udøvelsen af vores erhverv. NKF-dk indgår i den arbejdsgruppe, der er nedsat under KUAS til udarbejdelse af minimumsstandarder for bevaring og håndtering af museumsgenstande. Samarbejdet med Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM) forventes intensiveret efter dannelsen af det bevaringsfaglige netværk, hvor NKF-dk er repræsenteret. Vi skal i samarbejde med fagforeningerne og museumsforeningerne arbejde for at museerne ikke sætter langtidsledige til at udføre konservering. Der arbejdes videre med ideen om oprettelse af et konserveringsfagligt kompetencecenter. Forholdet til ECCO søges styrket gennem en målrettet og kritisk dialog med ECCO s bestyrelse, hvor synliggørelse af ECCO s aktiviteter har høj prioritet. Arrangement på Københavns Rådhus. Susan Ritterband Københavns Rådhus er fuld af finurligheder fra top til tå, og det fik knap 30 medlemmer af Nordisk Konservatorforbunddk erfaret ved selvsyn lørdag d.17. april i timerne før generalforsamlingen. Martin Bernsted fra bestyrelsen har i en periode haft sin gang i bygningen, da han har deltaget i restaureringen af de store fresker på Borgertrappen. Derfor stod han for arrangementet og havde entreret med Joyce Svensson, som arbejder på Rådhuset. Begge to fortalte med en ildhu, der fængede tilhørerne. 10 Vi startede i kælderen af det 7000 m 2 store kompleks og så grundstenen lagt af arkitekt Martin Nyrop i Ottetallet i årstallet var vendt på hovedet enten ved en fejl eller fuld bevidst, da intet måtte være perfekt kun Gud skaber det perfekte. Vi fik at vide at byggeriet havde kostet 5 millioner kroner, og at budgettet blev overskredet. Mange steder sås duer afbilledet, hvilket symboliserer kontakten mellem politikere og borgere. På en af de store trapper er der bl.a. smukt udformede udskæringer af de 17 håndværksfag, der har været med til at bygge Rådhuset. Desuden kan ses laugsmærker, borgmesterportrætter og dyremotiver. Som kuriosum kan nævnes en mus i sten, som arkitekten har placeret ganske synligt, således at de besøgende borgere kunne føle sig velkomne. Righoldige detaljer kan også iagttages på ydersiden af byg-

11 Bemærk detaljen med musen i søjlen, som arkitekten har indføjet for, at de besøgende skulle føle sig velkomne. ningen. F.eks. er byens tårne gengivet på nedløbsrør! Og basilisker (fabeldyr) ses på trapperne. Inde i rådhuskarreen ligger en lille grøn oase, der er offentlig tilgængelig. Den ene væg i den store indganghal er lavet som en udendørsfacade! Og rundt langs de andre vægge er der sentenser om vigtige begivenheder i Københavns historie. Og videre i festsalen findes landets forskellige byvåben placeret. Det er også fra denne sal, at udgangen til den nok så berømte balkon findes. Det er her, fodbolddrengene og håndboldpigerne har stået og er blevet hyldet af københavnerne nede på pladsen. I festsalen hænger også et trontæppe, som for få år siden har gennemgået en stor restaurering. Bl.a. er den blevet slidt af dronningens stol og hat, som har skuret på tæppet. ses på tæt hold Der er gæstearrangementer hver 3. dag med flere hundreder deltagere. Op ad stejle trapper nåede vi vægtergangen med en fabelagtig udsigt over København. Vægterfigurerne og de nok så berømte isbjørne kunne Ovenover os havde vi udsyn til rådhusuret, der er fem meter i diameter. I depotrum under taget eksisterer originalmodellerne til de fleste udsmykninger, som findes på Rådhuset. En imponerende samling. På grund af det specielle varmluftsanlæg på Rådhuset har freskerne på Borgertrappen set frygtelige medtaget ud. De var meget snavsede og stødfugerne mellem dagsværkene sugede endnu mere snavs til sig. Dette ses ikke længere, da de er blevet renset. Freskerne er malet af Vigeland og Jens Møller Jensen. At give sig til at studere freskerne er en rejse ind i det gamle københavnerliv. En lille spøjs detalje viser galgen, hvor to mennesker er ophængt. I sidelys anes flere hængte, men de er blevet malet over, da man ikke ville give indtryk af, at København var en by fuld af forbrydere. En lille tissende hund er blevet synlig på et københavnsk gadehjørne. Denne hund var ellers næsten væk på grund af besøgendes berøringer. Malerierne er lavet efter kalker, som i øvrigt er bevaret i Rådhusets kælder! Det er tydeligt at se ridsningen i pudslaget, hvorefter motivet er malet. En tak til Martin Bernsted for den meget berigende, men alt for korte rundvisning på Københavns Rådhus. Køkkenet og køkkengangen er fyldt med musselmalet Kgl. Porcelæn. Der kan dækkes op til 1200 gæster, men brandmyndighederne tillader kun 11

12 NKF-dk s Baltikumstudietur maj 2004 Karin Wegener Tams En af grundene til, at jeg tilmeldt mig turen, var, at her fik jeg lejlighed til at se de lande, hvis skæbne man i min skoletid begræd, og den gode fortælling fra Estland, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219 ikke at forglemme. Men jeg har aldrig forbundet landene med konservering og bevaring, men selvfølgelig har de også det ligesom alle andre lande. Disse unge, gamle nationer, vi skriver 13 år efter deres befrielse fra Rusland, må have et stort behov for at bevare deres kulturarv, for at få samling på de rødder, der har været brudt så mange gange. Vi landede med fly i Tallin og her startede kirke, borge, slotte, frilandsmuseer, konservatorskoler, museer besøgene i meget koncentreret form, hvilket skulle vise sig at holde alle 10 dage. Derfor vil jeg trække det overordnede indtryk op. Den hårdt tiltrængte restaurering af de talrige våbenskjolde i Domkirken i Tallinn foregik på stedet, hvor man nederst i hovedskibet havde indrettet et lokale til værksted. Jeg fremhæver dette værksted på grund af den lidt utraditionelle måde at indrette sig på og den høje standard i restaurering og dokumentation, som vi havde den glæde at få forevist. Deres nationalmuseum kan ses på hjemmesiden: Efter Tallinn tog vi til universitetsbyen Tartu, som var en stor kontrast til middelalderbyen Tallinn med dens bygninger i nyklassistisk stil. På Tartu kunstmuseum tog museumsdirektøren os op i samlingen efter værkstedbesøget, for at vi kunne diskutere konserveringen/restaureringen af de udstillede malerier. Det var en glimrende ide, da jeg var lidt træt af at sno mig rundt i overfyldte atelierer og smile, da 12 manglende sprogkundskaber flere steder var en barriere. Se www. ut.ee/artmuseum. Her kan man også se de imponerende pompejanske rum med deres afstøbningssamling, men konservatorens værksted, som lå i kælderen, var der ikke meget glans over eller meget plads i. Vi fik en oversigt over Tartus konservatorer, hvor 22 af 48 var papirkonservatorer, 6 var tekstil, 3 bogbindere, 5 træ, 3 metal, 2 malerikonservatorer, 2 læder, 2 afstøbninger/ sten, 1 metal/ træ,1 møbel/træ, 1 møbelpolstre. Her skal tilføjes, at 44 havde . Lederen af kon

13 serveringsafdelingen var kemiker, som det viste sig næsten var reglen for lederne i alle tre lande. Fra det meget grønne og rene Estland tog vi videre til Letland hvor første stop var en trestjernet frokost på et hotel som ejes af en dansker i byen Cesis. Museet i byen havde bedt borgerne, at støtte museets samling ved at udvælge de genstande, de ville sponsere. Vores danske vært havde valgt Leninstatuen af alle, som viste sig at trænge til konservering. Denne udgift havde han ikke taget i betragtning, så her var ikke billedstorm, hvilket man måske bedre kunne forstå end i byen København. Herfra kørte vi videre til storbyen Riga, med parisisk atmosfære og et kæmpe museum, hvor malerikonservatorens atelier var overfyldt med dejlige malerier, blændrammer, rammer, store borde, lysstofrør i loftet, luplamper ved bordene og en gammel hvidhåret smilende konservator og hans yngre assistent, som desværre ikke talte de sprog vi kunne. Fra Riga kørte vi mod Rundâle Slot opført I et fladt landskab dukkede dette imponerende slot op, som har været under restaurering i mindst 30 år. Der var lavet en mindre udstilling over restaureringen, med A4 tegninger/akvareller, hvor vægfarveholdningen var gengivet, og malerierne var ikke kun markeret, men motivet var perfekt gengivet, små miniatureperler, det var helt utroligt. Restaureringen bestod i afdækninger ned til de oprindelige farvelag og dekorationer. Så var der ellers vævet, malet, polstret, udskiftet træ, døre, så man havde en duft af, hvordan det så ud, da det stod færdig for 234 år siden. Næsten da, for det første var man ikke helt færdig, og for det andet, havde malerierne fået fernis, nye ens prydrammer og hang som mørke felter på de nye silketapeter. Akvarel maleriernes lethed passede til interiøret, men det var desværre ikke fulgt op. Turen gik videre, hvor Vilnius snoede gader og kirkerøgelse mødte os. Igen gik turen gennem værksteder. Med duften af størlim, dammarfernis, som alle malerikonservatoren i Baltikum brugte med flotte resultater. Jeg vil takke dem, som har gjort det muligt, at vi fik indsigt i de tre lande, som har ligge så fjernt og nu er så tæt på, at man uden videre kan tage et fly og aflægge dem et besøg og de forhåbentligt os. Baltikumarrangement, se bagsiden af Bulletin. 13

14 Arbejdsgrupper under NKF-dk Vi har i øjeblikket 7 grupper som laver et meget værdifuldt arbejde. Hvis du har lyst til at deltage i dette arbejde kan du bl.a. henvende dig til nedenstående personerne og høre nærmere. Møbler Poul Rasmussen Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 Papir Henriette Berg Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Arkæologigruppen Dorthe Gramtorp Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 Ramme Berit Møller Bommen Solrød Strand tlf Klima, udstilling og transport Maj Stief Aistrup Hellerupgårdsvej 3 st Hellerup Tekstiler Maj Ringgaard Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Magasin Lone Petersen Kulturhistoriske Museum Stemannsgade Randers Vi har desværre ikke mulighed for at kompensere økonomisk for folks deltagelse i arbejdet, men der er mulighed for at få refunderet op til 500 kr. pr. år til møderne mod at gruppen afleverer mindst 1 referat til Bulletin om året. r 14

15 Udvalg under NKF-dk 2004: Optagelsesudvalget: Karen Borchersen, Konservatorskolen Rikke Bjarnhof, Fælleskonserveringen, afd. øst Ion Meyer, Medicinsk-Historisk Museum Susanne Trudsø, Nationalmuseet Nordisk Videreuddannelse, 2004 arbejdsgruppe: Maj Ringgård, Nationalmuseet Marianne Thorling, Nordjyllands Amtskonserveringsværksted Morten Ryhl Svendsen, Nationalmuseet Simon Botfeldt, Roskilde Amtskonserveringværksted Baltikum-studieturen 2004: Camilla Bastholm, Roskilde Amtskonserveringsværksted Maj Ringgård, Nationalmuseet Bulletin-redaktionen: Susan Ritterband, MaleriKonservering Martin Bernsted, Nordisk konservering Karin Tams, privat Katja Storkholm, Frederiksborg Slot Udvalg under NKF-dk 2004: Web-master: Jens Aagaard, Odense Bys Museer NKF-dk repræsentanter i andre netværk og arbejdsgrupper: Forbundsrådsformand: Tina Kramer Moltke, Nordjyllands Amtskonserveringsværksted NKF s Forbundsråd: Michael Højlund, Vejle Amts konserveringsværksted, NKF-dk s repræsentant i ECCO: Helle Strehle, Moesgård Museum Bevaringsnetværket under DKM: Michael Højlund, Vejle Amts konserveringsværksted Konservatorskolens efteruddannelsesudvalg: Per Hadsund, Aalborg Historiske Museum CEN Standardardiseringsarbejdet under Dansk Standard: Lone Petersen, Kulturhistorisk Museum Randers KUAS arbejdsgruppe vedr. minimumsstandarder: Michael Højlund, Vejle Amts konserveringsværksted Marianne Thorling, Nordjyllands Amtskonserveringsværksted Ida Hovman, Langelands Museum Dansk Magisterforenings kulturnetværk: Karen Borchersen, Konservatorskolen Brancheudvalget for museumansatte teknikere i Teknisk Landsforbund: Vivi Lønborg Andersen, Arbejdermuseet 15

16 Generalforsamling i E.C.C.O. 2. april 2004 Helle Strehle, NKF-dk s repræsentant i E.C.C.O. De europæiske konservatorforbund har sluttet sig sammen i European Confederation of Conservator-Restorers Organisations. Hvert forår holdes der en stor formel generalforsamling i et af EU s mødelokaler i Bruxelles. Kulturarvsstyrelsen, KUAS, har i lighed med tidligere år lykkeligvis bevilget rejse og ophold for den danske delegat. Mødets dagsorden og bestyrelsens forslag til strategiplan for næste års arbejde bliver naturligvis udsendt forud for generalforsamlingen. Mødets sager er således hjemmefra diskuteret i den danske NKF-bestyrelse, således at delegaten ved hvad vi mener og har mandatet klart. Strategiplan Bestyrelsens arbejdsplan var meget omfattende og oplistede en lang række punkter som lige vigtige. På dansk forslag blev punkterne prioriterede. Det man herefter først og fremmest skal arbejde for er: At opnå en konsistent lovformelig definition og officiel anerkendelse af profesionen i national og international lov. (To achieve a consistent legal definition and official recognition of the profession in national and international law). Det vil konkret sige, at E.C.C.O. forpligter sig til at sætte alle kræfter ind på at få konserveringsfaget omfattet af det europæiske direktiv om anerkendelse af professionelle kvalifikationer. Det sker ved -sammen med ENCoRE- at definere en profil på vor profession og med den i hånden at lobbyere i de relevante EUorganer. Nye medlemmer E.C.C.O. har taget -eller er i færd med at tage- kontakt til de tidligere østlande. Det har allerede resulteret i ansøgninger om medlemsskab fra bl.a. det slovakiske konservatorforbund. Vi har i NKF-dk behandlet deres ansøgning og kan varmt anbefale, at de slovakiske kolleger optages til næste år. Det irske (The Institute for the Conservation of Historic and Artistic Works in Ireland) og det sydtyrolske (d.v.s. et italiensk) konservatorforbund (Verband der Restauratoren Südtirol) har været igennem optagelsesprocedurer og blev på generalforsamlingen optaget som ordinære medlemmer. Overblik over europæiske konservatorlønninger Sidste år blev der lavet en undersøgelse af lønninger og takster for konserveringsarbejde. De enkelte landes delegater svarede her på hjemlandets vegne. Resultatet står at læse i E.C.C.O. Reports, nr. 1/2003, p.17f. Denne undersøgelse er nu mundet ud i et nyt og mere detaljeret spørgeskema, som blev fremlagt på generalforsamlingen, og som skal besvares af de enkelte medlemmer. Vor struktur i Danmark (beskatningsmæssigt og fordelingen af offentligt kontra privat ansatte) passer dårligt i skemaet, og det blev der gjort tydeligt opmærksom på. Det skema, som alle danske medlemmer i juni modtog til venlig besvarelse er en desværre uændret version af det fremlagte og kritiserede skema. Men skemaets fædre er opmærksomme på de anderledes danske forudsætninger. Derfor opfordres 16 man trods alt til at få sendt skemaet ind. Arbejdet i CEN E.C.C.O. har haft en følgegruppe med henblik på at kunne gå ind i det europæiske strandardiseringsarbejde. Efterhånden som strukturen på arbejdet har udkrystalliseret sig, er det blevet klart, at man engagerer sig gennem de nationale standardiseringsbureauer. E.C.C.O. var blevet tilbudt en form for partnerskab, der indebar at E.C.C.O. ville være uden for indflydelse men stå som sanktionerende organisation. På de betingelser har E.C.C.O. valgt ikke at indgå i et formelt partnerskab på organisationsplan. Man opfordrer i stedet de nationale konservatorforbund til at gøre deres indflydelse gældende gennem de respektive landes bureauer. I Danmark er det konserveringsfaglige input som bekendt væsentligt. Det er p.t. ikke tilfældet i ret mange andre lande. Præsentationsmateriale En folder med en præsentation af, hvad E.C.C.O. er og står for blev lagt frem på generalforsamlingen. Folderen er tænkt som en støtte i E.C.C.O.`s arbejde med at profilere professionen overfor vore med-og modspillere på europæisk plan. Delegaterne syntes godt om indhold og udseende. Alle danske medlemmer har siden fået et eksemplar. Kontakten til medlemmerne Hjemmesiden har, som nogen vil have bemærket, været uma-

17 nerligt dårligt drevet de seneste par år. Der har været problemer med både en efterladede web-vært og en domænehaj. E.C.C.O.-hjemmesiden har derfor fået ny vært, er desuden blevet lagt helt om og vil fremover blive styret af en af vore egne, nemlig den norske delegat Tanja Røskar Reed. Da hjemmesiden er lagt op som et dynamisk sted, har man samtidig ændret profilen på organisationens tidsskrift: Fra at være et E.C.C.O. Newsletter, der har forsøgt også at rumme aktuelt stof, vil det fremover være et opsummerende blad, nemlig et E.C.C.O. reports. På opfordring sendes nu også referaterne fra E.C.C.O. s bestyrelsesmøder ud til delegaterne. De vil derefter blive udsendt på NKF-dk s postliste på Webadresser: Generel information og dokumenter: Informationer vedrørende apelprojektet: Abstracts Bachelorafgangsopgaver fra konservatorskolen, sommer 2004 Udvaskning af jern fra vanddrukkent træ med chelaterne EDDHMA og DTPA Nanna Bjerregaard Pedersen, kulturhistorisk linie, hold Undersøgelser af arkæologisk vanddrukkent træ fra især skibsvrag har vist, at materialet ofte indeholder store mængder jern og svovl. Netop disse uorganiske forbindelser har i nogle tilfælde givet problemer med saltudfældninger og syredannelse mange år efter, at den egentlige konserveringsproces er afsluttet. Dette projekt omfattede undersøgelser af effektiviteten og en eventuel nedbrydende effekt af de to chelatforbindelser ethylendiiminobis(2- hydroxy-4- methylphenyl)eddikesyre (ED- DHMA) og diethylentriaminpentaeddikesyre (DTPA) til udvaskning af jernforbindelser fra vanddrukkent arkæologisk træ før en konsoliderings og tørreproces. Effektiviteten blev bestemt ved kvantitative analyser af jern i træmaterialet efter behandling og ved kvantitative analyser af jern i udvaskningsvæskerne under 35 døgns udvaskning. Materialets nedbrydningsgrad blev bestemt ved måling af densiteten, det maksimale vandindhold, indholdet af syre-uopløseligt lignin, opløseligheden i 1% natriumhydroxid samt infra-rød spektroskopi og mikroskopiske undersøgelser. Undersøgelserne viste, at begge chelater havde en høj effektivitet sammenlignet med en reference behandlet i vand, og at DTPA var mere effektiv end EDDHMA. Her skal der dog tages højde for, at typen af jernsalte i materialet ikke blev undersøgt og at undersøgelserne viste en ujævn fordeling af jern i prøvematerialet. Bestemmelserne af prøvematerialernes nedbrydningsgrad viste ikke en målbar forøget nedbrydning af materialet behandlet med de to chelater sammenlignet med en reference behandlet i vand. Her skal analysemetodernes følsomhed, den korte behandlingstid samt det lille antal replikaer dog tages i betragtning. De tilfredsstillende resultater indbyder til yderligere undersøgelser af de to chelater til udvaskning af jernforbindelser i vanddrukkent arkæologisk træ inden imprægnering og tørring, så post-konserveringsskader kan undgås i fremtiden. Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden:

18 Abstracts Bachelorafgangsopgaver fra konservatorskolen, sommer Att bevara hårarbeten Undersökning av effekten av ljus och klimat samt en tillståndsvärdering på Bangsbo Museum Anna Sparr, Kulturhistorisk linie, hold 13 I detta bachelorprojekt på Konservatorskolen studeras bevarande av hårarbeten. Undersökningen består av en teoretisk studie, en experimentell och en dokumenterande undersökning. Den dokumenterande delen av undersökningen utgjordes av en tillståndsvärdering av Bangsbo Museums hårarbetssamling. Här registrerades fyra vanliga typer av skador, nämligen insektsangrepp, torrhet, slitage och blekning. Ett signifikant samband observerades mellan torrhet och slitage. Som det allvarligaste hotet mot samlingen uppfattades insektsangrepp. I museets utställning fanns larvhudar av mattbaggar, släkten Anthrenus sp.. Blekning var den minst vanliga av de fyra skadetyperna. Vissa föremål hade dock blekts kraftigt. Dessa exempel illustrerar vilken allvarlig effekt oförsiktig belysning kan ha. Vid de experimentella försöken utsattes hår från fyra personer för olika åldringsfaktorer, varefter det undersöktes i mikroskop och med fysiska test. Åldringsfaktorerna studerades genom vistelse i mörka klimatkammare med torrt, medel, fuktigt eller skiftande klimat. Andra hår utsattes för ljus med spektral fördelning som efterliknade den hos dagsljus filtrerat genom fönsterglas. Undersökningen visade att inga signifikanta förändringar skett efter fem månaders förvaring i de olika klimatkamrarna. Åldringsförändringar i hår är en långsam process. De hår som bestrålats med ljus genomgick en svag blekning, i övrigt kunde ingen effekt registreras. Håren belystes ca kiloluxtimmar, vilket motsvarar upp till 80 år i ett museum där ljusintensiteten begränsas till 50 lux. Som sammanfattning kan sägas att även om hår vanligtvis uppfattas som ett relativt beständigt material så måste man ägna stor uppmärksamhet åt dess förvaring i museimiljö. Detta gäller speciellt för ljus och insekter. Undersøgelser, konservering og restaurering af en billedfrise. En butiksdekoration udført i oliefarve på puds i begyndelsen af 1900-tallet til et kødudsalg på Østerbro Johanne Bornemann Mogensen Kunstlinien, hold 13 På væggen i et tidligere kødudsalg er der med oliefarve malet en billedfrise, der kan dateres til at være malet mellem 1901 og Billedfrisen blev få år efter kødudsalgets udflytning i 1907 tapetseret over. I 1998 blev billedfrisen opdaget og tapetet fjernet. Disse processer har med stor sandsynlighed været med til at forårsage billedfrisens nuværende tilstand: Billedfrisen er stærkt skæmmet af tapetklister, et tykt lag snavs og mange af- og opskalninger i varierende størrelser. Et afgrænset stykke af billedfrisen blev valgt til konservering og restaurering. I den forbindelse blev billedfrisens maleteknik og materialesammensætning undersøgt ved hjælp af farvesnit, FTIR og spottest. Med udgangspunkt i det udarbejdede konserverings- og 18 restaureringsforslag blev det udvalgte stykke renset, opskalningerne fastlagt, huller i pudsen udfyldt og forstyrrende mangler i farvelaget retoucheret. Endvidere blev klimaets og belysningens indvirkning på billedfrisen undersøgt.

19 PRESERVATION EQUIPMENT Arkivbokse og Albums Polyester Melinex-Mylar Arkiv Kuverter/Foldere Natur Historie Konserveringsudstyr NYHED I DANMARK Duetten ApS kan nu som eneste forhandler i Danmark tilbyde produkter fra Preservation Equipment Limited Fordele: Hurtig levering ca. 5 arbejdsdage. Konsulenter i Danmark Afregning i DK kroner Se også for produkt katalog Katalog kan bestilles på: ApS Tlf Fax

20 Password og adgangskode til dele af hjemmesiden er vedlagt separat i denne udsendelse af Bulletin. Arrangement for rejsedeltagerne og alle andre interesserede: Turen til Baltikum i ord og billeder. Tid: lørdag d. 9 oktober kl Sted: Konservatorskolens auditorium Mens vi hører om og ser billeder fra turen får vi kaffe og kage. Hvis der er interesse går vi ud og spiser sammen efter arrangementet. (NB. For ikke Københavnere: Kan kombineres med et besøg til Københavns Kulturnat fredag 8.okt. ) Hold øje med arrangementer der annonceres på hjemmesiden. Bl. a. vil politimand Ole Koch fortælle om brugen af digetale fotos til dokumentation.

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1

BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1 BULLETIN Nr. 73 Oktober 2005 1 Bulletin Bulletin udkommer 2 gange om året. Næste deadline 1. februar 2006. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært)

Læs mere

BULLETIN Nr. 69 Oktober 2003 1

BULLETIN Nr. 69 Oktober 2003 1 BULLETIN Nr. 69 Oktober 2003 1 Bulletin nkf-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af nkf-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

B U L L E T I N Nr. 70 Marts 2004 1

B U L L E T I N Nr. 70 Marts 2004 1 BULLETIN Nr.70 Marts2004 1 Bulletin NKF-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere