BULLETIN Nr. 71 Oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BULLETIN Nr. 71 Oktober 2004 1"

Transkript

1 BULLETIN Nr. 71 Oktober

2 Bulletin NKF-dk s bestyrelse Bulletin udkommer 2 gange om året. Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt. Henvendelser om medlemsskab (både associeret og ordinært) skal ske til medlemmer af bestyrelsen. Ansvarshavende redaktør: Susan Ritterband Gungevej Hvidovre Øvrig redaktion: Karin Wegener Tams Martin Bernsted Annoncer: Katja Storkholm Indlæg til Bulletin sendes uformateret på diskette, CD, eller via til den ansvarshavende redaktør. Michael Højlund Rasmussen, formand. Vejle Amts konserveringsværksted Maribovej Vejle Tlf Karen Borchersen, næstformand Konservatorskolen Esplanaden København K. Tlf Vivi Lønborg Andersen, kasserer Arbejdermuseet Nørrebrogade 66 D 2200 København N. Tlf Hjemmesider: Fællesnordisk hjemmeside: IT-ansvarlig og webredaktør: Jens Aagaard Oplag: 400 Susan Ritterband, ansvarshavende redaktør af Bulletin Gungevej Hvidovre Tlf Skrifttype: Century Schoolbook Tryk: L.P. Nielsen Offset Bogtryk Næste deadline 1. februar Opfordring! Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret (fremgangsmåde er beskrevet på hjemmesiden Følg også med på den fælles nordiske hjemmeside: Suppleanter: Maj Ringgaard Frilandsmuseet Højskolevej Kgs. Lyngby tlf Camilla Bastholm, Martin Bernsted, Opfordring! Brug hjemmesiden og følg med i vores faglige univers. Husk at fortælle, at du har set annoncen i Bulletin, når du handler hos vores annoncører! Repræsentant i ECCO: Revisorer: 2 Helle Strehle, Redaktør af Meddelelser om Konservering : Maj Stief Aistrup, Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk

3 Indholdsfortegnelse Leder Leder 3 Generalforsamling, referat 5 Formandens beretning 7 Strategiplan 9 Rådhusbesøg, referat 10 Baltikumtur, referat 12 NKF-dk arbejdsgrupper 14 Udvalg 15 ECCO 16 Abstracts 17 Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden: 3 Michael Højlund Rasmussen, formand To tilbud og ENB er De forvirret? Museerne har deres trængsler bevaringen er kommet i fokus. Alle burde være glade, for der er nu bevilget penge til konservering af genstande af enestående national betydning (ENB), og de kan søges hos Kulturarvsstyrelsen ved indhentning af mindst to tilbud fra forskellige konserveringsværksteder. Man er blevet management bevidst, så derfor må vi til at lade som om, vi alle er private aktører på et frit og uafhængigt marked, hvor konservering blot er en vare eller tjeneste ydelse ligesom bananer og bilreparationer. Men er konservering det? En ting er den forvirring som begrebet ENB har skabt i museumskredse. Hvornår er noget enestående, og hvad betinger egentlig det nationale ved en genstand? Netop fordi begrebet er blevet introduceret uden nogen forudgående diskussion, er forståelsen af det meget uklar. Frustrationerne er derfor åbenlyse, når det skal lægges til grund ved ansøgninger. Dansk Kulturhistorisk Museumsforenings samlingsnetværk tager hul på debatten d. 30 september. Er dette kunstkammerbegreb kommet for at blive intelligente holdninger søges! En anden ting er, at der ved ansøgning til ENB-puljen skal afgives flere tilbud. Fremgangsmåden virker ikke særlig gennemtænkt. KUAS har øjensynligt ikke kunnet bestemme sig til, om konservering finder sted på rene markedsvilkår, eller om der stadig er tale om offentlig virksomhed. Det er sådan set samme fremgangsmåde, som man hidtil har

4 anvendt ved ansøgninger til konservering via rådighedssummen. Det har også været en tung og uhensigtsmæssig ansøgningsprocedure, men da der ikke har været særligt mange ansøgninger af denne type, er det først nu, hvor der er mange penge at søge, at vi for alvor ser konsekvenserne. Ordningen rejser flere spørgsmål end svar, den skaber megen forvirring, og den giver unødigt meget administration! Konservatorer har ikke valgt at arbejde med deres fag for at score kassen. Derfor virker kravet om de to tilbud som udtryk for manglende tillid. Vi vil have klare retningslinjer, der tager hensyn de faktiske forhold, vi virker under!!!! Når der skal indhentes to tilbud, bør det være på enslydende betingelser. Det kræver at museumslederen afsætter meget tid til at sætte sig ind i konserveringsarbejdet og i konservatorens valg og argumenter i forbindelse med definitionen af opgaven. KUAS lader til at mene, at dette er en del af museumslederens bevaringsansvar men i virkeligheden lader museumsfolk sig jo ofte rådgive af selv samme konservatorer, der skal afgive tilbud. Og så bliver konservatorerne inddraget i noget der kan ligne et habilitetsproblem. Storfagsreoler i et eller flere plan til opbevaring af store genstande For nogle museer kan det blive en dyr fornøjelse at tilkalde en konservator fra den anden ende af landet for at afgive et tilbud. Det absurde forstærkes i de tilfælde, hvor man i forvejen råder over en kompetent konservator, der kan klare jobbet. Det kan være svært at forstå, hvorfor museerne og konservatorerne skal pålægges disse ekstra byrder tid og penge der kunne være brugt bedre på institutionernes øvrige opgaver? Når de genstande, der søges penge til er enestående, skal de vel konserveres udfra et kvalitetskriterium og ikke blot til laveste pris! Tegningsskabe til plancher, plakater og kalker SCAN-FLEX har i flere år beskæftiget sig med magasinindretning til museer og arkiver. Vi spænder lige fra småvarereoler til de store komplette indretninger. Vi tilbyder Dem en reel og kompetent vejledning, lige fra de tomme rum til det færdige magasin kontakt os for yderligere information. STÅLREOLER ApS Mobil-Reoler til malerier og arkivalier mm. Højvangsvej Tølløse Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: 4

5 Generalforsamling d , kl.14-16, referat. Susan Ritterband, referent Dagsorden: 1 a. formandens beretning 1 b. ny forbundsrådsordfører 1 c. nyt fra ECCO 2. Regnskabsaflæggelse og budget. 3. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. a. kontingentforhøjelse b. optagelse af ordinære medlemmer 4. Valg af formand og øvrige bestyrelse plus én suppleant (jvf.. 4). 5. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant. 6. Meddelelser om Konservering. 7. Nordisk Videreuddannelse. 8. Eventuelt. Michael Højlund indledte med at takke Martin Bernsted for den fine rundvisning på Københavns Rådhus. Jan Brøndsted blev på bestyrelsens forslag valgt som dirigent. ad 1a: Se formandens beretning side 7. Jan kommenterede beretningen med at undre sig over, at Kulturarvstyrelsen (KUAS) igangsætter et standardiseringsprojekt, samtidigt med at CEN (europæiske standard projekt) er sat i gang. Han mente, at KUAS burde udskyde deres til der kom et resultat fra CEN. Michael sagde, at KUAS var forpligtet til at udarbejde standarder, og det danske projekt kunne gå i detaljer, hvad CEN ikke skal gøre. ad 1 b: Tina Kramer blev indstillet af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen. ad 1 c: Se ECCO-repræsentanten Helle Strehles beretning side 16. ad 2: Regnskab for 2003 samt budget for 2004 blev gennemgået af kasserer Vivi Lønborg Andersen. Efter rettelser til budgettet udviste det nu et underskud på kr i stedet for kr Jan stillede spørgsmål, om vi ville bruge så mange penge på publikationerne. Nina Dahlstrøm foreslog, at Bulletin kunne lægges på hjemmesiden, men Michael mente, at bladet i papirudgaven er en vigtig del af vores ansigt udadtil. Dog synes han, at så stort et underskud var uacceptabelt og foreslog, at udgifterne til redigering af hjemmesiden udskydes, indtil vi ser om underskudsgarantien til videreuddannelsen udløses. Det store underskud vidner om det meget høje aktivitetsniveau, der er i bestyrelsen og i foreningen som sådan. Flere mente, at bare vi havde kr stående som buffer, så var økonomien sund nok, og derfor kunne vi godt bruge af opsparingen. Michael sagde, at bestyrelsen ikke havde vidst, at der var to numre af Meddelelser om Konservering klar til trykning. Han ønskede en strammere planlægning. ad 3 a: Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse på kr.50.- for alle kategorier af medlemmer. Lin Spaabæk var bange for, at vi ville miste medlemmer ved en forhøjelse, da hun 5 havde hørt fra flere, at de ikke synes, de fik nok for pengene. Michael var skuffet over den holdning, da der aldrig før har været så meget aktivitet i NKFdk som nu. Vivi mente, det måtte være bestyrelsens skyld, at nogle oplevede foreningen på den måde, og at vi måtte formidle vores aktiviteter bedre. Kontingentforhøjelsen blev vedtaget. ad 3 b: De af optagelsesudvalgets indstillede kandidater blev optaget som ordinære medlemmer. En ansøger var blevet afvist af udvalget. Dette blev diskuteret, da der til og med denne generalforsamling har eksisteret en overgangsordning. Michael vil forhøre sig hos udvalget om bevæggrunde til at afslå ansøgeren. Hvis udvalget ikke har været opmærksom på overgangsordningen og ellers ikke har andre indvendinger, må det konstateres at ansøgningen er kommet rettidigt til, at pågældende kan blive ordinært medlem. ad 4: Suppleant Camilla Bastholm, bestyrelsesmedlem Maj Ringgaard, næstformand Karen Borchersen samt formand Michael Højlund var på valg. Alle blev genvalgt. ad 5: Karin Wegener Tams, Lin Spaabæk blev genvalgt som revisorer. Ornella Maria Scarpa blev valgt som revisorsuppleant. ad 6: Maj Stief gennemgik regnskabet for Meddelelser om Konservering (MoK). Det er tanken, at der skal laves en referee eller peer-review ordning for bladet. Det skal disku-

6 teres med de andre nordiske lande. Annonceindtægter figurerer ikke i regnskabet, da trykkeriet udsender regningerne til annoncørerne, og udgifterne til trykningen bliver det mindre. Momsen spares. Det blev bemærket, at Danmark afholder broderparten af udgifterne til MoK, hvilket er urimeligt. Michael fortalte, at bestyrelsen just har nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til Forbundsrådsmødet om en reorganisering af vores publikationer. Det blev billiget af generalforsamlingen. ad 7: Maj Ringgaard fortalte om seminaret Magasinbygningen - fysisk og funktionsmæssigt. Seminaret løber af stablen okt og er allerede overtegnet. Flere udtrykte beklagelse over det faktum, da de gerne ville deltage. Der blev diskuteret muligheden af at flytte selve foredragene til en større sal, for således at kunne sælge flere billetter. Det er især foredrag af Suzanne Keene og Jonathan Ashley-Smith, der trækker, og de ligger samlet d Michael takkede Maj og organisationsgruppen for den flotte indsats med at stable et så velkvalificeret seminar på benene. ad 8: Lin Spaabæk spurgte til hvervekampagne. Anders Abildgaard mente, det var vigtigt, at NKF-dk møder de studerende allerede i starten af studiet. Der burde være en introduktion på lige fod med andre organisationer som f.eks. TL. Lise Ræder Knudsen foreslog, at der skulle være en medlemskategori, der hedder studentermedlemmer. Det forslag faldt i god jord, så bestyrelsen vil arbejde videre med ideen. Jan udtrykte glæde ved kulturministeriets store bevilling til bevaring. Michael fortalte i den sammenhæng, at NKF-dk og andre organisationer havde været med til at arbejde på sagen. Jan afsluttede generalforsamlingen, og Michael takkede både ham og andre implicerede i hele arrangementet. 6

7 Formandens beretning 2003/2004 Michael Højlund Rasmussen Efter generalforsamlingen 2003 konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: Michael Højlund, formand; Karen Borchersen, næstformand og sekretær; Vivi Lønborg Andersen, kasserer; Susan Ritterband, redaktør af Bulletin; Maj Ringgaard, ordinært medlem. Som suppleant nyvalgtes Martin Bernsted i stedet for Robert Larsen der trådte ud efter mange års tro tjeneste; Camilla Bastholm Jensen fortsætter som suppleant. Revisorerne Karin Wegener Tams og Lin Spaabæk blev genvalgt. Helle Strehle fortsætter som foreningens repræsentant i E.C.C.O. I det forløbne år er to ældre kolleger afgået ved døden. Det drejer sig om æresmedlem, tidligere konservator ved Tøjhusmuseet og kgl. våbenmaler, Aage Wulff; og tidligere konservator ved Nationalmuseet, Gerda Møller. Bulletin har bragt deres nekrologer, og NKF-dk vil hermed ære deres minde. Bestyrelsens arbejde Det har været et aktivt år med mange jern i ilden. NKF-dk er involveret i en række initiativer på bevaringsområdet. 1. Vi er repræsenteret i det europæiske projekt vedr. standarder for bevaring af kulturarv (CEN) vi havde først 2 repræsentanter, men da det ikke er gratis at være med, har vi reduceret engagementet til én, nemlig Lone Petersen, Kulturhistorisk Museum, Randers. Vi betaler et årligt bidrag á kr. over 3 år for deltagelsen. Foreløbig er den danske spejlgruppe blevet dannet og sekretariatet for arbejdsgruppen (WG4) er etableret. Arbejdet er kun lige begyndt, og man afventer flere deltagende fra de øvrige europæiske lande. 2. Vi er derudover netop blevet opfordret til at deltage i en arbejdsgruppe under Kulturarvsstyrelsen (KUAS), der skal udarbejde minimumsstandarder for bevaring af museumsgenstande på danske museer. NKF-dk oplæg vil indgå som grundlag deltagere bliver tidligere medlemmer af NKFdk lovgruppe: Marianne Hadsund, Ida Hovman og Michael Højlund. 3. Formanden har deltaget i et foreløbigt møde om etablering af et konserveringsfagligt kompetencecenter, hvor det er tanken at samle og formidle samtlige faglige kompetencer samt virke for en koordinering af vidensformidling og beslutningstagning på bevaringsområdet. Initiativet til projektet er taget af Konservatorskolens rektor, René Larsen. Da det ikke er færdigt formuleret, og der foregår mange andre ting for tiden, er formaliseringen af et sådant center midlertidigt udsat. 4. NKF-dk deltager i flere netværksgrupper: a. Karen Borchersen er kommet med i styregruppen for Dansk Magisterforenings kulturnetværk, der samarbejder om fælles holdninger indenfor kulturområdet. b. Michael Højlund er med i styregruppen for Bevaringsnetværket under Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM), hvor alle konservatorer er velkomne til at deltage. Sidstnævnte netværk arbejder 7 bl.a. med nogle af de samme emner af faglig og politisk art, som NKF-dk ellers har taget sig af. Der vil fremover ske en koordinering af indsatsen de to grupperinger imellem med henblik på en vis arbejdsdeling og konsensus. c. Vivi Lønborg arbejder i Teknisk Landsforbunds brancheudvalg med at fremme vore interesser her. 5. NKF-dk har endvidere afleveret høringssvar til Kulturministeriet og protesteret mod forslaget om frivilliggørelse af amtsmuseumsrådene. Det seneste afsendte høringssvar til Indenrigsministeriet om amtskonserveringsordningernes fremtid i forbindelse med strukturreformen. Høringssvaret indeholdt en opfordring til at fastholde amtskonserveringsordningerne og sikre dem med et lovgrundlag. 6. Vores repræsentant i Konservatorskolens efteruddannelsesudvalg, Per Hadsund, Ålborg Historiske Museum, er kommet godt i gang, og der arbejdes bl.a. på at etablere en række grundlæggende opgraderingskurser af lidt længere varighed. 7. Der er nu nedsat et optagelsesudvalg til vurdering af ansøgere til det ordinære medlemskab. Det består af: Rikke Bjarnhof, Ion Meyer, Susanne Trudsø og Karen Borchersen. Udvalget har vurderet dette års ansøgere. De mange aktiviteter har kunnet mærkes på økonomien ikke på årets resultat men på budgettet for næste år, hvor der kalkuleres med underskud. Den øgede mødeaktivitet er en naturlig følge af den store interesse for bevaringen af kulturarven en sag vi selv har bi-

8 draget aktivt til at få sat på den politiske dagsorden. 8. Hjemmesiden fungerer OK, men der arbejdes videre på en optimering af den i det nye år. Bulletin Bulletin udgives fortsat under Susan Ritterbands myndige ledelse, og det tilstræbes at kombinere indhold og kvalitet med en passende lav pris. Det viser sig dog stadigt vanskeligere, hvorfor bestyrelsen har løbende diskussioner om prioriteringerne af vore udgivervirksomhed samt indholdet af bladet. Desuden skriver medlemmerne ikke så meget konserveringsfagligt stof, som man kunne forvente. Tak til Susan og hendes redaktion for et solidt arbejde med Bulletin. Nordisk Konservatorforbunds Forbundsråd (FR) Forbundsrådsmødet blev afholdt i juni i Nordens Hus, Reykjavik i forbindelse med NKF-Kongressen juni Mødet kom for en stor del til at handle om Meddelelser om Konservering (MoK). Den manglende opbakning til finansieringen lader til at være et tilbageværende problem, så Forbundsrådsordfører, Eva Ringborg havde lagt op til indførelse af regler, der skal sikre de enkelte sektioners engagement og i højere grad forpligte dem. Det blev vedtaget, at der udarbejdes en revideret forretningsorden for udgivelsen. Endelig blev spørgsmålet om publikationssproget endelig afgjort MoK udgives fremover på skandinavisk med engelske og finske resumeer (ligesom tidligere). Fra og med i år stopper Eva Ringborg, Sverige, som Forbundsrådsordfører (FR), og det er Danmarks tur til at stille med en kandidat til posten. Generalforsamlingen vil indstille en egnet kandidat til Forbundsrådet, der træffes endelig beslutning på mødet i år i København. En arbejdsgruppe under ledelse af Maj Ringgaard er i fuld gang med forberedelserne til det næste kursus under Nordisk Videreuddannelseskursus, som finder sted i Danmark til efteråret. ECCO ECCO s arbejde gennem 2003 har ikke været så synligt som vi kunne ønske os. Helle har loyalt formidlet de sparsomme informationer om aktiviteterne og på bedste vis søgt at videregive vores holdninger senest på generalforsamlingen ECCO arbejder med flere mindre projekter bl.a. en undersøgelse af konservatorers lønninger i Europa. Problemet er, at de overordnede forhold som f.eks. en formel anerkendelse af konservatorprofessionen på EU plan står noget i stampe. Det samme kan siges om engagementet i det europæiske standardiseringsarbejde vedr. udarbejdelse af standarder for bevaring kulturarv (CEN), hvor bestyrelsen har gjort for lidt for at engagere medlemslandene i arbejdet. Fra dansk side har vi kritiseret dette, og man lytter til os, men det lader til, at ECCO s bestyrelse hellere forlader sig på medlemmernes eget engagement frem for selv at gå forrest og tage initiativ. 8 Arrangementer NKF-dk har afholdt 3 arrangementer i det forløbne år. Et besøg på Filmmuseets magasiner i Glostrup 8. maj Et besøg i Stadager Brugsforening d. 28. maj 2003 på Frilandsmuseet, samt besøg på Politihistorisk Museum 26. november 2003 på den nedlagte politistation 9 på Fælledvej, København. Det var spændende og velbesøgte arrangementer. Tak til værter og arrangører. Blandt arbejdsgrupperne har der været afholdt 2 møder i tekstilgruppen, et møde i papirgruppen, og et møde i arbejdsgruppen for klima, udstilling og transport. Arbejdsgruppen vedr. magasiner holdt et afsluttende møde i 2004 for derefter at overgå til det nyetablerede netværk for samlinger og magasinering under Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM). Den længe ventede tur til de baltiske lande måtte desværre udskydes i 2003, men den er nu fastlagt til at finde sted først i maj Camilla Bastholm og Maj Ringgaard har taget en stor tørn med dette projekt, som vi er glade for nu bliver realiseret. Medlemstallet primo april 2004 er: 227 ordinære, 51 associerede, 5 æresmedlemmer, 22 institutioner. Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden:

9 Arbejds- og strategiplan for NKF 2004/2005 Bestyrelsen Bestyrelsen har her opstillet en række emner og projekter hvoraf nogle allerede er i gang. De er inddelt i målsætninger vedrørende Forbundet og Den Danske Afdeling, som tillige er underdelt i emner. De enkelte emner og projekter udtrykker bestyrelsens ønsker til det fremtidige arbejde et arbejde som bestyrelsen gerne ser realiseret i et tæt samarbejde med medlemmerne. Løbende overordnede målsætninger i forhold til Nordisk Konservatorforbund Der skal stadig arbejdes for, at nordiske fællesskab i foreningen fortsat skal styrkes med fællesinitiativer og bedre kontakt sektionerne imellem. Vi vil fremover arbejde stærkere for, at foreningen bliver en egentlig faglig interesseorganisation. Det skal dels ske som et led på vejen til en højere grad af professionalisering af faget og dels som en styrkelse af foreningen generelt. Vi ønsker at følge tendensen i E.C.C.O., der netop arbejder for disse mål. Fremover vil foreningen være rettet lige så meget mod Europa som mod Norden sådan er verden lige nu, og derfor må vi engagere os mere i de problemstillinger, der formuleres via organisationer som E.C.C.O., ENCoRE m.fl. Akademiseringen af faget er en realitet som NKF-dk støtter udfra tanken om fælles standarder for uddannelse af konservatorer i EU. Omvendt må der arbejdes for at fastholde kontakten med restaureringshåndværket og støtte initiativer til opgradering og videreuddannelse indenfor dette. Akademiseringen må ikke føre til en uhensigtsmæssig opsplitning af faggrupper. NKF skal fortsat udgive bladet Meddelelser om Konservering. Det skal hvile økonomisk i sig selv, og finansieringen skal deles ligeligt mellem de nordiske lande og ikke som nu hvile på fortrinsvis danske bidrag. Arbejdsplan for Nordisk Konservatorforbund Den Danske Afdeling Administrativt: Vedtægterne skal ændres med henblik på at optimere formålsparagraffen, optagelseskriterierne for ordinære medlemmer samt overveje eksklusionsparagraffer. Vi skal have formuleret en forretningsorden, der udover at fastlægge retningslinier for bestyrelsesarbejdet tillige fastholder bestyrelsen på tidligere vedtagne principper og holdninger, som ikke tydeligt fremgår af vedtægterne. Vi skal have indarbejdet det nye logo i brevpapir, kuverter og hjemmeside. Vi skal også have fundet et passende engelsk navn til foreningen, der skal koordineres med de andre medlemslande. Kontakten til medlemmer Fortsat arbejde på at udvikle hjemmesiden, og få flere til at bruge den. Vi skal også have medlemmerne til at bruge debatsiden noget mere. 9 Der skal etableres en fast procedure for hvervning af nye medlemmer på konservatorskolen i løbet af uddannelsen. Der skal udarbejdes forslag til vedtægterne om et særligt studentermedlemskab. Aktiviteter: Der skal fortsat være 1-2 årlige medlemsmøder med et fagligt indhold. Vi opfordrer til, at der holdes gang i de nuværende faglige arbejdsgrupper og hilser nye initiativer velkommen. Der ydes fortsat støtte til arbejdsgrupperne således giver vi p.t. årligt 500 kr. pr. gruppe. Vi står for planlægningen af Nordisk videreuddannelseskursus Arbejdet er i gang. Der arrangeres en medlemsrejse til de baltiske landes hovedstæder, hvor vi skal besøge udvalgte konserveringsværksteder. Arbejdet er i fuld gang. Der arbejdes på at skabe tættere kontakt til VDR Landesgruppe Scleswig-Holstein konkret ved planlægning af et besøg på et eller to sydjyske værksteder i løbet af året. Der arbejdes på i samarbejde med en eller flere fagforeninger at arrangere en emnedag om konservatorprofessionen set i lyset af professionsdebatten. Økonomi: Vi vil arbejde for, at foreningens økonomi stadig er sund og at vi har en rimelig arbejdskapital, der muliggør computeropgraderinger, øget aktivitet, afholdelse af møder m.m.

10 Bulletin: Fortsat udgivelse af Bulletin med en netbaseret udgave. Kommentarer og en løbende debat kan ske på Forum under NKF s hjemmeside. Formatet samt mængden af debatskabende stof skal fastholdes. Der satses på faste tilbagevendende sider med referater fra emnegrupperne. Politik og lobbyarbejde: Der skal fortsat arbejdes politisk med at påvirke lovgiverne og andre til at inddrage konservatorerne og vores holdninger, i sager der vedrører bevaringen af kulturarven, uddannelsen af konservatorer eller forhold vedrørende udøvelsen af vores erhverv. NKF-dk indgår i den arbejdsgruppe, der er nedsat under KUAS til udarbejdelse af minimumsstandarder for bevaring og håndtering af museumsgenstande. Samarbejdet med Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM) forventes intensiveret efter dannelsen af det bevaringsfaglige netværk, hvor NKF-dk er repræsenteret. Vi skal i samarbejde med fagforeningerne og museumsforeningerne arbejde for at museerne ikke sætter langtidsledige til at udføre konservering. Der arbejdes videre med ideen om oprettelse af et konserveringsfagligt kompetencecenter. Forholdet til ECCO søges styrket gennem en målrettet og kritisk dialog med ECCO s bestyrelse, hvor synliggørelse af ECCO s aktiviteter har høj prioritet. Arrangement på Københavns Rådhus. Susan Ritterband Københavns Rådhus er fuld af finurligheder fra top til tå, og det fik knap 30 medlemmer af Nordisk Konservatorforbunddk erfaret ved selvsyn lørdag d.17. april i timerne før generalforsamlingen. Martin Bernsted fra bestyrelsen har i en periode haft sin gang i bygningen, da han har deltaget i restaureringen af de store fresker på Borgertrappen. Derfor stod han for arrangementet og havde entreret med Joyce Svensson, som arbejder på Rådhuset. Begge to fortalte med en ildhu, der fængede tilhørerne. 10 Vi startede i kælderen af det 7000 m 2 store kompleks og så grundstenen lagt af arkitekt Martin Nyrop i Ottetallet i årstallet var vendt på hovedet enten ved en fejl eller fuld bevidst, da intet måtte være perfekt kun Gud skaber det perfekte. Vi fik at vide at byggeriet havde kostet 5 millioner kroner, og at budgettet blev overskredet. Mange steder sås duer afbilledet, hvilket symboliserer kontakten mellem politikere og borgere. På en af de store trapper er der bl.a. smukt udformede udskæringer af de 17 håndværksfag, der har været med til at bygge Rådhuset. Desuden kan ses laugsmærker, borgmesterportrætter og dyremotiver. Som kuriosum kan nævnes en mus i sten, som arkitekten har placeret ganske synligt, således at de besøgende borgere kunne føle sig velkomne. Righoldige detaljer kan også iagttages på ydersiden af byg-

11 Bemærk detaljen med musen i søjlen, som arkitekten har indføjet for, at de besøgende skulle føle sig velkomne. ningen. F.eks. er byens tårne gengivet på nedløbsrør! Og basilisker (fabeldyr) ses på trapperne. Inde i rådhuskarreen ligger en lille grøn oase, der er offentlig tilgængelig. Den ene væg i den store indganghal er lavet som en udendørsfacade! Og rundt langs de andre vægge er der sentenser om vigtige begivenheder i Københavns historie. Og videre i festsalen findes landets forskellige byvåben placeret. Det er også fra denne sal, at udgangen til den nok så berømte balkon findes. Det er her, fodbolddrengene og håndboldpigerne har stået og er blevet hyldet af københavnerne nede på pladsen. I festsalen hænger også et trontæppe, som for få år siden har gennemgået en stor restaurering. Bl.a. er den blevet slidt af dronningens stol og hat, som har skuret på tæppet. ses på tæt hold Der er gæstearrangementer hver 3. dag med flere hundreder deltagere. Op ad stejle trapper nåede vi vægtergangen med en fabelagtig udsigt over København. Vægterfigurerne og de nok så berømte isbjørne kunne Ovenover os havde vi udsyn til rådhusuret, der er fem meter i diameter. I depotrum under taget eksisterer originalmodellerne til de fleste udsmykninger, som findes på Rådhuset. En imponerende samling. På grund af det specielle varmluftsanlæg på Rådhuset har freskerne på Borgertrappen set frygtelige medtaget ud. De var meget snavsede og stødfugerne mellem dagsværkene sugede endnu mere snavs til sig. Dette ses ikke længere, da de er blevet renset. Freskerne er malet af Vigeland og Jens Møller Jensen. At give sig til at studere freskerne er en rejse ind i det gamle københavnerliv. En lille spøjs detalje viser galgen, hvor to mennesker er ophængt. I sidelys anes flere hængte, men de er blevet malet over, da man ikke ville give indtryk af, at København var en by fuld af forbrydere. En lille tissende hund er blevet synlig på et københavnsk gadehjørne. Denne hund var ellers næsten væk på grund af besøgendes berøringer. Malerierne er lavet efter kalker, som i øvrigt er bevaret i Rådhusets kælder! Det er tydeligt at se ridsningen i pudslaget, hvorefter motivet er malet. En tak til Martin Bernsted for den meget berigende, men alt for korte rundvisning på Københavns Rådhus. Køkkenet og køkkengangen er fyldt med musselmalet Kgl. Porcelæn. Der kan dækkes op til 1200 gæster, men brandmyndighederne tillader kun 11

12 NKF-dk s Baltikumstudietur maj 2004 Karin Wegener Tams En af grundene til, at jeg tilmeldt mig turen, var, at her fik jeg lejlighed til at se de lande, hvis skæbne man i min skoletid begræd, og den gode fortælling fra Estland, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219 ikke at forglemme. Men jeg har aldrig forbundet landene med konservering og bevaring, men selvfølgelig har de også det ligesom alle andre lande. Disse unge, gamle nationer, vi skriver 13 år efter deres befrielse fra Rusland, må have et stort behov for at bevare deres kulturarv, for at få samling på de rødder, der har været brudt så mange gange. Vi landede med fly i Tallin og her startede kirke, borge, slotte, frilandsmuseer, konservatorskoler, museer besøgene i meget koncentreret form, hvilket skulle vise sig at holde alle 10 dage. Derfor vil jeg trække det overordnede indtryk op. Den hårdt tiltrængte restaurering af de talrige våbenskjolde i Domkirken i Tallinn foregik på stedet, hvor man nederst i hovedskibet havde indrettet et lokale til værksted. Jeg fremhæver dette værksted på grund af den lidt utraditionelle måde at indrette sig på og den høje standard i restaurering og dokumentation, som vi havde den glæde at få forevist. Deres nationalmuseum kan ses på hjemmesiden: Efter Tallinn tog vi til universitetsbyen Tartu, som var en stor kontrast til middelalderbyen Tallinn med dens bygninger i nyklassistisk stil. På Tartu kunstmuseum tog museumsdirektøren os op i samlingen efter værkstedbesøget, for at vi kunne diskutere konserveringen/restaureringen af de udstillede malerier. Det var en glimrende ide, da jeg var lidt træt af at sno mig rundt i overfyldte atelierer og smile, da 12 manglende sprogkundskaber flere steder var en barriere. Se www. ut.ee/artmuseum. Her kan man også se de imponerende pompejanske rum med deres afstøbningssamling, men konservatorens værksted, som lå i kælderen, var der ikke meget glans over eller meget plads i. Vi fik en oversigt over Tartus konservatorer, hvor 22 af 48 var papirkonservatorer, 6 var tekstil, 3 bogbindere, 5 træ, 3 metal, 2 malerikonservatorer, 2 læder, 2 afstøbninger/ sten, 1 metal/ træ,1 møbel/træ, 1 møbelpolstre. Her skal tilføjes, at 44 havde . Lederen af kon

13 serveringsafdelingen var kemiker, som det viste sig næsten var reglen for lederne i alle tre lande. Fra det meget grønne og rene Estland tog vi videre til Letland hvor første stop var en trestjernet frokost på et hotel som ejes af en dansker i byen Cesis. Museet i byen havde bedt borgerne, at støtte museets samling ved at udvælge de genstande, de ville sponsere. Vores danske vært havde valgt Leninstatuen af alle, som viste sig at trænge til konservering. Denne udgift havde han ikke taget i betragtning, så her var ikke billedstorm, hvilket man måske bedre kunne forstå end i byen København. Herfra kørte vi videre til storbyen Riga, med parisisk atmosfære og et kæmpe museum, hvor malerikonservatorens atelier var overfyldt med dejlige malerier, blændrammer, rammer, store borde, lysstofrør i loftet, luplamper ved bordene og en gammel hvidhåret smilende konservator og hans yngre assistent, som desværre ikke talte de sprog vi kunne. Fra Riga kørte vi mod Rundâle Slot opført I et fladt landskab dukkede dette imponerende slot op, som har været under restaurering i mindst 30 år. Der var lavet en mindre udstilling over restaureringen, med A4 tegninger/akvareller, hvor vægfarveholdningen var gengivet, og malerierne var ikke kun markeret, men motivet var perfekt gengivet, små miniatureperler, det var helt utroligt. Restaureringen bestod i afdækninger ned til de oprindelige farvelag og dekorationer. Så var der ellers vævet, malet, polstret, udskiftet træ, døre, så man havde en duft af, hvordan det så ud, da det stod færdig for 234 år siden. Næsten da, for det første var man ikke helt færdig, og for det andet, havde malerierne fået fernis, nye ens prydrammer og hang som mørke felter på de nye silketapeter. Akvarel maleriernes lethed passede til interiøret, men det var desværre ikke fulgt op. Turen gik videre, hvor Vilnius snoede gader og kirkerøgelse mødte os. Igen gik turen gennem værksteder. Med duften af størlim, dammarfernis, som alle malerikonservatoren i Baltikum brugte med flotte resultater. Jeg vil takke dem, som har gjort det muligt, at vi fik indsigt i de tre lande, som har ligge så fjernt og nu er så tæt på, at man uden videre kan tage et fly og aflægge dem et besøg og de forhåbentligt os. Baltikumarrangement, se bagsiden af Bulletin. 13

14 Arbejdsgrupper under NKF-dk Vi har i øjeblikket 7 grupper som laver et meget værdifuldt arbejde. Hvis du har lyst til at deltage i dette arbejde kan du bl.a. henvende dig til nedenstående personerne og høre nærmere. Møbler Poul Rasmussen Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 Papir Henriette Berg Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Arkæologigruppen Dorthe Gramtorp Bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer Claus Bergsgade Odense C * 4601 Ramme Berit Møller Bommen Solrød Strand tlf Klima, udstilling og transport Maj Stief Aistrup Hellerupgårdsvej 3 st Hellerup Tekstiler Maj Ringgaard Bevaringsafdelingen Nationalmuseet Brede, 2800 Lyngby Magasin Lone Petersen Kulturhistoriske Museum Stemannsgade Randers Vi har desværre ikke mulighed for at kompensere økonomisk for folks deltagelse i arbejdet, men der er mulighed for at få refunderet op til 500 kr. pr. år til møderne mod at gruppen afleverer mindst 1 referat til Bulletin om året. r 14

15 Udvalg under NKF-dk 2004: Optagelsesudvalget: Karen Borchersen, Konservatorskolen Rikke Bjarnhof, Fælleskonserveringen, afd. øst Ion Meyer, Medicinsk-Historisk Museum Susanne Trudsø, Nationalmuseet Nordisk Videreuddannelse, 2004 arbejdsgruppe: Maj Ringgård, Nationalmuseet Marianne Thorling, Nordjyllands Amtskonserveringsværksted Morten Ryhl Svendsen, Nationalmuseet Simon Botfeldt, Roskilde Amtskonserveringværksted Baltikum-studieturen 2004: Camilla Bastholm, Roskilde Amtskonserveringsværksted Maj Ringgård, Nationalmuseet Bulletin-redaktionen: Susan Ritterband, MaleriKonservering Martin Bernsted, Nordisk konservering Karin Tams, privat Katja Storkholm, Frederiksborg Slot Udvalg under NKF-dk 2004: Web-master: Jens Aagaard, Odense Bys Museer NKF-dk repræsentanter i andre netværk og arbejdsgrupper: Forbundsrådsformand: Tina Kramer Moltke, Nordjyllands Amtskonserveringsværksted NKF s Forbundsråd: Michael Højlund, Vejle Amts konserveringsværksted, NKF-dk s repræsentant i ECCO: Helle Strehle, Moesgård Museum Bevaringsnetværket under DKM: Michael Højlund, Vejle Amts konserveringsværksted Konservatorskolens efteruddannelsesudvalg: Per Hadsund, Aalborg Historiske Museum CEN Standardardiseringsarbejdet under Dansk Standard: Lone Petersen, Kulturhistorisk Museum Randers KUAS arbejdsgruppe vedr. minimumsstandarder: Michael Højlund, Vejle Amts konserveringsværksted Marianne Thorling, Nordjyllands Amtskonserveringsværksted Ida Hovman, Langelands Museum Dansk Magisterforenings kulturnetværk: Karen Borchersen, Konservatorskolen Brancheudvalget for museumansatte teknikere i Teknisk Landsforbund: Vivi Lønborg Andersen, Arbejdermuseet 15

16 Generalforsamling i E.C.C.O. 2. april 2004 Helle Strehle, NKF-dk s repræsentant i E.C.C.O. De europæiske konservatorforbund har sluttet sig sammen i European Confederation of Conservator-Restorers Organisations. Hvert forår holdes der en stor formel generalforsamling i et af EU s mødelokaler i Bruxelles. Kulturarvsstyrelsen, KUAS, har i lighed med tidligere år lykkeligvis bevilget rejse og ophold for den danske delegat. Mødets dagsorden og bestyrelsens forslag til strategiplan for næste års arbejde bliver naturligvis udsendt forud for generalforsamlingen. Mødets sager er således hjemmefra diskuteret i den danske NKF-bestyrelse, således at delegaten ved hvad vi mener og har mandatet klart. Strategiplan Bestyrelsens arbejdsplan var meget omfattende og oplistede en lang række punkter som lige vigtige. På dansk forslag blev punkterne prioriterede. Det man herefter først og fremmest skal arbejde for er: At opnå en konsistent lovformelig definition og officiel anerkendelse af profesionen i national og international lov. (To achieve a consistent legal definition and official recognition of the profession in national and international law). Det vil konkret sige, at E.C.C.O. forpligter sig til at sætte alle kræfter ind på at få konserveringsfaget omfattet af det europæiske direktiv om anerkendelse af professionelle kvalifikationer. Det sker ved -sammen med ENCoRE- at definere en profil på vor profession og med den i hånden at lobbyere i de relevante EUorganer. Nye medlemmer E.C.C.O. har taget -eller er i færd med at tage- kontakt til de tidligere østlande. Det har allerede resulteret i ansøgninger om medlemsskab fra bl.a. det slovakiske konservatorforbund. Vi har i NKF-dk behandlet deres ansøgning og kan varmt anbefale, at de slovakiske kolleger optages til næste år. Det irske (The Institute for the Conservation of Historic and Artistic Works in Ireland) og det sydtyrolske (d.v.s. et italiensk) konservatorforbund (Verband der Restauratoren Südtirol) har været igennem optagelsesprocedurer og blev på generalforsamlingen optaget som ordinære medlemmer. Overblik over europæiske konservatorlønninger Sidste år blev der lavet en undersøgelse af lønninger og takster for konserveringsarbejde. De enkelte landes delegater svarede her på hjemlandets vegne. Resultatet står at læse i E.C.C.O. Reports, nr. 1/2003, p.17f. Denne undersøgelse er nu mundet ud i et nyt og mere detaljeret spørgeskema, som blev fremlagt på generalforsamlingen, og som skal besvares af de enkelte medlemmer. Vor struktur i Danmark (beskatningsmæssigt og fordelingen af offentligt kontra privat ansatte) passer dårligt i skemaet, og det blev der gjort tydeligt opmærksom på. Det skema, som alle danske medlemmer i juni modtog til venlig besvarelse er en desværre uændret version af det fremlagte og kritiserede skema. Men skemaets fædre er opmærksomme på de anderledes danske forudsætninger. Derfor opfordres 16 man trods alt til at få sendt skemaet ind. Arbejdet i CEN E.C.C.O. har haft en følgegruppe med henblik på at kunne gå ind i det europæiske strandardiseringsarbejde. Efterhånden som strukturen på arbejdet har udkrystalliseret sig, er det blevet klart, at man engagerer sig gennem de nationale standardiseringsbureauer. E.C.C.O. var blevet tilbudt en form for partnerskab, der indebar at E.C.C.O. ville være uden for indflydelse men stå som sanktionerende organisation. På de betingelser har E.C.C.O. valgt ikke at indgå i et formelt partnerskab på organisationsplan. Man opfordrer i stedet de nationale konservatorforbund til at gøre deres indflydelse gældende gennem de respektive landes bureauer. I Danmark er det konserveringsfaglige input som bekendt væsentligt. Det er p.t. ikke tilfældet i ret mange andre lande. Præsentationsmateriale En folder med en præsentation af, hvad E.C.C.O. er og står for blev lagt frem på generalforsamlingen. Folderen er tænkt som en støtte i E.C.C.O.`s arbejde med at profilere professionen overfor vore med-og modspillere på europæisk plan. Delegaterne syntes godt om indhold og udseende. Alle danske medlemmer har siden fået et eksemplar. Kontakten til medlemmerne Hjemmesiden har, som nogen vil have bemærket, været uma-

17 nerligt dårligt drevet de seneste par år. Der har været problemer med både en efterladede web-vært og en domænehaj. E.C.C.O.-hjemmesiden har derfor fået ny vært, er desuden blevet lagt helt om og vil fremover blive styret af en af vore egne, nemlig den norske delegat Tanja Røskar Reed. Da hjemmesiden er lagt op som et dynamisk sted, har man samtidig ændret profilen på organisationens tidsskrift: Fra at være et E.C.C.O. Newsletter, der har forsøgt også at rumme aktuelt stof, vil det fremover være et opsummerende blad, nemlig et E.C.C.O. reports. På opfordring sendes nu også referaterne fra E.C.C.O. s bestyrelsesmøder ud til delegaterne. De vil derefter blive udsendt på NKF-dk s postliste på Webadresser: Generel information og dokumenter: Informationer vedrørende apelprojektet: Abstracts Bachelorafgangsopgaver fra konservatorskolen, sommer 2004 Udvaskning af jern fra vanddrukkent træ med chelaterne EDDHMA og DTPA Nanna Bjerregaard Pedersen, kulturhistorisk linie, hold Undersøgelser af arkæologisk vanddrukkent træ fra især skibsvrag har vist, at materialet ofte indeholder store mængder jern og svovl. Netop disse uorganiske forbindelser har i nogle tilfælde givet problemer med saltudfældninger og syredannelse mange år efter, at den egentlige konserveringsproces er afsluttet. Dette projekt omfattede undersøgelser af effektiviteten og en eventuel nedbrydende effekt af de to chelatforbindelser ethylendiiminobis(2- hydroxy-4- methylphenyl)eddikesyre (ED- DHMA) og diethylentriaminpentaeddikesyre (DTPA) til udvaskning af jernforbindelser fra vanddrukkent arkæologisk træ før en konsoliderings og tørreproces. Effektiviteten blev bestemt ved kvantitative analyser af jern i træmaterialet efter behandling og ved kvantitative analyser af jern i udvaskningsvæskerne under 35 døgns udvaskning. Materialets nedbrydningsgrad blev bestemt ved måling af densiteten, det maksimale vandindhold, indholdet af syre-uopløseligt lignin, opløseligheden i 1% natriumhydroxid samt infra-rød spektroskopi og mikroskopiske undersøgelser. Undersøgelserne viste, at begge chelater havde en høj effektivitet sammenlignet med en reference behandlet i vand, og at DTPA var mere effektiv end EDDHMA. Her skal der dog tages højde for, at typen af jernsalte i materialet ikke blev undersøgt og at undersøgelserne viste en ujævn fordeling af jern i prøvematerialet. Bestemmelserne af prøvematerialernes nedbrydningsgrad viste ikke en målbar forøget nedbrydning af materialet behandlet med de to chelater sammenlignet med en reference behandlet i vand. Her skal analysemetodernes følsomhed, den korte behandlingstid samt det lille antal replikaer dog tages i betragtning. De tilfredsstillende resultater indbyder til yderligere undersøgelser af de to chelater til udvaskning af jernforbindelser i vanddrukkent arkæologisk træ inden imprægnering og tørring, så post-konserveringsskader kan undgås i fremtiden. Tilmeld dig NKF-dk s mailingliste og bliv løbende informeret. Fremgangsmåden er beskrevet på hjemmesiden:

18 Abstracts Bachelorafgangsopgaver fra konservatorskolen, sommer Att bevara hårarbeten Undersökning av effekten av ljus och klimat samt en tillståndsvärdering på Bangsbo Museum Anna Sparr, Kulturhistorisk linie, hold 13 I detta bachelorprojekt på Konservatorskolen studeras bevarande av hårarbeten. Undersökningen består av en teoretisk studie, en experimentell och en dokumenterande undersökning. Den dokumenterande delen av undersökningen utgjordes av en tillståndsvärdering av Bangsbo Museums hårarbetssamling. Här registrerades fyra vanliga typer av skador, nämligen insektsangrepp, torrhet, slitage och blekning. Ett signifikant samband observerades mellan torrhet och slitage. Som det allvarligaste hotet mot samlingen uppfattades insektsangrepp. I museets utställning fanns larvhudar av mattbaggar, släkten Anthrenus sp.. Blekning var den minst vanliga av de fyra skadetyperna. Vissa föremål hade dock blekts kraftigt. Dessa exempel illustrerar vilken allvarlig effekt oförsiktig belysning kan ha. Vid de experimentella försöken utsattes hår från fyra personer för olika åldringsfaktorer, varefter det undersöktes i mikroskop och med fysiska test. Åldringsfaktorerna studerades genom vistelse i mörka klimatkammare med torrt, medel, fuktigt eller skiftande klimat. Andra hår utsattes för ljus med spektral fördelning som efterliknade den hos dagsljus filtrerat genom fönsterglas. Undersökningen visade att inga signifikanta förändringar skett efter fem månaders förvaring i de olika klimatkamrarna. Åldringsförändringar i hår är en långsam process. De hår som bestrålats med ljus genomgick en svag blekning, i övrigt kunde ingen effekt registreras. Håren belystes ca kiloluxtimmar, vilket motsvarar upp till 80 år i ett museum där ljusintensiteten begränsas till 50 lux. Som sammanfattning kan sägas att även om hår vanligtvis uppfattas som ett relativt beständigt material så måste man ägna stor uppmärksamhet åt dess förvaring i museimiljö. Detta gäller speciellt för ljus och insekter. Undersøgelser, konservering og restaurering af en billedfrise. En butiksdekoration udført i oliefarve på puds i begyndelsen af 1900-tallet til et kødudsalg på Østerbro Johanne Bornemann Mogensen Kunstlinien, hold 13 På væggen i et tidligere kødudsalg er der med oliefarve malet en billedfrise, der kan dateres til at være malet mellem 1901 og Billedfrisen blev få år efter kødudsalgets udflytning i 1907 tapetseret over. I 1998 blev billedfrisen opdaget og tapetet fjernet. Disse processer har med stor sandsynlighed været med til at forårsage billedfrisens nuværende tilstand: Billedfrisen er stærkt skæmmet af tapetklister, et tykt lag snavs og mange af- og opskalninger i varierende størrelser. Et afgrænset stykke af billedfrisen blev valgt til konservering og restaurering. I den forbindelse blev billedfrisens maleteknik og materialesammensætning undersøgt ved hjælp af farvesnit, FTIR og spottest. Med udgangspunkt i det udarbejdede konserverings- og 18 restaureringsforslag blev det udvalgte stykke renset, opskalningerne fastlagt, huller i pudsen udfyldt og forstyrrende mangler i farvelaget retoucheret. Endvidere blev klimaets og belysningens indvirkning på billedfrisen undersøgt.

19 PRESERVATION EQUIPMENT Arkivbokse og Albums Polyester Melinex-Mylar Arkiv Kuverter/Foldere Natur Historie Konserveringsudstyr NYHED I DANMARK Duetten ApS kan nu som eneste forhandler i Danmark tilbyde produkter fra Preservation Equipment Limited Fordele: Hurtig levering ca. 5 arbejdsdage. Konsulenter i Danmark Afregning i DK kroner Se også for produkt katalog Katalog kan bestilles på: ApS Tlf Fax

20 Password og adgangskode til dele af hjemmesiden er vedlagt separat i denne udsendelse af Bulletin. Arrangement for rejsedeltagerne og alle andre interesserede: Turen til Baltikum i ord og billeder. Tid: lørdag d. 9 oktober kl Sted: Konservatorskolens auditorium Mens vi hører om og ser billeder fra turen får vi kaffe og kage. Hvis der er interesse går vi ud og spiser sammen efter arrangementet. (NB. For ikke Københavnere: Kan kombineres med et besøg til Københavns Kulturnat fredag 8.okt. ) Hold øje med arrangementer der annonceres på hjemmesiden. Bl. a. vil politimand Ole Koch fortælle om brugen af digetale fotos til dokumentation.

bulletin FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Konservatorer med p.hd. 2 abstracts NKF- dk arrangement Interview 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark

bulletin FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Konservatorer med p.hd. 2 abstracts NKF- dk arrangement Interview 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark bulletin # 83 /2010 Nordisk Konservator Forbund Danmark ThorvaLdsens Museum NKF- dk arrangement Konservatorer med p.hd. 2 abstracts Mogens S. Koch Interview FUGLSØ-møderne Et overblik 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings

BULLETIN. TEMA Ildebrand. NKF-DK Referat af generalforsamlingen. NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes. KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings BULLETIN # 89 /2013 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Referat af generalforsamlingen NY I BESTYRELSEN Nanna Gerdes KONSERVATORER MED PH.D. Lined Canvas Paintings TEMA Ildebrand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012 bulletin # 87 /2012 Nordisk Konservator Forbund Danmark Referat NKF- dk generalforsamling 2012 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt

bulletin PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1 Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt bulletin # 85 /2011 Nordisk Konservator Forbund Danmark Plastics Konservatorer på festival vandskader Frederiksstaden hårdt ramt Kulturarv www.digitalbevaring.dk PortrætInterview Helge Brinch Madsen 1

Læs mere

KONSERVATORER MED PH.D. #92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK

KONSERVATORER MED PH.D. #92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK BULLETIN # 92 /2015 NORDISK KONSERVATOR FORBUND DANMARK NKF-DK Indkaldelse til generalforsamling LEDER Konservatorer kan bruges til andet end konservering KONSERVATORER MED PH.D. Fire arkæologiske nåletræpæle

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark Tidsskrift for bæredygtig økonomi 83. årgang Nummer 3 juli 2013 Bladet Hvem har ret til at lave vores penge? Uffe Madsen Side 4 Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Skrevet 1934. Aktuelt

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere